MBA STUDIUM Executive MBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MBA STUDIUM Executive MBA"

Transkript

1 Společnost pro management a leadership s.r.o. Španielova 1303/72, Praha 6 tel.: MBA STUDIUM Executive MBA Představení studijního programu

2 Obsah 1. Představení společnosti Forma a délka studia Akreditace a členství Vybavení výukových prostor Platební podmínky Obsah studia Sylaby k jednotlivým předmětům Reference od studentů Partneři Přihláška ke studiu

3 1. Představení společnosti Společnost pro management a leadership je prestižní organizací zabývající se kultivací české a mezinárodní manažerské sféry. Naším posláním je výchova profesionálních lídrů schopných efektivně vést společnosti ve všech podnikatelských odvětvích. Naše historie sahá do roku 2004, kdy jsme pod značkou EDU- Excellence in Education zahájili specializované aplikační výcviky pro obchodní a manažerské týmy. Jsme hrdí na to, že jsme nedílnou součástí úspěchu mnoha místních i nadnárodních firem, například Siemens, IBM, Targus Europe, Economia, Teta Drogerie (PK Solvent) atd. Naše know- how neustále aktualizujeme, aktivně se podílíme na výzkumu v oblasti managementu a spolupracujeme s prestižními univerzitami a organizacemi v ČR i v zahraničí (Interdisciplinary Scientific Centrum Cracow, Univerzita Hradec Králové, Britská obchodní komora atd.). Studentům našeho MBA programu, kromě získání profesního titulu MBA, se také nabízí ojedinělá příležitost osvojit si manažerské dovednosti reflektující aktuální trendy v této oblasti. 2. Forma a délka studia Studium oboru Executive MBA a získání profesního titulu MBA u naší společnosti je založeno na propojení teorie s praxí. Setkáte se výhradně s profesionály, kteří ve svých oborech prokazatelně dosáhli vynikajících výsledků. Jednotlivá studijní setkání jsou vedena formou 12 víkendových workshopů. Nejedná se tedy o předčítání skript a požadavky na prosté memorování teoretických znalostí bez hlubšího pochopení. Naopak, cílem je osvojení praktických dovedností, které budete schopni okamžitě uplatnit ve své praxi. Studenti se po celou dobu studia učí pod vedením profesionálů aplikovat nové znalosti a dovednosti na konkrétní firmy, ve kterých pracují. Studijní setkání také slouží jako platforma pro sdílení znalostí a zkušeností z různých oborů podnikání. Mnoho našich studentů naváže během studia úspěšnou obchodní spolupráci se svými kolegy. Ověřování dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá většinou formou zpracování písemné práce (uplatnění nově získaných poznatků ve vaší firmě nebo zaměstnání) a následné diskuse nad touto prací. Studium je uzavřeno zpracováním a úspěšným obhájením závěrečné diplomové práce před zkušební komisí a udělením profesního titulu MBA. Délka celého studia je stanovena na 14 měsíců (12 měsíců studia + 2 měsíce na dokončení a obhajobu diplomové práce). 3

4 3. Akreditace a členství Mezinárodní tým inspektorů nám na základě důkladného prověření kvality našeho studijního programu, dlouhodobých výsledků naší práce, kvality lektorského týmu, dodržování etického kodexu a naplňování principů efektivního vzdělávání udělil akreditaci prestižní mezinárodní organizace - International Association for Distance Learning. Pro manažerské vzdělávání máme též akreditaci MŠMT a MPSV. Jsme dlouhodobými členy Britské obchodní komory a aktivně se podílíme na sdílení know-how s významnými členy této organizace. 4. Vybavení výukových prostor Studijní setkání budou probíhat v příjemných prostorách (moderní konferenční sál vybavený audiovizuální technikou) v golfovém resortu v Hradci Králové. Po celou dobu studijních setkání bude k dispozici občerstvení (káva, čaj, voda, obložené mísy, ovoce, sladké i slané pečivo součástí ceny za studium). 5. Platební podmínky Cena studijního programu MBA Executive v roce 2014/2015 je stanovena na ,- Kč bez DPH. Cena neobsahuje náklady na ubytování, stravu, cestování studentů atd. Poplatek za studium je nutné uhradit do 14 dnů po uzavření smlouvy o studiu. V případě Vašeho zájmu zajistíme financování. 4

5 6. Obsah studia Předmět Management a leadership Ekonomické a finanční řízení Strategické řízení Marketing, média a PR Manažerská etika a firemní kultura Právo obchodní, občanské a pracovní Personální management Management soft skills Metody projektového řízení Trestní odpovědnost firem Mediální komunikace Diplomová práce rozsah a formální náležitosti Obhajoba diplomové práce Lektor Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) RNDr. Helena Křepelková, CSc (Generální ředitelka, Associated Consultants s.r.o.) Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA (Ředitelka RIC Pardubice) Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) PhDr. Josef Kasal, Ph. D. (Manager of MBA studies, UHK) JUDr. Olga Sovová, Ph.D. (Lawyer) Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) Bc. Pavel Kotek, MBA (CEO, Společnost pro Management a leadership s.r.o.) RNDr. Helena Křepelková, CSc (Generální ředitelka, Associated Consultants s.r.o.) JUDr. Miroslav Antl Senátor Parlamentu České republiky) Jolana Voldánová Moderátorka a herečka (ČT1, VIP akce, divadlo) PhDr. Josef Kasal, Ph. D. (Manager of MBA studies, UHK) Všichni lektoři Volitelný doplňkový předmět Výuka předmětů reflektuje moderní trendy v ČR i v zahraničí a je prováděna formou interaktivních studijních setkání (workshopů), s cílem zprostředkovat studentům pochopení učební látky na praktických příkladech a okamžitou aplikaci v praxi. 5

6 7. Sylaby k jednotlivým předmětům Název předmětu: MANAGEMENT A LEADERSHIP Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy v oblasti managementu a leadershipu (vymezení oproti managementu) a představení předpokladů nezbytných pro výkon těchto rolí v organizaci. Cílem je také porovnat současný stav manažerské a vůdcovské kultury v ČR vs. zahraničí, upozornění na největší rozdíly a nejčastější chyby, se kterými se setkáváme v praxi. Během přednášek bude věnována pozornost celému manažerskému cyklu (potřebným manažerským kompetencím) s důrazem na aplikaci v konkrétních situacích. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopů a konzultací k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Definice managementu a leadershipu. Rozdíl mezi managementem a leadershipem. Podstata role managera a leadera. Základní kompetenční předpoklady. Základní osobnostní předpoklady a typologie osobnosti pro manažery. Mýty o manažerech. Manažerský cyklus Budování a vedení týmu v návaznosti na firemní cíle. Týmová typologie. Efektivní manažerská komunikace Motivace. Zásady práce s motivací. Motivace vs.stimulace a vhodné použití. Práce s prioritami. Manažer jako kouč a výchova nástupců. Leadership jako umění x disciplína, Úrovně leadershipu, kultura vůdců v ČR vs. zahraničí. 6

7 Název předmětu: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Lektorka: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Odevzdání seminární práce skládající se z vypracování jednotlivých zadání v daných termínech podmínka 75% úspěšnost. Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout teoretické informace o strategickém řízení obchodních firem, především pak schopnost aplikace teoretických znalostí do praxe. Studenti dokáží na základě získaných informací zpracovat strategii vybrané organizace (ideálně v té, ve které pracují, nebo kterou si zvolí). Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou úvodní přednášky, workshopu a následně formou dozorovaného samostatného řešení zadaných úkolů vycházejících z výukových materiálů k jednotlivým kapitolám, v nichž jsou shrnuty základní poznatky potřebné k jejich řešení. Tématika předmětu je rozčleněna do následujících studijních kapitol. Témata kapitol jsou: Poslání, firemní principy, cíle (definice, SMARTER cíle). Strategické cíle (správná formulace strategických cílů, vliv faktorů na stanovení cílů). Paradoxy strategického řízení. Rozdíly mezi taktickým, operativním a strategickým řízením (míra kompetencí a odpovědností, časové horizonty, charakter informací v jednotlivých úrovních). Nepřetržitý proces strategického řízení (jednotlivé kroky strategického řízení jejich návaznost). Pojem strategie (definice pohledy různých autorů). Strategické obchodní jednotky SBUs. Změna strategie (strategická mezera) posouzení rozsahu nutných změn. Koncept strategického řízení + další známé koncepty (rozdíly v jednotlivých pojetích). Výběr optimální strategie základy, řízení strategické změny. Realizace strategie rady. Strategická analýza okolí firmy (analýza obecného okolí, analýza oborového okolí, metody uplatnitelné při vnější analýze (BCG matice, matice A. D. Littleho, PESTLE analýza, matice atraktivity oboru a pozice firmy, Matice přežití, metoda MAP, model pěti sil dle Joyce) Analýza očekávání stakeholders. Strategická analýza vnitřního prostředí, technika SAP, případové studie. 7

8 Doporučená literatura: 1. KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN FOTR, J.; VACÍK, E.; SOUČEK, I.; ŠPAČEK, M.; HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN KEŘKOVSKÝ, M.; DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací. Teorie pro praxi. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN BOWMAN, C. Strategický management. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN BACHMANN, P. Management neziskové organizace. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové : Gaudeamus, s. ISBN

9 Název předmětu: FINANCE PRO MANAGERY Lektorka: RNDr. Helena Křepelková, CSc. Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy a mechanismy v oblasti financování podnikatelského subjektu, vliv nástrojů finančního managementu na realizační a infrastrukturní procesy, nejčastější nedostatky a chyby, jejich důsledky. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou kombinace výkladu, řešení případových studií a workshopů k jednotlivým tématům. Seminární práce účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Využití moderních instrumentů ve financování podnikatelského subjektu. Finanční výkazy podniku (rozvaha, výsledovka, cash flow) a vazby mezi nimi Tvorba rámcového finančního plánu Struktura majetku a dopad na finanční výsledky firmy, kalkulace nákladů Růst hodnoty firmy, struktura použitého kapitálu - zdroje, řízení tzv. pracovního kapitálu Investiční činnost firmy, financování projektů, návratnost Doporučená literatura: 1. Finanční management, Růčková Petra, Roubíčková Michaela, nakl. Grada 2. Podnikové finance v teorii a praxi, Milan hrubý, Michaela Krechovská, nakl. Wolters Kluwer 3. Managing Resources - 3. vydání, Raymong Tylor a kol., nakl. Pergamon Open Learning 9

10 Název předmětu: HR MANAGEMENT Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými pojmy v oblasti efektivního řízení lidských zdrojů s ohledem na strategické cíle společnosti. Pozornost je věnována jak plánování, tak výběru a následné práci se zaměstnanci na všech úrovních, včetně nastavení individuálních rozvojových plánů v návaznosti na cíle a strategii společnosti. Studenti získají celkový přehled o moderním pojetí personálního řízení a aplikaci nejnovějších trendů ve vlastní praxi Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Role manažera v personálním řízení firmy Psychologické aspekty HR Personální plánování a strategie Příprava a vedení výběrových řízení, psychodiagnostika při výběru klíčových zaměstnanců Příprava a vedení Assesment centra/development centra Měření výkonu zaměstnanců Vedení hodnotících pohovorů Typologie osobnosti pro HR pracovníky Firemní kultura zásady budování a pozitivní změny Příprava a práce s kompetenčními modely Flexibilní formy zaměstnávání v ČR Základní doporučená literatura: HR Management, NEBS Management literature Ester, Evangelu. Diagnostické metody v personalistice. Grada, ISBN Folwarczna, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Grada, ISBN Wagnerová,Irena.Hodnocení a řízení výkonnosti, Grada, ISBN BROOKS, I. Firemní kultura. Brno: Computer Press, ISBN

11 Název předmětu: MANAGEMENT SOFT-SKILLS Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí Soft skills, moderními trendy, rolí soft-skills v moderní organizaci a aplikací v konkrétních situacích. Posluchači budou mít možnost prakticky trénovat základní dovednosti pod vedení zkušeného lektora s dlouholetými zkušenostmi. Důraz bude kladen zejména na efektivní komunikaci, vyjednávání, řešení konfliktů na všech úrovních v rámci organizace, motivace k dalšímu vzdělávání apod. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Definice soft skills, mýty a představy o této oblasti Sebereflexe jako základ efektivního sebeřízení Efektivní komunikace, moderní trendy v komunikaci (PCA komunikační model) Manažerská psychologie a typologie Konstruktivní řešení problémů. Argumentace pomocí otázek Základy koučování a poradenství Role sociálních sítí ve firemním prostředí Základní doporučená literatura: HILL, Dan. Emotionomics. Kogan Page, ISBN GIDDENS, Anthony. Sociologie. Argo, ISBN Mikuláštík, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, Grada, ISBN Roggers, Carl. Způsob Bytí, Portál ISBN

12 Název předmětu: MANAŽERSKÁ ETIKA A FIREMNÍ KULTURA Lektor: PhDr. Josef Kasal, Ph.D. Způsob ukončení předmětu: Seminární práce koncept vybrané literatury Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Představit etiku jako nástroj zvyšování kompetencí manažerů a zároveň jako základní rámec manažerských snah. Seznámit studenty s morálními principy v odborných činnostech. Posílit schopnost vnímání základní etické kategorie. Posílit schopnost vnímat etiku jako pevnou a neoddělitelnou součást firemní kultury. V neposlední řadě je cílem předmětu konkretizovat nástroje, kterými lze etické principy prosadit do praxe a důsledně řídit proces přeměny firemní kultury- Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Pojmy související s etikou. Vztah morálka etika. Hodnoty a normy v manažerské praxi. Etické rámce autority a moci. Morální aspekty řízení a rozhodovacích procesů. Etické kontexty firemní kultury. Kultura jako kolektivní programování mysli. Etické zásady komunikace v organizaci. Vytváření podnětného podnikového prostředí. Myšlenkové školy v konceptu sebevývoje manažera. Eriksonovo pojetí, teorie obsahu a procesu, kognitivní přístup. Manažer jako morální autorita. Prosazení morálních principů do manažerské práce prostřednictvím sociálních kompetencí. Základní doporučená literatura: BROOKS, I. Firemní kultura. Brno: Computer Press, ISBN ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, ISBN HONNETH, A. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia, ISBN X HARTMANN, N. Struktura etického fenoménu. Praha: Academia, ISBN TAYLOR, CH. Etika autenticity. Praha? Filosofia, ISBN

13 Název předmětu: MARKETING, MÉDIA A PR Lektor: Bc. Pavel Kotek, MBA Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy v oblasti marketingu, PR a představení základních východisek efektivního marketingu. Cílem je také seznámit posluchače s nejnovějšími trendy v těchto oblastech a praktickou aplikací teoretických znalostí na konkrétní situace v jejich firmách. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou workshopů k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Vymezení předmětu marketingu, jeho hodnota, historie a jeho role ve firemním prostředí. Marketingový cyklus Řízení vztahů se zákazníky, distribuční kanály Marketingový průzkum Marketingová strategie Společenská odpovědnost firem jako součást interního i externího marketingu Monitoring marketingových aktivit. Public Relations Psychologie reklamy Nové formy marketingu Základní doporučená literatura: Solomon, Michael, Marshall, Greg. Marketing očima světových marketing manažerů. Computer Press, ISBN X. LETANG, Jacquie. Public Relations. Portal, ISBN Vysekalová, Jitka, Komárková Růžena. Psychologie reklamy. Grada, ISBN X. Kamran,Kashani, Proč už neplatí tradiční maketing, Computer Press, ISBN

14 Název předmětu: PRÁVO OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A OBCHODNÍ Lektor: JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Způsob ukončení předmětu: Ústní a písemná zkouška Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Úspěšné vykonání písemné zkoušky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit posluchače s pojmy v oblasti obchodního, pracovního a občanského práva s důrazem na praktickou aplikaci v konkrétních situacích. Důraz bude kladen zejména na změny platné od ledna 2014 a celkovou orientaci studentů v právní odpovědnosti manažerů a jednatelů. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat formou workshopu k okruhům jednotlivých kapitol a z nich vyplývajících témat seminárních prací, které účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Občanský zákoník v kontextu aktuálních změn Obchodní zákoník v kontextu aktuálních změn Pracovní právo v manažerské praxi Základní doporučená literatura: Nový občanský zákoník, Sagit, ISBN Hůrka, Petr. Pracovní právo. Čeněk, ISBN Lochmanová, Ludmila. Základy obchodního práva. Key Publishing ISBN

15 Název předmětu: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRO MANAGERY Lektorka: RNDr. Helena Křepelková, CSc. Způsob ukončení předmětu: Seminární práce Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: Vypracování a odevzdání seminární práce Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit posluchače s pojmy a metodami v oblasti řízení projektů, analýzy proveditelnosti projektů, rizika a určení jejich návratnosti a vlastního řízení během realizace, nejčastější nedostatky a chyby, jejich důsledky. Průběh výuky předmětu a obsah: Výuka bude probíhat převážně formou kombinace výkladu, řešení případových studií a workshopu k jednotlivým tématům. Seminární práce účastníci kurzu vypracují podle v úvodní prezentaci stanovených formálně-obsahových požadavků. Témata kapitol jsou: Pojmy v technice řízení projektů. Proveditelnost, analýza rizik projektů Cíle, plánování, harmonogramy, milníky, kontrolní mechanismy Financování projektů, návratnost Řízení projektů a metody Vyhodnocení projektů Doporučená literatura: Management rizik projektů, Michal Korecký, Václav Trhovský, nakl. Grada Projektový manager podle IPMA, Jan Doležal, Pavel Máchal a kol., nakl. Grada Delivering successful projects, kolektiv autorů pro Universal Manager Studies, nakl. Scitech Educational Ltd. 15

16 8. Reference od studentů Prestižní manažerské studium pro řídící pracovníky MBA executive, organizované Společností pro management a leadership, mne zaujalo především svým programem, dobrými referencemi, délkou studia a financemi, ale především kladením důrazu na praktickou stránku a dialog. Na váhách mého rozhodovacího procesu velmi významně rozhodlo také profesionální jednání vedení společnosti při mém prvním kontaktu. V mém životě se řídím filosofií ZMĚNA je MOŽNOST a VELKÉ VĚCI SE DĚLAJÍ, JEN POKUD SE OBKLOPÍTE VZDĚLANÝMI, TVOŘIVÝMI A POZITIVNÍMI LIDMI. Takže, co MBA studium pro mne znamená a co od něho očekávám? - výzva pokračovat ve vzdělávacím procesu pod vedením profesionálů - seznámit se s novinkami a trendy ve vytypovaných oborech - zdokonalit si své dovednosti ve strategii vedení lidí - prohloubit znalosti z oblasti etiky, firemní kultury, psychologie, marketingu, médií a práva - zkusit si okamžité konstruktivní řešení případových studií - implantovat se do kolektivu tvořivých lidí účastníků kurzu, naladěných na stejnou frekvenci a nasát atmosféru a ducha tvořivosti - udělat něco pro svoji duševní hygienu, kondici i rovnováhu. Po prvních seminářích mohu říci, že mé rozhodnutí bylo správné. Lektorský tým je pozitivní, tvůrčí a veškeré přednášky i workshopy jsou smysluplné. A tak jsem si to přesně představoval. Ing. Oldřich Bubák, Ředitel Pardubické Filharmonie, spisovatel, cestovatel, fotograf (a první Čech, který došel pěšky na lyžích na Severní i Jižní pól) Složení workshopů i doporučená literatura je pečlivě volena. Lektoři jsou profesionálové s dlouholetými zkušenostmi v oboru, jsou připraveni diskutovat různá témata s ohledem na mojí praxi a důraz je kladen zejména na praktické využití znalostí a dovedností. Plánují návrat do korporátní sféry a díky studiu u SPML se cítím mnohem jistěji. Věřím, že jsem na správném místě se správnými lidmi. Ing. Helena Vítková, Jazyková Škola HV, Ředitelka 16

17 Jsem rád, že mohu případným zájemcům vřele doporučit studium u Společnosti pro Management a leadership. Mám dlouholeté zkušenosti s mnoha tématy,ale nyní se učím na ně pohlížet z nové perspektivy a dělat vše pořádně. Výuka probíhá ve velmi přátelské atmosféře. Studijní skupina je velmi citlivě složena, cítím se při studiu velmi dobře. Teorie je vždy vysvětlována na praktických příkladech. Lektoři jsou profesionálové s bohatými zkušenostmi ve svých oborech a jsem si jist, že jsem při výběru školy zvolil správně. Věřím, že mi studium bude i budoucnu pomáhat k většímu úspěchu v mém podnikání. Ing. Richard Bělohubý, AG25 s.r.o, jednatel společnosti. Velmi si vážím možnosti účastnit se tohoto unikátního manažerského programu. Pomáhá mi uvědomit si, jak efektivně řídit mojí firmu a co musím změnit, abychom byli jako firma úspěšnější. Oceňuji přátelskou a tvůrčí atmosféru, prostor pro dialog a sdílení zkušeností napříč obory. To vše je podporováno velmi profesionálním přístupem lektorů s bohatými znalostmi a zkušenostmi. Očekával jsem propojení teorie s praxí a jasnou představou, jak vše využít při řízení své firmy a to je přesně to, co dostávám. Ing. Martin Kratochvíl, Sniford s.r.o, Managing Director Oceňuji profesionální přístup a nasazení lektorů. Osobně mohu potvrdit kvalitní výuku a realizovaná (a hlavně) zajímavá školení, samostudium beru jako plus. Zkušenost týmu včetně pana Pavla Kotka je zřejmá a líbí se mi, s jakou ochotou jsou nám předávány bohaté zkušenosti z praxe. Těším se na další spolupráci. Ing. Jiří Pilař, Finanční úřad pro Pardubický kraj 17

18 9. Partneři Generální partner: Mediální partneři: Podporujeme: Přihláška ke studiu V případě zájmu o studium nás prosím kontaktujte na ové adrese nebo telefonním čísle Děkujeme. Za lektorský tým Společnosti pro management a leadership s.r.o. Bc. Pavel Kotek, MBA 18

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Projektové řízení (BI-PRR) Úvod do projektového řízení Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

12,00-13,00 Oběd 13,00-13,45 Modelová situace Odměna Modelová situace, analýza způsobu. Brainstorming. Sebereflexe. Rámování lektorem.

12,00-13,00 Oběd 13,00-13,45 Modelová situace Odměna Modelová situace, analýza způsobu. Brainstorming. Sebereflexe. Rámování lektorem. 1.den Program Metody 08,30-09,00 Zahájení programu. Představení lektora. Formulace cílů a očekávání. 09,00-09,30 Požadavky na roli manažera. Jak je propojit s mou současnou rolí. A co k tomu potřebuji

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Koučink - bohatství v lidech

Koučink - bohatství v lidech Koučink - bohatství v lidech Coaching Wealth in People (CWIP) 1 Výcvik v koučinku Koučink bohatství v lidech Kurz koučinku Koučink bohatství v lidech ( Coaching Wealth in People, CWIP) je ucelený výcvik

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

GRANT OFFICE Network Czech Republic. Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.

GRANT OFFICE Network Czech Republic. Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr. GRANT OFFICE Network Czech Republic Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 10:00 10:15 Zahájení 10:15 12:00 Prezentace projektů

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více