Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2

3 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, Ostrava kancelář nadace ředitel nadace tajemník nadace Internetové stránky nadace: Založení: původní jako Nadace Muzeum pod Landekem transformace dle zákona č. 227/97 Sb včetně změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava. Registrace: Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne Č.j. Firm 4042/Rg. N 2/1 o zápisu do rejstříku nadací a nadačních fondů - oddíl N, vložka 2 IČ: DIČ: CZ Nadační jmění: Stav ke dni , - Kč - kmenové nadační jmění zřizovací - Termínovaný vklad Raiffeisenbank / , - Kč - kmenové jmění NIF - Termínovaný účet J&T Banka /5800 Statutární zástupci nadace: Ing, Miroslav Lenart, předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc., ředitel nadace Řídící normy pro činnost nadace: Statut Nadace Landek Ostrava Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Vnitřní předpis nadace pro hospodaření. Nadace k nevlastní a v účetnictví nevykazuje žádné akcie a finanční investice. Nadace nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Nadace podporuje projekty na záchranu hornických a kulturních památek, zachování hornických tradic, seznamování veřejnosti s historií hornictví a rovněž projekty, které řeší životní prostředí v oblasti Národní přírodní památky Landek.

4 Nadace Landek Ostrava v roce 2012 Ve výroční zprávě za rok 2012 a v jejím kalendáriu je výstižně zdokumentováno dění a aktivita členů správní rady a dozorčí Nadace Landek Ostrava. I přes pokračující a zhoršující se recesi v České republice a Evropě se podařilo zabezpečit pro 26 projektů přijatých po dvou kolech výběrového řízení do Nadačního programu roku Rovněž se podařilo díky vhodnému investování i přes neustále snižující se úrokové míry bankovních domů získat ,- Kč z výnosů nadačního jmění. Pro realizaci schválených projektů byla nadací v roce 2012 poskytnuta částka 1, ,-Kč. Potěšující je, že ,- Kč bylo získáno individuálně členy správní rady a dozorčí rady Nadace. Zásadní byla spolupráce s podnikovou Nadací OKD, která finančně výrazně přispěla k záchraně hornických památek a k udržování hornických tradic v regionu, v ČR i v zahraničí a rovněž k publikační činnosti. V souvislosti s revitalizací Landek parku (Hornického muzea) se správní rada a dozorčí rada na svých zasedáních pravidelně scházela v Kulturním domě v Petřkovicích a jednou jsme byli hosty MOb. Ostrava Třebovice. Všech tradičních, každoročně pořádaných akcí, jako bylo setkání s místopředsedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou v prostorách Senátu ČR, nominace a udělování cen Český permon, 16. Setkání hornických měst a obcí ČR v Chomutově, celostátní skok přes kůži v Mostě, oslavy Dne horníků v Karviné, oslavy hornického svátku sv. Barbory v Landekparku a dokonce i 5. Setkání hornických měst Slovenska se zúčastnili členové správní rady a dozorčí rady nadace. K výměně zkušeností a námětů pro další směřování činnosti nadace proběhlo při příležitosti svátku sv. Prokopa již 7. společné zasedání správní rady a dozorčí rady nadace se zástupci hornických neziskových organizací, tj. se zástupci Nadace OKD, Občanského sdružení Barborka, Hornického spolku Prokop, Moravskoslezské VTS, HGF VŠB-TU, KPHM, Dolní oblasti Vítkovice, Hornického spolku Prokop a redakce týdeníku Horník. V rámci regionu jsme se permanentně zabývali podporou projektů rekonstrukce Hornického muzea v Landek parku, informacemi i prohlídkou k zpřístupnění Dolní oblasti Vítkovice, které byly završeny zahajovacím koncertem Janáčkova máje v koncertní síni Gong bývalého plynojemu v květnu 2012 a podporou otevření stálé expozice hornictví města Havířova Historie psaná uhlím v prosinci Významná je podpora nadace KPHM, Techné Ostrava 2012, Landek parku a kulturních akcí na území města. Celoročně jsme přispívali články do hornického periodika Horník a Hornického zpravodaje KPHM. Potěšitelná je propagace hornických tradic v České televizi spoluúčastí členů správní rady nadace na 1. Prokopském skoku přes kůži 12. července 2012 v Landek parku, který byl vysílán v pořadu ČT,,Na cestě po o V rámci České republiky jsme přispěli k zhotovení, odhalení a vysvěcení sochy patronky horníků sv. Barbory v Chodově u Karlových Varů a slavnostního otevření Hornického skanzenu Dolu Jan Šverma v Žacléři. Nadace Landek Ostrava je jedním ze zakládajících členů Fóra dárců ČR a Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, kde jsme se zúčastňovali pravidelně všech setkání. V rámci Fóra dárců ČR jsme po přihlášení a prověření obdrželi v závěru roku 2012 Známku kvality, kterou můžeme využívat ve svých písemnostech. V červnu 2012 na 5. Stretnutiu bánských miest a obcí Slovenska v Banské Štiavnici obdržel člen správní rady nadace Ing. Josef Gavlas Čestný odznak ministerstva hospodárstva SR Za zachovanie tradícií. V listopadu 2012 byl Ing. Gavlas na Valné hromadě SHHS ČR zvolen místopředsedou tohoto Sdružení, které sdružuje 21 hornických a hutnických spolků ČR včetně dvou nadací. Díky své činnosti má Nadace Landek Ostrava dobré jméno i značku nejen v regionu, ale také v České republice i zahraničí. Hospodářská situace je špatná nejen u nás, ale v některých zemích Evropy je ještě daleko horší. Letos jsme se poprvé pokusili o získání vlastních finančních prostředků prodejem kalendářů, ale na vynaložené úsilí byl výsledek pomíjivý. Musíme se neustále snažit, abychom nacházeli řešení k zajištění alespoň stejné výše finančních prostředků k rozdělení na nadační projekty roku Dále musíme získávat pro činnost v nadaci více relativně mladých lidí z hornictví i hutnictví. Je to problém nejen v činnosti naší nadace, ale i v činnosti téměř všech hornických a hutnických spolků ČR, Slovenska, Polska a Maďarska, jak jsme mohli postřehnout v závěru roku Závěrem bychom chtěli upřímně poděkovat všem sponzorům, firmám i jednotlivcům, městům, městským obvodům, obcím a Nadaci OKD za finanční podporu, která umožnila plnění Nadačního programu roku 2012 k obnově a zachování hornických památek, udržování hornických tradic a zvyků, publikační a propagační činnosti a tím realizaci našich cílů, zakotvených ve Statutu nadace. Těšíme se na další spolupráce a věříme, že Vaše přízeň Nadaci Landek Ostrava bude zachována i v roce Ing. Josef Gavlas člen správní rady Nadace Landek Ostrava

5 J. GAVLAS V SENÁTU S MÍSTOPŘEDSEDOU B.SOBOTKOU SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST V CHOMUTOVĚ

6 Kalendárium 2012 LEDEN - Funkcionáři nadace jednali se šéfredaktorem Horníka Mgr. Lysem o spolupráci v roce Dne 9.1. se Ing. Lenart a Ing. Přepiora zúčastnili jednání s ředitelem Nadace OKD Ing. Suchánkem k problematice spolupráce v roce ÚNOR - Dne se Ing. Gavlas zúčastnil setkání s místopředsedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou v Praze. Nadace obdržela pamětní list k tomuto setkání. - Dne se Ing Gavlas zúčastnil v Praze jednání Asociace nadací v rámci Fóra dárců. - Dne se nadace zapojila do akce na udělení Známky kvality, které organizovalo Fórum dárců BŘEZEN - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili jednání SHHS v Příbrami. Hornické konzilium posuzovalo návrhy na udělení ceny Český Permon 2012 a valná hromada řešila organizační záležitosti. DUBEN - Dne se PhDr. Hamza zúčastnil zahájení Festivalu malé hudby, pořádaného v kulturním domě a v Husově sboru v Michálkovicích. - Dne se Ing. Lenart zúčastnil Dne Země v Porubě, kde se nadace prezentovala grafickým panelem. - Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas se zúčastnili 16. setkání hornických měst a obcí, pořádaného ve dnech v Chomutově. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili v Chomutově mimořádné valné hromady SHHS. Na jednání byly schváleny nové stanovy sdružení a ideové zásady pro udělování ceny český Permon. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Vychopeň zúčastnili celostátního skoku přes kůži, konaného v Mostě. KVĚTEN - Dne se Ing. Vychopeň zúčastnil za nadaci výroční schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing.Mojžíšek zúčastnili zahajovacího koncertu Janáčkova máje v koncertní síni GONG, vybudované v bývalém plynojemu v Dolní oblasti Vítkovice. - Dne byla uskutečněna exkurze členů správní a dozorčí rady nadace do Dolní oblasti Vítkovice. - Zasedání správní a dozorčí rady se uskutečnilo na pozvání MOb v Třebovicích. ČERVEN - Ing. Gavlas se zúčastnil ve dnech 21. až stretnutia banských miest a obcí v Banské Bystrici a obdržel zde čestný odznak ministerstva hospodárstva SR Za zachovanie tradicií. - Dne bylo v kulturním domě v Petřkovicích uskutečněno již sedmé společné zasedání hornických neziskových organizací u příležitosti hornického svátku sv. Prokopa. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili slavnostního otevření Hornického skanzenu Dolu Jan Šverma v Žacléři.

7 ČERVENEC - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili v Harendě na Landek Parku natáčení 1. Prokopského skoku přes kůži. SRPEN - V měsíci srpnu byla provedena v kanceláři nadace výměna oken. Z tohoto důvodu byl částečně na zhruba týden omezen provoz kanceláře nadace. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili odhalení a svěcení sochy sv. Barbory v Chodově u Sokolova. - Dne se Ing. Gavlas zúčastnil oslav 10. výročí vzniku Malokarpatského hornického spolku v Pezinku. ZÁŘÍ - Dne se zúčastnili Ing. Tabášek a Ing. Kurial oslav Dne Horníků v Karviné. - Dne oslavil 80.té narozeniny dlouholetý člen dozorčí rady nadace Ing. Karel Šmaus. - Ing. Gavlas se zúčastnil Šachťáku na Dole Michal. ŘÍJEN - Ve dnech 17. a proběhl v DK POKLAD v Porubě Mezinárodní festival TECHNÉ OSTRAVA Za nadaci se zúčastnili Ing. Tabášek a Ing. Gavlas. V rámci festivalu pak předal Ing. Lenart Prof. Grygárkovi Cenu Ing. Vopaska, udělenou na návrh nadace za celoživotní dílo v oblasti hornictví. LISTOPAD - Dne se Ing. Počta, CSc. zúčastnil v Domě knihy Librex vernisáže výstavy Miloše Poláška Akt/RE-ART. - Dne se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili Valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků konané v Jihlavě. Místopředsedou SHHS byl zvolen Ing. Gavlas. - Dne se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc., PhDr. Hamza a Ing. Gavlas zúčastnili v multifunkční aule GONG ve Vítkovicích konference k ukončení projektu Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Vítkovice. - Dne se Ing. Gavlas zúčastnil vyhodnocení 4. ročníku soutěže Nadace OKD o nejlepší projekt roku 2012, která se uskutečnila v kompresorovně na Landek Parku. PROSINEC - Dne vystoupil Ing. Gavlas s příspěvkem o činnosti nadace na záchraně hornických památek na konferenci pořádané KPHM na VŠB Ostrava. - Dne se Ing. Lenart a Ing. Gavlas zúčastnili v kompresorovně na Landek Parku tradiční oslavy hornického svátku sv. Barbory, pořádaného KPHM. - Dne obdržela nadace zprávu, že Fórum dárců udělilo nadaci Známku kvality, kterou může využívat jako záruku kvalitní činnosti ve svých propagačních materiálech. - Dne se Ing. Přepiora, Ing. Gavlas a Ing. Kurial zúčastnili v kulturním domě v Havířově otevření výstavy Historie psaná uhlím - Na poslední zasedání správní a dozorčí rady v roce byli přizváni představitelé Dolní oblasti Vítkovice, Landek Parku a KPHM v Ostravě.

8 ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V TŘEBOVICÍCH SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ HORNICKÝCH NEZISKOVEK

9 Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2012 V měsíci listopadu došlo ke změnám ve složení správní a dozorčí rady nadace. Ing. Petr Vychopeň abdikoval na funkci člena správní rady nadace a na jeho místo byl zvolen členem správní rady Jan Becher. Členem dozorčí rady byl posléze zvolen Ing. Petr Vychopeň místo Ing. Karla Šmause, který se rozhodl dále nekandidovat. Ing. Miroslav Lenart předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc. ředitel Nadace Ing. Pavel Mojžíšek pokladník a správce nadačního jmění Ing. Jaroslav Přepiora tajemník Nadace Jiří Dřevjaný Ing. Čestmír Vlček Ing. Miloslav Laipert Ing. Josef Gavlas Ing. Petr Vychopeň do 11/2012 Ing. Jan Počta, CSc. Ing. Radomír Tabášek Ing. Jan Kurial Jan Becher od 11/2012

10 Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2012 PhDr. Pavel Hamza předseda dozorčí rady Ing. Aleš Stejskal Ing. Karel Šmaus do 11/2012 Ing. Petr Vychopeň od 11/2012

11

12

13 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v zjednodušeném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Nadace Landek... Prokešovo nám Ostrava

14 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Nadace Landek... Prokešovo nám Ostrava

15

16

17 VYHODNOCENÍ NADAČNÍHO PROGRAMU ROKU Do Nadačního programu roku 2012 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 27 projektů a dva projekty vlastní. Realizováno bylo 26 projektů, z toho jeden vlastní projekt. Projekty číslo 368 a 392 byly stornovány přihlašovateli, vlastní projekt 377 byl stornován nadací. PROJEKT 365 HORNICKÝ KALENDÁŘ TĚŽNÍ VĚŽE NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt nadace Termín realizace: 10/2012 KULTURA ,- Kč Smíšené z fundraisingu a z NIF Další - již patnáctý ročník - vydání hornického kalendáře s motivy těžních věží Ing. Vopaska byl tentokrát doplněn o tužkokresby Prof. Prokopa. Pro financování vlastního projektu použila nadace prostředky získané z grantu Statutárního města Ostravy, Statutárního města Havířova a dále nadační dary firem Green Gas DPB a.s. a Lamega s.r.o. Část nákladů projektu byla rovněž hrazena z výnosů z NIF. PROJEKT 366 UMÍSTĚNÍ SOCHY sv. BARBORY V KOSTELE sv. VAVŘINCE V CHODOVĚ. Hornický spolek SOLES CHodov, občanské sdružení Termín realizace: 10/2012 KULTURA ,- Kč N I F Nadace podpořila projekt hornického spolku SOLES, který je členem Sdružení hornických a hutnických spolků. Projekt řešil instalaci sochy hornické patronky sv. Barbory v kostele sv. Vavřince v Chodově, kde jsou pořádány společensko kulturní akce. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

18 PROJEKT 367 OSVĚTLENÍ MINERALOGICKÉ SBÍRKY. Občanské sdružení MELCHIOR Termín realizace: 06/2012 VZDĚLÁNÍ ,- Kč Fundraising Projekt řešil instalaci osvětlení mineralogické sbírky, která je ve vlastnictví občanského sdružení a slouží pro vzdělání mládeže na biskupském gymnáziu v Ostravě Porubě. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané fundraisingem od firem OZO Ostrava, EXPOL-TRADE a THK-ČECHPOL. PROJEKT 368 SBORNÍK O DOLOVÁNÍ ČERNÉHO UHLÍ V OBLASTI RTYŇSKO BOHDAŠÍNSKÉ NA JESTŘEBÍCH HORÁCH. Václav JIRÁSEK, fyzická osoba PROJEKT BYL STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM PROJEKT 369 KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO ORCHESTRU MÁJOVÁK V ROCE MÁJOVÁK, dechový orchestr,karviná, občanské sdružení Termín realizace: 08/2012 KULTURA ,- Kč Smíšené z fundraisingu a z NIF. Nadace již tradičně podporuje koncertní aktivity dechového orchestru Májovák, který vychází z tradic hornických dechovek. Projekt podpořil 2 koncertní vystoupení tohoto orchestru. Pro financování projektu použila nadace nadačních darů od firem MTA Ostrava, AUTO HELLER, Jiří VANĚK, THK-ČECHPOL a od MOb Slezská Ostrava. Projekt byl rovněž financován z výnosů z NIF.

19 PROJEKT 370 FESTIVAL MALÉ HUDBY. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice, státní správa Termín realizace: 05/2012 KULTURA ,- Kč Fundraising. Projekt řešil podporu koncertních vystoupení v kulturním domě a v Husově sboru v Michálkovicích. Čtyři festivalová vystoupení byly zaměřeny na na vystoupení umělců s netradičními, a exotickými hudebními nástroji. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů GEMEC-UNION, DALKIA ČR, EKOSTAV-MORAVIA a ze smlouvy o spolupráci s RENOMIA a.s. PROJEKT SETKÁNÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH MĚST A OBCÍ V CHOMUTOVĚ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 05/2012 KULTURA ,- Kč Smíšené z fundraisingu a N I F Projekt řešil zajištěni prezentace hornických neziskových organizací Ostravy na dalším ročníku setkání, na kterém se prezentují především představitelé měst a obcí, ale i neziskové organizace Sdružení hornických a hutnických spolků. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od firem Vítkovice a.s., Lamega s.r.o. a daru MOb Petřkovice. Projekt byl rovněž financován z výnosů z NIF. PROJEKT 372 HORNICKÝ VIDEOZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 10/2012 KULTURA ,- Kč N I F Další ročník zaznamenání na DVD společensko-kulturních akcí především Klubu, ale i hornických neziskových organizací. Zpracovaný materiál slouží jako prezentační a propagační materiál. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

20 PROJEKT 373 HORNICKÝ ZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termíny realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč NIF Nadace podpořila další ročník vydávání Hornického zpravodaje. Tento čtvrtletník přináší informace o činnosti neziskových organizací, články o vývoji a významu hornictví a společenskou rubriku. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT 374 KULTURNÍ DĚDICTVÍ ROSICKO - OSLAVANSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACE. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, příspěvková organizace Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč Fundraising. Vydaná publikace prezentuje průmyslový rozvoj oblasti Jižní Moravy, založený na dobývání uhlí v Rosicko-Oslavanském revíru. Pro financování výše uvedeného projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů firem UNIGEO, FITE, ENEZA, AWT, SmVaK, Šrot Gebeshuber, OKD-HBZS, dále od Města Orlová a především nadační příspěvek Nadace OKD. PROJEKT 375 PUBLIKACE DOLOVÁNÍ NA PODBLANICKU. Český svaz ochránců přírody, základní organizace Vlašim, občanské sdružení. Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč N I F Kniha zachycuje historii těžby nerostných surovin pod vrchem Blaník a to od středověku až po současnost. Projekt financovaný z NIF podpořil oblast seznamování veřejnosti s historií hornictví.

21 PROJEKT 376 TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Termín realizace: 11/2012 KULTURA/VZDĚLÁNÍ ,- Kč N I F Projekt řešil vydání pomůcky pro výuku informační brožury formátu A 4, která zachycuje historii dobývání uhlí v Petřvaldě. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT 377 KŘEST HORNICKÉHO KALENDÁŘE NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt PROJEKT BYLY STRORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM. PROJEKT 378 GALERIE ZDRAVÉHO MĚSTA KARVINÁ 2000, obecně prospěšná společnost Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Nadace podpořila pořádání výstav ve foyer Slezské univerzity v Karviné. Výstavy zachycují společenské a kulturní dění ve města a jsou zde prezentování nejen místní umělci, ale v rámci příhraniční spolupráce i umělci z Polska. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

22 PROJEKT 379 KAHAN CUP SNAKES OSTRAVA, občanské sdružení Termín realizace: 10/2012 DĚTI ,- Kč Fundraising Nadace podpořila další ročník turnaje v košíkové mládeže. Součástí turnaje je návštěva hornické expozice Landek Parku a seznámení s hornickými tradicemi Ostravy. Pro financování projektu byly použity prostředky získané z nadačních darů od firem GARÁŽE OSTRAVA, KOEXPRO a RENOMIA a.s., dále od RBP Zdravotní pojišťovny a rovněž od obcí Markvartovice, Šilheřovice, Ludgeřovice, Lužice, města Petřvald a MOb Vítkovice. PROJEKT 380 OPRAVA OBJEKTU STOLÁRNY V AREÁLU LANDEK PARKU KULTURNÍ PAMÁTKA - 1. ETAPA. Vítkovice Holding a.s. Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč Fundraising Objekt bývalé stolárny, který je kulturní památkou byl poškozen požárem. Projekt řešil jako první etapu opravu tohoto objektu po požáru. Další etapou bude v příštím roce výstavba střediska pro cykloturistiku. Projekt byl financován z nadačního příspěvku NADACE OKD. PROJEKT 381 ZACHOVÁNÍ STÁLÉ EXPOZICE O HISTORII PLYNÁRENSTVÍ NA OSTRAVSKU. Klub plynárenské historie, občanské sdružení Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč N I F Projekt řešil příspěvek nadace pro zachování expozice o historii plynárenství na Ostravsku, která je umístěny v prostorách Národní kulturní památky Důl Michal. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

23 ŽACLÉŘ CHODOV

24 SPONZOŘI ROKU 2012 MĚSTA: PETŘVALD ORLOVÁ BOHUMÍN OBCE: ŠILHEŘOVICE LUŽICE STONAVA MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY: PETŘKOVICE VÍTKOVICE SLEZSKÁ OSTRAVA PORUBA TŘEBOVICE OKD, a.s.: ZÁSOBOVÁNÍ IT BANKY A POJIŠŤOVNY: R E N O M I A RBP POJIŠŤOVNA NADACE: FYZICKÉ OSOBY: ING. PŘEMYSL POSPĚCH

25 PODNIKY A PODNIKATELÉ: R RENT - king, s.r.o. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

26 TECHNÉ HAVÍŘOV - VÝSTAVA

27 PROJEKT 382 PLENÁRNÍ SCHŮZE KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 07/2012 JINÉ ,- Kč Fundraising Projekt řešil příspěvek nadace k zajištění výroční plenární schůze KPHM, která řeší nejen výsledky roční práce, ale i spolupráci s hornickými neziskovými organizacemi. Pro financování projektu využila nadace prostředky získané z nadačních darů firmy TEAM MAAT a příspěvku MOb Poruba a Ing. Přemysla Pospěcha. PROJEKT 383 SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA U PŘÍLEŽITOSTI HORNICKÉHO SVÁTKU SVATÉ BARBORY. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Příspěvek nadace k zajištění již tradiční oslavy hornického svátku sv. Barbory, konané na Landek Parku jako udržování hornických tradic. Současně je zde prezentována činnost hornických neziskových organizací. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT 384 VYDÁNÍ HORNICKÝCH POVÍDEK GUSTAVA MORCINKA V ČEŠTINĚ. Sdružení přátel polské knihy, občanské sdružení Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Nadace podpořila vydání publikace povídek známého polského spisovatele, který napsal příběhy z hornického prostředí. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

28 PROJEKT 385 PAVEL HELEBRAND JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA. Ilona KUČEROVÁ, fyzická osoba Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Projekt podpořil uspořádání čtyř koncertů v kostele sv. Václava v Ostravě. Vánoční zpěvohra byla iniciována legendami ze života sv. Františka z Assisi. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT STRETNUTIE BANSKÝCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA BANSKÁ ŠTIAVNICA. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 08/2012 KULTURA ,- Kč N I F Projekt řešil zajištění účasti hornických neziskových organizací Ostravska na 5. setkání hornických měst a obcí v Banské Štiavnici, kterého se zúčastnili členové Sdružení hornických a hutnických spolků. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT 387 VÝSTAVA HISTORIE PSANÁ UHLÍM. HORNICKÉ TRADICE PARTNERSKÝCH MĚST HAVÍŘOV JASTRZEMBIE. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Stálá výstava v Havířově zachycuje vliv hornictví na rozvoj oblasti Karvinska a především Havířova a současně vzájemné ovlivnění života a tradic v rámci Slezska při spolupráci s městem Jastrzembie. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

29 PROJEKT 388 MONOGRAFIE KRAJINA Z DRUHÉ RUKY NOVÁ IDENTITA PRŮMYSLOVÉ KRAJINY A SPECIFIKA TVORBY ZELENĚ V POSTINDUSTRIÁLNÍCH AREÁLECH. Ing. Daniel Matějka, fyzická osoba Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč N I F Vydaná knihy má být inspirací pro revitalizaci průmyslových areálů podle zkušeností a vzorů, uplatněných při útlumu některých lokalit v Německu. Projekt byl financován z výnosů z NIF. PROJEKT TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ GEOMECHANICKÉ A GEOFYZIKÁLNÍ KOLOKVIUM. Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce Termín realizace: 06/2012 VZDĚLÁNÍ ,- Kč Fundraising Podpora nadace pro uspořádání kolokvia s mezinárodní účastíi o nejnovějších poznatcích z oboru geofyziky a geomechaniky. Projekt byl financován z nadačních darů firmy Polcarbo, daru Města Bohumína a příspěvku Nadace OKD. PROJEKT 390 KRAJINA NAD POKLADEM. Občanské sdružení STREET PLZEŇ. Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč N I F Obsáhlá publikace autora Jana Drnka zachycuje hornickou činnost a pozůstatky po ní v oblasti Plzeňska. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

30 PROJEKT 391 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ A TELEVIZNÍCH POŘADŮ O TECHNICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PAMÁTKÁCH. TECHNÉ OSTRAVA Dům kultury POKLAD, příspěvková organizace Termín realizace: 11/2012 KULTURA ,- Kč Fundraising Podpora dalšímu ročníku festivalu o technických a průmyslových památkách a udělování Ceny Ing. Stanislava Vopaska za zásluhy o individuální přínos k záchraně památek. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od firem OVaK, POL-ALPEX, MARKAGRO, MONTANEX a z nadačního příspěvku Nadace OKD. PROJEKT 392 ZÁCHRANA UNIKÁTNÍ HUTNICKÉ PAMÁTKY. LORENZOVY DŘEVOUHELNÉ HUTĚ NA DRAKOVĚ. Spolek přátel Vrbenska, občanské sdružení PROJEKT BYL STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM. PROJEKT 393 ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JAROSLAVU VOGELOVI. Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace Termín realizace: 12/2012 KULTURA ,- Kč N I F Projekt podpořil instalování pamětní desky na jeho rodném domě dirigentu Jaroslavu Vogelovi jako významné osobnosti Ostravy. Projekt byl financován z výnosů z NIF. OSTRAVA ÚNOR 2013.

31 BARBORKA EXKURZE ČLENŮ SR a DR V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE

32 NADAČNÍ PROGRAM ROKU REKAPITULACE. Rozdílná hodnota nadačních příspěvků dle této tabulky oproti účetní uzávěrce vyplývá z časového rozlišení poskytovaných nadačních příspěvků.

33 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE OBLASTÍ PODPORY * věcný dar

34 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ DLE DÁRCŮ * věcný dar

35 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE PŘÍJEMCŮ * věcný dar

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Vytiskla: Tiskárna Pavel Všolek PROPIS - Ostrava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava Obálka: Areál dolu Hlubina a DOV Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava do 31.12.2013 Vítkovická

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava 596 262 228 - kancelář nadace 724 133 630 - ředitel nadace 604 168 008 - tajemník nadace

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2006. Pod Landekem

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2006. Pod Landekem O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ II. čtvrtletí 2006 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú.

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. 525704/0600 Výroční zpráva Nadace Jakoubka ze Stříbra za rok 2008 Nadace Jakoubka

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava Tradice hornictví pracovní listy ke stejnojmenné expozici Technického muzea v Petřvaldě, pobočce Muzea Těšínska, jsou

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Klub plynárenské historie VŠB TU Ostrava 22. - 23. 10. 2015 Kongresový sál VŠB TU 17. listopadu 15/2172 Ostrava - Poruba pod záštitou Mediální partneři I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZEMNÍ PLYN I ENERGIE ZE

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2007. Pod Landekem

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2007. Pod Landekem O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ II. čtvrtletí 2007 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora Ing. Libor Jalůvka T 6 Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora 1. ÚVOD DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA (dále DIAMO, s. p., o. z. ODRA) se sídlem v Ostravě

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

za období 1.4.2006 31.3.2007

za období 1.4.2006 31.3.2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 1.4.2006 31.3.2007 Vypracoval: Lucie Kružicová Podklady poskytl: Richard Smolík, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška, Ing. Michal Šlachta Datum: 20.7.2007 Strana 1 z 29 1

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Výroční zpráva 2007. Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV.

Výroční zpráva 2007. Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV. Výroční zpráva 2007 Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV. Zpráva revizora Přílohy I. Účetní závěrka roku 2007 II. Příloha tvořící

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KARVINÁ, BŘEZEN 2010 OBSAH: 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ÚČEL FONDU 4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 7. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ekologie a životní prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ekologie a životní prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society. 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14. Výroční zpráva. o činnosti za rok 2009

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society. 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14. Výroční zpráva. o činnosti za rok 2009 ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14 Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Praha, květen 2010 1. Zpráva o činnosti předsednictva ČSS za rok 2009

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Cesky permon 2004_2013.doc str. 1 z 7

Cesky permon 2004_2013.doc str. 1 z 7 Z iniciativy Společnosti přátel Rudolfova udílí Hornické konzilium počínaje 8. Setkáním hornických měst a obcí každoročně cenu Český permon v několika kategoriích: Český permon 2004 1. Hornický folklór:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více