Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw"

Transkript

1 12 Ekonomie Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw Uznávaná učebnice obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro i makroekonomie, fungování finanční soustavy a úlohy státu v ekonomice. Kniha je určena jak studentům vysokých škol, tak díky svému praktickému pohledu na ekonomickou realitu také lidem z praxe. Knihu přeložil kolektiv pod vedením prof. Ing. Milana Sojky, CSc cm, 768 stran, 980 Kč, 52,14, ISBN DOTISK ÚSPĚŠNÉHO TITULU! 3397 Ekonomie evropské integrace Richard Baldwin, Charles Wyplosz Moderní renomovaná učebnice analyzuje vývoj a současný stav integrace uvnitř EU. Věnuje se mikroekonomii ekonomické integrace, hospodářské, měnové a fi skální politice, měnové integraci aj cm, šitá vazba, 480 stran, 399 Kč, 17,16, ISBN Evropská integrace a Česká republika Antonín Peltrám a kolektiv cm, 144 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Ekonomie Robert H. Frank, Ben S. Bernanke cm, pevná vazba, 804 stran, 1290 Kč, 63,00, ISBN Management v informační společnosti Podniková informatika 2., přepracované a aktualizované vydání Libor Gála, Jan Pour, Zuzana Šedivá 3258 Kniha je komplexním přehledem informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací. Dozvíte se vše potřebné k tomu, abyste mohli lépe řídit firmu, realizovat různé obchodní aktivity, efektivněji využívat lidské, technické, finanční a další zdroje a aby se informatika stala vaší konkurenční výhodou. Druhé vydání je nově doplněno o charakteristiky nových produktů, o řešení rozvoje podnikové informatiky a o příklady analytických postupů a metod. 496 stran, 549 Kč, 23,61, ISBN Podnikové informační systémy Podnik v informační společnosti 2., výrazně přepracované a rozšířené vydání Josef Basl, Roman Blažíček Autoři přibližují trendy informační společnosti, aplikují nástroje TOC (Theory of Constraint) do podnikových IS s ohledem na efektivnost jejich inovace, řešení projektů a dosažení business přínosů IS. 288 stran, ISBN Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů Milena Tvrdíková Kniha nabízí ucelený přehled o možnostech efektivního využití aplikací IT v organizacích. Věnuje se i přípravě aktualizace IS a IT, řízení efektů investic, bezpečnosti a trendům cm, 176 stran, 229 Kč, 12,18, ISBN XML technologie Principy a aplikace v praxi I. Mlýnková, M. Nečaský, J. Pokorný, K. Richta, K. Toman, V. Toman Ojedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze cm, 272 stran, ISBN Podnikové procesy Procesní řízení a modelování 2., aktualizované a rozšířené vydání Václav Řepa Kniha se komplexně zabývá business procesy a jejich funkcí v řízení podniku a IS. Nové vydání zohledňuje standard BPMN, aktualizuje metodiku analýzy procesů a nástroje modelování cm, 288 stran, ISBN Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě Filip Šmída 3249 Znalostní management a proces jeho zavádění Průvodce pro praxi Vladimír Bureš Autor nabízí komplexní a multidisciplinární pohled na problematiku znalostního managementu a představuje různé přístupy k procesu jeho zavádění do jednotlivých organizací cm, 216 stran, ISBN Kniha přináší komplexní pohled na aktuální téma procesního řízení organizací z hlediska jeho implementace i z hlediska rozvoje směrem k budování fi rmy světové třídy cm, 300 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Podnikání a management Projektový management podle IPMA Jan Doležal, Branislav Lacko, Pavel Máchal a kolektiv Jak si udělat co nejucelenější představu o projektovém managementu v přijatelném čase? První publikace v ČR, která navazuje na mezinárodní standard projektového řízení IPMA (International Project Management Asociation), vás komplexně seznámí s problematikou řízení projektů a souvisejícími tématy a lze ji použít i jako učebnici pro přípravu k certifikaci. 512 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Projektový management pro praxi Co nejlepší projektoví manažeři vědí, říkají a dělají Stephen Barker, Rob Cole Tato čtivá knížka se orientuje na každodenní praxi projektového manažera. Nabízí praktické zkušenosti a osvědčené rady a tipy v celé šíři dané problematiky. ISBN Úspěšný projektový manažer Jak se stát mistrem projektového managementu Richard Newton Tento bestseller vám ukáže, jak se stát úspěšnými manažery schopnými realizovat projekty včas a v rámci rozpočtu, jak porozumět přáním zákazníka a jak s ním nejlépe komunikovat cm, 264 stran, ISBN Projektový management Systémový přístup k řízení projektů Alena Svozilová Špičková komplexní publikace vynikající projektové manažerky objasňuje základní principy a úkony řízení projektů v rámci jejich životního cyklu v souladu se světovými trendy moderního projektového managementu. Věnuje se také řízení rizik a kvality projektu a specifikům řízení projektů v malých firmách či v mezinárodním prostředí. Výhodou knihy je, že předkládané poznatky jsou bezprostředně využitelné v praxi. 360 stran, 395 Kč, 19,48, ISBN Projektové řízení technologických staveb Ivo Roušar Publikace systematicky popisuje celý investiční proces od výběru nejekonomičtější varianty přes projektový návrh, legislativní přípravu stavby až po vlastní výstavbu a garanční testy technologie cm, pevná vazba, 256 stran, 490 Kč, 24,20, ISBN Projektový management Vladimír Němec Zásady tvorby, plánování a realizace projektů jsou rozpracovány do fáze předinvestiční, investiční a realizační. Autor si všímá i projektů podléhajících stavebnímu zákonu cm, 184 stran, ISBN podzim 2009 / zima 2010

2 Podnikatelský záměr a investiční rozhodování Jiří Fotr, Ivan Souček Autoři poskytují návod na zpracování technicko- -ekonomické studie investičních projektů, aby se zvýšila naděje na úspěch těchto projektů a získání prostředků na jejich financování. 356 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování Jiří Hnilica, Jiří Fotr Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje pro analýzu rizik, včetně simulace Monte Carlo. Věnuje se také optimalizaci fi nančních a investičních rozhodnutí za rizika cm, 264 stran, ISBN Prosperita firmy Určena pro: ekonomické a finanční manažery podnikové ekonomy finanční controllory ředitele a majitele firem auditory a poradce studenty VŠ a MBA nová ediční řada vychází v říjnu Investiční controlling Hana Scholleová Kniha je určena fi nančním specialistům a manažerům, pracovníkům fi nančního controllingu a všem, kteří rozhodují o podnikových investicích a jejich fi nancování. Seznámíte se s nástroji a metodami investičního controllingu, dozvíte se, jakým způsobem získávat a zpracovávat vstupní informace, jak o investicích rozhodovat, řídit je a provádět postaudity. Text doplňuje mnoho příkladů cm, asi 272 stran, cca 399 Kč, 17,16, ISBN Plánování a tvorba hodnoty firmy Pavel Marinič V knize se dozvíte, jak vytvořit vhodnou strategii rozvoje firmy a přepsat ji do plánu, jak plán řídit a kontrolovat to vše s cílem vysoké výkonnosti a stálé konkurenční výhody firmy. 240 stran, ISBN Manažerská ekonomika 4., aktualizované a rozšířené vydání Miloslav Synek a kolektiv V nejpoužívanější publikaci o řízení firmy se dozvíte o všech činnostech, jež vykonávají ekonomové a manažeři, o hospodářské činnosti, o majetkové a kapitálové výstavbě firmy atd. 464 stran, 590 Kč, 28,78, ISBN Moderní metody řízení nákladů Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení Boris Popesko Publikace přináší ucelený přehled manažerských nástrojů a technik používaných pro řízení podnikových nákladů. Seznámíte se s jednotlivými přístupy k pojetí nákladů, metodami řízení a optimalizace nákladů a s efektivními postupy vedoucími ke snižování nákladů. V knize jsou přiblíženy jak tradiční koncepty přirážkových kalkulací, tak i metoda Activity-Based Costing ve všech svých souvislostech cm, asi 256 stran, cca 349 Kč, 14,99, ISBN Firemní strategie pro praxi Jaroslav Charvát 17x24 cm, pevná vazba, 204 stran, ISBN Řízení jakosti a ochrana spotřebitele 2., aktualizované vydání Jaromír Veber a kolektiv cm, 204 stran, ISBN Likvidace podniku 6., aktualizované a rozšířené vydání Václav Pelikán cm, 108 stran, ISBN Řízení výroby a nákupu Gustav Tomek, Věra Vávrová 384 stran, 539 Kč, 26,49, ISBN Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Pavel Učeň 192 stran, ISBN Měření výkonnosti Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti Jaroslav Wagner Proč a pro koho měříme výkonnost fi rmy, divize, zakázky nebo manažerů či zaměstnanců? Jaký je vztah výkonnosti k času? Jak efektivně vytvořit, využívat a rozvíjet systém informací, které nám ukážou, jak jsme efektivní? Kniha mapuje progresivní vývojové trendy v oblasti měření výkonnosti posledních desetiletí a propojuje pohledy všech, kdo informace o výkonnosti využívají, poskytují i analyzují cm, asi 272 stran, cca 369 Kč, 15,87, ISBN Firemní nákup a e-aukce Jak šetřit čas a peníze M. Kaplan, J. Zrník a kolektiv 17x24cm, 216 stran, ISBN Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru Bohumír Štědroň cm, 128 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal cm, 144 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Základy strategického řízení a rozhodování Thaddeus Mallya 252 stran, ISBN Klastry a jejich vliv na výkonnost firem Drahomíra Pavelková a kolektiv 272 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Oceňování podniku a standardy hodnoty Tomáš Krabec Publikace je určena všem, které profesně zajímá oceňování aktiv a oceňování podniku především. Jako první v ČR podrobně seznamuje s mezinárodní standardizací oceňování aktiv, zabývá se teoretickými souvislostmi kategorií hodnot a konečně tak vyjasňuje vztah mezi účelem ocenění, metodikou výpočtu a platností odhadnuté hodnoty. asi 224 stran, cca 498 Kč, 21,41, ISBN Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšířené a aktualizované vydání Vladimír Smejkal, Karel Rais 3462 V knize získáte důležité informace o hlavních podnikatelských rizicích a poznáte postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění jejich příčin. Třetí vydání je rozšířeno v oblasti právních rizik, nově se věnuje řízení rizik při organizační změně ve firmě, řízení rizik ve veřejné správě či vnitřnímu kontrolnímu systému. Přináší nové metody analýzy rizik, zabývá se řízením bezpečnosti informací a neopomíjí ani ekonomickou krizi. asi 352 stran, cca 449 Kč, 19,31, ISBN Ekonomické a finanční řízení firmy Manažerské účetnictví v praxi 2., výrazně rozšířené vydání Tomáš Petřík 3283 Nové vydání úspěšné publikace je výrazně rozšířeno o moderní procesní, hodnotové a zákaznicky a tržně orientované firemní řízení včetně ABC/ ABM, o problematiku oceňování hodnoty firem a organizací a o operativní plánování. Autor v knize vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví v ekonomickém řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních řídících rozhodnutí cm, pevná vazba, asi 768 stran, cca Kč, 64,29, ISBN Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

3 14 Podnik v časech krize Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009 Eva Kislingerová 3743 Kniha aktuálně reaguje na současnou hospodářskou krizi a její dopad na naše podniky, představuje optimální standardy chování podniků vzhledem k vývoji krize a formuluje pravidla chování firem, které by měly vést k připravenosti na příchod hluboké krize a využití krize k posílení tržního vlivu a jako podnětu pro růst. Uznávaná autorka dále definuje racionální finanční chování podniku tak, jak se představy o něm změnily vlivem krize 2007 až x24 cm, asi 176 stran, cca 298 Kč, 12,81, ISBN Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy Hana Scholleová Kniha přístupnou, srozumitelnou formou a na mnoha ilustrativních příkladech osvětluje základní ekonomické kategorie tak, aby nové poznatky byly přímo využitelné v praxi cm, pevná vazba, 256 stran, ISBN Řešení problémů a rozhodování Jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch Jiří Plamínek Jednotlivé techniky a fáze řešitelského procesu nejsou jen popisovány, ale také vykládány ve vzájemných souvislostech, ilustrovány obrázky a tabulkami a doloženy příklady z praxe cm, 144 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Žraloci a malé ryby Kostka růstu pro konkurenční boj založený na velikosti Andrej Vizjak & tým A.T. Kearney Strukturovaný přístup k tvorbě firemní strategie zaměřený na boj o přežití ve vysoce konkurenčním prostředí fúzí a akvizicí je oživen řadou příkladů známých firem cm, pevná vazba, 336 stran, 490 Kč, 20,99, ISBN Podnikání malé a střední firmy 2., aktualizované a rozšířené vydání Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv 3280 Mezinárodní management Pavel Štrach 3301 Management a moderní organizování firmy Jiří Dědina, Jiří Odcházel Renomovaní autoři radí, jak zvládnout úskalí řízení firmy: od založení přes ekonomiku, tvorbu cen, daně, účetnictví, personalistiku až k využití podpůrných programů státu a EU. 320 stran, 398 Kč, 19,48, ISBN Komplexní publikace přináší jak odborné poznatky, tak aktuální případové studie. Čtivě napsaná kniha je určena nejen lidem z praxe, ale i studentům vysokých škol a MBA studií. 168 stran, ISBN Čtenář získá komplexní přehled o nástrojích a přístupech řízení a organizování ve fi remní praxi, jež mu umožní úspěšně organizovat pracovní prostředí a zvýšit celkovou prosperitu podniku. 328 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Krizové řízení podniku 2., aktualizované a doplněné vydání Roman Zuzák, Martina Königová Kniha je zaměřena na aktivity, jejichž cílem je eliminování vzniku krize, a v případě, že krize v podniku vznikne, tak její včasné identifikace a minimalizace následků. Autoři se věnují i krizovému řízení v akutní fázi krize. Dozvíte se, jak vytvořit systémy včasného varování, jak sestavit krizové scénáře a plány a zvládnout krizovou komunikaci. Kniha obsahuje vzory důležitých dokumentů a formulářů. 256 stran, 349 Kč, 14,99, ISBN Management a leadership Nejnovější přístupy Michael Armstrong, Tina Stephens V knize se seznámíte s manažerskými dovednostmi a přístupy efektivního leadershipu, získáte nezbytné informace o managementu kvality, procesech zlepšování a o moderních teoriích cm, pevná vazba, 272 stran, 369 Kč, 18,19, ISBN Dokonalá manažerská selhání Neobyčejná řešení obyčejných problémů Pavel Vosoba cm, 160 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Tvořivost a inovace v práci manažera Milan Mikuláštík cm, asi 168 stran, cca 239 Kč, 10,28, ISBN Jak z dobré firmy udělat skvělou Jim Collins Světově uznávaná kniha, které se prodalo již přes 3 miliony výtisků, ukazuje, čím se liší firmy, které se z průměrných vyhouply mezi nejlepší. Autor se svým týmem zkoumal, proč některá společnost nabrala skvělý výkon, zatímco jiná zůstala jen dobrá. Výsledky překvapí mnoho čtenářů a osvětlí prakticky všechny oblasti manažerské strategie a praxe. Dozvíte se, jaký typ vůdce je nutný k dosažení výjimečnosti, co vyžaduje přeměna dobrého ve skvělé, že ideální je kombinace firemní kultury založené na disciplíně s etikou podnikání, že nejúspěšnější firmy mají odlišný pohled na roli technologií, nebo že organizace, které zavádějí radikální změny, se téměř nikdy nestanou skvělými. 304 stran, 398 Kč, 19,48, ISBN SVĚTOVÝ BESTSELLER GOOD TO GREAT! Funky Business navždy Jak si užít kapitalismus Kjell A Nordström, Jonas Ridderstråle Nová knížka dvou světových guru současného businessu byla zvolena za jednu z nejlepších ekonomických publikací všech dob. Budete se divit a dobře bavit! Buďte navždy funky! cm, 256 stran, ISBN Nekonvenční myšlení 17 pravidel pro vítězství v byznysu Anja Förster, Peter Kreuz Chcete-li uspět, zaměřte se na nové trhy, změňte zdánlivě neměnné zákony vaší branže, nabízejte zážitky a překvapivé služby jako konkurenční faktor. Bestseller vychází z analýzy 200 netradičních úspěšných firem cm, 208 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Úspěšná nezisková organizace Marek Šedivý, Olga Medlíková Na trhu ojedinělá praktická příručka z pera zkušených odborníků, ve které se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace. 229 Kč, 9,85, ISBN Management J. H. Donelly, J. L. Gibson, J. M. Ivancevich cm, šitá vazba, 824 stran, 949 Kč, 46,47, ISBN Management Stephen P. Robbins, Mary Coulter cm, pevná vazba, 600 stran, 1390 Kč, 67,98, ISBN podzim 2009 / zima 2010

4 tipů pro úspěšné vedení lidí Hartmut Laufer V tomto přehledném pomocníkovi každého manažera najdete účinné rady, jak úspěšně zvládat typické situace týkající se vedení lidí, jak jednat v různých každodenních i méně obvyklých situacích cm, 168 stran, ISBN Delegování jako způsob manažerského myšlení Martin Cipro Dozvíte se, jak zvládnout nejčastější problémy při delegování, jak správně delegovat či jak delegování využít k motivování pracovníků. S příklady a případovými studiemi z praxe. ISBN Vedení lidí a koučování v každodenní praxi Jak rozvíjet potenciál podřízených pracovníků E. Haberleitner, E. Deistler, R. Ungvari Vynikající knížka, která se stala bestsellerem v západní Evropě, obsahuje mnoho ukázkových rozhovorů, koučovacích otázek a příkladů. Dozvíte se, jak efektivně vést podřízené spolupracovníky pomocí koučování, jak si s nimi vybudovat potřebné vztahy, jaký je průběh koučovacího procesu a co patří mezi nejčastější chyby a překážky úspěšného koučování cm, 256 stran, ISBN Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance Laurence Miller 3846 Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky František Bělohlávek 3843 Týmová spolupráce a hodnocení lidí Jiří Plamínek 3722 Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera Jan Urban Praktická knížka vám na řadě případových studií, příkladech a rozhovorech ukáže, jak jednat s komplikovanými zaměstnanci. Nemusíte být psychology, abyste byli dobrými manažery cm, 232 stran, ISBN V praktické příručce se dozvíte, jak správně vést výběrové, hodnotící a nepříjemné rozhovory s podřízenými spolupracovníky. Knížka nabízí mnoho komentovaných ukázek rozhovorů cm, 136 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Jak sestavit a vést tým a podporovat týmovou spolupráci? Jak zadávat úkoly a vést hodnotící rozhovory? Autor se věnuje i osobě lídra a předpokladům, jež musí splňovat, aby byl úspěšný cm, 128 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN Manažeři všech úrovní se v čtivé a praktické knížce dozvědí, jak se úspěšně vypořádat s deseti situacemi, které lze považovat za jedny z nejobtížnějších v práci a kariéře každého manažera cm, 208 stran, ISBN Vedení lidí, týmů a firem Praktický atlas managementu 3., aktualizované a rozšířené vydání Jiří Plamínek Jak rozeznat důležité od podružného, neutopit se v oceánu problémů a manažerských metod určených k jejich řešení? Originální forma atlasu zdůrazňuje praktický ráz příručky cm, 208 stran, ISBN Tři pilíře úspěšného manažera Jo Owen Čtivá knížka odkrývá tajemství úspěšných manažerů: schopnost zacházet s problémy, úkoly a penězi, umění jednat s lidmi a se sebou samými a schopnost získávat moc k uskutečňování věcí cm, 224 stran, ISBN Jak být motivujícím manažerem...a dosáhnout výsledků rychle a s minimem stresu Alan Fairweather Kniha je nepostradatelnou příručkou pro manažery a vedoucí týmů, kteří chtějí, aby jejich tým byl vysoce motivovaný a přispíval k výsledkům celé fi rmy. Dozvíte se, jak vybrat správné lidi a jasně jim sdělit, co od nich očekáváte. Ukáže vám, jak jim věřit, poskytovat zpětnou vazbu, naslouchat a jak jednat s problémovými členy týmu. Pomůže vám omezit odchody pracovníků, jejich absence a promrhaný čas cm, 192 stran, ISBN skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem Jak rozpoznat první signály a jednat, dokud není pozdě Leigh Branham Tato čtivá knížka nabízí mnoho praktických rad a návodů, jak nepřijít o nejcennější hodnotu své firmy lidský kapitál. Pomůže odhalit faktory, které tlačí vaše lidi k jiným dveřím cm, 256 stran, ISBN Jak řešit konflikty na pracovišti Umění řešit spory a vytvářet důvěru a porozumění Shay McConnon, Margaret McConnon Knížka vám ukáže, jak pozitivně a kreativně řešit konflikty a jak jim předcházet. Dozvíte se, jak pomocí tzv. řešení win-win dosáhnout magického vítězství pro obě strany cm, 144 stran, ISBN Asertivita pro manažery Dagmar Lahnerová 2711 Efektivní komunikace pro manažery Božena Jiřincová Dozvíte se, jak asertivně jednat s jednotlivci a týmy, jak vyjadřovat nesouhlas a řešit konfl ikty, jak čelit neoprávněné kritice a manipulaci či zvládat silné emoce druhých. ISBN Praktická příručka pro manažery obsahuje řadu zkušeností z oblasti komunikace a slouží jako manuál pro řešení komunikačních situací. Čtenář získá přehled o základech komunikace cm, asi 128 stran, cca 149 Kč, 6,41, ISBN Jak se stát úspěšným lídrem Leadership v praxi Jo Owen cm, 228 stran, ISBN Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout Christian Zielke cm, 128 stran, ISBN Staňte se špičkovým poradcem Jak dosáhnout toho, aby druzí využili vašich zkušeností Peter Block cm, 352 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN Rejstříky ke stažení na Time management Staňte se pánem svého času Beatris Uhlig cm, 160 stran, ISBN Poprvé šéfem Jak uspět na vedoucí pozici Ralph Frenzel cm, 160 stran, ISBN Komunikační a obchodní dovednosti manažera 2., přepracované a rozšířené vydání Vladimíra Khelerová cm, 144 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Velká kniha manažerských dovedností Richard Templar, Ros Jay Nemáte dostatek času připravit se na zvládnutí klíčových manažerských úkolů? Drtí vás náročné deadliny a přemíra práce? Chtěli byste vzdorovat času, ale nevíte jak? Tento praktický manuál vám poskytne spoustu rad a konkrétních tipů, co říkat a dělat, potřebujete-li vybrat vhodného pracovníka, hodnotit a motivovat spolupracovníky, připravit prezentaci, projekt, rozpočet či vést týmové porady a koučovat. 516 stran, 690 Kč, 33,69, ISBN podzim 2009 / zima

5 16 Personalistika a trénink Mistrovské řízení lidských zdrojů Dave Ulrich Poprvé na českém trhu vychází kniha známého autora v oblasti personalistiky, Davea Ulricha. Jde o jeho klíčové dílo, v originále Human Resource Champions, které se stalo světovým bestsellerem. Přináší moderní pohled na význam a funkce personálního řízení. Klade důraz na definování hodnoty, kterou HRM přináší zaměstnancům, investorům a zákazníkům. Vychází z rozsáhlé firemní praxe a je doplněno reálnými příklady. 272 stran, 398 Kč, 17,11, ISBN Efektivní vzdělávání zaměstnanců Josef Vodák, Alžbeta Kucharčíková Kniha vám pomůže efektivně rozhodovat o investicích do lidského kapitálu a navrhovat rozvojové vzdělávací projekty, které povedou k úspěšné realizaci strategie vaší fi rmy cm, 212 stran, ISBN stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí Marián Kubeš, Ľubica Šebestová Kniha přináší manažerům a personalistům ucelený pohled na problematiku 360stupňové zpětné vazby jako efektivního nástroje rozvoje pracovníků ve všech typech fi rem a organizací. ISBN Odměňování pracovníků Jak z odměňování učinit zdroj úspěšnosti podniku Michael Armstrong Publikace uznávaného autora v oblasti řízení lidských zdrojů se jako jediná na našem trhu komplexně zabývá odměňováním pracovníků. Je praktickou příručkou pro personalisty i studenty. Dozvíte se, jak hodnotit a odměňovat podle výkonu, schopností a zásluh, jak řídit odměňování zvláštních skupin pracovníků. Dále se kniha věnuje zaměstnaneckým výhodám, penzím a příplatkům a také řízení systémů odměňování. 448 stran, 690 Kč, 33,69, ISBN Diagnostické metody v personalistice Jaroslava Ester Evangelu Na trhu ojedinělá publikace se věnuje diagnostice osobnostních a sociálních předpokladů zaměstnanců s ohledem na jejich stávající či budoucí pracovní pozici a profesní vývoj cm, 176 stran, ISBN Personální práce v malých a středních firmách 3., aktualizované a rozšířené vydání Josef Koubek Praktická příručka vám poradí při běžné personální práci, při výběru a získávání pracovníků, jejich hodnocení, řízení pracovního výkonu, motivování, vzdělávání a odměňování cm, 264 stran, ISBN Řízení lidských zdrojů Nejnovější trendy a postupy 10. vydání Michael Armstrong Desáté, výrazně přepracované a zmodernizované vydání evropského bestselleru představuje nejnovější trendy a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. Zabývá se všemi činnostmi personalistů a vedoucích pracovníků od plánování a získávání pracovníků přes řízení pracovního výkonu, rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, řízení kariéry, motivaci, hodnocení a odměňování až po péči o pracovníky. 800 stran, 990 Kč, 48,40, ISBN her pro motivaci a rozvoj týmů Jaroslava Ester Evangelu, Oldřich Fridrich Publikace určená manažerům, vedoucím týmů, lektorům a personalistům umožňuje snadno a velmi efektivně zvyšovat motivaci a rozvíjet schopnosti a dovednosti týmů a jejich členů. ISBN Hry na semináře a workshopy 66 kreativních her Susanne Beermann, Monika Schubach Jakými hrami vylepšíte semináře nebo workshopy tak, aby byly skutečně zajímavé? V knížce najdete 66 osvědčených her, díky kterým výrazně zvýšíte užitečnost a přínos své práce. ISBN Koučování Pro manažery a firemní týmy Édouard Stacke cm, 156 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Outdoor trénink Pro manažery a firemní týmy Vladimír Svatoš, Petr Lebeda cm, 200 stran, ISBN Koučování v manažerské praxi Klíč k pozitivním změnám a osobnímu růstu Jiří Suchý, Pavel Náhlovský Hledáte srozumitelné odpovědi na podstatné i zajímavé otázky týkající se koučování v manažerské praxi? Sáhněte po ucelené a výborně strukturované příručce zkušených českých koučů cm, 128 stran, ISBN Rukověť dobrého lektora Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející Petr Kazík Průvodce pro ty, kteří se zabývají vzděláváním dospělých, zejména pro lektory, trenéry, manažery a personalisty. V knize najdete jednotlivé fáze a příklady efektivního zkušenostního učení. ISBN Lektorské finty Jak připravit a realizovat zajímavá školení Jana Šoferová Praktická knížka přináší zejména začínajícím lektorům tipy a příklady, jak zkvalitnit svá školení, jak posluchače vtáhnout do výuky, jak získat jejich pozornost či jak dávat zpětnou vazbu. ISBN Psychologie pro ekonomy a manažery 2., přepracované a aktualizované vydání Daniela Pauknerová a kolektiv cm, 256 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Sociologie pro ekonomy a manažery 2., přepracované a rozšířené vydání Ivan Nový, Alois Surynek a kol cm, 288 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Ekonomická psychologie Karel Riegel cm, 248 stran, ISBN Sociologie organizace Eliška Novotná 169 Kč, 8,27, ISBN Personální činnosti a metody personální práce Renata Kocianová cm, asi 168 stran, cca 249 Kč, 10,71, ISBN Psychologie a sociologie ekonomického chování Zuzana Hubinková a kolektiv cm, 280 stran, 359 Kč, 17,49, ISBN Transakční analýza Terapie a poradenství Gudrun Hennig, Georg Pelz cm, 320 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Znalostní management a proces jeho zavádění Průvodce pro praxi Vladimír Bureš cm, 216 stran, ISBN podzim 2009 / zima 2010

6 Marketing a reklama Mezinárodní marketing 3., aktualizované a přepracované vydání Hana Machková Nové vydání moderní publikace reaguje na současný vývoj v oblasti mezinárodního marketingu. Je rozšířeno o aktuální trendy v komunikační politice a distribuci či úlohu inovací v podnikání. 200 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Aktivní CRM Řízení vztahů se zákazníky Jarmo R. Lehtinen Dozvíte se, jak zjistit a ovlivňovat hodnotu (ziskovost) zákazníka, jak zvyšovat jeho loajalitu či co prakticky znamená orientace na zákazníka. Kniha je nezbytným pomocníkem pro váš byznys. 160 stran, ISBN Diferencované řízení vztahů se zákazníky Moderní strategie růstu výkonnosti podniku Hana Lošťáková a kolektiv Jedinečná publikace se věnuje hodnotovému managementu spočívajícímu v odhalování, vytváření, dodávání a dalším zdokonalování hodnoty pro zákazníky diferencovaně podle přínosu jednotlivých zákazníků pro podnik. Procesní přístup k řízení vztahů se zákazníky na bázi diferencovaného hodnotového managementu dosud v české odborné literatuře nebyl publikován. 272 stran, 349 Kč, 14,99, ISBN Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Martina Blažková Kniha je jedinečným rádcem na cestě vaší firmy k úspěchu, čtivě a srozumitelně vysvětluje principy a postupy marketingového řízení a klade důraz na praktické využití poznatků v praxi cm, 280 stran, ISBN Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu Nirmalya Kumar Světově uznávaná publikace dává manažerům a ředitelům firem vynikající návod, jak na dnešním roztříštěném a rychlém trhu úspěšně řídit firmu, aby získala důležité postavení. 240 stran, 359 Kč, 17,49, ISBN Strategický marketing Strategie a trendy Dagmar Jakubíková Moderní publikace s příklady z praxe seznamuje s etapami strategického řídícího procesu a jednotlivými strategiemi v rámci produktové, distribuční, cenové a komunikační politiky fi rmy. 272 stran, ISBN Strategické řízení značky Kevin Lane Keller SLEVA Uznávaný autor v oblasti brand managementu se komplexně a na mnoha příkladech zabývá všemi aspekty budování, měření a řízení značky jako základním marketingovým přístupem současnosti cm, pevná vazba, 800 stran, 1100 Kč, 690 Kč, 29,67, ISBN POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje M. Boček, D. Jesenský, D. Krofiánová a kolektiv První česká publikace o marketingu v místě prodeje se zabývá efektivitou POP, psychologií spotřebitele, rolí a budoucností designu v POP aktivitách aj. Přináší řadu příkladů cm, 224 stran, ISBN Marketing obchodní firmy Marcela Zamazalová 3175 Guerillový marketing Jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu Thomas Patalas V současné době otrávenosti lidí z klasických reklam otevírá guerillový marketing šance všem fi rmám. Zvolte nové a originální cesty, které vzbudí velkou pozornost. Inspirujte se příklady z praxe cm, 192 stran, ISBN Marketing služeb efektivně a moderně Miroslava Vaštíková V knize šité na míru českému čtenáři se dozvíte, jaké specifické marketingové nástroje a přístupy jsou vhodné pro sektor obchodu a jak úspěšně volit a aplikovat specifi cký marketingový mix cm, 240 stran, ISBN V knize s mnoha příklady se dozvíte, jak ve fi remní praxi vytvořit nabídku konkurenceschopného sortimentu služeb a tyto služby úspěšně a efektivně poskytovat zákazníkům cm, 232 stran, ISBN Marketing kulturního dědictví a umění Art marketing v praxi Radka Johnová cm, 288 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN smrtelných marketingových hříchů Jak je rozpoznat a nespáchat Philip Kotler 140 stran, ISBN Řízení hotelového provozu (4., přepracované vydání) Jaromír Beránek, Pavel Kotek cm, 240 stran, ISBN Marketingová strategie destinace cestovního ruchu Jak získat více příjmů z cestovního ruchu Monika Palatková cm, 224 stran, ISBN Inovativní marketing Jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků Philip Kotler, Fernando Trias de Bes 200 stran, ISBN X Marketing v cestovním ruchu Dagmar Jakubíková V knize se dozvíte, jak aplikovat marketing v CK a agenturách, ve využití volného času, v ubytovacích, stravovacích a dopravních službách. Text obsahuje nejnovější poznatky a příklady z praxe cm, 288 stran, 329 Kč, 14,15, ISBN Vysoce efektivní marketingový plán 15 kroků k úspěchu v podnikání Peter Knight Ať jste malý podnikatel nebo velká firma, tento praktický průvodce vás v 15 krocích provede procesem, který vyřeší vaše problémy a přinese očekávaný úspěch ve vašem byznysu cm, 148 stran, ISBN Marketing management 12. vydání Philip Kotler, Kevin Lane Keller Nové, dvanácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení na světě je považováno za nejlepší vydání této bible marketingu dosud. Autoři knihu připravili s cílem pomoci fi rmám, týmům a jedincům přizpůsobit jejich marketing podmínkám na trhu 21. století. Zcela nově se věnují dnes snad nejaktuálnější problematice budování, měření a řízení značky a její hodnoty (brand management). Nově se zabývají i efektivitou marketingových činností, řízením vztahů s fi remními zákazníky (B2B CRM), lokálním a zážitkovým marketingem, vnímáním cen ze strany zákazníků, rolí marketingových komunikací a řízením vztahů s médii cm, pevná vazba, 792 stran, 1980 Kč, 96,89, ISBN POPRVÉ PLNOBAREVNÁ! 3378 Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Manuál hodnocení inovační výkonnosti

Manuál hodnocení inovační výkonnosti I v I I Projekt INOINFRA přispěje k rozvoji inovační infrastruktury VUT v Brně. Projekt s názvem INOINFRA je realizován na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a jeho hlavním cílem je vytvořit podmínky k intenzivnější

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada"

Metody znalostního managementu v hotelu Ramada Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ilyasova Vladlena Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada" Bakalářská práce 2009

Více

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO v ČR a SR Jan Dohnal, Oldřich Příklenk Jan Dohnal, Oldřich Příklenk CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO

Více

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MANAGEMENTU INOVACÍ Eva Grublová 1 Úvod Dnešní globální svět se neustále mění díky vývoji ekonomiky, rozvoji vědy a techniky, vzniku nových trhů a změny hodnot, které vyznávají

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více