Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství"

Transkript

1 Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010

2 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že se do Vašich rukou dostává nový katalog společnosti Gradua-CEGOS s nabídkou vzdělávacích a poradenských služeb pro rok Znamená to, že kontinuální potřeba rozvoje kompetencí nevzdává boj se současným ekonomickým vývojem, který silně ovlivňuje strategie vzdělávání ve všech organizacích. Dnešní nelehké období však také vytváří příležitost, kde slabí mohou posílit a silní se stát ještě silnějšími. Záleží jen na tom, jak rychle se organizace umí adaptovat na nové podmínky, využívá nových znalostí a dovedností a promítá získané zkušenosti do své každodenní praxe i nově stanovených cílů. I v tomto dynamickém procesu změn života fi rmy jsme Vám stále připraveni pomoci. Náš nový katalog Vám poskytne rychlý přehled o naší nabídce vzdělávacích a poradenských potřeb spolu s tradičně podrobným tematickým přehledem všech vypsaných otevřených kurzů pro rok A co jsme pro Vás připravili nového? Od poloviny loňského roku můžete využívat nové a přehledněji strukturované webové stránky obsahující mimo jiné e-shop s možností pohodlného objednání našich otevřených kurzů. Tyto stránky jsou neustále doplňovány o další služby, které rozšiřují možnosti vzdělávání na lokální i mezinárodní úrovni. Patří sem především nově připravený e-learning pod značkou e-learning Solutions by Cegos. Tento moderní vzdělávací nástroj je schopen výborně doplnit Vaše systémy a programy vzdělávání. Jednotlivé moduly řeší důležité situace z praxe a výrazně usnadňují učení díky propracovaným pedagogickým metodám s vysokou mírou interaktivity. Můžete jej využít samostatně nebo jako vhodnou kombinaci s prezenční formou výuky. V roce 2010 bude postupně adaptováno do českého jazyka 48 e-learningových modulů. Dále bych rád zmínil nově zařazovaný produkt sítě Cegos s názvem Global Learning by Cegos, který nabízí unikátní tréninkové programy s nejlepšími mezinárodními zkušenostmi předávanými ve formě tzv. blended learning. Toto efektivní spojení výuky v učebně a on-line služeb, jako je e-learning a LMS, lze realizovat se stejnou kvalitní podporou v několika jazycích kdekoli na světě. Stejně jako v minulost jsme i nadále připraveni prokázat naši partnerskou sílu při řešení ESF projektů. Věřím, že si z naší široké nabídky služeb opět vyberete. Nechť je toto stručné představení některých našich novinek impulzem pro naši intenzivnější spolupráci podporující Vaši cestu k opětovnému nebo pokračujícímu růstu. Více podrobností o našich tradičních i nových službách naleznete ve vnitřní části našeho katalogu nebo na našich webových stránkách. Přeji Vám mnoho úspěchů Ing. Martin Beneš vedoucí marketingu

3 Krátce o Gradua-CEGOS Výběr z novinek Naše nabídka V čem Vám pomůžeme Mezinárodní rozměr skupiny CEGOS Global Learning by Cegos e-learning Solutions by Cegos Informace ke kurzům Zvýhodnění pro klienty, Vysvětlivky Reference Přehled otevřených kurzů na rok Řízení organizačních změn Projektové řízení Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence Řízení lidských zdrojů Marketing Prodej Finance a ekonomika Nákup a celní problematika Výroba Logistika Kvalita Životní prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana Administrativní podpora, asistenti/ky, sekretářky Další profesní vzdělávání Rekvalifikační kurzy Certifikace osob

4 Krátce o Gradua-CEGOS Jsme původem česká vzdělávací a poradenská společnost s dlouholetou tradicí a v oblasti vzdělávání dospělých patříme k nejvýznamnějším společnostem na českém trhu. Plzeň Praha Hradec Králové V roce 1997 jsme se stali součástí skupiny Cegos, největší evropské vzdělávací a konzultační sítě s celosvětovým dosahem. České Budějovice Tábor Brno Působíme po celém území České republiky. Naše sídlo je v Praze, ale pro bližší kontakt s Vámi jsme vybudovali i naše regionální pobočky s vlastními tréninkovými programy a prostorami v Brně, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Táboře. Pro řešení Vašich potřeb a požadavků je připraven tým 25 interních odborníků. Vedle toho rovněž využíváme naši rozsáhlou síť více než 300 externích konzultantů a lektorů s bohatými zkušenostmi z domova i zahraničí. Díky našemu odbornému zázemí jsme schopni pokrývat specifi cké potřeby klientů z řad velkých, středních i malých fi rem z každého oboru činnosti. Na míru připravujeme a realizujeme nejen vzdělávací projekty, ale i poradenské služby. Našim klientů tak pomáháme úspěšně řešit i další důležité úkoly z oblasti řízení lidských zdrojů (např. personální audit, Assessment Centre, Development Centre aj.). Každoročně připravujeme jednu z nejširších nabídek témat vzdělávání, která lze na sebe jednoduše navazovat díky modulárnímu systému vzdělávání. Naše bohaté zkušenosti nám umožňují aplikovat vysoce účinné metody vzdělávání osvědčené v mezinárodním měřítku, které jsou založeny na aktivním zapojení účastníků tréninku a prožitku zkušenosti. Pro realizaci vzdělávacích programů máme k dispozici vlastní tréninkové prostory a moderní technické vybavení na mnoha místech celé České republiky. Jsme držiteli certifi kátu a akreditací, které jsou pro Vás garancí. Patří mezi ně: Q-FOR certifi kát spokojenosti zákazníků Akreditace k certifi kaci osob (osvědčení ČIA) Akreditace MŠMT ČR k vydávání dokladů o rekvalifi kaci Akreditace MPSV ČR k pořádání zkoušek z odborné způsobilosti osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi 2

5 Výběr z novinek Interaktivní webové stránky s e-shopem V polovině loňského roku jsme spustili nové webové stránky, jejichž funkčnost a obsahovou nabídku budeme neustále rozšiřovat i v roce Moderně pojaté stránky přehledně zobrazují naše služby, přispívají k rychlé orientaci v naší široké nabídce a pomáhají nalézt optimální řešení potřeb Vaší organizace např. prostřednictvím scénářů firemních potřeb. V rámci webových stránek jsme zcela nově zpřístupnili e-shop s celorepublikovou nabídkou našich otevřených kurzů, které si můžete lehce vybrat a objednat. E-learningové programy vzdělávání e-learning Solutions by Cegos Nově jsme do naší nabídky zařadili efektivní e-learning postavený na vysoké interaktivně, a to z dílny mateřské společnosti Cegos. Do konce tohoto roku bude pro Vás připraveno celkem 48 modulů zahrnující oblasti managementu, prodeje a komunikačních dovedností. Mezinárodní programy vzdělávání Global Learning by Cegos V našem portfoliu služeb rovněž naleznete Global Learning by Cegos, unikátní vzdělávací program skupiny Cegos zahrnující nejlepší mezinárodní zkušenosti ze všech klíčových oblastí organizace. V první vlně bude pro Vás připraveno 12 tréninkových modulů z oblasti managementu a prodeje, a to především ve formě tzv. blended learning. Copycentrum jako doplňková služba Vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem s výrobou skript a dalších tiskovin, nabízíme nově našim klientům kvalitní služby našeho vlastního copycentra. 3

6 Naše nabídka Analýza vzdělávacích potřeb Development Centre Návrh efektivního vzdělávání Assessment Centre Pomoc při využití ESF Personální audit Otevřené kurzy Měření efektivity vzdělávání Koučink Aktivizační workshopy Rekvalifikace Zakázkové kurzy E-learning Profesní vzdělávání Mezinárodní vzdělávání Outdoor Certifikace osob Příprava k certifikacím a zkouškám Analýza a návrh řešení Realizace vzdělávání Následná podpora 4

7 V čem Vám pomůžeme Analýza a návrh řešení 3. Analýza vzdělávacích potřeb 2. Assessment Centre 1. Personální audit Měření efektivity vzdělávání Koučink Aktivizační workshopy Mezinárodní vzdělávání 4. Development Centre Outdoor Certifikace osob 5. Návrh efektivního vzdělávání 6. Pomoc při využití ESF Příprava k certifikacím a zkouškám Otevřené kurzy Rekvalifikace Zakázkové kurzy E-learning Profesní vzdělávání Personální audit Moderní nástroj řízení výkonnosti organizace. Ve třech krocích poskytuje objektivní a nezávislé zhodnocení současného stavu a nabízí řešení ke zvýšení efektivity jednotlivců, organizačních jednotek i celé fi rmy. Assessment Centre Assessment Centre (AC) je speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů na nejrůznější pozice. Je charakteristická přímým porovnáním jednotlivých kandidátů více hodnotiteli podle dohodnutých kritérií a očekávání kladených na vybírané osoby. AC navozuje situace, ve kterých uchazeči řeší ve stejný okamžik simulované reálné problémy fi rmy nebo modelové situace blízké obsazované pracovní pozici. Analýza vzdělávacích potřeb Jde o soubor metod, které umožňují určit vzdělávací potřeby jednotlivců i skupin zaměstnanců. Mezi základní nástroje analýzy patří např. Development Centre, dotazníky, strukturované rozhovory, skupinové aktivity, modelové situace a další analytické metody. Development Centre Development Centre (DC) je moderní metoda analýzy rozvojových potřeb pro konkrétní skupinu či vybrané zaměstnance. Návrh efektivního vzdělávání Komplexní návrh vzdělávacího systému založený na sladění rozvojových cílů se strategickými cíly organizace, zapracování vhodných kompetenčních modelů, optimalizaci struktury a forem vzdělávání, která se promítá do konkrétních plánů vzdělávání pro všechny skupiny pracovníků nebo jednotlivce. Pomoc při využití ESF Pomoc při získávání fi nanční podpory ze zdrojů ESF poskytované na budování systémů vzdělávání, realizaci kurzů a tréninků, na zřizování podnikových vzdělávacích center a rovněž na fi nancování mzdových nákladů zaměstnanců. Gradua-CEGOS pomáhá při orientaci v plánovaných i vyhlášených výzvách, při přípravě, formálním i obsahovém zpracování projektů a jejich realizaci. Realizace vzdělávání Development Analýza Návrh Centre vzdělávacích efektivního potřeb vzdělávání Assessment Pomoc při Centre využití ESF Personální audit 1. Otevřené kurzy 2. Zakázkové Měření kurzy efektivity vzdělávání 3. E-learning 4. Koučink Profesní vzdělávání Aktivizační 5. workshopy Rekvalifikace 6. Příprava 9. k certifikacím Mezinárodní 7. a zkouškám vzdělávání 8. Certifikace Outdoor osob Otevřené kurzy Jedna z nejširších nabídek otevřených kurzů na českém trhu vzdělávání více než 240 témat ročně. Nabídka obsahuje klíčové kurzy a semináře potřebné pro zajištění úspěšného chodu, rozvoje a konkurenceschopnosti fi rmy. Nabídka je průběžně doplňována a upravována o aktuální témata. Zakázkové kurzy Vzdělávací programy přizpůsobené situaci, potřebám a možnostem fi rmy. Respektují požadavky fi rmy na obsah, metodiku, termín, místo i délku daného školení. 5

8 E-learning Efektivní a interaktivní způsob distančního vzdělávání pod značkou e-learning Solutions by Cegos. Zahrnuje širokou škálu modulů, které jsou postaveny na současných trendech a mezinárodních zkušenostech skupiny Cegos. Profesní vzdělávání Ucelený systém vzdělávání založený na kombinaci znalostí a měkkých a tvrdých dovedností. Připravuje zaměstnance pro kvalifikovaný výkon určité profese nebo aktualizuje jejich znalosti a dovednosti. Rekvalifi kace Vzdělávací programy poskytující základní úroveň znalostí a dovedností uchazečů o výkon vybrané pracovní pozice. Komplexnost a kvalita těchto programů je garantována akreditací MŠMT. Příprava k certifi kacím a zkouškám Vzdělávací programy sloužící k přípravě zájemců o certifikaci nebo složení odborné zkoušky pro výkon vybrané profese. Certifi kace osob Certifi kace je prokázání profesionální způsobilosti fyzické osoby pro výkon činností, pro které byla certifi kována. Dokladem o prokázané způsobilosti je akreditovaný nebo neakreditovaný certifi kát. V oblastech kvality, životního prostředí a BOZP vydáváme certifi káty na základě akreditace ČIA. U vybraného profesního vzdělávání vydáváme certifikáty CEGOS. Outdoor Účinná forma rozvoje dovedností (a znalostí) pomocí prožitku. Je založena na principu: (týmový) prožitek > zpětná vazba > seberefl exe > změna v chování v rámci týmové spolupráce. Prožitkové aktivity jsou přizpůsobeny cílům a charakteru skupiny účastníků. Mezinárodní vzdělávání Nabídku reprezentuje unikátní program naší mateřské společnosti Global Learning by Cegos, který je postaven na nejlepších mezinárodních zkušenostech a kombinaci prezenční formy vzdělávání s e-learningem. Kvalitu tohoto programu lze garantovat jak na lokální, tak i mezinárodní bázi. Následná podpora Development Analýza Návrh Centre vzdělávacích efektivního potřeb vzdělávání Assessment Pomoc při Centre využití ESF Personální audit Otevřené kurzy 3. Zakázkové Měření kurzy efektivity vzdělávání E-learning 2. Koučink Profesní vzdělávání 1. Aktivizační workshopy Rekvalifikace Příprava k certifikacím Mezinárodní a zkouškám vzdělávání Certifikace Outdoor osob Aktivizační workshopy Aktivity urychlující nebo usnadňující zavádění poznatků a dovedností nabytých v rámci vzdělávání do praxe. Zpravidla jde o půl až jednodenní workshopy, kde si účastníci navzájem předávají své zkušenosti. Společně s lektorem přicházejí na řešení prezentovaných problémů. Dalšími formami jsou např. hot line, hot , mentoring či koučink. Koučink Individuální forma podpory zavádění získaných znalostí a dovedností, případně nových přístupů do praxe. Kouč vede cílenými otázkami koučovaného k uvědomění si příležitostí k rozvoji a následné aplikaci v praxi. Měření efektivity vzdělávání Soubor diagnostických nástrojů vyhodnocujících efektivitu rozvojových aktivit a vložených prostředků. 6

9 Mezinárodní rozměr skupiny Cegos Od roku 1997 jsme členem skupiny Cegos, která je jedničkou na světovém trhu vzdělávání a poradenství. Spolupráce se skupinou Cegos Vám přinese následující výhody: Vysokou kvalitu 80leté mezinárodní zkušenosti 50 certifi kovaných vzdělávacích programů Znalost Vašich potřeb účastníků vyškolených každý rok fi remních klientů Odbornost a inovace Síť konzultantů zakázkových kurzů šitých na míru Blízkost Ročně více než 100 mezinárodních projektů Pobočky v 11 zemích, aktivní ve 29 zemích Pobočky Cegos Licencovaní partneři Smluvní partneři Kontakty 7

10 Global Learning by Cegos Cegos vytvořil unikátní program Global Learning by Cegos, který představuje all-in-one řešení vzdělávacích potřeb: Spojení výuky a on-line služeb (zahrnuje e-learning a LMS), které zajistí rozvoj Vašich kompetencí a nabídne Vám 100% efektivní zhodnocení a optimalizaci nákladů nezbytných k nabytí cenných dovedností. Nejlepší náplň vzdělávání: Naši konzultanti pracují v nejúspěšnějších organizacích po celém světě. Díky tomu, že jsou přímo v centru dění, Vám mohou nabídnout ty nejlepší mezinárodní zkušenosti přímo z praxe a z kteréhokoli oboru. Odbornou znalost pedagogických zásad a postupů charakterizuje naše univerzální heslo Cegos Way of Learning. Programy, které je možné aplikovat jak místně, tak mezinárodně v obou případech se zárukou stejně kvalitní podpory, bez ohledu na to, kde ve světě se nacházíte. Každý tréninkový program Global Learning by Cegos prakticky znamená: 2 dny výuky v učebně + 5 modulů e-learningu po 30 minutách + hodnotící posouzení znalostí a dovedností s využitím LMS (Learning Management System) před zahájením a po skončení vzdělávacího programu. Hodnocení před programem E-learningové moduly Výuka v učebně E-learningové moduly Hodnocení po programu V rámci programu Global Learning by Cegos bylo vyvinuto 40 tréninkových modulů pokrývajících všechny strategické oblasti organizace. Pro využití v českém prostředí budou v první fázi připraveny následující moduly z těchto oblastí: Management a Leadership Základní manažerské dovednosti Pokročilé manažerské dovednosti Vedení změny Maticové řízení Leadership Prodej Tajemství nejlepších manažerů prodeje Tři dimenze prodejního vyjednávání Vysoce výkonný prodej Účinnější Key Account Management Jak vítězit při náročných nákupních jednáních Trvalé vztahy se zákazníky Jak řídit zákaznicky orientované týmy Více informací o nabídce Global Learning by Cegos naleznete aktuálně na našich webových stránkách. 8

11 e-learning Solutions by Cegos V naší nabídce nově naleznete e-learningové řešení vzdělávání vyvinuté v rámci skupiny Cegos e-learning Solutions by Cegos. Všechny e-learningové moduly vycházejí z nejlepších praktických zkušeností s distančním vzděláváním a charakterizuje je: Progresivita Jednoduchost Účinnost Mezinárodní využití Adaptabilita V první vlně projektu naši odborníci připravují českou lokalizaci vybraných 48 modulů, jejichž témata zasahují do oblastí: Management a Leadership Prodej Komunikační dovednosti Každý z 30minutových modulů je rozdělen do 3 až 5 částí, které na sebe plynule a logicky navazují a mají stupňující se charakter. V průběhu jednotlivých částí jsou řešeny různé situace z praxe, které vyžadují aplikaci celé řady účinných pedagogických aktivit. Jejich účelem je navázat přímý kontakt s každým účastníkem, výrazně ho motivovat a usnadnit mu učení. Vzdělávání prostřednictvím e-learningu si můžete objednat samostatně nebo jako efektivní kombinaci s prezenční formou výuky v učebně, tzv. blended learning. Jsme připraveni Vám pomoci začlenit vhodné moduly do Vašeho systému on-line vzdělávání. Více informací o nabídce e-learningu naleznete na našich webových stránkách. 9

12 Informace ke kurzům Objednání a úhrada kurzu Přihlášky na kurzy pořádané naší společností přijímáme telefonicky, písemně, faxem, em nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách. Tištěné i elektronické přihlášky považujeme za závazné. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumí Vás manažer příslušného kurzu. Kurz můžete uhradit na základě Vámi zvoleného způsobu platby v přihlášce: zálohovou fakturou, hotově v den konání kurzu (účastník obdrží příjmový pokladní doklad), převodem na účet na základě daňového dokladu po absolvování kurzu. Daňový doklad obdržíte poštou po připsání na účet Gradua-CEGOS, s.r.o. Cena kurzu zahrnuje kurzovné, studijní materiály a malé občerstvení. Případná sleva Vám bude vyúčtována a přeplatek vrácen. Stornovací podmínky Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu. Obdržíme-li storno v období 5 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 30 % z jeho ceny. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 5 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 45 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Při neúčasti kurzovné nevracíme, ale nabízíme náhradní termín, případně výběr jiného kurzu. Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme. Organizační změny a realizace kurzu Gradua-CEGOS, s.r.o., si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky. Týden před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo em kontaktovat manažer příslušného kurzu s organizačními pokyny. Prezentace účastníků je 15 minut před vlastním zahájením kurzu. Pokud není uvedeno jinak, kurzy se konají v našich výukových prostorech: v Praze, Karlovo nám. 7, v Brně, Administrativní centrum PLATINIUM, Veveří 111, v Plzni, Nám. Republiky 28, v Hradci Králové, Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375, v Českých Budějovicích, Radniční 133/1, v Karlových Varech, Hotel Lafonté, Majakovského 29, v Táboře, Bílkova 960, v Rožnově pod Radhoštěm, Hotel Eroplán, Horní Paseky 451. V případě potřeby nebo na přání klienta jsme schopni školení realizovat kdekoli jinde. 10

13 Zvýhodnění pro klienty, Vysvětlivky Zvýhodnění pro klienty Společnost Gradua-CEGOS nabízí svým klientům zajímavá individuální zvýhodnění vázaná na délku vzájemné spolupráce nebo její objem. V rámci otevřených kurzů dále poskytujeme: Množstevní slevu vázanou na počet účastníků vyslaných organizací do jednoho kurzu, a to podle následujícího klíče: Počet účastníků Sleva 2 5 % 3 10 % 4 a více 15 % 15% slevu v rámci cyklických vzdělávacích programů oproti absolvování příslušných kurzů odděleně (sleva je již zahrnuta v ceně každého cyklického programu). Mimořádné akční nabídky v průběhu roku. Případná sleva Vám bude vyúčtována a přeplatek vrácen. V případě souběhu dvou slev bude uplatněna pouze ta, která je pro Vaši společnost výhodnější. Vysvětlivky Pro Vaši lepší orientaci v přehledu otevřených kurzů na rok NOVÝ Nově zařazený kurz do nabídky pro rok CERTIFIKACE Kurz splňuje požadavky certifi kace pracovníků. KNOW-HOW CEGOS Úspěšný kurz v rámci mezinárodní sítě CEGOS. REKVALIFIKACE Kurz akreditovaný u MŠMT ČR. Po úspěšném absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky získá účastník osvědčení o rekvalifi kaci v dané oblasti. CERTIFIKÁT CEGOS Absolvent vybraných kurzů se může přihlásit ke zpracování závěrečné práce. Po jejím obhájení získá Certifi kát CEGOS, který potvrzuje, že posluchač získal a prokázal znalosti odpovídající požadavkům na výkon příslušné funkce. VÝHODNÝ CYKLUS Cenově výhodný cyklus (se slevou 15 %), který zajišťuje systematický rozvoj Vašich znalostí. S výběrem pro Vás vhodného cyklu pomohou naši konzultanti. Dovoluje jednotlivé části kurzu absolvovat kdykoli v průběhu celého roku. Některé názvy v katalogu Vzdělávání a poradenství 2010 patří mezi ochranné známky nebo obchodní značky a jsou chráněny autorskými právy. 11

14 Reference Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Alcoa Fujikura Czech, s. r. o. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. Benteler Automotive Rumburk, s. r. o. Benteler ČR, s. r. o. BRUSH SEM, s. r. o. BYT-REAL, a. s. Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. Continental Teves Czech Republic, s. r. o. Cooper-Standard Automotive Česká republika, s. r. o. Česká pojišťovna, a. s. Česká spořitelna, a. s. Český rozhlas ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. ČEZ, a. s. Deutsche Leasing ČR, spol. s r. o. Draka Kabely, s. r. o. Driessen Aerospace CZ, s. r. o. DURA Automotive CZ, k. s. ELEKTROMETALL, s. r. o. Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. Faurecia Slovakia, s. r. o. FPC, s. r. o. Fuji Koyo Czech, s. r. o. GE Money Bank, a. s. Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r. o. Gerresheimer Wilden Czech, spol. s r. o. Hanácké železárny a pérovny, a. s. Home Credit International, a. s. Ingersoll-Rand CZ, s. r. o. INVA export-import, spol. s r. o. JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s. KOITO CZECH, s. r. o. Komerční banka, a. s. Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group Lesaffre Česko, a. s. Letiště Praha, a. s. Loma Systems, s. r. o. MANN + HUMMEL Service, s. r. o. Metrostav, a. s. Miele technika, s. r. o. Nestlé Česko, s. r. o. OEZ, s. r. o. OLHO-Technik Czech, s. r. o. OTIS Escalators, s. r. o. Panasonic Automotive Systems Czech, s. r. o. Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. Procter & Gamble - Rakona, s. r. o. PROMA CZ, s. r. o. RAMA BOHEMIA, a. s. Renault Trucks ČR, s. r. o. Robert Bosch, spol. s r. o. Rodenstock ČR, s. r. o. RWE Transgas, a. s. s. n. o. p. cz, a. s. Showa Aluminium Czech, s. r. o. Skanska DS, a. s. SMP CZ, a. s. STILL ČR, spol. s r. o. STRABAG, a.s. Sumikei Czech, s. r. o. SWIETELSKY stavební, s. r. o. ŠKODA POWER, a. s. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Telefónica O2 Czech Republic, a. s. T-Mobile Czech Republic, a. s. TRW DAS, a. s. T-Systems Czech Republic, a. s. UNIPETROL SERVICES, s. r. o. Úřady práce (Tábor, Opava, Jindřichův Hradec, Bruntál, Písek a další) Úřad pro civilní letectví Vodafone Czech Republic, a. s. WAVIN Ekoplastik, s. r. o. Wikov MGI, a. s. Západoslovenská energetika, a. s. ZVVZ, a. s.

15 Přehled otevřených kurzů na rok Řízení organizačních změn Rozvoj procesního řízení společnosti (s praktickou simulací) Řízení z měn Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení Systém managementu bezpečnosti informací Firemní k ultura Projektové řízení Projektový manažer cyklus Komplexní příprava k certifi kaci podle IPMA akreditovaný kurz Řízení projektů cyklus MS Project cyklus Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projektového manažera Zavádíme/optimalizujeme projektové řízení systematicky, jednoduše, efektivně akreditovaný kurz Základy projektového řízení Projekty ESF specifi ka Zakázka jako projekt Jak úspěšně řídit projektový tým Řízení projektů s využitím Microsoft Project základní kurz Řízení projektů s využitím Microsoft Project pro pokročilé Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence Uspějte ve své první manažerské funkci nastartujte svoji kariéru cyklus I Kompetentní manažer rozvoj manažerských dovedností cyklus II Efektivní manažer nástroje zvyšování výkonnosti týmu cyklus III Komunikační dovednosti Efektivní komunikace Asertivita v praxi Řízení konfl iktů Manažerské vyjednávání naučte se lépe prosadit Prezentační dovednosti I Prezentační dovednosti II trénink pro pokročilé Prezentační dovednosti s tréninkem v anglickém nebo německém jazyce Rétorika zdokonalení veřejného projevu Strategie a taktika argumentace buďte přesvědčiví Vedení lidí Vedení pracovního týmu Týmová s polupráce Mobbing na pracovišti Leadership Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků Manažerské rozhovory Vedení hodnotícího rozhovoru Efektivní řízení porad Jak efektivně motivovat Koučink pro manažery Osobnostní rozvoj Jak úspěšně jednat s lidmi Time Management řízení času Jak zvládat pracovní stres Emoční inteligence a její využití v pracovním prostředí Rozvoj tvořivosti kreativita Mozkový jogging využijte více svůj vnitřní potenciál Řízení lidských zdrojů HR manažer akademie pro personální manažery Efektivní vzdělávání zaměstnanců cyklus Tvorba personálního systému a možnosti personálního auditu Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst Profesionální vedení výběrových rozhovorů Hodnocení pracovního výkonu jak na to? Systémy odměňování a benefi tů v praxi Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstnanců Analýza vzdělávacích potřeb a hodnocení vzdělávacího programu Praktický průvodce manažera Zákoníkem práce Pracovní právo pro personalisty Vedení personální agendy v praxi Trénink lektorských dovedností

16 Přehled otevřených kurzů na rok Marketing MarketingCIMA-A MarketingCIMA-B MarketingCIMA-C Základy marketingu pro úspěšné podnikání Marketingové minimum pro obchodní zástupce Product Manager a jeho marketingová odbornost Jak vytvořit marketingový plán Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní fi rmy Jak vytvořit účinné reklamní sdělení Event Marketing Public Relations v praxi Prodej Obchodník profesionál cyklus I Key Account Manager cyklus II Úspěšný manažer obchodního týmu cyklus III Prodejní dovednosti I Základy úspěšného prodeje Prodejní dovednosti II Náročné situace v prodeji Prodejní dovednosti III Trénink pro elitní obchodníky Síla argumentů trénink účinné prodejní argumentace Telesale prodej po telefonu Jak vytvořit a úspěšně prezentovat obchodní nabídku Profesionální péče o zákazníka Prodejní minimum pro neobchodníky Obchodní vyjednávání I Zlatá pravidla obchodního vyjednávání Obchodní vyjednávání II Jak překonat nástrahy náročných vyjednávání Key Account Management Jak úspěšně vymáhat pohledávky Základy obchodního práva Strategie řízení prodeje Úspěšné vedení prodejního týmu Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce Koučink aktuální trend v řízení obchodního týmu Finance a ekonomika Ekonomika podniku pro neekonomy Účetní výkazy pro manažery neekonomy Účetní výkazy praktikum pro neekonomy Finanční řízení pro manažery neekonomy Hodnocení podniku z účetních výkazů praktikum pro neekonomy Manažerské účetnictví teorie a praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a řízení investic pro neekonomy Kalkulace nákladů praktikum Controlling v praxi pro neekonomy controlling produkčních procesů Daně pro podnikovou praxi komplexní pohled Profesní příprava pro ekonomické a fi nanční specialisty Finanční analýza účetních dat pro specialisty Finanční analýza praktikum Controlling v praxi pro manažery a ekonomy Finanční controlling a řízení likvidity podniku Úvěrová analýza (hodnocení kredibility) praktikum Praktikum v oblasti pohledávek a závazků Mzdové aktuality Nákup a celní problematika Nákupčí profesionál Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing Procesní řízení nákupu Nákupní jednání Marketing a rizika v řízení nákupu Outsourcing versus insourcing v praxi Celní předpisy EU a česká legislativa INTRASTAT a celní doklady v praxi Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování předpisů o DPH a celních předpisů, výkaznictví zahraničního obchodu Mezinárodní doprava zboží (vztah dodací položky INCOTERMS 2000 k přepravě zásilky, uplatňování DPH při poskytování přepravních služeb) Minimum celního deklaranta Výroba Manažer výroby I Manažer výroby II rozvoj kompetencí manažera Příprava mistrů úroveň I Příprava mistrů úroveň II Příprava mistrů úroveň III Příprava mistrů úroveň IV Výroba a její řízení Štíhlá v ýroba Normování prá ce Produktivita a jak ji zvyšovat Hodnotová analýza snižujeme náklady, zvyšujeme hodnotu našich v ýrobků Ergonomie a lidský faktor Čtení výkresové dokumentace Operátor strojů a zařízení pro výrobu plastů Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů začátečník Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů specialista Technolog vstřikování plastů Technologie plastů pro netechnology Mechanik seřizovač automatických strojů a zařízení I/ Elektropneumatika I/Elektrohydraulika I základní kurz Mechanik seřizovač automatických strojů a zařízení II/ Elektropneumatika II Diagnostika v praxi

17 Přehled otevřených kurzů na rok Logistika do podnikové logistiky základní znalosti a dovednosti podnikového logistika Kvalita v logistice Podnikový logistik rekvalifikace Skladník profe sionál Výrobní logistika Logistika skladů a skladování Logistika řízení zásob Distribuční logistika Dodavatelsko-odběratelské řetězce vývoj, trendy a strategie Controlling v logistice a logistických fi rmách Logistika malého a středního podniku Simulace výrobních a distribučních systémů Kvalita Požadavky na systém managementu kvality ISO 9001 a související normy Plnění požadavků normy ISO 9001 a doporučení ISO Ekonomický přínos a spokojenost zákazníka v managementu kvality Vytváření systému managementu kvality Audit systému managementu kvality Nástroje a metody zlepšování kvality Nástroje pro posuzování rizik FMEA a FTA Technické požadavky na výrobky a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku Náklady na životní cyklus výrobku LCC Přípravný kurz k certifi kaci manažerů kvality a auditorů kvality Přípravný kurz k certifi kaci metrologa podniková metrologie Systém managementu kvality v laboratořích podle ISO/IEC ČSN ISO/IEC Informační technologie Management služeb Životní prostředí Systém environmentálního managementu EMS Praktické uplatňování právních požadavků na životní prostředí agenda Vytváření a audit systému environmentálního managementu Environmentální manažerské účetnictví EMA Přípravný kurz k certifi kaci manažera EMS a auditora EMS Dobrovolné environmentální aktivity Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP k urz Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP s eminář Manažer a auditor HSMS dle ČSN OHSAS 18001: Manažer HSMS a auditor HSMS příprava k certifi kaci Manažer a auditor integrovaných systémů managementu (QMS, EMS, HSMS) Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců Odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora BOZP na staveništi k urz Odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora BOZP na staveništi s eminář Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP a ochrany ŽP Ochrana zdraví při práci a kategorizace prací podle nové legislativy Kompetence orgánů státní správy v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP Odborný lektor v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP Podnikový management rizik z hlediska BOZP a souvisejících Odborně způsobilá osoba na úseku PO: Odborně způsobilá osoba Odborně způsobilá osoba na úseku PO: Technik požární ochrany Aktuální otázky a novinky v oboru PO a PBS Požárně bezpečnostní řešení stavby v projektové dokumentaci Požární inženýrství v projektové dokumentaci Požárně bezpečnostní zařízení Administrativní podpora, asistenti/ky, sekretářky Profesionální asistent/ka, sekretářka cyklus Cyklus pro management v Call Centrech Efektivní komunikace po telefonu Reprezentace fi rmy a prezentační dovednosti Obchodní korespondence trénink psaní obchodních dopisů a ů Time Management pro asistenty/ky, sekretářky a recepční Péče o osobní vzhled Rozvoj komunikačních dovedností komunikace s externím i interním klientem Dokumentace a archivace (včetně materiálů z projektů z ESF) E-asistentka efektivní využití MS Outlook a e-government Management Call Centra Tvorba s kriptu Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření v Call Centru Ekonomické minimum pro administrativní pracovníky a asistenty/ky

18 1 Řízení organizačních změn Inovace Moderní metody řízení Řízení změn Nasazení Konkurenceschopnost Růst Strategie Zdroje Informace Marketing Procesy Struktura Znalosti Leadership Firemní kultura Balanced Scorecard v praxi Rozvoj procesního řízení společnosti (s praktickou simulací) Systém managementu bezpečnosti informací Firemní kultura 16 On-line přihláška na

19 1 Řízení organizačních změn Rozvoj procesního řízení společnosti (s praktickou simulací) Řízení změn Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení Systém managementu bezpečnosti informací Firemní kultura Zakázkové kurzy jsme pro Vás schopni realizovat ze všech uvedených i dalších témat. Garant oblasti Ing. Richard Fürych, MBA tel.: ,

20 1 Řízení organizačních změn Rozvoj procesního řízení společnosti (s praktickou simulací) Řada společností již zavedla do praxe prvky procesního řízení, ale potřebovala by je více rozvinout, aby se staly skutečně efektivní podporou růstu výkonnosti a efektivity. Jiné společnosti stále spíše hledají způsob jak přejít v procesním řízení z teoretické roviny do jeho fungujícího stavu v realitě. Ať už je Vaše společnost na kterémkoli stupni rozvoje prvků procesního řízení, tento kurz poskytne řadu příkladů, návodů a nástrojů, které mohou být využity v dalším rozvoji procesního řízení. Rozšířit si strategicko-manažerský pohled na zvyšování výkonnosti procesů a organizace cestou optimalizace a řízení procesů. Připravit se řídit další rozvoj procesního řízení v rámci strategie rozvoje své společnosti. Prakticky si vyzkoušet postupy a nástroje procesního řízení včetně interaktivní simulace optimalizace procesů. Uvědomit si možná rizika při zvyšování výkonnosti procesů a organizace cestou procesního řízení a naučit se je identifi kovat a řešit. Prohloubit porozumění ovlivnění změny motivace pracovníků v průběhu zlepšovacích/změnových projektů. všem manažerům a procesním odborníkům/ specialistům, kteří realizují rozvoj a zlepšování procesů a organizace s cílem zvyšovat výkonnost a efektivitu své společnosti. Dynamizace zvyšování výkonnosti společnosti cestou procesního přístupu identifi kace stupně rozvoje procesního řízení (v oblastech: procesy, organizační struktura, měření procesů, týmová práce, motivace, trvalé zlepšování), fáze a kroky v rámci rozvoje a podpory procesního řízení společnosti, měření procesů a stanovování procesních cílů ve vazbě na strategii společnosti, rozvoj procesního modelu společnosti, rozvoj procesní organizační struktury, integrace role vlastníka procesu a procesního týmu. Postupy zlepšování procesů a organizace vhodné typy zlepšování procesů, defi nování cílů potřebných změn, uvědomění si stupně dopadů změn, postup projektů optimalizace procesů a organizace, ovlivňování změny myšlení v rámci řízení změn v průběhu projektu. Aplikace vhodných technik zlepšování procesů a organizace a jejich logický rámec v projektech zvyšování výkonnosti společnosti identifi kace příležitosti pro zlepšení, formulace zadání včetně defi nování cílů a přínosů, analýza klíčových příčin, návrh variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, návrh plánu realizace řešení, získání podpory pro realizaci řešení, implementace řešení, monitorování a vyhodnocení dopadů implementace řešení. Rizika v rámci optimalizace a řízení procesů a způsob jejich eliminace rizika při defi nování projektu zlepšování, rizika při analýze procesů, rizika při implementaci změn Kč (bez DPH), Kč (včetně 20 % DPH) 2 dny Praha Brno Praha Mgr. Petra Vacková , Řízení změn Jedinou jistotou dnešní doby je neustálá změna. To často v lidech vyvolává pocity nejistoty a odmítání. Náš kurz Vám umožní nejen zvládnout technický proces změny, ale také připravit se na překonání odporu vůči změnám ze strany pracovníků. Účastník kurzu po absolvování: bude schopen identifi kovat příčiny změn a jejich dopady na organizaci, naučí se odhadnout reakce zaměstnanců na plánované změny, zdokonalí se ve způsobu překonávání odporu vůči změnám, bude umět předcházet negativnímu dopadu změn na chod společnosti, seznámí se s vybranými teoriemi řízení změny v organizaci, uvědomí si svoji roli při implementaci změny, bude umět zvolit vhodnou strategii, zdokonalí se ve schopnosti monitorovat a vyhodnocovat celý proces zavádění změny. Změna v organizaci změna jako příležitost, identifi kace potřeby změn. Porozumění změnám ve Vaší společnosti minulé, současné a budoucí změny, jakým způsobem změny ovlivnily chod Vaší fi rmy, jejich dopad na lidi, výrobky a služby. Odpor vůči změně bariéry pracovníků vůči změnám, určení dopadu změny na jednotlivce a týmy, způsoby překonávání odporu vůči změně. Strategie řízení změny teorie řízení změny v organizaci, složení a role realizačního týmu, model řízené změny. Plánování změny ve Vaší organizaci volba vhodné strategie zavedení změny, stanovení cílů změnového procesu, implementace a monitorování změny, vyhodnocení rizik, vyhodnocování průběhu změnového procesu a měření odchylek. Vrcholovému a střednímu managementu, manažerům zodpovědným za implementaci změny v organizaci Kč (bez DPH), Kč (včetně 20 % DPH) 2 dny Praha Mgr. Petra Vacková , 18 On-line přihláška na

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Ing.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc 11. 12. 3. 2015 Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc Často se mi stává, že si po jednání řeknu: Zase mě oškubali, zase jsem zbytečně

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2009

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2009 člen EFNMS (European Federation of National Maitenance Societies, vzw) www.udrzba-cspu.cz VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2009 (oblast managementu údržby) Nejvíce ceněným kapitálem každé firmy je lidský potenciál.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů

Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů Jaroslav Svoboda, Jiří Skalický Abstrakt: Příspěvek se týká nového studijního oboru Systémy projektového řízení na Fakultě ekonomické Západočeské

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000.

NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000. NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ : 08. 11. 2011 PRAHA, Hotel Royal Galerie 08. - 09. 11.

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Projektový management I

Projektový management I 24. 25. 9. 2014 Projektový management I Zvládněte nástroje projektového managementu z pozic vedoucích a členů projektových týmů. Cíle Pochopení filosofie a praktické zvládnutí nástrojů projektového řízení

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Ročník 2010/11 garant a pořadatel projektu společnost win-win institute Zaměření Specializace Marketingová komunikace Vytváření komunikačních

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět

Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět 14. 5. 2015 Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět Občas mám pocit, že si s někým nepadnu do noty a nemůžeme nalézt společnou řeč. S některými lidmi probírám jen to

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Přihlašuje do soutěže HREA Excellence Award 2007 PROJEKT Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Autor: Helena Futerová Personální ředitel IMPRESS,

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více