Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s"

Transkript

1 PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1

2 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku programů DVPP, které budeme realizovat v období leden 2010 červen Nabídka je jako každý rok rozdělena do jednotlivých vzdělávacích oblastí, aby byla zaručena lepší přehlednost. Snazší orientaci zajišťují také hypertextové odkazy (viz obsah). Programy byly vytvořeny i na základě zkušenosti pracovníků sekce DVPP s Vašim přispěním, a proto se hodí poděkovat všem, kteří jste se účastnili vyplňování hodnotících dotazníků, kam jste zapsali mimo jiné i náměty na další akce. Doufáme, že námi vybrané programy plně pokryjí Vaše potřeby celoživotního vzdělávání. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v této oblasti! Kolektiv pracovníků Pedagogického a vzdělávacího centra KK sekce DVPP 2

3 PŘEHLED KONTAKTŮ Sídlo společnosti hlavní kancelář a učebna DVPP Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Sídlo vedení společnosti, sekretariát, učebna Varšavská 1168/13, Karlovy Vary (budova naproti Tržnici, vchod z podchodu) Učebny DVPP, kancelář metodiků T.G.Masaryka 541/3, Karlovy Vary (budova Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.) tel.: web: IČ: Bankovní spojení: Zaměstnanec Pracovní zařazení Mail telefon Mgr. Jan Musil ředitel organizace, Mgr. Blanka Šamatová zástupkyně ředitele pro oblast celoživotního vzdělávání, projektová manažerka Mgr. Kateřina Gaidarusová zástupkyně ředitele pro oblast EU, projektová manažerka Mgr. Jan Šamata pedagog metodolog, projektový manažer Mgr. Zuzana Týnková metodik DVPP Eva Smetanová administrativa (příjem přihlášek) Karin Heldová asistentka DVPP Šárka Gabrielová Metodik DVPP pro MŠ, externistka Věra Sládková vzdělávání pracovníků v sociální sféře

4 POKYNY K PROGRAMOVÉ NABÍDCE Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení, předejdeme tak společně případným nedorozuměním. Děkujeme! On-line systém Přihlašování Přihlášky zasílejte na ovou adresu nejpozději však 5 pracovních dnů před konáním semináře. Do přihlášky uveďte jméno účastníka, a pokud jste tak v minulosti neučinili, doplňte i datum a místo jeho narození. Bez těchto informací nelze vydat platné osvědčení. Dále Vás žádáme, abyste uváděli číslo akce. Pokud se chcete přihlásit později, je nutné kontaktovat nejprve telefonicky naši kancelář, kde Vás budeme informovat o případných změnách týkajících se vybrané akce a vyzveme k zaslání e- mailové přihlášky. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde em vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane, kontaktujte naši kancelář. Po potvrzení přijetí přihlášky je pro Vás rezervované místo ve vybraném vzdělávacím programu. Písemná přihláška Závaznou přihlášku, která má charakter objednávky, najdete vloženu v našem katalogu, nebo ji můžete stáhnout z našich www stránek. Čitelně vyplňte všechny požadované údaje. Pokud jste tak v minulosti neučinili, uveďte datum a místo narození. Bez těchto informací nelze vydat platné osvědčení. Ve sloupci samoplátce zaškrtněte ano, či ne. Pokud bude tato položka vynechána, automaticky budeme účast fakturovat škole. Vzhledem k fakturaci je nutné zapsat přesný název zařízení a uvedení plátce, pokud se liší. V případě jakékoli změny Vás žádáme o písemné upozornění. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Poté, co přihlášku potvrdí vedení školy, zašlete ji na naši adresu: Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s., Varšavská 1168/13, Karlovy Vary. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. Nepřijaté zájemce vyrozumíme elektronickou poštou, popř. telefonicky. V případě přesunu akce na jiný termín zůstávají podané přihlášky v platnosti. 4

5 Odhlašování Přihlášku lze zrušit písemnou formou (dopis, ) NEJPOZDĚJI 5 PRACOVNÍCH DNŮ PŘED ZAPOČETÍM AKCE (včetně dne školicího ) Odhlášení em je platné jen v případě, že byl jeho příjem potvrzen! Pokud se tak nestane, je nutné kontaktovat kancelář DVPP telefonicky , Kontakt: Pokud posíláte odhlášku poštou, je rozhodující datum jejího přijetí, ne odeslání! Omluvit se lze v krajním případě i telefonicky. Omluva nabývá platnosti v momentě, kdy ji přijmeme v písemné podobě. Pokud není neúčast omluvena včas, bude účtována penalizace ve výši 100%. Povolujeme však účast náhradníka. V případě, že změna bude nahlášena až v den konání semináře, účtujeme poplatek 20 Kč (manipulační poplatek za vystavení nového osvědčení) Pro speciální vzdělávací programy jsou nastavena zvláštní storno pravidla, která Vám budou sdělena v kontextu s konkrétní akcí. Potvrzujeme také přijetí přihlášek či odhlášek zaslaných poštou. Pokud se tak nestane, kontaktujte naši kancelář. Platba účastnického poplatku Fakturou Hotově Další užitečné informace fakturu zpravidla předáváme účastníkovi na závěr akce, nebo ji zašleme přímo na adresu školy k proplacení. účastník zaplatí před zahájením akce a obdržení doklad o platbě. Protože veškeré nabízené programy jsou akreditovány MŠMT, lze náklady uhradit z prostředků na DVPP. Samoplátci, kteří se účastní akcí nebo kurzů, rovněž obdrží fakturu, a to na své jméno. Osvědčení o absolvování vzdělávací akce podmínky jeho vydání Osvědčení je potvrzením o proškolení v dané problematice v rozsahu uvedených hodin. Podmínkou pro jeho vydání je absolvování semináře v odpovídající časové dotaci (tzn. 75% z celkové doby trvání školení) a případném splnění dalších podmínek, které budou včas zveřejněny. Účastníkům je osvědčení vydáváno v závěru vzdělávací aktivity spolu s fakturou. Pokud se účastník ze závažných důvodů nezúčastní celé akce, je povinen tuto skutečnost oznámit před jeho konáním. 5

6 Měsíční plány, informace o změnách V tomto období budeme nadále rozesílat měsíční plány. Tentokrát však vždy na tři měsíce současně. O případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím u, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho přijetí potvrdíte. Nestane-li se tak, informaci Vám předáme telefonicky. Údaje uváděné v měsíčních plánech se mohou změnit například na žádost lektora, nebo při jeho onemocnění. Elektronické pozvánky Zpravidla 5 pracovních dní před konáním vzdělávací akce zasíláme na ové adresy škol elektronickou pozvánku s upozorněním blížícího se semináře, na který je některý ze zaměstnanců přihlášen. Vzhledem k okolnostem, které mohou zapříčinit nedoručení u a které nemůžeme ovlivnit (přeplněná schránka příjemce, porucha aj.), tuto službu negarantujeme. Je tedy důležité sledovat měsíční plány! Služba info domů Pokud máte zájem o zasílání měsíčních plánů a dalších aktualit spojených s DVPP (včetně programové nabídky v elektronické podobě) na Vaši soukromou ovou adresu, napište tento požadavek na a jako předmět uveďte info domů. Máte-li zájem jen o informace týkající se jen vybraných oborů, napište, o které se jedná. V případě, že tuto službu budete později rušit, stačí nás znovu kontaktovat a požádat o vyjmutí z adresáře. Vaše osobní údaje budou využity jen pro výše uvedené účely a nebudou poskytnuty třetí osobě. Zájemci o vzdělávací akce z nepedagogického prostředí Vybrali jste si z našich vzdělávacích akcí, ale nejste pedagogickými pracovníky? Nevadí, Vaši účast uvítáme. Do databáze programové nabídky se přihlašujte jako soukromá osoba. Bližší informace: , Pokud se objeví odlišnost v údajích o místu konání či poplatcích uvedených v programové nabídce a v měsíčních plánech, považujte za závazné informace v měsíčních plánech. 6

7 Spolupracující organizace Mateřské a základní školy: MŠ Sokolov, Vítězná, MŠ Cheb, Bezručova, MŠ Ostrov, Palackého ZŠ Cheb, Hradební ZŠ Sokolov, Švabinského MŠ Klášterec nad Ohří, Lípová ZŠ Cheb, Obětí nacismu ZŠ Kadaň, Na Podlesí ZŠ Chomutov, Školní ZŠ Nejdek, Karlovarská ZŠ praktická Klášterec nad Ohří,Havlíčkova Střední školy a další instituce : Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary - pomoc při organizačním zajištění vzdělávacích akcí, propůjčení prostor První české gymnázium v Karlových Varech - pravidelné zapůjčení učeben pro realizaci akcí z přírodovědné oblasti bez nároku jakékoli formy náhrady, pomoc při jejich organizačním zajištění ČŠI Karlovy Vary, Kolárova Partnerské školy a organizace v projektu Rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji : Základní škola Marie-Curie Sklodowské a MŠ Jáchymov, Jáchymov Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská základní škola Cheb, Májová 14 Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 Základní škola, Mariánské Lázně, Ruská 355, příspěvková organizace Tito partneři s námi spolupracují při organizačním zajištění vzdělávacích akcí. Podílejí se na výběru témat školení. HUTUR, o.s. ZA DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCI DĚKUJEME! Nakladatelství Fraus, s.r.o., Nakladatelství Tobiáš, s.r.o., Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., Nakladatelství umístila na naše centrum ukázku svých učebnic. Pokud si je budete chtít prohlédnout, požádejte kohokoli z personálu, aby Vám je vydal. Nakladatelství Fraus také pravidelně dodává své reklamní materiály do prostor učebny, kde jsou nabídnuty volně k odebrání. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, V našem centru jsou najdete čtvrtletník IRIS, který vydává ZOO Plzeň. Na požádání Vám také představíme vzdělávací programy, které ZOO nabízí pro žáky a studenty ve svém areál a ukážeme Vám s těmito aktivitami související pracovní listy. Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s., Ve spolupráci s ředitelem hvězdárny, Miroslavem Spurným, jsou připravovány některé z našich vzdělávacích akcí. Současně u nás získáte informace o aktuální nabídce akcí pořádaných hvězdárnou. 7

8 OBSAH vzdělávací akce 1 Řízení 9 2 Pedagogika, psychologie a speciální pedagogika 13 3 Předškolní výchova stupeň 23 5 Střední školství 25 6 Český jazyk a literatura 26 7 Cizí jazyky 29 8 Matematika, fyzika 31 9 Přírodovědné obory Společenskovědní obory Esteticko výchovné obory Specializovaná nabídka RVP, ŠVP Exkurze 42 8

9 1 Řízení Karlovy Vary Jak připravíme projekt z evropských fondů Jedná se o dvoudenní vzdělávací seminář zaměřený na přípravu projektových záměrů pro začátečníky. - Čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU - Základní projektové pojmy - Identifikace potřeb a nástroje pro jejich zjišťování - Prioritizace potřeb a sladění s výzvou - Zdůvodnění projektového záměru - Definice a znaky projektu, projektový cyklus Tvorba reálného návrhu projektu Vedoucí pracovníci, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SŠ Mgr. Martina Kaňáková Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 145 Termín: / 9:00-16: Řízení změn ve škole Seminář se zaměřuje na objasnění podstaty změn a na metodiku, jak změny ve škole efektivně řídit. Na konkrétních příkladech významných změn, které za poslední tři desetiletí zasáhly české školy, ukazuje, jak v praxi probíhají jednotlivé fáze změny a jak funguje model jejich řízení. Témata: - Proces změny, fáze změny, model řízení změny. - Specifika procesu řízení změn ve školství, vnější a vnitřní faktory, které významně ovlivňují změny ve škole. - Strategie řízení změn ve škole, úloha ředitele školy. - Odpor ke změnám (projevy, příčiny), techniky překonávání odporu ke změnám. - Změna ve škole a kultura školy. - Koučování jako efektivní technika vedení lidí při řízení změn. ředitelé a zástupci všech druhů škol a školských zařízení Mgr. Miroslav Jiřička Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 67 Termín: / 10:00-15: Aktuality na základě změn v legislativě pro účetnictví PO 1. Uplatňování zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Náhrady mezd v době dočasné pracovní neschopnosti uplatňované od a jejich účtování. 2. Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků 3. Novela zákona o účetnictví pro rok Novela vyhlášky 505/2002 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona o účetnictví pro příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky a státní fondy. 5. Dotazy, diskuse Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, sociální pracovníci Ing. Olga Hanzlová Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 72 Termín: / 9:00-14: Motivační postupy Seminář je zaměřen na analýzu, cyklus změny, zásady efektivní komunikace v procesu motivace, situační vedení jako nástroj motivace a v neposlední řadě na motivační pobídky. V první části ve vztahu nadřízený podřízený a ve druhé části ve vztahu pedagog- žák. ředitelé, zástupci ředitele, vedoucí školských zařízení Mgr. Andrea Vedralová 9

10 Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 63 Termín: / 10:00-14: Nový zákoník práce- prováděcí předpisy Seminář se zabývá novým Zákoníkem práce, který je v účinnosti víc než rok, ale problémy trvají, pracovněprávní spory narůstají a znamenají značnou i ekonomickou zátěž pro školy, následně i zřizovatele - pracovní právo není jen ZP, ale jde o mnohem širší obor - propojení mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem, jak se v této problematice vyznat a jak s ní pracovat - příklady z praxe a jejich řešení. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, sociální pracovníci JUDr. Jan Havel Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 68 Termín: / 9:00-14: Trestní a přestupkové právo a ředitel Odpovědnost ředitele a její trestněprávní aspekty - pojmy o nichž i ředitel školy musí vědět - trestný čin, zavinění, nedbalostní forma zavinění apod. - skutkové podstaty trestných činů, které mohou být naplněny i činností ředitele školy - přestupkové právo - zákon o soudnictví ve věcech mládeže Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, sociální pracovníci JUDr. Jan Havel Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 53 Termín: / 9:00-12: Trénink koučovacích dovedností I - Koučování v každodenní praxi Praktický seminář pro vedoucí pracovníky a pro koordinátory ŠVP, kteří si chtějí efektivní formou dvoudenního intenzivního tréninku osvojit a procvičit základní koučovací přístupy, postoje a nástroje využitelné pro jejich každodenní manažerskou praxi ve škole. Trénink vede profesionální kouč, držitel certifikátu koučovacích dovedností Results Coaching Systems. Témata: 1) Charakteristika koučování. Formální a neformální koučink. 2) Vedení a koučování. Problémy tradičního vedení. 3) Přínos koučování. 4) Základní přístupy koučování. 5) Základní postoje koučování. 6) Základní nástroje koučování. 7) Průběh koučovacího procesu. 8) Hranice koučování. Problémy koučování. Praktický nácvik základních koučovacích dovedností: a)sebereflexe. b)práce s emocemi. c)aktivní naslouchání (naslouchání potenciálu). d)mluvení s úmyslem e)svolení, situování, dotazování, vyjasňování f)příprava a vedení koučovacího rozhovoru Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Mgr. Miroslav Jiřička Karlovy Vary, Varšavská 1168/ Termín: / 10:00-18:30, /9:00-17: Hyg. minimum pro pracovníky ŠJ- opakování úspěšného tématu Opakování úspěšného semináře. Současná platná legislativa pro stravovací služby a požadavky na provozovatele. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a správná výrobní praxe : 10

11 zdravotní nebezpečí z potravin, příčiny a cesty přenosu (alimentární onemocnění,otravy) - požadavky na zdravotní stav pracovníků a zásady osobní hygieny - nezbytné požadavky hygieny (infrastruktura, stavebně technické požadavky na provozy) - požadavky na bezpečné zacházení s potravinami, dodržování teplotního řetězce - dodržování technologických postupů, zabránění křížové kontaminace - zásady hygienicky nezávadného čistění a desinfekce - dotazy a připomínky. Zkušenosti s HACCP. Pracovníci školních jídelen všech školských zařízení, zejména kuchařky, pomocné kuchařky a pomocné síly Vladimíra Souhradová 49 Termín: / 09:00-12:15 Akce není akreditována v programu DVPP Systém kritických bodů (HACCP) a zkušenosti ve společném stravování- opakování úspěšného seminář Legislativní požadavky na provozovatele stravovacích služeb. Systém kritických bodů a jeho cíle - nezbytné požadavky na stravovací provozy - požadavky na pracovníky stravovacích provozů (znalosti a dovednosti pracovníků) - zdravotní nebezpečí z pokrmů a příčiny vzniku onemocnění - základní kritické operace ve společném stravování - dokumentace a její vedení - výsledky a zkušenosti z dozoru HACCP - dotazy. Pracovníci školních jídelen všech školských zařízení, zejména kuchařky, pomocné kuchařky a pomocné síly Vladimíra Souhradová 49 Termín: / 9:00 12:00 Akce není akreditována v programu DVPP Hodnocení nebo klasifikace Obsahem semináře je problematika klasifikace a slovního hodnocení, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi, hodnocení jako pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání, problematika sebehodnocení, portfolia žáků jako jeden ze způsobů hodnocení. Seminář se věnuje formám a metodám hodnocení v souvislosti se školským zákonem, který zrovnoprávňuje klasifikaci a slovní hodnocení. Účastníci se seznámí se zásadami, které jsou společné pro všechny typy hodnocení a dále s postupem, jak psát slovní hodnocení. Učitelé 2.stupně ZŠ,učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU Mgr.Dana Svobodová Karlovy Vary, Varšavská 1168/13 60 Termín: / 8:00-13: Autoevaluace školy Autoevaluace školy je nedílnou součástí nejen školních vzdělávacích programů, ale i jakéhokoliv plánování změn. Ale jak autoevaluaci sestavit, aby byla skutečně funkční? Abychom na jejím základě uměli vyhodnocovat to, jak se nám daří naplňovat svůj plán? Východiskem autoevaluace zpravidla bývá analýza reálného stavu (v tomto kurzu se konkrétně seznámíte se SWOT analýzou - tedy analýzou silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení). Obsahem je sestavení autoevaluačního rámce, který obsahuje oblasti, kritéria, indikátory, nástroje autoevaluace, a objasnění jak s jeho pomocí plánovat za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovně vzdělávacího procesu. Učitelé ZŠ i SŠ, vychovatelé, vedoucí výukových programů, studenti pedagogických oborů, koordinátoři tvorby ŠVP, sborovna (vč. vedení školy) Mgr.Jiří Hruška Termín: / 14:00-17:00 11

12 Kompetence pro úspěšné řízení lidí a vedení projektových týmů Definovat a analyzovat vlastních kompetence a zjistit možnosti jejich rozkvětu. Naučit se rozvíjet osobnost a kompetence v souladu s profesí. Zadávat vlastní cíle a umět hodnotit odvedenou práci a sám sebe. Získat novou motivaci a inspiraci k rozšíření vlastního portfolia. Posílit vlastní sebedůvěru vedoucí k vyšší efektivitě práce, ke stanovování a dosahování dalších, nových a vyšších cílů. Ředitelé škol a školských zařízení Mgr.Jana Tikalová 89 Termín: Červen 2010 bude upřesněno Rozvíjení klíčových kompetencí Mariánské Lázně Východiska legislativa pojmy - Hodnocení rozvíjení klíčových kompetencí - Rozvoj klíčových kompetencí z pohledu ředitele školy - Rozvoj klíčových kompetencí z pohledu učitele - Rozvoj klíčových kompetencí z pohledu zájmového vzdělávání - Nový přístup ke vzdělávacím potřebám žáků Závěrečná diskuse - zkušenosti pilotní školy s pětiletým vzděláváním podle vlastního ŠVP. Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe. Pro ředitele a zástupce základních škol, koordinátory ŠVP Mgr. Miroslav Jiřička ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: / 10:00-14: Efektivní týmová spolupráce Kurz provází účastníky procesem týmové spolupráce, výhoda a nevýhod, rizik a přínosů práce v týmu. Uvědomí si svoji roli v týmu a roli ostatních, budou pracovat s různými charakteristikami a kompetencemi jednotlivců tak, aby dokázali zadávat úkoly a delegovat co nejefektivněji. Ujasní si pojem leader a leadership, produkt a proces, naučí se definovat faktory, které ovlivňují práci v týmu, vedou k neefektivnosti a konfliktům v procesu týmové spolupráce, a pokusí se najít možnosti jak těmto důsledkům zabránit. Účastníci se naučí některé metody a techniky, které jim pomohou dosáhnout efektivní spolupráce a stanovených cílů. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů, ředitelé škol a školských zařízení Mgr. Jana Tikalová ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: Červen 2010 bude upřesněno 12

13 2 Pedagogika, psychologie a speciální pedagogika Výchovné poradenství Karlovy Vary Legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, povinná dokumentace, individuální vzdělávací plán, doporučená nepovinná dokumentace, pracovně právní vztahy, asistent pedagoga, financování, řešení krizových situací. výchovní poradci, ředitelé a zástupci základních škol Bc. Pavla Jedličková Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 52 Termín: / 9:00-12: Simulační hry Během simulačních her se účastníci vžívají do předem daných rolí. Rozvíjí se tak jejich schopnost představivosti, lepšího porozumění vybrané situace týkající se daného tématu a kritického myšlení. Pomocí simulačních her účastníci zároveň objevují, jak fungují rozhodovací procesy, učí se předkládat argumenty, obhajovat názory a diskutovat.. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Varianty Člověk v tísni, Praha Karlovy Vary, Varšavská 1168/13 54 Termín: / 10:00-13: Kognitivně behaviorální terapie dětí s poruchami chování Cílem semináře je seznámit účastníky s tímto psychoterapeutickým směrem, získat základní praktické dovednosti při úpravě problémového chování dětí. Konkrétně se jedná o práci s dětmi s ADHD, impulzivitou,zafixovaným nevhodným chováním.základní techniky: relaxace, posilování žádoucího chování, zvládání impulzivity, kognitivní rekonstrukce. Učitelé a vychovatelé všech typů a stupňů škol a další zájemci Mgr. Karel Marek Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 73 Termín: / 10:00-15: Relaxační techniky pro učitele Seminář je rozdělen do dvou částí. První část účastníkům přiblíží teorii stres, stresové reakce na zátěž, vliv dlouhodobého stresu na organismus, možné východiska ke snížení negativního vlivu stresu - potřebnost relaxace při výuce dětí zejména neklidných a se sy ADHD Druhá část semináře se věnuje praktickému nácviku - ukázky a nácvik relaxačních techniky pro děti k odstranění neklidu, agresivity a ke zlepšení koncentrace.relaxační techniky pro dospělé k profylaxi duševního zdraví (progresivní relaxace, autogenní trénink, imaginace). Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Mgr. Karel Marek Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 69 Termín: /9:00-14: Funkce paměti v kognitivním a osobnostním rozvoji žáka V praktickém semináři se dozvíte užitečné teoretické informace o fungování paměti a jejich praktickém vyústění do konkrétní vyučovací hodiny. Odhalíte skryté síly paměti pomocí mnemotechnik. Zjistíte, jak zaujmout žákovu pozornost, k dispozici budou konkrétní koncentrační cvičení a cvičení pro trénink krátkodobé i dlouhodobé paměti. Stručný obsah semináře : Vymezení paměti, klasifikace jejích forem definice paměti a jejího významu pro osobnostní a kognitivní rozvoj žáka Pamětné strategie, jejich efektivní a neefektivní využívání při učení specifika vzhledem k věku Formy paměti a její procesy : senzorická paměť, krátkodobá paměť, dlouhodobá paměť kódování, ukládání, uchování, vybavování informací 13

14 Specifika zapomínání aneb jak mu předcházet Pozornost jako předpoklad učení, rušiči pozornosti Vyústění teorie pozornosti do konkrétní vyučovací hodiny Význam motivace pro paměť Kreativita a paměť, trénink kreativity ve vyučování, bloky kreativity Mnemotechniky a jejich využití ve vyučování aneb kouzla s pamětí Učitelé 1. a 2.stupně ZŠ Mgr. Zuzana Týnková 69 Termín: / 9:00-14: Rozvíjení komunikačních schopností dětí Uvedení do problematiky 2. Jazykové roviny v ontogenezi dětské řečí Rovina morfologicko-syntaktická - používání předložek - používání sloves - skloňování podstatných jmen - vytváření jednotného a množného čísla - tvoření zdrobnělin - stupňování - jazykový cit Rovina lexikálně-sémantická - pasivní a aktivní slovní zásoba - obohacování aktivní slovní zásoby - rozvíjení souvislého vyjadřování Rovina foneticko-fonologická - péče o správnou výslovnost a kulturu řeči - rozvoj fonematického sluchu - pohyblivost mluvidel Rovina pragmatická Hry na rozvíjení komunikačních schopností učitelé 1. a 2.stupně ZŠ, učitelky MŠ PhDr. Vlasta Šedá 49 Termín: / 9:30-12: Praktické zkušenosti z práce asistenta Předávání zkušeností z praxe asistentů pedagoga, konzultace přístupů k dítěti v MŠ i ZŠ.Přístup k dětem a žákům s různým handicapem. Spolupráce učitel asistent.spolupráce učitel, asistent, rodina. Spolupráce rodina, škola, neziskové organizace pro děti s handicapem. Rozbor zkušeností z praxe. učitelé 1.stupně ZŠ Mgr. Hana Švarcová ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary Termín: /13:00-16: Vliv alternativních výtvarných technik na rozvoj poznávacích schopností žáka Všeobecný náhled do estetické výchovy. Uvedení do problematiky Alternativní výtvarné techniky a jejich vliv na rozvoj poznávacích schopností v předškolním období, mladším a starším školním věku. Hra s barvou, praktické ukázky + dataprojekce Workshop 14

15 učitelé 1. a 2.stupně ZŠ, MŠ PhDr. Vlasta Šedá 59 Termín: /9:30-13: Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování II. Vzdělávací, modelový seminář zahrnuje metody práce se skupinou, nenásilné způsoby řešení konfliktů, práce s agresorem a obětí, rozměry šikanování, vymezení definice šikany, sociometrie a její využití, nabídka praktických intervencí, strategií, modelových situací, psychoher. Seminář je volným pokračováním (lze se účastnit bez absolvování 1. části). učitelé, vychovatelé, ostatní zájemci z oblasti pomáhajících profesí Mgr. Jiří Maléř 73 Termín: / 8:30-13: Role učitele při ovlivňování mezilidských vztahů ve školní třídě Školní třída jako sociální skupina - pozice a role dítěte - třídní koheze Základní patologie školní třídy - diagnostika školní třídy, efektivní komunikace Role učitele ve vedení třídy - otázka sociálně patologických jevů v práci učitele Práce se třídou - základní intervenční hodina - rizikoví jedinci pro třídu Základy intervenčních metod (práce s jedinci) - chyby ve vedení třídy - vedení třídy formou skupinových sezení Hry na podporu pozitivních vztahů ve třídě - odbourání stresové situace - diskuze Učitelé ZŠ PhDr. Vlasta Šedá ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary Termín: / 9:30-15: Globální výchova a její význam v podmínkách našeho školství V tomto kurzu se dozvíte, jaké jsou cíle globální výchovy a k čemu vám tento směr může být užitečný při realizaci vašich školních vzdělávacích programů. Vzhledem k tomu, že globální výchova učí žáky/studenty žít v současném, rychle se měnícím, globálním světě, je tedy i dobrým nástrojem pro naplnění cílů reformy českého školství. Celým kurzem prolínají praktické ukázky metod a forem aktivního učení. Učitelé ZŠ i SŠ, vychovatelé, sborovna (vč. vedení školy) Mgr. Jiří Hruška Místo bude upřesněno Termín: / 10:00-14: Logopedická péče ve školství II Základní vzdělávací záměry, popis metodiky výuky apod.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti (kdo, kdy, kde?). 15

16 Diagnostika poruch zvuku řeči a poruch hlasu. Diagnostika řečových vad ( dyslalie, dysfázie, dysartrie, mutismus, breptavost, koktavost ). Porucha čtené a psané řeči. Jak pracovat s dítětem, žákem a poruchou komunikačních schopností. Možnosti prevence při komunikačních obtížích u dětí předškolního a mladšího školního roku. učitelé MŠ, ZŠ Mgr. Dagmar Zdanovcová 46 Termín: / 10:00 14: Rozvoj lektorských dovedností - základ úspěšné práce Praktický seminář aktivní formou představí obecnou strukturu efektivního kurzu (dílny, projektu aj.), charakterizuje a v praxi vyzkouší komunikační dovednosti jednotlivců. Podá přehled základních zdrojů informací a možností dalšího/rozšiřujícího vzdělávání v oblasti lektorských dovedností. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, lektoři Mgr. Jiří Hruška Karlovy Vary, Varšavská 1168/13 69 Termín: / 9:00-13: Rétorika a presentace Dech, hlas, artikulace a řeč těla - to jsou čtyři prostory, se kterými se učíte vědomě pracovat a vzájemně je propojovat, tak abyste zvládli jakoukoliv veřejnou prezentaci. Formou výkladu a praktických cvičení se dozvídáte, o co při každé sebe-prezentaci jde a jakým způsobem na sobě na dále samostatně pracovat. Součástí semináře je příprava projevu na dané téma a následovně jeho provedení před účastníky a kamerou. Poté probíhá analýza projevu (zkoumání zažitých stereotypů, postoje a dynamiky, schopnost vizualizace, verbalizace, projevy stresu atd.) obsah semináře: umění naslouchat, uvolnění dechu otevření a zaměření hlasu, intenzita hlasového projevu uvolnění tělových a řečových dispozic - řeč vycházející z tělových impulsů uvědomování si vlastních gest, pohybu, síly slova a dolaďování na veřejnou promluvu příprava projevu na dané téma a následovně jeho provedení před účastníky a kamerou analýza projevu, zkoumání zažitých stereotypů, postoje a dynamiky, vizualizace, verbalizace a projevy stresu komentáře, rady, doporučení, osobní konzultace, zpětná vazba, videotechnika Veřejnost, pedagogové Bc.. Renata Bulvová 63 Termín: / 13:00-17: Umění prezentovat, aneb jak zaujmout, motivovat a přesvědčit... Vzdělávací akce je vedena formou interaktivního semináře.pedagogičtí pracovníci ve své každodenní činnosti prezentují své znalosti, dovednosti. Kde však získávají schopnost přesvědčit, motivovat, zaujmout své posluchače - žáky, kolegy, rodiče?obsah semináře nabízí zamyšlení nad přípravou samotné prezentace přes osobnost mluvčího k rétorice. Účastníkům je nabídnuta celá škála řečnických triků i několik rad, jak bojovat se stresem a nezdravou trémou. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Mgr. Dana Svobodová ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary Termín: / 13:00-18: Neočekávané situace ve školní třídě a jejich řešení 16

17 Seminář zaměřený na řešení neočekávaných situací, principy rychlé sebereflexe a operativního klidného jednání. Zabývá se psychikou učitele, sebehodnocením a případovými studiemi s jejich řešením. pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Robert Čapek 60 Termín: / 8:00-12: Odměny a tresty ve školní třídě Seminář je zaměřen na aspekty týkající se spravedlivého hodnocení žáků: Účel hodnocení, zpětná vazba, povzbuzující reakce, motivace, individuální a sociální vztahová norma, psychologické aspekty hodnocení a reflexe z praxe. pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Robert Čapek ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary Termín: / 13:00-17: Komunikace mezi učitelem, žákem a rodiči Teoretická část: seminář se zaměřuje na verbální a neverbální komunikaci, na umění naslouchat druhým, na přijímání a zvládání námitek, na možnosti vysvětlení aktuálního problému, na umění najít kompromis. pedagogové všech typů škol PhDr. Zdeňka Baranniková 66 Termín: / 9:00-15: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - opakování úspěšného tématu - Východiska legislativa -pojmy - Organizace speciálního vzdělávání - výčet možností - Učební plán využití disponibilních hodin pro realizaci speciálního vzdělávání - Analýza místních podmínek a výběr organizace speciálního vzdělávání pro vlastní školní vzdělávací program - Integrovaný žák co mohou být podpůrná opatření - Postup a tvorba individuálních vzdělávacích plánů - Pomoc žáků bez indikace zdravotního postižení Závěrečná diskuse - zkušenosti pilotní školy s pětiletým vzděláváním podle vlastního ŠVP. Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe. Pro výchovné poradce základních škol, koordinátory ŠVP, ředitelé ZŠ a zástupci ŘŠ Mgr. Radislava Jiřičková 63 Termín: / 10:00-14: Kooperativní učení - výuka vzájemnou spoluprací žáků Metody a formy práce podporující realizaci RVP modulu 6 části C. Seminář představí model, který vychází z nového školského zákona a RVP, přispěje k rozvinutí a aplikování metody a techniky kooperativního učení podle podmínek školy a rozvinutí výukových postupů kooperativního učení v praxi. Semináře je doplněn videozáznamem ze školní praxe. pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Mgr. Tomáš Koten 17

18 65 Termín: / 9:00-13: Relaxační a jiná cvičení pro pedagogy Profesionální stres a jeho zvládání Relaxační techniky Protistresové a psychotropní působení tělesné aktivity Humor, smích, nadhled Organizace času, rovnováha mezi musím a chci Relevantní dovednosti včetně komunikačních Soukromí a prevence stresu Spiritualita Praktická aplikace Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol MUDr. Karel Nešpor, CSc. 61 Termín: / 10:00-14: Nové netradiční nápravné metody specifických poruch učení a chování I. Seminář v teoretické části vysvětlí pojmy SPU, ADHD, ADD, s druhy SPU a jejich příčiny z hlediska neuropsychologického, nápravu těchto poruch pomocí terapie EEG-biofeedback. V praktické části ukáže terapii EEG-biofeedback s možností individuálního vyzkoušení. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Mgr. Eva Kapicová 75 Termín: / 9:00-14: Tvoříme Program proti šikanování Výklad aktualizovaného Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, tvorba Programu proti šikanování. školním metodikům prevence, pedagogickým pracovníkům, psychologům, ostatním zájemcům z oblasti pomáhajících profesí Mgr. Jiří Maléř 72 Termín: / 9:00-13: Metody a formy aktivního učení Východiskem tohoto kurzu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si svoje vlastní poznání žáci budují (konstruují) sami na základě svých praktických zkušeností. Základem tohoto kurzu je model třífázového učení: evokace - uvědomění si významu - reflexe (E-U-R). Kurzem prolínají ukázky metod a forem aktivního učení. Obsah kurzu tvoří aktivity na rozvoj spolupráce, skupinové a kooperativní učení, techniky práce s textem, komunikační a diskusní techniky, simulace a simulační hry, metody objevování a řešení problémů aj. učitelé ZŠ i SŠ, vychovatelé, koordinátoři tvorby ŠVP, sborovna (vč. vedení školy) Mgr. Jiří Hruška 58 Termín: / 10:00-13:15 18

19 Františkovy Lázně Metody práce s žáky s handicapem v běžné ZŠ, ZŠ prakt. a spec. Burza dobrých nápadů pro učitele vzdělávající žáky s různými handicapy. Obsahem první části semináře je popis průběhu vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně, nebo speciálněpedagogickém centru, s možnými handicapy žáků, kteří mohou být integrované v základním školství a s jednotlivými možnostmi metod práce, které jsou vhodné pro daný handicap. Budou demonstrovány alternativy nácviku čtení, psaní, matematických dovedností, které se vhodně uplatňují u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. V druhé části lektor představí ukázku učebnic a pomůcek, které jsou využívány pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Účastníci mají možnost v následném workshopu prezentovat vlastní nápady pomůcky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, které si vyrobili pro vlastní praxi. ředitelé škol a školských zařízení Mgr. Hana Švarcová ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Termín: / 9:00-12: Alternativní způsoby vyučování Přestože některé pedagogické metody jsou již několik desítek let známy, u nás je jejich používání velkou modernou, nejsou známy a využívány. Přitom učiteli ulehčují práci a hlavně aktivizují žáky, činnost je baví a motivuje. Každý pedagog by měl znát tyto alternativní metody a kreativně je používat vždy u toho učiva, kdy to je pro něj i pro žáky zajímavé a výhodné(projektové vyuč.,kooperativní učení, práce s textem, kruhový systém, povinné a nepovinné úkoly, komunitní kruh, vzájemné učení žáků, vedení třídy při alternativních způsobech výuky - odměny, kázeň, motivace). Diskuse, evaluace semináře. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Robert Čapek ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Termín: / 13:00-17:00 Mariánské Lázně Jak již na počátku 1. třídy ZŠ rozpoznat možné dys.potíže - zaškolení v práci s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky Teoretická část: Školní zralost - psychická, sociální, emocionální, neurologická - seznámení s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praktická část: Praktický nácvik s Testem rizik poruch čtení a psaní pro rané školáky. učitelky 1.st.ZŠ PhDr. Zdeňka Baranniková ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: / 12:00-17: Děti a žáci s PAS v ZŠ a SŠ I.část Teoretická část přednáška, diskuze. Objasnění jednotlivých poruch autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom a vysokofunkční autismus, diagnostika 19

20 poruch autistického spektra kdo diagnostikuje a jaké jsou diagnostické nástroje, triáda problémových oblastí sociální interakce a sociální chování; komunikace; představivost, zájmy, hra; teorie příčin autismu a možnosti péče o autisty vědecké a alternativní, dítě s PAS v rodině a škole, spolupráce rodiny, školy a SPC, standardní činnost krajského koordinátora pro děti s PAS. Praktická část interaktivní seminář Problematika integrace dětí, žáků a studentů do běžných MŠ, ZŠ a SŠ, metodika práce s dětmi, žáky a studenty s PAS ve škole, vypracování IVP dítěte, žáka a studenta s PAS, funkce asistenta pedagoga ve třídě, obvyklá náplň práce asistenta pedagoga. Učitelé a asistenti pedagoga běžných ZŠ, učitelé a asistenti pedagoga SŠ Mgr. Miluše Pešková ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: / 10:00-15: Děti a žáci s PAS v ZŠ a SŠ II. Navazující seminář na Děti a žáci s PAS v ZŠ a SŠ I. Teoretická část přednáška, diskuze. Objasnění jednotlivých poruch autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom a vysokofunkční autismus, diagnostika poruch autistického spektra kdo diagnostikuje a jaké jsou diagnostické nástroje, triáda problémových oblastí sociální interakce a sociální chování; komunikace; představivost, zájmy, hra; teorie příčin autismu a možnosti péče o autisty vědecké a alternativní, dítě s PAS v rodině a škole, spolupráce rodiny, školy a SPC, standardní činnost krajského koordinátora pro děti s PAS. Praktická část interaktivní seminář Problematika integrace dětí, žáků a studentů do běžných MŠ, ZŠ a SŠ, metodika práce s dětmi, žáky a studenty s PAS ve škole, vypracování IVP dítěte, žáka a studenta s PAS, funkce asistenta pedagoga ve třídě, obvyklá náplň práce asistenta pedagoga. Učitelé a asistenti pedagoga běžných ZŠ, učitelé a asistenti pedagoga SŠ Mgr. Miluše Pešková ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: / 10:00-15: Odměny a tresty ve školní třídě Seminář je zaměřen na aspekty týkající se spravedlivého hodnocení žáků: Účel hodnocení, zpětná vazba, povzbuzující reakce, motivace, individuální a sociální vztahová norma, psychologické aspekty hodnocení a reflexe z praxe. pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Robert Čapek ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: / 13:00-17:00 20

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více