VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie"

Transkript

1 RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

2 2 Zateplení se opravdu vyplatí Vědecké studie za posledních několik let zřetelně prokázaly, že zateplení vede k významným úsporám energie, a to bez ohledu na stáří či typ zateplované stavby. Ceny energií se mezi lety 1998 a 2002 prakticky zdvojnásobily a navzdory současné ceně energií lze do budoucna předpokládat jejich další zvyšování. Rozhodnutí investovat do zateplení stavby je již dnes velmi hospodárné a do budoucna se stane ekonomickou nezbytností. Pokud se rozhodnete pro renovaci, proveďte ji co nejlépe Pokud se rozhodnete renovovat Váš dům, snažte se tuto renovaci provést co nejlépe. Vhodně zvolená cesta je renovace zateplení směrem k pasivnímu standardu. Obvykle se udává životnost stavebních hmot až 50 let, morální životnost je však často menší, někdy i jen 20 let. Proto je vhodné spolu s renovací budovu také modernizovat za účelem snížení tepelných ztrát budovy. V případě zateplení lze využít také finanční podporu z celé řady dotačních programů. Prvním krokem při renovaci by mělo být vždy kompletní či alespoň částečné zateplení obálky budovy. Změna způsobu vytápění, ventilace či klimatizace by měla být vždy realizována až po dokončení zateplení. V případě opačného řešení je soustava často špatně dimenzována a dochází k navržení předimenzovaného otopného systému či dalších částí technického zařízení budovy, což vede k nehospodárnému řešení. Obdob- ným nehospodárným příkladem je namontování nového motoru do starého a zrezivělého auta. Porovnání nákladů na údržbu s náklady na zateplení V následujících tabulkách vidíte přehledné srovnání nákladů různého stupně renovace a s tím spojených dalších nevyhnutelných nákladů. Částky zahrnují náklady na projektovou dokumentaci, nákup a instalaci materiálů a provozní náklady. Tabulky zohledňují standardní úroveň renovace vedoucí ke zlepšení izolačních schopností konstrukce. Jednotlivé ukazatele vycházejí z hodnot účtovaných za stavební práce v roce ,5% 11,5% 75,5 % Teplá voda 11,5% Osvětlení 1,5 % Domácí spotřebiče 11,5% Vytápění 75,5%

3 Krok správným směrem 3 Porovnání nákladů na údržbu a na zateplení ve třech kvalitativních úrovních (základní renovace, renovace na úroveň doporučenou - minimální pro nízkoenergetické domy a renovace na úroveň cílovou - minimální pro pasivní domy) pro užitnou plochu 100 m 2. Užitná plocha 100 m 2 Základní renovace Náklady na zateplení Nepochůzná izolace instalovaná nad posledním obytným podlažím Pochůzná izolace instalovaná nad posledním obytným podlažím Renovace šikmé střechy s použitím nadkrokevní izolace společně s novou krytinou Renovace šikmé střechy s použitím nadkrokevní a mezikrokevní izolace společně s novou krytinou Renovace ploché střechy s novou hydroizolační vrstvou Renovace kontaktní fasády ETICS s minerální izolací a novou omítkou Renovace větrané fasády s minerální izolací a novým předsazeným pláštěm Renovace obvodové stěny s minerální izolací z interiéru a novou úpravou interiéru Renovace nevytápěného sklepního stropu Nutné náklady na údržbu (dům již potřebuje renovaci) Náklady na údržbu a izolaci na úroveň doporučenou Náklady na údržbu a izolaci na úroveň cílovou Kč Kč Nová podlaha Kč Nová krytina Kč Nová krytina a podhled Kč Hydroizolační vrstva Kč Nová omítka Kč Nová fasáda Kč Nové tapety či omítka Kč Nová omítka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Konečná potřeba energie Bytový fond. Naprosto nedostatečná tepelná izolace Nedostatečně tepelně izolovaný dům Nízkoenergetický dům Pasivní dům 300 Domovní elektroinstalace Elektřina na větrání Teplá voda Vytápění

4 4 Přínos renovace pro Vaši peněženku V případě renovace je velmi důležité zvážit i možný přínos zateplení vzhledem k celkové budoucí úspoře energie. Pro správné rozhodnutí je nutné posoudit, zda konstrukce není již za hranicí své životnosti a zda se nemusí tak či onak stejně vyměnit. Další investice, jako například do zateplení, jsou potom velmi nízké ve srovnání s náklady potřebnými na renovaci vlastní konstrukce (práce, doprava, montáž a demontáž lešení atd.). Při návrhu renovace obálky budovy by měly být vždy brány v úvahu i náklady na úsporu energie. Jak ale tento návrh provádět, jak lze spočítat ušetřené kwh? K Vašemu rozhodnutí může proto přispět i ukázkový výpočet včetně konkrétní roční úspory potřebné energie na vytápění. Následující tabulky znázorňují detailní rozpis nákladů a úspor založených na aktuální ceně energie 1,15 Kč/kWh (cena plynu a pomocné el. energie), při nárůstu ceny energií 5% každý rok je to pak průměrně za 20 let 1,90 Kč/KWh. Tabulky Vám pomohou rozhodnout se, zda se daná renovace vyplatí a jakou úsporu je možné získat. Ceny v tabulkách jsou průměrné hodnoty z několika různě velkých staveb a nemusí se zcela shodovat s Vaším případem. Samozřejmostí také je poukázat na fakt, že standardní pasivní dům, nebo ještě lépe Multi-Komfortní má hodnoty součinitele prostupu tepla U často ještě nižší než jsou hodnoty cílové, jelikož hodnoty cílové jsou opravdové minimum pro pasivní typ staveb.

5 Krok správným směrem 5 Izolace podkrovní podlahy a stropu zajímavá investice Energii se snažíme uspořit i v domácnosti při běžných domácích pracích, při vaření například přikrýváme hrnec pokličkou, abychom zkrátili dobu varu. V případě zateplení je to obdobné, položíme-li vrstvu tepelné izolace na podlahu v podkroví či strop, investované náklady se budou vracet velmi rychle díky úspoře za energie. Montáž tepelné izolace je navíc zcela nezávislá na renovačních a údržbových pracích. Úspory díky zateplení až na úroveň cílovou mohou být až 88% z původních nákladů na energie. Příklad 1: Nepochozí izolace Isover Domo Comfort instalovaná nad posledním obytným podlažím Bez úprav (i bez dodatečného zateplení) (cílová hodnota) Půda před rekonstrukcí Bez úpravy Doplnění izolace nad stropem Doplnění izolace nad stropem 1,26 W/m 2 K 1,26 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K 160 mm, λ = 0,039 W/(mK) 230 mm, λ = 0,039 W/(mK) Náklady na rekonstrukci Kč/m Kč/m 2 Úspora tepla - 84 % 88 % Náklady na rekonstrukci (100 m 2 ) 0 Kč Kč Kč Náklady za vytápění (100 m 2 ) za rok Kč Kč Kč Návratnost investice - 3,5 let 4 let Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* Kč Kč

6 6 Renovace pochozí podlahy stropu - zateplení je vždy prospěšné V případě renovace stávající pochozí podlahy je vždy výhodné provést rekonstrukci tak, aby došlo zároveň i k úspoře tepla. Teplo procházející stropem či střechou tvoří významnou část tepelných ztrát každé budovy. Příklad 2: Pochozí izolace instalovaná nad posledním obytným podlažím s výrobkem Isover Domo Comfort v dřevěných roštech Výměna podlahy (bez dodatečného zateplení) (cílová hodnota) Půda před rekonstrukcí Výměna podlahy Doplnění izolace nad stropem Doplnění izolace nad stropem 1,26 W/m 2 K 1,26 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K 160 mm, λ = 0,039 W/(mK) 230 mm, λ = 0,039 W/(mK) Náklady na rekonstrukci 277 Kč/m Kč/m Kč/m 2 Úspora tepla - 84 % 88 % Náklady na rekonstrukci (100 m 2 ) Kč Kč Kč Náklady za vytápění (100 m 2 ) za rok Kč Kč Kč Návratnost investice - 4,1 let 4,8 let Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* Kč Kč

7 Krok správným směrem 7 Renovace střechy nezapomeňte na tepelnou izolaci V případě výměny staré krytiny za novou lze vždy provést zateplení nad krokvemi, případně i s kombinací stávajícího zateplení. Izolace nad krokvemi je výhodná, jelikož minimalizuje zásahy do interiéru podkrovního prostoru a neubírá tedy obytný prostor. Navíc díky zateplení získáte nejen úsporu tepla za vytápění, ale i lepší akustický komfort. Příklad 3: Renovace šikmé střechy s použitím nadkrokevního systému Isover společně s novou krytinou Střecha před rekonstrukcí Výměna krytiny (bez dodatečného zateplení) Výměna krytiny Nadkrokevní izolace pod krytinu (cílová hodnota) Nadkrokevní izolace pod krytinu 1,60 W/m 2 K 1,60 W/m 2 K 0,16 W/m 2 K 0,12 W/m 2 K 200 mm, λ = 0,036 W/(mK) 280 mm, λ = 0,036 W/(mK) Náklady na rekonstrukci 453 Kč/m Kč/m Kč/m 2 Úspora tepla - 90 % 93 % Náklady na rekonstrukci (100 m 2 ) Kč Kč Kč Náklady za vytápění (100 m 2 ) za rok Kč Kč Kč Návratnost investice - 7,6 let 9 let Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* Kč Kč

8 8 Zateplení nad krokvemi - výhodná varianta při výměně střešní krytiny V rámci rekonstrukce střešní krytiny je velmi výhodné aplikovat zároveň i zateplení mezi a nad krokvemi. Nejen tím získáme vyšší úsporu tepla, ale zároveň si nesnížíme obytný prostor v interiéru (strop), který by se v případě zateplení mezi a pod krokvemi snížil. Příklad 4: Renovace šikmé střechy s použitím nadkrokevního systému Isover a mezikrokevní izolace Isover UNI společně s novou krytinou Střecha před rekonstrukcí Výměna krytiny (bez dodatečného zateplení) Výměna krytiny a sádrokarton Výměna krytiny, sádrokarton a doplnění nadkrokevní i mezikrokevní izolace (cílová hodnota) Výměna krytiny, sádrokarton a doplnění nadkrokevní i mezikrokevní izolace 1,60 W/m 2 K 1,60 W/m 2 K 0,16 W/m 2 K 0,12 W/m 2 K 220 mm, λ = 0,036 W/(mK) 300 mm, λ = 0,036 W/(mK) Náklady na rekonstrukci 773 Kč/m Kč/m Kč/m 2 Úspora tepla - 90 % 93 % Náklady na rekonstrukci (100 m 2 ) Kč Kč Kč Náklady za vytápění (100 m 2 ) za rok Kč Kč Kč Návratnost investice - 5,5 let 7,2 let Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* Kč Kč

9 Krok správným směrem 9 I plochá střecha potřebuje zateplit Při renovaci plochých střech se často mění jen hydroizolační vrstva, a přitom je renovace velmi vhodná doba, kdy provádět zateplení. To se zde sice neobejde bez dalších investic, nicméně jejich návratnosti je i v tomto případě v řádu několika let, po jejichž uplynutí díky provedenému zateplení střechy začínáme snižovat náklady za teplo, které by bez provedených úprav unikalo nedostatečně zateplenou střechou. Příklad 5: Renovace ploché střechy s novou hydroizolační vrstvou a izolací Isover EPS GreyRoof Oprava či výměna hydroizolace (bez dodatečného zateplení) (cílová hodnota) Střecha před rekonstrukcí Výměna hydroizolace Výměna hydroizolace a provedení dodatečného zateplení Výměna hydroizolace a provedení dodatečného zateplení 0,70 W/m 2 K 0,70 W/m 2 K 0,16 W/m 2 K 0,12 W/m 2 K 190 mm, λ = 0,031 W/(mK) 260 mm, λ = 0,031 W/(mK) Náklady na rekonstrukci 230 Kč/m Kč/m Kč/m 2 Úspora tepla - 77 % 83 % Náklady na rekonstrukci (100 m 2 ) Kč Kč Kč Náklady za vytápění (100 m 2 ) za rok Kč Kč Kč Návratnost investice - 13,9 let 18,5 let Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* Kč Kč

10 10 Nová fasáda - nezapomínejte na zateplení Při renovaci fasády, ať už v případě nové omítky u kontaktní fasády či nového opláštění u větrané fasády, máte jedinečnou příležitost také pro zateplení. Ekonomická kalkulace počítá se životností fasády let. Vylepšit tepelně-izolační vlastnosti fasády můžete tedy v rámci nutné údržby. Příklad 6: Renovace kontaktní fasády ETICS s tepelnou izolací Isover EPS GreyWall a novou omítkou Základní renovace (bez dodatečného zateplení) (cílová hodnota) Fasáda před rekonstrukcí Nová omítka Nová omítka a zateplení Nová omítka a zateplení 1,41 W/m 2 K 1,41 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K 120 mm, λ = 0,032 W/(mK) 180 mm, λ = 0,032 W/(mK) Náklady na rekonstrukci 444 Kč/m Kč/m Kč/m 2 Úspora tepla - 86 % 89 % Náklady na rekonstrukci (100 m 2 ) Kč Kč Kč Náklady za vytápění (100 m 2 ) za rok Kč Kč Kč Návratnost investice - 5,6 let 6,6 let Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* Kč Kč

11 Krok správným směrem 11 Větraná fasáda - působivá estetika s úsporou Větrané fasády mají velmi působivý vzhled, nicméně estetická funkce není jedinou funkcí fasády. Při rekonstrukci bychom na to měli brát na zřetel a využít tuto příležitost také k provedení dodatečného zateplení. Příklad 7: Renovace větrané fasády s minerální izolací Isover Fassil NT a novým předsazeným pláštěm Renovace vrchního pláště (bez dodatečného zateplení) (cílová hodnota) Fasáda před rekonstrukcí Nové obkladové desky a rošt Nové obkladové desky, rošt a zateplení Nové obkladové desky, rošt a zateplení 1,41 W/m 2 K 1,41 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K 140 mm, λ = 0,035 W/(mK) 200 mm, λ = 0,035 W/(mK) Náklady na rekonstrukci Kč/m Kč/m Kč/m 2 Úspora tepla - 86 % 89 % Náklady na rekonstrukci (100 m 2 ) Kč Kč Kč Náklady za vytápění (100 m 2 ) za rok Kč Kč Kč Návratnost investice - 3,4 let 4,2 let Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* Kč Kč

12 12 Zateplení z interiéru - ano, i toto řešení je možné V některých případech nelze z celé řady důvodů provést zateplení v exteriéru, a jsme nuceni jej provést z interiérové strany. V případě, že je nutné provést z interiéru i nové omítky, se nám opět naskýtá jedinečná příležitost spojit potřebné s užitečným. Renovace obvodové stěny z interiéru s vyšší tloušťkou tepelné izolace je limitovaná snížením obytného prostoru, proto je v tabulce uvedena jen hodnota požadovaná a doporučená. Nová předstěna tak trvale nahradí původní starou stěnu. Příklad 8: Renovace obvodové stěny s minerální izolací Isover UNI z interiéru a novou úpravou interiéru Obvodová stěna před rekonstrukcí Základní renovace (bez dodatečného zateplení) Nová omítka či tapety (požadovaná hodnota) Sádrokartonový rošt, parozábrana a zateplení Sádrokartonový rošt, parozábrana a zateplení 1,41 W/m 2 K 1,41 W/m 2 K 0,30 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K 80 mm, λ = 0,035 W/(mK) 140 mm, λ = 0,035 W/(mK) Náklady na rekonstrukci 234 Kč/m Kč/m Kč/m 2 Úspora tepla - 79 % 86 % Náklady na rekonstrukci (100 m 2 ) Kč Kč Kč Náklady za vytápění (100 m 2 ) za rok Kč Kč Kč Návratnost investice - 4 let 4,4 let Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* Kč Kč

13 Krok správným směrem 13 Jak snížit náklady v případě nevytápěného sklepa Výhoda při zateplení stropu a teplovodních rozvodů v nevytápěném sklepě je ta, že toto zateplení lze provést kdykoliv. Práce jsou prakticky nezávislé na dílčích činnostech spojených s údržbou těchto prostor. Pravdou je, že tloušťka tepelné izolace stropu je limitována světlou výškou sklepních prostor, ale zcela jistě lze dosáhnout úspor na vytápění až na úroveň nízkoenergetického domu. Tloušťka tepelné izolace na rozvodech tepla by měla být dvojnásobkem průměru izolovaných trubek. Příklad 9: Renovace nevytápěného sklepního stropu s pomocí výrobku Isover NF 333 Základní renovace (bez dodatečného zateplení) (cílová hodnota) Strop před rekonstrukcí Nová omítka Nová omítka a zateplení Nová omítka a zateplení 1,30 W/m 2 K 1,30 W/m 2 K 0,40 W/m 2 K 0,30 W/m 2 K 60 mm, λ = 0,041 W/(mK) 100 mm, λ = 0,041 W/(mK) Náklady na rekonstrukci 409 Kč/m Kč/m Kč/m 2 Úspora tepla - 69 % 77 % Náklady na rekonstrukci (100 m 2 ) Kč Kč Kč Náklady za vytápění (100 m 2 ) za rok Kč Kč Kč Návratnost investice - 5,5 let 8,2 let Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* Kč Kč

14 14 Nehledě na čistě ekonomický přínos, jsou i další kritéria, které díky zateplení získáte. Je to například vyšší komfort bydlení a tedy i života, které nelze v penězích ocenit. Renovací se také získá vyšší tržní hodnota budovy či bytu a díky minimalizaci nákladů na vytápění vzroste i prodejní atraktivita takové budovy. Další prémií může být i přispění k ochraně životního prostředí díky omezení produkce CO 2, jinak řečeno spotřeba CO 2 na výrobu tepelně-izolačních hmot je minimální ve srovnání k úspoře, kterou přinesou (u minerálních izolací je úspora CO 2 za 50 let 375x vyšší než spotřeba CO 2 na jejich produkci, u výrobků EPS je hodnota obdobná). Lze proto říci, že náklady na renovaci se během své životnosti vrátí, a to v celé řadě aspektů, nejen ekonomických.

15 Krok správným směrem 15 Stručný slovník základních pojmů v oblasti izolací Měrná roční potřeba tepla na vytápění (kwh/m 2 a) Nejčastější ukazatel používaný pro zhodnocení tepelné kvality obálky budovy. Hodnota znázorňuje spotřebu energie v kwh přepočtenou na m 2 podlahové plochy budovy za jeden rok. Tento údaj lze lehce přepočítat na cenu Kč/m 2 podlahové plochy po dosazení ceny jedné kwh. Potřeba energie na vytápění (kwh/m 2 ) Potřeba tepelné energie, která musí být dodávaná do klimatizovaných místností (vytápění či chlazení) k tomu, aby se v místnosti trvale udržovala požadovaná teplota. Výsledná potřeba energie (kwh/m 2 ) Tento ukazatel určuje vypočítané množství energie potřebné v průměrných klimatických podmínkách na vytápění a ohřev TUV (teplé užitkové vody). Zahrnuje také ztráty energie způsobené rozvody tepla a TUV díky instalacím. Vyjma kvalitního zateplení a spotřeby TUV tento ukazatel je závislý i na místních klimatických podmínkách a zvycích obyvatel v dané lokalitě. Celková potřeba energie (kwh/m 2 ) V souvislosti s výslednou potřebu energie na vytápění a ohřev TUV zahrnuje celková spotřeba energie i ztráty vlivem dopravy energie, účinnost její přeměny, skladování atd. U - součinitel prostupu tepla (W/m 2 K) Hodnota veličiny U udává míru tepelné ztráty stavební konstrukce. Závisí na kvalitě izolačních materiálu (λ) a jejich tloušťce. Čím je hodnota U menší, tím jsou tepelně-izolační vlastnosti konstrukce lepší. λ - součinitel tepelné vodivosti(w/mk) Veličina λ je důležité kritérium pro porovnávání kvality tepelných izolací. Čím je hodnota nižší tím je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo uniká přes takový materiál pomaleji. R - tepelný odpor(m 2 K/W) Tepelný odpor R je podílem tloušťky v metrech (například tepelné izolace) a součinitele tepelné vodivosti λ. Tepelný odpor udává míru odporu proti pronikání tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu či konstrukce, tím pomaleji teplo prochází a proto je cílem aby byl tepelný odpor obálky budovy (podlaha na terénu, obvodové stěny i střecha) co nejvyšší. n 50 - neprůvzdušnost Hodnota n 50 udává míru kvality vzduchotěsnosti konstrukce. Měří se při rozdílu tlaku 50 Pa (měřená část budovy ve srovnání s exteriérem podtlak i přetlak) a nesmí překračovat hodnot 3,0/h (stavby bez ventilace) či 1,0/h (stavby s instalací ventilačních systémů) či 0,6/h (pasivní stavby). Hodnota 0,6/h značí, že za 1 hodinu dojde k výměně 60% vzduchu. s d - ekvivalentní difuzní tloušťka [m] Hodnota s d je součinem tloušťky materiálu a jeho difúzním odporem. Čím je tato hodnota vyšší, tím je složitější, aby vodní pára tímto materiálem procházela. Ne vždy ale vyšší číslo značí kvalitnější parotěsnou vrstvu, výjimkou je například parobrzda Isover Vario KM Duplex UV, které mají hodnotu s d proměnnou v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu, což dovoluje tuto hodnotu měnit až 25x. Díky této vlastnosti tyto,,chytré parobrzdy regulují vlhkost v konstrukci a zabraňují jejímu případnému poškození dřevěných částí konstrukcí (minimalizují riziko vzniku plísní, dřevokazných hub atd.) D n,t,w - vzduchová neprůzvučnost (db) Tato hodnota charakterizuje míru odporu konstrukce vůči zvuku neseného vzduchem. Konstrukce díky působení zvuku kmitají a tyto kmity přenáší následně zvuk do dalších částí a zvuk se dále opět šíří vzduchem. Vyšší hodnota proto charakterizuje vyšší akustický komfort. L n,t,w - kročejová neprůzvučnost (db) Tato hodnota charakterizuje míru přenášeného hluku konstrukcí. Tento druh zvuku vzniká otřesy, často způsobenými chůzí, díky napojení jednotlivých konstrukcí pak dochází k přenosu zvuku déle. Nižší hodnota proto charakterizuje vyšší akustický komfort (méně hluku se konstrukcí přenáší déle).

16 REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI Šetříme vaše peníze a naše životní prostředí PRODUKTOVÍ SPECIALISTÉ Šikmé střechy a Větrané fasády Tel.: Kontaktní fasády Tel.: Ploché střechy, region - Tel.: Ploché střechy, region - Tel.: Technické izolace Tel.: Saint-Gobain Isover CZ s. r. o. Masarykova Častolovice Marketing Počernická 272/ Praha 10 Tel.: Fax: Zákaznický servis pro minerální vlnu Masarykova Častolovice Tel.: Fax: ové objednávky: Zákaznický servis pro EPS Průmyslová Český Brod Tel.: Fax: ové objednávky: Bezplatná informační linka 800 ISOVER ( ) Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv Environmentálně šetrné stavby 4. ročník ENVIC, o.s. a kolektiv Obsah Předmět: KONSTRUKCE Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů 3 Rekonstrukce a výměna otvorových výplní 3 Řešení rekonstrukce

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB Zkušenosti postřehy tipy a rady ROMAN STUDENÝ Rád bych poděkoval všem, co mi pomohli s realizací této knihy. Především společnostem BAUMIT, CERESIT, WEBER TERRANOVA,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění

Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění Popis zadavatele: Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ: Obchodní jméno: Velvana a.s. Sídlo: Velvary 732, 273 24 Velvary IČ/DIČ 25079450 / CZ25079450

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba Níže uvedené údaje vycházejí z informací publikovaných daňovými poradci na internetu a je proto nutné vždy tyto údaje považovat pouze za pomocné při tvorbě investičních záměrů. Technické zhodnocení je

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise Kontaktní údaje ABB s.r.o. Lucia Sekerešová PR Manager Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234 322 111 Fax: +420 234 322 113 www.abb.cz Copyright 2010 ABB. Všechna práva vyhrazena. Výhody efektivního

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více