Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2

3 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, Ostrava kancelář nadace ředitel nadace tajemník nadace Internetové stránky nadace: Založení: původní jako Nadace Muzeum pod Landekem transformace dle zákona č. 227/97 Sb včetně změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava. Registrace: Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne Č.j. Firm 4042/Rg. N 2/1 o zápisu do rejstříku nadací a nadačních fondů - oddíl N, vložka 2 IČ: DIČ: CZ Nadační jmění: Stav ke dni , - Kč - kmenové nadační jmění zřizovací - Termínovaný vklad Raiffeisenbank / , - Kč - kmenové jmění NIF - Termínovaný účet J&T Banka /5800 Statutární zástupci nadace: Ing, Miroslav Lenart, předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc., ředitel nadace Řídící normy pro činnost nadace: Statut Nadace Landek Ostrava Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Vnitřní předpis nadace pro hospodaření. Nadace k nevlastní a v účetnictví nevykazuje žádné akcie a finanční investice. Nadace nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Nadace podporuje projekty na záchranu hornických a kulturních památek, zachování hornických tradic, seznamování veřejnosti s historií hornictví a rovněž projekty, které řeší životní prostředí v oblasti Národní přírodní památky Landek.

4 Nadace Landek Ostrava v roce 2012 Ve výroční zprávě za rok 2012 a v jejím kalendáriu je výstižně zdokumentováno dění a aktivita členů správní rady a dozorčí Nadace Landek Ostrava. I přes pokračující a zhoršující se recesi v České republice a Evropě se podařilo zabezpečit pro 26 projektů přijatých po dvou kolech výběrového řízení do Nadačního programu roku Rovněž se podařilo díky vhodnému investování i přes neustále snižující se úrokové míry bankovních domů získat ,- Kč z výnosů nadačního jmění. Pro realizaci schválených projektů byla nadací v roce 2012 poskytnuta částka 1, ,-Kč. Potěšující je, že ,- Kč bylo získáno individuálně členy správní rady a dozorčí rady Nadace. Zásadní byla spolupráce s podnikovou Nadací OKD, která finančně výrazně přispěla k záchraně hornických památek a k udržování hornických tradic v regionu, v ČR i v zahraničí a rovněž k publikační činnosti. V souvislosti s revitalizací Landek parku (Hornického muzea) se správní rada a dozorčí rada na svých zasedáních pravidelně scházela v Kulturním domě v Petřkovicích a jednou jsme byli hosty MOb. Ostrava Třebovice. Všech tradičních, každoročně pořádaných akcí, jako bylo setkání s místopředsedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou v prostorách Senátu ČR, nominace a udělování cen Český permon, 16. Setkání hornických měst a obcí ČR v Chomutově, celostátní skok přes kůži v Mostě, oslavy Dne horníků v Karviné, oslavy hornického svátku sv. Barbory v Landekparku a dokonce i 5. Setkání hornických měst Slovenska se zúčastnili členové správní rady a dozorčí rady nadace. K výměně zkušeností a námětů pro další směřování činnosti nadace proběhlo při příležitosti svátku sv. Prokopa již 7. společné zasedání správní rady a dozorčí rady nadace se zástupci hornických neziskových organizací, tj. se zástupci Nadace OKD, Občanského sdružení Barborka, Hornického spolku Prokop, Moravskoslezské VTS, HGF VŠB-TU, KPHM, Dolní oblasti Vítkovice, Hornického spolku Prokop a redakce týdeníku Horník. V rámci regionu jsme se permanentně zabývali podporou projektů rekonstrukce Hornického muzea v Landek parku, informacemi i prohlídkou k zpřístupnění Dolní oblasti Vítkovice, které byly završeny zahajovacím koncertem Janáčkova máje v koncertní síni Gong bývalého plynojemu v květnu 2012 a podporou otevření stálé expozice hornictví města Havířova Historie psaná uhlím v prosinci Významná je podpora nadace KPHM, Techné Ostrava 2012, Landek parku a kulturních akcí na území města. Celoročně jsme přispívali články do hornického periodika Horník a Hornického zpravodaje KPHM. Potěšitelná je propagace hornických tradic v České televizi spoluúčastí členů správní rady nadace na 1. Prokopském skoku přes kůži 12. července 2012 v Landek parku, který byl vysílán v pořadu ČT,,Na cestě po o V rámci České republiky jsme přispěli k zhotovení, odhalení a vysvěcení sochy patronky horníků sv. Barbory v Chodově u Karlových Varů a slavnostního otevření Hornického skanzenu Dolu Jan Šverma v Žacléři. Nadace Landek Ostrava je jedním ze zakládajících členů Fóra dárců ČR a Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, kde jsme se zúčastňovali pravidelně všech setkání. V rámci Fóra dárců ČR jsme po přihlášení a prověření obdrželi v závěru roku 2012 Známku kvality, kterou můžeme využívat ve svých písemnostech. V červnu 2012 na 5. Stretnutiu bánských miest a obcí Slovenska v Banské Štiavnici obdržel člen správní rady nadace Ing. Josef Gavlas Čestný odznak ministerstva hospodárstva SR Za zachovanie tradícií. V listopadu 2012 byl Ing. Gavlas na Valné hromadě SHHS ČR zvolen místopředsedou tohoto Sdružení, které sdružuje 21 hornických a hutnických spolků ČR včetně dvou nadací. Díky své činnosti má Nadace Landek Ostrava dobré jméno i značku nejen v regionu, ale také v České republice i zahraničí. Hospodářská situace je špatná nejen u nás, ale v některých zemích Evropy je ještě daleko horší. Letos jsme se poprvé pokusili o získání vlastních finančních prostředků prodejem kalendářů, ale na vynaložené úsilí byl výsledek pomíjivý. Musíme se neustále snažit, abychom nacházeli řešení k zajištění alespoň stejné výše finančních prostředků k rozdělení na nadační projekty roku Dále musíme získávat pro činnost v nadaci více relativně mladých lidí z hornictví i hutnictví. Je to problém nejen v činnosti naší nadace, ale i v činnosti téměř všech hornických a hutnických spolků ČR, Slovenska, Polska a Maďarska, jak jsme mohli postřehnout v závěru roku Závěrem bychom chtěli upřímně poděkovat všem sponzorům, firmám i jednotlivcům, městům, městským obvodům, obcím a Nadaci OKD za finanční podporu, která umožnila plnění Nadačního programu roku 2012 k obnově a zachování hornických památek, udržování hornických tradic a zvyků, publikační a propagační činnosti a tím realizaci našich cílů, zakotvených ve Statutu nadace. Těšíme se na další spolupráce a věříme, že Vaše přízeň Nadaci Landek Ostrava bude zachována i v roce Ing. Josef Gavlas člen správní rady Nadace Landek Ostrava

5 J. GAVLAS V SENÁTU S MÍSTOPŘEDSEDOU B.SOBOTKOU SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST V CHOMUTOVĚ

6 Kalendárium 2012 LEDEN - Funkcionáři nadace jednali se šéfredaktorem Horníka Mgr. Lysem o spolupráci v roce Dne 9.1. se Ing. Lenart a Ing. Přepiora zúčastnili jednání s ředitelem Nadace OKD Ing. Suchánkem k problematice spolupráce v roce ÚNOR - Dne se Ing. Gavlas zúčastnil setkání s místopředsedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou v Praze. Nadace obdržela pamětní list k tomuto setkání. - Dne se Ing Gavlas zúčastnil v Praze jednání Asociace nadací v rámci Fóra dárců. - Dne se nadace zapojila do akce na udělení Známky kvality, které organizovalo Fórum dárců BŘEZEN - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili jednání SHHS v Příbrami. Hornické konzilium posuzovalo návrhy na udělení ceny Český Permon 2012 a valná hromada řešila organizační záležitosti. DUBEN - Dne se PhDr. Hamza zúčastnil zahájení Festivalu malé hudby, pořádaného v kulturním domě a v Husově sboru v Michálkovicích. - Dne se Ing. Lenart zúčastnil Dne Země v Porubě, kde se nadace prezentovala grafickým panelem. - Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas se zúčastnili 16. setkání hornických měst a obcí, pořádaného ve dnech v Chomutově. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili v Chomutově mimořádné valné hromady SHHS. Na jednání byly schváleny nové stanovy sdružení a ideové zásady pro udělování ceny český Permon. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Vychopeň zúčastnili celostátního skoku přes kůži, konaného v Mostě. KVĚTEN - Dne se Ing. Vychopeň zúčastnil za nadaci výroční schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing.Mojžíšek zúčastnili zahajovacího koncertu Janáčkova máje v koncertní síni GONG, vybudované v bývalém plynojemu v Dolní oblasti Vítkovice. - Dne byla uskutečněna exkurze členů správní a dozorčí rady nadace do Dolní oblasti Vítkovice. - Zasedání správní a dozorčí rady se uskutečnilo na pozvání MOb v Třebovicích. ČERVEN - Ing. Gavlas se zúčastnil ve dnech 21. až stretnutia banských miest a obcí v Banské Bystrici a obdržel zde čestný odznak ministerstva hospodárstva SR Za zachovanie tradicií. - Dne bylo v kulturním domě v Petřkovicích uskutečněno již sedmé společné zasedání hornických neziskových organizací u příležitosti hornického svátku sv. Prokopa. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili slavnostního otevření Hornického skanzenu Dolu Jan Šverma v Žacléři.

7 ČERVENEC - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili v Harendě na Landek Parku natáčení 1. Prokopského skoku přes kůži. SRPEN - V měsíci srpnu byla provedena v kanceláři nadace výměna oken. Z tohoto důvodu byl částečně na zhruba týden omezen provoz kanceláře nadace. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili odhalení a svěcení sochy sv. Barbory v Chodově u Sokolova. - Dne se Ing. Gavlas zúčastnil oslav 10. výročí vzniku Malokarpatského hornického spolku v Pezinku. ZÁŘÍ - Dne se zúčastnili Ing. Tabášek a Ing. Kurial oslav Dne Horníků v Karviné. - Dne oslavil 80.té narozeniny dlouholetý člen dozorčí rady nadace Ing. Karel Šmaus. - Ing. Gavlas se zúčastnil Šachťáku na Dole Michal. ŘÍJEN - Ve dnech 17. a proběhl v DK POKLAD v Porubě Mezinárodní festival TECHNÉ OSTRAVA Za nadaci se zúčastnili Ing. Tabášek a Ing. Gavlas. V rámci festivalu pak předal Ing. Lenart Prof. Grygárkovi Cenu Ing. Vopaska, udělenou na návrh nadace za celoživotní dílo v oblasti hornictví. LISTOPAD - Dne se Ing. Počta, CSc. zúčastnil v Domě knihy Librex vernisáže výstavy Miloše Poláška Akt/RE-ART. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili Valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků konané v Jihlavě. Místopředsedou SHHS byl zvolen Ing. Gavlas. - Dne se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc., PhDr. Hamza a Ing. Gavlas zúčastnili v multifunkční aule GONG ve Vítkovicích konference k ukončení projektu Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Vítkovice. - Dne se Ing. Gavlas zúčastnil vyhodnocení 4. ročníku soutěže Nadace OKD o nejlepší projekt roku 2012, která se uskutečnila v kompresorovně na Landek Parku. PROSINEC - Dne vystoupil Ing. Gavlas s příspěvkem o činnosti nadace na záchraně hornických památek na konferenci pořádané KPHM na VŠB Ostrava. - Dne se Ing. Lenart a Ing. Gavlas zúčastnili v kompresorovně na Landek Parku tradiční oslavy hornického svátku sv. Barbory, pořádaného KPHM. - Dne obdržela nadace zprávu, že Fórum dárců udělilo nadaci Známku kvality, kterou může využívat jako záruku kvalitní činnosti ve svých propagačních materiálech. - Dne se Ing. Přepiora, Ing. Gavlas a Ing. Kurial zúčastnili v kulturním domě v Havířově otevření výstavy Historie psaná uhlím - Na poslední zasedání správní a dozorčí rady v roce byli přizváni představitelé Dolní oblasti Vítkovice, Landek Parku a KPHM v Ostravě.

8 ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V TŘEBOVICÍCH SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ HORNICKÝCH NEZISKOVEK

9 Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2012 V měsíci listopadu došlo ke změnám ve složení správní a dozorčí rady nadace. Ing. Petr Vychopeň abdikoval na funkci člena správní rady nadace a na jeho místo byl zvolen členem správní rady Jan Becher. Členem dozorčí rady byl posléze zvolen Ing. Petr Vychopeň místo Ing. Karla Šmause, který se rozhodl dále nekandidovat. Ing. Miroslav Lenart předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc. ředitel Nadace Ing. Pavel Mojžíšek pokladník a správce nadačního jmění Ing. Jaroslav Přepiora tajemník Nadace Jiří Dřevjaný Ing. Čestmír Vlček Ing. Miloslav Laipert Ing. Josef Gavlas Ing. Petr Vychopeň do 11/2012 Ing. Jan Počta, CSc. Ing. Radomír Tabášek Ing. Jan Kurial Jan Becher od 11/2012

10 Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2012 PhDr. Pavel Hamza předseda dozorčí rady Ing. Aleš Stejskal Ing. Karel Šmaus do 11/2012 Ing. Petr Vychopeň od 11/2012

11

12

13 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v zjednodušeném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Nadace Landek... Prokešovo nám Ostrava

14 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Nadace Landek... Prokešovo nám Ostrava

15

16

17 VYHODNOCENÍ NADAČNÍHO PROGRAMU ROKU Do Nadačního programu roku 2012 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 27 projektů a dva projekty vlastní. Realizováno bylo 26 projektů, z toho jeden vlastní projekt. Projekty číslo 368 a 392 byly stornovány přihlašovateli, vlastní projekt 377 byl stornován nadací. PROJEKT 365 HORNICKÝ KALENDÁŘ TĚŽNÍ VĚŽE NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt nadace Termín realizace: 10/2012 KULTURA ,- Kč Smíšené z fundraisingu a z NIF Další - již patnáctý ročník - vydání hornického kalendáře s motivy těžních věží Ing. Vopaska byl tentokrát doplněn o tužkokresby Prof. Prokopa. Pro financování vlastního projektu použila nadace prostředky získané z grantu Statutárního města Ostravy, Statutárního města Havířova a dále nadační dary firem Green Gas DPB a.s. a Lamega s.r.o. Část nákladů projektu byla rovněž hrazena z výnosů z NIF. PROJEKT 366 UMÍSTĚNÍ SOCHY sv. BARBORY V KOSTELE sv. VAVŘINCE V CHODOVĚ. Hornický spolek SOLES CHodov, občanské sdružení Termín realizace: 10/2012 KULTURA ,- Kč N I F Nadace podpořila projekt hornického spolku SOLES, který je členem Sdružení hornických a hutnických spolků. Projekt řešil instalaci sochy hornické patronky sv. Barbory v kostele sv. Vavřince v Chodově, kde jsou pořádány společensko kulturní akce. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

18 PROJEKT 367 OSVĚTLENÍ MINERALOGICKÉ SBÍRKY. Občanské sdružení MELCHIOR Termín realizace: 06/2012 VZDĚLÁNÍ ,- Kč Fundraising Projekt řešil instalaci osvětlení mineralogické sbírky, která je ve vlastnictví občanského sdružení a slouží pro vzdělání mládeže na biskupském gymnáziu v Ostravě Porubě. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané fundraisingem od firem OZO Ostrava, EXPOL-TRADE a THK-ČECHPOL. PROJEKT 368 SBORNÍK O DOLOVÁNÍ ČERNÉHO UHLÍ V OBLASTI RTYŇSKO BOHDAŠÍNSKÉ NA JESTŘEBÍCH HORÁCH. Václav JIRÁSEK, fyzická osoba PROJEKT BYL STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM PROJEKT 369 KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO ORCHESTRU MÁJOVÁK V ROCE MÁJOVÁK, dechový orchestr,karviná, občanské sdružení Termín realizace: 08/2012 KULTURA ,- Kč Smíšené z fundraisingu a z NIF. Nadace již tradičně podporuje koncertní aktivity dechového orchestru Májovák, který vychází z tradic hornických dechovek. Projekt podpořil 2 koncertní vystoupení tohoto orchestru. Pro financování projektu použila nadace nadačních darů od firem MTA Ostrava, AUTO HELLER, Jiří VANĚK, THK-ČECHPOL a od MOb Slezská Ostrava. Projekt byl rovněž financován z výnosů z NIF.

19 PROJEKT 370 FESTIVAL MALÉ HUDBY. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice, státní správa Termín realizace: 05/2012 KULTURA ,- Kč Fundraising. Projekt řešil podporu koncertních vystoupení v kulturním domě a v Husově sboru v Michálkovicích. Čtyři festivalová vystoupení byly zaměřeny na na vystoupení umělců s netradičními, a exotickými hudebními nástroji. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů GEMEC-UNION, DALKIA ČR, EKOSTAV-MORAVIA a ze smlouvy o spolupráci s RENOMIA a.s. PROJEKT SETKÁNÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH MĚST A OBCÍ V CHOMUTOVĚ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 05/2012 KULTURA ,- Kč Smíšené z fundraisingu a N I F Projekt řešil zajištěni prezentace hornických neziskových organizací Ostravy na dalším ročníku setkání, na kterém se prezentují především představitelé měst a obcí, ale i neziskové organizace Sdružení hornických a hutnických spolků. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od firem Vítkovice a.s., Lamega s.r.o. a daru MOb Petřkovice. Projekt byl rovněž financován z výnosů z NIF. PROJEKT 372 HORNICKÝ VIDEOZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 10/2012 KULTURA ,- Kč N I F Další ročník zaznamenání na DVD společensko-kulturních akcí především Klubu, ale i hornických neziskových organizací. Zpracovaný materiál slouží jako prezentační a propagační materiál. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

20 PROJEKT 373 HORNICKÝ ZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termíny realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč NIF Nadace podpořila další ročník vydávání Hornického zpravodaje. Tento čtvrtletník přináší informace o činnosti neziskových organizací, články o vývoji a významu hornictví a společenskou rubriku. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT 374 KULTURNÍ DĚDICTVÍ ROSICKO - OSLAVANSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACE. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, příspěvková organizace Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč Fundraising. Vydaná publikace prezentuje průmyslový rozvoj oblasti Jižní Moravy, založený na dobývání uhlí v Rosicko-Oslavanském revíru. Pro financování výše uvedeného projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů firem UNIGEO, FITE, ENEZA, AWT, SmVaK, Šrot Gebeshuber, OKD-HBZS, dále od Města Orlová a především nadační příspěvek Nadace OKD. PROJEKT 375 PUBLIKACE DOLOVÁNÍ NA PODBLANICKU. Český svaz ochránců přírody, základní organizace Vlašim, občanské sdružení. Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč N I F Kniha zachycuje historii těžby nerostných surovin pod vrchem Blaník a to od středověku až po současnost. Projekt financovaný z NIF podpořil oblast seznamování veřejnosti s historií hornictví.

21 PROJEKT 376 TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Termín realizace: 11/2012 KULTURA/VZDĚLÁNÍ ,- Kč N I F Projekt řešil vydání pomůcky pro výuku informační brožury formátu A 4, která zachycuje historii dobývání uhlí v Petřvaldě. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT 377 KŘEST HORNICKÉHO KALENDÁŘE NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt PROJEKT BYLY STRORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM. PROJEKT 378 GALERIE ZDRAVÉHO MĚSTA KARVINÁ 2000, obecně prospěšná společnost Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Nadace podpořila pořádání výstav ve foyer Slezské univerzity v Karviné. Výstavy zachycují společenské a kulturní dění ve města a jsou zde prezentování nejen místní umělci, ale v rámci příhraniční spolupráce i umělci z Polska. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

22 PROJEKT 379 KAHAN CUP SNAKES OSTRAVA, občanské sdružení Termín realizace: 10/2012 DĚTI ,- Kč Fundraising Nadace podpořila další ročník turnaje v košíkové mládeže. Součástí turnaje je návštěva hornické expozice Landek Parku a seznámení s hornickými tradicemi Ostravy. Pro financování projektu byly použity prostředky získané z nadačních darů od firem GARÁŽE OSTRAVA, KOEXPRO a RENOMIA a.s., dále od RBP Zdravotní pojišťovny a rovněž od obcí Markvartovice, Šilheřovice, Ludgeřovice, Lužice, města Petřvald a MOb Vítkovice. PROJEKT 380 OPRAVA OBJEKTU STOLÁRNY V AREÁLU LANDEK PARKU KULTURNÍ PAMÁTKA - 1. ETAPA. Vítkovice Holding a.s. Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč Fundraising Objekt bývalé stolárny, který je kulturní památkou byl poškozen požárem. Projekt řešil jako první etapu opravu tohoto objektu po požáru. Další etapou bude v příštím roce výstavba střediska pro cykloturistiku. Projekt byl financován z nadačního příspěvku NADACE OKD. PROJEKT 381 ZACHOVÁNÍ STÁLÉ EXPOZICE O HISTORII PLYNÁRENSTVÍ NA OSTRAVSKU. Klub plynárenské historie, občanské sdružení Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč N I F Projekt řešil příspěvek nadace pro zachování expozice o historii plynárenství na Ostravsku, která je umístěny v prostorách Národní kulturní památky Důl Michal. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

23 ŽACLÉŘ CHODOV

24 SPONZOŘI ROKU 2012 MĚSTA: PETŘVALD ORLOVÁ BOHUMÍN OBCE: ŠILHEŘOVICE LUŽICE STONAVA MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY: PETŘKOVICE VÍTKOVICE SLEZSKÁ OSTRAVA PORUBA TŘEBOVICE OKD, a.s.: ZÁSOBOVÁNÍ IT BANKY A POJIŠŤOVNY: R E N O M I A RBP POJIŠŤOVNA NADACE: FYZICKÉ OSOBY: ING. PŘEMYSL POSPĚCH

25 PODNIKY A PODNIKATELÉ: R RENT - king, s.r.o. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

26 TECHNÉ HAVÍŘOV - VÝSTAVA

27 PROJEKT 382 PLENÁRNÍ SCHŮZE KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 07/2012 JINÉ ,- Kč Fundraising Projekt řešil příspěvek nadace k zajištění výroční plenární schůze KPHM, která řeší nejen výsledky roční práce, ale i spolupráci s hornickými neziskovými organizacemi. Pro financování projektu využila nadace prostředky získané z nadačních darů firmy TEAM MAAT a příspěvku MOb Poruba a Ing. Přemysla Pospěcha. PROJEKT 383 SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA U PŘÍLEŽITOSTI HORNICKÉHO SVÁTKU SVATÉ BARBORY. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Příspěvek nadace k zajištění již tradiční oslavy hornického svátku sv. Barbory, konané na Landek Parku jako udržování hornických tradic. Současně je zde prezentována činnost hornických neziskových organizací. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT 384 VYDÁNÍ HORNICKÝCH POVÍDEK GUSTAVA MORCINKA V ČEŠTINĚ. Sdružení přátel polské knihy, občanské sdružení Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Nadace podpořila vydání publikace povídek známého polského spisovatele, který napsal příběhy z hornického prostředí. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

28 PROJEKT 385 PAVEL HELEBRAND JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA. Ilona KUČEROVÁ, fyzická osoba Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Projekt podpořil uspořádání čtyř koncertů v kostele sv. Václava v Ostravě. Vánoční zpěvohra byla iniciována legendami ze života sv. Františka z Assisi. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT STRETNUTIE BANSKÝCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA BANSKÁ ŠTIAVNICA. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 08/2012 KULTURA ,- Kč N I F Projekt řešil zajištění účasti hornických neziskových organizací Ostravska na 5. setkání hornických měst a obcí v Banské Štiavnici, kterého se zúčastnili členové Sdružení hornických a hutnických spolků. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT 387 VÝSTAVA HISTORIE PSANÁ UHLÍM. HORNICKÉ TRADICE PARTNERSKÝCH MĚST HAVÍŘOV JASTRZEMBIE. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Stálá výstava v Havířově zachycuje vliv hornictví na rozvoj oblasti Karvinska a především Havířova a současně vzájemné ovlivnění života a tradic v rámci Slezska při spolupráci s městem Jastrzembie. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

29 PROJEKT 388 MONOGRAFIE KRAJINA Z DRUHÉ RUKY NOVÁ IDENTITA PRŮMYSLOVÉ KRAJINY A SPECIFIKA TVORBY ZELENĚ V POSTINDUSTRIÁLNÍCH AREÁLECH. Ing. Daniel Matějka, fyzická osoba Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč N I F Vydaná knihy má být inspirací pro revitalizaci průmyslových areálů podle zkušeností a vzorů, uplatněných při útlumu některých lokalit v Německu. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ GEOMECHANICKÉ A GEOFYZIKÁLNÍ KOLOKVIUM. Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce Termín realizace: 06/2012 VZDĚLÁNÍ ,- Kč Fundraising Podpora nadace pro uspořádání kolokvia s mezinárodní účastíi o nejnovějších poznatcích z oboru geofyziky a geomechaniky. Projekt byl financován z nadačních darů firmy Polcarbo, daru Města Bohumína a příspěvku Nadace OKD. PROJEKT 390 KRAJINA NAD POKLADEM. Občanské sdružení STREET PLZEŇ. Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč N I F Obsáhlá publikace autora Jana Drnka zachycuje hornickou činnost a pozůstatky po ní v oblasti Plzeňska. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

30 PROJEKT 391 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ A TELEVIZNÍCH POŘADŮ O TECHNICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PAMÁTKÁCH. TECHNÉ OSTRAVA Dům kultury POKLAD, příspěvková organizace Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč Fundraising Podpora dalšímu ročníku festivalu o technických a průmyslových památkách a udělování Ceny Ing. Stanislava Vopaska za zásluhy o individuální přínos k záchraně památek. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od firem OVaK, POL-ALPEX, MARKAGRO, MONTANEX a z nadačního příspěvku Nadace OKD. PROJEKT 392 ZÁCHRANA UNIKÁTNÍ HUTNICKÉ PAMÁTKY. LORENZOVY DŘEVOUHELNÉ HUTĚ NA DRAKOVĚ. Spolek přátel Vrbenska, občanské sdružení PROJEKT BYL STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM. PROJEKT 393 ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JAROSLAVU VOGELOVI. Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Projekt podpořil instalování pamětní desky na jeho rodném domě dirigentu Jaroslavu Vogelovi jako významné osobnosti Ostravy. Projekt byl financován z výnosů z NIF. OSTRAVA ÚNOR 2013.

31 BARBORKA EXKURZE ČLENŮ SR a DR V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE

32 NADAČNÍ PROGRAM ROKU REKAPITULACE. Rozdílná hodnota nadačních příspěvků dle této tabulky oproti účetní uzávěrce vyplývá z časového rozlišení poskytovaných nadačních příspěvků.

33 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE OBLASTÍ PODPORY * věcný dar

34 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ DLE DÁRCŮ * věcný dar

35 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE PŘÍJEMCŮ * věcný dar

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Vytiskla: Tiskárna Pavel Všolek PROPIS - Ostrava

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal) Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava 596 262 228 - kancelář nadace 724 133 630 - ředitel

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava Obálka: Areál dolu Hlubina a DOV Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava do 31.12.2013 Vítkovická

Více

Sv. Barbora 2014 - LANDEK PARK

Sv. Barbora 2014 - LANDEK PARK Sv. Barbora 2014 - LANDEK PARK Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Sídlo: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Kontakty: 595 620 045 kancelář nadace 603 472 213 ředitel nadace 604 168 008 tajemník

Více

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava 596 262 228 - kancelář nadace 724 133 630 - ředitel nadace 604 168 008 - tajemník nadace

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

Správní rada Nadace LANDEK Ostrava

Správní rada Nadace LANDEK Ostrava Správní rada Nadace LANDEK Ostrava Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Sídlo: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Kontakty: 595 620 045 kancelář nadace 604 639 737 předseda správní rady nadace 603

Více

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení S T A N O V Y Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení 1. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 Obsah Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 I. Seznámení s výroční zprávou 1 1. Registrace občanského sdruženi u ministerstva vnitra 2. Volba výboru sdruženi, předsedy a místopředsedy

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Název: Institut pro hermeneutiku (dále jen sdružení ) Sídlo: Brno Adresa: Institut pro hermeneutiku, Magdalena Konečná, Marie Majerové 473/6,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 CENTRUM PRO VÝZKUM ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ LITOSFÉRY Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 podle 30 zákona o veřejných výzkumných institucích, č. 341/2005 Sb. V Úvalech dne 22.6.2012 Obsah

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady. Vážení přátelé,

Úvodní slovo předsedy správní rady. Vážení přátelé, Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo předsedy správní rady Vážení přátelé, dovoluji si toto oslovení proto, že na úvod naší zprávy chci poděkovat všem podporovatelům nově založeného Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ,

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2006. Pod Landekem

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2006. Pod Landekem O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ II. čtvrtletí 2006 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s.

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s. Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. www.cdopk.org Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1. Spolek Česko-Dominikánská

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2011 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Název: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00 Datum založení:

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo S t a n o v y Hornického spolku Solles Chodov Čl.1 Název a sídlo Název: Hornický spolek Solles Chodov (dále jen "sdružení ") Sídlo: Hrnčířská 462, 357 35 Chodov Čl.2 Statut sdružení Sdružení je dobrovolné,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

V Jankově dne Zpracoval: Ing. Jan Jílek, ředitel

V Jankově dne Zpracoval: Ing. Jan Jílek, ředitel Výroční zpráva Občané Jankova a Holašovic sobě a všem, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 V Jankově dne 27. 6. 2015 Zpracoval: Ing. Jan Jílek, ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI o.p.s. ROK 2014 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok 6. 1. - 31. 8. 2016 Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková Mgr. Simona Fingerhutová OBSAH Spolek rodičů a přátel dětí a školy při

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2002 SÍDLO NADACE NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU NEMOCNIČNÍ 15 466 60 JABLONEC NAD NISOU IČO 64 04 58 38 ČERVEN 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE NEMOCNICE

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 62. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. července (č. 906/62 920/62)

- 1 - U S N E S E N Í. z 62. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. července (č. 906/62 920/62) - 1 - U S N E S E N Í z 62. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. července 2013 (č. 906/62 920/62) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, R. Schmuch Omluveni : Ing.

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více