Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu."

Transkript

1 Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé osoby. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. karty s postavami, karty s předměty, barevná kostka. Dítě (děti) před sebe rozloží 6 karet s postavami s barevným pozadím. Rodič, pedagog seznámí děti s dalšími kartami s předměty. Děti kolem sebe rozloží lícem nahoru všechny tyto karty. Nyní dítě hodí kostkou a určí barvu, která mu padla. Příklad (padla červená): Rodič: Jaká padla barva na kostce? Dítě: Červená. Rodič libovolně: Ukaž mi tedy postavu, která je na kartě s červeným pozadím. Dítě ukáže kartu. Rodič: A co, kdybychom postavě dali předmět s červenou barvou? Co je to za předmět? Dítě najde kartu s červeným předmětem a položí ji pod kartu postavy s červeným pozadím a určí, co je na kartě za předmět. Děti se mohou střídat, rodič či pedagog volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Když karty s obrázky docházejí, do hry vstupuje dospělý s otázkami typu: Máme ještě kartu s modrým předmětem? Všechny otázky jsou směřovány tak, aby všechny karty byly postupně přiřazovány ke konkrétní postavě. Doporučení: - Rodič, pedagog dbá, aby se ze hry nestala soutěž, principem hry není závodění. Není důležité, kdo je nerychlejší, ale to, aby všechny děti byly schopny naučit se rozeznávat základní barvy. - Je na dospělé osobě, jak bude tuto pomůcku používat. Vzdělávací postup je nutné citlivě upravovat dle znalostí dítěte. Není důležité vyčerpat všechny karty. - Dbejte, aby děti byly v plném soustředění. Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí, nebo vdechnutí malých dílů. Vzdělávací karty Barvy CZ 1/1

2 Vzdelávacia FARBY karetná hra Úlohou tejto hry je naučiť deti rozoznávať základné farby. Princíp je založený na komunikácii rodiča alebo pedagóga s dieťaťom. Hry sa môže zúčastniť 1 až 6 detí pod vedením dospelej osoby. Vzdelávacia pomôcka. Určené deťom od 3 do 5 rokov. karty s postavami, karty s predmetmi, farebná kocka. Dieťa (deti) pred seba rozloží 6 kariet s postavami s farebným pozadím. Rodič, pedagóg zoznámi deti s ďaľšími kartami s predmetmi. Deti okolo seba rozložia lícom hore všetky tieto karty. Teraz dieťa hodí kockou a určí farbu, ktorá mu padla. Príklad (padla červená): Rodič: Aká farba padla na kocke? Dieťa: Červená Rodič ľubovoľne: Ukáž mi postavu, ktorá je na karte s červeným pozadím Dieťa ukáže kartu. Rodič: A čo, keby sme dali postave predmet s červenou farbou? Čo je to za predmet? Dieťa najde kartu s červeným predmetom a položí ju pod kartu postavy s červeným pozadím a určí, čo je to za predmet. Deti sa môžu striedať, rodič či pedagóg volí ľubovoľné otázky prípadne poradie detí, ktoré budú na ťahu. Keď karty s obrázkami dochádzajú, do hry vstupuje rodič s otázkami typu: Máme ešte kartu s modrým predmetom? Všetky otázky sú smerované tak, aby všetky karty boli postupne přiraďované ku konkrétnej postave. Doporučenie: - Rodič, pedagóg dbá, aby sa zo hry nestala súťaž, princípom hry nie je súťaženie. Nie je dôležité, kto je najrýchlejší, ale to, aby všetky deti boli schopné naučiť sa rozpoznávať základné farby. - Je na dospelej osobe, ako bude túto pomôcku používať. Vzdelávací postup je treba citlivo upravovať podľa znalostí dieťaťa. Nie je dôležité vyčerpať všetky karty. - Dajte pozor, aby deti boli v plnom sústredení. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo zhltnutia, alebo vdýchnutia malých dielov. Vzdelávacia karty Farby SK 1/1

3 Vzdělávací karetní ROZDÍLY hra Úkolem této hry je naučit děti hledat protiklady a rozdíly. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit libovolný počet dětí pod vedením dospělé osoby. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 5 do 7 let. 10 trojic karet s rozdíly, např.: MALÝ VELKÝ NAHOŘE DOLE Rodič, pedagog se zprvu s dítětem baví o tom, co jsou to rozdíly. Ukáže mu je na běžných věcech doma či ve třídě. Například ukáže malou a velkou hračku atd. Pak použije tuto vzdělávací pomůcku. 1. Nejprve sám dospělý dítěti předloží pár karet VELKÝ MALÝ a vyzve dítě, aby samo popsalo rozdíl. 2. Až dítě začne popisovat rozdíly či protiklady, když vidí obě karty, dospělá osoba dítěti předloží jen jednu kartu z páru, např. smutnou postavu. Otázkami ho dovede k názoru, že na kartě je smutná postava. Například: Jaký jsi, když se ti stýská po kamarádovi? Pamatuješ si, když jsi na mě čekal(a) ve školce a stýskalo se ti, jaký(á) jsi byl(a)? Smutný(á) A naopak, když máš radost, jaký(á) jsi? Veselý(á)! Najdi tedy veselou postavu. 3. Pro děti, které již umí číst je určená třetí karta, kde je textem vyjádřený rozdíl. Dospělá osoba tak může k otázkám zapojit i tuto kartu. Dětem k rozeznání rozdílů pomáhají stejně barevné podklady. Děti se mohou střídat, rodič či pedagog volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Doporučení: - Rodič, pedagog dbá, aby se ze hry nestala soutěž, principem hry není závodění. Není důležité, kdo je nejrychlejší, ale to, aby všechny děti byly schopny poznat rozdíly a protiklady. - Je na dospělé osobě, jak bude tuto pomůcku používat. Vzdělávací postup je nutné citlivě upravovat dle znalostí dítěte. Není důležité vyčerpat všechny karty. - Dbejte, aby děti byly v plném soustředění. Vzdělávací karty Rozdíly CZ 1/1

4 ROZDIELY Vzdelávacia karetná hra Úlohou tejto hry je naučiť deti hľadať protiklady a rozdiely. Princíp je založený na komunikácii rodiča alebo pedagóga s dieťaťom. Hry se môže zúčastniť ľubovoľný počet detí pod vedením dospelej osoby. Vzdelávacia pomôcka. Určené deťom od 5 do 7 rokov. 10 trojíc kariet s rozdielmi. MALÝ VEĽKÝ HORE DOLE Rodič, pedagóg sa najprv s dieťaťom baví o tom, čo sú to rozdiely. Ukáže mu ich na bežných veciach doma alebo v triede. Napríklad ukáže malú a veľkú hračku atď. Potom použije túto vzdelávaciu pomôcku. 1. Najprv sám dospelý dieťati predloží pár kariet VEĽKÝ MALÝ a vyzve dieťa, aby samo popísalo rozdiel. 2. Až dieťa začne popisovať rozdiely alebo protiklady, keď vidí obidve karty, dospelá osoba dieťati predloží len jednu kartu z páru, napr. smutnú postavu. Otázkami ho dovedie k názoru, že na karte je smutná postava. Napríklad: Aký(á) si, keď ti chýba kamarát? Pamätáš si, keď si ma čakal(a) v škôlke a bolo ti smutno, aký(á) si bol(a)? Smutný(á) A naopak, keď máš radosť, aký(á) si? Veselý(á)! Nájdi teda veselou postavu. 3. Pre deti, ktoré už vedia čítať je určená tretia karta, kde je textom vyjadrený rozdiel. Dospelá osoba tak môže k otázkám zapojiť aj túto kartu. Deťom k rozoznaní rozdielov pomáhajú rovnako farebné podklady. Deti se môžu striedať, rodič či pedagóg volí ľubovoľné otázky prípadne poradie detí, ktoré budú na ťahu. Doporučenie: - Rodič, pedagóg dbá, aby sa zo hry nestala súťaž, princípom hry nie je súťaženie. Nie je dôležité, kto je najrýchlejší, ale to, aby všetky deti boli schopné poznať rozdiely a protiklady. - Je na dospelej osobe, ako bude túto pomôcku používať. Vzdelávací postup je treba citlivo upravovať podľa znalostí dieťaťa. Nie je dôležité vyčerpať všetky karty. - Dajte pozor, aby deti boli v plnom sústredení. Vzdelávacia karty Rozdiely SK 1/1

5 Vzdělávací karetní HODINY hra Úkolem této hry je naučit děti hodiny a uvědomit si podobu ručičkových a digitálních hodin. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit libovolný počet dětí pod vedením dospělé osoby. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 5 do 8 let. Rodič tuto vzdělávací pomůcku využívá v rámci celého procesu, kdy se děti učí hodiny. Otázkami vede děti k hledání jednotlivých karet! 16 karet s ručičkovými a 16 karet s digitálními hodinami Rodič, pedagog se zprvu s dítětem baví o čase, hodinách (nástěnných, náramkových atd.) a hodině jako jednotce času. Pak použije tuto vzdělávací pomůcku. Zamíchá karty s ručičkovými hodinami a dá je na hromádku obrázkem dolů. Karty s digitálním časem rozmístí na stůl obrázky nahoru. Dítě sejme první kartu z hromádky s ručičkovými hodinami a rodič ho přes obrázek navádí, k jaké kartě se stejným časem v digitální podobě je třeba ji přiřadit. Když dítě kartu správně najde, je nutné si s ním porovnat čas na ručičkových a digitálních hodinách. Potvrzení je důležité, aby dítě nehledalo odpovědi jen podle obrázků. Jestliže se dítě naučí karty znát, rodič či pedagog pouze kontroluje správnost přiřazování. Hra se dá hrát i v opačném pořadí: hromádka s digitálním časem a ručičkové hodiny rozložené na stole. Děti se mohou střídat, rodič či pedagog volí pořadí dětí, které budou na tahu. Zajímavá je i varianta vystřídání se. Dítě si hraje na dospělého a napovídá dospělému, aby podle obrázků na kartě přiřadil správný čas. Doporučení: - Rodič, pedagog dbá na to, aby se ze hry nestala soutěž. Principem hry není závodění. Není důležité, kdo je nejrychlejší, ale to, aby karty pomohly dětem naučit se hodiny. - Je na dospělé osobě, jak bude tuto pomůcku používat. Vzdělávací postup je nutné citlivě upravovat dle znalosti dítěte. Není důležité vyčerpat všechny karty. - Dbejte, aby děti byly v plném soustředění. Vzdělávací karty Hodiny CZ 1/1

6 HODINY Vzdelávacia karetná hra Úlohou tejto hry je naučiť děti hodiny a uvedomiť si podobu ručičkových a digitálnych hodín. Princíp je založený na komunikácii rodiča alebo pedagóga s dieťaťom. Hry se môže zúčastniť ľubovoľný počet detí pod vedením dospelej osoby. Vzdelávacia pomôcka. Určené deťom od 5 do 8 rokov. Rodič túto vzdelávaciu pomôcku využíva v rámci celého procesu, kedy sa deti učia hodiny. Otázkami vedie deti k hľadaní jednotlivých kariet! 16 kariet s ručičkovými a 16 kariet s digitálnými hodinami Rodič, pedagóg sa najprv s dieťaťom baví o čase, hodinách (nástenných, náramkových atď.) a hodine ako jednotke času. Potom použije túto vzdelávaciu pomôcku. Zamieša karty s ručičkovými hodinami a dá ich na kôpku obrázkom dolu. Karty s digitálnym časom rozmiesti na stôl obrázkami hore. Dieťa sníme prvú kartu z kôpky s ručičkovými hodinami a rodič ho pomocou obrázku navádza, k akej karte s rozvnakým časom v digitálnej podobe je treba ju priradiť. Keď dieťa kartu správne nájde, je treba si s ním porovnať čas na ručičkových a digitálnych hodinách. Potvrdenie je dôležité, aby dieťa nehľadalo odpovedi len podľa obrázkov. Keď už dieťa karty pozná, rodič či pedagóg iba kontroluje správnosť priraďovania. Hra se dá hrať aj v opačnom poradí: kôpka s digitálnym časom a ručičkové hodiny rozložené na stole. Deti se môžu striedať, rodič či pedagóg volí poradie detí, ktoré budú na ťahu. Zaujímavá je aj varianta vystriedania sa. Dieťa sa hrá na dospelého a napovedá dospelému, aby podľa obrázkov na karte priradil správny čas. Doporučenie: - Rodič, pedagóg dbá, aby sa zo hry nestala súťaž, princípom hry nie je súťaženie. Nie je dôležité, kto je najrýchlejší, ale to, aby karty pomohli deťom naučiť sa hodiny. - Je na dospelej osobe, ako bude túto pomôcku používať. Vzdelávací postup je treba citlivo upravovať podľa znalostí dieťaťa. Nie je dôležité vyčerpať všetky karty. - Dajte pozor, aby deti boli v plnom sústredení. Vzdelávacia karty Hodiny SK 1/1

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút.

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút. GJH-Prima Test-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Súčet Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 18 úloh a má 4 strany. Úlohy

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

OBSAH. Autoři: Gregorio Morales a Jordi Gene. Délka hry: cca 20 min. Pro: 3 5 hráčů od 10 let. 20 skórovacích karet (v 5 barvách) 95 štychových karet

OBSAH. Autoři: Gregorio Morales a Jordi Gene. Délka hry: cca 20 min. Pro: 3 5 hráčů od 10 let. 20 skórovacích karet (v 5 barvách) 95 štychových karet Autoři: Gregorio Morales a Jordi Gene Pro: 3 5 hráčů od 10 let 95 štychových karet OBSAH Délka hry: cca 20 min. 20 skórovacích karet (v 5 barvách) Líc Plusová strana Rub Minusová strana CÍL HRY V této

Více

PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk

PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk CZ Hra pro 2 3 hráče Délka hry: 15 min Herní materiál: 1 herní plán 15 pevných kartiček s úkoly 1 dřevěná figurka Krtečka 1 dřevěná kostka s barvami Krteček by si chtěl hrát, ale

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Obrázkové slová slúžia na skladanie slov podľa začiatočných písmeniek z obrázkov. Montessori postupuje od skladania slov k ich čítaniu. Keď sa dieťa naučí

Více

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. V prípade, že sa rozhodnete použiť ako úložisko kvalifikovaného certifikátu čipovú kartu StarCos2.3, musíte si žiadosť

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Môj dom Pracovné listy

Více

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava MAIS Verejný portál - kalendárny rozvrh Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS APZ Bratislava Rozvrhy nájdete pod URL: https://89.173.153.100/maisportal/ Na úvodnej obrazovke kliknite

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Každá značka má svoje DNA

Každá značka má svoje DNA Každá značka má svoje DNA AKO NAKUPUJEME Je vek jediné kritérium pre nákup na internete? Nakupujeme v prvých obchodoch vo vyhľadávači? Je cena kľúčová pre všetkých kupujúcich na internete? Sú kamenné obchody

Více

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu

Více

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary.

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. V roletke klikneme na ikonku Čiara. Ukazovateľom myši, keď nim prejdeme

Více

Automatické pohony na brány

Automatické pohony na brány Manuál CITY1-EVO 230V CALYPSO NASTAVOVANIE RIADIACEJ ELEKTRONIKY 1. Zatlačte a držte zatlačené tlačidlo OK pokiaľ sa nezobrazí požadovaná položka. 2. Pustite tlačidlo OK. Následne sa zobrazí prvá položka

Více

Základné prvky loga OPCHS

Základné prvky loga OPCHS Logo manuál Základné prvky loga OPCHS 1 Základné prvky 1. 1. Logotyp OPCHS 1. 1. 1. Základné prevedenie loga Základný tvar značky je tvorený trojfarebným obdĺžnikom so zaoblenými rohmi, do ktorého je

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Projekt: Vianočné video Október 2012 Podstata a fázy projektu I. fáza - zozbierame videí s vopred zadaným scenárom - 10 najlepších z týchto videí vyhrá stavebnicu

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK Funkcia Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov umožňuje riešiť preplatky pohľadávok a záväzkov, prípady, kedy je úhrada vyššia ako hodnota uvedená na doklade.

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ Chcela som urobiť rozumný tútoriál, netuším či to niekomu pomože, pevne verím že aspoň jeden taký sa nájde pretože keď tomu rozumiem ja tak musí aj total magor tomu rozumieť! Začínam so zadaním z 9.11.2010

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra MATEMATIKA v reálnom živote Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra Ciele a obsah predmetu...vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s

Více

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry SKLADOVÁ INVENTÚRA Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné

Více

Návod a pokyny pro rodiče

Návod a pokyny pro rodiče 3 MODRÁ Najdi něco MODRÉHO. Pohlaď si bříško. ZABUČ jako k Návod a pokyny pro rodiče Napočítej prstů. 1 2 Zatvař se ospale. Zamávej na rozloučenou! VĚK Od 18 měsíců pro 2 a více hráčů Hoď si & Hraj je

Více

Detská izba. Monika Štanclová Detská izba

Detská izba.  Monika Štanclová Detská izba www.facebook.com/fengshuizdravebyvanie Detská Izba Má vaše dieťa problémy so spánkom, s uč ením alebo v kolektíve? Chcete podpori ť jeho záujmy alebo nadanie, ktoré Vaše dieťa má? Vedeli ste, že slabá

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Aktivita: DOPRAVA IDEME NA VÝLET Autor: Ľubica Kotercová, Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, Martin Cesta na kurikulum: Ľudia TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť

Více

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV OBSAH 1 Plastové karty základné informácie... 1 2 Distribúcia plastových kariet zákazníkom... 1 2.1 Jednorázová hromadná distribúcia kariet... 1 2.2 Pravidelná distribúcia plastových

Více

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Tomáš Szaniszlo 2010-03-24 (v.2) 1 Príklad (.(,)). (.). (,) Prevedenie z pointfree do pointwise tvaru výrazu (.(,)). (.). (,). (.(,)). (.). (,) Teraz je funkcia

Více

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny:

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny: Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Diferencovaná a kooperatívna

Více

Logo. Logo je vytvorené z grafickej časti skratka AVF a textovej časti AUDIOVIZUÁLNY FOND. Text je vysádzaný písmom Vafle Mono v reze Mono.

Logo. Logo je vytvorené z grafickej časti skratka AVF a textovej časti AUDIOVIZUÁLNY FOND. Text je vysádzaný písmom Vafle Mono v reze Mono. Logo Logo je vytvorené z grafickej časti skratka AVF a textovej časti AUDIOVIZUÁLNY FOND. Text je vysádzaný písmom Vafle Mono v reze Mono. Logo sa smie reprodukovať iba z digitálnej predlohy, ktorá je

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, staré noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, hárok papiera (formát A3), farbičky/pastelky

Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, staré noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, hárok papiera (formát A3), farbičky/pastelky Aktivita: DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY Cesta na kurikulum: TEMATICKÝ OKRUH STUPEŇ OBSAHOVÉ ŠTANDARDY Ja som Ľudia Príroda Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať,

Více

Špeciálna základná škola Partizánska 26, Krupina Inou cestou AVRE DROMEHA

Špeciálna základná škola Partizánska 26, Krupina Inou cestou AVRE DROMEHA Označenie pedagóga Ročník Predmet Tematický celok Učivo Cieľ Inováciia diidakttiických prosttriiedkov Špeciálny pedagóg Mgr. Monika Packová druhý Vecné učenie Jar Prehlbovanie poznatkov o jari Poznať zmeny

Více

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013 Pokus (Lapitková et al., 2010, s. 30) Úloha: Zisti a porovnaj správanie vzduchu a vody v injekčných striekačkách, ak v nich zväčšíme priestor. Pomôcky: 2 injekčné striekačky s objemom 200 ml, hadička na

Více

Koryo sa odohráva vo vymyslenom politicko-steampunkovom svete, ktorý pôvodne inšpirovaný historickou Kóreou v období okolo 10. storočia.

Koryo sa odohráva vo vymyslenom politicko-steampunkovom svete, ktorý pôvodne inšpirovaný historickou Kóreou v období okolo 10. storočia. Koryo je hra pre 2 4 hráčov. Hra je vhodná pre hráčov vo veku 14 a viac. Jedna hra trvá približne 15 minút. Koryo sa odohráva vo vymyslenom politicko-steampunkovom svete, ktorý pôvodne inšpirovaný historickou

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY

PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY Už druhýkrát sa nám podarilo uskutočniť pre deti našej MŠ projektový týždeň. Význam takýchto týždňov spočíva v tom, že deti si osvoja poznatky skôr, pretože vidia, skúšajú,

Více

POMÔCKY. Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka:

POMÔCKY. Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka: POMÔCKY Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka: Školské pomôcky uvedené v tabuľke mali rodičia možnosť objednať si počas zápisu a zaplatia ich v septembri. Dieťa, ktorému rodič tieto pomôcky objednal, ich

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV (pridanie predmetov do zápisného listu) 1) Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre webovú adresu napíšte http://moja.uniba.sk

Více

Postup registrácie certifikátov do Windows

Postup registrácie certifikátov do Windows Postup registrácie certifikátov do Windows Obsah Registrácia certifikátu do Windows... 2 1. Správa čipovej karty SecureStore... 2 1.1 Zmena PINu na čipovej karte... 5 2. Odregistrovanie certifikátu...

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Příloha 1: Obrazová příloha ke kapitole 2. Obrázek 1 Gaussova křivka rozložení IQ v populaci. Obrázek 2 Triadický model J.

Příloha 1: Obrazová příloha ke kapitole 2. Obrázek 1 Gaussova křivka rozložení IQ v populaci. Obrázek 2 Triadický model J. Příloha 1: Obrazová příloha ke kapitole 2 Obrázek 1 Gaussova křivka rozložení IQ v populaci Obrázek 2 Triadický model J. Renzulliho (1977) Obrázek 3 Doplněný triadický model F. Mönkse (1993) Obrázek 4

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Porovnanie dizajnu časopisu

Porovnanie dizajnu časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie Katedra umeleckej komunikácie Porovnanie dizajnu časopisu (semestrálna práca) Meno: Martin Valdner Vyučujúci: Mgr. Dušan Blahút

Více

Obrázok Časový plán projektu, určite kritickú cestu. Obrázok Časový plán projektu, určite kritickú cestu

Obrázok Časový plán projektu, určite kritickú cestu. Obrázok Časový plán projektu, určite kritickú cestu Cvičenie:.. Pre každú zo sietí uvedených dole určite minimálny celkový čas, ktorý zaberie dokončenie projektu, minimálne časové ohodnotenie E(v) u jednotlivých vrcholov a kritickú cestu. (a) Obrázok..

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Múdra hlavička. Pracovné listy na rozvoj kognitívnych schopnosti žiakov Rozvoj logického myslenia, matematických predstáv a priestorovej orientácie

Múdra hlavička. Pracovné listy na rozvoj kognitívnych schopnosti žiakov Rozvoj logického myslenia, matematických predstáv a priestorovej orientácie Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Múdra hlavička Pracovné listy na rozvoj

Více

Elektronické odosielanie výplatných pások

Elektronické odosielanie výplatných pások Elektronické odosielanie výplatných pások Od verzie 11.50 pribudla v programe Olymp možnosť hromadného odosielania zaheslovaných výplatných pások na e-maily jednotlivých pracovníkov. V evidencii Personalistika

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Peter Delinčák, sekcia astronomickej fotografie SAS Úvodom S príchodom digitálnych fotoaparátov sa otvorili nové možnosti pre astronomickú fotografiu.

Více

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Manuál Elektronická návratka

Manuál Elektronická návratka Manuál Elektronická návratka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013 1 POSTUP PRE PRÍPRAVU ELEKTRONICKEJ NÁVRATKY A POTVRDENIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM. Upozornenie: Fotografia a údaje použité v tomto

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA. Ja som 4 5 rokov Zdravé potraviny Možnosti poškodenia zdravia Ľudia 4 5 rokov Význam práce Starostlivosť o rastliny

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA. Ja som 4 5 rokov Zdravé potraviny Možnosti poškodenia zdravia Ľudia 4 5 rokov Význam práce Starostlivosť o rastliny Aktivita: JEM, ČO MI PROSPIEVA A ČO JE ZDRAVÉ Meno: Zuzana Valachová, MŠ Jenisejská 24, Košice Cesta na kurikulum: TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Ja som 4 5 rokov Zdravé potraviny Možnosti poškodenia zdravia

Více

Pangea predpis postupu

Pangea predpis postupu Pangea matematická súťaž 2012 Pangea predpis postupu Hárok odpovedí Kontrola prihlasovacích údajov Dodržiavať označovanie (príklad)! Skúška Na vyriešenie 25 otázok máš 60 minút. Dôležitá je presnosť a

Více

Diamantové šperky na zákazku

Diamantové šperky na zákazku Diamantové šperky na zákazku Šperkárske kamene Kúzlo diamantových šperkov je neprekonateľné. Hra svetla, ktorá sa odráža v drahých kameňoch umocňuje ich krásu a jedinečnosť. Možno ste to nevedeli, ale

Více

O súčasnom stave legislatívy

O súčasnom stave legislatívy O súčasnom stave legislatívy V. ročník konferencie klinických fyzikov SR s medzinárodnou účasťou Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN 26.9.2013-27.9.2013 RNDr. Martin Jasenčak Obsah Prečo O súčasnom stave

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTOV HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Názov projektu: Dobrou praxou k dobrej práci Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Typ akcie: KA102

Více

Návod na použitie zápisníka jedál

Návod na použitie zápisníka jedál Návod na použitie zápisníka jedál Sme nesmierne radi, že si sa rozhodla používať tento zápisník jedál. Práve zapisovaním svojho jedálnička ľudia chudnú oveľa rýchlejšie, majú prehľad nad tým, čo zjedia

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Více

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Voľný informačný prístup do katastra Hotel Dukla, Bratislava, 13.6.2006 Rastislav Wartiak, Ness Czech Agenda KaPor a správy katastra Možné elektronické

Více

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou zs1.bn@pbi.sk Nastaviteľný zdroj Keďže som doma pri rôznych pokusoch a experimentoch často potreboval nastaviteľné

Více

Želáme Vám veľa úspechov a naďalej veľkú zábavu s matematikou.

Želáme Vám veľa úspechov a naďalej veľkú zábavu s matematikou. INŠTRUKCIE: Samostatný hárok pre riešenie úloh (hárok pre odpovede) Nezabudnite vyplniť všetky údaje (meno a priezvisko, škola, e-mail atď.). Testy Na vyriešenie 25 otázok máte 45 minút. Správna je vždy

Více

Výučbový systém SOCRATIVE

Výučbový systém SOCRATIVE Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno Výučbový systém SOCRATIVE PaedDr. Peter Návoy Obsah 1. Registrácia a prihlásenie... 3 2. Pracovná plocha (Dashboard)... 4 3. Prihlásenie žiakov...

Více

PAPILLON ZEUGMA *****

PAPILLON ZEUGMA ***** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna D B D B E C E C D B A Dospelá osoba

Více

ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad 2616/25, MŠ Mládeže 2, Poprad Mgr.Beáta Polovková Malí výskumníci (Rozpustnosť látok vo vode) - rozpúšťanie

ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad 2616/25, MŠ Mládeže 2, Poprad Mgr.Beáta Polovková Malí výskumníci (Rozpustnosť látok vo vode) - rozpúšťanie Materská škola meno učiteľky Názov aktivity Vzdelávacia oblasť Podoblasť: Výkonový štandard/ Výkonová úroveň Pomôcky a učebné zdroje Organizácia prostredia Metodický postup ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Želáme Vám veľa úspechov a naďalej veľkú zábavu s matematikou.

Želáme Vám veľa úspechov a naďalej veľkú zábavu s matematikou. INŠTRUKCIE: Samostatný hárok pre riešenie úloh (hárok pre odpovede) Nezabudnite vyplniť všetky údaje (meno a priezvisko, škola, e-mail atď.). Testy Na vyriešenie otázok máte 4 minút. Správna je vždy len

Více