Projekt Odmalička Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odmalička Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení"

Transkript

1 Projekt Odmalička Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Newsletter 4/2010 z 16. prosince 2010 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 1. Zpráva o semináři Němčina a čeština u nás ve školce 2. Zpráva o informační cestě v regionu Chebsko / Egrensis 3. Souhrná zpáva o informačních cestách s postřehy z hospitací 4. Zpráva o programu podpory Odmalička v roce Zkušenosti mateřských škol s jazykovou animací 6. Doporučená literatura na byla aktualizována 7. Seminář k evaluaci česko-německé spolupráce předškolních zařízení v květnu Německé mateřské školy hledají partnerskou organizaci 9. Německá slovíčka pro všední den v mateřské škole Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Sedláčkova 31 CZ Plzeň Tel.: Fax:

2 1. Zpráva o semináři Němčina a čeština u nás ve školce Kostky se nazývají Bauklötze, panenka se řekne Puppe a míč je Ball více než dvacet slov z běžné slovní zásoby dětí předškolního věku společně nasbíraly české i německé účastnice semináře Němčina a čeština u nás ve školce na samém začátku akce. Během třídenního semináře, který se konal v Hejnicích u Liberce od 20. do 22. října 2010, se učitelky mateřských škol z obou stran českoněmeckého příhraničí vzájemně inspirovaly nejen jednotlivými slovíčky, ale také písničkami, říkadly a ukázkami ze své pedagogické praxe. Semináře se zúčastnilo 23 učitelek z mateřských škol a lektorek němčiny a češtiny působících v předškolních zařízeních. Jak již z názvu této vzdělávací akce vyplývá, zaměřoval se celý program semináře na seznamování dětí do 6 let s jazykem sousední země. Výměnu zkušeností i základy didaktiky cizího jazyka u dětí v raném věku doplnilo interaktivní představení učebních materiálů pro výuku češtiny a němčiny v mateřské škole: pražský Goethe Institut prezentoval svůj obsáhlý soubor pracovních materiálů s postavičkou zajíce Hanse, Therese Reinel zase učebnici určenou německým dětem Hrátky s češtinou Wir spielen tschechisch, na jejímž vzniku se podílela. Zajímavý referát o teoretických základech osvojování cizího jazyka v raném věku přednesla PaedDr. Monika Černá, Ph.D. z Univerzity Pardubice. Jedním z nejdůležitějších cílů seznamování dětí v předškolním věku s cizím jazykem je vybudovat v nich pozitivní vztah k tomuto jazyku a lidem, kteří jej používají, vysvětlila mimo jiné účastnicím semináře. Ty si potom v rámci simulovaného učebního procesu na vlastní kůži vyzkoušely, jak se lze učit německému a českému jazyku hrou. V následujících workshopech se učitelky věnovaly otázce, nakolik má výuka cizího jazyka v mateřské škole oporu v závazném vzdělávacím plánu, a reflexi zkušeností z komunikace s rodiči o seznamování jejich potomků s jazykem našich sousedů. V diskusích opakovaně zazněly největší překážky pro výuku jazyka sousední země v mateřské škole: obrovská konkurence angličtiny, problémy s financováním výuky a nedostatek kvalifikovaných pedagogů. Přesto se učitelky mateřských škol ze Saska, Bavorska a Česka shodly, že jim nejde o to, konkurovat angličtině, která je ve všech zemích bezpochyby světovým jazykem první kategorie, ale o to, zaujmout děti již v raném věku pro zemi a řeč našich sousedů. Strana 2 z 8

3 2. Zpráva o informační cestě v regionu Chebsko / Egrensis Informační cesta v regionu Chebsko / Egrensis od 21. do 23. listopadu 2010 byla poslední z řady šesti regionálních informačních akcí pro pedagogy mateřských škol, které v tomto a uplynulém kalendářním roce uspořádala Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v rámci projektu Odmalička Von klein auf. Tentokrát využilo půldenní hospitace v předškolních zařízeních na druhé straně hranice 33 učitelek z Karlovarského kraje a ze sousedních německých okresů Tirschenreuth, Wunsiedel, Hof a Vogtland. Při společném úvodním setkání v neděli odpoledne na hradě Hohenbergu získaly účastnice informace o možnostech česko-německé spolupráce v předškolní oblasti, o nabídkách Tandemu i projektu Odmalička Von klein auf. Učitelky si vyzkoušely také metodu jazykové animace, která děti v mateřských školách hravou formou seznamuje s němčinou či s češtinou. V následujících dvou dnech navštívily učitelky mateřské školy v saském Klingenthalu, v bavorských obcích Arzbergu a Waldershofu, a také v Chebu a v Aši. Při hospitacích poznaly pedagogickou práci svých kolegyň i průběh všedního dne v předškolních zařízeních na druhé straně hranice. Další informace o předškolním vzdělávání v jednotlivých zemích doplnili při společné reflexi Gabriele Loch z Úřadu pro mládež ve Wunsiedlu a František Jindráček z Městského úřadu v Chebu. Obdobné akce se uskutečnily podél celé česko-německé hranice, konkrétně v regionech Nisa/Neiße, Labe/Elbe, Krušné hory/erzgebirge, Chebsko/ Egrensis, Český les/oberpfälzer Wald a Šumava/Bayerischer Wald. Cílem informačních cest bylo zprostředkovat kontakty a umožnit výměnu zkušeností mezi českými a německými pedagogy mateřských škol v příhraničí a iniciovat nové přeshraniční projekty v předškolní oblasti. Diskuse se nejčastěji týkaly shod a rozdílů v předškolních zařízení v Česku a Německu. Německé učitelky obdivovaly v českých školkách rozsáhlé technické zázemí, české učitelky překvapila především větší volnost, kterou zde děti mají. Děti jsou zde vedeny k větší samostatnosti u nás děti více rozmazlujeme a opatrujeme. Dnes jsme viděly, že to lze dělat i jinak, shrnula své dojmy z návštěvy ve školce Kids & Co v Klingenthalu Zdeňka Bečvářová, ředitelka 2. MŠ v Karlových Varech. Strana 3 z 8

4 3. Souhrná zpráva o informačních cestách s postřehy z hospitací Tandem uspořádal v rámci projektu "Odmalička - Von klein auf" v letech 2009 a 2010 šest regionálních informačních cest pro pedagogy mateřských škol do předškolních zařízení v sousední zemi. Akcí, které postupně proběhly na celé česko-německé hranici, se zúčastnilo celkem 159 českých a německých pedagogů z mateřských škol a 8 pracovníků krajských a okresních úřadů v příhraničních regionech. Postřehy pedagogů z půldenních hospitací v mateřských školách v sousední zemi, které si účastníci sdělovali vždy bezprostředně po hospitaci v rámci společné reflexe, shrnujeme v nově vydané zprávě o informačních cestách. Zpráva je ke stažení na webových stránkách projektu Ještě jednou děkujeme všem mateřským školám, které přijaly učitelky ze sousední země, a tím hospitace vůbec umožnily! 4. Zpráva o programu podpory Odmalička v roce 2010 Tandem Plzeň získal v roce 2010 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kč na podporu česko-německých projektů mateřských škol. Uvednou částku nabídl předškolním zařízením převážně z příhraničních regionů v rámci programu podpory Odmalička. O finanční podporu pravidelného setkávání českých a německých dětí do 6ti let, seznamování dětí v raném věku s německým jazykem či o podporu výměny zkušeností pedagogů MŠ mohla předškolní zařízení žádat prostřednictvím jednoduché žádosti ke čtyřem termínům. Tandem obdržel v roce 2010 celkem 22 žádostí o finanční podporu, z nich bylo 21 žádostí podpořeno. V porovnání s výsledky programu podpory v roce 2009 došlo k nárůstu počtu žádostí a k rozšíření řad žadatelů. Rozdělena byla celá alokovaná částka. Předškolní zařízení z Bavorska mohla v roce 2010 žádat o finanční podporu z prostředků Bavorské státní kanceláře u Tandemu Regensburg. Pro saské mateřské školy se bohužel v uplynulém roce nepodařilo získat prostředky na podporu česko-německých projektů. 0 5 Program podpory "Odmalička" 2010 Podpořené žádosti podle krajů 3 Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký mimo příhraničí Také v příštím kalendářním roce nabízí Tandem podporu českoněmeckých projektů předškolních zařízení pro české žadatele. Finance ve stejném objemu jako v roce 2010 přislíbilo opět MŠMT. Termíny pro podávání žádostí, konkrétní podmínky a všechny potřebné formuláře budou zveřejněny začátkem ledna na webových stránkách projektu v rubrice finanční podpora. Strana 4 z 8

5 I bavorské mateřské školy mohou od začátku nového kalendářního roku žádat o finanční podporu z Bavorské státní kanceláře u Tandemu Regensburg. O finanční podporu na saské straně stále usilujeme. 5. Zkušenosti mateřských škol s jazykovou animací Již druhým rokem nabízí Tandem českým a německým mateřským školám půldenní jazykovou animaci zdarma. Hravé seznámení s jazykem sousední země proběhlo dosud v 35 českých a 18 německých mateřských školách v příhraničí, další předškolní zařízení se o jazykovou animaci přihlásila. Co o jazykové animaci soudí učitelky z mateřských škol, kde již animace proběhla? Čekali jsme co a jak bude. Celé dopoledne však mělo ucelenou návaznost! V animaci byly obsaženy všechny složky výchov. Děti byly po celou dobu aktivní! Mateřská škola Zvoneček Hejnice Jazyková animace byla pro děti velkým zážitkem. Animátorka připravila pestrý program a zajímavý materiál. Pracovala hodně s pohybem. Nadchla děti i nás učitelky. Díky materiálům, které nám tu nechala, se pokusíme se v příštích dnech opakovat a prohlubovat to, co jsme se při animaci naučily. Kindertagesstätte St. Joseph, Neustadt a.d. Waldnaab Nejvíce se nám líbila závěrečná pohádka a pohybová hra na zahradě naší školky. MŠ Frýdlant, Jiráskova ul. Líbilo se mi, že byly děti motivovány k tomu, aby slova v češtině opravdu zkusily vyslovit. Také písnička Dobrý den sklidila u dětí velký úspěch i po animaci jsme si ji mnohokrát zazpívali. Kita Kinderland, Niederlauterstein Děti byly krásně vtaženy do aktivní hry. Množství jednoduchých říkadel a písniček je pro mou další práci velmi cenné v naší mateřské škole chceme zahájit seznamování s německým jazykem. ZŠ M.C.Sklodowské a MŠ Jáchymov Bylo připraveno mnoho obrázků, loutek a jiného materiálu, což děti velmi zaujalo. Naše děti si zopakovaly již některá známá německá slovíčka a seznámily se s novými. ZŠ a MŠ Vejprty Animátorka pracovala velmi profesionálně, skvěle sladila komunikaci českých a německých dětí, dané téma probíhalo v obou jazycích. Přínosem byly nové nápady a hry. Děti pracovaly ve dvou menších skupinkách, čímž byl zajištěn dostatek času pro individuální přístup. MŠ Dolní Podluží (animace probíhala při setkání s německou partnerskou školkou) Na české straně zbývá několik posledních jazykových animací, které mohou být realizovány a financovány z prostředků projektu Odmalička Von klein auf. Vzhledem k velkému zájmu mateřských škol z regionů sousedících se Saskem a s ohledem na potřebnou vyváženost nabídek projektu podél hranic s oběma spolkovými zeměmi, k níž jsme povinováni, přijímáme od začátku prosince pouze přihlášky mateřských škol z okresů Prachatice, Klatovy, Domažlice, Tachov, Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Přihlášky bavorských a saských mateřských škol přijímá Tandem Regensburg prozatím bez omezení. Strana 5 z 8

6 6. Doporučená literatura na byla aktualizována V listopadu 2010 jsme pro Vás aktualizovali kapitolu "Doporučená literatura" na webových stránkách projektu Doplnili jsme anotace mnoha nových titulů určených především k seznamování dětí do 6 let s němčinou a češtinou. Doporučenou literaturu jsme také nově roztřídili nejobsáhlejší kapitolu nyní představují pracovní materiály, rozdělené na podkapitoly výuka a učení, hry, čtení, poslech a DVD. Upraveny byly i ostatní kapitoly odborná literatura, učebnice, odborné časopisy a publikace Tandemu. Každý titul je představen náhledem titulní stránky a krátkou anotací v jazyce, jímž je psaná samotná publikace. Tandem uvedené tituly neprodává, zakoupit si je můžete u jednotlivých prodejců. Protože se jedná o odbornou literaturu, kterou často neprodávají běžná knihkupectví, osvědčilo se nám vyhledávat jednotlivé tituly přes internet pomocí ISBN, které na webových stránkách důsledně uvádíme. Zde uvádíme přiklad jednoho z nově přidaných tipů na pracovní materiály pro seznamování dětí v mateřské škole s němčinou či češtinou: Garlin, Edgardis / Merkle, Stefan: KIKUS Arbeitsblätter Bildkärtchen. Hueber Verlag ISBN: obrázkových kartiček (240 motivů, barevně i černobíle), které zobrazují předměty z dětského světa (rodina, oděvy, zvířata atd.), barvy, číslice aj. Kartičky se hodí k hravému seznámení se základní slovní zásobou. Je možné je použít jak pro práci se skupinou dětí, tak pro individuální výuku. Protože na nich není žádný text, hodí se pro jakýkoli jazykový kurz pro děti ve věku od 3 do 7 let. 7. Seminář k evaluaci česko-německé spolupráce předškolních zařízení v květnu 2011 Pro pedagogy mateřských škol, které již realizují česko-německé projekty, připravujeme v příštím roce seminář zaměřený na hodnocení průběhu a dopadu česko-německých projektů na děti do 6 let, jejich rodiče a pedagogy. Seminář se uskuteční pravděpodobně v termínu května 2011 v Bad Alexandersbad nedaleko Marktredwitz (30 km za Chebem). Program semináře přinese seznámení s metodikou evaluace i konkrétní ukázky toho, jak některá předškolní zařízení své přeshraniční projekty vyhodnocují. Účastníci si v rámci semináře také připraví evaluaci svého česko-německého projektu. Bližší informace o akci a přihlášky naleznete v únoru na webových stránkách v rubrice Akce. Strana 6 z 8

7 8. Německé mateřské školy hledají partnerskou organizaci O česko-německou spolupráci v předškolní oblasti mají zájem tato německá zařízení: Nově: Mateřská škola St. Nepomuk v Ränkamu u Furth im Wald (Bavorsko, Cham, 2 km od hranic). Mateřská škola St. Anna v obci Freyung (Bavorsko, Freyung-Grafenau, 47 km od hranic). Lesní mateřská škola Frauenau (Bavorsko, Regen, 17 km od hranic) s dětmi, které tráví celé dopoledne v přírodě. Mateřská škola St. Nikolaus v obci Neukirchen beim Heiligen Blut (Bavorsko, Cham, 6 km od hranic). Mateřská škola Villa Zwergenland v Marienbergu Lauterbachu (Sasko, Mittlerer Erzgebirgskreis, 12 km od hranic). Mateřská škola Sonnenland Oederan (Sasko, Freiberg, 40 km od hranic), integrující také děti se speciálními potřebami. Své služby českým i německým mateřským školám nabízí také lektorka Pavlína Kellerová, žijící v Bad Elster. Nabízí seznamování s němčinou pro děti ve věku od 3 do 6 let či pomoc s tlumočením při česko-německých akcích. Další informace stejně jako kontaktní adresy Vám ráda zprostředkuje pracovnice Tandemu v Plzni Kateřina Jonášová, tel.: Německá slovíčka pro všední den v mateřské škole der Winter [vintr] zima [simma] der Schnee [šné] sníh [snjiech] weiß [vajs] bílý, bílá, bílé einen Schneemann bauen [bielie], [bielah], [bieleh] [ajnen šnéman bauen] stavět sněhuláka [sstavjet snjehulahka] der Schlitten [šlitn] sáně, sáňky [ssahnje], [ssahnjki] rodeln, Schlitten fahren Schlittschuh laufen [ródln], [šlitn fárn] sáňkovat [ssahnjkowat] [šlitšů laufn] bruslit [brusslit] Ski fahren [ší fárn] lyžovat [lischowat] der Schneeball [šnébal] sněhová koule [snjehovah koule] die Schneeballschlac ht [šnébalšlacht] koulovačka [koulowatschka] das Eis [ajs] led [lett] der Eiszapfen [ajscapfn] rampouch [rampouch] Strana 7 z 8

8 die Schneeflocke [šnéflocke] sněhová vločka [snjehowah wlotschka] Es schneit. [es šnajt] Sněží. [snjeschie] Es ist kalt. [es ist kalt] Je zima. [je simma] Es friert. [frýrn] Mrzne. [mrsne] die Handschuhe [hantšůe] rukavice [rukawitze] die Mütze [myce] čepice [tscheppitze] der Schal [šál] šála [schahla] der Stiefel, der Schneestiefel [štýfl], [šnéštýfl] zimní boty, kozačky, sněhule der Matsch [mač] břečka, bláto [simnjie botti], [kosatschki], [snjehulle] [brschetschka], [blahto] Der Schnee taut. [der šné taut] Sníh taje. [snjiech taije] TIRÁŽ Newsletter Odmalička Von klein auf vydává: TANDEM Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Sedláčkova 31, CZ Plzeň tel.: , fax: Projektová pracovnice: Kateřina Jonášová Za obsah newsletteru zodpovídá: Ing. Jan Lontschar, ředitel Tandemu Projekt spolufinancuje Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti. Strana 8 z 8

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

Výuka anglického jazyka hravou formou

Výuka anglického jazyka hravou formou Výuka anglického jazyka hravou formou 1 Obsah: realizace projektu zhodnocení seminářů, vyhodnocení dotazníků metodický a didaktický materiál další vzdělávání pedagogů, rozšíření seminářů závěr 2 Realizace

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí duben 2011 Ilustrační foto Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... Plánujete mezinárodní výměnu nebo chcete zorganizovat seminář, školení či konferenci s partnery ze zahraničí? Ve všech

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy Základní škola

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I Základní údaje o Střední zdravotnické škole Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 4 d) Přehled

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více