ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, Praha 4 Internet IČ Založení a vznik Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., byla založena 22. června 1995, zápis do Obchodního rejstříku byl proveden 6. listopadu 1995 Povolení k pojišťovací činnosti 26. října 1995 Zahájení pojišťovací činnosti 6. listopadu 1995 Základní kapitál 1 mld. Kč Počet kmenových zaměstnanců (k ) 874 Jediný akcionář (od ) Kooperativa, pojišťovna, a. s. Templová 747, Praha 1 IČ:

4 CHARAKTERISTIKA AKCIONÁŘE Obchodní firma Kooperativa, pojišťovna, a. s. Charakteristika Základní kapitál Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na českém trhu a její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR činil (k ) 23 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy. 2,8 mld. Kč Sídlo Templová 747, Praha 1 Telefon Založení a vznik Kooperativa, pojišťovna, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni Akcionáři společnosti (k ) WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group... 85,46 % Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha... 12,33 % VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o., Praha... 2,21 % Počet zaměstnanců (k ) 3630

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH 1 1. úvodní slovo předsedy dozorčí rady 6 2. úvodní slovo generálního ředitele 7 3. členové představenstva a dozorčí rady kontakty pro Vás profil společnosti 14 a/ profil společnosti 14 b/ strategičtí partneři ČPP v oblasti pojištění 15 c/ zajištění 16 d/ sponzoring 17 e/ ocenění produkty ČPP 20 a/ vývoj produktů v roce b/ produktová nabídka ČPP 24 c/ struktura pojistného kmene v roce obchodní činnost v roce a/ obchodní činnost v roce b/ obchodní činnost podle oblasti pojištění 27 c/ interní a externí sjednatelské sítě 29 spolupráce s obchodními partnery d/ strategie ČPP v oblasti obchodu pro rok charakteristika skupiny VIG 32 a/ Vienna Insurance Group 33 b/ cíle a strategie Vienna Insurance Group 34 c/ střední a východní Evropa (CEE) trh růstu 35 d/ propojištěnost v Evropě za rok zpráva auditora rozvaha pojišťovny k výkaz zisku a ztráty příloha roční účetní závěrky k zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpráva dozorčí rady kontakty mapa pokrytí ČPP 80

6 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY 2. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 3. ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY 4. KONTAKTY PRO VÁS Chcete ve světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco jiní se baví. Winston Churchill

7 ÚVODNÍ SLOVO 1 PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Hodnotíme-li rok 2006 z hlediska výsledků České podnikatelské pojišťovny i jejího stoprocentního vlastníka Kooperativy, tak jej určitě jednoznačně můžeme považovat za úspěšný. Po náročných pozitivních změnách v roce 2005 byl rok 2006 pro Českou podnikatelskou pojišťovnu rokem dynamického růstu, který se výrazně odrazil v jejích obchodních i finančních výsledcích. Kapitálový vstup Kooperativy do České podnikatelské pojišťovny v roce 2005 se tedy jednoznačně ukázal jako krok správným směrem. Co se týče obecných podmínek na trhu, tak rok 2006 byl vzhledem k neuspokojivému růstu pojistného a opakovaným přírodním kalamitám pro české pojišťovnictví jedním z nejnáročnějších v jeho historii. Celkové předepsané pojistné vzrostlo o 3,75 procenta, což při 2,5procentní inflaci představuje pouze jednoprocentní reálný nárůst. Pojistný trh tedy sice neustále roste, ale vzhledem k potenciálu ČR nízkým tempem. Posoudíme-li jednotlivé segmenty, dobře se vyvíjelo běžně placené pojistné v životním pojištění, které dosáhlo výše 34,6 miliardy Kč a zaznamenalo tak meziroční nárůst o 6,7 procenta. Naopak, jednorázově placené pojistné, které tvoří čtvrtinu životního pojištění, stagnovalo a vykázalo pokles pod úroveň roku Neživotní pojištění vzrostlo loni o tři procenta na 72,8 miliardy Kč, což rovněž nelze považovat za dostatečné. Dlouhodobým cílem Kooperativy i České podnikatelské pojišťovny je podpořit a rozvíjet roli aktivních hráčů na českém pojistném trhu tak, abychom i v rámci skupiny Vienna Insurance Group byli seriózními a spolehlivými partnery pro všechny klienty i zaměstnance obou pojišťoven. Přestože v uplynulých letech bylo mnoha pozitivních věcí dosaženo, velice dobře si uvědomujeme, že je stále co zlepšovat a i v budoucnu nás čeká ještě velký díl práce. Ať už je to stabilizace a detailní finalizace všech reorganizačních kroků, zlepšení komunikace mezi firmami i jejími interními útvary, či užší spolupráce s ostatními společnostmi v rámci koncernu Vienna Insurance Group. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na úspěších minulého roku podíleli. Vedle nejbližších spolupracovníků, všech zaměstnanců a partnerů děkuji především našim klientům, kteří nám dlouhodobě projevují svoji důvěru. Díky jejich přízni je ČPP moderní a dynamicky rostoucí pojišťovnou, která chce být spolehlivým partnerem i poradcem, který při vás stojí za příznivých i méně příznivých okolností. Ing. Vladimír Mráz předseda dozorčí rady 6

8 ÚVODNÍ SLOVO 2 GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážené dámy, vážení pánové, velmi mne těší, že mohu říci a základní ekonomické ukazatele tuto skutečnost potvrzují - že také v roce 2006 jsme znovu dokázali, že jsme silnou a stabilní společností schopnou uspět v náročném konkurenčním prostředí. ČPP je již více než rok součástí významné mezinárodní finanční skupiny Vienna Insurance Group, která je největším rakouským pojišťovacím koncernem působícím v zemích střední a východní Evropy. V rámci skupiny působí ČPP na regionálním trhu pod svým obchodním jménem s důrazem na společné mezinárodní zastřešení. Rok 2006 byl pro ČPP velmi úspěšný. Dosáhli jsme významného meziročního nárůstu v ukazateli zisku - podle mezinárodních účetních standardů dosáhla jeho výše 184,7 mil. Kč. Tento výsledek přispěl k výraznému posílení finanční stability společnosti. Základní kapitál společnosti představuje hodnotu 1 mld. Kč. V poměru k výši předepsaného pojistného jsme - na domácím trhu - společností s nadprůměrně silnou kapitalizací. ČPP dosáhla v roce 2006 meziročního růstu celkového předepsaného pojistného o 8,3 % a dvojnásobně tak překročila tempo růstu pojistného trhu jako celku. Nejvíce se nám opět dařilo v pojištění motorových vozidel. Kmen povinného ručení registroval na konci roku 2006 na 615 tisíc vozidel, což představuje meziroční nárůst o 51 tisíc. ČPP si upevnila svou pozici třetího největšího hráče na tomto poli na domácím trhu. Počet smluv havarijního pojištění jsme v porovnání s minulým rokem zvýšili na dvojnásobek. Velký úspěch jsme zaznamenali také v oblasti podnikatelských pojištění, kde se přes mírný pokles trhu podařilo dosáhnout nárůstu o 5,6 %. Ze 100 největších podnikatelských a průmyslových podniků v ČR pojišťuje ČPP cca 40 %. Velmi dynamicky rostlo také životní pojištění. Předepsané pojistné se zvýšilo meziročně o 21,8 %, zatímco trh vzrostl pouze o 4,8 %. ČPP si dosaženými výsledky upevnila svou pozici na trhu a zároveň posílila svůj tržní podíl na 3,6 %. Rok 2006 přinesl zásadní změny obchodní strategie v oblasti s největším objemem produkce v povinném ručení. Zavedli 7

9 úvodní slovo předsedy představenstva jsme nový způsob tarifování pojistného, který zohledňuje více rizikových kritérií, tzv. segmentaci. Určování sazeb je stanovováno nejen podle objemu válců motoru vozidla, ale také v závislosti na stáří vozidla, věku pojistníka a regionu. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nabízíme nejširší a nejdetailnější segmentaci na trhu. Nový speciálně vyvinutý produkt SPOROPOV, který ČPP uvedla v rámci podzimní kampaně, zvýhodňuje navíc také starší a zkušenější řidiče. V minulém roce se projevil zvýšený zájem o produkty segmentu životního pojištění. V průběhu září 2006 uvedla ČPP na trh nový produkt Životního pojištění s Filipem KOMFORT. Vysoká variabilita tohoto kapitálového životního pojištění poskytuje nejen možnost volby rozsahu pojištění ze široké škály pojistných rizik, ale zaručuje maximální flexibilitu s ohledem na momentální životní situaci klienta. Těch, kteří se rozhodli svěřit ochranu svého majetku a zdraví do rukou naší pojišťovny, stále přibývá. Příliv nových klientů je mimo jiné také výsledkem aktivního a výrazně klientsky orientovaného přístupu ve všech oblastech naší činnosti. V březnu 2006 jsme rozšířili pracovní dobu klientské linky a zavedli nové, snadno zapamatovatelné číslo Od července loňského roku jsme ve spolupráci se společností SAZKA, a. s., nabídli našim klientům možnost úhrady pojistného prostřednictvím platebních terminálů. Těmito kroky, ale především profesionálním osobním přístupem našich zaměstnanců, jsme dosáhli zvýšení efektivity a zlepšení našich služeb, které v každém ohledu splňují požadavky na moderní a kvalitní servis. V oblasti podpory sjednatelských sítí jsme se v minulém roce zaměřili na zdokonalování a zkvalitňování našeho prodejního softwaru SUS. Instalace systému přinesla již v prvním roce realizace zvýšení efektivity činností spojených se správou a zpracováním smluv, možnost okamžitého přístupu k aktuálním informacím a zrychlení komunikace. Zavedení systému znamenalo především zkvalitnění služeb pro naše klienty. Jeho výhody ocenili nejen naši zaměstnanci, ale především ti, jimž byl primárně určen naši sjednatelé a obchodní partneři. Pohotovost společně se zárukou bezpečnosti uložených dat a eliminací chyb při elektronickém zpracování systémem v tomto smyslu si ČPP stále udržuje ojedinělé postavení na trhu. V roce 2006 byly s pomocí programu sjednány více než dvě třetiny celkového objemu všech pojistných smluv. V současné době jejich počet výrazně stoupá ve prospěch on-line verze, která se - v porovnání s verzí off-line - podílí na celkové produkci SUS 90 %. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval především vám, našim klientům, obchodním partnerům a makléřům za zájem a vzájemnou spolupráci. Velmi si ceníme důvěry, kterou nám prokazujete využíváním našich služeb. Za vynaložené úsilí, angažovanost, spolupráci a cíleně orientovanou činnost zaměřenou na potřeby klienta, si touto cestou dovoluji poděkovat také všem zaměstnancům ČPP. Do roku 2007 jsme vstoupili s novými očekáváními a ambiciózními plány. Budeme pokračovat v nastaveném trendu zlepšování kvality procesů a pracovat na zvyšování konkurenceschopnosti. Naším cílem je další posílení a upevnění pozice pojišťovny na trhu. Dr. Franz Kosyna generální ředitel a předseda představenstva 8

10 ČLENOVÉ 3 PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA 2006 Dr. Franz Kosyna Generální ředitel a předseda představenstva RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. Náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Besperát Vrchní ředitel pro obchod a marketing a člen představenstva DOZORČÍ RADA Členové dozorčí rady k Ing. Vladimír Mráz Předseda dozorčí rady od 22. června 2005 Ing. Konštantín Alexejenko Člen dozorčí rady od 1. října 2006 Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Člen dozorčí rady od 1. dubna 2005 Mag. Peter Höfinger Člen dozorčí rady od 23. listopadu 2005 Jiří Nedvídek Člen dozorčí rady od 1. dubna 2005 Ing. Jaroslav Sirotek Člen dozorčí rady od 1. dubna 2005 Ing. Zdeněk Srp Člen dozorčí rady od 1. dubna 2005 JEDINÝ AKCIONÁŘ Kooperativa, pojišťovna, a. s. (od 1. července 2005) 9

11 členové představenstva a dozorčí rady ZMĚNY VE SLOŽENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI V PRŮBĚHU ROKU 2006 V průběhu minulého roku došlo k personálním změnám v nejvyšším vedení společnosti. Ke dni 31. března 2006 odstoupil z funkcí generálního ředitele a předsedy představenstva Ing. Zdeněk Šťástka. Novým generálním ředitelem byl s účinností od 1. dubna 2006 jmenován Dr. Franz Kosyna, do té doby působící ve vedení společnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s. V souvislosti se svým jmenováním ukončil Dr. Franz Kosyna k 31. říjnu 2006 své členství v dozorčí radě společnosti, jejím novým členem se stal od 1. října 2006 Ing. Konštantín Alexejenko. Ke dni 10. října 2006 ukončil své členství v představenstvu Jaroslav Dostal, CSc. Od 1. listopadu 2006 působí ve tříčlenném představenstvu ČPP Dr. Franz Kosyna, generální ředitel a předseda představenstva, RNDr. Jakub Strnad, Ph.D., náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva, Ing. Jaroslav Besperát, k uvedenému datu ve funkci obchodního ředitele a člena představenstva. Strategické změny v nejvyšším vedení ČPP nastartovaly celkovou transformaci ČPP a její přeměnu v moderní pojišťovací společnost. V červnu 2007 schválilo představenstvo ČPP další změny v organizační struktuře ústředí společnosti. 10

12 4 KONTAKTY PRO VÁS Generální ředitel Dr. Franz Kosyna Tel Náměstek generálního ředitele RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. Tel Vrchní ředitel pro obchod a marketing Ing. Jaroslav Besperát Tel Generální sekretář úsek generálního sekretáře Ing. Tomáš Neumann, CSc. Tel Ředitel úseku neživotního pojištění JUDr. Václav Hönig Tel Ředitel úseku životního pojištění Bc. Marek Woitsch Tel Ředitel úseku pojištění vozidel Miloš Velíšek Tel Ředitel ekonomického úseku Ing. Petr Brabenec, MBA Tel Ředitel úseku informačních technologií Ing. Ladislav Zámečník Tel Ředitel úseku zajištění Ing. Roman Brablec Tel Ředitel úseku externích sítí Mgr. Tomáš Ženíšek Tel

13 kontakty pro vás Ředitel úseku interních sítí Ing. Jiří Zahálka Tel Ředitel úseku podnikatelských rizik Pavel Wiesner Tel Ředitel odboru likvidací pojistných událostí vozidel Tomáš Klofát Tel Ředitelka odboru právního JUDr. Jana Mejtská Tel Ředitel odboru pojistné matematiky Mgr. Jan Šváb Tel E.mail Ředitel odboru treasury Ing. Luděk Marek Tel Ředitelka personálního odboru Marcela Novotná Tel Ředitelka odboru interního auditu a kontroly Ing. Ludmila Přibilová Tel Ředitelka odboru controllingu Bc. Martina Kapinosová Tel Ředitel obchodního controllingu Ing. Zdeněk Kolář Tel

14 1. PROFIL SPOLEČNOSTI 2. PRODUKTY ČPP 3. OBCHODNÍ ČINNOST V ROCE 2006 Úspěch je probíhající proces usilování o to stát se něčím víc. Je to příležitost neustále růst citově, společensky, duchovně, fyziologicky, intelektuálně a finančně a zároveň přispívat nějakým pozitivním způsobem druhým lidem. Cesta k úspěchu je vždy rozestavěná. Anthony Robbins

15 1 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL ČESKÉ PODNIKATELSKÉ POJIŠŤOVNY, A. S. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., (dále jen ČPP ) působí na českém pojistném trhu od listopadu Dosažené hospodářské výsledky potvrzují úspěšný trvalý růst a stabilitu společnosti, která zaujímá významné místo na českém pojistném trhu. V oblasti povinného ručení se ČPP dostala v počtu uzavřených smluv na 3. místo a v celkovém předepsaném pojistném na 4. místo na trhu. ČPP spravuje téměř 900 tisíc smluv svých klientů a každý měsíc sjednává přes 40 tisíc nových pojistných smluv. Základní kapitál společnosti činí 1 miliardu Kč. Společnost je řádným členem České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů a dalších sdružení. ČPP je zajištěna renomovanými světovými zajišťovnami. Jediným akcionářem ČPP je Kooperativa, pojišťovna, a. s. Hlavním akcionářem společnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s., je WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group. ČPP se tak stala součástí významné mezinárodní finanční skupiny, nově zastřešené pod názvem Vienna Insurance Group (dále jen VIG ). VIG je největším rakouským pojišťovacím koncernem působícím v zemích střední a východní Evropy, který v současnosti zaujímá přední pozici na trzích v Rakousku, České republice, Rumunsku a na Slovensku. K dalším klíčovým trhům Vienna Insurance Group patří Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora a Bulharsko. Celkem působí ve 20 evropských zemích a má více než 17 milionů klientů. Skupina Vienna Insurance Group získala od ratingové společnosti Standard&Poor s hodnocení A+ se stabilním výhledem. 14

16 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. - výroční zpráva za rok 2006 ČPP je univerzální pojišťovnou nabízející všechny běžné druhy pojištění - životní, úrazová, odpovědnostní, majetková a cestovní. V oblasti pojištění vozidel zůstává klíčovým produktem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla SPECIÁL Plus a SUPER Plus. V segmentu životního pojištění jsou i nadále nosnými produkty Životní pojištění s Filipem Plus, Životní pojištění s Filipem Variant, nově byl uveden na trh variabilní produkt Životní pojištění s Filipem Komfort. Pro pojištění domácností, pojištění nemovitostí občanů a pojištění odpovědnosti občanů nabízí ČPP několik speciálních produktů v různých modifikacích podle individuálních potřeb a zájmů klientů. Významnou součást portfolia ČPP tvoří pojištění průmyslu a podnikatelů. Meziroční srovnání za období : Předepsané pojistné 4,4 mld. Kč (meziroční růst o 8,3 %) Hospodářský výsledek - zisk ve výši 106,1 mil. Kč podle národních účetních standardů (meziroční růst o 95,1 mil. Kč) Výrazné posílení finanční stability v roce 2006 : Základní kapitál 1mld. Kč Technické rezervy 5,6 mld. Kč (nárůst o 1 mld. Kč) Finanční umístění 5,7 mld. Kč (nárůst o 1,3 mld. Kč) Bilanční suma 6,6 mld. Kč (nárůst o 1,3 mld. Kč) Strategičtí partneři ČPP v oblasti pojištění VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR pobočková síť, společné marketingové akce POJIŠŤOVNA VZP společné produkty, společné marketingové akce HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, A. S. společné produkty, společné marketingové akce GLOBAL ASSISTANCE, A. S. asistenční služba pro pojištění vozidel MAKLER SERVICE BOHEMIA INTERNATIONAL S. R. O. prodej společného produktu životního pojištění ŠKODA AUTO, A. S. pojištění zaměstnanců, společné marketingové akce SAZKA, A. S. platby pojistného klientů ČPP prostřednictvím terminálů Sazka 15

17 profil společnosti Zajištění Zajistný program na rok 2006 znamenal svými parametry pro ČPP další krok ke zkvalitnění finanční stability společnosti a významné posílení schopnosti dostát svým závazkům vůči klientům. Konzervativně nízké čisté vlastní vruby a dostatečné zajistné kapacity pro jednotlivé druhy pojištění vytvářely optimální prostředí pro další vývoj společnosti. Sjednání adekvátního zajistného krytí pro případ kumulativních katastrofických škod bylo jednou z významných priorit při projednávání podmínek zajištění na rok Pozitivní roli hrála i obnovená spolupráce s jedním z největších světových zajistných makléřů, firmou Benfield, zejména v oblasti modelování rizika záplav. S jeho pomocí stanovovala ČPP rozsah zajistného krytí proti přírodním katastrofám. Při tvorbě zajistného programu ČPP na rok 2006 došlo jak ke zkvalitnění a rozšíření portfolia zajistitelů, kteří se na zajistném programu podíleli, tak i k významným pozitivním změnám v klíčových parametrech zajistného krytí. Nejdůležitějším zajistným partnerem se pro ČPP stala nově největší světová zajišťovna Swiss Re, která byla současně vedoucím zajistitelem majetkové a přepravní zajistné smlouvy. Na zajistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti byla vedoucím zajistitelem druhá největší světová zajišťovna Munich Re. Dalšími významnými partnery na zajistném programu byly společnosti Partner Re, Hannover Re, SCOR, XL Re Europe, Odyssey Re, Axa Re, MAPFRE, Transatlantic Re a řada dalších zajistitelů. Při výběru zajistitelů bylo bráno v úvahu hodnocení finanční stability na základě mezinárodní klasifikace Standard&Poor s, které bylo u většiny zajistitelů ČPP na nejvyšší úrovni, tzn. AA nebo A. 16

18 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. - výroční zpráva za rok 2006 Sponzoring ČPP vidí jednu ze svých důležitých rolí také v podpoře společensky prospěšných projektů. Svou pozornost zaměřujeme především na oblast kultury, sportu, na rozvoj zdravého životního stylu, na podporu charitativních programů a akcí, podporu mládeže a oblast prevence vzniku škod. Nejvýznamnější projekty podporované ČPP: Divadlo Ta Fantastika generální partner divadla Divadlo Hybernia partner muzikálu Golem Vánoční koncerty Václava Hybše Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín Klub přátel fotbalové reprezentace ČR Praha Medea Kultur, s. r. o. Podpora komunikačních pořadů zaměřených na primární prevenci drogových závislostí. Horská služba ČR ČPP s Horskou službou spolupracuje na tvorbě instruktážních videokazet, při realizaci soutěží a seminářů. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže ČPP spolupracuje na projektech, které pomáhají zajistit činnost kvalifikovaných záchranářů na všech vodních lokalitách ČR. Nadace policistů a hasičů Vzájemná pomoc v tísni Podpora nadace, jejímž cílem je zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon. SDH Sbory dobrovolných hasičů ČPP podporuje jednotlivé sbory při pořádání hasičských soutěží a plesů, přispívá na nákup techniky. 17

19 profil společnosti Aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu: Pojištění vozidel tvoří značnou část pojistného kmene ČPP. Proto jsme se rozhodli aktivně spolupracovat na projektech, které se zabývají prevencí škod a pozitivní výchovou účastníků silničního provozu včetně dětí. Nadace Malina ČPP je od roku 2004 hlavním partnerem nadace. Cílem této nadace automobilového závodníka Romana Kresty a zpěváka Daniela Landy je dosáhnout zlepšení bezpečnosti provozu na našich silnicích. Nadace zdarma distribuuje kvalitní instruktážní filmy, ve spolupráci s odborníky se podílí na tvorbě projektů cíleně zaměřených nejen na řidiče, ale i na nejvíce ohroženou skupinu účastníků silničního provozu děti. High Car Training v.o.s. (dále jen HCT ) Škola bezpečné jízdy Škola smyku HCT pořádá kurzy a školení řidičů osobních nebo nákladních vozidel na speciálních cvičištích a praktické jízdy na speciálních kluzných plochách. Výcvik v Kurzech bezpečné jízdy jsou zaměřeny na osvojení návyků pro řešení krizových situací a způsobu bezpečné jízdy. Výběr z regionálních aktivit: Nadace konto Bariéry Výstava spisovatele Roberta Walsera Mistrovství ČR záchranářů VZS ČR Mezinárodní mistrovství ČR v závodu silničních motocyklů podpora motocyklového závodníka Igora Kalába Plochá dráha Markéta Basketbalový klub Synthesia Pardubice FC Slovan Liberec FC Hradec Králové SK Třebechovice 18

20 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. - výroční zpráva za rok 2006 Ocenění Za rok 2006 ČPP získala nejvýznamnější ocenění v anketě Pojišťovna roku, pořádané Asociací českých pojišťovacích makléřů. V kategorii Pojistný produkt roku 2006 obsadila 5. místo. Stejného výsledku dosáhla ČPP také v kategorii Spolupráce s makléři, Pojištění průmyslu a podnikatelů a Občanská pojištění. 19

21 2 PRODUKTY ČPP VÝVOJ PRODUKTŮ V ROCE 2006 POJIŠTĚNÍ VOZIDEL Povinné ručení V rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinného ručení, pokračovala ČPP v roce 2006 v zavádění systému tzv. segmentace, který umožnil většině klientů dosáhnout výrazně příznivějších podmínek a současně oslovit nové zájemce o pojištění za optimální cenu. Nový způsob tarifování pojistného uplatnila ČPP poprvé na konci roku Výši sazeb spoluurčuje nejen objem válců motoru, ale nově též stáří vozidla, věk pojistníka a místo trvalého bydliště, resp. sídla firmy. Segmentace zvýhodňuje zkušené řidiče a určité regiony, zohledňuje stáří vozidla a umožňuje využití širší stupnice obsahu motoru ve srovnání s některými konkurenty. ČPP nabízí osm tarifních skupin podle objemu válců oproti standardním pěti. Zavedení segmentace nepochybně přispělo k dosaženým obchodním výsledkům ČPP v roce Segmentace byla nabízena ve dvou základních tarifech SPECIÁL Plus a SUPER Plus. Součástí nabídky bylo poskytnutí asistenční služby zdarma i při pouhé poruše vozidla, 24 hodin denně a s možností komunikace v českém jazyce i při volání mimo území ČR. Speciál Plus zahrnoval také bezplatné úrazové pojištění řidiče vozidla, Super Plus nabízel nejen rozšířenou asistenční službu, ale též vyšší limit pojistného plnění v případě úrazového připojištění vozidla a navíc pojištění léčebných výloh řidiče pojištěného vozidla při pobytu v cizině. Nově nastavenou strategii společnost podpořila v průběhu podzimní kampaně na povinné ručení uvedením speciální segmentační novinky SPOROPOV. Produkt je cenově zvýhodněn pro motoristy nad 35 let věku, s bydlištěm v obci do 10 tisíc obyvatel a osobním automobilem starším osmi let nebo nákladním automobilem české výroby taktéž starším osmi let. V oblasti asistence navázala ČPP v průběhu roku 2006 spolupráci s novým partnerem, společností Global Assistance, a. s., a svou nabídku asistenčních služeb rozšířila i o nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t, tahače návěsů, autobusy a trolejbusy. V říjnu 2006 zaznamenala ČPP významný úspěch právě v oblasti povinného ručení - počet uzavřených pojistných smluv přesáhl hranici ks, což představuje meziroční navýšení pojistného kmene o 51 tisíc smluv a nárůst předepsaného pojistného na mil. Kč. Co do počtu pojištěných vozidel si tak ČPP upevnila své třetí místo na trhu s povinným ručením v ČR. Výsledky prvního roku segmentace potvrzují, že se jednalo o krok správným směrem, společnost dosáhla v minulém roce výrazného růstu produkce. Zajímavou nabídkou chceme v roce 2007 oslovit nové i stávající klienty ČPP a zajistit další zvýšení prodeje podporou tzv. cross-sellingu. Důvěru a zájem obchodních partnerů chceme udržet trvalým úsilím o zvyšování úrovně poskytovaných služeb s důrazem na rychlost, pružnost, profesionalitu a kvalitní likvidaci pojistných událostí. 20

22 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. - výroční zpráva za rok 2006 Havarijní pojištění ČPP nabízí motoristům komplexní Havarijní pojištění, doplňované alternativně k povinnému ručení tzv. Balíčkem pojištění nebo samostatným Pojištěním rizika odcizení určeného pro starší vozidla. Jednoduchý, úspěšný a variabilní produkt havarijního pojištění nabízí ČPP ve 3 pojistných variantách podle kombinace krytí pojistných nebezpečí: 1. ALL RISK - kompletní pojištění vozidla a jeho výbavy pro: případ poškození nebo zničení při havárii případ odcizení a vandalismu případ poškození nebo zničení živelní událostí 2. HAVÁRIE + ŽIVELNÍ UDÁLOST - pojištění vozidla a jeho výbavy pro: případ poškození nebo zničení při havárii případ poškození nebo zničení živelní událostí 3. ODCIZENÍ + ŽIVELNÍ UDÁLOST - pojištění vozidla a jeho výbavy pro: případ odcizení a vandalismu případ poškození nebo zničení živelní událostí V kombinaci s uzavřeným povinným ručením nabízela v roce 2006 ČPP svým klientům cenově výhodné doplňkové havarijní pojištění. Klienti měli možnost získat s 50% slevou tzv. Balíček pojištění (pojištění čelního skla, pojištění střetu se zvěří a rozšířené úrazové pojištění sedadla řidiče) nebo samostatné Pojištění rizika odcizení pro starší vozidla (s limitem plnění maximálně ,- Kč a spoluúčastí 5 000,- Kč). 21

23 produkty ČPP ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Významného úspěchu dosáhla ČPP v roce 2006 v segmentu životního pojištění, které prokázalo dynamiku meziročního růstu o 21,8 %. Nosnými produkty v roce 2006 byly nadále Životní pojištění s Filipem Plus, Životní pojištění s Filipem Variant, Úrazové pojištění s Filipem Plus a Úrazové pojištění s Filipem Variant. Životní pojištění Filip Plus je obchodní značka, která skrývá pět samostatných produktů, pokrývajících mimo hlavního životního pojištění, tj. zajištění sebe a své rodiny, také ostatní rizika lidského života, a to formou rozsáhlého připojištění. Filip Variant je ve srovnání počtu pojištěných rizik méně obsáhlý, zato však více variabilní při volbě celkového pojistného a jeho podílu pro případ dožití a pro případ smrti. Exkluzivně ho nabízí spolupracující zprostředkovatelská společnost Makler Service Bohemia International s.r.o. (dále jen MSBI ). Spoření s Filipem a Budoucnost jsou produkty vyvinuté pro konkrétní cílovou skupinu a skladba pojištěných rizik je navržena na základě aktuálních požadavků trhu. Portfolio produktů bylo v roce 2006 obohaceno o produkt Životní pojištění s Filipem Komfort, který v sobě spojuje trhem ověřené klady produktů Životního pojištění s Filipem Plus a Životního pojištění s Filipem Variant. Úrazové pojištění lze sjednat samostatně nebo jako připojištění k životnímu pojištění. Úrazové pojištění s Filipem Plus zahrnuje individuální, skupinové a finančně zvýhodněné tzv. rodinné pojištění. Je určeno na krytí rizika smrti úrazem a trvalých následků úrazu. V případě zájmu klienta lze sjednat denní odškodné za dobu léčení úrazu. Ve spolupráci s makléřskou společností MSBI, nabízí ČPP individuální Úrazové pojištění s Filipem Variant, které navíc umožňuje sjednat v rámci pojištění také denní odškodné při hospitalizaci po úrazu a připojištění zlomenin pro děti fixní částkou pojistného plnění. ČPP nabízí v oblasti životního a úrazového pojištění kvalitní pojistnou ochranu ve spojení s profesionálními službami. Naše vnímání je prioritně zaměřeno na individuální potřeby našich klientů. Průběžně, podle požadavků trhu, budou nadále inovovány cílené produkty pro specifické, nepokryté segmenty pojistného trhu. V roce 2007 připravuje ČPP zahájení prodeje nového produktu - investičního životního pojištění. Na vývoji situace ve veřejném důchodovém, zdravotním a nemocenském pojištění se pojišťovna připravuje reagovat postupným zařazováním odpovídajících produktů. 22 vz2006_4_9_07.indd :38:32

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 0 0 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 0 0 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 1 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY 2 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 3 ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY 4 KONTAKTY PRO VÁS 2 1 PROFIL SPOLEČNOSTI A Profil společnosti B Strategičtí

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Rekordní výsledek Vienna Insurance Group v roce 2011: Agentura Standard & Poor s potvrdila vynikající rating: A+ se stabilním výhledem

Rekordní výsledek Vienna Insurance Group v roce 2011: Agentura Standard & Poor s potvrdila vynikající rating: A+ se stabilním výhledem Č. 05/2012 29. března 2012 Rekordní výsledek Vienna Insurance Group v roce 2011: Agentura Standard & Poor s potvrdila vynikající rating: A+ se stabilním výhledem Vysoký nárůst koncernového zisku (před

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012 MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012 Ve Vídni 23. května 2012 1 Rating agentury Standard & Poor s Rating VIG Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

ŠPIČKOVÝ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM POTVRZEN

ŠPIČKOVÝ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM POTVRZEN Č. 13/2015 25. srpna 2015 VIENNA INSURANCE GROUP V 1. POLOLETÍ 2015: ŠPIČKOVÝ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM POTVRZEN Pojistné bez jednorázově placeného životního pojištění solidní růst o 2,2% Combined

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

V Ý RO Č N Í Z P R Á VA 2 0 07

V Ý RO Č N Í Z P R Á VA 2 0 07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Váš klíč... 1 O SPOLEČNOSTI Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále Česká podnikatelská pojišťovna nebo ČPP ) 2 Zisk před zdaněním 207 mil. Kč ČPP má za

Více

VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014

VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 Č. 16/2014 18. listopadu 2014 Nárůst zisku o 36,4% na 430,8 mil. EUR Výsledek na akcii vzrostl o 65,5% na 3,26 EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 7,0

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s. Q4 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Člověk je jediný tvor na Zemi, jehož výtvory

Člověk je jediný tvor na Zemi, jehož výtvory Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Člověk je jediný tvor na Zemi, jehož výtvory jsou viditelné z kosmu. Jeho stopa zůstala dokonce i na povrchu Měsíce. Jednou z hnacích sil celého lidstva, která nás

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012 Vídeň, 24. ledna 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější fakta za rok 2012 Rekordní objem pojistného v přibližné výši 9,9 mld.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 HVP, a. s. 14.8.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Kooperativa pojišťovna, a.s, Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP Foto: Ladislav Cesnek OBSAH O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Představenstvo a dozorčí rada... 11 Úvodní

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2014 Řádná valná hromada 30. dubna 2015 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2014... 6 Pojišťovnictví

Více

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze)

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze) UMĚNÍ TRVALÉHO RŮSTU. Výroční zpráva koncernu 2009 VIENNA INSURANCE GROUP (zkrácená verze) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009 VIENNA INSURANCE GROUP MYSLÍ NA BUDOUCNOST Vedoucí postavení na svých klíčových trzích:

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 07 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ČPP Výroční zpráva 2011

ČPP Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 Obsah O společnosti... Charakteristika akcionáře... Představenstvo a dozorčí rada... Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA ČSOB POJIŠŤOVNA Pojištění Real Estate 4.12.2009 Skupina ČSOB 2 Pojištění v době hospodářské recese/krize Obecné zvláštnosti pojištění v této fázi ekonomického vývoje: 1. Zvyšování důležitosti pojištění

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Kooperativa pojišťovna, a.s, Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva 2008. Servisní pojišťovna a.s.

Výroční zpráva 2008. Servisní pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008 Servisní pojišťovna a.s. Obsah Úvodní slovo 4 Vrcholové orgány pojišťovny 5 Výsledky společnosti v grafech a číslech 6 Zálohy, pohledávky a závazky 7 Ekonomické informace a výsledky

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva Výroční zpráva 1999 Rok 1999 byl pro Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. nejúspěšnějším rokem po dobu své existence. Dosaženým předepsaným pojistným 226 mil. Kč dosáhla téměř dvojnásobku tržeb oproti

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

T I S K O V Á Z P R Á V A

T I S K O V Á Z P R Á V A Praha, 26. února 2015 Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii 1 Nárůst obratu o 1,6 % při konstantním rozsahu konsolidace

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah. S E R V I S N Í P O J I ŠŤOVNA A.S. Stránka 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah. S E R V I S N Í P O J I ŠŤOVNA A.S. Stránka 2 Výroční zpráva 2010 Servisní pojišťovna a.s. Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Členství v důležitých organizacích

Členství v důležitých organizacích Press kit Lídr českého pojistného trhu Sídlo: Spálená 75/16, Praha 1, 113 04 Klientský servis: 841 114 114 Adresa centrály: Na Pankráci 123, Praha 4, 140 21 www.ceskapojistovna.cz www.facebook.com/ceskapojistovna

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 w w w. c p p. c z

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 w w w. c p p. c z V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 www.cpp.cz O B S A H 3 Obsah 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Základní údaje o ČPP Statutární orgány k 31. 12. 2004 6-7 Přehled produktů 8-9 Organizační struktura

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2005 Sídlo:

Výroční zpráva 2005 Sídlo: Výroční zpráva 2005 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více