Michal Šmarda starosta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Michal Šmarda starosta"

Transkript

1 V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán na cizí pomoc, kdy si neví rady a je vděčný za pomocnou ruku. A právě takových rukou, ochotných pomáhat není nikdy dost, právě takových rukou bychom si měli vážit. Nové Město na Moravě se snaží o vytvoření uceleného systému sociálních služeb, ve kterém efektivně spolupracuje veřejný a neziskový sektor. Cílem je pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba. Pomáhat mladým lidem, kteří zabloudí při hledání své životní cesty. Pomáhat dospělým, kteří na svých cestách zakopnou, pomáhat seniorům, kteří jsou po dlouhé cestě životem unavení a zesláblí. A pomáhat i těm, kteří pro nepřízeň osudu nebo zdravotní znevýhodnění nemohou jít sami, bez opory v jiných. Nikdy se nepodaří vytvořit systém fungující tak dokonale, aby zachránil od problémů a trápení každého. Ale měli bychom se o to stále pokoušet, systém stále zdokonalovat a snažit se ho vylepšovat. Měli bychom pružně reagovat na měnící se svět a potřeby lidí. Měli bychom umět naslouchat, být vnímaví a chápaví a umět předvídat. To vše vyžaduje mimořádné nasazení, stálou péči a trpělivost. To vše vyžaduje nadšení a elán. Vím, jak náročná a často nevděčná je práce v sociálních službách. A právě proto si každý, kdo se tomuto údělu upíše, zaslouží náš hluboký obdiv a poděkování. Michal Šmarda starosta 1

2 2

3 Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, v návaznosti na nově aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb, byl aktualizován i Katalog poskytovatelů sociálních služeb působících v regionu Nového Města na Moravě. Údaje obsažené v Katalogu poskytovaných sociálních služeb byly rozšířeny o kontakty, které mají celorepublikovou příslušnost k jednotlivým službám. Jedná se především o zařízení, která poskytují pomoc ve vypjatých životních a krizových situacích. Každý z nás se může znenadání ocitnout v situaci, kdy nám chybí síly, potřebujeme pomoc pro sebe i pro své blízké. Pomocnou ruku lze vyhledat i v případě, že člověka potká jiná životní krize a potřebuje v nastalé situaci poradit. Včas poskytnutá pomoc dokáže i zachránit život, který se v té chvíli jeví jako beznadějný. Věříme, že v tomto přehledu naleznete právě tu službu, která Vám pomůže problém řešit. Smyslem komunitního plánování je společně se dohodnout na tom, jaké sociální služby chceme mít pro sebe a potřebné občany kolem nás připravené a dostupné. Dovolujeme si Vás požádat o aktivní pomoc v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Potřebujeme slyšet Vaše názory i kritiku, pokud služba nesplnila Vaše očekávání. Vaše pomoc je přínosem pro usnadnění života a společné budování regionu, kde žijeme. Naším přáním je, aby Katalog poskytovatelů sociálních služeb byl Vaším rádcem v případě, kdy budete služby poskytovatelů potřebovat. Za celý tým pověřený komunitním plánováním sociálních služeb Josef Brůna, koordinátor KPSS a předseda komise KPSS 3

4 OBSAH 1. Sociální služby a související veřejné služby pro seniory a zdravotně postižené 2. Sociální služby a související veřejné služby pro rodiny s dětmi 3. Sociální služby a související veřejné služby pro ohrožené skupiny obyvatel 4. Sociální poradenství 5. Veřejné ( státní ) služby 4

5 1. Sociální a související veřejné služby pro seniory a zdravotně postižené Novoměstské sociální služby Kontaktní osoba: Ing. Hana Janů Provozovatel: příspěvková organizace města Nového Města na Moravě Adresa: Žďárská 68, Nové Město na Moravě Telefon/fax: www stránky: Popis služby: Základní úkony: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní úkony: - Jednoduché ošetřovatelské úkony - Dohled nad podáním léků - Dovoz autem - Opravy v bytě pracovníkem NSS - Pomoc a podpora při procházce - Nepřímý dohled - Přímý dohled 5

6 Služba se neposkytuje: osobám s akutním infekčním onemocněním, osobám, které z důvodu nadměrného požívání alkoholu či návykových látek mají nepřizpůsobivé chování, osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služeb, které NSS provozují, osobám s duševním onemocněním, jestliže toto onemocnění může ohrožovat osobu samotnou či zaměstnance nebo jestliže by toto onemocnění neumožňovalo naplnit poslání pečovatelské služby, jestliže z důvodu bezpečnosti uživatele je třeba vytvořit zvláštní podmínky, které poskytovatel nemůže zajistit. Zvláštními podmínkami se v tomto případě rozumí potřeba omezení uživatele v jeho pohybu. Cílová skupina klientů: senioři, osoby se zdravotním postižením (od věku 19 let) Kapacita zařízení: Ambulantní služba: 10 uživatelů, terénní služba: 135 uživatelů Tento počet je pouze orientační, kapacita může být ovlivněna rozsahem služeb u jednotlivých uživatelů v návaznosti na jejich zdravotní stav a sociální situaci. Provozní doba: v domě s pečovatelskou službou nepřetržitě 24 hodin denně; v terénu v bytech uživatelů na území města, včetně místních částí Po Pá: 7,00 22,00 Úhrada za poskytování služby: služba je poskytována za úhradu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., a dále vnitroorganizační předpisem Seznam úkonů pečovatelské služby a jejich úhrada 6

7 Centrum Zdislava denní stacionář Kontaktní osoba: Ing. Hana Janů Provozovatel: příspěvková organizace města Nové Město na Moravě Adresa: Radnická 350, Nové Město na Moravě Telefon: www stránky: Popis služby: Posláním denního stacionáře Centrum Zdislava je poskytování kvalitních sociálních služeb lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv. Cílová skupina klientů: Skupinu osob, kterým Centrum Zdislava poskytuje své služby, tvoří lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 6 64 let, z Nového Města na Moravě blízkého okolí. Centrum Zdislava neposkytuje své služby lidem ohrožujícím sebe nebo své okolí a se závislostí na zdravotní péči. Kapacita zařízení: 18 klientů Provozní doba: Po Pá: ,30 Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Pracoviště Žďár nad Sázavou Kontaktní osoba: Květoslava Růžičková, Rajská Jana Adresa: Komenského 1190/1, Žďár nad Sázavou telefon: , mobil: Provozní doba: po, st: 7: a čt.: 7: :30 14:00 hod. pá: 7: hod. objednaní klienti 7

8 Klienti se mohou objednat na den a hodinu. Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. je prostřednictvím sociálního poradenství zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost, napomáhat ke zvýšení či udržení kvality života. Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi/dítětem (se zdravotním postižením), senioři, kteří se obrátí na Centrum o radu či pomoc s řešením problému v důsledku svého zdravotního postižení. Psychologická poradna pro dospělé a Pedagogicko-psychologická poradna pro děti informace na Mg. Novotného dostanete na centru, možnost domluvení schůzky pro naše klienty. VOTUM nabízíme novou službu pro klienty- Zprostředkování pomoci osobám poškozeným na zdraví při dopravních nehodách. Všechny poradenské služby jsou poskytovány zdarma!!! Půjčovna kompenzačních pomůcek Nabízí Vám k zapůjčení tyto kompenzační pomůcky : mechanický vozík, mechanický vozík dětský, chodítko pevné čtyřbodové, chodítko kráčející, chodítko vysoké podpažní, chodítko procházkové čtyřkolové, toaletní židle pevná, toaletní židle pojízdná, nástavec na WC, berle, skládací hůl, hůl obyčejná, sluchadlo, schodolez, servírovací stolek na lůžko příspěvek na údržbu činní 3 až 15 Kč/den - dle typu pomůcky 8

9 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: Vojtěch Zikmund, vedoucí střediska Adresa: Žďárská 612, Nové Město na Moravě Telefon/fax: Kancelář sdružení: Kontaktní osoba: Ing Petr Havlíček, ředitel sdružení www stránky: Popis služby: Poskytování domácí hospicové péče (zdravotnická a ošetřovatelská péče, psycho-sociální podpora) pro rodiny, které se společně se svým nemocným rozhodly, že svůj konec života prožije doma, hospicová péče na rodinném pokoji (oddělení dlouhodobě nemocných, nemocnice Nové Město na Moravě)), poradenství pro pozůstalé informace, doprovázení, krizová intervence. Pravidelné návštěvy dobrovolníků ve smluvních zařízeních (Domov pro seniory Mitrov, Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, ODN nemocnice). Součástí nabízených služeb je půjčovna zdravotnických pomůcek: polohovací postel, WC vozíky, antidekubitní matrace, lineární dávkovač léků, polohovací pomůcky a jiné. Jedná se o komplex služeb: domácí hospicová péče, Rodinný pokoj v ODN nemocnice Nové Město na Moravě, poradna pro truchlící a pozůstalé, senioři v zařízeních soc. péče. Kapacita zařízení: je závislá na dodržování standardů péče a počtu zaměstnanců Provozní doba: domácí hospicová péče po uzavření smlouvy o službě nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendů; hospicová péče na rodinné pokoji dle dohody a potřeb klienta; poradna Alej : PO 9:00 12:00, ST 13:00 16:00 v kanceláři, jinak telefon nebo dle potřeby, dobrovolnické návštěvy dle nasmlouvaných podmínek ( obvykle úterý a čtvrtek odpoledne) Úhrada za poskytování služby: ceník poskytovaných sociálních služeb je zveřejněný na 9

10 Dům s pečovatelskou službou v Jimramově Terénní pečovatelská služba městyse Jimramov Kontaktní osoba: Bc. Markéta Peňázová Provozovatel: městys Jimramov Adresa: Náměstí Jana Karafiáta 39, Jimramov Telefon: ÚM: , DPS: Popis služby: Pečovatelská služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech klientů. Cílem je poskytovat uživatelům takové služby, které jim umožní zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Základní úkony pečovatelské služby: pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, úklid, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Fakultativní úkony pečovatelské služby: doprava autem k lékaři, na úřady apod., drobné ošetřovatelské úkony. Součástí Domu s pečovatelskou službou je i středisko osobní hygieny. Cílová skupina klientů: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním Kapacita zařízení: 17 bytů v DPS ambulantní služba: max. počet klientů 17 terénní služba: max počet klientů 50 Provozní doba: Po Pa: 7,00 15,00 a dále dle dohody Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí 10

11 Dům s pečovatelskou službou Sněžné, Terénní pečovatelská služby městyse Sněžné Kontaktní osoba: Anna Havlíková Provozovatel: městys Sněžné Adresa: Sněžné 55, Sněžné Telefon/fax: / www stránky: Popis služby: Dům s pečovatelskou službou je zařízením městyse, ve kterém je rezidenčně poskytována komplexní péče, zahrnující ošetřovatelské a pečovatelské úkony (koupel, běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání apod.), aktivizační programy pro klienty apod. V terénu příprava a rozvoz obědů, donáška nákupů, donáška léků, pochůzky na poštu a jiné úřady, pomoc při úklidu domácnosti, sociální kontakt, poradenství apod. v domácnostech klientů. Jedná se přímou pomoc lidem, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti nebo zdravotní postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou fakticky schopni plně zajistit praktický chod domácnosti, zabezpečovat a uspokojovat svoje životní potřeby apod. Cílová skupina klientů: senioři, osoby se zdravotním postižením Kapacita zařízení: 15 lůžek, v terénu není určena Provozní doba: Po Pá: 7,00 15,00 a dále dle dohody nebo na žádost po telefonu kdykoliv Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí 11

12 Charitní ošetřovatelská služba Kontaktní soba: Anna Janů Provozovatel: Diecézní charita Brno Oblastní charita Žďár nad Sázavou Adresa:Horní 22, Žďár nad Sázavou Telefon/fax: , www stránky: Popis služby: příprava a podání léků, aplikace injekcí a infuzí, aplikace inzulínu, edukace dia pacientů a rodiny, základní ošetřovatelská péče (hygiena, stravování, úprava lůžka, polohování, vyprazdňování apod.), odběry biologického materiálu, odběry glykémie, sledování základních životních funkcí, ošetření ran a defektů kůže, prevence a ošetření dekubitů, obklady, zábaly klyzma, péče o atonie, katetry, pohybová aktivizace, dechová cvičení, edukace pacientů a rodinných příslušníků v domácí péči, péče o pacienty v terminálním stadiu, poradenská činnost, zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pacientům. Charitní ošetřovatelskou službu poskytují registrované zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujícího lékaře, ve spolupráci s rodinnými příslušníky. Cíl služby: Umožnit lidem, kteří se ocitli z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení v situaci, kdy nejsou zcela soběstační prožití důstojného života v domácím prostředí mezi svými blízkými. Péče je založena na spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou pacienta. Cílová skupina klientů: dlouhodobě nemocní, chronicky i akutně nemocní, zdravotní omezení související se stářím, nevyléčitelně nemocní (domácí hospicová péče) Kapacita zařízení: není určena Provozní doba: služba je poskytována dle potřeb klienta (i vícekrát denně) nepřetržitě 7 dní v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků 12

13 Úhrada za poskytování služby: poskytnuté zdravotní úkony hradí příslušné zdravotní pojišťovny MANEOR Kontaktní osoba: Zdeněk Smrček Zřizovatel: MANEOR Adresa: Monseova 354, Nové Město na Moravě www stránky: Popis služby: aktivizační činnosti pro uvedenou cílovou skupinu Cílová skupina klientů: senioři, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, etnické skupiny. Provozní doba:služba je poskytována individuálně Úhrada za poskytování služby:služba je poskytována zdarma MEDICOP-onkologický klub NÁVRAT o.s. Kontaktní osoba: Ing. František Havlíček Adresa: Hornická 971, Nové Město na Moravě Mobil: www stránky: Popis služby: Ozdravné pobyty za přítomnosti lékaře, rekondiční a rehabilitační pobyty, rekondiční a rehabilitační cvičení v bazénu v Bystřici nad Pernštejnem a tělocvičně I. ZŠ v Novém Městě na Moravě, pravidelná klubová setkání s programem, odborné přednášky, celorepublikové odborné semináře (Znojmo, Česká Lípa, ) společné vycházky a výlety, návštěvy kulturních akcí divadlo, výstavy apod. Jedná se o klubovou činnost se zaměřením na zdravotní a sociálněaktivizační činnosti s cílem navrátit onkologické pacienty po jejich léčbě do plnohodnotného života. Ve spolupráci s Arcus-onko centrem 13

14 Luká-Ješov provozují společné ozdravné pobyty odborné přednášky a onkologické celorepublikové semináře. Cílová skupina klientů: onkologičtí pacienti po absolvování léčby onemocnění Kapacitní zařízení: není určena Provozní doba: pravidelná klubová setkání Úhrada za poskytování služby: členské příspěvky Místní organizace svazu tělesně postižených MOSTP Kontaktní osoba: Ing. Věra Blažková Zřizovatel: Svaz tělesně postižených v ČR Adresa: Monseova 355, Nové Město na Moravě Telefon/fax: Popis služby: Aktivizační činnosti a činnosti související se zdravotní péčí a integrací tělesně postižených občanů do společnosti, zejm. rekondiční pobyty, školící pobyty, rekondiční plavání a cvičení, besedy a přednášky se zdravotní tématikou, zájezdy po ČR, návštěvy divadla a koncertů, organizace masáží, návštěvy méně pohyblivých členů apod. Jedná se o klubovou činnost se zaměřením na zajištění, organizací a realizací vyjmenovaných akcí. Ve spolupráci s OV SPCCH Žďár nad Sázavou je součástí sdružení Klub postižených civilizačními chorobami, členové se mohou účastnit společných akcí. Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením Kapacita zařízení: dle zájmu o členství, bez omezení počtu Provozní doba: každá druhá středa v měsíci v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě 14,00 16,00 pro veřejnost, jinak dle organizovaných akcí Úhrada za poskytování služby: členské příspěvky 14

15 Nemocnice Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: Jana Zelená, sociální pracovník nemocnice Nové Město na Moravě Adresa: Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, Nové Město na Moravě Tel.: Název služby: sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení Cílová skupina: klienti, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem k věku, či zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby Úhrada za poskytování služby: sociální služba je za úhradu Pečovatelská služba na území obce Věcov, včetně pěti místních částí Kontaktní osoba: Pavlína Korbářová Provozovatel: obec Věcov Adresa: Věcov 61, Věcov Telefon/fax: OÚ: , PS: , mobil: webové stránky: Popis služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastním osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (úkony osobní hygieny, zákl. péče o vlasy a nehty, pomoc při užití WC), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla), pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při velkém úklidu např. sezónní úklid, úklid po malování, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup např. týdenní), zprostředkování kontraktu se spol. prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady atd.); dále fakultativní 15

16 činnosti dovoz, drobné ošetřovatelské úkony. Mezi služby patří i sociální poradenství. Cílová skupina klientů: senioři, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení Kapacita zařízení: terénní služby, max. počet klientů 30 Provozní doba: Po Pá: 7,00 15,30 a dále dle dohody Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí Raná péče Kontaktní osoba (vedoucí služby): Mgr. Ivana Laštovičková od 2*2013 MD po dobu MD zastupuje Mgr. Hana Špičková Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: , mob www stránky: Popis služby: Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc a podporu rodinám dětí se zdravotním postižením nebo jejichž zdravý vývoj je ohrožen v důsledku různých vlivů (biologických, psychických, sociálních). Jejím posláním je zvyšovat kvalitu jejich života a eliminovat riziko sociální eliminace. Služba je poskytována ambulantně i v terénu. Součástí služby je i půjčovna hraček, pomůcek a literatury. Cílová skupina: rodiny, které pečují o dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo jehož zdravý vývoj je ohrožen v důsledku různých vlivů (biologických, psychických, sociálních) max. do 7 let věku dítěte Kapacita zařízení: max. počet uživatelů služby je 24 Provozní doba: Po: 13,00 15,00 poradenství Út: 8,00 16,00 konzultace v rodinách St: 8,00 15,00 konzultace v rodinách 16

17 Čt: 8,00 12,00 konzultace v rodinách 15,00 17,00 poradenství (mimo první čtvrtek v měsíci), 14,00 18,00 Klub rodičů (každý první čtvrtek v měsíci) Pá: 8,00 13,00 konzultace v rodinách Provoz mimo stanovenou dobu je možný po individuální dohodě. Úhrada za poskytované služby: služby jsou poskytovány bezplatně Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Kontaktní osoba: Miroslav Liml Adresa: Komenského 1, Žďár nad Sázavou Telefon: Cílová skupina: zrakově postižení klienti Popis služby: doprovod a poradenství Provozní doba: každou středu v měsíci 9-11 hodin Úhrada za poskytované služby: služby jsou bez úhrady Služba osobní asistence Kontaktní osoba: Marie Scheibová Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: mobil: www stránky: Popis služby: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou nebo zcela omezenou soběstačnost s důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnosti uživatele. Jedná se o komplex služeb dle individuálního požadavku 17

18 uživatele, které zahrnují zejména pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílová skupina klientů: dospělí lidé se sníženou nebo zcela omezenou soběstačností. Jedná se o osoby s tělesným postižením, seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením. Provozní doma: nepřetržitý provoz Úhrada za poskytované služby: uživatel služby si na osobní asistenci přispívá Středisko sociální péče městyse Bobrová Terénní pečovatelská služba městyse Bobrová Kontaktní osoba: Květoslava Hanáková DiS. tel , mobil (sociální pracovník) Pečovatelka: Eva Červinková tel , mobil Provozovatel: městys Bobrová Adresa: Bobrová 138, Bobrová Telefon: , www stránky: Sídlo pečovatelské služby: Bobrová 150 Popis služby: Středisko je zařízením obce, ve kterém jsou poskytovány běžné úkony péče (praní a žehlení prádla, pomoc s osobní hygienou apod.) Na středisku je také prováděna pedikúra (fakultativní činnost). 18

19 V terénu příprava a rozvoz obědů, donáška nákupů, donáška léků, pochůzky na poštu a jiné úřady, pomoc s osobní hygienou, doprovod k lékaři v místě poskytování služby, sociální kontakt, apod. Jedná se o přímou pomoc lidem, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti nebo zdravotní postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou fakticky schopni plně zajistit praktický chod domácnosti, zabezpečovat a uspokojovat svoje životní potřeby apod. Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením Kapacita zařízení: 30 klientů Provozní doba: Po: 7,00 16,00, Út: 7,00 15,30, St: 7,00 17,00, Čt: 7,00 15,30, Pá: 7,00 13,00 (polední přestávka Po Čt 11,00 11,30 hodin Úhrada za poskytování služby: klient se finančně podílí Svaz důchodců základní organizace Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: Alena Albrechtová Adresa: Žďárská 68, Nové Město na Moravě Telefon/fax: www stránky: Popis služby: Využívání volného času seniorů (volnočasové aktivity) se zaměřením na společenské a kulturní využití seniorů, tzn. organizování zájezdů na divadelní představení, poznávací zájezdy, besedy s významnými osobnostmi, představiteli města, kraje, poslanci parlamentu, senátory, členy parlamentu EU, besedy o historii města, různé vzdělávací akce, cvičení paměti, rekondiční cvičení a plavání, návštěvy kulturních a společenských akcí, vlastní klubová činnost různého zaměření, turistika apod. Jedná se o klubovou službu, klubové akce a schůzky se zpravidla konají v Domě s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě. 19

20 Cílová skupina klientů: senioři, lidé v předdůchodovém a důchodovém věku, invalidní občané Kapacita zařízení: dle zájmu o členství, bez omezení počtu Provozní doba: 1x týdně (pondělí odpoledne v DPS) pravidelná setkání, jinak dle organizovaných akcí Úhrada za poskytování služby: členské příspěvky Tyfloservis, o.p.s. Kontaktní osoba: Bc. Jana Kuczová Adresa: Benešova 46, Jihlava Telefon: , , Popis služby: Zdravotně-edukační služby rehabilitace zraku, služby pro osoby s multihandicapem, edukace veřejnosti. Sociální rehabilitace dle 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeoobsluha (nácvik vaření, praní, žehlení, péče o děti a domácnost atd.), čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu, psaní na psacím stroji a klávesnici PC, nácvik vnímání a vytváření tyflografických vyobrazení, nácvik sociálních dovedností, poradenství konzultace a doporučování speciálních kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek. Cílová skupina: Nevidomí a slabozrací lidé ve věku patnáct a více let, včetně osob hluchoslepých či jinak kombinovaně postižených. Provozní doba: PO, ÚT, ST 7:00-16:00 hod. ČT 7:00-18:00 hod. PÁ 7:00-14:00 hod. Úhrada za poskytované služby: sociální služba je poskytnuta bezplatně 20

21 TyfloCentrum.o.p.s. Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Bělovová Dolejší Adresa: U Skály 11, Jihlava Telefon: , Popis služby: odborné sociální poradenství průvodcovské a předčitatelské služby sociálně aktivizační služby pro o soby se zdravotním postižením Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením Provozní doba: po, út, čt st pá Úhrada za poskytované služby: průvodcovské a předčitatelské služby za úhradu, ostatní služby bezplatné 2. Sociální a související veřejné služby pro rodiny s dětmi Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace města Ředitelka : Bc. Alena Sobotková Adresa: Tyršova 1001, Nové Město na Moravě Tel: , e - mail : internetové stránky: www:ddm.nmnm.cz Popis služby : Dům dětí a mládeže je střediskem volného času. Poskytujeme zájmové vzdělávání různých typů volnočasových aktivit pro předškolní a školní dětí, mládež a dospělé. Jsme školská organizace. Zřizovatelem je město Nové Město na Moravě. 21

22 Formy činnosti: pravidelná - zájmové útvary dle oborů příležitostná jednorázové akce, soutěže, přehlídky spontánní poskytujeme možnost návštěv a využití dílen táborová organizujeme letní pobytové tábory, příměstské tábory, výlety osvětová výchovné programy mateřské centrum programy pro rodiče na mateřské dovolené Provozní doba: dle rozvrhů jednotlivých zájmových útvarů EZOP-Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní osoba (vedoucí služby): Hana Kincová Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: , mobil: Programy primární prevence pro PPP www stránky: Popis služby: EZOP nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě na Moravě poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6-20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Součástí EZOPU jsou 3 programy: Nízkoprahový klub Streetwork Programy primární prevence 22

23 Nízkoprahový klub je bezpečným místem pro trávení volného času, zábavu, podporu a odbornou pomoc. Streetwork umožňuje kontakt, podporu a odbornou pomoc v přirozeném prostředí cílové skupiny. Programy primární prevence jsou preventivní aktivity pro třídní kolektivy základních a středních škol týkající se různých forem rizikového chování, jako je šikana, užívání návykových látek, intolerance apod. Cílem je pozitivní ovlivňování postojů a chování, zvyšování sociálních dovedností, zvyšování schopnosti autonomního rozhodování a řešení problémů, podpora zdravého třídního klimatu, pomoc při utváření pozitivních skupinových norem, předávání základních informací týkajících se sociálně patologických jevů. Cílová skupina klientů: okruh osob tvoří děti a mládež ve věku 6-20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženy (např.. experimentování s návykovými látkami, drobná kriminalita, příslušnost k etnickým nebo společenským minoritám a subkulturám, obtížné životní události např. komunikační a vztahové problémy v rodině, období dospívání a omezující životní podmínky např. nevyhovující rodinné prostředí, nedostačující zázemí a prostor pro soukromí v rodině, neschopnost adaptace nebo navázání vztahů) Kapacita zařízení: 115 uživatelů služby, max. kapacita klubu v jednom okamžiku je 30 uživatelů Provozní doba: Nízkoprahový klub: pondělí 14,00 15,30 klub pro mladší děti 16,00 18,00 klub pro starší děti úterý 14,00 15,30 dílna pro mladší děti 16,30 19,00 klub pro starší děti středa 16,00 18,00 klub pro starší děti čtvrtek 14,00 15,30 klub pro mladší děti 16,00 18,00 klub pro starší děti pátek

24 Streetwork: pondělí 14,00 18,00 středa 14,00 16,00 Programy primární prevence: pondělí 8,00 12,00 středa 8,00 12,00 čtvrtek 8,00 12,00 Úhrada za poskytované služby: služby jsou poskytovány bezplatně, PPP za úplatu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kontaktní osoba (vedoucí služby): Mgr. David Vykydal Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Zahradní 580 Poliklinika, Bystřice nad Pernštejnem Telefon: Nové Město na Moravě , mobil Bystřice nad Pernštejnem www stránky: Popis služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poskytované v terénu nebo ambulantně, pomáhají zmírnit nebo omezit negativní důsledky, ke kterým dochází při vývoji dětí z rodin nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Podporují rodiny v jejich změnu v této situaci a zdravý vývoj dětí. Cílová skupina klientů: Služba je určena rodinám s dětmi do věku 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, která ohrožuje zdraví vývoj dětí a rodiče ji nedokáží, nebo nemůžou řešit sami, vlastními silami. Kapacita zařízení: max. počet uživatelů služby je 5 rodin Provozní doba: Nové Město na Moravě 24

25 Úterý 13,00-15,30 terénní (v rodině) Pátek 9,00 11,00 ambulantně (v kanceláři), 12,00 17,00 terénní (v rodině) Provozní doba: Bystřice nad Pernštejnem Středa 9,00 11,00 ambulantně (v kanceláři), 11,30 15,00 terénní (v rodině) Úhrada za poskytované služby: služby jsou poskytovány bezplatně Dobrovolnictví Všeobecné dobrovolnictví, Program Pět P Kontaktní osoba (vedoucí služby): Bc. Lucie Novotná Provozovatel: Portimo, o.p.s. Adresa: Drobného 301, Nové Město na Moravě Tel.: , mobil www: Popis služby: v Portimu o.p.s. je možnost zapojit se do dvou dobrovolnických programů jedná se o Všeobecné dobrovolnictví a Program Pět P. V rámci Všeobecného dobrovolnictví se mohou dobrovolníci zapojit do několika oblastí. Jde o podpůrné aktivity pro naše občanské sdružení (tvořivé aktivity, organizace jednorázových akcí, sbírek, kampaní apod.), působení v EZOPu Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ( kluby pro děti a mládež, volnočasové dílny, příprava na vyučování, pomoc při jednorázových a pobytových akcí), v Rané péči (podpora rodin s dětmi s postižením, pomoc při jednorázových akcí) a Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi (pomoc rodičům při styku s institucemi, psychická podpora, občasné vyplňování volného času dětí). Program Pět P (POMOC, PŘÁTELSTVÍ, PODPORA, PÉČE, PREVENCE) je dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve 25

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB pro Boskovice a Boskovicko 2011 Obsah Úvod... 3 Sociální sluţby... 4 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace: Domov pro seniory... 5 Domov se zvláštním

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více