Be Your Own Boss Buďte svým vlastním šéfem Příručka lektora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Be Your Own Boss Buďte svým vlastním šéfem Příručka lektora"

Transkript

1 Be Your Own Boss Buďte svým vlastním šéfem Příručka lektora Tato příručka obsahuje instrukce pro trenéra a účastníka školení k modulům obsaženým v kurzu pro začínající podnikatele. 1

2 BYOB ÉTOS A POZADÍ Kurz Buďte svým vlastním šéfem je určený začínajícím podnikatelům s cílem poskytnout základní informace a požadavky při zakládání malého podniku vést ty, kteří se rozhodli začít s podnikáním nebo právě začali. Nejedná se o materiál specifický pro některé odvětví průmyslu nebo druh obchodu, ale poskytuje základní znalosti potřebné k založení podniku. Buďte svým vlastním šéfem je projekt EU vytvořený v rámci programu Leonardo da Vinci. Jak citují odpovědné orgány, Program Leonardo da Vinci se zaměřuje na vzdělávací potřeby a potřeby školení těch, kteří jsou zapojeni do odborného vzdělávání a školení. m je podpořit a zvyšovat konkurenceschopnost na evropském trhu práce získáváním nových dovedností, znalostí a kvalifikace, jejich osvojení si evropskými občany a použitelných na mezinárodní úrovni. Dále podporuje inovace a zdokonalení systému a praktik odborného vzdělávání a školení. Jedním z hlavních cílů je zvýšit kvalitu a atraktivnost odborného vzdělávání a školení v Evropě. Program Leonardo da Vinci je přístupný pro široké spektrum subjektů v rámci odborného vzdělávání a školení. Podporuje přenos znalostí, inovací a zkušeností mezi klíčovými osobami v této oblasti. Program Leonardo da Vinci financuje množství činností, především nadnárodní mobility, evropské projekty se zaměřením na rozvoj nebo přenos inovací a sítí. Je určen všem účastníkům v počátcích odborného vzdělávání, lidem na trhu práce a odborníkům v oblasti odborného vzdělávání a školení, stejně jako organizacím působícím v dané oblasti. Zdroj: Europa Education Programmes (Evropské vzdělávací programy) Osm mezinárodních partnerů ze sedmi zemí je zapojených do výzkumu a vývoje BYOB kurzu pro začínající podnikatele. Partneři jsou: Stoke on Trent City Council, Velká Británie Business Initiative Stoke, Velká Británie Udviklingscenter Haderslev, Dánsko Euroface Consulting, Česká republika Academy of Management, Polsko Euro Training, Bulharsko Kaunas Regional Innovation Centre, Litva Hellenic Regional Development Centre, Řecko Tento projekt financovaný z EU je zaměřen na rozvoj vzdělávání dospělých. 2

3 KURZ BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM Textové moduly tohoto kurzu byly navrženy jako úvod do vlastního podnikání se zvýrazněním hlavních bodů, kde to bylo možné doplněné příklady, případovými studiemi, obrázky a ilustracemi. Lektorům by měl sloužit tento obsah jako průvodce při realizaci kurzu a podepření klíčových výukových bodů v každém modulu. Přenesená příručka Moduly v přenesené příručce jsou velmi detailní. Příručka by měla sloužit jako pomůcka začínajících podnikatelů v prvních dvou až třech letech podnikání. Není nutné, aby lektor postihl všechno, co je obsaženo v přenesené příručce, ale měl by ji využít jako zdroj při zprostředkování informací důležitých pro založení a rozvoj malého podniku. Je velmi důležité, aby lektor na začátku kurzu zdůraznil účastníkům, že příručka jim bude sloužit jako dlouhodobý zdroj informací a tudíž nejde o prosté textové zachycení obsahu kurzu. Tím ujistí účastníky o stupni a hloubce materiálů, které jim kurz poskytne. Přístup Účastníci kurzu mohou ve svých materiálech obdržet CD Rom obsahující veškeré výukové podklady a případové studie. Alternativou je přístup přes webové stránky: Tam najdou účastníci také informace o pozadí kurzu a mezinárodních partnerech. Někteří získají přístup k on-line materiálům. Vzdělávací kurz může být zprostředkován několika způsoby: tradiční výukou ve třídě nebo v internetové e-learningové platformě Moodle Někteří z partnerů zpřístupnili své výukové materiály na V úvahu přichází i CD Rom pro samostudium. Moduly Moduly mohou být využity jako nezávislé jednotky nebo ve vzájemném propojení jako komplexní příručka všech aspektů začínajícího podnikatele. Lektoři mohou využít klíčových výukových bodů v každém modulu jako pomůcky při realizaci kurzu. V průběhu celé příručky jsou účastníci vyzýváni k realizaci mnoha aktivit, které směřují k vývoji jejich individuálního podnikatelského plánu. Hlavní z nich jsou uvedeny v kontrolních seznamech spolu s doporučeními, které účastníkům pomohou získat přínos z těchto aktivit. Lektor si může v průběhu výuky zvolit, zda využije aktivit uvedených v příručce nebo zprostředkuje účastníkům jiné, které budou obsahovat tytéž klíčové výukové body. 3

4 Případové studie Některé z modulů uvádí příklady případových studií, avšak zkušení lektoři mohou použít svůj vlastní materiál, pokud se shoduje s učebními cíly a obsahem modulu. Učební klíč Moduly budou doprovázet určité podpůrné materiály nebo úkoly, které budou představovány následujícími symboly: Pamatuj Informace, tip Otázky pro Vás na ověření Vašich znalostí Důležité Další informace pro zlepšení porozumění: tohle byste měli slyšet. Něco pro Vás k zamyšlení. Písemné cvičení pro odevzdání studijnímu vedoucímu. Písemné cvičení pro odevzdání studijnímu vedoucímu. Zaznamenej údaje o sobě použij tabulku na konci tvého pracovního sešitu. Dodatečné materiály Tento kurz je vhodný pro všechny uživatele s možností dodatečného rozšíření a seznamem doporučené literatury v příloze. Trenéři a organizace podporující podnikání mohou poskytnout v době kurzu dodatečné informace týkající se např. možností financování podniku (granty, státní podpory.). Bude zahrnuto v příloze. 4

5 PŘED KURZEM Důležitá je cílená podpora drobných podniků, lektor by si měl předem získat informace o účastnících, aby poté mohl kurz přizpůsobit přesně definovaným potřebám cílové skupiny. Organizace podporující podnikání by měly předem sumarizovat informace, které umožní definovat vzdělanostní, znalostní a zkušenostní úroveň účastníků a tím pomoci lektorům definovat úroveň a hloubku se kterou mají zprostředkovávat výukový kurz. Tím se výuka přizpůsobí cílové skupině. Organizace podporující podnikání by se měly ptát účastníků na následující informace: Jaké vzdělanostní úrovně dosáhli Jaký typ podnikání chtějí provozovat Jaké znalosti o tomto podnikání mají Jaké znalosti o podnikání obecně mají Jaké znalosti potřebují nejvíce (např. obchod, marketing, finance, podnikatelský plán, informace týkající se specifického sektoru) Taková příprava umožní lektorovi zaměřit se na ty moduly, které jsou pro cílovou skupinu nejpotřebnější. Je důležité zdůraznit, že účastníci nezískají specifické informace týkající zvoleného sektoru podnikání, ale tyto mohou být zprostředkovány doporučením na speciálního poradce nebo organizaci po kurzu. To pomůže účastníkům pochopit, že kurz jim podává důležitou základní výuku a specializovanější informace nebo specifická podpora může být zprostředkována po kurzu. Specifická podpora a informace k oboru Do zadní části příručky každého účastníka by vzdělávací organizace měla přidat vhodné informace podle individuální situace daného účastníka. Tím účastníkovi pomůže získat dodatečné informace a odkazy na další kurzy vhodné pro typ a obor podnikání daného účastníka. Speciální požadavky a asistence Lektor by měl ve spolupráci se vzdělávací organizací prověřit, zda účastníci nemají nějaké speciální požadavky na vybavení, např. bezbariérový přístup, potřeba osobní asistence nebo jiné podmínky či pomůcky, které potřebuje člověk se zdravotním postižením. Tato příprava umožní vzít v úvahu speciální asistenci nebo vybavení či zajištění kurzu ve vhodně vybavené a přístupné místnosti. Někteří účastníci mohou potřebovat osobní asistenci během kurzu. 5

6 Občerstvení Některé organizace můžou zajistit pro účastníky kurzu oběd na každý den a/nebo drobné občerstvení v době přestávek. O zajištění občerstvení si rozhoduje pořádající organizace sama. Předběžná příprava Trenér by měl zkontrolovat společně s provozovatelem budovy, kde jsou únikové východy, protipožární opatření budovy a místa, kde se shromažďují lidé v případě požáru. Měli by zjistit celý postup v případě požáru a každý den před začátkem kurzu zopakovat, aby všichni zúčastnění věděli, jak se dostat do bezpečí v případě požáru. Trenér by měl dále zjistit, kde jsou toalety, kantýna nebo restaurace a další užitečná zařízení účastníky kurzu. V některých budovách, kde není kouření povoleno, by měl trenér najít místo, kde účastnící mohou kouřit. Účastníci kurzu by měli být předem seznámeni s časovým harmonogramem začátkem a koncem kurzu společně s přestávkami. Vybavení Trenéři se dostaví dostatečně včas před zahájením kurzu a zkontrolují, zda mají potřebné vybavení jako tabuli, notebook, data projektor atd. a zkontrolují, zda všechna elektrická zařízení a technické vybavení jsou funkční. Materiály Trenér se ujistí, že všichni účastníci kurzu mají vzdělávací materiál (příručku ke kurzu) a mít navíc 1 až 2 volné pro případ, že by některý z účastníků zapomněl. Úroveň vzdělání/znalostí skupiny Trenér společně s organizací podporující podnikatele by měl zjistit, na jaké úrovni jsou obecné znalosti/dovednosti skupiny. Jelikož ke kurzu existuje velké množství vzdělávacího materiálu, je na trenérovi rozhodnout, které informace účastníkům zprostředkovat vzhledem k úrovni jejich znalostí a zkušeností většiny ze skupiny. Některé moduly nebo oblasti podnikání může být potřeba více vysvětlit, naopak na některé může být kladen menší důraz. Trenér by si měl podrobně nastudovat výukový materiál dopředu a vybrat nejvíce vhodné a potřebné informace podle potřeb účastníků. Tohle by měl trenér prodiskutovat a zároveň se shodnout s organizací podporující podnikatele. 6

7 Časování a kontrola Trenér by se měl ujistit, že kurz probíhá dle časového plánu a zároveň řídit dotazy účastníků a tím se ujistit, že nikdo ve skupině výrazně nedominuje nad ostatními či nenarušuje jejich učení. Stejně tak by měl řídit dotazy účastníků proto, aby se všechen materiál stihl projít v rozumném čase. Rozvoj kurzu Příručka trenéra není komplexní a nové informace či vzdělávací látka se můžou objevit s tím, že kurz probíhá hned v několika zemích. Nové nápady či připomínky k Příručce trenéra od samotných trenérů či organizací podporujících podnikatele jsou vítány a zvažovány a zařazeny, pokud budou vhodné. Úvod kurzu Jak již bylo zdůrazněno dříve, je nutné se ujistit, že účastníci kurzu jsou dobře srozuměni s cíly kurzu a vědí, jak pracovat s výukovým materiálem. Trenér by měl účastníky upozornit na to, že jednotlivé moduly obsahují informace na vysoké úrovni a že příručka složí jako dlouhodobý materiál v začátcích jejich podnikání, resp. až do 2-3 roku jejich podnikání. Kde je vhodné, trenér by měl účastníkům vysvětlit, že nebudou procházet všechen materiál zahrnutý v příručce účastníka, ale použijí ho jako doporučený materiál pro výuku základů potřebných k zahájení a rozvoji podnikání. Pro trenéra je důležité účastníkům kurzu na jeho začátku zdůraznit, že příručka ke kurzu je dlouhodobý zdroj informací a nikoliv přímý obsah kurzu. Tohle ujistí účastníky kurzu o úrovni a hloubce materiálu, který bude během kurzu použit, v případě, že se někteří účastníci obávají, že nemají dostatečné vzdělání nebo znalosti. Vzor podnikatelského plánu Stejně jako příručku by měli všichni účastníci kurzu obdržet i vzor podnikatelského plánu a samotný kurz může být doplněn individuálním vyplňováním plánu. Modul Osobní předpoklady Lektoři a vzdělávací organizace se mohou rozhodnout nezprostředkovávat modul Osobní předpoklady pokud nemají skupinu se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve skupině nejsou účastníci, kteří nemají s podnikáním žádnou zkušenost. Toto rozhodnutí je na dané organizaci. Někdy se organizace mohou rozhodnout využít tento materiál pro úvodní informační schůzku nebo jej rozeslat účastníkům před kurzem v závislosti na úrovni znalostí každého individuálního účastníka. 7

8 Navazující školení a možnosti podpory Trenéři by měli věnovat dostatek času potřebného k seznámení se s příručkou pro účastníky kurzu a se všemi navazujícími školeními a možnostmi podpory, aby mohli účastník případně poradit s dalším vzděláváním. 8

9 Průvodce k modulům Souhrnný obsah každého modulu, výukové cíle a klíčové prvky vzdělávání. Lektor může využít tento materiál jako průvodce pro výuku nebo může pracovat s vlastním materiálem a zdůraznit klíčové prvky vzdělávání uvedené v příručce. Lektoři musí účastníkům vysvětlit, zda budou obsahem kurzu informace uvedené v příručce nebo zda bude využívat jiný relevantní materiál pro podporu výuky. Tím zajistí, že účastníci budou rozumět, o čem hovoří lektor a zda najdou podpůrné informace během kurzu v příručce. Modul 1: Osobní předpoklady - Usnést se na svých osobních silných a slabých stránkách - Identifikovat úrovně spolehlivosti ve svém podniku - Zjistit, jaké styly výuky Vám nejvíce vyhovují - Znát úrovně Vašich současných znalostí a schopností - Identifikovat další podporu pro svůj nápad Tento modul pomůže účastníkům kurzu zjistit, zda je samostatně výdělečná činnost pro ně vhodná a jak nejlépe mohou využít svých schopností pro svůj podnikatelský nápad. Pomůže účastníkům zjistit, jaké výukové metody jim vyhovují zda upřednostňují praktické semináře nebo případové studie nebo vyplňování on-line pracovních listů s podporou tutora. Modul začíná krátkým kvízem, který pomůže účastníkům se rozhodnout, zda je podnikání činností, kterou opravdu chtějí dělat. Pomáhá identifikovat účastníkům jejich silné a slabé stránky a prostor pro další rozvoj a nejvhodnější způsoby učení. Modul pomůže účastníkům identifikovat co již vědí o typu podnikání, pro který se rozhodli nebo zda budou potřebovat další pomoc při transformaci podnikatelského nápadu na komerční podnik. Pokud účastníci nedefinovali dosud svůj podnikatelský nápad, učiní tak v Modulu 2. Modul 2: Podnikatelský nápad - Vytvořit dostatek nápadů k zahájení podnikání 9

10 - Identifikovat obecné podmínky na trhu, na který chtějí vstoupit - Identifikovat svého typického zákazníka - Identifikovat potřeby svého typického zákazníka - Vědět, jak použít své osobní znalosti, schopnosti a školení v souvislosti s vlastním podnikatelským nápadem Tento modul zahrnuje tvorbu nápadů na podnikání nebo rozvoj podnikatelského nápadu do uskutečnitelného projektu. Zkoumá různé přístupy k rozvoji podnikání a pomáhá motivovat s pomocí dalších zdrojů za účelem nalezení nových výrobků, služeb nebo trhů. Modul zahrnuje vyzkoušené a ověřené přístupy k tvorbě podnikatelských nápadů a pomáhá ve všech fázích rozvoje podnikání. Modul 3: Zákonné požadavky Identifikovat různé typy podnikání Znát základní pravidla danění a pojištění Identifikovat zákony vztahující se k danému podnikání Vybrat jméno pro vlastní firmu v souladu se zákonnými požadavky Vybrat pojištění vhodné pro vlastní podnikání Zahájit procedury vymáhání nedobytných pohledávek Většina lidí, kteří začnou podnikat, si není vědoma legislativy, která má vliv na jejich podnikání. Tento modul účastníky kurzu nejdříve nasměruje k profesionálním radám a poskytne základní popis hlavních zákonů, které se vztahují na všechny majitele malých firem, a objasňuje různé typy pojištění, zdanění a penzijních plánů, se kterými se pravděpodobně setkají. Zdanění bude probráno z pohledu majitele firmy a firemního zdanění. Nebude probírat specifické situace, a proto se účastníci budou muset obrátit na svého profesionálního poradce a zhodnotit, jaký vliv mají jejich osobní podmínky na zdanění. Modul 4: Marketing a prodej Rozhodnout o své nabídce výrobků a služeb k uspokojení potřeb zákazníků Rozumět základním principům marketingové strategie Vytvořit cenovou strategii pro stanovování cen své služby nebo produktu 10

11 Vytvořit plán propagace svého podnikání Naplánovat své prodejní aktivity Napsat marketingový plán svého podnikání Tento modul uvádí účastníky do koncepce marketingové strategie. Je důležité propojit marketingovou strategii s finanční částí plánu a pomoci ujasnit potřebnou úroveň marketingu pro dosažení prodejů stanovených v obchodním plánu. Oblast marketingu obsahuje množství specifických pojmů. Tento modul obsahuje pojmy, se kterými se účastníci již mohli setkat i když jim plně nerozuměli, jako Mise, Životní cyklus produktu, Marketingový mix a jiné. Tento modul pomáhá účastníkům činit základní rozhodnutí o produktu/službě, trhu, zákaznících, propagačních aktivitách a nejdůležitějších aspektech prodeje, které musí účastníci kurzu zvážit. Úkol na konci modulu může být využit jako součást celkového business plánu. Modul 5: Finance Stanovit prvotní náklady na založení podnikání Sestavit a kontrolovat rozpočty Předpovědět peněžní toky a zisky a ztráty Sledovat a řídit finance vlastního podnikání Identifikovat potřebný účetní systém Používat jednoduché účetní systémy a ohodnotit jiné systémy Získat bankovní reference Zacházet v účetnictví s DPH Tento modul pomůže odstranit případné obavy z kontroly financí. V průběhu modulu účastníci získají osobní zkušenost z přenosu teoretických znalostí do praxe. Účastníci počítají svůj osobní rozpočet a stanoví potřebný příjem z podnikání pokrývající nutné náklady. Dále počítají provozní náklady podniku, nutný startovní kapitál a bod vyrovnání příjmů s náklady. Modul pomáhá účastníkům připravit předpověď peněžních toků prostřednictvím praktických příkladů a cvičení. Vedení záznamů o příchozích a odchozích platbách, typy pokladních deníků v účetních systémech. Jak vyplnit bankovní reference a jak zacházet s úvěrem. 11

12 Modul 6: Financování/investice Identifikovat různé možnosti financování Vašeho podnikání Porovnat dostupné možnosti financování Rozhodnout o pravděpodobné návratnosti Vašich uskutečněných investic Tento modul pomáhá účastníkům identifikovat národní a lokální schémata a programy financování, které mohou pomoci podnikání rozběhnout. Zahrnuty jsou programy vlády a odkazy na užitečné internetové adresy. Také pomůže porovnat možnosti financování např. bankovním úvěrem a srovnává pravděpodobnou návratnost investice do podnikání s úrokem, který by mohli účastníci získat, pokud by peníze nechali na spořícím účtu. Modul 7: E-business/Obchodování po Internetu Rozhodnout, jaké technologie jsou pro podnikání potřebné Identifikovat počítačové procesy užitečné pro podnikání Rozumět prvkům online marketingu a prodeje Rozumět online procesům a internetovým pojmům Tento modul bude identifikovat základní principy založení podnikání na Internetu a procesy, které je nutné před zahájením obchodování přes Internet absolvovat. Bude probrán E-business a evropská legislativa včetně ochrany práv zákazníků a intelektuálního vlastnictví a také základní principy nákupu i prodeje přes Internet. Modul 8: Business Plán - Dát dohromady všechny získané informace a splněné úkoly v tomto kurzu do smysluplného business plánu - Identifikovat hlavní obsah plánu a jeho využití - Připravit finanční předpověď pro vlastní podnikání - Vytvořit business plán v podobě dokumentu nebo v elektronických verzích 12

13 Business Plán bude individuální pro každého účastníka kurzu a shrne ty aspekty tohoto kurzu, které jsou potřebné pro dané podnikání. BYOB modul obsahuje hlavní kapitoly ve flexibilním formátu a může sloužit jako šablona pro business plán účastníků. Jestliže účastník postupuje všemi moduly v kurzu, je schopen plnit všechny stanovené úkoly vedoucí k stanovení vlastního plánu. Každá část může být poté zkontrolována poradcem pro podnikání nebo tutorem nezávisle k ověření, zda poskytnuté informace jsou správné a přínosné pro daný podnikatelský nápad. Be Your Own Boss projekt v rámci programu Leonardo da Vinci 13

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_108 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

ROZVOJ STUDENTŮ V OBLASTI INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ

ROZVOJ STUDENTŮ V OBLASTI INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ROZVOJ STUDENTŮ V OBLASTI INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ Projekt From Idea to Enterprise odstartoval v listopadu 2012. Jedná se o dvouletý projekt spolufinancovaný z Programu celoživotního učení - Leonardo da Vinci.

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu Představení Klastr českých nábytkářů První nábytkářský klastr v ČR (2006) Sídlo KČN:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

Faktory ovlivňující efektivitu vzdělávání. PhDr. Markéta Šnýdrová, PhD.

Faktory ovlivňující efektivitu vzdělávání. PhDr. Markéta Šnýdrová, PhD. Faktory ovlivňující efektivitu vzdělávání PhDr. Markéta Šnýdrová, PhD. Efektivita vzdělávání Nejproblematičtější oblast vzdělávacího procesu Velmi důležitá součást vzdělávacího procesu Mnoho modelů a

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

T V POD NIKU. Ostrava 2011

T V POD NIKU. Ostrava 2011 PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU IT P T V POD NIKU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Pavlína Hronová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království)

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Úvod Tento krátký dokument vám pomůže porozumět tomu, jaké zdroje máte k dispozici, jak je můžete využít a jak můžete získat doklad o ověření vašich

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Začínající podnikatel

Začínající podnikatel Začínající podnikatel Rozhodl/a jste se založit vlastní společnost nebo jste vlastní společnost právě založil? Ale říkáte si... bude to fungovat? Erasmus pro mladé podnikatele O co se jedná? Erasmus pro

Více

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Pracovní materiály pro účastníky kurzů Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Modul 1 Business Plán Úvod vytvořené v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno, Křenová 52, 602 00

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011 Název: Oborová specializace 1 Autoři: Andrea Kolková Vydání: první, 20111 Počet stran:

Více

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):...

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... II. KONKURENCESCHOPNOST FIRMY (3) Vyberte (zaškrtněte ),

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_112 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

VYHLÁŠKA ze dne o vzoru zprávy podle zemí. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ze dne o vzoru zprávy podle zemí. Předmět úpravy VYHLÁŠKA ze dne... 2017 o vzoru zprávy podle zemí Ministerstvo financí stanoví podle 13zi odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů,

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Ochrana duševního vlastnictví, managementu vědy a výzkumu a komercionalizace výsledků výzkumu. Program seminářů

Ochrana duševního vlastnictví, managementu vědy a výzkumu a komercionalizace výsledků výzkumu. Program seminářů Ochrana duševního vlastnictví, managementu vědy a výzkumu a komercionalizace výsledků výzkumu Program seminářů Co je cílem seminářů? Cílem je předat účastníkům komplexní souhrn poznatků z oblasti managementu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com Vznik podnikatelského záměru Louise Harvey vystudovala práva na vysoké škole a dva roky pracovala jako praktikantka v jedné advokátní firmě v Belfastu. Práce ji však neuspokojovala. Toužila založit si

Více

JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST

JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST ZKUŠENOSTI Z PRAXE Eurovision, a. s. Veveří 102 602 00 Brno Czech Republic Tel.: 539 050 600 Fax: 543 235 709 E-mail: info@eurovision-eu.com URL: www.eurovision-eu.com

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2010 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více