Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva"

Transkript

1 Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

2 Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Milí čtenáři, v prvním čísle našeho bulletinu jsme si stanovili jednoduchý cíl seznámit Vás, odbornou i laickou veřejnost s neziskovou organizací Poradnou pro občanství / Občanská a lidská práva (dále jen PPO) a sociální službou, kterou na území Vyškovska poskytuje. V současné době máme za sebou první rok a půl existence vyškovské pobočky. Na začátku minulého roku jsme přivítali první uživatele, kteří, ať už ze zvědavosti nebo z naléhavosti životní situace, vyhledali naši pomoc. Nyní, na podzim roku 2013, jsme poskytli službu již bezmála dvěma stovkám uživatelů, kteří do PPO zamířili se svou zakázkou. PPO je organizací, která působí v sedmi krajích naší republiky. Každá pobočka má však svůj specifický ráz a styl práce, který je formovaný zejména druhem vykonávaných činností. Na různých pobočkách poskytujeme terénní programy, sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství, zřizujeme nízkoprahová zařízení a celorepublikově se snažíme o přijetí nebo přeměnu souvisejících zákonů. Spolupracujeme se státními orgány a dalšími institucemi a mezinárodními organizacemi. Vyškovská služba poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS). Na pracovníky PPO se může obrátit rodina biologická i pěstounská či jednotlivec, který má v péči dítě, u kterého je ohrožen jeho zdravý vývoj, a dospělý to nedokáže sám úspěšně řešit. Toto ohrožení může být způsobeno mnoha faktory krizovou sociální situací, náhlou změnou rodinných poměrů, dlouhodobě nepříznivou finanční, rodinnou či bytovou situací anebo např. změnou trvalého bydliště či změnou rodinného stavu. Jak už z názvu vyplývá, SAS je službou veskrze aktivizační. Naši pracovníci se tedy snaží rodinu podpořit a dodat jí sebvědomí a jistotu, která by jim pomohla do budoucna nepříznivé situace řešit samostatně a s minimální podporou třetích osob. Rodinu doprovázíme na cestě k vytyčenému cíli, který s uživatelem individálně plánujeme. Tak se hlavně u dlouhodobých zakázek můžeme ohlédnout a ohodnotit pokroky, které jsme již společně udělali. Pracovníci se snaží uživatele motivovat a vést k tomu, aby jednotlivé kroky dělali postupně sami a získávali tak větší pocit zadostiučinění. Reflexe vlastních úspěchů je pokaždé tou největší odměnou za vykonanou práci. Velkou přidanou hodnotou našich sociálních služeb je právní poradenství. V úřední dny našim uživatelům nabízíme konzultaci za přítomnosti právníků. V odůvodněných případech je možné jeho prostřednictvím zpracovat nejrůznější písemná podání. Právní rady jsou bezesporu cenné při ochraně dětí. Stává se, že je na nějakou dobu nemožné udržet rodinu pohromadě a děti jsou umístěny v zařízeních ústavní péče. V těchto situacích by našim společným záměrem měl být jejich rychlý návrat do rodiny pohotový právní postup v kombinaci s pravidelnou sociální prací a snahou zákonných zástupců (rodičů, babiček, tet a strýčků) může velkým dílem pomoci situaci řešit.

3 Ptáte se s čím tedy konkrétně můžeme rodinám pomoci? Můžou nás navštívit rodiče, které trápí cokoli ve výchově a vzdělávání jejich dětí. Rádi jim nabídneme podporu v přípravě do školy. Poradíme jim, jak se můžou s jejich školáčkem, či předškoláčkem doma učit, nebo jak jej např. motivovat k samostatné přípravě. Naším společným cílem může být také pomoc s rodiným rozpočtem. Ať už se to týká problémů, které mají dluhový charakter, nebo jde jen o přepis energií. Zájemcům můžeme poradit, jak se zorientovat v nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory, nebo důchodů. Součástí naší služby může být doprovod nejen na úřady, ale i do školských a zdravotnických zařízení. Dále se na nás rodiny mohou obrátit s požadavky na podporu související s nalezením zaměstnání a stabilního bydlení. Co aktuálně nejčastěji řešíme? Nejvíce je u nás v PPO využíváno poradenství týkající se dluhů. Společně s uživateli vyjednáváme platební podmínky s věřiteli. Nejprve ověřujeme oprávněnost vymáhání pohledávky. Následují dílčí kroky, které mohou vést až ke snížení nákladů souvisejících s vymáhaným dluhem. Jindy se podaří vyjednat splátkové kalendáře, či odložení splatnosti pohledávek. Časo s uživateli hledáme vhodné bydlení, nebo nové zaměstnání. Bohužel, tyto zakázky jsou nejvíce problematické a jejich řešení vyžaduje poměrně dlouhé časové období. Velkou část naší pracovní doby trávíme přímo v rodinách, kde se věnujeme dětem a jejich školní i předškolní přípravě. Do těchto činností zapojujeme jejich vychovatele, nejčastěji rodiče. Kde a kdy nás ve Vyškově najdete? Sídlíme v přízemí Agrodomu na adrese Palánek 1/250, Vyškov Úřední dny máme každé pondělí a čtvrtek od 8:00 do 16:30 hodin. V tuto dobu k nám můžou zájemci o službu zavítat kdykoli bez objednání. V ostatních pracovních dnech jsme k zastižení na telefonních číslech: Na následujících stránkách můžete najít vybrané informace z naší každodenní práce. Věříme, že pro Vás bude bulletin přínosný a příblíží Vám naši sociální službu. Tým Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Denisa Novotná, vedoucí služby Ladislav Zamboj, metodik služby Hana Beránková, sociální pracovnice Petra Matoušková, sociální pracovnice Kateřina Vrbová, sociální pracovnice Lucie Mokrá, pracovnice v sociálních službách Táňa Šůsová, právnička

4 Vybrané příklady úskalí systému pomoci osobám v hmotné nouzi Mezi časté klienty PPO patří osoby, resp. rodiny, jejichž příjmy jsou tvořeny dávkami hmotné nouze. Systém pomoci osobám v hmotné nouzi je tvořen dvěma strukturami nárokovatelnými dávkami, které jsou posuzovány jednotně a je možné na ně aplikovat určité vzorce (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení), a dále strukturou individuálního posuzování potřebnosti dávky, jenž nárokovatelná není (mimořádná okamžitá pomoc MOP). Cílem tohoto příspěvku je prezentovat jak typickou zakázku klientů, tak i netypickou v rámci jednoho sektoru dávek systému hmotné nouze (dále jen HN). Na příkladech dvou zakázek jedné z klientských rodin je možné ukázat dva různé problémy, s kterými se rodina potýkala, jež se tohoto systému týkají. Oba příklady budou popsány ve dvou celcích. Každý bude obsahovat obecný stručný rámec problematiky uvedení do ní, dále kasuistiku, právní komentář a stručné shrnutí, popřípadě doporučení. Výživné jako zvýšení příjmu vlastním přičiněním Relativně významnou konstantou při posuzování sociální situace rodin, resp. jejich možností je zápis otce v rodném listě dítěte (dále jen RL). Skutečnost, jestli otec je v rodném listě dítěte zapsán či nikoli má rozhodující vliv v několika oblastech. Významně ji pociťují matky samoživitelky žadatelky o dávky hmotné nouze. Poměrně dost matek neuvádí otce v RL svého dítěte. Takto ženy činí z různých důvodů a mají na takové rozhodnutí právo. Tato skutečnost však může mít vliv při posuzování zda-li je dotyčná osoba (rodič, jenž má dítě v péči a posuzuje se s ním jako společně hospodařící osoba) v hmotné nouzi či nikoli. Mnoha klientkám bylo ze strany Úřadu práce, resp. odboru nepojistných sociálních dávek zamítnuto vyplácení dávek hmotné nouze (popřípadě jim byla snížena výměra výplaty dávky) z důvodu, že prokazatelně neprojevují snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, čímž je zde míněno řádné uplatnění nároků a pohledávek v tomto případě výživné na dítě. Pro posouzení nárokovatelnosti dávek je potřeba splňovat několik základních podmínek žadatel musí být uchazeč o zaměstnání, tedy evidovaný na ÚP, příjem společně posuzovaných osob (hospodařící jednotky) musí být menší než jejich životní minimum (ne vždy v případě dávky MOP). Neuvedení otce v RL dítěte není okolností natolik zásadní jako např. vyloučení z evidence uchazečů o zaměstnání, ale může matkám, resp. žadatelkám o dávky ze systému HN velmi znepříjemnit situaci. Výživné se počítá do příjmů společně hospodařící jednotky, tedy o tuto částku je nižší vyplácená dávka příspěvku na živobytí. Zakázkou Podpory při podání žaloby na určení otce dítěte začala spolupráce s jednou z prvních klientských rodin PPO. Tato zakázka je relativně typická, tedy opakující se.

5 Stručná kasuistika Klientka měla v péči dvě děti. Staršího syna a mladší dceru. S otcem staršího syna klientka žila asi tři roky, půl roku po narození jejich společného dítěte. Druh klientky od počátku své otcovství popíral, to bylo i příčinou jejich odloučení v době těhotenství a prvních měsíců života dítěte. Později se klientka s druhem odloučili pro více neshod a z různých příčin. Na klientku byl ze strany Odboru sociálně-právní ochrany dětí po mnoho let vyvíjen tlak, aby podala na otce žalobu o určení otcovství. Klientka se tohoto obávala, aby se jí nechtěl otec dítěte pomstít a nezažádal si o dítě do vlastní péče, měla strach, že pro její slabší sociální situaci by mohl být on ve výhodě. Také nechtěla svého syna stresovat podobným zásahem do jeho autonomie a identity, syn několik roků využíval psychologické podpory odborníků a klientka se bála, že proces by měl na jeho stav neblahý vliv. Klientka si toto rozmyslela, když získala podporu zvenčí (ze strany PPO) a dostalo se jí potřebných informací a rad na základě kterých se mohla bezpečně rozhodnout. Příprava návrhu, zejména důkazních podkladů (potřebné informace o žalovaném, důkazní materiály o společném soužití, podklady pro vykreslení současné situace klientky potvrzení o nákladech na život a příjmech) zabrala nějaký čas, minimálně jeden měsíc. Za dva měsíce bylo první soudní jednání, žalovaný se stále otcem necítil, poté byl ustanoven soudní znalec pro provedení vyšetření a vyhotovení znaleckého posudku. Strany se dobrovolně k vyšetření dostavily v určeném termínu. Za sedm měsíců od podání návrhu bylo rozhodnuto o tom, že žalovaný je otcem nezletilého a bylo stanoveno výživné. To bylo od navrhované částky sníženo s přihlédnutím na sociální a ekonomickou situaci rodiny otce dítěte a bylo určeno, jakým způsobem bude vyplacena dlužná částka na výživném. Syn se žádného soudního jednání neúčastnil, neměl zájem se s otcem vidět, vychovával ho současný druh klientky. Otec posílá výživné, jak soud stanovil, klientka tuto částku věnuje synovi jako kapesné. Dlužnou částku otec splácí nepravidelně v rozporu s rozsudkem soudu. Právní komentář: Povinnost uvést druhého rodiče do rodného listu dítěte ze žádného zákona nevyplývá. Zřejmě se ÚP ČR otáčí na 11 odst. 2 písm. a) zák. č. 111/2006 Sb., kdy povinnost vyplývá z uplatnění nároku z výživného. Je nezbytné však uvést, že dítě má právo znát své rodiče. Společně posuzovanými jsou pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi vždy rodiče, tedy osoby zapsané v rodném listu dítěte, bez ohledu na to, zda rodiče společně žijí a/nebo uhrazují náklady na své potřeby. Bude-li o dávku pomoci v hmotné nouzi žádat matka nezletilého dítěte, které má zapsaného otce v rodném listu, musí podle zákona orgán pomoci v hmotné nouzi do příjmu, sociálních i majetkových poměrů zahrnout i otce tohoto dítěte. V případě, že matka bude žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi a dítě bude mít zapsaného otce v rodném listu, bude orgán pomoci v hmotné nouzi zjišťovat majetkové poměry matky, a tedy bude zjišťovat, zda matka v souladu se zákonem vymáhá výživné a nemá-li jej stanoveno, zda si o výživné zažádala. Pokud však dítě otce v rodném listu zapsaného nemá, rozumí se rodičem dítěte pouze matka a jen její příjem, majetkové a sociální poměry budou orgánem pomoci v hmotné nouzi zjišťovány. V daném případě nemá matka jako žadatelka možnost vymáhat ani výživné, neboť není proti komu. Je však otázkou, zda se vymáháním nároku na výživné myslí i zjišťování otcovství. Dítě má však podle mezinárodních dokumentů a nového občanského zákoníku, který nabude účinnosti v r. 2014, právo znát své rodiče, tedy i otce.

6 Závěrem je možné uvést následující doporučení: Pokud je matka samoživitelka v situaci, kdy není z nějakého důvodu otec dítěte uveden v jeho rodném listě, a tato tak chce učinit, lze postupovat dvěma cestami. Smířlivou cestou mimosoudní, kdy otec přizná otcovství svým souhlasem s prohlášením matky na matrice. Tato varianta je rychlá a ekonomicky výhodná pro obě strany. Další možností je cesta skrze soudní řízení. Takto se postupuje, pokud domnělý otec s uznáním otcovství nesouhlasí. Lze podat žalobu na určení otcovství. S podáním žaloby je ze zákona nápomocný orgán sociálně- -právní ochrany dětí místně příslušného úřadu. Většinou se s žalobou současně podává návrh na úpravu výživného dítěte. Po podání žaloby k soudu se na žadatelku pohlíží jako by její dítě v RL otce zapsaného mělo a toto není překážkou pro pobírání dávek HN. Pokud se žalovaný k otcovství nedozná u soudu, soudce určí soudního znalce pro znalecký posudek. Dle výsledků soud rozhodne. Prohrávající strana hradí soudní výlohy a znalečné. Soud může stranu od poplatků osvobodit, pokud si o toto dotyčná strana zažádá a jsou zde pro osvobození důvody. Výživné je možno žádat až na základě vydaného rozhodnutí soudu o tom, že druhý rodič má povinnost výživné platit, od kdy a v jaké výši. Výživné je možno u nezletilých dětí žádat až tři roky zpětně od doby podání návrhu na soud na přiznání výživného, pro zletilé děti pouze ode dne podání návrhu na soud na přiznání výživného. Žije-li například matka s dětmi a jejich otcem jako družka a druh, rodiče se rozejdou a matka bude chtít pro děti žádat po otci výživné, podá-li žalobu na soud na přiznání výživného, může žádat pro nezletilé děti výživné až za dobu tří let a pro zletilé děti pouze od doby podání žaloby na soud. Do doby vydání rozhodnutí soudu není možno výživné od druhého rodiče v soudním, exekučním či trestním řízení vymáhat. Jakmile nabude rozhodnutí o povinnosti platit výživné právní moci a povinný rodič výživné přesto podle rozhodnutí soudu neplatí, pak je možno výživné vymáhat. Vymáhat soudně přiznané výživné je možno až tři roky zpětně. Netypická situace pro mimořádnou okamžitou pomoc Ne vždy klienti, kteří jsou pobíratelé dávek ze systému HN mají nárok na dávky mimořádné okamžité pomoci. A naopak. Zákon o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/ 2006 Sb.) rozeznává šest specifických situací, kdy lze osobu považovat za osobu v hmotné nouzi. 1) Hrozba vážné újmy na zdraví, 2) mimořádná událost, 3) jednorázový výdaj, 4) náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, 5) náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí, 6) sociální vyloučení. Uvedené situace jsou řešeny prostřednictvím MOP, kdy osoba nemusí být ve stavu HN pro příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, ale nachází se ve specifické situaci, kterou právě bez mimořádné a okamžité pomoci ze strany státu nedokáže sama vyřešit. Dávka MOP je nenárokovatelná a posuzuje se individuálně. O postupu v řízení o jednorázové dávce MOP informuje Normativní instrukce č.1/2013 Ministerstva práce a sociálních věcí. Rozhoduje se na základě žádosti, jenž se podává pro každou situaci zvlášť. Situaci posuzuje a rozhodnutí vydává ÚP ČR. V odůvodnitelných případech může být dávka vyplacena okamžitě. Dávky jsou jednorázové, ale mohou se poskytnout opakovaně dle potřeby. Pro komplexní zhodnocení situace žadatele o dávku může pracovník ÚP, jenž věc posuzuje, použít nástroje jako např. šetření v místě bydliště, vyžádání vyjádření OSPOD nebo školského zařízení apod. Klienti PPO nejčastěji ze systému MOP žádají o proplacení opravy či zakoupení základních spotřebičů domácnosti jako je lednice či pračka nebo pořízení vybavení pokoje pro děti psací stůl a židle, postel apod. V letním období bývají proplaceny tábory či školní výlety pro děti. Obecně lze shrnout, že úřady věnují finanční prostředky na pokrytí potřeb dětí mnohem častěji, než když žádá žadatel o pokrytí potřeb jiných. V následujících odstavcích se zaměříme na situaci č. 5 Náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Relativně spolehlivě funguje na místním ÚP vyplácení prostředků na pokrytí školních potřeb v případě začátku školního roku (zejména při nástupu do první třídy a přestupu z prvního stupně na druhý stupeň ZŠ), také při pořizování speciálních pomůcek v případě diagnózy některé poruchy učení, a proplácení dětských letních táborů. Výše uvedená klientská rodina se dostala do situace, kdy neměla prostředky, z důvodů mimořádných jiných okolností, na zaplacení výloh na školní zahraniční zájezd, kterého se měl účastnit syn, přestože na něj nějakou dobu šetřila. Díky součinnosti více subjektů a dobré vůle jejich pracovníků se podařilo získat jednorázovou dávku MOP, jež pokryla většinu nákladů na tento výjezd a umožnila se ho klientčinu synovi účastnit.

7 Stručná kasuistika: Starší syn klientky navštěvuje devátý ročník základní školy. V posledním roce přestoupil na jinou ZŠ, než kterou navštěvoval poslední čtyři roky. V bývalé třídě nebylo přátelské klima a vedení školy s tímto nepracovalo natolik, aby se situace zlepšila. Rodina měla obavy, aby nechuť syna docházet na výuku neměla negativní vliv na jeho školní výsledky, které se uváděly při přijímacích zkouškách na navazující vzdělávání. Proto se rodina rozhodla pro změnu. PPO doporučilo školu, se kterou měla výborné zkušenosti a zprostředkovala setkání s ředitelem. Klientka se synem si již dozařídili potřebné sami. Přestup proběhl hladce. Syn je na nové škole spokojený a navázal přátelské vztahy se spolužáky i mimo vyučovací hodiny. Jeho školní prospěch se zlepšil také. Na začátku školního roku byly rodiny žáků devátých ročníků informovány o možnosti zájezdu dětí v květnu na výměnný jazykový pobyt do Velké Británie. Výměnný pobyt je spojen také s poznávacím programem. Klientka byla touto možností nadšená, a protože syn má v jazyce problémy, chtěla jej tímto namotivovat ke zlepšení výkonnosti v učení angličtiny. Syn nikdy v zahraničí nebyl a ani jinde po ČR neměl možnost cestovat. Sociální situace rodiny nedovoluje ani lepší podmínky bydlení, spíše podprůměrné, které pro vývoj mladého člověka nejsou vhodně podnětné. Chtěla synovi dopřát možnost poznat kousek ze světa a zažít něco mimořádného se spolužáky. Na zájezd klientka synovi šetřila, jak se dalo. Syna zapsala jako účastníka a složila zálohu. Rodina však do určeného data nebyla z dávek HN schopna potřebnou částku našetřit. Klientka z neznalosti systému ani o podání žádosti dávky MOP neuvažovala. Pouze si postěžovala pracovnici PPO, jak se věc vyvinula. Po nabídnutí možnosti využít nároku na dávku MOP a informování o náležitostech se klientka rozhodla toto tedy vyzkoušet. Klientce byl několikrát proplacen letní tábor pro syna, avšak klientka netušila přesně, z čeho se takto vyplácí a na co víc lze žádat. Informace o systému HN, resp. dávek MOP ji překvapil. Pracovnice PPO se nejdříve telefonicky spojila s pracovnicí ÚP, pod kterou klientka místně přísluší. Bylo potřeba jednat rychle, nebylo jisté, jestli by úřad písemnou žádost vyhodnotil v potřebné době, a už vůbec ne kdyby se popřípadě bylo nutné odvolat. Ta po vylíčení situace a požadavku věc nejprve zamítla. Z předchozí jiné zkušenosti věděla, že vyšší instance proplácení podobných situací nebyly nakloněny. Druhý den se pracovnice ÚP spojila s pracovnicí PPO s dotazem na přiblížení situace případu. Klientská rodina možností MOP nevyužívala, měla u úřednic jakousi rezervu. Nejprve se vyjednávala částka, kterou byt ÚP mohl proplatit. Bylo nutné, aby částka byla dostatečně vysoká, aby rodina byla reálně schopna zbývající část doplatit. Pracovnice ÚP doporučila, aby si klientka opatřila u zodpovědné osoby rozpis financování zájezdu, doporučení pedagoga pro tento zájezd a potvrzení o tom, že škola, která výměnný pobyt zprostředkovává, nemá pro podobné případy zřízený fond. PPO přiložila také své vyjádření k věci. Díky souhře rychlého jednání ředitele školy, zodpovědné pedagožky i zaměstnankyně cestovní kanceláře a pracovnice PPO s pracovnicí ÚP a v neposlední řadě samozřejmě klientky a jejího syna se podařilo celou věc během tří dnů úspěšně vyřídit. Právní komentář: Chce-li si osoba o dávku požádat, musí tak učinit písemně, a to na předepsaném formuláři. Každou žádost je každá pobočka Úřadu práce ČR povinna převzít a zahájit správní řízení, a to i tehdy, pokud je formulář podáván k místně nepříslušnému pracovišti ÚP ČR, i když žádost není podávána na předepsaném formuláři nebo nesplňuje formální, zákonem dané náležitosti, anebo žadatel nemá na dávku pomoci v hmotné nouzi nárok. Jak je uvedeno, každá pobočka ÚP ČR musí zahájit po podání písemné žádosti správní řízení, teprve v průběhu správního řízení bude zjištěno, zda byla žádost podána na předepsaném formuláři, zda splňuje veškeré náležitosti i zda má žadatel na dávku nárok. V průběhu správního řízení bude vždy ve věci písemně rozhodnuto a písemně bude rozhodnutí odůvodněno, aby žadatel znal důvody vydání rozhodnutí, tj. přiznání či nepřiznání dávky nebo odmítnutí žádosti. Z každého rozhodnutí musí být žadateli zřejmé, jak pobočka ÚP ČR rozhodla a jak ke svému rozhodnutí dospěla. Rozhodně není možné, aby jakýkoliv zaměstnanec ÚP ČR žadateli sdělil, že jeho žádost si nepřevezme, nebo mu žádost vrátil s tím, že nesplňuje náležitosti, anebo dokonce žadateli řekl, že žadatel nárok na dávku nemá, ať si ani nežádá. Každý má právo na svoji žádost zahájit správní řízení, ze kterého bude zřejmý výsledek. Zaměstnanec ÚP ČR nemůže sám o písemné žádosti rozhodnout bez vydání písemného rozhodnutí a nemůže ani předjímat konečné rozhodnutí. Další skutečností je, že po vydání písemného rozhodnutí se proti němu může žadatel bránit podáním písemného opravného prostředku ministerstvu. Shrnutí a doporučení: Jak je zřejmé z daného případu, nikdy se nemusí vyvíjet žádost o dávku tak, jak zaměstnanec ÚP ČR předem informuje. Pokud je však žádost o dávku řádně odůvodněna, podložena písemnými potvrzeními, dokládajícími účel užití dávky, a důvod žádosti o dávku splňuje zákonné náležitosti, nemůže ÚP ČR rozhodnout jinak, než že dávku přizná. Proto je třeba, aby žadatelé o dávky se nenechali dopředu odradit a o dávky, na něž mají v souladu se zákonem nárok, vždy písemně žádali. Žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi je třeba podat na Úřadu práce ČR (dále jen ÚP ČR ), krajské pobočce podle místa trvalého pobytu žadatele. V případě žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi je možno o dávku žádat i mimo místo trvalého pobytu, např. tam kde žadatel v současné době fakticky bydlí.

8 Vybraná úskalí rodiny s dítětem, kde je jeden z partnerů cizinec aneb jak je to s vyřizováním přechodného pobytu či s jeho potvrzením a s vyplácením dávek? V posledních měsících se u nás na pobočce čím dál častěji setkáváme s rodinami, kde je alespoň jeden z partnerů cizinec. V rámci spolupráce s těmito specifickými rodinami jsme mnohdy narazili na různá úskalí. A právě tato skutečnost spolu se zájmem o zmíněnou problematiku mě motivovaly k výběru dvou témat, s kterými jsem se při práci s klienty nejčastěji setkala a o které se chci s vámi v tomto článku podělit. Co vše je potřeba zařídit v rámci přechodného pobytu či s jeho potvrzením? Ředitelství služby cizinecké policie Ministerstva vnitra ČR uvádí počty cizinců v jednotlivých krajích podle typu pobytu. K 30. září 2012 bylo celkově v Jihomoravském kraji hlášeno celkově cizinců. V rámci Vyškovského okresu se ke zmíněnému datu jednalo o cizinců, z nichž 863 mělo trvalý pobyt a zbylých 616 spadalo do kategorie ostatních typů pobytu. Dost už ale statistických čísel. Jistě je všem jasné, že nezahrnují skutečné počty cizinců, kteří k nám přijedou za prací či z jiných pohnutek, ale s ohledem na různé okolnosti a jejich možnosti se nikde nenahlásí, mnohdy nemají doklady a neovládají český jazyk. Možná někteří z nás mají zkušenosti s cizineckou policií v zahraničí. Spolu s tamější mnohdy odlišnou kulturou, právem a jiným jazykem jsem osobně ráda, že jsem tuto zkušenost ze zahraničí absolvovala vždy za doprovodu někoho z rodilých obyvatel té které země. Jedním z mnoha lidí, kteří přijíždějí do České republiky za prací, je i pan S., kterého na naši pobočku poslala pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí. Následně stručně přibližuji jeho příběh. Pan S. přijel do České republiky za pra cí z Bulharska. Několik měsíců pracoval u zaměstna vatele, který mu nevystavil pracovní smlouvu, mezitím mu skončila platnost bulharského občanského průkazu. Zaměstnavatel ho po několika měsících z práce propustil. Pan S. zůstal ze dne na den bez finančních prostředků, spolu se špatnou znalostí češtiny a právních předpisů se ocitl ve velmi svízelné situaci. Neměl platné doklady, potřebnou jazykovou zásobu ani legislativní znalosti. V té době se mu narodil s jeho českou přítelkyní syn, tudíž se rozhodl v České republice zůstat, nevěděl však, jak má postupovat. V rámci jednotlivých setkání mi lámavou češtinou sděloval, že si připadá jako v nějakém kruhu, byl skleslý z toho, že si ho jednotlivé úřady posílají mezi sebou, protože vždy má někam přinést něco, co nemá a neví, kde to sehnat. Co je tedy nutné v takové situaci udělat?

9 Pobyt občana Evropské Unie a jeho rodinných příslušníků na území upravuje Zákon č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Ten stanovuje podmínky, v rámci kterých je cizinec oprávněn podat příslušnou žádost. Tu tedy můžete podat, jste-li rodinným příslušníkem, kterým se podle 15a rozumí: Manžel rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana Evropské unie a nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana Evropské unie. Za rodinného příslušníka lze pokládat i cizince, který doloží, že je příbuzným občana Evropské unie a zároveň žil s touto osobou ve společné domácnosti nebo se o sebe z nepříznivých zdravotních důvodů nedokáže sám postarat či je občanem Evropské unie vyživovaný. Rovněž se za rodinného příslušníka považuje cizinec, který doloží, že má s občanem Evropské unie trvalý vztah, který je podobný rodinnému a žijí ve společné domácnosti. Pokud rodinný příslušník není občanem Evropské unie a má v úmyslu zdržet se na území déle než 3 měsíce společně s občanem Evropské unie, musí si zažádat na Ministerstvu vnitra o povolení k přechodnému pobytu a to do 3 měsíců od vstupu na území. (Zákon č. 326/1999 Sb. 15a, 87b). Náležitosti, které jsou potřeba doložit pro povolení k přechodnému pobytu (Zákon č. 326/1999 Sb. 87a, 87): cestovní doklad fotografii doklad o zdravotním pojištění doklad o zajištění ubytování na území Ministerstvo vnitra vydá žadateli povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty (tamtéž). Občan Evropské unie o povolení k přechodnému pobytu žádat nemusí. Pokud ovšem bude chtít vystavit potvrzení o přechodném pobytu, mělo by se jednat o pobyt na území, jehož délka bude více než 3 měsíce a zároveň neohrozí bezpečnost státu a veřejný pořádek (Zákon č. 326/1999 Sb. 87a). K žádosti doloží (tamtéž): cestovní doklad fotografii doklad o zdravotním pojištění doklad o zajištění ubytování na území doklad o účelu pobytu (v rámci studia, zaměstnání, podnikání nebo v případě jiné výdělečné činnosti) Jestliže se jedná o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je sám občanem Evropské unie a má v úmyslu pobývat na území déle než 3 měsíce společně s občanem Evropské unie, bude k žádosti přiloženo (tamtéž): cestovní doklad fotografii doklad o zdravotním pojištění doklad o zajištění ubytování doklad, kterým potvrdí, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, případně nezaopatřenou osobou Žádost můžete podat na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra České republiky, nejlépe s ohledem na pracoviště, které je příslušné místa hlášeného pobytu. Spolu se zmiňovaným potvrzením obdrží cizinci zároveň i rodné číslo. Pan S. je občanem Evropské unie, proto se na něj vztahovala žádost o potvrzení přechodného pobytu. V jeho situaci je tedy potřeba zařídit si nové doklady (pan S. si je zařizoval přímo na Bulharské ambasádě). Dále je nutné ohlásit pobyt na policii, přihlásit se na zdravotní pojišťovně, která vystaví doklad o zdravotním pojištění, nechat se zapsat do rodného listu dítěte a domluvit se s majitelem bytu na vystavení nové nájemní smlouvy (partnerka pana S. sepsala nejprve čestné prohlášení o soužití ve společné domácnosti).

10 Úskalí s vyplácením dávek státní sociální podpory V České republice, se zvyšuje počet rodin, kde je jeden z partnerů cizinec. Mezi způsoby, jak stát podporuje rodiny, patří i peněžitá pomoc ve formě dávek státní sociální podpory. V průběhu uplynulých měsíců jsme na naší pobočce řešili několik případů, kde se ocitla matka po narození dítěte ve finanční tísni, jelikož jí nebyly přiznány dávky státní sociální podpory, tak jako bývají obyčejně přiznány ostatním rodinám. Důvodem byla skutečnost, že otec dítěte neměl trvalý pobyt na území České republiky. Státní sociální podporu blíže specifikuje Zákon č. 117/1995 o státní sociální podpoře. Tento zákon uvádí že: Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu. (Zákon č. 117/1995 Sb. 1). Tyto dávky tedy rozdělujeme na dva typy. Mezi dávky, které jsou závislé na výši příjmu, patří porodné, přídavky na dítě a příspěvek na bydlení, druhou skupinu pak tvoří tzv. ostatní dávky, tedy rodičovský příspěvek a pohřebné. (Zákon č. 117/1995 Sb. 2). Dávky pěstounské péče přestaly být k dávkami státní sociální podpory. Orgánem státní sociální podpory je jednak Úřad práce České republiky a jeho krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu, dále Ministerstvo práce a sociální věcí. (Zákon č. 117/1995 Sb. 2a). Případy, kdy je jeden z rodičů cizinec, již dávno nesouvisí jen s velkými městy typu Brno či Praha. S paní A. jsem navázala spolupráci po setkání s pracovnicí orgánu sociálně právní ochrany dětí, která mi na ni předala kontakt. Paní A. se seznámila se svým partnerem, který byl cizinec a přijel do České republiky za prací, načež se jim brzy narodil syn. Partner však během jejího těhotenství ukončil pracovní poměr a neměl vyřízený ani přechodný natož trvalý pobyt. Paní A. pobírala nejprve po dobu 28 týdnů peněžitou podporu v mateřství. Rovněž si zažádala o dávky státní sociální podpory, tedy o dávky porodného, rodičovského příspěvku a přídavku na dítě. Jak nemilé bylo její překvapení, když jí žádost o zmíněné dávky byla zamítnuta. Ocitla se z měsíce na měsíc bez potřebných finančních prostředků. Paní A. totiž nechala do rodného listu zapsat jako otce dítěte svého druha, který neměl vyřízený trvalý pobyt, navíc byl v té době bez práce, takže klientce na výživu syna nepřispíval. V rámci rozhodování pro přiznání dávky na něj bylo pohlíženo jako na společně posuzovanou osobu a tak klientce hrozilo, že zůstane bez příjmu. Během naší spolupráce následovalo jednání s referentkami oddělení státní sociální podpory, znovu podávání žádosti a vyřizování dokladů pro druha na ambasádě. Během té doby vypomáhala klientce její maminka, která pobírala starobní důchod. Klientka se jen díky její pomoci nemusela stěhovat ze svého bytu do azylového domu. Nakonec jí byl přiznán rodičovský příspěvek a přídavky na dítě, dávka porodného, byť náleží rovněž do tohoto pilíře, jí však byla opětovně ze zmíněného důvodu zamítnuta. Paní A. měla možnost dát podnět Ministerstvu práce a sociálních věcí ohledně přezkoumání rozhodnutí, během dlouhého procesu vyřizování však již na tuto možnost rezignovala se slovy, že nevěří, že by jí bylo porodné přiznáno. Jelikož mi připadalo přinejmenším tak trochu zvláštní, že dvě dávky přiznány byly a třetí nikoliv, domluvila jsem si setkání s referentkou státní sociální podpory, ta mi však na moji otázku dostatečně neodpověděla. K této problematice vám dále předkládám vyjádření našeho právníka, JUDr. Táni Šůsové.

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU Formulář žádosti o pronájem bytu sociálního charakteru Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Pravidla přidělování vstupních bytů č. 1-9 v ulici Voldušská 591, Rokycany účinnost od 1. 6. 2015 Obsah: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU Formulář žádosti o pronájem startovacího bytu Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: Část 1 Osobní údaje 1. Žadatel: Adresa

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku

Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku Příloha č. 5 Ve věci:...... I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........... 2. Datum narození:.... 3. Rodné číslo:......

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o b y t u Razítko a podpis příjemce žádosti. Podací razítko Došlo dne: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem Žadatel Jméno a příjmení: Datum

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti schváleno dne: 11. ledna 2000 účinnost dne: 1. ledna 2000 Úplné znění ke dni 1. 1. 2010 M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Opatření č. 1/2000 Úplné znění Opatření Městské rady v Uherském Hradišti

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Metodický pokyn č. 11/2007

Metodický pokyn č. 11/2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Č. j.: 2007/83197/21 V Praze dne 9. ledna 2008 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 11/2007 ke sjednocení správních

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 12.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření Dohody o výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce ČR a Městem Písek

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Zdravotně handicapovaní (TP,ZTP,ZTP/P, invalidní důchod 3. stupně) Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80).

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80). POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_0 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I: Dosavadní

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova 7 615 00 Brno ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno-Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení:

Více