Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel

2 Internetová a telefonická linka důvěry Den Dopolední služba Odpolední sluřba Pondělí 9-12h. Středa 16-19h. Čtvrtek 16-19h. Vedoucí poradny Zdeňka Rybová Psycholožka poradny, psychoterapeut Mgr. Vladislava Bartáková Dobrovolné konzultantky LD Ing. Helena Dubišarová Vladislava Bartáková Irma Krylová Marie Lindrová Lucie Růžičková Zdeňka Rybová

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, když jsme v roce 2006 založili Poradnu pro ženy v tísni AQUA VITAE, chtěli jsme především vyplnit prázdný prostor v nabídce krizových služeb. V naší poradně se setkáváme s nouzí specifického druhu s osaměním, bolestí z traumatu potratu, nečekaným těhotenstvím, strachu z budoucnosti, obavy z vývoje partnerského vztahu apod. Poradna AQUA VITAE je jedinou poradnou pro nečekaně těhotné ženy v ČR, která provozuje krizovou bezplatnou telefonickou linku pomoci. Jsme tak dostupní všem potřebným klientkám i v případě, že dlouhodobě nemají či momentálně si nemohou dovolit telefonovat za poplatek. Projevuje se to samozřejmě na skladbě klientek na telefonu; v ové krizové komunikaci je okruh problémů našich klientek trochu jiný. Ale rádi pomáháme všem, kteří se na nás obrátí. Letos dokonce i v novém týmovém složení. K šesti vynikajícím pracovnicím, které působí v poradně od jejího založení, se přidaly další tři nové kolegyně. Technika, kterou si bereme jako podpůrnou pro efektivní komunikaci s volajícím i píšícím klientem, je zahrnuta v akreditovaném kurzu, který většina absolvovala či právě absolvuje, s názvem Telefonická krizová intervence. Jsme samy svědky toho, jak je velmi důležité pomáhat profesionálně; nezapomínáme však nikdy na lidský přístup k případům klientek. Proto se dočkají často opravdu osobní angažovanosti každé z nás. Kromě dětí, které se narodily našim klientkám, se také rodí děti v našem týmu, takže jsme letos přivítaly s radostí malého Vojtíška naší kolegyně. Předpokládáme, že se podobná skutečnost bude opakovat i v dalších výročních zprávách. Máme výbornou disciplínu v tom, nad čím bezradně bádají genderoví vědci jak skloubit rodičovství s výkonem povolání. Naše konzultantky v tomto dosahují mistrovské úrovně. Chtěla jsem na tomto místě především poděkovat všem konzultantkám naší Poradny pro ženy v tísni AQUA VITAE, které nasazují svůj čas, nadání, síly a vědomosti ve prospěch

4 ženám, které svět nechal napospas svobodné volbě, kterou lze svobodnou nazývat snad jen bez znalosti osudů takových nastávajících maminek. Volba rozhodni se sama je odsuzuje k nesení břemena zodpovědnosti jen a výlučně na svých bedrech. Pomocníci se rychle vytratí vždyť proč by legální zákrok potratu vymlouvali nebo do toho vůbec mluvili. Všichni to myslí dobře. Jednoznačně. Ale něco někde špatně být musí. Je to zákon č. 66/1986Sb. o umělém přerušení těhotenství. Dovolte mi, drazí čtenáři, na konci ocitovat slova jedné dámy, která se ze svého traumatu z potratu potřebovala vypsat a uvedla: Kdo se může rozhodnout sám za sebe, skutečně svobodně, když je v nouzi, v krizi, opuštěn nebo v depresi? Mnohem lepší a lidštější je nabídnout pomoc radu, pochopení i konkrétní pomoc. Ne poukázat na vinu postiženého nebo mu naznačit, že jde o jeho podpis na papíře a tak i o jeho rozhodnutí, čímž se dotyčný zbaví vlastního dílu odpovědnosti. Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete, pomáháte nám a dáváte o nás vědět lidem, kteří nás potřebují. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! Zdeňka Rybová

5 Hlavní události roku nás náhle opustila naše drahá kolegyně a kamarádka, vzácná žena a maminka 4 dětí, paní Ing. Helena Dubišarová. Od sklonku r poradnu organizačně vedla. Výborně spravovala všechny praktické věci spojené s jejím provozem. Helena dovedla ale především citlivě naslouchat, měla pochopení pro každého a velmi si vážíme její obětavosti. Bude nám scházet nejen jako žena, která dělala svou práci na lince s otevřeným srdcem a velkým nasazením. Chybí nám zároveň jako blízký člověk, s kterým nás pojilo přátelství, a na kterého budeme velmi rádi vzpomínat. Nové kolegyně Kvůli rostoucímu počtu klientů jsme se rozhodli přijmout nové konzultantky. Z šesti uchazeček byly po pohovoru vybrány tři ženy, které nejlépe splňovaly předpoklady pro práci na lince: Hana Axmannová, Radka Válková a Radana Sousedíková. Budoucí konzultantky navštěvovaly od září školení pro práci v poradně AQUA VITAE. Do nadcházejícího kurzu Telefonické krizové intervence se zapsala Radka Válková. Paní Sousedíková již má odpovídající vzdělání z dřívějších let. Naše budoucí konzultantky se také účastnily po dobu tří měsíců náslechů na lince pod vedením zkušenějších konzultantek. Úspěchy Na základě kontaktu s naší poradnou se některé ženy rozhodly nepodstoupit umělé ukončení těhotenství. Tím, že nám o svém rozhodnutí daly vědět, můžeme říci, že se také díky práci naší poradny narodilo v roce 2007 devět dětí. Každé narozené dítě, pro které se tyto maminky rozhodly, je pro nás povzbuzením. Jejich poděkování patří také všem, kdo naši práci jakýmkoliv způsobem podporují. Věříme, že číslo narozených dětí není úplné.

6 Základní statistické údaje za rok 2007 Od počátku svého vzniku se poradna pro ženy v tísni AQUA VITAE zaměřovala na pomoc zvláště ženám, které se kvůli svému těhotenství ocitly ve složité situaci. Na poradnu se během roku 2007 obrátilo celkem 300 klientů. Jde podstatný nárůst oproti roku 2006, ve kterém poradna začínala svou činnost a neměla téměř žádnou publicitu. Celkové číslo ale nevypovídá o všem: 82 klientů z celkového počtu se na poradnu obrátilo opakovaně, dvakrát, třikrát či více krát. y telefon Poradna nadále poskytuje bezplatnou telefonickou a internetovou poradnu. V roce 2007 převažovala více než dvojnásobně preference internetového poradenství. Poradnu oslovilo prostřednictvím u na 217 klientů. Naopak telefon využilo 83 lidí. Na poradnu se obrátily ve velké většině ženy (287 žen), na které se zaměřujeme. Kontaktoval nás ale i malý, téměř zanedbatelný počet mužů. Jejich zakázkou tedy klíčovým problémem, jehož řešení od nás očekávají - je zejména otázka, jak porozumět své ženě. Linky určené ženám využívají kvůli neexistenci linky určené jen pro muže v podobných situacích. ženy muži Věk našich klientů úzce souvisí s tématy, kvůli kterým se na nás obrací. U velké většiny našich klientek vzhledem k anonymitě linky pomoci nevíme, kolik jim je let. Druhou největší skupinu tvoří ženy, kterým je v rozmezí 20 a 25 lety. Tyto ženy se na nás obrací s otázkami okolo umělého ukončení těhotenství. Jejich vyjádření sebou obvykle přináší i hlubší příběh, který je spojený s partnerovým odmítnutím. S problémem neočekávaného těhotenství přichází stále mladší dívky. Dívky v rozmezí lety ale přichází s jinou zakázkou. Nejvíce se ptají po náležitostech interrupce a řeší strach z rodičů. Mnoho žen se na nás také obrací kvůli svým kamarádkám nebo dcerám. Problém se jich tedy bezprostředně netýká, chtějí zpravidla pomoci díky své blízkosti a možnostem let věku let let let let let let 60 a více let nevím

7 POSKYTOVANÉ SLUŽBY Poradna AQUA VITAE se zaměřuje od svého založení v dubnu 2006 na internetové poradenství a telefonickou krizovou pomoc. Aby mohl našeho poradenství využít prakticky kdokoliv, je telefonická linka bezplatná. V prvé řadě směřuje naše pomoc ženám, které se nachází v tíživé životní situaci, spojené především s neplánovaným těhotenstvím. Důležitou zásadou je ovšem neodmítnout pomoc komukoliv, kdo o ni požádá. Způsob práce s klienty Naším prvořadým úkolem je být nablízku všem ženám a i mužům, kteří se ocitli v krizové situaci. Při telefonickém kontaktu postupujeme podle ověřených zásad telefonické krizové intervence. Nejprve se tedy snažíme zmapovat klientovu situaci, ve spolupráci s ním se snažíme pochopit jeho zakázku, tedy co od poradny očekává. Společně poté pracujeme na řešení problému. Cílem ovšem není jen řešit problém, ale i pracovat s klientčinými emocemi, aktivně naslouchat, dát klientce pocit bezpečí a vést hovor, tak abychom volajícímu umožnili nést těžkou situaci. V poradně spolupracujeme s řadou odborníků z různých oblastí, na které můžeme odkazovat. I v tomto roce se nám podařilo navázat užší profesní vztahy s některými organizacemi a specialisty. Jako velmi užitečné se jeví zejména kontakty na gynekology, sociální pracovníky, azylové domy a právníky. Klientovi jsme k dispozici opakovaně, tedy kdykoliv potřebuje. Služba: Telefonická krizová pomoc Doba bezplatné telefonické linky byla rozšířena o nový časový interval přímé dostupnosti na lince. Tento rok jsme byli k dispozici i v dopolední pondělní hodiny a to od 9 do 12 hodin. V těchto ranních hodinách jsme chtěli být k dispozici té skupině žen, které uvítaly po poradenství možnost přímo si zavolat či zajít na úřad, k právníkovi apod. Potvrdilo se nám, že tyto hodiny jsou vítány. Volaly především ty ženy, které si nebyly jisté v sociálním systému nebo naopak ty ženy, které chodí na noční službu do práce a nemohou zavolat navečer. Klientky byly o změně informovány prostřednictvím inzerce v některých médiích a na našich internetových stránkách Prostřednictvím telefonu nás v roce 2007 oslovilo 83 lidí. Toto číslo se může zdát jako poměrně malé. Je ale nutné dodat, že s některými klientkami jsme v opakovaném intenzívním kontaktu. Přesto je z letošní statistiky vidět, že je služba internetového poradenství jasně využívanější. Služba: Internetové poradenství Služba internetového poradenství byla od počátku vzniku poradny v roce 2006 plnohodnotnou součástí poskytovaných služeb poradny. Služba je hojně využívána. Klientky využívají vysokého stupně anonymity a nebojí se sdělit i velmi intimní dotazy, které by si možná během hlasového hovoru neodvážily říci. Během roku 2007 nás kontaktovalo přes 217 klientek. Opět jsme byli s řadou klientek opakovaně v kontaktu.

8 Struktura témat řešených v poradně AQUA VITAE v roce 2008 Tematický okruh hovoru GYNEKOLOGICKÁ A SEXUÁLNÍ PROBLEMATIKA (podoba a provádění interrupce, postabortivní syndrom, sexuální orientace, AIDS) SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (finanční tíseň, bytová tíseň, určení otcovství, nezaměstnanost, sociální dávky) ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA (antikoncepce, zdravotní obtíže po potratu, tělesné nemoci, léky, genetické postižení, prenatální vyšetření) OSOBNÍ A EXISTENCIÁLNÍ PROLBLEMATIKA (sebevražedné úvahy, úmrtí blízkých, samota, problémy se sebou samým, deprese) VZTAHOVÁ PROBLEMATIKA (partnerské, manželské, rodinné vztahy; nevěra) NÁSILÍ A TÝRÁNÍ (psychické a tělesné týrání, sexuální zneužívání dětí) NÁHLÁ NEČEKANÁ TRAUMATIZUJÍCÍ UDÁLOST (šokující událost- zjištění, útok osoby, tragické úmrtí) ZÁVISLOSTI (alkohol, drogy, hráčství) počet klientek procento z celku % 50 17% 61 20% 30 10% 30 10% 13 4% 2 0,6% 2 0,6% ADOPCE 9 3% PSYCHOPATOLOGIE 3 1% vztahová problematika osobní a existenciální sociální a právní zdravotní sexuální, potraty, PAS závislosti náhlé trauma psychopatologie domácí násilí adopce

9 Příběhy z poradny AQUA VITAE Uvedené příběhy nejsou přepisem reálně uskutečněných hovorů s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje nejčastější aspekty hovorů či korespondence na dané téma. Poradna AQUA VITAE zachovává naprostou anonymitu svých klientů a příběhy v pravém znění pochopitelně nezveřejňuje. Příběh 1 Do poradny se dovolala mladá žena, se svým přítelem se snaží přibližně rok otěhotnět a zatím se nedaří. Působila velmi nervózně, sama přiznala, že se již delší dobu cítí zoufale a na dně. Největší strach má podle všeho z toho, že je neplodná. Po počátečním rozhovoru konzultantka zjistila, že lékařka ženě ještě žádné vyšetření nedělala, jen jí dává některé léky. Se ženou o jejím stavu podle jejích slov nemluvila. Žena potřebovala kotvit a získat pevnou půdu pod nohama a vyjádřit své pocity. Paní scházely základní informace, které by jí dodaly klidu. S konzultantkou hovořily rovněž o plodných a neplodných dnech, o zdravé stravě. Paní byla doporučená knížka, která se tímto tématem zabývá. Na konci rozhovoru byl cítit z hlasu pocit ulehčení. Žena samotná přiznala, že je nám vděčná, protože je pro ni těžké někomu se svěřit, natož žádat informace v takto choulostivé záležitosti. Pracovnice se rozloučila s tím, že paní může kdykoliv zavolat. Příběh 2 O pomoc a radu požádala poradnu AQUA VITAE prostřednictvím webové aplikace žena, která neplánovaně otěhotněla. Ve svém u se svěřila, že s přítelem mají již dvě děti. Přítel nechal rozhodnutí na ní, protože je to ona, kdo se z velké části stará o děti. Na druhou stranu na ni tlačí celá jeho rodina, aby šla na interrupci. Psychický nátlak doprovázejí argumentace, že nesmí být sobecká, když je to v podstatě pouze muž, kdo vydělává peníze na rodinu a dítě navíc neutáhne. Žena nevěděla, co má dělat. Rozum jí říkal, aby na interrupci šla, ale zároveň se jí stále vybavovaly prožitky z minulé interrupce, kterou před nějakým časem prodělala. Po minulé zkušenosti si totiž slíbila, že to již nikdy nechce prožít znovu. V odpovědi jsme ženě poskytly bezpečný prostor pro vyjádření toho, co cítí. Jejím pocitům jsme nastavili zrcadlo a podle potřeby je rozvinuli. Ubezpečili jsme jí, že má ještě dostatečný čas na rozmyšlenou. Potvrdili jsme její pochybnosti o tom, že není sobecké mít dítě. Hovořili jsme také o roli muže a ocenili, že jí přítel dal prostor se rozhodnout. I když ona spíše potřebovala ujištění, že dítě chce. Vrátili jsme se k minulé interrupci a nabídli možnost zpětně o strašné zkušenosti hovořit a případně ji s psychologem vyléčit. Vysvětlili jsme jí, proč onen zážitek nemizí. Žena se v dalším u ozvala, poděkovala za naší pomoc, přemýšlela o tom, co jsme napsali, a rozhodla se dítě si nechat. Byla vděčná za podanou ruku. Příběh 3 Do poradny napsala těhotná dívka, mladší osmnácti let a ptala se, zda se může o své dítě starat sama, dále se ptala na sociální a finanční zabezpečení, pokud by se jí narodilo dítě. Otevřeně řekla, že na interrupci jít nechce. Ptala se také na školy, které poskytují individuální plán pro takové matky. O faktických informacích jsme dívku informovali. Vyzdvihli jsme její smysl pro odpovědnost a přístup, ocenili jsme také její odvahu. Nabídli jsme naši poradnu jakkoliv k dispozici, pokud by naši pomoc potřebovala.

10 DALŠÍ AKTIVITY Z naší kanceláře Novou organizační vedoucí poradny se stala Hana Axmannová. Došlo ke zpřehlednění servisní části vnitřního klientského systému naší webové aplikace. Vnitřní systém komunikace o případech se tak výrazně zefektivnil a zrychlil. Dobře se nám daří realizovat vzájemnou informovanost mezi konzultantkami o jednotlivých případech klientů, abychom tak dobře uměly reagovat v dalším kontaktu s tím, který se ozval již dříve, jiné kolegyni. Podařilo se nám navázat spolupráci s mnoha gynekology, kterým jsme dodali do ordinací své materiály, nabízející pomoc ženám v tísni. Někteří gynekologové o materiály požádali opakovaně. Vzdělávání Tři z našich konzultantek dokončily kurz Telefonické krizové pomoci zastřešený sdružením Remedium. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky pomáhajících krizových profesí, pracující s klientem po telefonu. Od října do prosince byly proškoleny pro práci tři nové kolegyně. Naše vzdělávání se rozhodlo podpořit nakladatelství ANAG, s kterým jsme navázali spolupráci. Díky tomu máme výrazné slevy na jeho knihy; právní předpisy a normy v oblasti sociální a právní a v oblasti působnosti organizací nabízející sociální služby. Proškolení v oblasti gynekologie a porodnictví nám zajistila MUDr. Xenie Preiningerová. Mediální aktivity prezentace aktivit v oběžníku Hnutí Pro život ČR. Několik rozhovorů a krátkých vstupů v médiích rozhlasových a televizních. Přednášky o poradenství v oblasti umělých potratů na několika místech ČR. Zveřejnění internetového odkazu na naší poradnu na mnoha ženských serverech. Internetové servery: prolife.cz, svobodavolby.cz, vira.cz. navázána spolupráce s dívčím křesťanským časopisem IN! Zde působíme v poradenství pro čtenářky, které do redakce zasílají dopisy. Časopis na nás v případě potřeby dívky odkazuje. spolupráce s časopisem Napsáno životem, byla též zde uveřejněna reklama. spolupráce s dívčí vzdělávací organizací Eva Evě. Na bázi poradenství dále spolupracujeme. článek Irmy Krylové na idnes.cz: Potrat, obrovský zásah do psychiky ženy září/2007

11 EKONOMICKÁ STRÁNKA V naší poradně pracují konzultantky jako dobrovolnice, takže bezplatně bez nároku na mzdu. Jsou jim ale propláceny příp. režijní náklady spojené s výkonem služby a též je jim hrazeno veškeré odborné školení, potřebná literatura apod. Naše poradna působí v objektu sponzora, individuálního majitele dané nemovitosti, který nám bezplatně hned zpočátku pronajal prostory poradny na dobu neurčitou. Prostory vzhledem k rozšíření kapacity našich služeb a k potřebě růst pomalu přestávají stačit, ale nemáme dosud vhodné prostředky na nalezení vhodné alternativy. Za daný prostor jsme ovšem nesmírně vděčni, jelikož představuje krásné, důstojné prostředí pro pomoc ženám v tísni. Na místě můžeme krizově také ubytovat klientku, samozřejmostí je možnost osobních schůzek. Kvalitně vybavená kancelář tvoří útulné prostředí díky dalšímu ze sponzorů, který v r uhradil náklady na její vybavení nábytkem. Příjmy poradny jsou tvořeny výlučně tedy individuálními dary; náklady na běžný provoz hradíme z částek drobných dárců. Přehled příjmů a výdajů za rok 2007 přinášíme v grafu: ,10 Kč 20% Kč 18% Kč 26% Kč 36% Příjmy celkem: 29090, 00 Kč Výdaje celkem: ,10 Kč Výsledná rozvaha: ,10 Kč Příjmy - dary Výdaje - telefonická linka Výdaje - vzdělávání Výdaje - inzerce, reklama

12 Upřímně děkujeme za Vaši podporu. V naší činnosti v dalším roce chceme růst především proto, že známe osudy tisíců žen, které na světě, zdá se, zrovna ve chvíli, kdy to nejvíce potřebují, nikoho nemají. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! Tým Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2008 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel. 800 108 000 www.linkapomoci.cz Internetová a telefonická linka důvěry Den Odpolední služba Večerní služba Pondělí 16-19h. 19-22h.

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2010. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Výroční zpráva za rok 2010 Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Úvodní slovo Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé našeho díla, jsme vděčny za to, že závěrem roku 2010 se můžeme ohlédnout a rok uzavřít

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení podporovatelé, přátelé Poradny Aqua vitae! Máme tu čest oslovit Vás z úvodní stránky výroční zprávy a představit Vám naši práci za uplynulý rok. Konzultantky

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. v roce 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI. v roce 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI v roce 2008 Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí a Linka důvěry Ústí nad Orlicí Obsah: Úvodem 3 Kontakty 4 Poslání a cíle sdružení 4-5 Struktura sdružení 5 Činnost sdružení v roce

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Linky duševní tísně za rok 2012. Most k naději Petra Jilemnického 1929, Most IČO: 63125137

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Linky duševní tísně za rok 2012. Most k naději Petra Jilemnického 1929, Most IČO: 63125137 VÝROČNÍ ZPRÁVA Linky duševní tísně za rok 212 Most k naději Petra Jilemnického 1929, Most IČO: 63125137 2 OBSAH: 1. Úvodní představení...3 2. Co nabízíme svým klientům...3 2.1 Telefonická krizová intervence...3

Více

Slovo úvodem. Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy,

Slovo úvodem. Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy, Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy, dostáváte do rukou výroční zprávu, ve které se dočtete o činnosti občanského sdružení Kontakt v roce 2011. Dokázali jsme udržet stávající službu

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy,

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Migranti a podpora zdraví: výsledky projektu Healthy Inclusion O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Témata sdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2009 Linka důvěry Ústí nad Orlicí a Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí Obsah: Úvodem..3 Činnost linky důvěry v roce 2009....4 Zpráva o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE:

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: HESTIA PRAHA, NÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA ASOCIACE PROGRAMU PĚT P V ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování nepřetržité odborné distanční krizové pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Jindřiška Karlíková. Pomáhat dětem znamená pomáhat i jejich rodinám

Jindřiška Karlíková. Pomáhat dětem znamená pomáhat i jejich rodinám Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl Jindřiška Karlíková Pomáhat dětem znamená pomáhat i jejich rodinám Ředitelka Domu tří přání Jindřiška Karlíková má na starosti řízení instituce, která je svým

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Slovo úvodem. Bc. Lucie Šumberová členka OS KONTAKT a vedoucí Linky důvěry v roce 2012

Slovo úvodem. Bc. Lucie Šumberová členka OS KONTAKT a vedoucí Linky důvěry v roce 2012 Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy i pro rok 2012 se nám podařilo zajistit provoz Linky důvěry Ústí nad Orlicí, která v Pardubickém kraji nepřetržitě poskytuje sociální službu

Více

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodem Naše poslání a cíle Naše služby Činnost v roce 2013 Orgány organizace Hospodaření v roce 2013 Poděkování Plány na příští rok Kontaktní údaje 3 4 5 7 12 13 22 22 23 2 Úvodem

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Interní předpis NCBI č. 1

Interní předpis NCBI č. 1 Interní předpis NCBI č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby Online Helpline Obsah strana 1. Poslání služby Online Helpline 2 1.1. Cílová skupina 2 1.2. Provozní doba 3 1.3. Činnosti poskytované služby

Více

Co je u nás nového a co chystáme březen

Co je u nás nového a co chystáme březen Zpravodaj Milí přátelé, Co je u nás nového a co chystáme březen 2015 měsíc březen u nás ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., proběhl především ve znamení dokončení naší knihy, kterou vydáváme v první polovině

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše Dětský úsvit Třináctá komnata dětské duše Dítě se nerodí s negativními pocity vůči sobě. Všechny děti si myslí, že jsou úžasné. Jak se však po čase začnou skutečně cítit, je do značné míry ovlivněním,

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Příklad dobré praxe IX

Příklad dobré praxe IX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IX z realizace kariérového poradenství Mgr. Ilona Šimková 2010

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

OBSAH. Výroční zpráva 2013

OBSAH. Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Základní údaje... 3 Milníky... 4 Popis služeb a činností... 5 Klienti (sociální služby)... 8 Projekty... 9 Finanční zpráva...11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe...12

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2014. KRÁSA POMOCI, o.p.s.

Výroční zpráva 2014. KRÁSA POMOCI, o.p.s. Výroční zpráva 2014 KRÁSA POMOCI, o.p.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO KRÁSA POMOCI, o.p.s. JAK POMÁHÁME PROJEKTY Kontaktní místo Terénní sociální poradenství Dobrovolnictví v domácnostech seniorů PODĚKOVÁNÍ KONTAKTNÍ

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více