Evidence školní jídelny. Manuál k programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidence školní jídelny. Manuál k programu"

Transkript

1 Manuál k programu

2 Obsah 1) Úvod ) Instalace programu ) Spuštění programu ) Formulář Výkaz... 6 a) Tvorba nové databáze... 7 b) Jídelníček... 8 c) Zabezpečení... 9 d) Změna dne e) Změna měsíce f) Uzávěrka g) Statistika h) Spotřební koš i) Správa ) Formulář Nákup ) Formulář Výdej ) Formulář Karty ) Formulář Strávníci ) Formulář Počet jídel

3 Úvod Program Evidence školní jídelny slouží k usnadnění účetnictví a evidenci strávníků ve školní jídelně menších provozů. Tato verze programu je přizpůsobena pro školní jídelnu, která zajišťuje stravování mateřské školy, základní školy a personálu nebo mateřské školy a personálu. Vše je navrženo tak, aby se formuláře co nejvíce podobaly tištěným formulářům, které musí vedoucí školní jídelny vyplňovat. Při běžné každodenní práci se zadávají pouze tyto hodnoty: - nakoupené potraviny do formuláře Nákup - vydané potraviny do formuláře Výdej (v jeden den je možno nakoupit (vydat) každou potravinu pouze jednou) - docházky strávníků ve formuláři Strávníci Vše ostatní se počítá samo. Uzávěrka na konci měsíce se vypočítá také sama, stačí ji pouze vytisknout. Výhodou programu je, že počítač provádí výpočetní operace bez chyb, což se při klasickém zpracování nedá u lidského faktoru vyloučit. Novinkou v programu je možnost zpětných oprav záznamů v aktuálním měsíci pomocí menu Správa (starší záznamy již opravit nelze). Program každý den do složky C:\Program Files\Evidence školní jídelny\ vytváří zálohu databáze a Vy můžete tuto databázi kdykoli použít. Soubory (databáze) vytvořené programem mají příponu esj. Tyto zálohy samozřejmě budou postupem času zabírat nějaké místo na disku a proto až si budete jisti, že je již nebudete potřebovat smažte je (pozor soubor a.esj musí v této složce zůstat!). 3

4 Instalace programu Instalaci spustíte pomocí souboru Setup.exe. Soubory je nutné ke správné funkci programu nainstalovat do adresáře C:\Program Files\Evidence školní jídelny. Soubor sloužící ke spuštění programu se zapíše do Start menu. Instalace bude bez problému u operačních systému Windows 2000 a XP Pro instalaci na operační systém Windows 95 je třeba nejdříve nainstalovat soubor dcom95.exe a poté mdac_typ_cz.exe a pak ještě Jet40Sp3_Comp.exe Pro instalaci na operační systém Windows 98 mdac_typ_cz.exe a pak ještě Jet40Sp3_Comp.exe. 4

5 Spuštění programu Po prvním spuštění je třeba si nejprve vytvořit databázi, do které se budou ukládat Vaše data. Vytvoříte ji pomocí nabídky Soubor a položky Nový rok. V následujícím formuláři zadáte jméno databáze, nastavíte si heslo (databáze již nemusí být v C:\Program Files\Evidence školní jídelny) a v posledním formuláři si vyberete název měsíce, ve kterém chcete pracovat (políčko musí být modře podbarvené). Dále je třeba: - zadat ceny jídel ve formuláři Počet jídel (menu ceny změna cen). Ceny jídel se dají měnit pouze na začátku měsíce. - připravit spotřební koš (nachází se v menu období) - zařadit potravinové karty do příslušných kategorií pomocí položky kategorie karet v menu soubor a poté zapsat hodnoty norem. Normy se zapisují po zvolení položky změna norem v menu soubor. Hodnoty se zadávají v gramech (pokud nepůjdou zapsat přepněte si na anglickou klávesnici). - vytvořit seznam strávníků ve formuláři Strávníci pomocí menu Evidence 5

6 Formulář Výkaz Menu formuláře obsahuje sloupcová menu Soubor, Období a Nápověda. V sloupcovém menu Soubor se nachází položky: Nový rok tato nabídka slouží k vytvoření nového souboru. V této položce máme na výběr, zda chceme do nové databáze převést data z jiné nebo založit zcela novou databázi Otevřít používáme k otevření nového již existujícího souboru Jídelníček otevře formulář pro tvorbu a tisk jídelníčku Zabezpečení slouží k změně přístupového hesla Menu Období obsahuje položky: Změna dne pomocí tohoto formuláře si můžeme zvolíme den, ve kterém chceme zpracovávat nebo prohlížet údaje Změna měsíce - pomocí této položky vybíráme měsíc, který si chceme prohlédnout Uzávěrka zobrazí formulář, který spočítá měsíční uzávěrku potravinových karet a provede převod na další měsíc Statistika slouží k zobrazení celkových plánovaných a skutečných nákladů za celý měsíc Spotřební koš Zobrazí formulář, který ukazuje rozdíl mezi normou a skutečnou spotřebou potravin Menu Správa obsahuje položky: Karty možnost oprav záznamů v kartách Sklad potravin možnost oprav záznamů na skladě Výdejky možnost oprav záznamů ve výdejkách Počáteční stav možnost opravy záznamu o počátečním stavu peněz V těle formuláře je umístěno šest tlačítek a jedna ikona. Ikona slouží k otevření databáze. Tlačítka Nákup, Karty, Výdej, Strávníci, Počet jídel otvírají formuláře pro další práci. nebo myši. Ve všech formulářích je možno se pohybovat pomocí klávesnice (klávesa tabulátor) 6

7 Tvorba nové databáze Každý rok je nutné vytvořit novou databázi. Při přechodu na nový rok musíte učinit jen pár nezbytných kroků. V nabídce Soubor vybrat Nový rok. Nejdříve se Vás program dotáže Chcete do nové databáze převést data z předchozího roku?. Pokud zvolíte odpověď Ano, postupujte takto: - na dotaz Nyní vyberte předchozí rok - zadejte název databáze, ve které jste doposud pracovali - poté na dotaz Nyní zadejte jméno nového roku zadejte cestu a jméno databáze, která se vytvoří - na dalším formuláři (Nová databáze) nastavte počáteční stav peněz nebo-li počáteční údaj v roční statistice - na závěr v dalším formuláři (Zabezpečení) zadejte uživatelské heslo a je hotovo (program převede všechna potřebná data z předchozí databáze do nové a Vy nemusíte nic znovu zadávat) Pokud zvolíte Ne, postupujte takto: - na dotaz Nyní zadejte jméno nového roku zadejte cestu a jméno databáze, která se vytvoří - na dalším formuláři (Nová databáze) zaškrtněte jakou verzi programu budete používat (zda se základní školou nebo bez ní) a zadejte počáteční stav peněz nebo-li počáteční údaj v roční statistice - v dalším formuláři (Zabezpečení) vytvořte uživatelské heslo pro vstup do databáze - na závěr v dalším formuláři (Měsíc) zadejte název měsíce, kterým chcete začít. Databáze je vytvořena a můžete začít pracovat. Nezapomeňte nejdříve zadat ceny jídel ve formuláři Počet jídel ( ty se dají měnit pouze na začátku měsíce), vyplnit spotřební koš ( viz. nápověda k tomuto formuláři ), vytvořit seznam strávníků a zvolit správné číslo dne, kterým chcete začít. 7

8 Jídelníček Formulář Jídelníček slouží k tvorbě jídelníčku a obsahuje již databázi některých jídel, vařených ve školních jídelnách. Jídla do seznamu můžete přidat (nebo jídla odebrat) pomocí nabídky Seznam jídel. V této nabídce si vyberte zda chcete přidat svačinu, polévku nebo oběd. Po výběru stačí napsat název jídla do nového formuláře a stisknout OK. Jídlo se objeví v seznamu. Při odebrání jídla ze seznamu se objeví formulář se seznamem všech jídel. Vy si musíte vybrat jídlo, které chcete ze seznamu odebrat, označit jej a stisknout tlačítko Smazat. Při samotné tvorbě jídelníčku již stačí vybrat jídlo ze seznamu u každého dne. Po vyplnění všech políček můžeme jídelníček vytisknout pomocí tlačítka Tisk. Do políček u jednotlivých dní a například svačin lze rovnou psát název jídla, ale jídlo, které sem sami zapíšete, se nezapíše do seznamu jídel. Jídelníčky je možno uložit pomocí tlačítka Uložit a později opět použít. 8

9 Zabezpečení S tímto programem může pracovat pouze jeden uživatel. Jestliže si chcete změnit heslo, musíte být do databáze přihlášeni a zvolit položku změna hesla ve sloupcovém menu Soubor pod položkou Zabezpečení. Zobrazí se Vám formulář Zabezpečení s kolonkami Heslo a Ověření hesla a s tlačítkem Změna. Nyní již stačí napsat nové heslo a jeho ověření. 9

10 Změna dne Při spuštění programu a souboru s daty se v programu otevře aktuální den, do kterého je možno zadávat data. Pokud chcete pracovat v jiném dni nebo si chcete prohlédnout jiný den, použijte nabídku Změna dne, která je umístěna ve sloupcovém menu Období. Po této volbě se zobrazí formulář, ve kterém si vyberete den (den musí být podbarvený modře) a potvrdíte volbu tlačítkem OK. Při prohlížení starších záznamů Vás program upozorní výzvou Záznamy tohoto dne lze pouze prohlížet. 10

11 Změna měsíce Pro změnu měsíce k prohlížení, použijte nabídku změna měsíce ve sloupcovém menu Období. Po této volbě se zobrazí formulář, ve kterém si vyberete měsíc (měsíc musí být podbarvený modře) a potvrdíte volbu tlačítkem OK. Tento formulář se ještě zobrazuje při uzávěrce stisknutím tlačítka Nový měsíc na formuláři Uzávěrka. Při tomto zobrazení si vybíráte měsíc, kterým chcete pokračovat. 11

12 Uzávěrka Formulář Uzávěrka spustíte pomocí nabídky ve sloupcovém menu Období. Tento formulář slouží k zobrazení a vytištění měsíční uzávěrky a k přechodu na další měsíc. Měsíční uzávěrka spočívá v tom, že Vám program do tabulky vypíše u každé potravinové karty celkový nákup, výdej a zásobu za měsíc - a to jak v množství, tak v Kč. Poslední řádek v tabulce s názvem žž(suma) zobrazuje v Kč celkový příjem, celkový výdej a rozdíl v měsíci. Pomocí tlačítka Tisk si můžeme měsíční statistiku vytisknout. Tlačítko Nový měsíc slouží k ukončení měsíce. Pomocí tohoto tlačítka ukončíte práci v otevřeném měsíci a vyberete si následující měsíc pro další práci. Pouze pomocí tohoto tlačítka lze přejít na nový měsíc. Před přechodem na nový měsíc si zkontrolujte zda souhlasí karty se skladem (formulář výkaz menu správa karty). Pokud pomocí tohoto tlačítka uzavřete měsíc, není již možno v tomto měsíci měnit žádné údaje - bude již možno pouze údaje prohlížet. 12

13 Statistika Tento formulář slouží k zobrazení statistiky všech vydaných výdejek za jeden měsíc. Formulář Statistika slouží pouze k zobrazení a prohlížení dat. Význam sloupců: Č.v. číslo výdejky Sv.1-MŠ počet dětí dopolední svačiny Oběd-MŠ počet vydaných obědů pro děti MŠ Sv.2-MŠ počet dětí odpolední svačiny Celk. MŠ norma MŠ Sv.1-MŠ-7l. počet sedmiletých dětí dopolední svačiny Oběd-MŠ-7l. počet vydaných obědů pro sedmileté děti MŠ Sv.2-MŠ-7. počet sedmiletých dětí odpolední svačiny Celk. MŠ-7l. norma MŠ 7 let Oběd ZŠ-1 počet vydaných obědů pro ZŠ ( 7 10 let ) Celk. ZŠ-1 norma ZŠ ( 7 10 let ) Oběd ZŠ-2 počet vydaných obědů pro ZŠ ( let ) Celk. ZŠ-2 norma ZŠ ( let ) Oběd dosp. - počet obědů vydaných pro dospělé Celk. Dosp. norma pro dospělé Plán. Nákl. celkové plánované náklady (norma) Skut. Nákl. skutečné celkové náklady Rozdíl - denní rozdíl mezi náklady a normou Rozdíl v měs. - celkový měsíční rozdíl Zbylé sloupce jsou rozpočítané rozdíly mezi náklady a normou pro všech pět kategorií. Řádek s číslem výdejky 99 zobrazuje součty příslušných sloupců. Tlačítkem Tisk si můžete Statistiku vytisknout. Statistika se vytiskne na dva listy papíru A4. 13

14 Spotřební koš Spotřební koš se nachází v menu období a zobrazuje přehled mezi normativem a skutečnou spotřebou potravin v měsíci. Normativ ( N ) se zobrazuje v gramech, ostatní údaje v kilogramech. Tento formulář je možno vytisknout pomocí položky tisk v menu soubor. Při prvním použití formuláře je třeba nejprve zařadit potravinové karty do příslušných kategorií pomocí položky kategorie karet v menu soubor a poté zapsat hodnoty norem. Normy se zapisují po zvolení položky změna norem v menu soubor. Hodnoty se zadávají v gramech. Pokud nejdou hodnoty zadat, je třeba si přepnout na anglickou klávesnici. Po zadání všech hodnot stiskněte tlačítko uložit. Při zařazování karty do příslušné kategorie postupujte takto: Nejprve si vyberte kategorii, do které chcete kartu zařadit zaškrtnutím příslušné kategorie v levé části formuláře. Poté si vyberete název karty ze seznamu v dolní části formuláře a stiskněte tlačítko přidat kartu. Při správném zařazení se karta zobrazí v tabulce. (všechny karty v jedné kategorii musí být ve stejných jednotkách kg) Při vyřazování karty z příslušné kategorie postupujte takto: Nejprve si vyberte kategorii, ze které chcete kartu vyřadit zaškrtnutím příslušné kategorie v levé části formuláře. Poté si vyberte název karty z tabulky a stiskněte tlačítko odebrat kartu. Při správném odebrání se karta odstraní z tabulky. 14

15 Správa Zpětné opravy záznamů lze provádět pomocí položek Karty, Sklad potravin, Výdejky a Počáteční stav v menu Správa. V položce Počáteční stav je možno v zobrazeném formuláři změnit počáteční stav peněz (stav provaření, který byl těsně před zadáním prvních záznamů do databáze). V ostatních položkách se zobrazí formuláře s tabulkami, do kterých je možno přímo zapisovat a opravovat záznamy. Pozor v těchto formulářích již program nekontroluje správnost záznamů a všechny závislosti si musíte zkontrolovat sami! Program umí měnit záznamy pouze v aktuálním dni, nebo-li pokud vypíše zprávu, že záznam již nelze změnit, je možnost si pomocí tohoto menu opravy udělat ručně. Při psaní záznamů je třeba si pečlivě kontrolovat zadávané hodnoty, aby jste nemuseli toto menu používat. Ve formuláři, který se zobrazí pomocí menu karty je tlačítko Kontrola karet se skladem. Toto tlačítko zkontroluje zda souhlasí koncové stavy karet se skladem a v případě, že nějaké karty nesouhlasí, vypíše jejich seznam. 15

16 Formulář Nákup Formulář Nákup slouží k uložení informací o nakoupených potravinách na skladě. Formulář se zobrazí po stisknutí tlačítka Nákup, které je umístěno na úvodním formuláři. Formulář Nákup obsahuje v menu formuláře sloupcové položky Záznam a Nápověda. Menu Záznam obsahuje položky Nový, Přehled nákupů, Přidat, Smazat a Zavřít. Pomocí těchto nabídek můžeme přidat do souboru nový záznam o nakoupené potravině, smazat již dříve uložený záznam, ukončit práci s formulářem nebo zobrazit přehled denních nákupů. V těle formuláře se nahoře zobrazuje den a měsíc, ve kterém pracujete. Pod tímto údajem je umístěna tabulka, která se skládá z pěti sloupečků. V této tabulce se zobrazuje měsíc a den, ve kterém byla potravina nakoupena, název potraviny, množství potraviny a cena za jednotku. Pod tabulkou jsou umístěna textová pole, která slouží k zadávání nových záznamů. Pokud chcete přidat nový záznam postupujte takto: -nejdříve stiskněte tlačítko Nový záznam -v seznamu potravin si vyberte potravinu, které se nový záznam týká (rozbalovací seznam Potravina Vám nabídne všechny potraviny, pro které máte vytvořené potravinové karty) -zadejte jednotku, ve které je potravina nakoupena -zadejte příjem (množství jednotek potraviny) -zadejte cenu za jednotku -Nakonec potvrďte vložení nového záznamu stiskem tlačítka Přidat (tlačítko Zobrazit cenu za příjem slouží pouze pro Vaši kontrolu s dodacím listem či fakturou) Příklad: Jogurt na kartě je veden v kilogramech. V obchodě nakoupíme 15 balení po 0,5kg. Jedno balení stojí 18Kč. Do záznamu napište: jednotka 0,5, příjem 15, cena za jednotku 18. Program za Vás hodnoty přepočítá a do skladu i karty vloží správné hodnoty. Nový záznam jde přidat pouze jsou-li všechna políčka vyplněná, pokud tomu tak není a stisknete tlačítko Přidat, program Vás upozorní na políčko, které máte ještě vyplnit. Pokud chcete nějaký záznam smazat, musíme jej v tabulce označit (tzn. u vybraného záznamu je vlevo v tabulce šipka). Jakmile je záznam označen, stačí v nabídce Záznam vybrat položku Smazat. Smazat záznam o nakoupené potravině můžete pouze, pokud nebylo z této potraviny ještě nic odebráno. Jestliže se tak již stalo, nelze již tento záznam zde smazat. 16

17 Jestliže chcete ukončit práci s formulářem, stačí použít tlačítko Zavřít a program Vás vrátí zpět k úvodnímu formuláři. 17

18 Formulář Výdej Formulář Výdej se používá pro evidování vydaného množství potravin ze skladu a spustíte jej tlačítkem Výdej, které je umístěno na úvodním formuláři. Formulář Výdej má stejné menu formuláře jako formulář Nákup. Obsahuje sloupcové položky Záznam a Nápověda. Menu Záznam obsahuje položky Nový, Přidat, Smazat a Zavřít. Pomocí těchto nabídek můžeme přidat do souboru nový záznam o vydané potravině, smazat záznam nebo ukončit práci s formulářem. Pod menu formuláře se zobrazuje číslo výdejky, den a měsíc, který jsme si vybrali pro práci. Pod tímto měsícem je umístěna tabulka. Do sloupečků se zapisuje, název potraviny, kolik množství potraviny bylo vydáno na dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, kolik potraviny bylo spotřebováno pro děti z mateřské školy, sedmileté děti, děti ze základní školy první a druhé kategorie a pro dospělé a kolik bylo vydáno potraviny v Kč pro ty samé skupiny. Jestliže chcete výdejku vytisknout, stačí použít tlačítko tisk umístěné vlevo dole na formuláři Výdej. Před samotným tiskem výdejky se zobrazí formulář, který se Vás dotáže, zda chcete mít na výdejce vytištěná jídla, která jste ten den připravovali. Pokud chcete, stačí do formuláře jídla vybrat ze seznamu (seznam jídel je stejný jako seznam jídel v jídelníčku). Pokud jídla nechcete mít vytištěná na výdejce, stačí tento formulář přeskočit (stiskněte ihned tlačítko Tisk) a výdejka se vytiskne. Na konci vytištěné výdejky jsou ještě vytisknuty: a) celkové náklady = skutečné náklady na vydané jídlo b) finanční normativ = norma vydaných jídel c) rozdíl = rozdíl mezi celkovými náklady a finančním normativem d) převod = měsíční statistika e) celkový finanční náklad = roční statistika Pokud chcete přidat nový záznam o výdeji potraviny postupujte stejně jako při zadávání nového záznamu ve formuláři Nákup - Stiskněte tlačítko Nový záznam. V seznamu Potravina si vyberte potravinu, které se záznam o výdeji týká. Do dalších políček zapište množství vydané potraviny v kusech pro jednotlivé kategorie (např.-do políčka dopolední svačina napište množství potraviny vydané na dopolední svačinu, do políčka dospělí napište množství potraviny vydané pro dospělé). Po vyplnění všech políček použijte tlačítko Přidat a záznam se přidá do tabulky. Zbylá políčka v tabulce týkající se výdeje potraviny pro jednotlivé kategorie v korunách se do tabulky doplní automaticky sami. Pokud jste zapomněli vyplnit některé políčko, program Vás vyzve, abyste toto pole zaplnili. 18

19 Při mazání záznamu ve výdejce je opět stejné jako u mazání záznamu ve formuláři Nákup. Záznam o výdeji potraviny můžete smazat pouze takový, který jste zadali v ten samý den. Záznam zapsaný do tabulky již dříve zde smazat nelze. Pro ukončení práce s formulářem stačí stisknout tlačítko Zavřít. 19

20 Formulář Karty Formulář Karty se používá k evidenci potravinových karet. Potravinová karta je přidělena každé potravině a zapisuje se na ni každý její nákup a výdej. Formulář Karty slouží k prohlížení jednotlivých potravinových karet. Pokud chcete vytvořit nějakou novou potravinovou kartu, která není v seznamu, musíte zvolit položku Nová z menu Karta. Nejdříve Vás program požádá Zadejte jméno nové karty. Po zadání názvu karty musíte ještě vyplnit jednotky, v kterých bude karta vedena (např. kilogram, litr, kusy). Vytvořené karty se zobrazují v seznamu karet. Pokud chcete kartu přejmenovat nebo smazat, stačí vybranou kartu označit v seznamu a vybrat si z menu Karta nabídku Přejmenovat nebo Smazat. Při přejmenování Vás nejprve program požádá Zadejte nové jméno karty a po zadání názvu ještě Zadejte v jaké jednotce bude tato karta. Nový název karty se zobrazí v seznamu karet Menu Tisk nabízí položky: - tisk zobrazené karty za tento měsíc-vytiskne hodnoty zobrazené karty za tento měsíc - tisk všech karet za tento měsíc Jestliže si chcete prohlédnout údaje, které se týkají nějaké konkrétní potraviny, vyberte si tuto potravinu v seznamu karet a použijte tlačítko Zobrazit kartu. Vpravo od seznamu vytvořených karet potravin se Vám zobrazí tabulka s údaji o kartě. Tlačítkem Zavřít ukončíte práci s formulářem. 20

21 Formulář Strávníci Formulář Strávníci používáte k dokumentaci docházky strávníků. Tento formulář spustíte jako ostatní formuláře pomocí tlačítka na úvodním formuláři. Jestliže pracujete poprvé s formulářem Strávníci, musíte přidat nejdříve všechny strávníky. Proto si vyberte z menu Evidence položku Přidat strávníka. Do formuláře Přidat strávníka vypište jméno strávníka, zaškrtněte kategorii strávníka a potvrďte tlačítkem Přidat. Odebrání strávníka je velmi podobné jako přidání strávníka. V menu Evidence zvolte položku Odebrat strávníka. V zobrazeném formuláři Odebrání strávníka si v levé části formuláře vyberte, ze které kategorie strávník je. Poté se v pravé části zobrazí seznam všech strávníků z vybrané skupiny. Pak už stačí označit strávníka a pomocí tlačítka Odebrat smazat strávníka ze seznamu. Při zobrazování docházky postupujte takto: Vyberte si kategorii, ve které chcete vidět docházku. Pak máte ještě možnost prohlédnout si docházku za celý měsíc, za jeden určitý den nebo zobrazit, kolik má každý strávník zaplatit za stravné a za kolik jídel. Podle toho, jak se rozhodnete označte políčko Celý měsíc, Den nebo Stravné. Pak už stačí pomocí tlačítka Zobrazit zviditelnit vybranou tabulku. Pokud chcete zobrazit docházku z jiného dne, než Vám program nabízí, stačí do textového pole napsat číslo dne a použít tlačítko Zobrazit. Tabulka docházky strávníků pro mateřskou školu obsahuje vždy pro každý den 3 sloupečky. První sloupec je pro dopolední svačinu, druhý pro oběd a třetí pro odpolední svačinu. Za názvem každého pole se vždy zobrazuje číslo dne z měsíce. Docházku strávníků zapisujte do tabulky pomocí 0 a 1. Znak 1 použijte, jestliže se strávník na jídlo dostavil, pokud je tomu naopak, napište do tabulky 0. Pokud chcete zadávat hodnoty pouze klávesnicí stačí zapsat první záznam, potvrdit ho klávesou Enter a přesunout se na další záznam pomocí šipky. V tabulce jsou automaticky všechny sloupce při přidání nového strávníka vyplněny znakem 0. Zapisovat docházku lze pouze, pokud máme zobrazený jeden konkrétní den. Tlačítko Zapsat 1 - slouží k zapsání jedniček do všech políček zobrazené docházky. Naopak tlačítko Zapsat 0 slouží k zapsání 0 do všech políček. Pokud zobrazíte docházku strávníků za celý měsíc - můžete si data jen prohlížet - zapisovat se nedá. Tabulka pro základní školu a dospělé obsahuje na rozdíl od tabulky pro mateřskou školu vždy jen jeden sloupec pro jeden den. Tento sloupec se jmenuje Oběd a za názvem se vždy zobrazuje číslo dne. Vyplňování tabulky je úplně stejné jako u tabulky pro mateřskou školu. 21

22 Stravné se spočítá pouze za předpokladu, že máte ve formuláři Počet jídel uložené ceny svačin a obědů. Tisk stravného- Pokud chcete vytisknout stravné, musíte si jej zobrazit. Poté stačí stisknout tlačítko Tisk stravného. Práci s formulářem ukončíme tlačítkem Zavřít. 22

23 Formulář Počet jídel Formulář Počet jídel se používá jako přehled počtu vydaných dopoledních a odpoledních svačin a obědů. Dále používáme tento formulář k zobrazení cen jídel a k přehledu mezi normou a skutečným výdejem potravin. Ceny se zadávají pomocí menu Ceny a výběrem položky Změna cen. Jestliže tak uděláte, objeví se Vám v levé dolní části formuláře tlačítko Uložit ceny a Vy můžete do políček pojmenovaných Cena vypsat ceny jídel. Po doplnění všech cen potvrďte ceny jídel tlačítkem Uložit ceny. Měnit ceny lze pouze na začátku měsíce. V políčkách nazvaných Počet se automaticky zobrazuje počet vydaných svačin a obědů. Jestliže mezi sebou vynásobíme sobě odpovídající si políčka Cena a Počet a všechna takto vzniklá čísla sečteme, obdržíme hodnotu pole Norma Kč. Norma Kč je cena, kterou by jídelna měla uvařit všechna jídla za den. Skutečný výdej Kč je suma, za kterou doopravdy jídelna uvařila. Rozdíl Kč zobrazuje rozdíl mezi Normou Kč a Skutečný výdej Kč. Měsíční statistika je rozdíl mezi normou a skutečným výdejem za celý měsíc. Roční statistika ukazuje rozdíl mezi normou a skutečným výdejem za celý rok. Formulář Počet jídel ukončíme tlačítkem Zavřít. 23

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

ECCManager. Uživatelská příručka

ECCManager. Uživatelská příručka ECCManager Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Úvod... 2 3. První spuštění... 2 4. Hlavní okno aplikace... 3 5. Detail uživatele... 3 6. Vytvoření paragonu... 3 7. Seznam paragonů... 4 8. Seznam produktů...

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky Obsah...3 Úvod...3 První...3 spuštění modulu Konfigurace...3 skladů ové... položky Karta... skladové položky Hromadný...5 příjem, výdej, převod Individuální...5 příjem, výdej, převod Automatický...6 výdej

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Car Control Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora 2013 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Obsah RYCHLÝ PRŮVODCE NASTAVENÍM APLIKACE O 2 CAR CONTROL PRO ADMINISTRÁTORA 3 1. Přihlášení

Více

E-Recept POZOR!!!! vždy musíte být přihlášeni svým účtem, jinak Vás CÚ odmítne a dojde k chybě při autorizaci.

E-Recept POZOR!!!! vždy musíte být přihlášeni svým účtem, jinak Vás CÚ odmítne a dojde k chybě při autorizaci. E-Recept Dříve než začnete používat R-Rp je třeba mít k dispozici všechny potřebné přístupy od SUKL a osobní kvalifikovaný certifikát pro realizaci digitálního podpisu ( viz informace SUKL ). Pokud toto

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Uživatelský manuál pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Obsah 1. Úvod... 4 2. Přihlášení do online katalogu... 5 3. Úvodní strana... 6 3.1. Informační část...

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému 2. Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku 3. Funkce tlačítek hlavní lišty a jejich popis 3.1 informační lišta uživatel a kredit 3.2 funkce

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Novinky v programu MSklad 1.38

Novinky v programu MSklad 1.38 Novinky v programu MSklad 1.38 Tisk spotřebního koše na nástěnku jídelny (K13801/S) spotřební koš lze vytisknout v pěkné grafické sestavě na nástěnku jídelny. Umístění: Spotřební koš - Tisk spotřebního

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda WinZápočet 7.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 009 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4..

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Nejprve se zaregistrujte do Centrálního úložiště výkazů ÚZIS Pokud již jste registrovaní na ÚZIS 1, pokračujte na Vytvoření statistiky v Praktiku

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Google Apps. kontakty. verze 2011

Google Apps. kontakty. verze 2011 Google Apps kontakty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Popis prostředí... Přidání kontaktu mezi Moje kontakty... Výběr ze skupiny Všechny kontakty... Ruční přidání kontaktu... Import kontaktů... Úprava kontaktu...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Novinky v programu MSklad 1.45

Novinky v programu MSklad 1.45 Novinky v programu MSklad 1.45 Vylepšení tisku grafického jídelníčku pro alergeny Tisk grafického jídelníčku pro alergeny je vylepšen o další možnosti a varianty tisku. Tuto novinku uvítají především uživatelé

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 POZOR! Celý postup je nutné aplikovat přímo na počítači, kde je nainstalován SQL server! 1. Vytvoření souboru s SQL scriptem 1.1. Vytvořte textový soubor

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

4. Nastavení programu

4. Nastavení programu 4. Nastavení programu Tato kapitola má za úkol Vás seznámit s možnostmi uživatelského nastavení programu Podání PVS. Formulář "Nastavení" naleznete v části programu "Nastavení a ostatní", otevřete jej

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura Skladové hospodářství - inventura Manuál popisuje postup inventury v modulu Skladové hospodářství, které je součástí modulu Autoservis. 1.1 Kontrola

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Evoneet návod k použití

Evoneet návod k použití Evoneet návod k použití Děkujeme, že jste si nainstalovali aplikaci Evoneet. Aplikaci můžete používat prvních 30 dní v plné verzi, poté se sama přepne na vámi zakoupenou verzi nebo verzi Lite, která je

Více

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: 1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce,

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více