Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji"

Transkript

1 Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Chvaletice STŘEDOČESKÝ KRAJ Přelouč PŘELOUČ Lázně Bohdaneč Heřmanův Městec Třemošnice PARDUBICE Pardubice Nasavrky Chrudim CHRUDIM HLINSKO Hlinsko Chrast Holice HOLICE Skuteč KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ VYSOKÉ MÝTO Vysoké Mýto Choceň Litomyšl LITOMYŠL Žamberk ÚSTÍ NAD ORLICÍ Ústí nad Orlicí POLSKO ŽAMBERK Králíky Letohrad KRÁLÍKY Jablonné nad Orlicí LANŠKROUN ČESKÁ TŘEBOVÁ Lanškroun Česká Třebová OLOMOUCKÝ KRAJ Svitavy Moravská Třebová KRAJ VYSOČINA Polička POLIČKA SVITAVY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Jevíčko JIHOMORAVSKÝ KRAJ Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Vydal Pardubický kraj v roce 2012 Zpracoval Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje Grafické zpracování a tisk studio Artedit, Praha Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji byl zpracován v rámci projektu Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

3 Vážení čtenáři, na následujících stránkách najdete informace o systému sociálního zabezpečení, dále také základní kontakty na instituce, které v systému sociálního zabezpečení a sociální politiky v regionech Pardubického kraje působí. Ve druhé části brožury získáte informace o sociálních a souvisejících službách, které nabízí pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Jak s brožurou pracovat Brožura je rozdělena do dvou částí. První část je věnována systému sociálního zabezpečení, tj. způsobu, kterým stát napomáhá svým občanům při řešení nepříznivé sociální události. V této části jsou uvedeny základní informace o sociálních dávkách. Pro snazší orientaci je vytvořen přehled životních situací, k nimž jsou přiřazeny jednotlivé sociální dávky, pomocí nichž je možné situace řešit. V první části jsou rovněž uvedeny kontakty na úřady, které v systému sociálního zabezpečení působí (Krajské pobočky Úřadu práce ČR, Okresní správa sociálního zabezpečení), a na městské úřady a magistrát města. Informace v katalogu poskytují základní orientaci v systému sociálního zabezpečení ČR. Pro bližší informaci o nároku na poskytnutí konkrétní pomoci a podmínkách, za kterých lze pomoc poskytnout, je nutné kontaktovat příslušný úřad. Druhá část obsahuje přehled sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území Pardubického kraje. Přehled služeb je vytvořen samostatně pro území každé obce s rozšířenou působností a jsou v něm zařazeny ty služby, které v území konkrétní obce působí. Jak řešit nepříznivou sociální situaci Základní informace o možnostech řešení nepříznivé sociální události/situace poskytují všechny úřady obcí II. a III. typu (městské úřady, magistráty města), pobočky Úřadu práce ČR, okresní správy sociálního zabezpečení a poskytovatelé sociálních služeb. Výše uvedené subjekty mohou buď samy poskytnout specifickou pomoc, která vede k řešení nepříznivé sociální situace, nebo doporučit, na koho se má občan obrátit. 1

4 Kompetence jednotlivých úřadů Pobočky Úřadu práce ČR zaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, inspekce kvality sociálních služeb. Okresní správa sociálního zabezpečení důchodové pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody), nemocenské pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), lékařská posudková služba. Obce s rozšířenou působností výkon sociální práce pro osoby v nepříznivé sociální situaci (např. senioři, osoby se zdravotním postižením, sociálně ohrožené rodiny s dětmi, lidé v akutní krizi i dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, cizinci, oběti domácího násilí, osoby vyloučené ze společnosti apod.) poradenství a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace občanů a podpora jejich sociálního začleňování. Sociální práce je poskytována na celém území správního obvodu obce, výkon sociální práce ve prospěch osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí poradenství a pomoc při řešení obtížné životní situace občanů (např. ztráta bydlení, nedostatečné příjmy, dluhová problematika, životní krize apod.), sociálně právní ochrana dětí poradenství rodinám s nezletilými dětmi, agenda náhradní rodinné péče, výkon funkce kolizního opatrovníka, prošetřování rodinných a výchovných podmínek pro zabezpečení řádného vývoje dětí, řešení problematiky dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných, péče o děti s opakovanými poruchami chování atp. Obce s pověřeným obecním úřadem výkon sociální práce ve prospěch osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí poradenství a pomoc při řešení obtížné životní situace občanů (např. ztráta bydlení, nedostatečné příjmy, dluhová problematika, životní krize apod.). Sociální práce je poskytována na celém území správního obvodu obce. 2

5 Krajský úřad zajišťuje zejména metodickou podporu obcím v oblasti sociální práce a sociálně právní ochrany dětí, vede evidenci pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče, zajišťuje odborné posouzení dětí a žadatelů, zprostředkovává osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče, dává vyjádření soudu o svěření dítěte do pěstounské péče nebo o osvojení dítěte, zajišťuje registraci poskytovatelů sociálních služeb, zajišťuje protidrogovou politiku kraje, prevenci kriminality kraje a agendu koordinátora pro romské záležitosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vedle jiných činností je odvolacím orgánem proti rozhodnutí Úřadu práce ČR v systémech pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. 3

6 1 Slovníček pojmů základní terminologie v systému sociálního zabezpečení a sociální práce Obce s rozšířenou působností (ORP), obce s pověřeným obecním úřadem Obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem jsou jedním z článků veřejné správy v ČR. Obecní úřady těchto obcí (zpravidla městské úřady a magistráty) zajišťují zákonem vymezený okruh činností pro své občany a v přenesené působnosti pro občany celého správního území. V sociální oblasti zajišťují zejména sociální práci na obcích a ORP navíc sociálně právní ochranu dětí. Kontakty na obecní úřady jsou uvedeny na konci první části brožury. Sociální služba Prostřednictvím sociálních služeb je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci (např. osobám, které nezvládají péči o vlastní osobu, osobám v akutní životní krizi, lidem žijícím na okraji společnosti, lidem ohroženým trestnou činností atp.) Sociální služby jsou zajišťovány registrovanými poskytovateli, kteří musí splňovat povinnosti stanovené zákonem. Jsou poskytovány za úhradu i bezplatně dle druhu služby. Blíže jsou sociální služby popsány ve druhé části brožury. Podpůrčí doba Podpůrčí doba přestavuje dobu, po kterou je dávka vyplácena. 4

7 Rozhodné období Rozhodným obdobím je doba, za kterou se vypočítává výše nároku na konkrétní sociální dávku nebo přímo určuje, zda žadatel na dávku nárok má (například rozhodné období pro nárok na podporu v nezaměstnanosti a pro výpočet její výše, výpočet výše nemocenské atd.). Nezaopatřené dítě Za nezaopatřené dítě se pokládá podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost, má ukončenou povinnou školní docházku, není mu ještě 18 let, nestuduje, je vedeno na úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Životní a existenční minimum Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v platném znění. Částky životního a existenčního minima platné od jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní a existenční minimum je využíváno také v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (zejména u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří i základ pro výpočet jejich výše. 5

8 Částky životního minima platné od v Kč za měsíc pro jednotlivce Kč pro první dospělou osobu v domácnosti Kč pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti Kč pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let Kč 6 až 15 let Kč 15 až 26 let (nezaopatřené) Kč (Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.) Částka existenčního minima platná od v Kč za měsíc existenční minimum Kč Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc jednotlivec Kč 2 dospělí = Kč 1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let = Kč 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let = Kč 2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let = Kč = Kč Započitatelné příjmy S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.). Mezi započitatelné příjmy nepatří např. příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, jednorázové sociální dávky, peněžní pomoc obětem trestné činnosti, sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem, stipendia, odměny za darování krve, příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob) a další příjmy definované zákonem. 6

9 Společně posuzované osoby Mezi společně posuzované osoby patří rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo registrovaní partneři, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, z důvodů zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt. 7

10 2 Přehled životních situací a možnosti pomoci v rámci sociálního zabezpečení (sociální dávky) Těhotenství a narození dítěte, péče o dítě 1. porodné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství rodičovský příspěvek přídavek na dítě ošetřovné Péče o dítě se zdravotním postižením 1. porodné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství příspěvek na péči přídavek na dítě příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku výpůjčka zvláštní pomůcky výhody držitele průkazu osoby se zdravotním postižením (průkaz TP, ZTP, ZTP/P) Péče o dítě v pěstounské péči 1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte odměna pěstouna příspěvek při převzetí dítěte příspěvek na zakoupení motorového vozidla

11 Nedostatečné příjmy na uspokojení základních životních potřeb (bydlení, živobytí) příspěvek na bydlení příspěvek na živobytí doplatek na bydlení Úmrtí manžela/manželky nebo rodiče nezaopatřeného dítěte, vypravení pohřbu nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodiči 1. vdovský a vdovecký důchod sirotčí důchod pohřebné...13 Mimořádná událost (živelní katastrofa, požár, ekologická havárie), ztráta osobních dokladů nebo peněžních prostředků 1. mimořádná okamžitá pomoc Nedostatek prostředků k nákupu předmětů dlouhodobé potřeby (např. pořízení kotle, bojleru apod.) 1. mimořádná okamžitá pomoc Nedostatek prostředků na zajištění zájmové nebo vzdělávací činnosti nezaopatřených dětí 1. mimořádná okamžitá pomoc Ukončení výkonu trestu (pobytu ve vězení), opuštění dětského domova nebo pěstounské péče po dosažení zletilosti, ukončení léčby závislosti 1. mimořádná okamžitá pomoc Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vyžadující pomoc jiné osoby při zajištění péče nebo soběstačnosti 1. příspěvek na péči příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku výpůjčka zvláštní pomůcky výhody držitele průkazu osoby se zdravotním postižením (průkaz TP, ZTP, ZTP/P) invalidní důchod

12 Krátkodobé onemocnění nebo ošetřování člena rodiny 1. nemocenská ošetřovné Dosažení důchodového věku 1. starobní důchod...29 Ztráta zaměstnání 1. podpora v nezaměstnanosti

13 3 Dávky státní sociální podpory Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče. Porodné Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí Kč. Kompetentní úřad: Úřad práce ČR Rodičovský příspěvek Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání částky Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Rodič má možnost zvolit si výši měsíčního rodičovského příspěvku a délku jeho pobírání. Možnost volby výše měsíčního příspěvku je závislá na tzv. denním vyměřovacím základu, tzn., že rodič si může zvolit výši měsíčního příspěvku pouze do určité hranice podle jeho započitatelných příjmů v rozhodném období. (Výši měsíčního příspěvku je vhodné konzultovat na krajské pobočce Úřadu práce ČR). Maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku je Kč. 11

14 Rodičovský příspěvek je vyplácen, pokud jsou splněny následující podmínky: dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti se zdravotním postižením v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě se zdravotním postižením může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok podle právní úpravy platné do , mohou přejít na novou právní úpravu kdykoli od ledna 2012 dle rozhodnutí rodiče. Kompetentní úřad: Úřad práce ČR Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte. Věk nezaopatřeného dítěte do 6 let 6 15 let let Přídavek na dítě v Kč měsíčně 500 Kč 610 Kč 700 Kč Kompetentní úřad: Úřad práce ČR Pohřebné Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou Kč. Kompetentní úřad: Úřad práce ČR 12

15 Dávky pěstounské péče Těmito dávkami se přispívá na potřeby spojené s péčí o dítě, svěřené do pěstounské péče, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče může vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory, např. na rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod. A. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Nárok na dávku má dítě svěřené do pěstounské péče do dosažení zletilosti, případně do 26 let, zůstane-li dítě nezaopatřené a ve společné domácnosti s bývalým pěstounem. Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,3násobek životního minima dítěte. V případě, že dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, se příspěvek zvyšuje. B. Odměna pěstouna Tato dávka je projevem společenského uznání osobě pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Výše odměny je stanovena ve výši částky životního minima jednotlivce za každé svěřené dítě. Pečuje-li pěstoun alespoň o 3 svěřené děti nebo o jedno svěřené dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, činí odměna pěstouna 5,5násobek životního minima jednotlivce, přičemž za každé další svěřené dítě se odměna dále zvyšuje. C. Příspěvek pří převzetí dítěte Účelem jednorázové dávky je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte. Věk nezaopatřeného dítěte do 6 let 6 15 let let Příspěvek při převzetí dítěte v Kč Kč Kč Kč D. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Dávka náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však Kč. Kompetentní úřad: Úřad práce ČR 13

16 Příspěvek na bydlení Touto dávkou stát přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech. Výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a 30% rozhodného příjmu. Kompetentní úřad: Úřad práce ČR Podávání žádostí o dávky státní sociální podpory Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na portal.mpsv.cz/ssp/local. Formuláře žádostí naleznete na sspforms/. Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Nárok na dávky Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu (občané ČR) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území České republiky a mají zde bydliště. 14

17 4 Systém pomoci v hmotné nouzi Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je poskytnutí sociální práce. Osoba v hmotné nouzi Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni, která je přijatelná pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit vlastním přičiněním. Příspěvek na živobytí Je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/ společně posuzovaných osob. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení částky živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka na živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima (viz základní terminologie). 15

18 Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny). Kompetentní úřad: Úřad práce ČR Doplatek na bydlení Je dávka, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Dávka je poskytována vlastníku nebo nájemci bytu, který je příjemcem příspěvku na živobytí (možnost uplatnění výjimek v případech hodných zvláštního zřetele). Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech. Kompetentní úřad: Úřad práce ČR Mimořádná okamžitá pomoc Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví šest takových situací: Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima). Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelná pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce. 16

19 Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce. Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce. Řízení o přiznání dávky Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na krajských pobočkách Úřadu práce ČR nebo ho lze nalézt na internetových stránkách Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana. V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku. V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky. Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 17

20 5 Příspěvek na péči Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Je určen na úhradu potřebné péče poskytnuté registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či asistentem sociální péče. Příspěvek na péči náleží lidem, kteří jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (stav, který trvá déle než jeden rok a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti) omezeni ve zvládání základních životních potřeb a jsou z tohoto důvodu závislí na pomoci jiné osoby. Výše příspěvku na péči v roce 2012 Věk do 18 let nad 18 let STUPEŇ ZÁVISLOSTI (v Kč/měsíc) I. II. III. IV. lehká středně těžká těžká úplná Kč Kč Kč Kč 800 Kč Kč Kč Kč Při hodnocení nároku na příspěvek na péči je posuzován zdravotní stav žadatele, jeho soběstačnost, schopnost zvládat základní životní potřeby a vést samostatný život (např. schopnost samostatného pohybu, orientace zrakem a sluchem, komunikace, schopnost vykonávat osobní hygienu, fyziologické potřeby, pečovat o své zdraví a domácnost apod.). Kompetentní úřad: Úřad práce ČR 18

21 Řízení o přiznání příspěvku na péči O příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop). Žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář Oznámení o poskytovateli pomoci (tyto formuláře jsou dostupné na: (http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome) nebo na příslušné pobočce Úřadu práce ČR. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhodnutí na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou České správy sociálního zabezpečení. Podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetření v domácnosti žadatele. Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 19

22 6 Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Příspěvek na mobilitu Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku splňující následující podmínky: není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do ), opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována. Výše dávky: 400 Kč měsíčně. Kompetentní úřad: Úřad práce ČR Příspěvek na zvláštní pomůcku Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba starší 1 roku, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení. Podmínkou je, že osoba může pomůcku využívat. Příspěvek na motorové vozidlo a úpravu bytu může získat osoba starší 3 let, příspěvek na vodícího psa osoba starší 15 let. 20

23 Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. Zvláštní pomůcka umožňuje osobě sebeobsluhu nebo realizaci pracovního uplatnění, přípravu na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání anebo styk s okolím. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku Na pořízení pomůcky v ceně do Kč se poskytne příspěvek pouze osobám, které mají příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však Kč. Při pořízení pomůcky v ceně nad Kč se výše příjmů nezohledňuje. Spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) činí Kč s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům osoby. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí Kč a součet vyplacených příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč. Kompetentní úřad: Úřad práce ČR Výpůjčka zvláštní pomůcky Předmětem výpůjčky je stropní zvedací systém, schodišťové plošiny, schodolezy. Na tyto pomůcky nelze získat příspěvek na zvláštní pomůcku. Zvláštní pomůcky se poskytují na základě písemné smlouvy o výpůjčce podle občanského zákoníku, a to osobě starší 3 let, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí uvedenou v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a to na její žádost. Konkrétní zvláštní pomůcku určuje krajská pobočka ÚP. Příspěvek na instalaci zvláštní pomůcky: Nemá-li osoba dostatek finančních prostředků k úhradě instalace zvláštní pomůcky, může jí krajská pobočka ÚP poskytnout příspěvek na instalaci. Spoluúčast osoby činí vždy minimálně Kč. Kompetentní úřad: Úřad práce ČR 21

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Publikace vznikla jako výstup klíčové

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

Sociální revue. neznám ani jedno české přísloví, které by nebylo pravdivé. Jedno z nich je, že změna je život. Ale napadá mě hned další -

Sociální revue. neznám ani jedno české přísloví, které by nebylo pravdivé. Jedno z nich je, že změna je život. Ale napadá mě hned další - Kvalita života osob se zdravotním postižením a ve stáří je nedocenitelná hodnota! Téma přesahuje hranice administrativních kompetencí a úrovní veřejné správy a vyžaduje ucelený a komplexní přístup a spolupráci

Více