ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ"

Transkript

1 ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март године Мај године 1

2 Народна банка Србије У априлу године Народна банка Србије је међу банкама спровела анкету о каматним стопама на кредите становништву у периоду јануар март године. Aнкетом су обухваћени следећи подаци: а) каматне стопе на стамбене, потрошачке и готовинске кредите у понуди, б) каматне стопе на стамбене, потрошачке и готовинске кредите у коришћењу (отплати), в) каматне стопе на кредитне картице, и г) каматне стопе на позајмице по текућим рачунима и трошковима одржавања текућих рачуна. На основу података из анкете сачињен је овај извештај у којем је приказана висина каматних стопа на годишњем нивоу на дан 31. март 2012, односно њихову промену у односу на 31. децембар године, и у којем су дати подаци о најзаступљенијим кредитима одређене намене или, у неким случајевима, о просечном стању више најзаступљенијих производа. На основу анализе података које су банке доставиле закључујемо да је каматне стопе у првом тромесечју године карактерисало умерено смањење код потрошачких и готовинских кредита. Подаци који су у овом извештају приказани добијени су од пословних банака и Народна банка Србије не одговара за њихову тачност и исправност. Подаци су искључиво информативног карактера, не представљају званичну понуду пословних банака и њихово објављивање ни на који начин не обавезује Народну банку Србије. У наставку следи детаљан преглед нивоа и кретања каматних стопа у првом тромесечју године. 2

3 Извештај о резултатима анкете А. КРЕДИТИ У ПОНУДИ 1. Каматне стопе на стамбене кредите У првом тромесечју године, 18 банака је у својој понуди имало стамбене кредите код којих jе каматна стопа исказана као референтна каматна стопа увећана за каматну маржу, седам 1 банака је нудило кредите код којих је исказана укупна каматна стопа, тј. чија променљивост није директно условљена променом вредности одређене референтне каматне стопе, или кредите с фиксном каматном стопом, док девет банака у својој понуди није имало стамбене кредите. Будући да је 5. децембра године почела примена Закона о заштити корисника финансијских услуга, банке су у обавези да од тог датума прецизно наводе елементе од којих зависи променљивост каматне стопе, те ће убудуће и код кредита са променљивом каматном стопом која је изражена као укупна каматна стопа бити наведени елементи од којих зависи њена променљивост. Стамбене кредите у својој понуди нису имале следеће банке: Banka poštanska štedionica a.d. Beograd, Findomestic Bank a.d. Beograd, Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica, JUBMES banka a.d. Beograd, Moskovska banka a.d. Beograd, Opportunity banka a.d. Novi Sad, Privredna banka Beograd a.d. Beograd, Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad и Srpska banka a.d. Beograd. Напомињемо да се у случају стамбених кредита код којих се каматна стопа исказује као референтна каматна стопа (EURIBOR, БЕЛИБОР и др.) плус каматна маржа посматра каматна маржа, а не укупна каматна стопа, а код свих осталих кредита укупна каматна стопа Каматне марже на стамбене кредите код којих је каматна стопа исказана као референтна каматна стопа плус каматна маржа Банке које исказују структуру каматне стопе најчешће за основу користе референтну каматну стопу тромесечни (3м), шестомесечни (6м) или дванаестомесечни (12м) EURIBOR, тромесечни (3м) или шестомесечни (6м) LIBOR, и тромесечни (3м) или шестомесечни (6м) BELIBOR, а потом основу увећавају за каматну маржу, део из кога покривају трошкове и остварују зараду. 1 Société Générale banka Srbija a.d. Beograd у својој понуди има кредите с променљивом каматном стопом и кредите с фиксном каматном стопом 3

4 Народна банка Србије а) Каматна маржа на стамбене кредите индексиране у еврима код којих је каматна стопа исказана као EURIBOR 2 плус каматна маржа - У првом тромесечју 2012, вредност референтне каматне стопе EURIBOR је смањена код 3м EURIBOR-а за -0,579 п.п., који је на дан 31. март године износио 0,777%, а код 6м EURIBOR-а је смањена за -0,539 п.п., који је на дан 31. март износио 1,078%; - Просечна каматна маржа на дан 31. март износила је 5,23% и повећана је за 0,032 п.п. у односу на 31. децембар године; - Каматна маржа се у посматраном тромесечју кретала у распону од 2,99 до 9,00%, од чега је највећи број банака, укупно њих 12, имало марже у распону од 4,00 до 6,00%; - Кредите с фиксном каматном стопом има у својој понуди Raiffeisen banka a.d. Beograd; - У посматраном периоду марже су смањене код NLB banka a.d. Beograd и Piraeus banka a.d. Beograd; - NLB banka a.d. Beograd и Société Générale banka Srbija a.d. Beograd примењују фиксну маржу која се додаје на референтну каматну стопу и која се не мења у току отплате кредита. Табела 1. Преглед каматних маржи на стамбене кредите индексиране у еврима код банака које каматну стопу утврђују на основу референтне каматне стопе узете за основу у периоду године 1. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 4,70% 4,70% 2. Banca Intesa a.d. Beograd 4,50% 4,50% 3. Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad 4,90% 4,90% 3 4. Credy banka a.d. Kragujevac 9,00% 9,00% 5. Eurobank EFG a.d. Beograd 7,25% 7,25% 6. Erste Bank a.d. Novi Sad 4,91% 5,95% 1,04% 7. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 4,50% 4,50% 8. KBC banka a.d. Beograd 3,93% 3,93% 4 9. Komercijalna banka a.d. Beograd 4,75% 4,75% Marfin Bank a.d. Beograd 6,20% 6,20% 11. NLB banka a.d. Beograd 8,45% 7,55% -0,90% 12. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 2,99% 2,99% Piraeus Bank a.d. Beograd 7,00% 4,20% -2,80% 2 Вредности референтне каматне стопе EURIBOR могу се пронаћи на сајту 3 Каматна стопа је у првих 18 месеци је фиксна и износи 5,95%, а након истека 18 месеци она је променљива и износи 6-месечни EURIBOR + 4,90 п.п. каматна маржа 4 Дат распон каматних стопа 5 Каматна стопа је фиксна прве две године отплате кредита, а након истека тог периода везана је за референтну каматну стопу 6-месечног EURIBOR-а 6 Каматна стопа у првој години износи 2,99%, а након прве године износи 4,49% 4

5 Извештај о резултатима анкете 14. ProCredit Bank a.d. Beograd 4,05% 4,05% 15. Raiffeisen banka a.d. Beograd 5,75% 5,75% 16. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 4,20% 4,50% 7 0,31% 17. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 1,66% 4,59% 18. VojvoĎanska banka a.d. Novi Sad 4,93% 4,93% 8 Просек 5,203% 5,235% 0,032% Максимум 9,00% 9,00% Минимум 1,66% 2,99% 1,33% б) Каматна маржа на стамбене кредите у динарима код којих је каматна стопа исказана као BELIBOR 9 плус каматна маржа - У складу са Законом о заштити корисника финансијских услуга Банке су дужне да, од дана ступања на снагу Закона, кориснику прво понуде своје кредитне производе у динарима или да на захтев корисника омогуће да услугу уговори у динарској противвредности стране валуте; - У првом тромесечју 2012, вредност референтне каматне стопе BELIBOR је смањена код 3м BELIBOR-а за -0,46 п.п., који је на дан 31. март износио 10,58%, а код 6м BELIBOR-а је смањена за -0,64 п.п., који је на дан 31. март износио 10,74%; - Просечна каматна маржа на дан 31. март износила је 7,269%; - Каматна маржа се у посматраном тромесечју кретала у распону од 3,00% до 15,00%; - NLB banka a.d. Beograd и Société Générale banka Srbija a.d. Beograd примењују фиксну маржу која се додаје на референтну каматну стопу и која се не мења у току отплате кредита; - OTP banka Srbija a.d. Novi Sad у првом тромесечју године није имала у понуди динарске стамбене кредите, а исти су тренутно у процесу усвајања; - Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd у првом тромесечју године није имала у понуди динарске стамбене кредите због погоршаних услова пословања. 7 Дат распон каматних стопа 8 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 9 Вредности референтне каматне стопе BELIBOR могу се пронаћи на сајту s 5

6 Народна банка Србије Табела 2. Преглед каматних маржи на стамбене кредите у динарима код банака које каматну стопу утврђују на основу референтне каматне стопе узете за основу у периоду године 1. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 12,00% 12,00% 2. Banca Intesa a.d. Beograd 4,00% 4,00% 3. Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad 5,00% 6,00% 1,00% 4. Credy banka a.d. Kragujevac 7,00% 7,00% 5. Eurobank EFG a.d. Beograd 3,00% 3,00% 6. Erste Bank a.d. Novi Sad 4,95% 4,95% 7. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 6,00% 6,00% 8. KBC banka a.d. Beograd / 4,75% 9. Komercijalna banka a.d. Beograd 6,50% 6,50% 10. Dunav banka a.d. Zvečan 11,00% 11,00% 11. Marfin Bank a.d. Beograd 7,00% 7,00% 12. NLB banka a.d. Beograd 11,00% 9,50% -1,50% 13. Piraeus Bank a.d. Beograd 6,00% 6,00% 14. Raiffeisen banka a.d. Beograd 6,00% 6,00% 15. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 4,88% 4,88% Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd VojvoĎanska banka a.d. Novi Sad 15,00% 15,00% Просек 7,458% 7,269% -0,189% Максимум 15,00% 15,00% Минимум 3,00% 3,00% Банка нема кредите у својој понуди / / / в) Каматне марже на стамбене кредите индексиране у швајцарским францима код којих је каматна стопа исказана као LIBOR 11 плус каматна маржа Од 30. јуна године не одобравају се стамбени кредити индексирани у швајцарским францима, а банке само могу да одобравају стамбене кредите индексиране у еврима; У посматраном периоду ниједна банка у својој понуди ниje ималa стамбене кредите индексиране у швајцарским францима код којих је каматна стопа исказана као LIBOR плус каматна маржа; У првом тромесечју 2012, вредност референтне каматне стопе LIBOR је повећана, и то 3м LIBOR за 0,05833 п.п., који је на дан 31. март износио 0,11%, а 6м LIBOR за 0,0875 п.п., који је на дан 31. март износио 0,18167%; 10 Дат распон каматних стопа 11 Вредности референтне каматне стопе LIBOR могу се пронаћи на сајту 6

7 Извештај о резултатима анкете 1.2.Каматне стопе на стамбене кредите чија променљивост није директно условљена променом вредности одређене референтне каматне стопе Као што је претходно поменуто, од 5. децембра године банке имају обавезу да прецизно наведу елементе који чине каматну стопу, односно од чега зависи њена променљивост. а) Каматне стопе на стамбене кредите индексиране у еврима Код банака које нуде стамбене кредите чија каматна стопа не зависи директно од одређене референтне каматне стопе или нуде кредите с уговореном фиксном каматном стопом, просечна каматна стопа је на дан 31. март износила 7,58%, што је било за 0,16 п.п. више у односу на 31. децембар године; Каматне стопе су се кретале у распону од 6,05 до 9,50% на дан 31. март, при чему је код шест од седам банака тај распон био између 6 и 9%; Čačanska banka a.d. Čačak, Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd, Société Générale banka Srbija a.d. Beograd и Univerzal banka a.d. Beograd примењују фиксне каматне стопе. Табела 3. Преглед каматних стопа за стамбене кредите индексиране у еврима код банака које каматну стопу не утврђују на основу вредности референтне каматне стопе у периоду године 1. AIK banka a.d. Niš 7,35% 7,29% 12-0,06% 2. Čačanska banka a.d. Čačak 7,60% 7,60% Dunav banka a.d. Zvečan 6,33% 6,33% Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd / 8,60% Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 7,70% 7,70% Univerzal banka a.d. Beograd 9,50% 9,50% 7. Volksbank a.d. Beograd 6,05% 6,05% Просек 7,42% 7,58% 0,16% Максимум 9,50% 9,50% Минимум 6,05% 6,05% Банка нема кредите у својој понуди / / / 12 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 13 Дат распон каматних стопа 14 Исто 15 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 16 Исто 7

8 Народна банка Србије б) Каматне стопе на стамбене кредите у динарима Код банака које нуде стамбене кредите чија каматна стопа не зависи директно од одређене референтне каматне стопе или нуде кредите с уговореном фиксном каматном стопом, просечна каматна стопа је на дан 31. март износила 19,306%; Каматне стопе су се кретале у распону од 14,45 до 23,00% на дан 31. март; Čačanska banka a.d. Čačak и Volksbank a.d. Beograd примењују фиксне каматне стопе. Табела 4. Преглед каматних стопа за стамбене кредите у динарима код банака које каматну стопу не утврђују на основу вредности референтне каматне стопе у периоду године 1. AIK banka a.d. Niš 21,19% 20,38% -0,81% 2. Čačanska banka a.d. Čačak 23,00% 23,00% ProCredit Bank a.d. Beograd 16,70% 16,70% 4. Univerzal banka a.d. Beograd 2 22,00% 2,00% 5. Volksbank a.d. Beograd 14,45% 14,45% Просек 19,068% 19,306% 0,238% Максимум 23,00% 23,00% Минимум 14,45% 14,45% в) Каматне стопе на стамбене кредите индексиране у швајцарским францима Од 30. јуна године не одобравају се стамбени кредити индексирани у швајцарским францима, а банке само могу да одобравају стамбене кредите индексиране у еврима; У посматраном периоду ниједна банка у својој понуди ниje ималa стамбене кредите индексиране у швајцарским францима. 17 Дат распон каматних стопа 8

9 Извештај о резултатима анкете 2. Каматне стопе на потрошачке кредите а) Каматне стопе на потрошачке кредите индексиране у еврима Просечна каматна стопа на потрошачке кредите индексиране у еврима на дан 31. март износила је 13,19%, што је за -0,39 п.п. ниже у односу на 31. децембар године; Каматне стопе су се кретале у распону од 5,88 до 22,08% и у односу на 31. децембар године смањене су код десет банака; Кредите с фиксним каматним стопама у својој понуди имају Banka poštanska štedionica, Čačanska banka, Findomestic banka, Hypo Alpeadria Bank, JUBMES banka, Komercijalna banka, Marfin banka, Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd, Privredna banka Beograd, ProCredit banka, Raiffeisen banka, Société Générale banka Srbija, Srpska banka и Univerzal banka; Код NLB Bank фиксни додатак на референтну основу не мења се у току отплате кредита. Табела 5. Преглед каматних стопа на потрошачке кредите индексиране у еврима који су у периоду године 1. AIK banka a.d. Niš 11,80% 11,80% Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 15,36% 14,75% 19-0,61% 3. Banca Intesa a.d. Beograd 13,99% 13,99% 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 13,95% 13,95% 5. Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad 8,86% 8,86% 6. Credy banka a.d. Kragujevac 14,09% 13,79% 20-0,31% 7. Čačanska banka a.d. Čačak 12,90% 12,90% Eurobank EFG a.d. Beograd 9,86% 8,28% -1,58% 9. Erste Bank a.d. Novi Sad / / 10. Findomestic banka a.d. Beograd 5,88% 5,88% 11. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 13,00% 13,00% 12. Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica / / 13. JUBMES banka a.d. Beograd 13,25% 13,25% KBC banka a.d. Beograd 10,50% 9,95% 23-0,55% 15. Komercijalna banka a.d. Beograd 12,90% 12,90% 18 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 19 Исто 20 Исто 21 Дат распон каматних стопа 22 Дат распон каматних стопа. Подаци о каматним стопама JUBMES bank a.d. Beograd нису укључени у просек у овом и другим упоредним прегледима јер је пословање банке у већој мери оријентисано на привредне субјекте 23 Дат распон каматних стопа 9

10 Народна банка Србије 16. Dunav banka a.d. Zvečan 9,95% 9,95% Marfin Bank a.d. Beograd 15,00% 15,00% 18. Moskovska banka a.d. Beograd 14,84% / 19. NLB banka a.d. Beograd 17,64% 15,09% -2,55% 20. Opportunity banka a.d. Novi Sad 14,98% 14,98% OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 22,61% 22,08% -0,53% 22. Piraeus Bank a.d. Beograd 16,00% 15,01% -0,99% 23. Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd / 14,49% Privredna banka Beograd a.d. Beograd 16,00% 16,00% 25. ProCredit Bank a.d. Beograd 14,30% 14,30% 26. Raiffeisen banka a.d. Beograd 9,90% 9,90% 27. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad 13,64% 13,09% -0,55% 28. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 16,00% 16,00% Srpska banka a.d. Beograd 16,75% 14,50% -2,25% 30. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 14,46% 14,19% -0,27% 31. Univerzal banka a.d. Beograd 11,50% 11,50% 32. VojvoĎanska banka a.d. Novi Sad / / 33. Volksbank a.d. Beograd / / Просек 13,58% 13,19% -0,39% Максимум 22,61% 22,08% -0,53% Минимум 5,88% 5,88% Банка нема кредите у својој понуди / / / б) Каматне стопе на потрошачке кредите у динарима Просечна каматна стопа за потрошачке кредите у динарима на дан 31. март износила је 21,54%, што је за -0,18 п.п. мање у односу на 31. децембар године; Каматне стопе су се кретале у распону од 13,89 до 33,60%, при чему су код највећег броја банака, њих 17, имале распон од 19 до 26%; Каматне стопе су у односу на 31. децембар повећане код једне, а смањене код десет банака; Кредите с фиксним каматним стопама имају у својој понуди Banka poštanska štedionica, Crédit Agricole Srbija, Credy banka, Čačanska banka, Findomestic banka, Hypo Alpe-adria Bank, JUBMES banka, 24 Исто 25 Исто 26 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 27 Дат распон каматних стопа 10

11 Извештај о резултатима анкете Marfin banka, Raiffeisen banka, Srpska banka, Univerzal banka и Volksbankа; Код NLB Bank фиксни додатак на референтну основу се не мења у току отплате кредита; Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd у првом тромесечју године није имала у понуди потрошачке кредите у динарима због погоршаних услова пословања; Opportunity banka a.d. Novi Sad у првом тромесечју године није имала у понуди потрошачке кредите у динарима. Табела 6. Преглед каматних стопа за потрошачке кредите у динарима у периоду године 1. AIK banka a.d. Niš 23,21% 23,12% 28-0,09% 2. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 19,62% 19,14% 29-0,48% 3. Banca Intesa a.d. Beograd 21,07% 21,07% 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 27,25% 27,25% 5. Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad 23,95% 23,95% 6. Credy banka a.d. Kragujevac 22,98% 22,98% 7. Čačanska banka a.d. Čačak 23,00% 21,95% 30-1,05% 8. Eurobank EFG a.d. Beograd 16,75% 16,50% -0,25% 9. Erste Bank a.d. Novi Sad / / 10. Findomestic banka a.d. Beograd 33,60% 33,60% 11. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica 24,00% 24,00% 13. JUBMES banka a.d. Beograd 19,50% 19,50% KBC banka a.d. Beograd 17,75% 20,50% 32 2,75% 15. Komercijalna banka a.d. Beograd 19,50% 19,50% Dunav banka a.d. Zvečan 20,13% 20,13% Marfin Bank a.d. Beograd 24,00% 24,00% 18. Moskovska banka a.d. Beograd 19,00% / 19. NLB banka a.d. Beograd 19,75% 18,50% -1,25% 20. Opportunity banka a.d. Novi Sad / / 21. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 28,37% 27,73% -0,64% 22. Piraeus Bank a.d. Beograd 18,00% 15,40% -2,60% 23. Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd / / 24. Privredna banka Beograd a.d. Beograd 19,25% 19,00% 25. ProCredit Bank a.d. Beograd 16,70% 16,70% 28 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 29 Исто 30 Дат распон каматних стопа 31 Исто 32 Исто 33 Каматна стопа је фиксна првих 36 месеци отплате кредита, након тог периода је везана за референтну каматну стопу- 6М БЕЛИБОР и износи 17,74%. 34 Дат распон каматних стопа 11

12 Народна банка Србије 26. Raiffeisen banka a.d. Beograd Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad 18,75% 18,50% -0,25% 28. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 22,00% 22,00% Srpska banka a.d. Beograd 24,30% 22,30% -2,00% 30. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 15,37% 13,89% -1,48% 31. Univerzal banka a.d. Beograd 21,50% 21,50% 32. VojvoĎanska banka a.d. Novi Sad / / 33. Volksbank a.d. Beograd 18,45% 18,45% Просек 21,72% 21,54% -0,18% Максимум 33,60% 33,60% Минимум 15,37% 13,89% -1,48% Банка нема кредите у својој понуди / / / в) Каматне стопе на потрошачке кредите индексиране у швајцарским францима Од 30. јуна године не одобравају се потрошачки кредити индексирани у швајцарским францима, а банке само могу да одобравају потрошачке кредите индексиране у еврима; У првом тромесечју године ниједна банка у својој понуди није имала потрошачке кредите индексиране у швајцарским францима. 3. Каматне стопе на готовинске кредите а) Каматне стопе на готовинске кредите индексиране у еврима Просечна каматна стопа на готовинске кредите индексиране у еврима на дан 31. март износила је 14,118%, што је за -0,137 п.п. ниже у односу на 31. децембар године; Каматне стопе су се кретале у распону од 11,95 до 16,25% и у односу на 31. децембар повећане су код две, а смањене код једанаест банака; Кредите с фиксним каматним стопама имају у својој понуди AIK banka, Banka poštanska štedionica, Crédit Agricole Srbija, Čačanska banka, Findomestic banka, Hypo Alpe-adria Bank, JUBMES banka, Komercijalna banka, Marfin banka, Poljoprivredna banka Agrobanka, 35 Исто 12

13 Извештај о резултатима анкете Privredna banka Beograd, ProCredit Bank, Raiffeisen banka, Société Générale banka, Srpska banka и Univerzal banka; Код NLB Bank фиксни додатак на референтну основу се не мења у току отплате кредита. Табела 7. Преглед каматних стопа на готовинске кредите индексиране у еврима у периоду године 1. AIK banka a.d. Niš 15,50% 15,50% 2. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 16,86% 16,25% 36-0,61% 3. Banca Intesa a.d. Beograd 13,00% 13,00% 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 14,95% 14,95% 5. Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad 4,00% 4,00% Credy banka a.d. Kragujevac 12,20% 11,97% 38-0,23% 7. Čačanska banka a.d. Čačak 15,75% 15,75% Eurobank EFG a.d. Beograd 12,86% 12,28% -0,58% 9. Erste Bank a.d. Novi Sad 16,23% 16,08% 40-0,15% 10. Findomestic banka a.d. Beograd 9,96% 12,96% 3,00% 11. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 14,00% 14,00% 12. Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica / / 13. JUBMES banka a.d. Beograd 11,00% 11,00% KBC banka a.d. Beograd / / 15. Komercijalna banka a.d. Beograd 11,95% 11,95% 16. Dunav banka a.d. Zvečan 4,75% 4,75% Marfin Bank a.d. Beograd 15,00% 15,00% 18. Moskovska banka a.d. Beograd 15,29% 15,45% 0,16% 19. NLB banka a.d. Beograd 18,64% 16,09% -2,55% 20. Opportunity banka a.d. Novi Sad 14,98% 14,98% OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 15,28% 14,75% 44-0,53% 22. Piraeus Bank a.d. Beograd 17,00% 15,76% -1,24% 23. Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd / 15,50% Privredna banka Beograd a.d. Beograd 16,00% 16,00% 25. ProCredit Bank a.d. Beograd 14,30% 14,30% 26. Raiffeisen banka a.d. Beograd 15,44% 14,89% -0,55% 27. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad 14,14% 13,59% -0,55% 36 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 37 У питању су кредити обезбеђени бескаматним девизним депозитом 100% 38 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 39 Дат распон каматних стопа 40 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 41 Дат распон каматних стопа 42 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа. У питању су кредити обезбеђени бескаматним девизним депозитом 100% 43 Дат распон каматних стопа 44 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 45 Исто 13

14 Народна банка Србије 28. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 16,00% 16,00% Srpska banka a.d. Beograd 16,75% 15,50% -1,25% 30. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 15,46% 15,19% -0,27% 31. Univerzal banka a.d. Beograd 12,25% 12,25% 32. VojvoĎanska banka a.d. Novi Sad 15,90% 15,90% 33. Volksbank a.d. Beograd / / Просек 14,254% 14,118% -0,137% Максимум 18,64% 16,25% -2,39% Минимум 9,96% 11,95% 1,99% Банка нема кредите у својој понуди / / / б) Каматне стопе на готовинске кредите у динарима Просечна каматна стопа на готовинске кредите у динарима на дан 31. март износила је 20,56%, што је било за -0,28 п.п. ниже у односу на 31. децембар године; Каматне стопе су се кретале у распону од 15 до 27,25%, при чему је највећи број банака, њих 16, у понуди имало кредите с каматном стопом између 20 и 25%; Каматне стопе су у односу на 31. децембар године повећане код две, а смањене код четрнаест банака; Кредите с фиксним каматним стопама имају у својој понуди Banka poštanska štedionica, Čačanska banka, Hypo Alpe-adria Bank, JUBMES banka, Marfin banka, Moskovska banka, NLB Bank, Poljoprivredna banka Agrobanka, Srpska banka, Univerzal banka и Volksbank. Табела 8. Преглед каматних стопа на готовинске кредите у динарима у периоду године 1. AIK banka a.d. Niš 21,43% 21,03% 47-0,40% 2. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 20,42% 19,94% 48-0,48% 3. Banca Intesa a.d. Beograd 22,07% 22,07% 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 27,25% 27,25% 5. Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad 18,79% 18,95% 0,16% 6. Credy banka a.d. Kragujevac 19,45% 18,78% -0,68% 7. Čačanska banka a.d. Čačak 21,95% 21,95% Дат распон каматних стопа 47 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 48 Исто 49 Дат распон каматних стопа 14

15 Извештај о резултатима анкете 8. Eurobank EFG a.d. Beograd 18,75% 18,50% -0,25% 9. Erste Bank a.d. Novi Sad 22,30% 22,30% Findomestic banka a.d. Beograd 18,96% 18,75% -0,21% 11. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 21,00% 21,00% 12. Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica 24,00% 24,00% 13. JUBMES banka a.d. Beograd 20,50% 20,50% KBC banka a.d. Beograd 19,00% 22,50% 52 3,50% 15. Komercijalna banka a.d. Beograd 20,50% 20,50% Dunav banka a.d. Zvečan 15,00% 15,00% Marfin Bank a.d. Beograd 25,00% 25,00% 18. Moskovska banka a.d. Beograd 2 17,25% 55-2,75% 19. NLB banka a.d. Beograd 21,25% 19,70% -1,55% 20. Opportunity banka a.d. Novi Sad 24,98% 24,98% OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 24,12% 23,48% 57-0,64% 22. Piraeus Bank a.d. Beograd 19,00% 16,40% -2,60% 23. Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd / 22,00% Privredna banka Beograd a.d. Beograd 19,25% 19,00% -0,25% 25. ProCredit Bank a.d. Beograd 16,70% 16,70% 26. Raiffeisen banka a.d. Beograd 19,98% 19,34% -0,64% 27. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad 19,75% 19,50% -0,25% 28. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 22,00% 22,00% Srpska banka a.d. Beograd 25,30% 23,30% -2,00% 30. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 16,37% 15,39% -0,98% 31. Univerzal banka a.d. Beograd 22,00% 22,00% 32. VojvoĎanska banka a.d. Novi Sad 19,90% 19,90% 33. Volksbank a.d. Beograd 19,45% 19,45% Просек 20,84% 20,56% -0,28% Максимум 27,25% 27,25% Минимум 15,00% 15,00% Банка нема кредите у својој понуди / / / 50 Исто 51 Исто 52 Исто 53 Каматна стопа је фиксна првих 36 месеци отплате кредита, након тог периода је везана за референтну каматну стопу 6М БЕЛИБОР и износи 18,24 54 Дат распон каматних стопа 55 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 56 Дат распон каматних стопа 57 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 58 Исто 59 Дат распон каматних стопа 15

16 Народна банка Србије в) Каматне стопе на готовинске кредите индексиране у швајцарским францима Од 30. јуна године не одобравају се готовински кредити индексирани у швајцарским францима, а банке само могу да одобравају готовинске кредите индексиране у еврима; У првом тромесечју године ниједна банка у својој понуди није имала готовинске кредите индексиране у швајцарским францима. Б. КРЕДИТИ У КОРИШЋЕЊУ 1. Корекције каматних стопа на кредите у коришћењу у првом тромесечју године а) Каматне стопе на стамбене кредите У првом тромесечју године није било промена каматних стопа на стамбене кредите у коришћењу. б) Каматне стопе на потрошачке кредите У првом тромесечју године није било промена каматних стопа на потрошачке кредите у коришћењу. в) Каматне стопе на готовинске кредите У првом тромесечју године код готовинских кредита у коришћењу Moskovska banka a.d. Beograd је повећала каматну стопу и то код готовинских кредита који су индексирани у еврима за 0,01 п.п., а код кредита који су индексирани у динарима је смањила каматну стопу за -0,38 п.п. Ц. КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ У својој понуди 31 банка има кредитне картице, од којих четири за обрачун камате на дуг у еврима и на дуг у динарима примењују различите каматне стопе (AIK banka, Banca Intesa, Banka Poštanska štedionica и JUBMES banka), док Poljoprivredna banka Agrobanka за обрачун камате на дуг у еврима и на дуг у динарима примењује исту каматну стопу. 16

17 Извештај о резултатима анкете а) Каматне стопе на кредитне картице на дуг у динарима Просечна редовна каматна стопа на кредитне картице на дуг у динарима на дан 31. март износила је 24,90%, што је за -0,15 п.п. ниже у односу на 31. децембар године; Каматне стопе су се кретале у распону од 19 до 31,37%, при чему је највећи број банака, њих 23, примењивао каматне стопе између 20 и 26%; Кредитне картице с фиксним каматним стопама имају у својој понуди Alpha bank, Crédit Agricole Srbija, Čačanska banka, Hypo Alpe-adria Bank, JUBMES banka, KBC banka, Komercijalna banka, Marfin Banka, Piraeus Banka, Poljoprivredna banka Agrobanka, Privredna banka Beograd, Raiffeisen banka, Srpska banka и VojvoĎanska banka док Univerzal banka референтну основу увећава за фиксну каматну маржу; Просечна затезна каматна стопа на дуг у динарима је на дан 31. март износила 41,93%, што је за -0,21 п.п. ниже у односу на 31. децембар године. Табела 9. Преглед годишњих каматних стопа на коришћење и недозвољено прекорачење кредитног лимита по кредитним картицама за динарски дуг у периоду године Разлика 1Q-4Q Р.бр. Назив банке Редовна Затезна Редовна Затезна Редовна Затезна 1. AIK banka a.d. Niš 25,35% ред.кс или зак.зат.кс 60 ред.кс или 25,35% зак.зат.кс 2. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 25,20% 24,20% 25,20% 61 24,20% 3. Banca Intesa a.d. Beograd 31,37% ред.кс или зак.зат.кс 62 ред.кс или 31,37% зак.зат.кс 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 25,27% 50,96% 25,27% 50,96% 5. Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad 27,60% редовне КС+ 350 РСД 27,60% редовне КС+ 350 РСД 6. Credy banka a.d. Kragujevac 25,73% 58,69% 25,73% 58,69% 7. Čačanska banka a.d. Čačak 25,55% 58,69% 25,55% 63 58,69% 8. Eurobank EFG a.d. Beograd 23,63% 23,63% 23,38% 23,38% -0,25% -0,25% 9. Erste Bank a.d. Novi Sad 3М БЕЛИБОР + 13,45% 10. Findomestic banka a.d. Beograd 24,00% зак.зат.кс 3М БЕЛИБОР + 15,50% 23,75% зак.зат.кс -0,25% 11. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 24,00% / 24,00% / 12. Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica / / / / 60 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 61 Исто 62 Исто 63 Дат распон каматних стопа 17

18 Народна банка Србије Р.бр. Назив банке Разлика 1Q-4Q Редовна Затезна Редовна Затезна Редовна Затезна 13. JUBMES banka a.d. Beograd 21,06% 21,06% KBC banka a.d. Beograd 23,64% 60,10% 23,64% 65 60,10% 15. Komercijalna banka a.d. Beograd 25,34% 57,70% 25,34% 56,00% -1,70% 16. Dunav banka a.d. Zvečan / / 20,25% 29,25% 17. Marfin Bank a.d. Beograd 23,40% 23,40% 18. Moskovska banka a.d. Beograd 21,75% 3 20,25% ,50% 19. NLB banka a.d. Beograd реф.нбс+13,00% зак.зат.кс 23,00% зак.зат.кс 20. Opportunity banka a.d. Novi Sad / / / / 21. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 28,24% 28,24% 27,99% 67 27,99% -0,25% -0,25% 22. Piraeus Bank a.d. Beograd 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 23. Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd / / 22,73% 22,73% 24. Privredna banka Beograd a.d. Beograd 26,08% 26,08% 25. ProCredit Bank a.d. Beograd 26,00% 7 26,00% Raiffeisen banka a.d. Beograd 26,40% 26,40% 26,40% 26,40% 27. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad (2w repo+13.5)% 69,59% 23,00% 69,59% 28. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 27,00% 60%+300 RSD 27,00% 60%+300 RSD 29. Srpska banka a.d. Beograd 25,34% 39,50% 25,34% 39,50% 30. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 19,00% 4 19,00% Univerzal banka a.d. Beograd 23,25% 23,25% 21,75% 21,75% -1,50% -1,50% 32. VojvoĎanska banka a.d. Novi Sad 26,00% 3 26,00% Volksbank a.d. Beograd 21,60% 42,00% 21,60% 42,00% Просек 25,05% 42,14% 24,90% 41,93% -0,15% -0,21% Максимум 31,37% 7 31,37% 7 Минимум 19,00% 23,25% 19,00% 21,75% -1,50% Банка нема кредите у својој понуди / / / / / / б) Каматне стопе на кредитне картице на дуг у еврима Просечна редовна каматна стопа на кредитне картице на дуг у еврима на дан 31. март износила је 18,76%, што је за 1,33 п.п. више у односу на 31. децембар године; 64 Исто 65 Исто 66 Исто 67 Каматна стопа представља просек наведених каматних стопа 68 Исто 18

19 Извештај о резултатима анкете Каматне стопе су се кретале у распону од 15,60 до 22,73%; Кредитне картице с фиксним каматним стопама имају у својој понуди JUBMES bankа и Poljoprivredna banka Agrobanka; Просечна затезна каматна стопа на дуг у еврима је на дан 31. март износила 19,77%, што је за 2,97 п.п. више у односу на 31. децембар године. Табела 10. Преглед годишњих каматних стопа на коришћење и недозвољено прекорачење кредитног лимита по кредитним картицама за дуг у валути у периоду године Разлика 1Q-4Q Р.бр. Назив банке Редовна Затезна Редовна Затезна Редовна Затезна 1. AIK banka a.d. Niš 16,11% 2. Banca Intesa a.d. Beograd 20,60% ред.кс или зак.зат.кс ред.кс или зак.зат.кс 69 ред.кс или 16,11% зак.зат.кс 70 ред.кс или 20,60% зак.зат.кс 3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 15,60% 16,80% 15,60% 16,80% 4. JUBMES banka a.d. Beograd 9,27% 9,27% Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd / / 22,73% 22,73% Просек 17,43% 16,80% 18,76% 19,77% 1,33% 2,97% Максимум 20,60% 20,60% 22,73% 22,73% 2,13% 2,13% Минимум 15,60% 16,11% 15,60% 16,11% Банка нема кредите у својој понуди / / / / / / Д. ТЕКУЋИ РАЧУНИ а) Каматне стопе на дозвољено прекорачење Просечна редовна каматна стопа на дозвољено прекорачење по текућем рачуну на дан 31. март износила је 30,15%, што је за - 0,09 п.п. ниже у односу на 31. децембар године; Каматне стопе су се у првом тромесечју кретале у распону од 20,25 до 39,93%; Дозвољено прекорачење с фиксним каматним стопама имају у својој понуди Alpha bank, Banca Intesa, Crédit Agricole Srbija, Čačanska banka, Eurobank EFG, Erste Bank, Findomestic banka, Hypo Alpe-adria Bank, JUBMES banka, KBC banka, Komercijalna banka, Dunav banka, 69 Исто 70 Исто 71 Дат распон каматних стопа 19

20 Народна банка Србије Marfin Banka, Moskovska banka, NLB banka, OTP banka Srbija, Piraeus Banka, Poljoprivredna banka Agrobanka, Privredna banka Beograd, Srpska banka, Univerzal banka и VojvoĎanska banka. б) Каматне стопе на недозвољено прекорачење Просечна затезна каматна стопа на недозвољено прекорачење по текућем рачуну на дан 31. март године износила је 48,72%, за 0,71 п.п. више у односу на 31. децембар године; Ове каматне стопе кретале су се у првом тромесечју у распону од 23,20 до 70%. Табела 11. Преглед годишњих каматних стопа на одобрена дозвољена и недозвољенa прекорачењa по текућим рачунима грађана у периоду године Разлика 1Q-4Q Р.бр. Назив банке Дозвољено прекорачење Недозвољено прекорачење Дозвољено прекорачење Недозвољено прекорачење Дозвољено прекорачење Недозвољено прекорачење 1. AIK banka a.d. Niš 34,49% 42,58% 34,49% 42,58% 2. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 29,00% 29,00% 29,00% 3. Banca Intesa a.d. Beograd 39,93% 39,93% 39,93% 39,93% 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 34,13% 48,75% 33,25% 47,50% -0,88% -1,25% 5. Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad 38,00% зак.зат.кс + 350РСД ако је угов.кс 38,00% зак.зат.кс + 350РСД ако је камата 10 РСД 6. Credy banka a.d. Kragujevac 29,20% 58,69% 29,20% 58,69% 7. Čačanska banka a.d. Čačak 33,74% 58,59% 33,74% 58,59% 8. Eurobank EFG a.d. Beograd 33,50% 33,50% 33,50% 33,50% 9. Erste Bank a.d. Novi Sad 31,00% 61,15% 33,00% 61,15% 2,00% 10. Findomestic banka a.d. Beograd 25,73% 2WREPO+ 35% 25,73% 72 2WREPO+ 35% 11. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica 31,37% / 31,37% JUBMES banka a.d. Beograd 23,20% 23,20% KBC banka a.d. Beograd 22,99% 60,10% 22,99% 74 60,10% 15. Komercijalna banka a.d. Beograd 3 57,70% 3 56,00% -1,70% 16. Dunav banka a.d. Zvečan 20,25% 26,00% 20,25% 29,25% 3,25% 17. Marfin Bank a.d. Beograd 24,00% 24,00% 72 Исто 73 Исто 74 Исто 20

21 Извештај о резултатима анкете Р.бр. Назив банке Дозвољено прекорачење Разлика 1Q-4Q Недозвољено прекорачење Дозвољено прекорачење Недозвољено прекорачење Дозвољено прекорачење Недозвољено прекорачење 18. Moskovska banka a.d. Beograd 27,00% 45,00% 27,00% 75 45,00% 19. NLB banka a.d. Beograd 28,50% угов.кс 28,50% 20. Opportunity banka a.d. Novi Sad / / / / угов.кс 21. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 34,00% 6 34,00% Piraeus Bank a.d. Beograd 3 угов.кс Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd / / 26,34% 33,85% угов.кс 24. Privredna banka Beograd a.d. Beograd 29,84% 60,10% 29,84% 60,10% 25. ProCredit Bank a.d. Beograd 33,60% 7 33,60% Raiffeisen banka a.d. Beograd 3 угов.кс 3 угов.кс 27. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad 26,82% 69,59% 26,82% 69,59% 28. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 33,00% 6 33,00% Srpska banka a.d. Beograd 34,48% 51,10% 34,48% 51,10% 30. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 3 43,00% 3 43,00% 31. Univerzal banka a.d. Beograd 31,37% 31,37% 31,37% 31,37% 32. VojvoĎanska banka a.d. Novi Sad 23,30% 3 23,30% Volksbank a.d. Beograd 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% Просек 30,24% 48,01% 30,15% 48,72% -0,09% 0,71% Максимум 39,93% 7 39,93% 7 Минимум 20,25% 23,20% 20,25% 23,20% Банка нема кредите у својој понуди / / / / / / в) Трошкови одржавања текућег рачуна Трошкове одржавања текућег рачуна не наплаћују две банке, док их друге банке наплаћују у износу од 75 до 275 динара. Табела 12. Преглед трошковa одржавања рачуна у периоду године 1. AIK banka a.d. Niš 0,00 0,00 0,00 2. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 150,00 150,00 0,00 3. Banca Intesa a.d. Beograd 275,00 275, ,00 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 115,00 115, ,00 5. Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad 190,00 190,00 0,00 6. Credy banka a.d. Kragujevac 200,00 200,00 0,00 7. Čačanska banka a.d. Čačak 120,00 120,00 0,00 75 Исто 76 Накнада представља просек наведених накнада 77 Исто 21

22 Народна банка Србије 8. Eurobank EFG a.d. Beograd 158,75 167, ,25 9. Erste Bank a.d. Novi Sad 180,00 180,00 0, Findomestic banka a.d. Beograd 150,00 150,00 0, Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 150,00 195,00 45, Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica 150,00 150,00 0, JUBMES banka a.d. Beograd 150,00 150, , KBC banka a.d. Beograd 110,00 110,00 0, Komercijalna banka a.d. Beograd 150,00 150, , Dunav banka a.d. Zvečan 100,00 100,00 0, Marfin Bank a.d. Beograd 80,00 80,00 0, Moskovska banka a.d. Beograd 175,00 175, , NLB banka a.d. Beograd 110,00 110,00 0, Opportunity banka a.d. Novi Sad / / 21. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 155,00 155,00 0, Piraeus Bank a.d. Beograd 100,00 100,00 0, Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd / 150, Privredna banka Beograd a.d. Beograd 127,00 127, , ProCredit Bank a.d. Beograd 150,00 150,00 0, Raiffeisen banka a.d. Beograd 150,00 150,00 0, Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad 100,00 100,00 0, Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 150,00 150,00 0, Srpska banka a.d. Beograd 125,00 125, , Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 150,00 150,00 0, Univerzal banka a.d. Beograd 150,00 75, , VojvoĎanska banka a.d. Novi Sad 150,00 160,00 10, Volksbank a.d. Beograd 0,00 0,00 0,00 Просек 135,69 135,77 0,08 Максимум 275,00 275,00 0,00 Минимум 0,00 0,00 0,00 Банка нема кредите у својој понуди / / / г) Наплата одржавања текућег рачуна када је рачун неактиван Трошкове одржавања текућег рачуна када је рачун неактиван наплаћују девет банака. 78 Исто 79 Дат распон накнада 80 Исто 81 Исто 82 Накнада представља просек наведених накнада 83 Исто 84 Дат распон накнада 22

23 Извештај о резултатима анкете Табела 13. Да ли постоји наплата одржавања текућег рачуна када је рачун неактиван године Р.бр. Назив банке AIK banka a.d. Niš Не 2. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd Да 3. Banca Intesa a.d. Beograd Да Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd Не 5. Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad Да 6. Credy banka a.d. Kragujevac Не 7. Čačanska banka a.d. Čačak Не 8. Eurobank EFG a.d. Beograd Не Erste Bank a.d. Novi Sad Не 10. Findomestic banka a.d. Beograd Не 11. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Не 12. Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica He 13. JUBMES banka a.d. Beograd He 14. KBC banka a.d. Beograd Да 15. Komercijalna banka a.d. Beograd He Dunav banka a.d. Zvečan He 17. Marfin Bank a.d. Beograd Да и Не Moskovska banka a.d. Beograd Не 19. NLB banka a.d. Beograd He 20. Opportunity banka a.d. Novi Sad He 21. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad Да и Не Piraeus Bank a.d. Beograd He 23. Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd He 24. Privredna banka Beograd a.d. Beograd He ProCredit Bank a.d. Beograd Не 26. Raiffeisen banka a.d. Beograd Да 27. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad Не 28. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd Да 29. Srpska banka a.d. Beograd Не 30. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd Не 31. Univerzal banka a.d. Beograd Не 32. VojvoĎanska banka a.d. Novi Sad Не 33. Volksbank a.d. Beograd Не 85 Постоји наплата за одновни текући рачун, уколико постоје средства на рачуну 86 Накнада за одржавање неактивних рачуна се наплаћује само у случају да је салдо на рачуну једнак или већи од износа месечне накнаде 87 Накнада за одржавање неактивних рачуна се не наплаћује уколико рачун није имао промене у последња три месеца 88 Накнада за одржавање неактивних рачуна се наплаћује уколико се клијент уговорно обавезао да прима плату или пензију преко рачуна.уколико клијент 6 месеци не користи рачун он прелази у статус тзв мирујући рачун" где се наплата накнаде ради али само док клијент има средства на рачуну. За текући рачун где се клијент није уговорно обавезао да ће примати плату или пензију не постоји накнада за одржавање рачуна. 89 Накнада за одржавање неактивних рачуна се не наплаћује уколико је рачун отворен ван пакета, а наплаћује се уколико је рачун отворен у пакету 90 Накнада за одржавање пакет рачуна се не обрачунава за месец у коме клијент није имао промет по текућем рачуну, а чијом би наплатом текући рачун био доведен у неуговорено прекорачење салда рачуна 23

24 Народна банка Србије Е. ПРОСЕК КАМАТНИХ СТОПА / МАРЖИ КРЕДИТА У ПОНУДИ У првом тромесечју године није било знатних промена просека каматних стопа и каматних маржи кредита у понуди. Просек каматних стопа потрошачких и готовинских кредита је карактерисало умерено смањење. У четвртом тромесечју године четири банке су имале у понуди кредитне картице са дугом у валути, док их је у првом тромесечју године било пет, отуд велика разлика укупне каматне стопе у односу на четврто тромесечје. Табела 14. Преглед просека годишњих каматних стопа/маржи кредита у понуди у периоду године Кредити у понуди 1.А. Стамбени кредити Валута Просечна каматна маржа Промена у односу на Кредити са каматном стопом израженом као референтна каматна стопа плус маржа Индексирани у ЕУР 5,203% 5,235% 0,032% Индексирани у РСД 7,458% 7,269% -0,189% Кредити у понуди Валута Просечна каматна стопа Промена у односу на Б. Стамбени кредити Кредити са укупном каматном стопом (не утврђује на основу референтне каматне стопе) 2. Потрошачки кредити 3. Готовински кредити Индексирани у ЕУР 7,42% 7,58% 0,16% Индексирани у РСД 19,068% 19,306% 0,238% Индексирани у ЕУР 13,58% 13,19% -0,39% Индексирани у РСД 21,72% 21,54% -0,18% Индексирани у ЕУР 14,254% 14,118% -0,137% Индексирани у РСД 20,84% 20,56% -0,28% 4. Кредитне картице Редовна Дуг у РСД 25,05% 24,90% -0,15% Дуг у ЕУР 17,43% 18,76% 1,33% Затезна Дуг у РСД 42,14% 41,93% -0,21% Дуг у ЕУР 16,80% 19,77% 2,97% 5. Прекорачење по рачуну Дозвољено РСД 30,24% 30,15% -0,09% Недозвољено РСД 48,01% 48,72% 0,71% 24

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2014. Београд, мај 2014. Садржај Резиме... 3 А. Спољни дуг Републике Србије... 4 Б. Јавни дуг Републике Србије... 7 Прилог 1. Спољни дуг Републике Србије (прелиминарни

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 215 фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 215 фебруар ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Инструменти заштите од девизног ризика у Србији. Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018.

Инструменти заштите од девизног ризика у Србији. Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018. Инструменти заштите од девизног ризика у Србији Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018. САДРЖАЈ: I Стратегија динаризације II Заштита од ризика промене девизног курса III Нормативни

Více

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001), и члана 5. Уредбе о продаји капитала

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године Грађевинска дирекција Србије 1 oд 62 МЈН 13/17 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар 2017. године На основу чл. 39. став 1. и 61. Закона

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61 САДРЖАЈ: УВОД... 3 Техничке карактеристике...4 Тастатура...7 Распакивање...8 Укључење ЕРК ON/OFF...9 Увлачење папира...10 РУКОВАЊЕ КАСОМ... 11 Операциони модови...11 Програмски мод...13 Функционисање тастера

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

EWG W. CS Pračka Návod k použití 2 SR Машина за прање рубља Упутство за употребу 34

EWG W. CS Pračka Návod k použití 2 SR Машина за прање рубља Упутство за употребу 34 EWG 147540 W CS Pračka Návod k použití 2 SR Машина за прање рубља Упутство за употребу 34 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ОЈП: Код Sberbank а.д. Б.Лука и РЈП: Нова банка а.д.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ОЈП: Код Sberbank а.д. Б.Лука и РЈП: Нова банка а.д. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ОЈП: 567-323-10000645-84 Код Sberbank а.д. Б.Лука и РЈП:555-007-050348883-60 Нова банка а.д. Бања Лука Година XL Број: 3/2013 28.02.2013. године Уређује редакциони одбор Одговорни

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ! ЦВИЈО БАБИЋ генерални директор Напредак је судбина наше делатности ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.

СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ! ЦВИЈО БАБИЋ генерални директор Напредак је судбина наше делатности ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА. 1892 ЈКП БЕОГРАДСКИ И КАНАЛИЗАЦИЈА БРОЈ 285 l ДЕЦЕМБАР 2010. интервју ЦВИЈО БАБИЋ генерални директор Напредак је судбина наше делатности СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ! 1892 ИЗМЕЂУ ДВА А Хвала народу Јапана На Сто година

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

FP200 Упутство за коришћење

FP200 Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови... 5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ Оригинални научни рад УДК 343.14+347.94 doi:10.5937/zrpfns46-1888 Др Снежана Бркић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ Сажетак: Задатак је

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя Азбука Azbuka аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя 1) Tiskací písmena azbuky, která jsou stejná nebo podobná jako písmena latinky a stejně se

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

E /

E / NaтRw.q JП Електропривреда Србије" Београд - Огранак Дринско- Лимске ХЕ" Бајина Башта 6.05.6-E.02.01.-395522/18-2017 конкурсна документација Јн/2100/0104/2017 JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Катарина Н. Митрићевић-Штепанек ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ докторска дисертација Београд, 2015. UNIVERSITY

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО Година XX Рудо, 24. март 2017. године Број 3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1... На основу члана 53 б. Изборног закона Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број: 34/02,

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст Драги Тасић 1.Претекст Полиграф Комедија Скученградски писац је написао више књига, којима је опевао, описао и осудио крвав распад Југославије, а затим другим прозним књигама порекао и осудио јалову и

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM)

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX.1. Frazeotvorná báze život, smrt IX.1.1. живот / život / живот Klíčový komponent живот obsahují dva frazémy:

Více

Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број новембар 2017 године

Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број новембар 2017 године Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број 15 02 новембар 2017 године На основу члана 47. став (1) Закона о уређењу простора и грађењу ( Службени гласник Републике Српске, 40/13, 106/15 и 3/16),

Více

Пример-теоријска питања Година: Узети у обзир промене (смањење) обима градива ПРВА ЧЕТВРТИНА ГРАДИВА. Напомене:

Пример-теоријска питања Година: Узети у обзир промене (смањење) обима градива ПРВА ЧЕТВРТИНА ГРАДИВА. Напомене: Пример-теоријска питања Година: 2012. Узети у обзир промене (смањење) обима градива Напомене: Питања су подељена у 4 групе, у складу са поделом градива на 4 дела. Питања су формулисана тако да усмеравају

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

Поштујући све могуће изборе,

Поштујући све могуће изборе, Мирис земље Село мирише на жетву, косидбу, орање, брање грожђа, винограде... Село мирише на поток, камен, пропланке, на задовољство после обављеног посла, на изломљену врућу погачу, на огњиште. Село мирише

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více