MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM"

Transkript

1 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 2. (2) Rekonstrukce vodovodu ul. Bratří Čapků, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 3. (3) Dům s pečovatelskými byty Letná, Červený Kostelec Jiří Prouza [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 4. (4) Tepelné úspory v MŠ Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 5. (5) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 6. (6) Přemístění trafostanice z důvodu realizace přístavby výrobních prostor společnosti VAPO, s.r.o., Č. Kostelec Jiří Prouza [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 7. (7) Rozpočtové opatření č. 69 Věra Šimková [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 8. (8) Rozpočtové opatření č. 70 Věra Šimková [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 9. (9) Rozpočtové opatření č. 71 Věra Šimková [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 10. (10) Rozpočtové opatření č. 72 Věra Šimková [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 11. (11) Rozpočtové opatření č. 73 Věra Šimková [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 12. (10) Rozpočet města na rok 2012 [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 13. (12) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ diskotéky a taneční večery v kavárně hotelu Šrejber v Č. Kostelci na měsíc prosinec 2011 Irena Petirová [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 14. (13) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Maturitní ples v sokolovně v Červeném Kostelci Irena Petirová [ Přijaté usnesení ] [ Připomínky ] 15. (14) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ VI. volejbalový ples v sále Grafoklubu v

2 Červeném Kostelci Irena Petirová 16. (15) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Věneček v sokolovně v Červeném Kostelci Irena Petirová 17. (41) Informace z komise výstavby a rozvoje města ze dne (16) 19. (17) 20. (21) Revokace prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce Luboš Křivda 21. (18) 22. (19) Kostelec Prodej části pozemku do majetku města p.č. 917/22 v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda Prodej části pozemku do majetku města st.p.č. 52/1 v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda Prodej části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce Luboš Křivda Prodej částí pozemku z majetku města - p.č. 889/100 a p.č. 889/43 v k.ú. Červený Luboš Křivda 23. (20) Prodej pozemku do majetku města p.č. 1102/12 v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda 24. (32) Směna pozemků p.č. 72/2 za část pozemku p.č. 270/1 a p.č. 270/36 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí Luboš Křivda 25. (22) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1156/1 v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda

3 26. (23) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1156/4 v k.ú. Červený Kostelec 27. (24) Záměr prodeje části pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Červený Kostelec. 28. (25) Záměr prodeje části pozemku p.č. 924/4 v k.ú. Červený Kostelec 29. (26) Záměr prodeje části pozemku p.č. 932/1 v k.ú. Červený Kostelec 30. (27) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1212/1 v k.ú. Červený Kostelec 31. (28) Záměr prodeje části pozemku p.č. 993/1 v k.ú. Červený Kostelec 32. (29) Žádost MKS o bezplatný pronájem stánků na tržnici 33. (30) Žádost TJ Č. Kostelec o snížení nájemného 34. (35) Žádost Kamily Lukešové o snížení nájemného Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda 35. (31) Optická síť - přeložka trasy Luboš Křivda

4 36. (33) Školní družina 37. (34) Účelová neinvestiční dotace pro SDH 38. (36) CZT Větrník 39. (37) Návrh na pořízení změny územního plánu - Ilona Bašová 40. (38) Návrh na pořízení změny územního plánu - Roman Zima 41. (39) Služba GTS IP VPN 42. (40) Informace z jednání dopravní komise 43. (42) Výroční zpráva p.o. ZŠ V. Hejny Červený Kostelec 44. (43) Příprava zastupitelstva města 45. (44) Dodatek č. 7 ke smlouvě s VODOU Č. Kostelec 46. (45) Převod silnice do majetku města 47. (46) Plán hospodaření VODA s.r.o.červený Kostelec na rok (47) Hospodaření VODA Č. Kostelec za období leden až říjen 2011 Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Jiří Prokop Jiří Prokop Jaroslav Kordina

5 49. (48) Svěření působnosti RM při ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce Petr Fišer 50. (49) Diskuse

6 č. R-2011/24/1 Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a realizaci stavby na akci "Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem" mezi Městem Červený Kostelec a firmou JOSTA s.r.o., Palachova 1742, Náchod.

7 č. R-2011/24/2 Rekonstrukce vodovodu ul. Bratří Čapků, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu "Rekonstrukce vodovodu ul. Bratří Čapků, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem" mezi Městem Červený Kostelec a firmou Z a D stavby, s.r.o., K Bělidlu 568, Trutnov 4.

8 č. R-2011/24/3 Dům s pečovatelskými byty Letná, Červený Kostelec s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, týkající se prodloužení termínu dokončení projektu stavby ke stavebnímu řízení "Dům s pečovatelskými byty Letná, Č. Kostelec", mezi Městem Červený Kostelec a firmou JOSTA s.r.o., Palachova 1742, Náchod.

9 č. R-2011/24/4 Tepelné úspory v MŠ Větrník, Červený Kostelec I. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy č ze dne o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na spolufinancování akce "Tepelné úspory v MŠ Větrník, Červený Kostelec" mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Městem Červený Kostelec. II. b e r e n a v ě d o m í Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 115D ze dne na realizaci akce "Tepelné úspory v MŠ Větrník, Červený Kostelec".

10 č. R-2011/24/5 Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník mezi městem a vlastníky dotčených pozemků: st.p.č. 701 (Hájek Aleš Ing., Tato část textu nemohla být zveřejněna. ; Hájková Marcela, Tato část textu nemohla být zveřejněna. ), st.p.č. 788 (Lelek Libor a Lelková Anna, Tato část textu nemohla být zveřejněna. ), st.p.č. 893 (Mergl Stanislav Ing., Tato část textu nemohla být zveřejněna. ), st.p.č. 1314, p.č. 928/21 (Havlíček Petr a Havlíčková Jitka, Tato část textu nemohla být zveřejněna. ; Kašpárek Jiří a Kašpárková Veronika, Tato část textu nemohla být zveřejněna. ), p.č. 938/15 (Kácovská Jana, Tato část textu nemohla být zveřejněna. ), st.p.č. 700/1 (Vokůrka Jaroslav MUDr., Tato část textu nemohla být zveřejněna. ), p.č. 936/18 (Vokůrka Jaroslav MUDr. a Vokůrková Jarmila MUDr., Tato část textu nemohla být zveřejněna. ), st.p.č (ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4).

11 č. R-2011/24/6 Přemístění trafostanice z důvodu realizace přístavby výrobních prostor společnosti VAPO, s.r.o., Č. Kostelec s c h v a l u j e uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a firmou VAPO, s.r.o. Lhota 371, Červený Kostelec, týkající se stavby přemístění trafostanice 35/0,4 kv č. NA_0658 z důvodu realizace přístavby výrobních prostor VAPO, s.r.o., Červený Kostelec.

12 č. R-2011/24/7 Rozpočtové opatření č. 69 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 69.

13 č. R-2011/24/8 Rozpočtové opatření č. 70 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 70.

14 č. R-2011/24/9 Rozpočtové opatření č. 71 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 71.

15 č. R-2011/24/10 Rozpočtové opatření č. 72 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 72.

16 č. R-2011/24/11 Rozpočtové opatření č. 73 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 73.

17 č. R-2011/24/12 Rozpočet města na rok 2012 b e r e n a v ě d o m í návrh rozpočtu města na rok 2012 a předkládá ho k projednání finančnímu výboru a zastupitelstvu města.

18 č. R-2011/24/13 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ diskotéky a taneční večery v kavárně hotelu Šrejber v Č. Kostelci na měsíc prosinec 2011 s c h v a l u j e Výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - páteční diskotéky při reprodukované hudbě a sobotní taneční večery při živé hudbě v kavárně hotelu Šrejber v Č. Kostelci na měsíc prosinec povolení do hodin

19 č. R-2011/24/14 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Maturitní ples v sokolovně v Červeném Kostelci s c h v a l u j e Výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Maturitní ples SOŠ ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice, v sokolovně v Červeném Kostelci dne povolení do hodin

20 č. R-2011/24/15 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ VI. volejbalový ples v sále Grafoklubu v Červeném Kostelci s c h v a l u j e Výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - VI. volejbalový ples v sále Grafoklubu v Červeném Kostelci dne povolení do hodin

21 č. R-2011/24/16 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Věneček v sokolovně v Červeném Kostelci s c h v a l u j e Výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Věneček v sokolovně v Červeném Kostelci dne povolení do hodin

22 č. R-2011/24/17 Informace z komise výstavby a rozvoje města ze dne b e r e n a v ě d o m í informaci z jednání komise výstavby ze dne

23 č. R-2011/24/18 Prodej části pozemku do majetku města p.č. 917/22 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e prodej části pozemku do majetku města p.č. 917/22 (tr. tr. por.) o výměře cca 0,5 m 2 v k.ú. Červený Kostelec od Oldřicha a Jaroslavy Žďárských, Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 150,- Kč/m 2 a předkládá ZM k projednání.

24 č. R-2011/24/19 Prodej části pozemku do majetku města st.p.č. 52/1 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e prodej části pozemku do majetku města st.p.č. 52/1 o výměře cca 7 m 2 v k.ú. Červený Kostelec od Jana a Jany Samkových, Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 300,- Kč/m 2 a předkládá ZM k projednání.

25 č. R-2011/24/20 Revokace prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce d o p o r u č u j e revokaci prodeje části pozemku usnesení ZM ze dne bod. Z-2011/3/19 a předkládá ZM k projednání.

26 č. R-2011/24/21 Prodej části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce d o p o r u č u j e prodej části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře 5 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce pro Vejrka Vladimíra a Vejrkovou Věru, Leleka Víta a Lelkovou Blanku, Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 80,- Kč/m 2 a předkládá ZM k projednání.

27 č. R-2011/24/22 Prodej částí pozemku z majetku města - p.č. 889/100 a p.č. 889/43 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e prodej částí pozemku - p.č. 889/100 (tr.tr.por.) o výměře cca 200 m 2 a p.č. 889/43 (ostatní plocha) o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Červený Kostelec pro Jiřího a Kateřinu Kultovi, Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 150,- Kč/ m 2 a předkládá ZM k projednání.

28 č. R-2011/24/23 Prodej pozemku do majetku města p.č. 1102/12 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e prodej pozemku do majetku města p.č. 1102/12 (orná půda) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec od Petra Červinky, Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 500,- Kč/m 2 a předkládá ZM k projednání.

29 č. R-2011/24/24 Směna pozemků p.č. 72/2 za část pozemku p.č. 270/1 a p.č. 270/36 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí d o p o r u č u j e směnu pozemků p.č. 72/2 (tr.tr.por.) o výměře m 2 ve vlastnictví města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 270/1 (orná půda) o výměře cca m 2 a p.č. 270/36 (tr.tr.por.) o výměře 261 m 2 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí ve vlastnictví Marie Prouzové, Tato část textu nemohla být zveřejněna. a předkládá ZM k projednání.

30 č. R-2011/24/25 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1156/1 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e záměr prodeje části pozemku z majetku města p.č. 1156/1 (ostatní plocha) o výměře cca 45 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání.

31 č. R-2011/24/26 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1156/4 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e záměr prodeje části pozemku z majetku města p.č. 1156/4 (ostatní plocha) o výměře cca 14 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání.

32 č. R-2011/24/27 Záměr prodeje části pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Červený Kostelec. n e d o p o r u č u j e záměr prodeje části pozemku p.č. 917/1 (tr.tr.por.) o výměře cca 40 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání.

33 č. R-2011/24/28 Záměr prodeje části pozemku p.č. 924/4 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje části pozemku p.č. 924/4 (ostatní plocha) o výměře cca 14 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání.

34 č. R-2011/24/29 Záměr prodeje části pozemku p.č. 932/1 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje části pozemku z majetku města p.č. 932/1 (tr.tr.por.) o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání.

35 č. R-2011/24/30 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1212/1 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje části pozemku p.č. 1212/1 (ostatní plocha) o výměře cca 80 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání.

36 č. R-2011/24/31 Záměr prodeje části pozemku p.č. 993/1 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje části pozemku p.č. 993/1 (tr.tr.por.) o výměře cca 120 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání.

37 č. R-2011/24/32 Žádost MKS o bezplatný pronájem stánků na tržnici s c h v a l u j e žádost MKS Červený Kostelec o bezplatný pronájem stánků na tržnici dne pro uspořádání akce "Stříbrná neděle".

38 č. R-2011/24/33 Žádost TJ Č. Kostelec o snížení nájemného s c h v a l u j e nájemné pro Tělovýchovnou jednotu, 17. listopadu 452, Červený Kostelec, a to 550,- Kč/ m2/rok od

39 č. R-2011/24/34 Žádost Kamily Lukešové o snížení nájemného s c h v a l u j e nájemné pro Kamilu Lukešovou Tato část textu nemohla být zveřejněna. a to 550,- Kč/m2/rok od

40 č. R-2011/24/35 Optická síť - přeložka trasy s c h v a l u j e přeložení optické sítě uložené před domem čp v ul. G. Kratochvíla v Červeném Kostelci za cenu stanovenou nabídkou předloženou firmou Ing. Petr Kadaník, Hronovská 779, Rtyně v Podkrkonoší.

41 č. R-2011/24/36 Školní družina s c h v a l u j e uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro podání žádosti o kolaudaci Školní družiny mládeže při Základní škole V. Hejny v budově sokolovny, čp.675 v Červeném Kostelci firmou Tomáš Prouza, Sokolská 262, Červený Kostelec za cenu ,-Kč.

42 č. R-2011/24/37 Účelová neinvestiční dotace pro SDH s c h v a l u j e uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH.

43 č. R-2011/24/38 CZT Větrník I. b e r e n a v ě d o m í záměr na dlouhodobý pronájem centrálního zásobování teplem na sídlišti Gen. Kratochvíla v Červeném Kostelci firmě ERDING a.s., Kosmákova 28, Brno a předkládá ZM k projednání. II. u k l á d á projednat podmínky smlouvy s firmou ERDING a.s., Kosmákova 28, Brno.

44 č. R-2011/24/39 Návrh na pořízení změny územního plánu - Ilona Bašová I. o d k l á d á návrh Ilony Bašové Tato část textu nemohla být zveřejněna. na pořízení změny územního plánu města. II. u k l á d á evidovat návrh Ilony Bašové Tato část textu nemohla být zveřejněna. na pořízení změny územního plánu města, jako podklad pro nový územní plán města.

45 č. R-2011/24/40 Návrh na pořízení změny územního plánu - Roman Zima I. o d k l á d á návrh Romana Zimy Tato část textu nemohla být zveřejněna. na pořízení změny územního plánu města. II. u k l á d á evidovat návrh Romana Zimy Tato část textu nemohla být zveřejněna. na pořízení změny územního plánu města, jako podklad pro nový územní plán města.

46 č. R-2011/24/41 Služba GTS IP VPN s c h v a l u j e uzavření smlouvy na služby GTS IP VPN na datovou komunikaci mezi budovami MěÚ, OMH a MP.

47 č. R-2011/24/42 Informace z jednání dopravní komise I. b e r e n a v ě d o m í informaci z jenání dopravní komise konané II. u k l á d á odboru MH projednat návrh na zjednosměrnění části ul. Sokolská s dotčenými orgány státní spravy.

48 č. R-2011/24/43 Výroční zpráva p.o. ZŠ V. Hejny Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti ZŠ V. Hejny Červený Kostelec za školní rok 2010/2011.

49 č. R-2011/24/44 Příprava zastupitelstva města s c h v a l u j e program a termín zasedání ZM dne

50 č. R-2011/24/45 Dodatek č. 7 ke smlouvě s VODOU Č. Kostelec s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu a provozování mezi Městem Červený Kostelec a Vodou Červený Kostelec, který je přílohou tohoto zápisu.

51 č. R-2011/24/46 Převod silnice do majetku města b e r e n a v ě d o m í návrh SÚS Královéhradeckého kraje na převod silnice č. III/3037 a III/5671 a pozemků pod silnicemi v k.ú. Červený Kostelec Lhota za Červeným Kostelcem, Bohdašín nad Olešnicí a Horní Kostelec, města Červený Kostelec. Materiál bude předložen k projednání zastupitelstvu města.

52 č. R-2011/24/47 Plán hospodaření VODA s.r.o.červený Kostelec na rok 2012 I. s c h v a l u j e plán hospodaření Voda Červený Kostelec s.r.o. na rok 2012 podle návrhu, který je přílohou tohoto zápisu. II. s c h v a l u j e cenu vodného a stočného od podle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto zápisu takto: Vodné: 23,25 Kč bez DPH 26,50 Kč vč. DPH Stočné: 24,56 Kč bez DPH 28,00 Kč vč. DPH Voda předaná: 19,45 Kč bez DPH 22,18 Kč vč. DPH (jiným obcím)

53 č. R-2011/24/48 Hospodaření VODA Č. Kostelec za období leden až říjen 2011 b e r e n a v ě d o m í informaci o hospodaření VODA Č. Kostelec s.r.o. za období leden až říjen 2011.

54 č. R-2011/24/49 Svěření působnosti RM při ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce p o v ě ř u j e správní odbor Městského úřadu v Červeném Kostelci k ukládání pokuty ve věcech samostatné působnosti obce podle ust. 102, odst. 2., písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

55 č. R-2011/24/50 Diskuse b e r e n a v ě d o m í připomínky členů RM.

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 20.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Rekonstrukce vodovodu v ul.bratří Čapků, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 2. (10) Revitalizace

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 17.4.2013 kancelář starosty 1. (37) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (15) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 28. řádné jednání Rady města, konané dne 8.12.2014 kancelář starosty 1. (43) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (44) Snížení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 16.5.2011 kancelář starosty 1. (1) Revitalizace parku A.B.Svojsíka Jiří Prouza 2. (2) Hospodaření 1.-4.2011 Věra Šimková 3. (3) Hospodaření

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod. R-2010/18/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova I. žádost o prodloužení termínu na stavbě,,rekonstrukce ulice Přemyslova"

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013 kancelář starosty 1. (1) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 25. řádné jednání Rady města, konané dne 18.11.2015 kancelář starosty 1. (82) Zázemí tenis, fotbal 2. (83) Veřejné prostranství mezi školami v

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel od ul. Komenského na SMK, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Plánovací smlouva

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012 kancelář starosty 1. (10) Stavební úpravy č.p. 26, Komenského, Červený Kostelec 2. (1) Oprava lesních pěšin v lesoparku

Více

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 kancelář starosty 1. (32) Žádost Divadelního souboru NA TAHU 2. (43) Oprava komunikace v Olešnici u Červeného Kostelce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 31.7.2013 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská + 17. listopadu (chodníky + inženýrské sítě) Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 28.1.2015 kancelář starosty 1. (10) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska Jiří Prouza 2.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 11.1.2012 kancelář starosty 1. (1) Rozpočtové opatření č. 87 2. (2) Rozpočtové opatření č. 88 3. (3) Rozpočtové opatření č. 89 4.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 4.3.2015 kancelář starosty 1. (37) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (38) Žádost

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM . (1) 2. (2) Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení firem na dodávku stavby "Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec" Jiří Prouza 3. (3) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 2.12.2013 kancelář starosty 1. (45) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 2. (46) I/14 Červený Kostelec, OŽK

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (89) 2. (90) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 26. řádné jednání Rady města, konané dne 30.11.2015 kancelář starosty Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 22. řádné jednání Rady města, konané dne 5.10.2015 kancelář starosty 1. (36) Žádost navýšení kapacity ŠD při ZŠ V. Hejny Červený Kostelec 2. (59)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání Červený Kostelec Usnesení z 2. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 20.1.2016 R-2016/02/1-2. Červený Kostelec 20.1.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci uzavření Dohody o poskytnutí

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 28.5.2014 kancelář starosty 1. (1) Zakladatelské listiny Voda Červený Kostelec s.r.o. 2. (2) Volba dozorčí

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 25.6.2014 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 4.11.2015 kancelář starosty 1. (157) Žádost KB o podpis dodatku k úvěru na zateplení paneláků 2. (158)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 17.9.2014 kancelář starosty 1. (24) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska 2. (25) Rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (46) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 11. řádné jednání Rady města, konané dne 28.4.2014 kancelář starosty Smlouva na zajištění dotace na opravu městského majetku poškozeného

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 27. řádné jednání Rady města, konané dne 16.12.2015 kancelář starosty 1. (126) Žádost MKS o proúčtování záloh z r. 2014 2. (127) Odpisový plán

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. koncelář starosty R-2010/19/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova informaci o investiční akci,,rekonstrukce ulice

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 17. řádné jednání Rady města, konané dne 30.7.2014 kancelář starosty 1. (49) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace Jiří Prouza

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 9.3.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Rekonstrukce vodovodu v ulici

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 15.7.2015 kancelář starosty 1. (76) Intenzifikace ČOV 2. (77) Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 25. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 25. jednání Červený Kostelec Usnesení z 25. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 28.11.2016 R-2016/25/1-25. Červený Kostelec 28.11.2016 Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace změnu vč. přílohy k

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013 kancelář starosty 1. (1) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Úvěr na kanalizační přípojky

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání Červený Kostelec Usnesení z 19. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 31.8.2016 R-2016/19/1-19. Červený Kostelec 31.8.2016 Kontrola plnění úkolu z jednání RM kontrolu plnění úkolů z jednání RM.

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 10.5.2017 R-2017/10/1-10. Červený Kostelec 10.5.2017 Žádost o projednání možnosti zasíťování pozemku parc. č. 178/1 v kat.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 27.5.2015 kancelář starosty 1. (93) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (100) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 19.3.2014 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 17.3.2011 malý sál divadla J.K.Tyla v Č. Kostelci 1. (6) Stavební úpravy knihovny 2. (7) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.5.2016 R-2016/10/1-10. Červený Kostelec 4.5.2016 Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů uzavření Smlouvy o právu provést

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 24.6.2015 kancelář starosty 1. (55) Rozpočtové opatření č. 6 2. (56) Rozpočtové opatření č. 7 3. (17)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 20. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 20. jednání Červený Kostelec Usnesení z 20. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 12.9.2016 R-2016/20/1-20. Červený Kostelec 12.9.2016 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí informace o

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod. kancelář starosty R-2010/15/1 Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace uzavření Smlouvy o budoucí

Více

7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012

7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012 sál kina Luník v Červeném Kostelci 1. (20) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2.

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 4. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 4. jednání Červený Kostelec Usnesení z 4. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 17.2.2016 R-2016/04/1-4. Červený Kostelec 17.2.2016 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí průběh příprav

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 9.2.2011 kancelář starosty 1. (1) Opěrné zdi - ulice Na Strži 2. (2) Účelová komunikace ve Lhotě za Červeným Kostelcem 3. (10) Stavební

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání Červený Kostelec Usnesení z 22. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.10.2016 R-2016/22/1-22. Červený Kostelec 19.10.2016 Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace uzavření

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání Červený Kostelec Usnesení z 26. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.12.2016 R-2016/26/1-26. Červený Kostelec 19.12.2016 Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace uzavření

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 1/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 4. března 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 1/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 4. března 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 1/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 4. března 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 1. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání Červený Kostelec Usnesení z 12. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 1.6.2016 R-2016/12/1-12. Červený Kostelec 1.6.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci 1. vyloučení všech uchazečů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 22. zasedání Rady města, konaného dne 19.10.2016 od 13.45 hodin v kanceláři

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne Z Á P I S z 12. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 27. 8. 2014 Návrh programu: 1. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí 2. Výroční zpráva Lomnické klubíčko 3. Zápis do kroniky

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-33/2016 Datum jednání: 10.02.2016 Program jednání (USN-R3-732/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476,

Více