z a r o k Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z a r o k 2 0 0 7 1. Úvod"

Transkript

1 Z P R Á V A O V Ý S L E D K U H O S P O D A Ř E N Í z a r o k Úvod Rok 2007 byl v Symfonickém orchestru hl. města Prahy ve znamení řady významných změn v organizaci i umělecké práci. Nová organizační struktura přijatá na podzim 2006 se začala uplatňovat v praxi, v souvislosti s tím pak byla připravena řada nových organizačních opatření, připraveny nové vnitřní předpisy a příkazy ředitele. Základním cílem instituce byl prodej většího počtu vstupenek, tj. vyšší výnos z vlastní činnosti než v uplynulých letech. Z tohoto důvodu prošla změnou marketingová a propagační činnost organizace, bylo přijato nové grafické řešení propagačních materiálů, v nové podobě již byla vytištěna sezónní brožura 2007/2008 a pak od začátku sezóny všechny tištěné grafické materiály. Od podzimu byly změněny webové stránky FOK do moderní, částečně interaktivní podoby. Prodej vstupenek procházel po celý rok průběžně změnami, byl zakoupen nový program na prodej vstupenek v pokladně, který mj. nově umožnil on-line prodej přes internet a zavedení řady Ad libitum, která nabídla abonentům sestavení vlastní koncertní řady ze všech programů v této sezóně. Prodej vstupenek před koncerty byl posílen o nabízení vstupenek před Obecním domem v den koncertů, kde jsme vstoupili do přímé konfrontace s prodejci tzv. turistických koncertů, které se konají bohužel ve stejný den koncertů FOK v dalších prostorách Obecního domu. Ukázalo se, že soutěž je možná, prodeje poněkud stouply, ale problémem je zajistit stálý okruh kvalitních prodejců. Zvyšujeme komfort pro návštěvníky koncertů, poprvé byla uspořádána beseda před koncertem a otevřena Cukrárna OD v průběhu koncertů, což se ukázalo jako velmi šťastné a posluchači akceptovatelné. Další osud těchto marketingových akcí závisí na ekonomickém výsledku. Několik jednání s vedením Obecního domu, zejména po výměně jeho vedení v polovině roku 2007, vede k úzké spolupráci. Stanovili jsme několik okruhů problémů, které se budou průběžně řešit. Patří mezi ně problém úschovy hudebních nástrojů v OD, konflikt koncertů FOK s turistickými koncerty a zejména nekulturní způsob prodeje těchto koncertů před OD, kolize akcí OD s koncerty FOK a způsob jejich řešení, koordinace různých aktivit v OD s činností FOK a vzájemná spolupráce organizací působících v OD. Významný činem v oblasti personální bylo vytvoření byť zatím velmi malé skupiny fundraiserů, která se má v budoucnu zabývat získáváním finančních prostředků z externích zdrojů pro činnost FOK. Po mateřské dovolené se vrátila pí Mgr. Linda Hrůzová, která se již podílela na realizaci turné do SRN. Z FOK odešla produkční Mgr. Charlotta Doubková, na jejíž místo po úspěšně vykonaném konkursu nastoupila od Dagmar Kneřová. V koncertním jednatelství ukončil svoji dlouholetou činnost v FOK zástupce vedoucího KJ Tomáš Karlíček a po konkursu nastoupila pí Mgr. Věra Jelínková. V červenci odešla do důchodu vedoucí archivu pí. Jaroslava Slobašpycká, kterou nahradil Mgr. Vojtěch Havlík. Řada personálních změn proběhla též v orchestru, který doznal v důsledku odchodu pracovníků do starobního důchodu obměnu zejména ve skupině prvních a druhých houslí. 1

2 Pozitivně se na chodu tělesa projevila volba nového šéfdirigenta p. Jiřího Kouta. Jeho vztah s orchestrem je velice osobní a přátelský, nesený společně cítěnou kreativitou a vysokými interpretačními nároky. Jeho přítomnost v čele tělesa se v dobrém projevuje i na vnitřní atmosféře a způsobu komunikace mezi jednotlivými nástrojovými skupinami, uměleckou radou a managementem orchestru. FOK si považuje za čest, že v závěru roku, v souvislosti s životním jubileem, byl šéfdirigent oceněn cenou ministra kultury ČR a státním vyznamenáním, které mu udělil prezident republiky. Působení Jiřího Kouta za dirigentským pultem FOK doposud bez výjimky kladně hodnotí i odborná kritika doma i v zahraničí. 2. Umělecká oblast činnosti organizace 1. Koncerty ve vlastní režii V roce 2007 zůstaly základním pilířem koncertní činnosti abonentní cykly jarní části sezóny 2006/07 a podzimní části sezóny 2007/08, jak jsou uvedeny v sezónních brožurách orchestru, a dále to byly koncerty pro externí domácí a zahraniční pořadatele a veřejné generální zkoušky. V abonentních orchestrálních řadách bylo uspořádáno celkem 34 koncertů, z toho 18 koncertů v řadách A, B (9 programů), 8 v řadě C (8 programů), 2 v řadě K (2 programy), 1 koncert řady D (1 program), 2 v řadě M (2 programy) a 3 koncerty v řadě R, resp. HND (3 programy). Kromě toho orchestr uspořádal 8 mimořádných koncertů (včetně veřejných gen. zkoušek). Celkem tedy orchestr účinkoval ve 42 koncertech pořádaných ve vlastní režii organizace. Novinka sezóny 2006/2007, cyklus R (Rodina) s názvem Orchestr na dotek, pokračuje v další sezóně 2007/2008 pod názvem Hudba na dotek aneb Jak se rodí hudba. Posledně jmenovaný cyklus navazuje na činnost tzv. Hudebního klubu FÍK, v rámci kterého se uskutečnila 4 setkání členů klubu, při kterém se děti seznamovaly pod vedením lektorů se základními prvky hudby. Koncerty pro rodiče s dětmi jsou jedním z projektů, které budou rozvíjeny i v příštích sezónách a jeví se z hlediska klesající návštěvnosti jako jeden z nejdůležitějších počinů orchestru vůbec. 2

3 Dramaturgie koncertů a výběr hostujících dirigentů a sólistů se setkal s pozitivním přijetím u posluchačů i odborné kritiky. Podnětným pro orchestr i posluchače bylo, že s orchestrem vystoupila řada vynikajících dirigentů. Vedle šéfdirigenta pana Jiřího Kouta, jehož koncerty patřily k vrcholným zážitkům sezóny, vystupoval s orchestrem i hlavní dirigent a letitý spolupracovník FOK Serge Baudo. Za dirigentským pultem se objevili i další stálí spolupracovníci orchestru, kteří jsou zárukou vynikajících interpretačních výkonů tělesa, kupř. Libor Pešek a Petr Altrichter, ale objevila se i mladá generace, která je příslibem do budoucna: Tomáš Hanus, Zbyněk Müller a Tomáš Netopil a také zahraniční hosté, kteří patří ke světové dirigentské špičce: Arturo Tamayo, Vjekoslav Šutej, Peitari Inkinen, Gennadij Rožděstvenskij ad. Tomáš Netopil Výběr hostujících sólistů v roce 2007 byl veden ve snaze představit různé sólové nástroje a lidský hlas. Zvláštní pozornost byla věnována lesnímu rohu, neboť s orchestrem se představil přední hráč na tento nástroj a v současné době člen Berlínských filharmoniků Radek Baborák a to hned ve dvou koncertech. Z dalších nástrojů se sólově představila harfa (G. Reitano), klarinet (K. Kriikku), hoboj (J. Likin), fagot (L. Vaněk), flétna (V. Michálek) samozřejmě klavír (E. Indjic, V. Postnikova, M. Helmchen), housle (A. Rožděstvenskij, A. Pogostkina) varhany (J. Tůma) a řada vynikajících zpěváků: Jana Štefáčková, Sophie Marin-Degor, Jana Sýkorová, Lola Casariego ad. Ze sborů spolupracoval FOK s Českým filharmonickým sborem Brno, Pražským filharmonickým sborem, Českým národním sborem, dětskými sbory Bambini di Praga a Kühnovým dětským sborem. 2. Koncerty pro jiné pořadatele Orchestr uskutečnil celkem 13 koncertů pro tuzemské externí pořadatele, z nichž 2 (28.6. a 29.6., dir. J. Kout) byly spolupořádány se Správou Pražského hradu na 3. nádvoří PH. Orchestr mimo jiné vystoupil při slavnostním předávání cen Trebbia ve Státní opeře (26.1., dir. J. Chalupecký). Jako každoročně uskutečnil FOK Ples Obecního domu (10.3., dir. F. Drs). Účastnil se festivalu Pražské jaro 2007 se dvěma koncerty (21.5., dir. Ch. Mackerras, 28.5., dir. S. Baudo) a dále festivalu Janáčkův máj (30.5., dir. S. Baudo). Tradičně orchestr vystoupil i na festivalu Smetanova Litomyšl (27.6., dir. J. Kout) a na Festivalu E. Destinnové v Českých Budějovicích (5.9., dir. O. Kukal) zahrál orchestr na charitativním koncertě pro Ligu proti rakovině (dir. J. Kout) a na koncertě pro Asociaci pojišťoven (dir. J. Brych). 3

4 V zahraničí orchestr uskutečnil celkem 16 koncertů: koncert v německém Garmisch-Partenkirchen (6.1., dir. J. Kout), 2 koncerty v tureckém Istanbulu (3. a 4.4., dir. P. Altrichter), koncert v německém Würzburgu (9.6., dir. T. Netopil), koncert ve francouzském Strassbourgu (22.6., dir. J. Kout). Dále orchestr absolvoval s šéfdirigentem J. Koutem dvoutýdenní koncertní turné, které začalo v Bruselu na festivalu Europalia (19.11.) a pokračovalo deseti koncerty v Německu (Aachen, Essen, Köln, Stuttgart, Wiesbaden, Inglostadt, Regensburg, Mannheim, Frankfurt a Mnichov). 3. Koncerty bez účinkování orchestru SO FOK organizované Koncertním jednatelstvím SO FOK V provedení externích souborů a hostujících sólistů bylo uskutečněno 82 koncertů, z toho 37 koncertů abonentních cyklů I VII, čtyři mimořádné koncerty a 41 koncertů pro mládež. Koncerty jsou pořádány v Kostele sv. Šimona a Judy a v Rudolfinu (cyklus Světová klavírní tvorba). Mezi zvlášť významné koncerty patřil koncert souboru Huelgas Ensemble pod vedením vynikajícího dirigenta a uměleckého vedoucího souboru Paula van Nevela (16.1.). Cyklus Světová klavírní tvorba pořádaný v Rudolfinu, umožnil vystoupit mnoha vynikajícím klavíristům, mezi ty mimořádné patřily koncerty Fazila Saye (10.2.) a Rudolfa Buchbindera (1.12.). K výjimečným událostem lze počítat uvedení atraktivního díla J. A. Plánického Opella Ecclesiastica (16.10.) v podání souboru Collegium Gabriely Demeterové. Celkové zhodnocení plnění výkonových ukazatelů stanovených organizaci pro rok 2007: Výkonový ukazatel - počet koncertů, stanovený pro rok 2007 se podařilo ve všech položkách nejen splnit, ale i překročit. Počet abonentních koncertů s účinkováním vlastního orchestru organizace byl o 4 koncerty nižší než v předchozím roce 2006, což bylo dáno vyšším počtem zahraničních zájezdů v roce 2007 oproti roku V roce 2007 účinkoval orchestr na 16 koncertech v zahraničí, což je o 15 zahraničních koncertů více než v roce Počet koncertů abonentních cyklů bez účinkování orchestru organizace v kostele sv. Šimona a Judy se snížil o 6 koncertů. Počet mimořádných koncertů v kostele sv. Šimona a Judy se oproti předchozímu roku o 2 koncerty snížil. Toto snížení bylo záměrné, a to z ekonomických důvodů. Organizace upřednostnila výhodnější pronájmy kostela sv. Šimona a Judy oproti velmi ztrátovému pořádání koncertů ve vlastní režii. 4

5 3. Personální a mzdová oblast V personální oblasti, nedošlo v průběhu roku 2007 k žádným podstatným změnám. Ředitelem organizace je PhDr. Ilja Šmíd, ekonomickým náměstkem a zástupcem ředitele ing. Miloslava Vaňková, programovým ředitele PhDr. Petr Daněk a manažerem orchestru Mgr. Linda Hrůzová. V uměleckém vedení organizace působí ve funkci šéfdirigenta pan Jiří Kout a ve funkci uměleckého ředitele bývalý šéfdirigent pan Serge Baudo. Oba dirigenti pracují na základě uměleckých smluv. Přepočtený počet zaměstnanců organizace v roce 2007 byl celkem 138 osob, z toho 131 osob v hlavní činnosti a 7 osob v doplňkové činnosti. K pracovalo v organizaci celkem 145 fyzických osob v evidenčním počtu, z toho 43 žen a 9 osob s kratší pracovní dobou. Z celkového přepočteného počtu zaměstnanců k je 115 zaměstnanců členy orchestru a 23 zaměstnanců administrativních. Zaměstnanci organizace byli v roce 2007 odměňováni podle 109, odst. 3 d) zákona 262/2006 Sb. Členové orchestru, kteří jsou odměňováni podle Přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 564/2006 (tj. zvýšená tarifní tabulka) představují 83 % zaměstnanců organizace, pouze 17% zaměstnanců je odměňováno podle Přílohy č. 1 tohoto nařízení vlády (tj. základní tarify). Členové orchestru byli platově zařazeni do platové třídy (z toho 90 % v 11. platové třídě), administrativní zaměstnanci byli zařazeni ve platové třídě. V prosinci 2007 byl průměrný tarifní plat v organizaci Kč, průměrný osobní příplatek 1.473,- Kč, průměrný příplatek za vedení 847,- Kč a průměrný celkový plat ,- Kč. Oproti roku 2006 došlo v roce 2007 k nárůstu tarifní složek platu v organizaci o 5 %, průměrný plat v organizaci vzrostl meziročně o 7%. Tento nárůst byl způsoben jednak postupy v platových stupních z důvodu dosažení požadované praxe a jednak výrazným nárůstem příplatků za vedení, které se k upravovaly podle platného Zákoníku práce. Přičemž limit na platy stanovený ve schváleném rozpočtu vzrostl meziročně pouze o 4%. Jak se stává v posledních letech již pravidlem, organizace i v roce 2007 musela požádat zřizovatele o navýšení limitu prostředků na platy bez finančního krytí zřizovatele a použila v roce 2007 i prostředků z fondu odměn na pokrytí překročeného limitu na platy. 4. Ekonomická oblast 4.1. HLAVNÍ ČINNOST Rozpočet Rozpočtované náklady schváleného rozpočtu na rok 2007 ve výši tis.kč byly kryty neinvestičním příspěvkem ve výši tis. Kč a rozpočtovanými vlastními výnosy ve výši tis. Kč (schválený rozpočet). 5

6 V srpnu 2007 došlo na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č k rozpočtovému opatření, a to k odvodu finančních prostředků z investičního fondu ve výši tis. Kč a současnému navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve stejné výši. Zároveň se na základě stejného usnesení navýšil schválený odpisový plán organizace na rok 2007 o 130 tisíc Kč, bez finančního krytí navýšením neinvestičního příspěvku od zřizovatele. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne bylo provedeno další rozpočtové opatření, a to navýšení neinvestičního příspěvku o 170 tis. Kč neinvestiční účelový transfer, poskytnutý MK ČR na realizaci projektu Hudební klub pro mladé posluchače. V prosinci 2007 došlo na základě žádosti organizace a souhlasu Rady hl. m. Prahy k navýšení limitu prostředků na platy o 630 tisíc Kč bez finančního krytí od zřizovatele a ke schválení použití fondu odměn ve výši 470 tis. Kč. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne byl organizaci navýšen neinvestiční příspěvek o tisíc Kč určeno na dovybavení kanceláří, zakoupení výpočetní a osvětlovací techniky, opravy a posílení provozu. V upraveném rozpočtu pak byly po úpravách rozpočtu rozpočtovány náklady v celkové výši tis. Kč a byly kryty neinvestičním příspěvkem ve výši tis. Kč a rozpočtovanými vlastními výnosy ve výši tis. Kč Tržby a ostatní výnosy Podrobná struktura tržeb a ostatních výnosů v porovnání s rozpočtem roku 2007 uvádí tabulka č. 1 v příloze této roční zprávy - čj. MHMP OKP /2008. Z tabulky vyplývá, že se nám podařilo překročit schválený rozpočet vlastních výnosů o cca 1,1 mil. Kč a upravený rozpočet o 164 tis. Kč. Tohoto zvýšení skutečných tržeb oproti schválenému rozpočtu se dosáhlo hlavně zvýšením tržeb ze vstupného na koncerty (navýšení o cca 1 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu a o 387 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu). K tomuto úspěchu nemalou měrou přispěly investice do nových webových stránek organizace, propagace koncertů, přechod na nový prodejní software vstupenek a zahájení on-line prodeje vstupenek přes internet. Oproti skutečnosti roku 2006 dosáhla organizace v roce 2007 navýšení vlastních výnosů o tis. Kč, tj. navýšení o 29 %. Celkové výnosy včetně neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele byly v roce 2007 ve výši tis. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2006 o 5 %. Podíl neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele na celkových výnosech organizace byl v roce 2007 ve výši 78 %, tj. o 4 % méně, než v roce Náklady Náklady organizace byly pro rok 2007 ve schváleném rozpočtu rozpočtovány ve výši tis. Kč a v upraveném rozpočtu ve výši tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly výše tis. Kč, tj. byly o tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu a o cca tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu. 6

7 a) Spotřebované nákupy V položce spotřebované nákupy došlo k překročení upraveného rozpočtu o cca 743 tis. Kč, tj o 14,46 %. Z této částky připadá 573 tisíc Kč na spotřební materiál, 97 tisíc Kč na nákup energií, 73 tisíc Kč na náklady na prodané zboží, tzv. ostatní náklady. Spotřební materiál Z částky 573 tisíc Kč připadá 356 tisíc Kč na náklady na vstupenky na koncerty spolupořádané s Pražským hradem, kdy jsme podle smlouvy s Pražským hradem museli vstupenky pro prodej v naší předprodejní pokladně zakoupit od Pražského hradu. Tento náklad byl pouze částečně vyrovnán výnosy ze spolupořadatelství těchto 3 koncertů. Zhruba o 109 tisíc byly překročeny náklady na nákup spotřebního materiálu pro hudební nástroje, hygienické potřeby, kancelářský materiál, náplně do kopírek a tiskáren. Náklady na spotřební propagační materiály byly překročeny o cca 97 tisíc Kč oproti upravenému rozpočtu, avšak s porovnáním těchto nákladů v roce 2006 došlo ke snížení nákladů na propagační materiály o cca 209 tisíc Kč.. Drobný hmotný majetek Nákup drobného hmotného majetku proběhl podle upraveného rozpočtu. Podařilo se dokoupit všechno potřebné ošacení pro orchestr a také dovybavení kancelářskou technikou a nábytkem. Zejména v položce ošacení členů orchestru se podařilo dorovnat skluz v nákupech z minulých let, kdy organizace vzhledem ke svým finančním možnostem nemohla obnovovat ošacení členů orchestru v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou. Spotřeba energie Překročení položky spotřeba energie o cca 97 tisíc bylo způsobeno jednak růstem cen energií, jednak počtem koncertů v pronájmů v kostele sv. Šimona a Judy. Ostatní Překročení položky ostatní ze spotřebovaných nákladů o 73 tisíc Kč představuje náklady za prodané zboží (koncertních programy) skutečné náklady byly ve výši 499 tis. Kč (rozpočet 450 tis.). V porovnání s rokem 2006 jsou však tyto náklady roku 2007 o 440 tis. Kč nižší. Této úspory se podařilo dosáhnout hlavně díky změně dodavatele programů a velice pečlivým plánováním počtu programů na jednotlivé koncerty. b) Služby K podstatnému překročení schváleného i upraveného rozpočtu došlo také v položce služby, a to cca o tis. Kč oproti upravenému rozpočtu, což představuje překročení o 3,44 %. Nejvíce překročeny jsou náklady na propagaci koncertů, a to o 987 tis. Kč. Výkony spojů Ve schváleném rozpočtu byla na tyto náklady rozpočtována částka 464 tis. Kč, v upraveném rozpočtu pak 837 tis. Kč, což byla i skutečně dosažená úroveň nákladů. Náklady na výkony spojů stouply meziročně o 30 %. Tento nárůst je způsobený zavedením rychlého internetového připojení do kostela sv. Šimona a Judy (cca 9,5 tis. měsíčně), které bylo nutno zavést, aby se mohla vytvořit propojená počítačová síť mezi pracovišti v Obecním domě a v kostele. 7

8 Nájem Položka nájem byla překročena pouze o 99 tisíc, ačkoliv v roce 2007 došlo ke změně účtování DPH u nájmu za Smetanovu síň v Obecním domě, spočívající v účtování 19% sazby DPH (do té doby byl tento nájem posuzován jako dlouhodobý nájem osvobozený od DPH, po rozkladu z finančního úřadu bylo rozhodnuto, že se jedná o nájmy krátkodobé). Nárůst nájmu za Smetanovu síň byl částečně kompenzován snížením nájmu za kanceláře a zázemí orchestru. Úklid Skutečné náklady na úklid se podařilo oproti roku 2006 snížit o cca 39 tisíc, přesto se nepodařilo dosáhnout úrovně nákladů plánované ve schváleném rozpočtu. Opravy a údržba Na opravy a údržbu bylo vyčerpáno celkem 551 tis. Kč, z toho na údržbu kostela ŠaJ bylo vyčerpáno 189 tis. Kč a na opravu, údržbu a ladění hudebních nástrojů 316 tisíc a na opravu a údržbu kancelářské techniky a vybavení 46 tisíc Kč. Organizace v průběhu roku navyšovala upravený rozpočet v této položce, a to hlavně z důvodu rozsáhlé opravy WC v kostele sv. Šimona a Judy a nečekaně vysokým nákladům na opravu a údržbu hudebních nástrojů. Cestovné Skutečné náklady na cestovné v roce 2007 byly oproti schválenému rozpočtu vyšší o 621 tis. Kč, což bylo způsobené změnami ve skutečném rozsahu zahraničních zájezdů orchestru oproti původně plánovanému. Ostatní služby Na ostatní služby bylo ve schváleném rozpočtu rozpočtováno tis. Kč, skutečná potřeba však schválený rozpočet překročila o tis. Kč a dosáhla částky tis. Kč, což je méně, než v roce Mezi největší položky mezi ostatními službami patří náklady na honoráře, ubytování a dopravu externích umělců. Tyto náklady v roce 2007 dosáhly částky tis. Kč, což je přibližně stejná úroveň nákladů, jako v roce Je však třeba připomenout, že stejně jako v roce 2006, tak i v roce 2007 byly tyto náklady sníženy o částku tis. Kč z účelového daru od Komerční banky a.s.. Bez tohoto daru by byly tyto náklady na úrovni 15 mil. Kč. Mezi stabilně vysoké výdaje patří výdaje na propagaci koncertů. V roce 2007 dosáhly náklady na tyto služby částky výše tis. Kč, což představuje překročení rozpočtované výše těchto nákladů oproti upravenému rozpočtu o 987 tis. Kč. Vzhledem ke snaze zvýšit výnosy z prodej vstupenek zvýšením inzerce a propagace koncertů ( což se podařilo o částku zhruba tis. Kč oproti schválenému rozpočtu) narostly však tyto náklady oproti roku 2006 o 912 tis. Kč, ačkoliv se organizace při hodnocení nákladů loňského roku zavázala k jejich snížení. Bude třeba znovu přehodnotit efektivnost vynakládání prostředků na inzerci a propagaci koncertů. 8

9 c) Osobní náklady Osobní náklady byly oproti schválenému rozpočtu překročeny celkem o tisíc Kč. Ve schváleném rozpočtu byl organizaci stanoven limitu prostředků na platy ve výši tis. Kč, v průběhu roku došlo na základě žádosti organizace o jeho navýšení na tis. Kč, skutečně pak bylo čerpáno tis. Kč, z toho na nárokové složky platu a tis. Kč na nenárokové složky platu. Překročení limitu prostředků na platy bylo kryto čerpáním z fondu odměn organizace ve výši 470 tis. Kč. Průměrný plat v organizaci byl v roce 2007 ve výši Kč, což představuje navýšení celkového průměrného platu oproti roku 2006 o cca 7%, přičemž samotné tarifní platy se zvýšily o 5%. Procento nenárokových složek platu z celkových vyplacených prostředků na platy činí 8 %. Průměrná výše osobního příplatku na jednoho přepočteného zaměstnance je Kč měsíčně (6% z průměrného platu v organizaci). S navýšením objemu mzdových nákladů pak úzce souvisí i překročení nákladů na zákonné sociální a zdravotní pojištění, které oproti schválenému rozpočtu byly o 600 tisíc Kč vyšší. Organizaci by velice pomohlo navýšení limitu prostředků na platy s finančním krytím od zřizovatele zhruba o tis. Kč a zároveň o 600 tis. Kč na pokrytí souvisejících odvodů. d) Ostatní náklady Manka a škody Na účtě manka a škody jsou účtovány vyřazené neprodané programové materiály (koncertní programy), tato položka nebyla oproti schválenému rozpočtu překročena, naopak se podařilo lepším plánováním dosáhnout úspory ve výši 46 tis. Kč. Jiné ostatní náklady V této položce jsou náklady na kurzové ztráty, bankovní poplatky, celní poplatky, pojištění a jiné poplatky (provize smluvním prodejcům vstupenek, provize z nákupu stravenek). Jiné ostatní náklady celkem byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o 162 tisíc Kč. Některé náklady byly ve skutečnosti nižší, než jejich rozpočtovaná výše, některé pak byly oproti rozpočtu překročeny. K překročení došlo zejména u nákladů: na bankovní poplatky, a to o 71 tisíc Kč, zejména v souvislosti se zvýšením počtu poplatků za platby bankovními kartami při nákupu vstupenek v předprodejní pokladně a při nákupech on-line přes internet. na pojištění celkem o 18 tisíc (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele související s vyšším objemem vyplacených platů) náklady na ATA karnet při převozu hud. nástrojů do zahraničí, 69 tis. Kč 9

10 e) Odpisy Velmi vysokou položkou v nákladech organizace jsou odpisy. Jejich rozpočtovanou výši bylo nutno vzhledem k jejich skutečné výši po realizovaných investičních nákupech v průběhu roku navýšit. Proto jsme požádali o navýšení limitu odpisů o 130 tis. Kč na celkovou částku tis. Skutečná výše odpisů pak byla ,- Kč, tj. o Kč méně. f) Investiční výdaje Přehled investičních výdajů v roce 2006 je podrobně uveden v tabulce č. 4 k finančnímu vypořádání. Celková výše investičních nákupů v roce 2007 byla Kč, z toho na nákup hudebních nástrojů pro orchestr bylo použito cca tis. Kč, na nákupy výpočetní techniky cca 341 tis. Kč a na nákup softwaru na prodej vstupenek cca 145 tis. Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 281 tis. Kč, což zhruba odpovídá plánovanému zisku ve schváleném rozpočtu. Výnosy byly realizovány z reklamní činnosti a pronájmů sálu v kostele sv. Šimona a Judy. Konkrétní členění nákladů doplňkové činnosti je uvedeno v tabulce č. 2 v příloze. Výnosy byly v celkové výši tis. Kč ( tj. překročení schváleného rozpočtu o 44%), z této částky pak byly výnosy za reklamu ve výši tis. Kč a výnosy z pronájmů sálu v kostele sv. Šimona a Judy ve výši tis. Kč. Celkové náklady v doplňkové činnosti byly ve výši tis. Kč (tj. překročení schváleného rozpočtu o 50 %). Zisk v doplňkové činnosti plánujeme použít ke krytí záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti. 10

11 5. Závěr Po stránce umělecké hodnotíme rok 2007 jako velice úspěšný. Podařilo se zachovat vysokou interpretační úroveň všech koncertních řad, těleso velice positivně zareagovalo na personální změnu na místě šéfdirigenta a obnovila se kontinuální spolupráce managementu a umělecké rady orchestru. Orchestr dosáhl několika vynikajících úspěchů při interpretaci poměrně náročných programů. Průběžně byl positivně hodnocen odbornou kritikou a přízní návštěvníků koncertů. Žádný z výkonů orchestru nebyl pod očekávanou úrovní. Byla realizována úspěšná spolupráce s řadou světově významných dirigentů a sólistů. Orchestr FOK se snažil zviditelnit i skrze média, což se mu, ve srovnání s obdobnými českými tělesy, poměrně dařilo. S úspěchem a positivním ohlasem byla realizována řada koncertů komorní hudby. Nejúspěšnějším byl opět klavírní cyklus, svoji stálou diváckou obec si však udržely i ostatní cykly Koncertního jednatelství FOK. Po stránce ekonomické se organizaci již tolik nedařilo. Celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše ,49 Kč, v doplňkové činnosti byl kladný výsledek hospodaření ve výši ,48 Kč. Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2007 z obou činností je ztráta ve výši ,01 Kč. Krytí nákladů bylo zabezpečeno poskytnutou dotací na provoz ve výši tis. Kč, vlastními výnosy organizace z hlavní činnosti ve výši tis. Kč a kladným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti ve výši 281 tis. Kč. Dalším zdrojem krytí ztráty v hlavní činnosti je příjem z odprodeje vyřazeného majetku ve výši Kč. Zbytek ztráty ve výši ,01 Kč navrhujeme vyrovnat odvodem odpisů z investičního fondu organizace. PhDr. Ilja Šmíd ředitel 11

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 28. listopadu OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ... 4 2.1. Televizní poplatky... 5 2.2. Výnosy... 6 2.3. Náklady... 9 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 15 PŘÍLOHA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Analýza ekonomického dopadu festivalu

Analýza ekonomického dopadu festivalu Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj 2011 Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj 2011 Tereza Raabová a kol. Economic impact v.o.s. 2011 Executive summary Celková návštěvnost,

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Statutární orgán společnosti: Ředitel společnosti Správní rada: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Filharmonie Bohuslava Martinů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více