Nabídka školení. leden - červen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz"

Transkript

1 Nabídka školení leden - červen Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business Case - přípravná fáze projektu Management projektů s Microsoft Project Management požadavků Procesy ITIL - Service Desk (Helpdesk) SERENA Version Manager pro uživatele SERENA Tracker pro uživatele Školení AIT _v1.doc

2

3 Přehled školení Poznámky: Uvedené ceny jsou ceny za osobu bez DPH. Pokud účastník absolvuje v průběhu 12 měsíců úplnou řadu školení A1, A2 a A3, bude mu poskytnuta sleva 10% na celou řadu. termín pro Vás si dohodněte telefonicky

4 Úvodní slovo Dostává se Vám do ruky inovovaná nabídka školení firmy AIT. Řada školení A1, A2 a A3 obsahuje nyní novinky z PMBOK, 3-rd edition, (PMI, rok 2004) a z ČSN ISO 10006:2004. Zcela nové je školení A5 Management požadavků. Většina našich školení je zaměřena na management projektů. Tato ucelená řada školení podává komplexní návod, jak řídit projekty v praxi. Základem je školení označené kódem A1. Ve školení A1 odpovídáme na otázku, co je předmětem řízení projektu, ve školeních A2 a A3 učíme, jak projekty řídit. Školení A1 doporučujeme navštívit jako první, pořadí školení A2 a A3 může být libovolné. Absolvent celé řady A1- A3 získá přehled o jednotlivých okruzích znalostí potřebných pro certifikaci stupně D (Certificated Project Management Practitioner) podle IPMA (International Project Management Association). Čtyřicet dva okruhů znalostí a zkušeností popsaných v dokumentu ICB (International Competence Baseline) spojujeme do logického celku, jehož osou je životní cyklus řízení projektu. Na závěr absolvent získá informace o procesu certifikace. Na školení A6 Vás naučíme požívat nástroj MS Project. Školení A7 je věnováno vzdělávání top manažerů v projektovém řízení přímo ve Vaší firmě. Školení A9 Vás naučí postup, jak vytvořit tzv. Business Case projektu. Školení A5 podává výklad úspěšných metod řízení požadavků nejen z pohledu IT. Na semináři A8 se dozvíte nejnovější poznatky o IT službách v oblasti Helpdesku z pohledu metodik ITIL, ITSM a MSOF. Školení řady M jsou určena pro naše zákazníky uživatele produktů SERENA Professional pro management konfigurace a požadavků na SW. Základní informace a podmínky Místo výuky AIT, s.r.o. Sinkulova 83, Praha 4 Kontakty , fax: Trvání výuky První den školení: Další dny: Cena a slevy Cena školení je smluvní a zahrnuje školné včetně školicích materiálů. Výše DPH je podle platné legislativy. Pokud účastník absolvuje v průběhu 12 měsíců úplnou řadu školení A1, A2 a A3, bude mu poskytnuta sleva 10% na celou řadu. Metoda výuky Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení. Protože školení se pořádá pro nejvýše 10 účastníků, je dána možnost individuálního přístupu ke každému z posluchačů. (U školení A6 je nejvyšší počet 8 účastníků). Materiály pro školení Každý účastník dostane materiály s vyobrazením všech fólií použitých při výkladu lektora, včetně popisu praktických cvičení, vzorů řešení zadaných příkladů a dalších příloh. U školení A6 obdrží i disketu s příklady. Účastník získá Osvědčení o absolvování školení. Způsob přihlášení Rezervace - Účast na školení doporučujeme rezervovat telefonicky na čísle Rezervaci potvrďte do pěti pracovních dnů závaznou přihláškou. Přihláška - pomocí on-line formuláře na našich webových stránkách (www.ait.cz), nebo použijte přihlášku na poslední stránce této nabídky. Přihlášku si také můžete stáhnout ve formátu Word z našich webových stránek a zaslat ji em na adresu nebo faxem na číslo Potvrzení přihlášky - Přijetí přihlášky a zařazení účastníků do školení potvrdíme do dvou pracovních dnů od doručení přihlášky. Bude-li požadovaný termín obsazen, nabídneme Vám náhradní řešení. Splatnost účastnického poplatku Poplatky jsou splatné po obdržení zálohového listu (výše poplatku viz Přehled školení). Podmínka účasti Účastník se musí při zahájení vybraného školení prokázat potvrzením o jeho zaplacení (potvrzený bankovní příkaz, výpis z účtu) Zrušení účasti V případě, že se nemůžete zúčastnit, oznamte nám své rozhodnutí, aby mohlo být uvolněné místo nabídnuto jinému zájemci. Bude-li zrušena Vaše účast dříve než 10 pracovních dní před zahájením školení, vrátíme Vám celý poplatek, po této lhůtě vracíme pouze 50%. Nezúčastní-li se přihlášený účastník školení bez oznámení nebo zruší-li účast po jeho zahájení, poplatek nevracíme. Zrušení školení AIT si vyhrazuje právo zrušit školení 5 pracovních dnů před jeho zahájením v případech, které nemůže ovlivnit. Všechny účastníky okamžitě vyrozumíme a nabídneme jim náhradní termín. Školení u zákazníka Po vzájemné dohodě můžeme uspořádat školení u zákazníka, v jeho prostorách a na jeho technickém vybavení. Cena školení u zákazníka je stanovena dohodou. Školení na míru Školení je možno uskutečnit i na základě individuální objednávky mimo uvedené termíny. Osnovy standardních školení je možno rozšířit o další témata, například marketing projektu, management uživatelských požadavků, management konfigurace. Nabízíme konzultace a pilotní řešení, zaměřená na zavedení přednesených postupů do praxe.

5 Tyto služby poskytujeme po vzájemné dohodě a na základě Vašich konkrétních požadavků a nároků na rozpracování tématu. Úpravy v obsahu školení AIT si vyhrazuje právo provádět úpravy v obsahu školení, který je uveden v této nabídce. Úpravy jsou vedeny snahou poskytovat vždy aktuální informace a reagovat na připomínky a přání účastníků z již uskutečněných školení. Stravování Pro účastníky školení je zajištěno občerstvení. Stravovat se je možné v restauracích v okolí místa výuky. Stravování není součástí ceny kurzu. Možnosti ubytování V případě zájmu o ubytování, zasíláme aktualizovaný seznam hotelů a dalších ubytovacích možností v okolí. Jak nás najdete MHD: Metrem C na stanici Pražského povstání. Od výstupu z metra přejděte světelnou křižovatku směrem k budově ČSOB, pokračujte ulicí Na Pankráci až k parčíku s kostelem po levé ruce. Ulice odbočující vlevo je Sinkulova, ve druhé budově sídlí AIT ve 4. patře. Autem: Směr z centra Prahy po magistrále, odbočit u Kongresového centra a z kruhového objezdu vyjet do ulice Na Pankráci. První ulice vpravo je Sinkulova, ve druhé budově sídlí AIT ve 4. patře. Směr z dálnice D1 od Brna do centra Prahy po magistrále, odbočit u Kongresového centra, podjet magistrálu a z kruhového objezdu vyjet do ulice Na Pankráci. První ulice vpravo je Sinkulova, ve druhé budově sídlí AIT ve 4. patře

6 Popis obsahu školení A1 Základy managementu projektů Školení odpovídá na otázku co je obsahem managementu projektů a jak souvisí s ostatními metodami řízení ve firmě. Řízení projektů je vykládáno z pohledu procesního pojetí podle standardů IPMA, PMBOK i z pohledu zajištění jakosti v projektovém řízení podle normy ISO Další témata se týkají organizace projektu ve firmě, vztahu liniového a projektového managementu, řízení portfolia projektů a úkolů projektové kanceláře. Během školení je prezentována ukázka forem in-house metodiky managementu projektů. Účastník získá znalosti a řadu vzorů, které může ihned rozvíjet a zavést ve své praxi. Top a liniovým managerům firem, kteří se chtějí podrobněji seznámit s principy soudobého projektového řízení, vedoucím informatiky, organizačních útvarů a stávajícím i budoucím managerům projektů. Začátečníci získají ucelený obraz o předmětu projektového řízení, zkušení si své znalosti utřídí a rozšíří. Pro ty, kdo se připravují na certifikaci projektových manažerů podle IPMA, je to první ze série tří školení AIT, které na certifikaci připravují. Základní praktické zkušenosti z řízení projektů jsou výhodou, ne však nutným předpokladem. Co je projekt a projektové řízení - definice projektu a jeho základní charakteristiky, magický trojúhelník, projektové a liniové řízení. Životní cykly v projektu - životní cyklus řízení projektu, životní cyklus projektu a životní cyklus produktu projektu. Fáze a procesy řízení projektu - hlavní fáze řízení projektů a jejich činnosti, hlavní znalostní oblasti a okruhy řízení projektů podle IPMA a PMBOK. Organizace projektu, projektová struktura - začlenění projektu v organizační struktuře organizace, funkční, maticová a projektová organizace, role v projektu a jejich charakteristika, kontext projektu. Vztah linie a projektu - specifika vztahů liniových manažerů a projektu, zdroje konfliktů, podpora projektu ze strany managementu organizace. Řízení portfolia projektů - řízení pomocí projektů, úkoly spojené s řízením portfolia projektů, projektová kancelář, její úkoly a zařazení v organizaci. Výklad je prováděn formou prezentace v MS PowerPoint. Výuka je kombinována s cílenou diskusí účastníků k probírané látce a sdílením praktických zkušeností za řízení lektora. Účastníci obdrží papírovou kopii výukových fólií a příklady. A2 Metody a techniky managementu projektů I. Školení vysvětluje a procvičuje vybrané metody a techniky řízení projektů, které se používají ve fázích přípravy, plánování, realizace a ukončení projektu. Důraz je kladen na praktickou stránku výuky, většina metod je procvičena na příkladu. V průběhu školení jsou předvedeny ukázky firemní databáze metod a technik projektového řízení a vzory formulářů pro řízení projektu. Účastník školení se naučí řadu praktických metod, které může ihned uplatnit ve vlastní praxi a odnese si řadu použitelných vzorů, které může dále rozvíjet. Stávajícím i budoucím managerům projektů a vedoucím pracovních týmů v projektech, vedoucím informatiky a liniových organizačních útvarů, kteří spolupracují na projektech. Pro ty, kdo se připravují na certifikaci projektových manažerů podle IPMA, je to jedno ze série tří školení AIT, které na certifikaci připravují. Základní praktické zkušenosti z projektů. Doporučuje se absolvovat dříve školení A1 Základy managementu projektů, které objasní principy a podstatu moderního managementu projektů. Cíle a strategie projektu - souvislost projektu s business strategií a cíli organizace, procesy tvorby záměru projektu, standardy pro obsah záměru projektu. Metoda logického rámce - podstata metody, pravidla, formulář a postup při zpracování. Časové a kapacitní plánování projektu - členění projektu do fází, definování činností, strukturovaná dekompozice činností (WBS), vazby mezi činnostmi, časový rozvrh projektu, plánování zdrojů, kritická cesta. Plánování nákladů - sestavení rozpočtu projektu, způsoby odhadování nákladů, účetnictví projektu, financování projektu. Řízení rizik v projektu - rizika a příležitosti, techniky pro stanovení rizika, nejčastější rizika a jejich eliminace. Zahájení projektu - procesy zahájení projektu, metody a techniky startu projektu, kick off meeting, marketing projektu. Sledování a vykazování projektu - controlling projektu, základní nástroje a formuláře pro reporting projektu, metody a techniky pro zadávání a sledování projektu, měření výkonů projektu - analýza vytvořené hodnoty. Řízení změn a management konfigurace - pojem změny v projektu, příčiny změn, procesy změn, dokumentace změn, procesy managementu konfigurace. Ukončení projektu - standardy pro závěrečnou fázi řízení projektu, dokumentace projektu, závěrečná zpráva projektu, hodnocení projektu. Výklad formou prezentace v MS Power- Point je provázen řešením modelových příkladů individuálně nebo ve skupinách a výsledky řešení jsou diskutovány všemi účastníky z hlediska zkušeností a možností jejich využití v praxi. Účastníci obdrží papírovou kopii výukových fólií a řadu vzorů dokumentů, které se používají pro jednotlivé metody

7 A3 Metody a techniky managementu projektů II. Školení vysvětluje a procvičuje vybrané metody a techniky řízení projektů, které jsou obecně použitelné bez ohledu na fázi životního cyklu řízení projektu. Důraz je kladen na praktickou stránku výuky, většina metod je procvičena na příkladu. V průběhu školení jsou předvedeny ukázky firemní databáze metod a technik projektového řízení. Účastník školení se naučí řadu praktických metod, které může ihned uplatnit ve vlastní praxi a odnese si řadu použitelných vzorů, které může dále rozvíjet. Stávajícím i budoucím managerům projektů a vedoucím pracovních týmů v projektech, vedoucím informatiky a liniových organizačních útvarů, kteří spolupracují na projektech. Pro ty, kdo se připravují na certifikaci projektových manažerů podle IPMA, je to jedno ze série tří školení AIT, které na certifikaci připravují. Základní praktické zkušenosti z projektů. Doporučuje se absolvovat dříve školení A1 Základy managementu projektů, které objasní principy a podstatu moderního managementu projektů. Kvalifikace manažera projektu - hard skills a soft skills manažera projektu, vzdělávání pracovníků v projektovém řízení, školení a personální rozvoj týmu. Týmová spolupráce - tým, týmové role a jejich charakteristiky, komunikace v týmu, efektivní vedení porad, role na poradě. Metody skupinového řešení problémů - principy vyjednávání, konflikty a krize, řešení problémů, metoda brainstorming, JAD (pravidla, role a postup). Informační podpora projektového řízení - projektové informační systémy, software pro plánování a řízení, ukázky využití MS Project Standardy a normy pro řízení projektů - standardy, předpisy a směrnice pro řízení projektů, bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, základní principy metody Critical Chain podle E. Goldratta. Jakost projektu - definice jakosti a její charakteristiky, jakost projektu a produktu, normy jakosti, statické a dynamické metody přezkoumání produktu, metoda review - pravidla, role, formuláře a postup review, metoda brainwriting. Obstarávání v projektu - procesy obstarávání, rozhodování o nákupu, právní aspekty, smluvní vztahy, vzory smluv. Úspěch projektu - kriteria úspěšnosti projektu, faktory úspěchu projektu, best practices pro řízení projektů. Zavedení a zlepšování projektového řízení - postup zavedení projektového řízení a jeho zlepšování, úroveň zralosti projektového řízení a její měření. Výklad formou prezentace v MS Power- Point je provázen řešením modelových příkladů individuálně nebo ve skupinách a výsledky řešení jsou diskutovány všemi účastníky z hlediska zkušeností a možností jejich využití v praxi. Účastníci obdrží papírovou kopii výukových fólií a řadu vzorů dokumentů, které se používají pro jednotlivé metody. A5 Management požadavků Metody, techniky a nástroje pro životní cyklus požadavku na změnu nebo na nové řešení počínaje formulací požadavku až po provedení a vyhodnocení jeho realizace. Podrobný obsah bude zveřejněn průběhu ledna A6 Management projektů s Microsoft Project Cílem školení je naučit Vás ovládat nástroj MS Project a ukázat, které procesy řízení projektů jsou jím podporovány. Školení je tedy nejen výukou ovládání nástroje MS Project, ale je zaměřeno i na výklad procesů managementu projektu podle světového standardu PMBOK a na praktické ukázky procesů řízení projektů s pomocí nástroje. Školení mohou absolvovat uživatelé nástroje MS Project verzí 2003 i verzí 2002 a Začátečníkům a mírně pokročilým uživatelům nástroje MS Project, vedoucím organizačních útvarů, kteří plánují a řídí změny, stávajícím i budoucím managerům projektů, pracovníkům projektové kanceláře a metodikům řízení projektů Základní praktické zkušenosti z řízení projektů a běžné dovednosti práce v prostředí Windows aplikací. Alespoň začátečnická znalost v ovládání nástroje MS Project je výhodou. Základní koncept managementu projektu Používání nástroje MS Project Úvod Fáze plánování projektu Založení projektu Osnova projektu Vytvoření vazeb (závislostí) mezi úkoly Vytvoření seznamu zdrojů Přiřazení zdrojů Náklady Práce s kalendáři Rozvrh zdrojů Vyrovnání zdrojů Plánování omezení úkolů Fáze realizace projektu Sledování pokroku projektu Filtry a třídění Úprava tabulek, zobrazení a sestav Export/Import Práce s více projekty, fond zdrojů Co přináší rodina produktů MS Project 2003 Výklad formou prezentace v MS Power- Point. Nad mapou procesů managementu projektů je ve cvičeních probírána jejich podpora nástrojem MS Project 2003 Professional. Cvičení, která se odehrávají nad příkladem konkrétního projektu, tvoří podstatnou část výuky. V průběhu školení a zejména v jeho závěru je lektorem podporována diskuse a výměna zkušeností účastníků. Účastníci obdrží papírovou kopii výukových fólií, podle kterých školení probíhá a sadu školicích příkladů na disketě. A7 Management projektů pro top managery Charakteristika semináře Seminář vysvětluje pro top a střední manažery firem principy projektového managementu (PM), důvody pro využití PM ve firmě, poslání a roli liniového managementu při vzniku, organizování a řízení projektů a při zavádění a zlepšování procesů PM. Seminář se koná přímo ve firmách, které si jej objednají. Termín, cena a doba trvání je stanovena dohodou. Jako volitelná část semináře je závěrečná řízená diskuse účastníků na téma, které

8 určí zákazník - např. Rozvoj managementu projektů v naší firmě, kterou moderuje lektor semináře. Jejím cílem je výměna názorů na stav a využití PM ve firmě a jejich shrnutí do závěrů z diskuse. Komu je seminář určen Seminář je určen pro top a střední management firem, které chtějí zlepšit nebo zavést management projektů. Manažerské znalosti a praxe v řízení změn. Základy managementu projektu, co je projekt a management projektu, rozvoj PM ve světě. Životní cyklus projektu, životní cyklus řízení projektu, procesy řízení projektu. Projekt ve firmě, zapojení projektu do organizační struktury firmy, řídicí struktury projektu a jejich role, firmy řízené projektově, hybridní a neprojektově řízené firmy. Proč dělat projekty a řídit projektově, řízení změn ve firmě, typy projektů. Vztah liniového řízení a projektu, řízení portfolia projektů, interakce linie a projektu, řízení portfolia projektů, projektová kancelář. Zavádění a zlepšování PM ve firmě, kvalita PM, hnací síly pro zavedení PM. Jak je na tom firma? (měření vyspělosti a zralosti PM), postup zlepšování PM. Způsob provedení semináře Výklad probíhá formou prezentace v MS PowerPoint. V průběhu semináře a zejména v jeho závěru podporuje lektor diskusi a výměnu názorů účastníků. Účastníci obdrží papírovou kopii prezentačních fólií, podle kterých seminář probíhá. semináře i jeho průběh je možno přizpůsobit požadavkům managementu firmy. Seminář vede jeden z lektorů: Ing. Jan Havlík, Assessor IPMA pro certifikaci projektových manažerů v České republice, certifikovaný projektový manažer (CPM, úroveň B podle IPMA). Ing. Igor Novák, MBA, Assessor IPMA pro certifikaci projektových manažerů v České republice. A8 Procesy ITIL Service Desk (Helpdesk) Školení je zaměřeno na činnost Helpdesku - dnes zcela nezbytné první úrovně IT podpory pro zákazníky i vlastní zaměstnance. Cílem školení je poskytnout účastníkům přehledný soubor informací o současném pojetí této služby, které lze přímo využít pro vybudování nebo zlepšení vlastního Helpdesku. Školení v úvodních dvou kapitolách vysvětluje účastníkům základní standardy a normy v oblasti managementu IT služeb. Stručně charakterizuje standard ITIL ve vztahu k funkci Helpdesku. Jádrem školení je popis funkce Helpdesku vycházející ze současných standardů obsažených v ITIL, Hewlett-Packard IT Service Management a Microsoft Operations Framework. Školení popisuje aktivity Helpdesku, zdůrazňuje vazby na další procesy a uvádí charakteristiku potřebných rolí a vhodných pracovníků. Předkládá posluchačům k posouzení základní nedostatky běžných Helpdesků a charakterizuje přínosy řešení typu ITIL Service Desk. Samostatná kapitola je věnována rozboru jednotlivých kategorií softwarových nástrojů, které lze v této oblasti využít, a porovnání jejich vlastností. Součástí školení jsou dvě krátká cvičení. První cvičení upevní v posluchačích základní znalost klíčových ITIL procesů, ve druhém cvičení se seznámí s návodem, jak vyhodnocovat současný stav svého Helpdesku. Účastníci získají přehled o současných standardech v IT službách a trendech v budování firemního Helpdesku včetně přehledu podpůrných softwarových nástrojů. Manažerům IT, vedoucím a pracovníkům Helpdesku, pracovníkům, kteří zodpovídají za rozvoj služeb zákazníkům, pracovníkům organizačních útvarů a všem, kteří se potřebují rychle zorientovat v této oblasti. Školení je koncipováno jako úvod do problematiky současného pojetí Helpdesku a účastníci nemusejí mít zkušenosti z práce Helpdesku ani teoretické znalosti souvisejících standardů. Základní standardy a normy v oblasti managementu IT služeb Charakteristika standardu ITIL Cvičení 1 klíčové ITIL procesy Nedostatky současných Helpdesků Důležitost a nastavení procesů Cvičení 2 jak vyhodnotit současný stav Práce Service Desku Service Desk a lidé Service Desk a nástroje Přínosy řešení typu Service Desk Výklad probíhá nad snímky v prostředí MS PowerPoint. Účastníci jsou průběžně zapojováni do tématu řízenou diskusí nad vybranými grafy a modely a zpracují dvě cvičení. A9 Business Case přípravná fáze projektu Na školení se naučíte, jak zpracovat a prezentovat návrh na projekt a jeho zdůvodnění tak, aby byl projekt v souladu se strategickými obchodními cíli organizace a co nejvíce se snížilo riziko neefektivně vynaložených nákladů. Seznámíte se s postupem tvorby dokumentu Business Case, který slouží výkonnému managementu pro rozhodnutí, zda navrhovaný projekt schválit či nikoliv. Školení rovněž poskytuje návod pro sestavení a provedení úspěšné prezentace Business Case pro top management. Liniovým managerům, kteří zadávají projekty a rozhodují o nich, koncepčním pracovníkům, kteří připravují projekty, managerům programů a projektů, pracovníkům projektových kanceláří. Základní praktické zkušenosti z projektů a jejich přípravy. Doporučuje se absolvovat dříve školení A1 Základy managementu projektů, které objasní principy a podstatu moderního managementu projektů. Vymezení pojmů Určení vazby projektu na strategické cíle organizace Získání sponzora projektu Kvantifikace finančních a organizačních přínosů projektu Identifikace požadavků na členy projektového týmu a rozhodující znalostní zdroje Stanovení klíčových rizikových faktorů a indikátorů neúspěchu

9 Specifikace předpokladů projektu Odhad investičních a provozních nákladů Stanovení návratnosti investic Dokumentace Business Case Příprava prezentace Business Case Přezkoumání a kultivace prezentace se sponzorem projektu Prezentace Business Case za účelem schválení projektu a jeho financování Výklad probíhající formou prezentace v MS PowerPoint je provázen skupinovým řešením modelových příkladů. Výsledky řešení jsou diskutovány všemi účastníky z hlediska zkušeností a možností jejich využití v praxi. Účastníci obdrží papírovou kopii výukových fólií, vzory dokumentů a výsledky tří cvičení. M3 SERENA Version Manager pro uživatele Absolvováním školení získají účastníci základní zkušenosti pro využití produktu SERENA Version Manager přes Windows GUI rozhraní. Programátorům, testerům, manažerům jakosti, vedoucím projektů IT, vedoucím oddělení IT a dalším členům týmů vyvíjejících software a dokumentaci. Schopnost pracovat přes rozhraní Windows GUI. Základní znalost technické angličtiny. Být orientován ve vlastním pracovním prostředí. Být seznámen s disciplínou managementu konfigurace softwaru. Být orientován ve funkčnosti Internetu, pokud je cílem toto řešení. Osnova Module 1: Introducing Version Manager Module 2: Working with Versioned Files Module 3: Using Version Labels Module 4: Reporting on Versioned Files Module 5: Using Workspaces Module 6: Using Multiple Development Paths Module 7: Using Promotion Models Module 8: Importing Archives Module 9: Using 5.3/6.0 Projects Module 10: Using VM I-NET Module 11: Using Version Manager Development Interface Module 12: Using TrackerLink Module 13: Using VM WebDAV Výuka je vedena podle školicích materiálů firmy SERENA českým lektorem. Každá dvojice účastníků má k dispozici jeden počítač. Výklad je veden formou prezentace v prostředí MS PowerPoint, soubor cvičení je připraven v nástroji SERENA Version Manager. M4 SERENA Tracker pro uživatele Absolvováním školení získají účastníci základní zkušenosti, jak využívat efektivně produkt SERENA Tracker. Naučí se zakládat, řídit a ověřovat provozní či projektové žádosti. Všem novým uživatelům nástroje SERENA Tracker nebo zájemcům o tento nástroj. Vhodné pro programátory, vedoucí projektů IT, webmastery, manažery jakosti, helpdesk pracovníky, vedoucí oddělení IT. Pro všechny pracovníky, kteří zasahují dle firemních standardů do změnového řízení a potřebují využívat nebo získat orientaci o možnostech nástroje typu SERENA Tracker. Schopnost pracovat přes rozhraní Windows GUI. Základní znalost technické angličtiny. Být orientován ve vývoji přes IDE, pokud je cílem využití rozhraní TrackerLink. Být orientován ve funkčnosti SERENA Version Manager nebo Microsoft SourceSafe, pokud je cílem využití integrace s těmito nástroji. Osnova Module 1: Introduction to Tracker Module 2: Submitting and Updating Tracker Records Module 3: Using Notification Module 4: Managing the In Tray Module 5: Querying the Project Database Module 6: Reporting on Your Project Module 7: Defining and Using Metrics Module 8: Using Tracker via the Internet Module 9: Using TrackerLink Module 10: Back at Your Office Výuka je vedena podle školicích materiálů firmy SERENA českým lektorem. Každá dvojice účastníků má k dispozici jeden počítač. Výklad je veden formou prezentace v MS PowerPoint, soubor cvičení je připraven v nástroji SERENA Tracker a podpůrných softwarových produktech.

10 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA zašlete poštou, faxem nebo em na adresu: AIT, s.r.o., Sinkulova 83, Praha 4, fax: , Objednatel: Kontaktní osoba (příjmení, jméno, titul): Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČ: DIČ: Objednáváme školení: Kód školení Název školení Jméno účastníka školení Termín Prohlašujeme, že jsme seznámeni se všeobecnými podmínkami pro školení AIT s.r.o. a zavazujeme se k jejich plnění..... Datum.... Podpis, razítko

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více