ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, Praha 4 Internet IČ Založení a vznik Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., byla založena 22. června 1995, zápis do Obchodního rejstříku byl proveden 6. listopadu 1995 Povolení k pojišťovací činnosti 26. října 1995 Zahájení pojišťovací činnosti 6. listopadu 1995 Základní kapitál 1 mld. Kč Počet kmenových zaměstnanců (k ) 874 Jediný akcionář (od ) Kooperativa, pojišťovna, a. s. Templová 747, Praha 1 IČ:

4 CHARAKTERISTIKA AKCIONÁŘE Obchodní firma Kooperativa, pojišťovna, a. s. Charakteristika Základní kapitál Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na českém trhu a její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR činil (k ) 23 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy. 2,8 mld. Kč Sídlo Templová 747, Praha 1 Telefon Založení a vznik Kooperativa, pojišťovna, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni Akcionáři společnosti (k ) WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group... 85,46 % Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha... 12,33 % VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o., Praha... 2,21 % Počet zaměstnanců (k ) 3630

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH 1 1. úvodní slovo předsedy dozorčí rady 6 2. úvodní slovo generálního ředitele 7 3. členové představenstva a dozorčí rady kontakty pro Vás profil společnosti 14 a/ profil společnosti 14 b/ strategičtí partneři ČPP v oblasti pojištění 15 c/ zajištění 16 d/ sponzoring 17 e/ ocenění produkty ČPP 20 a/ vývoj produktů v roce b/ produktová nabídka ČPP 24 c/ struktura pojistného kmene v roce obchodní činnost v roce a/ obchodní činnost v roce b/ obchodní činnost podle oblasti pojištění 27 c/ interní a externí sjednatelské sítě 29 spolupráce s obchodními partnery d/ strategie ČPP v oblasti obchodu pro rok charakteristika skupiny VIG 32 a/ Vienna Insurance Group 33 b/ cíle a strategie Vienna Insurance Group 34 c/ střední a východní Evropa (CEE) trh růstu 35 d/ propojištěnost v Evropě za rok zpráva auditora rozvaha pojišťovny k výkaz zisku a ztráty příloha roční účetní závěrky k zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpráva dozorčí rady kontakty mapa pokrytí ČPP 80

6 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY 2. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 3. ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY 4. KONTAKTY PRO VÁS Chcete ve světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco jiní se baví. Winston Churchill

7 ÚVODNÍ SLOVO 1 PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Hodnotíme-li rok 2006 z hlediska výsledků České podnikatelské pojišťovny i jejího stoprocentního vlastníka Kooperativy, tak jej určitě jednoznačně můžeme považovat za úspěšný. Po náročných pozitivních změnách v roce 2005 byl rok 2006 pro Českou podnikatelskou pojišťovnu rokem dynamického růstu, který se výrazně odrazil v jejích obchodních i finančních výsledcích. Kapitálový vstup Kooperativy do České podnikatelské pojišťovny v roce 2005 se tedy jednoznačně ukázal jako krok správným směrem. Co se týče obecných podmínek na trhu, tak rok 2006 byl vzhledem k neuspokojivému růstu pojistného a opakovaným přírodním kalamitám pro české pojišťovnictví jedním z nejnáročnějších v jeho historii. Celkové předepsané pojistné vzrostlo o 3,75 procenta, což při 2,5procentní inflaci představuje pouze jednoprocentní reálný nárůst. Pojistný trh tedy sice neustále roste, ale vzhledem k potenciálu ČR nízkým tempem. Posoudíme-li jednotlivé segmenty, dobře se vyvíjelo běžně placené pojistné v životním pojištění, které dosáhlo výše 34,6 miliardy Kč a zaznamenalo tak meziroční nárůst o 6,7 procenta. Naopak, jednorázově placené pojistné, které tvoří čtvrtinu životního pojištění, stagnovalo a vykázalo pokles pod úroveň roku Neživotní pojištění vzrostlo loni o tři procenta na 72,8 miliardy Kč, což rovněž nelze považovat za dostatečné. Dlouhodobým cílem Kooperativy i České podnikatelské pojišťovny je podpořit a rozvíjet roli aktivních hráčů na českém pojistném trhu tak, abychom i v rámci skupiny Vienna Insurance Group byli seriózními a spolehlivými partnery pro všechny klienty i zaměstnance obou pojišťoven. Přestože v uplynulých letech bylo mnoha pozitivních věcí dosaženo, velice dobře si uvědomujeme, že je stále co zlepšovat a i v budoucnu nás čeká ještě velký díl práce. Ať už je to stabilizace a detailní finalizace všech reorganizačních kroků, zlepšení komunikace mezi firmami i jejími interními útvary, či užší spolupráce s ostatními společnostmi v rámci koncernu Vienna Insurance Group. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na úspěších minulého roku podíleli. Vedle nejbližších spolupracovníků, všech zaměstnanců a partnerů děkuji především našim klientům, kteří nám dlouhodobě projevují svoji důvěru. Díky jejich přízni je ČPP moderní a dynamicky rostoucí pojišťovnou, která chce být spolehlivým partnerem i poradcem, který při vás stojí za příznivých i méně příznivých okolností. Ing. Vladimír Mráz předseda dozorčí rady 6

8 ÚVODNÍ SLOVO 2 GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážené dámy, vážení pánové, velmi mne těší, že mohu říci a základní ekonomické ukazatele tuto skutečnost potvrzují - že také v roce 2006 jsme znovu dokázali, že jsme silnou a stabilní společností schopnou uspět v náročném konkurenčním prostředí. ČPP je již více než rok součástí významné mezinárodní finanční skupiny Vienna Insurance Group, která je největším rakouským pojišťovacím koncernem působícím v zemích střední a východní Evropy. V rámci skupiny působí ČPP na regionálním trhu pod svým obchodním jménem s důrazem na společné mezinárodní zastřešení. Rok 2006 byl pro ČPP velmi úspěšný. Dosáhli jsme významného meziročního nárůstu v ukazateli zisku - podle mezinárodních účetních standardů dosáhla jeho výše 184,7 mil. Kč. Tento výsledek přispěl k výraznému posílení finanční stability společnosti. Základní kapitál společnosti představuje hodnotu 1 mld. Kč. V poměru k výši předepsaného pojistného jsme - na domácím trhu - společností s nadprůměrně silnou kapitalizací. ČPP dosáhla v roce 2006 meziročního růstu celkového předepsaného pojistného o 8,3 % a dvojnásobně tak překročila tempo růstu pojistného trhu jako celku. Nejvíce se nám opět dařilo v pojištění motorových vozidel. Kmen povinného ručení registroval na konci roku 2006 na 615 tisíc vozidel, což představuje meziroční nárůst o 51 tisíc. ČPP si upevnila svou pozici třetího největšího hráče na tomto poli na domácím trhu. Počet smluv havarijního pojištění jsme v porovnání s minulým rokem zvýšili na dvojnásobek. Velký úspěch jsme zaznamenali také v oblasti podnikatelských pojištění, kde se přes mírný pokles trhu podařilo dosáhnout nárůstu o 5,6 %. Ze 100 největších podnikatelských a průmyslových podniků v ČR pojišťuje ČPP cca 40 %. Velmi dynamicky rostlo také životní pojištění. Předepsané pojistné se zvýšilo meziročně o 21,8 %, zatímco trh vzrostl pouze o 4,8 %. ČPP si dosaženými výsledky upevnila svou pozici na trhu a zároveň posílila svůj tržní podíl na 3,6 %. Rok 2006 přinesl zásadní změny obchodní strategie v oblasti s největším objemem produkce v povinném ručení. Zavedli 7

9 úvodní slovo předsedy představenstva jsme nový způsob tarifování pojistného, který zohledňuje více rizikových kritérií, tzv. segmentaci. Určování sazeb je stanovováno nejen podle objemu válců motoru vozidla, ale také v závislosti na stáří vozidla, věku pojistníka a regionu. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nabízíme nejširší a nejdetailnější segmentaci na trhu. Nový speciálně vyvinutý produkt SPOROPOV, který ČPP uvedla v rámci podzimní kampaně, zvýhodňuje navíc také starší a zkušenější řidiče. V minulém roce se projevil zvýšený zájem o produkty segmentu životního pojištění. V průběhu září 2006 uvedla ČPP na trh nový produkt Životního pojištění s Filipem KOMFORT. Vysoká variabilita tohoto kapitálového životního pojištění poskytuje nejen možnost volby rozsahu pojištění ze široké škály pojistných rizik, ale zaručuje maximální flexibilitu s ohledem na momentální životní situaci klienta. Těch, kteří se rozhodli svěřit ochranu svého majetku a zdraví do rukou naší pojišťovny, stále přibývá. Příliv nových klientů je mimo jiné také výsledkem aktivního a výrazně klientsky orientovaného přístupu ve všech oblastech naší činnosti. V březnu 2006 jsme rozšířili pracovní dobu klientské linky a zavedli nové, snadno zapamatovatelné číslo Od července loňského roku jsme ve spolupráci se společností SAZKA, a. s., nabídli našim klientům možnost úhrady pojistného prostřednictvím platebních terminálů. Těmito kroky, ale především profesionálním osobním přístupem našich zaměstnanců, jsme dosáhli zvýšení efektivity a zlepšení našich služeb, které v každém ohledu splňují požadavky na moderní a kvalitní servis. V oblasti podpory sjednatelských sítí jsme se v minulém roce zaměřili na zdokonalování a zkvalitňování našeho prodejního softwaru SUS. Instalace systému přinesla již v prvním roce realizace zvýšení efektivity činností spojených se správou a zpracováním smluv, možnost okamžitého přístupu k aktuálním informacím a zrychlení komunikace. Zavedení systému znamenalo především zkvalitnění služeb pro naše klienty. Jeho výhody ocenili nejen naši zaměstnanci, ale především ti, jimž byl primárně určen naši sjednatelé a obchodní partneři. Pohotovost společně se zárukou bezpečnosti uložených dat a eliminací chyb při elektronickém zpracování systémem v tomto smyslu si ČPP stále udržuje ojedinělé postavení na trhu. V roce 2006 byly s pomocí programu sjednány více než dvě třetiny celkového objemu všech pojistných smluv. V současné době jejich počet výrazně stoupá ve prospěch on-line verze, která se - v porovnání s verzí off-line - podílí na celkové produkci SUS 90 %. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval především vám, našim klientům, obchodním partnerům a makléřům za zájem a vzájemnou spolupráci. Velmi si ceníme důvěry, kterou nám prokazujete využíváním našich služeb. Za vynaložené úsilí, angažovanost, spolupráci a cíleně orientovanou činnost zaměřenou na potřeby klienta, si touto cestou dovoluji poděkovat také všem zaměstnancům ČPP. Do roku 2007 jsme vstoupili s novými očekáváními a ambiciózními plány. Budeme pokračovat v nastaveném trendu zlepšování kvality procesů a pracovat na zvyšování konkurenceschopnosti. Naším cílem je další posílení a upevnění pozice pojišťovny na trhu. Dr. Franz Kosyna generální ředitel a předseda představenstva 8

10 ČLENOVÉ 3 PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA 2006 Dr. Franz Kosyna Generální ředitel a předseda představenstva RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. Náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Besperát Vrchní ředitel pro obchod a marketing a člen představenstva DOZORČÍ RADA Členové dozorčí rady k Ing. Vladimír Mráz Předseda dozorčí rady od 22. června 2005 Ing. Konštantín Alexejenko Člen dozorčí rady od 1. října 2006 Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Člen dozorčí rady od 1. dubna 2005 Mag. Peter Höfinger Člen dozorčí rady od 23. listopadu 2005 Jiří Nedvídek Člen dozorčí rady od 1. dubna 2005 Ing. Jaroslav Sirotek Člen dozorčí rady od 1. dubna 2005 Ing. Zdeněk Srp Člen dozorčí rady od 1. dubna 2005 JEDINÝ AKCIONÁŘ Kooperativa, pojišťovna, a. s. (od 1. července 2005) 9

11 členové představenstva a dozorčí rady ZMĚNY VE SLOŽENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI V PRŮBĚHU ROKU 2006 V průběhu minulého roku došlo k personálním změnám v nejvyšším vedení společnosti. Ke dni 31. března 2006 odstoupil z funkcí generálního ředitele a předsedy představenstva Ing. Zdeněk Šťástka. Novým generálním ředitelem byl s účinností od 1. dubna 2006 jmenován Dr. Franz Kosyna, do té doby působící ve vedení společnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s. V souvislosti se svým jmenováním ukončil Dr. Franz Kosyna k 31. říjnu 2006 své členství v dozorčí radě společnosti, jejím novým členem se stal od 1. října 2006 Ing. Konštantín Alexejenko. Ke dni 10. října 2006 ukončil své členství v představenstvu Jaroslav Dostal, CSc. Od 1. listopadu 2006 působí ve tříčlenném představenstvu ČPP Dr. Franz Kosyna, generální ředitel a předseda představenstva, RNDr. Jakub Strnad, Ph.D., náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva, Ing. Jaroslav Besperát, k uvedenému datu ve funkci obchodního ředitele a člena představenstva. Strategické změny v nejvyšším vedení ČPP nastartovaly celkovou transformaci ČPP a její přeměnu v moderní pojišťovací společnost. V červnu 2007 schválilo představenstvo ČPP další změny v organizační struktuře ústředí společnosti. 10

12 4 KONTAKTY PRO VÁS Generální ředitel Dr. Franz Kosyna Tel Náměstek generálního ředitele RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. Tel Vrchní ředitel pro obchod a marketing Ing. Jaroslav Besperát Tel Generální sekretář úsek generálního sekretáře Ing. Tomáš Neumann, CSc. Tel Ředitel úseku neživotního pojištění JUDr. Václav Hönig Tel Ředitel úseku životního pojištění Bc. Marek Woitsch Tel Ředitel úseku pojištění vozidel Miloš Velíšek Tel Ředitel ekonomického úseku Ing. Petr Brabenec, MBA Tel Ředitel úseku informačních technologií Ing. Ladislav Zámečník Tel Ředitel úseku zajištění Ing. Roman Brablec Tel Ředitel úseku externích sítí Mgr. Tomáš Ženíšek Tel

13 kontakty pro vás Ředitel úseku interních sítí Ing. Jiří Zahálka Tel Ředitel úseku podnikatelských rizik Pavel Wiesner Tel Ředitel odboru likvidací pojistných událostí vozidel Tomáš Klofát Tel Ředitelka odboru právního JUDr. Jana Mejtská Tel Ředitel odboru pojistné matematiky Mgr. Jan Šváb Tel E.mail Ředitel odboru treasury Ing. Luděk Marek Tel Ředitelka personálního odboru Marcela Novotná Tel Ředitelka odboru interního auditu a kontroly Ing. Ludmila Přibilová Tel Ředitelka odboru controllingu Bc. Martina Kapinosová Tel Ředitel obchodního controllingu Ing. Zdeněk Kolář Tel

14 1. PROFIL SPOLEČNOSTI 2. PRODUKTY ČPP 3. OBCHODNÍ ČINNOST V ROCE 2006 Úspěch je probíhající proces usilování o to stát se něčím víc. Je to příležitost neustále růst citově, společensky, duchovně, fyziologicky, intelektuálně a finančně a zároveň přispívat nějakým pozitivním způsobem druhým lidem. Cesta k úspěchu je vždy rozestavěná. Anthony Robbins

15 1 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL ČESKÉ PODNIKATELSKÉ POJIŠŤOVNY, A. S. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., (dále jen ČPP ) působí na českém pojistném trhu od listopadu Dosažené hospodářské výsledky potvrzují úspěšný trvalý růst a stabilitu společnosti, která zaujímá významné místo na českém pojistném trhu. V oblasti povinného ručení se ČPP dostala v počtu uzavřených smluv na 3. místo a v celkovém předepsaném pojistném na 4. místo na trhu. ČPP spravuje téměř 900 tisíc smluv svých klientů a každý měsíc sjednává přes 40 tisíc nových pojistných smluv. Základní kapitál společnosti činí 1 miliardu Kč. Společnost je řádným členem České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů a dalších sdružení. ČPP je zajištěna renomovanými světovými zajišťovnami. Jediným akcionářem ČPP je Kooperativa, pojišťovna, a. s. Hlavním akcionářem společnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s., je WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group. ČPP se tak stala součástí významné mezinárodní finanční skupiny, nově zastřešené pod názvem Vienna Insurance Group (dále jen VIG ). VIG je největším rakouským pojišťovacím koncernem působícím v zemích střední a východní Evropy, který v současnosti zaujímá přední pozici na trzích v Rakousku, České republice, Rumunsku a na Slovensku. K dalším klíčovým trhům Vienna Insurance Group patří Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora a Bulharsko. Celkem působí ve 20 evropských zemích a má více než 17 milionů klientů. Skupina Vienna Insurance Group získala od ratingové společnosti Standard&Poor s hodnocení A+ se stabilním výhledem. 14

16 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. - výroční zpráva za rok 2006 ČPP je univerzální pojišťovnou nabízející všechny běžné druhy pojištění - životní, úrazová, odpovědnostní, majetková a cestovní. V oblasti pojištění vozidel zůstává klíčovým produktem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla SPECIÁL Plus a SUPER Plus. V segmentu životního pojištění jsou i nadále nosnými produkty Životní pojištění s Filipem Plus, Životní pojištění s Filipem Variant, nově byl uveden na trh variabilní produkt Životní pojištění s Filipem Komfort. Pro pojištění domácností, pojištění nemovitostí občanů a pojištění odpovědnosti občanů nabízí ČPP několik speciálních produktů v různých modifikacích podle individuálních potřeb a zájmů klientů. Významnou součást portfolia ČPP tvoří pojištění průmyslu a podnikatelů. Meziroční srovnání za období : Předepsané pojistné 4,4 mld. Kč (meziroční růst o 8,3 %) Hospodářský výsledek - zisk ve výši 106,1 mil. Kč podle národních účetních standardů (meziroční růst o 95,1 mil. Kč) Výrazné posílení finanční stability v roce 2006 : Základní kapitál 1mld. Kč Technické rezervy 5,6 mld. Kč (nárůst o 1 mld. Kč) Finanční umístění 5,7 mld. Kč (nárůst o 1,3 mld. Kč) Bilanční suma 6,6 mld. Kč (nárůst o 1,3 mld. Kč) Strategičtí partneři ČPP v oblasti pojištění VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR pobočková síť, společné marketingové akce POJIŠŤOVNA VZP společné produkty, společné marketingové akce HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, A. S. společné produkty, společné marketingové akce GLOBAL ASSISTANCE, A. S. asistenční služba pro pojištění vozidel MAKLER SERVICE BOHEMIA INTERNATIONAL S. R. O. prodej společného produktu životního pojištění ŠKODA AUTO, A. S. pojištění zaměstnanců, společné marketingové akce SAZKA, A. S. platby pojistného klientů ČPP prostřednictvím terminálů Sazka 15

17 profil společnosti Zajištění Zajistný program na rok 2006 znamenal svými parametry pro ČPP další krok ke zkvalitnění finanční stability společnosti a významné posílení schopnosti dostát svým závazkům vůči klientům. Konzervativně nízké čisté vlastní vruby a dostatečné zajistné kapacity pro jednotlivé druhy pojištění vytvářely optimální prostředí pro další vývoj společnosti. Sjednání adekvátního zajistného krytí pro případ kumulativních katastrofických škod bylo jednou z významných priorit při projednávání podmínek zajištění na rok Pozitivní roli hrála i obnovená spolupráce s jedním z největších světových zajistných makléřů, firmou Benfield, zejména v oblasti modelování rizika záplav. S jeho pomocí stanovovala ČPP rozsah zajistného krytí proti přírodním katastrofám. Při tvorbě zajistného programu ČPP na rok 2006 došlo jak ke zkvalitnění a rozšíření portfolia zajistitelů, kteří se na zajistném programu podíleli, tak i k významným pozitivním změnám v klíčových parametrech zajistného krytí. Nejdůležitějším zajistným partnerem se pro ČPP stala nově největší světová zajišťovna Swiss Re, která byla současně vedoucím zajistitelem majetkové a přepravní zajistné smlouvy. Na zajistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti byla vedoucím zajistitelem druhá největší světová zajišťovna Munich Re. Dalšími významnými partnery na zajistném programu byly společnosti Partner Re, Hannover Re, SCOR, XL Re Europe, Odyssey Re, Axa Re, MAPFRE, Transatlantic Re a řada dalších zajistitelů. Při výběru zajistitelů bylo bráno v úvahu hodnocení finanční stability na základě mezinárodní klasifikace Standard&Poor s, které bylo u většiny zajistitelů ČPP na nejvyšší úrovni, tzn. AA nebo A. 16

18 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. - výroční zpráva za rok 2006 Sponzoring ČPP vidí jednu ze svých důležitých rolí také v podpoře společensky prospěšných projektů. Svou pozornost zaměřujeme především na oblast kultury, sportu, na rozvoj zdravého životního stylu, na podporu charitativních programů a akcí, podporu mládeže a oblast prevence vzniku škod. Nejvýznamnější projekty podporované ČPP: Divadlo Ta Fantastika generální partner divadla Divadlo Hybernia partner muzikálu Golem Vánoční koncerty Václava Hybše Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín Klub přátel fotbalové reprezentace ČR Praha Medea Kultur, s. r. o. Podpora komunikačních pořadů zaměřených na primární prevenci drogových závislostí. Horská služba ČR ČPP s Horskou službou spolupracuje na tvorbě instruktážních videokazet, při realizaci soutěží a seminářů. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže ČPP spolupracuje na projektech, které pomáhají zajistit činnost kvalifikovaných záchranářů na všech vodních lokalitách ČR. Nadace policistů a hasičů Vzájemná pomoc v tísni Podpora nadace, jejímž cílem je zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon. SDH Sbory dobrovolných hasičů ČPP podporuje jednotlivé sbory při pořádání hasičských soutěží a plesů, přispívá na nákup techniky. 17

19 profil společnosti Aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu: Pojištění vozidel tvoří značnou část pojistného kmene ČPP. Proto jsme se rozhodli aktivně spolupracovat na projektech, které se zabývají prevencí škod a pozitivní výchovou účastníků silničního provozu včetně dětí. Nadace Malina ČPP je od roku 2004 hlavním partnerem nadace. Cílem této nadace automobilového závodníka Romana Kresty a zpěváka Daniela Landy je dosáhnout zlepšení bezpečnosti provozu na našich silnicích. Nadace zdarma distribuuje kvalitní instruktážní filmy, ve spolupráci s odborníky se podílí na tvorbě projektů cíleně zaměřených nejen na řidiče, ale i na nejvíce ohroženou skupinu účastníků silničního provozu děti. High Car Training v.o.s. (dále jen HCT ) Škola bezpečné jízdy Škola smyku HCT pořádá kurzy a školení řidičů osobních nebo nákladních vozidel na speciálních cvičištích a praktické jízdy na speciálních kluzných plochách. Výcvik v Kurzech bezpečné jízdy jsou zaměřeny na osvojení návyků pro řešení krizových situací a způsobu bezpečné jízdy. Výběr z regionálních aktivit: Nadace konto Bariéry Výstava spisovatele Roberta Walsera Mistrovství ČR záchranářů VZS ČR Mezinárodní mistrovství ČR v závodu silničních motocyklů podpora motocyklového závodníka Igora Kalába Plochá dráha Markéta Basketbalový klub Synthesia Pardubice FC Slovan Liberec FC Hradec Králové SK Třebechovice 18

20 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. - výroční zpráva za rok 2006 Ocenění Za rok 2006 ČPP získala nejvýznamnější ocenění v anketě Pojišťovna roku, pořádané Asociací českých pojišťovacích makléřů. V kategorii Pojistný produkt roku 2006 obsadila 5. místo. Stejného výsledku dosáhla ČPP také v kategorii Spolupráce s makléři, Pojištění průmyslu a podnikatelů a Občanská pojištění. 19

21 2 PRODUKTY ČPP VÝVOJ PRODUKTŮ V ROCE 2006 POJIŠTĚNÍ VOZIDEL Povinné ručení V rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinného ručení, pokračovala ČPP v roce 2006 v zavádění systému tzv. segmentace, který umožnil většině klientů dosáhnout výrazně příznivějších podmínek a současně oslovit nové zájemce o pojištění za optimální cenu. Nový způsob tarifování pojistného uplatnila ČPP poprvé na konci roku Výši sazeb spoluurčuje nejen objem válců motoru, ale nově též stáří vozidla, věk pojistníka a místo trvalého bydliště, resp. sídla firmy. Segmentace zvýhodňuje zkušené řidiče a určité regiony, zohledňuje stáří vozidla a umožňuje využití širší stupnice obsahu motoru ve srovnání s některými konkurenty. ČPP nabízí osm tarifních skupin podle objemu válců oproti standardním pěti. Zavedení segmentace nepochybně přispělo k dosaženým obchodním výsledkům ČPP v roce Segmentace byla nabízena ve dvou základních tarifech SPECIÁL Plus a SUPER Plus. Součástí nabídky bylo poskytnutí asistenční služby zdarma i při pouhé poruše vozidla, 24 hodin denně a s možností komunikace v českém jazyce i při volání mimo území ČR. Speciál Plus zahrnoval také bezplatné úrazové pojištění řidiče vozidla, Super Plus nabízel nejen rozšířenou asistenční službu, ale též vyšší limit pojistného plnění v případě úrazového připojištění vozidla a navíc pojištění léčebných výloh řidiče pojištěného vozidla při pobytu v cizině. Nově nastavenou strategii společnost podpořila v průběhu podzimní kampaně na povinné ručení uvedením speciální segmentační novinky SPOROPOV. Produkt je cenově zvýhodněn pro motoristy nad 35 let věku, s bydlištěm v obci do 10 tisíc obyvatel a osobním automobilem starším osmi let nebo nákladním automobilem české výroby taktéž starším osmi let. V oblasti asistence navázala ČPP v průběhu roku 2006 spolupráci s novým partnerem, společností Global Assistance, a. s., a svou nabídku asistenčních služeb rozšířila i o nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t, tahače návěsů, autobusy a trolejbusy. V říjnu 2006 zaznamenala ČPP významný úspěch právě v oblasti povinného ručení - počet uzavřených pojistných smluv přesáhl hranici ks, což představuje meziroční navýšení pojistného kmene o 51 tisíc smluv a nárůst předepsaného pojistného na mil. Kč. Co do počtu pojištěných vozidel si tak ČPP upevnila své třetí místo na trhu s povinným ručením v ČR. Výsledky prvního roku segmentace potvrzují, že se jednalo o krok správným směrem, společnost dosáhla v minulém roce výrazného růstu produkce. Zajímavou nabídkou chceme v roce 2007 oslovit nové i stávající klienty ČPP a zajistit další zvýšení prodeje podporou tzv. cross-sellingu. Důvěru a zájem obchodních partnerů chceme udržet trvalým úsilím o zvyšování úrovně poskytovaných služeb s důrazem na rychlost, pružnost, profesionalitu a kvalitní likvidaci pojistných událostí. 20

22 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. - výroční zpráva za rok 2006 Havarijní pojištění ČPP nabízí motoristům komplexní Havarijní pojištění, doplňované alternativně k povinnému ručení tzv. Balíčkem pojištění nebo samostatným Pojištěním rizika odcizení určeného pro starší vozidla. Jednoduchý, úspěšný a variabilní produkt havarijního pojištění nabízí ČPP ve 3 pojistných variantách podle kombinace krytí pojistných nebezpečí: 1. ALL RISK - kompletní pojištění vozidla a jeho výbavy pro: případ poškození nebo zničení při havárii případ odcizení a vandalismu případ poškození nebo zničení živelní událostí 2. HAVÁRIE + ŽIVELNÍ UDÁLOST - pojištění vozidla a jeho výbavy pro: případ poškození nebo zničení při havárii případ poškození nebo zničení živelní událostí 3. ODCIZENÍ + ŽIVELNÍ UDÁLOST - pojištění vozidla a jeho výbavy pro: případ odcizení a vandalismu případ poškození nebo zničení živelní událostí V kombinaci s uzavřeným povinným ručením nabízela v roce 2006 ČPP svým klientům cenově výhodné doplňkové havarijní pojištění. Klienti měli možnost získat s 50% slevou tzv. Balíček pojištění (pojištění čelního skla, pojištění střetu se zvěří a rozšířené úrazové pojištění sedadla řidiče) nebo samostatné Pojištění rizika odcizení pro starší vozidla (s limitem plnění maximálně ,- Kč a spoluúčastí 5 000,- Kč). 21

23 produkty ČPP ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Významného úspěchu dosáhla ČPP v roce 2006 v segmentu životního pojištění, které prokázalo dynamiku meziročního růstu o 21,8 %. Nosnými produkty v roce 2006 byly nadále Životní pojištění s Filipem Plus, Životní pojištění s Filipem Variant, Úrazové pojištění s Filipem Plus a Úrazové pojištění s Filipem Variant. Životní pojištění Filip Plus je obchodní značka, která skrývá pět samostatných produktů, pokrývajících mimo hlavního životního pojištění, tj. zajištění sebe a své rodiny, také ostatní rizika lidského života, a to formou rozsáhlého připojištění. Filip Variant je ve srovnání počtu pojištěných rizik méně obsáhlý, zato však více variabilní při volbě celkového pojistného a jeho podílu pro případ dožití a pro případ smrti. Exkluzivně ho nabízí spolupracující zprostředkovatelská společnost Makler Service Bohemia International s.r.o. (dále jen MSBI ). Spoření s Filipem a Budoucnost jsou produkty vyvinuté pro konkrétní cílovou skupinu a skladba pojištěných rizik je navržena na základě aktuálních požadavků trhu. Portfolio produktů bylo v roce 2006 obohaceno o produkt Životní pojištění s Filipem Komfort, který v sobě spojuje trhem ověřené klady produktů Životního pojištění s Filipem Plus a Životního pojištění s Filipem Variant. Úrazové pojištění lze sjednat samostatně nebo jako připojištění k životnímu pojištění. Úrazové pojištění s Filipem Plus zahrnuje individuální, skupinové a finančně zvýhodněné tzv. rodinné pojištění. Je určeno na krytí rizika smrti úrazem a trvalých následků úrazu. V případě zájmu klienta lze sjednat denní odškodné za dobu léčení úrazu. Ve spolupráci s makléřskou společností MSBI, nabízí ČPP individuální Úrazové pojištění s Filipem Variant, které navíc umožňuje sjednat v rámci pojištění také denní odškodné při hospitalizaci po úrazu a připojištění zlomenin pro děti fixní částkou pojistného plnění. ČPP nabízí v oblasti životního a úrazového pojištění kvalitní pojistnou ochranu ve spojení s profesionálními službami. Naše vnímání je prioritně zaměřeno na individuální potřeby našich klientů. Průběžně, podle požadavků trhu, budou nadále inovovány cílené produkty pro specifické, nepokryté segmenty pojistného trhu. V roce 2007 připravuje ČPP zahájení prodeje nového produktu - investičního životního pojištění. Na vývoji situace ve veřejném důchodovém, zdravotním a nemocenském pojištění se pojišťovna připravuje reagovat postupným zařazováním odpovídajících produktů. 22 vz2006_4_9_07.indd :38:32

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více