Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství"

Transkript

1 Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010

2 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že se do Vašich rukou dostává nový katalog společnosti Gradua-CEGOS s nabídkou vzdělávacích a poradenských služeb pro rok Znamená to, že kontinuální potřeba rozvoje kompetencí nevzdává boj se současným ekonomickým vývojem, který silně ovlivňuje strategie vzdělávání ve všech organizacích. Dnešní nelehké období však také vytváří příležitost, kde slabí mohou posílit a silní se stát ještě silnějšími. Záleží jen na tom, jak rychle se organizace umí adaptovat na nové podmínky, využívá nových znalostí a dovedností a promítá získané zkušenosti do své každodenní praxe i nově stanovených cílů. I v tomto dynamickém procesu změn života fi rmy jsme Vám stále připraveni pomoci. Náš nový katalog Vám poskytne rychlý přehled o naší nabídce vzdělávacích a poradenských potřeb spolu s tradičně podrobným tematickým přehledem všech vypsaných otevřených kurzů pro rok A co jsme pro Vás připravili nového? Od poloviny loňského roku můžete využívat nové a přehledněji strukturované webové stránky obsahující mimo jiné e-shop s možností pohodlného objednání našich otevřených kurzů. Tyto stránky jsou neustále doplňovány o další služby, které rozšiřují možnosti vzdělávání na lokální i mezinárodní úrovni. Patří sem především nově připravený e-learning pod značkou e-learning Solutions by Cegos. Tento moderní vzdělávací nástroj je schopen výborně doplnit Vaše systémy a programy vzdělávání. Jednotlivé moduly řeší důležité situace z praxe a výrazně usnadňují učení díky propracovaným pedagogickým metodám s vysokou mírou interaktivity. Můžete jej využít samostatně nebo jako vhodnou kombinaci s prezenční formou výuky. V roce 2010 bude postupně adaptováno do českého jazyka 48 e-learningových modulů. Dále bych rád zmínil nově zařazovaný produkt sítě Cegos s názvem Global Learning by Cegos, který nabízí unikátní tréninkové programy s nejlepšími mezinárodními zkušenostmi předávanými ve formě tzv. blended learning. Toto efektivní spojení výuky v učebně a on-line služeb, jako je e-learning a LMS, lze realizovat se stejnou kvalitní podporou v několika jazycích kdekoli na světě. Stejně jako v minulost jsme i nadále připraveni prokázat naši partnerskou sílu při řešení ESF projektů. Věřím, že si z naší široké nabídky služeb opět vyberete. Nechť je toto stručné představení některých našich novinek impulzem pro naši intenzivnější spolupráci podporující Vaši cestu k opětovnému nebo pokračujícímu růstu. Více podrobností o našich tradičních i nových službách naleznete ve vnitřní části našeho katalogu nebo na našich webových stránkách. Přeji Vám mnoho úspěchů Ing. Martin Beneš vedoucí marketingu

3 Krátce o Gradua-CEGOS Výběr z novinek Naše nabídka V čem Vám pomůžeme Mezinárodní rozměr skupiny CEGOS Global Learning by Cegos e-learning Solutions by Cegos Informace ke kurzům Zvýhodnění pro klienty, Vysvětlivky Reference Přehled otevřených kurzů na rok Řízení organizačních změn Projektové řízení Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence Řízení lidských zdrojů Marketing Prodej Finance a ekonomika Nákup a celní problematika Výroba Logistika Kvalita Životní prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana Administrativní podpora, asistenti/ky, sekretářky Další profesní vzdělávání Rekvalifikační kurzy Certifikace osob

4 Krátce o Gradua-CEGOS Jsme původem česká vzdělávací a poradenská společnost s dlouholetou tradicí a v oblasti vzdělávání dospělých patříme k nejvýznamnějším společnostem na českém trhu. Plzeň Praha Hradec Králové V roce 1997 jsme se stali součástí skupiny Cegos, největší evropské vzdělávací a konzultační sítě s celosvětovým dosahem. České Budějovice Tábor Brno Působíme po celém území České republiky. Naše sídlo je v Praze, ale pro bližší kontakt s Vámi jsme vybudovali i naše regionální pobočky s vlastními tréninkovými programy a prostorami v Brně, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Táboře. Pro řešení Vašich potřeb a požadavků je připraven tým 25 interních odborníků. Vedle toho rovněž využíváme naši rozsáhlou síť více než 300 externích konzultantů a lektorů s bohatými zkušenostmi z domova i zahraničí. Díky našemu odbornému zázemí jsme schopni pokrývat specifi cké potřeby klientů z řad velkých, středních i malých fi rem z každého oboru činnosti. Na míru připravujeme a realizujeme nejen vzdělávací projekty, ale i poradenské služby. Našim klientů tak pomáháme úspěšně řešit i další důležité úkoly z oblasti řízení lidských zdrojů (např. personální audit, Assessment Centre, Development Centre aj.). Každoročně připravujeme jednu z nejširších nabídek témat vzdělávání, která lze na sebe jednoduše navazovat díky modulárnímu systému vzdělávání. Naše bohaté zkušenosti nám umožňují aplikovat vysoce účinné metody vzdělávání osvědčené v mezinárodním měřítku, které jsou založeny na aktivním zapojení účastníků tréninku a prožitku zkušenosti. Pro realizaci vzdělávacích programů máme k dispozici vlastní tréninkové prostory a moderní technické vybavení na mnoha místech celé České republiky. Jsme držiteli certifi kátu a akreditací, které jsou pro Vás garancí. Patří mezi ně: Q-FOR certifi kát spokojenosti zákazníků Akreditace k certifi kaci osob (osvědčení ČIA) Akreditace MŠMT ČR k vydávání dokladů o rekvalifi kaci Akreditace MPSV ČR k pořádání zkoušek z odborné způsobilosti osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi 2

5 Výběr z novinek Interaktivní webové stránky s e-shopem V polovině loňského roku jsme spustili nové webové stránky, jejichž funkčnost a obsahovou nabídku budeme neustále rozšiřovat i v roce Moderně pojaté stránky přehledně zobrazují naše služby, přispívají k rychlé orientaci v naší široké nabídce a pomáhají nalézt optimální řešení potřeb Vaší organizace např. prostřednictvím scénářů firemních potřeb. V rámci webových stránek jsme zcela nově zpřístupnili e-shop s celorepublikovou nabídkou našich otevřených kurzů, které si můžete lehce vybrat a objednat. E-learningové programy vzdělávání e-learning Solutions by Cegos Nově jsme do naší nabídky zařadili efektivní e-learning postavený na vysoké interaktivně, a to z dílny mateřské společnosti Cegos. Do konce tohoto roku bude pro Vás připraveno celkem 48 modulů zahrnující oblasti managementu, prodeje a komunikačních dovedností. Mezinárodní programy vzdělávání Global Learning by Cegos V našem portfoliu služeb rovněž naleznete Global Learning by Cegos, unikátní vzdělávací program skupiny Cegos zahrnující nejlepší mezinárodní zkušenosti ze všech klíčových oblastí organizace. V první vlně bude pro Vás připraveno 12 tréninkových modulů z oblasti managementu a prodeje, a to především ve formě tzv. blended learning. Copycentrum jako doplňková služba Vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem s výrobou skript a dalších tiskovin, nabízíme nově našim klientům kvalitní služby našeho vlastního copycentra. 3

6 Naše nabídka Analýza vzdělávacích potřeb Development Centre Návrh efektivního vzdělávání Assessment Centre Pomoc při využití ESF Personální audit Otevřené kurzy Měření efektivity vzdělávání Koučink Aktivizační workshopy Rekvalifikace Zakázkové kurzy E-learning Profesní vzdělávání Mezinárodní vzdělávání Outdoor Certifikace osob Příprava k certifikacím a zkouškám Analýza a návrh řešení Realizace vzdělávání Následná podpora 4

7 V čem Vám pomůžeme Analýza a návrh řešení 3. Analýza vzdělávacích potřeb 2. Assessment Centre 1. Personální audit Měření efektivity vzdělávání Koučink Aktivizační workshopy Mezinárodní vzdělávání 4. Development Centre Outdoor Certifikace osob 5. Návrh efektivního vzdělávání 6. Pomoc při využití ESF Příprava k certifikacím a zkouškám Otevřené kurzy Rekvalifikace Zakázkové kurzy E-learning Profesní vzdělávání Personální audit Moderní nástroj řízení výkonnosti organizace. Ve třech krocích poskytuje objektivní a nezávislé zhodnocení současného stavu a nabízí řešení ke zvýšení efektivity jednotlivců, organizačních jednotek i celé fi rmy. Assessment Centre Assessment Centre (AC) je speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů na nejrůznější pozice. Je charakteristická přímým porovnáním jednotlivých kandidátů více hodnotiteli podle dohodnutých kritérií a očekávání kladených na vybírané osoby. AC navozuje situace, ve kterých uchazeči řeší ve stejný okamžik simulované reálné problémy fi rmy nebo modelové situace blízké obsazované pracovní pozici. Analýza vzdělávacích potřeb Jde o soubor metod, které umožňují určit vzdělávací potřeby jednotlivců i skupin zaměstnanců. Mezi základní nástroje analýzy patří např. Development Centre, dotazníky, strukturované rozhovory, skupinové aktivity, modelové situace a další analytické metody. Development Centre Development Centre (DC) je moderní metoda analýzy rozvojových potřeb pro konkrétní skupinu či vybrané zaměstnance. Návrh efektivního vzdělávání Komplexní návrh vzdělávacího systému založený na sladění rozvojových cílů se strategickými cíly organizace, zapracování vhodných kompetenčních modelů, optimalizaci struktury a forem vzdělávání, která se promítá do konkrétních plánů vzdělávání pro všechny skupiny pracovníků nebo jednotlivce. Pomoc při využití ESF Pomoc při získávání fi nanční podpory ze zdrojů ESF poskytované na budování systémů vzdělávání, realizaci kurzů a tréninků, na zřizování podnikových vzdělávacích center a rovněž na fi nancování mzdových nákladů zaměstnanců. Gradua-CEGOS pomáhá při orientaci v plánovaných i vyhlášených výzvách, při přípravě, formálním i obsahovém zpracování projektů a jejich realizaci. Realizace vzdělávání Development Analýza Návrh Centre vzdělávacích efektivního potřeb vzdělávání Assessment Pomoc při Centre využití ESF Personální audit 1. Otevřené kurzy 2. Zakázkové Měření kurzy efektivity vzdělávání 3. E-learning 4. Koučink Profesní vzdělávání Aktivizační 5. workshopy Rekvalifikace 6. Příprava 9. k certifikacím Mezinárodní 7. a zkouškám vzdělávání 8. Certifikace Outdoor osob Otevřené kurzy Jedna z nejširších nabídek otevřených kurzů na českém trhu vzdělávání více než 240 témat ročně. Nabídka obsahuje klíčové kurzy a semináře potřebné pro zajištění úspěšného chodu, rozvoje a konkurenceschopnosti fi rmy. Nabídka je průběžně doplňována a upravována o aktuální témata. Zakázkové kurzy Vzdělávací programy přizpůsobené situaci, potřebám a možnostem fi rmy. Respektují požadavky fi rmy na obsah, metodiku, termín, místo i délku daného školení. 5

8 E-learning Efektivní a interaktivní způsob distančního vzdělávání pod značkou e-learning Solutions by Cegos. Zahrnuje širokou škálu modulů, které jsou postaveny na současných trendech a mezinárodních zkušenostech skupiny Cegos. Profesní vzdělávání Ucelený systém vzdělávání založený na kombinaci znalostí a měkkých a tvrdých dovedností. Připravuje zaměstnance pro kvalifikovaný výkon určité profese nebo aktualizuje jejich znalosti a dovednosti. Rekvalifi kace Vzdělávací programy poskytující základní úroveň znalostí a dovedností uchazečů o výkon vybrané pracovní pozice. Komplexnost a kvalita těchto programů je garantována akreditací MŠMT. Příprava k certifi kacím a zkouškám Vzdělávací programy sloužící k přípravě zájemců o certifikaci nebo složení odborné zkoušky pro výkon vybrané profese. Certifi kace osob Certifi kace je prokázání profesionální způsobilosti fyzické osoby pro výkon činností, pro které byla certifi kována. Dokladem o prokázané způsobilosti je akreditovaný nebo neakreditovaný certifi kát. V oblastech kvality, životního prostředí a BOZP vydáváme certifi káty na základě akreditace ČIA. U vybraného profesního vzdělávání vydáváme certifikáty CEGOS. Outdoor Účinná forma rozvoje dovedností (a znalostí) pomocí prožitku. Je založena na principu: (týmový) prožitek > zpětná vazba > seberefl exe > změna v chování v rámci týmové spolupráce. Prožitkové aktivity jsou přizpůsobeny cílům a charakteru skupiny účastníků. Mezinárodní vzdělávání Nabídku reprezentuje unikátní program naší mateřské společnosti Global Learning by Cegos, který je postaven na nejlepších mezinárodních zkušenostech a kombinaci prezenční formy vzdělávání s e-learningem. Kvalitu tohoto programu lze garantovat jak na lokální, tak i mezinárodní bázi. Následná podpora Development Analýza Návrh Centre vzdělávacích efektivního potřeb vzdělávání Assessment Pomoc při Centre využití ESF Personální audit Otevřené kurzy 3. Zakázkové Měření kurzy efektivity vzdělávání E-learning 2. Koučink Profesní vzdělávání 1. Aktivizační workshopy Rekvalifikace Příprava k certifikacím Mezinárodní a zkouškám vzdělávání Certifikace Outdoor osob Aktivizační workshopy Aktivity urychlující nebo usnadňující zavádění poznatků a dovedností nabytých v rámci vzdělávání do praxe. Zpravidla jde o půl až jednodenní workshopy, kde si účastníci navzájem předávají své zkušenosti. Společně s lektorem přicházejí na řešení prezentovaných problémů. Dalšími formami jsou např. hot line, hot , mentoring či koučink. Koučink Individuální forma podpory zavádění získaných znalostí a dovedností, případně nových přístupů do praxe. Kouč vede cílenými otázkami koučovaného k uvědomění si příležitostí k rozvoji a následné aplikaci v praxi. Měření efektivity vzdělávání Soubor diagnostických nástrojů vyhodnocujících efektivitu rozvojových aktivit a vložených prostředků. 6

9 Mezinárodní rozměr skupiny Cegos Od roku 1997 jsme členem skupiny Cegos, která je jedničkou na světovém trhu vzdělávání a poradenství. Spolupráce se skupinou Cegos Vám přinese následující výhody: Vysokou kvalitu 80leté mezinárodní zkušenosti 50 certifi kovaných vzdělávacích programů Znalost Vašich potřeb účastníků vyškolených každý rok fi remních klientů Odbornost a inovace Síť konzultantů zakázkových kurzů šitých na míru Blízkost Ročně více než 100 mezinárodních projektů Pobočky v 11 zemích, aktivní ve 29 zemích Pobočky Cegos Licencovaní partneři Smluvní partneři Kontakty 7

10 Global Learning by Cegos Cegos vytvořil unikátní program Global Learning by Cegos, který představuje all-in-one řešení vzdělávacích potřeb: Spojení výuky a on-line služeb (zahrnuje e-learning a LMS), které zajistí rozvoj Vašich kompetencí a nabídne Vám 100% efektivní zhodnocení a optimalizaci nákladů nezbytných k nabytí cenných dovedností. Nejlepší náplň vzdělávání: Naši konzultanti pracují v nejúspěšnějších organizacích po celém světě. Díky tomu, že jsou přímo v centru dění, Vám mohou nabídnout ty nejlepší mezinárodní zkušenosti přímo z praxe a z kteréhokoli oboru. Odbornou znalost pedagogických zásad a postupů charakterizuje naše univerzální heslo Cegos Way of Learning. Programy, které je možné aplikovat jak místně, tak mezinárodně v obou případech se zárukou stejně kvalitní podpory, bez ohledu na to, kde ve světě se nacházíte. Každý tréninkový program Global Learning by Cegos prakticky znamená: 2 dny výuky v učebně + 5 modulů e-learningu po 30 minutách + hodnotící posouzení znalostí a dovedností s využitím LMS (Learning Management System) před zahájením a po skončení vzdělávacího programu. Hodnocení před programem E-learningové moduly Výuka v učebně E-learningové moduly Hodnocení po programu V rámci programu Global Learning by Cegos bylo vyvinuto 40 tréninkových modulů pokrývajících všechny strategické oblasti organizace. Pro využití v českém prostředí budou v první fázi připraveny následující moduly z těchto oblastí: Management a Leadership Základní manažerské dovednosti Pokročilé manažerské dovednosti Vedení změny Maticové řízení Leadership Prodej Tajemství nejlepších manažerů prodeje Tři dimenze prodejního vyjednávání Vysoce výkonný prodej Účinnější Key Account Management Jak vítězit při náročných nákupních jednáních Trvalé vztahy se zákazníky Jak řídit zákaznicky orientované týmy Více informací o nabídce Global Learning by Cegos naleznete aktuálně na našich webových stránkách. 8

11 e-learning Solutions by Cegos V naší nabídce nově naleznete e-learningové řešení vzdělávání vyvinuté v rámci skupiny Cegos e-learning Solutions by Cegos. Všechny e-learningové moduly vycházejí z nejlepších praktických zkušeností s distančním vzděláváním a charakterizuje je: Progresivita Jednoduchost Účinnost Mezinárodní využití Adaptabilita V první vlně projektu naši odborníci připravují českou lokalizaci vybraných 48 modulů, jejichž témata zasahují do oblastí: Management a Leadership Prodej Komunikační dovednosti Každý z 30minutových modulů je rozdělen do 3 až 5 částí, které na sebe plynule a logicky navazují a mají stupňující se charakter. V průběhu jednotlivých částí jsou řešeny různé situace z praxe, které vyžadují aplikaci celé řady účinných pedagogických aktivit. Jejich účelem je navázat přímý kontakt s každým účastníkem, výrazně ho motivovat a usnadnit mu učení. Vzdělávání prostřednictvím e-learningu si můžete objednat samostatně nebo jako efektivní kombinaci s prezenční formou výuky v učebně, tzv. blended learning. Jsme připraveni Vám pomoci začlenit vhodné moduly do Vašeho systému on-line vzdělávání. Více informací o nabídce e-learningu naleznete na našich webových stránkách. 9

12 Informace ke kurzům Objednání a úhrada kurzu Přihlášky na kurzy pořádané naší společností přijímáme telefonicky, písemně, faxem, em nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách. Tištěné i elektronické přihlášky považujeme za závazné. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumí Vás manažer příslušného kurzu. Kurz můžete uhradit na základě Vámi zvoleného způsobu platby v přihlášce: zálohovou fakturou, hotově v den konání kurzu (účastník obdrží příjmový pokladní doklad), převodem na účet na základě daňového dokladu po absolvování kurzu. Daňový doklad obdržíte poštou po připsání na účet Gradua-CEGOS, s.r.o. Cena kurzu zahrnuje kurzovné, studijní materiály a malé občerstvení. Případná sleva Vám bude vyúčtována a přeplatek vrácen. Stornovací podmínky Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu. Obdržíme-li storno v období 5 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 30 % z jeho ceny. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 5 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 45 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Při neúčasti kurzovné nevracíme, ale nabízíme náhradní termín, případně výběr jiného kurzu. Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme. Organizační změny a realizace kurzu Gradua-CEGOS, s.r.o., si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky. Týden před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo em kontaktovat manažer příslušného kurzu s organizačními pokyny. Prezentace účastníků je 15 minut před vlastním zahájením kurzu. Pokud není uvedeno jinak, kurzy se konají v našich výukových prostorech: v Praze, Karlovo nám. 7, v Brně, Administrativní centrum PLATINIUM, Veveří 111, v Plzni, Nám. Republiky 28, v Hradci Králové, Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375, v Českých Budějovicích, Radniční 133/1, v Karlových Varech, Hotel Lafonté, Majakovského 29, v Táboře, Bílkova 960, v Rožnově pod Radhoštěm, Hotel Eroplán, Horní Paseky 451. V případě potřeby nebo na přání klienta jsme schopni školení realizovat kdekoli jinde. 10

13 Zvýhodnění pro klienty, Vysvětlivky Zvýhodnění pro klienty Společnost Gradua-CEGOS nabízí svým klientům zajímavá individuální zvýhodnění vázaná na délku vzájemné spolupráce nebo její objem. V rámci otevřených kurzů dále poskytujeme: Množstevní slevu vázanou na počet účastníků vyslaných organizací do jednoho kurzu, a to podle následujícího klíče: Počet účastníků Sleva 2 5 % 3 10 % 4 a více 15 % 15% slevu v rámci cyklických vzdělávacích programů oproti absolvování příslušných kurzů odděleně (sleva je již zahrnuta v ceně každého cyklického programu). Mimořádné akční nabídky v průběhu roku. Případná sleva Vám bude vyúčtována a přeplatek vrácen. V případě souběhu dvou slev bude uplatněna pouze ta, která je pro Vaši společnost výhodnější. Vysvětlivky Pro Vaši lepší orientaci v přehledu otevřených kurzů na rok NOVÝ Nově zařazený kurz do nabídky pro rok CERTIFIKACE Kurz splňuje požadavky certifi kace pracovníků. KNOW-HOW CEGOS Úspěšný kurz v rámci mezinárodní sítě CEGOS. REKVALIFIKACE Kurz akreditovaný u MŠMT ČR. Po úspěšném absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky získá účastník osvědčení o rekvalifi kaci v dané oblasti. CERTIFIKÁT CEGOS Absolvent vybraných kurzů se může přihlásit ke zpracování závěrečné práce. Po jejím obhájení získá Certifi kát CEGOS, který potvrzuje, že posluchač získal a prokázal znalosti odpovídající požadavkům na výkon příslušné funkce. VÝHODNÝ CYKLUS Cenově výhodný cyklus (se slevou 15 %), který zajišťuje systematický rozvoj Vašich znalostí. S výběrem pro Vás vhodného cyklu pomohou naši konzultanti. Dovoluje jednotlivé části kurzu absolvovat kdykoli v průběhu celého roku. Některé názvy v katalogu Vzdělávání a poradenství 2010 patří mezi ochranné známky nebo obchodní značky a jsou chráněny autorskými právy. 11

14 Reference Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Alcoa Fujikura Czech, s. r. o. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. Benteler Automotive Rumburk, s. r. o. Benteler ČR, s. r. o. BRUSH SEM, s. r. o. BYT-REAL, a. s. Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. Continental Teves Czech Republic, s. r. o. Cooper-Standard Automotive Česká republika, s. r. o. Česká pojišťovna, a. s. Česká spořitelna, a. s. Český rozhlas ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. ČEZ, a. s. Deutsche Leasing ČR, spol. s r. o. Draka Kabely, s. r. o. Driessen Aerospace CZ, s. r. o. DURA Automotive CZ, k. s. ELEKTROMETALL, s. r. o. Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. Faurecia Slovakia, s. r. o. FPC, s. r. o. Fuji Koyo Czech, s. r. o. GE Money Bank, a. s. Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r. o. Gerresheimer Wilden Czech, spol. s r. o. Hanácké železárny a pérovny, a. s. Home Credit International, a. s. Ingersoll-Rand CZ, s. r. o. INVA export-import, spol. s r. o. JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s. KOITO CZECH, s. r. o. Komerční banka, a. s. Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group Lesaffre Česko, a. s. Letiště Praha, a. s. Loma Systems, s. r. o. MANN + HUMMEL Service, s. r. o. Metrostav, a. s. Miele technika, s. r. o. Nestlé Česko, s. r. o. OEZ, s. r. o. OLHO-Technik Czech, s. r. o. OTIS Escalators, s. r. o. Panasonic Automotive Systems Czech, s. r. o. Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. Procter & Gamble - Rakona, s. r. o. PROMA CZ, s. r. o. RAMA BOHEMIA, a. s. Renault Trucks ČR, s. r. o. Robert Bosch, spol. s r. o. Rodenstock ČR, s. r. o. RWE Transgas, a. s. s. n. o. p. cz, a. s. Showa Aluminium Czech, s. r. o. Skanska DS, a. s. SMP CZ, a. s. STILL ČR, spol. s r. o. STRABAG, a.s. Sumikei Czech, s. r. o. SWIETELSKY stavební, s. r. o. ŠKODA POWER, a. s. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Telefónica O2 Czech Republic, a. s. T-Mobile Czech Republic, a. s. TRW DAS, a. s. T-Systems Czech Republic, a. s. UNIPETROL SERVICES, s. r. o. Úřady práce (Tábor, Opava, Jindřichův Hradec, Bruntál, Písek a další) Úřad pro civilní letectví Vodafone Czech Republic, a. s. WAVIN Ekoplastik, s. r. o. Wikov MGI, a. s. Západoslovenská energetika, a. s. ZVVZ, a. s.

15 Přehled otevřených kurzů na rok Řízení organizačních změn Rozvoj procesního řízení společnosti (s praktickou simulací) Řízení z měn Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení Systém managementu bezpečnosti informací Firemní k ultura Projektové řízení Projektový manažer cyklus Komplexní příprava k certifi kaci podle IPMA akreditovaný kurz Řízení projektů cyklus MS Project cyklus Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projektového manažera Zavádíme/optimalizujeme projektové řízení systematicky, jednoduše, efektivně akreditovaný kurz Základy projektového řízení Projekty ESF specifi ka Zakázka jako projekt Jak úspěšně řídit projektový tým Řízení projektů s využitím Microsoft Project základní kurz Řízení projektů s využitím Microsoft Project pro pokročilé Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence Uspějte ve své první manažerské funkci nastartujte svoji kariéru cyklus I Kompetentní manažer rozvoj manažerských dovedností cyklus II Efektivní manažer nástroje zvyšování výkonnosti týmu cyklus III Komunikační dovednosti Efektivní komunikace Asertivita v praxi Řízení konfl iktů Manažerské vyjednávání naučte se lépe prosadit Prezentační dovednosti I Prezentační dovednosti II trénink pro pokročilé Prezentační dovednosti s tréninkem v anglickém nebo německém jazyce Rétorika zdokonalení veřejného projevu Strategie a taktika argumentace buďte přesvědčiví Vedení lidí Vedení pracovního týmu Týmová s polupráce Mobbing na pracovišti Leadership Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků Manažerské rozhovory Vedení hodnotícího rozhovoru Efektivní řízení porad Jak efektivně motivovat Koučink pro manažery Osobnostní rozvoj Jak úspěšně jednat s lidmi Time Management řízení času Jak zvládat pracovní stres Emoční inteligence a její využití v pracovním prostředí Rozvoj tvořivosti kreativita Mozkový jogging využijte více svůj vnitřní potenciál Řízení lidských zdrojů HR manažer akademie pro personální manažery Efektivní vzdělávání zaměstnanců cyklus Tvorba personálního systému a možnosti personálního auditu Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst Profesionální vedení výběrových rozhovorů Hodnocení pracovního výkonu jak na to? Systémy odměňování a benefi tů v praxi Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstnanců Analýza vzdělávacích potřeb a hodnocení vzdělávacího programu Praktický průvodce manažera Zákoníkem práce Pracovní právo pro personalisty Vedení personální agendy v praxi Trénink lektorských dovedností

16 Přehled otevřených kurzů na rok Marketing MarketingCIMA-A MarketingCIMA-B MarketingCIMA-C Základy marketingu pro úspěšné podnikání Marketingové minimum pro obchodní zástupce Product Manager a jeho marketingová odbornost Jak vytvořit marketingový plán Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní fi rmy Jak vytvořit účinné reklamní sdělení Event Marketing Public Relations v praxi Prodej Obchodník profesionál cyklus I Key Account Manager cyklus II Úspěšný manažer obchodního týmu cyklus III Prodejní dovednosti I Základy úspěšného prodeje Prodejní dovednosti II Náročné situace v prodeji Prodejní dovednosti III Trénink pro elitní obchodníky Síla argumentů trénink účinné prodejní argumentace Telesale prodej po telefonu Jak vytvořit a úspěšně prezentovat obchodní nabídku Profesionální péče o zákazníka Prodejní minimum pro neobchodníky Obchodní vyjednávání I Zlatá pravidla obchodního vyjednávání Obchodní vyjednávání II Jak překonat nástrahy náročných vyjednávání Key Account Management Jak úspěšně vymáhat pohledávky Základy obchodního práva Strategie řízení prodeje Úspěšné vedení prodejního týmu Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce Koučink aktuální trend v řízení obchodního týmu Finance a ekonomika Ekonomika podniku pro neekonomy Účetní výkazy pro manažery neekonomy Účetní výkazy praktikum pro neekonomy Finanční řízení pro manažery neekonomy Hodnocení podniku z účetních výkazů praktikum pro neekonomy Manažerské účetnictví teorie a praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a řízení investic pro neekonomy Kalkulace nákladů praktikum Controlling v praxi pro neekonomy controlling produkčních procesů Daně pro podnikovou praxi komplexní pohled Profesní příprava pro ekonomické a fi nanční specialisty Finanční analýza účetních dat pro specialisty Finanční analýza praktikum Controlling v praxi pro manažery a ekonomy Finanční controlling a řízení likvidity podniku Úvěrová analýza (hodnocení kredibility) praktikum Praktikum v oblasti pohledávek a závazků Mzdové aktuality Nákup a celní problematika Nákupčí profesionál Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing Procesní řízení nákupu Nákupní jednání Marketing a rizika v řízení nákupu Outsourcing versus insourcing v praxi Celní předpisy EU a česká legislativa INTRASTAT a celní doklady v praxi Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování předpisů o DPH a celních předpisů, výkaznictví zahraničního obchodu Mezinárodní doprava zboží (vztah dodací položky INCOTERMS 2000 k přepravě zásilky, uplatňování DPH při poskytování přepravních služeb) Minimum celního deklaranta Výroba Manažer výroby I Manažer výroby II rozvoj kompetencí manažera Příprava mistrů úroveň I Příprava mistrů úroveň II Příprava mistrů úroveň III Příprava mistrů úroveň IV Výroba a její řízení Štíhlá v ýroba Normování prá ce Produktivita a jak ji zvyšovat Hodnotová analýza snižujeme náklady, zvyšujeme hodnotu našich v ýrobků Ergonomie a lidský faktor Čtení výkresové dokumentace Operátor strojů a zařízení pro výrobu plastů Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů začátečník Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů specialista Technolog vstřikování plastů Technologie plastů pro netechnology Mechanik seřizovač automatických strojů a zařízení I/ Elektropneumatika I/Elektrohydraulika I základní kurz Mechanik seřizovač automatických strojů a zařízení II/ Elektropneumatika II Diagnostika v praxi

17 Přehled otevřených kurzů na rok Logistika do podnikové logistiky základní znalosti a dovednosti podnikového logistika Kvalita v logistice Podnikový logistik rekvalifikace Skladník profe sionál Výrobní logistika Logistika skladů a skladování Logistika řízení zásob Distribuční logistika Dodavatelsko-odběratelské řetězce vývoj, trendy a strategie Controlling v logistice a logistických fi rmách Logistika malého a středního podniku Simulace výrobních a distribučních systémů Kvalita Požadavky na systém managementu kvality ISO 9001 a související normy Plnění požadavků normy ISO 9001 a doporučení ISO Ekonomický přínos a spokojenost zákazníka v managementu kvality Vytváření systému managementu kvality Audit systému managementu kvality Nástroje a metody zlepšování kvality Nástroje pro posuzování rizik FMEA a FTA Technické požadavky na výrobky a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku Náklady na životní cyklus výrobku LCC Přípravný kurz k certifi kaci manažerů kvality a auditorů kvality Přípravný kurz k certifi kaci metrologa podniková metrologie Systém managementu kvality v laboratořích podle ISO/IEC ČSN ISO/IEC Informační technologie Management služeb Životní prostředí Systém environmentálního managementu EMS Praktické uplatňování právních požadavků na životní prostředí agenda Vytváření a audit systému environmentálního managementu Environmentální manažerské účetnictví EMA Přípravný kurz k certifi kaci manažera EMS a auditora EMS Dobrovolné environmentální aktivity Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP k urz Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP s eminář Manažer a auditor HSMS dle ČSN OHSAS 18001: Manažer HSMS a auditor HSMS příprava k certifi kaci Manažer a auditor integrovaných systémů managementu (QMS, EMS, HSMS) Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců Odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora BOZP na staveništi k urz Odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora BOZP na staveništi s eminář Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP a ochrany ŽP Ochrana zdraví při práci a kategorizace prací podle nové legislativy Kompetence orgánů státní správy v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP Odborný lektor v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP Podnikový management rizik z hlediska BOZP a souvisejících Odborně způsobilá osoba na úseku PO: Odborně způsobilá osoba Odborně způsobilá osoba na úseku PO: Technik požární ochrany Aktuální otázky a novinky v oboru PO a PBS Požárně bezpečnostní řešení stavby v projektové dokumentaci Požární inženýrství v projektové dokumentaci Požárně bezpečnostní zařízení Administrativní podpora, asistenti/ky, sekretářky Profesionální asistent/ka, sekretářka cyklus Cyklus pro management v Call Centrech Efektivní komunikace po telefonu Reprezentace fi rmy a prezentační dovednosti Obchodní korespondence trénink psaní obchodních dopisů a ů Time Management pro asistenty/ky, sekretářky a recepční Péče o osobní vzhled Rozvoj komunikačních dovedností komunikace s externím i interním klientem Dokumentace a archivace (včetně materiálů z projektů z ESF) E-asistentka efektivní využití MS Outlook a e-government Management Call Centra Tvorba s kriptu Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření v Call Centru Ekonomické minimum pro administrativní pracovníky a asistenty/ky

18 1 Řízení organizačních změn Inovace Moderní metody řízení Řízení změn Nasazení Konkurenceschopnost Růst Strategie Zdroje Informace Marketing Procesy Struktura Znalosti Leadership Firemní kultura Balanced Scorecard v praxi Rozvoj procesního řízení společnosti (s praktickou simulací) Systém managementu bezpečnosti informací Firemní kultura 16 On-line přihláška na

19 1 Řízení organizačních změn Rozvoj procesního řízení společnosti (s praktickou simulací) Řízení změn Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení Systém managementu bezpečnosti informací Firemní kultura Zakázkové kurzy jsme pro Vás schopni realizovat ze všech uvedených i dalších témat. Garant oblasti Ing. Richard Fürych, MBA tel.: ,

20 1 Řízení organizačních změn Rozvoj procesního řízení společnosti (s praktickou simulací) Řada společností již zavedla do praxe prvky procesního řízení, ale potřebovala by je více rozvinout, aby se staly skutečně efektivní podporou růstu výkonnosti a efektivity. Jiné společnosti stále spíše hledají způsob jak přejít v procesním řízení z teoretické roviny do jeho fungujícího stavu v realitě. Ať už je Vaše společnost na kterémkoli stupni rozvoje prvků procesního řízení, tento kurz poskytne řadu příkladů, návodů a nástrojů, které mohou být využity v dalším rozvoji procesního řízení. Rozšířit si strategicko-manažerský pohled na zvyšování výkonnosti procesů a organizace cestou optimalizace a řízení procesů. Připravit se řídit další rozvoj procesního řízení v rámci strategie rozvoje své společnosti. Prakticky si vyzkoušet postupy a nástroje procesního řízení včetně interaktivní simulace optimalizace procesů. Uvědomit si možná rizika při zvyšování výkonnosti procesů a organizace cestou procesního řízení a naučit se je identifi kovat a řešit. Prohloubit porozumění ovlivnění změny motivace pracovníků v průběhu zlepšovacích/změnových projektů. všem manažerům a procesním odborníkům/ specialistům, kteří realizují rozvoj a zlepšování procesů a organizace s cílem zvyšovat výkonnost a efektivitu své společnosti. Dynamizace zvyšování výkonnosti společnosti cestou procesního přístupu identifi kace stupně rozvoje procesního řízení (v oblastech: procesy, organizační struktura, měření procesů, týmová práce, motivace, trvalé zlepšování), fáze a kroky v rámci rozvoje a podpory procesního řízení společnosti, měření procesů a stanovování procesních cílů ve vazbě na strategii společnosti, rozvoj procesního modelu společnosti, rozvoj procesní organizační struktury, integrace role vlastníka procesu a procesního týmu. Postupy zlepšování procesů a organizace vhodné typy zlepšování procesů, defi nování cílů potřebných změn, uvědomění si stupně dopadů změn, postup projektů optimalizace procesů a organizace, ovlivňování změny myšlení v rámci řízení změn v průběhu projektu. Aplikace vhodných technik zlepšování procesů a organizace a jejich logický rámec v projektech zvyšování výkonnosti společnosti identifi kace příležitosti pro zlepšení, formulace zadání včetně defi nování cílů a přínosů, analýza klíčových příčin, návrh variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, návrh plánu realizace řešení, získání podpory pro realizaci řešení, implementace řešení, monitorování a vyhodnocení dopadů implementace řešení. Rizika v rámci optimalizace a řízení procesů a způsob jejich eliminace rizika při defi nování projektu zlepšování, rizika při analýze procesů, rizika při implementaci změn Kč (bez DPH), Kč (včetně 20 % DPH) 2 dny Praha Brno Praha Mgr. Petra Vacková , Řízení změn Jedinou jistotou dnešní doby je neustálá změna. To často v lidech vyvolává pocity nejistoty a odmítání. Náš kurz Vám umožní nejen zvládnout technický proces změny, ale také připravit se na překonání odporu vůči změnám ze strany pracovníků. Účastník kurzu po absolvování: bude schopen identifi kovat příčiny změn a jejich dopady na organizaci, naučí se odhadnout reakce zaměstnanců na plánované změny, zdokonalí se ve způsobu překonávání odporu vůči změnám, bude umět předcházet negativnímu dopadu změn na chod společnosti, seznámí se s vybranými teoriemi řízení změny v organizaci, uvědomí si svoji roli při implementaci změny, bude umět zvolit vhodnou strategii, zdokonalí se ve schopnosti monitorovat a vyhodnocovat celý proces zavádění změny. Změna v organizaci změna jako příležitost, identifi kace potřeby změn. Porozumění změnám ve Vaší společnosti minulé, současné a budoucí změny, jakým způsobem změny ovlivnily chod Vaší fi rmy, jejich dopad na lidi, výrobky a služby. Odpor vůči změně bariéry pracovníků vůči změnám, určení dopadu změny na jednotlivce a týmy, způsoby překonávání odporu vůči změně. Strategie řízení změny teorie řízení změny v organizaci, složení a role realizačního týmu, model řízené změny. Plánování změny ve Vaší organizaci volba vhodné strategie zavedení změny, stanovení cílů změnového procesu, implementace a monitorování změny, vyhodnocení rizik, vyhodnocování průběhu změnového procesu a měření odchylek. Vrcholovému a střednímu managementu, manažerům zodpovědným za implementaci změny v organizaci Kč (bez DPH), Kč (včetně 20 % DPH) 2 dny Praha Mgr. Petra Vacková , 18 On-line přihláška na

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více