it governance Inovace podnik ání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "it governance Inovace podnik ání"

Transkript

1 V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři konference:

2 Vážené dámy, vážení pánové, letošní šestý ročník znalostně zaměřených konferencí ISACA nazvaných IT Governance jsme označili podtitulkem inovace podnikání. Jestliže si výstižně přeložíme pojem governance jako panování, pak je bezezbytku klíčovým rysem dobře vedeného panování v oblasti informatiky řízené využívání inovačního potenciálu ICT. Perspektivní digitální technologie mají inovační náboj, přinášejí odlišné možnosti, nové nápady a strategické inovační myšlenky směrem k hlavní podnikatelské činnosti organizací. Zaměření konference na inovace podtrhuje její zařazení do programu Evropského roku 2009 Creativity and Innovation. Mezi hlavní témata konference patří hledání vazeb ICT strategie a inovací postavených kolem ICT a podnikové architektury. Koneckonců inovace všech řádů jsou onou rozumnou reakcí a cestou ze všude zmiňované ekonomické krize a úpadku průmyslu. Je pro IT ekonomická krize příležitostí nebo spíše hrozbou? Informační a komunikační technologie disponují vedle inovačního potenciálu i dalším důležitým potenciálem, který je v době krize velmi užitečný. Snižují náklady a eliminují procesně-rutinní činnosti, které nepřináší strategické hodnoty. Úspora nákladů je proto náplní druhého bloku konference. ISACA je mezinárodní organizací s výzkumně vývojovým zázemím v podobě IT Governance Institute. Letos jsme proto zařadili do programu seznámení s CobiT Online a novinky z výzkumu a vývoje IT Governance Institute. Pro úspěšnost na půdě ISACA CRC již tradičních interaktivních diskuzí jsme připravili panelovou diskuzi na téma Kde hledat inovační potenciál ICT?. Diskuze bude podpořena interaktivním průzkumem názoru auditoria s okamžitou reakcí panelistů na zjištěné výsledky. Právní problematika ICT je v době outsourcingu natolik aktuální problematikou, že jsme zařadili do konference úvodní workshop na téma Právní zajištění IT outsourcingu, řešení konfliktů a rozhodčí řízení. V rámci workshopu se jeho účastníci seznámí s výstižnou případovou studií z praxe smetí dovnitř, smetí ven. Konference IT Governance propojuje profesionály v oblasti ICT a jejím významným rysem je vedle odborné náplně i její společenský charakter. Výbor konference se těší na setkání s vámi i na společenském večeru, tentokráte podtrženém tradiční pečlivě připravenou řízenou ochutnávkou ušlechtilých nápojů. S přáním získání znalostí o vedení a inovačním potenciálu ICT, Petr Hujňák Předseda programového výboru a prezident ISACA CRC PROGRAMOVÝ VÝBOR: Ing. David Cón, CISA; KPMG Česká republika, s. r. o. Ing. Jan Fanta, CISA; ANECT a. s. Ing. Petr Hujňák, Ph.D., CGEIT; Per Partes Consulting, s. r. o. předseda programového výboru Ing. Luboš Klečka, CISA; Česká spořitelna, a. s. Ing. Lukáš Mikeska, CISA; Ernst & Young, s. r. o. Ing. Luděk Novák, Ph.D., CGEIT, CISA; ANECT a. s.

3 P R O G R A M K O N F E R E N C E I. den 14. října Registrace na workshop Workshop: Právní zajištění IT outsourcingu, řešení konfliktů a rozhodčí řízení Mgr. Ing. Martin Lukáš, Mgr. Milan Polák a JUDr. Daniel Weinhold; Weinhold Legal, v. o. s. ve spolupráci s Ing. Petrem Hujňákem, Ph.D., CGEIT; Per Partes Consulting, s. r. o Oběd pro účastníky workshopu Registrace Slavnostní zahájení konference Jednotné řízení architektur(y) a informatických služeb v PRE ing. Miroslav Hübner, MBA a Ing. Jiří Kalousek; Pražská energetika, a. s Přestávka Project MASTER Managing Assurance, Security and Trust Services ing. Jan Fanta, CISA a Ing. Luděk Novák, Ph.D., CGEIT, CISA; ANECT a. s Přestávka Business/ICT Governance Jiří Zahálka; Československá obchodní banka, a. s Přestávka Krize a IT, příležitost nebo hrozba? ing. Ivan Pilný; TUESDAY Business Network, o. s Společenský večer raut, degustace II. den 15. října Zavádění procesu Resource Management ve firmě Telefónica O2 Business Solutions Mgr. Jiří Skála; Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o Přestávka Implementace systému řízení služeb IT Michal Bróska; PosAm, spol. s r. o Přestávka Interaktivní diskuse: Kde hledat inovační potenciál ICT? Oběd CobiT Online ing. Lukáš Mikeska, CISA; Ernst & Young, s. r. o Přestávka Novinky z výzkumu a vývoje ITGI (IT Governance Institute) ing. Luboš Klečka, CISA; Česká spořitelna, a. s Slavnostní zakončení konference * Držitelé certifikací CISA, CISM a CGEIT získají za účast na konferenci 18 CPE hodin, za workshop 3 CPE hodiny. **Změna programu vyhrazena.

4 A N OTA CE WORKSHOP: Právní zajištění IT outsourcingu, řešení konfliktů a rozhodčí řízení Mgr. Ing. Martin Lukáš, Mgr. Milan Polák a JUDr. Daniel Weinhold; Weinhold Legal, v. o. s. ve spolupráci s Ing. Petrem Hujňákem, Ph.D., CGEIT; Per Partes Consulting s. r. o. 1. Právní zajištění IT outsourcingu Pojem outsourcing, základní typy outsourcingu, základní fáze outsourcingu, některá specifika outsourcingové smlouvy, pracovněprávní aspekty outsourcingu a ochrana zaměstnanců, řešení konfliktů z outsourcingové smlouvy. 2. Rozhodčí řízení ad hoc a před institucionálními rozhodčími soudy Výhody vs. nevýhody rozhodčího řízení, rozhodčí řízení ad hoc v ČR, stálé rozhodčí soudy v ČR, rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (RS), rozhodčí řízení dle aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR. 3. Případová studie z praxe smetí dovnitř, smetí ven Reakce na nastavené SLA v zahraničním outsourcingovém centru, rozbor možností ovlivnění reakce před podpisem smlouvy, motivace k rozumnému chování správným nastavením SLA. Změny v outsourcovaných službách a jejich souvislosti s životním cyklem outsourcovaných produktů. KONFERENCE: Jednotné řízení architektur(y) a informatických služeb v PRE Ing. Miroslav Hübner, MBA a Ing. Jiří Kalousek; Pražská energetika, a. s. Společnosti Skupiny PRE mají tradiční předmět podnikání. Přesto se vedení sekce Informatika dlouhodobě snaží nejen o kvalitní poskytování služeb, ale též o kreativní přístup a průběžný rozvoj vlastního modelu řízení. V poslední době se v souvislosti se změnami energetické legislativy, otevíráním trhu, rostoucím tlakem na efektivnost podnikání a transparentnost nákladů ukazují tyto snahy jako velice užitečné, až téměř nezbytné i pro neustálý rozvoj inovačního potenciálu hlavního businessu Skupiny PRE. Příspěvek představí praktické zkušenosti a ukázky z komplexního přístupu k budování systému řízení (informatiky), evoluční integrace množství různorodých metodik, norem a best practise a jejich reálné implementace. Prezentován bude způsob sladění architektur(y) informatických služeb a businessu, mj. včetně sledování nákladů a jejich transparentní prezentace koncovým uživatelům a platícím manažerům. Ing. Miroslav Hübner, MBA Vystudoval ČVUT FEL a kurz MBA na Sheffield Hallam University. Ve společnosti Pražská energetika, a. s., pracuje jako vedoucí sekce Informatika. Odpovídá za provoz a rozvoj všech informatických služeb pro společnosti Skupiny PRE, některé služby jsou poskytovány i jiným právním subjektům. Je předsedou CACIO (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií), členem Rady vlády pro informační společnost, ČSSI (Česká společnost pro systémovou integraci) a redakční rady DSM.

5 Ing. Jiří Kalousek Absolvoval ČVUT FEL, obor Silnoproudá elektrotechnika a VŠE FIS, obor Informační technologie. Ve společnosti Pražská energetika, a. s. se od roku 1996 věnuje analýzám, organizaci řízení Skupiny PRE a sekce Informatiky. Mimo jiné se podílel na tvorbě metodik projektového a procesního řízení, vedl projekty BPR a rozvoje informačních systémů. V rámci působnosti oddělení zastřešuje oblast řízení kvality, informatických rizik a bezpečnosti. Je certifikovaným projektovým managerem dle IPMA a ISO a auditorem jakosti. Projekt Master Managing Assurance, Security and Trust Services Ing. Jan Fanta, CISA a Ing. Luděk Novák, Ph.D., CGEIT, CISA; ANECT a. s. Součástí 7. rámcového plánu pro výzkum, vývoj a inovace v EU je i projekt MASTER (Managing Assurance, Security and Trust Services). Cílem tohoto projektu je vytvořit a ověřit metodiky, infrastruktury a nástroje pro prosazování, monitorování a audit kvantifikovaných ukazatelů bezpečnosti služeb a business procesů. Součástí je i metodika jak zajišťovat řízené a měřitelné ujištění o stavu souladu s požadavky zákonnými a regulačních orgánů. Tento projekt by tak měl stanovovat úrovně zabezpečení, důvěry a souladu vysoce dynamické Service Oriented Architecture (SOA) v multidoménových strukturách, tj. například pro dodavatelsky spolupracující organizace anebo při outsourcingu. Výstupem projektu bude mimo jiné realizace konceptu a nástroje pro rizikovou analýzu, automatizovaného předávání datových struktur mezi spolupracujícími organizacemi a nastavení průběžného souladu s externími požadavky regulátorů. V praxi bude tento systém sledován unifikovaně pomocí webovského monitoru. Ing. Jan Fanta, CISA Absolvent FEL ČVUT, technická kybernetika. Po absolvování fakulty pracoval v různých funkcích na ČVUT FEL i v Oblastním výpočetním centru vysokých škol, od roku 1990 jako projektový manažer, konzultant a auditor v komerčním sektoru, mimo jiné v Komerční bance, Deloitte a T-Systems. Bezpečností IS se zabývá od roku 1996, a procesními přístupy v IT Governance od roku Od roku 1998 má certifikaci CISA. V současné době pracuje na pozici Senior konzultant ve společnosti ANECT, a. s. Je členem výboru české pobočky ISACA. Ing. Luděk Novák, Ph.D., CGEIT, CISA Vystudoval v roce 1991 Vojenskou akademii v Brně, kde působil do roku 1994 jako odborný asistent se zaměřením na počítačovou bezpečnost. Do roku 1999 pracoval jako odborník na bezpečnost informací v různých pozicích na Generálním štábu Armády ČR. Od roku 2000 uplatňuje zkušenosti s řízením informatiky v komerčním sektoru. V současnosti se zaměřuje na řízení informačních rizik, řízení bezpečnosti informací a řízení procesů ICT ve společnosti ANECT. Je držitelem certifikátů CISA, CGEIT, CISSP, má kvalifikaci vedoucího auditora pro ohodnocení souladu podle norem ISO/IEC 27001, ISO/IEC a BS Je členem výboru české pobočky ISACA a členem technické komise ČNI TNK 20 Informační technologie. Business/ICT Governance Jiří Zahálka; Československá obchodní banka, a. s. Změnil se svět, požadavky zákazníků, zvýšila se konkurence a významně narůstá potřeba soustředit se na výnos a inovaci produktů, a proto ČSOB zásadně mění ICT/Business governace, aby zvýšila výnos a zrychlila uvedení nových produktů na trh. Základní změna spočívá v integraci všech ICT lokálních jednotek do jedné organizace a sdílení fungujících služeb. Organizační uspořádání samo o sobě má dopad na inovaci produktů malý. Zásadní je změna myšlení ICT lidí směrem k business potřebám, efektivitě,

6 jednoduchosti představivosti a v neposlední řadě k disciplíně. V rámci inovace všechny rozvojové projekty přehodnocujeme a dělíme je na vítěze a poražené, přičemž kdo byl ještě v loňském roce vítěz, již letos může být v kolonce poražený, protože dříve se vše soustředilo na velké a dokonalé a dnes trh žádá malé, rychlé, levné, nové či inovované. Governace nyní dostává další rozměry, neboť problém není jen o inovaci, businessu, ICT, ale také o komunikaci, marketingu, riziku a předvídavosti a to jsou často role, které ICT velmi často zcela ignoruje a nebuduje tyto kompetence. Jiří Zahálka Od letošního roku pracuje v ČSOB na pozici Ředitele podpory masového trhu. Tato role ve skutečnosti znamená podporu divize Poštovní spořitelny v oblasti řízení útvarů finančního řízení, marketingové komunikace, řízení projektů, business architektury a inovace, podporu dceřiné společnosti ČMSS, technologickou podporu České pošty a další nestandardní podpory, včetně ICT/Governance. Před lednem 2009 působil 4 roky v ČSOB ICT divizi jako ředitel ICT vývoje Back endových systémů, což představovalo řízení vývoje cca 350 různých SW aplikací. V minulosti se pohyboval vždy na poli ICT ( od helpdeskového pracovníka, přes vývojáře, správce systému po řízení různých ICT útvarů). Krize a IT, příležitost nebo hrozba? Ing. Ivan Pilný; TUESDAY Business Network, o. s. Krize virtuální i skutečná se u nás, zdá se, na nějaký čas zabydlela. Pro CIO pesimistu hrozba, pro optimistu přiležitost měnit, inovovat, zlepšovat i rozvíjet. Mění se nejen firmy uvnitř, ale také jejich zákazníci a konkurenti. Je, bude a mělo by IT být komoditou, nebo změněné prostředí vybízí k ambicím být diferenciátorem a hnací silou inovace firmy? Podíváme se společně na vybrané nové trendy v IT, v oblasti diferenciace a co pro roli CIO mohou znamenat. Ing. Ivan Pilný Ivan Pilný působí jako konzultant a zastává funkci prezidenta TUESDAY Business Network. Dříve pracoval jako generální ředitel alternativního operátora společnosti etel a také jako předseda představenstva Českého Telecomu. V letech byl generálním ředitelem Microsoftu ČR, poté působil jako prezident Sdružení pro informační společnost. Během své kariéry působil ve výkonných pozicích významných ICT společností. Zavádění procesu Resource Management ve firmě Telefónica O2 Business Solutions Mgr. Jiří Skála; Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o. Proces Resource Management poskytuje manažerům společnosti hodnověrné informace o tom, na které zakázce, projektu či interní aktivitě který zaměstnanec a v jaké roli aktuálně pracuje, jaké práce zde vykonává, a na čem kdo bude pracovat za týden, za měsíc a za půl roku. Proces poskytuje hodnověrná data o tom, jaká kvalifikace je jakým způsobem využívána, což následně slouží k rozhodování o tom, které kvalifikace je třeba doplňovat a které je naopak třeba utlumovat. Současně dostáváme odpověď na otázku, kolik potřebujeme v každém kvalifikačním oboru seniorů a kolik juniorů, a které pozice je výhodnější pokrýt externími zdroji. Celý proces je rovněž technicky provázán s procesem objednávání externích zdrojů a s procesy finančního řízení zakázek a reportingu. V takovémto prostředí pak tedy není důvod k plošnému snižování personálních stavů, neboť lze v kterémkoli okamžiku prokázat, které lidské zdroje se s jakými náklady podílejí na zajištění kterých zakázek s jakými výnosy.

7 Mgr. Jiří Skála Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a Univerzity J. A. Komenského s 16 lety praxe v oblastech řízení a koordinace ICT projektů a vývoje informačních systémů od analýzy přes programování až po implementaci, školení uživatelů a zajišťování provozní podpory. Od roku 2003 se specializuje na oblast řízení ICT služeb, vyvinul a vedl desítky kurzů podle ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000, pracoval jako vedoucí pracovních týmů v projektech zavádění procesů IT Service Managementu a systémů řízení IT služeb dle ISO/ IEC Je zakládajícím členem občanského sdružení itsmf Czech Republic, kde od jeho založení působí jako předseda finančního výboru. Implementace systému řízení služeb IT Michal Bróska; PosAm, spol. s r. o. Tento příspěvek představí případovou studii společnosti PosAm pro jednoho ze svých dlouholetých zákazníků. Společnost poskytuje zákazníkovi služby technické podpory IT ve všech lokalitách rozmístěných po celém území SR s garancí jejich stejné kvality. Ukázka přiblíží účastníkům konference oblasti, kde byly reálně dosaženy úspory nákladů zákazníka a to díky zavedenému procesnímu řízení na bázi ITIL/ISO a za podpory vhodných softwarových nástrojů. Účastníci se seznámí s potenciálem procesního řízení pro poskytování služeb IT s ohledem na proaktivní přístup při podpoře služeb IT služeb, dosahování škálových efektů ( more for less ), zlepšení efektivity zdrojů, dodržování plnění SLA, analýzu spokojnosti uživatelů a v neposlední řadě i praktické příklady kontinuálního zlepšování služeb. Michal Bróska Vystudoval v roce 2002 univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici a v roce 2006 Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Během studia v Německu pracoval v Service Desku IT, poté řídil mezinárodní projekty IT. Praktické zkušenosti z oblasti řízení provozu a služeb IT využíval od roku 2005 pro poradenskou činnost v této oblasti. V roce 2007 byl jedním z autorů studie IT: Kostenstelle oder Businessmotor, která zkoumala vztah business organizace a IT organizace ve velkých německých společnostech. Spolu s několika technickými certifikacemi je od roku 2005 držitelem certifikace ITIL Foundation a od roku 2009 členem itsmf Slovensko. V současnosti pracuje jako IT Service Management konzultant pro společnost PosAm na Slovensku. Interaktivní diskuse: Kde hledat inovační potenciál ICT? Tradiční interaktivní panelová diskuze hledající inovační potenciál informačních a komunikačních technologií. Jakou roli mají konvergované digitální technologie pro inovace v době ekonomické krize? Jaké inovační hodnoty nabízí ICT v nastupující interaktivní společnosti? Do jaké míry bude znalostní ekonomika postavena na ICT? Diskuze bude podpořena interaktivním průzkumem názoru auditoria s okamžitou reakcí panelistů na zjištěné výsledky. CobiT Online Ing. Lukáš Mikeska, ACCA, CISA; Ernst & Young, s. r. o. Využití CobiT online není v Čechách podle všeho příliš rozšířeno. Podíváme se společně na to, co placená i volná e-verze CobiTu ve verzi 4.1 nabízí. Zamyslíme se společně nad jeho využitím při zlepšení IT Governance ve společnostech i nad možnostmi, které může nabízet pro interní audit IT. Prozkoumáme společně (ne)výhody procházení obsahu CobiTu online, vyzkoušíme si sekci benchmarkingu a podíváme se, co aktuálně řeší komunita uživatelů CobiTu.

8 Ing. Lukáš Mikeska, ACCA, CISA Působí jako Senior manažer ve společnosti Ernst & Young v Praze, kam nastoupil po dokončení Vysoké školy ekonomické v Praze. Po získání zkušeností v oblasti finančního auditu se zaměřil na informační bezpečnost, IT Governance a integritu ERP systémů. Je členem výboru české pobočky ISACA a pravidelně vystupuje na konferencích a fórech věnovaných aktuálním otázkám řízení informační bezpečnosti. Novinky z výzkumu a vývoje ITGI (IT Governance Institute) Ing. Luboš Klečka, CISA; Česká spořitelna, a. s. IT Governance Institute (ITGI) (www.itgi.org) byl založen v roce 1998 za účelem sjednocení a přípravy standardů, k realizaci efektivních činností spojených s ověřováním kontrolních mechanismů, řízení a vedení IT. Vše v harmonii tak, aby byly vždy dosaženy obchodní cíle a rizika, spojená s plněním obchodních strategií, byla efektivně řízena, pravidelně měřena a vyhodnocována. Nabízí ojedinělé výzkumné zprávy, studie které pomohou řídit a ovládnout činnosti IT. Například: CobiT 4.1, IT Governance zralost procesů, Rámec IT rizik, Průvodce implementace IT Governance apod. Seznámíme vás s novinkami a závěry v oblasti výzkumu a vývoje, kterými se aktuálně ITGI zabývá. Ing. Luboš Klečka, CISA Absolvent Vojenské akademie v Brně, se zaměřením na automatizované systémy řízení a velení. Dlouhodobě se zabýval problematikou bezpečnosti IT, působil jako bezpečnostní specialista v Komerční bance. Podílel se na vytvoření a rozvoji infrastruktury veřejných klíčů, řešil otázku bezpečnosti v rámci projektových aktivit. V současné době je zodpovědný za IT audit v České spořitelně. Od roku 1999 je držitelem titulu CISA (Certified Information System Auditor). Je členem výboru české pobočky ISACA. M ÍS TO KO NFER EN CE Resort Svatá Kateřina, dříve Lázně sv. Kateřina, se nachází na pomezí Čech a Moravy v úkrytu jehličnatých lesů Českomoravské vrchoviny nedaleko Počátek u Pelhřimova. Součástí areálu jsou tenisové kurty, driving range, stáje, wellness (sauny, parní lázně, masáže), tělocvičny.

9 ú d a j e k e ko nfer en ci REGISTRACE Registrace účastníků na workshop je od hod. Registrace účastníků na konferenci je od hod. PARKOVÁNÍ Parkování je zajištěno zdarma. OBLEČENÍ V průběhu konference i společenského večera business casual. KONFERENČNÍ POPLATEK Podání přihlášky do Kč ( Kč s DPH)* Podání přihlášky po Kč ( Kč s DPH)* Pro členy spolupracujících organizací Kč (8.211 Kč s DPH)* Workshop Kč (1.666 Kč s DPH)* (pro účastníky workshopu je v ceně zahrnut také oběd) * Prosíme při úhradě zasílejte celkovou částku včetně DPH. Děkujeme. Konferenční poplatek zahrnuje vstup na oba dny odborné konference a na společenský večer s rautem, dále konferenční materiály, občerstvení včetně oběda. Ubytování není zahrnuto v této ceně. UBYTOVÁNÍ Resort Svatá Kateřina**** Svatá Kateřina Počátky Tel.: (+ 420) Cena pokoje pro účastníky konference je: jednolůžkový pokoj Kč osoba / noc** dvoulůžkový pokoj Kč osoba / noc** ** Uvedená cena je včetně 9 % DPH. Ubytování zajišťuje kancelář ISACA CRC. Máte-li zájem o rezervaci, uveďte to prosím do přihlášky. Částku za ubytování prosím pošlete společně s úhradou konferenčního poplatku (fakturu vám vystavíme). Více informací o konferenci a registraci on-line naleznete na adrese nebo prostřednictvím kanceláře: ISACA Czech Republic Chapter Španělská 2, Praha 2 Tel.: (+420) Fax: (+420) R e g i s t r a c e o n - l i n e n a a d r e s e w w w. i s a c a. c z

10 ve spolupráci s: mediální partner: kontakt: isaca Czech Republic Chapter, o.s. radka Vaňková španělská Praha 2 tel.: (+420) fax: (+420) Web: organizační zajištění: Personal Image Design s.r.o., Konviktská 291/24, Praha 1,

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec ZADÁVACÍ PODMÍNKY Nabídková cena v Kč bez DPH (max. 20.600.000,- Kč bez DPH) Cena za body 1. - 6. kap. 2.2.

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Česká společnost pro systémovou integraci a itsmf Czech Republic si Vás dovolují pozvat na konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Konference se koná pod záštitou náměstka ministra

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT?

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? BAREVNOST cervena C 0 M 91 Y 100 K 23 seda C 40 M 33 Y 33 K 0 PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. března 2010 organizuje Český institut interních auditorů

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

Vybrané zásady aneb Co děláme, co neděláme, a proč Miroslav Hübner, Jiří Kalousek 17. 1. 2014

Vybrané zásady aneb Co děláme, co neděláme, a proč Miroslav Hübner, Jiří Kalousek 17. 1. 2014 Systém řízení IT v Pražské energetice Vybrané zásady aneb Co děláme, co neděláme, a proč Miroslav Hübner, Jiří Kalousek 17. 1. 2014 Systém řízení IT v Pražské energetice Zásada 1 Evoluce lepší než revoluce

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

Strategické řízení návrh

Strategické řízení návrh Strategické řízení návrh Víme jakým způsobem Vaše: Cíl naší spolupráce v čase náklady problémy rezervy nedostatky snížit řešit využít odstranit Naším cílem je trvalý růst vaší společnosti Předpokládaný

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

TWI Training Within Industry

TWI Training Within Industry TWI Training Within Industry CESTA KE KULTUŘE NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ Markéta Šimáková, Executive Manager DMC management consulting s.r.o. 3. 9. 2014 Nebylo by skvělé vytvořit takovou firemní kulturu, jakou

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

ČP AFCEA na IDET 2015

ČP AFCEA na IDET 2015 připravila několik aktivit, které se uskuteční v rámci IDET 2015 a na které je možná Vaše participace. Jedná se o následující akce: 1. Odborný vzdělávací seminář: Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

it governance CLoud Governance 16. a 17. října 2013 Wellness hotel Vista, Dolní Morava X. ročník odborné konference generální partner konference:

it governance CLoud Governance 16. a 17. října 2013 Wellness hotel Vista, Dolní Morava X. ročník odborné konference generální partner konference: X. ročník odborné konference it governance CLoud Governance 16. a 17. října 2013 Wellness hotel Vista, Dolní Morava generální partner konference: partneři konference: Vážené dámy, vážení pánové, před námi

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

3 in + INVEX FORUM. 3 in (INOVACE, INVESTICE, INFORMACE) e-government pro státní správu, samosprávu a velké korporace PROJEKTY INVEX FORA

3 in + INVEX FORUM. 3 in (INOVACE, INVESTICE, INFORMACE) e-government pro státní správu, samosprávu a velké korporace PROJEKTY INVEX FORA 3 in + INVEX FORUM 3 in (INOVACE, INVESTICE, INFORMACE) e-government pro státní správu, samosprávu a velké korporace PROJEKTY INVEX FORA ERP FORUM 5. - 6. 10. 2009 Svět IT Security 6. 10. 2009 Outsourcing

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

ADOit. IT architektura a řízení IT služeb. Luděk Kryšpín, Lukáš Dvořák, PADCOM, s.r.o.

ADOit. IT architektura a řízení IT služeb. Luděk Kryšpín, Lukáš Dvořák, PADCOM, s.r.o. ADOit IT architektura a řízení IT služeb Luděk Kryšpín, Lukáš Dvořák, PADCOM, s.r.o. Představení PADCOM Základní informace o firmě Poradenská firma s výhradně českým kapitálem Zahájení činnosti 2008 Počet

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Životní cyklus IT zakázky

Životní cyklus IT zakázky Životní cyklus IT zakázky UAI 615 Akademický rok: 2013/2014 Letní semestr Anotace předmětu Předmět iniciován vedením ÚAI od LS 2012-2013. Předmět se zaměřuje na aktivity, které předcházejí, provázejí a

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností Z úst řady ekonomů často slýcháme, že pro zdravé firmy je recese také obdobím příležitosti

Více

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Systém školení a růstu PM v Logice CEE Pavel Reich, Programme Manager & PM Practice Manager 19.11.2010 Kdo jsme? Více než 39.000 spolupracovníků

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

ČP AFCEA na IDET 2015

ČP AFCEA na IDET 2015 připravila několik aktivit, které se uskuteční v rámci IDET 2015 a na které je možná Vaše participace. Jedná se o následující akce: 1. Odborný vzdělávací seminář: Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více