Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast"

Transkript

1 Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast dne: zpracovala: Ing. Marcela Hříbalová

2 ÚVOD: V úterý 21. srpna 2007 devětadevadesát poslanců vládní koalice s pomocí dvou někdejších zákonodárců sociální demokracie Miloše Melčáka a Michala Pohanky prosadilo v parlamentu ve třetím čtení reformní zákon, který přinese od nového roku změny v daních, ve zdravotnictví a v sociálních dávkách. Jedná se vlastně o balík novel celkem padesáti zákonů. Proti reformám zvedlo ruku 98 poslanců opozice, na číslo 99 je doplnil lidovec Ludvík Hovorka. Ten předem oznámil, že reformy nepodpoří, protože nesouhlasí zejména s jejich zdravotnickou částí. Proti reformě opakovaně vystupovala opozice i odbory, ty formou Demonstrace ZASTAVTE ŠKRTFORMU dne , dále Happeningu konaného dne a opakovanou účastí na jednáních poslanecké sněmovny. V současné době se chystá projednat reformní zákon Senát a poté, co jej podepíše prezident, nabude zákon účinnosti jako celek dne (některá ustanovení zákona nabudou účinnosti postupně později). Senátní tisk zákona o reformě veřejných rozpočtů, jak je tisk oficielně nazván se po zapracování obsáhlého koaličního pozměňovacího návrhu objevil na internetových stránkách Senátu dne S jeho využitím jsme připravili základní obsah změn navrhovaných v sociální oblasti. Upozorňujeme, že změny v zákoně o důchodovém pojištění, tzv. parametrické změny, které jsou první ze tří etap důchodové reformy avizované vládou, nejsou součástí reformního balíku zákonů přijatého poslaneckou sněmovnou. Změny v důchodech jsou však již zpracovány ve formě paragrafového znění zákona a OS KOVO je připomínkovala v minulých týdnech. ČMKOS vypracovala na základě našeho stanoviska a stanovisek ostatních odborových svazů své odmítavé stanovisko k důchodové reformě jako celku a to zejména k dalšímu zvyšování důchodového věku až na 65 let a prodlužování povinné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: Dochází k odložení účinnosti tzv. nového zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců (zákona č. 187/2006 Sb.) o další rok, tedy na To znamená, že nadále bude platit zákon č. 54/1956 Sb. a měly by se tedy k 1. lednu 2008 valorizovat hranice redukce denního vyměřovacího základu. Tyto hranice se však valorizovat nebudou a dojde k dalším úpravám v neprospěch zaměstnanců. První tři dny pracovní neschopnosti bude nemocenské rovno nule (tzv. karenční doba). Zhoršuje se redukce DVZ od 15. dne pracovní neschopnosti, jak je z zřejmé z následujících tabulek. Kromě toho se u krátkodobých pracovních neschopností snižuje sazba pro výpočet nemocenského z 69% na 60%. Navíc se ochranná lhůta nemocenského pojištění zkracuje z 42 dní na 7 dní. Při 31 dní trvající pracovní neschopnosti a měsíčním hrubém příjmu zaměstnance ve výši cca tak dojde meziročně k poklesu nemocenského o 2684 ( ).

3 Výpočet výše nemocenského v roce 2007 Počet dnů pracovní neschopnosti (kalendářních) 31 Denní vyměřovací základ 790 (DVZ) orientačně odpovídá průměrnému měsíčnímu příjmu Redukce DVZ pro den 495 do 550 redukce na 90% tj. na do 790 redukce na 60% tj. na nad 790 nezohledňuje se Redukovaný DVZ Redukce DVZ pro 15. a další den do 550 redukce na 100% tj. na do 790 redukce na 60% tj. na nad 790 nezohledňuje se Redukovaný DVZ Nemocenské za den 25% z 639 NEMOCENSKÉ celkem Poznámka : den 69% z 639 od 15. dne 69% z 694 Redukční hranice pro rok

4 Výpočet výše nemocenského v roce 2008 podle vládního návrhu Počet dnů pracovní neschopnosti (kalendářních) 31 Denní vyměřovací základ (DVZ) 790 orientačně odpovídá průměrnému měsíčnímu příjmu Redukce DVZ do 550 redukce na 90% tj. na 495 nad 550 do 790 redukce na 60% tj. na 144 nad 790 Nemocenské za Redukovaný DVZ NEMOCENSKÉ celkem nezohledňuje se den den 60% z den 66% z 639 od 61. dne 72% z 639 tj. 384 x 27 tj. 422 x 1 tj. 461 x 0 Poznámka: Redukční hranice jsou v letech 2007 a 2008 stejné Snižuje se i sazba výpočtu podpory při ošetřování člena rodiny (od ošetřovného) z 69% na 60%. To znamená snížení dávky při 9 dnech ošetřování člena rodiny o 510. Závěr: Dojde ke snížení a zakonzervování výší dávek nemocenského pojištění, zkrácení ochranné lhůty bude mít nepříznivé sociální dopady na zaměstnance po skončení (ztrátě) zaměstnání. Zavedení karenční doby prvních tří dnů pracovní neschopnosti bez nároku na nemocenské povede k přecházení nemocí a následným zdravotním komplikacím a v důsledku toho vyšším nákladům na zdravotnictví. Tento vliv bude mít i masivní čerpání dovolené, která má sloužit na zotavenou zaměstnanců, místo toho na dobu nemoci.

5 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI, POJISTNÉ NA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: S účinností od dochází k zavedení maximálního vyměřovacího základu zaměstnance a to pro odvod obou druhů pojistného (zdravotního a sociálního) ve výši 4 násobku průměrné mzdy (ročně 48 násobku). OSVČ budou mít maximální vyměřovací základ též ve výši 48 násobku průměrné mzdy. Dosud zaměstnanci platí pojistné z celého vyměřovacího základu, zatímco OSVČ mají stanoven maximální vyměřovací základ ve výši ročně. Sazby pojistného se mění pouze v oblasti pojistného hrazeného na nemocenské pojištění zaměstnavatelem snižují se v roce 2009 oproti roku 2008 o 1% (3,3% na 2,3%). Závěr: Zavedení stropů pojistného zvýhodní zaměstnance s vysokými příjmy, naopak dojde ke snížení příjmů sociálního a zdravotního pojištění v řádu několika miliard ročně. ČMKOS souhlasila se zavedením stropů ve výši 5 násobku průměrné mzdy. ZÁKON O ŽIVOTNÍM A EXISTENČNÍM MINIMU Ruší se automatická valorizace částek životního a existenčního minima. Závěr: Jedná se pravděpodobně o nejzávažnější zásah do sociální oblasti, důsledkem bude snižování reálné výše všech dávek, které jsou od životního nebo existenčního minima odvozovány, zejména dávek státní sociální podpory a dávek hmotné nouze. ZÁKON O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE Přídavek na dítě Výrazně se omezuje okruh rodin, kterým bude přídavek náležet (z 4 násobku životního minima na 2,4 násobku životního minima, zavádí se přídavek v pevné výši dané zákonem: do 6 let dítěte 500 od 6 do 15 let dítěte 610 od 15 do 26 let dítěte 700 Sociální příplatek Omezuje se okruh rodin, kterým bude náležet (nyní rodiny s příjmem do 2,2 násobku životního minima, nově pouze do 2 násobku životního minima), stejně se snižuje i koeficient pro výpočet této dávky. Porodné Ze současně platné výše (při narození dvojčat 53120, trojčat ) má od 1. ledna 2008 náležet jednotných na dítě.

6 Příspěvek na školní pomůcky Dosud poskytovaná jednorázová částka ve výši 1000 se ruší. Rodičovský příspěvek Dosud výše rodičovského příspěvku (do 4 let věku dítěte) pro rok 2007 činila částku 7582 měsíčně a byla odvozena z průměrné mzdy (a byla by proto pravidelně valorizována). Nyní dochází k zavedení tzv. vícerychlostního čerpání rodičovského příspěvku, což je úprava, která nemá v sociálním zabezpečení obdoby zejména pro svou složitost. Matka si musí nevratně zvolit, zda chce o dítě pečovat pouze do jeho dvou, tří nebo 4 let věku. Od toho se odvíjí výše příspěvku. Výše rodičovského příspěvku činí a) měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře, b) měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v základní výměře, c) měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře. Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok, není-li dále stanoveno jinak, na rodičovský příspěvek do 2 let věku tohoto dítěte ve zvýšené výměře, jestliže 1. rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou pomoc ve výši nejméně 380 za kalendářní den z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a 2. rodič nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 týdnů života, narodily-li se zároveň 2 nebo více dětí, zvolil pobírání rodičovského příspěvku (dále jen volba nároku ) ve zvýšené výměře, do 21 měsíců věku tohoto dítěte v základní výměře, jestliže rodič nesplnil podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře, od kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 21 měsíců, do 3 let věku tohoto dítěte v základní výměře, pokud neprovedl volbu nároku, jestliže rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a rodič nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 21 měsíců věku, provedl volbu nároku na rodičovský příspěvek v základní výměře, od kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 21 měsíců, do 4 let věku tohoto dítěte ve snížené výměře, nesplnil-li rodič podmínky uvedené pro poskytování rodičovského příspěvku ve zvýšené nebo základní výměře. Pohřebné: Zůstává sice zachována výše dávky 5000, avšak má náležet pouze rodinám, v nichž zemře nezaopatřené dítě anebo rodič nezaopatřeného dítěte.

7 Státní sociální podpora Závěr: U přídavku na dítě dojde ke zúžení okruhu rodin, které na něj budou mít nárok pouze na rodiny nízkopříjmové. Navíc se bude výše přídavku na dítě reálně snižovat (je dána v pevných částkách). Obdobně bude omezen okruh příjemců sociálního příplatku, zde dojde ke snížení dávky snížením koeficientu při jejím výpočtu. Volba doby péče o dítě pro účely vícerychlostního rodičovského příspěvku krátce po narození dítěte bude klást vysoké psychické nároky na matky, nezohlední se případná špatná adaptabilita dítěte v kolektivu, chronická onemocnění dětí, či nedostatek předškolních zařízení. Porodné se sníží a nebude zohledňovat počet dětí narozených současně. Příspěvek na školní pomůcky se zruší. Restrikce ve výše uvedených dávkách bude působit jednoznačně protipopulačně. Omezení výplaty pohřebného pouze na rodiny, v nichž zemře nezaopatřené dítě, nebo jeho rodič dopadne negativně zejména na pozůstalé- důchodce. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Podpora v nezaměstnanosti nemá náležet zaměstnanci, jehož pracovní poměr skončil v posledních 6 měsících výpovědí z důvodů podle 55 odst. 1 ZP a podle 52 písm. g) ZP (jedná se v zásadě o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů zvlášť hrubým způsobem, nebo o soustavné méně závažné porušování povinností). Závěr: Posuzování uvedených výpovědních důvodů je z velké části v kompetenci zaměstnavatele a zaměstnanec, který tímto způsobem přišel o zaměstnání, se ocitne bez jakéhokoli příjmu, přestože odváděl pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Dochází ke zrušení automatické valorizace příspěvku na péči. Závěr: Postupně dojde ke znehodnocení výše příspěvku na péči a ústavy sociální péče tak budou omezovat služby. V případech, kdy o osoby závislé na péči pečují např. rodinní příslušníci, budou prostředky chybět těmto osobám. ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI Částky živobytí u osob, které jsou v evidenci uchazečů nepřetržitě po dobu delší než je 12 měsíců, má činit pouze existenční minimum (2880 měsíčně). Výjimkou mají být pouze osoby starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče pečující o dítě do 12 let. Závěr: Zákon o hmotné nouzi a zákon o životním a existenčním minimu je v účinnosti teprve od a znamená proti předchozí právní úpravě masivní snížení nároků osob v hmotné nouzi (dříve sociálně potřebných) a zúžení okruhu, do něhož spadají tyto osoby. Toto další zpřísnění je sociálně nepřípustně tvrdé.

8 ZÁKON O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Nově se zavádějí tzv. regulační poplatky v následujících případech: Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit zdravotnickému zařízení, regulační poplatek ve výši 30 za - návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře, - návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči, - návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, - za návštěvu u klinického psychologa, - za návštěvu u klinického logopeda, 30 za vydání každého, ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného, léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení (tj. platba za každou položku na receptu), 90 za návštěvu pohotovosti, pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče, 60 za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče, komplexní lázeňská péče. Regulační poplatek se neplatí, jde-li o preventivní prohlídku, dispenzární péči, hemodialýzu, laboratorní nebo diagnostické vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem, pokud není zároveň provedeno klinické vyšetření, vyšetření lékařem transfúzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně. Zdravotnické zařízení je povinno regulační poplatek vybírat pod pokutou až 50000, kterou mu je oprávněna udělit zdravotní pojišťovna. Pokud celková částka uhrazená pojištěncem za regulační poplatky s výjimkou regulačního poplatku při návštěvě pohotovosti a za doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky, překročí v kalendářním roce limit ve výši 5 000, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Do limitu se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky pouze ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupné léčivé přípravky s obsahem stejné léčivé látky. Závěr: Jedná se o nesystémové opatření, které negativně dopadne zejména na rodiče dětí a důchodce, dále na nízkopříjmové občany. Agenda kolem vybírání regulačních poplatků zatíží administrativně zdravotnická zařízení, čímž omezí vlastní poskytování zdravotní péče. Protože regulační poplatky budou ze zákona příjmem zdravotnického zařízení, které regulační poplatek vybralo, nezvýší se příjmy systému zdravotního pojištění.

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR stručný přehled navrhovaných změn a jejich dopadů na zaměstnance ZÁKONÍK PRÁCE Přistoupíme ke komplexní reformě zákoníku práce. Předloţíme nový občanský

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody RICHARD SULÍK A KOLEKTIV Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody Materiál zohledňuje legislativní stav k 31.12.2008 Základní konstrukce strana 2 Informace pro pana ministra strana 14 Politické

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více