Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s"

Transkript

1 PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1

2 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku programů DVPP, které budeme realizovat v období leden 2010 červen Nabídka je jako každý rok rozdělena do jednotlivých vzdělávacích oblastí, aby byla zaručena lepší přehlednost. Snazší orientaci zajišťují také hypertextové odkazy (viz obsah). Programy byly vytvořeny i na základě zkušenosti pracovníků sekce DVPP s Vašim přispěním, a proto se hodí poděkovat všem, kteří jste se účastnili vyplňování hodnotících dotazníků, kam jste zapsali mimo jiné i náměty na další akce. Doufáme, že námi vybrané programy plně pokryjí Vaše potřeby celoživotního vzdělávání. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v této oblasti! Kolektiv pracovníků Pedagogického a vzdělávacího centra KK sekce DVPP 2

3 PŘEHLED KONTAKTŮ Sídlo společnosti hlavní kancelář a učebna DVPP Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Sídlo vedení společnosti, sekretariát, učebna Varšavská 1168/13, Karlovy Vary (budova naproti Tržnici, vchod z podchodu) Učebny DVPP, kancelář metodiků T.G.Masaryka 541/3, Karlovy Vary (budova Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.) tel.: web: IČ: Bankovní spojení: Zaměstnanec Pracovní zařazení Mail telefon Mgr. Jan Musil ředitel organizace, Mgr. Blanka Šamatová zástupkyně ředitele pro oblast celoživotního vzdělávání, projektová manažerka Mgr. Kateřina Gaidarusová zástupkyně ředitele pro oblast EU, projektová manažerka Mgr. Jan Šamata pedagog metodolog, projektový manažer Mgr. Zuzana Týnková metodik DVPP Eva Smetanová administrativa (příjem přihlášek) Karin Heldová asistentka DVPP Šárka Gabrielová Metodik DVPP pro MŠ, externistka Věra Sládková vzdělávání pracovníků v sociální sféře

4 POKYNY K PROGRAMOVÉ NABÍDCE Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení, předejdeme tak společně případným nedorozuměním. Děkujeme! On-line systém Přihlašování Přihlášky zasílejte na ovou adresu nejpozději však 5 pracovních dnů před konáním semináře. Do přihlášky uveďte jméno účastníka, a pokud jste tak v minulosti neučinili, doplňte i datum a místo jeho narození. Bez těchto informací nelze vydat platné osvědčení. Dále Vás žádáme, abyste uváděli číslo akce. Pokud se chcete přihlásit později, je nutné kontaktovat nejprve telefonicky naši kancelář, kde Vás budeme informovat o případných změnách týkajících se vybrané akce a vyzveme k zaslání e- mailové přihlášky. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde em vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane, kontaktujte naši kancelář. Po potvrzení přijetí přihlášky je pro Vás rezervované místo ve vybraném vzdělávacím programu. Písemná přihláška Závaznou přihlášku, která má charakter objednávky, najdete vloženu v našem katalogu, nebo ji můžete stáhnout z našich www stránek. Čitelně vyplňte všechny požadované údaje. Pokud jste tak v minulosti neučinili, uveďte datum a místo narození. Bez těchto informací nelze vydat platné osvědčení. Ve sloupci samoplátce zaškrtněte ano, či ne. Pokud bude tato položka vynechána, automaticky budeme účast fakturovat škole. Vzhledem k fakturaci je nutné zapsat přesný název zařízení a uvedení plátce, pokud se liší. V případě jakékoli změny Vás žádáme o písemné upozornění. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Poté, co přihlášku potvrdí vedení školy, zašlete ji na naši adresu: Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s., Varšavská 1168/13, Karlovy Vary. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. Nepřijaté zájemce vyrozumíme elektronickou poštou, popř. telefonicky. V případě přesunu akce na jiný termín zůstávají podané přihlášky v platnosti. 4

5 Odhlašování Přihlášku lze zrušit písemnou formou (dopis, ) NEJPOZDĚJI 5 PRACOVNÍCH DNŮ PŘED ZAPOČETÍM AKCE (včetně dne školicího ) Odhlášení em je platné jen v případě, že byl jeho příjem potvrzen! Pokud se tak nestane, je nutné kontaktovat kancelář DVPP telefonicky , Kontakt: Pokud posíláte odhlášku poštou, je rozhodující datum jejího přijetí, ne odeslání! Omluvit se lze v krajním případě i telefonicky. Omluva nabývá platnosti v momentě, kdy ji přijmeme v písemné podobě. Pokud není neúčast omluvena včas, bude účtována penalizace ve výši 100%. Povolujeme však účast náhradníka. V případě, že změna bude nahlášena až v den konání semináře, účtujeme poplatek 20 Kč (manipulační poplatek za vystavení nového osvědčení) Pro speciální vzdělávací programy jsou nastavena zvláštní storno pravidla, která Vám budou sdělena v kontextu s konkrétní akcí. Potvrzujeme také přijetí přihlášek či odhlášek zaslaných poštou. Pokud se tak nestane, kontaktujte naši kancelář. Platba účastnického poplatku Fakturou Hotově Další užitečné informace fakturu zpravidla předáváme účastníkovi na závěr akce, nebo ji zašleme přímo na adresu školy k proplacení. účastník zaplatí před zahájením akce a obdržení doklad o platbě. Protože veškeré nabízené programy jsou akreditovány MŠMT, lze náklady uhradit z prostředků na DVPP. Samoplátci, kteří se účastní akcí nebo kurzů, rovněž obdrží fakturu, a to na své jméno. Osvědčení o absolvování vzdělávací akce podmínky jeho vydání Osvědčení je potvrzením o proškolení v dané problematice v rozsahu uvedených hodin. Podmínkou pro jeho vydání je absolvování semináře v odpovídající časové dotaci (tzn. 75% z celkové doby trvání školení) a případném splnění dalších podmínek, které budou včas zveřejněny. Účastníkům je osvědčení vydáváno v závěru vzdělávací aktivity spolu s fakturou. Pokud se účastník ze závažných důvodů nezúčastní celé akce, je povinen tuto skutečnost oznámit před jeho konáním. 5

6 Měsíční plány, informace o změnách V tomto období budeme nadále rozesílat měsíční plány. Tentokrát však vždy na tři měsíce současně. O případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím u, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho přijetí potvrdíte. Nestane-li se tak, informaci Vám předáme telefonicky. Údaje uváděné v měsíčních plánech se mohou změnit například na žádost lektora, nebo při jeho onemocnění. Elektronické pozvánky Zpravidla 5 pracovních dní před konáním vzdělávací akce zasíláme na ové adresy škol elektronickou pozvánku s upozorněním blížícího se semináře, na který je některý ze zaměstnanců přihlášen. Vzhledem k okolnostem, které mohou zapříčinit nedoručení u a které nemůžeme ovlivnit (přeplněná schránka příjemce, porucha aj.), tuto službu negarantujeme. Je tedy důležité sledovat měsíční plány! Služba info domů Pokud máte zájem o zasílání měsíčních plánů a dalších aktualit spojených s DVPP (včetně programové nabídky v elektronické podobě) na Vaši soukromou ovou adresu, napište tento požadavek na a jako předmět uveďte info domů. Máte-li zájem jen o informace týkající se jen vybraných oborů, napište, o které se jedná. V případě, že tuto službu budete později rušit, stačí nás znovu kontaktovat a požádat o vyjmutí z adresáře. Vaše osobní údaje budou využity jen pro výše uvedené účely a nebudou poskytnuty třetí osobě. Zájemci o vzdělávací akce z nepedagogického prostředí Vybrali jste si z našich vzdělávacích akcí, ale nejste pedagogickými pracovníky? Nevadí, Vaši účast uvítáme. Do databáze programové nabídky se přihlašujte jako soukromá osoba. Bližší informace: , Pokud se objeví odlišnost v údajích o místu konání či poplatcích uvedených v programové nabídce a v měsíčních plánech, považujte za závazné informace v měsíčních plánech. 6

7 Spolupracující organizace Mateřské a základní školy: MŠ Sokolov, Vítězná, MŠ Cheb, Bezručova, MŠ Ostrov, Palackého ZŠ Cheb, Hradební ZŠ Sokolov, Švabinského MŠ Klášterec nad Ohří, Lípová ZŠ Cheb, Obětí nacismu ZŠ Kadaň, Na Podlesí ZŠ Chomutov, Školní ZŠ Nejdek, Karlovarská ZŠ praktická Klášterec nad Ohří,Havlíčkova Střední školy a další instituce : Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary - pomoc při organizačním zajištění vzdělávacích akcí, propůjčení prostor První české gymnázium v Karlových Varech - pravidelné zapůjčení učeben pro realizaci akcí z přírodovědné oblasti bez nároku jakékoli formy náhrady, pomoc při jejich organizačním zajištění ČŠI Karlovy Vary, Kolárova Partnerské školy a organizace v projektu Rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji : Základní škola Marie-Curie Sklodowské a MŠ Jáchymov, Jáchymov Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská základní škola Cheb, Májová 14 Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 Základní škola, Mariánské Lázně, Ruská 355, příspěvková organizace Tito partneři s námi spolupracují při organizačním zajištění vzdělávacích akcí. Podílejí se na výběru témat školení. HUTUR, o.s. ZA DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCI DĚKUJEME! Nakladatelství Fraus, s.r.o., Nakladatelství Tobiáš, s.r.o., Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., Nakladatelství umístila na naše centrum ukázku svých učebnic. Pokud si je budete chtít prohlédnout, požádejte kohokoli z personálu, aby Vám je vydal. Nakladatelství Fraus také pravidelně dodává své reklamní materiály do prostor učebny, kde jsou nabídnuty volně k odebrání. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, V našem centru jsou najdete čtvrtletník IRIS, který vydává ZOO Plzeň. Na požádání Vám také představíme vzdělávací programy, které ZOO nabízí pro žáky a studenty ve svém areál a ukážeme Vám s těmito aktivitami související pracovní listy. Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s., Ve spolupráci s ředitelem hvězdárny, Miroslavem Spurným, jsou připravovány některé z našich vzdělávacích akcí. Současně u nás získáte informace o aktuální nabídce akcí pořádaných hvězdárnou. 7

8 OBSAH vzdělávací akce 1 Řízení 9 2 Pedagogika, psychologie a speciální pedagogika 13 3 Předškolní výchova stupeň 23 5 Střední školství 25 6 Český jazyk a literatura 26 7 Cizí jazyky 29 8 Matematika, fyzika 31 9 Přírodovědné obory Společenskovědní obory Esteticko výchovné obory Specializovaná nabídka RVP, ŠVP Exkurze 42 8

9 1 Řízení Karlovy Vary Jak připravíme projekt z evropských fondů Jedná se o dvoudenní vzdělávací seminář zaměřený na přípravu projektových záměrů pro začátečníky. - Čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU - Základní projektové pojmy - Identifikace potřeb a nástroje pro jejich zjišťování - Prioritizace potřeb a sladění s výzvou - Zdůvodnění projektového záměru - Definice a znaky projektu, projektový cyklus Tvorba reálného návrhu projektu Vedoucí pracovníci, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SŠ Mgr. Martina Kaňáková Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 145 Termín: / 9:00-16: Řízení změn ve škole Seminář se zaměřuje na objasnění podstaty změn a na metodiku, jak změny ve škole efektivně řídit. Na konkrétních příkladech významných změn, které za poslední tři desetiletí zasáhly české školy, ukazuje, jak v praxi probíhají jednotlivé fáze změny a jak funguje model jejich řízení. Témata: - Proces změny, fáze změny, model řízení změny. - Specifika procesu řízení změn ve školství, vnější a vnitřní faktory, které významně ovlivňují změny ve škole. - Strategie řízení změn ve škole, úloha ředitele školy. - Odpor ke změnám (projevy, příčiny), techniky překonávání odporu ke změnám. - Změna ve škole a kultura školy. - Koučování jako efektivní technika vedení lidí při řízení změn. ředitelé a zástupci všech druhů škol a školských zařízení Mgr. Miroslav Jiřička Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 67 Termín: / 10:00-15: Aktuality na základě změn v legislativě pro účetnictví PO 1. Uplatňování zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Náhrady mezd v době dočasné pracovní neschopnosti uplatňované od a jejich účtování. 2. Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků 3. Novela zákona o účetnictví pro rok Novela vyhlášky 505/2002 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona o účetnictví pro příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky a státní fondy. 5. Dotazy, diskuse Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, sociální pracovníci Ing. Olga Hanzlová Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 72 Termín: / 9:00-14: Motivační postupy Seminář je zaměřen na analýzu, cyklus změny, zásady efektivní komunikace v procesu motivace, situační vedení jako nástroj motivace a v neposlední řadě na motivační pobídky. V první části ve vztahu nadřízený podřízený a ve druhé části ve vztahu pedagog- žák. ředitelé, zástupci ředitele, vedoucí školských zařízení Mgr. Andrea Vedralová 9

10 Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 63 Termín: / 10:00-14: Nový zákoník práce- prováděcí předpisy Seminář se zabývá novým Zákoníkem práce, který je v účinnosti víc než rok, ale problémy trvají, pracovněprávní spory narůstají a znamenají značnou i ekonomickou zátěž pro školy, následně i zřizovatele - pracovní právo není jen ZP, ale jde o mnohem širší obor - propojení mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem, jak se v této problematice vyznat a jak s ní pracovat - příklady z praxe a jejich řešení. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, sociální pracovníci JUDr. Jan Havel Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 68 Termín: / 9:00-14: Trestní a přestupkové právo a ředitel Odpovědnost ředitele a její trestněprávní aspekty - pojmy o nichž i ředitel školy musí vědět - trestný čin, zavinění, nedbalostní forma zavinění apod. - skutkové podstaty trestných činů, které mohou být naplněny i činností ředitele školy - přestupkové právo - zákon o soudnictví ve věcech mládeže Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, sociální pracovníci JUDr. Jan Havel Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 53 Termín: / 9:00-12: Trénink koučovacích dovedností I - Koučování v každodenní praxi Praktický seminář pro vedoucí pracovníky a pro koordinátory ŠVP, kteří si chtějí efektivní formou dvoudenního intenzivního tréninku osvojit a procvičit základní koučovací přístupy, postoje a nástroje využitelné pro jejich každodenní manažerskou praxi ve škole. Trénink vede profesionální kouč, držitel certifikátu koučovacích dovedností Results Coaching Systems. Témata: 1) Charakteristika koučování. Formální a neformální koučink. 2) Vedení a koučování. Problémy tradičního vedení. 3) Přínos koučování. 4) Základní přístupy koučování. 5) Základní postoje koučování. 6) Základní nástroje koučování. 7) Průběh koučovacího procesu. 8) Hranice koučování. Problémy koučování. Praktický nácvik základních koučovacích dovedností: a)sebereflexe. b)práce s emocemi. c)aktivní naslouchání (naslouchání potenciálu). d)mluvení s úmyslem e)svolení, situování, dotazování, vyjasňování f)příprava a vedení koučovacího rozhovoru Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Mgr. Miroslav Jiřička Karlovy Vary, Varšavská 1168/ Termín: / 10:00-18:30, /9:00-17: Hyg. minimum pro pracovníky ŠJ- opakování úspěšného tématu Opakování úspěšného semináře. Současná platná legislativa pro stravovací služby a požadavky na provozovatele. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a správná výrobní praxe : 10

11 zdravotní nebezpečí z potravin, příčiny a cesty přenosu (alimentární onemocnění,otravy) - požadavky na zdravotní stav pracovníků a zásady osobní hygieny - nezbytné požadavky hygieny (infrastruktura, stavebně technické požadavky na provozy) - požadavky na bezpečné zacházení s potravinami, dodržování teplotního řetězce - dodržování technologických postupů, zabránění křížové kontaminace - zásady hygienicky nezávadného čistění a desinfekce - dotazy a připomínky. Zkušenosti s HACCP. Pracovníci školních jídelen všech školských zařízení, zejména kuchařky, pomocné kuchařky a pomocné síly Vladimíra Souhradová 49 Termín: / 09:00-12:15 Akce není akreditována v programu DVPP Systém kritických bodů (HACCP) a zkušenosti ve společném stravování- opakování úspěšného seminář Legislativní požadavky na provozovatele stravovacích služeb. Systém kritických bodů a jeho cíle - nezbytné požadavky na stravovací provozy - požadavky na pracovníky stravovacích provozů (znalosti a dovednosti pracovníků) - zdravotní nebezpečí z pokrmů a příčiny vzniku onemocnění - základní kritické operace ve společném stravování - dokumentace a její vedení - výsledky a zkušenosti z dozoru HACCP - dotazy. Pracovníci školních jídelen všech školských zařízení, zejména kuchařky, pomocné kuchařky a pomocné síly Vladimíra Souhradová 49 Termín: / 9:00 12:00 Akce není akreditována v programu DVPP Hodnocení nebo klasifikace Obsahem semináře je problematika klasifikace a slovního hodnocení, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi, hodnocení jako pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání, problematika sebehodnocení, portfolia žáků jako jeden ze způsobů hodnocení. Seminář se věnuje formám a metodám hodnocení v souvislosti se školským zákonem, který zrovnoprávňuje klasifikaci a slovní hodnocení. Účastníci se seznámí se zásadami, které jsou společné pro všechny typy hodnocení a dále s postupem, jak psát slovní hodnocení. Učitelé 2.stupně ZŠ,učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU Mgr.Dana Svobodová Karlovy Vary, Varšavská 1168/13 60 Termín: / 8:00-13: Autoevaluace školy Autoevaluace školy je nedílnou součástí nejen školních vzdělávacích programů, ale i jakéhokoliv plánování změn. Ale jak autoevaluaci sestavit, aby byla skutečně funkční? Abychom na jejím základě uměli vyhodnocovat to, jak se nám daří naplňovat svůj plán? Východiskem autoevaluace zpravidla bývá analýza reálného stavu (v tomto kurzu se konkrétně seznámíte se SWOT analýzou - tedy analýzou silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení). Obsahem je sestavení autoevaluačního rámce, který obsahuje oblasti, kritéria, indikátory, nástroje autoevaluace, a objasnění jak s jeho pomocí plánovat za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovně vzdělávacího procesu. Učitelé ZŠ i SŠ, vychovatelé, vedoucí výukových programů, studenti pedagogických oborů, koordinátoři tvorby ŠVP, sborovna (vč. vedení školy) Mgr.Jiří Hruška Termín: / 14:00-17:00 11

12 Kompetence pro úspěšné řízení lidí a vedení projektových týmů Definovat a analyzovat vlastních kompetence a zjistit možnosti jejich rozkvětu. Naučit se rozvíjet osobnost a kompetence v souladu s profesí. Zadávat vlastní cíle a umět hodnotit odvedenou práci a sám sebe. Získat novou motivaci a inspiraci k rozšíření vlastního portfolia. Posílit vlastní sebedůvěru vedoucí k vyšší efektivitě práce, ke stanovování a dosahování dalších, nových a vyšších cílů. Ředitelé škol a školských zařízení Mgr.Jana Tikalová 89 Termín: Červen 2010 bude upřesněno Rozvíjení klíčových kompetencí Mariánské Lázně Východiska legislativa pojmy - Hodnocení rozvíjení klíčových kompetencí - Rozvoj klíčových kompetencí z pohledu ředitele školy - Rozvoj klíčových kompetencí z pohledu učitele - Rozvoj klíčových kompetencí z pohledu zájmového vzdělávání - Nový přístup ke vzdělávacím potřebám žáků Závěrečná diskuse - zkušenosti pilotní školy s pětiletým vzděláváním podle vlastního ŠVP. Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe. Pro ředitele a zástupce základních škol, koordinátory ŠVP Mgr. Miroslav Jiřička ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: / 10:00-14: Efektivní týmová spolupráce Kurz provází účastníky procesem týmové spolupráce, výhoda a nevýhod, rizik a přínosů práce v týmu. Uvědomí si svoji roli v týmu a roli ostatních, budou pracovat s různými charakteristikami a kompetencemi jednotlivců tak, aby dokázali zadávat úkoly a delegovat co nejefektivněji. Ujasní si pojem leader a leadership, produkt a proces, naučí se definovat faktory, které ovlivňují práci v týmu, vedou k neefektivnosti a konfliktům v procesu týmové spolupráce, a pokusí se najít možnosti jak těmto důsledkům zabránit. Účastníci se naučí některé metody a techniky, které jim pomohou dosáhnout efektivní spolupráce a stanovených cílů. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů, ředitelé škol a školských zařízení Mgr. Jana Tikalová ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: Červen 2010 bude upřesněno 12

13 2 Pedagogika, psychologie a speciální pedagogika Výchovné poradenství Karlovy Vary Legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, povinná dokumentace, individuální vzdělávací plán, doporučená nepovinná dokumentace, pracovně právní vztahy, asistent pedagoga, financování, řešení krizových situací. výchovní poradci, ředitelé a zástupci základních škol Bc. Pavla Jedličková Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 52 Termín: / 9:00-12: Simulační hry Během simulačních her se účastníci vžívají do předem daných rolí. Rozvíjí se tak jejich schopnost představivosti, lepšího porozumění vybrané situace týkající se daného tématu a kritického myšlení. Pomocí simulačních her účastníci zároveň objevují, jak fungují rozhodovací procesy, učí se předkládat argumenty, obhajovat názory a diskutovat.. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Varianty Člověk v tísni, Praha Karlovy Vary, Varšavská 1168/13 54 Termín: / 10:00-13: Kognitivně behaviorální terapie dětí s poruchami chování Cílem semináře je seznámit účastníky s tímto psychoterapeutickým směrem, získat základní praktické dovednosti při úpravě problémového chování dětí. Konkrétně se jedná o práci s dětmi s ADHD, impulzivitou,zafixovaným nevhodným chováním.základní techniky: relaxace, posilování žádoucího chování, zvládání impulzivity, kognitivní rekonstrukce. Učitelé a vychovatelé všech typů a stupňů škol a další zájemci Mgr. Karel Marek Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 73 Termín: / 10:00-15: Relaxační techniky pro učitele Seminář je rozdělen do dvou částí. První část účastníkům přiblíží teorii stres, stresové reakce na zátěž, vliv dlouhodobého stresu na organismus, možné východiska ke snížení negativního vlivu stresu - potřebnost relaxace při výuce dětí zejména neklidných a se sy ADHD Druhá část semináře se věnuje praktickému nácviku - ukázky a nácvik relaxačních techniky pro děti k odstranění neklidu, agresivity a ke zlepšení koncentrace.relaxační techniky pro dospělé k profylaxi duševního zdraví (progresivní relaxace, autogenní trénink, imaginace). Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Mgr. Karel Marek Karlovy Vary, T.G.Masaryka 541/3 69 Termín: /9:00-14: Funkce paměti v kognitivním a osobnostním rozvoji žáka V praktickém semináři se dozvíte užitečné teoretické informace o fungování paměti a jejich praktickém vyústění do konkrétní vyučovací hodiny. Odhalíte skryté síly paměti pomocí mnemotechnik. Zjistíte, jak zaujmout žákovu pozornost, k dispozici budou konkrétní koncentrační cvičení a cvičení pro trénink krátkodobé i dlouhodobé paměti. Stručný obsah semináře : Vymezení paměti, klasifikace jejích forem definice paměti a jejího významu pro osobnostní a kognitivní rozvoj žáka Pamětné strategie, jejich efektivní a neefektivní využívání při učení specifika vzhledem k věku Formy paměti a její procesy : senzorická paměť, krátkodobá paměť, dlouhodobá paměť kódování, ukládání, uchování, vybavování informací 13

14 Specifika zapomínání aneb jak mu předcházet Pozornost jako předpoklad učení, rušiči pozornosti Vyústění teorie pozornosti do konkrétní vyučovací hodiny Význam motivace pro paměť Kreativita a paměť, trénink kreativity ve vyučování, bloky kreativity Mnemotechniky a jejich využití ve vyučování aneb kouzla s pamětí Učitelé 1. a 2.stupně ZŠ Mgr. Zuzana Týnková 69 Termín: / 9:00-14: Rozvíjení komunikačních schopností dětí Uvedení do problematiky 2. Jazykové roviny v ontogenezi dětské řečí Rovina morfologicko-syntaktická - používání předložek - používání sloves - skloňování podstatných jmen - vytváření jednotného a množného čísla - tvoření zdrobnělin - stupňování - jazykový cit Rovina lexikálně-sémantická - pasivní a aktivní slovní zásoba - obohacování aktivní slovní zásoby - rozvíjení souvislého vyjadřování Rovina foneticko-fonologická - péče o správnou výslovnost a kulturu řeči - rozvoj fonematického sluchu - pohyblivost mluvidel Rovina pragmatická Hry na rozvíjení komunikačních schopností učitelé 1. a 2.stupně ZŠ, učitelky MŠ PhDr. Vlasta Šedá 49 Termín: / 9:30-12: Praktické zkušenosti z práce asistenta Předávání zkušeností z praxe asistentů pedagoga, konzultace přístupů k dítěti v MŠ i ZŠ.Přístup k dětem a žákům s různým handicapem. Spolupráce učitel asistent.spolupráce učitel, asistent, rodina. Spolupráce rodina, škola, neziskové organizace pro děti s handicapem. Rozbor zkušeností z praxe. učitelé 1.stupně ZŠ Mgr. Hana Švarcová ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary Termín: /13:00-16: Vliv alternativních výtvarných technik na rozvoj poznávacích schopností žáka Všeobecný náhled do estetické výchovy. Uvedení do problematiky Alternativní výtvarné techniky a jejich vliv na rozvoj poznávacích schopností v předškolním období, mladším a starším školním věku. Hra s barvou, praktické ukázky + dataprojekce Workshop 14

15 učitelé 1. a 2.stupně ZŠ, MŠ PhDr. Vlasta Šedá 59 Termín: /9:30-13: Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování II. Vzdělávací, modelový seminář zahrnuje metody práce se skupinou, nenásilné způsoby řešení konfliktů, práce s agresorem a obětí, rozměry šikanování, vymezení definice šikany, sociometrie a její využití, nabídka praktických intervencí, strategií, modelových situací, psychoher. Seminář je volným pokračováním (lze se účastnit bez absolvování 1. části). učitelé, vychovatelé, ostatní zájemci z oblasti pomáhajících profesí Mgr. Jiří Maléř 73 Termín: / 8:30-13: Role učitele při ovlivňování mezilidských vztahů ve školní třídě Školní třída jako sociální skupina - pozice a role dítěte - třídní koheze Základní patologie školní třídy - diagnostika školní třídy, efektivní komunikace Role učitele ve vedení třídy - otázka sociálně patologických jevů v práci učitele Práce se třídou - základní intervenční hodina - rizikoví jedinci pro třídu Základy intervenčních metod (práce s jedinci) - chyby ve vedení třídy - vedení třídy formou skupinových sezení Hry na podporu pozitivních vztahů ve třídě - odbourání stresové situace - diskuze Učitelé ZŠ PhDr. Vlasta Šedá ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary Termín: / 9:30-15: Globální výchova a její význam v podmínkách našeho školství V tomto kurzu se dozvíte, jaké jsou cíle globální výchovy a k čemu vám tento směr může být užitečný při realizaci vašich školních vzdělávacích programů. Vzhledem k tomu, že globální výchova učí žáky/studenty žít v současném, rychle se měnícím, globálním světě, je tedy i dobrým nástrojem pro naplnění cílů reformy českého školství. Celým kurzem prolínají praktické ukázky metod a forem aktivního učení. Učitelé ZŠ i SŠ, vychovatelé, sborovna (vč. vedení školy) Mgr. Jiří Hruška Místo bude upřesněno Termín: / 10:00-14: Logopedická péče ve školství II Základní vzdělávací záměry, popis metodiky výuky apod.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti (kdo, kdy, kde?). 15

16 Diagnostika poruch zvuku řeči a poruch hlasu. Diagnostika řečových vad ( dyslalie, dysfázie, dysartrie, mutismus, breptavost, koktavost ). Porucha čtené a psané řeči. Jak pracovat s dítětem, žákem a poruchou komunikačních schopností. Možnosti prevence při komunikačních obtížích u dětí předškolního a mladšího školního roku. učitelé MŠ, ZŠ Mgr. Dagmar Zdanovcová 46 Termín: / 10:00 14: Rozvoj lektorských dovedností - základ úspěšné práce Praktický seminář aktivní formou představí obecnou strukturu efektivního kurzu (dílny, projektu aj.), charakterizuje a v praxi vyzkouší komunikační dovednosti jednotlivců. Podá přehled základních zdrojů informací a možností dalšího/rozšiřujícího vzdělávání v oblasti lektorských dovedností. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, lektoři Mgr. Jiří Hruška Karlovy Vary, Varšavská 1168/13 69 Termín: / 9:00-13: Rétorika a presentace Dech, hlas, artikulace a řeč těla - to jsou čtyři prostory, se kterými se učíte vědomě pracovat a vzájemně je propojovat, tak abyste zvládli jakoukoliv veřejnou prezentaci. Formou výkladu a praktických cvičení se dozvídáte, o co při každé sebe-prezentaci jde a jakým způsobem na sobě na dále samostatně pracovat. Součástí semináře je příprava projevu na dané téma a následovně jeho provedení před účastníky a kamerou. Poté probíhá analýza projevu (zkoumání zažitých stereotypů, postoje a dynamiky, schopnost vizualizace, verbalizace, projevy stresu atd.) obsah semináře: umění naslouchat, uvolnění dechu otevření a zaměření hlasu, intenzita hlasového projevu uvolnění tělových a řečových dispozic - řeč vycházející z tělových impulsů uvědomování si vlastních gest, pohybu, síly slova a dolaďování na veřejnou promluvu příprava projevu na dané téma a následovně jeho provedení před účastníky a kamerou analýza projevu, zkoumání zažitých stereotypů, postoje a dynamiky, vizualizace, verbalizace a projevy stresu komentáře, rady, doporučení, osobní konzultace, zpětná vazba, videotechnika Veřejnost, pedagogové Bc.. Renata Bulvová 63 Termín: / 13:00-17: Umění prezentovat, aneb jak zaujmout, motivovat a přesvědčit... Vzdělávací akce je vedena formou interaktivního semináře.pedagogičtí pracovníci ve své každodenní činnosti prezentují své znalosti, dovednosti. Kde však získávají schopnost přesvědčit, motivovat, zaujmout své posluchače - žáky, kolegy, rodiče?obsah semináře nabízí zamyšlení nad přípravou samotné prezentace přes osobnost mluvčího k rétorice. Účastníkům je nabídnuta celá škála řečnických triků i několik rad, jak bojovat se stresem a nezdravou trémou. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Mgr. Dana Svobodová ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary Termín: / 13:00-18: Neočekávané situace ve školní třídě a jejich řešení 16

17 Seminář zaměřený na řešení neočekávaných situací, principy rychlé sebereflexe a operativního klidného jednání. Zabývá se psychikou učitele, sebehodnocením a případovými studiemi s jejich řešením. pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Robert Čapek 60 Termín: / 8:00-12: Odměny a tresty ve školní třídě Seminář je zaměřen na aspekty týkající se spravedlivého hodnocení žáků: Účel hodnocení, zpětná vazba, povzbuzující reakce, motivace, individuální a sociální vztahová norma, psychologické aspekty hodnocení a reflexe z praxe. pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Robert Čapek ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary Termín: / 13:00-17: Komunikace mezi učitelem, žákem a rodiči Teoretická část: seminář se zaměřuje na verbální a neverbální komunikaci, na umění naslouchat druhým, na přijímání a zvládání námitek, na možnosti vysvětlení aktuálního problému, na umění najít kompromis. pedagogové všech typů škol PhDr. Zdeňka Baranniková 66 Termín: / 9:00-15: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - opakování úspěšného tématu - Východiska legislativa -pojmy - Organizace speciálního vzdělávání - výčet možností - Učební plán využití disponibilních hodin pro realizaci speciálního vzdělávání - Analýza místních podmínek a výběr organizace speciálního vzdělávání pro vlastní školní vzdělávací program - Integrovaný žák co mohou být podpůrná opatření - Postup a tvorba individuálních vzdělávacích plánů - Pomoc žáků bez indikace zdravotního postižení Závěrečná diskuse - zkušenosti pilotní školy s pětiletým vzděláváním podle vlastního ŠVP. Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe. Pro výchovné poradce základních škol, koordinátory ŠVP, ředitelé ZŠ a zástupci ŘŠ Mgr. Radislava Jiřičková 63 Termín: / 10:00-14: Kooperativní učení - výuka vzájemnou spoluprací žáků Metody a formy práce podporující realizaci RVP modulu 6 části C. Seminář představí model, který vychází z nového školského zákona a RVP, přispěje k rozvinutí a aplikování metody a techniky kooperativního učení podle podmínek školy a rozvinutí výukových postupů kooperativního učení v praxi. Semináře je doplněn videozáznamem ze školní praxe. pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Mgr. Tomáš Koten 17

18 65 Termín: / 9:00-13: Relaxační a jiná cvičení pro pedagogy Profesionální stres a jeho zvládání Relaxační techniky Protistresové a psychotropní působení tělesné aktivity Humor, smích, nadhled Organizace času, rovnováha mezi musím a chci Relevantní dovednosti včetně komunikačních Soukromí a prevence stresu Spiritualita Praktická aplikace Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol MUDr. Karel Nešpor, CSc. 61 Termín: / 10:00-14: Nové netradiční nápravné metody specifických poruch učení a chování I. Seminář v teoretické části vysvětlí pojmy SPU, ADHD, ADD, s druhy SPU a jejich příčiny z hlediska neuropsychologického, nápravu těchto poruch pomocí terapie EEG-biofeedback. V praktické části ukáže terapii EEG-biofeedback s možností individuálního vyzkoušení. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Mgr. Eva Kapicová 75 Termín: / 9:00-14: Tvoříme Program proti šikanování Výklad aktualizovaného Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, tvorba Programu proti šikanování. školním metodikům prevence, pedagogickým pracovníkům, psychologům, ostatním zájemcům z oblasti pomáhajících profesí Mgr. Jiří Maléř 72 Termín: / 9:00-13: Metody a formy aktivního učení Východiskem tohoto kurzu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si svoje vlastní poznání žáci budují (konstruují) sami na základě svých praktických zkušeností. Základem tohoto kurzu je model třífázového učení: evokace - uvědomění si významu - reflexe (E-U-R). Kurzem prolínají ukázky metod a forem aktivního učení. Obsah kurzu tvoří aktivity na rozvoj spolupráce, skupinové a kooperativní učení, techniky práce s textem, komunikační a diskusní techniky, simulace a simulační hry, metody objevování a řešení problémů aj. učitelé ZŠ i SŠ, vychovatelé, koordinátoři tvorby ŠVP, sborovna (vč. vedení školy) Mgr. Jiří Hruška 58 Termín: / 10:00-13:15 18

19 Františkovy Lázně Metody práce s žáky s handicapem v běžné ZŠ, ZŠ prakt. a spec. Burza dobrých nápadů pro učitele vzdělávající žáky s různými handicapy. Obsahem první části semináře je popis průběhu vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně, nebo speciálněpedagogickém centru, s možnými handicapy žáků, kteří mohou být integrované v základním školství a s jednotlivými možnostmi metod práce, které jsou vhodné pro daný handicap. Budou demonstrovány alternativy nácviku čtení, psaní, matematických dovedností, které se vhodně uplatňují u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. V druhé části lektor představí ukázku učebnic a pomůcek, které jsou využívány pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Účastníci mají možnost v následném workshopu prezentovat vlastní nápady pomůcky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, které si vyrobili pro vlastní praxi. ředitelé škol a školských zařízení Mgr. Hana Švarcová ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Termín: / 9:00-12: Alternativní způsoby vyučování Přestože některé pedagogické metody jsou již několik desítek let známy, u nás je jejich používání velkou modernou, nejsou známy a využívány. Přitom učiteli ulehčují práci a hlavně aktivizují žáky, činnost je baví a motivuje. Každý pedagog by měl znát tyto alternativní metody a kreativně je používat vždy u toho učiva, kdy to je pro něj i pro žáky zajímavé a výhodné(projektové vyuč.,kooperativní učení, práce s textem, kruhový systém, povinné a nepovinné úkoly, komunitní kruh, vzájemné učení žáků, vedení třídy při alternativních způsobech výuky - odměny, kázeň, motivace). Diskuse, evaluace semináře. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Robert Čapek ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Termín: / 13:00-17:00 Mariánské Lázně Jak již na počátku 1. třídy ZŠ rozpoznat možné dys.potíže - zaškolení v práci s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky Teoretická část: Školní zralost - psychická, sociální, emocionální, neurologická - seznámení s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praktická část: Praktický nácvik s Testem rizik poruch čtení a psaní pro rané školáky. učitelky 1.st.ZŠ PhDr. Zdeňka Baranniková ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: / 12:00-17: Děti a žáci s PAS v ZŠ a SŠ I.část Teoretická část přednáška, diskuze. Objasnění jednotlivých poruch autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom a vysokofunkční autismus, diagnostika 19

20 poruch autistického spektra kdo diagnostikuje a jaké jsou diagnostické nástroje, triáda problémových oblastí sociální interakce a sociální chování; komunikace; představivost, zájmy, hra; teorie příčin autismu a možnosti péče o autisty vědecké a alternativní, dítě s PAS v rodině a škole, spolupráce rodiny, školy a SPC, standardní činnost krajského koordinátora pro děti s PAS. Praktická část interaktivní seminář Problematika integrace dětí, žáků a studentů do běžných MŠ, ZŠ a SŠ, metodika práce s dětmi, žáky a studenty s PAS ve škole, vypracování IVP dítěte, žáka a studenta s PAS, funkce asistenta pedagoga ve třídě, obvyklá náplň práce asistenta pedagoga. Učitelé a asistenti pedagoga běžných ZŠ, učitelé a asistenti pedagoga SŠ Mgr. Miluše Pešková ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: / 10:00-15: Děti a žáci s PAS v ZŠ a SŠ II. Navazující seminář na Děti a žáci s PAS v ZŠ a SŠ I. Teoretická část přednáška, diskuze. Objasnění jednotlivých poruch autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom a vysokofunkční autismus, diagnostika poruch autistického spektra kdo diagnostikuje a jaké jsou diagnostické nástroje, triáda problémových oblastí sociální interakce a sociální chování; komunikace; představivost, zájmy, hra; teorie příčin autismu a možnosti péče o autisty vědecké a alternativní, dítě s PAS v rodině a škole, spolupráce rodiny, školy a SPC, standardní činnost krajského koordinátora pro děti s PAS. Praktická část interaktivní seminář Problematika integrace dětí, žáků a studentů do běžných MŠ, ZŠ a SŠ, metodika práce s dětmi, žáky a studenty s PAS ve škole, vypracování IVP dítěte, žáka a studenta s PAS, funkce asistenta pedagoga ve třídě, obvyklá náplň práce asistenta pedagoga. Učitelé a asistenti pedagoga běžných ZŠ, učitelé a asistenti pedagoga SŠ Mgr. Miluše Pešková ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: / 10:00-15: Odměny a tresty ve školní třídě Seminář je zaměřen na aspekty týkající se spravedlivého hodnocení žáků: Účel hodnocení, zpětná vazba, povzbuzující reakce, motivace, individuální a sociální vztahová norma, psychologické aspekty hodnocení a reflexe z praxe. pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Robert Čapek ZŠ Mariánské Lázně, Úšovice, Školní náměstí 472 Termín: / 13:00-17:00 20

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Nabídka akcí září 2015

Nabídka akcí září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Nabídka akcí září 2015 Kontakty: PhDr. Jarmila

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kontakty: PhDr. Jarmila Smetanová, DVPP: smetanova@sssbrno.cz, tel. číslo 603 228 730 Věra Řepová, soutěže: repova@sssbrno.cz, tel. číslo 606 035 094 Přihlašování na semináře prostřednictvím přihlášky

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků - určeno pro CS: pedagogičtí

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více