X. ročník 1/2013 ČASOPIS. organizace zdravotně postižených. Měcholupy. Tréninkové středisko a obchod Maják

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X. ročník 1/2013 ČASOPIS. organizace zdravotně postižených. Měcholupy. Tréninkové středisko a obchod Maják"

Transkript

1 X. ročník 1/2013 ČASOPIS organizace zdravotně postižených H A N D I C A P Ž azážitkový t e c oseminář. s v.zš Měcholupy Tréninkové středisko a obchod Maják

2 Slovo úvodem Vážení přátelé, dostává se k Vám v letošním roce první číslo našeho časopisu, v kterém se snažíme Vám poskytnout ty nejdůležitější informace týkající se sociální oblasti. Zároveň Vás informujeme o poskytování dotací na námi poskytované služby. V letošním roce nám město opětovně neposkytlo žádný finanční příspěvek. A bohužel nám zatím nebyla přiznána ani dotace MPSV na odborné sociální poradenství. Proč máme nedůvěru našeho města k naší organizaci nevíme. Odborné sociální poradenství naplňuje 3 skupiny, 4 cíle a 5 opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Žatec. Máme registrované dvě sociální služby, městu jsme předkládaly dva projekty, podle několika oslovených lidí velmi prospěšné projekty, a přesto hodnotitelé naše projekty nepodpořili. Není se čemu divit, když sami hodnotitelé jsou předkladateli projektů v rámci komunitního plánu. Každým rokem narůstá počet uživatelů, kteří mají zájem o informaci, radu a pomoc a zvyšuje se počet oblastí, z kterých poskytujeme uživatelům pomoc v různých tíživých situací (zaměstnanost, bydlení, občanské právo, finance apod.). Druhá sociální služba je směrována na pomoc při hledání zaměstnání. Tuto pomoc nabízíme i formou Tréninkového střediska, kde si uživatelé mohou vyzkoušet různé pracovní pozice, osvojit pracovní návyky a naučit se dovednosti potřebné k vyhledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Přísloví: Co jsi z úst vypustil, ani párem koní nedostaneš zpět.

3 Otevřený dopis paní ministryni práce a sociálních věcí Ludmile Müllerové ve věci skarty Vážená paní ministryně, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem v souvislosti s kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na MPSV ČR, který provedl kontrolu legálnosti Karet sociálních systémů. Úřad jednoznačně konstatoval, že MPSV ČR neoprávněně předávalo a stále předává osobní údaje příjemců sociálních dávek soukromému subjektu, to je České spořitelně a.s. Úřad na ochranu osobních údajů vyzval ministerstvo k odstranění této závady, a to pozastavením distribuce Karet sociálních systémů, případně k provedení legislativní úpravy k odstranění porušování zákona v souvislosti s vydáváním Karet sociálních systémů. Vážená paní ministryně, vzhledem k tomu, že ÚOOÚ konstatoval, že dochází k porušování zákona o ochraně osobních údajů, žádáme Vás, abyste okamžitě zastavila distribuci Karet sociálních systémů. Domníváme se, že to je jediné schůdné řešení tohoto problému. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) vyzvala již Vašeho předchůdce, ministra J. Drábka, aby pozastavil distribuci Karet sociálních systémů. Na základě našich právních analýz jsme jednoznačně přesvědčeni o tom, že dochází k porušování nejen zákona o ochraně osobních údajů, ale došlo také k porušení zákona o veřejných zakázkách a zákona o Úřadu práce ČR. NRZP ČR má připraveny další právní kroky v případě, že distribuce Karet sociálních systémů nebude zastavena.

4 Vážená paní ministryně, v souvislosti se zjištěním ÚOOÚ Vás žádám o informaci, jak bude naloženo s osobními údaji dvěstětisíc osob, které byly neoprávněně předány České spořitelně a.s. v souvislosti s vydáním Karty sociálních systémů. Vzniká důvodná obava, že osoby, s jejichž údaji bylo neoprávněného nakládáno, se budou domáhat zadostiučinění soudní cestou. Vážená paní ministryně, dovoluji si Vás v této souvislosti požádat o zaslání návrhu legislativní úpravy, kterou MPSV ČR připravuje k legalizaci Karty sociálních systémů. NRZP ČR od počátku kritizovala tento projekt, neboť jej považuje za špatný. skarta měla pouze generovat finanční prostředky pro konkrétní subjekty a skupiny lidí, ale nemá žádnou přidanou hodnotu pro příjemce sociálních dávek. Jen připomínáme, že NRZP ČR podala podnět Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a také trestní oznámení na bývalého ministra J. Drábka. Řízení na ÚOHS dosud pokračuje a ve věci trestního oznámení probíhají úkony trestního řízení. Považujeme tudíž za nezbytné, abychom byli co nejdříve seznámeni s návrhem nové legislativní úpravy Karty sociálních systémů a mohli se k ní vyjádřit. V úctě Bc. Václav Krása Předseda NRZP ČR V Praze dne zdroj: NRZP ČR

5 Nové informace k skartám Vážení přátelé, dnes vláda projednávala návrh zákona paní ministryně L. Müllerové, který měl legislativně upravit skarty, jako povinný identifikační prostředek. Vláda návrh zákona odmítla. To znamená, že v současné době platí stále stav, kdy skarty nejsou povinné a občan ji nemusí převzít. Věřím, že po rozhodnutí vlády přestane Úřad práce vnucovat lidem skartu. Vážení přátelé, paní ministryně musí do vyřešit problém skaret. Toto datum stanovil Úřad pro ochranu osobních údajů, jako termín pro legislativní úpravu předávání osobních údajů jednotlivých držitelů skaret České spořitelně a.s. Myslím si, že jediným skutečně schůdným řešením současné situace je pouze zrušení skarty, a že paní ministryně nemá jinou možnost, než předložit vládě takový návrh zákona. Věřím, že Vás tato zpráva potěšila, ale je potřeba stále sledovat vývoj kolem skarty, protože je nepochybné, že rozhodnutí o zrušení skaret bude ještě pod tlakem různých lobbistických skupin. Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli při boji proti nesmyslnému projektu, který z nás dělal označkované lidi druhé kategorie. Vážení přátelé, posílám Vám odkaz na elektronickou petici proti nespravedlivému posuzování zdravotního stavu ve vztahu k jednotlivým dávkám a průkazům OZP. Současný systém posuzování zdravotního stavu, který platí od 1. ledna 2012, nás velmi poškozuje. Ukazuje se, že tento systém posuzování špatně funguje a je příčinou mnoha nespravedlností při posuzování nároků na jednotlivé dávky či na průkazky OZP.

6 Vážení přátelé, obracím se na Vás se žádostí, abyste tuto petici podpořili. Je to velmi jednoduché, stačí jen okopírovat níže uvedený odkaz, vložit jej do vyhledávače a vyplnit několik údajů. V současné době začínají probíhat jednání s MPSV ČR o případné změně způsobu posuzování a petice může být velmi dobrým argumentem pro prosazování změny posuzování jednotlivých nárok. Současně představitelé MPSV ČR budou vidět, že nejednáme sami za sebe, ale že změnu posuzování požadují stovky a tisíce občanů. Věřím, že se k petici připojíte. _pnp Přeji Vám všechno dobré. Bc. Václav Krása

7 ZMĚNA V SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH 2013 Jak se mění sociální dávky v roce 2013? Tak jako každý rok, i od začátku roku 2013 vstoupilo v platnost několik změn, která mění pravidla pro sociální dávky. Asi tou největší změnou je zvýšení částek životního a existenčního minima. Od výše životního minima se pak odvíjí i stanovení nároku na další sociální dávky. Mění se i některá další pravidla pro stanovení nároku na sociální dávky, mění se způsob výplaty sociálních dávek nebo i místa, kde je možné o sociální dávky žádat. Životní a existenční minimum Životní a existenční minimum bylo několik let ve stejné výši. Vzhledem k rostoucím cenám (hlavně v souvislosti se zvýšením DPH u potravin a některých dalších výrobků) schválila vláda nařízení, kterým se zvyšuje životní a existenční minimum. Jedná se o zvýšení o 9%. Od tak životní minium jednotlivce bude o 284,- Kč vyšší (původní částka 3 126,-) a zvyšuje se na 3 410,- Kč. Podobně se od mění i existenční minimum. To se zvyšuje o 180,- Kč (původně bylo 2 020,- Kč) na 2 200,- Kč. Životní minimum rodiny pak závisí na počtu členů rodiny. Jako rodina se v tomto případě započítávají všichni členové společné domácnosti. To znamená, že pokud v jednom bytě bydlí více dospělých, jsou pro výpočet životního minima počítáni všichni. Pokud naopak například některé z dětí již nežije s rodiči ve společné domácnosti, nezapočítává se. Tato změna ovlivní i ostatní sociální dávky. Od výše životního minima se totiž odvíjí nárok na sociální dávky pomoci ve hmotné nouzi, nárok na přídavky na dítě nebo třeba nárok na porodné.

8 Dávky v hmotné nouzi, pomoc nejchudším Dávky v hmotné nouzi pomáhají osobám s nedostatečnými příjmy a mají je motivovat k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Hmotnou nouzí je v zásadě stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Dávkami v hmotné nouzi jsou: - příspěvek na živobytí - doplatek na bydlení - mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na živobytí je sociální dávka, kterou stát vplácí lidem ve hmotné nouzi. Co je to přesně hmotná nouze, jak si spočítat životní minimum, a jak zjistit jestli máte nárok na příspěvek na živobytí, vám poradí následující článek. Podíváme se i na změny příspěvku na živobytí v roce Sociální dávky ve hmotné nouzi Abyste měli nárok na dávky hmotné nouze, musí být vaše příjmy nižší než výše uvedené životní minimum. Za příjem se v tomto případě považuje nejenom příjem ze zaměstnání nebo podnikání, ale i různé sociální dávky (např. rodičovský příspěvek) nebo další příjmy. Počítají se i jednorázové příjmy (prodej domu nebo bytu, výplata pojistky od pojišťovny při živelné katastrofě, daňové

9 přeplatky, odměna za darování krve nebo třeba podpora v nezaměstnanosti). Platí také, že příjmy ze zaměstnání (mzda, nemocenská) se započítávají do příjmu jen do výše 70% (resp. 80% u podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci). Pokud je součet příjmů všech členů rodiny (společně posuzovaných osob) nižší než společné životní minimum, vzniká nárok na sociální dávky. V případě, že jsou tyto příjmy nižší než životní minimum, je možné žádat o dvě sociální dávky pro pomoc ve hmotné nouzi. Jedná se o příspěvek na živobytí (tzv. doplatek do životního minima) a doplatek na bydlení (pozor, jedná se o jinou sociální dávku než příspěvek na bydlení). Pro lidi ve hmotné nouzi je také určena jednorázová okamžitá finanční pomoc. Nově také budou dávky hmotné nouze vyřizovat úřady práce. Zatímco dříve sociální dávky hmotné nouze řešili příslušné odbory sociální péče u městského nebo obecního úřadu, nově se o příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima), doplatek na bydlení nebo o mimořádnou pomoc pro osoby ve hmotné nouzi, bude žádat na krajské pobočce úřadu práce. Příspěvek na živobytí 2013 Nárok na příspěvek na živobytí mají všichni, jejichž příjmy jsou nižší než životní minimum. Aby vám tato sociální dávka byla přiznána, je také nutné, abyste projevovali snahu svůj příjem zvýšit (tj. hledat si vhodné zaměstnaní, prodat majetek, pokud nějaký máte, uplatnění nároků (např. výživné) apod.). Pokud žadatel o dávky hmotné nouze neprojevuje dostatečný zájem o zvýšení svého příjmu, mohou mu být přiznány dávky jen do výše existenčního minima.

10 Jak požádat o příspěvek na živobytí O tuto dávku hmotné nouze se žádá na příslušném úřadu práce. Žádost se předkládá na tomto formuláři: Formulář příspěvek na živobytí Kromě toho je také nutné doložit průměrný příjem za poslední 3 měsíce (v některých případech je možné žádat o dávku i na základě doložení příjmu za poslední měsíc = pokud dojde k podstatnému snížení běžného příjmu žadatele). Příspěvek na bydlení Sociální dávky na bydlení také čeká několik změn. Od se příspěvek na bydlení určuje podle nových normativních nákladů na bydlení. Ty se pro většinu typů bydlení a lokality zvyšují v rozmezí 1,5 11 %. Další změna, která se příspěvku týká, je zavedení maximální doby čerpání této sociální dávky. Nově tak bude možné dávku na bydlení pobírat maximálně 84 měsíců v období 10 kalendářních roků. Tato změna má zabránit dlouhodobému zneužívání této dávky a má její příjemce motivovat k tomu, aby se hledali levnější bydlení. Přídavky na dítě Samotná výše této sociální dávky ani podmínky jejího nároku se nemění. Díky zvýšení životního minima ale může přídavky na dítě získat více rodin. Nárok na přídavky na dítě má totiž pouze ta rodina (resp. ta osoba, která pečuje o nezaopatřené dítě), jejíž příjmy v rozhodném období nepřekročí 2,4 násobek životního minima. Pokud tedy někdo v roce 2011 žádal o přídavky na dítě a nezískal je kvůli vysokému příjmu, může si v roce 2013 zkusit požádat o tyto sociální dávky znovu.

11 Porodné Podobně jako přídavky na dítě, i porodné závisí na příjmech rodiny. Hlavní podmínka je stejná. Příjmy rodiny (nebo matky narozeného dítěte) nesmí překročit 2,4 násobek životního minima. Díky jeho zvýšení mají šanci získat v roce 2013 porodné i rodiny, které by na něj v předchozím roce nedosáhli. Porodné se ale i nadále vyplácí pouze při narození prvního dítěte. Jeho výše je při jednom dítěti Kč (při narození prvního dítěte (dvojčata či vícerčata) = Kč. Kdy máte nárok na mimořádnou okamžitou pomoc Nárok na tuto sociální dávku můžete mít v následujících případech: Mimořádná okamžitá pomoc při hrozící újmě na zdraví Nárok na jednorázovou sociální dávku mohou mít ti, kterým by při neposkytnutí mimořádné finanční podpory hrozila újma na zdraví. To může být případ osoby ve hmotné nouzi (bez dostatečných příjmů) která nutně potřebuje zakoupení nějakých léků. Protože řešení jiných forem sociální podpory může zabrat nějakou dobu a mohla by hrozit újma na zdraví, může být v tomto případě poskytnuta okamžitá jednorázová pomoc. Mimořádná okamžitá pomoc při hrozícím sociálním vyloučení Tohle může být případ například osob, které jsou propuštěny z výkonu trestu bez jakýchkoliv finančních prostředků. V takovémto případě může být poskytnuta jednorázová sociální částka až 1000 Kč, které slouží pro úhradu základních životních

12 potřeb během prvních pár dní. V praxi se pak nemusí nutně jednat pouze o finanční částku v hotovosti, ale pomoc může být poskytnuta i ve formě poukázek na nákup potravin nebo hygienických potřeb. Mimořádná okamžitá pomoc při ztrátě dokladů V tomto případě může být mimořádná finanční pomoc poskytnuta i lidem, kteří se běžně nenacházejí ve hmotné nouzi. Například při ztrátě dokladů, kdy osoba nemá jinou možnost jak uhradit nutné poplatky pro vystavení dokladů, duplikátů nebo na úhradu noclehu. Výše této podpory se odvíjí od konkrétní situace a prokazatelně vynaložených nákladů. Mimořádná okamžitá pomoc při živelné katastrofě Na tento typ sociální podpory od státu mají nárok všichni ti, které postihla nějaká živelná katastrofa (povodeň, požár apod.). Pokud lidé nejsou schopni vzniklou situaci vyřešit sami, může jim stát poskytnout mimořádnou pomoc (výše je pak závislá na vzniklé škodě a prokazatelných nákladech). Jak požádat o mimořádnou okamžitou pomoc Tak jako u ostatních sociálních dávek, i zde je nutné se obrátit na pověřené pracoviště v místě trvalého bydliště. Žádost se podává na příslušném formuláři: Formulář mimořádná okamžitá pomoc Podle typu životní situace, na jejímž základě je žádáno o mimořádnou okamžitou pomoc je pak nutné doložit i další doklady.

13 Další sociální dávky a změny: V průběhu roku 2013 se také mění způsob vyplácení některých sociálních dávek. Nově už tak nebudou některé dávky vypláceny v hotovosti (na bankovní účet nebo na složenku), ale příjemci sociálních dávek obdrží speciální platební kartu (sociální karta), na kterou bude podpora bezhotovostně převáděna. S touto sociální kartou pak bude možné platit v obchodech. Na kartu si ale nebude možné koupit alkohol, cigarety nebo některé další výrobky. Tato změna má zabránit zneužívání sociálních dávek a také třeba i tomu, aby lidé sociální dávky neprohráli v herně na automatech. Kromě výše uvedených změn se mění i výše a způsob čerpání rodičovského příspěvku. Dochází ke sjednocení částky, která je během čerpání rodičovského příspěvku celkově vyplacena. Nově také bude možné průběžně měnit délku rodičovské dovolené. Mění se i podmínky pro získání mateřské (peněžitá pomoc v mateřství). Do minimální doby účasti na nemocenském pojištění (což je podmínka pro získání mateřské) se nově bude započítávat i doba studia na střední nebo vysoké škole. Od se mění i podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti. Dochází ke zkrácení doby, v rámci které musí žadatel odpracovat alespoň 12 měsíců, aby měl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Zatímco dříve stačilo odpracovat 12 měsíců během posledních 3 let, nově bude nutné odpracovat 12 měsíců během poslední dvou roků. To v praxi bude znamenat, že na podporu v nezaměstnanosti bude mít nárok méně žadatelů.

14 Rady naší babičky Na bolesti v krku a horečky použijeme tvaroh. Ten smícháme s mlékem nebo se syrovátkou až dostaneme kaši. Tu naneseme na kus textilu a přiložíme na postižené místo. Obklad sundáme po dvaceti minutách. Je vám zima na nohy? Na ty je tu křen. Zalijte dvě lžíce nastrouhaného křenu půllitrem horké vody a nechte odstát. Potom na 15 minut nohy do lázně ponořte. Bolest v krku zázračně vyléčí šalvěj. Dvě kávové lžičky přelijeme litrem horké vody a necháme 15 minut odstát. Čerstvý čaj několikrát denně pět až deset minut kloktáme. Houser a brambory? Ano, jde to dohromady. Pět kilo brambor i se slupkou uvaříme, rozmačkáme a naplníme například povlečení na polštářek nebo jiný látkový obal. Ten si pak položíme na záda, přikryjeme se teplou vlněnou dekou a odpočíváme tak dlouho, než brambory vychladnou. Bolest ucha zažene cibule. Najemno rozsekáme velkou cibuli, položíme ji na obvaz a vytvoříme sáček. Trochu ho ohřejeme a přiložíme na bolestivé ucho alespoň na 30 minut. Octový zábal vás zbaví nachlazení. Vlněné ponožky namočte do studeného octového roztoku (šest lžic octa na půllitr vody). Ponožky vyždímejte a oblékněte si je. Přes ně si natáhněte suché ponožky a jděte si lehnout. Po dvaceti minutách zábal vyměňte. Výborný proti nachlazení je zázvorový čaj. Vodu přivedeme k varu, přidáme koření a vaříme 5 minut. Vyndáme celé koření, přelijeme do konvice, vychladíme na 60 stupňů, přidáme med a citrónovou šťávu. Podle chuti přisladíme.

15 Teplotu snadno srazíme pomocí tohoto receptu. Ve čtyřech litrech vody vaříme 10 minut hrst dubové kůry. Přidáme 2 lžíce soli a v odvaru koupeme 20 minut nohy. Při onemocnění horních cest dýchacích vypijeme med s teplým mlékem (40 C) nebo med s citrónovou šťávou (šťáva z jednoho citronu na 100 g medu), případně jeden šálek komonicového čaje s jednou polévkovou lžící medu. Kašel vyléčíme nastrouhaným křenem, který smícháme s medem. Směs užíváme ráno nalačno, hodinu po obědě a večer před spaním, vždy polovinu kávové lžičky. I k posílení našeho srdce nám dobře poslouží med. Med přispívá k rozšíření věnčitých cév a zlepšuje krevní oběh. Med je také účinný jako léčebně-dietetický prostředek proti řadě žaludečních a střevních nemocí. Při vředových onemocněních žaludku med způsobuje hojení vředového povrchu sliznicové výstelky žaludku. Užívá se 1,5 hodiny před jídlem nebo 3 hodiny po jídle. Med obsahuje látku zvanou flaven, která rozšiřuje ledvinové kanálky a pomáhá zbavit se otokové tekutiny. Je tak účinným pomocníkem při onemocnění ledvin. Pro klidný spánek vypijeme sklenici vody s medem, která má vždy uklidňující a posilující účinek.

16 organizace zdravotně postižených Informační centrum: Jiráskova 151, Žatec telefon: IČO bankovní spojení : ČSOB / Kontakty : Smočeková Světlana předsedkyně organizace Smoček Rudolf jednatel organizace Pospíšilová Libuše kulturní referentka Příprava a grafická úprava časopisu: Gabriel Miloš Smočeková Světlana

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Publikace vznikla jako výstup klíčové

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012 ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012 a k t u a l i t y NOVELY ZÁKONŮ SOCIÁLNÍ REFORMY Vážení přátelé, ve středu 14. 3. 2012 jednala NRZP ČR s MPSV ČR o případných úpravách zákonů, které byly přijaty na konci loňského

Více

Sociální revue. neznám ani jedno české přísloví, které by nebylo pravdivé. Jedno z nich je, že změna je život. Ale napadá mě hned další -

Sociální revue. neznám ani jedno české přísloví, které by nebylo pravdivé. Jedno z nich je, že změna je život. Ale napadá mě hned další - Kvalita života osob se zdravotním postižením a ve stáří je nedocenitelná hodnota! Téma přesahuje hranice administrativních kompetencí a úrovní veřejné správy a vyžaduje ucelený a komplexní přístup a spolupráci

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více