Výroční zpráva. o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

2 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková organizace Typ školy: plně organizovaná Spádový obvod: 0 Telefon: , , E mail: Webové stránky: IZO ředitelství: IČO: Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Siváková Zařazení do sítě škol: čj. 3876/2007 ze dne s účinností od Zřizovatel školy Název zřizovatele: Město Třemošná Adresa: Sídliště 992, Třemošná Kontakt: Školská rada Datum zřízení: usnesením RM č. 246/2005 z s účinností od Počet členů: 6 2 zákonní zástupci žáků 2 zástupci zřizovatele 2 zástupci pedagogů Kontakty: škola, zřizovatel 1.4. Seznam pracovišť Hlavní budova: Adresa: Počet tříd/ Počet žáků: oddělení: základní škola ročník Americká školní družina ročník Americká školní jídelna výdejna Americká Odloučené pracoviště: Adresa: Počet tříd Počet žáků: /oddělení: základní škola ročník U Stadionu školní družina ročník U Stadionu školní jídelna U Stadionu

3 Součásti školy Název součásti: Kapacita: Počet žáků: Počet tříd /oddělení: Počet přepočtených pedagogických/nepedagogických pracovníků: Základní škola ,773/4,602 Školní družina ,023 Školní jídelna Kapacita: Počet dětských Počet strávníků Přepočtený počet strávníků: zaměstnanců: zaměstnanců: neuvádí se ,625/z toho 1,00 VHČ Doplňková činnost prováděna pro 89 cizích strávníků. 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Název vzdělávacího programu: Platnost aktualizace v ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Od Školní vzdělávací program školní družiny Od Specializované a speciální třídy Počet tříd Počet zařazených žáků Poznámka Přípravná třída S rozšířenou výukou Individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Počet žáků- I. stupeň Počet žáků - II. stupeň Integrovaní žáci 7 3 Žáci s doporučením pedagogického zohlednění Materiálně technické zajištění školy V letošním školním roce se nám podařilo s finančním přispěním zřizovatele dále pokročit ve zkvalitnění materiálních podmínek pro vzdělávání žáků naší školy i ve zlepšení pracovního prostředí: Vybavení dalších dvou tříd interaktivními sety (interaktivní tabule, počítač, dataprojektor včetně software) z navýšeného příspěvku od zřizovatele Zakoupení a instalace SW MS Office do počítačů ve všech kmenových třídách Vybavení počítačové učebny 25 novými počítači pro práci žáků a 1 učitelským PC Zakoupení pěti nových PC stolů do inovované PC učebny Zakoupení koberců do školní družiny a do třetí třídy Pořízení vestavné skříně do školní družiny na chanosu Kompletní vybavení sborovny (nábytek, jednací stůl, konferenční židle, nástěnky) Pořízení 4 nových tiskáren dvě černobílé (do PC učeben), dvě barevná multifunkční zařízení (do sborovny na chanos a do kanceláře ředitelky) 3

4 Pořízení notebooku do ředitelny a PC pro vedoucí ŠJ Kancelářský stůl a židle pro sekretářku Pořízení nádobí do školní kuchyně (hrnce, pánve) Oprava světel v tělocvičně (výměna nefunkčních zářivek) Výmalba sborovny, vrátnice a dalších prostor Provádění běžných oprav v obou budovách v průběhu celého roku Hry a hračky do školní družiny Kompletní vybavení prvňáčků učebními pomůckami (z navýšeného příspěvku zřizovatele) Pořízení pracovních sešitů pro všechny žáky školy Průběžné doplňování fondu učebnic Zakoupení mimočítanková četby pro I. stupeň Postupné obnovování fondu učebních pomůcek Zakoupení míčů pro ZŠ chanos (z výnosu Velikonočního jarmarku) V rámci našeho partnerství v projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji jsme získali interaktivní učebnice a cvičení z fyziky pro 8. a 9. ročník, stavebnice Merkur (klasické i elektro), robotická Lega, měřící soupravy na výuku chemie a fyziky včetně SW, sady nářadí. Vážíme si toho, že se zřizovatel i další naši partneři zajímají o školu a její rozvoj a v rámci finančních možností se snaží být nápomocni při zkvalitňování podmínek ke vzdělávání našich žáků v materiální oblasti. V současné době lze říci, že co se ICT vybavení týká, může naše škola směle konkurovat velkým plzeňským školám, neboť disponujeme dvěma funkčními počítačovými učebnami a všechny kmenové třídy v obou budovách jsou vybavené interaktivní projekční technikou. Naši učitelé vytvářejí digitální učební materiály, kterými výuku zpestřují a obohacují, aby byla pro žáky atraktivnější a zajímavější. 4

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1. Celkový přehled pedagogických pracovníků Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, Funkční zařazení 3.2. Počet pracovníků celkem Délka praxe Kvalifikace Aprobace Počet hodin/ kvalifikovaně Počet Přepočteni na plně zaměstnané: Učitelé základní školy: 17 16,773 Vychovatelky školní družiny: 5 4,023 Správní zaměstnanci základní školy: 5 4,602 Správní zaměstnanci školní jídelny: 5+2 DPP 4,625 (1 VHČ) Úvazek celkem 1. učitelka + TU + VP 28 PF Plzeň I. stupeň 20/20 1,0 2. učitelka + TU 23 PF Plzeň I. stupeň 22/22 1,0 3. učitelka + TU 37 PF Plzeň I. stupeň 22/22 1,0 4. učitelka + TU 30 PF Plzeň I. stupeň 20/20 1,0 5. učitelka + TU 24 PF Plzeň I. stupeň 22/22 1,0 6. učitelka + ICT 25 PF Plzeň I. stupeň 19/4 1,0 7. učitelka 21 PF Plzeň I. stupeň 22/11 1,0 8. učitelka + TU 31 PF Plzeň I. stupeň 20/20 1,0 9. učitelka + TU 30 PF Plzeň I. stupeň 22/22 1,0 10. učitelka + TU 23 PF Plzeň Rj - Z 22/22 1,0 11. učitelka + TU 15 PF Plzeň M - Ov 22/22 1,0 12. učitelka + TU 2 PF Plzeň Čj - Ps 19/19 0, učitelka + TU 14 PF Plzeň CH - Př 22/22 1,0 14. učitelka 7 PF Plzeň Aj - Čj 15/15 0, učitelka 0 G Plasy + I. stupeň 9/0 0,409 studující PF Plzeň 5. r. 16. zástupce ŘŠ 37 PF Plzeň Čj - D 10/10 1,0 17. ředitelka 28 PF Plzeň I. stupeň 7/ vedoucí vychovatelka 32 SPgŠ K. Vary 25/25 1,0 19. vychovatelka ŠD 32 SPgŠ K. Vary 28/28 1,0 20. vychovatelka ŠD 30 SPgŠ K. Vary 28/28 1,0 21. vychovatelka ŠD 0 G Plasy + 16/0 0,57 studující PF Plzeň 5. r. 22. vychovatelka ŠD 9 Maturita SOU + Studium pedagogiky pro pedagogy volného času 13/0 0,458 5

6 3.3. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 do důchodového věku V důchodovém věku Prům. věk , Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace: v %: Aprobovanost ve výuce: v %: Učitelé I. stupně 95 % Učitelé I. stupně 95 % Učitelé II. stupně 90 % Učitelé II. stupně 73 % Vychovatelky školní družiny 75 % 3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících Funkční zařazení: Délka praxe: Dosažené vzdělání: Úvazek: 23. školník 32 ČSHN Cremona Luby uklízečka 26 SOU Klatovy 1,0 25. uklízečka 27 SOU Plzeň 0, uklízečka 3 SOŠ Plasy 1,0 27. uklízečka 17 SOU obchodní 0, vedoucí ŠJ 24 SOU- kuchařka + maturita SOU 0, vedoucí kuchařka 30 SOU - kuchařka 1,0 30. pomocná kuchařka 33 SOU obchodní 0,25/1x14 dní 31. pomocná kuchařka 29 ZŠ 0,25/1x 14 dní 30. kuchařka 19 SOU MH - cukrářka 1,0 VHČ 31. kuchařka 12 SOU kuchařka 0, kuchařka 13 SOU kuchař-číšník 0, Údaje o přijímacím řízení 4.1. Zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navržen skutečnost Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Žáci, kteří ukončili školní docházku v nižším než 9. ročníku Počet žáků, kteří dokončili ZŠ v nižším ročníku 2 Žáci, kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 6

7 4.3. Žáci, kteří odešli na víceletá gymnázia Počet žáků z 5. ročníku ze 7. ročníku Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 8 0 Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia Žáci, kteří odešli v průběhu školního roku Počet žáků Do SpŠ Do jiné ZŠ Zvláštní způsob plnění PŠD Dodatečný odklad PŠD Kteří odešli ze ZŠ v průběhu školního roku Z toho stěhování Škola se sportovním zaměřením Výsledky přijímacího řízení 5. ročník: Počet: Název školy: 8 Gymnázium a SOŠ Plasy 9. ročník: Studijní obory: Počet: Název školy: 1 SPŠD Plzeň 1 Soukromá střední umělecko-průmyslová škola Zámeček 2 Gymnázium a SOŠ Plasy 1 Hotelová škola Plzeň 3 SZŠ a VOŠ zdravotnická Plzeň 3 VOŠ a SPŠE Plzeň 1 Hotelová škola Plzeň 2 SOŠ obchodu, užitého umění a designu 2 SPŠ strojní a SOŠ prof. Švejcara 2 VOŠ a SPŠE Plzeň 1 SOŠ a SOU Horšovský Týn 19 = 68% 9. ročník: Učební obory: Počet: Název školy: 4 Integrovaná SŠ živnostenská 1 SPŠ strojní a SOŠ prof. Švejcara 2 Odborná škola výroby a služeb 1 SŠ Kralovice 1 SPŠD Plzeň 9 = 32% 8. ročník Učební obory: 1 SŠ Horní Bříza 7. ročník Učební obory: 1 Odborná škola výroby a služeb 7

8 4.6. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy o: Počet Počet odvolání Přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání 35 0 Odklad povinné školní docházky 6 0 Povolení přestupu z jiné ZŠ 11 0 Počet osvobozených žáků Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 Počet žáků uvolněných z výuky Předmět Počet žáků Tělesná výchova 3 Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 0 - z toho oprávněných 0 - z toho částečně oprávněných 0 - z toho neoprávněných 0 - z toho postoupených jinému orgánu 0 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 1. pololetí 2013/2014 Třída Počet OH PR/Ž NH V P N PTU NTU DTU DŘŠ I. A , I. B , II. A , II. B , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , Celkem ,

9 2. pololetí 2013/2014 Třída Počet OH PR/Ž NH V P N PTU NTU DTU DŘŠ PŘŠ I. A , I. B , II. A , II. B , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , Celkem , Volitelné předměty, zájmové útvary Vysvětlivky: OH Zameškané hodiny omluvené PR/Ž Průměr zameškaných hodin na žáka NH Zameškané hodiny neomluvené V Prospěli s vyznamenáním P Prospěli N Neprospěli PTU Pochvala třídního učitele PŘŠ Pochvala ředitele školy NTU Napomenutí třídního učitele DTU Důtka třídního učitele DŘŠ Důtka ředitele školy 2. Druhý stupeň z chování 3. Třetí stupeň z chování Volitelné předměty: Název: V ročníku: Druhý cizí jazyk Německý jazyk Druhý cizí jazyk Ruský jazyk Zájmové útvary: Název: V ročníku: ZŠ: Sportovní hry Seminář z matematiky (2 skupiny) 8., 9. Kroužek angličtiny (3 skupiny) 3., 4., Přírodovědný seminář ŠD: Šikovné ručičky Sportovní Taneční

10 5.2. Poradenské služby školy Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, Výchovný poradce pro ročník: Těžiště práce výchovného poradce spočívá v oblastech: 1. Práce s integrovanými žáky a s žáky s doporučením pedagogického zohlednění ve výuce 2. Spolupráce s PPP, SVP, SPC (nová a kontrolní vyšetření) 3. Řešení aktuálních výchovných i vzdělávacích problémů žáků 4. Spolupráce s MŠ, organizace zápisu do 1. ročníku 6. Spolupráce se školním metodikem prevence 7. Spolupráce s třídními učiteli a ostatními vyučujícími, metodická podpora 8. Poradenská pomoc žákům a jejich rodičům Ve školním roce 2013/2014 jsme evidovali 43 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména vývojové poruchy učení a vývojové poruchy chování). Z tohoto počtu byl deseti integrovaným žákům na doporučení PPP Plzeň sever nebo SPC Plzeň vypracován individuální vzdělávací plán. Na vypracování IVP se podílejí třídní učitelé ve spolupráci s ostatními pedagogy, individuální vzdělávací plány jsou konzultovány s příslušnými poradenskými zařízeními. Po celý školní rok je žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnována individuální péče a podpora zejména formou individuálního přístupu pedagogů ve výuce, v přípravě na výuku, v případě potřeby jsou poskytovány konzultace žákům i jejich rodičům. Při řešení závažnějších výchovných problémů vždy neprodleně spolupracujeme s rodiči. Výukové problémy žáků jsou konzultovány s jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, se zákonnými zástupci, v případě potřeby s příslušnými odborníky, a společně hledáme co možná nejlepší řešení pro jejich zvládnutí. V letošním školním roce se výčet našich podpůrných opatření rozšířil o asistenci pedagoga - asistentka působí od dubna 2014 ve druhém ročníku. Od nového školního roku budou na naší škole působit asistenti celkem u tří integrovaných žáků. Cílem je usnadnění fungování celé třídy a efektivnější začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné výuky. Pro usnadnění adaptace předškoláků při vstupu do školy spolupracujeme již tradičně v průběhu celého roku s místní mateřskou školou. Během vzájemných návštěv poznáváme naše budoucí školáky i jejich rodiče. Učitelky mateřské školy nám pomáhají při zápisu do prvního ročníku. Spolu s předškoláky navštěvují první třídy před nástupem do základní školy, následně sledují adaptaci prvňáčků během prvních měsíců školního roku. Poradce pro volbu povolání v 9. ročníku Výchova k volbě povolání se vyučuje v rámci předmětů občanská a pracovní výchova v 9. ročníku. Vzhledem k organizačním podmínkám naší školy (dvě od sebe dosti vzdálené budovy) je v současné době poradcem pro volbu povolání třídní učitelka 9. ročníku. Jejím úkolem je poskytování informačního a poradenského servisu pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce, distribuce brožurky Čím budu a dalších materiálů, koordinace činnosti úřadu práce, náborových akcí středních škol, prezentace informačních letáků středních škol (informační nástěnka), vyplňování přihlášek, rozdávání zápisových listů apod. Školní metodik prevence Vypracovává Školní preventivní strategii, Minimální preventivní program, Školní program proti šikanování a další dokumenty související s prevencí rizikového chování, seznamuje s nimi vyučující a pravidelně na pedagogických radách vyhodnocuje plnění vytýčených úkolů. Organizuje a koordinuje akce v oblasti prevence pro žáky prvního i druhého stupně, monitoruje situaci ve škole, zajišťuje metodickou pomoc a podporu učitelům, komunikuje se zákonnými zástupci, spolupracuje s výchovným poradcem a vedením školy, účastní se schůzek s oblastním metodikem prevence a dalšího vzdělávání s tematikou prevence. Je obeznámen s aktuální legislativou. 10

11 6. EVVO - Environmentální výchova a osvěta Cílové skupiny žáci základní školy pedagogičtí pracovníci školy rodiče Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, Začlenění EVVO do ŠVP Průřezové téma EVVO je začleněno do povinných vyučovacích předmětů našeho vzdělávacího programu (prvouka, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, výchovy). Žákům 8. a 9. ročníku nabízíme přírodovědný seminář, který je už pátým rokem velmi oblíbený. Průřezové téma EVVO bylo plněno i v ročníkových a celoškolních projektech. Celoškolní projekt: Den Slunce, Halloween, Vánoční dílny Ročníkové projekty: Strašidelná škola I. B a 4. ročník, Čertí škola I. B a 4. ročník, Za velikonočním vajíčkem I. A a 3. ročník. Spolupráce s organizacemi I v tomto školním roce probíhala spolupráce s různými subjekty: CHKO Křivoklátsko ZOO Plzeň (výukové programy) Plzeňský KÚ (Krajská environmentální konference, Ručičky kraje) Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS Fakulta pedagogická ZČU SEV Sluňákov (výukový program Zlatá nit) EKO KOM (školní vzdělávací program Tonda Obal na cestách) Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň město Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje G a SOŠ Plasy (Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK) SŠ Horní Bříza ACET - projekt humanitární a rozvojová pomoc v Africe Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK Kaznějov (předmětové a umělecké soutěže) Planeta Země (vzdělávací projekt) LF Plzeň (Zubní hygiena) Koordinátorka EVVO se zúčastnila Krajské environmentální konference pro pedagogy z Plzeňského kraje. Konkrétní akce Konkrétní akce školy Cílová skupina Termín Zodpovídá Splněno Sestavení plánu práce na nový školní rok, výroční zprávy 2013/2014 všichni žáci školy, zaměstnanci školy srpen, 2014 září koordinátor EVVO splněno Konference EVVO koordinátor EVVO září koordinátor EVVO splněno Web stránky doplňování informací o EVVO ve škole Všichni žáci školy, zaměstnanci školy celoročně září - červen koordinátor EVVO koordinátor ICT splněno 11

12 Třídění odpadu všichni žáci školy celoročně září - červen koordinátor EVVO, příslušní TU splněno Adaptační zážitkový týden všichni žáci školy září příslušní TU splněno Příbramské doly - exkurze výlet školní družiny září vychovatelky splněno Atraktivní experimenty ve výuce chemie žáci 8. a 9. ročník říjen koordinátor EVVO splněno Přírodovědný klokan žáci 8. a 9. ročník říjen koordinátor EVVO splněno Výzdoba a úprava učebny přírodovědných předmětů Instalace kartiček nebádající žáky k šetření vodou žáci 8. a 9. ročník září - říjen koordinátor EVVO splněno 2. stupeň září koordinátor EVVO splněno Školní kolo BIO 2. stupeň leden koordinátor EVVO splněno Školní kolo CHO 2. stupeň únor koordinátor EVVO splněno Zeměpisný pořad - UGANDA 2. stupeň březen p. uč. Steifová splněno Okresní kolo CHO 2. stupeň březen koordinátor EVVO splněno Okresní kolo BIO 2. stupeň březen - duben koordinátor EVVO splněno Workshop Plasy 2. stupeň duben koordinátor EVVO splněno Beseda 1. pomoc ZSP ročník květen koordinátor EVVO splněno příslušní TU Základy 1. pomoci Červený kříž ročník květen p. uč. Kolářová splněno Workshop Plasy 2. stupeň květen koordinátor EVVO splněno CHKO Křivoklátsko přírodovědné soustředění žáci 6. a 7. ročník květen koordinátor EVVO p. uč. Steifová splněno Tonda obal na cestách ekologický pořad Ručičky kraje prezentace klíčových aktivit projektu ročník květen vedení školy splněno 9. ročník červen koordinátor EVVO splněno 12

13 CZ.1.07/1.1.00/ Badatelský den v Plasích 2. stupeň červen koordinátor EVVO splněno Škola v přírodě adaptační pobyt I. B, 4. ročník, 5. ročník červen příslušní TU splněno Tematický den - SLUNCE všichni žáci školy červen koordinátor EVVO, splněno příslušní TU 7. Údaje o prevenci rizikového chování Prevence rizikového chování u dětí a mládeže pokrývá tyto oblasti: agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, patologického hráčství, závislosti na PC (PC hry, sociální sítě), rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevenci úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a patologických náboženských hnutí, sexuální rizikové chování. Našimi cíli jsou zejména: Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů. Systematické vedení, výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, eliminace nevhodného chování. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. Aktivní spolupráce s rodiči, otevřenost vůči veřejnosti. Konkrétní aktivity podporující primární prevenci jsou: výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování, seznámení se školním řádem, minimálním preventivním programem, školním programem proti šikanování, poučení o bezpečném chování při výuce jednotlivých předmětů, při exkurzích, výletech, vycházkách, školních akcích, před prázdninami, svátky, mimořádných událostech, akce zaměřené na zvyšování právního povědomí, zaměření pozornosti na 13

14 prevenci drogových závislostí, konzumaci alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání, prevenci úrazů apod., dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie, výchova ke zdraví ve smyslu stavu fyzické, psychické, sociální a estetické pohody, přednášky a besedy o sexuální výchově a prevenci AIDS, zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech, oživení klimatu ve škole, zpříjemnění a oživení školního prostředí, nabídka volnočasových aktivit a zájmových kroužků, účast ve sportovních a vědomostních soutěžích. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost: seznámení rodičů se školním řádem, minimálním preventivním programem a školním programem proti šikanování v rámci třídních schůzek (začátek školního roku třídní schůzky, web), nabídka konzultací učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence, ová korespondence, nabídka propagačních materiálů o drogách, seznámení rodičů s postupem školy v případě rizikového chování žáků, informovanost o programu školy v oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu, seznámení s činností školy různými dalšími formami besídky, jarmark, společné dílny pro žáky i rodiče, tematicky zaměřené dny, dny otevřených dveří. Ke zjištění aktuálního stavu rizikových jevů ve škole je využíván: průběžný monitoring třídních učitelů, zjištění, podněty a připomínky ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, sdělení žáků, rodičů, schránka důvěry, hodiny předmětů výchovného charakteru. V případě potřeby (závažnější či dlouho trvající problém) je přizván pracovník PPP (okresní metodik prevence), OSPOD, SVP, PČR nebo je zajištěna vhodná preventivní akce ve spolupráci s PPP, SVP, OSPOD, PČR či neziskovými organizacemi. Preventivní témata jsou frekventována v následujících předmětech: jednotlivými předměty prolínají průřezová témata, která mají preventivní dopad: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Dopravní výchova. Výrazně preventivní charakter má předmět Výchova ke zdraví - témata Rodina, Zdravý životní styl, Prevence zneužívání návykových látek, Osobní bezpečí, Lidská sexualita, Sekty a nebezpečná hnutí. Další z předmětů s hojným výskytem témat preventivního charakteru je Občanská výchova témata Ekologie, Rodina, Pravidla života v komunitě, Kultura - multikulturalita, Intolerance, rasismus, xenofobie, Lidská práva, Osobnost, Právo, Volba povolání, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Také předmět Etická výchova obsahuje témata s preventivním charakterem - Mezilidské vztahy a komunikace, prosociální chování, řešení problémů a morální aspekt, asertivita, sebeovládání, zvládnutí agrese. V předmětu Přírodopis se vyskytují preventivní témata - jedovaté a nebezpečné rostliny a houby, ochrana přírody a životního prostředí, lidská plemena, požívání nebezpečných látek ohrožujících zdraví. Stejně tak v předmětu Chemie - nebezpečné a zneužívané chemikálie a v předmětu Fyzika - energie bezpečnost a ochrana zdraví člověka, ochrana životního prostředí. V předmětu Zeměpis a Dějepis jsou akcentována tato témata - mezinárodní spolupráce, globální problémy lidstva, tolerance mezi národy, státy, kulturami, multikulturalita, život lidí a vzájemné vztahy, rasismus, intolerance, xenofobie, kultura rozmanitost a rovnocennost kulturních projevů, komunikace, ochrana životního prostředí, etnika a národy vzájemná rovnocennost. Na prvním stupni se preventivní témata vyskytují především v předmětu Prvouka téma Zdraví, Ochrana člověka za mimořádných situací Osobní bezpečí Bezpečně na silnici, v přírodě, doma i venku, pozor na neznámé lidi, rozeznání nebezpečí, vztahy mezi vrstevníky, chování k postiženým lidem, šikana, rasismus, tolerance, drobná kriminalita, prevence kouření a návykových látek, dopravní výchova. Podobně je tomu i v předmětech Přírodověda a Vlastivěda - Ochrana zdraví, bezpečné chování, chování k postiženým lidem, ochrana člověka za mimořádných událostí, výchova ke zdraví osobní bezpečí, prevence zneužívání návykových látek, výživa a zdraví, základy rodinné a sexuální výchovy, krizové situace, šikana, deviantní osoby, krizová centra, návykové látky, konflikty v mezilidských vztazích, vztahy v globálním rozměru. Práce s tématy primární prevence se týká i předmětů Pracovní výchova - ochrana 14

15 zdraví, první pomoc, prevence dětských úrazů, spolupráce, hygiena při práci, ochrana životního prostředí, Tělesná výchova - bezpečné chování, vztahy v kolektivu, mezi vrstevníky, šikana, zdraví, první pomoc, hygiena, Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a další cizí jazyk, Výtvarná výchova, Výpočetní technika - rasismus, intolerance, drogy, šikana a kyberšikana, zdraví, bezpečné chování a chování k postiženým, kriminalita a vandalismus, komunikace mezi vrstevníky, v rámci rodiny, kolektivu, sounáležitost a tolerance. Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým. Učily se, jak a s kým smysluplně trávit volný čas. Obdobným tématům s důrazem na předcházení šikany a důležitosti dobrých vztahů (v kolektivu i v rodině), problematiku sexuální výchovy a nebezpečí vyplývající z konzumace alkoholu, léků, drog a užívání tabáku se věnovali i žáci druhého stupně. Žáci devátých ročníků se zaměřili navíc na svou profesní orientaci. Akce související s primární prevencí: naše škola vytvořila, pořádala pro své žáky a účastnila se řady programů, projektů, akcí a aktivit. Naši žáci se měli možnost účastnit výchovně vzdělávacích přednášek, besed, mnoha exkurzí a výletů, sportovních a kulturních akcí, uměleckých a vědomostních soutěží. Jistý preventivní dopad má i založení a činnost žákovského parlamentu. Z hlediska specifické primární prevence byl nejvýznamnější program vedený oblastním metodikem prevence z PPP PM v II. B ve spolupráci se školním metodikem prevence a třídním učitelem pro nápravu narušených vztahů mezi žáky této třídy. Program obsahoval i zjišťování přítomnosti šikany pomocí individuálních rozhovorů se žáky a sociometrického šetření. Po vyhodnocení šetření se bude v následujícím roce v této třídě konat intervenční program zaměřený na prevenci šikany, pěstování dobrých vztahů a příznivého klimatu ve třídě. Přínosné se ukázaly preventivní programy vedené Neziskovou organizací ACET - v 6. ročníku aktivita Moderní je nekouřit, v 7. ročníku Skrytá nebezpečí internetu, v 8. ročníku Závislosti, v 9. ročníku Sex, AIDS a vztahy. Dále proběhla beseda s tiskovým mluvčím Policie ČR Plzeň-sever a příslušníkem zásahové jednotky Plzeňského kraje na téma Bezpečí ženám a dívkám s žákyněmi VIII. a IX. třídy. Pro podporu zdravého životního stylu se konala přednáška o nemocech ústní dutiny spojená s nácvikem správné péče o chrup pro všechny třídy II. stupně vedená mediky LF UK v rámci projektu Dentalalarm. Pro zvýšení znalostí o zásadách první pomoci při mimořádných událostech a dopravních či jiných nehodách se konala pod vedením zdravotníků organizace Červený kříž v VIII. a IX. třídě přednáška spojená s ukázkami a praktickým nácvikem poskytnutí první pomoci. Velmi podobné zaměření měla přednáška pro VI. a VII. třídu vedená Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Pro posílení prevence vzniku sexuálně rizikového chování v IX. třídě proběhla i přednáška s diskusí vedená neziskovou organizací Národní iniciativa pro život s tématem věnujícímu se prevenci neplánovaných těhotenství a interrupcí. Ve snaze zlepšit a prohloubit dobré vztahy mezi žáky se velmi osvědčily vícedenní exkurze a pobyty. Tento školní rok se realizoval pobyt Křivoklát Budy pro VI. a VII. třídu a zájezd do Anglie pro zájemce z druhého stupně. Všechny naše třídy druhého stupně se zapojily do projektu Multipolis, který se zabývá otázkami multikulturní výchovy. Žáci IX. třídy se připravovali na volbu povolání především v předmětu Občanská výchova, ale navštívili i akce související s podporou technického vzdělávání, např. Ručičky Plzeňského kraje, Badatelský den na Gymnáziu Plasy a workshopy s technickým a přírodovědným zaměřením pro žáky VI. až IX. tříd. Zástupci některých středních škol navštívili naše žáky či rodiče na třídních schůzkách a seznámili je s nabídkou studijních a učebních oborů. Naši žáci z ročníku se pravidelně účastnili technických kroužků v SOŠ Horní Bříza (Keramika pro kamnáře, Práce s kovem), při kterých si mohli pod odborným vedením vyzkoušet svoji zručnost a svůj vztah k těmto oborům. První stupeň se zaměřil na prevenci dětských úrazů, zásady poskytování první pomoci a dopravní výchovu. Ve IV. a V. třídě proběhla akce Dopravní hřiště. Žáci I. B a IV. třídy se účastnili exkurze a besedy v areálu Hasičského záchranného sboru v Plzni. Tématem byla práce hasičů s ukázkami a jejich technika. Vybraní žáci 4. a 5. ročníku se účastnili soutěže Malý záchranář a v této soutěži se umístili na 1. a 3. místě v okresním kole v Plasích a poté na 8. místě v krajském kole v Plzni. Besedy o zásadách první pomoci se 15

16 konaly v 3. až 5. ročníku a byly vedeny Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Ve 2. ročníku se konala beseda na stejné téma s rodičem jednoho z žáků, který je k této činnosti kompetentní svým občanským povoláním. Tradičně se věnovala pozornost zdravému životnímu stylu v rámci zubní péče akce Zdravé zuby v V. třídě a besedy na téma Prevence zubního kazu na celém I. stupni. Ve snaze usnadnit přechod dětí z MŠ do ZŠ, a tím minimalizovat školní neúspěšnost budoucích prvňáčků, spolupracovaly učitelky prvního stupně v průběhu celého školního roku s MŠ Třemošná, probíhaly vzájemné návštěvy a výměny informací mezi učitelskými týmy, paní učitelky budoucích prvňáčků se seznamovaly s novými školáky. Škola v přírodě, která se osvědčila při zlepšování a prohlubování dobrých vztahů ve třídách, se konala tento rok v Žihli (1. B a IV. třída) a v Mariánské v Krušných horách (V. třída). 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí celkem 25 Celkový počet účastníků 39 Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň, Národní institut dalšího vzdělávání, Západočeská univerzita Plzeň, Oxford University Press, Macmillan, AKCENT College, British Council, JIPKA, Akademie moderního vzdělávání, JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická Vzdělávací instituce Vzdělávací program Počet hodin Poplatek Počet pedagogů NIDV Plzeň Dum pro začátečníky na tabuli Activ Board ,- 14 ZŠ (akce na klíč pro sborovnu) (z projektu) NIDV Plzeň Finanční gramotnost FINANCE V PRAXI 5 250,- 1 ZŠ NIDV Plzeň Finanční gramotnost FINANCE A STÁT 6 250,- 1 ZŠ KCVJŠ Plzeň GeoGebra dynamická geometrie zdarma 8 920,- 1 ZŠ (z projektu) NIDV Plzeň Nový občanský zákoník v praxi škol 8 690,- 1 ZŠ NIDV Plzeň Etická výchova a učebnice 12 zdarma 2 ZŠ KCVJŠ Plzeň Kurz anglického jazyka pro pokročilé ,- 1 ZŠ Oxford Focus Group 2 zdarma 1 ZŠ University Press Oxford Principles and processes 1 zdarma 1 ZŠ University Press Oxford Výuka angličtiny pro děti do 8 let věku - I. 2 zdarma 1 ZŠ University Press Oxford Angličtina pro 1. stupeň ZŠ III. 2 zdarma 1 ZŠ University Press Oxford Angličtina pro 2. stupeň ZŠ III. 4 zdarma 1 ZŠ University Press Macmillan Teaching listening to secondary school 2 zdarma 1 ZŠ students British Council Learning and Teaching English through 3 hradí účastník 1 ZŠ Drama AKCENT College Konference pro učitela anglického jazyka 8 hradí účastník 1 ZŠ JIPKA How to deal with conversation classes? 2 zdarma 1 ZŠ ZČU Plzeň Krajská konference k environmentální 8 400,- 1 ZŠ výchově ve školách Akademie Konference pro učitele českého jazyka 6 500,- 1 ZŠ 16

17 moderního vzdělávání (Fraus) KCVJŠ Plzeň Koučování ředitelů škol 70 zdarma 1 ZŠ NIDV Plzeň Matematika pro všechny ,- 1 ZŠ JABOK Vyšší Možnosti komunikace ve skupině 8 hradí účastník 1 ŠD odborná škola prostřednictvím hudby, pohybu a sociálně výtvarné činnosti pedagogická JABOK - Vyšší Studium pedagogiky kvalifikace 120 hradí účastník 1 ŠD odborná škola pedagoga volného času sociálně pedagogická ZČU Plzeň Rozšiřující studium AJ pro ZŠ - CŽV 2 semestry hradí účastník 1 ZŠ KCVJŠ Plzeň Modernizace výuky a ŠVP prostřednictvím 80 zdarma projekt 1 ZŠ metody CLIL - AJ KCVJŠ KCVJŠ Plzeň Modernizace výuky a ŠVP prostřednictvím 80 zdarma projekt 1 ZŠ metody CLIL - NJ KCVJŠ 8. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do oblasti celoživotního vzdělávání jsme v tomto školním roce nebyli zapojeni. 9. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Od realizujeme projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách CZ.1.07/1.4.00/ Efektivní škola. Cílem projektu je zlepšit materiální podmínky školy, rozvíjet klíčové kompetence pedagogů pro práci s moderními technologiemi, efektivně využívat ICT vybavení ve výuce a při naplňování školního vzdělávacího programu. Celý pedagogický sbor byl v uplynulém školním roce opakovaně proškolen pro práci s interaktivními tabulemi Activ Board (dodavatelská firma a akce na klíč NIDV Plzeň). V letošním školním roce bylo nutno specifikovat vzdělávací oblasti, předměty a témata, pro která budou zapojení učitelé vytvářet digitální učební materiály (DUM). V průběhu školního roku 2014/2015 budou tyto nově vzniklé učební materiály ověřovány v rámci běžné výuky v příslušných ročnících a následně budou k dispozici na veřejném portále MŠMT. Ukončení projektu je naplánováno na Partnerství v projektu CZ.1.07/1.1.00/ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji Naše škola se stala od září 2013 po dobu dvou let partnerem dvou středních škol: Střední školy Horní Bříza a Gymnázia a Střední odborné školy Plasy při realizaci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt umožňuje zvyšovat kompetence žáků skrze praktické aktivity v oblasti přírodovědného a technického vzdělání s moderním přístrojovým vybavením v souladu se školním vzdělávacím programem. Žáci navštěvují podle předem stanovených harmonogramů výše uvedené střední školy v rámci badatelských dnů, workshopů a technických kroužků. Realizace projektu je plánována do černa 2015, cílová skupina jsou žáci 2. stupně ZŠ. 17

18 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do rozvojových mezinárodních programů se naše škola ve školním roce 2013/2014 nezapojila. 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Chronologický přehled akcí školy Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Adaptační zážitkový týden: ročník Třídní schůzky: ročník Fotografování: 1. ročník Evropský den jazyků Plzeň: 9. ročník Příbramské doly: výlet ŠD Atraktivní experimenty ve výuce Ch: ročník Jmenování žákovského parlamentu: ročník Školní kolo: PISQWORKY: ročník Přírodovědný klokan: ročník ŠD: divadlo KOS Poslední loupežník ŠD: Stopovaná s opékáním uzenin Přednáška Letectví: ročník Házená Horní Bříza: ročník, hoši + dívky Návštěva učitelek MŠ v 1. ročníku Halloween: 3. ročník Halloween Strašidelná škola: I. B + 4. ročník ŠD: Strašidelný rej a soutěže v tělocvičně pokračování Strašidelné školy Krajské kolo PISQWORKY Plzeň: 9. ročník Akce Zdravé zuby : 5. ročník, ročník Florbal Horní Bříza: ročník, hoši Divadlo Alfa Princ Bhadra : ročník Florbal Horní Bříza: ročník, hoši Plavecký výcvik: ročník Návštěva v MŠ Akce pro předškoláky a rodiče: vystoupení 3. ročník Třídní aktivy: ročník Prezentace SŠ Plasy, SŠ Kralovice a Hotelová škola Plzeň 9. ročník Čertí škola: I. B + 4. ročník Mikuláš: 9. ročník pro ročník Zpívání na schodech: chanos ročník Celé Česko čte dětem Velké čtení chanos (ve spolupráci s Domem dětí) ŠD: Nadělování zvířátkům v lese ŠD: Prstýnkové odpoledne Briliantýna (soutěže a malování) Vánoční dílny: ročník + DDM Vánoční dílny s TU: ročník, Den otevřených dveří pro veřejnost a rodiče Individuální konzultace pro rodiče ročník Školní kolo olympiády Aj Den otevřených dveří chanos ŠD: Kouzelnické vystoupení Wasldini 18

19 Únor: Březen: Duben: Květen: ŠD: Návštěva knihovny Konzultační den ročník Zápis do 1. ročníku Plavecký výcvik - ukončení: ročník ACET prevence: ročník Okresní kolo olympiády Aj Kaznějov: 6. a 9. ročník 1. pomoc při úrazech ročník beseda s praktickým výcvikem- p. Fujanová Valentýnský den: ročník ŠD: Návštěva knihovny Masopust: I. B + 4. ročník ŠD: Maškarní karneval Prevence PČR: Bezpečí ženám a dívkám : ročník - dívky Recitační soutěž školní kolo: ročník Zeměpisný pořad Uganda: ročník Okresní kolo ChO Kaznějov 9. ročník Exkurze hasičská zbrojnice Plzeň: I.B + 4. ročník ŠD: Divadélko KOS Zamilovaný vodník Matematický klokan: ročník, ročník Okresní kolo BiO Horní Bříza: 9. ročník Okresní kolo recitační soutěže Nýřany: , 6. ročník Vybíjená okresní kolo Plasy: ročník Školení DUMY (DVPP pedagogů v rámci projektu) Poznávací zájezd Anglie: ročník NIŽ Prevence neplánovaných těhotenství : 9. ročník Okresní kolo BiO Horní Bříza: 7. ročník Bowling Třemošná: ročník Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí ročník Celé Česko čte dětem (CČČD) Velké čtení chanos Jarmark a velikonoční dílny: ročník + ŠD Divadlo Alfa Perníková chaloupka ročník NIŽ Prevence neplánovaných těhotenství : 9. ročník Projekt - I.A + 3. ročník Za velikonočním zajíčkem Projekt Velikonoce 2. ročník Třídní schůzky ročník Workshop Plasy: zájemci ročník Bowling Třemošná: ročník Prevence Zubní hygiena Dentalem: ročník Beseda 1. pomoc Záchranná služba Plzeň: ročník McDonald s Cup - fotbal Horní Bříza okresní kolo: ročník ŠD: Chumovi výroba přívěsků pro matky ČŠI - výběrové testování: ročník Beseda 1. pomoc Záchranná služba Plzeň: ročník Bowling Třemošná: ročník Bowling republikové finále Praha: 4. ročník Malý záchranář Plasy okresní kolo: ročník Besídka ke Dni matek 2. ročník Workshop G Plasy: zájemci ročník Základy 1. pomoci Červený kříž: ročník 19

20 Červen: CHKO Křivoklátsko ročník McDonald s Cup - fotbal Plzeň krajské kolo: ročník Přednáška Canada s rodilým mluvčím: ročník Projekt I.B a 4. ročník - MDD Dopravní hřiště Třemošná: 5. ročník Ekologický pořad Tonda Obal na cestách: ročník, ročník ŠD: výlet Rokycany Indiánský víkend svatý Štěpán Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáků Návštěva předškoláků v 1. ročníku Den dětí- sportovně vědomostní dopoledne 2. ročník Atletický trojboj Nýřany: ročník Dopravní hřiště Třemošná: 4. ročník Ručičky kraje prezentace aktivit technického vzdělávání Plzeň: 9. ročník Malý záchranář Plzeň krajské kolo: 4. ročník Badatelský den v Plasích - chemie, robotika, fyzika: ročník Tematický den SLUNCE celá škola projekt EVVO na školní zahradě Škola v přírodě Žihle: I. B + 4. ročník Škola v přírodě Mariánská: 5. ročník Exkurze Západočeské muzeum Plzeň: 7. ročník Konzultační den pro rodiče žáků Školní výlety: pěší - okolí Třemošné 1.A ZOO Plzeň projekt prvouka, živočichové 3. pěší okolí Třemošné Zábavní park Německo 20

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více