MBA STUDIUM Executive MBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MBA STUDIUM Executive MBA"

Transkript

1 Společnost pro management a leadership s.r.o. Španielova 1303/72, Praha 6 tel.: MBA STUDIUM Executive MBA Představení studijního programu

2 Obsah 1. Představení společnosti Forma a délka studia Akreditace a členství Vybavení výukových prostor Platební podmínky Obsah studia Sylaby k jednotlivým předmětům Reference od studentů Partneři Přihláška ke studiu

3 1. Představení společnosti Společnost pro management a leadership je prestižní organizací zabývající se kultivací české a mezinárodní manažerské sféry. Naším posláním je výchova profesionálních lídrů schopných efektivně vést společnosti ve všech podnikatelských odvětvích. Naše historie sahá do roku 2004, kdy jsme pod značkou EDU- Excellence in Education zahájili specializované aplikační výcviky pro obchodní a manažerské týmy. Jsme hrdí na to, že jsme nedílnou součástí úspěchu mnoha místních i nadnárodních firem, například Siemens, IBM, Targus Europe, Economia, Teta Drogerie (PK Solvent) atd. Naše know- how neustále aktualizujeme, aktivně se podílíme na výzkumu v oblasti managementu a spolupracujeme s prestižními univerzitami a organizacemi v ČR i v zahraničí (Interdisciplinary Scientific Centrum Cracow, Univerzita Hradec Králové, Britská obchodní komora atd.). Studentům našeho MBA programu, kromě získání profesního titulu MBA, se také nabízí ojedinělá příležitost osvojit si manažerské dovednosti reflektující aktuální trendy v této oblasti. 2. Forma a délka studia Studium oboru Executive MBA a získání profesního titulu MBA u naší společnosti je založeno na propojení teorie s praxí. Setkáte se výhradně s profesionály, kteří ve svých oborech prokazatelně dosáhli vynikajících výsledků. Jednotlivá studijní setkání jsou vedena formou 12 víkendových workshopů. Nejedná se tedy o předčítání skript a požadavky na prosté memorování teoretických znalostí bez hlubšího pochopení. Naopak, cílem je osvojení praktických dovedností, které budete schopni okamžitě uplatnit ve své praxi. Studenti se po celou dobu studia učí pod vedením profesionálů aplikovat nové znalosti a dovednosti na konkrétní firmy, ve kterých pracují. Studijní setkání také slouží jako platforma pro sdílení znalostí a zkušeností z různých oborů podnikání. Mnoho našich studentů naváže během studia úspěšnou obchodní spolupráci se svými kolegy. Ověřování dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá většinou formou zpracování písemné práce (uplatnění nově získaných poznatků ve vaší firmě nebo zaměstnání) a následné diskuse nad touto prací. Studium je uzavřeno zpracováním a úspěšným obhájením závěrečné diplomové práce před zkušební komisí a udělením profesního titulu MBA. Délka celého studia je stanovena na 14 měsíců (12 měsíců studia + 2 měsíce na dokončení a obhajobu diplomové práce). 3

4 3. Akreditace a členství Mezinárodní tým inspektorů nám na základě důkladného prověření kvality našeho studijního programu, dlouhodobých výsledků naší práce, kvality lektorského týmu, dodržování etického kodexu a naplňování principů efektivního vzdělávání udělil akreditaci prestižní mezinárodní organizace - International Association for Distance Learning. Pro manažerské vzdělávání máme též akreditaci MŠMT a MPSV. Jsme dlouhodobými členy Britské obchodní komory a aktivně se podílíme na sdílení know-how s významnými členy této organizace. 4. Vybavení výukových prostor Studijní setkání budou probíhat v příjemných prostorách (moderní konferenční sál vybavený audiovizuální technikou) v golfovém resortu v Hradci Králové. Po celou dobu studijních setkání bude k dispozici občerstvení (káva, čaj, voda, obložené mísy, ovoce, sladké i slané pečivo součástí ceny za studium). 5. Platební podmínky Cena studijního programu MBA Executive v roce 2014/2015 je stanovena na ,- Kč bez DPH. Cena neobsahuje náklady na ubytování, stravu, cestování studentů atd. Poplatek za studium je nutné uhradit do 14 dnů po uzavření smlouvy o studiu. V případě Vašeho zájmu zajistíme financování. 4

5 6. Obsah studia Předmět Management a leadership Ekonomické a finanční řízení Strategické řízení Marketing, média a PR Manažerská etika a firemní kultura Právo obchodní, občanské a pracovní Personální management Management soft skills Metody projektového řízení Trestní odpovědnost firem Mediální komunikace Diplomová práce rozsah a formální náležitosti Obhajoba diplomové práce Lektor Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) RNDr. Helena Křepelková, CSc (Generální ředitelka, Associated Consultants s.r.o.) Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA (Ředitelka RIC Pardubice) Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) PhDr. Josef Kasal, Ph. D. (Manager of MBA studies, UHK) JUDr. Olga Sovová, Ph.D. (Lawyer) Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) RNDr. Helena Křepelková, CSc (Generální ředitelka, Associated Consultants s.r.o.) JUDr. Miroslav Antl Senátor Parlamentu České republiky) Jolana Voldánová Moderátorka a herečka (ČT1, VIP akce, divadlo) PhDr. Josef Kasal, Ph. D. (Manager of MBA studies, UHK) Všichni lektoři Volitelný doplňkový předmět Výuka předmětů reflektuje moderní trendy v ČR i v zahraničí a je prováděna formou interaktivních studijních setkání (workshopů), s cílem zprostředkovat studentům pochopení učební látky na praktických příkladech a okamžitou aplikaci v praxi. 5

6 7. Sylaby k jednotlivým předmětům Název předmětu: MANAGEMENT A LEADERSHIP Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy v oblasti managementu a leadershipu (vymezení oproti managementu) a představení předpokladů nezbytných pro výkon těchto rolí v organizaci. Cílem je také porovnat současný stav manažerské a vůdcovské kultury v ČR vs. zahraničí, upozornění na největší rozdíly a nejčastější chyby, se kterými se setkáváme v praxi. Během přednášek bude věnována pozornost celému manažerskému cyklu (potřebným manažerským kompetencím) s důrazem na aplikaci v konkrétních situacích. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopů a konzultací k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Definice managementu a leadershipu. Rozdíl mezi managementem a leadershipem. Podstata role managera a leadera. Základní kompetenční předpoklady. Základní osobnostní předpoklady a typologie osobnosti pro manažery. Mýty o manažerech. Manažerský cyklus Budování a vedení týmu v návaznosti na firemní cíle. Týmová typologie. Efektivní manažerská komunikace Motivace. Zásady práce s motivací. Motivace vs.stimulace a vhodné použití. Práce s prioritami. Manažer jako kouč a výchova nástupců. Leadership jako umění x disciplína, Úrovně leadershipu, kultura vůdců v ČR vs. zahraničí. 6

7 Název předmětu: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Lektorka: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Odevzdání seminární práce skládající se z vypracování jednotlivých zadání v daných termínech podmínka 75% úspěšnost. Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout teoretické informace o strategickém řízení obchodních firem, především pak schopnost aplikace teoretických znalostí do praxe. Studenti dokáží na základě získaných informací zpracovat strategii vybrané organizace (ideálně v té, ve které pracují, nebo kterou si zvolí). Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou úvodní přednášky, workshopu a následně formou dozorovaného samostatného řešení zadaných úkolů vycházejících z výukových materiálů k jednotlivým kapitolám, v nichž jsou shrnuty základní poznatky potřebné k jejich řešení. Tématika předmětu je rozčleněna do následujících studijních kapitol. Témata kapitol jsou: Poslání, firemní principy, cíle (definice, SMARTER cíle). Strategické cíle (správná formulace strategických cílů, vliv faktorů na stanovení cílů). Paradoxy strategického řízení. Rozdíly mezi taktickým, operativním a strategickým řízením (míra kompetencí a odpovědností, časové horizonty, charakter informací v jednotlivých úrovních). Nepřetržitý proces strategického řízení (jednotlivé kroky strategického řízení jejich návaznost). Pojem strategie (definice pohledy různých autorů). Strategické obchodní jednotky SBUs. Změna strategie (strategická mezera) posouzení rozsahu nutných změn. Koncept strategického řízení + další známé koncepty (rozdíly v jednotlivých pojetích). Výběr optimální strategie základy, řízení strategické změny. Realizace strategie rady. Strategická analýza okolí firmy (analýza obecného okolí, analýza oborového okolí, metody uplatnitelné při vnější analýze (BCG matice, matice A. D. Littleho, PESTLE analýza, matice atraktivity oboru a pozice firmy, Matice přežití, metoda MAP, model pěti sil dle Joyce) Analýza očekávání stakeholders. Strategická analýza vnitřního prostředí, technika SAP, případové studie. 7

8 Doporučená literatura: 1. KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN FOTR, J.; VACÍK, E.; SOUČEK, I.; ŠPAČEK, M.; HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN KEŘKOVSKÝ, M.; DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací. Teorie pro praxi. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN BOWMAN, C. Strategický management. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN BACHMANN, P. Management neziskové organizace. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové : Gaudeamus, s. ISBN

9 Název předmětu: FINANCE PRO MANAGERY Lektorka: RNDr. Helena Křepelková, CSc. Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy a mechanismy v oblasti financování podnikatelského subjektu, vliv nástrojů finančního managementu na realizační a infrastrukturní procesy, nejčastější nedostatky a chyby, jejich důsledky. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou kombinace výkladu, řešení případových studií a workshopů k jednotlivým tématům. Seminární práce účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Využití moderních instrumentů ve financování podnikatelského subjektu. Finanční výkazy podniku (rozvaha, výsledovka, cash flow) a vazby mezi nimi Tvorba rámcového finančního plánu Struktura majetku a dopad na finanční výsledky firmy, kalkulace nákladů Růst hodnoty firmy, struktura použitého kapitálu - zdroje, řízení tzv. pracovního kapitálu Investiční činnost firmy, financování projektů, návratnost Doporučená literatura: 1. Finanční management, Růčková Petra, Roubíčková Michaela, nakl. Grada 2. Podnikové finance v teorii a praxi, Milan hrubý, Michaela Krechovská, nakl. Wolters Kluwer 3. Managing Resources - 3. vydání, Raymong Tylor a kol., nakl. Pergamon Open Learning 9

10 Název předmětu: HR MANAGEMENT Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými pojmy v oblasti efektivního řízení lidských zdrojů s ohledem na strategické cíle společnosti. Pozornost je věnována jak plánování, tak výběru a následné práci se zaměstnanci na všech úrovních, včetně nastavení individuálních rozvojových plánů v návaznosti na cíle a strategii společnosti. Studenti získají celkový přehled o moderním pojetí personálního řízení a aplikaci nejnovějších trendů ve vlastní praxi Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Role manažera v personálním řízení firmy Psychologické aspekty HR Personální plánování a strategie Příprava a vedení výběrových řízení, psychodiagnostika při výběru klíčových zaměstnanců Příprava a vedení Assesment centra/development centra Měření výkonu zaměstnanců Vedení hodnotících pohovorů Typologie osobnosti pro HR pracovníky Firemní kultura zásady budování a pozitivní změny Příprava a práce s kompetenčními modely Flexibilní formy zaměstnávání v ČR Základní doporučená literatura: HR Management, NEBS Management literature Ester, Evangelu. Diagnostické metody v personalistice. Grada, ISBN Folwarczna, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Grada, ISBN Wagnerová,Irena.Hodnocení a řízení výkonnosti, Grada, ISBN BROOKS, I. Firemní kultura. Brno: Computer Press, ISBN

11 Název předmětu: MANAGEMENT SOFT-SKILLS Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí Soft skills, moderními trendy, rolí soft-skills v moderní organizaci a aplikací v konkrétních situacích. Posluchači budou mít možnost prakticky trénovat základní dovednosti pod vedení zkušeného lektora s dlouholetými zkušenostmi. Důraz bude kladen zejména na efektivní komunikaci, vyjednávání, řešení konfliktů na všech úrovních v rámci organizace, motivace k dalšímu vzdělávání apod. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Definice soft skills, mýty a představy o této oblasti Sebereflexe jako základ efektivního sebeřízení Efektivní komunikace, moderní trendy v komunikaci (PCA komunikační model) Manažerská psychologie a typologie Konstruktivní řešení problémů. Argumentace pomocí otázek Základy koučování a poradenství Role sociálních sítí ve firemním prostředí Základní doporučená literatura: HILL, Dan. Emotionomics. Kogan Page, ISBN GIDDENS, Anthony. Sociologie. Argo, ISBN Mikuláštík, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, Grada, ISBN Roggers, Carl. Způsob Bytí, Portál ISBN

12 Název předmětu: MANAŽERSKÁ ETIKA A FIREMNÍ KULTURA Lektor: PhDr. Josef Kasal, Ph.D. Způsob ukončení předmětu: Seminární práce koncept vybrané literatury Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Představit etiku jako nástroj zvyšování kompetencí manažerů a zároveň jako základní rámec manažerských snah. Seznámit studenty s morálními principy v odborných činnostech. Posílit schopnost vnímání základní etické kategorie. Posílit schopnost vnímat etiku jako pevnou a neoddělitelnou součást firemní kultury. V neposlední řadě je cílem předmětu konkretizovat nástroje, kterými lze etické principy prosadit do praxe a důsledně řídit proces přeměny firemní kultury- Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Pojmy související s etikou. Vztah morálka etika. Hodnoty a normy v manažerské praxi. Etické rámce autority a moci. Morální aspekty řízení a rozhodovacích procesů. Etické kontexty firemní kultury. Kultura jako kolektivní programování mysli. Etické zásady komunikace v organizaci. Vytváření podnětného podnikového prostředí. Myšlenkové školy v konceptu sebevývoje manažera. Eriksonovo pojetí, teorie obsahu a procesu, kognitivní přístup. Manažer jako morální autorita. Prosazení morálních principů do manažerské práce prostřednictvím sociálních kompetencí. Základní doporučená literatura: BROOKS, I. Firemní kultura. Brno: Computer Press, ISBN ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, ISBN HONNETH, A. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia, ISBN X HARTMANN, N. Struktura etického fenoménu. Praha: Academia, ISBN TAYLOR, CH. Etika autenticity. Praha? Filosofia, ISBN

13 Název předmětu: MARKETING, MÉDIA A PR Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy v oblasti marketingu, PR a představení základních východisek efektivního marketingu. Cílem je také seznámit posluchače s nejnovějšími trendy v těchto oblastech a praktickou aplikací teoretických znalostí na konkrétní situace v jejich firmách. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou workshopů k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Vymezení předmětu marketingu, jeho hodnota, historie a jeho role ve firemním prostředí. Marketingový cyklus Řízení vztahů se zákazníky, distribuční kanály Marketingový průzkum Marketingová strategie Společenská odpovědnost firem jako součást interního i externího marketingu Monitoring marketingových aktivit. Public Relations Psychologie reklamy Nové formy marketingu Základní doporučená literatura: Solomon, Michael, Marshall, Greg. Marketing očima světových marketing manažerů. Computer Press, ISBN X. LETANG, Jacquie. Public Relations. Portal, ISBN Vysekalová, Jitka, Komárková Růžena. Psychologie reklamy. Grada, ISBN X. Kamran,Kashani, Proč už neplatí tradiční maketing, Computer Press, ISBN

14 Název předmětu: PRÁVO OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A OBCHODNÍ Lektor: JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Způsob ukončení předmětu: Ústní a písemná zkouška Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Úspěšné vykonání písemné zkoušky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit posluchače s pojmy v oblasti obchodního, pracovního a občanského práva s důrazem na praktickou aplikaci v konkrétních situacích. Důraz bude kladen zejména na změny platné od ledna 2014 a celkovou orientaci studentů v právní odpovědnosti manažerů a jednatelů. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Občanský zákoník v kontextu aktuálních změn Obchodní zákoník v kontextu aktuálních změn Pracovní právo v manažerské praxi Základní doporučená literatura: Nový občanský zákoník, Sagit, ISBN Hůrka, Petr. Pracovní právo. Čeněk, ISBN Lochmanová, Ludmila. Základy obchodního práva. Key Publishing ISBN

15 Název předmětu: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRO MANAGERY Lektorka: RNDr. Helena Křepelková, CSc. Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit posluchače s pojmy a metodami v oblasti řízení projektů, analýzy proveditelnosti projektů, rizika a určení jejich návratnosti a vlastního řízení během realizace, nejčastější nedostatky a chyby, jejich důsledky. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou kombinace výkladu, řešení případových studií a workshopu k jednotlivým tématům. Seminární práce účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Pojmy v technice řízení projektů. Proveditelnost, analýza rizik projektů Cíle, plánování, harmonogramy, milníky, kontrolní mechanismy Financování projektů, návratnost Řízení projektů a metody Vyhodnocení projektů Doporučená literatura: Management rizik projektů, Michal Korecký, Václav Trhovský, nakl. Grada Projektový manager podle IPMA, Jan Doležal, Pavel Máchal a kol., nakl. Grada Delivering successful projects, kolektiv autorů pro Universal Manager Studies, nakl. Scitech Educational Ltd. 15

16 8. Reference od studentů Prestižní manažerské studium pro řídící pracovníky MBA executive, organizované Společností pro management a leadership, mne zaujalo především svým programem, dobrými referencemi, délkou studia a financemi, ale především kladením důrazu na praktickou stránku a dialog. Na váhách mého rozhodovacího procesu velmi významně rozhodlo také profesionální jednání vedení společnosti při mém prvním kontaktu. V mém životě se řídím filosofií ZMĚNA je MOŽNOST a VELKÉ VĚCI SE DĚLAJÍ, JEN POKUD SE OBKLOPÍTE VZDĚLANÝMI, TVOŘIVÝMI A POZITIVNÍMI LIDMI. Takže, co MBA studium pro mne znamená a co od něho očekávám? - výzva pokračovat ve vzdělávacím procesu pod vedením profesionálů - seznámit se s novinkami a trendy ve vytypovaných oborech - zdokonalit si své dovednosti ve strategii vedení lidí - prohloubit znalosti z oblasti etiky, firemní kultury, psychologie, marketingu, médií a práva - zkusit si okamžité konstruktivní řešení případových studií - implantovat se do kolektivu tvořivých lidí účastníků kurzu, naladěných na stejnou frekvenci a nasát atmosféru a ducha tvořivosti - udělat něco pro svoji duševní hygienu, kondici i rovnováhu. Po prvních seminářích mohu říci, že mé rozhodnutí bylo správné. Lektorský tým je pozitivní, tvůrčí a veškeré přednášky i workshopy jsou smysluplné. A tak jsem si to přesně představoval. Ing. Oldřich Bubák, Ředitel Pardubické Filharmonie, spisovatel, cestovatel, fotograf (a první Čech, který došel pěšky na lyžích na Severní i Jižní pól) Složení workshopů i doporučená literatura je pečlivě volena. Lektoři jsou profesionálové s dlouholetými zkušenostmi v oboru, jsou připraveni diskutovat různá témata s ohledem na mojí praxi a důraz je kladen zejména na praktické využití znalostí a dovedností. Plánují návrat do korporátní sféry a díky studiu u SPML se cítím mnohem jistěji. Věřím, že jsem na správném místě se správnými lidmi. Ing. Helena Vítková, Jazyková Škola HV, Ředitelka 16

17 Jsem rád, že mohu případným zájemcům vřele doporučit studium u Společnosti pro Management a leadership. Mám dlouholeté zkušenosti s mnoha tématy,ale nyní se učím na ně pohlížet z nové perspektivy a dělat vše pořádně. Výuka probíhá ve velmi přátelské atmosféře. Studijní skupina je velmi citlivě složena, cítím se při studiu velmi dobře. Teorie je vždy vysvětlována na praktických příkladech. Lektoři jsou profesionálové s bohatými zkušenostmi ve svých oborech a jsem si jist, že jsem při výběru školy zvolil správně. Věřím, že mi studium bude i budoucnu pomáhat k většímu úspěchu v mém podnikání. Ing. Richard Bělohubý, AG25 s.r.o, jednatel společnosti. Velmi si vážím možnosti účastnit se tohoto unikátního manažerského programu. Pomáhá mi uvědomit si, jak efektivně řídit mojí firmu a co musím změnit, abychom byli jako firma úspěšnější. Oceňuji přátelskou a tvůrčí atmosféru, prostor pro dialog a sdílení zkušeností napříč obory. To vše je podporováno velmi profesionálním přístupem lektorů s bohatými znalostmi a zkušenostmi. Očekával jsem propojení teorie s praxí a jasnou představou, jak vše využít při řízení své firmy a to je přesně to, co dostávám. Ing. Martin Kratochvíl, Sniford s.r.o, Managing Director Oceňuji profesionální přístup a nasazení lektorů. Osobně mohu potvrdit kvalitní výuku a realizovaná (a hlavně) zajímavá školení, samostudium beru jako plus. Zkušenost týmu včetně pana Pavla Kotka je zřejmá a líbí se mi, s jakou ochotou jsou nám předávány bohaté zkušenosti z praxe. Těším se na další spolupráci. Ing. Jiří Pilař, Finanční úřad pro Pardubický kraj 17

18 9. Partneři Generální partner: Mediální partneři: Podporujeme: Přihláška ke studiu V případě zájmu o studium nás prosím kontaktujte na ové adrese nebo telefonním čísle Děkujeme. Za lektorský tým Společnosti pro management a leadership s.r.o. Bc. Pavel Kotek, MBA 18

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více