1.1 Internet. Souhrnná charakteristika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Internet. Souhrnná charakteristika"

Transkript

1 Souhrnná charakteristika Motivace projektu pojišťovny 2 potvrzuje předpoklady silných a slabých stránek distribučních kanálů interní síť a externí síť. Dále potvrzuje jednoznačný trend vedoucí k vyšší poptávce po komplexní službě. Tato vyšší poptávka nahrává externím zprostředkovatelům a motivuje finanční instituce ke zlepšování spolupráce s nimi. Pojišťovna 2 vnímá tento trend tak silně, že podstupuje složitý proces transformace interní sítě do podoby externí sítě s větší produktovou nabídkou. Pojišťovna 2 chce v celém asi půlročním procesu zajistit podporu při vyjednávání s dalšími bankami a pojišťovnami při tvorbě portfolia produktů. Od celého procesu si slibuje snížení fixních nákladů. I když spolupráce s externisty s sebou nese i výše zmíněné nevýhody, díky velkému objemu produkce se investované náklady do nastavení procesů vrací. Tvrzení banky 4, která říká, že ve spolupráci s externisty je nejvíce prostoru pro zlepšení, naznačuje, že tento distribuční kanál je ve svém vývoji zatím v začátcích. Banky i pojišťovny jej zařazovaly jako jeden z posledních. Díky velkému prostoru pro zlepšování spolupráce si shodně všechny dotazované instituce slibují nárůsty produkce. Pro finanční trh a klienty může být tato spolupráce příslibem lepších služeb a lepší produktové nabídky. Pro finanční instituce jsou externisté zdrojem široké palety klientů, u kterých se ovšem stanou jen dílem celého jejich portfolia. Díky úzké vazbě klienta a poradce je finanční instituce ve složitější pozici, protože o klienta může poměrně snadno přijít, usoudí-li poradce, že přesun bude pro klienta výhodnější. Vzniká tím tlak na kvalitnější produktovou nabídku a servis pro poradce. Tato podpora si vyžádá i větší náklady na lidské zdroje a případné společné a motivační akce. 1.1 Internet Mezi bankami a pojišťovnami se jedná o nejmladší distribuční cestu, která plní nejen úlohu distribuční, ale také úlohu informační. Informačnímu využití internetu se v praktické části věnovat nebudu. Dotknu se pouze té informační role, která se týká přímo distributorů, a tudíž s rámcem práce souvisí. Všechny dotazované banky a pojišťovny internet jako distribuční kanál využívají, zároveň shodně uvedli, že se jedná o nejmladší a nejprogresivnější formu distribuce. Od předešlých distribučních kanálů se internet odlišuje dosti výrazně. Předešlé distribuční cesty jsou závislé na pracovní síle a role pracovníků je naprosto klíčová. Internet, jako distribuční kanál, pracovní sílu pro samotnou distribuci nepotřebuje. Klient se musí prostřednictvím internetových portálů obsloužit sám. Prostor pro poradenství se značně zmenšuje a klíčovým se stává srozumitelné a intuitivní nastavení webových stránek. SWOT analýza tohoto distribučního kanálu by mohla vypadat následovně: 41

2 Tabulka 1: SWOT analýza distribučního kanálu internet s uvedenými vlastnostmi SWOT analýza Silné stránky (STRONG) Slabé stránky (WEAK) interní vlastnosti a možnosti - nízké náklady - nízká přidaná hodnota poradenství - non stop provoz - nekumuluje produktové ani osobní informace o klientovi - snadná dostupnost - lze distribuovat jen jednodušší produkty - umí prosadit produkty komoditního typu - nezodpoví dotazy - vysoká flexibilita systému - nenaváže dlouhodobý vztah s klienty Příležitosti (OPPORTUNITIES) externí vlivy působící z venku 42 Hrozby (THREATS) - rostoucí využívání internetu - zákonná omezení a úpravy ve zprostředkování (AML, atd.) - rostoucí technologické možnosti - nemám informace o rizikovém profilu klienta - sleduje ho velké množství lidí - riziko špatného pochopení parametrů produktu díky malému - stále rostoucí počet uživatelů prostoru pro vysvětlení Pramen: vlastní tabulka vytvořená na základě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. z kapitoly Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Silné stránky Předpokládané silné stránky potvrdily i dotazované banky a pojišťovny. Manažer pojišťovny 3 srovnal ve svých odpovědích náklady zprostředkování po intenetu s tiskem návrhu pojistky, který dle jeho slov není vůbec levný. Banka 5 by dokonce internet nechala jako svůj jediný distribuční kanál, kdyby musela, a to právě z důvodů nízkých nákladů. Silnou stránku internetu v prosazování produktů komoditního typu, jako jsou v oblasti pojišťovnictví např. cestovní pojištění, potvrdily všechny pojišťovny, které uvedly, že přes internet distribuují pouze jednodušší produkty. Pojišťovna 2, která se zaměřuje na životní pojištění internet jako distribuční kanál vůbec nepoužívá. Slabé stránky U slabých stránek se z dotazníků potvrdil jen předpoklad, že internet není schopen distribuovat složitější produkty. Tento názor prezentovala hlavně pojišťovna 2, která se zabývá hlavně distribucí životního pojištění. Pojišťovna 1 uvedla, že přes internet distribuuje pouze penzijní připojištění a spořící účty. U spořících účtů musí ovšem řešit následnou identifikaci klienta. Problematiku zpětné vazby internetu vnímá také banka 6 a banka 5. Banka 5 využívá úspěšně internet k distribuci spořících účtů. Smluvní dokumentace musí být v tomto případě stejně zasílána poštou klientovi. Kompletní uzavření obchodu tedy přes internet není možné. Neschopnost internetu kumulovat informace o klientovi potvrdila i pojišťovna 1, která přes internet neuzavírá havarijní pojištění vozidel (i když to legislativa umožňuje), kvůli nutné prohlídce vozidla. Lidský faktor je v tomto případě zatím nezastupitelný. Příležitosti Velké příležitosti shledávají v internetu všechny dotazované instituce. Své pozice většinou hodnotí tak, že jsou s tímto kanálem stále na začátku. Pojišťovna 1 vidí velkou příležitost v zavedení elektronického podpisu, které brání prodeji životního pojištění přes internet. Dotazovaným pojišťovnám internet dnes přináší zejména informační podporu pro další distribuční cesty. Pojišťovna 3 umožňuje všem svým distributorům sjednání všech produktů přes aplikaci na internetu. Kombinuje tím přednosti internetu (dostupnost, jednoduchost, ) a přidané hodnoty poradce (AML zákon, osobní

3 interakce s klientem). Pojišťovna 2 investovala značný čas do vývoje elektronických aplikací pro své distributory, kteří mohou produktové smlouvy uzavírat přímo v počítači na internetu. V obou případech je obchodní práce stále na poradci a internet hraje jakousi podpůrnou roli. Pojišťovně tento krok umožňuje ryhclejší zpracování obchodu, protože po vyplnění formulářů přes internet, odchází rovnou do systému pojišťovny, která pak nemusí čekat na podklady v papírové podobě. Pojišťovna 2 zároveň uvádí značné snížení chybovosti u smluv uzavíraných přes webovou aplikaci. Je to logické, protože dle slov manažerky pojišťovny A2 formulář poradce dále nepustí, pokud v něm má chyby. Hrozby V této sekci se potvrdila hrozba zákonných omezení, které mohou internet svazovat. Dnes je tomu tak, že například legislativa AML brání prodeji životního pojištění přes internet, jak uvedla pojišťovna 1. Brání také kompletní distribuci vkladových produktů, jak uvedly banka 5 a pojišťovna 1. Generování potenciálních pobídek k obchodu pomocí internetu Dle banky 6 se pomocí internetu dají generovat pobídky k potenciálnímu obchodu, potenciální poptávky po obchodě. Banka 6 pro tyto potenciální obchodní poptávky používá pojem LEAD. Tyto leady umí generovat různé portály, které slouží k výběru vhodné banky pro klienta. Například u hypotečních úvěrů a spotřebních úvěrů fungují systémy generující leady dvěma způsoby: 1) Klient posílá informace o sobě a o úvěru. Systém na základě vyplněných údajů vyhodnotí vhodnou banku pro financování (tu která vyhovuje metodickým podmínkám a nabízí nejlevnější obchodní podmínky). Bankéři je zaslán kontakt na klienta a ten si s ním poté domluví schůzku. 2) Klient zadá poptávku do systému. Tato poptávka se zobrazí zástupcům bank v daném regionu, ve kterém klient poptává. Banky poté posílají konkrétní podmínky pro klienta a klient si vybírá vhodnou banku. Úspěšnost těchto projektů je nízká zejména kvůli tomu, že si mnoho klientů systém pouze zkouší, aniž by měli o hypoteční úvěr reálný zájem, případně jsou to klienti, kteří jsou pro financování nevhodní například z důvodu nedostatečné bonity. Zástupce bank se proto poté musí probírat mnoha případy a pouze malé množství z nich má smysl. Souhrnná charakteristika Internet je nejmladším distribučním kanálem. Dle šetření v něm banky i pojišťovny vidí velký potenciál. Informační funkci internetu si banky i pojišťovny uvědomují a ve svých procesech jej využívají stále větší měrou. Internet podporuje distribuci externích i interních sítí, zmenšuje chybovost a snižuje náklady na sjednávání smluv. V kombinaci s obchodníkem tvoří kvalitní distribuční cestu, kde internet zlepšuje a usnadňuje procesy sjednání a obchodník řeší interaktivní komunikaci s klientem včetně potřebných legislativních otázek (AML). Samotná distribuční role internetu je zatím v počátcích, protože dle platné legislativy lze po internetu sjednat pouze jednodušší typy produktů, jako jsou např. spořící účty či cestovní pojištění. Velkou příležitost může internet přinést se zavedením další legislativy, jako je např. elektronický podpis. Bez něj se stále sjednání některých produktů neobejde bez doručování smluv klientovi poštou. I přes dosavadní nízkou využitelnost internetu jako distribučního kanálu, v něm všechny dotazované instituce vidí velkou budoucnost. Pokud bude v budoucnu docházet ke sbližování IT systémů jednotlivých finančních institucí, může internet přinést zajímavou příležitost v generování poptávek po produktech bank i pojišťoven. 43

4 ZÁVĚR U zkoumaných distribučních kanálů se povedlo ověřit téměř všechny předpokládané slabé i silné stránky zachycené ve SWOT analýzách. Díky rozšiřujícím otázkám práce odhaluje nejen praktické problémy, které s sebou využívání distribučních kanálů nese, ale i historický vývoj jednotlivých distribučních kanálů a předpokládané budoucí změny v distribuci dané společnosti. Z uvedených poznatků je zřejmé, že bankovní pobočková síť nemůže zůstat ve své pasivní roli, jak tomu bývalo dříve a musí měnit chování svých pracovníků směrem k aktivnějšímu prodeji, pokud se chce obchodními výsledky přiblížit produkci externích sítí. K tomuto účelu může banka využívat široké databázové informační základny svých klientů a motivačních složek mzdy zaměstnanců. Tuto snahu bank se podařilo nahlédnout i z pohledu osobního bankéře, jehož náplň práce se v posledních letech rapidně změnila. Pro distribuci produktů náročnějších na více druhů odborné pracovní síly je ovšem pobočková síť stále nezastupitelná a dokončení distribuce např. hypotečního úvěru je bez tohoto článku značně komplikované. Dle analýzy interních sítí pojišťoven se ukázalo, že se jedná o stejně náročný distribuční kanál na obsluhu lidskými zdroji jako kanál externích sítí. V nákladovosti mohou externisty předčít právě i díky častým podporám nájmů v kancelářích. Pojišťovna využívající tento kanál musí čelit volbě, jestli obchodníky navázat na exkluzivní spolupráci a vystavit je těžší konkurenci externistů nebo jim dát volné ruce a umožnit distribuci i konkurenčních produktů a logicky tak omezit distribuci těch svých. Pokud pojišťovna zvolí druhou možnost, nemusí už tolik investovat do podpory kanceláří, protože jsou obchodníci samostatnější a nepotřebují protihodnotu za svoji exkluzivitu a těžší pozici na trhu. S větší mírou nezávislosti může pojišťovna očekávat větší tlak na provize typický pro externisty. Při volbě externí sítě čelí finanční instituce konkurenci v produktové nabídce externisty a musí počítat s vyššími náklady na provize a podpůrné akce. Vyšší tlak na provize jsou externí sítě schopny vyvinout díky objemům produkce, které umí zprostředkovat. Podpůrné akce jsou nezbytné, pokud má být produktu pojišťovny či banky externista nakloněn, i když má v nabídce konkurenční produkty srovnatelné. Objem produkce sjednané přes externisty ovšem roste, proto s nimi finanční instituce prohlubují a zkvalitňují formu spolupráce. Využití externistů se ukázalo vhodné pro produkty, jejichž role je více akviziční než zisková. K úspěšnému budoucímu vytěžení potenciálu příchozího klienta nesmí pojišťovna či banka podcenit kvalitní databázový systém, který vytěží a uchová informace o klientovi. Banka či pojišťovna povede neustálý boj o tyto informace jak s vlastními interními obchodníky, tak s externisty, kde je její pozice ještě složitější. Tento souboj se ovšem u těchto kanálů ukázal jako klíčový a banky ani pojišťovny by jej neměli podcenit. Využití internetu se ukázalo hlavně v informační a podpůrné rovině. Pojišťovny i banky využívají aplikace pomáhající distributorům v jejich procesu sjednávání smluv a usnadňují cílovým institucím zpracování produkce. Tyto aplikace umožňují průběžnou kontrolu při sjednávání smlouvy a snižují tak chybovost, která je jinak při produkci externistů standardním problémem vyžadující si nasazení velkého množství lidských zdrojů. Díky omezující legislativě lze internet využít pouze ke sjednávání jednodušších produktů, kde není nutná vizuální kontrola, kterou musí provést obchodník. Pojišťovny jsou schopny zrealizovat kompletní distribuci např. cestovního pojištění, ale banky musí čelit díky AML zákonu identifikaci klienta, která zatím po internetu není možná. Pro typicky vkladové produkty bank zůstávají tedy stále jedinou cestou bankovní pobočky. Pojišťovny, které nepracují s ryze vkladovými produkty, nejsou na tomto kanálu tak závislé jako právě banky. Díky této působnosti AML zákona a absenci elektronického podpisu jsou zatím možnosti internetu jako distribuční cesty 44

5 značně omezené. V dlouhodobém výhledu se jeví internet jako perspektivní cesta, která může přinést širší využití a nárůsty produkce. Díky důsledné komparaci vlastností distribučních cest vychází v práci najevo jejich opravdová využitelnost, která je často pro samotné finanční instituce, mající omezené informace, těžko rozpoznatelná. Vezme-li vedení marketingového oddělení banky či pojišťovny výsledky analýzy v potaz při rozhodování mezi jednotlivými distribučními cestami, zvyšuje si šanci, že výsledná distribuce bude pro banku či pojišťovnu efektivní. 45

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ JOBBER, David; LANCASTER, Geoff; JUNGMANN, Vilém. Management prodeje. 1. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN PŮLPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, s. ISBN KRAJÍČEK, Jan. Marketing v peněžnictví. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb : efektivně a moderně. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; MACHKOVÁ, Hana. Marketing. Praha : Grada, s. ISBN JANEČKOVÁ, Lidmila. Marketing finančních služeb. Vyd. 1. Karviná : Slezská univerzita, s. ISBN Doporučení Pracovní skupiny k regulaci distribuce na finančním trhu, květen 2010, dostupné z internetových stránek ministerstva financí. <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_distribuce_na_financnim_trhu_56430.html> PŘIKRYL, Vladimír; ČECHOVÁ, Jana. Některé problémy návrhu regulace distribuce ve finančních službách. Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví , 87, 3 Zákon 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) Zákon č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu EXPERTNÍ SKUPINA TŘETÍ ÚROVNĚ PRO MiFID, VÝBOR EVROPSKÝCH REGULÁTORU CENNÝCH PAPÍRU. Co je MiFID a co pro Vás znamená?. MiFID: průvodce spotřebitele : Investování do finančních produktů. 2008, únor, 1, s Dostupný také z WWW: < EXPERTNÍ SKUPINA TŘETÍ ÚROVNĚ PRO MiFID, VÝBOR EVROPSKÝCH REGULÁTORU CENNÝCH PAPÍRU. Co je MiFID a co pro Vás znamená?. MiFID: průvodce spotřebitele : Investování do finančních produktů. 2008, únor, 1, s Dostupný také z WWW: < LOFTIS, Larry B. Investing in Duplexes, Triplexes & Quads. 1st edition. USA : Kaplan Publishing, s. ISBN Slovník pojmů ČNB, dostupný také na < 46

7 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Distribuční kanály bank a pojišťoven a jejich běžně využívané oprávnění k činnosti Chyba! Záložka není definována. SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Příklad pro distributora poskytujícího nadsektorové poradenství, zprostředkování na úrovni dnešního poj. agenta, investičního zprostředkovatele a zprostředkovatele úvěrů a spořících produktů... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 2: SWOT analýza s příklady možných vlastností... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 3: SWOT analýza distribučního kanálu bankovní pobočky s uvedenými vlastnostmi... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 4: SWOT analýza distribučního kanálu interní síť pojišťovny s uvedenými vlastnostmi. Chyba! Záložka není definována. Tabulka 5: SWOT analýza distribučního kanálu externí síť s uvedenými vlastnostmi... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 6: SWOT analýza distribučního kanálu internet s uvedenými vlastnostmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha A dotazník pro finanční instituce Příloha B doplňující otázky k dotazníku pro finanční instituce (neveřejná) 47

8 48

9 Příloha A dotazník pro finanční instituce Dotazník pro finanční instituce k problematice distribučních kanálů Jaké typy finančních produktů distribuujete? Jaké typy distribučních kanálů využíváte? Jaký typ distribučního kanálu tvoří největší část produkce? Jak se využívání distribučních kanálů ve Vaší společnosti vyvíjelo? Který distribuční kanál jste zařazovali jako poslední (je nejmladší)? Který distribuční kanál hodláte do budoucna nejvíce posilovat a investovat do něj? Od kterého DK si do budoucna slibujete největší nárůsty produkce? Kde očekáváte oslabení? Které DK patří k těm dražším a proč? Které jsou nejnáročnější na pracovní sílu (lidské zdroje, školení, management)? V kterém s DK se v poslední době provedlo nejvíce inovací? Které produkty jdou přes který DK a proč? Které produkty se chystáte zařadit nově do některého DK a proč? Jaké problémy nejčastěji řešíte u kterého DK a proč? V kterém DK je největší chybovost a reklamace, případně storna smluv? Který kanál je ve Vašem případě nejpružnější pro zavedení změn a novinek v distribuci? U kterého jsou naopak novinky komplikací a jejich zavedení je složitější? Který kanál považujete dlouhodobě strategicky za nejdůležitější a proč? Vnímáte u některého DK riziko zhoršení dobrého jména a proč? U kterého asi nejvíce a proč? Jakou roli hraje internet ve Vaší společnosti jako jeden z nejmladších distribučních kanálů? Kdybyste měl/a ze všech Vašich používaných kanálů nechat pouze jediný, který by to byl a proč? Jak vnímáte roli externích zprostředkovatelů jako distribučního kanálu pro Vaši společnost?

10 Řešíte v současné době nasazení nějakého produktu a rozhodujete se který DK pro jeho distribuci zvolit? Jaká jsou pro a proti? Máte v úmyslu zavést některý z netradičních DK pro prodej Vašich produktů (stánky v obchodech, )? Spolupracujete v prodeji Vašich produktů s jinými obchodními společnostmi (mobilní operátoři)? Kooperujete s jinou finanční institucí jako s DK a proč? Které produkty pro tuto kooperaci využíváte a proč? Které produkty pro tuto kooperaci nevyužíváte a proč? Místo, datum dotazovaný: podpis Jméno, příjmení: Funkce: Společnost:

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

Změna distribučních modelů na finančním trhu Jiří Šindelář

Změna distribučních modelů na finančním trhu Jiří Šindelář Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Změna distribučních modelů na finančním trhu Jiří Šindelář Rozvoj a inovace finančních produktů - VŠE, 10.2.2016 Úvodem Aktuální stav nezávislé

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury 1) Ducháčková, E., Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. Vyd. Praha EKOPRESS, s. r. o. 216 s. 2) Hanzlová, Š, a kol.. Základy bankovnictví, 3. Vyd. Praha: Bankovní institut

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Problémy v distribuci finančních produktů, selhání trhu anebo regulace? Jiří Šindelář

Problémy v distribuci finančních produktů, selhání trhu anebo regulace? Jiří Šindelář Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Problémy v distribuci finančních produktů, selhání trhu anebo regulace? Jiří Šindelář Rozvoj a inovace finančních produktů - VŠE, 17.2.2017 Úvodem

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Dopad legislativních změn v oblasti distribuce a product governance na finanční instituce

Dopad legislativních změn v oblasti distribuce a product governance na finanční instituce Dopad legislativních změn v oblasti distribuce a product governance na finanční instituce 7. setkání interních auditorů z finanční oblasti 9. února 2015 Obsah Obsah 4 Dnes s vámi 6 Úvod 8 UK: Review prodeje

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ. AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ. AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek AGENDA O čem budu mluvit: 1. Shrnutí vývoje hypoték do fází a milníků 2. Inovační profil za 18 let existence hypoték 3. Struktura inovací, současný

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Distribuce Číslo

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2012 Vydáno dne 14. května 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance 10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance Vladimír Tomšík 25. října 2016 Historie Uspořádání dohledu do 1.4.2006 Česká národní banka dohled nad bankami a pobočkami zahraničních

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

MIA moje inteligentní administrativa

MIA moje inteligentní administrativa MIA moje inteligentní administrativa (evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí) Funguje přes internetové prohlížeče přes šifrovaný přístup k datům. (doporučen přístup přes MS

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Elektronické bankovnictví IV. čtvrtek, 31. května 12

Elektronické bankovnictví IV. čtvrtek, 31. května 12 Elektronické bankovnictví IV. Hrozby elektronického bankovnictví Slepá důvěra a hloupost = možnost zneužití sociálního inženýrství Phishing Vážený kliente, obracíme se na Vás se žádostí ověření vašeho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí Charakteristika projektu Symposium Poznej svého klienta, Praha, ve dnech 23. až 24 května 2013 E mail: otakar.schlossberger@vsfs.cz 1. Obsah

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Zprostředkovatelé v pojišťovnictví. dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

Zprostředkovatelé v pojišťovnictví. dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Zprostředkovatelé v pojišťovnictví dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Obsahová náplň zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

AEGON echange = změna smlouvy

AEGON echange = změna smlouvy AEGON echange = změna smlouvy Prostřednictvím aplikace AEGON WebAgent lze jednoduše provádět technické změny na smlouvě klienta. Aplikace vygeneruje formulář se žádostí o změnu nebo umožní provést změnu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Název tematického celku: Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s podstatou, charakteristickými

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu N_KA Kontrola a audit - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 12 Ekologický audit Outsourcing při řízení firmy XII. Blok 12.1 Ekologický audit -důvody I když se může jevit

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Závěr a zhodnocení návrhu bakalářské práce

Závěr a zhodnocení návrhu bakalářské práce Závěr a zhodnocení návrhu bakalářské práce Rozhodování podniků o investičních projektech je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících prosperitu podniků v budoucnosti. Zejména u podniku pohybující

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Moderní bankovnictví - 2

Moderní bankovnictví - 2 Moderní bankovnictví - 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Moderní bankovnictví - 2 Obsah:

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza.

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit!

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit! ING Bank N.V. Česká republika 2011 1Media Kit! Duben 2011 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Bank v České republice 2 4. Organizační struktura 3 5. Společenská odpovědnost ING Bank

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Řekli o finančních poradcích

Řekli o finančních poradcích Řekli o finančních poradcích Jiří Šindelář Předseda představenstva a výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) Finanční zprostředkovatelé a poradci poskytují své

Více

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Název: PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Obsah: Pravidla zprostředkování smluv, jejichž předmětem je nákup cenných papírů kolektivního investování (fondy) Přílohy: Příloha č.

Více

SYLABUS MODULU BUSINESS FINANCE

SYLABUS MODULU BUSINESS FINANCE MODULU SYLABUS BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 11 1 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu Business Finance Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA první, 11 19 Vysoká škola

Více