z a r o k Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z a r o k 2 0 0 7 1. Úvod"

Transkript

1 Z P R Á V A O V Ý S L E D K U H O S P O D A Ř E N Í z a r o k Úvod Rok 2007 byl v Symfonickém orchestru hl. města Prahy ve znamení řady významných změn v organizaci i umělecké práci. Nová organizační struktura přijatá na podzim 2006 se začala uplatňovat v praxi, v souvislosti s tím pak byla připravena řada nových organizačních opatření, připraveny nové vnitřní předpisy a příkazy ředitele. Základním cílem instituce byl prodej většího počtu vstupenek, tj. vyšší výnos z vlastní činnosti než v uplynulých letech. Z tohoto důvodu prošla změnou marketingová a propagační činnost organizace, bylo přijato nové grafické řešení propagačních materiálů, v nové podobě již byla vytištěna sezónní brožura 2007/2008 a pak od začátku sezóny všechny tištěné grafické materiály. Od podzimu byly změněny webové stránky FOK do moderní, částečně interaktivní podoby. Prodej vstupenek procházel po celý rok průběžně změnami, byl zakoupen nový program na prodej vstupenek v pokladně, který mj. nově umožnil on-line prodej přes internet a zavedení řady Ad libitum, která nabídla abonentům sestavení vlastní koncertní řady ze všech programů v této sezóně. Prodej vstupenek před koncerty byl posílen o nabízení vstupenek před Obecním domem v den koncertů, kde jsme vstoupili do přímé konfrontace s prodejci tzv. turistických koncertů, které se konají bohužel ve stejný den koncertů FOK v dalších prostorách Obecního domu. Ukázalo se, že soutěž je možná, prodeje poněkud stouply, ale problémem je zajistit stálý okruh kvalitních prodejců. Zvyšujeme komfort pro návštěvníky koncertů, poprvé byla uspořádána beseda před koncertem a otevřena Cukrárna OD v průběhu koncertů, což se ukázalo jako velmi šťastné a posluchači akceptovatelné. Další osud těchto marketingových akcí závisí na ekonomickém výsledku. Několik jednání s vedením Obecního domu, zejména po výměně jeho vedení v polovině roku 2007, vede k úzké spolupráci. Stanovili jsme několik okruhů problémů, které se budou průběžně řešit. Patří mezi ně problém úschovy hudebních nástrojů v OD, konflikt koncertů FOK s turistickými koncerty a zejména nekulturní způsob prodeje těchto koncertů před OD, kolize akcí OD s koncerty FOK a způsob jejich řešení, koordinace různých aktivit v OD s činností FOK a vzájemná spolupráce organizací působících v OD. Významný činem v oblasti personální bylo vytvoření byť zatím velmi malé skupiny fundraiserů, která se má v budoucnu zabývat získáváním finančních prostředků z externích zdrojů pro činnost FOK. Po mateřské dovolené se vrátila pí Mgr. Linda Hrůzová, která se již podílela na realizaci turné do SRN. Z FOK odešla produkční Mgr. Charlotta Doubková, na jejíž místo po úspěšně vykonaném konkursu nastoupila od Dagmar Kneřová. V koncertním jednatelství ukončil svoji dlouholetou činnost v FOK zástupce vedoucího KJ Tomáš Karlíček a po konkursu nastoupila pí Mgr. Věra Jelínková. V červenci odešla do důchodu vedoucí archivu pí. Jaroslava Slobašpycká, kterou nahradil Mgr. Vojtěch Havlík. Řada personálních změn proběhla též v orchestru, který doznal v důsledku odchodu pracovníků do starobního důchodu obměnu zejména ve skupině prvních a druhých houslí. 1

2 Pozitivně se na chodu tělesa projevila volba nového šéfdirigenta p. Jiřího Kouta. Jeho vztah s orchestrem je velice osobní a přátelský, nesený společně cítěnou kreativitou a vysokými interpretačními nároky. Jeho přítomnost v čele tělesa se v dobrém projevuje i na vnitřní atmosféře a způsobu komunikace mezi jednotlivými nástrojovými skupinami, uměleckou radou a managementem orchestru. FOK si považuje za čest, že v závěru roku, v souvislosti s životním jubileem, byl šéfdirigent oceněn cenou ministra kultury ČR a státním vyznamenáním, které mu udělil prezident republiky. Působení Jiřího Kouta za dirigentským pultem FOK doposud bez výjimky kladně hodnotí i odborná kritika doma i v zahraničí. 2. Umělecká oblast činnosti organizace 1. Koncerty ve vlastní režii V roce 2007 zůstaly základním pilířem koncertní činnosti abonentní cykly jarní části sezóny 2006/07 a podzimní části sezóny 2007/08, jak jsou uvedeny v sezónních brožurách orchestru, a dále to byly koncerty pro externí domácí a zahraniční pořadatele a veřejné generální zkoušky. V abonentních orchestrálních řadách bylo uspořádáno celkem 34 koncertů, z toho 18 koncertů v řadách A, B (9 programů), 8 v řadě C (8 programů), 2 v řadě K (2 programy), 1 koncert řady D (1 program), 2 v řadě M (2 programy) a 3 koncerty v řadě R, resp. HND (3 programy). Kromě toho orchestr uspořádal 8 mimořádných koncertů (včetně veřejných gen. zkoušek). Celkem tedy orchestr účinkoval ve 42 koncertech pořádaných ve vlastní režii organizace. Novinka sezóny 2006/2007, cyklus R (Rodina) s názvem Orchestr na dotek, pokračuje v další sezóně 2007/2008 pod názvem Hudba na dotek aneb Jak se rodí hudba. Posledně jmenovaný cyklus navazuje na činnost tzv. Hudebního klubu FÍK, v rámci kterého se uskutečnila 4 setkání členů klubu, při kterém se děti seznamovaly pod vedením lektorů se základními prvky hudby. Koncerty pro rodiče s dětmi jsou jedním z projektů, které budou rozvíjeny i v příštích sezónách a jeví se z hlediska klesající návštěvnosti jako jeden z nejdůležitějších počinů orchestru vůbec. 2

3 Dramaturgie koncertů a výběr hostujících dirigentů a sólistů se setkal s pozitivním přijetím u posluchačů i odborné kritiky. Podnětným pro orchestr i posluchače bylo, že s orchestrem vystoupila řada vynikajících dirigentů. Vedle šéfdirigenta pana Jiřího Kouta, jehož koncerty patřily k vrcholným zážitkům sezóny, vystupoval s orchestrem i hlavní dirigent a letitý spolupracovník FOK Serge Baudo. Za dirigentským pultem se objevili i další stálí spolupracovníci orchestru, kteří jsou zárukou vynikajících interpretačních výkonů tělesa, kupř. Libor Pešek a Petr Altrichter, ale objevila se i mladá generace, která je příslibem do budoucna: Tomáš Hanus, Zbyněk Müller a Tomáš Netopil a také zahraniční hosté, kteří patří ke světové dirigentské špičce: Arturo Tamayo, Vjekoslav Šutej, Peitari Inkinen, Gennadij Rožděstvenskij ad. Tomáš Netopil Výběr hostujících sólistů v roce 2007 byl veden ve snaze představit různé sólové nástroje a lidský hlas. Zvláštní pozornost byla věnována lesnímu rohu, neboť s orchestrem se představil přední hráč na tento nástroj a v současné době člen Berlínských filharmoniků Radek Baborák a to hned ve dvou koncertech. Z dalších nástrojů se sólově představila harfa (G. Reitano), klarinet (K. Kriikku), hoboj (J. Likin), fagot (L. Vaněk), flétna (V. Michálek) samozřejmě klavír (E. Indjic, V. Postnikova, M. Helmchen), housle (A. Rožděstvenskij, A. Pogostkina) varhany (J. Tůma) a řada vynikajících zpěváků: Jana Štefáčková, Sophie Marin-Degor, Jana Sýkorová, Lola Casariego ad. Ze sborů spolupracoval FOK s Českým filharmonickým sborem Brno, Pražským filharmonickým sborem, Českým národním sborem, dětskými sbory Bambini di Praga a Kühnovým dětským sborem. 2. Koncerty pro jiné pořadatele Orchestr uskutečnil celkem 13 koncertů pro tuzemské externí pořadatele, z nichž 2 (28.6. a 29.6., dir. J. Kout) byly spolupořádány se Správou Pražského hradu na 3. nádvoří PH. Orchestr mimo jiné vystoupil při slavnostním předávání cen Trebbia ve Státní opeře (26.1., dir. J. Chalupecký). Jako každoročně uskutečnil FOK Ples Obecního domu (10.3., dir. F. Drs). Účastnil se festivalu Pražské jaro 2007 se dvěma koncerty (21.5., dir. Ch. Mackerras, 28.5., dir. S. Baudo) a dále festivalu Janáčkův máj (30.5., dir. S. Baudo). Tradičně orchestr vystoupil i na festivalu Smetanova Litomyšl (27.6., dir. J. Kout) a na Festivalu E. Destinnové v Českých Budějovicích (5.9., dir. O. Kukal) zahrál orchestr na charitativním koncertě pro Ligu proti rakovině (dir. J. Kout) a na koncertě pro Asociaci pojišťoven (dir. J. Brych). 3

4 V zahraničí orchestr uskutečnil celkem 16 koncertů: koncert v německém Garmisch-Partenkirchen (6.1., dir. J. Kout), 2 koncerty v tureckém Istanbulu (3. a 4.4., dir. P. Altrichter), koncert v německém Würzburgu (9.6., dir. T. Netopil), koncert ve francouzském Strassbourgu (22.6., dir. J. Kout). Dále orchestr absolvoval s šéfdirigentem J. Koutem dvoutýdenní koncertní turné, které začalo v Bruselu na festivalu Europalia (19.11.) a pokračovalo deseti koncerty v Německu (Aachen, Essen, Köln, Stuttgart, Wiesbaden, Inglostadt, Regensburg, Mannheim, Frankfurt a Mnichov). 3. Koncerty bez účinkování orchestru SO FOK organizované Koncertním jednatelstvím SO FOK V provedení externích souborů a hostujících sólistů bylo uskutečněno 82 koncertů, z toho 37 koncertů abonentních cyklů I VII, čtyři mimořádné koncerty a 41 koncertů pro mládež. Koncerty jsou pořádány v Kostele sv. Šimona a Judy a v Rudolfinu (cyklus Světová klavírní tvorba). Mezi zvlášť významné koncerty patřil koncert souboru Huelgas Ensemble pod vedením vynikajícího dirigenta a uměleckého vedoucího souboru Paula van Nevela (16.1.). Cyklus Světová klavírní tvorba pořádaný v Rudolfinu, umožnil vystoupit mnoha vynikajícím klavíristům, mezi ty mimořádné patřily koncerty Fazila Saye (10.2.) a Rudolfa Buchbindera (1.12.). K výjimečným událostem lze počítat uvedení atraktivního díla J. A. Plánického Opella Ecclesiastica (16.10.) v podání souboru Collegium Gabriely Demeterové. Celkové zhodnocení plnění výkonových ukazatelů stanovených organizaci pro rok 2007: Výkonový ukazatel - počet koncertů, stanovený pro rok 2007 se podařilo ve všech položkách nejen splnit, ale i překročit. Počet abonentních koncertů s účinkováním vlastního orchestru organizace byl o 4 koncerty nižší než v předchozím roce 2006, což bylo dáno vyšším počtem zahraničních zájezdů v roce 2007 oproti roku V roce 2007 účinkoval orchestr na 16 koncertech v zahraničí, což je o 15 zahraničních koncertů více než v roce Počet koncertů abonentních cyklů bez účinkování orchestru organizace v kostele sv. Šimona a Judy se snížil o 6 koncertů. Počet mimořádných koncertů v kostele sv. Šimona a Judy se oproti předchozímu roku o 2 koncerty snížil. Toto snížení bylo záměrné, a to z ekonomických důvodů. Organizace upřednostnila výhodnější pronájmy kostela sv. Šimona a Judy oproti velmi ztrátovému pořádání koncertů ve vlastní režii. 4

5 3. Personální a mzdová oblast V personální oblasti, nedošlo v průběhu roku 2007 k žádným podstatným změnám. Ředitelem organizace je PhDr. Ilja Šmíd, ekonomickým náměstkem a zástupcem ředitele ing. Miloslava Vaňková, programovým ředitele PhDr. Petr Daněk a manažerem orchestru Mgr. Linda Hrůzová. V uměleckém vedení organizace působí ve funkci šéfdirigenta pan Jiří Kout a ve funkci uměleckého ředitele bývalý šéfdirigent pan Serge Baudo. Oba dirigenti pracují na základě uměleckých smluv. Přepočtený počet zaměstnanců organizace v roce 2007 byl celkem 138 osob, z toho 131 osob v hlavní činnosti a 7 osob v doplňkové činnosti. K pracovalo v organizaci celkem 145 fyzických osob v evidenčním počtu, z toho 43 žen a 9 osob s kratší pracovní dobou. Z celkového přepočteného počtu zaměstnanců k je 115 zaměstnanců členy orchestru a 23 zaměstnanců administrativních. Zaměstnanci organizace byli v roce 2007 odměňováni podle 109, odst. 3 d) zákona 262/2006 Sb. Členové orchestru, kteří jsou odměňováni podle Přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 564/2006 (tj. zvýšená tarifní tabulka) představují 83 % zaměstnanců organizace, pouze 17% zaměstnanců je odměňováno podle Přílohy č. 1 tohoto nařízení vlády (tj. základní tarify). Členové orchestru byli platově zařazeni do platové třídy (z toho 90 % v 11. platové třídě), administrativní zaměstnanci byli zařazeni ve platové třídě. V prosinci 2007 byl průměrný tarifní plat v organizaci Kč, průměrný osobní příplatek 1.473,- Kč, průměrný příplatek za vedení 847,- Kč a průměrný celkový plat ,- Kč. Oproti roku 2006 došlo v roce 2007 k nárůstu tarifní složek platu v organizaci o 5 %, průměrný plat v organizaci vzrostl meziročně o 7%. Tento nárůst byl způsoben jednak postupy v platových stupních z důvodu dosažení požadované praxe a jednak výrazným nárůstem příplatků za vedení, které se k upravovaly podle platného Zákoníku práce. Přičemž limit na platy stanovený ve schváleném rozpočtu vzrostl meziročně pouze o 4%. Jak se stává v posledních letech již pravidlem, organizace i v roce 2007 musela požádat zřizovatele o navýšení limitu prostředků na platy bez finančního krytí zřizovatele a použila v roce 2007 i prostředků z fondu odměn na pokrytí překročeného limitu na platy. 4. Ekonomická oblast 4.1. HLAVNÍ ČINNOST Rozpočet Rozpočtované náklady schváleného rozpočtu na rok 2007 ve výši tis.kč byly kryty neinvestičním příspěvkem ve výši tis. Kč a rozpočtovanými vlastními výnosy ve výši tis. Kč (schválený rozpočet). 5

6 V srpnu 2007 došlo na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č k rozpočtovému opatření, a to k odvodu finančních prostředků z investičního fondu ve výši tis. Kč a současnému navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve stejné výši. Zároveň se na základě stejného usnesení navýšil schválený odpisový plán organizace na rok 2007 o 130 tisíc Kč, bez finančního krytí navýšením neinvestičního příspěvku od zřizovatele. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne bylo provedeno další rozpočtové opatření, a to navýšení neinvestičního příspěvku o 170 tis. Kč neinvestiční účelový transfer, poskytnutý MK ČR na realizaci projektu Hudební klub pro mladé posluchače. V prosinci 2007 došlo na základě žádosti organizace a souhlasu Rady hl. m. Prahy k navýšení limitu prostředků na platy o 630 tisíc Kč bez finančního krytí od zřizovatele a ke schválení použití fondu odměn ve výši 470 tis. Kč. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne byl organizaci navýšen neinvestiční příspěvek o tisíc Kč určeno na dovybavení kanceláří, zakoupení výpočetní a osvětlovací techniky, opravy a posílení provozu. V upraveném rozpočtu pak byly po úpravách rozpočtu rozpočtovány náklady v celkové výši tis. Kč a byly kryty neinvestičním příspěvkem ve výši tis. Kč a rozpočtovanými vlastními výnosy ve výši tis. Kč Tržby a ostatní výnosy Podrobná struktura tržeb a ostatních výnosů v porovnání s rozpočtem roku 2007 uvádí tabulka č. 1 v příloze této roční zprávy - čj. MHMP OKP /2008. Z tabulky vyplývá, že se nám podařilo překročit schválený rozpočet vlastních výnosů o cca 1,1 mil. Kč a upravený rozpočet o 164 tis. Kč. Tohoto zvýšení skutečných tržeb oproti schválenému rozpočtu se dosáhlo hlavně zvýšením tržeb ze vstupného na koncerty (navýšení o cca 1 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu a o 387 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu). K tomuto úspěchu nemalou měrou přispěly investice do nových webových stránek organizace, propagace koncertů, přechod na nový prodejní software vstupenek a zahájení on-line prodeje vstupenek přes internet. Oproti skutečnosti roku 2006 dosáhla organizace v roce 2007 navýšení vlastních výnosů o tis. Kč, tj. navýšení o 29 %. Celkové výnosy včetně neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele byly v roce 2007 ve výši tis. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2006 o 5 %. Podíl neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele na celkových výnosech organizace byl v roce 2007 ve výši 78 %, tj. o 4 % méně, než v roce Náklady Náklady organizace byly pro rok 2007 ve schváleném rozpočtu rozpočtovány ve výši tis. Kč a v upraveném rozpočtu ve výši tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly výše tis. Kč, tj. byly o tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu a o cca tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu. 6

7 a) Spotřebované nákupy V položce spotřebované nákupy došlo k překročení upraveného rozpočtu o cca 743 tis. Kč, tj o 14,46 %. Z této částky připadá 573 tisíc Kč na spotřební materiál, 97 tisíc Kč na nákup energií, 73 tisíc Kč na náklady na prodané zboží, tzv. ostatní náklady. Spotřební materiál Z částky 573 tisíc Kč připadá 356 tisíc Kč na náklady na vstupenky na koncerty spolupořádané s Pražským hradem, kdy jsme podle smlouvy s Pražským hradem museli vstupenky pro prodej v naší předprodejní pokladně zakoupit od Pražského hradu. Tento náklad byl pouze částečně vyrovnán výnosy ze spolupořadatelství těchto 3 koncertů. Zhruba o 109 tisíc byly překročeny náklady na nákup spotřebního materiálu pro hudební nástroje, hygienické potřeby, kancelářský materiál, náplně do kopírek a tiskáren. Náklady na spotřební propagační materiály byly překročeny o cca 97 tisíc Kč oproti upravenému rozpočtu, avšak s porovnáním těchto nákladů v roce 2006 došlo ke snížení nákladů na propagační materiály o cca 209 tisíc Kč.. Drobný hmotný majetek Nákup drobného hmotného majetku proběhl podle upraveného rozpočtu. Podařilo se dokoupit všechno potřebné ošacení pro orchestr a také dovybavení kancelářskou technikou a nábytkem. Zejména v položce ošacení členů orchestru se podařilo dorovnat skluz v nákupech z minulých let, kdy organizace vzhledem ke svým finančním možnostem nemohla obnovovat ošacení členů orchestru v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou. Spotřeba energie Překročení položky spotřeba energie o cca 97 tisíc bylo způsobeno jednak růstem cen energií, jednak počtem koncertů v pronájmů v kostele sv. Šimona a Judy. Ostatní Překročení položky ostatní ze spotřebovaných nákladů o 73 tisíc Kč představuje náklady za prodané zboží (koncertních programy) skutečné náklady byly ve výši 499 tis. Kč (rozpočet 450 tis.). V porovnání s rokem 2006 jsou však tyto náklady roku 2007 o 440 tis. Kč nižší. Této úspory se podařilo dosáhnout hlavně díky změně dodavatele programů a velice pečlivým plánováním počtu programů na jednotlivé koncerty. b) Služby K podstatnému překročení schváleného i upraveného rozpočtu došlo také v položce služby, a to cca o tis. Kč oproti upravenému rozpočtu, což představuje překročení o 3,44 %. Nejvíce překročeny jsou náklady na propagaci koncertů, a to o 987 tis. Kč. Výkony spojů Ve schváleném rozpočtu byla na tyto náklady rozpočtována částka 464 tis. Kč, v upraveném rozpočtu pak 837 tis. Kč, což byla i skutečně dosažená úroveň nákladů. Náklady na výkony spojů stouply meziročně o 30 %. Tento nárůst je způsobený zavedením rychlého internetového připojení do kostela sv. Šimona a Judy (cca 9,5 tis. měsíčně), které bylo nutno zavést, aby se mohla vytvořit propojená počítačová síť mezi pracovišti v Obecním domě a v kostele. 7

8 Nájem Položka nájem byla překročena pouze o 99 tisíc, ačkoliv v roce 2007 došlo ke změně účtování DPH u nájmu za Smetanovu síň v Obecním domě, spočívající v účtování 19% sazby DPH (do té doby byl tento nájem posuzován jako dlouhodobý nájem osvobozený od DPH, po rozkladu z finančního úřadu bylo rozhodnuto, že se jedná o nájmy krátkodobé). Nárůst nájmu za Smetanovu síň byl částečně kompenzován snížením nájmu za kanceláře a zázemí orchestru. Úklid Skutečné náklady na úklid se podařilo oproti roku 2006 snížit o cca 39 tisíc, přesto se nepodařilo dosáhnout úrovně nákladů plánované ve schváleném rozpočtu. Opravy a údržba Na opravy a údržbu bylo vyčerpáno celkem 551 tis. Kč, z toho na údržbu kostela ŠaJ bylo vyčerpáno 189 tis. Kč a na opravu, údržbu a ladění hudebních nástrojů 316 tisíc a na opravu a údržbu kancelářské techniky a vybavení 46 tisíc Kč. Organizace v průběhu roku navyšovala upravený rozpočet v této položce, a to hlavně z důvodu rozsáhlé opravy WC v kostele sv. Šimona a Judy a nečekaně vysokým nákladům na opravu a údržbu hudebních nástrojů. Cestovné Skutečné náklady na cestovné v roce 2007 byly oproti schválenému rozpočtu vyšší o 621 tis. Kč, což bylo způsobené změnami ve skutečném rozsahu zahraničních zájezdů orchestru oproti původně plánovanému. Ostatní služby Na ostatní služby bylo ve schváleném rozpočtu rozpočtováno tis. Kč, skutečná potřeba však schválený rozpočet překročila o tis. Kč a dosáhla částky tis. Kč, což je méně, než v roce Mezi největší položky mezi ostatními službami patří náklady na honoráře, ubytování a dopravu externích umělců. Tyto náklady v roce 2007 dosáhly částky tis. Kč, což je přibližně stejná úroveň nákladů, jako v roce Je však třeba připomenout, že stejně jako v roce 2006, tak i v roce 2007 byly tyto náklady sníženy o částku tis. Kč z účelového daru od Komerční banky a.s.. Bez tohoto daru by byly tyto náklady na úrovni 15 mil. Kč. Mezi stabilně vysoké výdaje patří výdaje na propagaci koncertů. V roce 2007 dosáhly náklady na tyto služby částky výše tis. Kč, což představuje překročení rozpočtované výše těchto nákladů oproti upravenému rozpočtu o 987 tis. Kč. Vzhledem ke snaze zvýšit výnosy z prodej vstupenek zvýšením inzerce a propagace koncertů ( což se podařilo o částku zhruba tis. Kč oproti schválenému rozpočtu) narostly však tyto náklady oproti roku 2006 o 912 tis. Kč, ačkoliv se organizace při hodnocení nákladů loňského roku zavázala k jejich snížení. Bude třeba znovu přehodnotit efektivnost vynakládání prostředků na inzerci a propagaci koncertů. 8

9 c) Osobní náklady Osobní náklady byly oproti schválenému rozpočtu překročeny celkem o tisíc Kč. Ve schváleném rozpočtu byl organizaci stanoven limitu prostředků na platy ve výši tis. Kč, v průběhu roku došlo na základě žádosti organizace o jeho navýšení na tis. Kč, skutečně pak bylo čerpáno tis. Kč, z toho na nárokové složky platu a tis. Kč na nenárokové složky platu. Překročení limitu prostředků na platy bylo kryto čerpáním z fondu odměn organizace ve výši 470 tis. Kč. Průměrný plat v organizaci byl v roce 2007 ve výši Kč, což představuje navýšení celkového průměrného platu oproti roku 2006 o cca 7%, přičemž samotné tarifní platy se zvýšily o 5%. Procento nenárokových složek platu z celkových vyplacených prostředků na platy činí 8 %. Průměrná výše osobního příplatku na jednoho přepočteného zaměstnance je Kč měsíčně (6% z průměrného platu v organizaci). S navýšením objemu mzdových nákladů pak úzce souvisí i překročení nákladů na zákonné sociální a zdravotní pojištění, které oproti schválenému rozpočtu byly o 600 tisíc Kč vyšší. Organizaci by velice pomohlo navýšení limitu prostředků na platy s finančním krytím od zřizovatele zhruba o tis. Kč a zároveň o 600 tis. Kč na pokrytí souvisejících odvodů. d) Ostatní náklady Manka a škody Na účtě manka a škody jsou účtovány vyřazené neprodané programové materiály (koncertní programy), tato položka nebyla oproti schválenému rozpočtu překročena, naopak se podařilo lepším plánováním dosáhnout úspory ve výši 46 tis. Kč. Jiné ostatní náklady V této položce jsou náklady na kurzové ztráty, bankovní poplatky, celní poplatky, pojištění a jiné poplatky (provize smluvním prodejcům vstupenek, provize z nákupu stravenek). Jiné ostatní náklady celkem byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o 162 tisíc Kč. Některé náklady byly ve skutečnosti nižší, než jejich rozpočtovaná výše, některé pak byly oproti rozpočtu překročeny. K překročení došlo zejména u nákladů: na bankovní poplatky, a to o 71 tisíc Kč, zejména v souvislosti se zvýšením počtu poplatků za platby bankovními kartami při nákupu vstupenek v předprodejní pokladně a při nákupech on-line přes internet. na pojištění celkem o 18 tisíc (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele související s vyšším objemem vyplacených platů) náklady na ATA karnet při převozu hud. nástrojů do zahraničí, 69 tis. Kč 9

10 e) Odpisy Velmi vysokou položkou v nákladech organizace jsou odpisy. Jejich rozpočtovanou výši bylo nutno vzhledem k jejich skutečné výši po realizovaných investičních nákupech v průběhu roku navýšit. Proto jsme požádali o navýšení limitu odpisů o 130 tis. Kč na celkovou částku tis. Skutečná výše odpisů pak byla ,- Kč, tj. o Kč méně. f) Investiční výdaje Přehled investičních výdajů v roce 2006 je podrobně uveden v tabulce č. 4 k finančnímu vypořádání. Celková výše investičních nákupů v roce 2007 byla Kč, z toho na nákup hudebních nástrojů pro orchestr bylo použito cca tis. Kč, na nákupy výpočetní techniky cca 341 tis. Kč a na nákup softwaru na prodej vstupenek cca 145 tis. Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 281 tis. Kč, což zhruba odpovídá plánovanému zisku ve schváleném rozpočtu. Výnosy byly realizovány z reklamní činnosti a pronájmů sálu v kostele sv. Šimona a Judy. Konkrétní členění nákladů doplňkové činnosti je uvedeno v tabulce č. 2 v příloze. Výnosy byly v celkové výši tis. Kč ( tj. překročení schváleného rozpočtu o 44%), z této částky pak byly výnosy za reklamu ve výši tis. Kč a výnosy z pronájmů sálu v kostele sv. Šimona a Judy ve výši tis. Kč. Celkové náklady v doplňkové činnosti byly ve výši tis. Kč (tj. překročení schváleného rozpočtu o 50 %). Zisk v doplňkové činnosti plánujeme použít ke krytí záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti. 10

11 5. Závěr Po stránce umělecké hodnotíme rok 2007 jako velice úspěšný. Podařilo se zachovat vysokou interpretační úroveň všech koncertních řad, těleso velice positivně zareagovalo na personální změnu na místě šéfdirigenta a obnovila se kontinuální spolupráce managementu a umělecké rady orchestru. Orchestr dosáhl několika vynikajících úspěchů při interpretaci poměrně náročných programů. Průběžně byl positivně hodnocen odbornou kritikou a přízní návštěvníků koncertů. Žádný z výkonů orchestru nebyl pod očekávanou úrovní. Byla realizována úspěšná spolupráce s řadou světově významných dirigentů a sólistů. Orchestr FOK se snažil zviditelnit i skrze média, což se mu, ve srovnání s obdobnými českými tělesy, poměrně dařilo. S úspěchem a positivním ohlasem byla realizována řada koncertů komorní hudby. Nejúspěšnějším byl opět klavírní cyklus, svoji stálou diváckou obec si však udržely i ostatní cykly Koncertního jednatelství FOK. Po stránce ekonomické se organizaci již tolik nedařilo. Celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše ,49 Kč, v doplňkové činnosti byl kladný výsledek hospodaření ve výši ,48 Kč. Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2007 z obou činností je ztráta ve výši ,01 Kč. Krytí nákladů bylo zabezpečeno poskytnutou dotací na provoz ve výši tis. Kč, vlastními výnosy organizace z hlavní činnosti ve výši tis. Kč a kladným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti ve výši 281 tis. Kč. Dalším zdrojem krytí ztráty v hlavní činnosti je příjem z odprodeje vyřazeného majetku ve výši Kč. Zbytek ztráty ve výši ,01 Kč navrhujeme vyrovnat odvodem odpisů z investičního fondu organizace. PhDr. Ilja Šmíd ředitel 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2008 1. ÚVOD Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je považován za metropolitní symfonické těleso s úctyhodným uměleckým renomé, které v sobě spojuje

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace: Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 info@mksklatovy.cz Ing. Věra Schmidová 75060 376 370 911 Seznam

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Městská divadla pražská - Rozbor hospodaření za rok 2010

Městská divadla pražská - Rozbor hospodaření za rok 2010 Městská divadla pražská - Rozbor hospodaření za rok 2010 Zpracovala: Eva Römerová Obsah předkládaného materiálu: 1. Hodnocení roku 2010 ředitelem MDP 2. Komentář k výsledku hospodaření za rok 2010 3. Hospodářský

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM z. s., nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. za rok 2016, zprávě auditora a návrhu rozpočtu

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2011 zpracovali RNDr. Jiři Kuhn, RNDr. Martin Lébl, Ing. Lenka Osifová, Marcela Gabrielová Ředitel školy vydává zprávu o hospodařeni

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002 (UPRAVENÁ VERZE 21. KVĚTNA 2002) Rozpočet na rok 2002 Fakulta /součást: Filozofická fakulta údaje jsou v tis. Kč. Položka rozpočtu Řádek Hlavní činnost Doplňková Celkem HČD HČMD činnost Příjmy a výnosy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů V l á d a I.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 599 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 599 ze dne č.j.: 628/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 599 ze dne 26.08.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 OBSAH 1. VÝNOSY A NÁKLADY... 2 2. AKTIVA A PASIVA... 4 3. FINANČNÍ MAJETEK... 7 4. TELEVIZNÍ POPLATKY... 8 5. INVESTICE... 9 6. ZÁVĚR A VÝHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 DIVADLO V DLOUHÉ DLOUHÁ 39 PRAHA 1 1 KOMENTÁŘ K VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ DIVADLA V DLOUHÉ ZA ROK 2013 Soběstačnost divadla činila se započítáním doplňkové

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2007

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2007 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2007 I. Činnost Výkony Divadlo S + H odehrálo v roce 2007 celkem 265 představení z plánovaných 260 ročně, t.j. 102 % oproti plánu. Z odehraných 265 představení

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 17 ze dne 14.01.2015 K úpravě rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2015 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2015 Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 2013. V roce 2013 získali Spejbl s Hurvínkem Cenu Thalie

Zpráva o činnosti a hospodaření Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 2013. V roce 2013 získali Spejbl s Hurvínkem Cenu Thalie Zpráva o činnosti a hospodaření Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 2013 V roce 2013 získali Spejbl s Hurvínkem Cenu Thalie I. Činnost Divadlo Spejbla a Hurvínka odehrálo v roce 2013 celkem 291 představení,

Více

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Příloha č.1 PŘÍJMY řádku kapitola druh příjmů rozpočet rozpočet 1 702 Životní prostředí 4,00 4,00 2 709 Zemědělsví

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Příloha č.1 PŘÍJMY řádku kapitola druh příjmů RO č.1, 1 702 Životní prostředí 4,00 4,00 2 709 Zemědělsví (lesy)

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013 Obec Žimutice Žimutice 44, 373 66 Žimutice IČ 245763 tel./fax: 385 737 041 www.zimutice.cz e-mail: ou@zimutice.cz Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP Komentář k rozpočtu 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Identifikátor školy: 600

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 DNE: 3. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 782/2016/2.ZŠ NÁZEV: Materiál dle Pravidel ANOTACE: Návrh rozpočtu na rok 2017 NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017

Více

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v %

Více

ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu

ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu a) ZDROJE FINANCOVÁNÍ b) ČINNOSTI ČMSHb (střediska) ZDROJE PŘÍJMY VÝDAJE BILANCE 1 ČMSHb - vlastní zdroje

Více

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník Výroční zpráva o hospodaření Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 2013 Předkládá: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan Vypracoval: Ing. Pavel Šturma tajemník 2 Obsah: 1. Úvod... 4 2. Neinvestiční

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 15. dubna 2016 Č.j.: KPR 2028/2016 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2015 Předkládá: Ing.

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více