Výroční zpráva. o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

2 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková organizace Typ školy: plně organizovaná Spádový obvod: 0 Telefon: , , E mail: Webové stránky: IZO ředitelství: IČO: Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Siváková Zařazení do sítě škol: čj. 3876/2007 ze dne s účinností od Zřizovatel školy Název zřizovatele: Město Třemošná Adresa: Sídliště 992, Třemošná Kontakt: Školská rada Datum zřízení: usnesením RM č. 246/2005 z s účinností od Počet členů: 6 2 zákonní zástupci žáků 2 zástupci zřizovatele 2 zástupci pedagogů Kontakty: škola, zřizovatel 1.4. Seznam pracovišť Hlavní budova: Adresa: Počet tříd/ Počet žáků: oddělení: základní škola ročník Americká školní družina ročník Americká školní jídelna výdejna Americká Odloučené pracoviště: Adresa: Počet tříd Počet žáků: /oddělení: základní škola ročník U Stadionu školní družina ročník U Stadionu školní jídelna U Stadionu

3 Součásti školy Název součásti: Kapacita: Počet žáků: Počet tříd /oddělení: Počet přepočtených pedagogických/nepedagogických pracovníků: Základní škola ,773/4,602 Školní družina ,023 Školní jídelna Kapacita: Počet dětských Počet strávníků Přepočtený počet strávníků: zaměstnanců: zaměstnanců: neuvádí se ,625/z toho 1,00 VHČ Doplňková činnost prováděna pro 89 cizích strávníků. 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Název vzdělávacího programu: Platnost aktualizace v ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Od Školní vzdělávací program školní družiny Od Specializované a speciální třídy Počet tříd Počet zařazených žáků Poznámka Přípravná třída S rozšířenou výukou Individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Počet žáků- I. stupeň Počet žáků - II. stupeň Integrovaní žáci 7 3 Žáci s doporučením pedagogického zohlednění Materiálně technické zajištění školy V letošním školním roce se nám podařilo s finančním přispěním zřizovatele dále pokročit ve zkvalitnění materiálních podmínek pro vzdělávání žáků naší školy i ve zlepšení pracovního prostředí: Vybavení dalších dvou tříd interaktivními sety (interaktivní tabule, počítač, dataprojektor včetně software) z navýšeného příspěvku od zřizovatele Zakoupení a instalace SW MS Office do počítačů ve všech kmenových třídách Vybavení počítačové učebny 25 novými počítači pro práci žáků a 1 učitelským PC Zakoupení pěti nových PC stolů do inovované PC učebny Zakoupení koberců do školní družiny a do třetí třídy Pořízení vestavné skříně do školní družiny na chanosu Kompletní vybavení sborovny (nábytek, jednací stůl, konferenční židle, nástěnky) Pořízení 4 nových tiskáren dvě černobílé (do PC učeben), dvě barevná multifunkční zařízení (do sborovny na chanos a do kanceláře ředitelky) 3

4 Pořízení notebooku do ředitelny a PC pro vedoucí ŠJ Kancelářský stůl a židle pro sekretářku Pořízení nádobí do školní kuchyně (hrnce, pánve) Oprava světel v tělocvičně (výměna nefunkčních zářivek) Výmalba sborovny, vrátnice a dalších prostor Provádění běžných oprav v obou budovách v průběhu celého roku Hry a hračky do školní družiny Kompletní vybavení prvňáčků učebními pomůckami (z navýšeného příspěvku zřizovatele) Pořízení pracovních sešitů pro všechny žáky školy Průběžné doplňování fondu učebnic Zakoupení mimočítanková četby pro I. stupeň Postupné obnovování fondu učebních pomůcek Zakoupení míčů pro ZŠ chanos (z výnosu Velikonočního jarmarku) V rámci našeho partnerství v projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji jsme získali interaktivní učebnice a cvičení z fyziky pro 8. a 9. ročník, stavebnice Merkur (klasické i elektro), robotická Lega, měřící soupravy na výuku chemie a fyziky včetně SW, sady nářadí. Vážíme si toho, že se zřizovatel i další naši partneři zajímají o školu a její rozvoj a v rámci finančních možností se snaží být nápomocni při zkvalitňování podmínek ke vzdělávání našich žáků v materiální oblasti. V současné době lze říci, že co se ICT vybavení týká, může naše škola směle konkurovat velkým plzeňským školám, neboť disponujeme dvěma funkčními počítačovými učebnami a všechny kmenové třídy v obou budovách jsou vybavené interaktivní projekční technikou. Naši učitelé vytvářejí digitální učební materiály, kterými výuku zpestřují a obohacují, aby byla pro žáky atraktivnější a zajímavější. 4

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1. Celkový přehled pedagogických pracovníků Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, Funkční zařazení 3.2. Počet pracovníků celkem Délka praxe Kvalifikace Aprobace Počet hodin/ kvalifikovaně Počet Přepočteni na plně zaměstnané: Učitelé základní školy: 17 16,773 Vychovatelky školní družiny: 5 4,023 Správní zaměstnanci základní školy: 5 4,602 Správní zaměstnanci školní jídelny: 5+2 DPP 4,625 (1 VHČ) Úvazek celkem 1. učitelka + TU + VP 28 PF Plzeň I. stupeň 20/20 1,0 2. učitelka + TU 23 PF Plzeň I. stupeň 22/22 1,0 3. učitelka + TU 37 PF Plzeň I. stupeň 22/22 1,0 4. učitelka + TU 30 PF Plzeň I. stupeň 20/20 1,0 5. učitelka + TU 24 PF Plzeň I. stupeň 22/22 1,0 6. učitelka + ICT 25 PF Plzeň I. stupeň 19/4 1,0 7. učitelka 21 PF Plzeň I. stupeň 22/11 1,0 8. učitelka + TU 31 PF Plzeň I. stupeň 20/20 1,0 9. učitelka + TU 30 PF Plzeň I. stupeň 22/22 1,0 10. učitelka + TU 23 PF Plzeň Rj - Z 22/22 1,0 11. učitelka + TU 15 PF Plzeň M - Ov 22/22 1,0 12. učitelka + TU 2 PF Plzeň Čj - Ps 19/19 0, učitelka + TU 14 PF Plzeň CH - Př 22/22 1,0 14. učitelka 7 PF Plzeň Aj - Čj 15/15 0, učitelka 0 G Plasy + I. stupeň 9/0 0,409 studující PF Plzeň 5. r. 16. zástupce ŘŠ 37 PF Plzeň Čj - D 10/10 1,0 17. ředitelka 28 PF Plzeň I. stupeň 7/ vedoucí vychovatelka 32 SPgŠ K. Vary 25/25 1,0 19. vychovatelka ŠD 32 SPgŠ K. Vary 28/28 1,0 20. vychovatelka ŠD 30 SPgŠ K. Vary 28/28 1,0 21. vychovatelka ŠD 0 G Plasy + 16/0 0,57 studující PF Plzeň 5. r. 22. vychovatelka ŠD 9 Maturita SOU + Studium pedagogiky pro pedagogy volného času 13/0 0,458 5

6 3.3. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 do důchodového věku V důchodovém věku Prům. věk , Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace: v %: Aprobovanost ve výuce: v %: Učitelé I. stupně 95 % Učitelé I. stupně 95 % Učitelé II. stupně 90 % Učitelé II. stupně 73 % Vychovatelky školní družiny 75 % 3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících Funkční zařazení: Délka praxe: Dosažené vzdělání: Úvazek: 23. školník 32 ČSHN Cremona Luby uklízečka 26 SOU Klatovy 1,0 25. uklízečka 27 SOU Plzeň 0, uklízečka 3 SOŠ Plasy 1,0 27. uklízečka 17 SOU obchodní 0, vedoucí ŠJ 24 SOU- kuchařka + maturita SOU 0, vedoucí kuchařka 30 SOU - kuchařka 1,0 30. pomocná kuchařka 33 SOU obchodní 0,25/1x14 dní 31. pomocná kuchařka 29 ZŠ 0,25/1x 14 dní 30. kuchařka 19 SOU MH - cukrářka 1,0 VHČ 31. kuchařka 12 SOU kuchařka 0, kuchařka 13 SOU kuchař-číšník 0, Údaje o přijímacím řízení 4.1. Zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navržen skutečnost Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Žáci, kteří ukončili školní docházku v nižším než 9. ročníku Počet žáků, kteří dokončili ZŠ v nižším ročníku 2 Žáci, kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 6

7 4.3. Žáci, kteří odešli na víceletá gymnázia Počet žáků z 5. ročníku ze 7. ročníku Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 8 0 Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia Žáci, kteří odešli v průběhu školního roku Počet žáků Do SpŠ Do jiné ZŠ Zvláštní způsob plnění PŠD Dodatečný odklad PŠD Kteří odešli ze ZŠ v průběhu školního roku Z toho stěhování Škola se sportovním zaměřením Výsledky přijímacího řízení 5. ročník: Počet: Název školy: 8 Gymnázium a SOŠ Plasy 9. ročník: Studijní obory: Počet: Název školy: 1 SPŠD Plzeň 1 Soukromá střední umělecko-průmyslová škola Zámeček 2 Gymnázium a SOŠ Plasy 1 Hotelová škola Plzeň 3 SZŠ a VOŠ zdravotnická Plzeň 3 VOŠ a SPŠE Plzeň 1 Hotelová škola Plzeň 2 SOŠ obchodu, užitého umění a designu 2 SPŠ strojní a SOŠ prof. Švejcara 2 VOŠ a SPŠE Plzeň 1 SOŠ a SOU Horšovský Týn 19 = 68% 9. ročník: Učební obory: Počet: Název školy: 4 Integrovaná SŠ živnostenská 1 SPŠ strojní a SOŠ prof. Švejcara 2 Odborná škola výroby a služeb 1 SŠ Kralovice 1 SPŠD Plzeň 9 = 32% 8. ročník Učební obory: 1 SŠ Horní Bříza 7. ročník Učební obory: 1 Odborná škola výroby a služeb 7

8 4.6. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy o: Počet Počet odvolání Přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání 35 0 Odklad povinné školní docházky 6 0 Povolení přestupu z jiné ZŠ 11 0 Počet osvobozených žáků Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 Počet žáků uvolněných z výuky Předmět Počet žáků Tělesná výchova 3 Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 0 - z toho oprávněných 0 - z toho částečně oprávněných 0 - z toho neoprávněných 0 - z toho postoupených jinému orgánu 0 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 1. pololetí 2013/2014 Třída Počet OH PR/Ž NH V P N PTU NTU DTU DŘŠ I. A , I. B , II. A , II. B , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , Celkem ,

9 2. pololetí 2013/2014 Třída Počet OH PR/Ž NH V P N PTU NTU DTU DŘŠ PŘŠ I. A , I. B , II. A , II. B , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , Celkem , Volitelné předměty, zájmové útvary Vysvětlivky: OH Zameškané hodiny omluvené PR/Ž Průměr zameškaných hodin na žáka NH Zameškané hodiny neomluvené V Prospěli s vyznamenáním P Prospěli N Neprospěli PTU Pochvala třídního učitele PŘŠ Pochvala ředitele školy NTU Napomenutí třídního učitele DTU Důtka třídního učitele DŘŠ Důtka ředitele školy 2. Druhý stupeň z chování 3. Třetí stupeň z chování Volitelné předměty: Název: V ročníku: Druhý cizí jazyk Německý jazyk Druhý cizí jazyk Ruský jazyk Zájmové útvary: Název: V ročníku: ZŠ: Sportovní hry Seminář z matematiky (2 skupiny) 8., 9. Kroužek angličtiny (3 skupiny) 3., 4., Přírodovědný seminář ŠD: Šikovné ručičky Sportovní Taneční

10 5.2. Poradenské služby školy Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, Výchovný poradce pro ročník: Těžiště práce výchovného poradce spočívá v oblastech: 1. Práce s integrovanými žáky a s žáky s doporučením pedagogického zohlednění ve výuce 2. Spolupráce s PPP, SVP, SPC (nová a kontrolní vyšetření) 3. Řešení aktuálních výchovných i vzdělávacích problémů žáků 4. Spolupráce s MŠ, organizace zápisu do 1. ročníku 6. Spolupráce se školním metodikem prevence 7. Spolupráce s třídními učiteli a ostatními vyučujícími, metodická podpora 8. Poradenská pomoc žákům a jejich rodičům Ve školním roce 2013/2014 jsme evidovali 43 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména vývojové poruchy učení a vývojové poruchy chování). Z tohoto počtu byl deseti integrovaným žákům na doporučení PPP Plzeň sever nebo SPC Plzeň vypracován individuální vzdělávací plán. Na vypracování IVP se podílejí třídní učitelé ve spolupráci s ostatními pedagogy, individuální vzdělávací plány jsou konzultovány s příslušnými poradenskými zařízeními. Po celý školní rok je žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnována individuální péče a podpora zejména formou individuálního přístupu pedagogů ve výuce, v přípravě na výuku, v případě potřeby jsou poskytovány konzultace žákům i jejich rodičům. Při řešení závažnějších výchovných problémů vždy neprodleně spolupracujeme s rodiči. Výukové problémy žáků jsou konzultovány s jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, se zákonnými zástupci, v případě potřeby s příslušnými odborníky, a společně hledáme co možná nejlepší řešení pro jejich zvládnutí. V letošním školním roce se výčet našich podpůrných opatření rozšířil o asistenci pedagoga - asistentka působí od dubna 2014 ve druhém ročníku. Od nového školního roku budou na naší škole působit asistenti celkem u tří integrovaných žáků. Cílem je usnadnění fungování celé třídy a efektivnější začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné výuky. Pro usnadnění adaptace předškoláků při vstupu do školy spolupracujeme již tradičně v průběhu celého roku s místní mateřskou školou. Během vzájemných návštěv poznáváme naše budoucí školáky i jejich rodiče. Učitelky mateřské školy nám pomáhají při zápisu do prvního ročníku. Spolu s předškoláky navštěvují první třídy před nástupem do základní školy, následně sledují adaptaci prvňáčků během prvních měsíců školního roku. Poradce pro volbu povolání v 9. ročníku Výchova k volbě povolání se vyučuje v rámci předmětů občanská a pracovní výchova v 9. ročníku. Vzhledem k organizačním podmínkám naší školy (dvě od sebe dosti vzdálené budovy) je v současné době poradcem pro volbu povolání třídní učitelka 9. ročníku. Jejím úkolem je poskytování informačního a poradenského servisu pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce, distribuce brožurky Čím budu a dalších materiálů, koordinace činnosti úřadu práce, náborových akcí středních škol, prezentace informačních letáků středních škol (informační nástěnka), vyplňování přihlášek, rozdávání zápisových listů apod. Školní metodik prevence Vypracovává Školní preventivní strategii, Minimální preventivní program, Školní program proti šikanování a další dokumenty související s prevencí rizikového chování, seznamuje s nimi vyučující a pravidelně na pedagogických radách vyhodnocuje plnění vytýčených úkolů. Organizuje a koordinuje akce v oblasti prevence pro žáky prvního i druhého stupně, monitoruje situaci ve škole, zajišťuje metodickou pomoc a podporu učitelům, komunikuje se zákonnými zástupci, spolupracuje s výchovným poradcem a vedením školy, účastní se schůzek s oblastním metodikem prevence a dalšího vzdělávání s tematikou prevence. Je obeznámen s aktuální legislativou. 10

11 6. EVVO - Environmentální výchova a osvěta Cílové skupiny žáci základní školy pedagogičtí pracovníci školy rodiče Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, Začlenění EVVO do ŠVP Průřezové téma EVVO je začleněno do povinných vyučovacích předmětů našeho vzdělávacího programu (prvouka, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, výchovy). Žákům 8. a 9. ročníku nabízíme přírodovědný seminář, který je už pátým rokem velmi oblíbený. Průřezové téma EVVO bylo plněno i v ročníkových a celoškolních projektech. Celoškolní projekt: Den Slunce, Halloween, Vánoční dílny Ročníkové projekty: Strašidelná škola I. B a 4. ročník, Čertí škola I. B a 4. ročník, Za velikonočním vajíčkem I. A a 3. ročník. Spolupráce s organizacemi I v tomto školním roce probíhala spolupráce s různými subjekty: CHKO Křivoklátsko ZOO Plzeň (výukové programy) Plzeňský KÚ (Krajská environmentální konference, Ručičky kraje) Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS Fakulta pedagogická ZČU SEV Sluňákov (výukový program Zlatá nit) EKO KOM (školní vzdělávací program Tonda Obal na cestách) Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň město Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje G a SOŠ Plasy (Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK) SŠ Horní Bříza ACET - projekt humanitární a rozvojová pomoc v Africe Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK Kaznějov (předmětové a umělecké soutěže) Planeta Země (vzdělávací projekt) LF Plzeň (Zubní hygiena) Koordinátorka EVVO se zúčastnila Krajské environmentální konference pro pedagogy z Plzeňského kraje. Konkrétní akce Konkrétní akce školy Cílová skupina Termín Zodpovídá Splněno Sestavení plánu práce na nový školní rok, výroční zprávy 2013/2014 všichni žáci školy, zaměstnanci školy srpen, 2014 září koordinátor EVVO splněno Konference EVVO koordinátor EVVO září koordinátor EVVO splněno Web stránky doplňování informací o EVVO ve škole Všichni žáci školy, zaměstnanci školy celoročně září - červen koordinátor EVVO koordinátor ICT splněno 11

12 Třídění odpadu všichni žáci školy celoročně září - červen koordinátor EVVO, příslušní TU splněno Adaptační zážitkový týden všichni žáci školy září příslušní TU splněno Příbramské doly - exkurze výlet školní družiny září vychovatelky splněno Atraktivní experimenty ve výuce chemie žáci 8. a 9. ročník říjen koordinátor EVVO splněno Přírodovědný klokan žáci 8. a 9. ročník říjen koordinátor EVVO splněno Výzdoba a úprava učebny přírodovědných předmětů Instalace kartiček nebádající žáky k šetření vodou žáci 8. a 9. ročník září - říjen koordinátor EVVO splněno 2. stupeň září koordinátor EVVO splněno Školní kolo BIO 2. stupeň leden koordinátor EVVO splněno Školní kolo CHO 2. stupeň únor koordinátor EVVO splněno Zeměpisný pořad - UGANDA 2. stupeň březen p. uč. Steifová splněno Okresní kolo CHO 2. stupeň březen koordinátor EVVO splněno Okresní kolo BIO 2. stupeň březen - duben koordinátor EVVO splněno Workshop Plasy 2. stupeň duben koordinátor EVVO splněno Beseda 1. pomoc ZSP ročník květen koordinátor EVVO splněno příslušní TU Základy 1. pomoci Červený kříž ročník květen p. uč. Kolářová splněno Workshop Plasy 2. stupeň květen koordinátor EVVO splněno CHKO Křivoklátsko přírodovědné soustředění žáci 6. a 7. ročník květen koordinátor EVVO p. uč. Steifová splněno Tonda obal na cestách ekologický pořad Ručičky kraje prezentace klíčových aktivit projektu ročník květen vedení školy splněno 9. ročník červen koordinátor EVVO splněno 12

13 CZ.1.07/1.1.00/ Badatelský den v Plasích 2. stupeň červen koordinátor EVVO splněno Škola v přírodě adaptační pobyt I. B, 4. ročník, 5. ročník červen příslušní TU splněno Tematický den - SLUNCE všichni žáci školy červen koordinátor EVVO, splněno příslušní TU 7. Údaje o prevenci rizikového chování Prevence rizikového chování u dětí a mládeže pokrývá tyto oblasti: agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, patologického hráčství, závislosti na PC (PC hry, sociální sítě), rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevenci úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a patologických náboženských hnutí, sexuální rizikové chování. Našimi cíli jsou zejména: Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů. Systematické vedení, výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, eliminace nevhodného chování. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. Aktivní spolupráce s rodiči, otevřenost vůči veřejnosti. Konkrétní aktivity podporující primární prevenci jsou: výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování, seznámení se školním řádem, minimálním preventivním programem, školním programem proti šikanování, poučení o bezpečném chování při výuce jednotlivých předmětů, při exkurzích, výletech, vycházkách, školních akcích, před prázdninami, svátky, mimořádných událostech, akce zaměřené na zvyšování právního povědomí, zaměření pozornosti na 13

14 prevenci drogových závislostí, konzumaci alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání, prevenci úrazů apod., dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie, výchova ke zdraví ve smyslu stavu fyzické, psychické, sociální a estetické pohody, přednášky a besedy o sexuální výchově a prevenci AIDS, zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech, oživení klimatu ve škole, zpříjemnění a oživení školního prostředí, nabídka volnočasových aktivit a zájmových kroužků, účast ve sportovních a vědomostních soutěžích. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost: seznámení rodičů se školním řádem, minimálním preventivním programem a školním programem proti šikanování v rámci třídních schůzek (začátek školního roku třídní schůzky, web), nabídka konzultací učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence, ová korespondence, nabídka propagačních materiálů o drogách, seznámení rodičů s postupem školy v případě rizikového chování žáků, informovanost o programu školy v oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu, seznámení s činností školy různými dalšími formami besídky, jarmark, společné dílny pro žáky i rodiče, tematicky zaměřené dny, dny otevřených dveří. Ke zjištění aktuálního stavu rizikových jevů ve škole je využíván: průběžný monitoring třídních učitelů, zjištění, podněty a připomínky ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, sdělení žáků, rodičů, schránka důvěry, hodiny předmětů výchovného charakteru. V případě potřeby (závažnější či dlouho trvající problém) je přizván pracovník PPP (okresní metodik prevence), OSPOD, SVP, PČR nebo je zajištěna vhodná preventivní akce ve spolupráci s PPP, SVP, OSPOD, PČR či neziskovými organizacemi. Preventivní témata jsou frekventována v následujících předmětech: jednotlivými předměty prolínají průřezová témata, která mají preventivní dopad: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Dopravní výchova. Výrazně preventivní charakter má předmět Výchova ke zdraví - témata Rodina, Zdravý životní styl, Prevence zneužívání návykových látek, Osobní bezpečí, Lidská sexualita, Sekty a nebezpečná hnutí. Další z předmětů s hojným výskytem témat preventivního charakteru je Občanská výchova témata Ekologie, Rodina, Pravidla života v komunitě, Kultura - multikulturalita, Intolerance, rasismus, xenofobie, Lidská práva, Osobnost, Právo, Volba povolání, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Také předmět Etická výchova obsahuje témata s preventivním charakterem - Mezilidské vztahy a komunikace, prosociální chování, řešení problémů a morální aspekt, asertivita, sebeovládání, zvládnutí agrese. V předmětu Přírodopis se vyskytují preventivní témata - jedovaté a nebezpečné rostliny a houby, ochrana přírody a životního prostředí, lidská plemena, požívání nebezpečných látek ohrožujících zdraví. Stejně tak v předmětu Chemie - nebezpečné a zneužívané chemikálie a v předmětu Fyzika - energie bezpečnost a ochrana zdraví člověka, ochrana životního prostředí. V předmětu Zeměpis a Dějepis jsou akcentována tato témata - mezinárodní spolupráce, globální problémy lidstva, tolerance mezi národy, státy, kulturami, multikulturalita, život lidí a vzájemné vztahy, rasismus, intolerance, xenofobie, kultura rozmanitost a rovnocennost kulturních projevů, komunikace, ochrana životního prostředí, etnika a národy vzájemná rovnocennost. Na prvním stupni se preventivní témata vyskytují především v předmětu Prvouka téma Zdraví, Ochrana člověka za mimořádných situací Osobní bezpečí Bezpečně na silnici, v přírodě, doma i venku, pozor na neznámé lidi, rozeznání nebezpečí, vztahy mezi vrstevníky, chování k postiženým lidem, šikana, rasismus, tolerance, drobná kriminalita, prevence kouření a návykových látek, dopravní výchova. Podobně je tomu i v předmětech Přírodověda a Vlastivěda - Ochrana zdraví, bezpečné chování, chování k postiženým lidem, ochrana člověka za mimořádných událostí, výchova ke zdraví osobní bezpečí, prevence zneužívání návykových látek, výživa a zdraví, základy rodinné a sexuální výchovy, krizové situace, šikana, deviantní osoby, krizová centra, návykové látky, konflikty v mezilidských vztazích, vztahy v globálním rozměru. Práce s tématy primární prevence se týká i předmětů Pracovní výchova - ochrana 14

15 zdraví, první pomoc, prevence dětských úrazů, spolupráce, hygiena při práci, ochrana životního prostředí, Tělesná výchova - bezpečné chování, vztahy v kolektivu, mezi vrstevníky, šikana, zdraví, první pomoc, hygiena, Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a další cizí jazyk, Výtvarná výchova, Výpočetní technika - rasismus, intolerance, drogy, šikana a kyberšikana, zdraví, bezpečné chování a chování k postiženým, kriminalita a vandalismus, komunikace mezi vrstevníky, v rámci rodiny, kolektivu, sounáležitost a tolerance. Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým. Učily se, jak a s kým smysluplně trávit volný čas. Obdobným tématům s důrazem na předcházení šikany a důležitosti dobrých vztahů (v kolektivu i v rodině), problematiku sexuální výchovy a nebezpečí vyplývající z konzumace alkoholu, léků, drog a užívání tabáku se věnovali i žáci druhého stupně. Žáci devátých ročníků se zaměřili navíc na svou profesní orientaci. Akce související s primární prevencí: naše škola vytvořila, pořádala pro své žáky a účastnila se řady programů, projektů, akcí a aktivit. Naši žáci se měli možnost účastnit výchovně vzdělávacích přednášek, besed, mnoha exkurzí a výletů, sportovních a kulturních akcí, uměleckých a vědomostních soutěží. Jistý preventivní dopad má i založení a činnost žákovského parlamentu. Z hlediska specifické primární prevence byl nejvýznamnější program vedený oblastním metodikem prevence z PPP PM v II. B ve spolupráci se školním metodikem prevence a třídním učitelem pro nápravu narušených vztahů mezi žáky této třídy. Program obsahoval i zjišťování přítomnosti šikany pomocí individuálních rozhovorů se žáky a sociometrického šetření. Po vyhodnocení šetření se bude v následujícím roce v této třídě konat intervenční program zaměřený na prevenci šikany, pěstování dobrých vztahů a příznivého klimatu ve třídě. Přínosné se ukázaly preventivní programy vedené Neziskovou organizací ACET - v 6. ročníku aktivita Moderní je nekouřit, v 7. ročníku Skrytá nebezpečí internetu, v 8. ročníku Závislosti, v 9. ročníku Sex, AIDS a vztahy. Dále proběhla beseda s tiskovým mluvčím Policie ČR Plzeň-sever a příslušníkem zásahové jednotky Plzeňského kraje na téma Bezpečí ženám a dívkám s žákyněmi VIII. a IX. třídy. Pro podporu zdravého životního stylu se konala přednáška o nemocech ústní dutiny spojená s nácvikem správné péče o chrup pro všechny třídy II. stupně vedená mediky LF UK v rámci projektu Dentalalarm. Pro zvýšení znalostí o zásadách první pomoci při mimořádných událostech a dopravních či jiných nehodách se konala pod vedením zdravotníků organizace Červený kříž v VIII. a IX. třídě přednáška spojená s ukázkami a praktickým nácvikem poskytnutí první pomoci. Velmi podobné zaměření měla přednáška pro VI. a VII. třídu vedená Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Pro posílení prevence vzniku sexuálně rizikového chování v IX. třídě proběhla i přednáška s diskusí vedená neziskovou organizací Národní iniciativa pro život s tématem věnujícímu se prevenci neplánovaných těhotenství a interrupcí. Ve snaze zlepšit a prohloubit dobré vztahy mezi žáky se velmi osvědčily vícedenní exkurze a pobyty. Tento školní rok se realizoval pobyt Křivoklát Budy pro VI. a VII. třídu a zájezd do Anglie pro zájemce z druhého stupně. Všechny naše třídy druhého stupně se zapojily do projektu Multipolis, který se zabývá otázkami multikulturní výchovy. Žáci IX. třídy se připravovali na volbu povolání především v předmětu Občanská výchova, ale navštívili i akce související s podporou technického vzdělávání, např. Ručičky Plzeňského kraje, Badatelský den na Gymnáziu Plasy a workshopy s technickým a přírodovědným zaměřením pro žáky VI. až IX. tříd. Zástupci některých středních škol navštívili naše žáky či rodiče na třídních schůzkách a seznámili je s nabídkou studijních a učebních oborů. Naši žáci z ročníku se pravidelně účastnili technických kroužků v SOŠ Horní Bříza (Keramika pro kamnáře, Práce s kovem), při kterých si mohli pod odborným vedením vyzkoušet svoji zručnost a svůj vztah k těmto oborům. První stupeň se zaměřil na prevenci dětských úrazů, zásady poskytování první pomoci a dopravní výchovu. Ve IV. a V. třídě proběhla akce Dopravní hřiště. Žáci I. B a IV. třídy se účastnili exkurze a besedy v areálu Hasičského záchranného sboru v Plzni. Tématem byla práce hasičů s ukázkami a jejich technika. Vybraní žáci 4. a 5. ročníku se účastnili soutěže Malý záchranář a v této soutěži se umístili na 1. a 3. místě v okresním kole v Plasích a poté na 8. místě v krajském kole v Plzni. Besedy o zásadách první pomoci se 15

16 konaly v 3. až 5. ročníku a byly vedeny Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Ve 2. ročníku se konala beseda na stejné téma s rodičem jednoho z žáků, který je k této činnosti kompetentní svým občanským povoláním. Tradičně se věnovala pozornost zdravému životnímu stylu v rámci zubní péče akce Zdravé zuby v V. třídě a besedy na téma Prevence zubního kazu na celém I. stupni. Ve snaze usnadnit přechod dětí z MŠ do ZŠ, a tím minimalizovat školní neúspěšnost budoucích prvňáčků, spolupracovaly učitelky prvního stupně v průběhu celého školního roku s MŠ Třemošná, probíhaly vzájemné návštěvy a výměny informací mezi učitelskými týmy, paní učitelky budoucích prvňáčků se seznamovaly s novými školáky. Škola v přírodě, která se osvědčila při zlepšování a prohlubování dobrých vztahů ve třídách, se konala tento rok v Žihli (1. B a IV. třída) a v Mariánské v Krušných horách (V. třída). 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí celkem 25 Celkový počet účastníků 39 Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň, Národní institut dalšího vzdělávání, Západočeská univerzita Plzeň, Oxford University Press, Macmillan, AKCENT College, British Council, JIPKA, Akademie moderního vzdělávání, JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická Vzdělávací instituce Vzdělávací program Počet hodin Poplatek Počet pedagogů NIDV Plzeň Dum pro začátečníky na tabuli Activ Board ,- 14 ZŠ (akce na klíč pro sborovnu) (z projektu) NIDV Plzeň Finanční gramotnost FINANCE V PRAXI 5 250,- 1 ZŠ NIDV Plzeň Finanční gramotnost FINANCE A STÁT 6 250,- 1 ZŠ KCVJŠ Plzeň GeoGebra dynamická geometrie zdarma 8 920,- 1 ZŠ (z projektu) NIDV Plzeň Nový občanský zákoník v praxi škol 8 690,- 1 ZŠ NIDV Plzeň Etická výchova a učebnice 12 zdarma 2 ZŠ KCVJŠ Plzeň Kurz anglického jazyka pro pokročilé ,- 1 ZŠ Oxford Focus Group 2 zdarma 1 ZŠ University Press Oxford Principles and processes 1 zdarma 1 ZŠ University Press Oxford Výuka angličtiny pro děti do 8 let věku - I. 2 zdarma 1 ZŠ University Press Oxford Angličtina pro 1. stupeň ZŠ III. 2 zdarma 1 ZŠ University Press Oxford Angličtina pro 2. stupeň ZŠ III. 4 zdarma 1 ZŠ University Press Macmillan Teaching listening to secondary school 2 zdarma 1 ZŠ students British Council Learning and Teaching English through 3 hradí účastník 1 ZŠ Drama AKCENT College Konference pro učitela anglického jazyka 8 hradí účastník 1 ZŠ JIPKA How to deal with conversation classes? 2 zdarma 1 ZŠ ZČU Plzeň Krajská konference k environmentální 8 400,- 1 ZŠ výchově ve školách Akademie Konference pro učitele českého jazyka 6 500,- 1 ZŠ 16

17 moderního vzdělávání (Fraus) KCVJŠ Plzeň Koučování ředitelů škol 70 zdarma 1 ZŠ NIDV Plzeň Matematika pro všechny ,- 1 ZŠ JABOK Vyšší Možnosti komunikace ve skupině 8 hradí účastník 1 ŠD odborná škola prostřednictvím hudby, pohybu a sociálně výtvarné činnosti pedagogická JABOK - Vyšší Studium pedagogiky kvalifikace 120 hradí účastník 1 ŠD odborná škola pedagoga volného času sociálně pedagogická ZČU Plzeň Rozšiřující studium AJ pro ZŠ - CŽV 2 semestry hradí účastník 1 ZŠ KCVJŠ Plzeň Modernizace výuky a ŠVP prostřednictvím 80 zdarma projekt 1 ZŠ metody CLIL - AJ KCVJŠ KCVJŠ Plzeň Modernizace výuky a ŠVP prostřednictvím 80 zdarma projekt 1 ZŠ metody CLIL - NJ KCVJŠ 8. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do oblasti celoživotního vzdělávání jsme v tomto školním roce nebyli zapojeni. 9. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Od realizujeme projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách CZ.1.07/1.4.00/ Efektivní škola. Cílem projektu je zlepšit materiální podmínky školy, rozvíjet klíčové kompetence pedagogů pro práci s moderními technologiemi, efektivně využívat ICT vybavení ve výuce a při naplňování školního vzdělávacího programu. Celý pedagogický sbor byl v uplynulém školním roce opakovaně proškolen pro práci s interaktivními tabulemi Activ Board (dodavatelská firma a akce na klíč NIDV Plzeň). V letošním školním roce bylo nutno specifikovat vzdělávací oblasti, předměty a témata, pro která budou zapojení učitelé vytvářet digitální učební materiály (DUM). V průběhu školního roku 2014/2015 budou tyto nově vzniklé učební materiály ověřovány v rámci běžné výuky v příslušných ročnících a následně budou k dispozici na veřejném portále MŠMT. Ukončení projektu je naplánováno na Partnerství v projektu CZ.1.07/1.1.00/ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji Naše škola se stala od září 2013 po dobu dvou let partnerem dvou středních škol: Střední školy Horní Bříza a Gymnázia a Střední odborné školy Plasy při realizaci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt umožňuje zvyšovat kompetence žáků skrze praktické aktivity v oblasti přírodovědného a technického vzdělání s moderním přístrojovým vybavením v souladu se školním vzdělávacím programem. Žáci navštěvují podle předem stanovených harmonogramů výše uvedené střední školy v rámci badatelských dnů, workshopů a technických kroužků. Realizace projektu je plánována do černa 2015, cílová skupina jsou žáci 2. stupně ZŠ. 17

18 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do rozvojových mezinárodních programů se naše škola ve školním roce 2013/2014 nezapojila. 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Chronologický přehled akcí školy Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Adaptační zážitkový týden: ročník Třídní schůzky: ročník Fotografování: 1. ročník Evropský den jazyků Plzeň: 9. ročník Příbramské doly: výlet ŠD Atraktivní experimenty ve výuce Ch: ročník Jmenování žákovského parlamentu: ročník Školní kolo: PISQWORKY: ročník Přírodovědný klokan: ročník ŠD: divadlo KOS Poslední loupežník ŠD: Stopovaná s opékáním uzenin Přednáška Letectví: ročník Házená Horní Bříza: ročník, hoši + dívky Návštěva učitelek MŠ v 1. ročníku Halloween: 3. ročník Halloween Strašidelná škola: I. B + 4. ročník ŠD: Strašidelný rej a soutěže v tělocvičně pokračování Strašidelné školy Krajské kolo PISQWORKY Plzeň: 9. ročník Akce Zdravé zuby : 5. ročník, ročník Florbal Horní Bříza: ročník, hoši Divadlo Alfa Princ Bhadra : ročník Florbal Horní Bříza: ročník, hoši Plavecký výcvik: ročník Návštěva v MŠ Akce pro předškoláky a rodiče: vystoupení 3. ročník Třídní aktivy: ročník Prezentace SŠ Plasy, SŠ Kralovice a Hotelová škola Plzeň 9. ročník Čertí škola: I. B + 4. ročník Mikuláš: 9. ročník pro ročník Zpívání na schodech: chanos ročník Celé Česko čte dětem Velké čtení chanos (ve spolupráci s Domem dětí) ŠD: Nadělování zvířátkům v lese ŠD: Prstýnkové odpoledne Briliantýna (soutěže a malování) Vánoční dílny: ročník + DDM Vánoční dílny s TU: ročník, Den otevřených dveří pro veřejnost a rodiče Individuální konzultace pro rodiče ročník Školní kolo olympiády Aj Den otevřených dveří chanos ŠD: Kouzelnické vystoupení Wasldini 18

19 Únor: Březen: Duben: Květen: ŠD: Návštěva knihovny Konzultační den ročník Zápis do 1. ročníku Plavecký výcvik - ukončení: ročník ACET prevence: ročník Okresní kolo olympiády Aj Kaznějov: 6. a 9. ročník 1. pomoc při úrazech ročník beseda s praktickým výcvikem- p. Fujanová Valentýnský den: ročník ŠD: Návštěva knihovny Masopust: I. B + 4. ročník ŠD: Maškarní karneval Prevence PČR: Bezpečí ženám a dívkám : ročník - dívky Recitační soutěž školní kolo: ročník Zeměpisný pořad Uganda: ročník Okresní kolo ChO Kaznějov 9. ročník Exkurze hasičská zbrojnice Plzeň: I.B + 4. ročník ŠD: Divadélko KOS Zamilovaný vodník Matematický klokan: ročník, ročník Okresní kolo BiO Horní Bříza: 9. ročník Okresní kolo recitační soutěže Nýřany: , 6. ročník Vybíjená okresní kolo Plasy: ročník Školení DUMY (DVPP pedagogů v rámci projektu) Poznávací zájezd Anglie: ročník NIŽ Prevence neplánovaných těhotenství : 9. ročník Okresní kolo BiO Horní Bříza: 7. ročník Bowling Třemošná: ročník Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí ročník Celé Česko čte dětem (CČČD) Velké čtení chanos Jarmark a velikonoční dílny: ročník + ŠD Divadlo Alfa Perníková chaloupka ročník NIŽ Prevence neplánovaných těhotenství : 9. ročník Projekt - I.A + 3. ročník Za velikonočním zajíčkem Projekt Velikonoce 2. ročník Třídní schůzky ročník Workshop Plasy: zájemci ročník Bowling Třemošná: ročník Prevence Zubní hygiena Dentalem: ročník Beseda 1. pomoc Záchranná služba Plzeň: ročník McDonald s Cup - fotbal Horní Bříza okresní kolo: ročník ŠD: Chumovi výroba přívěsků pro matky ČŠI - výběrové testování: ročník Beseda 1. pomoc Záchranná služba Plzeň: ročník Bowling Třemošná: ročník Bowling republikové finále Praha: 4. ročník Malý záchranář Plasy okresní kolo: ročník Besídka ke Dni matek 2. ročník Workshop G Plasy: zájemci ročník Základy 1. pomoci Červený kříž: ročník 19

20 Červen: CHKO Křivoklátsko ročník McDonald s Cup - fotbal Plzeň krajské kolo: ročník Přednáška Canada s rodilým mluvčím: ročník Projekt I.B a 4. ročník - MDD Dopravní hřiště Třemošná: 5. ročník Ekologický pořad Tonda Obal na cestách: ročník, ročník ŠD: výlet Rokycany Indiánský víkend svatý Štěpán Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáků Návštěva předškoláků v 1. ročníku Den dětí- sportovně vědomostní dopoledne 2. ročník Atletický trojboj Nýřany: ročník Dopravní hřiště Třemošná: 4. ročník Ručičky kraje prezentace aktivit technického vzdělávání Plzeň: 9. ročník Malý záchranář Plzeň krajské kolo: 4. ročník Badatelský den v Plasích - chemie, robotika, fyzika: ročník Tematický den SLUNCE celá škola projekt EVVO na školní zahradě Škola v přírodě Žihle: I. B + 4. ročník Škola v přírodě Mariánská: 5. ročník Exkurze Západočeské muzeum Plzeň: 7. ročník Konzultační den pro rodiče žáků Školní výlety: pěší - okolí Třemošné 1.A ZOO Plzeň projekt prvouka, živočichové 3. pěší okolí Třemošné Zábavní park Německo 20

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více