Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw"

Transkript

1 12 Ekonomie Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw Uznávaná učebnice obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro i makroekonomie, fungování finanční soustavy a úlohy státu v ekonomice. Kniha je určena jak studentům vysokých škol, tak díky svému praktickému pohledu na ekonomickou realitu také lidem z praxe. Knihu přeložil kolektiv pod vedením prof. Ing. Milana Sojky, CSc cm, 768 stran, 980 Kč, 52,14, ISBN DOTISK ÚSPĚŠNÉHO TITULU! 3397 Ekonomie evropské integrace Richard Baldwin, Charles Wyplosz Moderní renomovaná učebnice analyzuje vývoj a současný stav integrace uvnitř EU. Věnuje se mikroekonomii ekonomické integrace, hospodářské, měnové a fi skální politice, měnové integraci aj cm, šitá vazba, 480 stran, 399 Kč, 17,16, ISBN Evropská integrace a Česká republika Antonín Peltrám a kolektiv cm, 144 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Ekonomie Robert H. Frank, Ben S. Bernanke cm, pevná vazba, 804 stran, 1290 Kč, 63,00, ISBN Management v informační společnosti Podniková informatika 2., přepracované a aktualizované vydání Libor Gála, Jan Pour, Zuzana Šedivá 3258 Kniha je komplexním přehledem informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací. Dozvíte se vše potřebné k tomu, abyste mohli lépe řídit firmu, realizovat různé obchodní aktivity, efektivněji využívat lidské, technické, finanční a další zdroje a aby se informatika stala vaší konkurenční výhodou. Druhé vydání je nově doplněno o charakteristiky nových produktů, o řešení rozvoje podnikové informatiky a o příklady analytických postupů a metod. 496 stran, 549 Kč, 23,61, ISBN Podnikové informační systémy Podnik v informační společnosti 2., výrazně přepracované a rozšířené vydání Josef Basl, Roman Blažíček Autoři přibližují trendy informační společnosti, aplikují nástroje TOC (Theory of Constraint) do podnikových IS s ohledem na efektivnost jejich inovace, řešení projektů a dosažení business přínosů IS. 288 stran, ISBN Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů Milena Tvrdíková Kniha nabízí ucelený přehled o možnostech efektivního využití aplikací IT v organizacích. Věnuje se i přípravě aktualizace IS a IT, řízení efektů investic, bezpečnosti a trendům cm, 176 stran, 229 Kč, 12,18, ISBN XML technologie Principy a aplikace v praxi I. Mlýnková, M. Nečaský, J. Pokorný, K. Richta, K. Toman, V. Toman Ojedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze cm, 272 stran, ISBN Podnikové procesy Procesní řízení a modelování 2., aktualizované a rozšířené vydání Václav Řepa Kniha se komplexně zabývá business procesy a jejich funkcí v řízení podniku a IS. Nové vydání zohledňuje standard BPMN, aktualizuje metodiku analýzy procesů a nástroje modelování cm, 288 stran, ISBN Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě Filip Šmída 3249 Znalostní management a proces jeho zavádění Průvodce pro praxi Vladimír Bureš Autor nabízí komplexní a multidisciplinární pohled na problematiku znalostního managementu a představuje různé přístupy k procesu jeho zavádění do jednotlivých organizací cm, 216 stran, ISBN Kniha přináší komplexní pohled na aktuální téma procesního řízení organizací z hlediska jeho implementace i z hlediska rozvoje směrem k budování fi rmy světové třídy cm, 300 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Podnikání a management Projektový management podle IPMA Jan Doležal, Branislav Lacko, Pavel Máchal a kolektiv Jak si udělat co nejucelenější představu o projektovém managementu v přijatelném čase? První publikace v ČR, která navazuje na mezinárodní standard projektového řízení IPMA (International Project Management Asociation), vás komplexně seznámí s problematikou řízení projektů a souvisejícími tématy a lze ji použít i jako učebnici pro přípravu k certifikaci. 512 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Projektový management pro praxi Co nejlepší projektoví manažeři vědí, říkají a dělají Stephen Barker, Rob Cole Tato čtivá knížka se orientuje na každodenní praxi projektového manažera. Nabízí praktické zkušenosti a osvědčené rady a tipy v celé šíři dané problematiky. ISBN Úspěšný projektový manažer Jak se stát mistrem projektového managementu Richard Newton Tento bestseller vám ukáže, jak se stát úspěšnými manažery schopnými realizovat projekty včas a v rámci rozpočtu, jak porozumět přáním zákazníka a jak s ním nejlépe komunikovat cm, 264 stran, ISBN Projektový management Systémový přístup k řízení projektů Alena Svozilová Špičková komplexní publikace vynikající projektové manažerky objasňuje základní principy a úkony řízení projektů v rámci jejich životního cyklu v souladu se světovými trendy moderního projektového managementu. Věnuje se také řízení rizik a kvality projektu a specifikům řízení projektů v malých firmách či v mezinárodním prostředí. Výhodou knihy je, že předkládané poznatky jsou bezprostředně využitelné v praxi. 360 stran, 395 Kč, 19,48, ISBN Projektové řízení technologických staveb Ivo Roušar Publikace systematicky popisuje celý investiční proces od výběru nejekonomičtější varianty přes projektový návrh, legislativní přípravu stavby až po vlastní výstavbu a garanční testy technologie cm, pevná vazba, 256 stran, 490 Kč, 24,20, ISBN Projektový management Vladimír Němec Zásady tvorby, plánování a realizace projektů jsou rozpracovány do fáze předinvestiční, investiční a realizační. Autor si všímá i projektů podléhajících stavebnímu zákonu cm, 184 stran, ISBN podzim 2009 / zima 2010

2 Podnikatelský záměr a investiční rozhodování Jiří Fotr, Ivan Souček Autoři poskytují návod na zpracování technicko- -ekonomické studie investičních projektů, aby se zvýšila naděje na úspěch těchto projektů a získání prostředků na jejich financování. 356 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování Jiří Hnilica, Jiří Fotr Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje pro analýzu rizik, včetně simulace Monte Carlo. Věnuje se také optimalizaci fi nančních a investičních rozhodnutí za rizika cm, 264 stran, ISBN Prosperita firmy Určena pro: ekonomické a finanční manažery podnikové ekonomy finanční controllory ředitele a majitele firem auditory a poradce studenty VŠ a MBA nová ediční řada vychází v říjnu Investiční controlling Hana Scholleová Kniha je určena fi nančním specialistům a manažerům, pracovníkům fi nančního controllingu a všem, kteří rozhodují o podnikových investicích a jejich fi nancování. Seznámíte se s nástroji a metodami investičního controllingu, dozvíte se, jakým způsobem získávat a zpracovávat vstupní informace, jak o investicích rozhodovat, řídit je a provádět postaudity. Text doplňuje mnoho příkladů cm, asi 272 stran, cca 399 Kč, 17,16, ISBN Plánování a tvorba hodnoty firmy Pavel Marinič V knize se dozvíte, jak vytvořit vhodnou strategii rozvoje firmy a přepsat ji do plánu, jak plán řídit a kontrolovat to vše s cílem vysoké výkonnosti a stálé konkurenční výhody firmy. 240 stran, ISBN Manažerská ekonomika 4., aktualizované a rozšířené vydání Miloslav Synek a kolektiv V nejpoužívanější publikaci o řízení firmy se dozvíte o všech činnostech, jež vykonávají ekonomové a manažeři, o hospodářské činnosti, o majetkové a kapitálové výstavbě firmy atd. 464 stran, 590 Kč, 28,78, ISBN Moderní metody řízení nákladů Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení Boris Popesko Publikace přináší ucelený přehled manažerských nástrojů a technik používaných pro řízení podnikových nákladů. Seznámíte se s jednotlivými přístupy k pojetí nákladů, metodami řízení a optimalizace nákladů a s efektivními postupy vedoucími ke snižování nákladů. V knize jsou přiblíženy jak tradiční koncepty přirážkových kalkulací, tak i metoda Activity-Based Costing ve všech svých souvislostech cm, asi 256 stran, cca 349 Kč, 14,99, ISBN Firemní strategie pro praxi Jaroslav Charvát 17x24 cm, pevná vazba, 204 stran, ISBN Řízení jakosti a ochrana spotřebitele 2., aktualizované vydání Jaromír Veber a kolektiv cm, 204 stran, ISBN Likvidace podniku 6., aktualizované a rozšířené vydání Václav Pelikán cm, 108 stran, ISBN Řízení výroby a nákupu Gustav Tomek, Věra Vávrová 384 stran, 539 Kč, 26,49, ISBN Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Pavel Učeň 192 stran, ISBN Měření výkonnosti Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti Jaroslav Wagner Proč a pro koho měříme výkonnost fi rmy, divize, zakázky nebo manažerů či zaměstnanců? Jaký je vztah výkonnosti k času? Jak efektivně vytvořit, využívat a rozvíjet systém informací, které nám ukážou, jak jsme efektivní? Kniha mapuje progresivní vývojové trendy v oblasti měření výkonnosti posledních desetiletí a propojuje pohledy všech, kdo informace o výkonnosti využívají, poskytují i analyzují cm, asi 272 stran, cca 369 Kč, 15,87, ISBN Firemní nákup a e-aukce Jak šetřit čas a peníze M. Kaplan, J. Zrník a kolektiv 17x24cm, 216 stran, ISBN Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru Bohumír Štědroň cm, 128 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal cm, 144 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Základy strategického řízení a rozhodování Thaddeus Mallya 252 stran, ISBN Klastry a jejich vliv na výkonnost firem Drahomíra Pavelková a kolektiv 272 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Oceňování podniku a standardy hodnoty Tomáš Krabec Publikace je určena všem, které profesně zajímá oceňování aktiv a oceňování podniku především. Jako první v ČR podrobně seznamuje s mezinárodní standardizací oceňování aktiv, zabývá se teoretickými souvislostmi kategorií hodnot a konečně tak vyjasňuje vztah mezi účelem ocenění, metodikou výpočtu a platností odhadnuté hodnoty. asi 224 stran, cca 498 Kč, 21,41, ISBN Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšířené a aktualizované vydání Vladimír Smejkal, Karel Rais 3462 V knize získáte důležité informace o hlavních podnikatelských rizicích a poznáte postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění jejich příčin. Třetí vydání je rozšířeno v oblasti právních rizik, nově se věnuje řízení rizik při organizační změně ve firmě, řízení rizik ve veřejné správě či vnitřnímu kontrolnímu systému. Přináší nové metody analýzy rizik, zabývá se řízením bezpečnosti informací a neopomíjí ani ekonomickou krizi. asi 352 stran, cca 449 Kč, 19,31, ISBN Ekonomické a finanční řízení firmy Manažerské účetnictví v praxi 2., výrazně rozšířené vydání Tomáš Petřík 3283 Nové vydání úspěšné publikace je výrazně rozšířeno o moderní procesní, hodnotové a zákaznicky a tržně orientované firemní řízení včetně ABC/ ABM, o problematiku oceňování hodnoty firem a organizací a o operativní plánování. Autor v knize vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví v ekonomickém řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních řídících rozhodnutí cm, pevná vazba, asi 768 stran, cca Kč, 64,29, ISBN Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

3 14 Podnik v časech krize Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009 Eva Kislingerová 3743 Kniha aktuálně reaguje na současnou hospodářskou krizi a její dopad na naše podniky, představuje optimální standardy chování podniků vzhledem k vývoji krize a formuluje pravidla chování firem, které by měly vést k připravenosti na příchod hluboké krize a využití krize k posílení tržního vlivu a jako podnětu pro růst. Uznávaná autorka dále definuje racionální finanční chování podniku tak, jak se představy o něm změnily vlivem krize 2007 až x24 cm, asi 176 stran, cca 298 Kč, 12,81, ISBN Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy Hana Scholleová Kniha přístupnou, srozumitelnou formou a na mnoha ilustrativních příkladech osvětluje základní ekonomické kategorie tak, aby nové poznatky byly přímo využitelné v praxi cm, pevná vazba, 256 stran, ISBN Řešení problémů a rozhodování Jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch Jiří Plamínek Jednotlivé techniky a fáze řešitelského procesu nejsou jen popisovány, ale také vykládány ve vzájemných souvislostech, ilustrovány obrázky a tabulkami a doloženy příklady z praxe cm, 144 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Žraloci a malé ryby Kostka růstu pro konkurenční boj založený na velikosti Andrej Vizjak & tým A.T. Kearney Strukturovaný přístup k tvorbě firemní strategie zaměřený na boj o přežití ve vysoce konkurenčním prostředí fúzí a akvizicí je oživen řadou příkladů známých firem cm, pevná vazba, 336 stran, 490 Kč, 20,99, ISBN Podnikání malé a střední firmy 2., aktualizované a rozšířené vydání Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv 3280 Mezinárodní management Pavel Štrach 3301 Management a moderní organizování firmy Jiří Dědina, Jiří Odcházel Renomovaní autoři radí, jak zvládnout úskalí řízení firmy: od založení přes ekonomiku, tvorbu cen, daně, účetnictví, personalistiku až k využití podpůrných programů státu a EU. 320 stran, 398 Kč, 19,48, ISBN Komplexní publikace přináší jak odborné poznatky, tak aktuální případové studie. Čtivě napsaná kniha je určena nejen lidem z praxe, ale i studentům vysokých škol a MBA studií. 168 stran, ISBN Čtenář získá komplexní přehled o nástrojích a přístupech řízení a organizování ve fi remní praxi, jež mu umožní úspěšně organizovat pracovní prostředí a zvýšit celkovou prosperitu podniku. 328 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Krizové řízení podniku 2., aktualizované a doplněné vydání Roman Zuzák, Martina Königová Kniha je zaměřena na aktivity, jejichž cílem je eliminování vzniku krize, a v případě, že krize v podniku vznikne, tak její včasné identifikace a minimalizace následků. Autoři se věnují i krizovému řízení v akutní fázi krize. Dozvíte se, jak vytvořit systémy včasného varování, jak sestavit krizové scénáře a plány a zvládnout krizovou komunikaci. Kniha obsahuje vzory důležitých dokumentů a formulářů. 256 stran, 349 Kč, 14,99, ISBN Management a leadership Nejnovější přístupy Michael Armstrong, Tina Stephens V knize se seznámíte s manažerskými dovednostmi a přístupy efektivního leadershipu, získáte nezbytné informace o managementu kvality, procesech zlepšování a o moderních teoriích cm, pevná vazba, 272 stran, 369 Kč, 18,19, ISBN Dokonalá manažerská selhání Neobyčejná řešení obyčejných problémů Pavel Vosoba cm, 160 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Tvořivost a inovace v práci manažera Milan Mikuláštík cm, asi 168 stran, cca 239 Kč, 10,28, ISBN Jak z dobré firmy udělat skvělou Jim Collins Světově uznávaná kniha, které se prodalo již přes 3 miliony výtisků, ukazuje, čím se liší firmy, které se z průměrných vyhouply mezi nejlepší. Autor se svým týmem zkoumal, proč některá společnost nabrala skvělý výkon, zatímco jiná zůstala jen dobrá. Výsledky překvapí mnoho čtenářů a osvětlí prakticky všechny oblasti manažerské strategie a praxe. Dozvíte se, jaký typ vůdce je nutný k dosažení výjimečnosti, co vyžaduje přeměna dobrého ve skvělé, že ideální je kombinace firemní kultury založené na disciplíně s etikou podnikání, že nejúspěšnější firmy mají odlišný pohled na roli technologií, nebo že organizace, které zavádějí radikální změny, se téměř nikdy nestanou skvělými. 304 stran, 398 Kč, 19,48, ISBN SVĚTOVÝ BESTSELLER GOOD TO GREAT! Funky Business navždy Jak si užít kapitalismus Kjell A Nordström, Jonas Ridderstråle Nová knížka dvou světových guru současného businessu byla zvolena za jednu z nejlepších ekonomických publikací všech dob. Budete se divit a dobře bavit! Buďte navždy funky! cm, 256 stran, ISBN Nekonvenční myšlení 17 pravidel pro vítězství v byznysu Anja Förster, Peter Kreuz Chcete-li uspět, zaměřte se na nové trhy, změňte zdánlivě neměnné zákony vaší branže, nabízejte zážitky a překvapivé služby jako konkurenční faktor. Bestseller vychází z analýzy 200 netradičních úspěšných firem cm, 208 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Úspěšná nezisková organizace Marek Šedivý, Olga Medlíková Na trhu ojedinělá praktická příručka z pera zkušených odborníků, ve které se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace. 229 Kč, 9,85, ISBN Management J. H. Donelly, J. L. Gibson, J. M. Ivancevich cm, šitá vazba, 824 stran, 949 Kč, 46,47, ISBN Management Stephen P. Robbins, Mary Coulter cm, pevná vazba, 600 stran, 1390 Kč, 67,98, ISBN podzim 2009 / zima 2010

4 tipů pro úspěšné vedení lidí Hartmut Laufer V tomto přehledném pomocníkovi každého manažera najdete účinné rady, jak úspěšně zvládat typické situace týkající se vedení lidí, jak jednat v různých každodenních i méně obvyklých situacích cm, 168 stran, ISBN Delegování jako způsob manažerského myšlení Martin Cipro Dozvíte se, jak zvládnout nejčastější problémy při delegování, jak správně delegovat či jak delegování využít k motivování pracovníků. S příklady a případovými studiemi z praxe. ISBN Vedení lidí a koučování v každodenní praxi Jak rozvíjet potenciál podřízených pracovníků E. Haberleitner, E. Deistler, R. Ungvari Vynikající knížka, která se stala bestsellerem v západní Evropě, obsahuje mnoho ukázkových rozhovorů, koučovacích otázek a příkladů. Dozvíte se, jak efektivně vést podřízené spolupracovníky pomocí koučování, jak si s nimi vybudovat potřebné vztahy, jaký je průběh koučovacího procesu a co patří mezi nejčastější chyby a překážky úspěšného koučování cm, 256 stran, ISBN Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance Laurence Miller 3846 Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky František Bělohlávek 3843 Týmová spolupráce a hodnocení lidí Jiří Plamínek 3722 Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera Jan Urban Praktická knížka vám na řadě případových studií, příkladech a rozhovorech ukáže, jak jednat s komplikovanými zaměstnanci. Nemusíte být psychology, abyste byli dobrými manažery cm, 232 stran, ISBN V praktické příručce se dozvíte, jak správně vést výběrové, hodnotící a nepříjemné rozhovory s podřízenými spolupracovníky. Knížka nabízí mnoho komentovaných ukázek rozhovorů cm, 136 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Jak sestavit a vést tým a podporovat týmovou spolupráci? Jak zadávat úkoly a vést hodnotící rozhovory? Autor se věnuje i osobě lídra a předpokladům, jež musí splňovat, aby byl úspěšný cm, 128 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN Manažeři všech úrovní se v čtivé a praktické knížce dozvědí, jak se úspěšně vypořádat s deseti situacemi, které lze považovat za jedny z nejobtížnějších v práci a kariéře každého manažera cm, 208 stran, ISBN Vedení lidí, týmů a firem Praktický atlas managementu 3., aktualizované a rozšířené vydání Jiří Plamínek Jak rozeznat důležité od podružného, neutopit se v oceánu problémů a manažerských metod určených k jejich řešení? Originální forma atlasu zdůrazňuje praktický ráz příručky cm, 208 stran, ISBN Tři pilíře úspěšného manažera Jo Owen Čtivá knížka odkrývá tajemství úspěšných manažerů: schopnost zacházet s problémy, úkoly a penězi, umění jednat s lidmi a se sebou samými a schopnost získávat moc k uskutečňování věcí cm, 224 stran, ISBN Jak být motivujícím manažerem...a dosáhnout výsledků rychle a s minimem stresu Alan Fairweather Kniha je nepostradatelnou příručkou pro manažery a vedoucí týmů, kteří chtějí, aby jejich tým byl vysoce motivovaný a přispíval k výsledkům celé fi rmy. Dozvíte se, jak vybrat správné lidi a jasně jim sdělit, co od nich očekáváte. Ukáže vám, jak jim věřit, poskytovat zpětnou vazbu, naslouchat a jak jednat s problémovými členy týmu. Pomůže vám omezit odchody pracovníků, jejich absence a promrhaný čas cm, 192 stran, ISBN skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem Jak rozpoznat první signály a jednat, dokud není pozdě Leigh Branham Tato čtivá knížka nabízí mnoho praktických rad a návodů, jak nepřijít o nejcennější hodnotu své firmy lidský kapitál. Pomůže odhalit faktory, které tlačí vaše lidi k jiným dveřím cm, 256 stran, ISBN Jak řešit konflikty na pracovišti Umění řešit spory a vytvářet důvěru a porozumění Shay McConnon, Margaret McConnon Knížka vám ukáže, jak pozitivně a kreativně řešit konflikty a jak jim předcházet. Dozvíte se, jak pomocí tzv. řešení win-win dosáhnout magického vítězství pro obě strany cm, 144 stran, ISBN Asertivita pro manažery Dagmar Lahnerová 2711 Efektivní komunikace pro manažery Božena Jiřincová Dozvíte se, jak asertivně jednat s jednotlivci a týmy, jak vyjadřovat nesouhlas a řešit konfl ikty, jak čelit neoprávněné kritice a manipulaci či zvládat silné emoce druhých. ISBN Praktická příručka pro manažery obsahuje řadu zkušeností z oblasti komunikace a slouží jako manuál pro řešení komunikačních situací. Čtenář získá přehled o základech komunikace cm, asi 128 stran, cca 149 Kč, 6,41, ISBN Jak se stát úspěšným lídrem Leadership v praxi Jo Owen cm, 228 stran, ISBN Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout Christian Zielke cm, 128 stran, ISBN Staňte se špičkovým poradcem Jak dosáhnout toho, aby druzí využili vašich zkušeností Peter Block cm, 352 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN Rejstříky ke stažení na Time management Staňte se pánem svého času Beatris Uhlig cm, 160 stran, ISBN Poprvé šéfem Jak uspět na vedoucí pozici Ralph Frenzel cm, 160 stran, ISBN Komunikační a obchodní dovednosti manažera 2., přepracované a rozšířené vydání Vladimíra Khelerová cm, 144 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Velká kniha manažerských dovedností Richard Templar, Ros Jay Nemáte dostatek času připravit se na zvládnutí klíčových manažerských úkolů? Drtí vás náročné deadliny a přemíra práce? Chtěli byste vzdorovat času, ale nevíte jak? Tento praktický manuál vám poskytne spoustu rad a konkrétních tipů, co říkat a dělat, potřebujete-li vybrat vhodného pracovníka, hodnotit a motivovat spolupracovníky, připravit prezentaci, projekt, rozpočet či vést týmové porady a koučovat. 516 stran, 690 Kč, 33,69, ISBN podzim 2009 / zima

5 16 Personalistika a trénink Mistrovské řízení lidských zdrojů Dave Ulrich Poprvé na českém trhu vychází kniha známého autora v oblasti personalistiky, Davea Ulricha. Jde o jeho klíčové dílo, v originále Human Resource Champions, které se stalo světovým bestsellerem. Přináší moderní pohled na význam a funkce personálního řízení. Klade důraz na definování hodnoty, kterou HRM přináší zaměstnancům, investorům a zákazníkům. Vychází z rozsáhlé firemní praxe a je doplněno reálnými příklady. 272 stran, 398 Kč, 17,11, ISBN Efektivní vzdělávání zaměstnanců Josef Vodák, Alžbeta Kucharčíková Kniha vám pomůže efektivně rozhodovat o investicích do lidského kapitálu a navrhovat rozvojové vzdělávací projekty, které povedou k úspěšné realizaci strategie vaší fi rmy cm, 212 stran, ISBN stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí Marián Kubeš, Ľubica Šebestová Kniha přináší manažerům a personalistům ucelený pohled na problematiku 360stupňové zpětné vazby jako efektivního nástroje rozvoje pracovníků ve všech typech fi rem a organizací. ISBN Odměňování pracovníků Jak z odměňování učinit zdroj úspěšnosti podniku Michael Armstrong Publikace uznávaného autora v oblasti řízení lidských zdrojů se jako jediná na našem trhu komplexně zabývá odměňováním pracovníků. Je praktickou příručkou pro personalisty i studenty. Dozvíte se, jak hodnotit a odměňovat podle výkonu, schopností a zásluh, jak řídit odměňování zvláštních skupin pracovníků. Dále se kniha věnuje zaměstnaneckým výhodám, penzím a příplatkům a také řízení systémů odměňování. 448 stran, 690 Kč, 33,69, ISBN Diagnostické metody v personalistice Jaroslava Ester Evangelu Na trhu ojedinělá publikace se věnuje diagnostice osobnostních a sociálních předpokladů zaměstnanců s ohledem na jejich stávající či budoucí pracovní pozici a profesní vývoj cm, 176 stran, ISBN Personální práce v malých a středních firmách 3., aktualizované a rozšířené vydání Josef Koubek Praktická příručka vám poradí při běžné personální práci, při výběru a získávání pracovníků, jejich hodnocení, řízení pracovního výkonu, motivování, vzdělávání a odměňování cm, 264 stran, ISBN Řízení lidských zdrojů Nejnovější trendy a postupy 10. vydání Michael Armstrong Desáté, výrazně přepracované a zmodernizované vydání evropského bestselleru představuje nejnovější trendy a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. Zabývá se všemi činnostmi personalistů a vedoucích pracovníků od plánování a získávání pracovníků přes řízení pracovního výkonu, rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, řízení kariéry, motivaci, hodnocení a odměňování až po péči o pracovníky. 800 stran, 990 Kč, 48,40, ISBN her pro motivaci a rozvoj týmů Jaroslava Ester Evangelu, Oldřich Fridrich Publikace určená manažerům, vedoucím týmů, lektorům a personalistům umožňuje snadno a velmi efektivně zvyšovat motivaci a rozvíjet schopnosti a dovednosti týmů a jejich členů. ISBN Hry na semináře a workshopy 66 kreativních her Susanne Beermann, Monika Schubach Jakými hrami vylepšíte semináře nebo workshopy tak, aby byly skutečně zajímavé? V knížce najdete 66 osvědčených her, díky kterým výrazně zvýšíte užitečnost a přínos své práce. ISBN Koučování Pro manažery a firemní týmy Édouard Stacke cm, 156 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Outdoor trénink Pro manažery a firemní týmy Vladimír Svatoš, Petr Lebeda cm, 200 stran, ISBN Koučování v manažerské praxi Klíč k pozitivním změnám a osobnímu růstu Jiří Suchý, Pavel Náhlovský Hledáte srozumitelné odpovědi na podstatné i zajímavé otázky týkající se koučování v manažerské praxi? Sáhněte po ucelené a výborně strukturované příručce zkušených českých koučů cm, 128 stran, ISBN Rukověť dobrého lektora Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející Petr Kazík Průvodce pro ty, kteří se zabývají vzděláváním dospělých, zejména pro lektory, trenéry, manažery a personalisty. V knize najdete jednotlivé fáze a příklady efektivního zkušenostního učení. ISBN Lektorské finty Jak připravit a realizovat zajímavá školení Jana Šoferová Praktická knížka přináší zejména začínajícím lektorům tipy a příklady, jak zkvalitnit svá školení, jak posluchače vtáhnout do výuky, jak získat jejich pozornost či jak dávat zpětnou vazbu. ISBN Psychologie pro ekonomy a manažery 2., přepracované a aktualizované vydání Daniela Pauknerová a kolektiv cm, 256 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Sociologie pro ekonomy a manažery 2., přepracované a rozšířené vydání Ivan Nový, Alois Surynek a kol cm, 288 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Ekonomická psychologie Karel Riegel cm, 248 stran, ISBN Sociologie organizace Eliška Novotná 169 Kč, 8,27, ISBN Personální činnosti a metody personální práce Renata Kocianová cm, asi 168 stran, cca 249 Kč, 10,71, ISBN Psychologie a sociologie ekonomického chování Zuzana Hubinková a kolektiv cm, 280 stran, 359 Kč, 17,49, ISBN Transakční analýza Terapie a poradenství Gudrun Hennig, Georg Pelz cm, 320 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Znalostní management a proces jeho zavádění Průvodce pro praxi Vladimír Bureš cm, 216 stran, ISBN podzim 2009 / zima 2010

6 Marketing a reklama Mezinárodní marketing 3., aktualizované a přepracované vydání Hana Machková Nové vydání moderní publikace reaguje na současný vývoj v oblasti mezinárodního marketingu. Je rozšířeno o aktuální trendy v komunikační politice a distribuci či úlohu inovací v podnikání. 200 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Aktivní CRM Řízení vztahů se zákazníky Jarmo R. Lehtinen Dozvíte se, jak zjistit a ovlivňovat hodnotu (ziskovost) zákazníka, jak zvyšovat jeho loajalitu či co prakticky znamená orientace na zákazníka. Kniha je nezbytným pomocníkem pro váš byznys. 160 stran, ISBN Diferencované řízení vztahů se zákazníky Moderní strategie růstu výkonnosti podniku Hana Lošťáková a kolektiv Jedinečná publikace se věnuje hodnotovému managementu spočívajícímu v odhalování, vytváření, dodávání a dalším zdokonalování hodnoty pro zákazníky diferencovaně podle přínosu jednotlivých zákazníků pro podnik. Procesní přístup k řízení vztahů se zákazníky na bázi diferencovaného hodnotového managementu dosud v české odborné literatuře nebyl publikován. 272 stran, 349 Kč, 14,99, ISBN Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Martina Blažková Kniha je jedinečným rádcem na cestě vaší firmy k úspěchu, čtivě a srozumitelně vysvětluje principy a postupy marketingového řízení a klade důraz na praktické využití poznatků v praxi cm, 280 stran, ISBN Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu Nirmalya Kumar Světově uznávaná publikace dává manažerům a ředitelům firem vynikající návod, jak na dnešním roztříštěném a rychlém trhu úspěšně řídit firmu, aby získala důležité postavení. 240 stran, 359 Kč, 17,49, ISBN Strategický marketing Strategie a trendy Dagmar Jakubíková Moderní publikace s příklady z praxe seznamuje s etapami strategického řídícího procesu a jednotlivými strategiemi v rámci produktové, distribuční, cenové a komunikační politiky fi rmy. 272 stran, ISBN Strategické řízení značky Kevin Lane Keller SLEVA Uznávaný autor v oblasti brand managementu se komplexně a na mnoha příkladech zabývá všemi aspekty budování, měření a řízení značky jako základním marketingovým přístupem současnosti cm, pevná vazba, 800 stran, 1100 Kč, 690 Kč, 29,67, ISBN POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje M. Boček, D. Jesenský, D. Krofiánová a kolektiv První česká publikace o marketingu v místě prodeje se zabývá efektivitou POP, psychologií spotřebitele, rolí a budoucností designu v POP aktivitách aj. Přináší řadu příkladů cm, 224 stran, ISBN Marketing obchodní firmy Marcela Zamazalová 3175 Guerillový marketing Jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu Thomas Patalas V současné době otrávenosti lidí z klasických reklam otevírá guerillový marketing šance všem fi rmám. Zvolte nové a originální cesty, které vzbudí velkou pozornost. Inspirujte se příklady z praxe cm, 192 stran, ISBN Marketing služeb efektivně a moderně Miroslava Vaštíková V knize šité na míru českému čtenáři se dozvíte, jaké specifické marketingové nástroje a přístupy jsou vhodné pro sektor obchodu a jak úspěšně volit a aplikovat specifi cký marketingový mix cm, 240 stran, ISBN V knize s mnoha příklady se dozvíte, jak ve fi remní praxi vytvořit nabídku konkurenceschopného sortimentu služeb a tyto služby úspěšně a efektivně poskytovat zákazníkům cm, 232 stran, ISBN Marketing kulturního dědictví a umění Art marketing v praxi Radka Johnová cm, 288 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN smrtelných marketingových hříchů Jak je rozpoznat a nespáchat Philip Kotler 140 stran, ISBN Řízení hotelového provozu (4., přepracované vydání) Jaromír Beránek, Pavel Kotek cm, 240 stran, ISBN Marketingová strategie destinace cestovního ruchu Jak získat více příjmů z cestovního ruchu Monika Palatková cm, 224 stran, ISBN Inovativní marketing Jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků Philip Kotler, Fernando Trias de Bes 200 stran, ISBN X Marketing v cestovním ruchu Dagmar Jakubíková V knize se dozvíte, jak aplikovat marketing v CK a agenturách, ve využití volného času, v ubytovacích, stravovacích a dopravních službách. Text obsahuje nejnovější poznatky a příklady z praxe cm, 288 stran, 329 Kč, 14,15, ISBN Vysoce efektivní marketingový plán 15 kroků k úspěchu v podnikání Peter Knight Ať jste malý podnikatel nebo velká firma, tento praktický průvodce vás v 15 krocích provede procesem, který vyřeší vaše problémy a přinese očekávaný úspěch ve vašem byznysu cm, 148 stran, ISBN Marketing management 12. vydání Philip Kotler, Kevin Lane Keller Nové, dvanácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení na světě je považováno za nejlepší vydání této bible marketingu dosud. Autoři knihu připravili s cílem pomoci fi rmám, týmům a jedincům přizpůsobit jejich marketing podmínkám na trhu 21. století. Zcela nově se věnují dnes snad nejaktuálnější problematice budování, měření a řízení značky a její hodnoty (brand management). Nově se zabývají i efektivitou marketingových činností, řízením vztahů s fi remními zákazníky (B2B CRM), lokálním a zážitkovým marketingem, vnímáním cen ze strany zákazníků, rolí marketingových komunikací a řízením vztahů s médii cm, pevná vazba, 792 stran, 1980 Kč, 96,89, ISBN POPRVÉ PLNOBAREVNÁ! 3378 Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management 14 Ekonomie Mezinárodní ekonomie Pavel Neumann, Pavel Žamberský, Martina Jiránková Srozumitelná publikace určená studentům VŠ i široké veřejnosti se soustředí na základní pojmy a vztahy mezinárodní ekonomie,

Více

Ekonomie a podnikání 13

Ekonomie a podnikání 13 Ekonomie a podnikání 13 3558 Ekonomie a související obory Mezinárodní obchod v 21. století Emilie Kalínská a kolektiv Moderní publikace pojednává o trendech vývoje ekonomických vztahů, analyzuje teorie

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Uznávaná učebnice ekonomie obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Je určena studentům VŠ i praktickým

Uznávaná učebnice ekonomie obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Je určena studentům VŠ i praktickým 14 Ekonomie a související obory Všechno je jinak aneb Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová BESTSELLER! Co když je všechno jinak, než se na první pohled zdá?

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

17 24 cm, 160 stran, 249 Kč, 9,85, ISBN 978-80-247-3276-3

17 24 cm, 160 stran, 249 Kč, 9,85, ISBN 978-80-247-3276-3 16 Ekonomie a související obory Všechno je jinak aneb Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová Co když je všechno jinak, než se na první pohled zdá? Možná se blíží

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Studium předmětu umoţní studentům základní orientaci v moderních

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více