MBA STUDIUM Executive MBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MBA STUDIUM Executive MBA"

Transkript

1 Společnost pro management a leadership s.r.o. Španielova 1303/72, Praha 6 tel.: MBA STUDIUM Executive MBA Představení studijního programu

2 Obsah 1. Představení společnosti Forma a délka studia Akreditace a členství Vybavení výukových prostor Platební podmínky Obsah studia Sylaby k jednotlivým předmětům Reference od studentů Partneři Přihláška ke studiu

3 1. Představení společnosti Společnost pro management a leadership je prestižní organizací zabývající se kultivací české a mezinárodní manažerské sféry. Naším posláním je výchova profesionálních lídrů schopných efektivně vést společnosti ve všech podnikatelských odvětvích. Naše historie sahá do roku 2004, kdy jsme pod značkou EDU- Excellence in Education zahájili specializované aplikační výcviky pro obchodní a manažerské týmy. Jsme hrdí na to, že jsme nedílnou součástí úspěchu mnoha místních i nadnárodních firem, například Siemens, IBM, Targus Europe, Economia, Teta Drogerie (PK Solvent) atd. Naše know- how neustále aktualizujeme, aktivně se podílíme na výzkumu v oblasti managementu a spolupracujeme s prestižními univerzitami a organizacemi v ČR i v zahraničí (Interdisciplinary Scientific Centrum Cracow, Univerzita Hradec Králové, Britská obchodní komora atd.). Studentům našeho MBA programu, kromě získání profesního titulu MBA, se také nabízí ojedinělá příležitost osvojit si manažerské dovednosti reflektující aktuální trendy v této oblasti. 2. Forma a délka studia Studium oboru Executive MBA a získání profesního titulu MBA u naší společnosti je založeno na propojení teorie s praxí. Setkáte se výhradně s profesionály, kteří ve svých oborech prokazatelně dosáhli vynikajících výsledků. Jednotlivá studijní setkání jsou vedena formou 12 víkendových workshopů. Nejedná se tedy o předčítání skript a požadavky na prosté memorování teoretických znalostí bez hlubšího pochopení. Naopak, cílem je osvojení praktických dovedností, které budete schopni okamžitě uplatnit ve své praxi. Studenti se po celou dobu studia učí pod vedením profesionálů aplikovat nové znalosti a dovednosti na konkrétní firmy, ve kterých pracují. Studijní setkání také slouží jako platforma pro sdílení znalostí a zkušeností z různých oborů podnikání. Mnoho našich studentů naváže během studia úspěšnou obchodní spolupráci se svými kolegy. Ověřování dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá většinou formou zpracování písemné práce (uplatnění nově získaných poznatků ve vaší firmě nebo zaměstnání) a následné diskuse nad touto prací. Studium je uzavřeno zpracováním a úspěšným obhájením závěrečné diplomové práce před zkušební komisí a udělením profesního titulu MBA. Délka celého studia je stanovena na 14 měsíců (12 měsíců studia + 2 měsíce na dokončení a obhajobu diplomové práce). 3

4 3. Akreditace a členství Mezinárodní tým inspektorů nám na základě důkladného prověření kvality našeho studijního programu, dlouhodobých výsledků naší práce, kvality lektorského týmu, dodržování etického kodexu a naplňování principů efektivního vzdělávání udělil akreditaci prestižní mezinárodní organizace - International Association for Distance Learning. Pro manažerské vzdělávání máme též akreditaci MŠMT a MPSV. Jsme dlouhodobými členy Britské obchodní komory a aktivně se podílíme na sdílení know-how s významnými členy této organizace. 4. Vybavení výukových prostor Studijní setkání budou probíhat v příjemných prostorách (moderní konferenční sál vybavený audiovizuální technikou) v golfovém resortu v Hradci Králové. Po celou dobu studijních setkání bude k dispozici občerstvení (káva, čaj, voda, obložené mísy, ovoce, sladké i slané pečivo součástí ceny za studium). 5. Platební podmínky Cena studijního programu MBA Executive v roce 2014/2015 je stanovena na ,- Kč bez DPH. Cena neobsahuje náklady na ubytování, stravu, cestování studentů atd. Poplatek za studium je nutné uhradit do 14 dnů po uzavření smlouvy o studiu. V případě Vašeho zájmu zajistíme financování. 4

5 6. Obsah studia Předmět Management a leadership Ekonomické a finanční řízení Strategické řízení Marketing, média a PR Manažerská etika a firemní kultura Právo obchodní, občanské a pracovní Personální management Management soft skills Metody projektového řízení Trestní odpovědnost firem Mediální komunikace Diplomová práce rozsah a formální náležitosti Obhajoba diplomové práce Lektor Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) RNDr. Helena Křepelková, CSc (Generální ředitelka, Associated Consultants s.r.o.) Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA (Ředitelka RIC Pardubice) Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) PhDr. Josef Kasal, Ph. D. (Manager of MBA studies, UHK) JUDr. Olga Sovová, Ph.D. (Lawyer) Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) RNDr. Helena Křepelková, CSc (Generální ředitelka, Associated Consultants s.r.o.) JUDr. Miroslav Antl Senátor Parlamentu České republiky) Jolana Voldánová Moderátorka a herečka (ČT1, VIP akce, divadlo) PhDr. Josef Kasal, Ph. D. (Manager of MBA studies, UHK) Všichni lektoři Volitelný doplňkový předmět Výuka předmětů reflektuje moderní trendy v ČR i v zahraničí a je prováděna formou interaktivních studijních setkání (workshopů), s cílem zprostředkovat studentům pochopení učební látky na praktických příkladech a okamžitou aplikaci v praxi. 5

6 7. Sylaby k jednotlivým předmětům Název předmětu: MANAGEMENT A LEADERSHIP Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy v oblasti managementu a leadershipu (vymezení oproti managementu) a představení předpokladů nezbytných pro výkon těchto rolí v organizaci. Cílem je také porovnat současný stav manažerské a vůdcovské kultury v ČR vs. zahraničí, upozornění na největší rozdíly a nejčastější chyby, se kterými se setkáváme v praxi. Během přednášek bude věnována pozornost celému manažerskému cyklu (potřebným manažerským kompetencím) s důrazem na aplikaci v konkrétních situacích. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopů a konzultací k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Definice managementu a leadershipu. Rozdíl mezi managementem a leadershipem. Podstata role managera a leadera. Základní kompetenční předpoklady. Základní osobnostní předpoklady a typologie osobnosti pro manažery. Mýty o manažerech. Manažerský cyklus Budování a vedení týmu v návaznosti na firemní cíle. Týmová typologie. Efektivní manažerská komunikace Motivace. Zásady práce s motivací. Motivace vs.stimulace a vhodné použití. Práce s prioritami. Manažer jako kouč a výchova nástupců. Leadership jako umění x disciplína, Úrovně leadershipu, kultura vůdců v ČR vs. zahraničí. 6

7 Název předmětu: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Lektorka: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Odevzdání seminární práce skládající se z vypracování jednotlivých zadání v daných termínech podmínka 75% úspěšnost. Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout teoretické informace o strategickém řízení obchodních firem, především pak schopnost aplikace teoretických znalostí do praxe. Studenti dokáží na základě získaných informací zpracovat strategii vybrané organizace (ideálně v té, ve které pracují, nebo kterou si zvolí). Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou úvodní přednášky, workshopu a následně formou dozorovaného samostatného řešení zadaných úkolů vycházejících z výukových materiálů k jednotlivým kapitolám, v nichž jsou shrnuty základní poznatky potřebné k jejich řešení. Tématika předmětu je rozčleněna do následujících studijních kapitol. Témata kapitol jsou: Poslání, firemní principy, cíle (definice, SMARTER cíle). Strategické cíle (správná formulace strategických cílů, vliv faktorů na stanovení cílů). Paradoxy strategického řízení. Rozdíly mezi taktickým, operativním a strategickým řízením (míra kompetencí a odpovědností, časové horizonty, charakter informací v jednotlivých úrovních). Nepřetržitý proces strategického řízení (jednotlivé kroky strategického řízení jejich návaznost). Pojem strategie (definice pohledy různých autorů). Strategické obchodní jednotky SBUs. Změna strategie (strategická mezera) posouzení rozsahu nutných změn. Koncept strategického řízení + další známé koncepty (rozdíly v jednotlivých pojetích). Výběr optimální strategie základy, řízení strategické změny. Realizace strategie rady. Strategická analýza okolí firmy (analýza obecného okolí, analýza oborového okolí, metody uplatnitelné při vnější analýze (BCG matice, matice A. D. Littleho, PESTLE analýza, matice atraktivity oboru a pozice firmy, Matice přežití, metoda MAP, model pěti sil dle Joyce) Analýza očekávání stakeholders. Strategická analýza vnitřního prostředí, technika SAP, případové studie. 7

8 Doporučená literatura: 1. KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN FOTR, J.; VACÍK, E.; SOUČEK, I.; ŠPAČEK, M.; HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN KEŘKOVSKÝ, M.; DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací. Teorie pro praxi. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN BOWMAN, C. Strategický management. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN BACHMANN, P. Management neziskové organizace. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové : Gaudeamus, s. ISBN

9 Název předmětu: FINANCE PRO MANAGERY Lektorka: RNDr. Helena Křepelková, CSc. Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy a mechanismy v oblasti financování podnikatelského subjektu, vliv nástrojů finančního managementu na realizační a infrastrukturní procesy, nejčastější nedostatky a chyby, jejich důsledky. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou kombinace výkladu, řešení případových studií a workshopů k jednotlivým tématům. Seminární práce účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Využití moderních instrumentů ve financování podnikatelského subjektu. Finanční výkazy podniku (rozvaha, výsledovka, cash flow) a vazby mezi nimi Tvorba rámcového finančního plánu Struktura majetku a dopad na finanční výsledky firmy, kalkulace nákladů Růst hodnoty firmy, struktura použitého kapitálu - zdroje, řízení tzv. pracovního kapitálu Investiční činnost firmy, financování projektů, návratnost Doporučená literatura: 1. Finanční management, Růčková Petra, Roubíčková Michaela, nakl. Grada 2. Podnikové finance v teorii a praxi, Milan hrubý, Michaela Krechovská, nakl. Wolters Kluwer 3. Managing Resources - 3. vydání, Raymong Tylor a kol., nakl. Pergamon Open Learning 9

10 Název předmětu: HR MANAGEMENT Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými pojmy v oblasti efektivního řízení lidských zdrojů s ohledem na strategické cíle společnosti. Pozornost je věnována jak plánování, tak výběru a následné práci se zaměstnanci na všech úrovních, včetně nastavení individuálních rozvojových plánů v návaznosti na cíle a strategii společnosti. Studenti získají celkový přehled o moderním pojetí personálního řízení a aplikaci nejnovějších trendů ve vlastní praxi Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Role manažera v personálním řízení firmy Psychologické aspekty HR Personální plánování a strategie Příprava a vedení výběrových řízení, psychodiagnostika při výběru klíčových zaměstnanců Příprava a vedení Assesment centra/development centra Měření výkonu zaměstnanců Vedení hodnotících pohovorů Typologie osobnosti pro HR pracovníky Firemní kultura zásady budování a pozitivní změny Příprava a práce s kompetenčními modely Flexibilní formy zaměstnávání v ČR Základní doporučená literatura: HR Management, NEBS Management literature Ester, Evangelu. Diagnostické metody v personalistice. Grada, ISBN Folwarczna, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Grada, ISBN Wagnerová,Irena.Hodnocení a řízení výkonnosti, Grada, ISBN BROOKS, I. Firemní kultura. Brno: Computer Press, ISBN

11 Název předmětu: MANAGEMENT SOFT-SKILLS Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí Soft skills, moderními trendy, rolí soft-skills v moderní organizaci a aplikací v konkrétních situacích. Posluchači budou mít možnost prakticky trénovat základní dovednosti pod vedení zkušeného lektora s dlouholetými zkušenostmi. Důraz bude kladen zejména na efektivní komunikaci, vyjednávání, řešení konfliktů na všech úrovních v rámci organizace, motivace k dalšímu vzdělávání apod. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Definice soft skills, mýty a představy o této oblasti Sebereflexe jako základ efektivního sebeřízení Efektivní komunikace, moderní trendy v komunikaci (PCA komunikační model) Manažerská psychologie a typologie Konstruktivní řešení problémů. Argumentace pomocí otázek Základy koučování a poradenství Role sociálních sítí ve firemním prostředí Základní doporučená literatura: HILL, Dan. Emotionomics. Kogan Page, ISBN GIDDENS, Anthony. Sociologie. Argo, ISBN Mikuláštík, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, Grada, ISBN Roggers, Carl. Způsob Bytí, Portál ISBN

12 Název předmětu: MANAŽERSKÁ ETIKA A FIREMNÍ KULTURA Lektor: PhDr. Josef Kasal, Ph.D. Způsob ukončení předmětu: Seminární práce koncept vybrané literatury Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Představit etiku jako nástroj zvyšování kompetencí manažerů a zároveň jako základní rámec manažerských snah. Seznámit studenty s morálními principy v odborných činnostech. Posílit schopnost vnímání základní etické kategorie. Posílit schopnost vnímat etiku jako pevnou a neoddělitelnou součást firemní kultury. V neposlední řadě je cílem předmětu konkretizovat nástroje, kterými lze etické principy prosadit do praxe a důsledně řídit proces přeměny firemní kultury- Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Pojmy související s etikou. Vztah morálka etika. Hodnoty a normy v manažerské praxi. Etické rámce autority a moci. Morální aspekty řízení a rozhodovacích procesů. Etické kontexty firemní kultury. Kultura jako kolektivní programování mysli. Etické zásady komunikace v organizaci. Vytváření podnětného podnikového prostředí. Myšlenkové školy v konceptu sebevývoje manažera. Eriksonovo pojetí, teorie obsahu a procesu, kognitivní přístup. Manažer jako morální autorita. Prosazení morálních principů do manažerské práce prostřednictvím sociálních kompetencí. Základní doporučená literatura: BROOKS, I. Firemní kultura. Brno: Computer Press, ISBN ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, ISBN HONNETH, A. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia, ISBN X HARTMANN, N. Struktura etického fenoménu. Praha: Academia, ISBN TAYLOR, CH. Etika autenticity. Praha? Filosofia, ISBN

13 Název předmětu: MARKETING, MÉDIA A PR Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy v oblasti marketingu, PR a představení základních východisek efektivního marketingu. Cílem je také seznámit posluchače s nejnovějšími trendy v těchto oblastech a praktickou aplikací teoretických znalostí na konkrétní situace v jejich firmách. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou workshopů k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Vymezení předmětu marketingu, jeho hodnota, historie a jeho role ve firemním prostředí. Marketingový cyklus Řízení vztahů se zákazníky, distribuční kanály Marketingový průzkum Marketingová strategie Společenská odpovědnost firem jako součást interního i externího marketingu Monitoring marketingových aktivit. Public Relations Psychologie reklamy Nové formy marketingu Základní doporučená literatura: Solomon, Michael, Marshall, Greg. Marketing očima světových marketing manažerů. Computer Press, ISBN X. LETANG, Jacquie. Public Relations. Portal, ISBN Vysekalová, Jitka, Komárková Růžena. Psychologie reklamy. Grada, ISBN X. Kamran,Kashani, Proč už neplatí tradiční maketing, Computer Press, ISBN

14 Název předmětu: PRÁVO OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A OBCHODNÍ Lektor: JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Způsob ukončení předmětu: Ústní a písemná zkouška Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Úspěšné vykonání písemné zkoušky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit posluchače s pojmy v oblasti obchodního, pracovního a občanského práva s důrazem na praktickou aplikaci v konkrétních situacích. Důraz bude kladen zejména na změny platné od ledna 2014 a celkovou orientaci studentů v právní odpovědnosti manažerů a jednatelů. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Občanský zákoník v kontextu aktuálních změn Obchodní zákoník v kontextu aktuálních změn Pracovní právo v manažerské praxi Základní doporučená literatura: Nový občanský zákoník, Sagit, ISBN Hůrka, Petr. Pracovní právo. Čeněk, ISBN Lochmanová, Ludmila. Základy obchodního práva. Key Publishing ISBN

15 Název předmětu: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRO MANAGERY Lektorka: RNDr. Helena Křepelková, CSc. Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit posluchače s pojmy a metodami v oblasti řízení projektů, analýzy proveditelnosti projektů, rizika a určení jejich návratnosti a vlastního řízení během realizace, nejčastější nedostatky a chyby, jejich důsledky. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou kombinace výkladu, řešení případových studií a workshopu k jednotlivým tématům. Seminární práce účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Pojmy v technice řízení projektů. Proveditelnost, analýza rizik projektů Cíle, plánování, harmonogramy, milníky, kontrolní mechanismy Financování projektů, návratnost Řízení projektů a metody Vyhodnocení projektů Doporučená literatura: Management rizik projektů, Michal Korecký, Václav Trhovský, nakl. Grada Projektový manager podle IPMA, Jan Doležal, Pavel Máchal a kol., nakl. Grada Delivering successful projects, kolektiv autorů pro Universal Manager Studies, nakl. Scitech Educational Ltd. 15

16 8. Reference od studentů Prestižní manažerské studium pro řídící pracovníky MBA executive, organizované Společností pro management a leadership, mne zaujalo především svým programem, dobrými referencemi, délkou studia a financemi, ale především kladením důrazu na praktickou stránku a dialog. Na váhách mého rozhodovacího procesu velmi významně rozhodlo také profesionální jednání vedení společnosti při mém prvním kontaktu. V mém životě se řídím filosofií ZMĚNA je MOŽNOST a VELKÉ VĚCI SE DĚLAJÍ, JEN POKUD SE OBKLOPÍTE VZDĚLANÝMI, TVOŘIVÝMI A POZITIVNÍMI LIDMI. Takže, co MBA studium pro mne znamená a co od něho očekávám? - výzva pokračovat ve vzdělávacím procesu pod vedením profesionálů - seznámit se s novinkami a trendy ve vytypovaných oborech - zdokonalit si své dovednosti ve strategii vedení lidí - prohloubit znalosti z oblasti etiky, firemní kultury, psychologie, marketingu, médií a práva - zkusit si okamžité konstruktivní řešení případových studií - implantovat se do kolektivu tvořivých lidí účastníků kurzu, naladěných na stejnou frekvenci a nasát atmosféru a ducha tvořivosti - udělat něco pro svoji duševní hygienu, kondici i rovnováhu. Po prvních seminářích mohu říci, že mé rozhodnutí bylo správné. Lektorský tým je pozitivní, tvůrčí a veškeré přednášky i workshopy jsou smysluplné. A tak jsem si to přesně představoval. Ing. Oldřich Bubák, Ředitel Pardubické Filharmonie, spisovatel, cestovatel, fotograf (a první Čech, který došel pěšky na lyžích na Severní i Jižní pól) Složení workshopů i doporučená literatura je pečlivě volena. Lektoři jsou profesionálové s dlouholetými zkušenostmi v oboru, jsou připraveni diskutovat různá témata s ohledem na mojí praxi a důraz je kladen zejména na praktické využití znalostí a dovedností. Plánují návrat do korporátní sféry a díky studiu u SPML se cítím mnohem jistěji. Věřím, že jsem na správném místě se správnými lidmi. Ing. Helena Vítková, Jazyková Škola HV, Ředitelka 16

17 Jsem rád, že mohu případným zájemcům vřele doporučit studium u Společnosti pro Management a leadership. Mám dlouholeté zkušenosti s mnoha tématy,ale nyní se učím na ně pohlížet z nové perspektivy a dělat vše pořádně. Výuka probíhá ve velmi přátelské atmosféře. Studijní skupina je velmi citlivě složena, cítím se při studiu velmi dobře. Teorie je vždy vysvětlována na praktických příkladech. Lektoři jsou profesionálové s bohatými zkušenostmi ve svých oborech a jsem si jist, že jsem při výběru školy zvolil správně. Věřím, že mi studium bude i budoucnu pomáhat k většímu úspěchu v mém podnikání. Ing. Richard Bělohubý, AG25 s.r.o, jednatel společnosti. Velmi si vážím možnosti účastnit se tohoto unikátního manažerského programu. Pomáhá mi uvědomit si, jak efektivně řídit mojí firmu a co musím změnit, abychom byli jako firma úspěšnější. Oceňuji přátelskou a tvůrčí atmosféru, prostor pro dialog a sdílení zkušeností napříč obory. To vše je podporováno velmi profesionálním přístupem lektorů s bohatými znalostmi a zkušenostmi. Očekával jsem propojení teorie s praxí a jasnou představou, jak vše využít při řízení své firmy a to je přesně to, co dostávám. Ing. Martin Kratochvíl, Sniford s.r.o, Managing Director Oceňuji profesionální přístup a nasazení lektorů. Osobně mohu potvrdit kvalitní výuku a realizovaná (a hlavně) zajímavá školení, samostudium beru jako plus. Zkušenost týmu včetně pana Pavla Kotka je zřejmá a líbí se mi, s jakou ochotou jsou nám předávány bohaté zkušenosti z praxe. Těším se na další spolupráci. Ing. Jiří Pilař, Finanční úřad pro Pardubický kraj 17

18 9. Partneři Generální partner: Mediální partneři: Podporujeme: Přihláška ke studiu V případě zájmu o studium nás prosím kontaktujte na ové adrese nebo telefonním čísle Děkujeme. Za lektorský tým Společnosti pro management a leadership s.r.o. Bc. Pavel Kotek, MBA 18

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

SYLABUS KURZ : PERSONÁLNÍ ANALÝZA, STRATEGIE A ŘÍZENÍ

SYLABUS KURZ : PERSONÁLNÍ ANALÝZA, STRATEGIE A ŘÍZENÍ SYLABUS KURZ : PERSONÁLNÍ ANALÝZA, STRATEGIE A ŘÍZENÍ Základní údaje : Číslo kursu : SPP 802 Určeno pro : Magisterské kombinované studium SPSP Vyučující : PhDr. Alena Lubasová tel.: 602702021, e-mail:

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ s možností volby jednotlivých modulů.

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ s možností volby jednotlivých modulů. Pro Centre, spol. s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ ODBORNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ s možností volby jednotlivých modulů. JAKÉ JSOU

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

Funkční studium DOTO

Funkční studium DOTO Funkční studium DOTO Bylo nebylo Před 17ti lety Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Co bylo na začátku Praktické studium, 1 rok prezenčního vzdělávání (semináře,

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kotterův model řízení změn a reálné firemní změny TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2013 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti 1. soustředění Název tématického celku: Corporate Governance - Úvod Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti Cíl:

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Projektové řízení (BI-PRR) Úvod do projektového řízení Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

Úvod do bakalářského studia

Úvod do bakalářského studia Úvod do bakalářského studia Úvod do oboru pro obor Management ve zdravotnictví Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD. kde studuji a co studuji Management ve zdravotnictví Studium

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více