INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET"

Transkript

1 INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši důvěru a přivítali Vás mezi uživateli platebních karet Komerční banky a.s. (dále jen KB). Tento průvodce Vás provede světem platebních karet a pomůže Vám nalézt odpovědi na Vaše současné či budoucí otázky. Co Vám Platební karta umožní? snadný a okamžitý přístup k finančním prostředkům zvýšení bezpečnosti, odbourání manipulace s hotovostí pohodlí při bezhotovostních platbách v široké síti obchodníků přijímajících platební karty po celém světě mezinárodní cestovní pojištění a pojištění proti zneužití karty stálý přístup k hotovosti v síti bankomatů po celém světě výběr hotovosti u obchodníka podporujícího službu CashBack okamžité zjištění disponibilního zůstatku na Vašem běžném účtu přes bankomat KB změnu PIN na bankomatech KB platby za zboží a služby prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu výběr hotovosti na pobočkách bank a ve směnárnách možnost platby za vybrané služby mobilních operátorů poštovní a telefonní objednávky zboží a služeb Pevně věříme, že se platební karta stane Vaším spolehlivým a bezpečným společníkem v osobním i profesním životě. Při používání své platební karty se prosím vždy řiďte platnými Podmínkami pro vydávání a používání platebních karet. Přejeme Vám mnoho příjemných zážitků a spokojenosti s platební kartou KB. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a. s. 1/14

2 Obsah Bezpečné zacházení s platební kartou Platební karta od KB Jak pohodlně používat platební kartu Bezhotovostní platby Platby kartou u obchodníka (v obchodě a na internetu) Operace v bankomatu (ATM Automated Teller Machine) Změna PIN (Personal Identification Number) Dobíjení kreditu mobilního telefonu Zjištění zůstatku na účtu Upozornění na konec platnosti Vaší platební karty Ostatní služby poskytované k platebním kartám Výběr vlastního designu karty Výběr hotovosti u obchodníka Cash back Výběr hotovosti na přepážkách bank a ve směnárnách (Cash Advance) Poštovní a telefonická objednávka Garantovaná rezervace hotelu Okamžité odhlášení z hotelu Garance a platba kartou v autopůjčovně Telefonní služby přes veřejné telefonní automaty Dynamic Currency Conversion Quasi Cash Zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí Expresní vydání karty Ztráta a krádež platební karty Stoplistace platební karty Pojištění zneužití platební karty Merlin/ Profi Merlin Pomoc držiteli v nouzi v zahraničí (Emergency Service) Důležité informace Reklamace transakce Zúčtování transakcí Kontakty Komerční banka, a. s. 2/14

3 1. Bezpečné zacházení s platební kartou 1. PODPIS Platební kartu si ihned po převzetí podepište v podpisovém proužku na zadní straně karty. Doporučujeme si pořídit kopii přední i zadní strany karty i s Vaším podpisem a bezpečně si tuto kopii uložit pro řešení případných reklamací. Dále doporučujeme použít na platební kartu jiný podpisový vzor, než který máte ke svému bankovnímu účtu. 2. KARTA Karta je nepřenosná a je určena pouze pro potřebu držitele platební karty. Kartu nepůjčujte k nákupům či výběrům jiným osobám, a to ani členům rodiny. Je vystavena na jméno držitele 3. PIN PIN, Vaše osobní identifikační číslo, je pro každou platební kartu jedinečné. Je určeno pouze Vám. Nezaznamenávejte si jej na platební kartu, nepiště jej do svých diářů, do osobních dokladů případně na jiné předměty, které nosíte společně s platební kartou. Nikdy jej nesdělujte jiným osobám, a to ani rodinným příslušníkům, policii, zaměstnancům banky nebo obsluze na obchodních místech. Pouze Vy máte právo znát Váš PIN. 1. Platební kartu noste odděleně od osobních dokladů a finanční hotovosti Platební karta slouží ke stejnému účelu jako finanční hotovost, zacházejte s ní proto se stejnou pozorností. 2. Při karetní transakci v bankomatu nebo u obchodníka si nezapomeňte vždy odebrat zpět svou kartu, vzít si doklad o provedené transakci a překontrolovat částku transakce. 3. Svou platební kartu chraňte před poškozením, mechanickým i před magnetickým polem. V žádném případě nezadávejte Váš PIN do jiných zařízení, jako jsou například vstupní magnetické zámky dveří, samostatné klávesnice bez spojení s platebním terminálem atp. 4. Než začnete kartu používat, opět si pečlivě prostudujte Podmínky pro vydávání a používání platebních karet, které jste obdrželi při žádosti o platební kartu. 5. Při zadržení platební karty v jakémkoliv bankomatu se obraťte na pobočku banky, která bankomat provozuje se žádostí o pomoc. V případě, že se Vám nepodaří kontaktovat obsluhu ATM, obraťte se na Klientskou linku KB na tel. Čísle: , kde s Vámi pracovníci KB dohodnou další postup. 6. Pravidelně kontrolujte, zda máte svou platební kartu u sebe. Sledujte a kontrolujte i účet, ke kterému je karta vydána. Při nesrovnalostech neprodleně kontaktujte bezplatnou infolinku KB na telefonním čísle Do paměti Vašeho mobilního telefonu si zapište číslo Klientské linky pro oblast platebních karet , kde můžete v případě ztráty nebo odcizení Vaší karty tuto skutečnost nahlásit a tak ji zablokovat proti zneužití. (stoplist). Komerční banka, a. s. 3/14

4 2. Platební karta od KB KB vydává mezinárodní čipové platební karty. Podle účelu použití si můžete vybrat soukromou nebo služební platební kartu. Aktuální nabídku platebních karet naleznete na Platební karty KB jsou čipové platební karty s platností tří let. Doba platnosti je uvedena na Vaší kartě. Platební karta má svůj čtyřmístný číselný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáváte při platbě kartou u obchodníka a nebo při transakcích v bankomatu. PIN chrání Vaší platební kartu před zneužití neoprávněnou osobou. Debetní platební karta (debit card) je pevně svázána s běžným účtem v KB a jejím používáním čerpáte vlastní prostředky uložené na Vašem účtu. Poté, co jste kartou provedli nějakou transakci, příslušná suma bude odečtena z Vašeho účtu. Kreditní platební karta (credit card) je svázána s úvěrovým účtem, což znamená, že jejím používáním čerpáte v případě potřeby volné peněžní zdroje úvěr od banky do výše předem sjednaného limitu, a to i opakovaně. Úvěr poté můžete splatit v rámci výhodného bezúročného období (0% úrok) nebo ve splátkách s příslušným úrokem. e-card neexistuje v plastové podobě, skládá se z informace o čísle platební karty, době platnosti a třímístného (CVV2/CVC kód na zadní straně karty) kódu. Údaje o internetové platební kartě obdržíte v bezpečnostní obálce (stejně jako v případě PINu). 3. Jak pohodlně používat platební kartu 3.1 Bezhotovostní platby V současné době máte možnost platit kartou téměř ve všech obchodních sítích supermarketů, na čerpacích stanicích, v cestovních kancelářích, leteckých společnostech, restauracích nebo také v hotelích atd. na celém světě Platby kartou u obchodníka (v obchodě a na internetu) Obchodní místa jsou vždy označena logy platebních karet, které lze při platbě použít. Platba za zboží a služby prostřednictvím platebního terminálu Při platbě platební kartou Vás prodávající vyzve k podpisu prodejního dokladu nebo k zadání PINu (na platebním terminálu). Pokud bude mít prodávající pochybnosti o korektnosti těchto údajů, může Vás požádat o předložení dokladu totožnosti. Prodávající Vám ihned po transakci spolu s kopií účtenky a stvrzenky o nákupu vrátí Vaší platební kartu. Kopii účtenky pečlivě uschovejte, můžete ji následně využít pro kontrolu transakcí na výpisu z účtu nebo pro případnou reklamaci. Komerční banka, a. s. 4/14

5 TIP PRO VÁS Dbejte na to, aby nikdo nesledoval zadání Vašeho PIN! Při každé platbě kartou vždy sledujte manipulaci obsluhy s Vaší platební kartou! Doporučujeme zkontrolovat datum a částku na prodejním dokladu. V restauracích nedovolte obsluze odejít s vaší kartou, platba by měla být prováděna ve vaší přítomnosti prostřednictvím přenosného terminálu nebo následujte obsluhu k terminálu, máte na to právo. Platba za zboží a služby prostřednictvím imprinteru Pro platbu za zboží a služby prostřednictvím imprinteru (mechanický snímač) lze využít pouze embosované platební karty (karty s reliéfním písmem, které je vyraženo na kartě). Prodávající otiskne pomocí imprinteru na účtenku (Sale Slip) údaje zaznamenané na kartě a identifikačním štítku provozovny (obchodu, hotelu apod.). Do takto vyplněné účtenky doplní datum, cenu, včetně měny, ve které je transakce prováděna (políčko SUBTOTAL), a dá Vám účtenku podepsat. TIP PRO VÁS Zkontrolujte si pečlivě správnost částky a zda je vždy doplněna i správná měna (USD, CZK apod.). Není-li částka nebo měna správně uvedena, účtenku nepodepisujte a požádejte o vystavení nové s opravenými údaji. Na účtence není povoleno údaje škrtat ani přepisovat! Obchodník Vám vždy s kartou vrátí jednu kopii účtenky. Komerční banka, a. s. 5/14

6 Do kolonky EXTRA TIPS (spropitné), není-li již obchodníkem proškrtnuto, máte možnost, chcete-li, doplnit spropitné (jinak proškrtněte). Do políčka TOTAL (celkem) doplňte celkovou cenu (včetně spropitného, je-li nějaké) a účtenku podepište shodně s Vaším podpisem na podpisovém proužku karty. Platba za zboží a služby prostřednictvím internetu Platba kartou prostřednictvím internetu je realizována jako platba bez fyzické přítomnosti karty. Pro tento typ plateb lze využít virtuální e-card a embosované i elektronické platební karty. Při těchto platbách můžete být internetovým obchodníkem požádáni o sdělení: čísla a platnosti karty, názvu karetní společnosti (např. VISA, MasterCard), která kartu vydala a jméno držitele platební karty třímístného kontrolního kódu (naleznete na zadní straně své karty) v praxi se můžete setkat s odborným názvem tohoto kódu CVV nebo CVV2 (pro platební karty VISA) a CVC nebo CVC2 (pro platební karty MasterCard). TIP PRO VÁS Kontrolní kód není PIN. V žádném případě nesdělujte obchodníkovi svůj PIN. Embosované platební karty asociace Visa a MasterCard si musíte nejprve pro platby na internet odblokovat. Odblokování Vaší platební karty Vám provedou na jakékoliv pobočce KB. Pokud chcete platit kartou na internetu, vyberte si obchodníka, který podporuje zabezpečený přenos údajů o Vaší platební kartě (popis najdete níže). Pokud máte jakékoliv pochybnosti o důvěryhodnosti obchodníka, doporučujeme zvolit jiný způsob úhrady. U nezabezpečených obchodníků nedoporučujeme nakupovat. Pokud budete chtít platit na internetu, nabízíme Vám dvě možné varianty: 1/ Změnu limitů u Vaší embosované platební karty vydané k Vašemu běžnému účtu. 2/ Snížení možného rizika zneužití Vaší běžné platební karty vydáním virtuální internetové karty e-card. Popis jednotlivých typů zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer) protokol bezpečný certifikát je graficky znázorněn na spodní liště Vaší obrazovky do podoby zlatého zámečku. Pokud na tento zámeček dvakrát kliknete, objeví se certifikát zabezpečení. Dalším možným znakem zabezpečených stránek je adresa webových stránek htts:// obchodníkovi poskytujete data v zabezpečené podobě Nezabezpečený obchodník obchodníkovi při transakci dáváte veškeré údaje o své platební kartě v nezabezpečené podobě. (adresa nezabezpečených webových stránek nese označení Komerční banka, a. s. 6/14

7 Platby provedené na samoobslužném zařízení Samoobslužné zařízení je platební terminál, který držiteli platební karty umožní nákup bez přítomnosti obsluhy. U provedených plateb není požadováno PIN, u některých druhů terminálů ani vložení karty. 3.2 Operace v bankomatu (ATM Automated Teller Machine) Operace v bankomatech KB jsou jednoduché, texty obrazovek Vás provedou celou nabídkou. TIP PRO VÁS Vložte platební kartu v naznačené poloze do otvoru označeného symbolem karty. Zvolte jazyk, v jakém budete s obrazovkou komunikovat (čeština, angličtina, němčina, francouzština). Zadejte PIN na numerické klávesnici bankomatu. Vyberte službu z nabídky na obrazovce, kterou požadujete např. Výběr hotovosti V případech, kdy Vám bankomat nevyplatí požadovanou částku je možné, že nemá k dispozici dostatečné množství požadovaných bankovek nebo jste již vyčerpali svůj týdenní limit, který byl sjednán při podpisu Smlouvy o vydání a používání platební karty, případně vyžadujete vyplatit částku, která překračuje Váš disponibilní zůstatek na účtu. V těchto případech Vás bankomat požádá o změnu požadované částky. Jakmile je Váš požadavek akceptován (bankomat již nenabízí další možnosti volby), bankomat Vám kartu vrátí vysunutím ze snímače a poté Vám vyplatí hotovost. Pokud jste zadali volbu papírové účtenky, vytiskne Vám účtenku o provedené transakci. Tento zůstatek je pouze informativní a nemusí odpovídat okamžitému stavu prostředků na Vašem účtu. Pozor: pokud se cítíte ohroženi, zrušte stiskem červeného tlačítka CANCEL transakci. Operace bude stornována a karta Vám bude vrácena, pokud není již ve fázi výplaty hotovosti. Dbejte na to, aby nikdo nesledoval zadání Vašeho PIN a nenechte se při transakci nikým rušit. Nezapomeňte hotovost odebrat včas. Pro výběry hotovosti v USA nebo v Evropě je běžné, že provozovatel sítě ATM vybírá poplatky ve výši 1-5 USD za použití ATM. Tento poplatek je připočten k částce výběru. Seznam bankomatů KB naleznete na Změna PIN (Personal Identification Number) Pokud nejste spokojeni s Vaším osobním identifikačním číslem PIN, máte možnost si jej v jakémkoliv bankomatu KB změnit. Komerční banka, a. s. 7/14

8 TIP PRO VÁS Změnu PIN nelze provést, pokud do konce platnosti karty zbývá méně než 45 dní (tj. vyjma období od 15. dne v měsíci, který předchází měsíci, na který připadá konec platnosti karty). Platnost Vaší karty je uvedena na přední straně karty. Nezadávejte část čísla své karty nebo jiné číselné údaje, které je možné jednoduše zjistit. Nezadávejte čtyři stejná čísla, část svého data narození nebo rodinných příslušníků. Vyberte si bankomat na dobře osvětleném místě a nenechte se při transakci nikým rušit. Pokud svůj PIN zapomenete, obraťte se na kteroukoliv pobočku KB s žádostí o opětovné vygenerování čísla PIN Dobíjení kreditu mobilního telefonu TIP PRO VÁS Vaši platební kartu můžete též využít k zaplacení kreditu na mobilní telefon v bankomatech označených logem mobilního operátora. K dobití kreditu dojde obvykle do několika minut po operaci v bankomatu. Mobilní operátor zašle potvrzení o dobití prostřednictvím SMS. Bankomat Vám automaticky vytiskne stvrzenku, která slouží jako daňový doklad. Tato služba je Vám nabízena bezplatně. Dále je možné v některých bankomatech u vybraných operátorů provést i úhradu dalších služeb jako např. platba faktury, navýšení volacího limitu, záloha na roaming nebo volání do zahraničí apod. Při jakýchkoli nesrovnalostech kontaktujte vždy nejdříve zákaznické centrum příslušného mobilního operátora Zjištění zůstatku na účtu Prostřednictvím bankomatu snadno a rychle zjistíte orientační disponibilní zůstatek účtu, ke kterému je vydána Vaše platební karta, pokud Vám majitel účtu toto zobrazení povolil (v případech pokud nejste zároveň majitelem účtu) Upozornění na konec platnosti Vaší platební karty Bankomat KB Vás upozorní na konec platnosti Vaší platební karty 60 dnů před ukončením její platnosti. 3.3 Ostatní služby poskytované k platebním kartám Výběr vlastního designu karty Pokud chcete vlastnit platební kartu s originálním designem, můžete si u vybraných druhů platebních karet navrhnout vlastní design platební karty a dát ji tak jedinečnou tvář. Na platební kartě tak může být Komerční banka, a. s. 8/14

9 např. vaše fotografie, fotografie Vaší rodiny nebo domácího mazlíčka a to dle Vašeho výběru. Další možností je také si vybrat design z galerie předpřipravených designů. Vlastní design platební karty je možné navrhnout a vyzkoušet na Výběr hotovosti u obchodníka Cash back Cash back je služba, která umožňuje držiteli platební karty výběr hotovosti při placení za nákup kartou. Služba je přístupná u všech obchodníků na území České republiky umožňujících službu cash back. Podmínkou výběru hotovosti je nákup u obchodníka ve výši minimálně 300 Kč. Maximální částka výběru cash back je Kč Výběr hotovosti na přepážkách bank a ve směnárnách (Cash Advance) TIP PRO VÁS Platební karta Vám umožní výběr hotovosti po celém světě v bankách a směnárnách označených logem Vaší karty. Při tomto výběru hotovosti je postup transakce podobný jako u placení v obchodě s tím rozdílem, že vždy budete muset předložit průkaz totožnosti (v tuzemsku občanský průkaz nebo cestovní pas, v zahraničí vždy jen cestovní pas). Obchodní místa KB poskytují službu Cash Advance pouze pro embosované platební karty VISA nebo MasterCard a VISA Elektron. Maximální výše vybírané částky může být limitována interní směrnicí banky, která tuto službu poskytuje Poštovní a telefonická objednávka Některé zboží lze platit platební kartou i na dálku, pomocí písemné nebo telefonické objednávky. Prostřednictvím služby Mail Order nebo Telephone Order se platí předplatné novin a časopisů, účastnický poplatek na konferencích, členství v klubech apod. Tuto službu poskytují firmy držitelům embosovaných platebních karet MasterCard a VISA. Při využití této služby je třeba sdělit dodavateli zboží nebo služby tyto údaje: číslo platební karty, měsíc a rok konce platnosti karty, popsat zboží nebo službu, která má být poskytnuta, adresu příjemce, částku, kterou budete platit, podpis držitele karty (odpadá u telefonické objednávky). Zadat kontrolní kód CVC2 nebo CVV2 Komerční banka, a. s. 9/14

10 Věnujte, prosím, pozornost serióznosti firmy,.v případech, kdy dodání služeb nebo zboží neodpovídá Vaší objednávce, KB nenese odpovědnost za případné reklamace zboží nebo poskytnutých služeb Garantovaná rezervace hotelu Platební karta je výborným pomocníkem při cestování. Držitel se vlastnictvím embosované platební karty prokazuje jako důvěryhodný partner, poskytuje určitou záruku na budoucí úhradu zboží a služeb. Rezervaci hotelu lze provést na základě: telefonické rezervace písemné rezervace Při rezervaci oznámíte, že budete platit embosovanou platební kartou VISA nebo MasterCard, uvedete číslo a platnost karty, Vaše jméno a adresu. Bude Vám sdělena cena za ubytování a rezervační číslo ( Reservation Conformation Number ), které si poznamenáte pro případnou reklamaci. Autorizační kontrola bude provedena po Vašem příjezdu do hotelu a pokud byste případně tuto rezervaci nezrušil(a) předem (do hod. dne příjezdu), bude Vám účtováno ubytování za jednu noc. V případě, že zrušíte rezervaci ve výše stanoveném čase, bude Vám sděleno číslo zrušení ( Cancelation Number ), které si opět poznamenáte pro případnou reklamaci Okamžité odhlášení z hotelu Při přihlašování v hotelu můžete uvést, že byste rádi využili služby okamžitého odhlášení z hotelu ( Express Check-Out ), tj. předpokládáte, že byste mohli náhle odcestovat a neměli byste čas na zaplacení za ubytování. V tomto případě budete požádáni o předložení embosované platební karty VISA nebo MasterCard k provedení otisku na účtenku nebo záznamu do platebního terminálu. Hotelový účet, kopie účtenky a kopie formuláře Express Check-Out Authorisation Form Vám budou doručeny na Vámi určenou adresu. Všechny uvedené doklady si uschovejte pro případnou reklamaci Garance a platba kartou v autopůjčovně TIP PRO VÁS Autopůjčovny, stejně jako hotely mohou požadovat garanci poskytnutých služeb formou nahlášení čísla Vaší embosované platební karty. V případě autopůjčoven poskytnutí garance znamená pořízení mechanického otisku, či přepisu čísla platební karty na Smlouvu o výpůjčce vozidla. Touto garancí dáváte obchodnímu místu souhlas s dodatečným naúčtováním později zjištěných nákladů, např. nedoplnění pohonných hmot při vrácení vozidla, závady způsobené na vozidle během výpůjčky apod. Při vrácení vozidla trvejte na písemném potvrzení data a času vrácení vozidla, jeho technického stavu a stavu pohonných hmot v nádrži. Tímto dokladem bude možno podložit případnou reklamaci dodatečně účtovaných částek. Pokud uhradíte Komerční banka, a. s. 10/14

11 vypůjčení vozidla hotově, požádejte o jednoznačné označení Vašeho dokladu slovy paid cash, tj. placeno hotově. Nikdy nepodepisujte účtenku před vyplněním všech nezbytných údajů. Předejdete tak neoprávněnému zaúčtování částky, která nebyla z Vaší strany odsouhlasena Telefonní služby přes veřejné telefonní automaty Veřejné telefonní automaty, ve kterých je možné použít k úhradě hovorného platební karty, jsou viditelně označeny znaky embosovaných karet VISA a MasterCard a vybaveny návodem k obsluze v několika jazycích. Při použití takového telefonního automatu je nutné protáhnout magnetický proužek karty snímačem a natypovat volané telefonní číslo. Poté je možné hovořit. PIN se u tohoto druhu transakce nepoužívá. Délka hovoru může být omezena částkou, kterou automat zobrazí na displeji Dynamic Currency Conversion Obchodník poskytující danou službu může držiteli platební karty nabídnout přepočet částky transakce na měnu držitele platební karty. Tato částka a měna je konečná a rozhodná pro další zpracování transakce. Držitel svým podpisem nebo zadáním PIN stvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s použitým kurzem, případnými poplatky a konečnou částkou v domluvené měně nezávisle na domácí měně obchodníka Quasi Cash Quasi Cash transakce znamená typ transakce, při kterých jsou kartou nakupovány prostředky směnitelné na hotovost (např.: nákup žetonů na hru v kasinu, nákup cestovních šeků) Zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí Karta Vám může být zaslána i do zahraničí. Kurýrní služba Vám kartu doručí do Vámi uvedeného místa pobytu. Pokud jde o kartu, která je vydávaná s PIN číslem, jde vždy o dvě zásilky karta a PIN jsou vždy z bezpečnostních důvodů doručeny odděleně Expresní vydání karty Pokud potřebujete mít svou platební kartu k dispozici dříve, než je standardní doba vyrobení do 7 pracovních dní, lze požádat o expresní vyrobení a vydání platební karty. 4. Ztráta a krádež platební karty V případě ztráty či odcizení platební karty Vám doporučujeme okamžitě provést zablokování (tzv. stoplistaci) platební karty, kterým zabráníte zneužití platební karty. 4.1 Stoplistace platební karty Pro stoplistaci platební karty, prosím, neprodleně informujte nepřetržitou Klientskou linku KB nebo osobně kteroukoliv pobočku KB: Komerční banka, a. s. 11/14

12 telefonicky ( ) Nemůžete-li hlášení podat osobně (např. z důvodu hospitalizace v nemocnici apod.), může tak za Vás učinit i jiná osoba (např. manželka, spolupracovník apod.). Pokud se nacházíte v zahraničí, můžete se obrátit na kteroukoli pobočku banky, jež je členem mezinárodní asociace VISA nebo MasterCard. Pro hlášení ztráty také můžete v případě nouze využít mezinárodních center karetních asociací: Visa Global Customer Assistance Service ( ) MasterCard Global Service Centre ( ) Pokud při podání žádosti o uvedení karty na Stoplist neodmítnete vydání nové platební karty, bude Vám automaticky vydána karta s novým číslem a novým PIN, která bude mít platnost původní karty, včetně identifikačních karet k doplňkovým službám. KB přebírá riziko za škody způsobené zneužitím platební karty neoprávněnou osobou ihned po doručení/telefonického oznámení Příkazu k uvedení karty na stoplist centrále KB, odboru platebních karet, mimo transakcí, u kterých není zjistitelný čas transakce z účtenky nebo autorizačních záznamů. U tohoto typu transakcí držitel karty/majitel účtu nese riziko škody až do následujícího kalendářního dne (tj. až do půlnoci dne nahlášení ztráty/krádeže centrále KB, odboru platebních karet). KB přebírá riziko za škody způsobené zneužitím platební karty neoprávněnou osobou pouze tehdy, nejednal-li držitel karty/majitel účtu podvodně. Pokud byl při transakcích ztracenou /odcizenou kartou použit osobní identifikační kód PIN, zodpovídá majitel účtu za všechny provedené transakce. 4.2 Pojištění zneužití platební karty Merlin / Profi Merlin Pojištění si lze sjednat na kterékoliv pobočce KB, případně prostřednictvím telefonního bankovnictví Expresní linka na čísle Předmětem pojištění je krádež nebo ztráta karty a následné zneužití karty neoprávněnou osobou poté, co byla ztracena nebo odcizena. Pojištění kryje: finanční ztráty důsledkem neoprávněné platby kartou neoprávněný výběr z platební karty na pobočce KB nebo z bankomatů KB neoprávněný výběr z platební karty na pobočkách jiných bank nebo z bankomatů jiných bank náhradu poplatku za zablokování karty náklady spojené s vyhotovením nových klíčů náklady spojené s vyhotovením osobních dokladů ztracených/odcizených společně s platební kartou vydanou KB Pojišťovna Vám zpětně uhradí vzniklé finanční ztráty. Nárok na pojistné plnění vzniká za škody vzniklé kdykoli před zablokování karty (tzv. stoplistací) Komerční banka, a. s. 12/14

13 Pokrytí rizika se nevztahuje na transakce provedené s použitím PINu (s výjimkou výběrů učiněných pod hrozbou fyzického násilí). 4.3 Pomoc držiteli v nouzi v zahraničí (Emergency Service) Pro držitele embosovaných platebních karet Visa nebo MasterCard jsou pro případ ztráty, odcizení a poškození platební karty zajišťovány karetními asociacemi následující služby (Emergency Service): Stoplistace/Blokace platební karty Náhradní platební kartu (Emergency Card Replacement ) s dobou platnosti maximálně 2 měsíce Vydání nouzové hotovosti (Emergency Cash) do výše aktuálního zůstatku na Vašem účtu (max. ekvivalent 3000 USD) prostřednictvím nejbližší zahraniční banky člena bankovní asociace MasterCard nebo VISA. Náhradní platební kartu nelze použít pro výběr hotovosti z ATM. Jestliže si náhradní kartu nevyzvednete do 2 dnů, bude znehodnocena. Náklady za vystavení karty však budou zúčtovány na vrub Vašeho účtu. TIP PRO VÁS Pomoc obdržíte na jakékoliv pobočce z členských bank asociace. 5. Důležité informace 5.1 Reklamace transakce V případě, že nesouhlasíte s částkou, měnou nebo celou transakcí, která Vám byla zaúčtována na vrub účtu, zkontrolujte tuto transakci dle výpisu z platební karty a následně, prosím, kontaktujte, prosím, Vaši pobočku KB, kde s Vámi bude sepsán Protokol o reklamaci. Zde uvedete, se kterými operacemi nesouhlasíte, uvedete správné částky a své tvrzení doložíte doklady (účtenkou). KB je povinna do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení informovat majitele účtu/držitele karty o stavu a průběhu vyřizování jeho reklamace. 5.2 Zúčtování transakcí Všechny transakce provedené Vaší platební kartou KB budou zúčtovány na vrub účtu, ke kterému byla karta vydána, jakmile o transakci obdrží KB zprávu. Majitel účtu získá v dohodnutých termínech výpis transakcí uskutečněných platební kartou, event. platebními kartami. Výpis obsahuje veškeré informace o provedené transakci, včetně číselných kódů, které označují typ transakce. Zahraniční transakce jsou účtovány kurzem platným v den zpracování transakce v KB. Komerční banka, a. s. 13/14

14 6. Kontakty INFORMAČNÍ LINKA KB Klientská linka pro oblast platebních karet Bezplatná informační linka HLÁŠENÍ ZTRÁTY, ODCIZENÍ PLATEBNÍ KARTY Klientská linka KB: telefonicky ( ) osobně kterákoliv pobočka KB Komerční banka, a. s. 14/14

Příručka pro držitele Platební karty

Příručka pro držitele Platební karty Příručka pro držitele Platební karty Úvod Není nic příjemnějšího než chodit po světě volně, ničím se nezatěžovat a nechat se uchvátit tím, co nás zaujme. To platí nejen pro procházky přírodou, ale i pro

Více

DEBETNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY

DEBETNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY PŘÍRUČKA DRŽITELE DEBETNÍ KARTY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. DEBETNÍ KARTY Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní debetní kartu od UniCredit Bank silné, stabilní a mezinárodně uznávané

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

www.erstepremier.cz www.csas.cz

www.erstepremier.cz www.csas.cz www.erstepremier.cz www.csas.cz Vítejte ve světě nadstandardního bankovnictví Erste Premier 2 01 Co může Erste Premier udělat pro Vás? 5 02 Pro koho je Erste Premier určen? Jaká je cena za službu? 03 Jaké

Více

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM.

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Prestižní karta PLATINUM se stane Vaším nepostradatelným společníkem. Poskytne Vám maximální komfort v osobním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ 49900820, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874 Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové

Více

CCS Limit průvodce. Na správné cestě. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

CCS Limit průvodce. Na správné cestě. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je významnou společností na českém trhu, která má ve svém portfoliu řadu moderních produktů a služeb. Firmám

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

Pojištění a asistence

Pojištění a asistence Pojištění a asistence 1 Pojištění a asistence ke kreditním kartám Vaše kreditní karta Vám jako další benefit nabízí atraktivní pojištění a asistenci v různých životních situacích. Přehled pojištění a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více