1.1 Internet. Souhrnná charakteristika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Internet. Souhrnná charakteristika"

Transkript

1 Souhrnná charakteristika Motivace projektu pojišťovny 2 potvrzuje předpoklady silných a slabých stránek distribučních kanálů interní síť a externí síť. Dále potvrzuje jednoznačný trend vedoucí k vyšší poptávce po komplexní službě. Tato vyšší poptávka nahrává externím zprostředkovatelům a motivuje finanční instituce ke zlepšování spolupráce s nimi. Pojišťovna 2 vnímá tento trend tak silně, že podstupuje složitý proces transformace interní sítě do podoby externí sítě s větší produktovou nabídkou. Pojišťovna 2 chce v celém asi půlročním procesu zajistit podporu při vyjednávání s dalšími bankami a pojišťovnami při tvorbě portfolia produktů. Od celého procesu si slibuje snížení fixních nákladů. I když spolupráce s externisty s sebou nese i výše zmíněné nevýhody, díky velkému objemu produkce se investované náklady do nastavení procesů vrací. Tvrzení banky 4, která říká, že ve spolupráci s externisty je nejvíce prostoru pro zlepšení, naznačuje, že tento distribuční kanál je ve svém vývoji zatím v začátcích. Banky i pojišťovny jej zařazovaly jako jeden z posledních. Díky velkému prostoru pro zlepšování spolupráce si shodně všechny dotazované instituce slibují nárůsty produkce. Pro finanční trh a klienty může být tato spolupráce příslibem lepších služeb a lepší produktové nabídky. Pro finanční instituce jsou externisté zdrojem široké palety klientů, u kterých se ovšem stanou jen dílem celého jejich portfolia. Díky úzké vazbě klienta a poradce je finanční instituce ve složitější pozici, protože o klienta může poměrně snadno přijít, usoudí-li poradce, že přesun bude pro klienta výhodnější. Vzniká tím tlak na kvalitnější produktovou nabídku a servis pro poradce. Tato podpora si vyžádá i větší náklady na lidské zdroje a případné společné a motivační akce. 1.1 Internet Mezi bankami a pojišťovnami se jedná o nejmladší distribuční cestu, která plní nejen úlohu distribuční, ale také úlohu informační. Informačnímu využití internetu se v praktické části věnovat nebudu. Dotknu se pouze té informační role, která se týká přímo distributorů, a tudíž s rámcem práce souvisí. Všechny dotazované banky a pojišťovny internet jako distribuční kanál využívají, zároveň shodně uvedli, že se jedná o nejmladší a nejprogresivnější formu distribuce. Od předešlých distribučních kanálů se internet odlišuje dosti výrazně. Předešlé distribuční cesty jsou závislé na pracovní síle a role pracovníků je naprosto klíčová. Internet, jako distribuční kanál, pracovní sílu pro samotnou distribuci nepotřebuje. Klient se musí prostřednictvím internetových portálů obsloužit sám. Prostor pro poradenství se značně zmenšuje a klíčovým se stává srozumitelné a intuitivní nastavení webových stránek. SWOT analýza tohoto distribučního kanálu by mohla vypadat následovně: 41

2 Tabulka 1: SWOT analýza distribučního kanálu internet s uvedenými vlastnostmi SWOT analýza Silné stránky (STRONG) Slabé stránky (WEAK) interní vlastnosti a možnosti - nízké náklady - nízká přidaná hodnota poradenství - non stop provoz - nekumuluje produktové ani osobní informace o klientovi - snadná dostupnost - lze distribuovat jen jednodušší produkty - umí prosadit produkty komoditního typu - nezodpoví dotazy - vysoká flexibilita systému - nenaváže dlouhodobý vztah s klienty Příležitosti (OPPORTUNITIES) externí vlivy působící z venku 42 Hrozby (THREATS) - rostoucí využívání internetu - zákonná omezení a úpravy ve zprostředkování (AML, atd.) - rostoucí technologické možnosti - nemám informace o rizikovém profilu klienta - sleduje ho velké množství lidí - riziko špatného pochopení parametrů produktu díky malému - stále rostoucí počet uživatelů prostoru pro vysvětlení Pramen: vlastní tabulka vytvořená na základě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. z kapitoly Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Silné stránky Předpokládané silné stránky potvrdily i dotazované banky a pojišťovny. Manažer pojišťovny 3 srovnal ve svých odpovědích náklady zprostředkování po intenetu s tiskem návrhu pojistky, který dle jeho slov není vůbec levný. Banka 5 by dokonce internet nechala jako svůj jediný distribuční kanál, kdyby musela, a to právě z důvodů nízkých nákladů. Silnou stránku internetu v prosazování produktů komoditního typu, jako jsou v oblasti pojišťovnictví např. cestovní pojištění, potvrdily všechny pojišťovny, které uvedly, že přes internet distribuují pouze jednodušší produkty. Pojišťovna 2, která se zaměřuje na životní pojištění internet jako distribuční kanál vůbec nepoužívá. Slabé stránky U slabých stránek se z dotazníků potvrdil jen předpoklad, že internet není schopen distribuovat složitější produkty. Tento názor prezentovala hlavně pojišťovna 2, která se zabývá hlavně distribucí životního pojištění. Pojišťovna 1 uvedla, že přes internet distribuuje pouze penzijní připojištění a spořící účty. U spořících účtů musí ovšem řešit následnou identifikaci klienta. Problematiku zpětné vazby internetu vnímá také banka 6 a banka 5. Banka 5 využívá úspěšně internet k distribuci spořících účtů. Smluvní dokumentace musí být v tomto případě stejně zasílána poštou klientovi. Kompletní uzavření obchodu tedy přes internet není možné. Neschopnost internetu kumulovat informace o klientovi potvrdila i pojišťovna 1, která přes internet neuzavírá havarijní pojištění vozidel (i když to legislativa umožňuje), kvůli nutné prohlídce vozidla. Lidský faktor je v tomto případě zatím nezastupitelný. Příležitosti Velké příležitosti shledávají v internetu všechny dotazované instituce. Své pozice většinou hodnotí tak, že jsou s tímto kanálem stále na začátku. Pojišťovna 1 vidí velkou příležitost v zavedení elektronického podpisu, které brání prodeji životního pojištění přes internet. Dotazovaným pojišťovnám internet dnes přináší zejména informační podporu pro další distribuční cesty. Pojišťovna 3 umožňuje všem svým distributorům sjednání všech produktů přes aplikaci na internetu. Kombinuje tím přednosti internetu (dostupnost, jednoduchost, ) a přidané hodnoty poradce (AML zákon, osobní

3 interakce s klientem). Pojišťovna 2 investovala značný čas do vývoje elektronických aplikací pro své distributory, kteří mohou produktové smlouvy uzavírat přímo v počítači na internetu. V obou případech je obchodní práce stále na poradci a internet hraje jakousi podpůrnou roli. Pojišťovně tento krok umožňuje ryhclejší zpracování obchodu, protože po vyplnění formulářů přes internet, odchází rovnou do systému pojišťovny, která pak nemusí čekat na podklady v papírové podobě. Pojišťovna 2 zároveň uvádí značné snížení chybovosti u smluv uzavíraných přes webovou aplikaci. Je to logické, protože dle slov manažerky pojišťovny A2 formulář poradce dále nepustí, pokud v něm má chyby. Hrozby V této sekci se potvrdila hrozba zákonných omezení, které mohou internet svazovat. Dnes je tomu tak, že například legislativa AML brání prodeji životního pojištění přes internet, jak uvedla pojišťovna 1. Brání také kompletní distribuci vkladových produktů, jak uvedly banka 5 a pojišťovna 1. Generování potenciálních pobídek k obchodu pomocí internetu Dle banky 6 se pomocí internetu dají generovat pobídky k potenciálnímu obchodu, potenciální poptávky po obchodě. Banka 6 pro tyto potenciální obchodní poptávky používá pojem LEAD. Tyto leady umí generovat různé portály, které slouží k výběru vhodné banky pro klienta. Například u hypotečních úvěrů a spotřebních úvěrů fungují systémy generující leady dvěma způsoby: 1) Klient posílá informace o sobě a o úvěru. Systém na základě vyplněných údajů vyhodnotí vhodnou banku pro financování (tu která vyhovuje metodickým podmínkám a nabízí nejlevnější obchodní podmínky). Bankéři je zaslán kontakt na klienta a ten si s ním poté domluví schůzku. 2) Klient zadá poptávku do systému. Tato poptávka se zobrazí zástupcům bank v daném regionu, ve kterém klient poptává. Banky poté posílají konkrétní podmínky pro klienta a klient si vybírá vhodnou banku. Úspěšnost těchto projektů je nízká zejména kvůli tomu, že si mnoho klientů systém pouze zkouší, aniž by měli o hypoteční úvěr reálný zájem, případně jsou to klienti, kteří jsou pro financování nevhodní například z důvodu nedostatečné bonity. Zástupce bank se proto poté musí probírat mnoha případy a pouze malé množství z nich má smysl. Souhrnná charakteristika Internet je nejmladším distribučním kanálem. Dle šetření v něm banky i pojišťovny vidí velký potenciál. Informační funkci internetu si banky i pojišťovny uvědomují a ve svých procesech jej využívají stále větší měrou. Internet podporuje distribuci externích i interních sítí, zmenšuje chybovost a snižuje náklady na sjednávání smluv. V kombinaci s obchodníkem tvoří kvalitní distribuční cestu, kde internet zlepšuje a usnadňuje procesy sjednání a obchodník řeší interaktivní komunikaci s klientem včetně potřebných legislativních otázek (AML). Samotná distribuční role internetu je zatím v počátcích, protože dle platné legislativy lze po internetu sjednat pouze jednodušší typy produktů, jako jsou např. spořící účty či cestovní pojištění. Velkou příležitost může internet přinést se zavedením další legislativy, jako je např. elektronický podpis. Bez něj se stále sjednání některých produktů neobejde bez doručování smluv klientovi poštou. I přes dosavadní nízkou využitelnost internetu jako distribučního kanálu, v něm všechny dotazované instituce vidí velkou budoucnost. Pokud bude v budoucnu docházet ke sbližování IT systémů jednotlivých finančních institucí, může internet přinést zajímavou příležitost v generování poptávek po produktech bank i pojišťoven. 43

4 ZÁVĚR U zkoumaných distribučních kanálů se povedlo ověřit téměř všechny předpokládané slabé i silné stránky zachycené ve SWOT analýzách. Díky rozšiřujícím otázkám práce odhaluje nejen praktické problémy, které s sebou využívání distribučních kanálů nese, ale i historický vývoj jednotlivých distribučních kanálů a předpokládané budoucí změny v distribuci dané společnosti. Z uvedených poznatků je zřejmé, že bankovní pobočková síť nemůže zůstat ve své pasivní roli, jak tomu bývalo dříve a musí měnit chování svých pracovníků směrem k aktivnějšímu prodeji, pokud se chce obchodními výsledky přiblížit produkci externích sítí. K tomuto účelu může banka využívat široké databázové informační základny svých klientů a motivačních složek mzdy zaměstnanců. Tuto snahu bank se podařilo nahlédnout i z pohledu osobního bankéře, jehož náplň práce se v posledních letech rapidně změnila. Pro distribuci produktů náročnějších na více druhů odborné pracovní síly je ovšem pobočková síť stále nezastupitelná a dokončení distribuce např. hypotečního úvěru je bez tohoto článku značně komplikované. Dle analýzy interních sítí pojišťoven se ukázalo, že se jedná o stejně náročný distribuční kanál na obsluhu lidskými zdroji jako kanál externích sítí. V nákladovosti mohou externisty předčít právě i díky častým podporám nájmů v kancelářích. Pojišťovna využívající tento kanál musí čelit volbě, jestli obchodníky navázat na exkluzivní spolupráci a vystavit je těžší konkurenci externistů nebo jim dát volné ruce a umožnit distribuci i konkurenčních produktů a logicky tak omezit distribuci těch svých. Pokud pojišťovna zvolí druhou možnost, nemusí už tolik investovat do podpory kanceláří, protože jsou obchodníci samostatnější a nepotřebují protihodnotu za svoji exkluzivitu a těžší pozici na trhu. S větší mírou nezávislosti může pojišťovna očekávat větší tlak na provize typický pro externisty. Při volbě externí sítě čelí finanční instituce konkurenci v produktové nabídce externisty a musí počítat s vyššími náklady na provize a podpůrné akce. Vyšší tlak na provize jsou externí sítě schopny vyvinout díky objemům produkce, které umí zprostředkovat. Podpůrné akce jsou nezbytné, pokud má být produktu pojišťovny či banky externista nakloněn, i když má v nabídce konkurenční produkty srovnatelné. Objem produkce sjednané přes externisty ovšem roste, proto s nimi finanční instituce prohlubují a zkvalitňují formu spolupráce. Využití externistů se ukázalo vhodné pro produkty, jejichž role je více akviziční než zisková. K úspěšnému budoucímu vytěžení potenciálu příchozího klienta nesmí pojišťovna či banka podcenit kvalitní databázový systém, který vytěží a uchová informace o klientovi. Banka či pojišťovna povede neustálý boj o tyto informace jak s vlastními interními obchodníky, tak s externisty, kde je její pozice ještě složitější. Tento souboj se ovšem u těchto kanálů ukázal jako klíčový a banky ani pojišťovny by jej neměli podcenit. Využití internetu se ukázalo hlavně v informační a podpůrné rovině. Pojišťovny i banky využívají aplikace pomáhající distributorům v jejich procesu sjednávání smluv a usnadňují cílovým institucím zpracování produkce. Tyto aplikace umožňují průběžnou kontrolu při sjednávání smlouvy a snižují tak chybovost, která je jinak při produkci externistů standardním problémem vyžadující si nasazení velkého množství lidských zdrojů. Díky omezující legislativě lze internet využít pouze ke sjednávání jednodušších produktů, kde není nutná vizuální kontrola, kterou musí provést obchodník. Pojišťovny jsou schopny zrealizovat kompletní distribuci např. cestovního pojištění, ale banky musí čelit díky AML zákonu identifikaci klienta, která zatím po internetu není možná. Pro typicky vkladové produkty bank zůstávají tedy stále jedinou cestou bankovní pobočky. Pojišťovny, které nepracují s ryze vkladovými produkty, nejsou na tomto kanálu tak závislé jako právě banky. Díky této působnosti AML zákona a absenci elektronického podpisu jsou zatím možnosti internetu jako distribuční cesty 44

5 značně omezené. V dlouhodobém výhledu se jeví internet jako perspektivní cesta, která může přinést širší využití a nárůsty produkce. Díky důsledné komparaci vlastností distribučních cest vychází v práci najevo jejich opravdová využitelnost, která je často pro samotné finanční instituce, mající omezené informace, těžko rozpoznatelná. Vezme-li vedení marketingového oddělení banky či pojišťovny výsledky analýzy v potaz při rozhodování mezi jednotlivými distribučními cestami, zvyšuje si šanci, že výsledná distribuce bude pro banku či pojišťovnu efektivní. 45

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ JOBBER, David; LANCASTER, Geoff; JUNGMANN, Vilém. Management prodeje. 1. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN PŮLPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, s. ISBN KRAJÍČEK, Jan. Marketing v peněžnictví. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb : efektivně a moderně. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; MACHKOVÁ, Hana. Marketing. Praha : Grada, s. ISBN JANEČKOVÁ, Lidmila. Marketing finančních služeb. Vyd. 1. Karviná : Slezská univerzita, s. ISBN Doporučení Pracovní skupiny k regulaci distribuce na finančním trhu, květen 2010, dostupné z internetových stránek ministerstva financí. <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_distribuce_na_financnim_trhu_56430.html> PŘIKRYL, Vladimír; ČECHOVÁ, Jana. Některé problémy návrhu regulace distribuce ve finančních službách. Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví , 87, 3 Zákon 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) Zákon č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu EXPERTNÍ SKUPINA TŘETÍ ÚROVNĚ PRO MiFID, VÝBOR EVROPSKÝCH REGULÁTORU CENNÝCH PAPÍRU. Co je MiFID a co pro Vás znamená?. MiFID: průvodce spotřebitele : Investování do finančních produktů. 2008, únor, 1, s Dostupný také z WWW: < EXPERTNÍ SKUPINA TŘETÍ ÚROVNĚ PRO MiFID, VÝBOR EVROPSKÝCH REGULÁTORU CENNÝCH PAPÍRU. Co je MiFID a co pro Vás znamená?. MiFID: průvodce spotřebitele : Investování do finančních produktů. 2008, únor, 1, s Dostupný také z WWW: < LOFTIS, Larry B. Investing in Duplexes, Triplexes & Quads. 1st edition. USA : Kaplan Publishing, s. ISBN Slovník pojmů ČNB, dostupný také na < 46

7 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Distribuční kanály bank a pojišťoven a jejich běžně využívané oprávnění k činnosti Chyba! Záložka není definována. SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Příklad pro distributora poskytujícího nadsektorové poradenství, zprostředkování na úrovni dnešního poj. agenta, investičního zprostředkovatele a zprostředkovatele úvěrů a spořících produktů... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 2: SWOT analýza s příklady možných vlastností... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 3: SWOT analýza distribučního kanálu bankovní pobočky s uvedenými vlastnostmi... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 4: SWOT analýza distribučního kanálu interní síť pojišťovny s uvedenými vlastnostmi. Chyba! Záložka není definována. Tabulka 5: SWOT analýza distribučního kanálu externí síť s uvedenými vlastnostmi... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 6: SWOT analýza distribučního kanálu internet s uvedenými vlastnostmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha A dotazník pro finanční instituce Příloha B doplňující otázky k dotazníku pro finanční instituce (neveřejná) 47

8 48

9 Příloha A dotazník pro finanční instituce Dotazník pro finanční instituce k problematice distribučních kanálů Jaké typy finančních produktů distribuujete? Jaké typy distribučních kanálů využíváte? Jaký typ distribučního kanálu tvoří největší část produkce? Jak se využívání distribučních kanálů ve Vaší společnosti vyvíjelo? Který distribuční kanál jste zařazovali jako poslední (je nejmladší)? Který distribuční kanál hodláte do budoucna nejvíce posilovat a investovat do něj? Od kterého DK si do budoucna slibujete největší nárůsty produkce? Kde očekáváte oslabení? Které DK patří k těm dražším a proč? Které jsou nejnáročnější na pracovní sílu (lidské zdroje, školení, management)? V kterém s DK se v poslední době provedlo nejvíce inovací? Které produkty jdou přes který DK a proč? Které produkty se chystáte zařadit nově do některého DK a proč? Jaké problémy nejčastěji řešíte u kterého DK a proč? V kterém DK je největší chybovost a reklamace, případně storna smluv? Který kanál je ve Vašem případě nejpružnější pro zavedení změn a novinek v distribuci? U kterého jsou naopak novinky komplikací a jejich zavedení je složitější? Který kanál považujete dlouhodobě strategicky za nejdůležitější a proč? Vnímáte u některého DK riziko zhoršení dobrého jména a proč? U kterého asi nejvíce a proč? Jakou roli hraje internet ve Vaší společnosti jako jeden z nejmladších distribučních kanálů? Kdybyste měl/a ze všech Vašich používaných kanálů nechat pouze jediný, který by to byl a proč? Jak vnímáte roli externích zprostředkovatelů jako distribučního kanálu pro Vaši společnost?

10 Řešíte v současné době nasazení nějakého produktu a rozhodujete se který DK pro jeho distribuci zvolit? Jaká jsou pro a proti? Máte v úmyslu zavést některý z netradičních DK pro prodej Vašich produktů (stánky v obchodech, )? Spolupracujete v prodeji Vašich produktů s jinými obchodními společnostmi (mobilní operátoři)? Kooperujete s jinou finanční institucí jako s DK a proč? Které produkty pro tuto kooperaci využíváte a proč? Které produkty pro tuto kooperaci nevyužíváte a proč? Místo, datum dotazovaný: podpis Jméno, příjmení: Funkce: Společnost:

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Řekli o finančních poradcích

Řekli o finančních poradcích Řekli o finančních poradcích Jiří Šindelář Předseda představenstva a výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) Finanční zprostředkovatelé a poradci poskytují své

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ. AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ. AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek AGENDA O čem budu mluvit: 1. Shrnutí vývoje hypoték do fází a milníků 2. Inovační profil za 18 let existence hypoték 3. Struktura inovací, současný

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Studie Praha, 13. listopadu, 2014 Ve spolupráci s asociací Efma jsme diskutovali růstové příležitosti a strategie s klíčovými pojišťovnami

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: SWOT analýza,

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. USF se představuje

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. USF se představuje Unie společností finančního zprostředkování a poradenství USF se představuje 1. Základní fakta o Unii 2. Ochrana obchodních modelů 3. Etika a ochrana spotřebitelů 4. Komunikační platforma 5. Podpora při

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Broker Trust služby finančním poradcům

Broker Trust služby finančním poradcům Broker Trust služby finančním poradcům Kdo je Broker Trust, a.s. Kdo je Broker Trust, a.s. BT je největší servisní organizace pro nezávislé finanční poradce a zprostředkovatele v ČR. Na trhu působíme od

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Tento materiál představuje dobrovolný samoregulační standard, k jehož dodržování se společnosti

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Přihlašovací údaje pro klienta: Stačí zaregistrovat

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří

Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří Vedoucí projektu: RNDr. M. Kopecký, Ph.D. Externí konzultant: M. Houska Počet řešitelů: 4-6 Řešitelé: tým ještě není kompletní Předpokládané

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více