Michal Šmarda starosta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Michal Šmarda starosta"

Transkript

1 V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán na cizí pomoc, kdy si neví rady a je vděčný za pomocnou ruku. A právě takových rukou, ochotných pomáhat není nikdy dost, právě takových rukou bychom si měli vážit. Nové Město na Moravě se snaží o vytvoření uceleného systému sociálních služeb, ve kterém efektivně spolupracuje veřejný a neziskový sektor. Cílem je pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba. Pomáhat mladým lidem, kteří zabloudí při hledání své životní cesty. Pomáhat dospělým, kteří na svých cestách zakopnou, pomáhat seniorům, kteří jsou po dlouhé cestě životem unavení a zesláblí. A pomáhat i těm, kteří pro nepřízeň osudu nebo zdravotní znevýhodnění nemohou jít sami, bez opory v jiných. Nikdy se nepodaří vytvořit systém fungující tak dokonale, aby zachránil od problémů a trápení každého. Ale měli bychom se o to stále pokoušet, systém stále zdokonalovat a snažit se ho vylepšovat. Měli bychom pružně reagovat na měnící se svět a potřeby lidí. Měli bychom umět naslouchat, být vnímaví a chápaví a umět předvídat. To vše vyžaduje mimořádné nasazení, stálou péči a trpělivost. To vše vyžaduje nadšení a elán. Vím, jak náročná a často nevděčná je práce v sociálních službách. A právě proto si každý, kdo se tomuto údělu upíše, zaslouží náš hluboký obdiv a poděkování. Michal Šmarda starosta 1

2 2

3 Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, v návaznosti na nově aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb, byl aktualizován i Katalog poskytovatelů sociálních služeb působících v regionu Nového Města na Moravě. Údaje obsažené v Katalogu poskytovaných sociálních služeb byly rozšířeny o kontakty, které mají celorepublikovou příslušnost k jednotlivým službám. Jedná se především o zařízení, která poskytují pomoc ve vypjatých životních a krizových situacích. Každý z nás se může znenadání ocitnout v situaci, kdy nám chybí síly, potřebujeme pomoc pro sebe i pro své blízké. Pomocnou ruku lze vyhledat i v případě, že člověka potká jiná životní krize a potřebuje v nastalé situaci poradit. Včas poskytnutá pomoc dokáže i zachránit život, který se v té chvíli jeví jako beznadějný. Věříme, že v tomto přehledu naleznete právě tu službu, která Vám pomůže problém řešit. Smyslem komunitního plánování je společně se dohodnout na tom, jaké sociální služby chceme mít pro sebe a potřebné občany kolem nás připravené a dostupné. Dovolujeme si Vás požádat o aktivní pomoc v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Potřebujeme slyšet Vaše názory i kritiku, pokud služba nesplnila Vaše očekávání. Vaše pomoc je přínosem pro usnadnění života a společné budování regionu, kde žijeme. Naším přáním je, aby Katalog poskytovatelů sociálních služeb byl Vaším rádcem v případě, kdy budete služby poskytovatelů potřebovat. Za celý tým pověřený komunitním plánováním sociálních služeb Josef Brůna, koordinátor KPSS a předseda komise KPSS 3

4 OBSAH 1. Sociální služby a související veřejné služby pro seniory a zdravotně postižené 2. Sociální služby a související veřejné služby pro rodiny s dětmi 3. Sociální služby a související veřejné služby pro ohrožené skupiny obyvatel 4. Sociální poradenství 5. Veřejné ( státní ) služby 4

5 1. Sociální a související veřejné služby pro seniory a zdravotně postižené Novoměstské sociální služby Kontaktní osoba: Ing. Hana Janů Provozovatel: příspěvková organizace města Nového Města na Moravě Adresa: Žďárská 68, Nové Město na Moravě Telefon/fax: www stránky: Popis služby: Základní úkony: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní úkony: - Jednoduché ošetřovatelské úkony - Dohled nad podáním léků - Dovoz autem - Opravy v bytě pracovníkem NSS - Pomoc a podpora při procházce - Nepřímý dohled - Přímý dohled 5

6 Služba se neposkytuje: osobám s akutním infekčním onemocněním, osobám, které z důvodu nadměrného požívání alkoholu či návykových látek mají nepřizpůsobivé chování, osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služeb, které NSS provozují, osobám s duševním onemocněním, jestliže toto onemocnění může ohrožovat osobu samotnou či zaměstnance nebo jestliže by toto onemocnění neumožňovalo naplnit poslání pečovatelské služby, jestliže z důvodu bezpečnosti uživatele je třeba vytvořit zvláštní podmínky, které poskytovatel nemůže zajistit. Zvláštními podmínkami se v tomto případě rozumí potřeba omezení uživatele v jeho pohybu. Cílová skupina klientů: senioři, osoby se zdravotním postižením (od věku 19 let) Kapacita zařízení: Ambulantní služba: 10 uživatelů, terénní služba: 135 uživatelů Tento počet je pouze orientační, kapacita může být ovlivněna rozsahem služeb u jednotlivých uživatelů v návaznosti na jejich zdravotní stav a sociální situaci. Provozní doba: v domě s pečovatelskou službou nepřetržitě 24 hodin denně; v terénu v bytech uživatelů na území města, včetně místních částí Po Pá: 7,00 22,00 Úhrada za poskytování služby: služba je poskytována za úhradu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., a dále vnitroorganizační předpisem Seznam úkonů pečovatelské služby a jejich úhrada 6

7 Centrum Zdislava denní stacionář Kontaktní osoba: Ing. Hana Janů Provozovatel: příspěvková organizace města Nové Město na Moravě Adresa: Radnická 350, Nové Město na Moravě Telefon: www stránky: Popis služby: Posláním denního stacionáře Centrum Zdislava je poskytování kvalitních sociálních služeb lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv. Cílová skupina klientů: Skupinu osob, kterým Centrum Zdislava poskytuje své služby, tvoří lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 6 64 let, z Nového Města na Moravě blízkého okolí. Centrum Zdislava neposkytuje své služby lidem ohrožujícím sebe nebo své okolí a se závislostí na zdravotní péči. Kapacita zařízení: 18 klientů Provozní doba: Po Pá: ,30 Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Pracoviště Žďár nad Sázavou Kontaktní osoba: Květoslava Růžičková, Rajská Jana Adresa: Komenského 1190/1, Žďár nad Sázavou telefon: , mobil: Provozní doba: po, st: 7: a čt.: 7: :30 14:00 hod. pá: 7: hod. objednaní klienti 7

8 Klienti se mohou objednat na den a hodinu. Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. je prostřednictvím sociálního poradenství zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost, napomáhat ke zvýšení či udržení kvality života. Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi/dítětem (se zdravotním postižením), senioři, kteří se obrátí na Centrum o radu či pomoc s řešením problému v důsledku svého zdravotního postižení. Psychologická poradna pro dospělé a Pedagogicko-psychologická poradna pro děti informace na Mg. Novotného dostanete na centru, možnost domluvení schůzky pro naše klienty. VOTUM nabízíme novou službu pro klienty- Zprostředkování pomoci osobám poškozeným na zdraví při dopravních nehodách. Všechny poradenské služby jsou poskytovány zdarma!!! Půjčovna kompenzačních pomůcek Nabízí Vám k zapůjčení tyto kompenzační pomůcky : mechanický vozík, mechanický vozík dětský, chodítko pevné čtyřbodové, chodítko kráčející, chodítko vysoké podpažní, chodítko procházkové čtyřkolové, toaletní židle pevná, toaletní židle pojízdná, nástavec na WC, berle, skládací hůl, hůl obyčejná, sluchadlo, schodolez, servírovací stolek na lůžko příspěvek na údržbu činní 3 až 15 Kč/den - dle typu pomůcky 8

9 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: Vojtěch Zikmund, vedoucí střediska Adresa: Žďárská 612, Nové Město na Moravě Telefon/fax: Kancelář sdružení: Kontaktní osoba: Ing Petr Havlíček, ředitel sdružení www stránky: Popis služby: Poskytování domácí hospicové péče (zdravotnická a ošetřovatelská péče, psycho-sociální podpora) pro rodiny, které se společně se svým nemocným rozhodly, že svůj konec života prožije doma, hospicová péče na rodinném pokoji (oddělení dlouhodobě nemocných, nemocnice Nové Město na Moravě)), poradenství pro pozůstalé informace, doprovázení, krizová intervence. Pravidelné návštěvy dobrovolníků ve smluvních zařízeních (Domov pro seniory Mitrov, Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, ODN nemocnice). Součástí nabízených služeb je půjčovna zdravotnických pomůcek: polohovací postel, WC vozíky, antidekubitní matrace, lineární dávkovač léků, polohovací pomůcky a jiné. Jedná se o komplex služeb: domácí hospicová péče, Rodinný pokoj v ODN nemocnice Nové Město na Moravě, poradna pro truchlící a pozůstalé, senioři v zařízeních soc. péče. Kapacita zařízení: je závislá na dodržování standardů péče a počtu zaměstnanců Provozní doba: domácí hospicová péče po uzavření smlouvy o službě nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendů; hospicová péče na rodinné pokoji dle dohody a potřeb klienta; poradna Alej : PO 9:00 12:00, ST 13:00 16:00 v kanceláři, jinak telefon nebo dle potřeby, dobrovolnické návštěvy dle nasmlouvaných podmínek ( obvykle úterý a čtvrtek odpoledne) Úhrada za poskytování služby: ceník poskytovaných sociálních služeb je zveřejněný na 9

10 Dům s pečovatelskou službou v Jimramově Terénní pečovatelská služba městyse Jimramov Kontaktní osoba: Bc. Markéta Peňázová Provozovatel: městys Jimramov Adresa: Náměstí Jana Karafiáta 39, Jimramov Telefon: ÚM: , DPS: Popis služby: Pečovatelská služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech klientů. Cílem je poskytovat uživatelům takové služby, které jim umožní zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Základní úkony pečovatelské služby: pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, úklid, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Fakultativní úkony pečovatelské služby: doprava autem k lékaři, na úřady apod., drobné ošetřovatelské úkony. Součástí Domu s pečovatelskou službou je i středisko osobní hygieny. Cílová skupina klientů: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním Kapacita zařízení: 17 bytů v DPS ambulantní služba: max. počet klientů 17 terénní služba: max počet klientů 50 Provozní doba: Po Pa: 7,00 15,00 a dále dle dohody Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí 10

11 Dům s pečovatelskou službou Sněžné, Terénní pečovatelská služby městyse Sněžné Kontaktní osoba: Anna Havlíková Provozovatel: městys Sněžné Adresa: Sněžné 55, Sněžné Telefon/fax: / www stránky: Popis služby: Dům s pečovatelskou službou je zařízením městyse, ve kterém je rezidenčně poskytována komplexní péče, zahrnující ošetřovatelské a pečovatelské úkony (koupel, běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání apod.), aktivizační programy pro klienty apod. V terénu příprava a rozvoz obědů, donáška nákupů, donáška léků, pochůzky na poštu a jiné úřady, pomoc při úklidu domácnosti, sociální kontakt, poradenství apod. v domácnostech klientů. Jedná se přímou pomoc lidem, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti nebo zdravotní postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou fakticky schopni plně zajistit praktický chod domácnosti, zabezpečovat a uspokojovat svoje životní potřeby apod. Cílová skupina klientů: senioři, osoby se zdravotním postižením Kapacita zařízení: 15 lůžek, v terénu není určena Provozní doba: Po Pá: 7,00 15,00 a dále dle dohody nebo na žádost po telefonu kdykoliv Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí 11

12 Charitní ošetřovatelská služba Kontaktní soba: Anna Janů Provozovatel: Diecézní charita Brno Oblastní charita Žďár nad Sázavou Adresa:Horní 22, Žďár nad Sázavou Telefon/fax: , www stránky: Popis služby: příprava a podání léků, aplikace injekcí a infuzí, aplikace inzulínu, edukace dia pacientů a rodiny, základní ošetřovatelská péče (hygiena, stravování, úprava lůžka, polohování, vyprazdňování apod.), odběry biologického materiálu, odběry glykémie, sledování základních životních funkcí, ošetření ran a defektů kůže, prevence a ošetření dekubitů, obklady, zábaly klyzma, péče o atonie, katetry, pohybová aktivizace, dechová cvičení, edukace pacientů a rodinných příslušníků v domácí péči, péče o pacienty v terminálním stadiu, poradenská činnost, zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pacientům. Charitní ošetřovatelskou službu poskytují registrované zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujícího lékaře, ve spolupráci s rodinnými příslušníky. Cíl služby: Umožnit lidem, kteří se ocitli z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení v situaci, kdy nejsou zcela soběstační prožití důstojného života v domácím prostředí mezi svými blízkými. Péče je založena na spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou pacienta. Cílová skupina klientů: dlouhodobě nemocní, chronicky i akutně nemocní, zdravotní omezení související se stářím, nevyléčitelně nemocní (domácí hospicová péče) Kapacita zařízení: není určena Provozní doba: služba je poskytována dle potřeb klienta (i vícekrát denně) nepřetržitě 7 dní v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků 12

13 Úhrada za poskytování služby: poskytnuté zdravotní úkony hradí příslušné zdravotní pojišťovny MANEOR Kontaktní osoba: Zdeněk Smrček Zřizovatel: MANEOR Adresa: Monseova 354, Nové Město na Moravě www stránky: Popis služby: aktivizační činnosti pro uvedenou cílovou skupinu Cílová skupina klientů: senioři, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, etnické skupiny. Provozní doba:služba je poskytována individuálně Úhrada za poskytování služby:služba je poskytována zdarma MEDICOP-onkologický klub NÁVRAT o.s. Kontaktní osoba: Ing. František Havlíček Adresa: Hornická 971, Nové Město na Moravě Mobil: www stránky: Popis služby: Ozdravné pobyty za přítomnosti lékaře, rekondiční a rehabilitační pobyty, rekondiční a rehabilitační cvičení v bazénu v Bystřici nad Pernštejnem a tělocvičně I. ZŠ v Novém Městě na Moravě, pravidelná klubová setkání s programem, odborné přednášky, celorepublikové odborné semináře (Znojmo, Česká Lípa, ) společné vycházky a výlety, návštěvy kulturních akcí divadlo, výstavy apod. Jedná se o klubovou činnost se zaměřením na zdravotní a sociálněaktivizační činnosti s cílem navrátit onkologické pacienty po jejich léčbě do plnohodnotného života. Ve spolupráci s Arcus-onko centrem 13

14 Luká-Ješov provozují společné ozdravné pobyty odborné přednášky a onkologické celorepublikové semináře. Cílová skupina klientů: onkologičtí pacienti po absolvování léčby onemocnění Kapacitní zařízení: není určena Provozní doba: pravidelná klubová setkání Úhrada za poskytování služby: členské příspěvky Místní organizace svazu tělesně postižených MOSTP Kontaktní osoba: Ing. Věra Blažková Zřizovatel: Svaz tělesně postižených v ČR Adresa: Monseova 355, Nové Město na Moravě Telefon/fax: Popis služby: Aktivizační činnosti a činnosti související se zdravotní péčí a integrací tělesně postižených občanů do společnosti, zejm. rekondiční pobyty, školící pobyty, rekondiční plavání a cvičení, besedy a přednášky se zdravotní tématikou, zájezdy po ČR, návštěvy divadla a koncertů, organizace masáží, návštěvy méně pohyblivých členů apod. Jedná se o klubovou činnost se zaměřením na zajištění, organizací a realizací vyjmenovaných akcí. Ve spolupráci s OV SPCCH Žďár nad Sázavou je součástí sdružení Klub postižených civilizačními chorobami, členové se mohou účastnit společných akcí. Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením Kapacita zařízení: dle zájmu o členství, bez omezení počtu Provozní doba: každá druhá středa v měsíci v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě 14,00 16,00 pro veřejnost, jinak dle organizovaných akcí Úhrada za poskytování služby: členské příspěvky 14

15 Nemocnice Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: Jana Zelená, sociální pracovník nemocnice Nové Město na Moravě Adresa: Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, Nové Město na Moravě Tel.: Název služby: sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení Cílová skupina: klienti, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem k věku, či zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby Úhrada za poskytování služby: sociální služba je za úhradu Pečovatelská služba na území obce Věcov, včetně pěti místních částí Kontaktní osoba: Pavlína Korbářová Provozovatel: obec Věcov Adresa: Věcov 61, Věcov Telefon/fax: OÚ: , PS: , mobil: webové stránky: Popis služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastním osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (úkony osobní hygieny, zákl. péče o vlasy a nehty, pomoc při užití WC), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla), pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při velkém úklidu např. sezónní úklid, úklid po malování, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup např. týdenní), zprostředkování kontraktu se spol. prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady atd.); dále fakultativní 15

16 činnosti dovoz, drobné ošetřovatelské úkony. Mezi služby patří i sociální poradenství. Cílová skupina klientů: senioři, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení Kapacita zařízení: terénní služby, max. počet klientů 30 Provozní doba: Po Pá: 7,00 15,30 a dále dle dohody Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí Raná péče Kontaktní osoba (vedoucí služby): Mgr. Ivana Laštovičková od 2*2013 MD po dobu MD zastupuje Mgr. Hana Špičková Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: , mob www stránky: Popis služby: Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc a podporu rodinám dětí se zdravotním postižením nebo jejichž zdravý vývoj je ohrožen v důsledku různých vlivů (biologických, psychických, sociálních). Jejím posláním je zvyšovat kvalitu jejich života a eliminovat riziko sociální eliminace. Služba je poskytována ambulantně i v terénu. Součástí služby je i půjčovna hraček, pomůcek a literatury. Cílová skupina: rodiny, které pečují o dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo jehož zdravý vývoj je ohrožen v důsledku různých vlivů (biologických, psychických, sociálních) max. do 7 let věku dítěte Kapacita zařízení: max. počet uživatelů služby je 24 Provozní doba: Po: 13,00 15,00 poradenství Út: 8,00 16,00 konzultace v rodinách St: 8,00 15,00 konzultace v rodinách 16

17 Čt: 8,00 12,00 konzultace v rodinách 15,00 17,00 poradenství (mimo první čtvrtek v měsíci), 14,00 18,00 Klub rodičů (každý první čtvrtek v měsíci) Pá: 8,00 13,00 konzultace v rodinách Provoz mimo stanovenou dobu je možný po individuální dohodě. Úhrada za poskytované služby: služby jsou poskytovány bezplatně Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Kontaktní osoba: Miroslav Liml Adresa: Komenského 1, Žďár nad Sázavou Telefon: Cílová skupina: zrakově postižení klienti Popis služby: doprovod a poradenství Provozní doba: každou středu v měsíci 9-11 hodin Úhrada za poskytované služby: služby jsou bez úhrady Služba osobní asistence Kontaktní osoba: Marie Scheibová Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: mobil: www stránky: Popis služby: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou nebo zcela omezenou soběstačnost s důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnosti uživatele. Jedná se o komplex služeb dle individuálního požadavku 17

18 uživatele, které zahrnují zejména pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílová skupina klientů: dospělí lidé se sníženou nebo zcela omezenou soběstačností. Jedná se o osoby s tělesným postižením, seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením. Provozní doma: nepřetržitý provoz Úhrada za poskytované služby: uživatel služby si na osobní asistenci přispívá Středisko sociální péče městyse Bobrová Terénní pečovatelská služba městyse Bobrová Kontaktní osoba: Květoslava Hanáková DiS. tel , mobil (sociální pracovník) Pečovatelka: Eva Červinková tel , mobil Provozovatel: městys Bobrová Adresa: Bobrová 138, Bobrová Telefon: , www stránky: Sídlo pečovatelské služby: Bobrová 150 Popis služby: Středisko je zařízením obce, ve kterém jsou poskytovány běžné úkony péče (praní a žehlení prádla, pomoc s osobní hygienou apod.) Na středisku je také prováděna pedikúra (fakultativní činnost). 18

19 V terénu příprava a rozvoz obědů, donáška nákupů, donáška léků, pochůzky na poštu a jiné úřady, pomoc s osobní hygienou, doprovod k lékaři v místě poskytování služby, sociální kontakt, apod. Jedná se o přímou pomoc lidem, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti nebo zdravotní postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou fakticky schopni plně zajistit praktický chod domácnosti, zabezpečovat a uspokojovat svoje životní potřeby apod. Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením Kapacita zařízení: 30 klientů Provozní doba: Po: 7,00 16,00, Út: 7,00 15,30, St: 7,00 17,00, Čt: 7,00 15,30, Pá: 7,00 13,00 (polední přestávka Po Čt 11,00 11,30 hodin Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí Svaz důchodců základní organizace Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: Alena Albrechtová Adresa: Žďárská 68, Nové Město na Moravě Telefon/fax: www stránky: Popis služby: Využívání volného času seniorů (volnočasové aktivity) se zaměřením na společenské a kulturní využití seniorů, tzn. organizování zájezdů na divadelní představení, poznávací zájezdy, besedy s významnými osobnostmi, představiteli města, kraje, poslanci parlamentu, senátory, členy parlamentu EU, besedy o historii města, různé vzdělávací akce, cvičení paměti, rekondiční cvičení a plavání, návštěvy kulturních a společenských akcí, vlastní klubová činnost různého zaměření, turistika apod. Jedná se o klubovou službu, klubové akce a schůzky se zpravidla konají v Domě s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě. 19

20 Cílová skupina klientů: senioři, lidé v předdůchodovém a důchodovém věku, invalidní občané Kapacita zařízení: dle zájmu o členství, bez omezení počtu Provozní doba: 1x týdně (pondělí odpoledne v DPS) pravidelná setkání, jinak dle organizovaných akcí Úhrada za poskytování služby: členské příspěvky Tyfloservis, o.p.s. Kontaktní osoba: Bc. Jana Kuczová Adresa: Benešova 46, Jihlava Telefon: , , Popis služby: Zdravotně-edukační služby rehabilitace zraku, služby pro osoby s multihandicapem, edukace veřejnosti. Sociální rehabilitace dle 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeoobsluha (nácvik vaření, praní, žehlení, péče o děti a domácnost atd.), čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu, psaní na psacím stroji a klávesnici PC, nácvik vnímání a vytváření tyflografických vyobrazení, nácvik sociálních dovedností, poradenství konzultace a doporučování speciálních kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek. Cílová skupina: Nevidomí a slabozrací lidé ve věku patnáct a více let, včetně osob hluchoslepých či jinak kombinovaně postižených. Provozní doba: PO, ÚT, ST 7:00-16:00 hod. ČT 7:00-18:00 hod. PÁ 7:00-14:00 hod. Úhrada za poskytované služby: sociální služba je poskytnuta bezplatně 20

21 TyfloCentrum.o.p.s. Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Bělovová Dolejší Adresa: U Skály 11, Jihlava Telefon: , Popis služby: odborné sociální poradenství průvodcovské a předčitatelské služby sociálně aktivizační služby pro o soby se zdravotním postižením Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením Provozní doba: po, út, čt st pá Úhrada za poskytované služby: průvodcovské a předčitatelské služby za úhradu, ostatní služby bezplatné 2. Sociální a související veřejné služby pro rodiny s dětmi Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace města Ředitelka : Bc. Alena Sobotková Adresa: Tyršova 1001, Nové Město na Moravě Tel: , e - mail : internetové stránky: www:ddm.nmnm.cz Popis služby : Dům dětí a mládeže je střediskem volného času. Poskytujeme zájmové vzdělávání různých typů volnočasových aktivit pro předškolní a školní dětí, mládež a dospělé. Jsme školská organizace. Zřizovatelem je město Nové Město na Moravě. 21

22 Formy činnosti: pravidelná - zájmové útvary dle oborů příležitostná jednorázové akce, soutěže, přehlídky spontánní poskytujeme možnost návštěv a využití dílen táborová organizujeme letní pobytové tábory, příměstské tábory, výlety osvětová výchovné programy mateřské centrum programy pro rodiče na mateřské dovolené Provozní doba: dle rozvrhů jednotlivých zájmových útvarů EZOP-Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní osoba (vedoucí služby): Hana Kincová Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: , mobil: Programy primární prevence pro PPP www stránky: Popis služby: EZOP nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě na Moravě poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6-20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Součástí EZOPU jsou 3 programy: Nízkoprahový klub Streetwork Programy primární prevence 22

23 Nízkoprahový klub je bezpečným místem pro trávení volného času, zábavu, podporu a odbornou pomoc. Streetwork umožňuje kontakt, podporu a odbornou pomoc v přirozeném prostředí cílové skupiny. Programy primární prevence jsou preventivní aktivity pro třídní kolektivy základních a středních škol týkající se různých forem rizikového chování, jako je šikana, užívání návykových látek, intolerance apod. Cílem je pozitivní ovlivňování postojů a chování, zvyšování sociálních dovedností, zvyšování schopnosti autonomního rozhodování a řešení problémů, podpora zdravého třídního klimatu, pomoc při utváření pozitivních skupinových norem, předávání základních informací týkajících se sociálně patologických jevů. Cílová skupina klientů: okruh osob tvoří děti a mládež ve věku 6-20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženy (např.. experimentování s návykovými látkami, drobná kriminalita, příslušnost k etnickým nebo společenským minoritám a subkulturám, obtížné životní události např. komunikační a vztahové problémy v rodině, období dospívání a omezující životní podmínky např. nevyhovující rodinné prostředí, nedostačující zázemí a prostor pro soukromí v rodině, neschopnost adaptace nebo navázání vztahů) Kapacita zařízení: 115 uživatelů služby, max. kapacita klubu v jednom okamžiku je 30 uživatelů Provozní doba: Nízkoprahový klub: pondělí 14,00 15,30 klub pro mladší děti 16,00 18,00 klub pro starší děti úterý 14,00 15,30 dílna pro mladší děti 16,30 19,00 klub pro starší děti středa 16,00 18,00 klub pro starší děti čtvrtek 14,00 15,30 klub pro mladší děti 16,00 18,00 klub pro starší děti pátek

24 Streetwork: pondělí 14,00 18,00 středa 14,00 16,00 Programy primární prevence: pondělí 8,00 12,00 středa 8,00 12,00 čtvrtek 8,00 12,00 Úhrada za poskytované služby: služby jsou poskytovány bezplatně, PPP za úplatu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kontaktní osoba (vedoucí služby): Mgr. David Vykydal Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Zahradní 580 Poliklinika, Bystřice nad Pernštejnem Telefon: Nové Město na Moravě , mobil Bystřice nad Pernštejnem www stránky: Popis služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poskytované v terénu nebo ambulantně, pomáhají zmírnit nebo omezit negativní důsledky, ke kterým dochází při vývoji dětí z rodin nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Podporují rodiny v jejich změnu v této situaci a zdravý vývoj dětí. Cílová skupina klientů: Služba je určena rodinám s dětmi do věku 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, která ohrožuje zdraví vývoj dětí a rodiče ji nedokáží, nebo nemůžou řešit sami, vlastními silami. Kapacita zařízení: max. počet uživatelů služby je 5 rodin Provozní doba: Nové Město na Moravě 24

25 Úterý 13,00-15,30 terénní (v rodině) Pátek 9,00 11,00 ambulantně (v kanceláři), 12,00 17,00 terénní (v rodině) Provozní doba: Bystřice nad Pernštejnem Středa 9,00 11,00 ambulantně (v kanceláři), 11,30 15,00 terénní (v rodině) Úhrada za poskytované služby: služby jsou poskytovány bezplatně Dobrovolnictví Všeobecné dobrovolnictví, Program Pět P Kontaktní osoba (vedoucí služby): Bc. Lucie Novotná Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: , mobil www: Popis služby: v Portimu o.p.s. je možnost zapojit se do dvou dobrovolnických programů jedná se o Všeobecné dobrovolnictví a Program Pět P. V rámci Všeobecného dobrovolnictví se mohou dobrovolníci zapojit do několika oblastí. Jde o podpůrné aktivity pro naše občanské sdružení (tvořivé aktivity, organizace jednorázových akcí, sbírek, kampaní apod.), působení v EZOPu Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ( kluby pro děti a mládež, volnočasové dílny, příprava na vyučování, pomoc při jednorázových a pobytových akcí), v Rané péči (podpora rodin s dětmi s postižením, pomoc při jednorázových akcí) a Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi (pomoc rodičům při styku s institucemi, psychická podpora, občasné vyplňování volného času dětí). Program Pět P (POMOC, PŘÁTELSTVÍ, PODPORA, PÉČE, PREVENCE) je dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve 25

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích - 1 - OBSAH 1. Sociální služby pro pro seniory a zdravotně postižené 3 2. Sociální služby pro rodiny s dětmi. 12 3. Sociální

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2014 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více