Evidence školní jídelny. Manuál k programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidence školní jídelny. Manuál k programu"

Transkript

1 Manuál k programu

2 Obsah 1) Úvod ) Instalace programu ) Spuštění programu ) Formulář Výkaz... 6 a) Tvorba nové databáze... 7 b) Jídelníček... 8 c) Zabezpečení... 9 d) Změna dne e) Změna měsíce f) Uzávěrka g) Statistika h) Spotřební koš i) Správa ) Formulář Nákup ) Formulář Výdej ) Formulář Karty ) Formulář Strávníci ) Formulář Počet jídel

3 Úvod Program Evidence školní jídelny slouží k usnadnění účetnictví a evidenci strávníků ve školní jídelně menších provozů. Tato verze programu je přizpůsobena pro školní jídelnu, která zajišťuje stravování mateřské školy, základní školy a personálu nebo mateřské školy a personálu. Vše je navrženo tak, aby se formuláře co nejvíce podobaly tištěným formulářům, které musí vedoucí školní jídelny vyplňovat. Při běžné každodenní práci se zadávají pouze tyto hodnoty: - nakoupené potraviny do formuláře Nákup - vydané potraviny do formuláře Výdej (v jeden den je možno nakoupit (vydat) každou potravinu pouze jednou) - docházky strávníků ve formuláři Strávníci Vše ostatní se počítá samo. Uzávěrka na konci měsíce se vypočítá také sama, stačí ji pouze vytisknout. Výhodou programu je, že počítač provádí výpočetní operace bez chyb, což se při klasickém zpracování nedá u lidského faktoru vyloučit. Novinkou v programu je možnost zpětných oprav záznamů v aktuálním měsíci pomocí menu Správa (starší záznamy již opravit nelze). Program každý den do složky C:\Program Files\Evidence školní jídelny\ vytváří zálohu databáze a Vy můžete tuto databázi kdykoli použít. Soubory (databáze) vytvořené programem mají příponu esj. Tyto zálohy samozřejmě budou postupem času zabírat nějaké místo na disku a proto až si budete jisti, že je již nebudete potřebovat smažte je (pozor soubor a.esj musí v této složce zůstat!). 3

4 Instalace programu Instalaci spustíte pomocí souboru Setup.exe. Soubory je nutné ke správné funkci programu nainstalovat do adresáře C:\Program Files\Evidence školní jídelny. Soubor sloužící ke spuštění programu se zapíše do Start menu. Instalace bude bez problému u operačních systému Windows 2000 a XP Pro instalaci na operační systém Windows 95 je třeba nejdříve nainstalovat soubor dcom95.exe a poté mdac_typ_cz.exe a pak ještě Jet40Sp3_Comp.exe Pro instalaci na operační systém Windows 98 mdac_typ_cz.exe a pak ještě Jet40Sp3_Comp.exe. 4

5 Spuštění programu Po prvním spuštění je třeba si nejprve vytvořit databázi, do které se budou ukládat Vaše data. Vytvoříte ji pomocí nabídky Soubor a položky Nový rok. V následujícím formuláři zadáte jméno databáze, nastavíte si heslo (databáze již nemusí být v C:\Program Files\Evidence školní jídelny) a v posledním formuláři si vyberete název měsíce, ve kterém chcete pracovat (políčko musí být modře podbarvené). Dále je třeba: - zadat ceny jídel ve formuláři Počet jídel (menu ceny změna cen). Ceny jídel se dají měnit pouze na začátku měsíce. - připravit spotřební koš (nachází se v menu období) - zařadit potravinové karty do příslušných kategorií pomocí položky kategorie karet v menu soubor a poté zapsat hodnoty norem. Normy se zapisují po zvolení položky změna norem v menu soubor. Hodnoty se zadávají v gramech (pokud nepůjdou zapsat přepněte si na anglickou klávesnici). - vytvořit seznam strávníků ve formuláři Strávníci pomocí menu Evidence 5

6 Formulář Výkaz Menu formuláře obsahuje sloupcová menu Soubor, Období a Nápověda. V sloupcovém menu Soubor se nachází položky: Nový rok tato nabídka slouží k vytvoření nového souboru. V této položce máme na výběr, zda chceme do nové databáze převést data z jiné nebo založit zcela novou databázi Otevřít používáme k otevření nového již existujícího souboru Jídelníček otevře formulář pro tvorbu a tisk jídelníčku Zabezpečení slouží k změně přístupového hesla Menu Období obsahuje položky: Změna dne pomocí tohoto formuláře si můžeme zvolíme den, ve kterém chceme zpracovávat nebo prohlížet údaje Změna měsíce - pomocí této položky vybíráme měsíc, který si chceme prohlédnout Uzávěrka zobrazí formulář, který spočítá měsíční uzávěrku potravinových karet a provede převod na další měsíc Statistika slouží k zobrazení celkových plánovaných a skutečných nákladů za celý měsíc Spotřební koš Zobrazí formulář, který ukazuje rozdíl mezi normou a skutečnou spotřebou potravin Menu Správa obsahuje položky: Karty možnost oprav záznamů v kartách Sklad potravin možnost oprav záznamů na skladě Výdejky možnost oprav záznamů ve výdejkách Počáteční stav možnost opravy záznamu o počátečním stavu peněz V těle formuláře je umístěno šest tlačítek a jedna ikona. Ikona slouží k otevření databáze. Tlačítka Nákup, Karty, Výdej, Strávníci, Počet jídel otvírají formuláře pro další práci. nebo myši. Ve všech formulářích je možno se pohybovat pomocí klávesnice (klávesa tabulátor) 6

7 Tvorba nové databáze Každý rok je nutné vytvořit novou databázi. Při přechodu na nový rok musíte učinit jen pár nezbytných kroků. V nabídce Soubor vybrat Nový rok. Nejdříve se Vás program dotáže Chcete do nové databáze převést data z předchozího roku?. Pokud zvolíte odpověď Ano, postupujte takto: - na dotaz Nyní vyberte předchozí rok - zadejte název databáze, ve které jste doposud pracovali - poté na dotaz Nyní zadejte jméno nového roku zadejte cestu a jméno databáze, která se vytvoří - na dalším formuláři (Nová databáze) nastavte počáteční stav peněz nebo-li počáteční údaj v roční statistice - na závěr v dalším formuláři (Zabezpečení) zadejte uživatelské heslo a je hotovo (program převede všechna potřebná data z předchozí databáze do nové a Vy nemusíte nic znovu zadávat) Pokud zvolíte Ne, postupujte takto: - na dotaz Nyní zadejte jméno nového roku zadejte cestu a jméno databáze, která se vytvoří - na dalším formuláři (Nová databáze) zaškrtněte jakou verzi programu budete používat (zda se základní školou nebo bez ní) a zadejte počáteční stav peněz nebo-li počáteční údaj v roční statistice - v dalším formuláři (Zabezpečení) vytvořte uživatelské heslo pro vstup do databáze - na závěr v dalším formuláři (Měsíc) zadejte název měsíce, kterým chcete začít. Databáze je vytvořena a můžete začít pracovat. Nezapomeňte nejdříve zadat ceny jídel ve formuláři Počet jídel ( ty se dají měnit pouze na začátku měsíce), vyplnit spotřební koš ( viz. nápověda k tomuto formuláři ), vytvořit seznam strávníků a zvolit správné číslo dne, kterým chcete začít. 7

8 Jídelníček Formulář Jídelníček slouží k tvorbě jídelníčku a obsahuje již databázi některých jídel, vařených ve školních jídelnách. Jídla do seznamu můžete přidat (nebo jídla odebrat) pomocí nabídky Seznam jídel. V této nabídce si vyberte zda chcete přidat svačinu, polévku nebo oběd. Po výběru stačí napsat název jídla do nového formuláře a stisknout OK. Jídlo se objeví v seznamu. Při odebrání jídla ze seznamu se objeví formulář se seznamem všech jídel. Vy si musíte vybrat jídlo, které chcete ze seznamu odebrat, označit jej a stisknout tlačítko Smazat. Při samotné tvorbě jídelníčku již stačí vybrat jídlo ze seznamu u každého dne. Po vyplnění všech políček můžeme jídelníček vytisknout pomocí tlačítka Tisk. Do políček u jednotlivých dní a například svačin lze rovnou psát název jídla, ale jídlo, které sem sami zapíšete, se nezapíše do seznamu jídel. Jídelníčky je možno uložit pomocí tlačítka Uložit a později opět použít. 8

9 Zabezpečení S tímto programem může pracovat pouze jeden uživatel. Jestliže si chcete změnit heslo, musíte být do databáze přihlášeni a zvolit položku změna hesla ve sloupcovém menu Soubor pod položkou Zabezpečení. Zobrazí se Vám formulář Zabezpečení s kolonkami Heslo a Ověření hesla a s tlačítkem Změna. Nyní již stačí napsat nové heslo a jeho ověření. 9

10 Změna dne Při spuštění programu a souboru s daty se v programu otevře aktuální den, do kterého je možno zadávat data. Pokud chcete pracovat v jiném dni nebo si chcete prohlédnout jiný den, použijte nabídku Změna dne, která je umístěna ve sloupcovém menu Období. Po této volbě se zobrazí formulář, ve kterém si vyberete den (den musí být podbarvený modře) a potvrdíte volbu tlačítkem OK. Při prohlížení starších záznamů Vás program upozorní výzvou Záznamy tohoto dne lze pouze prohlížet. 10

11 Změna měsíce Pro změnu měsíce k prohlížení, použijte nabídku změna měsíce ve sloupcovém menu Období. Po této volbě se zobrazí formulář, ve kterém si vyberete měsíc (měsíc musí být podbarvený modře) a potvrdíte volbu tlačítkem OK. Tento formulář se ještě zobrazuje při uzávěrce stisknutím tlačítka Nový měsíc na formuláři Uzávěrka. Při tomto zobrazení si vybíráte měsíc, kterým chcete pokračovat. 11

12 Uzávěrka Formulář Uzávěrka spustíte pomocí nabídky ve sloupcovém menu Období. Tento formulář slouží k zobrazení a vytištění měsíční uzávěrky a k přechodu na další měsíc. Měsíční uzávěrka spočívá v tom, že Vám program do tabulky vypíše u každé potravinové karty celkový nákup, výdej a zásobu za měsíc - a to jak v množství, tak v Kč. Poslední řádek v tabulce s názvem žž(suma) zobrazuje v Kč celkový příjem, celkový výdej a rozdíl v měsíci. Pomocí tlačítka Tisk si můžeme měsíční statistiku vytisknout. Tlačítko Nový měsíc slouží k ukončení měsíce. Pomocí tohoto tlačítka ukončíte práci v otevřeném měsíci a vyberete si následující měsíc pro další práci. Pouze pomocí tohoto tlačítka lze přejít na nový měsíc. Před přechodem na nový měsíc si zkontrolujte zda souhlasí karty se skladem (formulář výkaz menu správa karty). Pokud pomocí tohoto tlačítka uzavřete měsíc, není již možno v tomto měsíci měnit žádné údaje - bude již možno pouze údaje prohlížet. 12

13 Statistika Tento formulář slouží k zobrazení statistiky všech vydaných výdejek za jeden měsíc. Formulář Statistika slouží pouze k zobrazení a prohlížení dat. Význam sloupců: Č.v. číslo výdejky Sv.1-MŠ počet dětí dopolední svačiny Oběd-MŠ počet vydaných obědů pro děti MŠ Sv.2-MŠ počet dětí odpolední svačiny Celk. MŠ norma MŠ Sv.1-MŠ-7l. počet sedmiletých dětí dopolední svačiny Oběd-MŠ-7l. počet vydaných obědů pro sedmileté děti MŠ Sv.2-MŠ-7. počet sedmiletých dětí odpolední svačiny Celk. MŠ-7l. norma MŠ 7 let Oběd ZŠ-1 počet vydaných obědů pro ZŠ ( 7 10 let ) Celk. ZŠ-1 norma ZŠ ( 7 10 let ) Oběd ZŠ-2 počet vydaných obědů pro ZŠ ( let ) Celk. ZŠ-2 norma ZŠ ( let ) Oběd dosp. - počet obědů vydaných pro dospělé Celk. Dosp. norma pro dospělé Plán. Nákl. celkové plánované náklady (norma) Skut. Nákl. skutečné celkové náklady Rozdíl - denní rozdíl mezi náklady a normou Rozdíl v měs. - celkový měsíční rozdíl Zbylé sloupce jsou rozpočítané rozdíly mezi náklady a normou pro všech pět kategorií. Řádek s číslem výdejky 99 zobrazuje součty příslušných sloupců. Tlačítkem Tisk si můžete Statistiku vytisknout. Statistika se vytiskne na dva listy papíru A4. 13

14 Spotřební koš Spotřební koš se nachází v menu období a zobrazuje přehled mezi normativem a skutečnou spotřebou potravin v měsíci. Normativ ( N ) se zobrazuje v gramech, ostatní údaje v kilogramech. Tento formulář je možno vytisknout pomocí položky tisk v menu soubor. Při prvním použití formuláře je třeba nejprve zařadit potravinové karty do příslušných kategorií pomocí položky kategorie karet v menu soubor a poté zapsat hodnoty norem. Normy se zapisují po zvolení položky změna norem v menu soubor. Hodnoty se zadávají v gramech. Pokud nejdou hodnoty zadat, je třeba si přepnout na anglickou klávesnici. Po zadání všech hodnot stiskněte tlačítko uložit. Při zařazování karty do příslušné kategorie postupujte takto: Nejprve si vyberte kategorii, do které chcete kartu zařadit zaškrtnutím příslušné kategorie v levé části formuláře. Poté si vyberete název karty ze seznamu v dolní části formuláře a stiskněte tlačítko přidat kartu. Při správném zařazení se karta zobrazí v tabulce. (všechny karty v jedné kategorii musí být ve stejných jednotkách kg) Při vyřazování karty z příslušné kategorie postupujte takto: Nejprve si vyberte kategorii, ze které chcete kartu vyřadit zaškrtnutím příslušné kategorie v levé části formuláře. Poté si vyberte název karty z tabulky a stiskněte tlačítko odebrat kartu. Při správném odebrání se karta odstraní z tabulky. 14

15 Správa Zpětné opravy záznamů lze provádět pomocí položek Karty, Sklad potravin, Výdejky a Počáteční stav v menu Správa. V položce Počáteční stav je možno v zobrazeném formuláři změnit počáteční stav peněz (stav provaření, který byl těsně před zadáním prvních záznamů do databáze). V ostatních položkách se zobrazí formuláře s tabulkami, do kterých je možno přímo zapisovat a opravovat záznamy. Pozor v těchto formulářích již program nekontroluje správnost záznamů a všechny závislosti si musíte zkontrolovat sami! Program umí měnit záznamy pouze v aktuálním dni, nebo-li pokud vypíše zprávu, že záznam již nelze změnit, je možnost si pomocí tohoto menu opravy udělat ručně. Při psaní záznamů je třeba si pečlivě kontrolovat zadávané hodnoty, aby jste nemuseli toto menu používat. Ve formuláři, který se zobrazí pomocí menu karty je tlačítko Kontrola karet se skladem. Toto tlačítko zkontroluje zda souhlasí koncové stavy karet se skladem a v případě, že nějaké karty nesouhlasí, vypíše jejich seznam. 15

16 Formulář Nákup Formulář Nákup slouží k uložení informací o nakoupených potravinách na skladě. Formulář se zobrazí po stisknutí tlačítka Nákup, které je umístěno na úvodním formuláři. Formulář Nákup obsahuje v menu formuláře sloupcové položky Záznam a Nápověda. Menu Záznam obsahuje položky Nový, Přehled nákupů, Přidat, Smazat a Zavřít. Pomocí těchto nabídek můžeme přidat do souboru nový záznam o nakoupené potravině, smazat již dříve uložený záznam, ukončit práci s formulářem nebo zobrazit přehled denních nákupů. V těle formuláře se nahoře zobrazuje den a měsíc, ve kterém pracujete. Pod tímto údajem je umístěna tabulka, která se skládá z pěti sloupečků. V této tabulce se zobrazuje měsíc a den, ve kterém byla potravina nakoupena, název potraviny, množství potraviny a cena za jednotku. Pod tabulkou jsou umístěna textová pole, která slouží k zadávání nových záznamů. Pokud chcete přidat nový záznam postupujte takto: -nejdříve stiskněte tlačítko Nový záznam -v seznamu potravin si vyberte potravinu, které se nový záznam týká (rozbalovací seznam Potravina Vám nabídne všechny potraviny, pro které máte vytvořené potravinové karty) -zadejte jednotku, ve které je potravina nakoupena -zadejte příjem (množství jednotek potraviny) -zadejte cenu za jednotku -Nakonec potvrďte vložení nového záznamu stiskem tlačítka Přidat (tlačítko Zobrazit cenu za příjem slouží pouze pro Vaši kontrolu s dodacím listem či fakturou) Příklad: Jogurt na kartě je veden v kilogramech. V obchodě nakoupíme 15 balení po 0,5kg. Jedno balení stojí 18Kč. Do záznamu napište: jednotka 0,5, příjem 15, cena za jednotku 18. Program za Vás hodnoty přepočítá a do skladu i karty vloží správné hodnoty. Nový záznam jde přidat pouze jsou-li všechna políčka vyplněná, pokud tomu tak není a stisknete tlačítko Přidat, program Vás upozorní na políčko, které máte ještě vyplnit. Pokud chcete nějaký záznam smazat, musíme jej v tabulce označit (tzn. u vybraného záznamu je vlevo v tabulce šipka). Jakmile je záznam označen, stačí v nabídce Záznam vybrat položku Smazat. Smazat záznam o nakoupené potravině můžete pouze, pokud nebylo z této potraviny ještě nic odebráno. Jestliže se tak již stalo, nelze již tento záznam zde smazat. 16

17 Jestliže chcete ukončit práci s formulářem, stačí použít tlačítko Zavřít a program Vás vrátí zpět k úvodnímu formuláři. 17

18 Formulář Výdej Formulář Výdej se používá pro evidování vydaného množství potravin ze skladu a spustíte jej tlačítkem Výdej, které je umístěno na úvodním formuláři. Formulář Výdej má stejné menu formuláře jako formulář Nákup. Obsahuje sloupcové položky Záznam a Nápověda. Menu Záznam obsahuje položky Nový, Přidat, Smazat a Zavřít. Pomocí těchto nabídek můžeme přidat do souboru nový záznam o vydané potravině, smazat záznam nebo ukončit práci s formulářem. Pod menu formuláře se zobrazuje číslo výdejky, den a měsíc, který jsme si vybrali pro práci. Pod tímto měsícem je umístěna tabulka. Do sloupečků se zapisuje, název potraviny, kolik množství potraviny bylo vydáno na dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, kolik potraviny bylo spotřebováno pro děti z mateřské školy, sedmileté děti, děti ze základní školy první a druhé kategorie a pro dospělé a kolik bylo vydáno potraviny v Kč pro ty samé skupiny. Jestliže chcete výdejku vytisknout, stačí použít tlačítko tisk umístěné vlevo dole na formuláři Výdej. Před samotným tiskem výdejky se zobrazí formulář, který se Vás dotáže, zda chcete mít na výdejce vytištěná jídla, která jste ten den připravovali. Pokud chcete, stačí do formuláře jídla vybrat ze seznamu (seznam jídel je stejný jako seznam jídel v jídelníčku). Pokud jídla nechcete mít vytištěná na výdejce, stačí tento formulář přeskočit (stiskněte ihned tlačítko Tisk) a výdejka se vytiskne. Na konci vytištěné výdejky jsou ještě vytisknuty: a) celkové náklady = skutečné náklady na vydané jídlo b) finanční normativ = norma vydaných jídel c) rozdíl = rozdíl mezi celkovými náklady a finančním normativem d) převod = měsíční statistika e) celkový finanční náklad = roční statistika Pokud chcete přidat nový záznam o výdeji potraviny postupujte stejně jako při zadávání nového záznamu ve formuláři Nákup - Stiskněte tlačítko Nový záznam. V seznamu Potravina si vyberte potravinu, které se záznam o výdeji týká. Do dalších políček zapište množství vydané potraviny v kusech pro jednotlivé kategorie (např.-do políčka dopolední svačina napište množství potraviny vydané na dopolední svačinu, do políčka dospělí napište množství potraviny vydané pro dospělé). Po vyplnění všech políček použijte tlačítko Přidat a záznam se přidá do tabulky. Zbylá políčka v tabulce týkající se výdeje potraviny pro jednotlivé kategorie v korunách se do tabulky doplní automaticky sami. Pokud jste zapomněli vyplnit některé políčko, program Vás vyzve, abyste toto pole zaplnili. 18

19 Při mazání záznamu ve výdejce je opět stejné jako u mazání záznamu ve formuláři Nákup. Záznam o výdeji potraviny můžete smazat pouze takový, který jste zadali v ten samý den. Záznam zapsaný do tabulky již dříve zde smazat nelze. Pro ukončení práce s formulářem stačí stisknout tlačítko Zavřít. 19

20 Formulář Karty Formulář Karty se používá k evidenci potravinových karet. Potravinová karta je přidělena každé potravině a zapisuje se na ni každý její nákup a výdej. Formulář Karty slouží k prohlížení jednotlivých potravinových karet. Pokud chcete vytvořit nějakou novou potravinovou kartu, která není v seznamu, musíte zvolit položku Nová z menu Karta. Nejdříve Vás program požádá Zadejte jméno nové karty. Po zadání názvu karty musíte ještě vyplnit jednotky, v kterých bude karta vedena (např. kilogram, litr, kusy). Vytvořené karty se zobrazují v seznamu karet. Pokud chcete kartu přejmenovat nebo smazat, stačí vybranou kartu označit v seznamu a vybrat si z menu Karta nabídku Přejmenovat nebo Smazat. Při přejmenování Vás nejprve program požádá Zadejte nové jméno karty a po zadání názvu ještě Zadejte v jaké jednotce bude tato karta. Nový název karty se zobrazí v seznamu karet Menu Tisk nabízí položky: - tisk zobrazené karty za tento měsíc-vytiskne hodnoty zobrazené karty za tento měsíc - tisk všech karet za tento měsíc Jestliže si chcete prohlédnout údaje, které se týkají nějaké konkrétní potraviny, vyberte si tuto potravinu v seznamu karet a použijte tlačítko Zobrazit kartu. Vpravo od seznamu vytvořených karet potravin se Vám zobrazí tabulka s údaji o kartě. Tlačítkem Zavřít ukončíte práci s formulářem. 20

21 Formulář Strávníci Formulář Strávníci používáte k dokumentaci docházky strávníků. Tento formulář spustíte jako ostatní formuláře pomocí tlačítka na úvodním formuláři. Jestliže pracujete poprvé s formulářem Strávníci, musíte přidat nejdříve všechny strávníky. Proto si vyberte z menu Evidence položku Přidat strávníka. Do formuláře Přidat strávníka vypište jméno strávníka, zaškrtněte kategorii strávníka a potvrďte tlačítkem Přidat. Odebrání strávníka je velmi podobné jako přidání strávníka. V menu Evidence zvolte položku Odebrat strávníka. V zobrazeném formuláři Odebrání strávníka si v levé části formuláře vyberte, ze které kategorie strávník je. Poté se v pravé části zobrazí seznam všech strávníků z vybrané skupiny. Pak už stačí označit strávníka a pomocí tlačítka Odebrat smazat strávníka ze seznamu. Při zobrazování docházky postupujte takto: Vyberte si kategorii, ve které chcete vidět docházku. Pak máte ještě možnost prohlédnout si docházku za celý měsíc, za jeden určitý den nebo zobrazit, kolik má každý strávník zaplatit za stravné a za kolik jídel. Podle toho, jak se rozhodnete označte políčko Celý měsíc, Den nebo Stravné. Pak už stačí pomocí tlačítka Zobrazit zviditelnit vybranou tabulku. Pokud chcete zobrazit docházku z jiného dne, než Vám program nabízí, stačí do textového pole napsat číslo dne a použít tlačítko Zobrazit. Tabulka docházky strávníků pro mateřskou školu obsahuje vždy pro každý den 3 sloupečky. První sloupec je pro dopolední svačinu, druhý pro oběd a třetí pro odpolední svačinu. Za názvem každého pole se vždy zobrazuje číslo dne z měsíce. Docházku strávníků zapisujte do tabulky pomocí 0 a 1. Znak 1 použijte, jestliže se strávník na jídlo dostavil, pokud je tomu naopak, napište do tabulky 0. Pokud chcete zadávat hodnoty pouze klávesnicí stačí zapsat první záznam, potvrdit ho klávesou Enter a přesunout se na další záznam pomocí šipky. V tabulce jsou automaticky všechny sloupce při přidání nového strávníka vyplněny znakem 0. Zapisovat docházku lze pouze, pokud máme zobrazený jeden konkrétní den. Tlačítko Zapsat 1 - slouží k zapsání jedniček do všech políček zobrazené docházky. Naopak tlačítko Zapsat 0 slouží k zapsání 0 do všech políček. Pokud zobrazíte docházku strávníků za celý měsíc - můžete si data jen prohlížet - zapisovat se nedá. Tabulka pro základní školu a dospělé obsahuje na rozdíl od tabulky pro mateřskou školu vždy jen jeden sloupec pro jeden den. Tento sloupec se jmenuje Oběd a za názvem se vždy zobrazuje číslo dne. Vyplňování tabulky je úplně stejné jako u tabulky pro mateřskou školu. 21

22 Stravné se spočítá pouze za předpokladu, že máte ve formuláři Počet jídel uložené ceny svačin a obědů. Tisk stravného- Pokud chcete vytisknout stravné, musíte si jej zobrazit. Poté stačí stisknout tlačítko Tisk stravného. Práci s formulářem ukončíme tlačítkem Zavřít. 22

23 Formulář Počet jídel Formulář Počet jídel se používá jako přehled počtu vydaných dopoledních a odpoledních svačin a obědů. Dále používáme tento formulář k zobrazení cen jídel a k přehledu mezi normou a skutečným výdejem potravin. Ceny se zadávají pomocí menu Ceny a výběrem položky Změna cen. Jestliže tak uděláte, objeví se Vám v levé dolní části formuláře tlačítko Uložit ceny a Vy můžete do políček pojmenovaných Cena vypsat ceny jídel. Po doplnění všech cen potvrďte ceny jídel tlačítkem Uložit ceny. Měnit ceny lze pouze na začátku měsíce. V políčkách nazvaných Počet se automaticky zobrazuje počet vydaných svačin a obědů. Jestliže mezi sebou vynásobíme sobě odpovídající si políčka Cena a Počet a všechna takto vzniklá čísla sečteme, obdržíme hodnotu pole Norma Kč. Norma Kč je cena, kterou by jídelna měla uvařit všechna jídla za den. Skutečný výdej Kč je suma, za kterou doopravdy jídelna uvařila. Rozdíl Kč zobrazuje rozdíl mezi Normou Kč a Skutečný výdej Kč. Měsíční statistika je rozdíl mezi normou a skutečným výdejem za celý měsíc. Roční statistika ukazuje rozdíl mezi normou a skutečným výdejem za celý rok. Formulář Počet jídel ukončíme tlačítkem Zavřít. 23

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Snadné podvojné účetnictví UCTO20

Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Ver.: 5.xx Milan Hradecký 1 Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému 2. Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku 3. Funkce tlačítek hlavní lišty a jejich popis 3.1 informační lišta uživatel a kredit 3.2 funkce

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Manuál aplikace SERBR Servisní systém s čtečkou čárových kódů Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Dobrý den, Vítáme Vás v aplikaci SERBR - Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Aplikace slouží k evidování

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz na webových stránkách

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

dm Revize ... ... dm Software program pro vytváření revizních zpráv, výkazů, plánů atd. verze

dm Revize ... ... dm Software program pro vytváření revizních zpráv, výkazů, plánů atd. verze dm Revize... program pro vytváření revizních zpráv, výkazů, plánů atd. 2011... verze dm Software I dm Revize Obsah Kapitola I Základní informace 3 1 Úvod... 3 2 Základní... 4 ovládání programu 3 Přednastavené...

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více