Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw"

Transkript

1 12 Ekonomie Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw Uznávaná učebnice obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro i makroekonomie, fungování finanční soustavy a úlohy státu v ekonomice. Kniha je určena jak studentům vysokých škol, tak díky svému praktickému pohledu na ekonomickou realitu také lidem z praxe. Knihu přeložil kolektiv pod vedením prof. Ing. Milana Sojky, CSc cm, 768 stran, 980 Kč, 52,14, ISBN DOTISK ÚSPĚŠNÉHO TITULU! 3397 Ekonomie evropské integrace Richard Baldwin, Charles Wyplosz Moderní renomovaná učebnice analyzuje vývoj a současný stav integrace uvnitř EU. Věnuje se mikroekonomii ekonomické integrace, hospodářské, měnové a fi skální politice, měnové integraci aj cm, šitá vazba, 480 stran, 399 Kč, 17,16, ISBN Evropská integrace a Česká republika Antonín Peltrám a kolektiv cm, 144 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Ekonomie Robert H. Frank, Ben S. Bernanke cm, pevná vazba, 804 stran, 1290 Kč, 63,00, ISBN Management v informační společnosti Podniková informatika 2., přepracované a aktualizované vydání Libor Gála, Jan Pour, Zuzana Šedivá 3258 Kniha je komplexním přehledem informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací. Dozvíte se vše potřebné k tomu, abyste mohli lépe řídit firmu, realizovat různé obchodní aktivity, efektivněji využívat lidské, technické, finanční a další zdroje a aby se informatika stala vaší konkurenční výhodou. Druhé vydání je nově doplněno o charakteristiky nových produktů, o řešení rozvoje podnikové informatiky a o příklady analytických postupů a metod. 496 stran, 549 Kč, 23,61, ISBN Podnikové informační systémy Podnik v informační společnosti 2., výrazně přepracované a rozšířené vydání Josef Basl, Roman Blažíček Autoři přibližují trendy informační společnosti, aplikují nástroje TOC (Theory of Constraint) do podnikových IS s ohledem na efektivnost jejich inovace, řešení projektů a dosažení business přínosů IS. 288 stran, ISBN Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů Milena Tvrdíková Kniha nabízí ucelený přehled o možnostech efektivního využití aplikací IT v organizacích. Věnuje se i přípravě aktualizace IS a IT, řízení efektů investic, bezpečnosti a trendům cm, 176 stran, 229 Kč, 12,18, ISBN XML technologie Principy a aplikace v praxi I. Mlýnková, M. Nečaský, J. Pokorný, K. Richta, K. Toman, V. Toman Ojedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze cm, 272 stran, ISBN Podnikové procesy Procesní řízení a modelování 2., aktualizované a rozšířené vydání Václav Řepa Kniha se komplexně zabývá business procesy a jejich funkcí v řízení podniku a IS. Nové vydání zohledňuje standard BPMN, aktualizuje metodiku analýzy procesů a nástroje modelování cm, 288 stran, ISBN Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě Filip Šmída 3249 Znalostní management a proces jeho zavádění Průvodce pro praxi Vladimír Bureš Autor nabízí komplexní a multidisciplinární pohled na problematiku znalostního managementu a představuje různé přístupy k procesu jeho zavádění do jednotlivých organizací cm, 216 stran, ISBN Kniha přináší komplexní pohled na aktuální téma procesního řízení organizací z hlediska jeho implementace i z hlediska rozvoje směrem k budování fi rmy světové třídy cm, 300 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Podnikání a management Projektový management podle IPMA Jan Doležal, Branislav Lacko, Pavel Máchal a kolektiv Jak si udělat co nejucelenější představu o projektovém managementu v přijatelném čase? První publikace v ČR, která navazuje na mezinárodní standard projektového řízení IPMA (International Project Management Asociation), vás komplexně seznámí s problematikou řízení projektů a souvisejícími tématy a lze ji použít i jako učebnici pro přípravu k certifikaci. 512 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Projektový management pro praxi Co nejlepší projektoví manažeři vědí, říkají a dělají Stephen Barker, Rob Cole Tato čtivá knížka se orientuje na každodenní praxi projektového manažera. Nabízí praktické zkušenosti a osvědčené rady a tipy v celé šíři dané problematiky. ISBN Úspěšný projektový manažer Jak se stát mistrem projektového managementu Richard Newton Tento bestseller vám ukáže, jak se stát úspěšnými manažery schopnými realizovat projekty včas a v rámci rozpočtu, jak porozumět přáním zákazníka a jak s ním nejlépe komunikovat cm, 264 stran, ISBN Projektový management Systémový přístup k řízení projektů Alena Svozilová Špičková komplexní publikace vynikající projektové manažerky objasňuje základní principy a úkony řízení projektů v rámci jejich životního cyklu v souladu se světovými trendy moderního projektového managementu. Věnuje se také řízení rizik a kvality projektu a specifikům řízení projektů v malých firmách či v mezinárodním prostředí. Výhodou knihy je, že předkládané poznatky jsou bezprostředně využitelné v praxi. 360 stran, 395 Kč, 19,48, ISBN Projektové řízení technologických staveb Ivo Roušar Publikace systematicky popisuje celý investiční proces od výběru nejekonomičtější varianty přes projektový návrh, legislativní přípravu stavby až po vlastní výstavbu a garanční testy technologie cm, pevná vazba, 256 stran, 490 Kč, 24,20, ISBN Projektový management Vladimír Němec Zásady tvorby, plánování a realizace projektů jsou rozpracovány do fáze předinvestiční, investiční a realizační. Autor si všímá i projektů podléhajících stavebnímu zákonu cm, 184 stran, ISBN podzim 2009 / zima 2010

2 Podnikatelský záměr a investiční rozhodování Jiří Fotr, Ivan Souček Autoři poskytují návod na zpracování technicko- -ekonomické studie investičních projektů, aby se zvýšila naděje na úspěch těchto projektů a získání prostředků na jejich financování. 356 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování Jiří Hnilica, Jiří Fotr Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje pro analýzu rizik, včetně simulace Monte Carlo. Věnuje se také optimalizaci fi nančních a investičních rozhodnutí za rizika cm, 264 stran, ISBN Prosperita firmy Určena pro: ekonomické a finanční manažery podnikové ekonomy finanční controllory ředitele a majitele firem auditory a poradce studenty VŠ a MBA nová ediční řada vychází v říjnu Investiční controlling Hana Scholleová Kniha je určena fi nančním specialistům a manažerům, pracovníkům fi nančního controllingu a všem, kteří rozhodují o podnikových investicích a jejich fi nancování. Seznámíte se s nástroji a metodami investičního controllingu, dozvíte se, jakým způsobem získávat a zpracovávat vstupní informace, jak o investicích rozhodovat, řídit je a provádět postaudity. Text doplňuje mnoho příkladů cm, asi 272 stran, cca 399 Kč, 17,16, ISBN Plánování a tvorba hodnoty firmy Pavel Marinič V knize se dozvíte, jak vytvořit vhodnou strategii rozvoje firmy a přepsat ji do plánu, jak plán řídit a kontrolovat to vše s cílem vysoké výkonnosti a stálé konkurenční výhody firmy. 240 stran, ISBN Manažerská ekonomika 4., aktualizované a rozšířené vydání Miloslav Synek a kolektiv V nejpoužívanější publikaci o řízení firmy se dozvíte o všech činnostech, jež vykonávají ekonomové a manažeři, o hospodářské činnosti, o majetkové a kapitálové výstavbě firmy atd. 464 stran, 590 Kč, 28,78, ISBN Moderní metody řízení nákladů Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení Boris Popesko Publikace přináší ucelený přehled manažerských nástrojů a technik používaných pro řízení podnikových nákladů. Seznámíte se s jednotlivými přístupy k pojetí nákladů, metodami řízení a optimalizace nákladů a s efektivními postupy vedoucími ke snižování nákladů. V knize jsou přiblíženy jak tradiční koncepty přirážkových kalkulací, tak i metoda Activity-Based Costing ve všech svých souvislostech cm, asi 256 stran, cca 349 Kč, 14,99, ISBN Firemní strategie pro praxi Jaroslav Charvát 17x24 cm, pevná vazba, 204 stran, ISBN Řízení jakosti a ochrana spotřebitele 2., aktualizované vydání Jaromír Veber a kolektiv cm, 204 stran, ISBN Likvidace podniku 6., aktualizované a rozšířené vydání Václav Pelikán cm, 108 stran, ISBN Řízení výroby a nákupu Gustav Tomek, Věra Vávrová 384 stran, 539 Kč, 26,49, ISBN Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Pavel Učeň 192 stran, ISBN Měření výkonnosti Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti Jaroslav Wagner Proč a pro koho měříme výkonnost fi rmy, divize, zakázky nebo manažerů či zaměstnanců? Jaký je vztah výkonnosti k času? Jak efektivně vytvořit, využívat a rozvíjet systém informací, které nám ukážou, jak jsme efektivní? Kniha mapuje progresivní vývojové trendy v oblasti měření výkonnosti posledních desetiletí a propojuje pohledy všech, kdo informace o výkonnosti využívají, poskytují i analyzují cm, asi 272 stran, cca 369 Kč, 15,87, ISBN Firemní nákup a e-aukce Jak šetřit čas a peníze M. Kaplan, J. Zrník a kolektiv 17x24cm, 216 stran, ISBN Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru Bohumír Štědroň cm, 128 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal cm, 144 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Základy strategického řízení a rozhodování Thaddeus Mallya 252 stran, ISBN Klastry a jejich vliv na výkonnost firem Drahomíra Pavelková a kolektiv 272 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Oceňování podniku a standardy hodnoty Tomáš Krabec Publikace je určena všem, které profesně zajímá oceňování aktiv a oceňování podniku především. Jako první v ČR podrobně seznamuje s mezinárodní standardizací oceňování aktiv, zabývá se teoretickými souvislostmi kategorií hodnot a konečně tak vyjasňuje vztah mezi účelem ocenění, metodikou výpočtu a platností odhadnuté hodnoty. asi 224 stran, cca 498 Kč, 21,41, ISBN Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšířené a aktualizované vydání Vladimír Smejkal, Karel Rais 3462 V knize získáte důležité informace o hlavních podnikatelských rizicích a poznáte postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění jejich příčin. Třetí vydání je rozšířeno v oblasti právních rizik, nově se věnuje řízení rizik při organizační změně ve firmě, řízení rizik ve veřejné správě či vnitřnímu kontrolnímu systému. Přináší nové metody analýzy rizik, zabývá se řízením bezpečnosti informací a neopomíjí ani ekonomickou krizi. asi 352 stran, cca 449 Kč, 19,31, ISBN Ekonomické a finanční řízení firmy Manažerské účetnictví v praxi 2., výrazně rozšířené vydání Tomáš Petřík 3283 Nové vydání úspěšné publikace je výrazně rozšířeno o moderní procesní, hodnotové a zákaznicky a tržně orientované firemní řízení včetně ABC/ ABM, o problematiku oceňování hodnoty firem a organizací a o operativní plánování. Autor v knize vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví v ekonomickém řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních řídících rozhodnutí cm, pevná vazba, asi 768 stran, cca Kč, 64,29, ISBN Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

3 14 Podnik v časech krize Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009 Eva Kislingerová 3743 Kniha aktuálně reaguje na současnou hospodářskou krizi a její dopad na naše podniky, představuje optimální standardy chování podniků vzhledem k vývoji krize a formuluje pravidla chování firem, které by měly vést k připravenosti na příchod hluboké krize a využití krize k posílení tržního vlivu a jako podnětu pro růst. Uznávaná autorka dále definuje racionální finanční chování podniku tak, jak se představy o něm změnily vlivem krize 2007 až x24 cm, asi 176 stran, cca 298 Kč, 12,81, ISBN Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy Hana Scholleová Kniha přístupnou, srozumitelnou formou a na mnoha ilustrativních příkladech osvětluje základní ekonomické kategorie tak, aby nové poznatky byly přímo využitelné v praxi cm, pevná vazba, 256 stran, ISBN Řešení problémů a rozhodování Jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch Jiří Plamínek Jednotlivé techniky a fáze řešitelského procesu nejsou jen popisovány, ale také vykládány ve vzájemných souvislostech, ilustrovány obrázky a tabulkami a doloženy příklady z praxe cm, 144 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Žraloci a malé ryby Kostka růstu pro konkurenční boj založený na velikosti Andrej Vizjak & tým A.T. Kearney Strukturovaný přístup k tvorbě firemní strategie zaměřený na boj o přežití ve vysoce konkurenčním prostředí fúzí a akvizicí je oživen řadou příkladů známých firem cm, pevná vazba, 336 stran, 490 Kč, 20,99, ISBN Podnikání malé a střední firmy 2., aktualizované a rozšířené vydání Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv 3280 Mezinárodní management Pavel Štrach 3301 Management a moderní organizování firmy Jiří Dědina, Jiří Odcházel Renomovaní autoři radí, jak zvládnout úskalí řízení firmy: od založení přes ekonomiku, tvorbu cen, daně, účetnictví, personalistiku až k využití podpůrných programů státu a EU. 320 stran, 398 Kč, 19,48, ISBN Komplexní publikace přináší jak odborné poznatky, tak aktuální případové studie. Čtivě napsaná kniha je určena nejen lidem z praxe, ale i studentům vysokých škol a MBA studií. 168 stran, ISBN Čtenář získá komplexní přehled o nástrojích a přístupech řízení a organizování ve fi remní praxi, jež mu umožní úspěšně organizovat pracovní prostředí a zvýšit celkovou prosperitu podniku. 328 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Krizové řízení podniku 2., aktualizované a doplněné vydání Roman Zuzák, Martina Königová Kniha je zaměřena na aktivity, jejichž cílem je eliminování vzniku krize, a v případě, že krize v podniku vznikne, tak její včasné identifikace a minimalizace následků. Autoři se věnují i krizovému řízení v akutní fázi krize. Dozvíte se, jak vytvořit systémy včasného varování, jak sestavit krizové scénáře a plány a zvládnout krizovou komunikaci. Kniha obsahuje vzory důležitých dokumentů a formulářů. 256 stran, 349 Kč, 14,99, ISBN Management a leadership Nejnovější přístupy Michael Armstrong, Tina Stephens V knize se seznámíte s manažerskými dovednostmi a přístupy efektivního leadershipu, získáte nezbytné informace o managementu kvality, procesech zlepšování a o moderních teoriích cm, pevná vazba, 272 stran, 369 Kč, 18,19, ISBN Dokonalá manažerská selhání Neobyčejná řešení obyčejných problémů Pavel Vosoba cm, 160 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Tvořivost a inovace v práci manažera Milan Mikuláštík cm, asi 168 stran, cca 239 Kč, 10,28, ISBN Jak z dobré firmy udělat skvělou Jim Collins Světově uznávaná kniha, které se prodalo již přes 3 miliony výtisků, ukazuje, čím se liší firmy, které se z průměrných vyhouply mezi nejlepší. Autor se svým týmem zkoumal, proč některá společnost nabrala skvělý výkon, zatímco jiná zůstala jen dobrá. Výsledky překvapí mnoho čtenářů a osvětlí prakticky všechny oblasti manažerské strategie a praxe. Dozvíte se, jaký typ vůdce je nutný k dosažení výjimečnosti, co vyžaduje přeměna dobrého ve skvělé, že ideální je kombinace firemní kultury založené na disciplíně s etikou podnikání, že nejúspěšnější firmy mají odlišný pohled na roli technologií, nebo že organizace, které zavádějí radikální změny, se téměř nikdy nestanou skvělými. 304 stran, 398 Kč, 19,48, ISBN SVĚTOVÝ BESTSELLER GOOD TO GREAT! Funky Business navždy Jak si užít kapitalismus Kjell A Nordström, Jonas Ridderstråle Nová knížka dvou světových guru současného businessu byla zvolena za jednu z nejlepších ekonomických publikací všech dob. Budete se divit a dobře bavit! Buďte navždy funky! cm, 256 stran, ISBN Nekonvenční myšlení 17 pravidel pro vítězství v byznysu Anja Förster, Peter Kreuz Chcete-li uspět, zaměřte se na nové trhy, změňte zdánlivě neměnné zákony vaší branže, nabízejte zážitky a překvapivé služby jako konkurenční faktor. Bestseller vychází z analýzy 200 netradičních úspěšných firem cm, 208 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Úspěšná nezisková organizace Marek Šedivý, Olga Medlíková Na trhu ojedinělá praktická příručka z pera zkušených odborníků, ve které se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace. 229 Kč, 9,85, ISBN Management J. H. Donelly, J. L. Gibson, J. M. Ivancevich cm, šitá vazba, 824 stran, 949 Kč, 46,47, ISBN Management Stephen P. Robbins, Mary Coulter cm, pevná vazba, 600 stran, 1390 Kč, 67,98, ISBN podzim 2009 / zima 2010

4 tipů pro úspěšné vedení lidí Hartmut Laufer V tomto přehledném pomocníkovi každého manažera najdete účinné rady, jak úspěšně zvládat typické situace týkající se vedení lidí, jak jednat v různých každodenních i méně obvyklých situacích cm, 168 stran, ISBN Delegování jako způsob manažerského myšlení Martin Cipro Dozvíte se, jak zvládnout nejčastější problémy při delegování, jak správně delegovat či jak delegování využít k motivování pracovníků. S příklady a případovými studiemi z praxe. ISBN Vedení lidí a koučování v každodenní praxi Jak rozvíjet potenciál podřízených pracovníků E. Haberleitner, E. Deistler, R. Ungvari Vynikající knížka, která se stala bestsellerem v západní Evropě, obsahuje mnoho ukázkových rozhovorů, koučovacích otázek a příkladů. Dozvíte se, jak efektivně vést podřízené spolupracovníky pomocí koučování, jak si s nimi vybudovat potřebné vztahy, jaký je průběh koučovacího procesu a co patří mezi nejčastější chyby a překážky úspěšného koučování cm, 256 stran, ISBN Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance Laurence Miller 3846 Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky František Bělohlávek 3843 Týmová spolupráce a hodnocení lidí Jiří Plamínek 3722 Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera Jan Urban Praktická knížka vám na řadě případových studií, příkladech a rozhovorech ukáže, jak jednat s komplikovanými zaměstnanci. Nemusíte být psychology, abyste byli dobrými manažery cm, 232 stran, ISBN V praktické příručce se dozvíte, jak správně vést výběrové, hodnotící a nepříjemné rozhovory s podřízenými spolupracovníky. Knížka nabízí mnoho komentovaných ukázek rozhovorů cm, 136 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Jak sestavit a vést tým a podporovat týmovou spolupráci? Jak zadávat úkoly a vést hodnotící rozhovory? Autor se věnuje i osobě lídra a předpokladům, jež musí splňovat, aby byl úspěšný cm, 128 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN Manažeři všech úrovní se v čtivé a praktické knížce dozvědí, jak se úspěšně vypořádat s deseti situacemi, které lze považovat za jedny z nejobtížnějších v práci a kariéře každého manažera cm, 208 stran, ISBN Vedení lidí, týmů a firem Praktický atlas managementu 3., aktualizované a rozšířené vydání Jiří Plamínek Jak rozeznat důležité od podružného, neutopit se v oceánu problémů a manažerských metod určených k jejich řešení? Originální forma atlasu zdůrazňuje praktický ráz příručky cm, 208 stran, ISBN Tři pilíře úspěšného manažera Jo Owen Čtivá knížka odkrývá tajemství úspěšných manažerů: schopnost zacházet s problémy, úkoly a penězi, umění jednat s lidmi a se sebou samými a schopnost získávat moc k uskutečňování věcí cm, 224 stran, ISBN Jak být motivujícím manažerem...a dosáhnout výsledků rychle a s minimem stresu Alan Fairweather Kniha je nepostradatelnou příručkou pro manažery a vedoucí týmů, kteří chtějí, aby jejich tým byl vysoce motivovaný a přispíval k výsledkům celé fi rmy. Dozvíte se, jak vybrat správné lidi a jasně jim sdělit, co od nich očekáváte. Ukáže vám, jak jim věřit, poskytovat zpětnou vazbu, naslouchat a jak jednat s problémovými členy týmu. Pomůže vám omezit odchody pracovníků, jejich absence a promrhaný čas cm, 192 stran, ISBN skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem Jak rozpoznat první signály a jednat, dokud není pozdě Leigh Branham Tato čtivá knížka nabízí mnoho praktických rad a návodů, jak nepřijít o nejcennější hodnotu své firmy lidský kapitál. Pomůže odhalit faktory, které tlačí vaše lidi k jiným dveřím cm, 256 stran, ISBN Jak řešit konflikty na pracovišti Umění řešit spory a vytvářet důvěru a porozumění Shay McConnon, Margaret McConnon Knížka vám ukáže, jak pozitivně a kreativně řešit konflikty a jak jim předcházet. Dozvíte se, jak pomocí tzv. řešení win-win dosáhnout magického vítězství pro obě strany cm, 144 stran, ISBN Asertivita pro manažery Dagmar Lahnerová 2711 Efektivní komunikace pro manažery Božena Jiřincová Dozvíte se, jak asertivně jednat s jednotlivci a týmy, jak vyjadřovat nesouhlas a řešit konfl ikty, jak čelit neoprávněné kritice a manipulaci či zvládat silné emoce druhých. ISBN Praktická příručka pro manažery obsahuje řadu zkušeností z oblasti komunikace a slouží jako manuál pro řešení komunikačních situací. Čtenář získá přehled o základech komunikace cm, asi 128 stran, cca 149 Kč, 6,41, ISBN Jak se stát úspěšným lídrem Leadership v praxi Jo Owen cm, 228 stran, ISBN Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout Christian Zielke cm, 128 stran, ISBN Staňte se špičkovým poradcem Jak dosáhnout toho, aby druzí využili vašich zkušeností Peter Block cm, 352 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN Rejstříky ke stažení na Time management Staňte se pánem svého času Beatris Uhlig cm, 160 stran, ISBN Poprvé šéfem Jak uspět na vedoucí pozici Ralph Frenzel cm, 160 stran, ISBN Komunikační a obchodní dovednosti manažera 2., přepracované a rozšířené vydání Vladimíra Khelerová cm, 144 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Velká kniha manažerských dovedností Richard Templar, Ros Jay Nemáte dostatek času připravit se na zvládnutí klíčových manažerských úkolů? Drtí vás náročné deadliny a přemíra práce? Chtěli byste vzdorovat času, ale nevíte jak? Tento praktický manuál vám poskytne spoustu rad a konkrétních tipů, co říkat a dělat, potřebujete-li vybrat vhodného pracovníka, hodnotit a motivovat spolupracovníky, připravit prezentaci, projekt, rozpočet či vést týmové porady a koučovat. 516 stran, 690 Kč, 33,69, ISBN podzim 2009 / zima

5 16 Personalistika a trénink Mistrovské řízení lidských zdrojů Dave Ulrich Poprvé na českém trhu vychází kniha známého autora v oblasti personalistiky, Davea Ulricha. Jde o jeho klíčové dílo, v originále Human Resource Champions, které se stalo světovým bestsellerem. Přináší moderní pohled na význam a funkce personálního řízení. Klade důraz na definování hodnoty, kterou HRM přináší zaměstnancům, investorům a zákazníkům. Vychází z rozsáhlé firemní praxe a je doplněno reálnými příklady. 272 stran, 398 Kč, 17,11, ISBN Efektivní vzdělávání zaměstnanců Josef Vodák, Alžbeta Kucharčíková Kniha vám pomůže efektivně rozhodovat o investicích do lidského kapitálu a navrhovat rozvojové vzdělávací projekty, které povedou k úspěšné realizaci strategie vaší fi rmy cm, 212 stran, ISBN stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí Marián Kubeš, Ľubica Šebestová Kniha přináší manažerům a personalistům ucelený pohled na problematiku 360stupňové zpětné vazby jako efektivního nástroje rozvoje pracovníků ve všech typech fi rem a organizací. ISBN Odměňování pracovníků Jak z odměňování učinit zdroj úspěšnosti podniku Michael Armstrong Publikace uznávaného autora v oblasti řízení lidských zdrojů se jako jediná na našem trhu komplexně zabývá odměňováním pracovníků. Je praktickou příručkou pro personalisty i studenty. Dozvíte se, jak hodnotit a odměňovat podle výkonu, schopností a zásluh, jak řídit odměňování zvláštních skupin pracovníků. Dále se kniha věnuje zaměstnaneckým výhodám, penzím a příplatkům a také řízení systémů odměňování. 448 stran, 690 Kč, 33,69, ISBN Diagnostické metody v personalistice Jaroslava Ester Evangelu Na trhu ojedinělá publikace se věnuje diagnostice osobnostních a sociálních předpokladů zaměstnanců s ohledem na jejich stávající či budoucí pracovní pozici a profesní vývoj cm, 176 stran, ISBN Personální práce v malých a středních firmách 3., aktualizované a rozšířené vydání Josef Koubek Praktická příručka vám poradí při běžné personální práci, při výběru a získávání pracovníků, jejich hodnocení, řízení pracovního výkonu, motivování, vzdělávání a odměňování cm, 264 stran, ISBN Řízení lidských zdrojů Nejnovější trendy a postupy 10. vydání Michael Armstrong Desáté, výrazně přepracované a zmodernizované vydání evropského bestselleru představuje nejnovější trendy a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. Zabývá se všemi činnostmi personalistů a vedoucích pracovníků od plánování a získávání pracovníků přes řízení pracovního výkonu, rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, řízení kariéry, motivaci, hodnocení a odměňování až po péči o pracovníky. 800 stran, 990 Kč, 48,40, ISBN her pro motivaci a rozvoj týmů Jaroslava Ester Evangelu, Oldřich Fridrich Publikace určená manažerům, vedoucím týmů, lektorům a personalistům umožňuje snadno a velmi efektivně zvyšovat motivaci a rozvíjet schopnosti a dovednosti týmů a jejich členů. ISBN Hry na semináře a workshopy 66 kreativních her Susanne Beermann, Monika Schubach Jakými hrami vylepšíte semináře nebo workshopy tak, aby byly skutečně zajímavé? V knížce najdete 66 osvědčených her, díky kterým výrazně zvýšíte užitečnost a přínos své práce. ISBN Koučování Pro manažery a firemní týmy Édouard Stacke cm, 156 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Outdoor trénink Pro manažery a firemní týmy Vladimír Svatoš, Petr Lebeda cm, 200 stran, ISBN Koučování v manažerské praxi Klíč k pozitivním změnám a osobnímu růstu Jiří Suchý, Pavel Náhlovský Hledáte srozumitelné odpovědi na podstatné i zajímavé otázky týkající se koučování v manažerské praxi? Sáhněte po ucelené a výborně strukturované příručce zkušených českých koučů cm, 128 stran, ISBN Rukověť dobrého lektora Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející Petr Kazík Průvodce pro ty, kteří se zabývají vzděláváním dospělých, zejména pro lektory, trenéry, manažery a personalisty. V knize najdete jednotlivé fáze a příklady efektivního zkušenostního učení. ISBN Lektorské finty Jak připravit a realizovat zajímavá školení Jana Šoferová Praktická knížka přináší zejména začínajícím lektorům tipy a příklady, jak zkvalitnit svá školení, jak posluchače vtáhnout do výuky, jak získat jejich pozornost či jak dávat zpětnou vazbu. ISBN Psychologie pro ekonomy a manažery 2., přepracované a aktualizované vydání Daniela Pauknerová a kolektiv cm, 256 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Sociologie pro ekonomy a manažery 2., přepracované a rozšířené vydání Ivan Nový, Alois Surynek a kol cm, 288 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Ekonomická psychologie Karel Riegel cm, 248 stran, ISBN Sociologie organizace Eliška Novotná 169 Kč, 8,27, ISBN Personální činnosti a metody personální práce Renata Kocianová cm, asi 168 stran, cca 249 Kč, 10,71, ISBN Psychologie a sociologie ekonomického chování Zuzana Hubinková a kolektiv cm, 280 stran, 359 Kč, 17,49, ISBN Transakční analýza Terapie a poradenství Gudrun Hennig, Georg Pelz cm, 320 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Znalostní management a proces jeho zavádění Průvodce pro praxi Vladimír Bureš cm, 216 stran, ISBN podzim 2009 / zima 2010

6 Marketing a reklama Mezinárodní marketing 3., aktualizované a přepracované vydání Hana Machková Nové vydání moderní publikace reaguje na současný vývoj v oblasti mezinárodního marketingu. Je rozšířeno o aktuální trendy v komunikační politice a distribuci či úlohu inovací v podnikání. 200 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Aktivní CRM Řízení vztahů se zákazníky Jarmo R. Lehtinen Dozvíte se, jak zjistit a ovlivňovat hodnotu (ziskovost) zákazníka, jak zvyšovat jeho loajalitu či co prakticky znamená orientace na zákazníka. Kniha je nezbytným pomocníkem pro váš byznys. 160 stran, ISBN Diferencované řízení vztahů se zákazníky Moderní strategie růstu výkonnosti podniku Hana Lošťáková a kolektiv Jedinečná publikace se věnuje hodnotovému managementu spočívajícímu v odhalování, vytváření, dodávání a dalším zdokonalování hodnoty pro zákazníky diferencovaně podle přínosu jednotlivých zákazníků pro podnik. Procesní přístup k řízení vztahů se zákazníky na bázi diferencovaného hodnotového managementu dosud v české odborné literatuře nebyl publikován. 272 stran, 349 Kč, 14,99, ISBN Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Martina Blažková Kniha je jedinečným rádcem na cestě vaší firmy k úspěchu, čtivě a srozumitelně vysvětluje principy a postupy marketingového řízení a klade důraz na praktické využití poznatků v praxi cm, 280 stran, ISBN Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu Nirmalya Kumar Světově uznávaná publikace dává manažerům a ředitelům firem vynikající návod, jak na dnešním roztříštěném a rychlém trhu úspěšně řídit firmu, aby získala důležité postavení. 240 stran, 359 Kč, 17,49, ISBN Strategický marketing Strategie a trendy Dagmar Jakubíková Moderní publikace s příklady z praxe seznamuje s etapami strategického řídícího procesu a jednotlivými strategiemi v rámci produktové, distribuční, cenové a komunikační politiky fi rmy. 272 stran, ISBN Strategické řízení značky Kevin Lane Keller SLEVA Uznávaný autor v oblasti brand managementu se komplexně a na mnoha příkladech zabývá všemi aspekty budování, měření a řízení značky jako základním marketingovým přístupem současnosti cm, pevná vazba, 800 stran, 1100 Kč, 690 Kč, 29,67, ISBN POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje M. Boček, D. Jesenský, D. Krofiánová a kolektiv První česká publikace o marketingu v místě prodeje se zabývá efektivitou POP, psychologií spotřebitele, rolí a budoucností designu v POP aktivitách aj. Přináší řadu příkladů cm, 224 stran, ISBN Marketing obchodní firmy Marcela Zamazalová 3175 Guerillový marketing Jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu Thomas Patalas V současné době otrávenosti lidí z klasických reklam otevírá guerillový marketing šance všem fi rmám. Zvolte nové a originální cesty, které vzbudí velkou pozornost. Inspirujte se příklady z praxe cm, 192 stran, ISBN Marketing služeb efektivně a moderně Miroslava Vaštíková V knize šité na míru českému čtenáři se dozvíte, jaké specifické marketingové nástroje a přístupy jsou vhodné pro sektor obchodu a jak úspěšně volit a aplikovat specifi cký marketingový mix cm, 240 stran, ISBN V knize s mnoha příklady se dozvíte, jak ve fi remní praxi vytvořit nabídku konkurenceschopného sortimentu služeb a tyto služby úspěšně a efektivně poskytovat zákazníkům cm, 232 stran, ISBN Marketing kulturního dědictví a umění Art marketing v praxi Radka Johnová cm, 288 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN smrtelných marketingových hříchů Jak je rozpoznat a nespáchat Philip Kotler 140 stran, ISBN Řízení hotelového provozu (4., přepracované vydání) Jaromír Beránek, Pavel Kotek cm, 240 stran, ISBN Marketingová strategie destinace cestovního ruchu Jak získat více příjmů z cestovního ruchu Monika Palatková cm, 224 stran, ISBN Inovativní marketing Jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků Philip Kotler, Fernando Trias de Bes 200 stran, ISBN X Marketing v cestovním ruchu Dagmar Jakubíková V knize se dozvíte, jak aplikovat marketing v CK a agenturách, ve využití volného času, v ubytovacích, stravovacích a dopravních službách. Text obsahuje nejnovější poznatky a příklady z praxe cm, 288 stran, 329 Kč, 14,15, ISBN Vysoce efektivní marketingový plán 15 kroků k úspěchu v podnikání Peter Knight Ať jste malý podnikatel nebo velká firma, tento praktický průvodce vás v 15 krocích provede procesem, který vyřeší vaše problémy a přinese očekávaný úspěch ve vašem byznysu cm, 148 stran, ISBN Marketing management 12. vydání Philip Kotler, Kevin Lane Keller Nové, dvanácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení na světě je považováno za nejlepší vydání této bible marketingu dosud. Autoři knihu připravili s cílem pomoci fi rmám, týmům a jedincům přizpůsobit jejich marketing podmínkám na trhu 21. století. Zcela nově se věnují dnes snad nejaktuálnější problematice budování, měření a řízení značky a její hodnoty (brand management). Nově se zabývají i efektivitou marketingových činností, řízením vztahů s fi remními zákazníky (B2B CRM), lokálním a zážitkovým marketingem, vnímáním cen ze strany zákazníků, rolí marketingových komunikací a řízením vztahů s médii cm, pevná vazba, 792 stran, 1980 Kč, 96,89, ISBN POPRVÉ PLNOBAREVNÁ! 3378 Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

Ekonomie a podnikání 13

Ekonomie a podnikání 13 Ekonomie a podnikání 13 3558 Ekonomie a související obory Mezinárodní obchod v 21. století Emilie Kalínská a kolektiv Moderní publikace pojednává o trendech vývoje ekonomických vztahů, analyzuje teorie

Více

17 24 cm, 160 stran, 249 Kč, 9,85, ISBN 978-80-247-3276-3

17 24 cm, 160 stran, 249 Kč, 9,85, ISBN 978-80-247-3276-3 16 Ekonomie a související obory Všechno je jinak aneb Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová Co když je všechno jinak, než se na první pohled zdá? Možná se blíží

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA Obsah EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ... 2 FINANČNÍ MANAGEMENT (původní název Finanční management a finanční analýza).. 3 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA... 4 MANAGEMENT KVALITY...

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline Trade Marketing Management Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline 2 Obsah vystoupení Základní pojmy Kompetence pozice Trade Marketing Manager a činnost celého oddělení Zařazení

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Projektové řízení (BI-PRR) Úvod do projektového řízení Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601 Lean Management LEAN MANAGEMENT Lean - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že skutečně

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU PRO 21. STOLETÍ. Šárka Zapletalová a kolektiv

KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU PRO 21. STOLETÍ. Šárka Zapletalová a kolektiv KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU PRO 21. STOLETÍ Šárka Zapletalová a kolektiv Recenze: Doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D., Univerzita obrany v Brně Autoři jednotlivých kapitol: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. kapitola

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám. 44, 738 01 Frýdek-Místek AHRA - Consulting, s.r.o. GSM: +420 721 980 766 Tel.: +420 558 624 116 E-mail: a-hra@a-hra.cz www.a-hra.cz učme se zkušeností a-hrou

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více