MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO"

Transkript

1 MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Serigrafie je lepší než sítotisk (úvaha k 8. březnu) Západoevropští intelektuálové, zvláště pak stoupenci feminismu naši zemi řadí často mezi země rozvojové a to především z hlediska prosazování myšlenek třetí feministické vlny, která v posledním desetiletí ovládá jejich svět. A to i přesto, že například ve Švýcarsku bylo uzákoněno volební právo pro ženy až v roce 1971, zatímco u nás již od roku 1948 mohly ženy pracovat jako jeřábnice, hornice a v dalších dříve "mužských" profesích. Dnes přichází slavné gender studie s teorii formování jedince bez ohledu na jeho pohlaví, ale s ohledem na to, co od něj okolí očekává. A tím nás chtějí oslnit. Mohu zodpovědně prohlásit, že u nás byla v mnoha oborech důsledně prosazena rovnoprávnost již dávno před vznikem těchto teorií. Příkladem může být nám blízká oblast sítotiskové techniky a technologie (ta technika, ta technologie). Na zcela rovnoprávné postavení terminologie v našem oboru poukázal v nedávné studii Postfeministické brigády prof. Virek Modrážka. Všechny významné pojmy v sítotisku jsou rodu ženského: je ta emulze, ta barva, ta stěrka, ta tiskařka... Chybí nám pouze důsledně dávat přednost výrazu serigrafie před sítotiskem. Alena Popelk, SC Brno Co vám nabízíme? MAGRA 12 odborné definice plastů a používané barvové systémy technologie kontrola jakosti barev co je to zoubkovitost aktuality nová tužidla inzerce výprodeje slevy

2 formát 880x1250 mm v prode odeji! Vývoj i výroba nových sítotiskových poloautomatů řady MAGRA zdárně pokračuje podle plánu a tak už dnes můžeme představit zájemcům další typ ze serie magra, totiž stroj MAGRA 12. V podstatě přejímá osvědčené řešení stroje MAGRA 11, avšak tiskový formát je zvětšen na rozměr mm. V souvislosti s tím jsou samozřejmě na stroji určité konstrukční změny, například silnější vývěva nebo zesílená konstrukce pojezdu. Ovládání stroje zůstalo stejné, protože se velmi rychle stalo oblíbeným a tiskaři si na něj zvykli. Elektronické ovládání je velmi příjemné, praktické a logické a zdá se, že jej ani v budoucnu už nebudeme měnit. Dejte si stroj MAGRA 12 u nás nezávazně předvést. Uvidíte sami. Jan Popelka, SC Brno Definice plastů a volba v barvového systému přednáška ze semináře společnosti SERVIS CENTRUM s.r.o. Základní druhy plastů a některé nejznámější obchodní názvy Plasty (německy Kunststoffe, anglicky plastics, francouzsky matieres plastiques, rusky plastmassy) jsou materiály založené na makromolekulárních látkách, polymerech. Teplem a tlakem lze měnit jejich formu a tvar, tedy tvářet je a tvarovat. Polymery jsou přírodní nebo syntetické sloučeniny, v jejichž veliké molekule (makromolekule) se jako článek řetězu mnohokrát opakuje základní monomerní jednotka. Syntetické polymery se v zásadě připravují dvěma různými chemickými postupy. První z nich je polymerace. Při ní spolu přímo reagují malé molekuly monomeru, chemici říkají, že si "rozevřou" dvojné vazby a propojí se do velké řetězovité molekuly polymeru. Druhá cesta k polymerům se jmenuje polykondenzace. Při ní se sice také spojují malé molekuly do dlouhých řetězců, ale při každém připojení další monomerní jednotky se uvolní molekula jednoduché látky, vody, alkoholu apod. Takto připravené polymery dostávají obvykle jména podle typických chemických skupin, například polyamidy, polyurethany, epoxidy, polyestery apod. Stejnou polykondenzační reakcí, při níž se odštěpuje voda, si budují živé organismy přírodní polymery, například proteiny nebo celulózu. Podle chování za tepla rozlišujeme dále plasty teplem opakovaně tavitelné - termoplasty a plasty teplem tvrditelné - reaktoplasty (dříve termosety, duromery nebo duroplasty), tj. které viskózním stavem procházejí pouze jednou při zpracování a jsou dále netavitelné a nerozpustné. Podle deformačního chování rozlišujeme plastomery (charakteristické jsou nevratné deformace) a elastomery (velké vratné deformace). Pojmem plasty označujeme směs polymeru s přísadami, které jsou nutné pro zpracování popř. zlepšení užitných vlastností. Kaučuky se zamíchanými přísadami se v nezvulkanizovaném stavu nazývají gumy, po vulkanizaci pryže Přehled technicky významných přírodních a syntetických polymerů podle tohoto dělení je znázorněn na následujícím schématu Obr. 1. Kaučuky mají své zvláštní označování odvozené z počátečních písmen anglických názvů složek: SBR (styren - butadienový kaučuk) NBR (nitryl - butadienový kaučuk) EPR (ethylen - propylenový kaučuk) někdy též EPM popř. EPDM IR (isoprenový kaučuk) CR (chloroprenový kaučuk) Koupě: Koupě: koupím sítotiskový poloautomat SP-B3 (GRAFOTECHNA) Kontakt: Jan Šimák tel./fax: 0361 / Koupím sítotiskový poloautomat, nabídněte tel.: 069/ Polymerizáty Syntetické Polykondenzáty PLASTY Termoplasty Termoplasty Reaktoplasty Termoplasty Polyolefiny - polyethylén - polypropylén - polybutén - polyizobutylén - polymethylpenten - ionomery Halogenové plasty - PVC - PVDC - fluoroplasty Polystyrénové plasty - polystyrén - kopolymery styrenu - ABS, ASA Polyacetaly Polyakryláty Polyamidy Polykarbonát Polyestery nasycené(pet,pbt) Polyfenylénoxid Polyfenylénsulfid Polyarylsulfon Polyethersulfon Polyarylether Polyurethany Iineární Pryskyøice - epoxidové - fenolické - melaminové - moèovinové - alkydové - allylové - polyesterové nenasycené Polyurethany sesí Silikony Estery celulózy - nitrát - acetát - propionát - acetobutyrát Ethery celulózy Ethylceluloza Benzylceluloza Pøírodní Reaktoplasty Vulkánfíbr Kaseinové plasty Obr. 1 Schéma rozdělení přírodních a syntetických polymerů. 2

3 Všeobecné vlastnosti plastů Vlastnosti plastů jsou v mnoha ohledech odlišné než vlastnosti přírodních materiálů. Plast je stabilní, odolný vodě, ale poměr pružnosti a tvrdosti je vesměs závislý na teplotě a typu plastového materiálu popř. jeho modifikaci. Tyto některé výhodné vlastnosti obvykle oceníme ve vztahu k užitným vlastnostem. Zvláštní výhodu poskytuje možnost efektivního zpracování zvláště ve velkoseriové produkci (automobilový průmysl, elektrotechnika apod.). Nevýhodnými vlastnostmi z hlediska potiskování jsou např. vznik statické náboje, migrace změkčovadel, špatná přilnavost barev, přílišná pružnost hmot, nutnost specifikace tiskové barvy popř. postupu pro jednotlivé plasty apod. 1. Polyolefiny 1.1 Polyetylén Polyetylén je typickým plastem, jehož vlastnosti jsou mimořádně citlivé na strukturu. Strukturní závislost vlastností je proto základním vodítkem pro rozlišení jednotlivých druhů polyethylénů a jejich použitelnosti pro širokou škálu aplikací. Jsou odtud odvozeny i jejich názvy. Rozlišujeme tak: Zkratka PE - LD PE - HD PE - MD PE - LLD PE - VLD MPE - LLD Název nízkohustotní (rozvětvený, vysokotlaký) polyethylén vysokohustotní (lineární, nízkotlaký) polyethylén středohustotní polyethylén lineární nízkohustotní polyethylén velmi nízkohustotní polyethylén metallocenový lineární nízkohustotní polyethylén PE - UHMW ultravysokomolekulární polyethylén PE - X zesíťovaný polyethylén 1.2 Polypropylén Význam polypropylénu v posledních letech značně roste. Důvodem jsou jednak nově vyvinuté modifikace a kompozity na jeho základě, nové pozoruhodné aplikace a také důraz na snadnou recyklovatelnost polymerních výrobků. Některé jeho aplikace jej řadí i mezi konstrukční materiály. Mezi nejvýznamnější aplikace polypropylénu patří vlákna, obalová technika, díly automobilů, domácích spotřebičů a různé spotřební zboží. Za zmínku zde stojí netkané textilie typu spun-bond a melt-blown, polypropylénové trubky pro rozvody vody s výrazným ekonomickým i ekologickým dopadem. Konečně nové možnosti polypropylenu naznačují i nedávno vyvinuté metallocenové katalyzátory. Široké možnosti modifikace mechanických vlastností polypropylénu nabízí jeho kombinace s jinými polymery, částicovým, případně vláknitým plnivem, tedy vytváření kompozitních materiálů. Takto lze zejména vyvažovat vzájemný poměr mezi pevností a houževnatostí. Přidáním levného částicového plniva do polymerní matrice se navíc snižuje i cena výsledného materiálu. Kompozity a směsi na bázi polypropylénu dosahují takových vlastností, že se řadí do skupiny konstrukčních plastů vhodných jako náhrada za kovové materiály nebo konstrukční plasty s vyšší cenou. K nejvýznamnějším již komerčně zavedeným modifikacím patří přidání částicového plniva, elastomeru nebo krátkých skleněných vláken. Homopolymer je označován jako PP-H, v trubní praxi jako PP typ 1. Snahy odstranit nedostatky vyústily v syntézu kopolymerů propylénu s ethylénem. Praktické využití nalezly dva typy kopolymerů: blokové a statistické. Kopolymerací za vzniku ethylén-propylénového kaučuku (EPR), který se jako makromolekulární blok naváže na polypropylénový řetězec je připravován blokový kopolymer, označovaný jako PP-B, ve stavebnictví jako PP typ 2. Snížená teplota křehnutí umožňuje aplikace odolné proti nárazu i za mrazu. Dynamikou spotřeby předčí dnes tento typ klasický PP-H. Statistický kopolymer PP-R neboli PP typ 3 vzniká náhodnou kopolymerací propylénu smíchaného s dalším monomerem (komonomerem), kterým může být například ethylén, ale také některé vyšší α-olefiny (hexen, okten). Jiným typem jsou polypropylény s řízenou reologií, tak zvané CR typy (z anglického controlled rheology). Vyrábějí se jak z PP-H, tak z PP-B. Používají se pro vstřikování estetických výrobků s vysokým leskem a průhledností. Poly-1-butén (PB), zjednodušeně polybutén se svými vlastnostmi podobá rozvětvenému polyetylénu PE-LD. vyzkoušejte si u nás první český sítotiskový poloautomat cena pouze ,- Kč - tiskový formát 760 x 1070 mm - plně elektronické řízení - žádná údržba - tichý chod - 24 hodinový servis - záruka 12 měsíců nabídnem vám zajímavé leasingové produkty s nulovým navýšením a splatnostmi podle vašich možností Volejte obchodní oddělení SERVIS CENTRUM s.r.o. tel/fax

4 SERVIS s tro jů Naše pojízdná servisní dílna opravuje jakékoliv sítotiskové stroje SVECIA, MAGRA a GRAFOTECHNA, tamponové stroje značky TAMPOFLEX, nejpozději do 48 hodin anebo podle dohody. Náš autorizovaný vybaven technik je speciálním nářadím a náhradními díly, ale především znalostmi, které zkrátí vaše prostoje, způsobené poruchami. Technik vám stroj opraví, seřídí a znovu proškolí personál v oblasti používání a údržby stroje. Spolehněte se na nás! Jsme nejrychlejší a nejlepší. neváhejte, zavolejte! SERVIS CENTRUM s.r.o. tel/fax PVC, VC/EVA Chlorované polyolefiny jsou skupinou polymerů obsahující ve své molekule chlor. Nejstarším a běžnějším zástupcem je polyvinylchlorid (PVC) používaný ve tvrdých popř. měkčených směsích. Změkčovadlo je olejovitá organická kapalina. Má schopnost pronikat mezi makromolekuly PVC a snižovat soudržnost (kohezi) mezi makromolekulárními řetězci. PVC tak přechází z tvrdého stavu do stavu více nebo méně ohebného podle množství přidaného změkčovadla. Takové materiály známe z podlahových krytin, nafukovacích hraček nebo izolačních obalů elektrických vodičů. Množství změkčovadel může dosáhnout až 80 dílů na 100 dílů PVC. Změkčovadla resp. jejich směs bývá nastavena na požadovanou aplikaci (nízké teploty použití, snížená hořlavost apod.). Největší nectností měkčeného PVC je migrace změkčovadel na povrch výrobků popř. přestup do sousedících vrstev materiálů. Pro některé aplikace jsou vhodné kopolymery vinylchloridu s vinylacetátem (VC/EVA). Tento kopolymer lze zpracovávat při nižších teplotách než čistý polyvinylchlorid, pro modifikace lze použít vyšších podílů minerálních plniv a výrobky z tohoto kopolymeru mají výrazně lepší optické vlastnosti (průhlednost). Zvýšením obsahu chloru dodatečnou chlorací se získá materiál s mimořádně kvalitními mechanickými vlastnostmi i při vyšších teplotách, tzv. chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C), který vyniká zlepšenou teplotní odolností. Teplota měknutí se zvýší z 80 C až na hodnotu 120 C a podle obsahu chloru dokonce až na 135 C. PVC-C nalézá použití při výrobě trubek a tvarovek na teplou vodu a ústřední vytápění a na textilní vlákna. Chlorovaným polyolefinem s vyšší obsahem chloru je též polyvinylidenchlorid (PVDC), který se využívá v obalové technice jako barierová vrstva vícevrstvých fólií Fluoroplasty obsahují ve svých makromolekulách chemický prvek zvaný fluor, F. Jsou to technické materiály, jejichž mimořádnou předností je schopnost snášet bez porušení vysoké teploty a vynikající odolnost vůči působení chemických činidel. Tyto vlastnosti mají jen málokteré plasty. Příčinou těchto předností je jejich chemické složení, tedy především přítomnost atomů fluoru. K fluoroplastům čili fluoropolymerům počítáme tyto materiály: PTFE polytetrafluórethylén (teflon) PCTFE polychlórtrifluórethylén ETFE kopolymer ethylén-tetrafluórethylén ECTFE kopolymer ethylén-chlórtrifluórethylén FEP kopolymer tetrafluórethylén - hexafluórpropylén PFA kopolymer tetrafluorethylénperfluórakylvinyléther PVDF polyvinylidénfluorid PVF polyvinylfluorid Chemická netečnost fluoroplastů, která zvyšuje se zvětšujícím se obsahem fluoru souvisí úzce se špatnou lepitelností a potiskovatelností těchto materiálů. V úvahu přicházejí pouze speciální chemické úpravy, při kterých se většinou mění též zbarvení povrchu plastu. 2. Styrenové plasty Skupina styrenových plastů zaujímá objemem spotřeby třetí místo na světě za polyolefiny a PVC. Patří do ní: a) standartní plasty, tj. homopolymery styrenu s vynikající průzračností a leskem, ale dosti křehké b) zpěňovatelné plasty s obsahem nadouvadla - lehčené produkty s nízkou hustotou a s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi c) houževnaté plasty se sníženou křehkostí, ale neprůhledné a s nižším leskem d) kopolymery styrenu s akrylonitrilem nebo dalšími monomery pro aplikace vyžadující lepší odolnost vůči teplu, rozpouštědlům nebo mechanickému namáhání e) polymery ABS, tj. houževnaté typy Mezi dalšími možnostmi zlepšení houževnosti polystyrénu nabyly velkého technického významu terpolymery ABS, které jsou vytvořeny kombinací tří monomerů: akrylonitrilu, butadiénu a styrénu. Přednosti polymerů ABS jsou zejména: - vysoká houževnatost a rázuvzdornost, a to i při záporných teplotách - zlepšené teplotní vlastnosti, zejména tvarová stálost 4

5 - zvýšená tvrdost a odolnost vůči poškrábání - zlepšená chemická odolnost - snížená nasákavost - oproti GPPS zlepšená odolnost proti korozi za napětí Nevýhodou je špatná povětrnostní stabilita ovlivněná reaktivní butadiénovou složkou v polymeru. SAN je amorfní termoplast - kopolymer styrén-alrylonytril. Je tuhý a tvrdý a ve srovnání s polystyrénem má vyšší houževnatost. SAN má ze všech styrénových polymerů nejvyšší modul pružnosti. Vyniká dále vysokou povrchovou tvrdostí, dobrou odolností vůči poškrábání a dobrou mezí pevnosti při tečení. Používá se na obaly na potraviny, pro farmaceutický průmysl, kosmetiku, kryty přístrojů, průhledné části domácích spotřebičů, telefonních přístrojů, televize, radiopřijímače, ovládací knoflíky, nádobí pro domácnost i na cesty, propisovací tužky, audiokazety, kávovary, různé průhledné krabičky, koupelnové soupravy, zubní kartáčky, toaletní soupravy. Podobně jako u styrénových polymerů je možné vyrábět i modifikované kopolymery SAN. Za tímto účelem se styrén v kopolymeru nahrazuje a-metylstyrénem, který způsobuje, že kopolymery mají lepší tvarovou stálost za tepla. Tyto kopolymery se pak používají pro následnou výrobu vysoce tepelně stabilního terpolymeru ABS. Lze tak získat výrobky s hodnotou teploty měknutí 110 C, které odolávají varu vody. Terpolymery ASA byly vyvinuty s cílem najít houževnatý styrénový plast podobný vlastnostmi ABS, který by však odolával i povětrnostním vlivům. Houževnatost ABS vyvolává kaučukovitá složka, jejímž základem je polybutadién. Do styrénových kopolymerů však přináší dvojné chemické vazby, které jsou příčinou citlivosti těchto plastů k vlivům vnějšího prostředí, ke vzdušnému kyslíku a k ultrafialovému záření. Použije-li se místo butadiénového kaučuku kaučuk akrylátový, získá se termoplast o vysoké houževnatosti a současně i odolnosti vůči povětrnostnímu stárnutí.... pokračování v příštím čísle. Ing. Tomáš Veselý chemická fakulta VUT Brno! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! Změna tužidel k barvám Marabu abu Firma Marabu nabízí další vylepšení svých služeb zákazníkům. Časem se vyvinulo několik typů tužidel k sítotiskovým i tamponovým barvám, která se dodávají v několika různých baleních. Pro zjednodušení a racionalizaci výroby, ale i pro snadnější orientaci v sortimentu pro zákazníky budou tužidla PUH, PEMH TPH1 a TPH2 nahrazena dvěma druhy tužidel a to tužidlem H1 (standardní tužidlo, zaručující dlouhodobou odolnost barev venku) nahradí PUH a a TPH1 a tužidlo H2 nahradí "rychlá" tužidla PEMH a TPH2. Pro zjednodušení manipulace a možnost snadného a dokonalého opětovného uzavření tužidla se budou dodávat v tubách 100 a 200 ml a pro velkoodběratele pro sítotisk i v balení 1 l v plechovce. Doporučujeme otevřené tuby s tužidlem po použití očistit tak, se daly opět pevně zašroubovat a tužidlo pak nadále uchovávat postavené na uzávěru. Tím je možné docílit nejdelší životnosti. Pro barvu MARAPUR PU dopravní odstíny a pro dlouhodobé použití v exteriéru budeme tedy používat tužidlo H1, pro použití v interiéru a při požadavku na rychlé vytvrzení barvy a pro barvu Maraflor TK budeme používat tužidlo H2. Pro tamponové barvy budeme volit tužidlo především podle požadavku na rychlost schnutí a vytvrzení a podle požadované doby zpracovatelnosti. Pro barvy GL nadále zůstává tužidlo GLH, protože má zcela odlišné složení. Tužidla v tomto balení by měla být v prodeji od dubna Alena Popelková, SC Brno špičkové sítotiskové barvy Marabu stále levnější a hlavně NA SKLADĚ! Světová kvalita barev MARABU je dostatečně známá, máme speciální barvy na» plasty všeho druhu» na světelnou reklamu» autoplachty» sklo a keramiku» syntetický textil» UV barvy na plastové obaly» UV barvy na CD disky» speciální tamponové barvy a mnoho dalších materiálů Barvy dodáváme přímo ze skladu naší dopravní službou kamkoliv v republice do 24 hodin Barvy mají úplnou technickou a hygienickou dokumentaci, obaly odebíráme zdarma nazpět, míchání odstínů a technická podpora je samozřejmostí. Volejte obchodní oddělení SERVIS CENTRUM s.r.o. tel/fax

6 Měřené hodnoty y v sítotis tisku Kontrola jakosti barev Rozvoj sítotisku v posledních dvaceti letech způsobil, že se někdejší výhradně řemeslná práce změnila ve výkonnou tiskovou techniku s možností velmi exaktních tisků a to nejen z hlediska soutisku, ale pro speciální účely i z hlediska tloušťky nanášené vrstvy. Spolu s těmito trendy se rozvíjely i měřící metody, některé speciální, jiné aplikované z jiných technických odvětví, které umožňují celý pracovní postup měřit, kontrolovat a řídit. V technologickém postupu přípravy a výroby sítotiskové šablony, vlastním tisku i následné úpravě je mnoho kroků, které je účelné měřit a hodnotit. V dnešní stati se budeme věnovat pouze části týkající se jakosti barev. Posouzení jakosti barev je třeba rozdělit do dvou zkušebních fází. První je u výrobce, druhá u uživatele. Výrobce zkouší následující body: - viskozita - barevný odstín - stupeň lesku - jemnost pigmentu - doba schnutí - odolnost (interakce) proti náplni v potiskovaném obalu Uživatel provádí podle požadavků a zkušeností následující zkoušky: - zkouška nehtem - Tesa-test - mřížková zkouška - tvrdost povrchu - speciální testy otěru - tloušťka natisknuté vrstvy barvy - viskozita První a nejdůležitější podmínkou úspěšného potisku je volba vhodné barvy s ohledem na potiskovaný materiál. Z hlediska potiskovaných materiálů a vhodných barev rozlišujeme především tyto materiály: - papír, karton, lepenka - neměkčené a měkčené PVC, polystyrén, SAN, ABS, polykarbonát, polyester, lakované podklady - polyolefíny (polyethylén, poplypropylén) - termosety, kovy, sklo, keramika U textilních materiálů obvykle rozlišujeme přírodní bavlněné materiály, případně i směs bavlny a dalších složek a 6 syntetické tkaniny (polyester, polyamid, akryl) a barvu volíme obvykle stejnou pro bavlnu a její směsi a jinou (často dvousložkovou) pro ostatní tkaniny nebo i netkané textílie. Přídržnost barvového filmu - adheze Podle uvedených skupin je nutné vybrat vhodný typ barvy. Zkoušku přídržnosti barvy na podkladu můžeme označit za prvořadou. Zkoušku provádíme buď škrábáním nehtem, nebo tzv. tesatestem anebo nejpřesněji mřížkovým testem. Pro zkoušku přídržnosti je velmi důležité, aby od nanesení barvy při zkušebním nátisku uplynula dostatečně dlouhá doba, která umožní dostatečné ukotvení barvy a docílení jejich konečných vlastností. I pokud zasychají barvy pouze fyzikálně - odpařením ředidel, je dobré zkoušet zakotvení barvy v podkladu nejdříve po 24 hodinách. U barev které zasychají a vytvrzují se chemickou reakcí, musí být tato prodleva ještě podstatně delší. A to jak v případě oxidativně schnoucích barev, tak zejména v případě dvousložkových barev, které se vytvrzují katalytickou reakcí barvy s příslušným tužidlem. Dobu zrání barvy na povrchu lze obvykle urychlit zvýšenou teplotou a případně pohybem vzduchu, které urychlí odpařování ředidel i eventuální chemickou reakci. Zkouška nehtem U testu nehtem zkoušíme barevný film odškrábnout nehtem. Jedná se o velmi často používaný test, který by neměl být podceňován. Pokud barevný film vydrží tento test, lze již hovořit o velmi dobré přídržnosti. Tesa-test Při tesa-testu se pokoušíme strhnout barevný film pomocí nalepené zkušební lepící pásky (TESA). Také tento test je velmi účinný a vypovídá o přídržnosti barvy velmi mnoho. Mřížkový test Pro mřížkový test potřebujeme řezací přípravek s osminásobnou řezací hlavou, kterou na zkoušeném vzorku provedeme rotační viskozimetr dva řezy v pravém úhlu k sobě. Přitom vznikne 49 malých čtverečků. Tyto čtverečky se pak posuzují lupou a ohodnotí se číslem mřížkového testu. Zkouška mřížkovým řezem je tedy relativně jednoduchý test, kterým lze snadno posoudit přídržnost barvy. Podle této zkušební metody posuzujeme na podkladu pravoúhlou mříž řezů, složenou z 25 čtverců. Podle toho zda jsou hrany řezů roztřepené nebo ne, případně odloupneli se barvový film atd. lze posoudit přídržnost a lámavost barvy na příslušném podkladu. Tato zkouška se praxi často kombinuje s tesa-testem. Přitom se na mřížkový řez nalepí zkušební lepící páska (TESA) a asi desetkrát se strhne. Další vyhodnocení této metody se provádí jako u normálního testu. Tvrdost povrchu Tvrdost povrchu barvy je směrodatná pro pevnost v oděru. Např. zkušebním měřidlem firmy Erichsen lze přesně měřit tvrdost povrchu barev a zaznamenat její hodnotu. Dostupnější metodou je stanovení povrchové tvrdosti tužkami podle ČSN Toto měření povrchové tvrdosti se provádí sadou 13 tužek fy. Hardtmut Koh-i-noor 1500 podle ČSN Při vlastní zkoušce se nátisk položí na misku vah a pak se hrotem tužky přejíždí vlnovitě pod úhlem 30o a tlakem 300g. Začíná se tužkami měkčími, které po nátěru jen píší a postupně se zkoušejí tužky tvrdší. Když se získá nepřetržitý vryp, který nelze setřít prstem, je zkouška skončena. Tato metoda je nevhodná pro měření povrchové tvrdosti u barev matných, drsných nebo hrubých.

7 Odolnost proti otěru V tiskařské dílně se obvykle hodnotí u plastisolových barev. Zkouška se provádí snadno - natisknutý povrch přetíráme bílým bavlněným hadříkem (tzv. cracktest). Hadřík se nesmí zabarvit tiskovou barvou. Tloušťka vrstvy Při některých speciálních pracích je třeba hodnotit také tloušťku natisknuté vrstvy. Měření tloušťky vrstvy suché barvy je možné provádět elektromagnetickými nebo optoelektronickými přístroji, které jsou obvykle dosti drahé. Poměrně přesné je však jednoduché měření tloušťky natisknuté vrstvy mikrometrem. Dále se podle potřeby hodnotí stálosti při praní. Z praxe je známo, že v mnoha sítotiskových dílnách specializovaných na potisk textilu stále běží pračka, kde tiskař sám testuje zakotvení barvy v textilu. Další zkoušky jako odolnost proti chemickém čištění, hodnota odolnosti proti potu, u dětských hraček proti slinám apod. již obvykle přenecháváme speciálním pracovištím, přičemž musí být vždy stanoven standardní čistící, případně prací cyklus. Například při hodnocení potisku hraček a předmětů pro děti je kompetentní specializovaná státní zkušebna. Ta však vždy hodnotí celý výrobek, nikoliv pouze potisk. tloušťkoměr od firmy ELCOMETER Viskozita Přesná měření viskozity se provádí různými metodami, např. rotačním viskozimetrem. Tímto přístrojem změříme sílu (hydrodynamický odpor), kterou působí kapalná substance proti rotačnímu pohybu. Při měření je samozřejmě nezbytné brát v úvahu teplotní závislost viskozity. 1 stupeň zvýšení teploty způsobí snížení viskozity cca o 10 %. Měření viskozity je třeba tedy vždy provádět při 20 C. Tiskař u stroje však obvykle nemá k dispozici takovéto přesné přístroje. Také je v podstatě nepotřebuje, neboť k nastavení barvy stačí měrná nádobka upravená pro měření viskozity (obvykle zářez nebo otvor 4 mm). U těchto hrubých postupů se měří protékání barvy zářezem počítáním sekund. Ředíme tak dlouho až dosáhneme hodnotu ověřenou zkušeností. Je třeba počítat s tím, že viskozita tixotropních barev nemůže být měřena touto metodou. Správné nastavení viskozity je pro zpracování a pro kvalitu tisku mimořádně důležité a některé speciální sítotiskové práce (např. potisk skla) se bez měření viskosity neobejdou. Jemnost pigmentu Jemnost pigmentu se měří především grindometrem nebo měřičem jemnosti zrna podle Garmsena. Grindometrem lze jednoduchým odškrábáváním barvy odečítat velikost zrna pigmentu v µm. Tuto hodnotu je nutné měřit také pouze ve speciálních případech. Kolorita - barevný odstín Samostatný článek by bylo třeba věnovat další skupině kontrolovaných činností, kterými je posouzení a měření barevného odstínu. Tyto zkoušky jsou možné jen u dobrých dodavatelů a zpracovatelů, kteří jsou vybaveni kolorimetrickou laboratoří s příslušnými měřícími přístroji a software, případně disponují potřebnými licencemi na světové vzorníky. Pak je možné docílit velmi rychle žádaných odstínů při míchání, měřit a posoudit shodu s předlohou, světovým vzorníkem nebo firemním etalonem odstínu, měřit stálosti a mnoho jiných parametrů. Stručný přehled ukazuje, že kontrolu sítotiskové práce a její přesnosti je možné provádět zcela objektivními metodami. To umožňuje do značné míry standardizovat práce v sítotiskovém provozu, zaručí to jejich opakovatelnost a dosáhne se tím samozřejmě vyšší produktivita. Na druhé straně se obor sítotisku stále ještě neobejde bez dobrých zkušeností tiskaře praktika. Alena Popelková SERVIS CENTRUM s.r.o. Brno MADRID už jenom 6 posledních míst zbývá v našem letadle, které jsme objednali pro vás, kteří chcete navštívit evropský sítotiskový veletrh FESPA 2002 v Madridu Veletrh se koná každé čtyři roky a ze sítotiskové branže v Evropě jsou tam všichni. Můžete tam být i vy. cena je pouhých ,- Kč na 3 dny a zahrnuje letenku Praha - Madrid a zpět, ubytování, polopenzi, vstupenku na veletrh, tlumočníka a odborný výklad neváhejte, zavolejte! SERVIS CENTRUM s.r.o. tel/fax

8 Představujeme naše materiály! v tomto čísle bychom se rádi zmínili o firmě Rutland Plastic technologies, Inc.,North Carolina, U.S.A a některých jejich výrobcích. Chtěli bychom některé z nich představit těm, kteří je ještě neznají a připomenout těm, kteří se s nimi naopak již setkali nebo setkávají. Firma Rutland byla založena v roce 1962 a prudký rozvoj jejích produktů předznamenal tuto společnost jako vedoucí průmyslový podnik v technologiích, zahrnujících vysoce žádané plastizolové barvy pro potisk textilní konfekce. Dnes patří tato firma mezi největší světové výrobce v oboru a zaujímá také vedoucí pozici ve vývoji těchto barev, ale také plastů v celých Spojených státech. Svoje zastoupení má v 32 státech po celém světě. Co je vlastně plastizol a jaké zásady při práci s ním je nutné dodržet? Plastizolová barva je disperse polyvinylchloridových polymerů v tekutých změkčovadlech s dalšími aditivy ( pigmenty, stabilisátory apod.). Tyto termoplasty mají dva stupně vytvrzování. Takzvaná želatinace probíhá při 75 C a následná fixace pak při teplotě 160 C. To jsou ve srovnání s jinými výrobky teploty velmi nízké a proto použití barev RUTLAND velmi ekonomizuje výrobu. Plastizoly se neředí, nezasychají na sítu a při tisku nehoustnou. Můžete je na sítu nechat celé týdny. Nemají žádný zápach a jsou zdravotně naprosto nezávadné. Při dobré fixaci mají vynikající adhezi k textilii. Často vytýkaný gumový omak je závislý na tloušťce vrstvy. Pokud budeme mít plastizoly jako jsou RUTLAND, tak bude vrstva krýt už při tak malých tloušťkách, že bude obtížné rozpoznat, že jde o plastizol. Textilie potisknuté tímto druhem barvy by se ale neměly bělit a chemicky čistit. Plastizoly se skladují v teplotě v rozmezí od 18 do 32 C. Před samotným tiskem se doporučuje pečlivě přečíst návod, případně se poradit s prodávajícím. Základní řady plastizolů jsou: M2 - s určitostí nejvíce užívaný systém barev vhodný k potisku 100% světlé tak i tmavé bavlněné textilie. Nelepivé složení barvy umožňuje tisk bez úpravy viskozity v rozsahu hustoty sítoviny od 34 až 140 T. Při volbě jemnějších sít lze docílit měkčího omaku, aniž by docházelo k výraznému snížení krycích vlastností. Tyto jednopigmentové plastizoly lze mezi sebou míchat přímo nebo podle vzorníku Pantone. MH - vysoce krycí barva na tisk světlých a tmavých bavlněných textilií. ML - tato řada plastizolů na tmavé směsi polyester bavlna se vyznačuje vysokou odolností proti zapouštění. Odolává migraci barviv z tkaniny a překrývá tmavý odstín tkaniny. SS - krémovitý plastisol určený výhradně pro transferní tisk za horka na tmavou 100% bavlnu a bílé textilie 50/50 PES/ba. Jako jediný želatinuje při teplotě v rozmezí C a samotný přenos se děje při C po dobu 8-12 sec. MC - neboli maximum color" jsou svoji brilancí a jasem určeny pro čtyřbarvotisk. Barvy lze také získat v trojnásobné pigmentaci pro vytvoření vlastní receptury. Plastizoly se dodávají již připravené pro tisk v balení 55 gal, 30gal, 5gal, 6 kg, 1 gal, ale dnes již také v balení po 1 kg za bezkonkurenčně nízké ceny. Obraťte se s důvěrou na nás, máme zkušenosti a rádi vám poradíme, jak plastizolový tisk zavést. Není to nic složitého a výsledky pro vás budou opravdu překvapující - těšíme se na Vás. Libor Nechvátal, SC-Brno Co je to když se řekne ř...? zoubkovitost Řada tiskařů, zvláště mají-li za úkol tisknout jemné motivy, se setká s jevem, který označujeme jako zoubkovitost kontury. Zoubkovitost tištěné kontury je ovšem pro sítotisk charakteristická, tak jako jsou pro jiné tiskové techniky charakteristické jiné projevy okraje kontury. Odborník okamžitě pod mikroskopem pozná, jakou technikou byl tisk proveden. Je ale žádoucí, aby při pozorování okem nebyly na kontuře patrné žádné defekty, což v případě sítotisku znamená, že zoubkovitost nesmí přesáhnout určitou míru, pozorovatelnou pouhým okem. K tomu, abychom mohli příčinu nadměrné zoubkovitosti posoudit a odstranit potřebujeme malý mikroskop, například jako používají filatelisté, se zvětšením 30x až 100x, stačí levný typ s akrylovou optikou a osvětlením. Hlavní příčiny zoubkovitosti: 1. Nevhodně zpracovaná předloha 2. Chybná volba sítoviny 3. Špatné ovrstvení 4. Nevhodné vlastnosti barev nebo ředění Pokud je špatně zpracovaná předloha, je každé další snažení marné. Prohlédneme okraje motivu na filmu (printonu) a bude nám na první pohled patrné, kde je chyba. Nejčastěji to bývá nevhodně zvolená rozlišovací schopnost obvykle u osvitové jednotky (obr.1). Volba sítoviny má svoje přesná pravidla. V naší příručce sítotisku uvádíme známé a stále platné vzorce pro výpočet nejmenší šířky čáry anebo průměru rastrového bodu ve vztahu ke geometrii sítoviny. Bude jistě logické, že pokud chceme tisknout čáru o šíři 100 mikronů a mezera mezi vlákny sítoviny bude 70 mikronů, pak to bude problém. Stejně tak u rastrového tisku způsobíme nesprávnou volbou sítoviny různé interference, které se projeví nestejnoměrným nárůstem rastrové denzity. Obr. 1 Obr. 3 8

9 Obr. 2 sítotisková šablona tisk přes šablonu výsledek 20 % slevy na tiskové barvy To se projeví různými fleky a mapami, neklidným přechodem denzity 45-55% se závojem a slitými body. Také úhlování sítoviny ve vztahu k rastru anebo průběhu dlouhých tenkých linek způsobí zoubkování, u linek se může dokonce stát, že budou vypadat jako přerušované nebo lomené čáry (obr.2). Technika ovrstvení může konečný výsledek velmi ovlivnit v obou směrech, můžeme totiž do značné míry vyrovnat důsledek nevhodně volené sítoviny (ale jen v určitém rozsahu) ale také naopak způsobit další zoubkování podtečením konturové hrany šablony (obr 3). Základním požadavkem je, aby hrana motivu na šabloně přiléhala k potiskovanému substrátu a to tím lépe, čím je substrát méně savý. Pro linku (anebo požadavek konturové ostrosti) 100 mikronů by neměl být součinitel nerovnosti šablony Rz větší než 10 mikronů, to je asi 10%. Obdobně to platí u rastrového tisku ve vztahu k nejmenšímu průměru rastrového bodu. Dosáhne se to použitím emulzí s vysokým obsahem sušiny například AZOCOL POLY PLUS HV anebo kapilárním filmem. Ten je ale o mnoho dražší, proto se obvykle dává přednost vícenásobnému ovrstvení. Nevhodné vlastnosti barev, zvláště barev levných jsou příčinou podtékání šablony na hranách i při relativně dobrém součiniteli Rz. Každá barva má jednak viskozitu (vazkost) a jednak tixotropii (nestékavost). Tyto vlastnosti nesmíme zaměňovat pokud říkáme, že barva je hustá. Levné barvy nebývají tixotropní a už po malém přiředění se nekontrolovatelně rozlévají po šabloně. Barvy tixotropní by se neměly příliš ředit, neboť přídavkem ředidla nejprve mizí tixotropní vlastnost a posléze se barva stane i natolik málo viskozní, že zatéká i mimo šablonový motiv. Praktické určení přídavku ředidla je nejsnazší, pokud si k motivu nakopírujeme denzitní rastrový klín, např. FOGRA. Přidáváme ředidla jen tolik, až nám tiskne políčko s nejnižší rastrovou denzitou (obvykle 5%), pak si poměr ředění zapíšeme. Pokud budete mít problémy se zoubkovitostí, zeptejte se našich techniků, rádi vám poradí a udělají zkušební tisky. Jan Popelka, SC Brno Marabu abu dostane od nás každý nový majitel sítotiskového poloautomatu Sleva je také na ředidla a pomocné prostředky k barvám. Informujte se na obchodním oddělení SERVIS CENTRUM s.r.o. tel/fax Ještě jednou nové é odstín tíny y tiskových barev v MARABU Rychlý rozvoj a rozšíření počítačové grafiky způsobily i dosti podstatné změny v požadavcích zákazníků na barevné odstíny. Je to dáno tím, že většina grafických návrhů vychází z návrhů vytvořených počítačovými grafickými programy a to včetně barevného vyjádření. V této souvislosti je nezbytné si uvědomit, že je zásadní rozdíl mezi barevným odstínem vyzařovaným z monitoru počítače a barevným odstínem potisknutého podkladu. Barvy člověk vnímá citlivými čidly (čípky) po dopadu světla na sítnici oka. Pozorujeme-li tedy barvy na monitoru dopadají na sítnici našeho oka světelné paprsky různé barvy, které vyzařují přímo speciální látky schopné vyzařovat různé odstíny barev (luminofory), které jsou součástí monitoru. Při pozorování potiskovaného povrchu nevnímáme vlastní barvu povrchu, ale barvu světla odraženého od tohoto povrchu. Je to dáno tím, že pozorovaný povrch pohltí část dopadajících světelných paprsků a zbytek, který se od tohoto povrchu odrazí vnímáme jako barevný odstín povrchu. Pokud tento povrch je potisknutý sítotiskovou barvou odráží se světelné paprsky od barevného povrchu sítotiskové barvy. Tímto krátkým úvodem jsme chtěli naznačit, jak obtížné může někdy míchání barev být. Vzhledem k rychlému proniknutí počítačové grafiky i do oblasti přípravy sítotisku a barevných předloh vzniká stále častěji potřeba přípravy speciálních odstínů a to jak odstínů vytvořených zcela nezávisle na známých a užívaných systémech, tak i odstínů míchaných v systémech PANTONE. Systém barevných odstínů PANTONE, je na rozdíl od logicky kolorimetricky utvářených systémů míchání (jako např. NCS) vytvořen pouze grafiky a právě pro využití v počítačových grafických programech. Často jsou proto tyto odstíny velmi brilantní - jasné až zářivé, čehož lze docílit při tisku jen velmi obtížně anebo za cenu snížení kryvosti daného odstínu. Firma MARABU proto rozšířila před několika lety u některých (zvláště grafických) barev sortiment o 9 základních odstínů ze vzorníku PANTONE. Tímto rozšířením barevné škály bylo možné namíchat s obvykle dostatečnou přesností téměř všechny odstíny ze vzorníku PANTONE. Je však nutné počítat s tím, že tyto odstíny jsou podstatně méně krycí. Protože je firma MARABU držitelem licence na míchání barev jak u systému RAL, HKS, NCS, tak i PANTONE začala asi před rokem s přestavbou systému základních odstínů, jejímž cílem je snížit 9

10 celkový počet odstínů, při zachování možnosti namíchat z těchto základních barev stejné množství míchaných odstínů. Nový systém je nyní koncipován tak, že od každého odstínu bude k disposici vždy nejméně jeden krycí a jeden lazurnější odstín, tedy bude v podstatě kombinací dosavadních odstínů základní řady a odstínů řady PANTONE. Všechny nové odstíny barev jsou maximálně ze dvou základních pigmentů, většina je pouze jednopigmentová. To má zásadní vliv na možnosti dalšího míchání barev, protože, mícháním více pigmentů vždy dochází ke ztrátě brilance barev. Všechny použité pigmenty jsou z hlediska stálosti na světle hodnoceny stupněm 7 nebo 8 podle mezinárodní stupnice (stupeň 1-8). Čím vyšší je hodnocení stálosti, tím vyšší je stálost. Např. je-li stálost pigmentu na světle hodnoceného stupněm 8-5 let, činí tato stálost při stupni 7 již pouze 2 a půl roku a při stupni 6 již jen jeden a čtvrt roku. Firma MARBU přechází tedy postupně u jednotlivých druhů barev na nové odstíny, s tím, že stávající odstíny jsou vždy ještě nějakou dobu k disposici s novými odstíny. Místo systému 21 bude tedy postupně zaveden systém MARACOLOR pro ředidlové sítotiskové barvy, systém ULTRACOLOR pro UV barvy a systém TAMPACOLOR pro tamponové barvy. Tomu odpovídá i změna označení odstínů viz. tabulka na následující straně. Míchací receptury jsou obsaženy v počítačovém programu Marabu-Color- Manager, který je možné zakoupit ve formě CD. Program umožňuje kromě vyhledávání receptur, vkládání vlastních receptur, výpočet spotřeby a ceny barvy. Program pracuje pod operačním systémem WINDOWS 3.11, 95, 98, NT a Tento program nahrazuje dosavadní systém DATAMIX. Majitelé programu DATAMIX jej mohou zakoupit za velmi nízkou cenu. Receptury je také možné zjistit telefonickým dotazem ve firmě SERVIS CENTRUM. Míchací systémy Marabu Základním míchacím systémem firmy MARABU byl Systém 21, který pracoval s 21 základními odstíny ma jejichž základě bylo odvozeno 147 dalších odstínů míchaných podle receptur. S rozvojem požadavků na odstíny PANTONE a HKS vznikly nové míchací systémy MARA- COLOR - 17 odstínů pro sítotiskové barvy, ULTRACOLOR 13 odstínů pro sítotiskové UV barvy a TAMPACOLOR 17 odstínů pro tamponové barvy. Firma MARABU přechází tedy postupně u jednotlivých druhů barev na nové odstíny, s tím, že stávající odstíny jsou vždy ještě nějakou dobu k disposici spolu s novými odstíny. Míchací receptury jsou obsaženy v novém počítačovém programu Marabu-ColorManager, který je možné zakoupit ve formě CD. Naše laboratoř Vám může poskytnout recepturu nebo namíchat libovolný odstín ze vzorníku systém 21, dále ze světově používaných vzorníků, pro jejich používání vlastní firma MARABU licence: RAL, HKS, PANTONE a NCS. Společnost SERVIS CENTRUM navíc disponuje zařízenou kolorimetrickou laboratoří, vybavenou spektrálním fotometrem firmy GretagMackbeth a programy MARABUMIX, Color-Manager a ColorECSpert a dále programem, které umožňují změření a namíchání prakticky jakéhokoliv odstínu podle předloženého vzorku. Vzorek musí mít průměr minimálně 1 cm a musí být opatřen přímou barvou s dostatečnou kryvostí. Alena Popelková, SC Brno Koupě: Koupím sítotiskový poloautomat či třičtvrtěautomat do formátu B2-B1. Kontakt: Koupě: Pro našeho klienta hledáme ke koupi: Sítotiskový poloautomat GRAFOTECHNA SP-B3 tel.: Prodej: Starší vakuový kopírovací rám, rozměr skla 2000 x 1600 mm. Nutné drobné opravy - levně tel.: Prodej: Ionizační jednotka ŠKODA BC 20-P1 (220 V) včetně ionizační a odsávací trubice o dl. 75 cm. Málo používaná, vhodná pro odstranění statického náboje z potiskovaných předmětů. Cena ,- Kč bez DPH. Inkoustový plotter HP s tiskovou šířkou 88 cm. Rok výroby 1998, málo používaný, možnost tisku na různé druhy materiálů. Inkousty pro interiér i exteriér. Kontakt: Ing. Kupec Jiří, K+L spol. s r.o., Bratislavská 14, Brno,

11 Přehled ehled základních odstínů jednotlivých systémů původní systém 21 nové barevné systémy Maracolor Ultracolor Tampacolor Tabulky pro o převod odstínů vzhledem k tomu, že systém obsahuje některé odstíny brilantní a některé krycí, odpovídají odstíny pouze přibližně (např. citrónová 020 není stejná jako 920) GRAFICKÉ STUDIO ARTRON DESIGN Vackova 39, Brno-Královo Pole kreativní tvorba, sazba skenování, retuš osvit na film chemický nátisk 3M ofsetový tisk Firma ARTRON DESIGN s.r.o. je komplexně vybavené pre-press studio a ofsetová tiskárna. Nabízíme následující služby ve vysoké kvalitě za nejlepší ceny: vlastní originální kreativní tvorba skenování ve vysokém rozlišení na rotačním skeneru zhotovení litografií na osvitové jednotce Scangraphic do formátu A2+ chemický nátisk 3M Matchprint do formátu A3+ kvalitní plnobarevný ofsetový tisk na novém stroji POLLY A2 a na stroji ADAST B3 knihařské zpracování (vazba V1, V2, V3, falcování, rylování, výsek, perforace, číslování...) Dále nabízíme: služby digitálního fotoateliéru (6 milionů bodů) velkoplošný tisk už od 1 ks (plotr Hewlett Packard) potisk reklamních předmětů (tamponový tisk, sítotisk) dodávky software pro pre-press (Adobe, Corel...) dodávky programu CETIS 2001 pro kalkulace tisku ARTRON DESIGN s.r.o., tel./fax: 05/ , , , 11

12 tradièní dodavatel strojù, materiálù a služeb pro sítotisk a tamponový tisk Staòkova 41, Brno, tel/fax: špičkové sítotiskové barvy na papír, plasty, textil a mnoho jiných materiálů, barvy s extrémní odolností a vysokým leskem. Barvy vytvrzované UV zářením, barvy na textil, barvy na sklo, odolné v myčkách nádobí, barvy UV na obtížně potiskovatelné polyolefiny, vynikající barvy pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, keramiku, barvy pro potisk hraček a na automobilové plachty. Barvy jsou zásadně prosté obsahu kysličníků těžkých kovů, také pro potisk hraček, s kompletní zdravotní a bezpečnostní dokumentací v českém jazyce, certifikace ISO dokonalé, osvědčené, spolehlivé a výkonné stroje pro plochý tisk, speciální vysoce přesné stroje pro potisk plochého skla, rychlé cylindrové stroje, sušárny, dopravní a manipulační zařízení, automaty, vícebarevné linky a velkoformátové stroje, zařízení šablonáren, osvitové jednotky, projekční jednotky pro přímý osvit, vakuové rámy, mycí boxy, řezačky samolepek aj. šablonové materiály a přípravky světové úrovně, kopírovací diazoroztoky klasické, UV-fotopolymerní a SBQ roztoky, šablonové filmy, čistící a odmašťovací prostředky, lepidla a korekční laky na šablony, odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i regenerovatelné, samolepy k nanášení sítotiskem, lepidla a přípravky pro flokovací tisk, náplně pro strojní myčky sít, vše ekologicky definované a šetrné k životnímu prostředí, s úplnou zdravotní a bezpečnostní dokumentací. Cenově velmi příznivé a spolehlivé ovrstvovací automaty KIWOMAT, certifikace ISO prvotřídní švýcarské sítoviny pro sítotisk a textilní tisk u nás již tradičně velmi oblíbené a osvědčené pod značkou SEFAR PET a PA, sítoviny všech dimensí pro elektrotechniku i keramický průmysl, sítoviny kalandrované, metalisované i se zvláště malým protažením LE, certifikace ISO americké plastisolové barvy pro textilní tisk, speciální řady barev pro tisk na tmavé podkady, směsové i syntetické textilie, koberce a další. české sítotiskové poloautomaty pro potisk papíru, samolepících fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického skla, plechu a plechových panelů, výrobu plošných spojů a foliových klávesnic pro elektroniku, štítků apod. Stroj má výsuvný tiskový stůl a pracuje na základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy. SLUŽBY TISKÁRNÁM míchání barev a kolorimetrie naprosto osvědčené a prvotřídní automatické stroje pro průmyslový tamponový tisk. Polohovací a transportní systémy, ožehovací a coronové stanice, plničky a setřásačky výlisků, karuselové a posuvné stoly, linky a vícebarvové stroje, stroje s uzavřeným zásobníkem barvy. Dodáváme dále veškeré příslušenství a pomůcky pro tamponový tisk - klišé, tampony a tamponové barvy MARABU, stírací nože, honovací kameny, separační, čistící a jiné pomocné přípravky a zařízení. Jiné přípravky a pomůcky z dovozu: Osvitové jednotky BELTRON, DECA hliníková ovrstvovací korýtka, těrkové systémy FIMOR a RKS, korekční tužky a montážní folie FOLEX, měřiče napnutí síta TETKOMAT. Měřící mikroskopy, měřiče tloušťky vrstev a nerovnosti šablony Rz, měřiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů PANTONE, RAL, HKS, NCS a j. zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu výroba tiskových forem z dodaných předloh zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové barvy, případně vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje a zařízení - tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj. odborné přednášky a diskusní semináře Vydává: SERVIS CENTRUM s.r.o. Redakce: A. Popelková, H. Konečný Sazba a design: H. Konečný Osvit: ARTRON DESIGN s.r.o. Tisk: Tiskárna DIDOT - Brno Slatina Náklad: 2000 ks Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk - SC NEWS - evidenční číslo MK ČR E 12474

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

Zpracování vlnitých lepenek

Zpracování vlnitých lepenek Zpracování vlnitých lepenek Obsah 1. Hladké a vlnité lepenky nejrozšířenější obalové materiály 2. Výroba vlnitých lepenek 3. Potisk vlnitých lepenek 4. Zařízení na provádění výseku vlnitých lepenek 5.

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

Šumperk 33 Opava 20 Ostrava 21. Svitavy 25 Frýdek-Místek 9 Olomouc 19 Valašské Meziříčí 29 Jihlava 12. Čadca 18 Dolný Zlín 30 Brno 5, 32

Šumperk 33 Opava 20 Ostrava 21. Svitavy 25 Frýdek-Místek 9 Olomouc 19 Valašské Meziříčí 29 Jihlava 12. Čadca 18 Dolný Zlín 30 Brno 5, 32 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 1/2014 Jednotky ložisek kol 2. generace str. 18 Pneuservisy SPACE str. 12 PŘÍLOHY: Nový občanský zákoník Vyplňování

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat obuvi a textilu můžeš, přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na obuvi a textilu Miroslava Dostálová

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Teoretická diplomová práce. Historické a současné metody a materiály pro rentoaláž obrazů na plátně

Teoretická diplomová práce. Historické a současné metody a materiály pro rentoaláž obrazů na plátně Akademie výtvarných umění v Praze Ateliér restaurování malířských děl a polychromovaných plastik, škola Prof. Karla Strettiho Teoretická diplomová práce Historické a současné metody a materiály pro rentoaláž

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více