Řízení projektů v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení projektů v praxi"

Transkript

1 Řízení projektů v praxi Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA (IPMA CPM) SHINE Consulting s.r.o. Abstrakt V rámci tohoto přízpěvku se soustředím na zdánlivě samozřejmé věci, které by z manažerského pohledu měly být definovány na počátku každého projektu. Zmíním existenci mezinárodních standardů a certifikaci projektových manažerů. Na závěr pak upozorním na kritické faktory úspěchu realizace projektu. Klíčová slova Trojimperativ projektu, cíle a přínosy, kritické faktory úspěchu projektů, mezinárodní standardy Key words Triple constraint, goals and objectives, projects critical success factors, international standards Úvod - vymezení pojmu "projekt" Pod dnes často využívaným slovem projekt si můžeme představit řadu věcí. Vzniká zde řada nedorozumění. Jak často nazýváme "projektem" něco, co vůbec nesplňuje základní požadavky na projekt. Věnujme tedy na úvod krátce pozornost tomu, co musí být splněno,aby projekt byl projektem. Otázka k zamyšlení: Co je to projekt? Jak jej lze definovat? Co je pro projekty společné? Tip: pokuste se formulovat svoji vlastní definici toho, co je to projekt! Definice dle ISO normy a mezinárodní standardy a certifikáty Dle normy ISO Směrnice jakosti v managementu projektu je projekt jedinečný proces sestávající z rady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení,

2 prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkum, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. Norma definuje,jaké procesy a v jaké kvalitě by mněly být na projektech organizovány. V tomto kontextu je dobré zmínit i to,že existují všeobecně uznávané standardy v oblasti projektového řízení IPMA (International Project Management Association -EU) 1 a PMI (Project Management Institute USA) 2. Každý z těchto standardů má i svůj proces certifikace. Je tedy možné získat v této oblasti příslušné vzdělání, zakončené certifikací s mezinárodní platností. Velice důležité je to, že v rámci certifikace je sledována i praxe uchazeče. V CR tuto certifikaci garantuje certifikační orgán IPMA při Společnosti pro projektové řízení. Tipy: Používejte projektové řízení pro jedinečné, ne opakované procesy Věnujte pozornost tomu, jaké konkrétní metodiky jsou pro řízení projektů využívány. Zajímejte se o to, zda-li osoby,které projekty řídí vlastní i příslušný certifikát (tj. mají i adekvátní vzdělání a praxi.) Připravte svoji firmu na certfikaci i po stránce znalostí v oblasti řízení projektů Co dále platí pro projekty? Projekt má právě jeden začátek a jeden konec. Nemělo by se tedy stát, že není jasné kdy daný projekt vlastně začal a zda-li již případně neskončil. Projekt sestává z řady kroků,v rámci nichž vznikají jednotlivé produkty (vývojové činnosti) a rovněž je i o činnostech řízení projektu jako celku. Tyto dvě věci rozlišme,protože pro ně většinou potřebujeme lidi s různými charakterovými vlastnostmi! Efektivní řízení projektu vyžaduje neustálou koordinaci toho, CO má být vytvořeno, KDY to má být vytvořeno a ZAKOLIK to má být vytvořeno. Tyto tři pohledy definují tzv. "trojimperativ projektu". Povšimněme si, že tento troj-jedinný cíl je ve vzájemném rozporu. Chceme-li vytvořit kvalitnější výstupy,trvá to déle a stojí to více. Při plánování a řízení projektu tedy neustále hledáme kompromis mezi možným a chtěným. Bez přidělování zdrojů na 1 Viz. 2 Viz.

3 jednotlivé činnosti nemůžeme o projektovém řízení hovořit. Nic se nikdy nerealizuje v potřebné kvalitě samo a bez motivace zúčastněných. Ne náhodou trojimperativ projektu odpovídá tomu, jak je v obchodním zákoníku vymezena smlouva o dílo. Každá smlouva musí obsahovat specifikaci plnění (CO), termíny (KDY) a cenu (ZA KOLIK), aby to vůbec smlouva byla. Aby bylo možné nadefinovat cíl projektu, musí být nejprve definován problém (nebo výzva), která je odpovědí na otázku: Proč potřebujeme tento projekt? V návaznosti na tuto základní otázku je možné definovat očekávané přínosy projektu. Tipy: Definujte si vždy v týmu trojimperativ projektu na jeho počátku Dohodněte se, kde leží hranice minimální kvality výstupů a určete si jádro řešení, pod které nelze jít, aby realizace projektu měla smysl Uvědomte si, kde leží priorita: na včasném dokončení projektu, ve vysoké kvalitě výstupů, nebo v nízkých nákladech? Nelze mít prioritu ve všech dimenzích trojimperativu naráz! Kritické faktory úspěchu při řízení plánování a projektů Mějte jasnou vizi. Lze říci, že vnitřní přesvědčení a jasná sdílená vize jsou pro úspěch projektu v oblasti vzdělávání naprostou nezbytností. Toto vnitřní přesvědčení je vnímáno okolím i neverbálním, mimosmyslovým způsobem. K této vizi pak logicky patří i nutnost nenechat se odradit dílčími neúspěchy. Vytvořte strategii projektu. Každý projekt by měl mít svoji strategii a strategický rámec. Projekty mají podporovat definované business cíle. Strategie projektu je tedy velice podstatným dokumentem. Řešení jako skutečný projekt. Aby projekt byl skutečně projektem,musí být jasně stanoveny jeho cíle, zdroje, systém řízení, garance. Využívejte v této oblasti mezinárodních standardů. Definujte řídící výbor a řešitelský tým. Velice podstatné je to, aby nejvyšším orgánem projektu byl řídící výbor. V něm musí být zastoupen zákazník projektu i všichni klíčoví dodavatelé. Tento orgán by měl mít v kontextu projektu nejvyšší pravomoci, včetně pravomoci projekt předčasně ukončit, či naopak posílit.

4 Podpora klíčových osob. Pokud projekt nemá sponzora, který by měl být nositelem problému s příslušnou odpovědností za dostatečný rozpočet, je projekt odsouzen k živoření již od samotného počátku. Tento sponzor by se měl projektu osobně účastnit minimálně jako člen řídícího výboru. Schopnost vidět, zaznamenat a rozvíjet projekt v souvislostech a ve vazbách na okolí projektu. Téměř žádný projekt není realizován izolovaně. Vždy je zasazen do nějakého rámce. Je nutné sledovat, jak změny v okolí ovlivní jednotlivé kroky projektu. Projekty navíc často sdílejí zdroje. Koordinace klíčových zdrojů (zejména lidí) je věc velice podstatná. Týmová práce. Nesmírně důležitým prvkem úspěchu je vytvoření kvalitního řešitelského týmu. Spoléhejte spíše na osoby, které jsou k organizaci loajální a jsou s ní dlouhodobě spojeny. Získejte podporu vhodných strategických partnerů, kteří přinesou potřebné znalosti. Myslete na možné synergie. Princip osobní odpovědnosti. Každý člen řešitelského týmu musí mít definovány jasně svoje pravomoci a zodpovědnosti. Tyto musí být provázány s celým systémem řízení projektu. Motivace řešitelského týmu. Ve fázi formování týmu je třeba věnovat pozornost motivaci každého jeho člena. Důležité je kombinovat motivaci finanční a nefinanční, navodit klima důvěry a transparentnosti systému řízení a odměňování. Důslednost. Je nutné věnovat pozornost tomu, aby se dodržovaly dohody a aby kvalita výstupů odpovídala očekávaným parametrům Důraz na kvalitu. Zavádění změn je třeba provádět až po kvalitní přípravě. Všechny produkty, které jsou řešitelským týmem uvolňovány, musí mít potřebnou, předem definovanou kvalitu.

5 Public relations. Řešitelé projektu musí neustále komunikovat výstupy do okolí. Musí být neustále zřejmé, v jaké fázi se projekt nachází, kam směřuje, jak byly vyřešeny případné problémy. Vysoce významné je rovněž neustálé monitorování a publikování přínosů projektu. Doporučené techniky: volný přístup k informacím, tiskové zprávy, články, existence zápisů, zařazení projednání stavu projektu na příslušné schůzi, diskuse, připomínání projektu. Závěr Závěrem lze snad s jistým nadhledem upozornit na to, že i lidský život má všechny zásadní atributy projektu. Rovněž má jeden začátek, jeden konec, určité zdroje, které jsou k dispozici a měl by mít nějaký smysl, cíl. Aby se vám nejdůležitější projekt dařil, k tomu vám přeji vše nejlepší. Bibligrafie ROSENAU, M.: Řízení projektů, 3.vydání, Brno: Computer Press, 2007, 360 s., MARTIN P., TATE K.: Management projektu - Memory Jogger,Praha:česká společnost pro jakost,2005,s. 176,ISBN Česká technická norma ČSN ISO ed.2, Český normalizační institut, Praha 2004, 48s. International Project Management Association: IPMA Competence Baseline, version 3.0., IPMA:IPMA, 2006,s. 176, ISBN Project management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Third Edition, Project Management Institute:Project Management Institute, 2004, s. 388, ISBN X (paperback), ISBN (CD ROM) Ing. Josef HAJKR, Ph.D., MBA Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně se zaměřením na řízení projektů a doktorské studium v oboru ekonomika a řízení podniku. Je absolventem MBA studia na The Nottingham Business School, UK. Lektor v rámci MBA programu na Brno Business School. Člen Project Management Institute (PMI), člen Společnosti pro projektové řízení, certifikovaný manažer projektů a jeden ze zkoušejících dle International Project Management Association (IPMA). 15 let praxe jako manažer, lektor a konzultant se zaměřením na oblasti projektového řízení a elearningu. Senior konzultant, lektor a kouč SHINE Consulting. Partner Expertis Praha.

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení

Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení oblast Řízení rizik Verze 1.00 Duben 2013 1/31 Obsah 1 Termíny a definice... 6 2 Jak chápat riziko a proč řídit rizika... 8 3 Řízení rizik principy a

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

D7 Zahájení projektu

D7 Zahájení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D7 Zahájení projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu zahájení, inicializace projektu tak,

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Vytváření organizačních struktur v procesu plánování sociálních služeb

Vytváření organizačních struktur v procesu plánování sociálních služeb Vytváření organizačních struktur v procesu plánování sociálních služeb Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se a naučit se dosahovat klíčových kroků vedoucích k vytvoření

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Anotace tématu: Téma řízení rizik a příležitostí v projektech

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více