MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu"

Transkript

1 MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno

2 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus Start je program určený pro vykazování výkonů pojišťovnám s možností zápisu dekursu, receptů a medikace.

3 Obsah 1. Úvod Instalace, registrace a aktualizace Získání programu Medicus Pojišťovna Instalace databázového serveru Firebird Instalace Firebirdu na Windows Instalace Firebirdu na Linuxu Instalace programu Medicus Pojišťovna Registrace programu Registrace přes internet Registrace přes vyexpertovaný konfigurační soubor Aktualizace MEDICUS Pojišťovna Aktualizace pro jednotlivé počítače nebo malé sítě Komfortní aktualizace v síťovém prostředí Aktualizace přes internet z programu Spuštění programu Medicus Pojišťovna Práce s daty Záznam Tabulka Výběr tabulky Zobrazení sloupců v tabulce Třídění záznamů v tabulce Vyhledání záznamu Vyhledání záznamu klepnutím na záznam Vyhledání záznamu přesunem kurzoru pomocí ikon Vyhledání záznamu přesunem kurzoru pomocí kláves Vyhledání záznamu vyhledávací funkcí Vyhledání pole v záznamu Výběr záznamu Práce se záznamem Vložení nového záznamu Oprava záznamu Zrušení záznamu Uložení záznamu Zrušení změn v záznamu Pořízení záznamu Pořízení záznamu zápisem z klávesnice Pořízení záznamu kopírováním ze schránky Windows Pořízení záznamu vložením hodnoty z číselníku Pořízení záznamu vložením hodnoty z nabídky Schránka Vyjmout Kopírovat Vložit Označení Označení textu Označení řetězce znaků v editačním poli Označení řetězce znaků v tabulce Odznačení Aktualizace dat Formulář iii

4 MEDICUS START 5.1. Změna velikosti formuláře Změna pozice formuláře Vyhledání pole ve formuláři Vyhledání pole ve formuláři pomocí myši Vyhledání pole ve formuláři pomocí kláves Vyhledání pole ve formuláři pomocí horké klávesy Přizpůsobení vzhledu programu Panely nástrojů Zobrazení panelů Nový panel nástrojů Přejmenování panelu nástrojů Odstranění panelu nástrojů Úprava panelů nástrojů Změna umístění panelu nástrojů Informační panely Kotvení informačních panelů Informační panel - Přehled dokumentů Informační panel - Přehled oken Šablony Nová šablona Upravit šablonu Výchozí stav a uživatelské uzamknutí nastavení vzhledu programu Prvotní nastavení programu Medicus Uživatelé Typ pracoviště Struktura zdravotnického zařízení Číselníky VZP Zdravotní pojišťovny Smluvní pracoviště Hodnota bodu Kódy dopravy Ceníky Změnové číselníky Kontrola výkonů dle věku Nepovolené kombinace výkonů Zkratky kódů a výkonů Nastavení Ambulance Certifikáty Externí programy Fráze Ostatní Pojišťovna Přepisy Tisk Vzhled Zaokrouhlování Základy práce s programem Otevření kartotéky Hledání v kartotéce Přidaní pacientů do kartotéky Oprava údajů pacientů v kartotéce iv

5 MEDICUS START 8.5. Odstranění pacienta z kartotéky Napsaní dekursu Vystavení receptů Vystavení receptů ručním zápisem Duplikace léků Zapsání léků do receptáře Vytisknutí receptů Přehled menu programu - Program Tisk Okno tisku Okno tisku - kontextové menu Odhlásit Přehlásit na jiné pracoviště Registrace Přehled menu programu - Ambulance Kartotéka Změna otevíraného formuláře Identifikace - Karta pacienta Ambulantní karta Medikace Recepty Přehled menu programu - Pojišťovna Pořízení Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT Převod ambulantních dokladů na nepravidelnou péči Vyúčtování výkonů v ambulantní péči Zvlášť účtovaná léčiva a PZT Nepravidelné péče Poukaz na vyšetření / ošetření Vyúčtování cest lékaře Stomatologický ambulantní doklad Přehled dokladů, faktur a předepsaných PZT Přehled Faktur Tvorba dávek Faktury Protokoly portálů Číselníky Číselníky VZP a jejich aktualizace Zdravotní pojišťovny Hodnota bodu a kapitace Kódy dopravy Denní definovaná dávka Žadatelé Cenová pásma Ceníky Změnové číselníky Kontrola výkonů dle věku Nepovolené kombinace výkonů Povolené četnosti výkonů Zkratky kódů a výkonů Import ceníku Export aktuálního ceníku do souboru v

6 MEDICUS START Aktualizace ceníku z jiného datového zdroje (import) Archív Archív disket vrácení posledního vyúčtování Archív dávek vytvoření duplikátu diskety Archív dokladů Vyúčtování (celkový přehled) Faktury (celkový přehled) Import dávek Přepočet bodů na Kč Přepočet dokladů Výběr nositele výkonů Prohlížení diskety Přehled menu programu - Sestavy Denní přehledy Celkové přehledy Individuální doklady Předepsaná léčiva Přehled menu programu - Nástroje Správa databáze Obnova systémových sestav Kalkulačka Obsah schránky Přehled menu programu - Konfigurace Uživatelé Typ pracoviště Organizační struktura Přístupová práva Přiřazení skupiny dokumentace na pracoviště Smluvní pracoviště Zápis nových smluvních pojišťoven, lékařů a výkonů Převzetí smluvních výkonů Rozeslání smluvních výkonů Rozeslání nebo převzetí definice pracovišť Řady Firmy Okolní lékaři Stomatologické laboratoře Šablony prací Přímý tisk sestav Záměny IČP Klávesové zkratky Nastavení Dnešní datum Panely nástrojů Přehled menu programu - Okno Přehled menu programu - Nápověda Význam nejpoužívanějších ikon Horké klávesy stručný přehled vi

7 Kapitola 1. Úvod Program MEDICUS byl vyvinut společností Medisoft International Praha a je nabízen v několika variantách (PRO, NIS, POJ) v závislosti na tom, pro která zdravotnická zařízení je určen. Vychází z oblíbeného programu Medicus, určeného pro ambulantní lékaře. Pro polikliniky je určena varianta programu MEDICUS PRO. Jedná se o informační systém, který je obecně určen pro malá a střední zdravotnická zařízení bez lůžkové části, kde zdravotnický personál pracuje se společnou kartotékou pacientů a za podmínek daných přístupovými právy používá společnou zdravotnickou dokumentaci. Ekonomika jednotlivých zařízení je zcela oddělená. MEDICUS PRO eviduje požadavky na provedení zdravotnické péče, organizuje a dokumentuje jejich provedení, zajišťuje vykázání a fakturaci provedené zdravotní péče, vytváří přehledy o práci lékaře. Systém v sobě obsahuje kontrolní mechanizmy, které vychází z platných regulačních omezení zdravotních pojišťoven. Lékař může preferováním určitých léčiv ovlivnit výši nákladů za použitá léčiva atd. Program podporuje provoz zdravotnického zařízení v síťovém počítačovém prostředí a vyhovuje různým organizačním uspořádáním. Program používá pro tvorbu textových zpráv textový editor, který umožňuje práci s různými styly písma a dovoluje vkládat hypertextové odkazy. Zápis o provedení zdravotní péče je svázán s jeho automatickým vykázáním a záznamem o spotřebě léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a režijního materiálu. MEDICUS PRO splňuje kritéria na utajování osobních údajů. Eviduje v centrální databázi pacienty, kteří byli ve zdravotnickém zařízení léčeni, včetně jejich zdravotní dokumentace. V rámci databáze je vyřešena problematika ochrany dat a přístupových práv. Systém zaznamenává přístupy k datům pro případ prověřování autorství zdravotnické dokumentace nebo pro získání přehledu o osobách, které s dokumentací přišly do styku. Pro nemocnice se používá varianta MEDICUS NIS. Princip a možnosti programu jsou stejné jako v předchozím případě, ale navíc je obsažena lůžková část. V rámci informačního systému Medicus PRO nebo NIS mohou pracovat přídavné moduly, které jsou určeny pro další druhy zařízení. Sociální ústavy, lázně nebo i pracoviště jako například RDG, mamografie atd. Při zavádění systému MEDICUS je plně umožněno jeho postupné nasazování tak, aby každá etapa nasazování měla reálný přínos pro práci zdravotnického zařízení a aby bylo možné přednostně řešit nejnaléhavější potřeby zdravotnického zařízení. Systém je modulární a dokáže se do detailů přizpůsobit organizační struktuře nemocnice i zaběhaným postupům práce zdravotnického personálu. Program MEDICUS POJIŠŤOVNA vychází vstříc uživatelům, kteří nevyžadují komfort velkého robustního programu pokrývajícího všechny možné oblasti, ale chtějí pouze vykazovat výkony pojišťovnám a případně zapsat dekurs, recept a medikaci. MEDICUS (PRO, NIS, POJ) není uzavřeným systémem. Společnost MEDISOFT International na jeho vývoji neustále intenzivně pracuje. Realizuje připomínky uživatelů a provádí úpravy vyvolané změnou legislativy. Smyslem uživatelské příručky je usnadnit vám seznámení s ovládáním programu, jeho konfigurací, seznámit vás se základy práce s programem a samozřejmě popsat základní nabídky, na které v programu narazíte. 1

8 Úvod V textu příručky se mohou objevit následující značky s tímto významem: Upozornění Značka pro text, který upozorňuje na některé souvislosti. Důležité Důležité upozornění. Poznámka Text myšlený jako poznámka. Tip Text, který nabízí nějaký tip v rámci programu. Varování Důležitý popis např. nějakého nastavení apod. 2

9 Kapitola 2. Instalace, registrace a aktualizace Program MEDICUS POJIŠŤOVNA využívá pro správu dat samostatnou databázi Firebird. Proto je v následujících podkapitolách popsána nejprve instalace samotné databáze Firebird a teprve poté instalace vlastního programu. Doporučujeme instalovat v tomto pořadí. Program se standardně dodává na CD, kde je mimo jiné i instalační program databázového serveru Firebird a číselníky VZP. Instalaci lze provést volbou z prezentačního programu, který se spustí automaticky po vložení CD do mechaniky Získání programu Medicus Pojišťovna Nejrychlejší způsob je stáhnutí příslušné demoverze programu přes internet z našeho ftp serveru včetně databáze Firebird: ftp:\\usti.medisoft.cz\produkty\medicuspoj a ftp:\\usti.medisoft.cz\produkty\firebird\windows (linux). Na webových stránkách v sekci Download a v podsekci Číselníky jsou dále k dispozici aktuální číselníky VZP, které je vhodné nahrát do programu po instalaci. Druhým způsobem je získání našeho prezentačního CD od některého z našich dealerů nebo přímo od společnosti Medisoft. Na tomto CD jsou kromě samotného programu Medicus Pojišťovna také další druhy našich programů, číselníky VZP nutné pro chod programu, manuály atd. Kontaktujte nás telefonicky, em nebo písemně a my vám naše prezentační CD rádi zašleme Instalace databázového serveru Firebird Databázový server Firebird se instaluje na hlavní počítač, tzv. server a může být nutný restart počítače, jde-li o server s operačním systémem Windows. Jste-li samostatný lékař, obě instalace (Firebird, Medicus PRO/NIS) provedete na jediném počítači. Máte-li v síti zapojeno více počítačů, vyberte na kterém z nich nainstalujete databází Firebird. Databáze Firebird se instaluje pouze jednou Instalace Firebirdu na Windows V kapitole popisovaná instalace předpokládá, že máte k dispozici prezentační CD firmy Medisoft. Pokud jste si stáhli instalační soubor setup.exe databázového serveru Firebird přímo z ftp serveru, spusťte jej a pokračujte krokem popisující spuštění vlastní instalace. 1. Do CD mechaniky vložte prezentační CD a počkejte na spuštění prezentačního programu. Nedojde-li ke spuštění prezentačního programu, spusťte standardními prostředky Windows instalační program Firebirdu. Cesta je MedicusSQL\Firebird Windows\setup.exe. Jeden z možných postupů je následující: Stiskněte tlačítko umístěné v levém dolním rohu plochy Windows. V otevřeném menu vyberte volbu Spustit. V okně Spustit zapište do pole Otevřít (je-li D písmeno vaší CD-ROM mechaniky): D:\MedicusSQL\Firebird Windows\setup.exe a stiskněte tlačítko OK. 3

10 Instalace, registrace a aktualizace 2. Klikněte na volbu Medicus PRO (NIS) a ve spodní části volbu Server, která vlastně spustí výše uvedený setup.exe databáze Firebird. 3. Spustí se Průvodce instalací - Firebird Database Server 1.5. Seznamte se s textem a pro pokračování stiskněte tlačítko Další. 4. Zobrazí se Licenční smlouva. Zvolte Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy a stiskněte tlačítko Další. 5. Nemáte-li důvod měnit nastavenou cestu, ponechte cílové umístění instalace Firebirdu a pokračujte opět tlačítkem Další. 6. Zvolte složku v nabídce Start, kde se vytvoří zástupce aplikace po instalaci (standardně ponechte přednastaveno). Pak pokračujte opět tlačítkem Další. 7. Zvolte úlohy, které mají být při instalaci provedeny. Nemáte-li zvláštní důvody, ponechte implicitní nastavení instalátoru a pokračujte přes tlačítko Další. 8. Instalace je připravena ke spuštění. Můžete naposled zkontrolovat vaše nastavení a pak zvolit tlačítko Instalovat. 9. Spustí se vlastní instalace, jejíž postup můžete sledovat pomocí ukazatele stavu instalace. 10. Po dokončení instalace můžete v závislosti na operačním systému Firebird buď přímo spustit, ponechte tedy volbu Spustit nyní Firebird? zatrhlou a zvolte Dokončit nebo je nutno restartovat počítač, pak ponechte volbu Ano, chci nyní restartovat počítač a zvolte Dokončit. Restartovat počítač můžete samozřejmě i později, ale doporučujeme tak provést před vlastní instalací systému Medicus NIS. 11. Okno Průvodce instalací - Firebird Database Server 1.5 se uzavře. Tím je instalace SQL databázového serveru Firebird ukončena. Můžete pokračovat instalací vlastního systému Medicus PRO/NIS. 4

11 Instalace, registrace a aktualizace Instalace Firebirdu na Linuxu V kapitole popisovaná instalace předpokládá, že máte k dispozici prezentační CD firmy Medisoft nebo, že jste si instalační soubor Firebirdu stáhli z našeho ftp serveru (viz podkapitola o získání programu). Upozorňujeme, že instalační soubor je potřeba použít buď z našeho CD nebo stáhnutý z našeho ftp serveru. Nelze použít instalaci Firebirdu stáhnutou přímo z vývojových stránek projektu Firebird z důvodu přidaní našich souborů do instalace. Tyto soubory by vám pochopitelně chyběly. 1. Z prezentačního CD (při písmeně CD-ROM mechaniky D je cesta D:\MedicusSQL\Firebird Linux\) nebo z ftp serveru (ftp:\\usti.medisoft.cz\produkty\firebird\linux) zkopírujte soubor firebird.tar.gz na váš linuxový server. 2. Přesuňte se do adresáře, kde jste soubor firebird.tar.gz zkopírovali a prostředky operačního systému Linux jej dekomprimujte. Například příkazem tar xfz firebird.tar.gz. Vznikne adresář s názvem FirebirdSS-xxx, kde číslo xxx je název verze. 3. Ve vzniklém adresáři FirebirdSS-xxx spusťte instalaci příkazem./install.sh. Spustí se instalace Firebird serveru. 4. Potvrďte instalaci klávesou Enter. Pokud byl již Firebird server dříve instalován a běží, bude ukončen a budete upozorněny, že instalační adresář již obsahuje instalaci Firebirdu, která bude přesunuta do archívu. Pokračujte opět klávesou Enter nebo instalaci ukončete klávesovou zkratkou Ctrl-C. 5. Po rozbalení instalačních dat a spuštění Firebird serveru budete požádáni o napsání hesla pro uživatele SYSDBA. SYSDBA je uživatel s nejvyššími právy k databázovému serveru a toto heslo by měl znát pouze administrátor. Zadejte heslo a pokračujte klávesou Enter. 6. Vypíše se zpráva, že instalace je kompletní. Tím je instalace ukončena a databázový server Firebird je spuštěn Instalace programu Medicus Pojišťovna Popisovaná instalace předpokládá, že máte k dispozici prezentační CD firmy Medisoft. Máteli k dispozici pouze vlastní instalační soubor setup.exe, spusťte jej a postupujte od kroku Vítá vás průvodce instalací... Registraci programu pak proveďte podle popisu v podkapitole o registraci. Nemáte-li k dispozici prezentační CD ani samostatný instalační soubor setup.exe, podívejte se na podkapitolu Získání programu Medicus Pojišťovna. 1. Do CD mechaniky vložte prezentační CD společnosti MEDISOFT Int. potištěnou stranou nahoru. 2. Počkejte, až se spustí prezentace společnosti MEDISOFT Int. (asi 30 sec., podle vlastností počítače) a zobrazí se okno Vítejte na prezentačním CD. Za malou chvíli se zobrazí okno Programy pro zdravotnictví. 5

12 Instalace, registrace a aktualizace 3. Pokud se prezentační program sám nespustí (může to být způsobeno potlačením automatického oznámení o vložení media do jednotky CD v systému Windows), spusťte prezentační program použitím prostředků Windows. Jeden z možných způsobů je následující: Stiskněte tlačítko START umístěné v levém dolním rohu plochy Windows. V otevřeném menu vyberte volbu Spustit. V okně Spustit zapište do pole Otevřít (je-li D písmeno vaší CD-ROM mechaniky, případně v závislosti na písmenu přiřazené mechanice): D:\Start prezentace.exe a stiskněte tlačítko OK. Počkejte, až se spustí prezentace společnosti MEDISOFT Int. 4. Stiskněte tlačítko Aktualizace. Zobrazí se okno Výběr produktu. Zadejte z klávesnice IČO a IČZ. Podle těchto údajů se na prezentačním CD nalezne nový CONFIG.ID a z něj se do pole Produkt umístí údaje o instalovaném produktu a do části Vybraná konfigurace data o uživateli. V této chvíli je možné soubor CONFIG.ID zkopírovat z CD na jiné paměťové medium stlačením tlačítka Export. Export není pro instalaci aktualizace nutný. V případě, že se podle zadaných IČO a IČZ nový CONFIG.ID nenalezne (data o uživateli v poli Vybraná konfigurace jsou prázdná) a nebo je chybný (data o uživateli v poli Vybraná konfigurace jsou chybná), zavolejte nám. 5. V případě nalezení správného souboru CONFIG.ID pokračujte v instalaci stlačením tlačítka Instaluj. 6. Zobrazí se okno Vítá Vás průvodce instalací produktu Medicus Pojišťovna. V textu zkontrolujte, zda instalujete správný program, který používáte. Aby instalace proběhla úspěšně, doporučuje se, aby mimo instalačního programu nebyla spuštěna žádná další aplikace (např. již předtím nainstalovaný program Medicus). V instalaci pokračujte stlačením tlačítka Další. 7. Zobrazí se okno Zvolte cílové umístění. Zde zvolte disk a adresář pro instalaci. Na disku musí být pro instalaci určitý volný prostor, jehož velikost určí instalační program. Pro standardní instalaci použijte nabízenou volbu a v instalaci pokračujte stiskem tlačítka Další. 8. Zobrazí se okno Zvolte součásti. Zaškrtněte, které součásti mají být v průběhu instalace nainstalovány. V instalaci pokračujte stiskem tlačítka Další. 9. Zobrazí se okno Vyberte složku v nabídce start, kam má průvodce instalací umístit zástupce aplikace. Instalační program přidá ikony programu Medicus Pojišťovna do vybrané programové skupiny. Nabízí se programová skupina s názvem Medicus Pojišťovna. Pro standardní instalaci použijte nabízenou volbu a v instalaci pokračujte stiskem tlačítka Další. Programová skupina je přístupná z plochy systému Windows volbou Start, Programy. 10. Zobrazí se okno Zvolte další úlohy. Volbu Vytvořit ikonu na ploše zatrhněte (případně ponechte zatrhnutou) a pokračujte stiskem tlačítka Další. 11. Zobrazí se okno Instalace je připravena. Zde zkontrolujte, co a kam se bude instalovat a v případě souhlasu stiskněte tlačítko Instalovat. 12. Zobrazí se okno Instalování s indikací souborů, které se rozbalují. 6

13 Instalace, registrace a aktualizace 13. Po chvíli se zobrazí okno Dokončuje se instalace produktu Medicus Pojišťovna. Seznamte se s textem a v instalaci pokračujte stiskem tlačítka Dokončit. Tím je instalace nové verze ukončena. 14. Provede se návrat do prezentačního programu. Stiskněte tlačítko Konec. Prezentační program se ukončí Registrace programu Pokud jste instalovali program z prezentačního CD (na kterém byl váš konfigurační soubor) podle postupu uváděného v předchozí kapitole, pak máte již program zaregistrován a v časově neomezené verzi. Pokud jste instalovali z prezentačního CD pouze demoverzi, je program plně funkční po dobu 90 dní. Platíte-li roční předplatné, je možné získat konfigurační soubor (config.id), kterým toto omezení odstraníte a to přes internet z našich webových stránek nebo přímo z programu, případně z prezentačního CD. Jste-li nový zákazník, byl vám konfigurační soubor pravděpodobně zaslán poštou nebo em Registrace přes internet 1. Spusťte program Medicus Pojišťovna. Jde-li o první spuštění po instalaci, ve vstupní obrazovce Přihlášení do programu nezadávejte žádného uživatele ani heslo, pouze klikněte na OK. 2. Zvolte Program Registrace 3. Otevře se informační okno. Klikněte na tlačítko Registrace z internetu. 4. Zadejte vaše IČO a IČZ a klikněte na tlačítko Stáhnout a zaregistrovat. 5. Zobrazí se potvrzující okno s otázkou, zda chcete registrovat program zvoleným souborem. Potvrďte tlačítkem Ano. Tím dojde k registraci programu a odstranění časového omezení. Konfigurační soubor lze také stáhnout i z našich webových stránek sekce Downloads a Aktualizace. Opět zadáte vaše IČO a IČZ a zvolíte adresář, kam chcete soubor uložit. Pak můžete použít opět volbu Program Registrace, zvolit Registrace a otevřít konfigurační soubor. Tento postup lze s výhodou použít, nemáte-li standardně na počítači s programem Medicus přístup k internetu. Konfigurační soubor stáhnete jinde, přenesete na počítač, kde je Medicus a provedete vlastní registraci Registrace přes vyexpertovaný konfigurační soubor 1. Spusťte prezentační program z prezentačního CD a klikněte v hlavním menu s přehledem programů na tlačítko Aktualizace. 2. Otevře se okno Výběr produktu. V polích IČO a IČZ by mělo být předvyplněno vaše IČO a IČZ. Není-li tomu tak, zadejte tyto údaje z klávesnice a potvrďte klávesou Enter. Uprostřed se zobrazí vaše konfigurační údaje. 7

14 Instalace, registrace a aktualizace 3. Klikněte na tlačítko a zvolte adresář na vašem počítači (nebo disketu), kde se má vyexportovat soubor config.id. 4. Po zvolení adresáře klikněte na tlačítko Uložit 5. Zavřete okno Výběr produktu a ukončete i spuštění prezentačního programu (tlačítka Zpět a Konec 6. Spusťte program Medicus Pojišťovna. 7. Zvolte Program Registrace 8. Otevře se informační okno. Klikněte na tlačítko Registrace. 9. Zvolte adresář, kam jste v předchozích krocích vyexportovali váš konfigurační soubor. Klikněte na tento soubor a posléze na tlačítko Otevřít. 10. Zobrazí se potvrzující okno s otázkou, zda chcete registrovat program zvoleným souborem. Potvrďte tlačítkem Ano. Tím dojde k registraci programu a odstranění časového omezení Aktualizace MEDICUS Pojišťovna Dodávka aktualizačního CD s programem Medicus Pojišťovna je vždy opožděna o čas nutný pro výrobu a rozeslání prezentačního CD. Upozorňujeme na rychlejší možnost aktualizace pomocí internetu. Tuto možnost naleznete v programu Medicus Pojišťovna ve volbě "Program, Aktualizace z Internetu". Po provedení této volby se program připojí pomocí sítě Internet k serveru společnosti Medisoft. Zjistí, zda je nutno aktualizovat a v případě že ano, přenese aktualizační balíček do Vašeho počítače Aktualizace pro jednotlivé počítače nebo malé sítě Instalace aktualizace programu pro jednotlivé počítače, popřípadě pro malé sítě se provádí z prezentačního CD. V době instalace aktualizace musí být program Medicus Pojišťovna na všech stanicích ukončen. Instalaci aktualizace je nutno provést na 8

15 Instalace, registrace a aktualizace každé stanici zvlášť. Program je možno spustit až po instalaci aktualizace na všech stanicích. Před instalací aktualizace programu na první stanici doporučujeme provést ve volbě Nástroje, Správa databáze, Záloha zálohu dat. 1. Ukončete program Medicus Pojišťovna na všech stanicích. 2. Do CD mechaniky vložte prezentační CD společnosti MEDISOFT Int. potištěnou stranou nahoru. 3. Počkejte, až se spustí prezentace společnosti MEDISOFT Int. (asi 30 sec., podle vlastností počítače) a zobrazí se okno Vítejte na prezentačním CD. Za malou chvíli se zobrazí okno Programy pro zdravotnictví. 4. Pokud se prezentační program sám nespustí (může to být způsobeno potlačením automatického oznámení o vložení media do jednotky CD v systému Windows), spusťte prezentační program použitím prostředků Windows. Jeden z možných způsobů je následující: Stiskněte tlačítko umístěné v levém dolním rohu plochy Windows. V otevřeném menu vyberte volbu Spustit. V okně Spustit zapište do pole Otevřít (je-li D písmeno vaší CD-ROM mechaniky, případně v závislosti na písmenu přiřazené mechanice): D:\Start prezentace.exe a stiskněte tlačítko OK. Počkejte, až se spustí prezentace společnosti MEDISOFT Int. 5. Stiskněte tlačítko Aktualizace. Spustí se instalační program. Zobrazí se okno Výběr produktu. 6. V okně Výběr produktu zadejte do odpovídajících polí Vaše IČO a IČZ. V poli Vybraná konfigurace se zobrazí Vaše data. Pokud se v poli Vybraná konfigurace Vaše data nezobrazí, instalaci ukončete a zavolejte nám. 7. V případě zobrazení Vašich dat je možné stlačením tlačítka Export zkopírovat z CD na jiné paměťové medium soubor CONFIG.ID. Export není pro instalaci aktualizace nutný. V instalaci pokračujte stlačením tlačítka Instaluj. 8. Zobrazí se okno Vítá Vás průvodce instalací produktu Medicus Pojišťovna. V textu zkontrolujte, zda instalujete správný program, který používáte. Aby instalace proběhla úspěšně, doporučuje se, aby mimo instalačního programu nebyla spuštěna žádná další aplikace (např. program MEDICUS, účetní program, Word, hry a pod.). V instalaci pokračujte stlačením tlačítka Další. 9. Zobrazí se okno Zvolte cílové umístění. Zde zvolte disk a adresář, kde je stará verze programu nainstalována. Na disku musí být pro instalaci určitý volný prostor, jehož velikost určí instalační program. Ve standardním případě použijte nabízenou volbu a v instalaci pokračujte stiskem tlačítka Další. 10. Zobrazí se okno Zvolte součásti. Zadejte moduly, které mají být v průběhu instalace nainstalovány. V instalaci pokračujte stiskem tlačítka Další. 9

16 Instalace, registrace a aktualizace 11. Zobrazí se okno Vyberte složku v nabídce Start. V instalaci pokračujte stiskem tlačítka Další. 12. Zobrazí se okno Zvolte další úlohy. V instalaci pokračujte stiskem tlačítka Další. 13. Zobrazí se okno Instalace je připravena. Zde zkontrolujte co a kam se bude instalovat a v případě souhlasu stiskněte tlačítko Instalovat. 14. Zobrazí se okno Instalování s indikací souborů, které se rozbalují. 15. Po chvíli se zobrazí okno Dokončuje se instalace produktu Medicus Pojišťovna. V instalaci pokračujte stiskem tlačítka Dokončit. Tím je instalace nové verze ukončena. 16. Provede se návrat do prezentačního programu. Stiskněte tlačítko Konec. Prezentační program se ukončí. Po instalaci aktualizace programu na poslední stanici spusťte program a potvrďte provedení konverze dat. Teprve pak je možné spustit program Medicus Pojišťovna i na ostatních stanicích v síti. Pokud instalace i konverze dat proběhla bez problémů, doporučujeme opět provést zálohu dat volbou Nástroje, Správa databáze, Záloha Komfortní aktualizace v síťovém prostředí Přepracovali jsme aktualizační proceduru tak, aby byla ještě jednodušší než dříve. Aktualizace programů je nyní kompletně v režii databáze a jediné co je třeba mít nastaveno v síťovém prostředí je pouze cesta k databázi (položka Path v souboru Medicus.ini uloženém v instalačním adresáři programu). Tuto položku již máte nastavenou, protože jinak se nepřipojíte k databázi při spuštění programu. Dosavadní způsob založený na sdílených adresářích nebude nadále využíván. Pro síťovou aktualizaci nových verzí programů Medicus Start, Medicus Profesionálfesional, Medicus Stomatolog, Medicus Stomatolog - Komfort, Medicus NIS a Medicus Komfort stačí zapnout funkci Používat instalační databázi na jednom z počítačů zapojených v místní síti v menu Konfigurace - Nastavení - Ostatní. Nic dalšího není třeba nastavovat. Na kterémkoliv počítači ve vaší místní sítí provedete aktualizaci programu buď z našeho CD nebo přímo z internetu. Při této příležitosti se do adresáře, kde je uložena databáze programu, zkopíruje tzv. instalační databáze, která obsahuje vlastní aktualizaci programu. Platí to i pro samostatnou aktualizaci například informací SPC a PIL, kontrolního modulu lékových interakcí InfoPharm nebo modulu vzdálené správy. Vše za předpokladu, že je zapnuta funkce Používat instalační databázi v menu Konfigurace - Nastavení - Ostatní. Pokud se aktualizace provede za běžného provozu, nic se navenek nezmění a žádného z uživatelů se tato změna nijak nedotkne. Teprve až se odpojí všichni uživatelé od databáze a znovu se přihlásí první z uživatelů, dojde k zamknutí přihlašování ostatním uživatelům a provede se vlastní aktualizace databáze na novou verzi. Posléze se odemkne přístup pro přihlášení i ostatním, kterým se již jen zaktualizuje program na novou verzi. Nemělo by se tedy stát, že si uživatel nainstaluje novou verzi, ale nebude ji moci používat, protože není provedena konverze dat na novou verzi databáze a současně ji nelze provést, protože je k databázi někdo připojen. 10

17 Instalace, registrace a aktualizace Aktualizace přes internet z programu Nejsnadnější aktualizace je přes internet přímo z programu, kdy dojde ke spojení se serverem firmy Medisoft, porovnají se verze programu a v případě, že je na serveru nalezena novější verze, je nabídnuta aktualizace programu. Ještě před definitivním potvrzením aktualizace je otevřen soubor změn a novinek, kde si lze přečíst provedené změny mezi jednotlivými verzemi. Při aktualizaci postupujte následovně: 1. Volbou Program Aktualizace z internetu otevřte okno Aktualizace z internetu Používate-li pro přístup k internetu proxy server, zadejte příslušné parametry přes tlačítko Proxy. Jestliže proxy nepoužíváte, pokračujte přímo stiskem tlačítka Start. 3. Proběhne kontrola na novou verzi programu. Pokud je nalezena, zobrazí se informační okno s číslem aktuální verze programu, který je k dispozici. Chcete-li provést aktualizaci, potvrďte tlačítkem ANO. Není-li nová verze nalezena jste opět informováni, že žádná nová verze nebyla nalezena a aktualizaci ukončete tlačítkem Zavřít. 4. Zobrazí se okno s historií změn v programu. Zde je poslední možnost přerušit aktualizaci. Pokud chcete pokračovat zvolte Aktualizuj. 5. Proběhne stahování aktualizačních souborů. Poté budete informováni, že aktualizace proběhla v pořádku a posléze, zda chcete novou verzi nainstalovat. Tento krok si vyžádá automatický restart programu. 6. Po restartu programu se znovu přihlašte na požadované pracoviště. 11

18 Kapitola 3. Spuštění programu Medicus Pojišťovna 1. Po instalaci spusťte program Medicus Pojišťovna standardními prostředky Windows. Jeden z možných způsobů je dvojitým klepnutím levým tlačítkem myši na ikonu, která vznikla po instalaci programu. 2. Zobrazí se okno Přihlášení do programu s výzvou k zadání uživatele a hesla. Nutnost zadat uživatele a heslo chrání program před neoprávněným použitím. Po instalaci je uživatel i heslo prázdné. Výzvy k jejich zadání přejděte stisknutím klávesy Enter. Pak stiskněte tlačítko OK. Přihlášení k programu pomocí prázdného uživatele a hesla je možné pouze do okamžiku, kdy v programu bude definován první uživatel. Viz volba Konfigurace, Uživatelé. 12

19 Kapitola 4. Práce s daty 4.1. Záznam 4.2. Tabulka V uživatelském manuálu programu MEDICUS je pro popis práce s daty použita terminologie, která je vysvětlena v následujících podkapitolách. Data zapisovaná do programu MEDICUS jsou uložena v databázi na pevném disku počítače. Jednotlivým větám databáze (jeden pacient v kartotéce pacientů, jedna diagnóza v číselníku diagnóz, jeden výkon v číselníku výkonů) budeme říkat obecně záznam. Záznam lze zobrazit v tabulce nebo formuláři. V tabulce je vidět více záznamů najednou (např. Kartotéka, viz. níže). Ve formuláři je vidět pouze jeden záznam (např. Karta pacienta). Jednotlivé záznamy databáze se zobrazují v tabulce. Jeden řádek tabulky zobrazuje jeden záznam. Záznam je dále dělen na pole. Například záznam pacienta v kartotéce je dělen na pole: Příjmení, Jméno, Titul,... Názvy polí jsou v tabulce uvedeny v záhlaví sloupců Výběr tabulky V některých případech je v jednom okně zobrazeno více tabulek. Programu je nutno sdělit, se kterou ze zobrazených tabulek se bude pracovat (přidávat nový záznam, opravovat, rušit záznam). Výběr tabulky se provádí výběrem libovolného záznamu v příslušné tabulce, například kliknutím myši Zobrazení sloupců v tabulce Zobrazení sloupců v tabulce lze měnit volbou Kontextová nabídka (kliknutí pravého tlačítka nad tabulkou záznamů), Sloupce. Obecně o kontextové nabídce viz podkapitola Kontextové menu. 13

20 Práce s daty Sloupce v tabulce budou zobrazeny v pořadí názvu sloupců v částí Zobrazená pole. Konfigurace zobrazení se provádí ikonami v střední části okna Třídění záznamů v tabulce Záznamy jsou v databázi na disku uloženy v pořadí, v jakém tam byly vloženy. To nelze fyzicky změnit. V tabulce však mohou být záznamy setříděny podle určitého pole. Pokud lze třídit podle zvoleného pole, tak klepnutím na název pole se provede přetřídění tabulky. Název pole, podle kterého bylo třídění provedeno, je červený. Šipka vedle názvu pole určuje setřídění záznamů (A-Z), po opětovném klepnutím na název pole dojde k opačnému přetřídění záznamů (Z-A) Vyhledání záznamu Aby bylo možno se záznamem v tabulce pracovat (opravit záznam, zrušit záznam), je nutno ho nejprve vyhledat. Vyhledání záznamu se provádí přesunem kurzoru na hledaný záznam. To lze provést následujícími způsoby Vyhledání záznamu klepnutím na záznam Vyhledání záznamu se provede klepnutím na hledaný záznam. Vyhledaný záznam je v tabulce barevně odlišen (modrou nebo růžovou barvou) Vyhledání záznamu přesunem kurzoru pomocí ikon Vyhledání záznamu se provede přesunem kurzoru po stisku příslušné ikony v liště s ikonami. Vyhledaný záznam je v tabulce barevně odlišen (modrou nebo růžovou barvou). Přesun kurzoru na první položku seznamu. Přesun kurzoru v seznamu o stránku zpět. Přesun kurzoru v seznamu na předchozí položku. Přesun kurzoru v seznamu na následující položku. Přesun kurzoru v seznamu o stránku vpřed. 14

21 Práce s daty Přesun kurzoru na poslední položku seznamu Vyhledání záznamu přesunem kurzoru pomocí kláves Vyhledání záznamu se provede přesunem kurzoru po stisku příslušných kláves. Vyhledaný záznam je v tabulce barevně odlišen (modrou nebo šedou barvou). Shift-Home PageUp Šipka nahoru Šipka dolů PageDown Shift-End Přesun kurzoru na první záznam tabulky. Přesun kurzoru na předchozí stránku. Přesun kurzoru na předchozí záznam. Přesun kurzoru na následující záznam. Přesun kurzoru na následující stránku. Přesun kurzoru na poslední záznam tabulky Vyhledání záznamu vyhledávací funkcí Některé tabulky jsou vybaveny možností hledat záznam, který má ve zvoleném poli stejnou hodnotu jako v poli Vyhledání. Obecný postup při hledání záznamu v tabulce vyhledávací funkcí: 1. Zobrazte danou tabulku. 2. Zvolte sloupec, podle kterého se bude vyhledávat přepnutím setřídění. 3. Stiskněte klávesu F7 4. Do zobrazeného editačního pole Vyhledání zadejte hodnotu, která se bude hledat v označeném poli (sloupci). Podle zápisu hodnoty v poli Vyhledání, se kurzor v tabulce bude pohybovat. 5. Hledání ukončete: v případě úspěšného hledání stiskem klávesy ENTER v případě neúspěšného hledání stiskem klávesy ESC Hledáte-li požadovaný výraz, vyhledávací pole může být zbarveno žlutě nebo červeně. Žlutá barva značí nalezení výrazu, červená nikoli. Pokud při červeném zbarvení, tedy v případě neúspěšného hledání, stisknete klávesu Enter, zobrazí se upozornění, že hledaný výraz nebyl nalezen. Proto je lepší neúspěšné hledání ukončit stiskem klávesy Esc, která toto upozornění nevydá. Příklad: Vyhledání pacienta vyhledávací funkcí v tabulce Kartotéka Vyhledávání v tabulce Kartotéka přepne setřídění tabulky pacientů podle prvého zadaného znaku při zadávání hodnoty. Prvý znak je písmeno: Předpokládá se, že bude hledána hodnota příjmení a jména. Třídění se přepne podle sloupce Příjmení. 15

22 Práce s daty Prvý znak je číslice: Předpokládá se, že bude hledána hodnota rodného čísla. Třídění se přepne podle sloupce Rodné číslo. 1. Zobrazte tabulku Kartotéka volbou v menu Kartotéka Kartotéka, ikonou klávesovou zkratkou Ctrl-K. nebo 2. Z klávesnice začněte psát hodnotu, která se bude hledat v setříděném poli (malý). 3. Program rozpozná, že se bude hledat podle Příjmení. Přepne setřídění tabulky podle Příjmení (název pole Příjmení v záhlaví tabulky se zbarví červeně). 4. Zobrazí se editační pole Vyhledávání. Podle zápisu hodnoty v poli Vyhledání se kurzor v tabulce bude pohybovat. 5. Hledání ukončete: v případě úspěšného hledání stiskem klávesy Enter v případě neúspěšného hledání stiskem klávesy Esc. V případě, že zadání pro vyhledání není jednoznačné (v kartotéce je více jmen Malý), dohledejte pacienta ručně přesunem kurzoru pomocí kláves Vyhledání pole v záznamu V některých tabulkách je možno ve vyhledaném záznamu vyhledat pole. V tabulce je takovýto záznam označen žlutou barvou a vyhledané pole modrou barvou. Příkladem je následující tabulka Kartotéka v editačním režimu. Vyhledání pole v záznamu se provádí přesunem kurzoru na hledané pole 16

23 Práce s daty Šipka vlevo Šipka vpravo Ctrl-Šipka vlevo Ctrl-Šipka vpravo Přesun kurzoru na předchozí pole záznamu. Přesun kurzoru na následující pole záznamu. Přesun kurzoru na první pole záznamu. Přesun kurzoru na poslední pole záznamu Výběr záznamu Výběrem záznamu se potvrdí, že vyhledávání záznamu skončilo a že může být spuštěna akce, která s vyhledaným záznamem pracuje. Například otevření karty vyhledaného pacienta. 1. Proveďte vyhledání záznamu. 2. Stiskněte klávesu Enter nebo dvakrát klepněte na vyhledaný záznam. Některé tabulky mohou mít pro výběr záznamu navíc i tlačítko (např. ) Práce se záznamem Vložení nového záznamu Vložení nového záznamu do tabulky. Například vložení nového pacienta do kartotéky, vložení nového výkonu do ambulantního dokladu atd. 1. Umístěte kurzor do tabulky, kam chcete vložit záznam. 2. Stiskněte klávesu Insert nebo klepněte na ikonu. Vloží se nový záznam. 3. Pořiďte záznam vyplněním potřebných údajů. 4. Hotový záznam uložte klávesou F2 nebo klepnutím na ikonu Oprava záznamu Oprava vybraného záznamu v tabulce. Oprava identifikačních údajů pacienta, dekursu, ambulantního dokladu atd. 1. Vyberte záznam, který chcete opravit. 2. Stiskněte klávesu F4 nebo klepněte na ikonu. Záznam přejde do editačního režimu. 3. Opravte záznam. 4. Opravený záznam uložte klávesou F2 nebo klepnutím na ikonu (v případě, že provedené změny uložit nechcete, klikněte na ikonu ) Zrušení záznamu Zrušení vybraného záznamu v tabulce. 1. Vyberte záznam, který chcete zrušit. 17

24 Práce s daty 2. Stiskněte klávesu Ctrl-Delete nebo klepněte na ikonu. 3. Zobrazí se okno Potvrzení. Na otázku Opravdu chcete smazat záznam? odpovězte stlačením tlačítka OK Uložení záznamu Nový záznam nebo záznam, který byl opravován, se musí uložit do databáze. V některých případech se záznam ukládá automaticky (např. přechodem na jiný záznam), jindy je nutno záznam uložit ručně. 1. Vložte nový záznam nebo záznam opravte. 2. Stiskněte klávesu F2 nebo klepněte na ikonu. Záznam se uloží a skončí režim editace Zrušení změn v záznamu V případě, že nový záznam byl vložen chybně nebo oprava záznamu byla chybná, je nutno zrušit provedené změny a vrátit se do stavu, který byl před provedením změn. Nový záznam, nebo opravy záznamu nebudou uloženy do paměti počítače. 1. Vložte nový záznam nebo záznam opravte. 2. Stiskněte klávesu Esc nebo klepněte na ikonu bez uložení provedených změn.. Režim editace záznamu bude ukončen 4.6. Pořízení záznamu Pořízení záznamu se provádí zápisem řetězců znaků do jednotlivých polí záznamu. Při ukládání záznamu do databáze se řetězce znaků interpretují podle typu jednotlivých polí. Může to být například číslo, řetězec, datum a pod. Zápis do pole lze provést z klávesnice, kopírováním ze schránky, vložením z číselníku, vložením z nabídky. Jednotlivé způsoby lze v rámci pořízení záznamu kombinovat Pořízení záznamu zápisem z klávesnice 1. Vložte nový záznam nebo vyberte záznam, který chcete opravovat. Přejděte do editačního režimu. Při vkládání záznamu se editační režim nastaví automaticky. Při opravách záznamu je nutno editační mód volit ručně, například klávesou F4. 2. Vyberte pole pro editaci. Vybraný záznam je žlutý. Vybrané pole je modré. Ve vybraném poli po kliknutí myší bude blikat kurzor. 3. Z klávesnice proveďte zápis. 4. Zápis ukončete stiskem klávesy Enter. V případě, že je prováděn zápis do memo polí, ukončení zápisu se provádí stiskem klávesy Tab Pořízení záznamu kopírováním ze schránky Windows Pořízení záznamu kopírováním se provádí kopírováním dat ze schránky. Práce se schránkou je popsána v následující samostatné podkapitole. 18

25 Práce s daty 1. Do schránky vložte data. 2. Vyberte záznam a přejděte do editačního režimu. Při vkládání záznamu se editační režim nastaví automaticky, při opravách záznamu je nutno editační mód volit ručně. 3. Vyberte pole pro editaci. (Vybraný záznam je žlutý. Vybrané pole je modré. Ve vybraném poli po kliknutí myší bude blikat kurzor.) 4. Do vybraného pole vložte obsah schránky Pořízení záznamu vložením hodnoty z číselníku Při pořizování záznamu do polí, do kterých se zapisují hodnoty uvedené v číselníku (např. smluvní výkony, IČZ ošetřujícího lékaře, diagnózy, PSČ apod.), je možno pořízení usnadnit zobrazením daného číselníku, vybrat v něm hodnotu a tu vložit do pole. 1. Vyberte záznam a přejděte do editačního režimu. Při vkládání záznamu se editační režim nastaví automaticky, při opravách záznamu je nutno editační mód volit ručně. 2. Vyberte pole. (Vybraný záznam je žlutý. Vybrané pole je modré. Ve vybraném poli bliká kurzor.) 3. Stiskněte klávesu F5 nebo na vybrané pole dvakrát klikněte. 4. Zobrazí se okno Přehled s číselníkem. V číselníku vyberte záznam, který chcete do pole vložit. 5. Vybraný záznam z číselníku vložte do pole stisknutím klávesy Enter nebo dvojitým kliknutím na vybraný záznam v číselníku nebo stiskem tlačítka Pořízení záznamu vložením hodnoty z nabídky Při pořizování záznamu do polí, do kterých je možno zapsat jenom několik málo hodnot (např. muž, žena v poli Pohlaví v kartě pacienta) je pořízení usnadněno zobrazením nabídky, ze které je možno vybrat hodnotu a tu vložit do pole. 1. Vyberte záznam a přejděte do editačního režimu. Při vkládání záznamu se editační režim nastaví automaticky, při opravách záznamu je nutno editační mód volit ručně. 2. Vyberte pole (Vybraný záznam je žlutý. Vybrané pole je modré, nebo označené vnitřním rámečkem, například ). 3. Zobrazte nabídku stisknutím kláves Alt-Šipka dolů nebo klepnutím na pole se šipkou. 4. V zobrazené nabídce vyhledejte hodnotu a vložte ji do pole (klepnutím na položku anebo přesunem kurzoru klávesou Šipka nahoru nebo Šipka dolů a následným stiskem klávesy Enter) Schránka Program Medicus Pojišťovna umožňuje práci se schránkou systému Windows, do které se uschovávají data pro další použití. 19

26 Práce s daty Vyjmout Kopírovat Vložit Označená data se zkopírují do schránky. Kopírovaná data se smažou. 1. Označte text nebo řetězec. 2. Vyjměte označený text stiskem kláves Ctrl-X. V editačním poli lze vyjmutí provést výběrem z menu zobrazeném po stisku pravého tlačítka myši. Označená data se zkopírují do schránky. Kopírovaná data zůstávají beze změny. 1. Označte text nebo řetězec. 2. Zkopírujte označený text do schránky stiskem kláves Ctrl-C. V editačním poli lze kopírování do schránky provést výběrem z menu zobrazeném po stisku pravého tlačítka myši. Data uschovaná ve schránce se vloží na pozici kurzoru. Vložením dat se obsah schránky nemění. Obsah schránky se mění funkcí Vyjmout a Kopírovat. 1. Obsah schránky vložte na pozici kurzoru stiskem kláves Ctrl-V. 2. Do editačního pole lze obsah schránky vložit výběrem z menu zobrazeném po stisku pravého tlačítka myši Označení Windows umožňují označit část textu nebo část řetězce znaků a s označenou částí dále pracovat (Vyjmout, Kopírovat, Vložit). Označená část se zbarví modrým podkladem Označení textu Označení textu pomocí myši: Umístěte kurzor do textu, kde bude začínat označená část a stiskněte levé tlačítko myši. Tažením kurzoru označte text. Označení pomocí klávesnice: Umístěte kurzor do textu, kde bude začínat označená část a stiskněte podle potřeby následující kombinace kláves: Shift-Šipka vlevo Shift-Šipka vpravo Shift-Šipka dolů Shift-Šipka nahoru Označení jednoho znaku vlevo od pozice kurzoru. Označení jednoho znaku vpravo od pozice kurzoru. Označení jednoho řádku dolu od pozice kurzoru. Označení jednoho řádku nahoru od pozice kurzoru. 20

27 Práce s daty Shift-Home Shift-End Shift-Ctrl-Home Shift-Ctrl-Home Shift-Ctrl-End Označení textu od pozice kurzoru k začátku řádku. Označení textu od pozice kurzoru ke konci řádku. Označení textu od pozice kurzoru k začátku odstavce. Označení textu od pozice kurzoru k začátku odstavce. Označení textu od pozice kurzoru ke konci odstavce Označení řetězce znaků v editačním poli Označení řetězce znaků v poli pomocí myši: Umístěte kurzor do řetězce znaků v poli, kde bude začínat označená část a stiskněte levé tlačítko myši. Tažením kurzoru označte řetězec znaků. Označení celého řetězce lze provést dvojitým klepnutím do pole. Označení řetězce znaků v poli pomocí klávesnice: Umístěte kurzor do řetězce znaků v poli, kde bude začínat označená část a stiskněte podle potřeby následující kombinace kláves: Shift-Šipka vlevo Shift-Šipka vpravo Shift-Home Shift-End Označení jednoho znaku vlevo od pozice kurzoru. Označení jednoho znaku vpravo od pozice kurzoru. Označení textu od pozice kurzoru k začátku pole. Označení textu od pozice kurzoru ke konci pole Označení řetězce znaků v tabulce Označení řetězce znaků v poli tabulky pomocí myši: Umístěte kurzor do řetězce znaků v poli tabulky, kde bude začínat označená část a stiskněte levé tlačítko myši. Tažením kurzoru označte řetězec znaků. Označení celého řetězce lze provést dvojitým klepnutím do pole. Označení řetězce znaků v poli pomocí klávesnice: Umístěte kurzor do řetězce znaků v poli, kde bude začínat označená část a stiskněte podle potřeby následující kombinace kláves: Shift-Šipka vlevo Shift-Šipka vpravo Shift-Home Shift-End Označení jednoho znaku vlevo od pozice kurzoru. Označení jednoho znaku vpravo od pozice kurzoru. Označení textu od pozice kurzoru k začátku pole. Označení textu od pozice kurzoru ke konci pole Odznačení Označenou část odznačíme zpětným pohybem kurzoru znak po znaku, řádek po řádku. 21

28 Práce s daty Aktualizace dat V případě síťové práce programu Medicus Pojišťovna může být databáze, se kterou pracujete, měněna jinými uživateli. Jiní uživatelé tam mohou vkládat nové záznamy, nebo záznamy, se kterými nepracujete, měnit. V případě, že chcete v tabulce vidět skutečný stav databáze, klepněte na ikonu. V tabulce se zobrazí skutečný obsah databáze. Například pokud někdo jiný v síti přidá pacienta do Kartotéky a vy už máte otevřenou kartotéku, tak se Vám pacient v kartotéce objeví až po zmáčknutí ikony, kdy se znovu načte kartotéka. Nebo pokud kartotéku zavřete a opět otevřete, data v kartotéce budou také aktualizována. 22

29 Kapitola 5. Formulář Ve formuláři se zobrazují data. Obvykle se jedná o jeden záznam databáze. Záznam je dělen na pole. Například záznam pacienta v kartotéce je dělen na pole: Příjmení, Jméno, Titul, atd. Názvy polí jsou ve formuláři uvedeny přímo u pole Změna velikosti formuláře Změna velikosti formuláře se provádí: myší najetím myši na okraj formuláře, uchopením okraje stiskem levého tlačítka a následným tažením myší maximalizací stiskem ikony maximalizace v pravém horním rohu formuláře minimalizací stiskem ikony minimalizace v pravém horním rohu formuláře 5.2. Změna pozice formuláře Změna pozice formuláře se provádí najetím myši na horní pruh formuláře, uchopením pruhu stiskem levého tlačítka a následným tažením myší Vyhledání pole ve formuláři Ve formuláři je možno vyhledat pole. Vyhledané pole je označeno blikajícím kurzorem Vyhledání pole ve formuláři pomocí myši Vyhledání záznamu se provede klepnutím na hledaný záznam Vyhledání pole ve formuláři pomocí kláves Vyhledání pole ve formuláři se provádí přesunem kurzoru na hledané pole. 23

30 Formulář Shift-Tab Tab Přesun kurzoru na předchozí pole záznamu. Přesun kurzoru na následující pole záznamu Vyhledání pole ve formuláři pomocí horké klávesy Vyhledání pole ve formuláři se provádí přesunem kurzoru na pole, v jehož názvu je podtržené písmeno, stiskem příslušné horké klávesy. Alt-písmeno přesun kurzoru na pole (případně do záložky), v jehož názvu je podtržené písmeno. Příklad: V okně Karta pacienta při stisku Alt + z se kurzor přesune do záložky Zaměstnání. 24

31 Kapitola 6. Přizpůsobení vzhledu programu Program Medicus Pojišťovna je spuštěn v hlavním okně. V záhlaví okna je uveden název programu a v pravé části aktuální datum. Pod lištou s jednotlivými menu programu je horní dok s různými panely nástrojů. Ve spodní části okna se nachází stavová lišta s informacemi. Například kdo je právě nalogován apod. Po stranách hlavního okna programu je levý a pravý dok. Také do těchto doků lze umístit panely nástrojů nebo například informační přehled oken a dokumentace. Jakým způsobem se vše nastavuje a manipuluje s jednotlivými panely nástrojů je vysvětleno dále v kapitole. lišta s menu Ovládání programu je řešeno pomocí menu, které je umístěno v horní liště. Některé funkce uvedené v menu lze vyvolat pomocí horkých kláves, případně klepnutím na správnou ikonu umístěnou v odpovídajícím panelu nástrojů. dok V doku jsou zakotveny různé objekty (panely nástrojů, informační panely) panel nástrojů V panelech nástrojů jsou umístěny ikony pro rychlý přístup k dané funkci programu. ikony Některé funkce programu uvedené v menu lze vyvolat klepnutím na odpovídající ikonu. Ikony jsou seskupeny v panelech nástrojů. Význam jednotlivých ikon je uveden v popisce, která se zobrazí po umístění ukazatele myši na odpovídající ikonu. stavová lišta 25

32 Přizpůsobení vzhledu programu Stavová lišta nese v pravé části informace o aktuálně připojeném uživateli a v levé části se zobrazují různé druhy informací Panely nástrojů Ovládání panelů se provádí z menu, zobrazeného po kliknutí pravým tlačítkem myši na horní dok. Toto menu lze rovněž nalézt v menu Konfigurace Panely nástrojů. Po kliknutí na volbu Panely se zobrazí menu pro práci s panely a aktuálně definované panely. Zatrhnutí znamená jejich zobrazení v programu Zobrazení panelů 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok s panely nástrojů. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely. 3. Zobrazí se rozšiřující menu, v kterém je zaškrtnutím indikováno povolení zobrazení daného panelu. Změna zaškrtnutí a tím i povolení zobrazení se provádí kliknutím na danou položku v menu charakterizující daný panel Nový panel nástrojů 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok s panely nástrojů. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely Nový. 3. Zobrazí se okno Nový panel nástrojů. Zde zadejte jméno nového panelu a jako potvrzení zadání stiskněte tlačítko OK. 26

33 Přizpůsobení vzhledu programu 4. Nový panel nástrojů se objeví v horní liště s panely nástrojů jako první zleva. 5. Panel můžete uchopit levým tlačítkem myši a přetáhnout na požadované místo v doku s panely nástrojů. Lze ho případně přetáhnout i na plochu programu, kde se zobrazí jako samostatné okno Přejmenování panelu nástrojů 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na přejmenovávaný panel. Pozor, nikoli na jeho dva svislé proužky, ale na jakoukoli ikonu, která do daného panelu patří. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely Přejmenovat. 3. Zobrazí se okno Zadejte nový název panelu nástrojů. Zadejte jméno nového panelu a jako potvrzení zadání stiskněte tlačítko OK Odstranění panelu nástrojů 1. V liště s panely nástrojů klikněte pravým tlačítkem na odebíraný panel. Pozor, nikoli na jeho dva svislé proužky v levé části, ale na jakoukoli ikonu, která do daného panelu patří. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely Odstranit. 3. Zobrazí se okno Potvrzení. Na otázku Opravdu chcete odstranit panel nástrojů? odpovězte stlačením tlačítka Ano. 4. Odebíraný panel nástrojů z lišty zmizí Úprava panelů nástrojů 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kterýkoliv panel nástrojů. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely Upravit. 3. Zobrazí se okno Úprava panelů nástrojů. 27

34 Přizpůsobení vzhledu programu Přidání ikony do panelů nástrojů V okně Úprava panelů nástrojů vyberte odpovídající skupinu a ve vybrané skupině vyberte odpovídající ikonu. Tažením levým tlačítkem myši přetáhněte vybranou ikonu na dané místo ve zvoleném panelu nástrojů. Odebrání ikony z panelu nástrojů Tažením levým tlačítkem myši stáhněte odebíranou ikonu z příslušného panelu nástrojů na plochu mimo lištu s panely nástrojů a pak tlačítko povolte. Tím je ikona z panelu nástrojů odebrána. 4. Okno Úprava panelů nástrojů uzavřete stlačením tlačítka Zavřít Změna umístění panelu nástrojů 1. Uchopte levým tlačítkem myši panel nástrojů za část s dvěma pruhy a tažením ho přetáhněte na zvolené místo v levém nebo pravém doku (na okraji hlavního okna). Případně ho pusťte na ploše programu, chcete-li aby se zobrazil jako samostatné okno. Panel se v doku ukotví. Pokud chcete ukotvení panelu zabránit, během přetahování panelu držte stisknutou klávesu CTRL. 2. Umístění panelu nástrojů v doku můžete upravit. Uchopte panel nástrojů levým tlačítkem myši za část s dvěma pruhy a přetáhněte ho na požadované místo Informační panely V hlavním okně programu Medicus Pojišťovna se mohou zobrazovat následující informační panely: Přehled dokumentace Přehled oken Zobrazení informačních oken lze provést přes volbu Okno Přehled oken/přehled dokumentace 28

35 Přizpůsobení vzhledu programu Kotvení informačních panelů Informační panely je možno zobrazit jako volně plující okna nebo je lze zakotvit v levém či pravém doku. Přechod mezi stavem okno - dok se provádí dvěma způsoby: Tažením panelu do doku Okno v kterém je zobrazen informační panel uchopte levým tlačítkem myši za nadpis okna a přetáhněte ho do doku. Tlačítko uvolněte až značka myši bude v doku. Tažením panelu z doku Panel uchopte levým tlačítkem myši za horní část s dvěma pruhy a přetáhněte ho do prostoru mimo dok. Tlačítko uvolněte až značka myši bude mimo dok. Pokud na horní část s dvěma pruhy použijete dvojklik, panel je rovněž vydokován. Jestliže druhé kliknutí nepustíte, můžete panel rovnou přetáhnout na požadované místo Informační panel - Přehled dokumentů V informačním panelu Přehled dokumentů se zobrazuje stromový seznam zdravotní dokumentace pacienta, který byl vyhledán v okně Kartotéka. Zobrazení informační panelu se provede přes volbu Okno Přehled dokumentů. Vyhledáním a výběrem položky prezentující zdravotnickou dokumentaci v stromovém seznamu se příslušná dokumentace zobrazí. Ovládání informačního panelu Přehled dokumentů se provádí z kontextového menu zobrazeného po kliknutí pravým tlačítkem myši na ploše informačního panelu. Rozbalit vše Sbalit vše Rozbalení stromového seznamu. Sbalení stromového seznamu. 29

36 Přizpůsobení vzhledu programu Automaticky rozbalovat vše Setřídit podle data Setřídit podle skupin Po zvolení daného pacienta se v okně přehledu dokumentace automaticky rozbalí veškerá dokumentace. Dokumentace bude setříděna podle data. Dokumentace bude setříděna podle skupin. 2 úrovně Zobrazená dokumentace se ukazuje do druhé úrovně. 3 úrovně Zobrazená dokumentace se ukazuje do třetí úrovně. Obnovit Provede refresh, obnovu zobrazovaných dokumentů Informační panel - Přehled oken V informačním panelu Přehled oken se zobrazuje seznam otevřených oken v programu Medicus Pojišťovna. Vyhledáním a výběrem položky prezentující otevřené okno se okno zaktivní (zobrazí se jako první nahoře a bude možno s ním pracovat). Z kontextového menu nad přehledem oken lze dané okno buď aktivovat nebo zavřít Šablony Nastavení vzhledu programu (rozmístění panelů nástrojů) v rámci programu, lze uložit jako tzv. šablonu. Vzhled programu jde velmi snadno a rychle přizpůsobit každému uživateli, zvolením příslušné šablony. Tím dojde k nastavení požadovaného vzhledu a rozmístění panelů v rámci okna programu automaticky, aniž bychom toto nastavení pracovního prostředí byli nuceni provádět vždy ručně znovu. Nastavení šablon se provádí z menu, zobrazeného po kliknutí pravým tlačítkem myši na horní dok. Toto menu lze rovněž nalézt v menu Konfigurace Panely nástrojů. Po zvolení volby Šablony se zobrazí menu pro práci se šablonami. Ve spodní části tohoto kontextového menu jsou vidět názvy již vytvořených šablon. Po kliknutí na příslušný název dojde k příslušnému nastavení panelů nástrojů a jejich vzhledu. 30

37 Přizpůsobení vzhledu programu 6.4. Nová šablona Chcete-li nastavení vzhledu programu uložit jako novou šablonu, proveďte nejdříve příslušné nastavení panelů nástrojů a ikon v nich podle vašeho uvážení, včetně rozmístění do doků. Poté proveďte: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok a zvolte Šablony nebo použijte volbu v menu Konfigurace+Panely nástrojů Šablony. 2. Zvolte Nová. 3. V otevřeném okně Nová šablona nástrojové lišty zadejte název vámi vytvořené šablony a potvrďte tlačítkem OK. 4. Rozmístění panelů a vzhled programu bude uložen jako nová šablona Upravit šablonu Vlastní nastavení vzhledu nebo jen mírné poupravení rozmístění panelů lze také uložit do již vytvořené šablony. Nejdříve je nutno provést požadované nastavení panelů a jejich rozmístění. Poté proveďte: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok a zvolte Šablony nebo použijte volbu v menu Konfigurace+Panely nástrojů Šablony. 2. Zvolte Upravit. Otevře se okno Šablony panelu nástrojů. 3. V otevřeném okně zvolte příslušnou šablonu a klikněte na tlačítko Aktualizovat. 4. Rozmístění panelů a vzhled programu bude uložen do příslušné šablony. Kliknutím na tlačítko Použít dojde k nastavení panelů podle dané šablony. V okně (tabulce) lze samozřejmě vytvořit i novou šablonu nebo některou ze šablon smazat. Tyto úpravy lze provést například přes kontextové menu nad názvy šablon. 31

38 Přizpůsobení vzhledu programu 6.6. Výchozí stav a uživatelské uzamknutí nastavení vzhledu programu Pokud z jakéhokoliv důvodu potřebujete obnovit rozmístění panelů tak, jak byly po instalaci programu, stačí použít volbu Konfigurace+Panely nástrojů+šablony Výchozí stav nebo totéž přes kontextové menu v horním doku. Uživatelské uzamknutí slouží jako pojistka proti nechtěnému nebo omylem provedenému přesunu některého z panelu nástrojů nebo prací se šablonou. Pro uzamknutí stačí přes kontextové menu v horním doku zvolit volbu Uzamknout nebo totéž provést přes menu Konfigurace+Panely nástrojů Uzamknout. Pro opětovnou manipulaci a nastavení vzhledu panelů proveďte tuto volbu ještě jednou, čímž dojde k odemknutí manipulací s panely a šablonami. 32

39 Kapitola 7. Prvotní nastavení programu Medicus Po instalaci programu Medicus Pojišťovna do počítače je nutno program přizpůsobit vašim podmínkám. Některé z kroků konfigurace je nutno provést, jiné se využít nemusí. Pro chod programu je nutné nastavit uživatele, kteří mohou s programem pracovat, pracoviště, organizační strukturu zdravotnického zařízení, nahrát číselníky VZP, nadefinovat zdravotní pojišťovny, nadefinovat smluvní zdravotní pojišťovny, lékaře a smluvní výkony, zadat hodnoty bodů jednotlivých zdravotních pojišťoven a případně další nastavení. V dalším textu Vám předkládáme kroky, kterými byste se měli řídit při konfiguraci programu Medicus Pojišťovna Uživatelé Ve volbě Konfigurace Uživatelé, zadejte uživatele systému Medicus Pojišťovna. Uživatel je osoba, kterou při definici organizační struktury zdravotnického zařízení bude možné přiřadit na pracoviště jako zaměstnance, který na tomto pracovišti pracuje. K zaměstnanci na pracovišti se váží: přístupová práva k systému nastavení formulářů systému nastavení tiskových sestav autorství písemných záznamů v systému logování událostí a další vlastnosti systému Mimo obvyklých sloupečků pro zadání jména, hesla apod., je zde také: Kategorie: Středisko: Přihlášení: Aktivní: Jednopísmenové rozdělení do kategorií (např. A - lékař s jednou atestací), které vychází z metodiky pojišťovny. Zatím není v programu využito. Nákladové středisko ( Konfigurace Nákladová střediska). Může sloužit pro interní sledování nákladů. Druh zabezpečeného přihlášení. Například heslo, certifikát, kombinace obojího nebo naopak možnost zakázání přihlášení uživatele. Není-li položka zaškrtnuta, nebude se uživatel nabízet v různých seznamech, kde je například možnost výběru z více zaměstnanců. 33

40 Prvotní nastavení programu Medicus 7.2. Typ pracoviště Ve volbě Konfigurace Typ pracoviště zadejte pracoviště zdravotnického zařízení. Přidávat nebo ubírat jednotlivé pracoviště můžete například přes kontextové menu vyvolané pravým tlačítkem myši. Pracoviště je organizační jednotka, kterou při definici organizační struktury bude možno přiřadit k jednotlivým oddělením jako jejich nižší organizační články. K pracovišti se váže identifikační číslo pracoviště (IČP). Při definici pracoviště zaškrtněte formuláře, které se budou nabízet při definici profilů přístupových práv pracovníků na pracovištích jednotlivých oddělení a pokud nebudete dále definovat přístupová práva, tak jen zaškrtnuté formuláře se objeví při přihlášení v programu Medicus Pojišťovna. Formuláře se nastavují v pravé části okna Struktura zdravotnického zařízení Pro vytvoření struktury zdravotnického zařízení použijte volbu Konfigurace Organizační struktura. Otevře se následující okno, ve kterém lze nadefinovat organizační strukturu zdravotnického zařízení včetně přiřazení jednotlivých pracovníků a lůžek. 34

41 Prvotní nastavení programu Medicus Přidávání a úpravy jednotlivých oddělení, pracovníků nebo lůžek lze provádět také přes kontextové menu. V rámci organizační struktury by mělo být nedefinováno alespoň jedno zařízení, oddělení a pracoviště. Pokud se na oddělení zadá jméno primáře, promítne se například do propouštěcí zprávy. Podrobnější přehled organizační struktury je rozebrán v kapitole o konfiguraci Číselníky VZP Program potřebuje nahlížet do číselníků VZP. Podle nich kontroluje zadávané hodnoty (např. kontrola existence kódu při pořizování), přebírá z nich určitá data (např. počet bodů a cena přímého materiálu), umožňuje jejich prohlížení a tisky. Program umožňuje pracovat s více verzemi číselníků VZP současně. Například pří zápisu kódu výkonu do dokladu se podle datumu uvedeného v řádku vybere právě platná verze číselníku a z ní se převezme počet bodů a cena přímého materiálu. To znamená, že v jednom dokladu se může používat i více verzí číselníku najednou. Datum platnosti verze číselníku od se zadává při nahrávání číselníku. Ukončení platnosti číselníku provede program automaticky po nahrání nové verze číselníku. 1. Proveďte volbu Pojišťovna+Číselníky Číselníky VZP 2. Označte číselníky, které chcete načíst, pokud všechny, stiskněte tlačítko Otoč. 3. Stiskněte tlačítko Načti. 4. Zobrazí se okno Informace. Na otázku Opravdu chcete načíst všechny označené číselníky VZP? odpovězte stlačením tlačítka Ano. 5. Zobrazí se okno Vyberte složku. Zde zadejte cestu k číselníkům. Na prezentačním CD jsou uloženy v adresáři CISELNIK. V poli Jednotky, zvolte jednotku, ve které je založeno medium s nahranými číselníky. V poli Soubory se objeví názvy číselníků. Stiskněte tlačítko OK. 6. Zobrazí se okno Datum platnosti. Položku Platí od vyplňte datumem platnosti číselníku. Obvykle to bývá začátek daného čtvrtletí. Stiskněte tlačítko OK. 7. Otevře se okno Načítání číselníků s indikací nahrávajících se číselníků. Po skončení nahrávání se zobrazí okno Informace s hlášením Načítání číselníků bylo úspěšně ukončeno. Stiskněte tlačítko OK. 8. V otevřeném okně Číselníky VZP se můžete přesvědčit, zda nahrávání číselníků proběhlo správně. Ve sloupečku Verze by měla být uvedena čísla verzí právě nahraných číselníků. 9. Zavřete formulář Zdravotní pojišťovny V seznamu zdravotních pojišťoven jsou uvedeny existující zdravotní pojišťovny. V případě, že budete vykazovat provedenou zdravotní péči ještě dalším organizacím, musíte je v tomto seznamu uvést. Příkladem může být fiktivní pojišťovna nepojištění pacienti, na kterou 35

42 Prvotní nastavení programu Medicus lze vykazovat provedenou zdravotní péči nepojištěných pacientů nebo pacientů s nimiž zdravotnické zařízení nemá smluvní vztah. Dále to může být fiktivní pojišťovna např policie, na kterou budeme vykazovat provedenou zdravotní péči policistům, kterou hradí policie ze svých prostředků apod. 1. Proveďte volbu Pojišťovna+Číselníky Zdravotní pojišťovny. 2. V okně Zdravotní pojišťovny podle potřeby upravte seznam zdravotních pojišťoven ( přidaní záznamu, oprava záznamu zrušení záznamu). 3. Zavřete formulář Smluvní pracoviště Program musí vědět, jaké je identifikační číslo zdravotnického zařízení, které zdravotní pojišťovny jsou smluvními zdravotními pojišťovnami, kteří lékaři budou vykazovat provedenou zdravotní péči, jaká jsou identifikační čísla pracovišť, jaké jsou jejich smluvní výkony a jaké bude číslování dokladů, dávek a disket. V případě, že budete vykazovat provedenou zdravotní péči ještě dalším organizacím, musíte je v tomto seznamu uvést (fiktivní pojišťovna např nepojištění pacienti, fiktivní pojišťovna např policie a pod.). U zkušební verze lze zadat libovolné IČZ a libovolné IČO. U plné verze se kontroluje zadané IČZ a IČO na shodu s IČZ a IČO uvedeným v souboru CONFIG.ID, který byl dodán výrobcem po zakoupení programu (ochrana před neoprávněným použitím). Při zadávání IČZ a IČO u plné verze doporučujeme použít zápis z nabídky po stisku klávesy F5. Pro podrobnější popis se podívejte do kapitoly "Přehled menu programu - Konfigurace" - "Smluvní pracoviště" Hodnota bodu Program Medicus Pojišťovna potřebuje znát pro výpočet fakturované částky za provedenou zdravotní péči a pro tvorbu některých sestav hodnotu bodu. V případě, že platba za vykonanou zdravotní péči je prováděna výkonově kapitační platbou, je nutno zadat i hodnotu kapitačního paušálu a degresního koeficientu. Pokud je hodnota bodu různá pro různé odbornosti, je nutno uvést hodnotu bodu pro všechny odbornosti. 1. Proveďte volbu Pojišťovna+Číselníky Hodnota bodu. 2. V okně Hodnota bodu přidejte záznam (například klávesou Insert). Zapište hodnotu bodu, případně kapitačního paušálu a degresního koeficientu. 3. Podle bodu 2. proveďte zápis hodnot bodů, případně kapitačních paušálů a degresních koeficientů, pro všechny odbornosti a všechny zdravotní pojišťovny. 4. Záznam, případně záznamy, uložte (F2) a zavřete formulář. 36

43 Prvotní nastavení programu Medicus 7.8. Kódy dopravy 7.9. Ceníky V případě, že cesty lékaře v návštěvní službě jsou některou ze smluvních zdravotních pojišťoven propláceny, je nutno pro vytvoření dokladu Vyúčtování cest lékaře v návštěvní službě a jeho vyúčtování zadat kódy dopravy. 1. Proveďte volbu Pojišťovna+Číselníky Kódy dopravy. 2. V okně Kódy dopravy přidejte záznam (Insert)a vyplňte kód dopravy podle smlouvy, kterou máte s danou pojišťovnou uzavřenu. 3. Bod 2 opakujte, až budete mít zadány kódy dopravy pro všechny pojišťovny. 4. Zavřete formulář. V cenících, volba Pojišťovna+Číselníky Ceníky, je možné: 1. Zadat vlastní ceny položek uvedených v příslušných cenících VZP (např. Výkony, Hromadně vyráběné léčivé přípravky, Individuálně připravované léčivé přípravky, Prostředky zdravotnické techniky). Stanovením vlastních cen je možno ovlivnit výši faktur zdravotním pojišťovnám a doplatky pacientů. 2. V ceníku nestandardních výkonů a léčiv jsou uvedeny ceny výkonů a léčiv, které nejsou uvedeny v příslušných číselnících VZP. Stanovením cen nestandardních léčiv a výkonů je možno ovlivnit platbu pacienta. Poznámka: Pásmo Lze definovat různé pásma (tuzemec, cizinec, ), například pro možnost rozdílných cen apod. Př.1 Př.4 Příznak. Možnost zadání jednoho znaku pro pozdějších filtraci v sestavách Změnové číselníky Ve změnových číselnících, volba Pojišťovna+Číselníky Změnové číselníky, je možné zadat odchylky v proplácení Vašich služeb různými zdravotními pojišťovnami tak, aby vystavované faktury byly správně vypočteny. 37

44 Prvotní nastavení programu Medicus Použitím změnových číselníků je možno ovlivnit výši faktur zdravotním pojišťovnám a tím i doplatky pacientů Kontrola výkonů dle věku Použití některých výkonů je podle metodiky VZP vázáno na věk pacienta. Po nastavení této vazby ( Pojišťovna+Číselníky Kontrola výkonů dle věku), budete při pořizování výkonů upozorněni na nesprávné použití výkonů vázaných na věk Nepovolené kombinace výkonů Některé kombinace výkonů nelze dle metodiky VZP v daném časovém období vykázat. Po nastavení nepovolených kombinací ( Pojišťovna+Číselníky Nepovolené kombinace výkonů), budete při pořizování výkonů upozorněni na vznik nesprávné kombinace výkonů Zkratky kódů a výkonů Při vykazování výkonů v dokladech je možno urychlit jejich zápis použitím zkratky kódu výkonu s následnou nabídkou předdefinované diagnózy ( Pojišťovna+Číselníky Zkratky kódů výkonů). Příklad: V číselníku zkratek výkonů je zadána zkratka výkonu 21, výkon 01021, diagnóza J00. Při zadání zkratky kódu 21 v poli Výkon při pořizování ambulantního dokladu se pole výkon přepíše kód a do pole Dg se nabídne J Nastavení V menu Konfigurace Nastavení je možné povolit nebo zakázat určité činnosti programu. Zde můžete přizpůsobit ještě více chování programu vašim potřebám Ambulance Nastavení vlastností u ambulantní karty. Přepisovat minulou diagnózu do dnešního záznamu Hledat minulé diagnózy Do ambulantní karty pacienta se při novém záznamu přepíše minule použitá diagnóza. Není-li zaškrtnuto, políčko diagnózy zůstane prázdné. Program hledá diagnózu ve všech dostupných údajích podle data a doplňuje ji do ambulantní karty. 38

45 Prvotní nastavení programu Medicus Vyžadovat vyplnění základní diagnózy Pro pacienta jen jednu amb. kartu na den Kontrolovat vykázání výkonů V ambulantní kartě musí být vyplněna diagnóza jinak se záznam neuloží. Při více návštěvách nebo vyšetření se nezakládá nová ambulantní karta, vše se zapisuje do jedné ambulantní karty. Program kontroluje při zavírání ambulantní karty, jestli je pořízen výkon v dokladech, pokud není pořízen, upozorní uživatele Certifikáty Nastavení vlastností u elektronického podpisu lékařské dokumentace. Program umožňuje podepisovat lékařskou dokumentaci elektronickým podpisem, zvolte jakým způsobem chcete podepisovat lékařskou dokumentaci Externí programy Fráze Nastavení vlastností u externích programů. Zadejte cesty k externím programům. Pokud externí program používá v rodném čísle lomítko, tak zaškrtněte volbu RČ včetně lomítka. Nastavení vlastností u frází Ostatní Pokud jsou k frázím připojené výkony, tak se po přepisu výkonů zobrazí doklad. U nového pacienta vyžadovat vyplnění pojišťovny Zobrazovat počet záznamů v seznamech Při zakládání nové karty pacienta musí být zadána pojišťovna, jinak karta nepůjde uložit. Ve spodním pravém rohu formuláře se po potvrzení této volby zobrazí součet záznamů v daném formuláři. 39

46 Prvotní nastavení programu Medicus Otevřít po startu Po startu se ihned otevře příslušné okno (tabulka), například Kartotéka atd Pojišťovna Nastavení vlastností u pojišťovny. Povolená rozmezí data Slouží pro stanovení rozmezí data pro pořizování výkonů. Nabízet pouze doklady přihláš. prac. Rozdělovat dávky podle odborností Rozdělovat dávky podle IČP Automaticky ukončovat lůžkové doklady Nabízet hlavičku předchozího dokladu Sledovat denní časový limit x hodin Umožnit poř. výkonu, který neprojde kontrolou Vykazovat párové výkony Používat automatickou číselnou řadu faktur Zaškrtnuto. Program nabídne pouze doklady přihlášeného pracoviště, nenabízí se doklady vytvořené na jiném pracovišti pro daného pacienta. Dávky se při účtování rozdělí podle odborností. Dávky se při účtování rozdělí podle IČP. Při účtování se automaticky ukončí lůžkové doklady pro dané období a založí se nové pro nové zúčtovací období. Program založí doklad s hlavičkou předchozího dokladu pro daného pacienta. Při pořizovaní výkonů se hlídá časový limit za celé zařízení, program upozorní na vyčerpaný denní časový limit. Umožní pořídit výkony, které jsou zadány ve volbě Pojišťovna/ Číselníky/Kombinace výkonů, Četnost výkonů, Kontrola výkonů dle věku. Povolení vykazování párových výkonů. Povolit automatické číslování řady faktur Přepisy Nastavení vlastností u přepisů. 40

47 Prvotní nastavení programu Medicus Tisk Zvolte jaké položky se mají přepisovat do Ambulantní karty a vyberte barvu odkazu. Po přepsání do Ambulantní karty bude mít barvu jakou zvolíte. Nastavení vlastností u tisků Vzhled Zvolte v jaké skupině se má povolit posun sestavy při dotisku další zprávy na už potištěný papír nějakou zprávou. Pokud nechcete zobrazovat nabídku sestav při tisku, když je v nabídce jenom jedna sestava, zaškrtněte poslední volbu. Nastavení vlastností u vzhledu. Zvolte, jestli chcete použít styl menu z Windows XP. Dále můžete změnit barvu povinných polí, polí jen pro čtení a barvu mléčných zubů Zaokrouhlování Nastavení vlastností u zaokrouhlování. 41

48 Prvotní nastavení programu Medicus Zvolte jakým způsobem se budou zaokrouhlovat Faktury a Pokladní doklady. 42

49 Kapitola 8. Základy práce s programem 8.1. Otevření kartotéky Kartotéku otevřete pomocí volby Ambulance Kartotéka nebo Oddělení Kartotéka, pomocí klávesové zkratky Ctrl-K nebo pomocí ikony v liště panelu nástrojů Hledání v kartotéce Vyhledávání v tabulce Kartotéka přepne setřídění tabulky pacientů podle prvého zadaného znaku při zadávání hodnoty. Prvý znak je písmeno: Předpokládá se, že bude hledána hodnota příjmení a jména. Třídění se přepne podle sloupce Příjmení. Prvý znak je číslice: Předpokládá se, že bude hledána hodnota rodného čísla. Třídění se přepne podle sloupce Rodné číslo. 1. Otevřete Kartotéku (např. Ctrl-K ). 2. Z klávesnice začněte psát hodnotu, která se bude hledat v setříděném poli (novák). 3. Program rozpozná, že se bude hledat podle Příjmení. Přepne setřídění tabulky podle Příjmení (název pole Příjmení v záhlaví tabulky se zbarví červeně). 43

50 Základy práce s programem 4. Zobrazí se pole Vyhledávání. Podle zápisu hodnoty v poli Vyhledání se kurzor v tabulce bude pohybovat. 5. Hledání ukončete v případě úspěšného hledání stiskem klávesy Enter v případě neúspěšného hledání stiskem klávesy Esc. V případě, že zadání pro vyhledání není jednoznačné (v kartotéce je více Nováků), dohledejte pacienta ručně přesunem kurzoru pomocí kurzorových kláves Šipka nahoru, Šipka dolů Přidaní pacientů do kartotéky Pokud přijde nový pacient do ordinace a zjistíte, že pacient se v kartotéce nenachází, budete muset založit novou Kartu pacienta. 1. Otevřete Kartotéku (např. Ctrl-K ). 2. Přidejte nový záznam ( například klávesou Insert). 3. Otevře se okno Karta pacienta, vyplňte požadované údaje. Povinné údaje v kartě pacienta jsou Příjmení a Pojišťovna, bez vyplnění těchto polí nedojde k uložení karty pacienta Oprava údajů pacientů v kartotéce Pokud potřebujete opravit nějaký údaj v kartě pacienta, např. pacient změní pojišťovnu: 1. Otevřete Kartotéku (např. kliknutím na ikonu ). 44

51 Základy práce s programem 2. Vyhledejte příslušný záznam pacienta. 3. Stiskněte klávesu F4 nebo klikněte na ikonu. Záznam přejde do editačního režimu. 4. Změňte požadované údaje a záznam uložte (F2), údaje měníte přímo v kartotéce, můžete změnit pouze ty údaje, které vidíte. (Pokud již pracujete nad daným pacientem, klikněte na ikonu. Otevře se okno Karta pacienta. Přejděte do editačního režimu například pomocí F4, změňte požadované údaje a záznam uložte - F2) 8.5. Odstranění pacienta z kartotéky Pokud chcete smazat pacienta z kartotéky, například když zemřel nebo se odstěhoval: 1. Otevřete Kartotéku, vyhledejte pacienta, kterého chcete smazat a stiskněte klávesy Ctrl-Delete nebo klepněte na ikonu. 2. Zobrazí se okno Potvrzení. Na otázku Opravdu chcete zrušit kartu pacienta?, máte na výběr ze tří možností. Trvalé zrušení karty pacienta a veškeré dokumentace propojené s pacientem, to je její nenávratné vymazání z databáze, proveďte stlačením tlačítka Trvale. Dočasné zrušení karty pacienta a veškeré dokumentace pacienta, to je její vyřazení z kartotéky pacientů s možností opětovného zařazení - proveďte stiskem tlačítka Dočasně. Dočasně vyřazené karty lze najít v archivu vyřazených karet odkud je možno je zařadit do kartotéky. Do kartotéky vyřazených pacientů se dostane stisknutím tlačítka. Tlačítko najdete v horní části kartotéky. Vyberte pacienta, kterého chcete zařadit nazpět do kartotéky (zobrazení přes volbu Všechny) a klikněte na tlačítko Zařadit. Pacient se přesune do kartotéky. Tlačítko Storno slouží k zrušení mazání pacienta Napsaní dekursu V Ambulantní kartě je umožněno prohlížení, zápis a opravy záznamů o vyšetření pacienta. Do Dekursu se po povolení přepisují vystavené žádanky, výkony, recepty, neschopenky, atd. Pro nastavení přepisů proveďte volbu Konfigurace+Nastavení Přepisy, kde zaškrtněte co chcete přepisovat a vyberete barvu odkazu v Dekursu. Pokud volba Nastavení není v menu Konfigurace obraťte se na správce programu, který nastaví přepisy do Dekursu. 1. Vyhledejte pacienta v kartotéce. 45

52 Základy práce s programem 2. Otevřete ambulantní kartu. Ambulantní kartu otevřete stisknutím ikony Ambulance Ambulantní karta. nebo volbou 3. Otevře se okno Ambulantní karta. Ambulantní karta je rozdělená na čtyři hlavní části a to na Dnešní záznam, Ambulantní kartu, Historii záznamů a Grafické vyšetření. Dnešní záznam je určen pro záznam výsledků vyšetření z dnešního dne včetně diagnóz. V Historii záznamů jsou uvedeny datumy jednotlivých návštěv pacienta spolu s diagnózou charakterizující stav pacienta. Po výběru datumu je text záznamu viditelný v orámované části Ambulantní karta.v části Obrazové dokumentace se zobrazují náhledy vložené obrazové dokumentace, jako jsou snímky RTG, fotografie, atd. V hlavičce orámované části Ambulantní karta a Dnešní záznam jsou uvedeny údaje o vzniku záznamu v následujícím formátu: Zkratka uživatele, Zkratka pracoviště, Datum a čas založení dekursu. Box oddělení slouží k filtraci záznamů podle oddělení, na kterých záznamy vznikly. Editor Ambulantní karty a Dnešního záznamu můžete zvětšit na celou obrazovku stisknutím tlačítka. Po kliknutí se otevře samostatný editor, který je vybaven funkcemi pro práci s textem. Vysvětlení jednotlivých ikon na ambulantní kartě: Nastavení zobrazených dat. Po stisknutí ikony se zobrazí všechny dekursy v poli Ambulantní karta. Přepíše zobrazený předešlý dekurs do dnešního záznamu. Otevře modul Grafického vyšetření, kde můžete uložit jakýkoliv obrázek pacienta. Po kliknutí na ikonu se dnešní záznam podepíše podle přihlášeného pracovníka. 46

53 Základy práce s programem Otevře okno Medikace, kde můžete zapsat léky a jejich dávkování u daného pacienta. Otevře modul Grafického vyšetření, kde můžete uložit jakýkoliv obrázek pacienta Vystavení receptů Vystavení a tisk receptu (receptů). Přehled o vystavených receptech. Ovládání receptáře pro úschovu a výběr opakovaně vystavovaných receptů. Sledování frekvence pravidelně předepisovaných léků. Zobrazení některých důležitých údajů (preskripční omezení, cena léku, úhrada pacientem). 1. Vyhledejte pacienta v kartotéce. Vyhledaného pacienta vyberte. Pacient bude označen modře a základní informace pacienta budou zobrazeny pod panelem nástrojů, tj. nahoře nad kartotékou. 2. Otevřte okno Recepty stisknutím ikony klávesovou zkratkou Ctrl-R. nebo volbou Ambulance Recepty, případně 3. Otevře se okno Recepty. Přidejte záznam. Vyplňte kód léku, pokud nevíte kód léku, tak si zobrazte číselník dostupných léků klávesovou F5. Vyplňte počet balení a dávkování léku. Dny sledovat slouží k hlídání předepisování daného léku. Pokud vyplníte u daného léku, že vydrží 20 dnů a pokud budete chtít opět na daný lék v průběhu 20 dnů vystavit Recept, vyskočí okno s upozorněním, že daný lék byl už předepsán a že by měl vystačit do určitého data. Pokud chcete i přes toto upozornění vystavit pro daný lék recept stiskněte tlačítko Ano. U daného léku máte možnost vidět informace o léku, např. jakou částku bude hradit pacient a jakou pojišťovna, dále máte možnost vidět omezení léku a limit léku. Více informací o daném léku naleznete v číselníku léku např. Ekvivalenty daného léku, ze kterého daný lék vybíráte Vystavení receptů ručním zápisem Název léčivého přípravku bude zapsán ručně, bez vazby na číselník VZP. Tento způsob je vhodný pro individuálně připravovaná léčiva podle popisu lékaře. 1. Otevřete Kartotéku ( ), vyhledejte a vyberte pacienta. 2. Proveďte volbu Ordinace Recepty nebo stiskněte ikonu. 3. Otevře se okno Recepty. 47

54 Základy práce s programem 4. Klikněte na tlačítko, otevře se pole pro ruční zápis léku. 5. Do pole Recept zapište název předepisovaného léku. V poli Exp. orig. uveďte počet balení a do pole D.S. zapište podávání léku Duplikace léků 1. V části Vystavené léky vyberte lék, který chcete znovu vystavit, pokud chcete duplikovat více léků najednou, označte vybrané léky mezerníkem nebo myší zaškrtněte pole vlevo od datumu. 2. Stiskněte tlačítko. Vybrané recepty budou znovu vystaveny s novým, aktuálním datem vystavení Zapsání léků do receptáře Otevřete Kartotéku ( ) Vyberte pacienta a otevřte Recepty( ). 3. Vytvořte recept. 4. Stiskněte tlačítko. Otevře se okno Receptář. V horní části okna zaškrtněte, zda chcete lék uložit k pacientovi nebo lékaři, případně k oběma. 48

55 Základy práce s programem 5. Stiskněte tlačítko Doplň. Lék se uloží do receptáře. 6. Pokud chcete nějaký lék odstranit z Receptáře, vyberte jej a smažte Vytisknutí receptů Otevřete okno s Recepty. Mezerníkem označte všechny léky, které chcete vytisknout. Pokud je zaškrtnuté pole za Dny sledovat, tak se daný lék vytiskne samostatně na Recept a ostatní léky se budou párovat po dvojicích na Recept. Stiskněte tlačítko. Vyberte sestavu a vyberte tlačítko Tisk. Recept bude vytištěn. 49

56 Kapitola 9. Přehled menu programu - Program Menu Program nabízí několik specifických položek, které jsou rozebrány v dalších podkapitolách: 9.1. Tisk Volba Program Tisk nebo klávesová zkratka Ctrl-P. Volba Tisk slouží k vytištění dokumentů z aktuálního okna. Zvolením se může zobrazit nabídka tiskových sestav. Konkrétní nabídka sestav záleží na tom, se kterým formulářem se právě pracuje. Prohlížíme-li si například pacienty v kartotéce a zvolíme-li tisk, zobrazí se nám okno s výběrem sestavy pro tisk. Po zvolení příslušné sestavy se zobrazí ještě programová nabídka tisku. Ta je někdy zobrazena ihned, pokud se z žádných sestav nevybírá. Například po zvolení seznamu pacientů se zobrazí následující okno tisku Okno tisku Po vyvolání tisku tiskové sestavy se standardně zobrazí tiskové okno. Zobrazení okna lze ovlivnit ve volbě Konfigurace Přímý tisk sestav. 50

57 Přehled menu programu - Program Zde můžeme zatrhnout, které sestavy chceme tisknout okamžitě, bez zobrazování programového okna tisku. Popis okna tisku Spuštění tisku tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy na výstupní tiskárnu. Prohlížení tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy. Oprava tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy. Otevře se okno Správa tiskových sestav, ve kterém lze vybrat jinou příbuznou sestavu. Zrušení tisku sestavy Okno tisku - kontextové menu Příště se tisk tiskové sestavy provede ihned po vyvolání tisku bez zobrazení tohoto okna. Zrušení přímého tisku se provádí ve volbě Konfigurace Přímý tisk sestav. Nad oknem tisku je možné použít kontextové menu pro zpřístupnění některých dalších voleb. Vyvolání tohoto menu provedeme pravým tlačítkem myši nad oknem tisku. 51

58 Přehled menu programu - Program Některé volby jsou stejné, jako popsané volby na okně tisku v předchozí podkapitole. Další jsou níže ve stručnosti charakterizovány: Posun sestavy Lze zadat posun sestavy v mm v ose x a y. Ze šablony Výběr tiskárny Nastavení tiskárny Možnost práce s tiskovými sestavami. Je-li výběr z více tiskáren, možnost volby některé z nich. Otevření okna Nastavení tisku s možností nastavení parametrů tisku (velikost strany, orientace atd.) 9.2. Odhlásit Volba Program Odhlásit nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-D. Touto volbou dojde k odhlášení přihlášeného pracovníka a otevření přihlašovacího okna Přehlásit na jiné pracoviště Volba Program Přehlášení na jiné pracoviště nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-J. 52

59 Přehled menu programu - Program Možnost přehlášení přihlášeného pracovníka na jiné pracoviště. Po zvolení se otevře okno se seznamem pracovišť, na které se může pracovník přehlásit. Nastavení povolení přístupu na příslušné pracoviště je možné ve volbě Organizační struktura ( Konfigurace Organizační struktura) přidáním nového přiřazení pracovníka na příslušné pracoviště Registrace Volba Program Registrace. Po zakoupení licence k programu Medicus dostanete vygenerovaný příslušný config.id soubor. Volbou Registrace vyberete tento soubor, čímž se odblokuje časové omezení, případně zprovozní příslušné moduly. Podobně postupujete i v případě, kdy skončila platnost časově omezené verze. 53

60 Kapitola 10. Přehled menu programu - Ambulance Kartotéka Volba Kartotéka Kartotéka nebo klávesová zkratka Ctrl-K. Kartotéku lze spustit také z menu Ambulance Kartotéka nebo Docházka Kartotéka. Kartotéka obsahuje pacienty evidované systémem Medicus. S kartotékou nebo chceme-li s pacienty v kartotéce pracují všechny ostatní moduly systému Medicus. Ve většině případů práce s programem nejdříve zvolíme příslušného pacienta, čímž se zpřístupní většina dalších voleb v jiných podmenu programu. Volbou příslušného tlačítka v horní části okna kartotéky můžeme rychle vyfiltrovat v danou chvíli pro nás zajímavé skupiny pacientů, případně zobrazené pacienty exportovat do souboru typu xsl a otevřít v tabulkovém editoru (např. Excel) pro další práci. Rychlé přepínání mezi uvedenými volbami lze přes klávesové zkratky Ctrl-F1, Ctrl-F2 a Ctrl-F3. Všechny Objednané Vyřazené Do fronty Zobrazení všech pacientů. Zobrazení všech objednaných pacientů. Zobrazení všech vyřazených pacientů. Díváme-li se na vyřazené pacienty, lze daného pacienta tlačítkem Vrátit zařadit zpět do kartotéky. Zařadí pacienta do fronty na pracoviště, které zvolíme. Přehled pacientů ve frontě daného pracoviště lze zobrazit volbou Ambulance Fronta pacientů a zvolením příslušného pracoviště. Fronta znamená fyzickou přítomnost pacientů v čekárně a slouží k přehledu pořadí v jakém mají být odbavováni. Panel Zde lze specifikovat jemnější filtrování podle našich požadavků (příští prohlídky, očkování apod.). 54

61 Přehled menu programu - Ambulance Export Export zobrazených (vyfiltrovaných) pacientů do externího souboru xsl. Možnost další editace v tabulkových editorech jako Microsoft Excel nebo OpenOfice.org Draw atd. Při neúspěšném hledání pacienta v kartotéce, kdy píšeme jeho jméno a to není nalezeno, je toto jméno automaticky doplněno do kolonky jména při založení nového pacienta - nové karty pacienta. Při smazání (vyřazení) karty pacienta se smaže i případná informace o obsazení lůžka tímto pacientem. Smazaná karta pacienta je přesunuta do archivu vyřazených karet. Lze ji tedy v případě omylu vrátit zpět. V kartotéce zobrazíme vyřazené pacienty (tlačítkem Vyřazené ), vyhledáme pacienta, kterého chceme vrátit do kartotéky a stiskneme tlačítko Zařaď. Kontextové menu nad kartotékou pacientů Nad kartotékou pacientů (podobně jako nad jinými objekty v programu) můžeme použít kontextové menu, tj. menu voleb vyvolané pravým tlačítkem myši. Většina voleb je zde standardních, tj. především pro editaci záznamů. V horní části jsou již zmiňované volby pro přepínání mezi zobrazením všech pacientů a užší skupiny podle výběru. Zajímavé volby jsou uprostřed nabídky kontextového menu: Označení Spustit Sloupce Převést dokumentaci Označení/odznačení všech záznamů v kartotéce, případně inverzní označení. U všech voleb jsou i klávesové zkratky. Možnost zatrhnutí formuláře, který chceme, aby se otevřel po výběru pacienta. Například Chorobopis, různé poukazy nebo žádanky apod. Standardně se otevírá Karta pacienta. Nastavení zobrazení sloupců v tabulce kartotéky. Možnost převedení dokumentace na jiného pacienta Změna otevíraného formuláře Po výběru pacienta z kartotéky se standardně otevře formulář Karta pacienta. Chcete-li nastavit, aby se otevíral jiný formulář, postupujte následovně: 55

62 Přehled menu programu - Ambulance 1. Není-li otevřena kartotéka, otevřte ji například příkazem Ctrl-K. 2. Vyvolejte kontextové menu nad kartotékou pravým tlačítkem myši. 3. Zvolte Spustit a vyberte příslušný formulář, který chcete otevřít po vybrání pacienta. 4. Vyberte (například dvojklikem) pacienta. Otevře se požadovaný formulář Identifikace - Karta pacienta Pro otevření karty pacienta s podrobnějšími údaji o něm je možné zvolit volbu Kartotéka Identifikace, klávesovou zkratku Ctrl-I nebo použít přímo dvojklik levým tlačítkem myši nad daným pacientem zobrazeným v kartotéce (není-li tomuto způsobu přiřazen jiný formulář pro otevření přes kontextové menu). Údaje na kartě pacienta můžeme editovat klasickým způsobem (například klávesou F4 a F2 pro uložení). Přidáváme-li do kartotéky nové pacienty (Insert), otevře se nám opět Karta pacienta, pouze nevyplněná Ambulantní karta Volba Ambulance Ambulantní karta nebo klávesová zkratka Ctrl-M. 56

63 Přehled menu programu - Ambulance V Ambulantní kartě je možné prohlížení, zápis a opravy záznamů o vyšetření pacienta. Do Dekursu se po povolení přepisují vystavené žádanky, výkony, recepty, neschopenky, atd. Pro nastavení přepisů proveďte volbu Konfigurace Nastavení / Přepisy, kde zaškrtnete co chcete přepisovat a vyberete barvu odkazu v dekursu. Ambulantní karta je rozdělená na čtyři hlavní části: Ambulantní karta, Dnešní záznam, Historie záznamů (vpravo nahoře) a Grafické vyšetření (vpravo dole). Dnešní záznam je určen pro záznam výsledků vyšetření z dnešního dne včetně diagnóz. V Historii záznamů jsou uvedeny datumy jednotlivých návštěv pacienta spolu s diagnózou charakterizující stav pacienta. Přes kontextové menu a volbu Barva pozadí můžeme obarvit pozadí řádku daného záznamu. Po výběru datumu je text záznamu viditelný v orámované části Ambulantní karta.v části obrazové dokumentace se zobrazují náhledy vložené obrazové dokumentace, jako jsou snímky RTG, fotografie, atd. Přes kontextové menu lze zvolit, zda chceme mít obrazovou dokumentaci viditelnou nebo ne. V hlavičce orámované části Ambulantní karta a Dnešní záznam jsou uvedeny údaje o vzniku záznamu v následujícím formátu: zkratka uživatele, zkratka pracoviště, datum a čas založení dekursu. U dnešního záznamu je ve spodní části možnost zadání základní diagnózy, vedlejších diagnóz a odesílajícího lékaře. Je možné nastavit nebo vypnout automatický přepis diagnózy použité minule. Nastavení se provede ve volbě Konfigurace Nastavení / Ambulance, zaškrtnutím položky Přepisovat minulou diagnózu do dnešního záznamu. Editor Ambulantní karty a Dnešního záznamu můžete zvětšit na celou obrazovku stisknutím tlačítka. Po kliknutí se otevře samostatný editor, který je vybaven funkcemi pro práci s textem. Editor je popsán v samostatné kapitole. Pro sledování změn v dokumentaci ambulantní karty slouží funkce Historie změn. Vyvoláme ji z kontextového menu (pravé tlačítko myši) nad prostorem dnešního záznamu nebo ambulantní karty. Pro zamezení opravy historických záznamů v ambulantní kartě můžeme využít nastavení příslušného přístupového práva. Viz nastavení přístupových práv na příslušném pracovišti ( Konfigurace Přístupová práva), část Ambulance, Ambulantní karta. 57

64 Přehled menu programu - Ambulance Chcete-li tisknout záznamy či lékařskou zprávu, stačí kliknout na ikonu tisku a zvolit příslušnou sestavu (dnešní záznam s hlavičkou, bez hlavičky atd.). Sestavy se nabídnou podle toho, zda kurzor stojí v části Ambulantní karta nebo Dnešní záznam. Vysvětlení jednotlivých ikon: Medikace - nastavení zobrazovaných dat pro jednotlivé pracovníky - po stisknutí ikony se zobrazí všechny dekursy v poli Ambulantní karta - přepíše zobrazený předešlý dekurs do dnešního záznamu - otevře modul grafického vyšetření, kde můžete uložit jakýkoliv obrázek pacienta - po kliknutí na ikonu se dnešní záznam podepíše podle přihlášeného pracovníka - otevře okno Medikace, kde můžete zapsat léky a jejich dávkování u daného pacienta Volba Ambulance Medikace. Okno medikace zobrazuje přehled podáváných léků zvolenému pacientovi z kartotéky. Tlačítkem můžeme zapsané podávání léku přepsat pacientovy do receptů. Podobně z receptů jde přepsat lék do okna medikace. Okno Recepty je popsáno samostatně v další podkapitole Recepty Volba Ambulance Recepty (Oddělení Recepty) nebo klávesová zkratka Ctrl-R. 58

65 Přehled menu programu - Ambulance Volbou zobrazíme recepty vztahující se k danému pacientovi. Práce s recepty je popsána v kapitole Základy práce s programem, Vystavení receptů. Je zde možné vystavit a tisknout recept (recepty). Přehled o vystavených receptech. Ovládání receptáře pro úschovu a výběr opakovaně vystavovaných receptů. Sledování frekvence pravidelně předepisovaných léků. Zobrazení některých důležitých údajů (preskripční omezení, cena léku, úhrada pacientem). Datum Název Datum vystavení receptu. Název léku. Kód Kód léku. Lze vybrat z číselníku léků klávesou F5. Exp.o. D.S. Dny Sledován do Cena poj. Cena pac. Omezení Limit Počet balení. Upřesnění dávkování. Kolik dní má lék při nastavenévm dávkování vydržet. Datum do kdy je lék sledován. Cena pojišťovny. Cena pacienta. Omezení léku. Limit léku. - receptář léků pacienta a lékaře (pro rychlejší výběr léku) - zduplikuje záznam receptu - nastaví počáteční datum pro výpočet "Sledován do" - přepíše vystavený lék na receptu do medikace (volba Ambulance, Medikace) - zobrazí recept detailně 59

66 Kapitola 11. Přehled menu programu - Pojišťovna Pořízení Volba Pojišťovna Pořízení. Pro připomenutí zde uvádíme, jak lze obecně v různých typech dokladů opravovat nebo ubírat záznamy (viz kapitola Základy práce s programem ). Oprava záznamu v dokladu 1. V otevřeném dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) umístěte kurzor na záznam, který budete opravovat. 2. Přejděte do editačního režimu (F4nebo ) 3. Proveďte změny. 4. Ukončete editační režim s uložením změn (Enter na posledním sloupci, F2nebo ). Zrušení záznamu v dokladu 1. V otevřeném dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) umístěte kurzor na záznam, který chcete zrušit. 2. Zrušte záznam kombinací kláves Ctrl-Delete, klávesou F8 nebo tlačítkem. Ve všech dokladech lze zobrazit historii změn kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavičce dokladu nebo na konkrétní položce a zvolit volbu Historie změn(již levým tlačítkem myši) Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT Pořízení, opravy a rušení dokladu Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a prostředky zdravotnické techniky lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutí na ikonu nebo volba Pojišťovna+Pořízení Ambulantní výkony, případně použití zkratky Ctrl-Shift-A. Doklad Zvlášť účtovaná léčiva a PZT pak vyvoláme tlačítkem. 60

67 Přehled menu programu - Pojišťovna Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Do hlavičky nového dokladu se přenesou údaje: Rodné číslo Příjmení a jméno Pojišťovna IČP Var. symbol Odbornost Zákl. diagnóza Ostat. diagnózy Náhrady z karty pacienta z karty pacienta z karty pacienta z přihlášeného uživatele, pracoviště (lze nadefinovat ve volbě Organizační struktura - Konfigurace Organizační struktura) z přihlášeného pracoviště (lze nadefinovat ve volbě Smluvní pracoviště - Konfigurace+Smluvní pracoviště záložka Pracoviště) z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace Organizační struktura) z předešlého dokladu, dnešního záznamu ( Ambulance, Dekurs, Dnešní záznam, Dg. ) z předešlého dokladu nepřenáší se Do těla dokladu se přenesou následující údaje: Datum Dg. aktuální datum z hlavičky dokladu, z předchozího řádku Popis ostatních položek: Název Body Mater. Název výkonu. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Cena přímého materiálu vykázaného výkonu. 61

68 Přehled menu programu - Pojišťovna Odb. Odbornost pracoviště, které zdravotní péči provedlo. K. Kategorie úhrady: N K Pacient Nositel Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky. Cena se vypočte za použití tabulky Hodnota bodu (volba Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace) a zobrazí se v poli Pacient. Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v případě, že pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce dokladu je v Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto Kapitační výkony zahrnout do dávky Úhrada pacientem. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje. Základní diagnóza z hlavičky ambulantního dokladu se přenáší do žádanek, protože se předpokládá, že žádanka se bude týkat stejné diagnózy. Výkony vykázané v ambulantním dokladu se v případě nastavení přepisu ( Konfigurace+Nastavení+Přepisy Výkony ) přepíší do dnešního záznamu v kartě pacienta Převod ambulantních dokladů na nepravidelnou péči Pokud zdravotní pojišťovna uvedená v hlavičce ambulantního dokladu provádí kapitačně výkonovou platbu ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pojišťovna zaškrtnuto Kapitace ) a pacient zadaný v hlavičce není registrovaný (nemá ve své kartě záznam o registraci) a nebyl k danému ambulantnímu dokladu založen doklad Zvlášť účtovaná léčiva a PZT pak se při tvorbě dávek ( Pojišťovna Dávky ) tento doklad převede na doklad Vykazování výkonů nepravidelné péče. Tuto vlastnost programu doporučujeme plně využívat a zakládat u kapitačně výkonové platby pouze ambulantní doklady a rozdělení dokladů na nepravidelnou péči svěřit programu Vyúčtování výkonů v ambulantní péči 1. Otevřete okno Ambulantní doklad například pomocí ikony. V případě, že je založeno více dokladů pro daného pacienta, zobrazí se okno Doklady se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad. 2. Vyplňte hlavičku dokladu. Zápis do jednotlivých editačních polí lze v smysluplných případech provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Rychlý odchod z hlavičky lze provést stisknutím klávesy Šipka dolů. 62

69 Přehled menu programu - Pojišťovna 3. Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka. Přechod na sloupec Odb. (Odbornost), K (Kategorie úhrady), Pacient (Doplatek pacienta) je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba pacienta za provedený výkon. V případě zápisu K (kapitační výkon) do pole K v řádku dokladu se tento řádek nezařadí do dávky (v případě nenastavené volby Kapitační výkony zahrnout do dávky v konfiguraci dané smluvní pojišťovny) a jeho hodnota se nezapočte do příslušné faktury. 4. Zavřete okno Ambulantní doklady Zvlášť účtovaná léčiva a PZT 1. V otevřeném ambulantním dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) stiskněte tlačítko. Otevře se okno Léčiva a PZT. 2. Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka. 3. Přechod na jiné sloupce je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba pacienta za podaný lék. 4. Zavřete okno Léčiva a PZT. 5. Zavřete okno Ambulantní doklad Nepravidelné péče Pořízení dokladu Nepravidelná péče (Vyúčtování výkonů nepravidelné péče) lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a stisk tlačítka, přes menu Pojišťovna+Pořízení Nepravidelná péče nebo také klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-N. V případě, že je založeno více dokladů pro danou pojišťovnu, zobrazí se okno Doklady se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad. 63

70 Přehled menu programu - Pojišťovna Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Popis okna : Pojišťovna IČP Odbornost Var Datum Rodné číslo Výkon Dg. Náh. Název Body Mater. Kód smluvní zdravotní pojišťovny pacienta, které bude provedená zdravotní péče vykázána. Identifikační číslo pracoviště. Odbornost pracoviště ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pracoviště ). symbol Variabilní symbol pracoviště ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pracoviště ). Aktuální datum. Rodné číslo pacienta. Kód výkonu provedené zdravotní péče ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pracoviště). Diagnóza. Kód náhrady. Název výkonu. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Cena přímého materiálu vykázaného výkonu. K. Kategorie úhrady: N K Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky. Cena se vypočte za použití tabulky Hodnota bodu (volba Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace) a zobrazí se v poli Pacient. Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v případě, že pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce dokladu je v Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto Kapitační výkony zahrnout do dávky. 64

71 Přehled menu programu - Pojišťovna Pacient Nositel Úhrada pacientem. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje. Výkony Výkony vykázané v dokladu nepravidelná péče se v případě nastavení přepisu ( Konfigurace, Nastavení, Přepisy, Výkony ) přepíší do dnešního záznamu v kartě pacienta Poukaz na vyšetření / ošetření Pořízení dokladu Poukaz na vyšetření / ošetření a dokladu Zvlášť účtovaná léčiva a PZT lze provést (při již vyhledaném pacientu) například stiskem tlačítka nebo Pojišťovna+Pořízení Poukaz na vyšetření / ošetření Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Hlavička dokladu je rozdělena na dvě části Požaduje a Provedl. Do části Požaduje vyplňte údaje o odesílajícím lékaři ze žádanky Poukaz na vyšetření ošetření. Do části Provedl vyplňte údaje o lékaři, který vyšetření provedl. Do hlavičky nového dokladu se přenesou údaje: Rodné číslo Příjmení a Jméno Datum z karty pacienta z karty pacienta opsat ze žádanky 65

72 Přehled menu programu - Pojišťovna IČP (Požaduje) Odbornost (Požaduje) Var. symbol (Pož.) Pojišťovna IČP (Provedl) Var. symbol opsat ze žádanky (pokud vyberete lékaře z číselníku okolních lékařů, tak se automaticky doplní IČP, Odbornost, Variabilní symbol, Jméno lékaře) opsat ze žádanky opsat ze žádanky z karty pacienta z přihlášeného uživatele, pracoviště ( Konfigurace, Organizační struktura ) z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pracoviště ) Odbornost (Provedl) z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace, Organizační struktura ) Zákl. diagnóza Ostat. diagnózy Náhrady z předešlého dokladu, dnešního záznamu z předešlého dokladu nepřenáší se Do těla dokladu se přenesou následující údaje: Datum Dg. aktuální datum z hlavičky dokladu, z předchozího řádku Popis ostatních položek: Výkon Kód výkonu provedené zdravotní péče. Poč. Počet. Nabízí se 1. Název Body Body Mater. Název výkonu. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Cena materiálu vykázaného výkonu. K. Kategorie úhrady: N K Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky. Cena se vypočte za použití tabulky Hodnota bodu (volba Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace) a zobrazí se v poli Pacient. Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v případě, že pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce dokladu je v Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto Kapitační výkony zahrnout do dávky. 66

73 Přehled menu programu - Pojišťovna Pacient Nositel Úhrada pacientem. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje. Základní diagnóza z hlavičky poukazu na vyšetření / ošetření se přenáší do žádanek, protože se předpokládá, že žádanka se bude týkat stejné diagnózy. Výkony vykázané v poukazu na vyšetření / ošetření se v případě nastavení přepisu ( Konfigurace, Nastavení, Přepisy, Výkony ) přepíší do dnešního záznamu v kartě pacienta. Pořízení dokladu Zvlášť účtovaná léčiva a PZT se provádí z otevřeného poukazu na vyšetření / ošetření stiskem tlačítka. Pořízení dokladu Poukaz na vyšetření / ošetření 1. Otevřete okno Poukaz na vyšetření / ošetření například ikonou. V případě, že je založeno více dokladů pro daného pacienta, zobrazí se okno Doklady se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad. 2. Vyplňte hlavičku dokladu. Zápis do jednotlivých editačních polí lze v smysluplných případech provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Rychlý odchod z hlavičky lze provést stisknutím klávesy Šipka dolů. 3. Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Založení nového řádku se provádí automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, Insert nebo tlačítka. Přechod na sloupec Odb. (Odbornost), K (Kategorie úhrady), Pacient (Doplatek pacienta) je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba pacienta za provedený výkon. V případě zápisu K (kapitační výkon) do pole K v řádku dokladu se tento řádek nezařadí do dávky (v případě nenastavené volby Kapitační výkony zahrnout do dávky v konfiguraci dané smluvní pojišťovny) a jeho hodnota se nezapočte do příslušné faktury. 4. Zavřete okno Poukaz na vyšetření / ošetření. Pořízení dokladu Zvlášť účtovaná léčiva a PZT 1. V otevřeném poukazu na vyšetření / ošetření (alespoň jeden vyplněný řádek) stiskněte tlačítko. Otevře se okno Léčiva a PZT. 67

74 Přehled menu programu - Pojišťovna 2. Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí automaticky po stisknutí klávesy Fnter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka. 3. Přechod na jiné sloupce je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v řádku dokladu, se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba pacienta za podaný lék. 4. Zavřete okno Zvlášť účtována léčiva a prostředky zdravotnické techniky. 5. Zavřete okno Poukaz na vyšetření / ošetření Vyúčtování cest lékaře Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutím na ikonu nebo Pojišťovna+Pořízení Vyúčtování cest lékaře, případně klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-C. Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Popis okna Vyúčtování cest lékaře : Pojišťovna IČP Odbornost Kód zdravotní pojišťovny, které budou cesty lékaře vykazovány. Identifikační číslo pracoviště, které cesty vykazuje. Odbornost pracoviště, které cesty vykazuje. 68

75 Přehled menu programu - Pojišťovna Variabilní symbol Kód dopravy Datum Rodné číslo Odj. Příj. Cíl Dg. Náh. Km Paušál Nositel Variabilní symbol pracoviště, které cesty vykazuje. Smluvní kód dopravy pracoviště, které cesty vykazuje. Datum provedené cesty. Rodné číslo pacienta, kterého lékař navštívil. Čas odjezdu lékaře na cestu. Čas příjezdu lékaře z cesty. Cíl cesty lékaře. Diagnóza. Kódy náhrad za zdravotní péči. Ujeté kilometry. Cena. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje Stomatologický ambulantní doklad Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutím na ikonu nebo Pojišťovna+Pořízení Stomatologický ambulantní doklad, případně klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-S. Přenesení údajů a popis okna Stomatologický ambulantní doklad : Rodné číslo Příjmení a jméno Pojišťovna z karty pacienta z karty pacienta z karty pacienta 69

76 Přehled menu programu - Pojišťovna IČP Var. symbol Odbornost Zákl. diagnóza Ostat. diagnózy Náhrady z přihlášeného uživatele, pracoviště ( Konfigurace, Organizační struktura ) z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pracoviště ) z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace, Organizační struktura ) z předešlého dokladu, dnešního záznamu z předešlého dokladu nepřenáší se Do těla dokladu se přenesou následující údaje: Datum aktuální datum Poč. počet, nabídne se 1 Dg. z hlavičky dokladu, z předchozího řádku Popis ostatních položek: Výkon Kód výkonu provedené zdravotní péče. Lok. Lokalizace zubu. Možnost výběru z číselníku pomocí klávesy F5. Název Body Mater. Název výkonu. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Cena materiálu vykázaného výkonu. Odb. Odbornost pracoviště. Možnost výběru pomocí klávesy F5. K. Kategorie úhrady: N K Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky. Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v případě, že pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce dokladu je v Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto Kapitační výkony zahrnout do dávky. Pacient Nositel Úhrada pacientem. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje. Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. 70

77 Přehled menu programu - Pojišťovna Zruší se celý otevřený doklad. Zadání Stomatologických výrobků Kliknutím na volbu otevřete okno Stomatologické výrobky. Popis většiny položek je stejný jako v předchozích případech. Skup. Kódy skupiny léčiv a PZT. Možnost výběru přes klávesu F5. Kód MJ Pojišťovna Pacient Kód stomatologického výrobku (opět možnost volby přes F5). Měrná jednotka. Cena placená pojišťovnou. Cena hrazená pacientem. Nejfrekventovanější stomatologické výrobky lze uložit do zvláštní tabulky přes volbu Přehled dokladů, faktur a předepsaných PZT Volbou Pojišťovna, Přehled dokladů, Pojišťovna, Přehled faktur a Pojišťovna, Přehled předepsaných ZP se nám otevře okno s přehledem všech vytvořených dokladů, faktur nebo předepsaných zdravotních pomůcek. Tlačítkem lze v okně zobrazit filtrovací nastavení pro upřesnění zobrazovaných dokladů. Podle jeho vyplnění se vám zobrazí pouze požadované doklady. 71

78 Přehled menu programu - Pojišťovna Z přehledu dokumentů (faktur nebo předepsaných PZT) lze požadovaný doklad vyvolat v levé horní části. Pís- dvojitým kliknutím myši na něj. U dokladů také tlačítkem meno se mění podle aktuálně zvoleného dokladu Přehled Faktur Přehled faktur s momožností filtrace podle zadaných podmínek. Přes tlačítko Panel lze nastavit podmínky pro zobrazení požadovaných faktur a po aplikaci filtru se zobrazí příslušné faktury v tabulce Tvorba dávek Tvorba původní a opravné dávky dokladů na disketu nebo na papír. Vystavení průvodního listu dávky a průvodního listu diskety. Vystavení faktury. 72

79 Přehled menu programu - Pojišťovna K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v počítači. Pořízené doklady se ukládají jakoby do zásuvky s označením Neodeslané doklady. Při tvorbě dávek se doklady z této zásuvky seřadí do dávek a přesunou do zásuvky s označením Odeslané doklady. Existují tedy dvě zásuvky s doklady. Jedna s doklady ještě neodeslanými (nezúčtovanými) a jedna s doklady odeslanými (zúčtovanými). Jednotlivé doklady lze ze zásuvky s označením Odeslané doklady vyjmout a pod původním nebo novým číslem (ale s původním datem pořízení) zařadit do zásuvky Neodeslané doklady. Zde mohou být doklady opraveny, popřípadě přesměrovány na jinou pojišťovnu. Dávky dokladů se tvoří pouze z dokladů uložených v zásuvce s označením Neodeslané doklady. Číslování dokladů Každá smluvní pojišťovna má v daném roce svoji číselnou řadu dokladů, dávek a disket. První číslo dokladu, dávky a diskety se nastaví po instalaci programu ve volbě Smluvní pracoviště ( Konfigurace Smluvní pracoviště). Pak se číslování v rámci roku provádí automaticky. Přidělení čísla dokladu probíhá až při tvorbě dávek. V okamžiku pořízení tedy doklad ještě nemá žádné číslo přiděleno. Do číslování dokladů a dávek lze provést zásah při tvorbě dávky ( Pojišťovna Tvorba Dávek ). Program nabízí číslo dokladu a dávky o 1 vyšší než číslo posledního vyúčtovaného dokladu a dávky. Tato čísla lze zvýšit. Do automatického číslování disket není možno provést zásah. Při tvorbě dávky na papír se vzhledem k číslování dávek a disket postupuje, jako by dávka byla tvořena na disketu. Dávku dokladů lze vytvořit Na disketu nebo Na papír. V případě vytvoření dávky dokladů Na disketu předáváme pojišťovně disketu (diskety) s dávkou (dávkami) dokladů, průvodní list dávky (listy dávek), průvodní list diskety (disket) a fakturu. V případě vytvoření dávky dokladů Na papír předáváme pojišťovně průvodní list dávky (dávek), vytištěnou dávku (vytištěné dávky) dokladů a fakturu. 1. Proveďte volbu Pojišťovna Dávky. Otevře se okno Dávky výběr dokladů. 73

80 Přehled menu programu - Pojišťovna 2. V okně Dávky výběr dokladů vyberte pojišťovnu, které chcete provést vyúčtování. 3. V části Do dávek zahrnout zaškrtněte typy dokladů, které mají být do dávky zahrnuty. 4. V části IČP a odbornost zaškrtněte ta IČP a odbornosti, pro která chcete dávky vytvořit. Standardně jsou zaškrtnuta všechna IČP dané smluvní pojišťovny. 5. V části Doklady zvolte jaký druh dokladů chcete zahrnout do dávky (původní / opravné nebo původní i opravné). Podle této volby se ze všech nevyúčtovaných zaškrtnutých dokladů vyberou do dávky pouze doklady se zvoleným charakterem. 6. Zadejte účetní období, ve kterém se budou dávky tvořit. 7. V případě potřeby změňte číslo dokladu. Doklady budou očíslovány počínaje zadaným číslem. 8. V případě potřeby změňte číslo dávky. Vytvářené dávky budou očíslovány počínaje zadaným číslem. 9. Stiskněte tlačítko OK. Provede se příprava dat pro tvorbu dávek a kontrola dokladů. Otevře se okno Tvorba dávek. 74

81 Přehled menu programu - Pojišťovna 10. Zadejte, kam bude dávka vystupovat. Výstup na disketu - Dávka bude zapsána na disketu. Výstup na papír - Dávka vystoupí ve formě tištěných dokladů. 11. Zadejte charakter dávky. Tato volba ovlivní pouze zápis příznaku charakteru dávky na disketu. Výběr dokladů vstupujících do dávky není touto volbou ovlivněn Provedou se následující kontroly v nevyúčtovaných dokla- Stiskněte tlačítko dech: Kontrola rodných čísel. Chyba vznikne v případě, že rodné číslo se čtyřmístným zakončením není dělitelné číslem 11 nebo v případě, že datum zachycené v rodném čísle není smysluplné. Kontrola diagnóz. Chyba vznikne v případě, že diagnóza není nalezena v číselníku diagnóz nebo v případě, že je zadán trojmístný kód diagnózy a existuje čtyřmístný. Kontrola data vystavení dokladu Poukaz na vyšetření / ošetření. Chyba vznikne, když Datum v hlavičce dokladu (datum požadavku) je vyšší než datum Vytvořit dávky do: v okně Tvorba dávek. Kontrola IČP žadatele v hlavičce dokladu Poukaz na vyšetření / ošetření. Chyba vznikne, když je naplněn číselník žadatelů ( Pojišťovna+Číselníky Žadatelé ) a IČP žadatele z hlavičky dokladu není v tomto číselníku nalezeno. Kontrola vyplnění hlavičky dokladu Ústavní péče. Chyba vznikne, když není vyplněn některý z údajů Doporučení, Datum přijetí, Ukončení, Datum ukončení. Kontrola označení nové nebo pokračující hospitalizace v dokladu Ústavní péče. Chyba vznikne, když není vykázán kód nebo 00881, případně je těchto kódů vykázáno více než jeden. 75

82 Přehled menu programu - Pojišťovna Kontrola správného vykázání kódů ošetřovacích dní v dokladu Ústavní péče. Chyba vznikne, když počet vykázaných kódů ošetřovacích dní je jiný než délka hospitalizace nebo když v jednom dni je vykázáno více kódů ošetřovacích dní. Kontrola přesahu vykázaných výkonů přes období hospitalizace v dokladu Ústavní péče. Chyba vznikne, když je vykázán výkon, jehož datum je menší než začátek hospitalizace nebo větší než konec hospitalizace Stiskněte tlačítko. Spustí se vlastní tvorba dávek. V případě výstupu na disketu se dávky nahrají na disketu a vyúčtovaná data se přesunou do archívu. Stiskněte tlačítko. Vytiskněte si průvodní list dávky a průvodní list diskety. V případě výstupu Na papír zde můžete vytisknout i jednotlivé vyúčtované doklady. 15. Zvolte, zda chcete vytvořit fakturu včetně kapitační platby (pole Vytvořit fakturu včetně kapitační platby) a stiskněte tlačítko. 16. Otevře se okno Faktura, kde je možné prohlížet a opravovat obsah faktury. Peněžní ústav se nabídne z volby Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pojišťovna, Bankovní účet. Při výpočtu výše fakturované částky se použije hodnota bodu, degresní koeficient a popřípadě kapitační paušál zadaný ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace. 17. Tisk faktury proveďte stisknutím tlačítka Faktury Zobrazení archivu faktur. Oprava faktury. Tisk faktury. Oprava a tisk faktury 1. Proveďte volbu Pojišťovna Faktury. Otevře se okno Faktury výběr pojišťovny. 2. Vyhledejte pojišťovnu, rok a fakturu. 3. Stiskněte tlačítko. 4. Otevře se okno Faktura, kde je možné prohlížet a opravovat obsah faktury. Peněžní ústav se nabídne z volby Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pojišťovna, Bankovní účet. Při výpočtu výše fakturované částky se použije hodnota bodu, degresní koeficient a popřípadě kapitační paušál zadaný ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace. 76

83 Přehled menu programu - Pojišťovna Protokoly portálů Možnost zobrazení a filtrace podle zadaných kritérií protokolů portálů zdravotních pojišťoven. Protokoly vznikají při odeslání vytvořené dávky přes internet přímo z programu Číselníky Volba číselníků ( Pojišťovna Číselníky) obsahuje další podvolby, přes které lze manipulovat s různými druhy číselníků používaných v rámci programu Medicus. V následujících podkapitolách budou jednotlivé podvolby číselníků dále rozebrány Číselníky VZP a jejich aktualizace Volba Pojišťovna+Číselníky Číselníky VZP. 77

84 Přehled menu programu - Pojišťovna - otočí výběr číselníků (nevybrané označí a obráceně) - načte záznamy do vybraných číselníků (viz aktualizace číselníků níže) - změní datum Platnost od vybraných číselníků - zruší položky vybraných číselníků k zadanému datu - zruší všechny záznamy vybraných číselníků Číselníky VZP jsou obecně distribuovány v jednotlivých souborech, kde každý soubor je identifikovatelný jménem souboru a příponou jména souboru. Jméno souboru je shodné s názvem číselníku, který je v něm uložen a přípona názvu souboru udává podle konvencí VZP číslo verze číselníku. Program Medicus potřebuje nahlížet do těchto číselníků VZP. Podle nich kontroluje zadávané hodnoty (např. kontrola existence kódu při pořizování), přebírá z nich určitá data (např. počet bodů a cenu přímého materiálu), umožňuje jejich prohlížení a tisky. Program umožňuje pracovat s více verzemi číselníků VZP současně. Například pří zápisu kódu výkonu do dokladu se podle datumu uvedeného v řádku vybere právě platná verze číselníku a z ní se převezme počet bodů a cena přímého materiálu. To znamená, že v jednom dokladu se může používat i více verzí číselníku najednou. Datum platnosti verze číselníku od se zadává při nahrávání číselníku. Ukončení platnosti číselníku provede program automaticky po nahrání nové verze číselníku Aktualizace číselníků VZP 1. Proveďte volbu Pojišťovna+Číselníky Číselníky VZP 2. Označte číselníky, které chcete načíst, pokud všechny, stiskněte tlačítko Otoč. 3. Stiskněte tlačítko Načti. 4. Zobrazí se okno s možností výběru, odkud se číselníky načtou: 78

85 Přehled menu programu - Pojišťovna 5. Zvolte způsob aktualizace a potvrďte tlačítkem OK. 6. Podle druhu aktualizace následuje případné stáhnutí nových číselníků a jejich aktualizace v rámci programu Medicus. Věnujte pozornost informačním oknům zobrazovaným podle zvoleného druhu aktualizace. Po stáhnutí čísleníků se ještě zobrazí okno s výběrem číselníků pro vlastní instalaci. Potvrďte jej, případně čísleníky ještě upřesněte. 7. Po aktualizaci čísleníků můžete zavřít okno formuláře Zdravotní pojišťovny Volba Pojišťovna+Číselníky Zdravotní pojišťovny. Možnost editace, opravy a rušení v seznamu zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny se nabízejí při vyplňování různých dokladů a formulářů v rámci programu Medicus Hodnota bodu a kapitace Volba Pojišťovna+Číselníky Hodnota bodu a kapitace. 79

86 Přehled menu programu - Pojišťovna Seznam hodnot bodu pro jednotlivé smluvní zdravotní pojišťovny. Hodnota bodu uvedená v seznamu je použita pro přepočet údajů uvedených v bodech na Kč při tvorbě dokladů, dávek dokladů, sestav a faktur. Kapitační paušál a degresní koeficient uvedený v seznamu je použit pro výpočet kapitační platby. V případě nutnosti lze do seznamu hodnot bodů zapsat i více hodnot pro každou zdravotní pojišťovnu. Při přepočtu bodů na Kč se potom uplatní ta hodnota, která svým datem platnosti odpovídá datu provedení daného výkonu. Zadáte-li do pole Odbornost kód odbornosti, bude tato položka platit pouze pro doklady, jejichž hlavní odbornost je rovna zadané odbornosti. Není-li v poli Odbornost kód odbornosti uveden, položka platí pro všechny doklady dané pojišťovny Kódy dopravy Volba Pojišťovna+Číselníky Kódy dopravy. Seznam kódů dopravy s uvedením způsobu výpočtu ceny cesty uvedené například v dokladu Vyúčtování cest lékaře. Při zadávání nového záznamu lze využít výběr z čísleníku smluvních pojištoven, odbornosti a dopravy. Při založení nebo editaci záznamu se příslušné číselníky vyvolají klávesou F Denní definovaná dávka Volba Pojišťovna+Číselníky Denní definovaná dávka Žadatelé Možnost nastavení denní definované dávky u příslušných léků. Volba Pojišťovna+Číselníky Žadatelé. 80

87 Přehled menu programu - Pojišťovna Seznam všech IČP a odborností v ČR dodaný na požádání zdravotní pojišťovnou. Je-li tento seznam k dispozici je možné provést při tvorbě dávek i kontrolu na IČP žadatele v hlavičce dokladu Poukaz na vyšetření / ošetření. Případná chyba při kontrole vznikne, když je naplněn tento číselník žadatelů a IČP žadatele z hlavičky dokladu není v tomto číselníku nalezeno Cenová pásma Volba Pojišťovna+Číselníky Cenová pásma Ceníky Možnost definování skupin pro cenová pásma (například tuzemci, cizinci). Použitelné při přímých platbách pacientů. Volba Pojišťovna+Číselníky Ceníky. Možnost úprav ceníků výkonů, léčivých přípravků, zdravotnické techniky atd. Podrobněji viz další podkapitoly Ceník výkonů Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Výkony. Vlastní ceník výkonů obsažených v číselníku výkonů VZP. Cena výkonu může být do číselníku zadána z klávesnice nebo vypočtena. Položka ceníku výkonů se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky ceníku. Pokud je cena výkonu pro příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě. 81

88 Přehled menu programu - Pojišťovna Hromadné naplnění ceníku výkonů se provede přes tlačítko. Otevře se okno Nastavte požadované podmínky a stiskněte tlačítko OK pro naplnění ceníku smluvními výkony. Pro nastavení vlastních cen vybraných výkonů můžete použít tlačítko. Po zadání podmínek v okně výpočtu cen a potvrzení tlačítkem Vypočti se provede požadovaný výpočet. Vlastní cena výkonu = body x K1 + přímý materiál x K2 + spotřebovaný čas x K3. Body x K1 Přímý materiál x K2 Spotřebovaný čas x K3 Do ceny výkonu zahrnout položku Počet bodů náležících výkonu x Hodnota bodu daná vlastní kalkulací Do ceny výkonu zahrnout položku Přímý materiál náležící výkonu x Koeficient daný vlastní kalkulací, upravující cenu přímého materiálu. Do ceny výkonu zahrnout položku Spotřebovaný čas náležící výkonu" x "Práce lékaře vyjádřená v Kč/min Výběr podle podmínek: Všechny výkony Výkony pojišťovny Platné dne Desetníky Koruny Výpočet bude proveden pro všechny výkony uvedené v seznamu. Výpočet bude proveden jen pro položky, které mají zadaný určitý kód pojišťovny. Výpočet bude proveden jen pro položky, platné zadaného dne. Vlastní cena výkonu bude zaokrouhlena na desetníky. Vlastní cena výkonu bude zaokrouhlena na koruny. 82

89 Přehled menu programu - Pojišťovna Tlačítkem se zruší všechny výkony v ceníku výkonů Hromadně vyráběné léčivé přípravky Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Hromadně vyráběné léčivé přípravky. Vytváření a prohlížení vlastního ceníku hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP). Položka ceníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena přípravku pro příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě Individuálně připravované léčivé přípravky Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Individuálně připravované léčivé přípravky. Vytváření a prohlížení ceníku individuálně připravovaných léčivých. Položka ceníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena přípravku pro příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě Prostředky zdravotnické techniky Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Prostředky zdravotnické techniky. Vytváření a prohlížení ceníku prostředků zdravotnické techniky (PZT). Položka ceníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena prostředku pro příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě Nestandardní výkony Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Nestandardní výkony. Vytváření a prohlížení ceníku nestandardních výkonů. Zdravotnické zařízení může provádět vlastní výkony, které zdravotní pojišťovny nehradí a jsou nabízeny pacientovi k úhradě. Položka ceníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky ceníku. Při použití této položky v dokladu bude mít tato položka příznak N (nehrazeno zdravotními pojišťovnami). Tento řádek nevstoupí do dávky. Cena výkonu bude nabídnuta pacientovi k úhradě. V horní části okna je k dispozici několik tlačítek. Tlačítkem s možností nastavení výpočtu cen nestandardních výkonů. se zobrazí okno 83

90 Přehled menu programu - Pojišťovna Tlačítkem je možné zrušit ukončené položky k určitému datu a tlačítkem můžeme spustit průvodce pro převzetí ceníku z minulého období s možností nastavení platnosti, cenového pásma, kódu, případně zda chceme přebrat všechny položky nebo položky s ukončenou nebo neukončenou platností. Pro filtrování záznamů můžeme použít klasické tlačítko Nestandardní léčiva Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Nestandardní léčiva. Vytváření a prohlížení ceníku nestandardních léčiv. Podobně jako lze definovat vlastní nestandardní výkony lze také definovat vlastní nestandardní léčiva Stomatologické výrobky - ordinace Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Stomatologické výrobky - ordinace. Vytváření a prohlížení ceníku stomatologických výrobků u ordinace. Možnost nastavení ceny stomatologických výrobků u konkrétní ordinace Stomatologické výrobky - laboratoř Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Stomatologické výrobky - laboratoř. Vytváření a prohlížení ceníku stomatologických výrobků u laboratoře. Možnost nastavení ceny stomatologických výrobků u konkrétní laboratoře Stomatologické výrobky - standardní ceny Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Stomatologické výrobky - standardní ceny. Prohlížení ceníku stomatologických výrobků. K možnost zrušení ukončených položek k určitému datu v ceníku stomatologických výrobků použijeme tlačítko Import ceníku Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Import ceníku. Spustí se průvodce importem ceníku, který je popsán v samostatné podkapitole "Import ceníku". 84

91 Přehled menu programu - Pojišťovna Změnové číselníky Výkony Volba Pojišťovna+Číselníky Změnové číselníky. Vytváření a prohlížení změnového číselníku výkonů. Jednotlivé zdravotní pojišťovny se mohou od sebe navzájem lišit úhradou za stejný výkon. Ve změnovém číselníku výkonů jsou zachyceny změny v úhradách jednotlivými zdravotními pojišťovnami oproti úhradě VZP. Položka změnového číselníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena výkonu vyšší než úhrada pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě. Volba Pojišťovna+Číselníky+Změnové číselníky Výkony. Tlačítko slouží k naplnění číselníku smluvními výkony. V zobrazeném okně je možné nastavit podmínky pro naplnění číselníku. Tlačítko položky rušit. otevře okno s možností nastavení data a dané pojišťovny, u které se budou Číselníky HVLP, IPLP, PZT a stomatologických výrobků Pod volbou Pojišťovna+Číselníky Změnové číselníky najdeme také změnové číselníky hromadně vyráběných léčivých prostředků (HVLP), individuálně připravovaných léčivých prostředků (IPLP), prostředků zdravotnické techniky (PZT) a stomatologických výrobků. Platí zde totéž, co bylo řečeno obecně o změnových číselnících. 85

92 Přehled menu programu - Pojišťovna Kontrola výkonů dle věku Volba Pojišťovna+Číselníky Kontrola výkonů dle věku. Tabulka kontroly použití výkonů vázaných na věk pacienta. Při použití daného výkonu v dokladech pro danou pojišťovnu bude při nesouladu věku pacienta (sloupce Věk) vydáno upozornění o nevhodnosti použití výkonu. Tlačítko slouží ke smazání všech záznamů v tabulce Nepovolené kombinace výkonů Volba Pojišťovna+Číselníky Nepovolené kombinace výkonů. Některé kombinace výkonů nelze dle metodiky VZP v daném časovém období vykázat. Zde je možné definovat tyto nepovolené kombinace výkonů v dokladech. Při zápisu daného kódu výkonu do dokladu bude kontrolováno, zda v daném časovém období (v rámci jednoho dne nebo určeného počtu měsíců) zpět od data pořízení, již nebyl pacientovi v tomtéž druhu dokladu vykázán kód, který blokuje použití prěvě zapisovaného kódu Povolené četnosti výkonů Volba Pojišťovna+Číselníky Povolené četnosti výkonů. Definice maximální četnosti jednotlivých vykazovaných výkonů za určité období. Při zápisu daného kódu výkonu do dokladu bude kontrolováno, zda v časovém období od data uvedeného v řádku dokladu daném součtem položek Roky, Měsíce a Dny, nebyl překročen maximální povolený počet výkonů, definovaný v položce Četnost. Je-li sloupec Kal. (kalendářní rok) zaškrtnut, znamená to, že kontrola četnosti se bude provádět pouze v rámci právě probíhajícího kalendářního roku. Tlačítkem lze číselník naplnit smluvními výkony podle zadaných podmínek v okně, které se nám otevře. Můžeme určit zda chceme všechny výkony nebo jen určité pojišťovny, 86

93 Přehled menu programu - Pojišťovna odbornost, kategorii nebo platné daného dne. Tlačítkem zrušit všechny záznamy. můžeme po potvrzení Zkratky kódů a výkonů Volba Pojišťovna+Číselníky Zkratky kódů a výkonů. Definice zkratky a popisu jednotlivých smluvních výkonů. Používání zkratek může přispět k urychlení zápisu výkonů do dokladu a rovněž umožňuje provedení automatického zápisu kódu výkonu včetně definovaného popisu do dekursu. To lze s výhodou využít v případě, kdy kód výkonu nedostatečně identifikuje provedený úkon a lékař chce mít v textu dekursu přesný popis provedeného úkonu. Popis sloupečků v tabulce: Zkratka Kód Dg. Popis Název Zkratka, kterou se bude položka do dokladu zadávat. Kód položky převzatý z daného číselníku. Diagnóza, která se nabídne v daném dokladu při zadání zkratky. Popis, který se v případě zadání zkratky do dokladu (povolení přepisu "Konfigurace, Nastavení, Přepisy ") přepíše do dekursu. Název položky převzatý z daného číselníku. Tlačítkem lze číselník naplnit smluvními výkony podle zadaných podmínek v okně, které se nám otevře. Můžeme určit zda chceme všechny výkony nebo jen určité pojišťovny, odbornost, kategorii nebo platné daného dne. Tlačítkem můžeme po potvrzení zrušit všechny záznamy Import ceníku Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Import ceníku. Ceníky Stomatologické výrobky - laboratoř, Stomatologické výrobky - ordinace, Nestandardní výkony, Nestandardní léčiva, 87

94 Přehled menu programu - Pojišťovna lze exportovat/importovat. Volbou import ceníku se spustí jednoduchý průvodce importem/exportem ceníků. Chcete-li si vytvořit vlastní ceníky, například v Excelu, doporučujeme provést nejdříve export ceníku z programu Medicus do souboru CSV (je nabízen pro export standardně). I když je v programu Medicus ceník ještě nenaplněn, vytvoří se vám v souboru hlavička (pojmenování sloupců) a po otevření v Excelu již můžete do příslušných sloupečků doplňovat data. Nemáte-li k dispozici program Medicus pro vytvoření exportovaného souboru, můžete si v Excelu pojmenovat sloupce jak bude uvedeno dále, vyplnit daty a uložit opět jako CSV soubor, který budete moci do programu Medicus naimportovat. Pojmenování sloupců: Kód; Lab.; Poj.; Pásmo; Platí od; Platí do; Čas; Materiál; Cena; Skupina; Název; Př.1; Př.2; Př.3; Př.4; DPH; S daní Export aktuálního ceníku do souboru 1. Ve spuštěném průvodci zatrhněte volbu exportu a stiskněte tlačítko Další. 2. Zobrazí se výběr ceníku pro export, kde můžeme kliknutím zvolit, který ceník chceme z programu Medicus exportovat. Zvolte ceník pro export a klikněte opět na Další. 3. V tomto kroku musíte upřesnit uložení exportovaného souboru. Do pole pro umístění souboru zadejte cestu kam se má soubor uložit (včetně jeho jména). Samozřejmě můžete použít pro vyvolání okna operačního systému, ve kterém zvolíte příslušný adresář a napíšete název souboru (exportovaného ceníku) pro uložení. Výběr adresáře a souboru potvrdíte tlačítkem Otevřít a pokračujete tlačítkem Další. 4. Zobrazí se náhled na příslušný ceník, který má být exportován. Data v náhledu můžete změnit, aniž by se tato změna projevila v původních datech. Pokračujte tlačítkem Další. 5. Zobrazí se potvrzující zpráva, zda chcete ceník opravdu přenést (v našem případě exportovat. Klikněte na Ano. 88

95 Přehled menu programu - Pojišťovna 6. V okně průvodce se zobrazí přehled o průběhu exportu. Můžete se vrátit tlačítkem Předchozí do kroku pro výběr dalšího číselníku nebo můžete průvodce ukončit tlačítkem Zavřít Aktualizace ceníku z jiného datového zdroje (import) Při importu se záznamy přidají do příslušného ceníku. Nedojde tedy ke ztrátě (přepsání) původních záznamů. Dojde-li k duplicitě, pak se původní záznam v ceníku ukončí k nové platnosti importovaného záznamu. Nechcete-li importovat duplicitní kódy, v příslušném kroku u importu nezatrhnete možnost Ukončit platnost duplicitních kódů. 1. Ve spuštěném průvodci zatrhněte volbu aktualizace a stiskněte tlačítko Další. 2. V průvodci importem se zobrazí nastavení pro výběr ceníku. 3. Zvolte druh ceníku, který chcete importovat a zkontrolujte zda chcete ponechat automaticky nabízené aktuální datum platnosti od příslušného ceníku a zda ukončit platnost duplicitních kódů. Pokračujte stisknutím tlačítka Další. Pokud má importovaný výkon svou vlastní platnost použije se tato. Pokud ne, použije se datum platnosti od, které se nastaví zde v průvodci importem Archív 4. Nastavte cestu k souboru typu CSV (příslušný ceník), který chcete importovat do programu a pokračujte tlačítkem Další. 5. Zobrazí se náhled na importovaný ceník (pokud chcete, lze zde provést změny, aniž by to ovlivnilo zdrojový soubor). Pokračujte tlačítkem Další. 6. Otázku Opravdu si přejete ceník přenést? potvrďte tlačítkem Ano. 7. Zobrazí se informace o průběhu přenosu. Průvodce můžete ukončit tlačítkem Zavřít nebo se tlečítkem Předchozí vrátit na začátek a pokračovat v dalším importu Archív disket vrácení posledního vyúčtování 1. Proveďte volbu Pojišťovna+Archív Archív disket. Otevře se okno Archív - Výběr pojišťovny. 89

96 Přehled menu programu - Pojišťovna 2. Do pole Archív z roku zadejte rok, jehož archív chcete otevřít. 3. Vyberte pojišťovnu, které byla hledaná disketa zaslána a stiskněte tlačítko. Otevře se okno Archív odeslaných disket pro pojišťovnu xxx a IČZ yyy. 4. Vyberte volbu Vrátit poslední. 5. Zobrazí se okno Potvrzení. Na otázku Opravdu chcete vrátit poslední vyúčtování odpovězte stlačením tlačítka Ano. 6. Všechny doklady z dávek obsažených v posledním vyúčtování se vrátí mezi doklady neodeslané bez čísla dokladu Archív dávek vytvoření duplikátu diskety 1. Proveďte volbu Pojišťovna+Archív Archív dávek. Otevře se okno Archív - Výběr pojišťovny. 2. Do pole Archív z roku zadejte rok, jehož archív chcete otevřít Vyberte pojišťovnu, které byla hledaná disketa zaslána a stiskněte tlačítko. Otevře se okno Archív odeslaných dávek pro pojišťovnu xxx a IČZ yyy. Vyhledejte disketu, jejíž duplikát chcete vytvořit a stiskněte tlačítko. 5. Otevře se okno Tvorba dávek. 6. Zadejte, kam bude dávka vystupovat. Výstup na disketu - Dávka bude zapsána na disketu. Výstup na papír - Dávka vystoupí ve formě tištěných dokladů. 7. Zadejte charakter dávky. Tato volba ovlivní pouze zápis příznaku charakteru dávky na disketu. Výběr dokladů vstupujících do dávky není touto volbou ovlivněn. 90

97 Přehled menu programu - Pojišťovna 8.. Provedou se následující kontroly v nevyúčtovaných dokla- Stiskněte tlačítko dech: Kontrola délky kódu použité diagnózy. Chyba vznikne v případě, že je zadán trojmístný kód diagnózy a existuje čtyřmístný. Kontrola rodných čísel. Chyba vznikne v případě, že rodné číslo se čtyřmístným zakončením není dělitelné číslem 11 a v případě, že datum zachycené v rodném čísle není smysluplné. Kontrola datumů v hlavičce žádost o vyšetření / ošetření. Chyba vznikne, když Datum v hlavičce dokladu žádost o vyšetření / ošetření (datum vyslání) je vyšší než datum Vytvořit dávky do: v okně Tvorba dávek. 9. Stiskněte tlačítko. Spustí se vlastní tvorba dávek. V případě výstupu na disketu se dávky nahrají na disketu a vyúčtovaná data se přesunou do archívu Archív dokladů Možnost vyhledání dokladu v archívu odeslaných dokladů. Vytištění dokladu. Vrácení dokladu mezi doklady neodeslané. Oprava dokladu. Vrácení dokladu, oprava dokladu 1. Proveďte volbu Pojišťovna+Archív Archív dokladů. Otevře se okno Výběr dokladu. 2. Vyberte z jakého roku archívu se má doklad vrátit. 3. Zadejte číslo dokladu, který chcete vrátit. 4. Stiskněte tlačítko. 5. Zobrazí se okno Vrácení dokladu. 91

98 Přehled menu programu - Pojišťovna Typ dokladu - Typ vráceného dokladu. Pacient - Jméno a příjmení pacienta uvedené v hlavičce dokladu. Rodné číslo - Rodné číslo pacienta uvedené v hlavičce dokladu. Zachovat původní číslo dokl. - Vracený doklad se vrátí mezi nevyúčtované doklady s číslem pro zpracování v opravné dávce. Přidělit nové číslo dokladu - Vracený doklad se vrátí mezi nevyúčtované doklady bez čísla pro zpracování v původní dávce. Nové číslo. Vracený doklad bude mít nové číslo. 6. Zadejte podmínky pro vrácení dokladu a stiskněte tlačítko Ano. 7. Vybraný doklad se vrátí podle zadaných podmínek pro vrácení mezi nevyúčtované doklady. Podobným způsobem můžete podle čísla dávky vrátit všechny doklady najednou. Tisk dokladu 1. Proveďte volbu Pojišťovna, Archív, Archív dokladů. Otevře se okno Výběr dokladu. 2. Zvolte rok a číslo dokladu, který chcete vytisknout. 3. Stiskněte tlačítko Vyúčtování (celkový přehled) Volba Pojišťovna+Archiv Vyúčtování (celkový přehled). 92

99 Přehled menu programu - Pojišťovna Jiný pohled na vytvořené doklady a dávky pro pojišťovnu. Volba slouží podobně jako v předchozích případech k možnosti vrácení dokladu nebo celé dávky či diskety z archívu zpět do nevyúčtovaných dokladů. V přehledu vyúčtování stačí rozkliknout příslušnou pojišťovnu, rok, disketu případně dávku. Dvojklikem na daném záznamu si můžeme otevřít pro prohlížení příslušný doklad případně okno pro znovuuložení dávky nebo její vytištění. Klikneme-li pravým tlačítkem myši zobrazí se nám kontextové menu s možností vrácení dokladu nebo celé dávky či diskety z archivu zpět do nevyúčtovaných dokladů. Pro vrácení můžeme použít i tlačítko "Vrátit" v horní části okna Faktury (celkový přehled) Volba Pojišťovna+Archiv Faktury (celkový přehled). Celkový přehled faktur nabízený ve stromové struktuře s možností výběru dané faktury k editaci nebo k znovuvytištění. Po zvolení pojišťovny a roku lze vybrat konkrétní fakturu pro prohlížení nebo změně údajů. Tlačítkem "Záloha" můžeme vytvořit novou zálohovou fakturu pro dané období Import dávek Volba Pojišťovna Import dávek. 93

100 Přehled menu programu - Pojišťovna Možnost importu vytvořených dávek do archivu nebo do nezúčtovaných dokladů Přepočet bodů na Kč Volba Pojišťovna Přepočet bodů na Kč. Přepočet bodových hodnot nevyúčtovaných dokladů na Kč podle aktuální tabulky Hodnota bodu a kapitace. Viz menu Pojišťovna+Číselníky Hodnota bodu a kapitace. Funkci lze s výhodou použít v situaci, kdy se lékař dozví novou hodnotu bodu s určitým zpožděním a má již v daném období pořízeny některé doklady. Přepočet není bezpodmínečně nutné provádět, protože před tvorbou dávek se provede automaticky. Po vybrání této volby stačí jen potvrdit kontrolní otázku Opravdu chcete provést přepočet bodů na Kč u všech nevyúčtovaných dokladů? Přepočet dokladů Volba Pojišťovna Přepočet dokladů. Možnost vložení aktuálních bodových hodnot, ceny přímého materiálu atd. z aktuálních číselníků do nevyúčtovaných dokladů a přepočet bodových hodnot neodeslaných dokladů na Kč podle aktuální tabulky Pojišťovna+Číselníky Hodnota bodu a kapitace. Funkci lze s výhodou použít v situaci, kdy lékař obdrží nové číselníky VZP s určitým zpožděním a má již v daném období pořízeny některé doklady. Přepočet není bezpodmínečně nutné provádět, protože před tvorbou dávek je proveden automaticky Výběr nositele výkonů Volba Pojišťovna Výběr nositele výkonů. 94

101 Přehled menu programu - Pojišťovna Nastavení na koho se účtují pořizované výkony. Přiřazení pracovníka jako nositele výkonu se děje v organizační struktuře (menu Konfigurace Organizační struktura) v úpravě údajů u pracovníků Prohlížení diskety Volba Pojišťovna Prohlížení diskety. Možnost prohlížení diskety s dávkou. 95

102 Kapitola 12. Přehled menu programu - Sestavy Možnost prohlížení a tisku zdravotnických a ekonomických přehledů. Tvorbu sestav lze uživatelsky ovlivnit. Okno (filtr), ve kterém se zadávají podmínky pro tvorbu sestav, se zobrazí po volbě dané konkrétní sestavy. V mnoha případech například následující: Výběr dokladu Neodeslané dávky Odeslané dávky Do sestavy vstoupí data z dokladů, které ještě nabyly vyúčtovány (nebyly odeslány do archívu). Do sestavy vstoupí data z dokladů, které již byly vyúčtovány (jsou již v archívu). Omezující podmínky Do sestavy vstoupí doklady, které odpovídají omezujícím podmínkám. Pokud je pole pro zadání omezující podmínky prázdné, podmínka se při výběru dat neuplatní (vezme se vše). Řádky pro zápis omezujících podmínek končí zadáním podmínky, která se dá charakterizovat jako Uvnitř/Vně intervalu. = Do sestavy vstoupí doklady které odpovídají omezující podmínce. <> Do sestavy vstoupí doklady které jsou mimo omezující podmínku. Ikona u nastavení data od -do slouží k rychlému nastavení časového úseku. 96

103 Přehled menu programu - Sestavy Po zadání podmínek sestavy a stisku tlačítka Tisk se vygeneruje sestava a zobrazí se menu jako u jiných tiskových sestav. Před vlastním vytištěním se tak lze podívat jak sestava vypadá. Více o možnostech tisku je popsáno přímo v samostatné podkapitole Tisk kapitoly Popis menu programu - Program Denní přehledy Volba Sestavy Denní přehledy, konkrétní přehled. Denní přehled: výkonů, léčiv a PZT, cest v návštěvní službě, zdravotních transportů. Sestava přehledů se skládá z hlavičky, která obsahuje název o kterou konkrétní sestavu jde, datum, číslování stránek a případné další upřesňující věci. Ve spodní části jsou shrnuty podmínky použité pro filtr sestavy Celkové přehledy Volba Sestavy Celkové přehledy, konkrétní přehled. Volba obsahuje celkový přehled podle: pojišťoven, variabilních symbolů, lékařů, pacientů, firem, ošetřujících dnů, IČP, zdravotních transportů a dále souhrnný doklad výkonů a léčiv a PZT Individuální doklady Volba Sestavy Individuální doklady. Sestava vyúčtování podle konkrétního zvoleného dokladu ve filtru. Možnost výběru z dokladů: ambulantní doklad, stomatologický ambulantní d oklad, nepravidelná péče, poukaz na vyšetření/ošetření, zvlášť účtovaná léčiva a PZT, cesty lékaře, ústavní péče, příkazy ke zdravotnímu transportu, vyúčtování výkonů záchranné služby. Například pro ambulantní doklad: 97

104 Přehled menu programu - Sestavy Předepsaná léčiva Volba Sestavy Předepsaná léčiva. Na základě podmínek ve filtru a typu zvoleného přehledu se vygeneruje sestava předepsaných léčiv. 98

105 Kapitola 13. Přehled menu programu - Nástroje Správa databáze Volba Nástroje Správa databáze. Volba správy databáze slouží především k záloze a obnově databáze. Data v programu jsou ukládány v databázi Firebird, která musí být nainstalována pro správný chod programu. Viz kapitola o instalaci. Z mnoha různých důvodů je velmi vhodné provést občas zálohu těchto dat a jejich samostatné uložení na jiné místo, respektive vypálení na CD. - tlačítko slouží k vytvoření kopie databáze (přípona fbk), která je uložena v podadresáři Data instalačního adresáře programu Medicus - vyvolání okna pro uložení kopie databáze (nastavení cesty atd.) - vyvolání okna pro načtení kopie databáze (nastavení cesty atd.) - obnova dat z předem pořízené kopie databáze - kontrola konzistence databáze - seznam protokolů o vzniku zálohy atd. - nastavení parametrů při záloze, obnovení a kontrole databáze (pro administrátory) 99

106 Přehled menu programu - Nástroje Obnova systémových sestav Volba Nástroje Obnova systémových sestav. Servisní funkce pro obnovu systémových sestav. Nemá vliv na individuálně upravené a uložené sestavy. Je-li vše se systémovými sestavami v pořádku, funkci nepoužívejte Kalkulačka Volba Nástroje Kalkulačka nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-K. Vyvolání standardní kalkulačky obsažené v systému Windows Obsah schránky Volba Nástroje Obsah schránky nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-B. Zobrazení obsahu schránky v samostatném okně. 100

107 Kapitola 14. Přehled menu programu - Konfigurace Kompletní nastavení a konfiguraci programu Medicus NIS/PRO lze provést z menu Konfigurace. V následujících kapitolách se můžete seznámit s jednotlivými podmenu. Některé z nich mohly být zmíněny v předešlých kapitolách, ale pro úplnost zde budou uvedeny rovněž Uživatelé Ve volbě Konfigurace Uživatelé zadejte uživatele systému MEDICUS NIS/PRO. Uživatel je osoba, kterou při definici organizační struktury zdravotnického zařízení bude možno přiřadit na pracoviště jako zaměstnance, který na tomto pracovišti pracuje. K zaměstnanci na pracovišti se váží přístupová práva k systému nastavení formulářů systému nastavení tiskových sestav autorství písemných záznamů v systému logování událostí a další vlastnosti systému. Mimo obvyklých sloupečků pro zadání jména, hesla apod., je zde také: Kategorie: Středisko: Přihlášení: Aktivní: Jednopísmenové rozdělení do kategorií (např. A - lékař s jednou atestací), které vychází z metodiky pojišťovny. Zatím není v programu využito. Nákladové středisko (Konfigurace, Nákladová střediska). Může sloužit pro interní sledování nákladů. Druh zabezpečeného přihlášení. Například heslo, certifikát, kombinace obojího nebo naopak možnost zakázání přihlášení uživatele. Není-li položka zaškrtnuta, nebude se uživatel nabízet v různých seznamech, kde je například možnost výběru z více zaměstnanců Typ pracoviště Ve volbě Konfigurace Typ pracoviště zadejte pracoviště zdravotnického zařízení. 101

108 Přehled menu programu - Konfigurace Pracoviště je organizační jednotka, kterou při definici organizační struktury bude možno přiřadit k jednotlivým oddělením jako jejich nižší organizační články. K pracovišti se váže identifikační číslo pracoviště (IČP). Při definici pracoviště zaškrtněte formuláře, které se budou nabízet při definici profilů přístupových práv pracovníků na pracovištích jednotlivých oddělení a pokud nebudete dále definovat přístupová práva, tak jen zaškrtnuté formuláře se objeví při přihlášení v programu MEDICUS NIS/PRO Organizační struktura Ve volbě Konfigurace Organizační struktura zadejte pracoviště zdravotnického zařízení. Do organizační struktury zadávejte postupně přes nabídku v kontextovém menu nebo přes tlačítko Přidej v levé horní části okna: Nové zařízení Vyplňte všechny potřebné položky v daném formuláři. Pokud vyplníte pole Registrace, bude zobrazena na faktuře pro pojišťovnu. Pole Účet se pak nabízí v definici smluvních pracovišť a zobrazí se také na faktuře. 102

109 Přehled menu programu - Konfigurace Nové oddělení Volba je přístupná přes kontextové menu nad zařízením. Vyplňte požadované údaje. Pro výběr druhu oddělení můžete využít také nabídku vyvolanou klávesou F5. Nové pracoviště 103

110 Přehled menu programu - Konfigurace Volba je přístupná přes kontextové menu nad zařízením nebo pracovištěm. Zadejte zkratku a název pracoviště. Typ pracoviště Odbornost IČP Výchozí typ dokladu Vyžadovat účtování Lůžkové pracoviště Přesouvat lůžka Kontrola ident.údajů Barva Interval objednávání Vyberte do jakého typu dané pracoviště spadá. V programu se po přihlášení upraví formuláře dle nastavení Konfigurace, Typu pracoviště. Tato odbornost se doplňuje při pořizování do hlavičky dokladů. Pro všechny přiřazené pracovníky, kteří nemají nadefinované své IČP se bude při pořizování brát IČP pracoviště. Určuje do jakého typu dokladu se na daném pracovišti budou pořizovat výkony z přepisu Frází. Při pořizování výkonů musí být vybrán nositel výkonů pokud přihlášení pracovník není sám nositelem výkonů. Jedná se o interní rozdělení, pro pojišťovnu není nutné. Zaškrtnuto. Existence lůžek na pracovišti, slouží pro stav oddělení, pro umístění pacienta na lůžko. Povolení přesouvání lůžek mezi pokoji. Je-li zatrhnuto, program bude vyžadovat více identifikačních údajů o pacientu. Pro grafické rozlišení jednotlivých pracovišť. Časový interval v objednávacím kalendáři na dané pracoviště. 104

111 Přehled menu programu - Konfigurace Kapacita Kolik je možné objednat pacientů na stejný čas. Nyní nevyužito. Nové přiřazení pracovníka Volba je přístupná přes kontextové menu nad pracovištěm. Pracovník Jméno IČP Variabilní symbol PPNV Nositel výkonu Úroveň přístupu Objednávání Operátor Asistent Instrumentář Anesteziolog Vyberte pracovníka z číselníku uživatelů. Jméno se automaticky doplní ze seznamu uživatelů. Pokud zadáte IČP bude mít větší prioritu než IČP na pracovišti. Variabilní symbol IČP. Přepočtený počet na nositele výkonů (pracovní úvazek), tento údaj najdete na smlouvě s pojišťovnou. Zaškrtnuto. Pracovník může pořizovat výkony pro pojišťovnu jako nositel výkonů. Pokud je na pracovišti zvolená volba vyžadovat účtování na nositele výkonů, tak nenositel výkonů musí vybrat na jakého nositele výkonů pořídí výkony. Vyberte z jakých všech dat má možnost pracovník vytvářet ekonomické přehledy - sestavy. Zaškrtnuto. Na daného pracovníka lze objednávat, pracovník se zobrazí v objednávacím kalendáři. Operátor Možné funkční zařazení pracovníka. Možné funkční zařazení pracovníka. Možné funkční zařazení pracovníka. Možné funkční zařazení pracovníka. 105

112 Přehled menu programu - Konfigurace Funkční zařazení pracovníka má souvislost s operační vložkou (volba Oddělení, Operační vložka). Nový pokoj Volba je přístupná přes kontextové menunad pracovištěm. Zadejte zkratku a název pokoje. Nové lůžko Volba je přístupná přes kontextové menu nad příslušným pokojem. Zadejte zkratku a název lůžka a potvrďte tlačítkem OK Přístupová práva Volba Konfigurace Přístupová práva. V přístupových právech určíte jaký pracovník má jaké právo pro přístup do programu. Nabídka stromečku je dána nastavením typu pracoviště. 1. Vyberte pracoviště do jakého chcete právo přidat. 2. Stiskněte tlačítko Přidej. 3. Vyberte možnost Nový profil přístupových práv. 4. Zadejte zkratku a název práva. 5. Vyberte šablonu panelu. 6. Vyberte přiřazeného pracovníka (pokud doposud není nikdo přiřazen, přiřaďte pracovníka). 7. Klikněte na tlačítko Uprav. 8. Vyberte přístupové právo danému pracovníkovi. 9. Stiskněte tlačítko OK 106

113 Přehled menu programu - Konfigurace Daný pracovník bude mít přiřazenou šablonu panelů, pomocí přístupových práv mohou mít všichni pracovníci stejný panel nástrojů. Na pracovišti může být nadefinováno více práv např. sestra, lékař. Pokud chcete dané právo použít už z jiného pracoviště, tak klikněte na tlačítko Přidej a stiskněte tlačítko Převzít profil přístupových práv, vyberte z jakého pracoviště a jaké právo se má převzít. Podobně lze nastavit přiřazení skupiny dokumentů pracovišti. Po volbě Přidej zvolte Nové přiřazení skupiny dokumentů pracovišti. Výchozím stavem je, že všechna pracoviště vidí všechno. Změny přístupových práv se projeví při dalším přihlášení Přiřazení skupiny dokumentace na pracoviště Program Medicus PRO/NIS umožňuje omezit přístup pracovníků, přihlášených na určité pracoviště k ambulantním záznamům (dekursu), vytvořených na jiném pracovišti. Pokud neprovedete definici přístupových práv podle jednoho z následujících postupů, budou mít pracovníci přístup k dokumentaci bez omezení. Varianta č.1 1. Definice skupiny dokumentace Konfigurace - Přístupová práva. Na zvoleném oařízení zvolte Přidej - Nová skupina dokumentace nebo z kontextového menu zvolte funkci Nová skupina dokumentace. 107

114 Přehled menu programu - Konfigurace Pojmenujte skupinu (pole Název) a položku Ambulantní karta přesuňte z pole Dostupná dokumentace do pole Zvolená dokumentace. Uložte tlačítkem OK. Stromová struktura bude vypadat následovně: 2. Definice přístupových práv ke skupině dokumentace Konfigurace - Přístupová práva. Na zvoleném pracovišti zvolte Přidej - Nové přiřázení skupiny dokumentů pracovišti nebo tuto volbu zvolte přímo z kontextového menu. 108

115 Přehled menu programu - Konfigurace V poli Skupina vyberte skupinu dokumentace, nadefinovanou v bodě 1. Tlačítkem Upravit otevřete okno Nastavení zobrazení dat se zobrazenou organizační strukturou. V ní zaškrtněte všechna pracoviště, která mají mít povolený přístup k dokumentaci, vzniklé na definovaném pracovišti. Je možno použío tlačítka Vše nebo Nic. Výběr potvrďte tlačítkem Vybrat. Při použití tlačítka Nic bude zvolené alespoň pracoviště, které je shodné s definovaným pracovištěm, tzn. každé pracoviště musí mít přístup k vlastní dokumentaci. 109

116 Přehled menu programu - Konfigurace Nové přiřazení skupiny dokumentů pracovišti potvrďte tlačítkem OK. Stromová struktura přístupových práv bude vypadat následovně: Varianta č.2 1. Přihlašte se pod účtem zvoleného pracovníka a otevřte okno Ambulantní karta (např.ctrl+m nebo ikonou ). 2. Pomocí tlačítka Nastavení zobrazených dat (ikona ) otevřete okno Nastavení zobrazení dat se zobrazenou organizační strukturou. V ní zaškrtněte všechny organizační jednotky, k jejichž dokumentaci má mít přihlášený pracovník přistup. Výběr potvrďte tlačítkem Vybrat. 110

117 Přehled menu programu - Konfigurace 3. Pomocí funkce Konfigurace - Přístupová práva zakažte zvolenému pracovníkovi přístup k tunkci Nastavení zobrazených dat (přístupové právo Různé - Nastavení zobrazení dekursu). Nemáte-li ještě vytvořen profil přístupových práv, vytvořte jej (na daném pracovišti přes tlačítko Přidej a Nový profil přístupových práv), nastavte podle potřeby (viz obrázek výše) a profil přiřaďte příslušnému pracovníkovi Smluvní pracoviště Volba Konfigurace Smluvní pracoviště. Program musí vědět, jaké je identifikační číslo zdravotnického zařízení, které zdravotní pojišťovny jsou smluvními zdravotními pojišťovnami, kteří lékaři budou vykazovat provedenou zdravotní péči, jaká jsou identifikační čísla pracovišť, jaké jsou jejich smluvní výkony a jaké bude číslování dokladů, dávek a disket. V případě, že budete vykazovat provedenou zdravotní péči ještě dalším organizacím, musíte je v tomto seznamu uvést (fiktivní pojišťovna např nepojištění pacienti, fiktivní pojišťovna např policie a pod.). U zkušební verze lze zadat libovolné IČZ a libovolné IČO. U plné verze se kontroluje zadané IČZ a IČO na shodu s IČZ a IČO uvedeným v souboru CONFIG.ID, který byl dodán výrobcem po zakoupení programu (ochrana před neoprávněným použitím). Při zadávání IČZ a IČO u plné verze doporučujeme použít zápis z nabídky po stisku klávesy F5. 111

118 Přehled menu programu - Konfigurace U okresu je nejvhodnější zadat první dvě čísla z IČZ a doplnit dvě nuly. V případě potřeby program udělá sám, ale pokud zadáte kód okresu jinak (jiný) bude mít přednost Zápis nových smluvních pojišťoven, lékařů a výkonů 1. Proveďte volbu Konfigurace Smluvní pracoviště. Zobrazí se okno Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna. 112

119 Přehled menu programu - Konfigurace 2. Přidejte záznam (Insert). 3. V pravé části okna Smluvní pracoviště vyplňte požadované údaje. Zapište zde adresu zdravotní pojišťovny, zvolte způsob platby za provedenou zdravotní péči u této pojišťovny, zvolte svůj bankovní účet, který se bude uvádět na Vaší faktuře pro danou pojišťovnu a nastavte počáteční parametry číslování dokladů, dávek a disket. IČZ se nabízí ze založených, zde bude ve většině případů uvedeno s koncovkou 000 (např ). 4. Uložte záznam (F2). 5. Opakováním postupu podle bodu 2. až 4. zapište do seznamu všechny smluvní pojišťovny. 6. Postupně každé pojišťovně přidejte záznam o pracovišti. Pro zvolenou pojišťovnu v okně Smluvní pojišťovny, záložka Pracoviště (kurzor v horní části okna) přidejte záznam (např. stiskem klávesy Insert) a zapište údaje o pracovišti, lékaři. IČP pracoviště (lékaře) zde bude uvedeno s plnou koncovkou (např ). Kurzor přemístěte do spodní části okna a přidejte záznam (např. stiskem klávesy Insert, uložení F2). Zapište tak všechny smluvní výkony daného pracoviště (lékaře). 7. Zadejte podle předešlého postupu všechny smluvní pracoviště, lékaře, kteří mají IČP. Tlačítko zruší všechny nasmlouvané výkony u daného pracoviště (lékaře). Pro ulehčení zápisu je dobré použít funkci a. Vysvětlení jak těchto funkcí efektivně využít je popsáno dále. Podle kontextu situace je vidět vždy jen jedna z těchto funkcí. Aktuální záznam - záznam, na kterém v danou chvíli "stojíme" Vybraný záznam - záznam, který jsme vybrali stiskem mezerníku nebo tlačítkem myši nad čtverečkem v levé části záznamu Převzetí smluvních výkonů Převzetí smluvních výkonů z jednoho pracoviště do vybraného pracoviště u vybrané pojišťovny: 1. Zvolte danou pojišťovnu (stačí, že na ní "stojíme") v záložce Pojišťovna a přepněte se na záložku Pracoviště. 2. Pracoviště ze kterého budete přebírat nasmlouvané výkony vyberte (např. mezerníkem) a přesuňte se na aktuální pracoviště kterému chcete výkony předat. 3. Stiskněte tlačítko. Nasmlouvané výkony z vybraného pracoviště dané pojišťovny se převezmou do aktuálního pracoviště (to na kterém právě stojíme ) Rozeslání smluvních výkonů Rozeslání smluvních výkonů z jednoho pracoviště do všech pracovišť u dané pojišťovny: Zvolte aktuální pracoviště (pouze na něm "stojíte"), ze kterého budete přebírat nastavení a stiskněte tlačítko. Nasmlouvané výkony z tohoto pracoviště se "rozešlou" do všech ostatních pracovišť dané pojišťovny. 113

120 Přehled menu programu - Konfigurace Rozeslání nebo převzetí definice pracovišť Řady Rozeslání nebo převzetí definice pracovišť a jejich výkonů v rámci pojišťoven: Princip je stejný jako v předchozích případech, ale vše se odehrává na záložce Pojišťovna. Z aktuálního záznamu, tedy pojišťovny na které "stojíme", můžeme tlačítkem poslat všem ostatním pojišťovnám stejného IČZ její definované pracoviště včetně smluvních výkonů. Podobně můžeme totéž udělat pouze mezi dvěma pojišťovnami stejného IČZ. Nejdříve vybereme tu, ze které chceme pracoviště s výkony převzít (zmáčkneme mezerník, případně použijeme myš) a pak se přesuneme na tu, které chceme pracoviště s výkony předat a použijeme funkci. Volbou Konfigurace Řady můžeme provést konfiguraci číselných řad pro číslované doklady. 1. Přidejte záznam pomocí klávesy Insert. 2. Vyberte Typ řady. 3. Vyplňte platnost řady. 4. Zvolte formát řady, pomocí nastavení výběru z dostupných položek a přesunutím do zvolených položek. 5. Nová řada se po použítí označí jako Aktivní Firmy Volba Konfigurace Firmy. 114

121 Přehled menu programu - Konfigurace Pro zrychlené zadávání zaměstnavatele v kartě pacienta, neschopenkách nebo na některých žádankách, je možné použít seznam firem. Tento číselník je dostupný při editaci zdravotní dokumentace. Jsou-li firmy nadefinovány, lze je v případě potřeby sloučit. Tj. z více firem udělat jen jednu. Firmy, které chceme sloučit, označíme kliknutím myši při současném držení klávesy CTRL (nebo SHIFT, chceme-li označit všechny firmy mezi nimi). Po označení firem klikneme pravým tlačítkem myši pro vyvolání kontextového menu a zvolíme volbu Sloučit. Po potvrzení kontrolní otázky se provede sloučení vybraných firem Okolní lékaři Volba Konfigurace Okolní lékaři. Pro zrychlené zadávání adres spolupracujících (okolních) lékařů do zdravotnické dokumentace, například neschopenka, některé žádanky apod., lze použít číselník okolních lékařů. Pomocí tlačítka Panel lze zobrazit v pravé části okna filtrovací panely. Podle nich je možné upřesnit zobrazované okolní lékaře. Tlačítkem Štítky lze nastavit tisk adresních štítků Stomatologické laboratoře Volba Konfigurace Stomatologické laboratoře 115

122 Přehled menu programu - Konfigurace Možnost zadání stomatologických laboratoří. Souvisí se stomatologickým modulem. Zde je možné zadat laboratoř vyrábějící příslušný výrobek. Více informací viz samostatnou kapitolu Stomatolog Šablony prací Volba Konfigurace Šablony prací. V šablonách prací je možné nadefinovat výkony a zvlášť účtovaná léčiva, vázaná k určitým diagnózám. To vše uzavřít do tzv. šablon. Následně lze tuto šablonu prací přiřadit k určité frázi. Při použití frází se pak pracuje i s těmito automaticky vykázanými výkony (patřících do dané šablony prací) Přímý tisk sestav Volba Konfigurace Přímý tisk sestav. V okně Přímý tisk sestav lze zatrhnout, které sestavy se mají tisknout rovnou bez mezikroku s možností prohlížení nebo úpravy sestavy. 116

123 Přehled menu programu - Konfigurace Záměny IČP Volba Konfigurace Záměny IČP. Možnost nastavit záměnu identifikačního čísla pracoviště při tvorbě dávky. Tuto možnost lze využít sledujete-li více fiktivních IČP v rámci vašeho systému, ale smlouva s pojišťovnou je na jedno dané IČP. Při tvorbě dávky se tedy fiktivní IČP změní na to, které je ve smlouvě s pojišťovnou Klávesové zkratky Volba Konfigurace Klávesové zkratky. Možnost nastavení a úprav klávesových zkratek používaných v programu pro rychlé vyvolání příslušných voleb Nastavení Volba Konfigurace Nastavení. Možnosti nastavení chování programu jsou popsány v podkapitole Prvotní nastavení programu Medicus Dnešní datum Volba Konfigurace Dnešní datum. Dnešní datum je prostředek pro rychlé data, které se nabízí v polích, kde se předpokládá vložení data právě probíhajícího kalendářního dne (např. v dokladech pro vykázání provedené zdravotní péče). 117

124 Přehled menu programu - Konfigurace Panely nástrojů Volba Konfigurace Panely nástrojů. Nastavení panelu nástrojů je podrobně rozepsáno v kapitole Přizpůsobení vzhledu programu. 118

125 Kapitola 15. Přehled menu programu - Okno Kaskáda Vedle sebe Pod sebou Uzavřít dokumentaci pacienta Přehled oken Přehled dokumentace Seřadí všechna otevřená okna do kaskády. Seřadí všechna okna na obrazovce vedle sebe. Seřadí všechna okna na obrazovce pod sebou. Tlačítko uzavře všechny otevřené okna daného pacienta. Tlačítko otevře přehled otevřených oken. Tlačítko zobrazí okno s přehledem dokumentace k vybranému pacientovi. Pod volbou Přehled dokumentace se zobrazují všechny otevřené okna (formuláře) v programu, tak jak jsou postupně otevírány. Kliknutím se toto okno přepne do popředí a stane se aktivním. Tj. můžeme v něm záznamy přidávat, editovat atd. 119

126 Kapitola 16. Přehled menu programu - Nápověda Obsah OSG Informace o změnách www Tlačítko Obsah zobrazí nápovědu programu. Nápověda k modulu Medicus OSG (interpretační a organizační modul pro prenatální screening Downova syndromu a dalších patologických stavů v těhotenství). Historie změn v programu Medicus NIS. Slouží k otevření internetového prohlížeče s vybranou webovou stránkou. Konfiguraci zde zobrazovaných odkazů lze provést v menu Konfigurace Odkazy www. O aplikaci Volba O aplikaci slouží k zobrazení informací o programu (verze programu aj.). 120

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Informační systém pro zdravotnictví Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Copyright 2005 Medisoft Int. Vydáno 30.6.2006 Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Vydáno 30.6.2006 Copyright 2005 Medisoft Int. Abstrakt

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Popis nového archivačního programu pro rok 2011

Popis nového archivačního programu pro rok 2011 Popis nového archivačního programu pro rok 2011 Součástí nových verzí programů JAPO pro rok 2011 je také přepracovaný archivační program. Byl výrazně zjednodušen a navíc poskytuje širší možnosti využití.

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

PROGRAM EDK Control návod k použití

PROGRAM EDK Control návod k použití PROGRAM EDK Control návod k použití EDK Control je uživatelský program určený k evidenci příchodů a odchodů a předběžnému zpracování docházky a je přizpůsoben pro komunikaci s elektronickou docházkovou

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více