Zpráva o auditu. Aperta s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org"

Transkript

1 Zpráva o auditu Aperta s. r. o

2 Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/ Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, Liberec Liberec - CR Telefon: Fax: Mail: www: Rok zahájení auditovaných aktivit: 2001 Stávající právní forma: spolecnost s rucením omezeným Vedení firmy, jméno, funkce: Mgr. Oldřich Kvasnička - jednatel Kontaktní osoba, funkce: Mgr. Věra Růžičková - account manager Datum auditu: Osoba zodpovědná za audit: Firma je členem: PMF, sekce Cametin Hospodářská komora ČR Firma je uznána: IČO: Provozovna: Liberec 1 - CR Hartmannová Dagmar Rozsah auditu Firma podstoupila audit pro následující aktivity: další vzdělávání Uznání auditu Na základě kontroly auditora Certifikační komise rozhodla, že firma podstoupivší audit a její aktivity vyhovují normě Qfor ClientScan. Platnost certifikace: od do Toto období představuje nejdelší možnou platnost certifikace. Seznam platných certifikátů Qfor je k dispozici na a Představení firmy Původ, historie a struktura 2001 Aperta, s.r.o., založena 2 společníky 2002 Aperta, s.r.o. se stává členem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů Akreditace MŠMT na rekvalifikační kurzy dle zákona č. 435/2004 Sb. (11 kurzů) Rozšíření lektorského týmu o nového zaměstnance (celkem 3) 2003 Akreditace MV ČR pro vzdělávání ve veřejné správě číslo AK I./I-60/2003 Rozšíření počtu zaměstnanců (celkem 4) 2004 Získání certifikátu Q FOR 2005 Zahájení 1. projektu spolufinancovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Rozšíření počtu zaměstnanců (celkem 5) 2006 Stěhování do nových kancelářských prostor Datum certifikace: Stránka 1/11

3 Rozšíření počtu zaměstnanců (celkem 6) Zahájení 2. projektu spolufinancovaného z ESF a státního rozpočtu ČR 2007 Zavedení ČSN EN ISO 9001:2001 Recertifikace QFOR 2008 Akreditace u MŠMT - na vzdělávání pedagog. pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb Člen Okresní hospodářské komory v Liberci Nové akreditace - na MV ČR - celkem již 63 kurzů, - na MŠMT - rekvalifikace - celkem 13 kurzů - na MŠMT - vzdělávání pedag. pracovníků - celkem 26 kurzů 2010 Recertifikace ČSN EN ISO 9001:2008 a QFOR Zahájení nové etapy čerpání finač. prostředků z ESF na vzdělávání zaměstnanců Aperty (témata emoční inteligence, kreativita, kritické myšlení, koučink) 2011 Zahájení projektu z ESF, který do Aperty vnesl prvek moderních vzdělávacích technologií - tvorba e-learningových kurzů a virtuálních tříd a dalšího projektu na vzdělávání lektorů Aperty v tématu transakční analýzy Certifikace dvou koučů u Erickson College International Certifikace dvou projektových manažerů dle IPMA level C místo v soutěži Vodafone Firma roku Libereckého kraje Budoucí vývoj Držíme stálý počet zaměstnanců na počtu 9 osob Akreditace nových kurzů u MV ČR a také u MŠMT pro DVPP Budoucnost firmy vidíme jako důsledně konzultačně vzdělávací. Díky nabývaným zkušenostem v konzultačních činnostech a vzdělávání dochází k synergickým efektům, které budou přinášet vyšší hodnotu našim klientům. V školeních chceme otevřít klientům i méně obvyklá témata mířící do oblasti jak osobního, tak profesního rozvoje. Například téma emoční inteligence, řízení vztahů apod. A chceme k jejich tréninku využívat i méně tradiční (neobvyklé) činnosti. Například pro rozhodování teorii her. V poradenství chceme firmu Aperta prosadit na trhu jako firmu s výbornými výsledky v koučování a tzv. bleskových auditů. APERTA je stabilizovanou společností, která je symbolem kvalitních služeb v oblasti vzdělávání a poradenství v tématu lidských zdrojů. Strategií, která přinese dlouhodobou stabilizaci a růst firmě, je zřetelná profilace na trhu vzdělávání Datum certifikace: Stránka 2/11

4 a poradenství v tématu lidských zdrojů. Chceme toho dosáhnout dalším profesionálním vzděláváním všech zaměstnanců Aperty, vytvořením unikátní vzdělávací metodiky, nových produktů, jež reagují na poptávku trhu i rozšířením spolupráce s externími subjekty. Naše hodnoty: Partnerství Otevřenost Odbornost a rozvoj Užitečnost Vize Loajalita "Aperta, s.r.o. je vzdělávací a konzultantská společnost v oblasti lidských zdrojů. Smyslem jejího počínání je být užitečným partnerem, který organizacím nejrůznějšího zaměření dodává takové služby, které zvyšují jejich schopnost obstát v měnících se podmínkách a stále lépe naplňovat své poslání. Díky klientskému portfoliu, jež zahrnuje neziskové organizace v sociální oblasti, nemocnice, veřejnou správu, obchodní firmy, výrobní firmy, školství... Aperta přispívá ke kvalitativnímu posunu organizací, jež pociťují všichni uživatelé jejich služeb (např. v oblasti zdravotní péče). A zároveň tím pomáháme i jejich zaměstnancům být úspěšnějšími a spokojenějšími ve svých pracovních pozicích. Jedinečným know-how firmy je její metodologie vzdělávání a poradenských služeb, která se důsledně opírá o metodu TEB (originální systém přístupu ke klientům, opírající se o tzv. komunikační brány). Tento přístup urychluje pochopení principů i samotný trénink školených dovedností a hluboce se vrývá do paměti i chování klientů. Naše filosofie poskytovaných služeb se opírá o tyto principy: naše služby jsou založeny na etice, musí také respektovat danou firemní kulturu a zároveň ji pozitivně měnit služby realizujeme s klienty (na principu otevřené spolupráce) musí být užitečné pružnost v reakcích na klientovi potřeby (obsahově, místem, termíny...) provázanost služeb tak, aby mohly přinášet užitky (např. poradenství a vzdělávání) Aktivity naší společnosti mají v nejširším slova smyslu efekty spojené se vzděláváním: rozšiřují lidem rozhledy, umožňují jejich větší samostatnost, variabilitu činností a tím je činí i svobodnějšími v jejich rozhodování. To samozřejmě platí i pro zaměstnance společnosti Aperta. Své znalosti a zkušenosti též publikujeme v odborných médiích, účastníme se s příspěvky odborných konferencí, čímž rozšiřujeme své pozitivní působení na rozvoj druhých. Společnost Aperta díky své činnosti též poskytuje pracovní a rozvojové příložitosti všem svým zaměstnancům. Díky svým úspěchům se podílí i na daňových příjmech státu." (*) Text vytvořila firma podstupující audit Datum certifikace: Stránka 3/11

5 Návštěva ve firmě V průběhu návštěvy ve firmě auditor kontrolou reprezentativního vzorku prověřil hodnověrnost informací uvedených v této zprávě. Aktivity, které jsou předmětem auditu Typy služeb Otevřené kurzy: Uzavřené kurzy: Koučink: E-learning a multimédia: Poradenství: Kombinované aktivity: méně než 10 dní více než 50 dní mezi 10 a 50 dní méně než 10 dní mezi 10 a 50 dní méně než 10 dní Obory Komunikace: Management: Lidské zdroje: více než 50 dní více než 50 dní více než 50 dní Témata Výkony za poslední rok podle témat a typu služeb vyjádřené v počtu dní Témata Otevřené kurzy Uzavřené kurzy Koučink E-learning a multimédia Poradenství Kombinované aktivity Komunikační dovednosti 75 Manažerské dovednosti 2 89 Motivační dovednosti 35 Obchodní dovednosti 34 PC dovednosti Prezentační dovednosti 8 Procesní řízení 24 Projektové řízení 16 Teambuilding 8 Time management 54 Týmová spolupráce 48 Balanced Scorecard 9 Celkem:(402) Datum certifikace: Stránka 4/11

6 Zákazníci Profil osob vyjádřeno podle: počet účastníků kurzů Top management: 1 % Střední management: 41 % Zaměstanci: 57 % Dělníci: 1 % Sektory vyjádřeno podle: počet zákazníků Obchod a distribuce: 9 % Průmysl: 14 % Veřejná správa: 68 % Služby: 3 % Ostatní: 6 % Velikost firem/jednotek vyjádřeno podle: počet zákazníků Méně než 250 zaměstnanců: 69 % 250 a více zaměstnanců: 31 % Typ zákazníka vyjádřeno v: počet zákazníků Přímí koneční zákazníci: 99 % Zákazníci, pro něž pracujete jako subdodavatelé: 1 % Počet jednotlivých zákazníků 2012: : : Jazyk vyjádřeno v: počet dní nebo hodin čeština: 100 % : 0 % Aktuální reference, které udává vzdělávací/poradenská firma ABB, s.r.o. Denso Manufacturing Czech, s.r.o Kooperativa pojišťovna, a.s. Krajský úřad Libereckého kraje Magistrát města Hradec Králové Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s Datum certifikace: Stránka 5/11

7 Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. Preciosa, a.s. a Preciosa - Lustry, a.s. Telefónica O2, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Datum certifikace: Stránka 6/11

8 Qfor ClientScan Tato syntéza vychází z odpovědi vzorku zákazníků, který vybral auditor z kompletního seznamu zákazníků za období od do včetně. Během návštěvy ve firmě auditor zkontroloval, zda byl předaný seznam opravdu kompletní. Počet zákazníků, kteří byli vybráni a dotázáni: 10 Období, v němž probíhaly ankety: od do včetně. Z komunikace se zákazníky je zřejmá jejich spokojenost na úrovni "spokojený" / "velmi spokojený" s firmou a jejimi službami. Firma a její aktivity splňují požadavky normy Qfor ClientScan. Výsledky Vysvětlivky k hodnotící stupnici: n/a: nelze aplikovat - 1: velmi nespokojený - 2: nespokojený - 3: indiferentní - 4: spokojený - 5: velmi spokojený Syntéza Procentuální podíl celkový dojem : 100% Procentuální podíl zákazníků, jejichž celkový dojem je "spokojený" nebo "velmi spokojený". Procentuální podíl spokojenost - aspekty : 100% Podíl hodnoceni "spokojený" a "velmi spokojený" v celkovém počtu hodnocení, vždy pro všech 9 aspektů. Průměrná hodnota hodnocených aspektů : 4,64/5 Průměrná hodnota všech hodnocení, která klienti udělili pro dílčí apsekty. Index celkové homogenity : 100% Index vyjadřující stupeň homogenity nebo naopak rozptylu odpovědí vážicích se k celkové spokojenosti. Index homogenity aspekty : 100% Index vyjadřující stupeň homogenity nebo naopak rozptylu odpovědí vážících se k 9 dílčím aspektům na stupnici až 100. Průměrná úroveň spokojenosti : 4,72/5 Průměrná hodnota z "průměrné hodnoty celkového dojmu" a "průměrné hodnoty spokojenosti v 9 dílčíchch aspektech". V rámci auditu bylo na spokojenost se společností Aperta a jejími službami dotázáno devět zákazníků, pro něž byly v průběhu šesti měsíců předcházejících auditu realizovány uzavřené kurzy (firmy a instituce) a jeden účastník otevřeného kurzu. Dotázáni byli zákazníci nejrůznějšího typu (co do typu firmy či instituce, jejího zaměření, velikosti, délky a četnosti spolupráce). Dotazování probíhá formou telefonické ankety, strukturované podle jednotlivých aspektů vzdělávací akce. V celkovém pohledu na spolupráci i v hodnocení jednotlivých aspektů se ještě zvýšila již tak vysoká míra spokojenosti, již zákazníci projevovali v předchozím auditu, který proběhl před třemi roky. To je nejlepším dokladem skutečnosti, že společnost Aperta se stále vyvíjí, své služby zlepšuje a rozšiřuje a čím dál tím lépe předjímá potřeby a přání svých zákazníků. V přípravné fázi vzdělávací akce hodnotí zákazníci vysoce kladně schopnost firmy Aperta respektovat jejich představu a rozpracovat ji, stejně jako zmapovat vzdělávací potřeby a navrhnout zákazníkovi vhodné řešení. Zaznělo: Funguje to skvěle. Já říkám co, Aperta říká jak". Vítána je pomoc při přípravě projektů financovaných z ESF, s níž zákazníci mnohdy sami nemají Datum certifikace: Stránka 7/11

9 zkušenost. Účastník otevřeného kurzu v této fázi spolupráce ocenil vypovídací hodnotu poskytnutých informací a jednoduchost zápisu. Pokud jde o průběh vzdělávací akce, velmi spokojení zákazníci (což byli až na jediného spokojeného všichni dotázaní) vyzdvihovali, že společnost Aperta vždy splní vše, co bylo stanoveno v přípravné fázi, a na druhé straně je v případě potřeby schopna operativních změn. Kurzy jsou šité každému zákazníkovi na míru, je patrná zkušenost s danými cílovými skupinami. Za velmi pozitivní je považována schopnost společnosti Aperta odstranit počáteční nechuť ke vzdělávání u cílových skupin, které nemají se vzděláváním mnoho zkušeností a takříkajíc nevědí, do čeho jdou. Několik dotázaných zákazníků potvrdilo viditelný přínos kurzu pro chod firmy. Účastníci dlouhodobých kurzů oceňují, že mohou v jejich průběhu zasílat podněty k zařazení určitého tématu do programu. Konkrétně při hodnocení průběhu vzdělávací akce několikrát zaznělo spokojenost na 100%. Účastnice otevřeného kurzu zhodnotila svůj dojem slovy: Kurz splnil očekávání, dostala jsem to, co jsem chtěla a potřebovala. Za jednoznačně velmi silnou stránku firmy Aperta jsou ještě častěji než při minulém auditu - považováni lektoři. Není výjimkou, že si zákazník žádá svého oblíbeného lektora. Kromě celkové úrovně je oceňována fungující komunikace uvnitř lektorského týmu a komunikace lektorů přímo se zákazníky. Jen jedenkrát bylo poněkud negativně vnímáno, že lektor stavěl na zkušenosti s odlišnými cílovými skupinami. Vyzdvihována je i schopnost lektorů bourat bariéry např. vůči použití videokamery při kurzu komunikačních dovedností. Zaznělo: Lektoři Aperty jsou jedním slovem výborní. Aperta ve svých kurzech velmi často a účelně používá flipchart (namísto běžnějšího dataprojektoru), což zákazníci vítají. Za účelné a vhodně volené považují i další, mnohdy neformální a neobvyklé didaktické pomůcky, které osvěžují a ozvláštňují vzdělávací akci. Studijní materiály, tvořené na míru pro každého zákazníka nebo pro každý otevřený kurz, jsou dobře hodnoceny po obsahové i formální stránce. Dokladem mimořádné spokojenosti je sdělení několika zákazníků, že účastníci kurzu tyto materiály nadále využívají při své práci. Schopnost zpracovat přiměřené studijní materiály pro každou cílovou skupinu ocenil jeden z dotázaných zákazníků slovy: Vyhovovalo nám, že studijní materiály jsou opravdu jako pro blbé." Dotázaní zákazníci se shodně domnívají, že hodnotící dotazníky i závěrečné zprávy společnosti Aperta mají potřebnou vypovídací hodnotu. Velmi spokojení zákazníci ale ještě více oceňují neformální hodnocení vzdělávacích akcí, ať již probíhá průběžně (v případě delších akcí) nebo na závěr. Vítána je možnost doplnit prezenční vzdělávání absolvováním e-learningového kurzu. Všichni dotázaní oceňují péči, kterou jim firma Aperta věnuje: zasílání informací, nabídek a pozvánek na Aperitiv, průběžné kontakty. Zaznělo: Aperta se svým zákazníkům průběžně připomíná vhodným, nevtíravým způsobem, v přiměřených časových intervalech. Všichni dotázaní zákazníci se jeví jako velmi spokojení nebo spokojení s organizační stránkou spolupráce. Společnost Aperta jim maximálně vychází vstříc, pokud jde o organizační zajištění kurzů, termíny i požadavky na dodatečné změny. Z její strany naopak k žádným změnám nedochází. Vzdělávací akce samotné jsou organizačně zajišťovány k naprosté spokojenosti účastníků. Jako příjemnou a hladce probíhající označují zákazníci celkovou komunikaci s firmou Aperta. Zaznělo: Apertu vnímám jako velmi zdvořilou firmu. Výběr školicích zařízení přenechávají zákazníci rádi společnosti APERTA, protože účastníci jsou vždy s její volbou spokojeni. Vysoce je oceňována administrativní stránka spolupráce, zejména při administraci složitých projektů. Počet zákazníků, kteří jsou velmi spokojení s poměrem kvalita cena, se ve srovnání s předchozím auditem zvýšil ze tří na čtyři (nadprůměrně dobré hodnocení tohoto aspektu). Zaznělo: Přistoupili jsme na vyšší cenu a očekávali kvalitu. Kvalita se dostavila. Vztah kvalita cena je vyvážený, ba možno říci, že optimální. Na to, kolik se kurzu zúčastnilo lidí, byla cena velmi slušná. Spokojení zákazníci jsou povětšinou schopni srovnání a ceny považují za přijatelné. Účastník otevřeného kurzu by rád umožnil účast i svým spolupracovníkům, ale brání mu v tom právě cena, kterou vnímá jako příliš vysokou Datum certifikace: Stránka 8/11

10 V celkovém hodnocení spolupráce se společností Aperta se ve srovnání s předešlým auditem ještě zvýšil podíl velmi spokojených zákazníků. Nikdo z dotázaných nebyl schopen uvést žádný důvod k nespokojenosti, ba ani dokonce námět na zlepšení či rozšíření služeb. Jedinou výjimkou je názor, že návrh vzdělávací akce by mohl mít jednodušší formu. Všichni dotázaní by se na tuto vzdělávací instituci určitě obrátili znovu, v mnoha případech spolupráce dále pokračuje. Za zvláště silné stránky firmy zákazníci považují lektory, orientaci na zákazníka, otevřenost, profesionální jednání, rychlost reakcí, schopnost organizace, pružnost, odbornost. V celkovém hodnocení zaznělo: Nespokojují se s tím, kde jsou. Stále na sobě pracují, přicházejí s něčím novým. Jdou s dobou, neustrnuli. V lidech zůstává to, co jim Aperta dala. Dokáží přijmout, co jim Aperta říká. Nejsem v oboru laik, a přesto mě oba otevřené kurzy Aperty, jichž jsem se zúčastnila, obohatily Datum certifikace: Stránka 9/11

11 Lidské zdroje Přehledná tabulka pracovníků Trvalá spolupráce Pravidelná a příležitostná spolupráce celkem # fte # fte fte Lektoři/konzultanti 5 4,50 3 0,30 4,80 Ostatní pracovníci 6 3,80 1 0,20 4,00 Vysvětlivky: #: počet jednotlivých osob; fte: počet osob v přepočtu na plný úvazek Stabilita týmu lektorů/konzultantů (trvalá spolupráce) Poznámky Průměrná délka působení lektorů/konzultantů ve firmě (roky): 6,50 Počet lektorů/konzultantů, kteří v posledních 12 měsících odešli: 0 Počet lektorů/konzultantů, kteří byli v posledních 12 měsících přijati: 0 Tým lektorů je stabilní, i Ti kteří tu jsou nejkratší dobu, jsou v Apertě 3 roky. 2 lektorky jsou na mateřské dovolené. Přehled vzdělání a praxe lektorů/konzultantů Všichni lektoři mají VŠ vzdělání a minimální délka praxe je 6 let. Interní sledování kvality 1. Výběr zaměstnance na pozici lektora/ konzultanta Již ve fázi výběrového řízení porovnáváme předpoklady uchazeče s vytvořeným kompetenčním modelem pro pozici lektor/ konzultant v Apertě. K tomu využíváme i psychodiagnostických metod. Po rozhodnutí o spolupráci s daným lektorem jsou poznatky z výběrového řízení využity v nastavení adaptačního plánu daného lektora/ konzultanta. 2. Adaptační proces Ve společnosti Aperta, s.r.o. je při nástupu nového lektora/konzultanta zahájen adaptační proces, který má své jasné fáze a garanty. Tento adaptační proces má své milníky a v základní fázi může trvat až 1 rok. Do značné míry je adpatační proces neustálý, proto využíváme i další stupně zapracovávání se nového lektora do budoucna. Adaptace má část znalostí a dovedností směřujících dovnitř společnosti (garant vedoucí kanceláře) a druhá část je zaměřena na samotné lektorské dovednosti (garant senior lektor). 3. Interní supervize Provádí ji senior lektoři buď formou pravidelného setkávání 1x za měsíc při interních poradách, kde je věnován speciální blok tomuto tématu. Nebo formou supervize přímo při realizaci kurzu. Obě metody v praxi kombinujeme. 4. Společné lektorování Často námi využívanou formou monitorování práce lektorů a jejich rozvoj jsou spolupráce na společných projektech (např. lektorování ve dvojici či ve větším počtu). Na konci každého školení, konzultačního dne je provedeno vzájemné zhodnocení lektorů/ konzultantů. 5. Interní semináře Datum certifikace: Stránka 10/11

12 Jsou realizovány pravidelně 2x do roka, jde o vícedenní výjezdní semináře, na kterých si lektoři včetně ostatních zaměstnanců (obchod, administrativa) předávají zkušenosti, nové informace. Převažují vzdělávací bloky, v nichž se lektoři/ moderátoři střídají. 6. Pravidelné hodnocení zaměstnanců Společnost Aperta realizuje každoroční hodnotící rozhovory se všemi zaměstnanci. Tyto rozhovory vedou jednatelé společnosti, jež jsou zároveň na pozici senior lektorů/ konzultantů. Tyto hodnotící rozhovory jsou zaměstnanci Aperty hodnoceny jako velmi přínosné a chtějí v nich do budoucna určitě pokračovat. 7. lektorů i ostatních zaměstnanců Aperty Toto je velmi důležitý přínos díky projektům z ESF, kdy se mohli všichni zaměstnanci vzdělávat společně v daných tématech, což přineslo do Aperty vysoký prvek týmovosti nebo se lektoři vzdělávali ve vybraných tématech individuálně. Tento trend chce Aperta udržet i do budoucna a to i z vlastních zdrojů. Jsou již vytypována nová témata. 8. Zpětná vazba od klientů Máme vytvořenou databázi, v níž dlouhodobě sledujeme zpětnou vazbu od klientů. Ve formě například hodnotících zpáv ze školení, referenčních listů apod. Důležitou zpětnou vazbou jsou vyplněné dotazníky po ukončení vzdělávání účastníky, kteří dávají jasné známky i lektorovi a na základě toho je nastaven i systém odměňování lektorů Datum certifikace: Stránka 11/11

Zpráva o auditu. ROVS Ro!novsk" vzd#lávací servis s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. ROVS Ro!novsk vzd#lávací servis s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu ROVS Ro!novsk" vzd#lávací servis s. r. o. 2009 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Sídlo firmy: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Republikové centrum vzdělávání, s r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Republikové centrum vzdělávání, s r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Republikové centrum vzdělávání, s r. o. 2012 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. Sídlo firmy: Kubánské náměstí 1391/11 10100 Praha 10

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. 2012 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Sídlo firmy: Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Jaromírova

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Zpráva o auditu. Positive s.r.o. Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, 110 00 Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, 120 00 Praha 2 Telefon: 224 210 749, 224 214 702 Fax:

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU Název projektu: Realizátor: Popis projektu: SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU Aperta inovativní vzdělávání Aperta, s.r.o. Sídlo: Křižíkova 527/31 460 07 7 Kancelář: Lužická 1157/30 460 01 1 Kontaktní osoba: Mgr.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Koučink - bohatství v lidech

Koučink - bohatství v lidech Koučink - bohatství v lidech Coaching Wealth in People (CWIP) 1 Výcvik v koučinku Koučink bohatství v lidech Kurz koučinku Koučink bohatství v lidech ( Coaching Wealth in People, CWIP) je ucelený výcvik

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Akreditovaná vzdělávací instituce T.I.G.E.R. zpracovala projekt Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče, na který získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a učení Efektivita a kvalita FAKTORY EFEKTIVITY VÝUKOVÝCH PROCESŮ Koncepce přípravy pracovníků Určení vzdělávacích (učebních) cílů Výběr účastníků do kurzů a školení Diagnostika

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Spolupráce Centra andragogiky se Svazem chemického průmyslu Obsah prezentace: o Představení společnosti o Rozsah a obsah školení o Složení lektorského

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Garant PDP: Bc. Monika Novosádová, Duha Klíčová

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Organizace: Duha; www.duha.cz Vzdělávací program

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601 Lean Management LEAN MANAGEMENT Lean - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že skutečně

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

KNO Cesko, spol. s r.o.

KNO Cesko, spol. s r.o. Uvod Oficialni jmeno firmy: KNO Cesko, spol. s r.o. Sidlo firmy: Lety 172 25229 Dobrichovice - Ceska republika Kontaktni adresa: KNO Cesko, spol. s r.o. Ruska 592/44 10100 Praha 10 - Ceska republika Telefon:

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o.

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Sídlo: Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci

Více

Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED. Jan Blahůšek MPSV

Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED. Jan Blahůšek MPSV Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED Jan Blahůšek MPSV Obsah presentace Databáze VPŘED VPŘED jako manažerský nástroj Silné a slabé stránky VPŘED VPŘED jako meta-evaluační nástroj

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více