MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO"

Transkript

1 MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Serigrafie je lepší než sítotisk (úvaha k 8. březnu) Západoevropští intelektuálové, zvláště pak stoupenci feminismu naši zemi řadí často mezi země rozvojové a to především z hlediska prosazování myšlenek třetí feministické vlny, která v posledním desetiletí ovládá jejich svět. A to i přesto, že například ve Švýcarsku bylo uzákoněno volební právo pro ženy až v roce 1971, zatímco u nás již od roku 1948 mohly ženy pracovat jako jeřábnice, hornice a v dalších dříve "mužských" profesích. Dnes přichází slavné gender studie s teorii formování jedince bez ohledu na jeho pohlaví, ale s ohledem na to, co od něj okolí očekává. A tím nás chtějí oslnit. Mohu zodpovědně prohlásit, že u nás byla v mnoha oborech důsledně prosazena rovnoprávnost již dávno před vznikem těchto teorií. Příkladem může být nám blízká oblast sítotiskové techniky a technologie (ta technika, ta technologie). Na zcela rovnoprávné postavení terminologie v našem oboru poukázal v nedávné studii Postfeministické brigády prof. Virek Modrážka. Všechny významné pojmy v sítotisku jsou rodu ženského: je ta emulze, ta barva, ta stěrka, ta tiskařka... Chybí nám pouze důsledně dávat přednost výrazu serigrafie před sítotiskem. Alena Popelk, SC Brno Co vám nabízíme? MAGRA 12 odborné definice plastů a používané barvové systémy technologie kontrola jakosti barev co je to zoubkovitost aktuality nová tužidla inzerce výprodeje slevy

2 formát 880x1250 mm v prode odeji! Vývoj i výroba nových sítotiskových poloautomatů řady MAGRA zdárně pokračuje podle plánu a tak už dnes můžeme představit zájemcům další typ ze serie magra, totiž stroj MAGRA 12. V podstatě přejímá osvědčené řešení stroje MAGRA 11, avšak tiskový formát je zvětšen na rozměr mm. V souvislosti s tím jsou samozřejmě na stroji určité konstrukční změny, například silnější vývěva nebo zesílená konstrukce pojezdu. Ovládání stroje zůstalo stejné, protože se velmi rychle stalo oblíbeným a tiskaři si na něj zvykli. Elektronické ovládání je velmi příjemné, praktické a logické a zdá se, že jej ani v budoucnu už nebudeme měnit. Dejte si stroj MAGRA 12 u nás nezávazně předvést. Uvidíte sami. Jan Popelka, SC Brno Definice plastů a volba v barvového systému přednáška ze semináře společnosti SERVIS CENTRUM s.r.o. Základní druhy plastů a některé nejznámější obchodní názvy Plasty (německy Kunststoffe, anglicky plastics, francouzsky matieres plastiques, rusky plastmassy) jsou materiály založené na makromolekulárních látkách, polymerech. Teplem a tlakem lze měnit jejich formu a tvar, tedy tvářet je a tvarovat. Polymery jsou přírodní nebo syntetické sloučeniny, v jejichž veliké molekule (makromolekule) se jako článek řetězu mnohokrát opakuje základní monomerní jednotka. Syntetické polymery se v zásadě připravují dvěma různými chemickými postupy. První z nich je polymerace. Při ní spolu přímo reagují malé molekuly monomeru, chemici říkají, že si "rozevřou" dvojné vazby a propojí se do velké řetězovité molekuly polymeru. Druhá cesta k polymerům se jmenuje polykondenzace. Při ní se sice také spojují malé molekuly do dlouhých řetězců, ale při každém připojení další monomerní jednotky se uvolní molekula jednoduché látky, vody, alkoholu apod. Takto připravené polymery dostávají obvykle jména podle typických chemických skupin, například polyamidy, polyurethany, epoxidy, polyestery apod. Stejnou polykondenzační reakcí, při níž se odštěpuje voda, si budují živé organismy přírodní polymery, například proteiny nebo celulózu. Podle chování za tepla rozlišujeme dále plasty teplem opakovaně tavitelné - termoplasty a plasty teplem tvrditelné - reaktoplasty (dříve termosety, duromery nebo duroplasty), tj. které viskózním stavem procházejí pouze jednou při zpracování a jsou dále netavitelné a nerozpustné. Podle deformačního chování rozlišujeme plastomery (charakteristické jsou nevratné deformace) a elastomery (velké vratné deformace). Pojmem plasty označujeme směs polymeru s přísadami, které jsou nutné pro zpracování popř. zlepšení užitných vlastností. Kaučuky se zamíchanými přísadami se v nezvulkanizovaném stavu nazývají gumy, po vulkanizaci pryže Přehled technicky významných přírodních a syntetických polymerů podle tohoto dělení je znázorněn na následujícím schématu Obr. 1. Kaučuky mají své zvláštní označování odvozené z počátečních písmen anglických názvů složek: SBR (styren - butadienový kaučuk) NBR (nitryl - butadienový kaučuk) EPR (ethylen - propylenový kaučuk) někdy též EPM popř. EPDM IR (isoprenový kaučuk) CR (chloroprenový kaučuk) Koupě: Koupě: koupím sítotiskový poloautomat SP-B3 (GRAFOTECHNA) Kontakt: Jan Šimák tel./fax: 0361 / Koupím sítotiskový poloautomat, nabídněte tel.: 069/ Polymerizáty Syntetické Polykondenzáty PLASTY Termoplasty Termoplasty Reaktoplasty Termoplasty Polyolefiny - polyethylén - polypropylén - polybutén - polyizobutylén - polymethylpenten - ionomery Halogenové plasty - PVC - PVDC - fluoroplasty Polystyrénové plasty - polystyrén - kopolymery styrenu - ABS, ASA Polyacetaly Polyakryláty Polyamidy Polykarbonát Polyestery nasycené(pet,pbt) Polyfenylénoxid Polyfenylénsulfid Polyarylsulfon Polyethersulfon Polyarylether Polyurethany Iineární Pryskyøice - epoxidové - fenolické - melaminové - moèovinové - alkydové - allylové - polyesterové nenasycené Polyurethany sesí Silikony Estery celulózy - nitrát - acetát - propionát - acetobutyrát Ethery celulózy Ethylceluloza Benzylceluloza Pøírodní Reaktoplasty Vulkánfíbr Kaseinové plasty Obr. 1 Schéma rozdělení přírodních a syntetických polymerů. 2

3 Všeobecné vlastnosti plastů Vlastnosti plastů jsou v mnoha ohledech odlišné než vlastnosti přírodních materiálů. Plast je stabilní, odolný vodě, ale poměr pružnosti a tvrdosti je vesměs závislý na teplotě a typu plastového materiálu popř. jeho modifikaci. Tyto některé výhodné vlastnosti obvykle oceníme ve vztahu k užitným vlastnostem. Zvláštní výhodu poskytuje možnost efektivního zpracování zvláště ve velkoseriové produkci (automobilový průmysl, elektrotechnika apod.). Nevýhodnými vlastnostmi z hlediska potiskování jsou např. vznik statické náboje, migrace změkčovadel, špatná přilnavost barev, přílišná pružnost hmot, nutnost specifikace tiskové barvy popř. postupu pro jednotlivé plasty apod. 1. Polyolefiny 1.1 Polyetylén Polyetylén je typickým plastem, jehož vlastnosti jsou mimořádně citlivé na strukturu. Strukturní závislost vlastností je proto základním vodítkem pro rozlišení jednotlivých druhů polyethylénů a jejich použitelnosti pro širokou škálu aplikací. Jsou odtud odvozeny i jejich názvy. Rozlišujeme tak: Zkratka PE - LD PE - HD PE - MD PE - LLD PE - VLD MPE - LLD Název nízkohustotní (rozvětvený, vysokotlaký) polyethylén vysokohustotní (lineární, nízkotlaký) polyethylén středohustotní polyethylén lineární nízkohustotní polyethylén velmi nízkohustotní polyethylén metallocenový lineární nízkohustotní polyethylén PE - UHMW ultravysokomolekulární polyethylén PE - X zesíťovaný polyethylén 1.2 Polypropylén Význam polypropylénu v posledních letech značně roste. Důvodem jsou jednak nově vyvinuté modifikace a kompozity na jeho základě, nové pozoruhodné aplikace a také důraz na snadnou recyklovatelnost polymerních výrobků. Některé jeho aplikace jej řadí i mezi konstrukční materiály. Mezi nejvýznamnější aplikace polypropylénu patří vlákna, obalová technika, díly automobilů, domácích spotřebičů a různé spotřební zboží. Za zmínku zde stojí netkané textilie typu spun-bond a melt-blown, polypropylénové trubky pro rozvody vody s výrazným ekonomickým i ekologickým dopadem. Konečně nové možnosti polypropylenu naznačují i nedávno vyvinuté metallocenové katalyzátory. Široké možnosti modifikace mechanických vlastností polypropylénu nabízí jeho kombinace s jinými polymery, částicovým, případně vláknitým plnivem, tedy vytváření kompozitních materiálů. Takto lze zejména vyvažovat vzájemný poměr mezi pevností a houževnatostí. Přidáním levného částicového plniva do polymerní matrice se navíc snižuje i cena výsledného materiálu. Kompozity a směsi na bázi polypropylénu dosahují takových vlastností, že se řadí do skupiny konstrukčních plastů vhodných jako náhrada za kovové materiály nebo konstrukční plasty s vyšší cenou. K nejvýznamnějším již komerčně zavedeným modifikacím patří přidání částicového plniva, elastomeru nebo krátkých skleněných vláken. Homopolymer je označován jako PP-H, v trubní praxi jako PP typ 1. Snahy odstranit nedostatky vyústily v syntézu kopolymerů propylénu s ethylénem. Praktické využití nalezly dva typy kopolymerů: blokové a statistické. Kopolymerací za vzniku ethylén-propylénového kaučuku (EPR), který se jako makromolekulární blok naváže na polypropylénový řetězec je připravován blokový kopolymer, označovaný jako PP-B, ve stavebnictví jako PP typ 2. Snížená teplota křehnutí umožňuje aplikace odolné proti nárazu i za mrazu. Dynamikou spotřeby předčí dnes tento typ klasický PP-H. Statistický kopolymer PP-R neboli PP typ 3 vzniká náhodnou kopolymerací propylénu smíchaného s dalším monomerem (komonomerem), kterým může být například ethylén, ale také některé vyšší α-olefiny (hexen, okten). Jiným typem jsou polypropylény s řízenou reologií, tak zvané CR typy (z anglického controlled rheology). Vyrábějí se jak z PP-H, tak z PP-B. Používají se pro vstřikování estetických výrobků s vysokým leskem a průhledností. Poly-1-butén (PB), zjednodušeně polybutén se svými vlastnostmi podobá rozvětvenému polyetylénu PE-LD. vyzkoušejte si u nás první český sítotiskový poloautomat cena pouze ,- Kč - tiskový formát 760 x 1070 mm - plně elektronické řízení - žádná údržba - tichý chod - 24 hodinový servis - záruka 12 měsíců nabídnem vám zajímavé leasingové produkty s nulovým navýšením a splatnostmi podle vašich možností Volejte obchodní oddělení SERVIS CENTRUM s.r.o. tel/fax

4 SERVIS s tro jů Naše pojízdná servisní dílna opravuje jakékoliv sítotiskové stroje SVECIA, MAGRA a GRAFOTECHNA, tamponové stroje značky TAMPOFLEX, nejpozději do 48 hodin anebo podle dohody. Náš autorizovaný vybaven technik je speciálním nářadím a náhradními díly, ale především znalostmi, které zkrátí vaše prostoje, způsobené poruchami. Technik vám stroj opraví, seřídí a znovu proškolí personál v oblasti používání a údržby stroje. Spolehněte se na nás! Jsme nejrychlejší a nejlepší. neváhejte, zavolejte! SERVIS CENTRUM s.r.o. tel/fax PVC, VC/EVA Chlorované polyolefiny jsou skupinou polymerů obsahující ve své molekule chlor. Nejstarším a běžnějším zástupcem je polyvinylchlorid (PVC) používaný ve tvrdých popř. měkčených směsích. Změkčovadlo je olejovitá organická kapalina. Má schopnost pronikat mezi makromolekuly PVC a snižovat soudržnost (kohezi) mezi makromolekulárními řetězci. PVC tak přechází z tvrdého stavu do stavu více nebo méně ohebného podle množství přidaného změkčovadla. Takové materiály známe z podlahových krytin, nafukovacích hraček nebo izolačních obalů elektrických vodičů. Množství změkčovadel může dosáhnout až 80 dílů na 100 dílů PVC. Změkčovadla resp. jejich směs bývá nastavena na požadovanou aplikaci (nízké teploty použití, snížená hořlavost apod.). Největší nectností měkčeného PVC je migrace změkčovadel na povrch výrobků popř. přestup do sousedících vrstev materiálů. Pro některé aplikace jsou vhodné kopolymery vinylchloridu s vinylacetátem (VC/EVA). Tento kopolymer lze zpracovávat při nižších teplotách než čistý polyvinylchlorid, pro modifikace lze použít vyšších podílů minerálních plniv a výrobky z tohoto kopolymeru mají výrazně lepší optické vlastnosti (průhlednost). Zvýšením obsahu chloru dodatečnou chlorací se získá materiál s mimořádně kvalitními mechanickými vlastnostmi i při vyšších teplotách, tzv. chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C), který vyniká zlepšenou teplotní odolností. Teplota měknutí se zvýší z 80 C až na hodnotu 120 C a podle obsahu chloru dokonce až na 135 C. PVC-C nalézá použití při výrobě trubek a tvarovek na teplou vodu a ústřední vytápění a na textilní vlákna. Chlorovaným polyolefinem s vyšší obsahem chloru je též polyvinylidenchlorid (PVDC), který se využívá v obalové technice jako barierová vrstva vícevrstvých fólií Fluoroplasty obsahují ve svých makromolekulách chemický prvek zvaný fluor, F. Jsou to technické materiály, jejichž mimořádnou předností je schopnost snášet bez porušení vysoké teploty a vynikající odolnost vůči působení chemických činidel. Tyto vlastnosti mají jen málokteré plasty. Příčinou těchto předností je jejich chemické složení, tedy především přítomnost atomů fluoru. K fluoroplastům čili fluoropolymerům počítáme tyto materiály: PTFE polytetrafluórethylén (teflon) PCTFE polychlórtrifluórethylén ETFE kopolymer ethylén-tetrafluórethylén ECTFE kopolymer ethylén-chlórtrifluórethylén FEP kopolymer tetrafluórethylén - hexafluórpropylén PFA kopolymer tetrafluorethylénperfluórakylvinyléther PVDF polyvinylidénfluorid PVF polyvinylfluorid Chemická netečnost fluoroplastů, která zvyšuje se zvětšujícím se obsahem fluoru souvisí úzce se špatnou lepitelností a potiskovatelností těchto materiálů. V úvahu přicházejí pouze speciální chemické úpravy, při kterých se většinou mění též zbarvení povrchu plastu. 2. Styrenové plasty Skupina styrenových plastů zaujímá objemem spotřeby třetí místo na světě za polyolefiny a PVC. Patří do ní: a) standartní plasty, tj. homopolymery styrenu s vynikající průzračností a leskem, ale dosti křehké b) zpěňovatelné plasty s obsahem nadouvadla - lehčené produkty s nízkou hustotou a s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi c) houževnaté plasty se sníženou křehkostí, ale neprůhledné a s nižším leskem d) kopolymery styrenu s akrylonitrilem nebo dalšími monomery pro aplikace vyžadující lepší odolnost vůči teplu, rozpouštědlům nebo mechanickému namáhání e) polymery ABS, tj. houževnaté typy Mezi dalšími možnostmi zlepšení houževnosti polystyrénu nabyly velkého technického významu terpolymery ABS, které jsou vytvořeny kombinací tří monomerů: akrylonitrilu, butadiénu a styrénu. Přednosti polymerů ABS jsou zejména: - vysoká houževnatost a rázuvzdornost, a to i při záporných teplotách - zlepšené teplotní vlastnosti, zejména tvarová stálost 4

5 - zvýšená tvrdost a odolnost vůči poškrábání - zlepšená chemická odolnost - snížená nasákavost - oproti GPPS zlepšená odolnost proti korozi za napětí Nevýhodou je špatná povětrnostní stabilita ovlivněná reaktivní butadiénovou složkou v polymeru. SAN je amorfní termoplast - kopolymer styrén-alrylonytril. Je tuhý a tvrdý a ve srovnání s polystyrénem má vyšší houževnatost. SAN má ze všech styrénových polymerů nejvyšší modul pružnosti. Vyniká dále vysokou povrchovou tvrdostí, dobrou odolností vůči poškrábání a dobrou mezí pevnosti při tečení. Používá se na obaly na potraviny, pro farmaceutický průmysl, kosmetiku, kryty přístrojů, průhledné části domácích spotřebičů, telefonních přístrojů, televize, radiopřijímače, ovládací knoflíky, nádobí pro domácnost i na cesty, propisovací tužky, audiokazety, kávovary, různé průhledné krabičky, koupelnové soupravy, zubní kartáčky, toaletní soupravy. Podobně jako u styrénových polymerů je možné vyrábět i modifikované kopolymery SAN. Za tímto účelem se styrén v kopolymeru nahrazuje a-metylstyrénem, který způsobuje, že kopolymery mají lepší tvarovou stálost za tepla. Tyto kopolymery se pak používají pro následnou výrobu vysoce tepelně stabilního terpolymeru ABS. Lze tak získat výrobky s hodnotou teploty měknutí 110 C, které odolávají varu vody. Terpolymery ASA byly vyvinuty s cílem najít houževnatý styrénový plast podobný vlastnostmi ABS, který by však odolával i povětrnostním vlivům. Houževnatost ABS vyvolává kaučukovitá složka, jejímž základem je polybutadién. Do styrénových kopolymerů však přináší dvojné chemické vazby, které jsou příčinou citlivosti těchto plastů k vlivům vnějšího prostředí, ke vzdušnému kyslíku a k ultrafialovému záření. Použije-li se místo butadiénového kaučuku kaučuk akrylátový, získá se termoplast o vysoké houževnatosti a současně i odolnosti vůči povětrnostnímu stárnutí.... pokračování v příštím čísle. Ing. Tomáš Veselý chemická fakulta VUT Brno! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! Změna tužidel k barvám Marabu abu Firma Marabu nabízí další vylepšení svých služeb zákazníkům. Časem se vyvinulo několik typů tužidel k sítotiskovým i tamponovým barvám, která se dodávají v několika různých baleních. Pro zjednodušení a racionalizaci výroby, ale i pro snadnější orientaci v sortimentu pro zákazníky budou tužidla PUH, PEMH TPH1 a TPH2 nahrazena dvěma druhy tužidel a to tužidlem H1 (standardní tužidlo, zaručující dlouhodobou odolnost barev venku) nahradí PUH a a TPH1 a tužidlo H2 nahradí "rychlá" tužidla PEMH a TPH2. Pro zjednodušení manipulace a možnost snadného a dokonalého opětovného uzavření tužidla se budou dodávat v tubách 100 a 200 ml a pro velkoodběratele pro sítotisk i v balení 1 l v plechovce. Doporučujeme otevřené tuby s tužidlem po použití očistit tak, se daly opět pevně zašroubovat a tužidlo pak nadále uchovávat postavené na uzávěru. Tím je možné docílit nejdelší životnosti. Pro barvu MARAPUR PU dopravní odstíny a pro dlouhodobé použití v exteriéru budeme tedy používat tužidlo H1, pro použití v interiéru a při požadavku na rychlé vytvrzení barvy a pro barvu Maraflor TK budeme používat tužidlo H2. Pro tamponové barvy budeme volit tužidlo především podle požadavku na rychlost schnutí a vytvrzení a podle požadované doby zpracovatelnosti. Pro barvy GL nadále zůstává tužidlo GLH, protože má zcela odlišné složení. Tužidla v tomto balení by měla být v prodeji od dubna Alena Popelková, SC Brno špičkové sítotiskové barvy Marabu stále levnější a hlavně NA SKLADĚ! Světová kvalita barev MARABU je dostatečně známá, máme speciální barvy na» plasty všeho druhu» na světelnou reklamu» autoplachty» sklo a keramiku» syntetický textil» UV barvy na plastové obaly» UV barvy na CD disky» speciální tamponové barvy a mnoho dalších materiálů Barvy dodáváme přímo ze skladu naší dopravní službou kamkoliv v republice do 24 hodin Barvy mají úplnou technickou a hygienickou dokumentaci, obaly odebíráme zdarma nazpět, míchání odstínů a technická podpora je samozřejmostí. Volejte obchodní oddělení SERVIS CENTRUM s.r.o. tel/fax

6 Měřené hodnoty y v sítotis tisku Kontrola jakosti barev Rozvoj sítotisku v posledních dvaceti letech způsobil, že se někdejší výhradně řemeslná práce změnila ve výkonnou tiskovou techniku s možností velmi exaktních tisků a to nejen z hlediska soutisku, ale pro speciální účely i z hlediska tloušťky nanášené vrstvy. Spolu s těmito trendy se rozvíjely i měřící metody, některé speciální, jiné aplikované z jiných technických odvětví, které umožňují celý pracovní postup měřit, kontrolovat a řídit. V technologickém postupu přípravy a výroby sítotiskové šablony, vlastním tisku i následné úpravě je mnoho kroků, které je účelné měřit a hodnotit. V dnešní stati se budeme věnovat pouze části týkající se jakosti barev. Posouzení jakosti barev je třeba rozdělit do dvou zkušebních fází. První je u výrobce, druhá u uživatele. Výrobce zkouší následující body: - viskozita - barevný odstín - stupeň lesku - jemnost pigmentu - doba schnutí - odolnost (interakce) proti náplni v potiskovaném obalu Uživatel provádí podle požadavků a zkušeností následující zkoušky: - zkouška nehtem - Tesa-test - mřížková zkouška - tvrdost povrchu - speciální testy otěru - tloušťka natisknuté vrstvy barvy - viskozita První a nejdůležitější podmínkou úspěšného potisku je volba vhodné barvy s ohledem na potiskovaný materiál. Z hlediska potiskovaných materiálů a vhodných barev rozlišujeme především tyto materiály: - papír, karton, lepenka - neměkčené a měkčené PVC, polystyrén, SAN, ABS, polykarbonát, polyester, lakované podklady - polyolefíny (polyethylén, poplypropylén) - termosety, kovy, sklo, keramika U textilních materiálů obvykle rozlišujeme přírodní bavlněné materiály, případně i směs bavlny a dalších složek a 6 syntetické tkaniny (polyester, polyamid, akryl) a barvu volíme obvykle stejnou pro bavlnu a její směsi a jinou (často dvousložkovou) pro ostatní tkaniny nebo i netkané textílie. Přídržnost barvového filmu - adheze Podle uvedených skupin je nutné vybrat vhodný typ barvy. Zkoušku přídržnosti barvy na podkladu můžeme označit za prvořadou. Zkoušku provádíme buď škrábáním nehtem, nebo tzv. tesatestem anebo nejpřesněji mřížkovým testem. Pro zkoušku přídržnosti je velmi důležité, aby od nanesení barvy při zkušebním nátisku uplynula dostatečně dlouhá doba, která umožní dostatečné ukotvení barvy a docílení jejich konečných vlastností. I pokud zasychají barvy pouze fyzikálně - odpařením ředidel, je dobré zkoušet zakotvení barvy v podkladu nejdříve po 24 hodinách. U barev které zasychají a vytvrzují se chemickou reakcí, musí být tato prodleva ještě podstatně delší. A to jak v případě oxidativně schnoucích barev, tak zejména v případě dvousložkových barev, které se vytvrzují katalytickou reakcí barvy s příslušným tužidlem. Dobu zrání barvy na povrchu lze obvykle urychlit zvýšenou teplotou a případně pohybem vzduchu, které urychlí odpařování ředidel i eventuální chemickou reakci. Zkouška nehtem U testu nehtem zkoušíme barevný film odškrábnout nehtem. Jedná se o velmi často používaný test, který by neměl být podceňován. Pokud barevný film vydrží tento test, lze již hovořit o velmi dobré přídržnosti. Tesa-test Při tesa-testu se pokoušíme strhnout barevný film pomocí nalepené zkušební lepící pásky (TESA). Také tento test je velmi účinný a vypovídá o přídržnosti barvy velmi mnoho. Mřížkový test Pro mřížkový test potřebujeme řezací přípravek s osminásobnou řezací hlavou, kterou na zkoušeném vzorku provedeme rotační viskozimetr dva řezy v pravém úhlu k sobě. Přitom vznikne 49 malých čtverečků. Tyto čtverečky se pak posuzují lupou a ohodnotí se číslem mřížkového testu. Zkouška mřížkovým řezem je tedy relativně jednoduchý test, kterým lze snadno posoudit přídržnost barvy. Podle této zkušební metody posuzujeme na podkladu pravoúhlou mříž řezů, složenou z 25 čtverců. Podle toho zda jsou hrany řezů roztřepené nebo ne, případně odloupneli se barvový film atd. lze posoudit přídržnost a lámavost barvy na příslušném podkladu. Tato zkouška se praxi často kombinuje s tesa-testem. Přitom se na mřížkový řez nalepí zkušební lepící páska (TESA) a asi desetkrát se strhne. Další vyhodnocení této metody se provádí jako u normálního testu. Tvrdost povrchu Tvrdost povrchu barvy je směrodatná pro pevnost v oděru. Např. zkušebním měřidlem firmy Erichsen lze přesně měřit tvrdost povrchu barev a zaznamenat její hodnotu. Dostupnější metodou je stanovení povrchové tvrdosti tužkami podle ČSN Toto měření povrchové tvrdosti se provádí sadou 13 tužek fy. Hardtmut Koh-i-noor 1500 podle ČSN Při vlastní zkoušce se nátisk položí na misku vah a pak se hrotem tužky přejíždí vlnovitě pod úhlem 30o a tlakem 300g. Začíná se tužkami měkčími, které po nátěru jen píší a postupně se zkoušejí tužky tvrdší. Když se získá nepřetržitý vryp, který nelze setřít prstem, je zkouška skončena. Tato metoda je nevhodná pro měření povrchové tvrdosti u barev matných, drsných nebo hrubých.

7 Odolnost proti otěru V tiskařské dílně se obvykle hodnotí u plastisolových barev. Zkouška se provádí snadno - natisknutý povrch přetíráme bílým bavlněným hadříkem (tzv. cracktest). Hadřík se nesmí zabarvit tiskovou barvou. Tloušťka vrstvy Při některých speciálních pracích je třeba hodnotit také tloušťku natisknuté vrstvy. Měření tloušťky vrstvy suché barvy je možné provádět elektromagnetickými nebo optoelektronickými přístroji, které jsou obvykle dosti drahé. Poměrně přesné je však jednoduché měření tloušťky natisknuté vrstvy mikrometrem. Dále se podle potřeby hodnotí stálosti při praní. Z praxe je známo, že v mnoha sítotiskových dílnách specializovaných na potisk textilu stále běží pračka, kde tiskař sám testuje zakotvení barvy v textilu. Další zkoušky jako odolnost proti chemickém čištění, hodnota odolnosti proti potu, u dětských hraček proti slinám apod. již obvykle přenecháváme speciálním pracovištím, přičemž musí být vždy stanoven standardní čistící, případně prací cyklus. Například při hodnocení potisku hraček a předmětů pro děti je kompetentní specializovaná státní zkušebna. Ta však vždy hodnotí celý výrobek, nikoliv pouze potisk. tloušťkoměr od firmy ELCOMETER Viskozita Přesná měření viskozity se provádí různými metodami, např. rotačním viskozimetrem. Tímto přístrojem změříme sílu (hydrodynamický odpor), kterou působí kapalná substance proti rotačnímu pohybu. Při měření je samozřejmě nezbytné brát v úvahu teplotní závislost viskozity. 1 stupeň zvýšení teploty způsobí snížení viskozity cca o 10 %. Měření viskozity je třeba tedy vždy provádět při 20 C. Tiskař u stroje však obvykle nemá k dispozici takovéto přesné přístroje. Také je v podstatě nepotřebuje, neboť k nastavení barvy stačí měrná nádobka upravená pro měření viskozity (obvykle zářez nebo otvor 4 mm). U těchto hrubých postupů se měří protékání barvy zářezem počítáním sekund. Ředíme tak dlouho až dosáhneme hodnotu ověřenou zkušeností. Je třeba počítat s tím, že viskozita tixotropních barev nemůže být měřena touto metodou. Správné nastavení viskozity je pro zpracování a pro kvalitu tisku mimořádně důležité a některé speciální sítotiskové práce (např. potisk skla) se bez měření viskosity neobejdou. Jemnost pigmentu Jemnost pigmentu se měří především grindometrem nebo měřičem jemnosti zrna podle Garmsena. Grindometrem lze jednoduchým odškrábáváním barvy odečítat velikost zrna pigmentu v µm. Tuto hodnotu je nutné měřit také pouze ve speciálních případech. Kolorita - barevný odstín Samostatný článek by bylo třeba věnovat další skupině kontrolovaných činností, kterými je posouzení a měření barevného odstínu. Tyto zkoušky jsou možné jen u dobrých dodavatelů a zpracovatelů, kteří jsou vybaveni kolorimetrickou laboratoří s příslušnými měřícími přístroji a software, případně disponují potřebnými licencemi na světové vzorníky. Pak je možné docílit velmi rychle žádaných odstínů při míchání, měřit a posoudit shodu s předlohou, světovým vzorníkem nebo firemním etalonem odstínu, měřit stálosti a mnoho jiných parametrů. Stručný přehled ukazuje, že kontrolu sítotiskové práce a její přesnosti je možné provádět zcela objektivními metodami. To umožňuje do značné míry standardizovat práce v sítotiskovém provozu, zaručí to jejich opakovatelnost a dosáhne se tím samozřejmě vyšší produktivita. Na druhé straně se obor sítotisku stále ještě neobejde bez dobrých zkušeností tiskaře praktika. Alena Popelková SERVIS CENTRUM s.r.o. Brno MADRID už jenom 6 posledních míst zbývá v našem letadle, které jsme objednali pro vás, kteří chcete navštívit evropský sítotiskový veletrh FESPA 2002 v Madridu Veletrh se koná každé čtyři roky a ze sítotiskové branže v Evropě jsou tam všichni. Můžete tam být i vy. cena je pouhých ,- Kč na 3 dny a zahrnuje letenku Praha - Madrid a zpět, ubytování, polopenzi, vstupenku na veletrh, tlumočníka a odborný výklad neváhejte, zavolejte! SERVIS CENTRUM s.r.o. tel/fax

8 Představujeme naše materiály! v tomto čísle bychom se rádi zmínili o firmě Rutland Plastic technologies, Inc.,North Carolina, U.S.A a některých jejich výrobcích. Chtěli bychom některé z nich představit těm, kteří je ještě neznají a připomenout těm, kteří se s nimi naopak již setkali nebo setkávají. Firma Rutland byla založena v roce 1962 a prudký rozvoj jejích produktů předznamenal tuto společnost jako vedoucí průmyslový podnik v technologiích, zahrnujících vysoce žádané plastizolové barvy pro potisk textilní konfekce. Dnes patří tato firma mezi největší světové výrobce v oboru a zaujímá také vedoucí pozici ve vývoji těchto barev, ale také plastů v celých Spojených státech. Svoje zastoupení má v 32 státech po celém světě. Co je vlastně plastizol a jaké zásady při práci s ním je nutné dodržet? Plastizolová barva je disperse polyvinylchloridových polymerů v tekutých změkčovadlech s dalšími aditivy ( pigmenty, stabilisátory apod.). Tyto termoplasty mají dva stupně vytvrzování. Takzvaná želatinace probíhá při 75 C a následná fixace pak při teplotě 160 C. To jsou ve srovnání s jinými výrobky teploty velmi nízké a proto použití barev RUTLAND velmi ekonomizuje výrobu. Plastizoly se neředí, nezasychají na sítu a při tisku nehoustnou. Můžete je na sítu nechat celé týdny. Nemají žádný zápach a jsou zdravotně naprosto nezávadné. Při dobré fixaci mají vynikající adhezi k textilii. Často vytýkaný gumový omak je závislý na tloušťce vrstvy. Pokud budeme mít plastizoly jako jsou RUTLAND, tak bude vrstva krýt už při tak malých tloušťkách, že bude obtížné rozpoznat, že jde o plastizol. Textilie potisknuté tímto druhem barvy by se ale neměly bělit a chemicky čistit. Plastizoly se skladují v teplotě v rozmezí od 18 do 32 C. Před samotným tiskem se doporučuje pečlivě přečíst návod, případně se poradit s prodávajícím. Základní řady plastizolů jsou: M2 - s určitostí nejvíce užívaný systém barev vhodný k potisku 100% světlé tak i tmavé bavlněné textilie. Nelepivé složení barvy umožňuje tisk bez úpravy viskozity v rozsahu hustoty sítoviny od 34 až 140 T. Při volbě jemnějších sít lze docílit měkčího omaku, aniž by docházelo k výraznému snížení krycích vlastností. Tyto jednopigmentové plastizoly lze mezi sebou míchat přímo nebo podle vzorníku Pantone. MH - vysoce krycí barva na tisk světlých a tmavých bavlněných textilií. ML - tato řada plastizolů na tmavé směsi polyester bavlna se vyznačuje vysokou odolností proti zapouštění. Odolává migraci barviv z tkaniny a překrývá tmavý odstín tkaniny. SS - krémovitý plastisol určený výhradně pro transferní tisk za horka na tmavou 100% bavlnu a bílé textilie 50/50 PES/ba. Jako jediný želatinuje při teplotě v rozmezí C a samotný přenos se děje při C po dobu 8-12 sec. MC - neboli maximum color" jsou svoji brilancí a jasem určeny pro čtyřbarvotisk. Barvy lze také získat v trojnásobné pigmentaci pro vytvoření vlastní receptury. Plastizoly se dodávají již připravené pro tisk v balení 55 gal, 30gal, 5gal, 6 kg, 1 gal, ale dnes již také v balení po 1 kg za bezkonkurenčně nízké ceny. Obraťte se s důvěrou na nás, máme zkušenosti a rádi vám poradíme, jak plastizolový tisk zavést. Není to nic složitého a výsledky pro vás budou opravdu překvapující - těšíme se na Vás. Libor Nechvátal, SC-Brno Co je to když se řekne ř...? zoubkovitost Řada tiskařů, zvláště mají-li za úkol tisknout jemné motivy, se setká s jevem, který označujeme jako zoubkovitost kontury. Zoubkovitost tištěné kontury je ovšem pro sítotisk charakteristická, tak jako jsou pro jiné tiskové techniky charakteristické jiné projevy okraje kontury. Odborník okamžitě pod mikroskopem pozná, jakou technikou byl tisk proveden. Je ale žádoucí, aby při pozorování okem nebyly na kontuře patrné žádné defekty, což v případě sítotisku znamená, že zoubkovitost nesmí přesáhnout určitou míru, pozorovatelnou pouhým okem. K tomu, abychom mohli příčinu nadměrné zoubkovitosti posoudit a odstranit potřebujeme malý mikroskop, například jako používají filatelisté, se zvětšením 30x až 100x, stačí levný typ s akrylovou optikou a osvětlením. Hlavní příčiny zoubkovitosti: 1. Nevhodně zpracovaná předloha 2. Chybná volba sítoviny 3. Špatné ovrstvení 4. Nevhodné vlastnosti barev nebo ředění Pokud je špatně zpracovaná předloha, je každé další snažení marné. Prohlédneme okraje motivu na filmu (printonu) a bude nám na první pohled patrné, kde je chyba. Nejčastěji to bývá nevhodně zvolená rozlišovací schopnost obvykle u osvitové jednotky (obr.1). Volba sítoviny má svoje přesná pravidla. V naší příručce sítotisku uvádíme známé a stále platné vzorce pro výpočet nejmenší šířky čáry anebo průměru rastrového bodu ve vztahu ke geometrii sítoviny. Bude jistě logické, že pokud chceme tisknout čáru o šíři 100 mikronů a mezera mezi vlákny sítoviny bude 70 mikronů, pak to bude problém. Stejně tak u rastrového tisku způsobíme nesprávnou volbou sítoviny různé interference, které se projeví nestejnoměrným nárůstem rastrové denzity. Obr. 1 Obr. 3 8

9 Obr. 2 sítotisková šablona tisk přes šablonu výsledek 20 % slevy na tiskové barvy To se projeví různými fleky a mapami, neklidným přechodem denzity 45-55% se závojem a slitými body. Také úhlování sítoviny ve vztahu k rastru anebo průběhu dlouhých tenkých linek způsobí zoubkování, u linek se může dokonce stát, že budou vypadat jako přerušované nebo lomené čáry (obr.2). Technika ovrstvení může konečný výsledek velmi ovlivnit v obou směrech, můžeme totiž do značné míry vyrovnat důsledek nevhodně volené sítoviny (ale jen v určitém rozsahu) ale také naopak způsobit další zoubkování podtečením konturové hrany šablony (obr 3). Základním požadavkem je, aby hrana motivu na šabloně přiléhala k potiskovanému substrátu a to tím lépe, čím je substrát méně savý. Pro linku (anebo požadavek konturové ostrosti) 100 mikronů by neměl být součinitel nerovnosti šablony Rz větší než 10 mikronů, to je asi 10%. Obdobně to platí u rastrového tisku ve vztahu k nejmenšímu průměru rastrového bodu. Dosáhne se to použitím emulzí s vysokým obsahem sušiny například AZOCOL POLY PLUS HV anebo kapilárním filmem. Ten je ale o mnoho dražší, proto se obvykle dává přednost vícenásobnému ovrstvení. Nevhodné vlastnosti barev, zvláště barev levných jsou příčinou podtékání šablony na hranách i při relativně dobrém součiniteli Rz. Každá barva má jednak viskozitu (vazkost) a jednak tixotropii (nestékavost). Tyto vlastnosti nesmíme zaměňovat pokud říkáme, že barva je hustá. Levné barvy nebývají tixotropní a už po malém přiředění se nekontrolovatelně rozlévají po šabloně. Barvy tixotropní by se neměly příliš ředit, neboť přídavkem ředidla nejprve mizí tixotropní vlastnost a posléze se barva stane i natolik málo viskozní, že zatéká i mimo šablonový motiv. Praktické určení přídavku ředidla je nejsnazší, pokud si k motivu nakopírujeme denzitní rastrový klín, např. FOGRA. Přidáváme ředidla jen tolik, až nám tiskne políčko s nejnižší rastrovou denzitou (obvykle 5%), pak si poměr ředění zapíšeme. Pokud budete mít problémy se zoubkovitostí, zeptejte se našich techniků, rádi vám poradí a udělají zkušební tisky. Jan Popelka, SC Brno Marabu abu dostane od nás každý nový majitel sítotiskového poloautomatu Sleva je také na ředidla a pomocné prostředky k barvám. Informujte se na obchodním oddělení SERVIS CENTRUM s.r.o. tel/fax Ještě jednou nové é odstín tíny y tiskových barev v MARABU Rychlý rozvoj a rozšíření počítačové grafiky způsobily i dosti podstatné změny v požadavcích zákazníků na barevné odstíny. Je to dáno tím, že většina grafických návrhů vychází z návrhů vytvořených počítačovými grafickými programy a to včetně barevného vyjádření. V této souvislosti je nezbytné si uvědomit, že je zásadní rozdíl mezi barevným odstínem vyzařovaným z monitoru počítače a barevným odstínem potisknutého podkladu. Barvy člověk vnímá citlivými čidly (čípky) po dopadu světla na sítnici oka. Pozorujeme-li tedy barvy na monitoru dopadají na sítnici našeho oka světelné paprsky různé barvy, které vyzařují přímo speciální látky schopné vyzařovat různé odstíny barev (luminofory), které jsou součástí monitoru. Při pozorování potiskovaného povrchu nevnímáme vlastní barvu povrchu, ale barvu světla odraženého od tohoto povrchu. Je to dáno tím, že pozorovaný povrch pohltí část dopadajících světelných paprsků a zbytek, který se od tohoto povrchu odrazí vnímáme jako barevný odstín povrchu. Pokud tento povrch je potisknutý sítotiskovou barvou odráží se světelné paprsky od barevného povrchu sítotiskové barvy. Tímto krátkým úvodem jsme chtěli naznačit, jak obtížné může někdy míchání barev být. Vzhledem k rychlému proniknutí počítačové grafiky i do oblasti přípravy sítotisku a barevných předloh vzniká stále častěji potřeba přípravy speciálních odstínů a to jak odstínů vytvořených zcela nezávisle na známých a užívaných systémech, tak i odstínů míchaných v systémech PANTONE. Systém barevných odstínů PANTONE, je na rozdíl od logicky kolorimetricky utvářených systémů míchání (jako např. NCS) vytvořen pouze grafiky a právě pro využití v počítačových grafických programech. Často jsou proto tyto odstíny velmi brilantní - jasné až zářivé, čehož lze docílit při tisku jen velmi obtížně anebo za cenu snížení kryvosti daného odstínu. Firma MARABU proto rozšířila před několika lety u některých (zvláště grafických) barev sortiment o 9 základních odstínů ze vzorníku PANTONE. Tímto rozšířením barevné škály bylo možné namíchat s obvykle dostatečnou přesností téměř všechny odstíny ze vzorníku PANTONE. Je však nutné počítat s tím, že tyto odstíny jsou podstatně méně krycí. Protože je firma MARABU držitelem licence na míchání barev jak u systému RAL, HKS, NCS, tak i PANTONE začala asi před rokem s přestavbou systému základních odstínů, jejímž cílem je snížit 9

10 celkový počet odstínů, při zachování možnosti namíchat z těchto základních barev stejné množství míchaných odstínů. Nový systém je nyní koncipován tak, že od každého odstínu bude k disposici vždy nejméně jeden krycí a jeden lazurnější odstín, tedy bude v podstatě kombinací dosavadních odstínů základní řady a odstínů řady PANTONE. Všechny nové odstíny barev jsou maximálně ze dvou základních pigmentů, většina je pouze jednopigmentová. To má zásadní vliv na možnosti dalšího míchání barev, protože, mícháním více pigmentů vždy dochází ke ztrátě brilance barev. Všechny použité pigmenty jsou z hlediska stálosti na světle hodnoceny stupněm 7 nebo 8 podle mezinárodní stupnice (stupeň 1-8). Čím vyšší je hodnocení stálosti, tím vyšší je stálost. Např. je-li stálost pigmentu na světle hodnoceného stupněm 8-5 let, činí tato stálost při stupni 7 již pouze 2 a půl roku a při stupni 6 již jen jeden a čtvrt roku. Firma MARBU přechází tedy postupně u jednotlivých druhů barev na nové odstíny, s tím, že stávající odstíny jsou vždy ještě nějakou dobu k disposici s novými odstíny. Místo systému 21 bude tedy postupně zaveden systém MARACOLOR pro ředidlové sítotiskové barvy, systém ULTRACOLOR pro UV barvy a systém TAMPACOLOR pro tamponové barvy. Tomu odpovídá i změna označení odstínů viz. tabulka na následující straně. Míchací receptury jsou obsaženy v počítačovém programu Marabu-Color- Manager, který je možné zakoupit ve formě CD. Program umožňuje kromě vyhledávání receptur, vkládání vlastních receptur, výpočet spotřeby a ceny barvy. Program pracuje pod operačním systémem WINDOWS 3.11, 95, 98, NT a Tento program nahrazuje dosavadní systém DATAMIX. Majitelé programu DATAMIX jej mohou zakoupit za velmi nízkou cenu. Receptury je také možné zjistit telefonickým dotazem ve firmě SERVIS CENTRUM. Míchací systémy Marabu Základním míchacím systémem firmy MARABU byl Systém 21, který pracoval s 21 základními odstíny ma jejichž základě bylo odvozeno 147 dalších odstínů míchaných podle receptur. S rozvojem požadavků na odstíny PANTONE a HKS vznikly nové míchací systémy MARA- COLOR - 17 odstínů pro sítotiskové barvy, ULTRACOLOR 13 odstínů pro sítotiskové UV barvy a TAMPACOLOR 17 odstínů pro tamponové barvy. Firma MARABU přechází tedy postupně u jednotlivých druhů barev na nové odstíny, s tím, že stávající odstíny jsou vždy ještě nějakou dobu k disposici spolu s novými odstíny. Míchací receptury jsou obsaženy v novém počítačovém programu Marabu-ColorManager, který je možné zakoupit ve formě CD. Naše laboratoř Vám může poskytnout recepturu nebo namíchat libovolný odstín ze vzorníku systém 21, dále ze světově používaných vzorníků, pro jejich používání vlastní firma MARABU licence: RAL, HKS, PANTONE a NCS. Společnost SERVIS CENTRUM navíc disponuje zařízenou kolorimetrickou laboratoří, vybavenou spektrálním fotometrem firmy GretagMackbeth a programy MARABUMIX, Color-Manager a ColorECSpert a dále programem, které umožňují změření a namíchání prakticky jakéhokoliv odstínu podle předloženého vzorku. Vzorek musí mít průměr minimálně 1 cm a musí být opatřen přímou barvou s dostatečnou kryvostí. Alena Popelková, SC Brno Koupě: Koupím sítotiskový poloautomat či třičtvrtěautomat do formátu B2-B1. Kontakt: Koupě: Pro našeho klienta hledáme ke koupi: Sítotiskový poloautomat GRAFOTECHNA SP-B3 tel.: Prodej: Starší vakuový kopírovací rám, rozměr skla 2000 x 1600 mm. Nutné drobné opravy - levně tel.: Prodej: Ionizační jednotka ŠKODA BC 20-P1 (220 V) včetně ionizační a odsávací trubice o dl. 75 cm. Málo používaná, vhodná pro odstranění statického náboje z potiskovaných předmětů. Cena ,- Kč bez DPH. Inkoustový plotter HP s tiskovou šířkou 88 cm. Rok výroby 1998, málo používaný, možnost tisku na různé druhy materiálů. Inkousty pro interiér i exteriér. Kontakt: Ing. Kupec Jiří, K+L spol. s r.o., Bratislavská 14, Brno,

11 Přehled ehled základních odstínů jednotlivých systémů původní systém 21 nové barevné systémy Maracolor Ultracolor Tampacolor Tabulky pro o převod odstínů vzhledem k tomu, že systém obsahuje některé odstíny brilantní a některé krycí, odpovídají odstíny pouze přibližně (např. citrónová 020 není stejná jako 920) GRAFICKÉ STUDIO ARTRON DESIGN Vackova 39, Brno-Královo Pole kreativní tvorba, sazba skenování, retuš osvit na film chemický nátisk 3M ofsetový tisk Firma ARTRON DESIGN s.r.o. je komplexně vybavené pre-press studio a ofsetová tiskárna. Nabízíme následující služby ve vysoké kvalitě za nejlepší ceny: vlastní originální kreativní tvorba skenování ve vysokém rozlišení na rotačním skeneru zhotovení litografií na osvitové jednotce Scangraphic do formátu A2+ chemický nátisk 3M Matchprint do formátu A3+ kvalitní plnobarevný ofsetový tisk na novém stroji POLLY A2 a na stroji ADAST B3 knihařské zpracování (vazba V1, V2, V3, falcování, rylování, výsek, perforace, číslování...) Dále nabízíme: služby digitálního fotoateliéru (6 milionů bodů) velkoplošný tisk už od 1 ks (plotr Hewlett Packard) potisk reklamních předmětů (tamponový tisk, sítotisk) dodávky software pro pre-press (Adobe, Corel...) dodávky programu CETIS 2001 pro kalkulace tisku ARTRON DESIGN s.r.o., tel./fax: 05/ , , , 11

12 tradièní dodavatel strojù, materiálù a služeb pro sítotisk a tamponový tisk Staòkova 41, Brno, tel/fax: špičkové sítotiskové barvy na papír, plasty, textil a mnoho jiných materiálů, barvy s extrémní odolností a vysokým leskem. Barvy vytvrzované UV zářením, barvy na textil, barvy na sklo, odolné v myčkách nádobí, barvy UV na obtížně potiskovatelné polyolefiny, vynikající barvy pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, keramiku, barvy pro potisk hraček a na automobilové plachty. Barvy jsou zásadně prosté obsahu kysličníků těžkých kovů, také pro potisk hraček, s kompletní zdravotní a bezpečnostní dokumentací v českém jazyce, certifikace ISO dokonalé, osvědčené, spolehlivé a výkonné stroje pro plochý tisk, speciální vysoce přesné stroje pro potisk plochého skla, rychlé cylindrové stroje, sušárny, dopravní a manipulační zařízení, automaty, vícebarevné linky a velkoformátové stroje, zařízení šablonáren, osvitové jednotky, projekční jednotky pro přímý osvit, vakuové rámy, mycí boxy, řezačky samolepek aj. šablonové materiály a přípravky světové úrovně, kopírovací diazoroztoky klasické, UV-fotopolymerní a SBQ roztoky, šablonové filmy, čistící a odmašťovací prostředky, lepidla a korekční laky na šablony, odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i regenerovatelné, samolepy k nanášení sítotiskem, lepidla a přípravky pro flokovací tisk, náplně pro strojní myčky sít, vše ekologicky definované a šetrné k životnímu prostředí, s úplnou zdravotní a bezpečnostní dokumentací. Cenově velmi příznivé a spolehlivé ovrstvovací automaty KIWOMAT, certifikace ISO prvotřídní švýcarské sítoviny pro sítotisk a textilní tisk u nás již tradičně velmi oblíbené a osvědčené pod značkou SEFAR PET a PA, sítoviny všech dimensí pro elektrotechniku i keramický průmysl, sítoviny kalandrované, metalisované i se zvláště malým protažením LE, certifikace ISO americké plastisolové barvy pro textilní tisk, speciální řady barev pro tisk na tmavé podkady, směsové i syntetické textilie, koberce a další. české sítotiskové poloautomaty pro potisk papíru, samolepících fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického skla, plechu a plechových panelů, výrobu plošných spojů a foliových klávesnic pro elektroniku, štítků apod. Stroj má výsuvný tiskový stůl a pracuje na základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy. SLUŽBY TISKÁRNÁM míchání barev a kolorimetrie naprosto osvědčené a prvotřídní automatické stroje pro průmyslový tamponový tisk. Polohovací a transportní systémy, ožehovací a coronové stanice, plničky a setřásačky výlisků, karuselové a posuvné stoly, linky a vícebarvové stroje, stroje s uzavřeným zásobníkem barvy. Dodáváme dále veškeré příslušenství a pomůcky pro tamponový tisk - klišé, tampony a tamponové barvy MARABU, stírací nože, honovací kameny, separační, čistící a jiné pomocné přípravky a zařízení. Jiné přípravky a pomůcky z dovozu: Osvitové jednotky BELTRON, DECA hliníková ovrstvovací korýtka, těrkové systémy FIMOR a RKS, korekční tužky a montážní folie FOLEX, měřiče napnutí síta TETKOMAT. Měřící mikroskopy, měřiče tloušťky vrstev a nerovnosti šablony Rz, měřiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů PANTONE, RAL, HKS, NCS a j. zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu výroba tiskových forem z dodaných předloh zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové barvy, případně vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje a zařízení - tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj. odborné přednášky a diskusní semináře Vydává: SERVIS CENTRUM s.r.o. Redakce: A. Popelková, H. Konečný Sazba a design: H. Konečný Osvit: ARTRON DESIGN s.r.o. Tisk: Tiskárna DIDOT - Brno Slatina Náklad: 2000 ks Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk - SC NEWS - evidenční číslo MK ČR E 12474

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plasty Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem umělé hmoty,

Více

Libraprint LIP. Sítotisková barva

Libraprint LIP. Sítotisková barva Strana: 1/5 Libraprint LIP Sítotisková barva Rozsah použití Barva Librapritt LIP je velmi univerzální ředidlová sítotisková barva, dodávaná v přímých i v rastrových odstínech a určená pro každodenní práce

Více

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@gascontrolplast.cz 29716@mail.muni.cz 21. 3.2016 POLYMERY A PLASTY V PRAXI 1 POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉNU

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Podstata plastů [1] Polymery

Podstata plastů [1] Polymery PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická

Více

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu Materiály Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu nesmí se měnit při provozních podmínkách mechanické vlastnosti jsou funkcí teploty vliv zpracování u kovových materiálů (např.

Více

Makromolekulární látky

Makromolekulární látky Makromolekulární látky Učební texty k výuce chemie školní rok 2016/2017 Makromolekuly látky složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců látky s velkou relativní molekulovou

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Vítězslav Bártl. srpen 2012 VY_32_INOVACE_VB18_Plast Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody: Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox R RH ROPOVODY, PLYNOVODY Nátěr na železné konstrukce, antikorozní základní i vrchní nátěr. Popis výrobku: Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota

Více

Glasfarbe GL. Tamponová barva

Glasfarbe GL. Tamponová barva Strana: 1/5 Glasfarbe GL Tamponová barva Rozsah použití Potiskované materiály Tamponová barva Glasfarbe GL je vhodná na sklo, keramiku, různé kovy, chromované díly, lakované podklady, eloxovaný hliník

Více

Lepení plastů a elastomerů

Lepení plastů a elastomerů Lepení plastů a elastomerů 3 Proč používat lepidla Loctite nebo Teroson namísto jiných spojovacích metod Tato příručka nabízí základní vodítko pro výběr vhodného lepidla Loctite nebo Teroson výrobků Henkel

Více

Ultrapack UVC. Ultrapack UVC Strana: 1/5 Revize: 10.3.2010

Ultrapack UVC. Ultrapack UVC Strana: 1/5 Revize: 10.3.2010 Strana: 1/5 Ultrapack UVC Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením Rozsah použití Potiskované materiály Ultrapack UVC je universální sítotisková UV barva vhodná na následující materiály: předupravený

Více

Marastar SR. Sítotisková systémová barva

Marastar SR. Sítotisková systémová barva Strana: 1/5 Marastar SR Sítotisková systémová barva Rozsah použití Potiskované materiály Marastar SR je určená pro použití na samolepící PVC fólie a na neměkčené PVC. Kromě toho je barva vhodná na směsné

Více

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Plasty Základy materiálového inženýrství Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní vlastnosti plastů Výroba z levných surovin. Jsou to sloučeniny

Více

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou: MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,

Více

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. O čem budeme mluvit Úvod do chemie a technologie polymerů Makromolekulární řetězce Struktura, fázový stav a základní vlastnosti

Více

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox CS BETONOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze, epoxidové

Více

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Lepení materiálů RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Princip Adheze Smáčivost Koheze Dělení lepidel Technologie lepení Volba lepidla Lepení kovů Zásady navrhování lepených konstrukcí Typy spojů Princip lepení Lepení

Více

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie S Í T O T I S K ZÁKLADNÍ POJMY SÍTOTISKU TISKOVÉ TECHNIKY TISKOVÁ PŘEDLOHA (printon) Jedná se o vzor, text, který má být otisknut na potiskovaný materiál. Kvalita tiskové předlohy rozhodujícím způsobem

Více

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-R BR MOSTOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze určená na ocelové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-Pur OIL ROPOVODY, PLYNOVODY Popis výrobku: Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota pigmentovaná zinkofosfátem.

Více

Ultraglass UVGO. Vysoce lesklá, rychle se vytvrzující, vynikající stálost při mytí v myčce, vysoká odolnost proti čisticím louhům a chemikáliím.

Ultraglass UVGO. Vysoce lesklá, rychle se vytvrzující, vynikající stálost při mytí v myčce, vysoká odolnost proti čisticím louhům a chemikáliím. Strana: 1/5 Ultraglass UVGO Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením Rozsah použití Ultraglasss UVGO je UV barva určená speciálně pro tisk na: Předupravené, za studena zušlechťované obalové

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost potisk. lakování. nanášení tenkých vrstev. PVC-U desky vhodné pro každou příležitost Obchodní informace pro: dekoratéry reklamní techniky digitální tisk projektové a reklamní agentury vystavovatele výrobce

Více

Plasty v automobilovém průmyslu

Plasty v automobilovém průmyslu Plasty v automobilovém průmyslu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního

Více

Ultradisc UVOD. Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků

Ultradisc UVOD. Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků Strana: 1/5 Rozsah použití Ultradisc UVOD Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků Potiskované materiály Ultradisc UVOD je sítotisková UV barva vhodná pro

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

Libraspeed LIS. Sítotisková systémová barva

Libraspeed LIS. Sítotisková systémová barva Strana: 1/6 Libraspeed LIS Sítotisková systémová barva Rozsah použití Libraspeed LIS je ředidlová sítotisková barva - velmi rychle schnoucí a extrémně odolná proti slepení při stohování. Vyrábí se jako

Více

Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem

Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem Strana: 1/6 Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem Význam sítotiskových barev vytvrzovaných UV světlem v posledních letech významně vzrostl tak, že dnes je jimi pokryto mnoho aplikací

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Stanislav Růžička. Katalog produktů firmy MATADORFIX

Stanislav Růžička. Katalog produktů firmy MATADORFIX Stanislav Růžička Katalog produktů firmy MATADORFIX Alkaprén 25 Alkaprén 25 je kaučukové kontaktní lepidlo určené na lepení materiálů s nesavým povrchem (např. gumy na gumu, kovy, sklo, apod.). Plechovky

Více

Ing. Hana Zmrhalová. Název školy: Autor: Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9. Číslo projektu: Téma: Anotace: Datum: Základní škola Městec Králové

Ing. Hana Zmrhalová. Název školy: Autor: Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9. Číslo projektu: Téma: Anotace: Datum: Základní škola Městec Králové Název školy: Autor: Základní škola Městec Králové Ing. Hana Zmrhalová Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9 Číslo projektu: Téma: Anotace: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 ORGANICKÁ CHEMIE PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Prezentace,

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs. Struktura polymerů Základní představy: přírodní vs. syntetické V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz celulóza přírodní kaučuk Příprava (výroba).struktura vlastnosti Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu)

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. Ústav inženýrství pevných látek Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze tel.: 220445149, 220445150 e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz Sylabus

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen: Termoplasty představují největší skupinu plastů termoplast je plastický, deformovatelný materiál z termoplastů se dají vyrábět díly velmi levně vstřikováním do forem a vtlačováním do forem výrobky z termoplastů

Více

tesa ACX plus Řešení pro stavebnictví Pásky s technologií tesa ACX plus a jejich využití pro stavební průmysl KATALOG PRODUKTŮ A APLIKACÍ

tesa ACX plus Řešení pro stavebnictví Pásky s technologií tesa ACX plus a jejich využití pro stavební průmysl KATALOG PRODUKTŮ A APLIKACÍ tesa ACX plus Řešení pro stavebnictví Pásky s technologií tesa ACX plus a jejich využití pro stavební průmysl KATALOG PRODUKTŮ A APLIKACÍ Samolepicí pásky tesa sofistikované řešení pro trvalé lepení Spolehlivé

Více

Možnosti barevného řešení pracovních desek naleznete v kapitole design.

Možnosti barevného řešení pracovních desek naleznete v kapitole design. Nabízíme širokou škálu pracovních desek. Všechny námi používané pracovní desky mají platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. Možnosti barevného řešení

Více

S Í T O T I S K O V É S T R O J E

S Í T O T I S K O V É S T R O J E S Í T O T I S K O V É S T R O J E Princip tisku 1 Sklopný pohyb tiskové formy 2 Sítotisková barva 3 Tříč (Těrka) 4 Potiskovaný materiál 5 Barviště 6 5 6 Obrazotvorná šablona 7 Barvový film 7 Na tisknoucích

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System New Pen-System R Contact Kyanoakrylátová lepidla super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá 1 Contact WEICON Contact kyanoakrylátová lepidla jsou za studena vytvrzující jednokomponentní lepidla bez

Více

Pomocné prostředky pro tamponový tisk

Pomocné prostředky pro tamponový tisk Pomocné prostředky pro tamponový tisk Strana: 1/7 Správné používání pomocných a přídavných prostředků do barev Marabu pro tamponový tisk Tamponový tisk je velmi univerzální tisková technika s téměř neomezenými

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE MAKROMOLEKULÁRNÍ Doporučená literatura: CHEMIE OCH/MMC/MMCH doc.rndr. Jakub Stýskala, Ph.D. 1. Nálepa K.: Stručné základy chemie a fyziky polymerů, UPOL, 1990 2. Vollmert B: Základy makromolekulární chemie,

Více

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 2.1 Základní pojmy 25 2.1.1 Definice 26 2.2 Rozdělení makromoiekulárních látek 28 2.3 Základy výroby polymerů 29 2.3.1 Postupy syntézy makromoiekulárních látek

Více

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@gascontrolplast.cz 29716@mail.muni.cz 16. 3.2015 POLYMERY A PLASTY V PRAXI 1 POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉNU

Více

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji Řešení pro lepení a čištění Lepidla ve spreji Čistidla ve spreji Čistidla ve spreji PRŮMYSLOVÉ ČISTIDLO Průmyslové čistidlo 60040 ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA Odstraňovač lepidla 60042 Průmyslové čistidlo je univerzální

Více

Celosvětová produkce plastů

Celosvětová produkce plastů PRODUKCE PLASTŮ Zpracování plastů cvičení 1 TU v Liberci, FS Celosvětová produkce plastů Mil. tun Asie (bez Japonska) 16 % Střední a západní Evropa 21 % Společenství nezávislých států 3 % 235 mil. tun

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna Základní formy využití polymerů Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna ADITIVY DO POLYMERŮ POLMER + ADITIVUM = PLAST. PŘÍDAVNÉ LÁTKY DO HDPE/PP ZBYTKY KATALYTICKÉHO SYSTÉMU (SiO2, chromocen,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Sítotisk semestrální práce Ondřej Kočí editor: Helena Míková V Praze dne 30. 4. 2012 Kartografická

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadovéčíslo DUM 216 Jméno autora Ing. Jaroslava Macounová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25. 9. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KVALITA ZA DOBROU CENU COLOR S.R.O. Barvy syntetické základní Primer S 2000 Barva syntetická základní Primer S-2000 je určen pro základní nátěry kovů a dřeva pod olejové, syntetické,

Více

modrá, modrá námořní, černá

modrá, modrá námořní, černá Desky z llehčeného PVC KOMAPLUS Ekonomicky výhodná varianta desek s vysokou přidanou hodnotou. Desky mají velmi nízkou hmotnost, výborné mechanické vlastnosti, dokonalý povrch, pravidelnou strukturu jádra

Více

I n d u s t r y. Tabulka příprav povrchů. pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy

I n d u s t r y. Tabulka příprav povrchů. pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy I n d u s t r y Tabulka příprav povrchů pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy Aktivatory a primery - přípravky zlepšující adhezi k podkladu - průvodce k výběru podklad suchý, bez

Více

Navštivte nás na 43. roèníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná ve dnech 24. až 28. záøí na brnìnském výstavišti.

Navštivte nás na 43. roèníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná ve dnech 24. až 28. záøí na brnìnském výstavišti. Navštivte nás na 43. roèníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná ve dnech 24. až 28. záøí na brnìnském výstavišti. Najdete nás v pavilonu A2, stánek 25... ROÈNÍK 5 ÈERVENEC / SRPEN / ZÁØÍ

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

To nejlepší pro Váš dům.

To nejlepší pro Váš dům. Prof ily třídy A: To nejlepší pro Váš dům. 100% KVALITA Profily třídy A dle ČSN EN 12608 jen od VEKA Obraťte se na nás těšíme se na Vás: Silné profily silný výkon Firma VEKA jako jeden z předních světových

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E LH 160 T U Ž I D L A , , H 147

L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E LH 160 T U Ž I D L A , , H 147 L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E T U Ž I D L A 135-136, 285 287, 500 502 H 147 Návod k použití, technické listy Charakteristika Schválení: --- Použití: Stavba lodí Sportovní nářadí Letecké modely

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 Použití: Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery Nauka o materiálu Přednáška č.13 Polymery Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé

Více

Plastové obaly v potravinářství

Plastové obaly v potravinářství Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Plastové obaly v potravinářství Diana Koytyuk SOŠ Stříbro Benešova 508, e-mail: skola@sosstribro.cz SOŠ Stříbro Předmět:

Více

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 Deklarace použití výrobku: 1. Metakrylátové pryskyřice UMAFLOR P, UMAFLOR PN, UMAFLOR V, UMAFLOR VN, Deklarace použití výrobků: UMAFLOR P je dvousložková, středně

Více

Technický dokument. Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi. DRIZORO CZ, s.r.o.

Technický dokument. Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi. DRIZORO CZ, s.r.o. Technický dokument Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi DRIZORO CZ, s.r.o. Obsah ÚVOD... 3 KOMPONENTY A SMĚS... 3 APLIKACE A SPOTŘEBA... 4 PŘIPOMÍNKY... 4 PREFABRIKOVANÉ BETONY... 5 ŘADA VÝROBKŮ

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů

Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů Tvary vodičů kulatý kulatý kulatý sektorový sektorový plný laněný laněný plný laněný RE RM komprimovaný SE SM RM Konstrukce a hodnoty odporu vodičů dle DIN

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS. Zasklívání NEN 3576 NPR 3577. - Vhodné - S omezením * - Nevhodné. se doporučuje.

PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS. Zasklívání NEN 3576 NPR 3577. - Vhodné - S omezením * - Nevhodné. se doporučuje. PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS SKLENÁŘSKÝ TMEL STAVBAŘSKÝ BUTYLENOVÝ TMEL UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ TMEL TIOKOL - 1K ( POLYSUFIDE - 1C ) HYBRI - SEAL HYBRISEAL - 2PS HYBRIFIX SUPER 7 SKLENÁŘSKÝ

Více

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008

Více

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT opakování Jeden směr křížem Cros - cros náhodně náhodně náhodně NT ze staplových vláken vlákna pojená pod tryskou Suchá technologie Mokrá technologie vlákna Metody

Více

Psací potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.

Psací potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa. Psací potřeby Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.com PSACÍ POTŘEBY Z PLASTU - LEVNÉ Rozměr: 14 x Ø 1,8 mm Cena za kus:

Více

SCREENOVÉ ROLETY. ...chrání vaše soukromí...

SCREENOVÉ ROLETY. ...chrání vaše soukromí... SCREENOVÉ ROLETY...chrání vaše soukromí... O FIRMĚ UNIVERS TECH s.r.o. Naše firma působí na českém trhu od roku 1990 a v roce 2004 byla transformována na společnost Univers Tech s.r.o. Sídlo společnosti

Více

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění Technický list Vydání 01/2012 Identifikační č.: 02 08 01 04 004 0 000001 Sikafloor -302 W 2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem Popis výrobku Sikafloor -302 W je 2komponentní polyuretanová

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova www.zlinskedumy.cz Střední odborná

Více

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 je snadno použitelný přístroj ke zaznamenávání teploty ve vypalovací peci, ideální pro

Více

ČSN Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislosti mezi náhodnými veličinami - korelace a regrese

ČSN Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislosti mezi náhodnými veličinami - korelace a regrese ČESKÁ NORMA 83.080 Září 1995 Zkoušení plastů. Stanovení součinitele ČSN 64 0526 tepelné vodivosti 64 0526 Testing of plastics. Determination of Thermal Conductivity Détermination de la conductivité thermique

Více

Silně těsnicí páska 4411N 4411G 4412N 4412G

Silně těsnicí páska 4411N 4411G 4412N 4412G Silně těsnicí páska Technický list říjen 2011 Popis produktu Silně těsnicí pásky 3M patří do skupiny jednostranně lepicích pásek s kontaktním lepidlem, které jsou určeny pro aplikace vyžadující náročné

Více

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě. Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur

Více

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě. Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10 2 Úvod Úvod Všeobecně 4 Spojovací systém nn 7 Ukončovací systém vn 8 Spojovací systém vn 9 Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10 Odolnost vůči prostředí a stárnutí 11 Technologie teplem smrštitelných

Více

TVOJE VRATA, TVŮJ DESIGN DURA PRINT PATENT PENDING SVĚTOVÁ NOVINKA. digitální tisk na vratové panely ZÁRUKA 10 LET

TVOJE VRATA, TVŮJ DESIGN DURA PRINT PATENT PENDING SVĚTOVÁ NOVINKA. digitální tisk na vratové panely ZÁRUKA 10 LET TVOJE VRATA, TVŮJ DESIGN PATENT PENDING SVĚTOVÁ NOVINKA ZÁRUKA 10 LET DURA PRINT digitální tisk na vratové panely Zařízení: Vysokorychlostní tříosá inkoustová tiskárna s UV vytvrzováním a průběžný lakovací

Více

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ LEPENÍ Osnova učiva: Úvod Lepený spoj Rozdělení lepidel Druhy lepidel Tmely Příprava lepených

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE nanášení pájecích past, lepidel, tavidel aj. sítotisk šablonový tisk dispenze pin transfer. Zařízení ruční poloautomatická automatická in line nebo off line PLATÍ ZÁSADA: dobře natisknuto

Více

SÍTOTISK. sítotisk.

SÍTOTISK. sítotisk. sítotisk www.papyrus.com OBSAH 01 Materiály 01 Materiály VINYLOVÉ PODKLADOVÉ FÓLIE 3 VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY BÍLÉ 5 TRANSPARENTNÍ 6 BAREVNÉ 6 POLYESTEROVÉ 7 POLYPROPYLENOVÉ 8 SPECIÁLNÍ, STATICKÉ A JINÉ

Více