Michal Šmarda starosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Michal Šmarda starosta"

Transkript

1 V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán na cizí pomoc, kdy si neví rady a je vděčný za pomocnou ruku. A právě takových rukou, ochotných pomáhat není nikdy dost, právě takových rukou bychom si měli vážit. Nové Město na Moravě se snaží o vytvoření uceleného systému sociálních služeb, ve kterém efektivně spolupracuje veřejný a neziskový sektor. Cílem je pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba. Pomáhat mladým lidem, kteří zabloudí při hledání své životní cesty. Pomáhat dospělým, kteří na svých cestách zakopnou, pomáhat seniorům, kteří jsou po dlouhé cestě životem unavení a zesláblí. A pomáhat i těm, kteří pro nepřízeň osudu nebo zdravotní znevýhodnění nemohou jít sami, bez opory v jiných. Nikdy se nepodaří vytvořit systém fungující tak dokonale, aby zachránil od problémů a trápení každého. Ale měli bychom se o to stále pokoušet, systém stále zdokonalovat a snažit se ho vylepšovat. Měli bychom pružně reagovat na měnící se svět a potřeby lidí. Měli bychom umět naslouchat, být vnímaví a chápaví a umět předvídat. To vše vyžaduje mimořádné nasazení, stálou péči a trpělivost. To vše vyžaduje nadšení a elán. Vím, jak náročná a často nevděčná je práce v sociálních službách. A právě proto si každý, kdo se tomuto údělu upíše, zaslouží náš hluboký obdiv a poděkování. Michal Šmarda starosta 1

2 2

3 Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, v návaznosti na nově aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb, byl aktualizován i Katalog poskytovatelů sociálních služeb působících v regionu Nového Města na Moravě. Údaje obsažené v Katalogu poskytovaných sociálních služeb byly rozšířeny o kontakty, které mají celorepublikovou příslušnost k jednotlivým službám. Jedná se především o zařízení, která poskytují pomoc ve vypjatých životních a krizových situacích. Každý z nás se může znenadání ocitnout v situaci, kdy nám chybí síly, potřebujeme pomoc pro sebe i pro své blízké. Pomocnou ruku lze vyhledat i v případě, že člověka potká jiná životní krize a potřebuje v nastalé situaci poradit. Včas poskytnutá pomoc dokáže i zachránit život, který se v té chvíli jeví jako beznadějný. Věříme, že v tomto přehledu naleznete právě tu službu, která Vám pomůže problém řešit. Smyslem komunitního plánování je společně se dohodnout na tom, jaké sociální služby chceme mít pro sebe a potřebné občany kolem nás připravené a dostupné. Dovolujeme si Vás požádat o aktivní pomoc v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Potřebujeme slyšet Vaše názory i kritiku, pokud služba nesplnila Vaše očekávání. Vaše pomoc je přínosem pro usnadnění života a společné budování regionu, kde žijeme. Naším přáním je, aby Katalog poskytovatelů sociálních služeb byl Vaším rádcem v případě, kdy budete služby poskytovatelů potřebovat. Za celý tým pověřený komunitním plánováním sociálních služeb Josef Brůna, koordinátor KPSS a předseda komise KPSS 3

4 OBSAH 1. Sociální služby a související veřejné služby pro seniory a zdravotně postižené 2. Sociální služby a související veřejné služby pro rodiny s dětmi 3. Sociální služby a související veřejné služby pro ohrožené skupiny obyvatel 4. Sociální poradenství 5. Veřejné ( státní ) služby 4

5 1. Sociální a související veřejné služby pro seniory a zdravotně postižené Novoměstské sociální služby Kontaktní osoba: Ing. Hana Janů Provozovatel: příspěvková organizace města Nového Města na Moravě Adresa: Žďárská 68, Nové Město na Moravě Telefon/fax: www stránky: Popis služby: Základní úkony: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní úkony: - Jednoduché ošetřovatelské úkony - Dohled nad podáním léků - Dovoz autem - Opravy v bytě pracovníkem NSS - Pomoc a podpora při procházce - Nepřímý dohled - Přímý dohled 5

6 Služba se neposkytuje: osobám s akutním infekčním onemocněním, osobám, které z důvodu nadměrného požívání alkoholu či návykových látek mají nepřizpůsobivé chování, osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služeb, které NSS provozují, osobám s duševním onemocněním, jestliže toto onemocnění může ohrožovat osobu samotnou či zaměstnance nebo jestliže by toto onemocnění neumožňovalo naplnit poslání pečovatelské služby, jestliže z důvodu bezpečnosti uživatele je třeba vytvořit zvláštní podmínky, které poskytovatel nemůže zajistit. Zvláštními podmínkami se v tomto případě rozumí potřeba omezení uživatele v jeho pohybu. Cílová skupina klientů: senioři, osoby se zdravotním postižením (od věku 19 let) Kapacita zařízení: Ambulantní služba: 10 uživatelů, terénní služba: 135 uživatelů Tento počet je pouze orientační, kapacita může být ovlivněna rozsahem služeb u jednotlivých uživatelů v návaznosti na jejich zdravotní stav a sociální situaci. Provozní doba: v domě s pečovatelskou službou nepřetržitě 24 hodin denně; v terénu v bytech uživatelů na území města, včetně místních částí Po Pá: 7,00 22,00 Úhrada za poskytování služby: služba je poskytována za úhradu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., a dále vnitroorganizační předpisem Seznam úkonů pečovatelské služby a jejich úhrada 6

7 Centrum Zdislava denní stacionář Kontaktní osoba: Ing. Hana Janů Provozovatel: příspěvková organizace města Nové Město na Moravě Adresa: Radnická 350, Nové Město na Moravě Telefon: www stránky: Popis služby: Posláním denního stacionáře Centrum Zdislava je poskytování kvalitních sociálních služeb lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv. Cílová skupina klientů: Skupinu osob, kterým Centrum Zdislava poskytuje své služby, tvoří lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 6 64 let, z Nového Města na Moravě blízkého okolí. Centrum Zdislava neposkytuje své služby lidem ohrožujícím sebe nebo své okolí a se závislostí na zdravotní péči. Kapacita zařízení: 18 klientů Provozní doba: Po Pá: ,30 Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Pracoviště Žďár nad Sázavou Kontaktní osoba: Květoslava Růžičková, Rajská Jana Adresa: Komenského 1190/1, Žďár nad Sázavou telefon: , mobil: Provozní doba: po, st: 7: a čt.: 7: :30 14:00 hod. pá: 7: hod. objednaní klienti 7

8 Klienti se mohou objednat na den a hodinu. Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. je prostřednictvím sociálního poradenství zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost, napomáhat ke zvýšení či udržení kvality života. Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi/dítětem (se zdravotním postižením), senioři, kteří se obrátí na Centrum o radu či pomoc s řešením problému v důsledku svého zdravotního postižení. Psychologická poradna pro dospělé a Pedagogicko-psychologická poradna pro děti informace na Mg. Novotného dostanete na centru, možnost domluvení schůzky pro naše klienty. VOTUM nabízíme novou službu pro klienty- Zprostředkování pomoci osobám poškozeným na zdraví při dopravních nehodách. Všechny poradenské služby jsou poskytovány zdarma!!! Půjčovna kompenzačních pomůcek Nabízí Vám k zapůjčení tyto kompenzační pomůcky : mechanický vozík, mechanický vozík dětský, chodítko pevné čtyřbodové, chodítko kráčející, chodítko vysoké podpažní, chodítko procházkové čtyřkolové, toaletní židle pevná, toaletní židle pojízdná, nástavec na WC, berle, skládací hůl, hůl obyčejná, sluchadlo, schodolez, servírovací stolek na lůžko příspěvek na údržbu činní 3 až 15 Kč/den - dle typu pomůcky 8

9 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: Vojtěch Zikmund, vedoucí střediska Adresa: Žďárská 612, Nové Město na Moravě Telefon/fax: Kancelář sdružení: Kontaktní osoba: Ing Petr Havlíček, ředitel sdružení www stránky: Popis služby: Poskytování domácí hospicové péče (zdravotnická a ošetřovatelská péče, psycho-sociální podpora) pro rodiny, které se společně se svým nemocným rozhodly, že svůj konec života prožije doma, hospicová péče na rodinném pokoji (oddělení dlouhodobě nemocných, nemocnice Nové Město na Moravě)), poradenství pro pozůstalé informace, doprovázení, krizová intervence. Pravidelné návštěvy dobrovolníků ve smluvních zařízeních (Domov pro seniory Mitrov, Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, ODN nemocnice). Součástí nabízených služeb je půjčovna zdravotnických pomůcek: polohovací postel, WC vozíky, antidekubitní matrace, lineární dávkovač léků, polohovací pomůcky a jiné. Jedná se o komplex služeb: domácí hospicová péče, Rodinný pokoj v ODN nemocnice Nové Město na Moravě, poradna pro truchlící a pozůstalé, senioři v zařízeních soc. péče. Kapacita zařízení: je závislá na dodržování standardů péče a počtu zaměstnanců Provozní doba: domácí hospicová péče po uzavření smlouvy o službě nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendů; hospicová péče na rodinné pokoji dle dohody a potřeb klienta; poradna Alej : PO 9:00 12:00, ST 13:00 16:00 v kanceláři, jinak telefon nebo dle potřeby, dobrovolnické návštěvy dle nasmlouvaných podmínek ( obvykle úterý a čtvrtek odpoledne) Úhrada za poskytování služby: ceník poskytovaných sociálních služeb je zveřejněný na 9

10 Dům s pečovatelskou službou v Jimramově Terénní pečovatelská služba městyse Jimramov Kontaktní osoba: Bc. Markéta Peňázová Provozovatel: městys Jimramov Adresa: Náměstí Jana Karafiáta 39, Jimramov Telefon: ÚM: , DPS: Popis služby: Pečovatelská služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech klientů. Cílem je poskytovat uživatelům takové služby, které jim umožní zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Základní úkony pečovatelské služby: pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, úklid, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Fakultativní úkony pečovatelské služby: doprava autem k lékaři, na úřady apod., drobné ošetřovatelské úkony. Součástí Domu s pečovatelskou službou je i středisko osobní hygieny. Cílová skupina klientů: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním Kapacita zařízení: 17 bytů v DPS ambulantní služba: max. počet klientů 17 terénní služba: max počet klientů 50 Provozní doba: Po Pa: 7,00 15,00 a dále dle dohody Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí 10

11 Dům s pečovatelskou službou Sněžné, Terénní pečovatelská služby městyse Sněžné Kontaktní osoba: Anna Havlíková Provozovatel: městys Sněžné Adresa: Sněžné 55, Sněžné Telefon/fax: / www stránky: Popis služby: Dům s pečovatelskou službou je zařízením městyse, ve kterém je rezidenčně poskytována komplexní péče, zahrnující ošetřovatelské a pečovatelské úkony (koupel, běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání apod.), aktivizační programy pro klienty apod. V terénu příprava a rozvoz obědů, donáška nákupů, donáška léků, pochůzky na poštu a jiné úřady, pomoc při úklidu domácnosti, sociální kontakt, poradenství apod. v domácnostech klientů. Jedná se přímou pomoc lidem, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti nebo zdravotní postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou fakticky schopni plně zajistit praktický chod domácnosti, zabezpečovat a uspokojovat svoje životní potřeby apod. Cílová skupina klientů: senioři, osoby se zdravotním postižením Kapacita zařízení: 15 lůžek, v terénu není určena Provozní doba: Po Pá: 7,00 15,00 a dále dle dohody nebo na žádost po telefonu kdykoliv Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí 11

12 Charitní ošetřovatelská služba Kontaktní soba: Anna Janů Provozovatel: Diecézní charita Brno Oblastní charita Žďár nad Sázavou Adresa:Horní 22, Žďár nad Sázavou Telefon/fax: , www stránky: Popis služby: příprava a podání léků, aplikace injekcí a infuzí, aplikace inzulínu, edukace dia pacientů a rodiny, základní ošetřovatelská péče (hygiena, stravování, úprava lůžka, polohování, vyprazdňování apod.), odběry biologického materiálu, odběry glykémie, sledování základních životních funkcí, ošetření ran a defektů kůže, prevence a ošetření dekubitů, obklady, zábaly klyzma, péče o atonie, katetry, pohybová aktivizace, dechová cvičení, edukace pacientů a rodinných příslušníků v domácí péči, péče o pacienty v terminálním stadiu, poradenská činnost, zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pacientům. Charitní ošetřovatelskou službu poskytují registrované zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujícího lékaře, ve spolupráci s rodinnými příslušníky. Cíl služby: Umožnit lidem, kteří se ocitli z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení v situaci, kdy nejsou zcela soběstační prožití důstojného života v domácím prostředí mezi svými blízkými. Péče je založena na spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou pacienta. Cílová skupina klientů: dlouhodobě nemocní, chronicky i akutně nemocní, zdravotní omezení související se stářím, nevyléčitelně nemocní (domácí hospicová péče) Kapacita zařízení: není určena Provozní doba: služba je poskytována dle potřeb klienta (i vícekrát denně) nepřetržitě 7 dní v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků 12

13 Úhrada za poskytování služby: poskytnuté zdravotní úkony hradí příslušné zdravotní pojišťovny MANEOR Kontaktní osoba: Zdeněk Smrček Zřizovatel: MANEOR Adresa: Monseova 354, Nové Město na Moravě www stránky: Popis služby: aktivizační činnosti pro uvedenou cílovou skupinu Cílová skupina klientů: senioři, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, etnické skupiny. Provozní doba:služba je poskytována individuálně Úhrada za poskytování služby:služba je poskytována zdarma MEDICOP-onkologický klub NÁVRAT o.s. Kontaktní osoba: Ing. František Havlíček Adresa: Hornická 971, Nové Město na Moravě Mobil: www stránky: Popis služby: Ozdravné pobyty za přítomnosti lékaře, rekondiční a rehabilitační pobyty, rekondiční a rehabilitační cvičení v bazénu v Bystřici nad Pernštejnem a tělocvičně I. ZŠ v Novém Městě na Moravě, pravidelná klubová setkání s programem, odborné přednášky, celorepublikové odborné semináře (Znojmo, Česká Lípa, ) společné vycházky a výlety, návštěvy kulturních akcí divadlo, výstavy apod. Jedná se o klubovou činnost se zaměřením na zdravotní a sociálněaktivizační činnosti s cílem navrátit onkologické pacienty po jejich léčbě do plnohodnotného života. Ve spolupráci s Arcus-onko centrem 13

14 Luká-Ješov provozují společné ozdravné pobyty odborné přednášky a onkologické celorepublikové semináře. Cílová skupina klientů: onkologičtí pacienti po absolvování léčby onemocnění Kapacitní zařízení: není určena Provozní doba: pravidelná klubová setkání Úhrada za poskytování služby: členské příspěvky Místní organizace svazu tělesně postižených MOSTP Kontaktní osoba: Ing. Věra Blažková Zřizovatel: Svaz tělesně postižených v ČR Adresa: Monseova 355, Nové Město na Moravě Telefon/fax: Popis služby: Aktivizační činnosti a činnosti související se zdravotní péčí a integrací tělesně postižených občanů do společnosti, zejm. rekondiční pobyty, školící pobyty, rekondiční plavání a cvičení, besedy a přednášky se zdravotní tématikou, zájezdy po ČR, návštěvy divadla a koncertů, organizace masáží, návštěvy méně pohyblivých členů apod. Jedná se o klubovou činnost se zaměřením na zajištění, organizací a realizací vyjmenovaných akcí. Ve spolupráci s OV SPCCH Žďár nad Sázavou je součástí sdružení Klub postižených civilizačními chorobami, členové se mohou účastnit společných akcí. Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením Kapacita zařízení: dle zájmu o členství, bez omezení počtu Provozní doba: každá druhá středa v měsíci v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě 14,00 16,00 pro veřejnost, jinak dle organizovaných akcí Úhrada za poskytování služby: členské příspěvky 14

15 Nemocnice Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: Jana Zelená, sociální pracovník nemocnice Nové Město na Moravě Adresa: Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, Nové Město na Moravě Tel.: Název služby: sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení Cílová skupina: klienti, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem k věku, či zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby Úhrada za poskytování služby: sociální služba je za úhradu Pečovatelská služba na území obce Věcov, včetně pěti místních částí Kontaktní osoba: Pavlína Korbářová Provozovatel: obec Věcov Adresa: Věcov 61, Věcov Telefon/fax: OÚ: , PS: , mobil: webové stránky: Popis služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastním osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (úkony osobní hygieny, zákl. péče o vlasy a nehty, pomoc při užití WC), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla), pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při velkém úklidu např. sezónní úklid, úklid po malování, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup např. týdenní), zprostředkování kontraktu se spol. prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady atd.); dále fakultativní 15

16 činnosti dovoz, drobné ošetřovatelské úkony. Mezi služby patří i sociální poradenství. Cílová skupina klientů: senioři, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení Kapacita zařízení: terénní služby, max. počet klientů 30 Provozní doba: Po Pá: 7,00 15,30 a dále dle dohody Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí Raná péče Kontaktní osoba (vedoucí služby): Mgr. Ivana Laštovičková od 2*2013 MD po dobu MD zastupuje Mgr. Hana Špičková Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: , mob www stránky: Popis služby: Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc a podporu rodinám dětí se zdravotním postižením nebo jejichž zdravý vývoj je ohrožen v důsledku různých vlivů (biologických, psychických, sociálních). Jejím posláním je zvyšovat kvalitu jejich života a eliminovat riziko sociální eliminace. Služba je poskytována ambulantně i v terénu. Součástí služby je i půjčovna hraček, pomůcek a literatury. Cílová skupina: rodiny, které pečují o dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo jehož zdravý vývoj je ohrožen v důsledku různých vlivů (biologických, psychických, sociálních) max. do 7 let věku dítěte Kapacita zařízení: max. počet uživatelů služby je 24 Provozní doba: Po: 13,00 15,00 poradenství Út: 8,00 16,00 konzultace v rodinách St: 8,00 15,00 konzultace v rodinách 16

17 Čt: 8,00 12,00 konzultace v rodinách 15,00 17,00 poradenství (mimo první čtvrtek v měsíci), 14,00 18,00 Klub rodičů (každý první čtvrtek v měsíci) Pá: 8,00 13,00 konzultace v rodinách Provoz mimo stanovenou dobu je možný po individuální dohodě. Úhrada za poskytované služby: služby jsou poskytovány bezplatně Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Kontaktní osoba: Miroslav Liml Adresa: Komenského 1, Žďár nad Sázavou Telefon: Cílová skupina: zrakově postižení klienti Popis služby: doprovod a poradenství Provozní doba: každou středu v měsíci 9-11 hodin Úhrada za poskytované služby: služby jsou bez úhrady Služba osobní asistence Kontaktní osoba: Marie Scheibová Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: mobil: www stránky: Popis služby: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou nebo zcela omezenou soběstačnost s důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnosti uživatele. Jedná se o komplex služeb dle individuálního požadavku 17

18 uživatele, které zahrnují zejména pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílová skupina klientů: dospělí lidé se sníženou nebo zcela omezenou soběstačností. Jedná se o osoby s tělesným postižením, seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením. Provozní doma: nepřetržitý provoz Úhrada za poskytované služby: uživatel služby si na osobní asistenci přispívá Středisko sociální péče městyse Bobrová Terénní pečovatelská služba městyse Bobrová Kontaktní osoba: Květoslava Hanáková DiS. tel , mobil (sociální pracovník) Pečovatelka: Eva Červinková tel , mobil Provozovatel: městys Bobrová Adresa: Bobrová 138, Bobrová Telefon: , www stránky: Sídlo pečovatelské služby: Bobrová 150 Popis služby: Středisko je zařízením obce, ve kterém jsou poskytovány běžné úkony péče (praní a žehlení prádla, pomoc s osobní hygienou apod.) Na středisku je také prováděna pedikúra (fakultativní činnost). 18

19 V terénu příprava a rozvoz obědů, donáška nákupů, donáška léků, pochůzky na poštu a jiné úřady, pomoc s osobní hygienou, doprovod k lékaři v místě poskytování služby, sociální kontakt, apod. Jedná se o přímou pomoc lidem, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti nebo zdravotní postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou fakticky schopni plně zajistit praktický chod domácnosti, zabezpečovat a uspokojovat svoje životní potřeby apod. Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením Kapacita zařízení: 30 klientů Provozní doba: Po: 7,00 16,00, Út: 7,00 15,30, St: 7,00 17,00, Čt: 7,00 15,30, Pá: 7,00 13,00 (polední přestávka Po Čt 11,00 11,30 hodin Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí Svaz důchodců základní organizace Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: Alena Albrechtová Adresa: Žďárská 68, Nové Město na Moravě Telefon/fax: www stránky: Popis služby: Využívání volného času seniorů (volnočasové aktivity) se zaměřením na společenské a kulturní využití seniorů, tzn. organizování zájezdů na divadelní představení, poznávací zájezdy, besedy s významnými osobnostmi, představiteli města, kraje, poslanci parlamentu, senátory, členy parlamentu EU, besedy o historii města, různé vzdělávací akce, cvičení paměti, rekondiční cvičení a plavání, návštěvy kulturních a společenských akcí, vlastní klubová činnost různého zaměření, turistika apod. Jedná se o klubovou službu, klubové akce a schůzky se zpravidla konají v Domě s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě. 19

20 Cílová skupina klientů: senioři, lidé v předdůchodovém a důchodovém věku, invalidní občané Kapacita zařízení: dle zájmu o členství, bez omezení počtu Provozní doba: 1x týdně (pondělí odpoledne v DPS) pravidelná setkání, jinak dle organizovaných akcí Úhrada za poskytování služby: členské příspěvky Tyfloservis, o.p.s. Kontaktní osoba: Bc. Jana Kuczová Adresa: Benešova 46, Jihlava Telefon: , , Popis služby: Zdravotně-edukační služby rehabilitace zraku, služby pro osoby s multihandicapem, edukace veřejnosti. Sociální rehabilitace dle 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeoobsluha (nácvik vaření, praní, žehlení, péče o děti a domácnost atd.), čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu, psaní na psacím stroji a klávesnici PC, nácvik vnímání a vytváření tyflografických vyobrazení, nácvik sociálních dovedností, poradenství konzultace a doporučování speciálních kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek. Cílová skupina: Nevidomí a slabozrací lidé ve věku patnáct a více let, včetně osob hluchoslepých či jinak kombinovaně postižených. Provozní doba: PO, ÚT, ST 7:00-16:00 hod. ČT 7:00-18:00 hod. PÁ 7:00-14:00 hod. Úhrada za poskytované služby: sociální služba je poskytnuta bezplatně 20

21 TyfloCentrum.o.p.s. Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Bělovová Dolejší Adresa: U Skály 11, Jihlava Telefon: , Popis služby: odborné sociální poradenství průvodcovské a předčitatelské služby sociálně aktivizační služby pro o soby se zdravotním postižením Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením Provozní doba: po, út, čt st pá Úhrada za poskytované služby: průvodcovské a předčitatelské služby za úhradu, ostatní služby bezplatné 2. Sociální a související veřejné služby pro rodiny s dětmi Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace města Ředitelka : Bc. Alena Sobotková Adresa: Tyršova 1001, Nové Město na Moravě Tel: , e - mail : internetové stránky: www:ddm.nmnm.cz Popis služby : Dům dětí a mládeže je střediskem volného času. Poskytujeme zájmové vzdělávání různých typů volnočasových aktivit pro předškolní a školní dětí, mládež a dospělé. Jsme školská organizace. Zřizovatelem je město Nové Město na Moravě. 21

22 Formy činnosti: pravidelná - zájmové útvary dle oborů příležitostná jednorázové akce, soutěže, přehlídky spontánní poskytujeme možnost návštěv a využití dílen táborová organizujeme letní pobytové tábory, příměstské tábory, výlety osvětová výchovné programy mateřské centrum programy pro rodiče na mateřské dovolené Provozní doba: dle rozvrhů jednotlivých zájmových útvarů EZOP-Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní osoba (vedoucí služby): Hana Kincová Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: , mobil: Programy primární prevence pro PPP www stránky: Popis služby: EZOP nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě na Moravě poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6-20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Součástí EZOPU jsou 3 programy: Nízkoprahový klub Streetwork Programy primární prevence 22

23 Nízkoprahový klub je bezpečným místem pro trávení volného času, zábavu, podporu a odbornou pomoc. Streetwork umožňuje kontakt, podporu a odbornou pomoc v přirozeném prostředí cílové skupiny. Programy primární prevence jsou preventivní aktivity pro třídní kolektivy základních a středních škol týkající se různých forem rizikového chování, jako je šikana, užívání návykových látek, intolerance apod. Cílem je pozitivní ovlivňování postojů a chování, zvyšování sociálních dovedností, zvyšování schopnosti autonomního rozhodování a řešení problémů, podpora zdravého třídního klimatu, pomoc při utváření pozitivních skupinových norem, předávání základních informací týkajících se sociálně patologických jevů. Cílová skupina klientů: okruh osob tvoří děti a mládež ve věku 6-20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženy (např.. experimentování s návykovými látkami, drobná kriminalita, příslušnost k etnickým nebo společenským minoritám a subkulturám, obtížné životní události např. komunikační a vztahové problémy v rodině, období dospívání a omezující životní podmínky např. nevyhovující rodinné prostředí, nedostačující zázemí a prostor pro soukromí v rodině, neschopnost adaptace nebo navázání vztahů) Kapacita zařízení: 115 uživatelů služby, max. kapacita klubu v jednom okamžiku je 30 uživatelů Provozní doba: Nízkoprahový klub: pondělí 14,00 15,30 klub pro mladší děti 16,00 18,00 klub pro starší děti úterý 14,00 15,30 dílna pro mladší děti 16,30 19,00 klub pro starší děti středa 16,00 18,00 klub pro starší děti čtvrtek 14,00 15,30 klub pro mladší děti 16,00 18,00 klub pro starší děti pátek

24 Streetwork: pondělí 14,00 18,00 středa 14,00 16,00 Programy primární prevence: pondělí 8,00 12,00 středa 8,00 12,00 čtvrtek 8,00 12,00 Úhrada za poskytované služby: služby jsou poskytovány bezplatně, PPP za úplatu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kontaktní osoba (vedoucí služby): Mgr. David Vykydal Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Zahradní 580 Poliklinika, Bystřice nad Pernštejnem Telefon: Nové Město na Moravě , mobil Bystřice nad Pernštejnem www stránky: Popis služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poskytované v terénu nebo ambulantně, pomáhají zmírnit nebo omezit negativní důsledky, ke kterým dochází při vývoji dětí z rodin nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Podporují rodiny v jejich změnu v této situaci a zdravý vývoj dětí. Cílová skupina klientů: Služba je určena rodinám s dětmi do věku 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, která ohrožuje zdraví vývoj dětí a rodiče ji nedokáží, nebo nemůžou řešit sami, vlastními silami. Kapacita zařízení: max. počet uživatelů služby je 5 rodin Provozní doba: Nové Město na Moravě 24

25 Úterý 13,00-15,30 terénní (v rodině) Pátek 9,00 11,00 ambulantně (v kanceláři), 12,00 17,00 terénní (v rodině) Provozní doba: Bystřice nad Pernštejnem Středa 9,00 11,00 ambulantně (v kanceláři), 11,30 15,00 terénní (v rodině) Úhrada za poskytované služby: služby jsou poskytovány bezplatně Dobrovolnictví Všeobecné dobrovolnictví, Program Pět P Kontaktní osoba (vedoucí služby): Bc. Lucie Novotná Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: , mobil www: Popis služby: v Portimu o.p.s. je možnost zapojit se do dvou dobrovolnických programů jedná se o Všeobecné dobrovolnictví a Program Pět P. V rámci Všeobecného dobrovolnictví se mohou dobrovolníci zapojit do několika oblastí. Jde o podpůrné aktivity pro naše občanské sdružení (tvořivé aktivity, organizace jednorázových akcí, sbírek, kampaní apod.), působení v EZOPu Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ( kluby pro děti a mládež, volnočasové dílny, příprava na vyučování, pomoc při jednorázových a pobytových akcí), v Rané péči (podpora rodin s dětmi s postižením, pomoc při jednorázových akcí) a Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi (pomoc rodičům při styku s institucemi, psychická podpora, občasné vyplňování volného času dětí). Program Pět P (POMOC, PŘÁTELSTVÍ, PODPORA, PÉČE, PREVENCE) je dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve 25

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích - 1 - OBSAH 1. Sociální služby pro pro seniory a zdravotně postižené 3 2. Sociální služby pro rodiny s dětmi. 12 3. Sociální

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více