z a r o k Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z a r o k 2 0 0 7 1. Úvod"

Transkript

1 Z P R Á V A O V Ý S L E D K U H O S P O D A Ř E N Í z a r o k Úvod Rok 2007 byl v Symfonickém orchestru hl. města Prahy ve znamení řady významných změn v organizaci i umělecké práci. Nová organizační struktura přijatá na podzim 2006 se začala uplatňovat v praxi, v souvislosti s tím pak byla připravena řada nových organizačních opatření, připraveny nové vnitřní předpisy a příkazy ředitele. Základním cílem instituce byl prodej většího počtu vstupenek, tj. vyšší výnos z vlastní činnosti než v uplynulých letech. Z tohoto důvodu prošla změnou marketingová a propagační činnost organizace, bylo přijato nové grafické řešení propagačních materiálů, v nové podobě již byla vytištěna sezónní brožura 2007/2008 a pak od začátku sezóny všechny tištěné grafické materiály. Od podzimu byly změněny webové stránky FOK do moderní, částečně interaktivní podoby. Prodej vstupenek procházel po celý rok průběžně změnami, byl zakoupen nový program na prodej vstupenek v pokladně, který mj. nově umožnil on-line prodej přes internet a zavedení řady Ad libitum, která nabídla abonentům sestavení vlastní koncertní řady ze všech programů v této sezóně. Prodej vstupenek před koncerty byl posílen o nabízení vstupenek před Obecním domem v den koncertů, kde jsme vstoupili do přímé konfrontace s prodejci tzv. turistických koncertů, které se konají bohužel ve stejný den koncertů FOK v dalších prostorách Obecního domu. Ukázalo se, že soutěž je možná, prodeje poněkud stouply, ale problémem je zajistit stálý okruh kvalitních prodejců. Zvyšujeme komfort pro návštěvníky koncertů, poprvé byla uspořádána beseda před koncertem a otevřena Cukrárna OD v průběhu koncertů, což se ukázalo jako velmi šťastné a posluchači akceptovatelné. Další osud těchto marketingových akcí závisí na ekonomickém výsledku. Několik jednání s vedením Obecního domu, zejména po výměně jeho vedení v polovině roku 2007, vede k úzké spolupráci. Stanovili jsme několik okruhů problémů, které se budou průběžně řešit. Patří mezi ně problém úschovy hudebních nástrojů v OD, konflikt koncertů FOK s turistickými koncerty a zejména nekulturní způsob prodeje těchto koncertů před OD, kolize akcí OD s koncerty FOK a způsob jejich řešení, koordinace různých aktivit v OD s činností FOK a vzájemná spolupráce organizací působících v OD. Významný činem v oblasti personální bylo vytvoření byť zatím velmi malé skupiny fundraiserů, která se má v budoucnu zabývat získáváním finančních prostředků z externích zdrojů pro činnost FOK. Po mateřské dovolené se vrátila pí Mgr. Linda Hrůzová, která se již podílela na realizaci turné do SRN. Z FOK odešla produkční Mgr. Charlotta Doubková, na jejíž místo po úspěšně vykonaném konkursu nastoupila od Dagmar Kneřová. V koncertním jednatelství ukončil svoji dlouholetou činnost v FOK zástupce vedoucího KJ Tomáš Karlíček a po konkursu nastoupila pí Mgr. Věra Jelínková. V červenci odešla do důchodu vedoucí archivu pí. Jaroslava Slobašpycká, kterou nahradil Mgr. Vojtěch Havlík. Řada personálních změn proběhla též v orchestru, který doznal v důsledku odchodu pracovníků do starobního důchodu obměnu zejména ve skupině prvních a druhých houslí. 1

2 Pozitivně se na chodu tělesa projevila volba nového šéfdirigenta p. Jiřího Kouta. Jeho vztah s orchestrem je velice osobní a přátelský, nesený společně cítěnou kreativitou a vysokými interpretačními nároky. Jeho přítomnost v čele tělesa se v dobrém projevuje i na vnitřní atmosféře a způsobu komunikace mezi jednotlivými nástrojovými skupinami, uměleckou radou a managementem orchestru. FOK si považuje za čest, že v závěru roku, v souvislosti s životním jubileem, byl šéfdirigent oceněn cenou ministra kultury ČR a státním vyznamenáním, které mu udělil prezident republiky. Působení Jiřího Kouta za dirigentským pultem FOK doposud bez výjimky kladně hodnotí i odborná kritika doma i v zahraničí. 2. Umělecká oblast činnosti organizace 1. Koncerty ve vlastní režii V roce 2007 zůstaly základním pilířem koncertní činnosti abonentní cykly jarní části sezóny 2006/07 a podzimní části sezóny 2007/08, jak jsou uvedeny v sezónních brožurách orchestru, a dále to byly koncerty pro externí domácí a zahraniční pořadatele a veřejné generální zkoušky. V abonentních orchestrálních řadách bylo uspořádáno celkem 34 koncertů, z toho 18 koncertů v řadách A, B (9 programů), 8 v řadě C (8 programů), 2 v řadě K (2 programy), 1 koncert řady D (1 program), 2 v řadě M (2 programy) a 3 koncerty v řadě R, resp. HND (3 programy). Kromě toho orchestr uspořádal 8 mimořádných koncertů (včetně veřejných gen. zkoušek). Celkem tedy orchestr účinkoval ve 42 koncertech pořádaných ve vlastní režii organizace. Novinka sezóny 2006/2007, cyklus R (Rodina) s názvem Orchestr na dotek, pokračuje v další sezóně 2007/2008 pod názvem Hudba na dotek aneb Jak se rodí hudba. Posledně jmenovaný cyklus navazuje na činnost tzv. Hudebního klubu FÍK, v rámci kterého se uskutečnila 4 setkání členů klubu, při kterém se děti seznamovaly pod vedením lektorů se základními prvky hudby. Koncerty pro rodiče s dětmi jsou jedním z projektů, které budou rozvíjeny i v příštích sezónách a jeví se z hlediska klesající návštěvnosti jako jeden z nejdůležitějších počinů orchestru vůbec. 2

3 Dramaturgie koncertů a výběr hostujících dirigentů a sólistů se setkal s pozitivním přijetím u posluchačů i odborné kritiky. Podnětným pro orchestr i posluchače bylo, že s orchestrem vystoupila řada vynikajících dirigentů. Vedle šéfdirigenta pana Jiřího Kouta, jehož koncerty patřily k vrcholným zážitkům sezóny, vystupoval s orchestrem i hlavní dirigent a letitý spolupracovník FOK Serge Baudo. Za dirigentským pultem se objevili i další stálí spolupracovníci orchestru, kteří jsou zárukou vynikajících interpretačních výkonů tělesa, kupř. Libor Pešek a Petr Altrichter, ale objevila se i mladá generace, která je příslibem do budoucna: Tomáš Hanus, Zbyněk Müller a Tomáš Netopil a také zahraniční hosté, kteří patří ke světové dirigentské špičce: Arturo Tamayo, Vjekoslav Šutej, Peitari Inkinen, Gennadij Rožděstvenskij ad. Tomáš Netopil Výběr hostujících sólistů v roce 2007 byl veden ve snaze představit různé sólové nástroje a lidský hlas. Zvláštní pozornost byla věnována lesnímu rohu, neboť s orchestrem se představil přední hráč na tento nástroj a v současné době člen Berlínských filharmoniků Radek Baborák a to hned ve dvou koncertech. Z dalších nástrojů se sólově představila harfa (G. Reitano), klarinet (K. Kriikku), hoboj (J. Likin), fagot (L. Vaněk), flétna (V. Michálek) samozřejmě klavír (E. Indjic, V. Postnikova, M. Helmchen), housle (A. Rožděstvenskij, A. Pogostkina) varhany (J. Tůma) a řada vynikajících zpěváků: Jana Štefáčková, Sophie Marin-Degor, Jana Sýkorová, Lola Casariego ad. Ze sborů spolupracoval FOK s Českým filharmonickým sborem Brno, Pražským filharmonickým sborem, Českým národním sborem, dětskými sbory Bambini di Praga a Kühnovým dětským sborem. 2. Koncerty pro jiné pořadatele Orchestr uskutečnil celkem 13 koncertů pro tuzemské externí pořadatele, z nichž 2 (28.6. a 29.6., dir. J. Kout) byly spolupořádány se Správou Pražského hradu na 3. nádvoří PH. Orchestr mimo jiné vystoupil při slavnostním předávání cen Trebbia ve Státní opeře (26.1., dir. J. Chalupecký). Jako každoročně uskutečnil FOK Ples Obecního domu (10.3., dir. F. Drs). Účastnil se festivalu Pražské jaro 2007 se dvěma koncerty (21.5., dir. Ch. Mackerras, 28.5., dir. S. Baudo) a dále festivalu Janáčkův máj (30.5., dir. S. Baudo). Tradičně orchestr vystoupil i na festivalu Smetanova Litomyšl (27.6., dir. J. Kout) a na Festivalu E. Destinnové v Českých Budějovicích (5.9., dir. O. Kukal) zahrál orchestr na charitativním koncertě pro Ligu proti rakovině (dir. J. Kout) a na koncertě pro Asociaci pojišťoven (dir. J. Brych). 3

4 V zahraničí orchestr uskutečnil celkem 16 koncertů: koncert v německém Garmisch-Partenkirchen (6.1., dir. J. Kout), 2 koncerty v tureckém Istanbulu (3. a 4.4., dir. P. Altrichter), koncert v německém Würzburgu (9.6., dir. T. Netopil), koncert ve francouzském Strassbourgu (22.6., dir. J. Kout). Dále orchestr absolvoval s šéfdirigentem J. Koutem dvoutýdenní koncertní turné, které začalo v Bruselu na festivalu Europalia (19.11.) a pokračovalo deseti koncerty v Německu (Aachen, Essen, Köln, Stuttgart, Wiesbaden, Inglostadt, Regensburg, Mannheim, Frankfurt a Mnichov). 3. Koncerty bez účinkování orchestru SO FOK organizované Koncertním jednatelstvím SO FOK V provedení externích souborů a hostujících sólistů bylo uskutečněno 82 koncertů, z toho 37 koncertů abonentních cyklů I VII, čtyři mimořádné koncerty a 41 koncertů pro mládež. Koncerty jsou pořádány v Kostele sv. Šimona a Judy a v Rudolfinu (cyklus Světová klavírní tvorba). Mezi zvlášť významné koncerty patřil koncert souboru Huelgas Ensemble pod vedením vynikajícího dirigenta a uměleckého vedoucího souboru Paula van Nevela (16.1.). Cyklus Světová klavírní tvorba pořádaný v Rudolfinu, umožnil vystoupit mnoha vynikajícím klavíristům, mezi ty mimořádné patřily koncerty Fazila Saye (10.2.) a Rudolfa Buchbindera (1.12.). K výjimečným událostem lze počítat uvedení atraktivního díla J. A. Plánického Opella Ecclesiastica (16.10.) v podání souboru Collegium Gabriely Demeterové. Celkové zhodnocení plnění výkonových ukazatelů stanovených organizaci pro rok 2007: Výkonový ukazatel - počet koncertů, stanovený pro rok 2007 se podařilo ve všech položkách nejen splnit, ale i překročit. Počet abonentních koncertů s účinkováním vlastního orchestru organizace byl o 4 koncerty nižší než v předchozím roce 2006, což bylo dáno vyšším počtem zahraničních zájezdů v roce 2007 oproti roku V roce 2007 účinkoval orchestr na 16 koncertech v zahraničí, což je o 15 zahraničních koncertů více než v roce Počet koncertů abonentních cyklů bez účinkování orchestru organizace v kostele sv. Šimona a Judy se snížil o 6 koncertů. Počet mimořádných koncertů v kostele sv. Šimona a Judy se oproti předchozímu roku o 2 koncerty snížil. Toto snížení bylo záměrné, a to z ekonomických důvodů. Organizace upřednostnila výhodnější pronájmy kostela sv. Šimona a Judy oproti velmi ztrátovému pořádání koncertů ve vlastní režii. 4

5 3. Personální a mzdová oblast V personální oblasti, nedošlo v průběhu roku 2007 k žádným podstatným změnám. Ředitelem organizace je PhDr. Ilja Šmíd, ekonomickým náměstkem a zástupcem ředitele ing. Miloslava Vaňková, programovým ředitele PhDr. Petr Daněk a manažerem orchestru Mgr. Linda Hrůzová. V uměleckém vedení organizace působí ve funkci šéfdirigenta pan Jiří Kout a ve funkci uměleckého ředitele bývalý šéfdirigent pan Serge Baudo. Oba dirigenti pracují na základě uměleckých smluv. Přepočtený počet zaměstnanců organizace v roce 2007 byl celkem 138 osob, z toho 131 osob v hlavní činnosti a 7 osob v doplňkové činnosti. K pracovalo v organizaci celkem 145 fyzických osob v evidenčním počtu, z toho 43 žen a 9 osob s kratší pracovní dobou. Z celkového přepočteného počtu zaměstnanců k je 115 zaměstnanců členy orchestru a 23 zaměstnanců administrativních. Zaměstnanci organizace byli v roce 2007 odměňováni podle 109, odst. 3 d) zákona 262/2006 Sb. Členové orchestru, kteří jsou odměňováni podle Přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 564/2006 (tj. zvýšená tarifní tabulka) představují 83 % zaměstnanců organizace, pouze 17% zaměstnanců je odměňováno podle Přílohy č. 1 tohoto nařízení vlády (tj. základní tarify). Členové orchestru byli platově zařazeni do platové třídy (z toho 90 % v 11. platové třídě), administrativní zaměstnanci byli zařazeni ve platové třídě. V prosinci 2007 byl průměrný tarifní plat v organizaci Kč, průměrný osobní příplatek 1.473,- Kč, průměrný příplatek za vedení 847,- Kč a průměrný celkový plat ,- Kč. Oproti roku 2006 došlo v roce 2007 k nárůstu tarifní složek platu v organizaci o 5 %, průměrný plat v organizaci vzrostl meziročně o 7%. Tento nárůst byl způsoben jednak postupy v platových stupních z důvodu dosažení požadované praxe a jednak výrazným nárůstem příplatků za vedení, které se k upravovaly podle platného Zákoníku práce. Přičemž limit na platy stanovený ve schváleném rozpočtu vzrostl meziročně pouze o 4%. Jak se stává v posledních letech již pravidlem, organizace i v roce 2007 musela požádat zřizovatele o navýšení limitu prostředků na platy bez finančního krytí zřizovatele a použila v roce 2007 i prostředků z fondu odměn na pokrytí překročeného limitu na platy. 4. Ekonomická oblast 4.1. HLAVNÍ ČINNOST Rozpočet Rozpočtované náklady schváleného rozpočtu na rok 2007 ve výši tis.kč byly kryty neinvestičním příspěvkem ve výši tis. Kč a rozpočtovanými vlastními výnosy ve výši tis. Kč (schválený rozpočet). 5

6 V srpnu 2007 došlo na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č k rozpočtovému opatření, a to k odvodu finančních prostředků z investičního fondu ve výši tis. Kč a současnému navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve stejné výši. Zároveň se na základě stejného usnesení navýšil schválený odpisový plán organizace na rok 2007 o 130 tisíc Kč, bez finančního krytí navýšením neinvestičního příspěvku od zřizovatele. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne bylo provedeno další rozpočtové opatření, a to navýšení neinvestičního příspěvku o 170 tis. Kč neinvestiční účelový transfer, poskytnutý MK ČR na realizaci projektu Hudební klub pro mladé posluchače. V prosinci 2007 došlo na základě žádosti organizace a souhlasu Rady hl. m. Prahy k navýšení limitu prostředků na platy o 630 tisíc Kč bez finančního krytí od zřizovatele a ke schválení použití fondu odměn ve výši 470 tis. Kč. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne byl organizaci navýšen neinvestiční příspěvek o tisíc Kč určeno na dovybavení kanceláří, zakoupení výpočetní a osvětlovací techniky, opravy a posílení provozu. V upraveném rozpočtu pak byly po úpravách rozpočtu rozpočtovány náklady v celkové výši tis. Kč a byly kryty neinvestičním příspěvkem ve výši tis. Kč a rozpočtovanými vlastními výnosy ve výši tis. Kč Tržby a ostatní výnosy Podrobná struktura tržeb a ostatních výnosů v porovnání s rozpočtem roku 2007 uvádí tabulka č. 1 v příloze této roční zprávy - čj. MHMP OKP /2008. Z tabulky vyplývá, že se nám podařilo překročit schválený rozpočet vlastních výnosů o cca 1,1 mil. Kč a upravený rozpočet o 164 tis. Kč. Tohoto zvýšení skutečných tržeb oproti schválenému rozpočtu se dosáhlo hlavně zvýšením tržeb ze vstupného na koncerty (navýšení o cca 1 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu a o 387 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu). K tomuto úspěchu nemalou měrou přispěly investice do nových webových stránek organizace, propagace koncertů, přechod na nový prodejní software vstupenek a zahájení on-line prodeje vstupenek přes internet. Oproti skutečnosti roku 2006 dosáhla organizace v roce 2007 navýšení vlastních výnosů o tis. Kč, tj. navýšení o 29 %. Celkové výnosy včetně neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele byly v roce 2007 ve výši tis. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2006 o 5 %. Podíl neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele na celkových výnosech organizace byl v roce 2007 ve výši 78 %, tj. o 4 % méně, než v roce Náklady Náklady organizace byly pro rok 2007 ve schváleném rozpočtu rozpočtovány ve výši tis. Kč a v upraveném rozpočtu ve výši tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly výše tis. Kč, tj. byly o tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu a o cca tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu. 6

7 a) Spotřebované nákupy V položce spotřebované nákupy došlo k překročení upraveného rozpočtu o cca 743 tis. Kč, tj o 14,46 %. Z této částky připadá 573 tisíc Kč na spotřební materiál, 97 tisíc Kč na nákup energií, 73 tisíc Kč na náklady na prodané zboží, tzv. ostatní náklady. Spotřební materiál Z částky 573 tisíc Kč připadá 356 tisíc Kč na náklady na vstupenky na koncerty spolupořádané s Pražským hradem, kdy jsme podle smlouvy s Pražským hradem museli vstupenky pro prodej v naší předprodejní pokladně zakoupit od Pražského hradu. Tento náklad byl pouze částečně vyrovnán výnosy ze spolupořadatelství těchto 3 koncertů. Zhruba o 109 tisíc byly překročeny náklady na nákup spotřebního materiálu pro hudební nástroje, hygienické potřeby, kancelářský materiál, náplně do kopírek a tiskáren. Náklady na spotřební propagační materiály byly překročeny o cca 97 tisíc Kč oproti upravenému rozpočtu, avšak s porovnáním těchto nákladů v roce 2006 došlo ke snížení nákladů na propagační materiály o cca 209 tisíc Kč.. Drobný hmotný majetek Nákup drobného hmotného majetku proběhl podle upraveného rozpočtu. Podařilo se dokoupit všechno potřebné ošacení pro orchestr a také dovybavení kancelářskou technikou a nábytkem. Zejména v položce ošacení členů orchestru se podařilo dorovnat skluz v nákupech z minulých let, kdy organizace vzhledem ke svým finančním možnostem nemohla obnovovat ošacení členů orchestru v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou. Spotřeba energie Překročení položky spotřeba energie o cca 97 tisíc bylo způsobeno jednak růstem cen energií, jednak počtem koncertů v pronájmů v kostele sv. Šimona a Judy. Ostatní Překročení položky ostatní ze spotřebovaných nákladů o 73 tisíc Kč představuje náklady za prodané zboží (koncertních programy) skutečné náklady byly ve výši 499 tis. Kč (rozpočet 450 tis.). V porovnání s rokem 2006 jsou však tyto náklady roku 2007 o 440 tis. Kč nižší. Této úspory se podařilo dosáhnout hlavně díky změně dodavatele programů a velice pečlivým plánováním počtu programů na jednotlivé koncerty. b) Služby K podstatnému překročení schváleného i upraveného rozpočtu došlo také v položce služby, a to cca o tis. Kč oproti upravenému rozpočtu, což představuje překročení o 3,44 %. Nejvíce překročeny jsou náklady na propagaci koncertů, a to o 987 tis. Kč. Výkony spojů Ve schváleném rozpočtu byla na tyto náklady rozpočtována částka 464 tis. Kč, v upraveném rozpočtu pak 837 tis. Kč, což byla i skutečně dosažená úroveň nákladů. Náklady na výkony spojů stouply meziročně o 30 %. Tento nárůst je způsobený zavedením rychlého internetového připojení do kostela sv. Šimona a Judy (cca 9,5 tis. měsíčně), které bylo nutno zavést, aby se mohla vytvořit propojená počítačová síť mezi pracovišti v Obecním domě a v kostele. 7

8 Nájem Položka nájem byla překročena pouze o 99 tisíc, ačkoliv v roce 2007 došlo ke změně účtování DPH u nájmu za Smetanovu síň v Obecním domě, spočívající v účtování 19% sazby DPH (do té doby byl tento nájem posuzován jako dlouhodobý nájem osvobozený od DPH, po rozkladu z finančního úřadu bylo rozhodnuto, že se jedná o nájmy krátkodobé). Nárůst nájmu za Smetanovu síň byl částečně kompenzován snížením nájmu za kanceláře a zázemí orchestru. Úklid Skutečné náklady na úklid se podařilo oproti roku 2006 snížit o cca 39 tisíc, přesto se nepodařilo dosáhnout úrovně nákladů plánované ve schváleném rozpočtu. Opravy a údržba Na opravy a údržbu bylo vyčerpáno celkem 551 tis. Kč, z toho na údržbu kostela ŠaJ bylo vyčerpáno 189 tis. Kč a na opravu, údržbu a ladění hudebních nástrojů 316 tisíc a na opravu a údržbu kancelářské techniky a vybavení 46 tisíc Kč. Organizace v průběhu roku navyšovala upravený rozpočet v této položce, a to hlavně z důvodu rozsáhlé opravy WC v kostele sv. Šimona a Judy a nečekaně vysokým nákladům na opravu a údržbu hudebních nástrojů. Cestovné Skutečné náklady na cestovné v roce 2007 byly oproti schválenému rozpočtu vyšší o 621 tis. Kč, což bylo způsobené změnami ve skutečném rozsahu zahraničních zájezdů orchestru oproti původně plánovanému. Ostatní služby Na ostatní služby bylo ve schváleném rozpočtu rozpočtováno tis. Kč, skutečná potřeba však schválený rozpočet překročila o tis. Kč a dosáhla částky tis. Kč, což je méně, než v roce Mezi největší položky mezi ostatními službami patří náklady na honoráře, ubytování a dopravu externích umělců. Tyto náklady v roce 2007 dosáhly částky tis. Kč, což je přibližně stejná úroveň nákladů, jako v roce Je však třeba připomenout, že stejně jako v roce 2006, tak i v roce 2007 byly tyto náklady sníženy o částku tis. Kč z účelového daru od Komerční banky a.s.. Bez tohoto daru by byly tyto náklady na úrovni 15 mil. Kč. Mezi stabilně vysoké výdaje patří výdaje na propagaci koncertů. V roce 2007 dosáhly náklady na tyto služby částky výše tis. Kč, což představuje překročení rozpočtované výše těchto nákladů oproti upravenému rozpočtu o 987 tis. Kč. Vzhledem ke snaze zvýšit výnosy z prodej vstupenek zvýšením inzerce a propagace koncertů ( což se podařilo o částku zhruba tis. Kč oproti schválenému rozpočtu) narostly však tyto náklady oproti roku 2006 o 912 tis. Kč, ačkoliv se organizace při hodnocení nákladů loňského roku zavázala k jejich snížení. Bude třeba znovu přehodnotit efektivnost vynakládání prostředků na inzerci a propagaci koncertů. 8

9 c) Osobní náklady Osobní náklady byly oproti schválenému rozpočtu překročeny celkem o tisíc Kč. Ve schváleném rozpočtu byl organizaci stanoven limitu prostředků na platy ve výši tis. Kč, v průběhu roku došlo na základě žádosti organizace o jeho navýšení na tis. Kč, skutečně pak bylo čerpáno tis. Kč, z toho na nárokové složky platu a tis. Kč na nenárokové složky platu. Překročení limitu prostředků na platy bylo kryto čerpáním z fondu odměn organizace ve výši 470 tis. Kč. Průměrný plat v organizaci byl v roce 2007 ve výši Kč, což představuje navýšení celkového průměrného platu oproti roku 2006 o cca 7%, přičemž samotné tarifní platy se zvýšily o 5%. Procento nenárokových složek platu z celkových vyplacených prostředků na platy činí 8 %. Průměrná výše osobního příplatku na jednoho přepočteného zaměstnance je Kč měsíčně (6% z průměrného platu v organizaci). S navýšením objemu mzdových nákladů pak úzce souvisí i překročení nákladů na zákonné sociální a zdravotní pojištění, které oproti schválenému rozpočtu byly o 600 tisíc Kč vyšší. Organizaci by velice pomohlo navýšení limitu prostředků na platy s finančním krytím od zřizovatele zhruba o tis. Kč a zároveň o 600 tis. Kč na pokrytí souvisejících odvodů. d) Ostatní náklady Manka a škody Na účtě manka a škody jsou účtovány vyřazené neprodané programové materiály (koncertní programy), tato položka nebyla oproti schválenému rozpočtu překročena, naopak se podařilo lepším plánováním dosáhnout úspory ve výši 46 tis. Kč. Jiné ostatní náklady V této položce jsou náklady na kurzové ztráty, bankovní poplatky, celní poplatky, pojištění a jiné poplatky (provize smluvním prodejcům vstupenek, provize z nákupu stravenek). Jiné ostatní náklady celkem byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o 162 tisíc Kč. Některé náklady byly ve skutečnosti nižší, než jejich rozpočtovaná výše, některé pak byly oproti rozpočtu překročeny. K překročení došlo zejména u nákladů: na bankovní poplatky, a to o 71 tisíc Kč, zejména v souvislosti se zvýšením počtu poplatků za platby bankovními kartami při nákupu vstupenek v předprodejní pokladně a při nákupech on-line přes internet. na pojištění celkem o 18 tisíc (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele související s vyšším objemem vyplacených platů) náklady na ATA karnet při převozu hud. nástrojů do zahraničí, 69 tis. Kč 9

10 e) Odpisy Velmi vysokou položkou v nákladech organizace jsou odpisy. Jejich rozpočtovanou výši bylo nutno vzhledem k jejich skutečné výši po realizovaných investičních nákupech v průběhu roku navýšit. Proto jsme požádali o navýšení limitu odpisů o 130 tis. Kč na celkovou částku tis. Skutečná výše odpisů pak byla ,- Kč, tj. o Kč méně. f) Investiční výdaje Přehled investičních výdajů v roce 2006 je podrobně uveden v tabulce č. 4 k finančnímu vypořádání. Celková výše investičních nákupů v roce 2007 byla Kč, z toho na nákup hudebních nástrojů pro orchestr bylo použito cca tis. Kč, na nákupy výpočetní techniky cca 341 tis. Kč a na nákup softwaru na prodej vstupenek cca 145 tis. Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 281 tis. Kč, což zhruba odpovídá plánovanému zisku ve schváleném rozpočtu. Výnosy byly realizovány z reklamní činnosti a pronájmů sálu v kostele sv. Šimona a Judy. Konkrétní členění nákladů doplňkové činnosti je uvedeno v tabulce č. 2 v příloze. Výnosy byly v celkové výši tis. Kč ( tj. překročení schváleného rozpočtu o 44%), z této částky pak byly výnosy za reklamu ve výši tis. Kč a výnosy z pronájmů sálu v kostele sv. Šimona a Judy ve výši tis. Kč. Celkové náklady v doplňkové činnosti byly ve výši tis. Kč (tj. překročení schváleného rozpočtu o 50 %). Zisk v doplňkové činnosti plánujeme použít ke krytí záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti. 10

11 5. Závěr Po stránce umělecké hodnotíme rok 2007 jako velice úspěšný. Podařilo se zachovat vysokou interpretační úroveň všech koncertních řad, těleso velice positivně zareagovalo na personální změnu na místě šéfdirigenta a obnovila se kontinuální spolupráce managementu a umělecké rady orchestru. Orchestr dosáhl několika vynikajících úspěchů při interpretaci poměrně náročných programů. Průběžně byl positivně hodnocen odbornou kritikou a přízní návštěvníků koncertů. Žádný z výkonů orchestru nebyl pod očekávanou úrovní. Byla realizována úspěšná spolupráce s řadou světově významných dirigentů a sólistů. Orchestr FOK se snažil zviditelnit i skrze média, což se mu, ve srovnání s obdobnými českými tělesy, poměrně dařilo. S úspěchem a positivním ohlasem byla realizována řada koncertů komorní hudby. Nejúspěšnějším byl opět klavírní cyklus, svoji stálou diváckou obec si však udržely i ostatní cykly Koncertního jednatelství FOK. Po stránce ekonomické se organizaci již tolik nedařilo. Celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše ,49 Kč, v doplňkové činnosti byl kladný výsledek hospodaření ve výši ,48 Kč. Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2007 z obou činností je ztráta ve výši ,01 Kč. Krytí nákladů bylo zabezpečeno poskytnutou dotací na provoz ve výši tis. Kč, vlastními výnosy organizace z hlavní činnosti ve výši tis. Kč a kladným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti ve výši 281 tis. Kč. Dalším zdrojem krytí ztráty v hlavní činnosti je příjem z odprodeje vyřazeného majetku ve výši Kč. Zbytek ztráty ve výši ,01 Kč navrhujeme vyrovnat odvodem odpisů z investičního fondu organizace. PhDr. Ilja Šmíd ředitel 11

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové.

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové. Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 I. Umělecká činnost V dubnu měl premiéru muzikál ve verších, Popelka, v režii Apoleny Vynohradnykové. Moderně upravená klasická pohádka se setkává s velkým

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 PROGRAM PODPORY PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL, PROFESIONÁLNÍCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ V ROCE 2005 SEZNAM PROJEKTŮ S NAVRHOVANOU VÝŠÍ DOTACE Pořad.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v %

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Statutární orgán společnosti: Ředitel společnosti Správní rada: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Filharmonie Bohuslava Martinů,

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E 6 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E D... Vymezení zastaveného majetku Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství Klíčová akce 2 pravidla pro Finanční pravidla žádostí o grant Strategická partnerství Rozpočet grantu Maximální grant: 150 000 EUR/ rok (12 500 EUR/ měsíc) Rozpočet v EUR Rozpočtové položky KA2 1) Projektové

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 Statutární orgán společnosti: Ředitel společnosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více