Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj."

Transkript

1 Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí odd. + PO + CO Kancelář star. a taj. Tajemník MěÚ Bezpečnost státu Sklady + kryty Stavební úřad taj. Živnostenský úřad - taj. Územní rozvoj 1.ms Ekonomika 2.ms Odbor správní taj. Správa majetku města 3.ms Školství, kultura, sport a PP - všichni Životní prostředí 3.ms Soc.věci a zdrav. 2.ms Doprava a SH 1.ms Správa bytového hospodář. - 1.ms OS Lesní hospodář. -3.ms OS Jídelna důchodců - 2.ms

2 KANCELÁŘ starosty a tajemníka Vedoucí kanceláře + právník SEKRETARIÁT PRÁVNÍ ÚSEK Sekretářka - asistentka právník právník Sekretářka - asistentka Správa daní + vymáhání dluhů Stížnosti + vymáhání dluhů

3 Hospodaření a administraiva ODBOR SPRÁVNÍ Evid.maj., sklady spisovny, invent. Správce budov řidič Oddělení přestupků Oddělení správních činností Oddělení informatiky Správce budov řidič Recepce - podatelna Recepce - podatelna Podatelna Ústředna - spojovatelka Poštovní doručovatelka Ref. přestupků Ref. přestupků Úsek cestovního ruchu a IC Informační centrum Informační centrum Průvodkyně (sezónní) Vedoucí odd. centrál.reg.obyv. Evidence obyvat. ohlašovna OP Pasy Matrikářka Evidence obyvat. ohlašovna OP Pasy Matrikářka Matrikářka Vedoucí odd. informatik informatik informatik Poštovní doručovatelka Průvodkyně (sezónní)

4 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD + kontrola registrace + kontrola kontrola registrace kontrola registrace kontakt Štětí registrace kontakt Štětí registrace

5 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Hospodaření OS LH rybářství, evid.majetku Zástupce ved.odb. správa městské zeleně ORGANIZAČNÍ SLOŽKA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Odpadové hospodářství samospráva Myslivost + lesnictví státní správa Odpadové hospodářství státní správa Státní vodoprávní úřad - st.správa Ochrana přírody a krajiny - st.správa Ochrana ovzduší státní správa Administrativa a hospodaření odboru Ochrana ZPF Vedoucí OS LH správce měst.lesů a městské honitby Lesní dělník Lesní dělník v pěstební činnosti Státní vodoprávní úřad - st.správa Koord. projektu GTE HDR 60% úvazek, 2 roky od nást.

6 ODBOR DOPRAVY a SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Silniční technik pro místní kom.+evid.taxi Silniční technik pro kraj.kom. II. a III. tř. Administr. a sekret. přest.nepojišť.vozidel úklid ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ Vedoucí oddělení Evidence vozidel Evidence vozidel Evidence řidičů Zkušební komisař + SME Přestupky v dopravě Evidence vozidel Evidence řidičů Přestupky v dopravě Evidence vozidel Evidence řidičů Přestupky v dopravě

7 STAVEBNÍ ÚŘAD SÚ Hospodaření a administrativa odboru Úsek územního rozhodování Úsek stavebně správního řízení Zástupce ved. SÚ územní rozhodování Zást. ved. pro úsek SSŘ stavebně správní referent Stavebně správní referent územní rozhodování Stavebně správní referent územní rozhodování Stavebně správní referent územní rozhodování Stavebně správní referent územní rozhodování Stát.stav.dozor + kontroly staveb+přest.+spr.delikty Stavebně správní referent památková rezervace Stavebně správní referent územní rozhodování Stavebně správní referent územní rozhodování Správní referent spisovny SÚ

8 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Pozemky - pronájem, prodej Pozemky - pronájem, prodej Domy, byty - - prodej Domy, byty - - prodej Administr. a hospodař. Ev.nemov.maj., poj.maj.

9 ODBOR SPRÁVY BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Nájemné, saldokonto nájemníků Hospodaření a administrativa Nájemné, saldokonto nájemníků Bytový technik správa bytů Bytový technik správa bytů a nebyt. Vymáhání pohledávek Domovník Domovník Účetní BH Domovník Domovník

10 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU a PAMÁTKOVÉ PÉČE zást.vo, MPR, památky granty, dot., zahr.styky Hospodaření a administrativa odboru Rozpočtář, reg.školství st.spr. na úseku školství Státní památková péče Samospr. ve školství, PO-ZŠ,MŠ,CŠJ,MSZ,DDM školné, granty a dotace sport a volnočas.dětí Přestupky v kultuře, autor. zák, PO Knihovna a MKZ pam.hroby a pam. Místa v regionu, tomboly Státní památková péče Státní památková péče Stavební technik

11 ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE Městský architekt externí spolupracov. Hospodaření a administrativa odboru Dotace investičních projektů Úsek územního plánování Úsek investic Úsek projektů a strategií Zást.VO pro úsek ÚP pořizov.územ.plánů Zástupce VO investiční technik Zást.VO pro úsek PaS projekt.manažer, MAS poř.územně plán.dok. kontr a koord-40 obcí Pořiz. územně analyt. podkl.-správce GIS Technik pro TSM investiční technik přípr.proj.+výběr.říz. Investiční technik Majetkový správce komunikací - zábory Koordin. ZM a MA21 komunitní plány Monitoring, zpracov. projektových žádostí

12 ODBOR EKONOMICKÝ Zástupce VO hlavní účetní Místní poplatky VHA, odpad, evid.psů, ubytov. Mzdová účtárna PaM Správce výdajů-banka finance.finanční agenda Účetní - výdaje všeobecná účtárna Místní poplatky VHA, odpad, evid.psů, ubytov. Mzdová účtárna PaM Účetní - příjmy všeobecná účtárna Hospodař. PO, dotace úvěry, místní poplatky rozpočty Pokladní hlavní pokladna MěÚ inventarizace

13 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - I. Hospodaření a administrativa odboru Oddělení sociální péče + služby Řidič a údržbář objektů odboru Manažer prevence kriminality 0,3 úvazek Referent zdravotnictví 0,2 úvazek Oddělení dávek sociální péče Oddělení soc.-práv. ochrany dětí Oddělení soc. práv. ochrany a prevence Organizační složka Jídelna důchodců

14 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - II. ODDĚLENÍ DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE Ved.odd. + sociální dávky pomoci v hmotné nouzi soc. dávky pomoci v hmotné nouzi soc. dávky pomoci v hmotné nouzi soc. dávky pomoci v hmotné nouzi Mimoř. výhody + soc. dávky pro zdrav. postiž. + důch. soc. dávky pomoci v hmotné nouzi soc. dávky pomoci v hmotné nouzi soc. dávky pomoci v hmotné nouzi soc. dávky pomoci v hmotné nouzi soc. dávky pomoci v hmotné nouzi SD pro zdr.post.+důch. +soc.dávky v hmot.nouzi Mimoř. výhody + soc. dávky zdr.post.+důch. + přestupky ORGANIZAČNÍ SLOŽKA JÍDELNA DŮCHODCŮ Vedoucí jídelny Vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka Pomocná kuchařka Pomocná kuchařka

15 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - III. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY Ved.odd., sociální byty a příspěvky na péči + služby + DPS Péče o rodinu a dítě + terénní sociální práce Terénní sociální práce + administrativa Opatrovnictví + národnostní menšiny + nepřizp.osoby Opatrovnictví + péče o důch. +zdravot.postiž.+nepřizp.os.

16 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - IV. ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) Vedoucí oddělení SPOD soc.práv.ochr.dětí (SPOD) -LTM SPOD LTM SPOD ŠTĚTSKO SPOD ÚŠTĚCKO + Týrané děti SPOD LTM SPOD - TEREZÍNSKO SPOD ŽERNOSECKO + náhradní rodinná péče ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY a PREVENCE Vedoucí oddělení + kurátor pro mládež Kurátor pro dospělé Kurátor pro mládež Kurátor pro mládež

17 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Řidič a údržbář obj. Zdravotnictví-0,2 úv. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY man.pr.krim.-0,3 úv. Administrativa a hospodaření Vedoucí oddělení + sociál.byty + péče Péče o rodinu a dítě nár.menš.+nepř.os. opatrovnictví - 07úv. nepř.os.+péče o důch a zdr.post. + opatrovnictví + DPS + služby Terénní sociální prac. + administrativa ODDĚLENÍ DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE Ved. odděl. + SD v HN Soc. dávky pomoci v HN Soc. dávky pomoci v HN Soc. dávky pomoci v HN Soc. dávky pomoci v HN Soc.dávky důch.+zdr. post. + soc.dávky v HN Soc.dávky důch.+zdr. post. + mimoř.výhody Soc. dávky pomoci v HN Soc. dávky pomoci v HN Soc. dávky pomoci v HN Soc. dávky pomoci v HN mim.výh.+soc.dáv. zdr.post. +důch+přestupky- 0,8úv. ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) Vedoucí oddělení SPOD - LTM SPOD Štětsko SPOD LTM SPOD LTM SPOD Terezínsko SPOD - Úštěcko +týrané děti ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY a PREVENCE SPOD Žernosecko + náhradní rodinná péče VO+kurátor pro mládež kurátor pro dospělé kurátor mládež kurátor pro mládež ORGANIZAČNÍ SLOŽKA JÍDELNA DŮCHODCŮ Vedoucí jídelny Vedoucí kuchařka Kuchařka Kuchařka Pomocná kuchařka Pomocná kuchařka

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

Informace pro cizince žijící na Praze 14

Informace pro cizince žijící na Praze 14 Informace pro cizince žijící na Praze 14 Information for foreigners living in Prague 14 Информация для иностранцев, проживающих в Праге 14 Інформація для іноземців, що проживають в Празі 14 Thông tin cho

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Tel. spojení : ústředna +420 386 720 111, ostatní +420 386 720+linka,

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více