Nabídka školení. leden - červen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz"

Transkript

1 Nabídka školení leden - červen Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business Case - přípravná fáze projektu Management projektů s Microsoft Project Management požadavků Procesy ITIL - Service Desk (Helpdesk) SERENA Version Manager pro uživatele SERENA Tracker pro uživatele Školení AIT _v1.doc

2

3 Přehled školení Poznámky: Uvedené ceny jsou ceny za osobu bez DPH. Pokud účastník absolvuje v průběhu 12 měsíců úplnou řadu školení A1, A2 a A3, bude mu poskytnuta sleva 10% na celou řadu. termín pro Vás si dohodněte telefonicky

4 Úvodní slovo Dostává se Vám do ruky inovovaná nabídka školení firmy AIT. Řada školení A1, A2 a A3 obsahuje nyní novinky z PMBOK, 3-rd edition, (PMI, rok 2004) a z ČSN ISO 10006:2004. Zcela nové je školení A5 Management požadavků. Většina našich školení je zaměřena na management projektů. Tato ucelená řada školení podává komplexní návod, jak řídit projekty v praxi. Základem je školení označené kódem A1. Ve školení A1 odpovídáme na otázku, co je předmětem řízení projektu, ve školeních A2 a A3 učíme, jak projekty řídit. Školení A1 doporučujeme navštívit jako první, pořadí školení A2 a A3 může být libovolné. Absolvent celé řady A1- A3 získá přehled o jednotlivých okruzích znalostí potřebných pro certifikaci stupně D (Certificated Project Management Practitioner) podle IPMA (International Project Management Association). Čtyřicet dva okruhů znalostí a zkušeností popsaných v dokumentu ICB (International Competence Baseline) spojujeme do logického celku, jehož osou je životní cyklus řízení projektu. Na závěr absolvent získá informace o procesu certifikace. Na školení A6 Vás naučíme požívat nástroj MS Project. Školení A7 je věnováno vzdělávání top manažerů v projektovém řízení přímo ve Vaší firmě. Školení A9 Vás naučí postup, jak vytvořit tzv. Business Case projektu. Školení A5 podává výklad úspěšných metod řízení požadavků nejen z pohledu IT. Na semináři A8 se dozvíte nejnovější poznatky o IT službách v oblasti Helpdesku z pohledu metodik ITIL, ITSM a MSOF. Školení řady M jsou určena pro naše zákazníky uživatele produktů SERENA Professional pro management konfigurace a požadavků na SW. Základní informace a podmínky Místo výuky AIT, s.r.o. Sinkulova 83, Praha 4 Kontakty , fax: Trvání výuky První den školení: Další dny: Cena a slevy Cena školení je smluvní a zahrnuje školné včetně školicích materiálů. Výše DPH je podle platné legislativy. Pokud účastník absolvuje v průběhu 12 měsíců úplnou řadu školení A1, A2 a A3, bude mu poskytnuta sleva 10% na celou řadu. Metoda výuky Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení. Protože školení se pořádá pro nejvýše 10 účastníků, je dána možnost individuálního přístupu ke každému z posluchačů. (U školení A6 je nejvyšší počet 8 účastníků). Materiály pro školení Každý účastník dostane materiály s vyobrazením všech fólií použitých při výkladu lektora, včetně popisu praktických cvičení, vzorů řešení zadaných příkladů a dalších příloh. U školení A6 obdrží i disketu s příklady. Účastník získá Osvědčení o absolvování školení. Způsob přihlášení Rezervace - Účast na školení doporučujeme rezervovat telefonicky na čísle Rezervaci potvrďte do pěti pracovních dnů závaznou přihláškou. Přihláška - pomocí on-line formuláře na našich webových stránkách (www.ait.cz), nebo použijte přihlášku na poslední stránce této nabídky. Přihlášku si také můžete stáhnout ve formátu Word z našich webových stránek a zaslat ji em na adresu nebo faxem na číslo Potvrzení přihlášky - Přijetí přihlášky a zařazení účastníků do školení potvrdíme do dvou pracovních dnů od doručení přihlášky. Bude-li požadovaný termín obsazen, nabídneme Vám náhradní řešení. Splatnost účastnického poplatku Poplatky jsou splatné po obdržení zálohového listu (výše poplatku viz Přehled školení). Podmínka účasti Účastník se musí při zahájení vybraného školení prokázat potvrzením o jeho zaplacení (potvrzený bankovní příkaz, výpis z účtu) Zrušení účasti V případě, že se nemůžete zúčastnit, oznamte nám své rozhodnutí, aby mohlo být uvolněné místo nabídnuto jinému zájemci. Bude-li zrušena Vaše účast dříve než 10 pracovních dní před zahájením školení, vrátíme Vám celý poplatek, po této lhůtě vracíme pouze 50%. Nezúčastní-li se přihlášený účastník školení bez oznámení nebo zruší-li účast po jeho zahájení, poplatek nevracíme. Zrušení školení AIT si vyhrazuje právo zrušit školení 5 pracovních dnů před jeho zahájením v případech, které nemůže ovlivnit. Všechny účastníky okamžitě vyrozumíme a nabídneme jim náhradní termín. Školení u zákazníka Po vzájemné dohodě můžeme uspořádat školení u zákazníka, v jeho prostorách a na jeho technickém vybavení. Cena školení u zákazníka je stanovena dohodou. Školení na míru Školení je možno uskutečnit i na základě individuální objednávky mimo uvedené termíny. Osnovy standardních školení je možno rozšířit o další témata, například marketing projektu, management uživatelských požadavků, management konfigurace. Nabízíme konzultace a pilotní řešení, zaměřená na zavedení přednesených postupů do praxe.

5 Tyto služby poskytujeme po vzájemné dohodě a na základě Vašich konkrétních požadavků a nároků na rozpracování tématu. Úpravy v obsahu školení AIT si vyhrazuje právo provádět úpravy v obsahu školení, který je uveden v této nabídce. Úpravy jsou vedeny snahou poskytovat vždy aktuální informace a reagovat na připomínky a přání účastníků z již uskutečněných školení. Stravování Pro účastníky školení je zajištěno občerstvení. Stravovat se je možné v restauracích v okolí místa výuky. Stravování není součástí ceny kurzu. Možnosti ubytování V případě zájmu o ubytování, zasíláme aktualizovaný seznam hotelů a dalších ubytovacích možností v okolí. Jak nás najdete MHD: Metrem C na stanici Pražského povstání. Od výstupu z metra přejděte světelnou křižovatku směrem k budově ČSOB, pokračujte ulicí Na Pankráci až k parčíku s kostelem po levé ruce. Ulice odbočující vlevo je Sinkulova, ve druhé budově sídlí AIT ve 4. patře. Autem: Směr z centra Prahy po magistrále, odbočit u Kongresového centra a z kruhového objezdu vyjet do ulice Na Pankráci. První ulice vpravo je Sinkulova, ve druhé budově sídlí AIT ve 4. patře. Směr z dálnice D1 od Brna do centra Prahy po magistrále, odbočit u Kongresového centra, podjet magistrálu a z kruhového objezdu vyjet do ulice Na Pankráci. První ulice vpravo je Sinkulova, ve druhé budově sídlí AIT ve 4. patře

6 Popis obsahu školení A1 Základy managementu projektů Školení odpovídá na otázku co je obsahem managementu projektů a jak souvisí s ostatními metodami řízení ve firmě. Řízení projektů je vykládáno z pohledu procesního pojetí podle standardů IPMA, PMBOK i z pohledu zajištění jakosti v projektovém řízení podle normy ISO Další témata se týkají organizace projektu ve firmě, vztahu liniového a projektového managementu, řízení portfolia projektů a úkolů projektové kanceláře. Během školení je prezentována ukázka forem in-house metodiky managementu projektů. Účastník získá znalosti a řadu vzorů, které může ihned rozvíjet a zavést ve své praxi. Top a liniovým managerům firem, kteří se chtějí podrobněji seznámit s principy soudobého projektového řízení, vedoucím informatiky, organizačních útvarů a stávajícím i budoucím managerům projektů. Začátečníci získají ucelený obraz o předmětu projektového řízení, zkušení si své znalosti utřídí a rozšíří. Pro ty, kdo se připravují na certifikaci projektových manažerů podle IPMA, je to první ze série tří školení AIT, které na certifikaci připravují. Základní praktické zkušenosti z řízení projektů jsou výhodou, ne však nutným předpokladem. Co je projekt a projektové řízení - definice projektu a jeho základní charakteristiky, magický trojúhelník, projektové a liniové řízení. Životní cykly v projektu - životní cyklus řízení projektu, životní cyklus projektu a životní cyklus produktu projektu. Fáze a procesy řízení projektu - hlavní fáze řízení projektů a jejich činnosti, hlavní znalostní oblasti a okruhy řízení projektů podle IPMA a PMBOK. Organizace projektu, projektová struktura - začlenění projektu v organizační struktuře organizace, funkční, maticová a projektová organizace, role v projektu a jejich charakteristika, kontext projektu. Vztah linie a projektu - specifika vztahů liniových manažerů a projektu, zdroje konfliktů, podpora projektu ze strany managementu organizace. Řízení portfolia projektů - řízení pomocí projektů, úkoly spojené s řízením portfolia projektů, projektová kancelář, její úkoly a zařazení v organizaci. Výklad je prováděn formou prezentace v MS PowerPoint. Výuka je kombinována s cílenou diskusí účastníků k probírané látce a sdílením praktických zkušeností za řízení lektora. Účastníci obdrží papírovou kopii výukových fólií a příklady. A2 Metody a techniky managementu projektů I. Školení vysvětluje a procvičuje vybrané metody a techniky řízení projektů, které se používají ve fázích přípravy, plánování, realizace a ukončení projektu. Důraz je kladen na praktickou stránku výuky, většina metod je procvičena na příkladu. V průběhu školení jsou předvedeny ukázky firemní databáze metod a technik projektového řízení a vzory formulářů pro řízení projektu. Účastník školení se naučí řadu praktických metod, které může ihned uplatnit ve vlastní praxi a odnese si řadu použitelných vzorů, které může dále rozvíjet. Stávajícím i budoucím managerům projektů a vedoucím pracovních týmů v projektech, vedoucím informatiky a liniových organizačních útvarů, kteří spolupracují na projektech. Pro ty, kdo se připravují na certifikaci projektových manažerů podle IPMA, je to jedno ze série tří školení AIT, které na certifikaci připravují. Základní praktické zkušenosti z projektů. Doporučuje se absolvovat dříve školení A1 Základy managementu projektů, které objasní principy a podstatu moderního managementu projektů. Cíle a strategie projektu - souvislost projektu s business strategií a cíli organizace, procesy tvorby záměru projektu, standardy pro obsah záměru projektu. Metoda logického rámce - podstata metody, pravidla, formulář a postup při zpracování. Časové a kapacitní plánování projektu - členění projektu do fází, definování činností, strukturovaná dekompozice činností (WBS), vazby mezi činnostmi, časový rozvrh projektu, plánování zdrojů, kritická cesta. Plánování nákladů - sestavení rozpočtu projektu, způsoby odhadování nákladů, účetnictví projektu, financování projektu. Řízení rizik v projektu - rizika a příležitosti, techniky pro stanovení rizika, nejčastější rizika a jejich eliminace. Zahájení projektu - procesy zahájení projektu, metody a techniky startu projektu, kick off meeting, marketing projektu. Sledování a vykazování projektu - controlling projektu, základní nástroje a formuláře pro reporting projektu, metody a techniky pro zadávání a sledování projektu, měření výkonů projektu - analýza vytvořené hodnoty. Řízení změn a management konfigurace - pojem změny v projektu, příčiny změn, procesy změn, dokumentace změn, procesy managementu konfigurace. Ukončení projektu - standardy pro závěrečnou fázi řízení projektu, dokumentace projektu, závěrečná zpráva projektu, hodnocení projektu. Výklad formou prezentace v MS Power- Point je provázen řešením modelových příkladů individuálně nebo ve skupinách a výsledky řešení jsou diskutovány všemi účastníky z hlediska zkušeností a možností jejich využití v praxi. Účastníci obdrží papírovou kopii výukových fólií a řadu vzorů dokumentů, které se používají pro jednotlivé metody

7 A3 Metody a techniky managementu projektů II. Školení vysvětluje a procvičuje vybrané metody a techniky řízení projektů, které jsou obecně použitelné bez ohledu na fázi životního cyklu řízení projektu. Důraz je kladen na praktickou stránku výuky, většina metod je procvičena na příkladu. V průběhu školení jsou předvedeny ukázky firemní databáze metod a technik projektového řízení. Účastník školení se naučí řadu praktických metod, které může ihned uplatnit ve vlastní praxi a odnese si řadu použitelných vzorů, které může dále rozvíjet. Stávajícím i budoucím managerům projektů a vedoucím pracovních týmů v projektech, vedoucím informatiky a liniových organizačních útvarů, kteří spolupracují na projektech. Pro ty, kdo se připravují na certifikaci projektových manažerů podle IPMA, je to jedno ze série tří školení AIT, které na certifikaci připravují. Základní praktické zkušenosti z projektů. Doporučuje se absolvovat dříve školení A1 Základy managementu projektů, které objasní principy a podstatu moderního managementu projektů. Kvalifikace manažera projektu - hard skills a soft skills manažera projektu, vzdělávání pracovníků v projektovém řízení, školení a personální rozvoj týmu. Týmová spolupráce - tým, týmové role a jejich charakteristiky, komunikace v týmu, efektivní vedení porad, role na poradě. Metody skupinového řešení problémů - principy vyjednávání, konflikty a krize, řešení problémů, metoda brainstorming, JAD (pravidla, role a postup). Informační podpora projektového řízení - projektové informační systémy, software pro plánování a řízení, ukázky využití MS Project Standardy a normy pro řízení projektů - standardy, předpisy a směrnice pro řízení projektů, bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, základní principy metody Critical Chain podle E. Goldratta. Jakost projektu - definice jakosti a její charakteristiky, jakost projektu a produktu, normy jakosti, statické a dynamické metody přezkoumání produktu, metoda review - pravidla, role, formuláře a postup review, metoda brainwriting. Obstarávání v projektu - procesy obstarávání, rozhodování o nákupu, právní aspekty, smluvní vztahy, vzory smluv. Úspěch projektu - kriteria úspěšnosti projektu, faktory úspěchu projektu, best practices pro řízení projektů. Zavedení a zlepšování projektového řízení - postup zavedení projektového řízení a jeho zlepšování, úroveň zralosti projektového řízení a její měření. Výklad formou prezentace v MS Power- Point je provázen řešením modelových příkladů individuálně nebo ve skupinách a výsledky řešení jsou diskutovány všemi účastníky z hlediska zkušeností a možností jejich využití v praxi. Účastníci obdrží papírovou kopii výukových fólií a řadu vzorů dokumentů, které se používají pro jednotlivé metody. A5 Management požadavků Metody, techniky a nástroje pro životní cyklus požadavku na změnu nebo na nové řešení počínaje formulací požadavku až po provedení a vyhodnocení jeho realizace. Podrobný obsah bude zveřejněn průběhu ledna A6 Management projektů s Microsoft Project Cílem školení je naučit Vás ovládat nástroj MS Project a ukázat, které procesy řízení projektů jsou jím podporovány. Školení je tedy nejen výukou ovládání nástroje MS Project, ale je zaměřeno i na výklad procesů managementu projektu podle světového standardu PMBOK a na praktické ukázky procesů řízení projektů s pomocí nástroje. Školení mohou absolvovat uživatelé nástroje MS Project verzí 2003 i verzí 2002 a Začátečníkům a mírně pokročilým uživatelům nástroje MS Project, vedoucím organizačních útvarů, kteří plánují a řídí změny, stávajícím i budoucím managerům projektů, pracovníkům projektové kanceláře a metodikům řízení projektů Základní praktické zkušenosti z řízení projektů a běžné dovednosti práce v prostředí Windows aplikací. Alespoň začátečnická znalost v ovládání nástroje MS Project je výhodou. Základní koncept managementu projektu Používání nástroje MS Project Úvod Fáze plánování projektu Založení projektu Osnova projektu Vytvoření vazeb (závislostí) mezi úkoly Vytvoření seznamu zdrojů Přiřazení zdrojů Náklady Práce s kalendáři Rozvrh zdrojů Vyrovnání zdrojů Plánování omezení úkolů Fáze realizace projektu Sledování pokroku projektu Filtry a třídění Úprava tabulek, zobrazení a sestav Export/Import Práce s více projekty, fond zdrojů Co přináší rodina produktů MS Project 2003 Výklad formou prezentace v MS Power- Point. Nad mapou procesů managementu projektů je ve cvičeních probírána jejich podpora nástrojem MS Project 2003 Professional. Cvičení, která se odehrávají nad příkladem konkrétního projektu, tvoří podstatnou část výuky. V průběhu školení a zejména v jeho závěru je lektorem podporována diskuse a výměna zkušeností účastníků. Účastníci obdrží papírovou kopii výukových fólií, podle kterých školení probíhá a sadu školicích příkladů na disketě. A7 Management projektů pro top managery Charakteristika semináře Seminář vysvětluje pro top a střední manažery firem principy projektového managementu (PM), důvody pro využití PM ve firmě, poslání a roli liniového managementu při vzniku, organizování a řízení projektů a při zavádění a zlepšování procesů PM. Seminář se koná přímo ve firmách, které si jej objednají. Termín, cena a doba trvání je stanovena dohodou. Jako volitelná část semináře je závěrečná řízená diskuse účastníků na téma, které

8 určí zákazník - např. Rozvoj managementu projektů v naší firmě, kterou moderuje lektor semináře. Jejím cílem je výměna názorů na stav a využití PM ve firmě a jejich shrnutí do závěrů z diskuse. Komu je seminář určen Seminář je určen pro top a střední management firem, které chtějí zlepšit nebo zavést management projektů. Manažerské znalosti a praxe v řízení změn. Základy managementu projektu, co je projekt a management projektu, rozvoj PM ve světě. Životní cyklus projektu, životní cyklus řízení projektu, procesy řízení projektu. Projekt ve firmě, zapojení projektu do organizační struktury firmy, řídicí struktury projektu a jejich role, firmy řízené projektově, hybridní a neprojektově řízené firmy. Proč dělat projekty a řídit projektově, řízení změn ve firmě, typy projektů. Vztah liniového řízení a projektu, řízení portfolia projektů, interakce linie a projektu, řízení portfolia projektů, projektová kancelář. Zavádění a zlepšování PM ve firmě, kvalita PM, hnací síly pro zavedení PM. Jak je na tom firma? (měření vyspělosti a zralosti PM), postup zlepšování PM. Způsob provedení semináře Výklad probíhá formou prezentace v MS PowerPoint. V průběhu semináře a zejména v jeho závěru podporuje lektor diskusi a výměnu názorů účastníků. Účastníci obdrží papírovou kopii prezentačních fólií, podle kterých seminář probíhá. semináře i jeho průběh je možno přizpůsobit požadavkům managementu firmy. Seminář vede jeden z lektorů: Ing. Jan Havlík, Assessor IPMA pro certifikaci projektových manažerů v České republice, certifikovaný projektový manažer (CPM, úroveň B podle IPMA). Ing. Igor Novák, MBA, Assessor IPMA pro certifikaci projektových manažerů v České republice. A8 Procesy ITIL Service Desk (Helpdesk) Školení je zaměřeno na činnost Helpdesku - dnes zcela nezbytné první úrovně IT podpory pro zákazníky i vlastní zaměstnance. Cílem školení je poskytnout účastníkům přehledný soubor informací o současném pojetí této služby, které lze přímo využít pro vybudování nebo zlepšení vlastního Helpdesku. Školení v úvodních dvou kapitolách vysvětluje účastníkům základní standardy a normy v oblasti managementu IT služeb. Stručně charakterizuje standard ITIL ve vztahu k funkci Helpdesku. Jádrem školení je popis funkce Helpdesku vycházející ze současných standardů obsažených v ITIL, Hewlett-Packard IT Service Management a Microsoft Operations Framework. Školení popisuje aktivity Helpdesku, zdůrazňuje vazby na další procesy a uvádí charakteristiku potřebných rolí a vhodných pracovníků. Předkládá posluchačům k posouzení základní nedostatky běžných Helpdesků a charakterizuje přínosy řešení typu ITIL Service Desk. Samostatná kapitola je věnována rozboru jednotlivých kategorií softwarových nástrojů, které lze v této oblasti využít, a porovnání jejich vlastností. Součástí školení jsou dvě krátká cvičení. První cvičení upevní v posluchačích základní znalost klíčových ITIL procesů, ve druhém cvičení se seznámí s návodem, jak vyhodnocovat současný stav svého Helpdesku. Účastníci získají přehled o současných standardech v IT službách a trendech v budování firemního Helpdesku včetně přehledu podpůrných softwarových nástrojů. Manažerům IT, vedoucím a pracovníkům Helpdesku, pracovníkům, kteří zodpovídají za rozvoj služeb zákazníkům, pracovníkům organizačních útvarů a všem, kteří se potřebují rychle zorientovat v této oblasti. Školení je koncipováno jako úvod do problematiky současného pojetí Helpdesku a účastníci nemusejí mít zkušenosti z práce Helpdesku ani teoretické znalosti souvisejících standardů. Základní standardy a normy v oblasti managementu IT služeb Charakteristika standardu ITIL Cvičení 1 klíčové ITIL procesy Nedostatky současných Helpdesků Důležitost a nastavení procesů Cvičení 2 jak vyhodnotit současný stav Práce Service Desku Service Desk a lidé Service Desk a nástroje Přínosy řešení typu Service Desk Výklad probíhá nad snímky v prostředí MS PowerPoint. Účastníci jsou průběžně zapojováni do tématu řízenou diskusí nad vybranými grafy a modely a zpracují dvě cvičení. A9 Business Case přípravná fáze projektu Na školení se naučíte, jak zpracovat a prezentovat návrh na projekt a jeho zdůvodnění tak, aby byl projekt v souladu se strategickými obchodními cíli organizace a co nejvíce se snížilo riziko neefektivně vynaložených nákladů. Seznámíte se s postupem tvorby dokumentu Business Case, který slouží výkonnému managementu pro rozhodnutí, zda navrhovaný projekt schválit či nikoliv. Školení rovněž poskytuje návod pro sestavení a provedení úspěšné prezentace Business Case pro top management. Liniovým managerům, kteří zadávají projekty a rozhodují o nich, koncepčním pracovníkům, kteří připravují projekty, managerům programů a projektů, pracovníkům projektových kanceláří. Základní praktické zkušenosti z projektů a jejich přípravy. Doporučuje se absolvovat dříve školení A1 Základy managementu projektů, které objasní principy a podstatu moderního managementu projektů. Vymezení pojmů Určení vazby projektu na strategické cíle organizace Získání sponzora projektu Kvantifikace finančních a organizačních přínosů projektu Identifikace požadavků na členy projektového týmu a rozhodující znalostní zdroje Stanovení klíčových rizikových faktorů a indikátorů neúspěchu

9 Specifikace předpokladů projektu Odhad investičních a provozních nákladů Stanovení návratnosti investic Dokumentace Business Case Příprava prezentace Business Case Přezkoumání a kultivace prezentace se sponzorem projektu Prezentace Business Case za účelem schválení projektu a jeho financování Výklad probíhající formou prezentace v MS PowerPoint je provázen skupinovým řešením modelových příkladů. Výsledky řešení jsou diskutovány všemi účastníky z hlediska zkušeností a možností jejich využití v praxi. Účastníci obdrží papírovou kopii výukových fólií, vzory dokumentů a výsledky tří cvičení. M3 SERENA Version Manager pro uživatele Absolvováním školení získají účastníci základní zkušenosti pro využití produktu SERENA Version Manager přes Windows GUI rozhraní. Programátorům, testerům, manažerům jakosti, vedoucím projektů IT, vedoucím oddělení IT a dalším členům týmů vyvíjejících software a dokumentaci. Schopnost pracovat přes rozhraní Windows GUI. Základní znalost technické angličtiny. Být orientován ve vlastním pracovním prostředí. Být seznámen s disciplínou managementu konfigurace softwaru. Být orientován ve funkčnosti Internetu, pokud je cílem toto řešení. Osnova Module 1: Introducing Version Manager Module 2: Working with Versioned Files Module 3: Using Version Labels Module 4: Reporting on Versioned Files Module 5: Using Workspaces Module 6: Using Multiple Development Paths Module 7: Using Promotion Models Module 8: Importing Archives Module 9: Using 5.3/6.0 Projects Module 10: Using VM I-NET Module 11: Using Version Manager Development Interface Module 12: Using TrackerLink Module 13: Using VM WebDAV Výuka je vedena podle školicích materiálů firmy SERENA českým lektorem. Každá dvojice účastníků má k dispozici jeden počítač. Výklad je veden formou prezentace v prostředí MS PowerPoint, soubor cvičení je připraven v nástroji SERENA Version Manager. M4 SERENA Tracker pro uživatele Absolvováním školení získají účastníci základní zkušenosti, jak využívat efektivně produkt SERENA Tracker. Naučí se zakládat, řídit a ověřovat provozní či projektové žádosti. Všem novým uživatelům nástroje SERENA Tracker nebo zájemcům o tento nástroj. Vhodné pro programátory, vedoucí projektů IT, webmastery, manažery jakosti, helpdesk pracovníky, vedoucí oddělení IT. Pro všechny pracovníky, kteří zasahují dle firemních standardů do změnového řízení a potřebují využívat nebo získat orientaci o možnostech nástroje typu SERENA Tracker. Schopnost pracovat přes rozhraní Windows GUI. Základní znalost technické angličtiny. Být orientován ve vývoji přes IDE, pokud je cílem využití rozhraní TrackerLink. Být orientován ve funkčnosti SERENA Version Manager nebo Microsoft SourceSafe, pokud je cílem využití integrace s těmito nástroji. Osnova Module 1: Introduction to Tracker Module 2: Submitting and Updating Tracker Records Module 3: Using Notification Module 4: Managing the In Tray Module 5: Querying the Project Database Module 6: Reporting on Your Project Module 7: Defining and Using Metrics Module 8: Using Tracker via the Internet Module 9: Using TrackerLink Module 10: Back at Your Office Výuka je vedena podle školicích materiálů firmy SERENA českým lektorem. Každá dvojice účastníků má k dispozici jeden počítač. Výklad je veden formou prezentace v MS PowerPoint, soubor cvičení je připraven v nástroji SERENA Tracker a podpůrných softwarových produktech.

10 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA zašlete poštou, faxem nebo em na adresu: AIT, s.r.o., Sinkulova 83, Praha 4, fax: , Objednatel: Kontaktní osoba (příjmení, jméno, titul): Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČ: DIČ: Objednáváme školení: Kód školení Název školení Jméno účastníka školení Termín Prohlašujeme, že jsme seznámeni se všeobecnými podmínkami pro školení AIT s.r.o. a zavazujeme se k jejich plnění..... Datum.... Podpis, razítko

Nabídka školení 2010

Nabídka školení 2010 www.ait.cz e-mail: office@ait.cz http://www.ait.cz Sinkulova 83, Praha 4 tel.: 261 225 072 fax: 261 211 380 Nabídka školení 2010 číslo akreditace: 003 Základy řízení projektů Metody a techniky řízení projektů

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

Workshop Ostrava Úspěšné řízení projektů ve firmě projektové řízení v praxi

Workshop Ostrava Úspěšné řízení projektů ve firmě projektové řízení v praxi Název semináře Workshop 4. 10. 2007 Ostrava Úspěšné řízení projektů ve firmě projektové řízení v praxi Poskytnout všem pracovníkům odpovědným za řízení nebo provádění projektů potřebné znalosti zákonitostí

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů Seznámit účastníky workshopu se základními znalostmi z problematiky Business Process Managementu a možnostmi aplikací

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 25.5.2018 VSTOUPÍ V PLATNOST NAŘÍZENÍ, KTERÉ ZNAMENÁ DOSUD NEJVĚTŠÍ ZMĚNY

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel/fax 469311851, mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE Cíl kurzu : Budete mít možnost v klidu rozebrat svoji situaci

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2017 - ZABEZPEČENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE V

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

APQP a PPAP 26. 27. 11.

APQP a PPAP 26. 27. 11. 26. 27. 11. 2014 APQP a PPAP Osvojte si pokročilé plánování kvality produktů, které vede ke zlepšení a zpřehlednění postupu plánování kvality a schvalování dílů pro výrobu, které vede ke zlepšení stability

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Získávání kvalitních

Více

PiL-Off01 - Microsoft Office I - Novinky v jednotlivých aplikacích

PiL-Off01 - Microsoft Office I - Novinky v jednotlivých aplikacích Nabídka bezplatných uživatelských školení zaměřených na Microsoft Office 2007/2010 PiL-Off01 - Microsoft Office I - Novinky v jednotlivých aplikacích (Přehledový kurz, délka trvání 6 hodin.) Obsahem kurzu

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop JAK MOTIVOVAT ZAMĚSTNANCE KE ZLEPŠOVÁNÍ, K EFEKTIVNÍ PRÁCI? ANEB ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Mnoho manažerů

Více

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky,

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ TÜV. Vážená paní / Vážený pane,

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ TÜV. Vážená paní / Vážený pane, TÜV NORD Czech, s.r.o. Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9 - Libeň Tel: (00420) 296 587 201-5 Fax: (00420) 296 587 240 tuev-nord@tuev-nord.cz www.tuev-nord.cz TÜV Vážená paní / Vážený pane, POZVÁNKA NA

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky,

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Projektový management I

Projektový management I 24. 25. 9. 2014 Projektový management I Zvládněte nástroje projektového managementu z pozic vedoucích a členů projektových týmů. Cíle Pochopení filosofie a praktické zvládnutí nástrojů projektového řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

FMEA For Business Excellence aneb objevte způsob, jak lze snadno předcházet zbytečným chybám

FMEA For Business Excellence aneb objevte způsob, jak lze snadno předcházet zbytečným chybám 22. 23. 10. 2014 FMEA For Business Excellence aneb objevte způsob, jak lze snadno předcházet zbytečným chybám Pořád děláme nové a zbytečné chyby a pro jejich hašení nám nezbývá čas na prevenci. Všichni

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech. Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz

ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech. Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz Cíl l příspp spěvku stručně charakterizovat normu ISO 10006 uvést hlavní novinky, které vydání normy

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE I N F O R M A C E O V Ě Ř E N Í P R O F E S N Í K V A L I F I K A C E O D 1. 1. 2 0 1 4 Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a validačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OSHŽ IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název / obchodní firma zadavatele: Odvětvový svaz hutnictví

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROSSMANN k zvýšení jejich kvalifikace, profesní mobility a adaptability

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Standard kvality č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Workshop Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech

Workshop Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech 9. 11. 2007 Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech Seznámit účastníky workshopu s možnostmi účinného řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech. Naučit

Více

Vzdělávací projekt České logistické asociace 2017 s podporou ESF

Vzdělávací projekt České logistické asociace 2017 s podporou ESF Vzdělávací projekt České logistické asociace 2017 s podporou ESF Vážení obchodní přátelé, letošní vzdělávací projekt České logistické asociace, který je v plné míře financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ČÁST II. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY Název kurzu Délka trvání (předpokládaný) Počet účastníků Mezinárodní účetní standardy (US GAAP, IFRS) 16 10 2 Počet skupin/

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více