it governance Inovace podnik ání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "it governance Inovace podnik ání"

Transkript

1 V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři konference:

2 Vážené dámy, vážení pánové, letošní šestý ročník znalostně zaměřených konferencí ISACA nazvaných IT Governance jsme označili podtitulkem inovace podnikání. Jestliže si výstižně přeložíme pojem governance jako panování, pak je bezezbytku klíčovým rysem dobře vedeného panování v oblasti informatiky řízené využívání inovačního potenciálu ICT. Perspektivní digitální technologie mají inovační náboj, přinášejí odlišné možnosti, nové nápady a strategické inovační myšlenky směrem k hlavní podnikatelské činnosti organizací. Zaměření konference na inovace podtrhuje její zařazení do programu Evropského roku 2009 Creativity and Innovation. Mezi hlavní témata konference patří hledání vazeb ICT strategie a inovací postavených kolem ICT a podnikové architektury. Koneckonců inovace všech řádů jsou onou rozumnou reakcí a cestou ze všude zmiňované ekonomické krize a úpadku průmyslu. Je pro IT ekonomická krize příležitostí nebo spíše hrozbou? Informační a komunikační technologie disponují vedle inovačního potenciálu i dalším důležitým potenciálem, který je v době krize velmi užitečný. Snižují náklady a eliminují procesně-rutinní činnosti, které nepřináší strategické hodnoty. Úspora nákladů je proto náplní druhého bloku konference. ISACA je mezinárodní organizací s výzkumně vývojovým zázemím v podobě IT Governance Institute. Letos jsme proto zařadili do programu seznámení s CobiT Online a novinky z výzkumu a vývoje IT Governance Institute. Pro úspěšnost na půdě ISACA CRC již tradičních interaktivních diskuzí jsme připravili panelovou diskuzi na téma Kde hledat inovační potenciál ICT?. Diskuze bude podpořena interaktivním průzkumem názoru auditoria s okamžitou reakcí panelistů na zjištěné výsledky. Právní problematika ICT je v době outsourcingu natolik aktuální problematikou, že jsme zařadili do konference úvodní workshop na téma Právní zajištění IT outsourcingu, řešení konfliktů a rozhodčí řízení. V rámci workshopu se jeho účastníci seznámí s výstižnou případovou studií z praxe smetí dovnitř, smetí ven. Konference IT Governance propojuje profesionály v oblasti ICT a jejím významným rysem je vedle odborné náplně i její společenský charakter. Výbor konference se těší na setkání s vámi i na společenském večeru, tentokráte podtrženém tradiční pečlivě připravenou řízenou ochutnávkou ušlechtilých nápojů. S přáním získání znalostí o vedení a inovačním potenciálu ICT, Petr Hujňák Předseda programového výboru a prezident ISACA CRC PROGRAMOVÝ VÝBOR: Ing. David Cón, CISA; KPMG Česká republika, s. r. o. Ing. Jan Fanta, CISA; ANECT a. s. Ing. Petr Hujňák, Ph.D., CGEIT; Per Partes Consulting, s. r. o. předseda programového výboru Ing. Luboš Klečka, CISA; Česká spořitelna, a. s. Ing. Lukáš Mikeska, CISA; Ernst & Young, s. r. o. Ing. Luděk Novák, Ph.D., CGEIT, CISA; ANECT a. s.

3 P R O G R A M K O N F E R E N C E I. den 14. října Registrace na workshop Workshop: Právní zajištění IT outsourcingu, řešení konfliktů a rozhodčí řízení Mgr. Ing. Martin Lukáš, Mgr. Milan Polák a JUDr. Daniel Weinhold; Weinhold Legal, v. o. s. ve spolupráci s Ing. Petrem Hujňákem, Ph.D., CGEIT; Per Partes Consulting, s. r. o Oběd pro účastníky workshopu Registrace Slavnostní zahájení konference Jednotné řízení architektur(y) a informatických služeb v PRE ing. Miroslav Hübner, MBA a Ing. Jiří Kalousek; Pražská energetika, a. s Přestávka Project MASTER Managing Assurance, Security and Trust Services ing. Jan Fanta, CISA a Ing. Luděk Novák, Ph.D., CGEIT, CISA; ANECT a. s Přestávka Business/ICT Governance Jiří Zahálka; Československá obchodní banka, a. s Přestávka Krize a IT, příležitost nebo hrozba? ing. Ivan Pilný; TUESDAY Business Network, o. s Společenský večer raut, degustace II. den 15. října Zavádění procesu Resource Management ve firmě Telefónica O2 Business Solutions Mgr. Jiří Skála; Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o Přestávka Implementace systému řízení služeb IT Michal Bróska; PosAm, spol. s r. o Přestávka Interaktivní diskuse: Kde hledat inovační potenciál ICT? Oběd CobiT Online ing. Lukáš Mikeska, CISA; Ernst & Young, s. r. o Přestávka Novinky z výzkumu a vývoje ITGI (IT Governance Institute) ing. Luboš Klečka, CISA; Česká spořitelna, a. s Slavnostní zakončení konference * Držitelé certifikací CISA, CISM a CGEIT získají za účast na konferenci 18 CPE hodin, za workshop 3 CPE hodiny. **Změna programu vyhrazena.

4 A N OTA CE WORKSHOP: Právní zajištění IT outsourcingu, řešení konfliktů a rozhodčí řízení Mgr. Ing. Martin Lukáš, Mgr. Milan Polák a JUDr. Daniel Weinhold; Weinhold Legal, v. o. s. ve spolupráci s Ing. Petrem Hujňákem, Ph.D., CGEIT; Per Partes Consulting s. r. o. 1. Právní zajištění IT outsourcingu Pojem outsourcing, základní typy outsourcingu, základní fáze outsourcingu, některá specifika outsourcingové smlouvy, pracovněprávní aspekty outsourcingu a ochrana zaměstnanců, řešení konfliktů z outsourcingové smlouvy. 2. Rozhodčí řízení ad hoc a před institucionálními rozhodčími soudy Výhody vs. nevýhody rozhodčího řízení, rozhodčí řízení ad hoc v ČR, stálé rozhodčí soudy v ČR, rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (RS), rozhodčí řízení dle aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR. 3. Případová studie z praxe smetí dovnitř, smetí ven Reakce na nastavené SLA v zahraničním outsourcingovém centru, rozbor možností ovlivnění reakce před podpisem smlouvy, motivace k rozumnému chování správným nastavením SLA. Změny v outsourcovaných službách a jejich souvislosti s životním cyklem outsourcovaných produktů. KONFERENCE: Jednotné řízení architektur(y) a informatických služeb v PRE Ing. Miroslav Hübner, MBA a Ing. Jiří Kalousek; Pražská energetika, a. s. Společnosti Skupiny PRE mají tradiční předmět podnikání. Přesto se vedení sekce Informatika dlouhodobě snaží nejen o kvalitní poskytování služeb, ale též o kreativní přístup a průběžný rozvoj vlastního modelu řízení. V poslední době se v souvislosti se změnami energetické legislativy, otevíráním trhu, rostoucím tlakem na efektivnost podnikání a transparentnost nákladů ukazují tyto snahy jako velice užitečné, až téměř nezbytné i pro neustálý rozvoj inovačního potenciálu hlavního businessu Skupiny PRE. Příspěvek představí praktické zkušenosti a ukázky z komplexního přístupu k budování systému řízení (informatiky), evoluční integrace množství různorodých metodik, norem a best practise a jejich reálné implementace. Prezentován bude způsob sladění architektur(y) informatických služeb a businessu, mj. včetně sledování nákladů a jejich transparentní prezentace koncovým uživatelům a platícím manažerům. Ing. Miroslav Hübner, MBA Vystudoval ČVUT FEL a kurz MBA na Sheffield Hallam University. Ve společnosti Pražská energetika, a. s., pracuje jako vedoucí sekce Informatika. Odpovídá za provoz a rozvoj všech informatických služeb pro společnosti Skupiny PRE, některé služby jsou poskytovány i jiným právním subjektům. Je předsedou CACIO (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií), členem Rady vlády pro informační společnost, ČSSI (Česká společnost pro systémovou integraci) a redakční rady DSM.

5 Ing. Jiří Kalousek Absolvoval ČVUT FEL, obor Silnoproudá elektrotechnika a VŠE FIS, obor Informační technologie. Ve společnosti Pražská energetika, a. s. se od roku 1996 věnuje analýzám, organizaci řízení Skupiny PRE a sekce Informatiky. Mimo jiné se podílel na tvorbě metodik projektového a procesního řízení, vedl projekty BPR a rozvoje informačních systémů. V rámci působnosti oddělení zastřešuje oblast řízení kvality, informatických rizik a bezpečnosti. Je certifikovaným projektovým managerem dle IPMA a ISO a auditorem jakosti. Projekt Master Managing Assurance, Security and Trust Services Ing. Jan Fanta, CISA a Ing. Luděk Novák, Ph.D., CGEIT, CISA; ANECT a. s. Součástí 7. rámcového plánu pro výzkum, vývoj a inovace v EU je i projekt MASTER (Managing Assurance, Security and Trust Services). Cílem tohoto projektu je vytvořit a ověřit metodiky, infrastruktury a nástroje pro prosazování, monitorování a audit kvantifikovaných ukazatelů bezpečnosti služeb a business procesů. Součástí je i metodika jak zajišťovat řízené a měřitelné ujištění o stavu souladu s požadavky zákonnými a regulačních orgánů. Tento projekt by tak měl stanovovat úrovně zabezpečení, důvěry a souladu vysoce dynamické Service Oriented Architecture (SOA) v multidoménových strukturách, tj. například pro dodavatelsky spolupracující organizace anebo při outsourcingu. Výstupem projektu bude mimo jiné realizace konceptu a nástroje pro rizikovou analýzu, automatizovaného předávání datových struktur mezi spolupracujícími organizacemi a nastavení průběžného souladu s externími požadavky regulátorů. V praxi bude tento systém sledován unifikovaně pomocí webovského monitoru. Ing. Jan Fanta, CISA Absolvent FEL ČVUT, technická kybernetika. Po absolvování fakulty pracoval v různých funkcích na ČVUT FEL i v Oblastním výpočetním centru vysokých škol, od roku 1990 jako projektový manažer, konzultant a auditor v komerčním sektoru, mimo jiné v Komerční bance, Deloitte a T-Systems. Bezpečností IS se zabývá od roku 1996, a procesními přístupy v IT Governance od roku Od roku 1998 má certifikaci CISA. V současné době pracuje na pozici Senior konzultant ve společnosti ANECT, a. s. Je členem výboru české pobočky ISACA. Ing. Luděk Novák, Ph.D., CGEIT, CISA Vystudoval v roce 1991 Vojenskou akademii v Brně, kde působil do roku 1994 jako odborný asistent se zaměřením na počítačovou bezpečnost. Do roku 1999 pracoval jako odborník na bezpečnost informací v různých pozicích na Generálním štábu Armády ČR. Od roku 2000 uplatňuje zkušenosti s řízením informatiky v komerčním sektoru. V současnosti se zaměřuje na řízení informačních rizik, řízení bezpečnosti informací a řízení procesů ICT ve společnosti ANECT. Je držitelem certifikátů CISA, CGEIT, CISSP, má kvalifikaci vedoucího auditora pro ohodnocení souladu podle norem ISO/IEC 27001, ISO/IEC a BS Je členem výboru české pobočky ISACA a členem technické komise ČNI TNK 20 Informační technologie. Business/ICT Governance Jiří Zahálka; Československá obchodní banka, a. s. Změnil se svět, požadavky zákazníků, zvýšila se konkurence a významně narůstá potřeba soustředit se na výnos a inovaci produktů, a proto ČSOB zásadně mění ICT/Business governace, aby zvýšila výnos a zrychlila uvedení nových produktů na trh. Základní změna spočívá v integraci všech ICT lokálních jednotek do jedné organizace a sdílení fungujících služeb. Organizační uspořádání samo o sobě má dopad na inovaci produktů malý. Zásadní je změna myšlení ICT lidí směrem k business potřebám, efektivitě,

6 jednoduchosti představivosti a v neposlední řadě k disciplíně. V rámci inovace všechny rozvojové projekty přehodnocujeme a dělíme je na vítěze a poražené, přičemž kdo byl ještě v loňském roce vítěz, již letos může být v kolonce poražený, protože dříve se vše soustředilo na velké a dokonalé a dnes trh žádá malé, rychlé, levné, nové či inovované. Governace nyní dostává další rozměry, neboť problém není jen o inovaci, businessu, ICT, ale také o komunikaci, marketingu, riziku a předvídavosti a to jsou často role, které ICT velmi často zcela ignoruje a nebuduje tyto kompetence. Jiří Zahálka Od letošního roku pracuje v ČSOB na pozici Ředitele podpory masového trhu. Tato role ve skutečnosti znamená podporu divize Poštovní spořitelny v oblasti řízení útvarů finančního řízení, marketingové komunikace, řízení projektů, business architektury a inovace, podporu dceřiné společnosti ČMSS, technologickou podporu České pošty a další nestandardní podpory, včetně ICT/Governance. Před lednem 2009 působil 4 roky v ČSOB ICT divizi jako ředitel ICT vývoje Back endových systémů, což představovalo řízení vývoje cca 350 různých SW aplikací. V minulosti se pohyboval vždy na poli ICT ( od helpdeskového pracovníka, přes vývojáře, správce systému po řízení různých ICT útvarů). Krize a IT, příležitost nebo hrozba? Ing. Ivan Pilný; TUESDAY Business Network, o. s. Krize virtuální i skutečná se u nás, zdá se, na nějaký čas zabydlela. Pro CIO pesimistu hrozba, pro optimistu přiležitost měnit, inovovat, zlepšovat i rozvíjet. Mění se nejen firmy uvnitř, ale také jejich zákazníci a konkurenti. Je, bude a mělo by IT být komoditou, nebo změněné prostředí vybízí k ambicím být diferenciátorem a hnací silou inovace firmy? Podíváme se společně na vybrané nové trendy v IT, v oblasti diferenciace a co pro roli CIO mohou znamenat. Ing. Ivan Pilný Ivan Pilný působí jako konzultant a zastává funkci prezidenta TUESDAY Business Network. Dříve pracoval jako generální ředitel alternativního operátora společnosti etel a také jako předseda představenstva Českého Telecomu. V letech byl generálním ředitelem Microsoftu ČR, poté působil jako prezident Sdružení pro informační společnost. Během své kariéry působil ve výkonných pozicích významných ICT společností. Zavádění procesu Resource Management ve firmě Telefónica O2 Business Solutions Mgr. Jiří Skála; Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o. Proces Resource Management poskytuje manažerům společnosti hodnověrné informace o tom, na které zakázce, projektu či interní aktivitě který zaměstnanec a v jaké roli aktuálně pracuje, jaké práce zde vykonává, a na čem kdo bude pracovat za týden, za měsíc a za půl roku. Proces poskytuje hodnověrná data o tom, jaká kvalifikace je jakým způsobem využívána, což následně slouží k rozhodování o tom, které kvalifikace je třeba doplňovat a které je naopak třeba utlumovat. Současně dostáváme odpověď na otázku, kolik potřebujeme v každém kvalifikačním oboru seniorů a kolik juniorů, a které pozice je výhodnější pokrýt externími zdroji. Celý proces je rovněž technicky provázán s procesem objednávání externích zdrojů a s procesy finančního řízení zakázek a reportingu. V takovémto prostředí pak tedy není důvod k plošnému snižování personálních stavů, neboť lze v kterémkoli okamžiku prokázat, které lidské zdroje se s jakými náklady podílejí na zajištění kterých zakázek s jakými výnosy.

7 Mgr. Jiří Skála Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a Univerzity J. A. Komenského s 16 lety praxe v oblastech řízení a koordinace ICT projektů a vývoje informačních systémů od analýzy přes programování až po implementaci, školení uživatelů a zajišťování provozní podpory. Od roku 2003 se specializuje na oblast řízení ICT služeb, vyvinul a vedl desítky kurzů podle ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000, pracoval jako vedoucí pracovních týmů v projektech zavádění procesů IT Service Managementu a systémů řízení IT služeb dle ISO/ IEC Je zakládajícím členem občanského sdružení itsmf Czech Republic, kde od jeho založení působí jako předseda finančního výboru. Implementace systému řízení služeb IT Michal Bróska; PosAm, spol. s r. o. Tento příspěvek představí případovou studii společnosti PosAm pro jednoho ze svých dlouholetých zákazníků. Společnost poskytuje zákazníkovi služby technické podpory IT ve všech lokalitách rozmístěných po celém území SR s garancí jejich stejné kvality. Ukázka přiblíží účastníkům konference oblasti, kde byly reálně dosaženy úspory nákladů zákazníka a to díky zavedenému procesnímu řízení na bázi ITIL/ISO a za podpory vhodných softwarových nástrojů. Účastníci se seznámí s potenciálem procesního řízení pro poskytování služeb IT s ohledem na proaktivní přístup při podpoře služeb IT služeb, dosahování škálových efektů ( more for less ), zlepšení efektivity zdrojů, dodržování plnění SLA, analýzu spokojnosti uživatelů a v neposlední řadě i praktické příklady kontinuálního zlepšování služeb. Michal Bróska Vystudoval v roce 2002 univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici a v roce 2006 Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Během studia v Německu pracoval v Service Desku IT, poté řídil mezinárodní projekty IT. Praktické zkušenosti z oblasti řízení provozu a služeb IT využíval od roku 2005 pro poradenskou činnost v této oblasti. V roce 2007 byl jedním z autorů studie IT: Kostenstelle oder Businessmotor, která zkoumala vztah business organizace a IT organizace ve velkých německých společnostech. Spolu s několika technickými certifikacemi je od roku 2005 držitelem certifikace ITIL Foundation a od roku 2009 členem itsmf Slovensko. V současnosti pracuje jako IT Service Management konzultant pro společnost PosAm na Slovensku. Interaktivní diskuse: Kde hledat inovační potenciál ICT? Tradiční interaktivní panelová diskuze hledající inovační potenciál informačních a komunikačních technologií. Jakou roli mají konvergované digitální technologie pro inovace v době ekonomické krize? Jaké inovační hodnoty nabízí ICT v nastupující interaktivní společnosti? Do jaké míry bude znalostní ekonomika postavena na ICT? Diskuze bude podpořena interaktivním průzkumem názoru auditoria s okamžitou reakcí panelistů na zjištěné výsledky. CobiT Online Ing. Lukáš Mikeska, ACCA, CISA; Ernst & Young, s. r. o. Využití CobiT online není v Čechách podle všeho příliš rozšířeno. Podíváme se společně na to, co placená i volná e-verze CobiTu ve verzi 4.1 nabízí. Zamyslíme se společně nad jeho využitím při zlepšení IT Governance ve společnostech i nad možnostmi, které může nabízet pro interní audit IT. Prozkoumáme společně (ne)výhody procházení obsahu CobiTu online, vyzkoušíme si sekci benchmarkingu a podíváme se, co aktuálně řeší komunita uživatelů CobiTu.

8 Ing. Lukáš Mikeska, ACCA, CISA Působí jako Senior manažer ve společnosti Ernst & Young v Praze, kam nastoupil po dokončení Vysoké školy ekonomické v Praze. Po získání zkušeností v oblasti finančního auditu se zaměřil na informační bezpečnost, IT Governance a integritu ERP systémů. Je členem výboru české pobočky ISACA a pravidelně vystupuje na konferencích a fórech věnovaných aktuálním otázkám řízení informační bezpečnosti. Novinky z výzkumu a vývoje ITGI (IT Governance Institute) Ing. Luboš Klečka, CISA; Česká spořitelna, a. s. IT Governance Institute (ITGI) (www.itgi.org) byl založen v roce 1998 za účelem sjednocení a přípravy standardů, k realizaci efektivních činností spojených s ověřováním kontrolních mechanismů, řízení a vedení IT. Vše v harmonii tak, aby byly vždy dosaženy obchodní cíle a rizika, spojená s plněním obchodních strategií, byla efektivně řízena, pravidelně měřena a vyhodnocována. Nabízí ojedinělé výzkumné zprávy, studie které pomohou řídit a ovládnout činnosti IT. Například: CobiT 4.1, IT Governance zralost procesů, Rámec IT rizik, Průvodce implementace IT Governance apod. Seznámíme vás s novinkami a závěry v oblasti výzkumu a vývoje, kterými se aktuálně ITGI zabývá. Ing. Luboš Klečka, CISA Absolvent Vojenské akademie v Brně, se zaměřením na automatizované systémy řízení a velení. Dlouhodobě se zabýval problematikou bezpečnosti IT, působil jako bezpečnostní specialista v Komerční bance. Podílel se na vytvoření a rozvoji infrastruktury veřejných klíčů, řešil otázku bezpečnosti v rámci projektových aktivit. V současné době je zodpovědný za IT audit v České spořitelně. Od roku 1999 je držitelem titulu CISA (Certified Information System Auditor). Je členem výboru české pobočky ISACA. M ÍS TO KO NFER EN CE Resort Svatá Kateřina, dříve Lázně sv. Kateřina, se nachází na pomezí Čech a Moravy v úkrytu jehličnatých lesů Českomoravské vrchoviny nedaleko Počátek u Pelhřimova. Součástí areálu jsou tenisové kurty, driving range, stáje, wellness (sauny, parní lázně, masáže), tělocvičny.

9 ú d a j e k e ko nfer en ci REGISTRACE Registrace účastníků na workshop je od hod. Registrace účastníků na konferenci je od hod. PARKOVÁNÍ Parkování je zajištěno zdarma. OBLEČENÍ V průběhu konference i společenského večera business casual. KONFERENČNÍ POPLATEK Podání přihlášky do Kč ( Kč s DPH)* Podání přihlášky po Kč ( Kč s DPH)* Pro členy spolupracujících organizací Kč (8.211 Kč s DPH)* Workshop Kč (1.666 Kč s DPH)* (pro účastníky workshopu je v ceně zahrnut také oběd) * Prosíme při úhradě zasílejte celkovou částku včetně DPH. Děkujeme. Konferenční poplatek zahrnuje vstup na oba dny odborné konference a na společenský večer s rautem, dále konferenční materiály, občerstvení včetně oběda. Ubytování není zahrnuto v této ceně. UBYTOVÁNÍ Resort Svatá Kateřina**** Svatá Kateřina Počátky Tel.: (+ 420) Cena pokoje pro účastníky konference je: jednolůžkový pokoj Kč osoba / noc** dvoulůžkový pokoj Kč osoba / noc** ** Uvedená cena je včetně 9 % DPH. Ubytování zajišťuje kancelář ISACA CRC. Máte-li zájem o rezervaci, uveďte to prosím do přihlášky. Částku za ubytování prosím pošlete společně s úhradou konferenčního poplatku (fakturu vám vystavíme). Více informací o konferenci a registraci on-line naleznete na adrese nebo prostřednictvím kanceláře: ISACA Czech Republic Chapter Španělská 2, Praha 2 Tel.: (+420) Fax: (+420) R e g i s t r a c e o n - l i n e n a a d r e s e w w w. i s a c a. c z

10 ve spolupráci s: mediální partner: kontakt: isaca Czech Republic Chapter, o.s. radka Vaňková španělská Praha 2 tel.: (+420) fax: (+420) Web: organizační zajištění: Personal Image Design s.r.o., Konviktská 291/24, Praha 1,

VÝROČNÍ KONFERENCE. Receptář IT aneb osvědčené návody jak být úspěšný nejen při řízení IT, ale i na parketu

VÝROČNÍ KONFERENCE. Receptář IT aneb osvědčené návody jak být úspěšný nejen při řízení IT, ale i na parketu Receptář IT aneb osvědčené návody jak být úspěšný nejen při řízení IT, ale i na parketu VÝROČNÍ KONFERENCE 25. února 2010 konferenční centrum ČNB, Praha Generální partner Hlavní partner Partneři setkání

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ TÜV. Vážená paní / Vážený pane,

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ TÜV. Vážená paní / Vážený pane, TÜV NORD Czech, s.r.o. Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9 - Libeň Tel: (00420) 296 587 201-5 Fax: (00420) 296 587 240 tuev-nord@tuev-nord.cz www.tuev-nord.cz TÜV Vážená paní / Vážený pane, POZVÁNKA NA

Více

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Rozhodujícím faktorem jakéhokoliv vzdělávacího programu jsou jeho lektoři. V tomto směru bude poskytovatel důsledně dbát na to, aby v týmu lektorů byli

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

ISO/IEC 20000 certifikace v ČR. Miroslav Sedláček

ISO/IEC 20000 certifikace v ČR. Miroslav Sedláček ISO/IEC 20000 certifikace v ČR Miroslav Sedláček ek auditor, EZU EZU Elektrotechnický zkušební ústav založen v roce 1926 80 let zkoušení a testování elektrotechnických výrobků Certifikační orgán pro QMS

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Datové centrum SPCSS Představení služeb DC SPCSS str. 2 Proč jsme na trhu Mise Předmětem podnikání státního podniku SPCSS je provozování

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015 Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 Workshop pro veře jnou spr ávu Hlavní partner partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet David Melichar Tomáš Hrabík Agenda prezentace 1. Stručné představení firmy CORTIS Consulting 2. Procesní řízení a veřejná správa Základní východiska

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Konference Brno Holiday Inn 26.10. 2011 Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás a Vaše kolegy srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma : Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ KURZŮ A DRŽITELŮ CERTIFIKÁTŮ

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ KURZŮ A DRŽITELŮ CERTIFIKÁTŮ Váš partner na cestì za vyššíkvalitou 2016 k o n f e r e n c e 23. 24. 3. 2016 Orea Hotel Pyramida Bělohorská 24, 169 01 Praha 6 Vzdělávání a specifické VW/Škoda požadavky na kvalitu dodávek Ochrana životního

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Řízení nákladů a výkonnosti IT

Řízení nákladů a výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a výkonnosti IT Zajistěte efektivní chod Vašeho IT! www.konference.cz/it.cfm Efektivní řízení IT na co je důležité myslet? Zanalyzujte náklady na IT jaké metody využít?

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě

Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s MV ČR a VŠE v Praze a s podporou partnerů konference Microsoft a BDO IT si Vás dovoluje pozvat na konferenci Schvalování ICT projektů a hodnocení

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části.

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části. BEZPEČNOST IS Předmět Bezpečnost IS je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření podnikového bezpečnostního programu. Má představit studentům hlavní

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 Workshop pro veře jnou spr ávu Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015,

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec ZADÁVACÍ PODMÍNKY Nabídková cena v Kč bez DPH (max. 20.600.000,- Kč bez DPH) Cena za body 1. - 6. kap. 2.2.

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

ŽIVOTOPISY PŘEDSTAVENÝCH API

ŽIVOTOPISY PŘEDSTAVENÝCH API ŽIVOTOPISY PŘEDSTAVENÝCH API Mgr. LUKÁŠ VYMĚTAL generální ředitel vedoucí služebního úřadu 2016 doposud generální ředitel 2008 2016 ředitel Divize Strukturální fondy 2006 2008 vedoucí akvizičního oddělení

Více

100% TERAPIE a ROZVOJ Firemním

100% TERAPIE a ROZVOJ Firemním Obsah? Kdo jsme str. 3 Proč s námi str. 4 Ve kterých vodách jsme si jistí str. 5 Outsourcing personálních služeb str. 6 Vzdělávání a rozvoj str. 7 Interim HR Management str. 8 Poradenství v personalistice

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Životopis. Student EEICT 2002 druhé místo. Creative Mobile Award 2001 první místo

Životopis. Student EEICT 2002 druhé místo. Creative Mobile Award 2001 první místo Životopis Osobní údaje Jméno: Jan Makovička Akademický titul: Ing. et Ing. Datum narození: 29. dubna 1979 Občanství: ČR Národnost: česká Rodinný stav: svobodný Trvalé bydliště: Ořešínská 18a, 621 00 Brno

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s MV ČR a VŠE a s podporou partnerů konference CIEM, ATTN a ICONTIO si Vás dovoluje pozvat na konferenci Standardizace agend přenesené působnosti

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

it governance Cobit 5 a jeho přínosy do praxe 24. a 25. října 2012 NH Congress Hotel Olomouc I X. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e

it governance Cobit 5 a jeho přínosy do praxe 24. a 25. října 2012 NH Congress Hotel Olomouc I X. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e I X. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Cobit 5 a jeho přínosy do praxe 24. a 25. října 2012 NH Congress Hotel Olomouc partneři konference: Vážené dámy, vážení pánové, mezivládí

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Praha; Daniel Häusler

Praha; Daniel Häusler Praha; 20. 6. 2013 Daniel Häusler Obsah 1. Certifikace 2. Akademie risk managementu 3. Časopis Interní auditor 4. Webinář 5. Národní konference ČIIA 2013 strana 2 I. CERTIFIKACE strana 3 I. CERTIFIKACE

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005 Příloha č. 2 Údaje o členech dozorčí rady, představenstva a vrcholového vedení Hypoteční banky, dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

úterý , středa Clarion Congress Hotel Prague Vysočany

úterý , středa Clarion Congress Hotel Prague Vysočany Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 28.11.2016, středa 29.11.2017 - Clarion Congress Hotel Prague Vysočany Akce se koná pod záštitou: Ing. Andrej

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více

Praha; Daniel Häusler

Praha; Daniel Häusler Praha; 20. 9. 2013 Daniel Häusler Obsah 1. Certifikace 2. Akademie risk managementu 3. Časopis Interní auditor 4. Webinář 5. Národní konference ČIIA 2013 strana 2 I. CERTIFIKACE strana 3 I. CERTIFIKACE

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH

PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH 23.01.2017 WWW.SPCR.CZ PROGRAM JEDNÁNÍ 1. Úvodní slovo, zahájení jednání 2. Agenda 4.0 na vládní úrovni 3. Implementace Průmyslu 4.0 ve firmách

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 11. 5. 2012

7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 11. 5. 2012 7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 11. 5. 2012 7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu s podporou společnosti Deloitte Czech Republic strana 2 Panelisté Ing. Petr

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Podpora řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová

Více