Prognóza sídelního vývoje města Brna (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prognóza sídelního vývoje města Brna (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství"

Transkript

1 TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Prognóza sídelního vývoje města Brna (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství 1. Stručná historie sídelního vývoje města Brna Úvodem stručná citace z Wikipedie o tom, jak tato všeobecná encyklopedie informuje o našem městě, ve kterém se nachází i naše Stavební fakulta VUT v Brně. Ponořme se do stručnosti a zároveň přehlednosti informací vztahujících se k sídelnímu vývoji města Brna. Historické jádro města, obklopené řekami Svratkou a Svitavou, rozkládají se pod kopci Petrov a Špilberk, se začalo formovat již na začátku 11. století. Jeho nejvýznamnějšími dominantami jsou hrad Špilberk, založený ve 13. století, a katedrála svatého Petra a Pavla, jejíž počátky sahají až do 11. století. V historickém jádru lze nalézt velké množství velkých a bohatě zdobených kostelů, náměstí, paláců, pasáží, kašen, fontán, soch, věží a značné množství různých pozoruhodných architektonických detailů. Budovy jsou vystavěny v nejrůznějších architektonických slozích a zpravidla tvoří uzavřené kontinuální bloky přibližně stejné stavební výšky, jejich fasády jsou většinou v dobrém stavu a jsou zdobeny arkýři, terasami, rivality, helmicemi, kupolemi a podobně. Povrch ulic je obvykle tvořen kamennou dlažbou, většina jádra města je pěší zónou s minimální dopravou. Zajímavostí jsou různé drobné architektonické prvky, jako např. obelisk a kolonáda s kašnou v Denisových sadech, či podzemní prostory (brněnská Kostnice, mumie v kapucínské kryptě, Mincmistrovský sklep apod. (zpracováno dle Brno. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/brno>) Na jiném místě se praví následující: Severní část města asi do dvou až tří kilometrů od historického jádra tvoří ulicová zástavba z průběhu 19. a první poloviny 20. století s velkými bloky bohatě zdobených domů, včetně skupiny honosných obytných domů Tivoli, na Konečného náměstí a velkého množství vil a rodinných domů včetně vily Tugendhat zapsané do listiny světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se zejména o městské části Brno-střed, Brno-sever, Královo Pole a Žabovřesky. Na okrajích města se rozkládají sídliště z druhé poloviny 20. století složená z panelových domů (Lesná, Líšeň, Bystrc, Kamenný vrch aj.), množství moderně postavených budov a areálů, například výšková budova Fakultní nemocnice Brno ve Starém Lískovci nebo kampus Masarykovy univerzity v Bohunicích, v jehož blízkosti se nachází obchodní centrum Campus Square a Moravský zemský archiv. V jižní části centra města se rozkládá prudce se rozvíjející oblast výškových kancelářských budov (M-Palác, Spielberk Toner aj.) Výškové budovy se nachází také v severní části centra města v Šumavské ulici, v Králově Poli, na Lesné a jinde. (zpracováno dle Brno. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/brno>) 1

2 Informace jsou doplněny také o problémy, které s sebou rozvoj města Brna nese. Především na jihu města se můžeme setkat s množstvím opuštěných a chátrajících především průmyslových objektů, tzv. brownfields, tento problém je postupně řešen, a objekty bývají buď likvidovány, nebo rekonstruovány, například bývalá továrna Vaňkovka. Na západě města (ulice Cejl, Bratislavská apod.) můžeme najít běžně zchátralé domy, špinavé ulice a celkově nevábná prostranství, obyvatelé této části města jsou z velké části Romové. (zpracováno dle Brno. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/brno>) 2. Současný stav Vývoj bytové situace v Brně a dynamika trhu s bydlením jsou úzce spojeny s procesy ekonomickými a demografickými. V počátku 90. let znatelně poklesla intenzita nové bytové výstavby (poslední velké sídliště bylo dokončeno v roce 1991); nové nárůsty bytů byly neseny převážně výstavbou rodinných domů. Teprve od roku 1998 začínají v počtech dokončených bytů trvale převažovat byty v bytových domech nad rodinným bydlením. V období let se projevil útlum rezidenční funkce poklesem trvale bydlícího obyvatelstva zejména ve vnitřním městě (počty obyvatel zde v roce 2001 klesly na cca 90% stavu z r. 1991). Naopak nárůsty obyvatelstva vázané na výstavbu nového bydlení bylo možné zaznamenat zejména v severních předměstských zónách města Brna (nárůst o 10-15% stavu v roce 1991). (Územně analytické podklady, část 10 Bydlení [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odboruzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemne-analyticke-podklady-2010/>, s. 3) Jak je patrné, trendem posledních 20 let byla jak výstavba rodinných, tak bytových domů. Je zřejmé, že konec 90. let se vyznačoval obrovským nárůstem výstavby rodinných domů především v okrajových částech města Brna. Výstavba mnohdy probíhala na zelené louce a mnohdy na velmi cenné zemědělské půdě. Z ekologického hlediska toto není dobré. Tato zemědělská půda už nikdy nebude znovu nahrazena, a to je z hlediska přístupu k budoucím generacím sobecké Podpora uchování a regenerace stávajícího bytového fondu Téměř 80% bytového fondu v Brně se nachází v bytových domech, z toho cca 54% bylo postaveno panelovou technologií. Další vývoj panelových obytných souborů může ovlivnit kulturu a standardy bydlení v celém městě Brně. Regenerace panelových sídlišť je proto ze sociálních, ekonomických, ale i urbanistických důvodů pro město Brno, nezbytností. Na sídlištích v Brně se nachází cca 42% z celkového počtu bytových jednotek v Brně a žije zde téměř 43% obyvatel města. Představa některých odborníků z oblasti realit, že lidé z panelových domů se budou ve velké míře stěhovat do bytů v jiných částech města, zejména do stávajících cihlových staveb a novostaveb, se dosud plošně nenaplňuje a ve velkém rozsahu není ani v budoucnu reálná. Očekává se, že tyto velké obytné soubory budou žít ještě dlouhou dobu s obdobnou strukturou obyvatelstva jako dosud a revitalizace těchto obytných souborů včetně rekonstrukce vlastních panelových objektů se proto jeví jako nezbytná. Stejně tak nezbytné jsou i opravy staršího cihelného bytového fondu, který je umístěn převážně 2

3 v centru v centru města, ve kterém je více než 19% bytů starších 90 let a dalších 40% je z období (Územně analytické podklady, část 10 Bydlení [cit ]. Dostupné na WWW: s. 9) Jak je vidět, cílem příštích let bude regenerace panelových sídlišť a stávajícího bytového fondu v historickém centru Brna. Nejtěžším úkolem ale bezesporu bude právě regenerace panelových sídlišť. Město Brno je těmito urbanistickými prvky doslova obklíčeno. Některá sídliště jsou dobře urbanisticky řešena, včetně občanského vybavení a rekreačních ploch (např. sídliště Lesná). Jsou tu však i méně povedená sídliště, např. Nový Lískovec nebo Bystrc, která jsou v blízkosti přírody, ale rekreace v jejich centru je téměř nemožná. Právě zde jsou největší výzvy pro regeneraci sídlišť. Vím, že je to běh na dlouhou trať, ale i tak je to problém, který by měl být v budoucnu řešen, jinak hrozí, že se sídliště začnou vyklidňovat. Dalším problémem je regenerace staršího cihelného bytového fondu. V poslední době se stále častěji setkáváme s názorem, že je lepší starý dům zbourat a postavit místo něho nový. Bude to prý levnější a jednodušší. Pro celé území Brna je zpracován Územní plán (z r. 1994, platný od r. 2010, v současné době je zpracovávána jeho aktualizace, která by měla jeho platnost prodloužit do doby schválení nového Územního plánu), definující mimo jiné i funkci bydlení na území města. Pouze část lokalit vymezených tímto Územním plánem pro funkci bydlení má zpracovanou upřesňující územně plánovací dokumentaci. Nová výstavba vyžaduje dokončenou územní přípravu a stanovené regulační podmínky zástavby území. Pro operativní nabídku možností výstavby z úrovně města a potenciálních investorů byl vytvořen centrální registr lokalit určených pro bytovou výstavbu na základě územního generelu bydlení, který je uveřejněn na webových stránkách města. U strategicky významných lokalit pro novou bytovou výstavbu je nezbytné v rámci podpory investic zaměřit se zejména na komplexní předprojektovou přípravu lokalit s cílem umožnit vstup jednotlivých investorů do území. Vzhledem k finanční náročnosti nové bytové výstavby, možnostem města a soukromých investorů je vhodné podporovat sdružování finančních prostředků podnikatelského sektoru, soukromého sektoru a města. (Územně analytické podklady, část 10 Bydlení [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odboruzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemne-analyticke-podklady-2010/>, s. 10) Při nahlédnutí do platného Územního plánu lze vidět, že v městě Brně je 7 velkých rozvojových lokalit pro bydlení: - Kamechy (navazuje na panelové sídliště Bystrc), - Dolní Heršpice, - Černovická terasa, - Kamenný vrch (navazuje na stejnojmenné sídliště), - Sadová (navazuje na sídliště Lesná), - Kejbaly, - Tuřany. 3

4 Obr. Návrhové plochy v ÚP v kontaktní zóně města procentuální nárůst od r do Územně analytické podklady, část 10 Bydlení [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odboruzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemne-analyticke-podklady-2010/> Jak je patrné, část nových velkých ploch přímo navazuje na stávající sídliště. Je otázkou, jestli nová výstavby přispěje k tomu, aby se zlepšil život i ve stávajících sídlištích nebo jestli přispěje k tomu, že se tamní situace zhorší. Jde o to, jak se s těmito otázkami připravovaný Územní plán vypořádá. Obdobnou otázkou může být i potřebná dopravní infrastruktura v návaznosti na výstavby a občanská vybavenost. 2.3 Panelová sídliště Podle průzkumu Územního generelu bydlení města Brna z r je v panelových domech v Brně cca bytů. Na sídlištích se nachází 42% bytových jednotek a žije zde 43% obyvatel města. Většina sídlišť ve městě Brně nabízí velice kvalitní obytné prostředí. Regenerace panelových sídlišť je ze sociálních, ekonomických, ale i urbanistických důvodů pro město nezbytností. Sídliště nemají ve většině případů dostatečně zajištěnou dopravu v klidu. 4

5 2. 4 Přestavbová území, brownfields Brownfields jsou plochy uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci, jsou úplně, popř. zčásti opuštěné nebo minimálně využívané. Může se jednat o průmyslové, zemědělské, vojenské areály, drážní pozemky a také o areály veřejné vybavenosti (např. zařízení zdravotnictví, sportu aj.). Fyzicky a ekonomicky negativně ovlivňují své okolí a v důsledku své původní činnosti jsou pravděpodobně kontaminovány nebo jinak zdevastovány, což snižuje jejich atraktivitu pro budoucí využití. (Mapa brownfields [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odboruzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/mapa-brownfields/>) Poznámka: odkaz na mapu brněnských brownfields na webových stránkách města Brna: <http://gis.brno.cz/tms/brownfields_a/index.php#c= %252c &z=0&l=orto,vektory_bf,katastry&p=&> Už z definice se jasně jedná především o zanedbané a nevyužívané areály bývalých továren. Nevýhodou těchto pozemků je fakt, že jsou mnohdy zatíženy ekologickou zátěží z bývalé výroby a také se zde mnohdy nacházejí historicky cenné průmyslové budovy. Naopak výhodou těchto areálů je to, že se nacházejí v blízkosti městského centra, a tím se významně zvyšuje jejich atraktivita. Asi největším přestavbovým územím v městě Brně je areál bývalé Zbrojovky Brno. V současné době tento areál chátrá, ale do budoucna představuje tato lokalita výrazný potenciál pro výstavbu nové městské čtvrti. Dalším velkým přestavbovým územím je oblasti kolem budoucího vlakového nádraží v odsunuté poloze. Zde je potenciál vybudovat novou městskou čtvrť v návaznosti na novou infrastrukturu v těsné blízkosti centra města. Nespornou výhodou této oblasti je jistě to, že se zde nachází minimální množství historicky cenných staveb. Tudíž výstavbou zde může Brno jen získat nový potenciál. 3. Charakteristické znaky bytového fondu v Brně Mezi charakteristické znaky bytového fondu v Brně patří: - vlastnická struktura bytového fondu se po probíhající transformaci vlastnických vztahů přibližuje poměrům v obdobných evropských městech - počet bytů v poměru na 1 obyvatele stále zaostává za vyspělými evropskými zeměmi - zvyšuje se průměrné stáří bytového fondu - neexistuje dostatečný trh bytů, cena nových bytů v osobním vlastnictví prudce stoupla a každoročně nadále stoupá. Nabídka je sice v rovnováze s poptávkou, byty jsou však velmi drahé a pro většinu obyvatel nedostupné. Omezená nabídka volných nájemních bytů znamená malou dostupnost bydlení pro většinu obyvatel v nižších příjmových skupinách - ceny nájemního bydlení (v obecních bytech) jsou stále deformovány a pro vlastníka domu nedosahují nákladů nutných k provozu a údržbě domu. (Generel bydlení města Brna [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/bytovyodbor/generel-bydleni-mesta-brna/>, s. 72) 5

6 4. Vliv územního plánování na kvalitu obytného prostředí Územní plánování při návrhu nové zástavy i zásahu do stávající struktury vždy ovlivňuje také společenskou kvalitu obytného prostředí. Nové kompoziční i funkční vazby prostorovou hierarchii obytného prostředí buď respektují a jeho kvalitu tím zlepšují, nebo je svým zásahem poškozují. Například rozmístění, vybavení a údržba ploch a vybavení pro pobyt a hry dětí, ale také pro posezení s starých občanů v blízkosti obytných domů zvyšují společenskou hodnotu bydlení. Promyšlená kompozice veřejných prostorů a umístění lokálních institucí usnadňuje prostorovou orientaci a posiluje identifikaci občanů s místem jejich bydliště. Naopak některé necitlivé urbanistické zásady do historicky stabilizovaného obytného prostředí (nevhodné trasování kapacitních komunikací, rozsáhlé demolice a nepřiměřený způsob dostavby ) mohou zcela zničit strukturu místních společenských vazeb, které vznikaly po generace. Rekonvalescence organismu místních společenství trvá léta a vyžaduje také celospolečenské výdaje, i když vynaložené v jiných oblastech na sociální politiku, prevenci kriminality. Město Brno může díky různorodému vývoji svých jednotlivých částí nabídnout pro bydlení různé typy obytného prostředí. Využití různých zkušeností a poznatků z jednotlivých městských částí se může stát užitečným východiskem pro koncepci zlepšování kvality obytného prostředí ve městě. (Generel bydlení města Brna [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/bytovyodbor/generel-bydleni-mesta-brna/>, s. 136) Územní plán je nejdůležitějším vodítkem toho, co můžeme v daném území nebo lokalitě stavět. Je nutné, aby nová výstavba důsledně respektovala územní plán, zejména účel stavby a počet podlaží. Také by měla respektovat územní regulativy daného území. V současnosti jsou bohužel tyto požadavky obcházeny, a tím dochází i ke znehodnocení daného území. Pouze pokud budeme respektovat daná pravidla, pak mohou vznikat kvalitní stavby, které budou plnit požadavky daného území. Stavba má životnosti let, proto už při návrhu je nutné respektovat daná pravidla. Stavbou je ovlivněno prostředí na desítky let, a to je zodpovědnost, kterou musíme brát v úvahu. 6. Přírodní limity a hlavní směry rozvoje města Krajinná osnova spolu s výchozími územně-technickými hledisky prakticky vymezuje rozlohu zastavitelných ploch pro všechny funkce města. Územní plán nevyužívá potenciál zastavitelných ploch beze zbytku a udržuje dlouhodobou územní rezervu volných ploch mezi navrženou budoucí zástavbou a jejím přírodním rámcem (okrajem lesa, vodními plochami, krajinnými útvary...). Existence této nezastavěné kontaktní zóny zachovává jedinečný ráz příměstské krajiny a udržuje tak kvalitu bydlení v celé zóně. Typ a intenzita zastavění jednotlivých rozvojových ploch odpovídá možnostem jejich napojení na inženýrské sítě, geografickým a klimatickým podmínkám a předpokládaným nárokům budoucích obyvatel na další funkce pracovní příležitosti, služby, rekreaci. Nové plochy pro větší koncentraci bydlení jsou navrženy v území, které je možno napojit na kolejovou MHD. 6

7 Lokalizováním nových ucelených obytných oblastí do jižní části města sleduje územní plán vyvážení funkční struktury a vyvážení přepravních vztahů bydliště-pracoviště. Lokalizace kapacitní obytné výstavby na návrhových plochách v území hlavních rozvojových směrů má za cíl dosáhnout co největšího ekonomického i společenského efektu soustředěním investic do přípravy a realizace rozhodujících staveb technické infrastruktury podmiňující rozvoj území. Obr. Hlavní směry rozvoje města Brna (převzato z: Generel bydlení města Brna [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/bytovyodbor/generel-bydleni-mesta-brna/>, s. 132) Seznam použitých zdrojů: [1] Brno. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/brno> [2] Územně analytické podklady, část 10 Bydlení [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odboruzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemne-analyticke-podklady-2010/ [3] Mapa brownfields [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odboruzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/mapa-brownfields/> [4] Generel bydlení města Brna [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/bytovyodbor/generel-bydleni-mesta-brna/> 7

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Brownfields Bakalářská práce Autor: Alena Kubincová makléř, realitní Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný Praha Únor, 2011 Prohlášení Prohlašuji,

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více