Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY

2 Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI na Integrované střední škole v Chebu Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Vedoucí projektového týmu Ing. Alena Kněžická

3 Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová, ing. Jana Krejsová, ing. Lada Nováková, bc. Marie Piklová SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO UČEBNÍ OBORY Obálka ing. Jan Homolka Vydala Integrovaná střední škola Cheb, v Chebu roku 2010 Vytiskla Integrovaná střední škola Cheb v Chebu Vydání první

4 Obsah: OBSAH: 4 ÚVOD 7 FINANČNÍ GRAMOTNOST PENĚŽNÍ 9 Platební styk běžné platební nástroje 10 Jak se vyznat v platebních kartách? 20 Příklad: 23 Založení a používání běžného účtu 28 Bankovní operace 41 Peníze hotovostní forma 48 Nakládání s penězi - Valuty 62 Směnka a šek 67 Jak se vyznat ve směnkách? 75 Zajištění návratnosti půjčky nebo úvěru 82 Poplatky cestovních kanceláří 92 FINANČNÍ GRAMOTNOST ROZPOČTOVÁ 99 Dlouhodobé zhodnocení volných peněžních prostředků - stavební spoření 100 Hospodaření s osobními aktivy někdy méně, znamená více 105 Pojistné osob - investiční životní pojištění 111 Pojištění rodinného domu a domácnosti 118 Rozpočet domácnosti rezerva domácího rozpočtu 124 Spoření střednědobé zhodnocení peněz 129 Zákonné pojištění - Výpočet sociálního a zdravotního pojištění 135 Životní a existenční minimum 140 4

5 Zabezpečení ve stáří Důchodové pojištění x penzijní připojištění 156 Hrubé a čisté příjmy 162 Osobní rozpočet 170 Pojištění vkladů 177 Rozbor rodinného hospodaření 181 Výběr spotřebitelského úvěru RPSN x úroková sazba 186 Životní a existenční minimum 191 FINANČNÍ GRAMOTNOST CENOVÁ 204 Jednoduché a složité úrokování 205 Reklamace vadného zboží 212 Jak neuzavírat bezhlavé nákupy 218 Jak předcházet nekalým obchodním praktikám 224 Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání 235 Jak na úrokování 238 Kalkulace nákladů, tvorba ceny 242 Příklad: 244 Kalkulace výrobků se smrštitelnou fólií 252 Daň z přidané hodnoty u řemeslných prací - Marketingové praktiky 258 FINANČNÍ GRAMOTNOST PRÁVNÍ 271 V lekcích nechybí ani užitečné odkazy a praktické typy, které pomohou k lepší orientaci v probraných tématikách. 271 Jak se vyznat ve smlouvách 272 Jak lze zajistit zaplacení závazku 283 Vše o vlastnictví 293 Reklamace 306 Právní poradna pro budoucí zaměstnance 315 Nekalé obchodní praktiky aneb je to ještě poctivé jednání 329 5

6 Exekuce očima dlužníka i věřitele 335 Jak zkrotit dluhy 344 Lichváři, podnikavci nebo zločinci 354 Uzavírání smluv na dálku 361 SLOVNÍK 367 6

7 Úvod Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Dnes jsou výjimkou lidé negramotní. Bez všeobecně rozšířené znalosti čtení a psaní by byl chod moderní společnosti stěží přestavitelný. Existují však další formy nevzdělanosti, které jsou společensky stejně nebezpečné. Velká část občanů trpí tzv. ekonomickou negramotností, jejíž podmnožinou je i finanční gramotnost. Převážná většina lidí bohužel nerozumí tomu, jak trh ovlivňuje cenu, neznají podstatu peněz, jejich proměnu v historii a jejich současnou podobu, nerozlišují, co je spotřeba a co je investice, jak je uspořádán bankovní systém. Toto všechno se projevuje neschopností správně reagovat na změny ekonomické situace. Lidé nemohou odolávat různým podvodným nabídkám finančních produktů a nejsou schopni správně posoudit dopady svých rozhodnutí. Peníze a finanční produkty jsou nedílnou součástí dnešního světa a my musíme být schopni s nimi efektivně nakládat. Pro žáky je žádoucí, aby v procesu vzdělávání získávali potřebné znalosti, dovednosti i postoje a hodnoty, tzn. aby si žáci v průběhu vzdělávání prohlubovali příslušné klíčové kompetence v oblasti finančního vzdělávání. Na základě těchto skutečností byly zpracovány sbírky úloh, které napomohou k lepšímu vzdělání v oblasti finanční gramotnosti, čímž bude alespoň z části zajištěno, aby se žáci uměli se znalostí věci v dennodenní praxi adekvátně rozhodovat a jednat na finančním trhu. Příklady finanční gramotnosti jako správy osobních či rodinných financí zahrnují 3 složky: Gramotnost peněžní Gramotnost cenovou Gramotnost rozpočtovou Specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti jsou také nezbytné makroekonomické aspekty i oblast daňová, a to zejména vzhledem k tomu, že se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností, a má tady významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. S ní souvisí zvláště gramotnost numerická, informační a právní. 7

8 Příklady jsou rozděleny do tří základních složek finanční gramotnosti: Finanční gramotnosti peněžní, která představuje kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz, transakcí s nimi a správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Finanční gramotnosti rozpočtová, která představuje kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. Finanční gramotnost cenová, která představuje kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Jako specializovaná součást širší ekonomické gramotnosti je zde zařazena i gramotnost právní. Sbírka je určena nejen pro učitele a žáky, ale i širší veřejnost, kterým ochrana a správa svých finančních prostředků není lhostejná. Jejím úkolem je pomoci vzdělat finančně gramotného občana, který se bude orientovat nejen v problematice peněz a cen, ale získá přehled i v oblasti finančních produktů a služeb, a zároveň občana-spotřebitele, který zná svá práva a zároveň ví, jak se vyhnout problémům se zadlužeností a předlužeností své domácnosti. Příklady je možno využít v odborných ekonomických předmětech, občanské nauce, informačních a komunikačních technologiích nebo matematice. Zahrnují klíčové pojmy, cíle a přínosy pro žáky, postupy řešení, správné výsledky a požadované pomůcky. Jejich součástí jsou pokyny a doporučení pro vyučující. Testové otázky, které jsou součástí sbírky mají vyučujícím usnadnit ověřování znalostí, které žáci nabyli. 8

9 Finanční gramotnost peněžní Příklady je možno využít v odborných předmětech zaměřených na ekonomiku, v občanské nauce nebo matematice a to v případech, že příslušný obor nemá v učebním plánu tyto odborné ekonomické předměty zařazeny. Vybrané příklady peněžní gramotnosti se zaměřují na platební styk v hotovostní i bezhotovostní formě, způsoby jeho použití, na nakládání s peněžními prostředky, možnosti jejich zhodnocování, na krátkodobé cenné papíry a jejich využití. Příklady zahrnují klíčové pojmy, cíle a přínosy pro žáky, postupy řešení, správné výsledky a požadované pomůcky, které žáci budou ve vyučování potřebovat. Jejich součástí jsou pokyny a doporučení pro vyučující. 9

10 Téma: Finanční gramotnost - peněžní (Peníze) Platební styk běžné platební nástroje Obor: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: platební styk, hotovostní platební styk, bezhotovostní platební styk, bankovní účet (běžný účet), přímé bankovnictví, platební karta, platební příkaz, šek, převod peněz, přihlašovací jméno a heslo, transakce. Cíle a přínosy pro žáka: Ukázat žákům nejběžnější platební nástroje, hlavně bezhotovostního platebního styku a seznámit je s jejich použitím. Naučí se přiřadit vhodný způsob platby k dané situaci. Budou umět vysvětlit nejen formy platebního styku, ale naučí se rozlišovat vhodné nástroje i jejich praktické provedení. Informace pro žáky: Platební styk = soustava různých forem a způsobů placení, které zprostředkují pohyb peněz. Platba může být uskutečňována: a) Předem b) Při dodání zboží či služeb c) Určitou dobu po dodání zboží či služeb V domácnosti se setkáváme např.: a) S platbou předem u záloh na odběr vody, elektřiny, plynu např. 1600,- Kč každé dva měsíce. b) S platbou při dodání zboží či služeb platba hotově popř. prostřednictvím platební karty např. nákup v OBI. c) S platbou určitou dobu po dodání formou ročního vyúčtování vody, elektřiny, plynu např. doplatek za plyn 6.250,- Kč. Platební styk hotovostní = platba se uskutečňuje prostřednictvím pohybu hotových peněz mezi jednotlivými subjekty (FO, PO) bez účasti bank. 10

11 Platební styk bezhotovostní = platba se provede jako převod mezi účty vedených u bankovních institucí. Hlavním dokumentem v platebním styku je faktura. Fakturu vystavuje dodavatel odběrateli jako účet za dodávku (odběr zboží či služeb). Platební styk v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů probíhá převážně formou bezhotovostního platebního styku, tzn. banka zpravidla provede účetní přesun peněžní částky z běžného bankovního účtu plátce (popř. bankovního úvěrového účtu) na běžný bankovní účet příjemce. K provádění bezhotovostního platebního styku je potřeba mít zřízen běžný účet u bankovní instituce (instituce k tomu oprávněni zákonem a s povolením od ČNB). Mít bankovní účet je nejen výhodné, ale v dnešní době téměř nutné (např. výplata mzdy). Výhody BÚ: - bezhotovostní platby jsou bezpečnější a spolehlivější (průkaznější) než používání hotovosti, - BÚ nabízí různé dodatečné služby - umožňuje zhodnocování volných prostředků na BÚ vložených i na krátkou dobu. Nutnost BÚ: - všeobecná, hlavní a nejčastější forma placení. Pokud si otevřete bankovní účet u kterékoliv banky v tuzemsku, bude tento účet označen číslem. Vaše bankovní spojení bude potom tvořit číslo složené z čísla tohoto účtu a kódu (čísla) banky, u které jste si tento účet otevřeli. Číslo účtu se skládá z předčíslí a základní části čísla účtu. Předčíslí může mít až 6 číselných znaků, základní část čísla účtu pak až 10 znaků. Příklad bankovního spojení s identifikačním kódem banky 6700 a číslem účtu v délce 14-ti znaků: Přímé (elektronické) bankovnictví znamená, že klient může podávat příkazy a využívat služeb banky, aniž by tam osobně chodil. Může s bankou komunikovat prostřednictvím technických prostředků. a) Osobní počítač a internet = internet-banking popř. homebanking. b) Mobilní telefon = mobilní bankovnictví c) Telefon (pevná linka, mobil) = telefonní bankovnictví Odběratel (plátce) používá: 11

12 1. Platební příkaz a) jednorázový příkaz k úhradě b) hromadný příkaz k úhradě c) trvalý příkaz k úhradě 2. Platební karty 3. Šeky 4. Poštovní poukázky a) poštovní poukázku A (peníze dodavateli na bankovní účet) b) poštovní poukázku B (peníze dodavateli na BÚ, nebo vyplacení hotově) c) poštovní poukázka C (platby mezi FO) d) poštovní poukázka D (telegrafické zaslání peněz) Dodavatel (příjemce) používá: 1. Platební příkaz a) jednorázový příkaz k inkasu b) hromadný příkaz k inkasu c) trvalý příkaz k inkasu 2. Dobírkovou poštovní poukázku (skládá se z poštovní průvodky a z poštovní poukázky) Nejvyužívanější platební nástroj je pravděpodobně příkaz k úhradě, který lze podat pouze u banky, kde je veden běžný účet, z kterého má být platba provedena. Příkaz k úhradě lze: 1) vyplnit na formuláři dané banky, popřípadě na univerzálním tiskopisu a vhodit do sběrného boxu ve své bance (pokud jej má) či odevzdat přímo na přepážce, 2) zadat v bankomatu dané banky, klient se řídí pokyny na displeji, 3) pomocí přímého bankovnictví, kde se klient řídí danými pokyny, ale vždy musíte vyplnit povinné údaje, bez kterých banka platbu neprovede, jako jsou: a) bankovní spojení plátce = číslo účtu a kód banky, ze kterého bude převod uskutečněn b) bankovní spojení příjemce = číslo účtu a kód banky, toho, komu má být placeno c) částka a měna převodu = pokud se měna neuvede, je platba provedena v korunách d) podpis = u tištěné podoby přesně podle podpisového vzoru, u přímého bankovnictví podle pokynů. Další informace nejsou povinné, ale mohou být důležité pro plátce či příjemce, jako jsou: a) datum splatnosti b) konstantní symbol = označení druhu platby, např platba za služby c) variabilní symbol = slouží k identifikaci platby příjemcem, nejčastěji číslo faktury či rodné číslo plátce 12

13 d) specifický symbol = mohou sloužit k bližšímu určení čísla účtu. Pokud se jedná o pravidelné platby, tzn. stejná částka v pravidelných intervalech, je nejvýhodnější zřídit si trvalý příkaz k úhradě. Příklad: Příklad 1 1. U následujících typů plateb rozhodněte o způsobu jejich provedení a zdůvodněte: a) nájem b) platby za mobilní telefon c) obědy ve školní jídelně d) svačina e) předplatné časopisu f) noviny na referát do školy g) stavební spoření h) splátka hypotéky 2. Zvažte, kdy se jedná o platbu předem, při dodání, či určitou dobu po dodání. Příklad 2 Panu Jiřímu Černému (Lesní 123, Cheb) přišlo vyúčtování za měsíc září za služby - mobilní telefon ve výši 580,-- Kč od T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4. Platbu má uhradit do 15. října 2010, využít může poštovní poukázku typu A, nebo příkaz k úhradě. Číslo účtu: Kód banky: 0100 KS: 0309 VS: Bankovní spojení pana Černého u České spořitelny: /0800. a) Vyplňte následující příkaz k úhradě. 13

14 b) Vyplňte následující poštovní poukázku. 14

15 Příklad 3 1. Zjistěte, jak dlouho trvá převod peněz z účtu: a) v rámci jedné banky, b) u mezibankovního převodu. 2. Kdy nejpozději musí pan Černý zadat příkaz k úhradě u své banky, aby byly peníze připsány na účet příjemce nejpozději 15. října - pátek. 3. Jak se změní den splatnosti, pokud by 15. října připadlo na pondělí. Příklad 4 Pan Černý (viz př. 2) má sjednané životní pojištění, měsíční pojistné je 450,- Kč, proto hodlá zadat trvalý příkaz k úhradě ve prospěch ING životní pojišťovny. Číslo účtu je /3500, variabilní symbol je číslo pojistné smlouvy , konstantní symbol Vyplňte trvalý příkaz k úhradě. 15

16 Řešení: Příklad 1 1. U plateb za nájem, stavební spoření a splátek hypotéky je nejvýhodnější zadat trvalý příkaz k úhradě, jedná se o pravidelné platby. U hypotéky je pravděpodobně zadán příkaz k inkasu a banka si sama danou částku strhává. Platby za mobilní telefon, za obědy ve školní jídelně, předplatné časopisu je možno platit složenkou poštovní poukázka A, popřípadě jednorázovým platebním příkazem. U telefonu a obědů je možno dát souhlas s inkasem, ale doporučuji stanovit maximální limit. Svačina a noviny jsou jednorázové výdaje, pravděpodobně placené hotově. 2. Předem je placen nájem, obědy ve školní jídelně, předplatné časopisu, stavební spoření. Při dodání je placena svačina, noviny. Určitou dobu po dodání je placen telefon a splátky hypotéky. Příklad 2 a) Vyplňte následující příkaz k úhradě. 16

17 b) Vyplňte následující poštovní poukázku Příklad 3 Převod peněz z účtu v rámci jedné banky je proveden v tentýž den odúčtování z účtu plátce a připsání na účet příjemce je proveden ve dnu splatnosti, pokud je na účtu dostatek peněz, popřípadě je sjednána možnost úvěru. U mezibankovních převodů trvá déle, ale maximálně 2 pracovní dny, popřípadě 5 dnů pokud se jedná o převod do zahraničí. Pan Černý musí zadat příkaz nejpozději Pokud by 15. října bylo pondělí, musel by dát příkaz nejpozději ve čtvrtek

18 Příklad 4 Interpretace výsledků Na příkladech si žáci procvičují své znalosti z oblasti platebního styku. Příklad 1 je zaměřen na volbu vhodné formy platby a rozdělení z hlediska jejich uskutečnění. U příkladu 2 a 4 žáci nacvičují vyplnění formulářů, jedná se o příkaz k úhradě a trvalý příkaz k úhradě. Příklad 3 je zaměřen na uložení volných peněžních prostředků. Žáci si uvědomí, že vklady se liší nejen podle měny, ale i podle termínu. Příklad č. 4 je možno zadat jako domácí samostatnou práci, popřípadě jako skupinovou práci, kdy jednotlivé skupiny zjistí produkty jedné banky. Žáci mohou využít internet. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci nepotřebují žádné zvláštní pomůcky, u jednoho příkladu je dobré zajistit přístup žáků k internetu. Popřípadě je možno zadat žákům jako domácí úkol. Realizace postupy a metody: Na úvod je vhodné zopakovat základní pojmy. U příkladu 1 a 2 žáci testují a procvičují své znalosti z oblasti bankovních operací a bankovních produktů. Žákům postačí cca minut samostatně pracovat. 18

19 U příkladu 3 jsou důležité znalosti žáků, popřípadě jejich schopnosti vyhledat potřebné informace. Pokud není v hodině zajištěn přístup k internetu, lze příklad 3 zadat jako doplňující domácí úkol k příkladu 2. Pro kontrolu vždy zjištěné výsledky se žáky prodiskutujeme. Příloha k příkladu 4 19

20 Téma: Finanční gramotnost peněžní (Peníze) Jak se vyznat v platebních kartách? Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: platební karta, elektronické karty, embosované karty, kreditní karta, debetní karta, charge karta, nákupní úvěrové karty, blokace, stoplistace, Cíle a přínosy pro žáka: Seznámit studenty s druhy a způsoby využití platebních karet, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Dále ukázat jak postupovat při ztrátě či odcizení platební karty. Nastínit studentům rozdíl mezi kreditní, debetní kartou, charge kartou a nákupní úvěrovou kartou. Upozornit je i na problémy, které mohou vyplynout z používání platebních karet. Hlavně používání nákupních úvěrových karet nesmí být bezhlavé. Při samostatné práci mají studenti možnost vyhledat a seznámit se s webovými stránkami, které obsahují praktické informace pro klienty o tom, jaký typ platební karty je pro ně vhodný a jaké poplatky jsou spojeny s používáním platebních karet. Informace pro žáky: Co je to platební karta? Tímto termínem, označujeme obvykle malou plastovou kartu s údaji identifikujícími jejího majitele. V nejširším pojetí se může jednat o jméno, příjmení, fotografii, podpis, magnetický proužek, ale i čip nebo třeba otisk palce. Pomocí karty je prováděna identifikace držitele karty a jeho autorizace ke vstupu, úhradě služeb či zboží a podobně. 20

21 Druhy karet Platební karty lze dělit z mnoha různých hledisek dle: způsobu zúčtování způsobu provedení vydávající asociace a třídy použitelnosti technologie Prvním kritériem při členění karet je tzv. způsob zúčtování, neboli cesta banky k penězům, které jste za pomoci karty utratili. podle toho můžeme platební karty rozdělit na: Debetní - jedná se o kartu, kterou lze platit u obchodníka nebo vybírat z bankomatu, pokud je na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz. K zúčtování dochází většinou chvíli po provedené transakci maximálně několik dní či týden. Banka odečte danou sumu přímo z účtu klienta. Úvěr můžete čerpat pouze tehdy, máte-li sjednaný u banky kontokorent. Vždy ale nejdříve vyčerpáte vlastní prostředky, teprve poté vám banka poskytuje kontokorentní úvěr. Kreditní karta, se kterou můžete nakupovat zboží nebo služby na úvěr. K zúčtování dochází až po určité bankou stanovené době. Úvěr se čerpá prostřednictvím úvěrového limitu, který se obnovuje automaticky po splacení dlužné částky. Banky stanovují minimální výši splátky úvěru (obvykle 5-10 % z dlužné částky) a úvěrový limit (podle bonity klienta). Charge fungují obdobně jako karty kreditní s tím rozdílem, že vám banka na konci měsíce sestaví vyúčtování všech transakcí kartou. Vy pak musíte celý dluh jednorázově splatit v dohodnutém termínu, zpravidla do konce následujícího měsíce. Z čerpané částky vám není účtován žádný úrok. Nákupní úvěrové jedná se o kreditní karty, které však vydávají nebankovní instituce. Od bankovních karet se liší hlavně v ceně, kterou za kartu zaplatíte, výší úročení a často omezenou použitelnosti. Patří mezi ně například OK karta nebo YES karta. Podle způsobu provedení můžeme karty rozdělit na: Elektronické nejčastěji používané karty. Banky je většinou vydávají k účtu zdarma. Jsou nejrozšířenějším typem karet u nás. Do této skupiny patří karty VISA Electron či Maestro. Jsou použitelné pouze pro transakce, které jsou online ověřeny v kartovém centru, tzn. pro výběry z bankomatů a platby u obchodníků disponujících elektronickým platebním terminálem. Výhodou elektronických karet je nízká cena (zpravidla do 300 Kč ročně), nízké poplatky za blokaci ztracené či odcizené karty a téměř nulová možnost zneužití zablokované karty. Základní nevýhodou je pak jejich omezená použitelnost (zejména v restauracích). Embosované jedná se o platební karty s tzv. reliéfním (plastickým) písmem. Karty umožňují nakupovat i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník používá tzv. žehličku (imprinter - mechanický snímač), který sejme otisk všech údajů vyražených na kartě a zákazník údaje potvrdí svým podpisem. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu. Embosované karty lze používat na více místech než karty elektronické. Každý obchod má nastaven tzv. floor limit, neboli výši útraty, kterou mohou jeho zákazníci provést kartou bez nutnosti platbu ověřit telefonem. Platby nad tento limit musí obchodník telefonicky ověřit. Embosované karty lze použít na více místech než karty elektronické. Daní za tuto výhodu je ale vyšší cena za vydání, vedení či blokaci karty a jistá možnost zneužití karty i po nahlášení její ztráty či odcizení. 21

22 Podle asociace, která kartu vydává, pak mezi nejznámější karetní společnosti patří Eurocard / Mastercard, Maestro a VISA. Dále karty emitují společnosti American Express, Japan Credit Bureau či Diners Club International. Podle použitelnosti takto: domácí (tuzemské) karty - pro výběr v bankomatech a platbu v obchodech na území domácí země. Banky však od jejich vydávání v posledních letech již upouštějí. mezinárodní karty - rozšířená platnost karty nejen pro tuzemsko, ale i pro zahraničí. Podle technologie - v současné době máme tři technologie, podle nichž jsou karty vyráběny: Magnetický proužek na zadní straně karty slouží jako médium pro záznam identifikačních údajů při elektronických transakcích. Složen je ze tří stop, přičemž u každé z nich je přesně určená struktura dat a účel použití (např. jedná-li se o vnitrostátní či mezinárodní off-line nebo on-line transakci). Karta s čipem obsahuje zabudovaný mikroprocesor, do něhož lze bezpečně uložit informace potřebné k ověření osobního kódu klienta. Její nevýhodou je méně obchodních míst, na kterých s ní lze platit, ale zato je mnohem bezpečnější. V budoucnu by měly být všechny elektronické karty vybaveny čipem. Banky potom ponesou větší odpovědnost za zneužití karty. Hybridní karta obsahuje čip i magnetický proužek. Tato karta tedy má výhody obou předchozích karet. Lze ji použít na všech obchodních místech a navíc je bezpečnější. Z výše zmíněného lze usoudit, že v budoucnu bude většina platebních karet vydávána jako hybridní. Ztráta platební karty Ztrátu platební karty je třeba okamžitě nahlásit instituci, která ji vydala. Ne vždy to však znamená absolutní ochranu před jejím dalším zneužitím. Každá banka má pro blokace platebních karet svá vlastní pravidla a postupy. Klienti tak při ztrátě karty ručí v každé bance jinou výší, liší se i poplatky za zablokování karty. Veškeré podmínky týkající se platebních karet jsou uvedeny ve smlouvě o platební kartě, kterou podepisujete při jejím převzetí. Obecně se dá říci, že blokace elektronické platební karty stojí řádově stokoruny. Ovšem stoplistace mezinárodní embosované platební karty je o dost dražší a cena se pohybuje v tisících. Blokace je to dočasné nebo trvalé omezení práva používat platební kartu. Týká se pouze autorizovaných on-line transakcí, tedy všech transakcí elektronickými platebními kartami. Zablokování je otázkou jen několika minut. Při nahlášení ztráty elektronické karty stačí k absolutnímu znemožnění jejího použití pouhá blokace této karty v systému. Stoplistace týká se embosovaných karet (s reliéfním písmem), se kterými je možné provádět neověřené transakce. Jedná se o trvalé, nevratné zrušení práva používat platební kartu. Kartu již nelze nikdy používat. Číslo karty, jméno držitele a další náležitosti jsou zařazeny na mezinárodní stoplist. To je výrazně nákladnější a tedy i poplatek je vyšší. Cashback V překladu znamená peníze v hotovosti nazpět, v zahraničí funguje už několik let. Běžně to vypadá tak, že při placení nákupu kartou pokladní upozorníte, že si chcete vybrat hotovost. 22

23 Výhody platebních karet Proč je výhodné mít platební kartu? Jednoduché a rychlé použití. Prostředky uložené na účtu máte kdykoliv k dispozici - kartou lze platit na různých obchodních místech a vybírat hotovost z bankomatu. Vyšší bezpečnost - pokud máte kartu, tak s sebou nemusíte nosit vysoké částky v hotovosti. Karta je mimo to chráněna PINem, který znáte jen vy, a také Vaším podpisovým vzorem přímo na kartě. Celostátní (a)nebo mezinárodní použití. Úspora při cestách do zahraničí. Doplňkové služby (například cestovní či úrazové pojištění). Nouzové služby při ztrátě nebo krádeži - kartu lze téměř okamžitě zablokovat, takže nehrozí vybrání všech peněz, možnost vydání náhradní karty. Možnost úvěru s některými druhy karet (kreditní a charge) lze nakupovat nebo vybírat hotovost na úvěr a tím překonat krátkodobý nedostatek hotovosti. Kde a jak kartu používat? Platba v obchodě Platba je velmi praktická, protože nemusíte nosit vysokou hotovost. Karty akceptuje stále větší množství obchodů. Obchodník vámi předloženou kartu projede speciálním čtecím zařízením a vy jen podepíšete stvrzenku. Potom si obchodník podpis ověří pomocí karty, na které je podpisový vzor, a ještě zkontroluje číslo karty. Někde se můžete setkat s přístrojem, který požaduje ještě před vyjetím stvrzenky zadání korektního PINu vaší karty. Toto opatření podstatně zvyšuje bezpečnost platby kartou. Výběr z bankomatu Výběr z bankomatu není tak výhodný jako platba kartou v obchodě, jelikož za použití bankomatu si banka účtuje poplatek. Jakmile zadáte správný PIN (můžete se splést, ale ne vícekrát, to by bankomat kartu automaticky zablokoval), můžete volit v menu výběr hotovosti přímo částku, kterou chcete vybrat. Během pár okamžiků, kdy bankomat autorizuje vaši platbu, vám vyjede z bankomatu karta. Následně bankomat vydá požadovanou hotovost. V bankomatu lze provést dobití telefonu, příkaz k úhradě atd. Platba po internetu Tento způsob platby může být stále ještě riskantní. Je ovšem jisté, že v brzké budoucnosti bude vylepšeno. Příklad: Příklad 1 Znáte platební karty? Odpovězte na následující otázky. 1. Co je to platební karta? 2. Jaké druhy platební karty znáte? 23

24 3. Co znamená blokace karty a co stoplistace? 4. Kde všude a jak lze využít kartu? 5. Jaké jsou výhody bezhotovostní platby kartou? 6. Jaké jsou nevýhody platby kreditní, či jinou platební kartou? Příklad 2 Co znamená cashback, neboli peníze zpět, v několika obchodních řetězcích v ČR už to funguje. Jak se při této transakci postupuje. Pokud Váš nákup činí 250,-- Kč a vybrat si chcete 500,-- Kč. Příklad 3 Jak vypadá platba kartou přes internet, vyhledejte postup na internetu. 24

25 Řešení: Příklad 1 Viz podklady Základní informace pro studenty Hlavní nevýhodou může být právě úvěr, klient utrácí peníze, které ve skutečnosti nemá. Při platbě kartou si nehlídáme celkovou částku nákupu. POZOR na bezhlavé nákupy, pokud nezaplatíme ve stanovené době, banka či jiná instituce či společnost si začne počítat úroky, které rostou. Příklad 2 Při platbě v supermarketu pokladní upozorníte, že si chcete ze svého účtu vybrat 500 Kč. Pokladní vám dá z pokladny 500 korun a k ceně nákupu našich zmíněných 250 Kč, namarkuje výběr hotovosti 500 Kč. Celkově tedy na účtence bude 750 Kč a stejnou částku z účtu odečte i banka. Příklad 3 Proces platby obvykle probíhá tak, že zákazník při placení na internetu vyplní do formuláře číslo karty, dobu její platnosti, popřípadě další údaje, které jsou přeneseny k obchodníkovi (pomocí kódovaného zabezpečovacího protokolu) a posléze (rovněž se zabezpečením) do autorizačního střediska karet. Alternativním postupem je, že údaj o čísle karty a době platnosti, případně další kontrolní informace zadává držitel karty do formuláře odesílaného přímo do autorizačního střediska a obchodník se je nedozví. Po autorizaci platby získá obchodník informace o jejím výsledku a v kladném případě je mu po odeslání zboží na účet převedena příslušná částka. Celý přenos je opět zabezpečován kódovacím protokolem. Velké nebezpečí platby spočívá v tom, že může nastat situace, že se citlivé údaje o kartě dozví cizí osoba (např. karta je držiteli odcizena) a platné údaje použije neoprávněný uživatel. Konkrétně to může vypadat takto: 25

26 Přítomnost log Verified by Visa kartové asociace Visa a MasterCard Secure Code kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečné platby přes internet. Interpretace výsledků První příklad mapuje teoretické znalosti studentů, zda mají všeobecný rozhled v oblasti platebních karet. Studenti odpovídají na základě znalostí, popřípadě informací získaných z výkladu učitele. Nebo mohou odpovědi vyhledat na internetu. Druhý příklad je zaměřen na tzv. cashback, peníze v hotovosti zpět. Studenti mohou tyto odborné informace vyhledávat na internetu. Třetí příklad má seznámit studenty s bezhotovostní platbou pomoci platební karty přes internet. Studenti si vyhledají a seznámí se s postupem na internetu a uvádějí např. praktické ukázky formuláře u vybraných oblíbených internetových obchodů. Vše se studenty prodiskutujeme. 26

27 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Studenti k vyřešení základních otázek nepotřebují žádné zvláštní pomůcky. K získání několika odpovědí je vhodné zajistit přístup k internetu, popřípadě mít podklady v tištěné podobě. Realizace postupy a metody: Na začátku hodiny vyučující vyloží danou problematiku nebo rozdá studentům základní informace v tištěné podobě a studenti sami prostudují a vyhledají odpovědi na otázky. Obměna - vyučující rozdá studentům nejprve kontrolní otázky z příkladu 1 a studenti ve skupinách pracují na odpovědích podle vlastních znalostí a zkušeností, poté lze formou diskuse provést výklad či rozdat tištěné podklady. V příkladu 1 je kladen důraz na všeobecné znalosti z oblasti platebních karet. Studenti testují vlastní přehled. Studentům na zodpovězení otázek stačí cca 10 minut. Příklad 2 je zaměřen na cashback, neboli peníze v hotovosti zpět. Řešení je otázka cca 1-2 minut. Příklad 3 je věnován platbám přes internet, příklad může být časově náročnější díky vyhledání podkladů na internetu, záleží na schopnostech studentů. Zde je možno sdělit studentům konkrétní stránky nebo je ponechat pracovat zcela samostatně. Studenti by měli příklad zvládnout do 15 minut. Podle šikovnosti a zájmu studentů lze položit doplňující otázky např. co znamená 3D-Secure. Pro kontrolu vždy zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme. 27

28 Téma: Finanční gramotnost peněžní (Finanční produkty) Založení a používání běžného účtu Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: běžný účet, bezhotovostní platební styk, přímé bankovnictví, telebanking, GSM banking, WAP banking, internetbanking, homebanking Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si shrnou a doplní základní informace o běžném účtu, podmínkách založení a jeho praktické využití. Dozví se, jaké doplňkové služby mohou banky nabízet a jak si vybrat vhodnou banku pro založení účtu. Zároveň se žáci naučí vyplňovat a používat základní nástroje bezhotovostního platebního styku příkazy k úhradě, inkasu. Ví, jaké jsou mezi nimi rozdíly a čemu je nutné věnovat pozornost při jejich užívání. Základní informace o běžných účtech BÚ je účet založený u banky, který umožňuje jeho majiteli a jím pověřeným osobám provádět bezhotovostní operace s penězi, ukládat a vybírat z něj peníze v hotovosti, nejčastější způsoby využití: výběr hotovosti z bankomatu nebo na přepážce platba kartou při nákupech bezhotovostní převody na jiný nebo z jiného účtu - současně je to odrazový můstek pro další služby poskytované bankou - většina bank dnes nabízí balíčky služeb (konto), podle jejich cen pak majitel získává různé nadstandardní služby, např. výhodnější úročení, výběry z bankomatu zdarma, paušál na poplatky - BÚ se odlišují podle toho, jestli jsou založeny pro fyzickou osobu nebo jako firemní (podnikatelé, firmy, neziskové organizace, družstva, společenství vlastníků ) - vzhledem k nízkým úrokům není vhodný k uchovávání většího množství peněz Výběr vhodné banky - v současnosti je bankovní trh v ČR stabilní a není potřeba se obávat ztráty peněz z důvodu krachu banky, vklady jsou navíc pojištěny 28

29 - pokud chceme stabilní banku, je možné zkontrolovat výsledky hospodaření z jejích výroční zprávy a % tzv. neúspěšných úvěrů, tj. těch, které nejsou uhrazeny - další důležité faktory: přístupnost bankovních poboček její otevírací doba Založení běžného účtu počet bankomatů ve vašem okolí možnost využití přímého bankovnictví - základní podmínkou je věk nad 18 let, u tzv. studentských účtů je možné je založit se souhlasem zákonných zástupců i dříve (od 15 let) - při založení je nutná osobní přítomnost na pobočce podepisuje se smlouva o založení běžného účtu, návrh této smlouvy, případně nastavení některých služeb, je možné u některých bank připravit pomocí internetu - ukázka - fyzické osoby předkládají občanský průkaz + další doklad (kartička pojištěnce, rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, u cizinců cestovní pas + další doklad, u studentů nad 19 let i potvrzení o studiu - právnické osoby musí doložit výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění nebo žádost o přidělení IČ + občanský průkaz osoby zmocněné k jednání za právnickou osobu - součástí smlouvy je také formulář podpisového vzoru tím banka získá vzor podpisu, aby kontrolovala oprávněnost nakládání s účtem - k účtu je možné zřídit přístup i dalším osobám je nutné je uvést ve smlouvě a ony musí podepsat podpisový vzor, lze jim zřídit i omezený přístup např. limit při týdenním nebo měsíčním výběru hotovosti Placení z BÚ - 2 základní formy: úhradová jedná se o platby z příkazu plátce inkasní jedná se o platby z příkazu příjemce - používané formuláře: Příkaz k úhradě - slouží k převodu peněz mezi dvěma účty 29

30 - vzor vyplnění příkazu k úhradě Hromadný příkaz k úhradě - vyplňujeme několik plateb najednou, úspora času při vyplňování Trvalý příkaz k úhradě - slouží k opakovaným platbám ve stejné výši, např. nájemného, záloh na energie Příkaz k inkasu - majitel účtu povolí, aby příjemce vyinkasoval z jeho účtu určitou částku - pro větší bezpečí je možné nastavit limit, který může být maximálně vyinkasován Trvalý příkaz k inkasu - vyinkasování plateb probíhá pravidelně Ve formulářích se vyplňují tyto údaje: - název banky a její pobočku (pokud nemáte formulář přímo od banky) - datum splatnosti tj. den, kdy je platba odepsaná z účtu, při placení musíte počítat s tím, že banky mají na připsání peněz na účet příjemce 3 dny - číslo účtu plátce a kód banky seznam kódů zde - číslo účtu příjemce a kód jeho banky 30

31 - částka a měna - případné symboly variabilní, konstantní a specifický, variabilní a specifický slouží k identifikaci platby (IČ, rodné číslo, číslo faktury), konstantní symbol pak pro statistické účely Přímé bankovnictví - jsou to služby, které umožňují komunikaci mezi bankou a jejím klientem pomocí moderních technologií, tedy bez toho, aby klient musel na pobočku - zahrnuje: telebanking (phonebanking) klient zavolá na linku telefonního bankovnictví, pak se prokáže přiděleným identifikačním číslem a PINem, pak může zadávat příkazy k úhradě, zjistit aktuální zůstatek, informace o produktech mluví buď s telefonním bankéřem (osobou) nebo zadává informace pomocí telefonu s tónovou volbou GSM banking 2 formy: a) SIM Toolkint na SIM kartu nahraje banka svou aplikaci, která se objeví v menu telefonu, aplikace je chráněna i v případě krádeže telefonu a navíc se při jejím využití musí zadat PIN b) SMS banking lze ho využít u všech mobilních telefonů, komunikace probíhá pomocí sms zpráv, pro lepší ochranu může banka vydávat autentizací kalkulátor, který vytváří speciální kódy, které se vkládají do sms, sms se musí posílat v přesně stanoveném formátu WAP banking spojení s účtem je zajištěno prostřednictvím mobilního telefonu vybaveného technologií WAP, pomocí autorizačního klíče se provádí všechny běžné operace internetbanking stačí počítač s připojením k internetu, na internetových stránkách banky se uživatel přihlásí pomocí uživatelského jména a kódu a může pak obsluhovat svůj účet homebanking k obsluze účtu je potřeba počítač s připojením k internetu a speciální software, který vám dodá banka a který musí být nainstalován do počítače Příklad: Po ukončení studia jste nastoupili do zaměstnání u soukromého zemědělce, protože budete dostávat mzdu bezhotovostně a platit další platby, pokuste se podle následujících údajů vybrat nejvhodnější běžný účet, v případě, že budete každý měsíc hradit následující pravidelné platby. Do úvahy vezměte i případné náklady na zřízení trvalých příkazů k úhradě nebo inkasu. Pravidelné platby a požadavky na účet: 1x platební karta k účtu 3x měsíčně výběr hotovosti na přepážce nebo z vlastního bankomatu (podle toho, co je výhodnější) 2x příchozí platba 1x z vlastní banky, 1x z cizí banky 7x odchozí platba 4x cizí banka, z toho 2x trvalý příkaz k úhradě a 1x trvalý příkaz k inkasu 3x vlastní banka, z toho 1x trvalý příkaz k úhradě 31

32 Varianta A Příkazy k úhradě, inkasu podáváte v písemné podobě (na přepážce), výpis z účtu vám zasílá banka 1x měsíčně poštou. Varianta B Máte zřízen internetbanking, tzn., že příkazy k úhradě, inkasu zadáváte elektronicky, zasílání výpisu z účtu je zajištěno na vaši mailovou adresu. 32

33 Účet % p. a. zřízení účtu měsíční vedení Zrušení účtu Internet banking měsíční výpis poštou výběr na přepážce platební karta výběr z vlastního bankomatu Účet 1 0,30 zdarma zdarma zdarma zdarma 25 x zdarma zdarma Účet 2 0,00 zdarma 299 zdarma zdarma zdarma 18 zdarma zdarma Účet 3 0,05 zdarma 40 zdarma zdarma zdarma 6 Účet 4 0,10 zdarma 40 zdarma zdarma zdarma 60 zdarma 15 Účet 5 0,01 zdarma 22 zdarma zdarma zdarma 60 zdarma 5 Účet 6 0,05 zdarma zdarma zdarma 26 zdarma 5 Účet 7 0,10 zdarma 64 zdarma zdarma zdarma 55 zdarma zdarma Účet 8 0,10 zdarma 89 zdarma zdarma zdarma 55 zdarma zdarma Účet výběr z cizího bankomatu příchozí položka vlastní banka příchozí položka cizí banka odchozí položka vlastní banka odchozí položka cizí banka zřízení, změna, zrušení trvalého příkazu příkaz k úhradě, inkasu internet vlastní banka příkaz k úhradě, inkasu internet cizí banka Účet 1 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Účet 2 25 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma/40/40 zdarma zdarma Účet zdarma zdarma zdarma/40/ Účet 4 35 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 3 3 Účet zdarma zdarma 39/39/ zdarma

34 Účet 6 26 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 1 1 Účet 7 30 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 3 6 Účet 8 30 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 10x zdarma/3 10x zdarma/6 34

35 Účet příkaz k úhradě, inkasu zadaný na přepážce trvalý příkaz k úhradě, inkasu zadaný na přepážce Účet 1 zdarma zdarma Účet 2 zdarma zdarma Účet Účet Účet Účet 6 zdarma zdarma Účet Účet

36 Řešení: Náklady spojené s jednotlivými účty: Varianta A Účet 1 výpis 25,- celkem 25,- Účet 2 vedení účtu 299,- celkem 299,- Účet 3 vedení účtu 40,- výpis poštou 10,- výběr hotovosti 3*6 = 18,- příchozí položka vlastní banka 6,- příchozí položka cizí banka 6,- příkaz k úhradě 3*6 = 18,- trvalý příkaz k úhradě 4*6 = 24,- celkem 122,- Účet 4 vedení účtu 40,- výběr hotovosti 3*15 = 45,- příkaz k úhradě 3*5 = 15,- trvalý příkaz k úhradě 4*5 = 20,- 36

37 celkem 120,- Účet 5 vedení účtu 22,- výběr hotovosti 3*5 = 15,- příchozí položka vlastní banka 5,- příchozí položka cizí banka 5,- zřízení trvalého příkazu k úhradě 4*39 = 156,- příkaz k úhradě 3*5 = 15,- trvalý příkaz k úhradě 4*4 = 28,- celkem 246,- Účet 6 vedení účtu 34,- výběr hotovosti 3*5 = 15,- celkem 49,- Účet 7 vedení účtu 64,- příkaz k úhradě 3*6 = 18,- trvalý příkaz k úhradě 4*6 = 24,- celkem 106,- Účet 8 vedení účtu 89,- příkaz k úhradě 3*7 = 21,- trvalý příkaz k úhradě 4*6 = 24,- 37

38 celkem 134,- Nejmenší náklady má účet 1. Varianta B Účet 1 celkem 0,- Účet 2 vedení účtu 299,- celkem 299,- Účet 3 vedení účtu 40,- výběr hotovosti 3 *6 = 18,- příchozí položka vlastní banka 6,- příchozí položka cizí banka 6,- příkaz k úhradě 3*3 = 9,- trvalý příkaz k úhradě 4*3 = 12,- celkem 91,- Účet 4 vedení účtu 40,- výběr hotovosti 3*15 = 45,- příkaz k úhradě 3*3 = 9,- trvalý příkaz k úhradě 4*3 = 12,- celkem 106,- 38

39 Účet 5 vedení účtu 22,- výběr hotovosti 3*5 = 15,- příchozí položka vlastní banka 5,- příchozí položka cizí banka 5,- zřízení trvalého příkazu k úhradě 4*39 = 156,- příkaz k úhradě 3*4 = 12,- trvalý příkaz k úhradě 4*6 = 24,- celkem 239,- Účet 6 vedení účtu 34,- výběr hotovosti 3*5 = 15,- příkaz k úhradě 3*1 = 3,- trvalý příkaz k úhradě 4*1 = 4,- celkem 56,- Účet 7 vedení účtu 64,- příkaz k úhradě 3*3 = 9,- trvalý příkaz k úhradě 4*6 = 24,- celkem 97,- Účet 8 vedení účtu 89,- celkem 89,- Nejmenší náklady má účet 1. Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Z provedených výpočtů jasně vyplývá, že v obou variantách je nejvýhodnější účet 1, který má nejnižší náklady. Při volbě běžného účtu je nutné vzít také v úvahu další faktory, zejména počet a dostupnost 39

40 bankomatů v našem okolí a v případě, že klient nemá zřízeno přímé bankovnictví, i blízkost a otevírací dobu poboček banky. Z výpočtů také vyplývá, že u většiny účtů je výhodnější, pokud si klient zřídí internetové bankovnictví, nejen z důvodů nižších nákladů, ale také dostupnosti služeb. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: K tomuto příkladu nejsou potřeba zvláštní pomůcky, studenti by měli mít kalkulačky a namnožené tabulky s informacemi o jednotlivých účtech. Pro snadnější sdělování informací je možné využít dataprojektor. V případě, že bude vyučující vysvětlovat, jak správně vyplňovat příkazy k úhradě, inkasu apod. je možné využít i internet a vzory na něm připravené. Realizace postup a metody: Příklad je určen pro 2 vyučovací hodiny, celkový čas závisí na informacích, které již studenti znají. V případě, že jsou seznámeni se základními funkcemi běžného účtu a pravidly jeho obsluhy, zásadami bezhotovostního platebního styku a tím, jak správně užívat nástroje platebního styku, zkrátí se čas potřebný pro výpočet a vyhodnocení údajů na 1 vyučovací hodinu. Při výpočtech praktické části příkladu je možné studenty rozdělit do skupin a každé skupině přidělit jen některé účty. Po provedení výpočtů je nutné výsledky zkontrolovat a žáci by měli vyjádřit vlastní názor na to, který účet se jim zdá nejvýhodnější. Jako domácí úkol nebo samostatnou práci je možné zadat žákům vyplnění určitého platebního nástroje nebo vyhledání dalších informací o běžných účtech. 40

41 Téma: Finanční gramotnost - peněžní (Peníze) Bankovní operace Obor: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: bankovní operace, klasický přístup, aktivní obchody, pasivní obchody, neutrální bankovní operace, moderní přístup, úvěrové produkty, vkladové produkty, platebně zúčtovací produkty Cíle a přínosy pro žáka: Ukázat žákům základní přístupy členění bankovních obchodů, které jim pomohou lépe se orientovat v bankovních činnostech a následně i v nabízených službách. Seznámit žáky se základními bankovními produkty. Naučit je rozlišovat nejen aktivní, pasivní a neutrální bankovní operace, ale zaměřit se na moderní přístup a členění produktů na vkladové, úvěrové a platebně zúčtovací. Procvičit postup při zakládání běžného účtu. Dále ukázat žákům co s volnými peněžními prostředky a jaké nástroje mohou využít. Informace pro žáky V současné době provádějí banky celou řadu rozličných činností, které neustále rozvíjejí a modifikují. Proto je velmi obtížné určit a definovat jejich obecnou charakteristiku a členění. Základní přehled bankovních činností, lze dělit podle 2 úhlů pohledu: a) Klasický přístup, který vychází z toho, zda se daný produkt nachází v bilanci na straně aktiv či pasiv a podle toho rozděluje obchody na: Aktivní obchody jsou takové, kdy banka vystupuje v roli věřitele. Vznikají jí různé pohledávky /např. při poskytování úvěrů, nákupu dluhopisů/ nebo jí vznikají v jejich důsledku určitá vlastnická práva /např. při zakoupení majetkových cenných papírů/. Pasivními obchody banka získává cizí zdroje /např. příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů/ a vznikají ji různé závazky. Vzhledem k tomu, že součástí pasiv banky je i její vlastní 41

42 kapitál, bývají do těchto obchodů zařazovány i operace související s vlastním kapitálem banky. Neutrální obchody jsou bilančně neutrální. Některé z těchto obchodů představují pro banku budoucí pohledávku či závazek. b) Moderní přístup třídí bankovní produkty z hlediska funkce, kterou plní daný produkt pro klienta. Toto členění se odklání od klasického přístupu. Důvodem je stále větší orientace na klienty a snaha vyjít jim co nejvíce vstříc. Podle toho je dělíme do tří základních skupin: Úvěrové produkty - klient získá peníze od banky Vkladové produkty - klient ukládá /investuje/ peníze do banky Platebně zúčtovací produkty - umožňují klientovi provádět platební a zúčtovací styk Další teoretické znalosti je možné prostudovat na Příklad: Příklad 1 1. U následujících produktů rozhodněte, zda se jedná o aktivní, pasivní či neutrální bankovní obchody. a) běžné vklady b) kontokorentní úvěr c) směnárenská činnost d) vydávání bankovních obligací e) šeky f) stavební spoření g) spotřební úvěr h) homebanking i) založení a vedení běžného účtu j) termínované vklady k) hypotéka l) vkladní knížky 42

43 2. Jednotlivé typy produktů a činností vysvětlete. Příklad 2 Odpovězte na následující otázky 1) Mohou být vedeny účty v České republice i v jiné měně než jen v korunách? Pokud ano, jak se takovým účtům říká. 2) Pokud má klient účet veden v eurech, může z něj hradit bezhotovostní platby v korunách? 3) Lze kombinovat běžný účet s možností čerpání krátkodobého úvěru (do stanoveného limitu)? Pokud ano, jak se nazývá. 4) Do jaké kategorie (aktivní, pasivní či neutrální) zařadíte platební karty, bezpečnostní schránky a úschovy cenností. Příklad 3 Popište postup založení běžného účtu pro Vás jako fyzickou osobu. V čem se bude lišit, pokud si založíte účet pro Vás jako podnikatelský subjekt Příklad 4 Zjistěte, jaký je rozdíl mezi termínovanými a netermínovanými vklady, a uveďte příklady. Popřípadě jaké termínované vklady či spořící účty nabízejí jednotlivé banky (např. Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank). Můžete využít internet i navštívit jednotlivé banky. 43

44 Řešení: Příklad 1 1. U následujících produktů rozhodněte, zda se jedná o aktivní, pasivní či neutrální bankovní obchody. a) běžné vklady pasivní bankovní operace b) kontokorentní úvěr aktivní c) směnárenská činnost neutrální d) vydávání bankovních obligací pasivní e) šeky neutrální f) stavební spoření pasivní g) spotřební úvěr aktivní h) homebanking neutrální i) založení a vedení běžného účtu neutrální j) termínované vklady pasivní k) hypotéka aktivní l) vkladní knížky pasivní 2. Jednotlivé typy produktů a činností vysvětlete. Aktivní bankovní operace: banka poskytuje úvěry, vystupuje v roli věřitele. Úvěr je smluvní vztah mezi klientem a bankou. Kontokorentní úvěr = krátkodobý úvěr, klient čerpá prostředky do limitu stanoveným ve smlouvě Spotřební úvěr = střednědobé či dlouhodobé úvěry občanům na libovolné účely. Hypotéka = dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí. Pasivní bankovní operace: banka přijímá vklady, vystupuje v roli dlužníka. Vklady zajišťují zdroje pro aktivní bankovní operace a klienty. Běžné vklady = klient může své peněžní prostředky kdykoli vybrat Termínované vklady = vklady jsou uloženy na pevný termín Vkladní knížky = mohou být s výpovědní lhůtou (termínované) i na viděnou (netermínované) 44

45 Stavební spoření = spořící produkt Vydávání bankovních obligací = emise dluhopisů, dlouhodobý zdroj k zajištění potřebných zdrojů Neutrální bankovní operace: banky nabízejí další služby, které stále rozšiřují. Většinou jsou zpoplatněny. Založení a vedení účtu = účty běžné, termínované, devizové k zajištění platebního styku Šeky = cenný papír, nástroj platebního styku Směnárenská činnost = výměna valut a deviz v aktuálním kurzu Homebanking = kontrola stavu účtu a zadávání příkazů z domova, aniž musí klient do banky Příklad 2 1) Ano, jedná se o devizové účty. 2) Ano, dokonce může vybírat i jinou cizí měnu. 3) Ano, jedná se o kontokorentní účet. 4) Platební karty, bezpečnostní schránky a úschovy cenností patří do neutrálních bankovních operací. Příklad 3 Banky zřizují klientům BÚ na jejich podnět, na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu v příslušné měně /pokud je v cizí měně jedná se o devizový běžný účet/. Klient musí prokázat svou totožnost. Fyzická osoba předkládá: průkaz totožnosti /občanský průkaz, povolení k trvalému pobytu v ČR, cestovní pas/ Fyzická osoba podnikatel předkládá navíc doklad o oprávněnosti k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění popř. další doklady osvědčující podnikatelskou činnost: osvědčení daňových poradců, advokátní osvědčení, rozhodnutí o registraci pro stomatology., povolení pro výkon veterinární činnosti, povolení MF pro makléře apod.) Právnické osoby předkládají doklad osvědčující jejich právní subjektivitu: výpis z obchodního rejstříku, zakladatelskou listinu, průkaz totožnosti člena statutárního orgánu právnické osoby Ve smlouvě o zřízení a vedení BÚ musí být uveden: den, ke kterému se účet zřizuje měna, ve které je účet veden způsob disponování s penězi na účtu Způsob disponování s penězi na účtu je ve smlouvě většinou řešen s odkazem na podpisový vzor. Tento dokument je přílohou smlouvy a vyplývá z něho, kdo a jakým způsobem je oprávněn 45

46 disponovat s penězi /kromě majitele účtu to mohou být další osoby, pověřené majitelem a uvedené na podpisovém vzoru/. U právnických osob je součástí podpisového vzoru i otisk razítka. Příklad 4 Netermínované vklady = vklady na viděnou, nazývají se rovněž vklady na požádání, vista vklady a běžné vklady. Jsou to vklady klientů u bank mající různé formy běžných, resp. kontokorentních účtů, které slouží především k provádění bezhotovostního platebního styku. Vzhledem k možnosti každodenního výběru z účtu, bývá úroková sazba velmi nízká, a proto klienti nechávají na účtu pouze částky potřebné pro bezhotovostní platební styk. Termínované vklady = jedná se o vklady na pevnou a zpravidla větší částku, kterou klient ukládá u banky za účelem vyššího úrokového výnosu s tím, že se po stanovenou dobu dobrovolně vzdává možnosti s danou částkou disponovat /nakládat/. Komerční banka Nabízí dva typy spořicích účtů. Sporoúčet KB má výpovědní dobu 1 měsíc a vyšší úrokové sazby, IDEAL Sporoúčet je bez výpovědní doby a s nižšími úrokovými sazbami. Raiffeisenbank Nabízí několik typů spořicích účtů. Efektkonto Kompletkonto Zlaté konto Včelička. Spořicí účet Včelička je určen pro děti od narození až do 18 let. Upozorníme studenty, že existují kalkulátory, které jim pomohou vypočítat výši úroků při různé délce termínovaných vkladů. Např. Necháme je vyhledat kalkulátory a necháme je samostatně pracovat. Interpretace výsledků Na příkladech si studenti procvičují své znalosti z oblasti bankovních operací a služeb. Příklady 1 a 2 jsou zaměřeny na rozdělení bankovních operací podle klasického přístupu a znalosti žáků konkrétních bankovních služeb a produktů. V příkladu 3 mají studenti vysvětlit, jak se postupuje při založení účtu. Příklad 4 je zaměřen na uložení volných peněžních prostředků. Žáci si uvědomí, že vklady se liší nejen podle měny, ale i podle termínu. Příklad č. 4 je možno zadat jako domácí samostatnou práci, popřípadě jako skupinovou práci, kdy jednotlivé skupiny zjistí produkty jedné banky. Žáci mohou využít internet. 46

47 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci nepotřebují žádné zvláštní pomůcky, k příkladu 4 je dobré zajistit přístup žáků k internetu. Realizace postupy a metody: Na úvod je vhodné zopakovat základní pojmy. U příkladu 1 a 2 žáci testují a procvičují své znalosti z oblasti bankovních operací a bankovních produktů. Žákům postačí cca minut samostatně pracovat. Příklad 3 je zaměřen na vysvětlení postupu jak založit BÚ. Příklad by měli zvládnout cca za 5 minut. Příklad 4 může sloužit jako samostatná domácí práce, neboť se jedná o časově náročnější příklad, ale záleží na znalostech a schopnostech žáků pracovat s výpočetní technikou. Popřípadě lze nechat žáky zjistit potřebné údaje v konkrétních bankách. Pro kontrolu vždy zjištěné výsledky se žáky prodiskutujeme. 47

48 Téma: FG peněžní (Peníze) Peníze hotovostní forma Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: peníze, druhy peněz, vývoj peněz, funkce peněz, platná měna v ČR, ochranné prvky české měny, bankovka roku 2008, krytí peněz, nucený oběh, numizmatika, padělání peněz, pamětní mince, Euroměna - hotovostní peníze Cíle a přínosy pro žáka: - žák získá kompetence nezbytné pro správu hotovostních peněz a transakce s nimi - žák se naučí používat peníze v běžných situacích - žák získá představu o vývoji peněz - žák se seznámí s výrobou hotovostních peněz - žák se seznámí s ochrannými prvky naší měny - žák bude poučen o trestnosti padělání peněz viz.trestní zákon - žák získá přehled o euroměně - žák získá představu o emisní činnosti ČNB Informace pro žáky Základní pojmy Peníze prostředek směny, který je všeobecně přijímám k placení za výrobky a služby Vývoj peněz prostá /naturální směna/- jedno zboží je v určitém poměru vyměňováno za druhé 48

49 barterový obchod dnešní obdoba naturální směny, používá se v zahraničním obchodě symbolické peníze mušle, drahé kameny, drahé kovy atd. komoditní peníze konkrétní zboží plnilo funkci všeobecně uznávaného ekvivalentu - plátno, olivový olej, kovy /komodita druh zboží/ následně vznikly první mince výborné vlastnosti kovů /trvanlivost, dělitelnost, snadná označitelnost, vysoká vnitřní hodnota drahých kovů/ Druhy peněz mince, papírové peníze, elektronické peníze Funkce peněz prostředek směny oběživo, měřítko hodnot ceny uchovatel hodnot depozita, hotovost zúčtovací jednotka - u nás 1 Kč nebo 1 EURO mezinárodní platidlo konvertibilní a nekonvertibilní měny, hledisko plné směnitelnosti Současná měna v ČR - peněžní soustava státu platná platidla mince a bankovky Nucený oběh papírové peníze nemají žádné zlaté krytí, jsou kryty zárukou státu Krytí peněz původně u nás do r.1976 byly státovky kryty státním zlatým pokladem Numismatika pomocná historická věda zabývající se studiem mincí, mincovnictví a medailí Padělání peněz 140TrZ. Padělání a pozměňování peněz - Trestné činy hospodářské Trestná je výroba, uchovávání a užití padělaných peněz či jejich pozměňování. Jde o velmi nebezpečnou a závažnou trestnou činnost, tresty jsou vysoké. Pachatel bude potrestán odnětím svobody od 2 do 8 let, pokud jde o organizovaný zločin nebo o škodu značného rozsahu hrozí ztráta svobody na 10 až 15 let nepodmíněně. Současná měna v ČR - peněžní soustava státu platná platidla mince a bankovky Nucený oběh papírové peníze nemají žádné zlaté krytí, jsou kryty zárukou státu ČNB zákon o ČNB, základní pramen měnového práva. Zákon stanoví základní měnovou jednotkou české měny Korunu českou /1Kč/-mezinárodní kód CZK. Koruna česká není vyjádřena žádným zlatým ekvivalentem. Výhradní právo vydávat bankovky a mince má pouze ČNB/emisní činnost/. ČNB je prohlášena Ústavou ČR ústřední bankou státu. Hlavním úkolem je péče o stabilitu měny. 49

50 Příklad konkrétní platné bankovky a jejích ochranných prvků. vzor líc 1 Lokální stupňovitý vodoznak - portrét J.A.Komenského, u vzorů 1993 a 1996 vodoznak méně výrazný, s menším odstupňováním mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí 2 Ochranný okénkový proužek s mikrotextem "200 Kč" část bankovek vzoru 1993 má užší ochranný okénkový proužek s mikrotextem "200 Kč" 3 Ochranná vlákna; vzory 1993 a 1996 ochranná vlákna nemají 4 Soutisková značka v podobě písmen "ČR", část viditelná na líci, v průhledu viditelná celá; u vzorů 1993 a 1996 má soutisková značka podobu písmen "CS" 5 Skrytý obrazec "200" 8 Mikrotext; u vzoru 1993 je jiný mikrotext v konturách města Naarden vzor rub 1 Lokální stupňovitý vodoznak - portrét J.A.Komenského; u vzorů 1993 a 1996 vodoznak méně výrazný, s menším odstupňováním mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí 3 Ochranná vlákna; vzory 1993 a 1996 ochranná vlákna nemají 4 Soutisková značka v podobě písmen "ČR", část viditelná na líci, v průhledu viditelná celá; u vzorů 1993 a 1996 má soutisková značka podobu písmen "CS" 8 Mikrotext; u vzoru 1993 je jiný mikrotext v konturách města Naarden Výstava ČNB Lidé a peníze video ke stažení na adrese 50

51 Euroměna - ukázka platných mincí a bankovek Euromince platné na Slovensku od 1. ledna centů Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je vyobrazen Bratislavský hrad a státní znak Slovenska. 5 centů Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazena hora Kriváň a státní znak Slovenska. Eurobankovky Euro (EUR nebo ) je jednotná měna členských států Evropské uniehttp://cs.wikipedia.org/wiki/evropsk%c3%a1_unie. Euro bylo ustanoveno dne 1.ledna 1999 eurobankovky a mince vešly v platnost Podle nominální hodnoty existuje sedm různých eurobankovek, kdy každá má rozdílnou barvu a velikost. Všechny jsou v tématu různých evropských architektonických slozích. Na lícové straně jsou zobrazena okna nebo brány a na rubové straně mosty. Důraz byl také kladen na to, aby příklady architektury nereprezentovaly žádnou skutečnou památku. Na všech bankovkách je zobrazen motiv evropské vlajky, iniciály Evropské centrální banky v pěti jazykových verzích (BCE, ECB, EZB, ΕΚΤ, EKP), mapa Evropy na zadní straně, název EURO v obou abecedách (latinské a řecké) a podpis nynějšího prezidenta ECB. 51

52 Design eurobankovek byl vybrán ze 44 návrhů v konkurzu, který byl pořádán při zasedání Evropského měnového institutu 12. února Vítězná přihláška, vytvořená Robertem Kalinou z Rakouské národní banky, byla vybrána 3. prosince Popis bankovek Nominální hodnota Rozměry Dominantní barva Architektonický sloh Časový úsek 5 eur x 62 mm šedá antika do 5. století 10 eur x 67 mm červená románský sloh 11. a 12. století 20 eur x 72 mm modrá gotika 13. a 14. století 50 eur x 77 mm oranžová renesance 15. a 16. století 100 eur x 82 mm zelená baroko a rokoko 17. a 18. století 200 eur x 82 mm hnědožlutá věk skla a oceli 19. a 20. století 500 eur x 82 mm fialová moderní architektura 20. století 20. a 21. století 52

53 Znázornění eurobankovek Lícová strana Hodnota Rubová strana

54 Zámořská území jsou také zobrazena na mapě na zadní straně: Azory, Francouzská Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinik, Réunion a Kanárské ostrovy. Kypr a Malta nejsou zobrazeny, protože se připojily k Evropské unii až v roce Navíc je Malta příliš malá, protože nejmenší možná velikost pro zobrazení je 400km². Jak se vyrábí mince? Video ke stažení na adrese: Regionální zajímavost Mincovna Cheb byla založena okolo roku 1180 a dokonce 13. století zde jsou raženy široké polobrakteátové feniky napodobující jihoněmecké ražby. Fenik b.l. ( ) - Cheb městská ražba: Po obsazení Chebska Přemyslem Otakarem II. roku 1226 byla ukončena ražba brakteátových feniků a je zahájena ražba dvoustranných peněz. 54

55 V 80. letech 13. století se předpokládá další mincovní reforma, která přizpůsobila dosavadní dvoustranné peníze lehčím hallským denárům haléřům. V roce 1300 byla chebská mincovna přenesena do Kutné Hory až Karel IV. v roce 1349 mincovnu opět povolil a přenesl do Chebu mincovnu norimberskou. Roku 1444 udělil Fridrich III. Chebu právo razit 1/7 pražského groše. Peníz jednostranný XV. století - Cheb městská ražba: Od roku 1506 byly raženy tzv. nové chebské haléře (dvoustranné) dle norimberského vzoru. Průměr 13 mm, Hmotnost 0,35 0,19 g Chebský haléř z let : Poslední chebské ražby jsou datovány do období jednalo se o chebské haléře. Naposledy bylo v Chebu raženo roku 1743 při obsazení města francouzskými vojsky. Pamětní mince Zlatá pamětní medaile ve špičkové kvalitě - číslovaná - s motivem Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec Autor: Petr Horák. Ryzost: Au 999,9. Hmotnost: 15,56 g, průměr: 28 mm, provedení: špičková kvalita (proof), náklad: 600 kusů - číslováno na hraně. Emise: leden

56 Příklad: Vyluštěte osmisměrku, která skrývá 17 pojmů z probíraného učiva, a najděte tajenku. Vypište ochranné prvky na bankovce - konkrétně na hodnotě 1000 Kč. Použijte plakát ČNB z internetu nebo jeho výtisk. Která bankovka byla vyhlášena Bankovkou roku 2008 a kým? Odkud pochází název amerického dolaru? Najděte nějakou konkrétní pamětní minci vydanou ČNB k nedávné významné události. Které z 27 zemí EU požívají euro? Padělání peněz jde o trestný čin? Jaká výše trestu pachateli hrozí v ČR? Prohlídněte si skutečnou bankovku v hodnotě 200Kč. Najděte ochranné prvky. 56

57 Osmisměrka BANKA, BANKOVKA, EURA, HOTOVOST, KLENOTY, KOLEK, KOMODITA, KONTA, KURZ, MINCE, NUMIZMATIK, PENÍZE, PLATIT, TOLAR, TRHY, VALUTY, ZLATO N B T S O V O T O H A U N K K O N T A O A V M E U R A K Y A V K I R L Y H R T A L V E Z Í N E P I L E K O A M B L D U N E M K I A I A O T O L A R N N T T M Y T O C K C A E I O Y K A Č E R B T K 57

58 Řešení Interpretace výsledků Osmisměrka BANKA, BANKOVKA, EURA, HOTOVOST, KLENOTY, KOLEK, KOMODITA, KONTA, KURZ, MINCE, NUMIZMATIK, PENÍZE, PLATIT, TOLAR, TRHY, VALUTY, ZLATO N B T S O V O T O H A U N K K O N T A O A V M E U R A K Y A V K I R L Y H R T A L V E Z Í N E P I L E K O A M B L D U N E M K I A I A O T O L A R N N T T M Y T O C K C A E I O Y K A Č E R B T K TAJENKA: BANKOVKY A MINCE ČR Ochranné prvky 1000Kč 58

59 vzor líc v oběhu od , tisk STC Praha rozměry 158 x 74 mm s tolerancí ± 1,5 mm, šířka kuponu 42 mm hmatová značka pro nevidomé a slabozraké v pravém horním rohu - jeden vodorovný proužek 8 mm tiskové techniky - portrét, texty, hmatová značka pro nevidomé a slabozraké, hodnotové číslo na kuponu, lipový list - tisk z hloubky, ostatní tisk z plochy vzor rub na kuponu grafický symbol pro strojové zpracován,číslování - svisle při levé straně, vodorovně vpravo dole, série označena velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem, pořadové číslo šestimístné, svislé s jednotnou velikostí číslic, vodorovné v řadě vzestupné tiskové techniky - číslování tisk z výšky, ostatní tisk z plochy Nový vzor 1000 Kč bankovky Bankovka roku 2008 Česká národní banka získala od International Association of Currency Affairs - světové asociace odborníků zabývajících se hotovostí - ocenění Bankovka roku Prestižní ocenění obdržela nová tisícikorunová bankovka s inovovanými ochrannými prvky, kterou centrální banka vydala do oběhu v dubnu letošního roku. Považuji toto ocenění za potvrzení toho, že kvalita našich bankovek je nejen po výtvarné stránce, ale i v technické úrovni používaných ochranných prvků na té nejvyšší světové úrovni, uvedl Pavel Řežábek, vrchní ředitel a člen bankovní rady. ČNB cenu obdržela v průběhu Currency Conference 2008, která proběhla v Praze ve dnech 13. až 15. října Toto celosvětové setkání zástupců centrálních bank, výrobců bankovek a dodavatelů materiálů pro jejich výrobu se koná pravidelně jednou za 18 měsíců v různých částech světa. Praha se tak zařadila mezi pořadatelská města, kterými v minulosti byly San Francisco, Monte Carlo, Hongkong, New Orleans, Kapské Město, Sydney, Barcelona, Honolulu, Řím, Montreal a Bangkok. Konference se zúčastnilo více než 500 účastníků z téměř 80 zemí světa. Je to již třetí ocenění, kterého se českým penězům po vzniku samostatné české měny dostalo. Magazín World Coin News udělil cenu Best Trade Coin za rok 1993 tehdy nové padesátikorunové minci a jako Best Gold Coin roku 1999 byla oceněna zlatá mince v nominální hodnotě Kč s motivem výročí založení Nového Města Pražského Karlem IV. 59

60 . Informace Americký dolar - informace zazní ve videoukázce Lidé a peníze Název dolar byl odvozen od názvu Joachims thaler, tj.mince, která se od roku 1519 razila v Jáchymově. Žáci příklad pamětní mince vyhledají sami na internetu nebo v tištěných materiálech. Země EU, které používají euroměnu: Rakousko, Belgie, Kypr, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko, Slovensko, Malta Země, které používají euro a nejsou v EU: San Marino, Vatican město, Monaco, Andorra, Kosovo, Černá Hora Odpověď je v úvodu textu mezi základními pojmy. Požadavky na pomůcky, materiály, informační technika Učitel si připraví plakáty k bankovkám a mincím české a euroměny. Žáci mají přístup k internetu příprava a provedení úkolů bude rychlejší a snazší. Pokud to není možné, vyučující poskytne všechny potřebné texty v tištěné podobě. 60

61 Na úkolech pracují žáci samostatně, případně ve dvojicích. Učitel si vytiskne zadání domácího úkolu osmisměrku a text o vývoji peněz v ČR. Učitel si připraví zařízení k promítnutí videí na téma Peníze a lidé, Jak se vyrábí peníze a Zlatá kilová medaile. Nejlépe dataprojektor nebo DVD přehrávač. Realizace, postupy a metody Zpracované téma umožní prakticky přiblížit žákům problematiku hotovostních peněz. Celá činnost je připravena na minimálně 2 vyučovací hodiny. Je připraven i domácí úkol, který lze samostatně vyhodnotit. Případně může učitel navázat opakovací hodinou, při které žáci interpretují získané vědomosti. V průběhu první hodiny vyučující stručně vysvětlí význam a vývoj peněz. Upozorní žáky na základní funkce peněz. Zopakuje se žáky znalosti z dané problematiky. Vyučující navrhne způsob práce u jednotlivých úkolů možná je samostatná i skupinová práce. Ideální bude práce ve dvojicích. Vyhodnocení proběhne při následné vyučovací hodině, po odevzdání vypracovaných domácích úkolů. První vyučovací hodina bude informativní. Pojmy, videa, přístup na internet. Druhá hodina žáci vypracují tyto úkoly: ochranné prvky bankovky v hodnotě 1000Kč bankovka roku 2008 US dolar Co víte o padělání peněz? Domácí úkol Doma přečíst: Vývoj peněz v ČR Vyluštit osmisměrku. Kolik zemí EU používá euro? Bonus najděte nečlenské země s euroměnou. Najít příklad pamětní mince. Prohlídnout si skutečnou bankovku v hodnotě 200 Kč - najít všechny ochranné prvky. 61

62 Téma: Peněžní gramotnost (Peníze) Nakládání s penězi - Valuty Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: devizy, valuty, kurzovní lístek, konvertibilita měny, vývoj kurzu, revalvace, devalvace měny Cíle a přínosy pro žáky: Žák získá informace o směnárenských operacích. Žák se naučí používat jednoduché výpočty pro případnou směnu CZK za valuty. Žák bude informován o existenci konvertibilních a nekonvertibilních měn. Informace pro žáky směnný kurz cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnové jednotce jiné země kurzovní lístek - soupis kurzů měn nejdůležitějších států k určitému datu bankovní směnárenské operace nákup banka nakupuje cizí měnu prodej - banka prodává cizí měnu kurz střed je určen k zaúčtování bezhotovostních plateb např. úhrady platební kartou valuty - cizí měna v hotovosti devizy - cizí měna v bezhotovostní formě konvertibilita - volná směnitelnost /seznam kódů ISO měn ČNB/ devalvace - oficiální snížení kurzu měny vůči všem ostatním měnám revalvace administrativní zvýšení kurzu vůči ostatním měnám Příklad: Příklady zaměřené na orientaci v kurzovním lístku. Aktuální kurzovní lístek najdete na stránkách ČNB, v denním tisku nebo v blízké směnárně či bance. S kurzovním lístkem ČNB denně pracují odborníci v oboru financí. Vývoj kurzu za sledované období vypovídá o vývoji stavu ekonomiky celé země. 62

63 Kurzovní lístek můžete využít ve chvíli, kdy plánujete dovolenou, potřebujete směnit české koruny za valuty nebo když podnikáte a obchodujete se zahraničními firmami. Vhodný je kurzovní lístek některé z obchodních bank či směnáren. Kurzovní lístek ČNB ze dne 20. března 2009 Země Měna Množství Kód Kurz Pohyb EMU euro 1 EUR 26, USA dolar 1 USD 19, Velká Británie libra 1 GBP 28, Austrálie dolar 1 AUD 13, Brazílie real 1 BRL 8, Bulharsko lev 1 BGN 13, Čína renminbi 1 CNY 2, Dánsko koruna 1 DKK 3, Estonsko koruna 1 EEK 1, Filipíny peso 100 PHP 40, Hongkong dolar 1 HKD 2, Chorvatsko kuna 1 HRK 3, Indie rupie 100 INR 38, Indonesie rupie 1000 IDR 1, Island koruna 100 ISK 17, Japonsko jen 100 JPY 20, Jihoafrická rep. rand 1 ZAR 2, Jižní Korea won 100 KRW 1, Kanada dolar 1 CAD 15, Litva litas 1 LTL 7, Lotyšsko lat 1 LVL 37, Maďarsko forint 100 HUF 8, Malajsie ringgit 1 MYR 5, Mexiko peso 1 MXN 1, MMF SDR 1 XDR 29, Norsko koruna 1 NOK 3, Nový Zéland dolar 1 NZD 10, Polsko zlotý 1 PLN 5, Rumunsko nové leu 1 RON 6, Rusko rubl 100 RUB 58, Singapur dolar 1 SGD 12,

64 Švédsko koruna 1 SEK 2, Švýcarsko frank 1 CHF 17, Thajsko baht 100 THB 55, Turecko nová lira 1 TRY 11, Řádně si pročtěte jednotlivé sloupce tabulky - kurzovního lístku ČNB Sloupek země vlajka, název státu Měna platný název národní měny Měnová jednotka počet jednotek při přepočtení kurzu Mezinárodní kód měny třímístný kód Kurz cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v peněžní jednotce jiné země Pohyb vývoj kurzu nárůst, pokles Úlohy: Najděte výši kurzu uvedených měn vybraných zemí USA, sousední země ČR, Japonsko, Kanada, Velká Británie, Švýcarsko, Švédsko, Čína uveďte název měny, kurz a počet měnových jednotek Najděte tři světové měnové jednotky s nejnižší hodnotou směnného kurzu, při stejné výši měnové jednotky. Najděte tři příklady zemí, které používají jiný počet měnových jednotek než ČR. Účel kurzovního lístku ČNB spočívá především v tom, že stanoví jeden směnný / úřední / kurz. Používají ho podniky k devizovým operacím, pro potřeby účetnictví. Dále se používá pro státní statistiku, v oblasti celnictví a podobně. Je základem pro stanovení kurzů obchodních bank a směnáren. Příklady na orientaci v kurzovním lísku vybrané obchodní banky KB MĚNA STŘED VALUTY DEVIZY kód jednotka ČNB KB nákup prodej nákup prodej AUD 1 13,525 13,535 13,12 13,95 13,152 13,918 BGN 1 13,611 13, ,308 13,934 CAD 1 15,871 15,874 15,34 16,36 15,425 16,323 CHF 1 17,412 17,478 17,05 17,9 17,16 17,796 DKK 1 3,573 3,5754 3,482 3,662 3,5103 3,6405 EUR 1 26,625 26, ,28 26,163 27,117 GBP 1 28,334 28,352 27,66 29,04 27,836 28,868 HUF 100 8,908 8, ,5727 9,1029 JPY ,496 20,466 19,79 21,1 19,887 21,045 NOK 1 3,077 3,0798 3,004 3,155 3,0237 3,1359 PLN 1 5,831 5,8224 5,652 5,992 5,6949 5,9499 RON 1 6,196 6, ,0636 6,349 RUB ,491 58, ,294 59,992 SEK 1 2,408 2,3945 2,335 2,452 2,3516 2,4374 SKK ,379 88, ,

65 Pan Liška odjíždí na týdenní stáž do Velké Británie, po dřívější zkušenosti ví, že bude potřebovat zhruba 500 liber. Pomocí kurzovního lístku KB spočítejte, kolik Kč bude pan Liška pro výměnu na valuty potřebovat. Před odjezdem na poznávací cestu do Japonska si slečna Petřinová potřebuje vyměnit české koruny za Jeny, aby získala platnou tamní měnu a mohla tak nakupovat za hotovost. Vzhledem k místním cenovým poměrům a délce trvání své cesty bude slečna Petřinová potřebovat Jenů jako kapesné na stravování, cestování a drobné nákupy. Podle kurzovního lístku KB spočítejte, kolik Kč budete pro výměnu na valuty potřebovat. Rodina Novákových se vrátila z dovolené ve Francii a valuty, které jim z cesty zbyly, chce vyměnit za české peníze. Podle kurzovního lístku KB spočítejte, kolik korun získají, pokud budou měnit 250 Euro. Interpretace výsledků Řešení příkladů zaměřených na nácvik orientace v kurzovním lístku ČNB Vyučující řešení vyhledá v aktuálním kurzovním lístku. Příklady na orientaci v kurzovním lístku konkrétní obchodní banky Výpočty jsou upraveny podle uvedeného kurzovního lístku KB je nutné kurzy aktualizovat. Příklad pana Lišky Velká Británie. Potřebná částka 500 Liber Směnná jednotka 1 Aktuální kurz 29,04 Kč Vklad VÝPOČET: Kč (Potřebná částka/směnná jednotka)*aktuální kurz = Vklad ( 500 1) 29, 04 = Příklad slečny Petřinové Japonsko. Potřebná částka Jenů Směnná jednotka 100 Aktuální kurz 21,1 Kč Vklad VÝPOČET: Kč (Potřebná částka/směnná jednotka)*aktuální kurz = Vklad ( ) 21,1 = Příklad rodiny Novákových Francie. 65

66 Vklad 250 Euro Směnná jednotka 1 Aktuální kurz 26 Kč Získaná částka VÝPOČET: 6500 Kč (Vklad/Směnná jednotka)*aktuální kurz = Získaná částka ( 250 1) 26 = 6500 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Přístup na internet bude vhodný pro aktualizaci tabulek s kurzy měn, není ale nutný. Postačí aktuální kurzovní lístek vytištěný vyučujícím, kalkulačka. Realizace- postup a metody Zvolené příklady povedou k nácviku orientace při směně valut. Žáci získají přehled o způsobu získání informací při plánování prodeje či nákupu valut. Vyučující připomene význam klíčových pojmů, projde s žáky materiály nutné k práci, především kurzovní lístky a graf o vývoji kurzů EUR a USD vůči CZK. Vše je možné projít za pomoci dataprojektoru. Vhodná je aktualizace kurzů měn. Žáci pracují samostatně. Je možné předložit další varianty příkladů jako domácí úkol. Celý příklad je koncipován na dvě vyučovací hodiny. 66

67 Téma: Peněžní gramotnost (Peníze) Směnka a šek Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: Výstavce je ten, kdo směnku vystavil a sám sebe označil za dlužníka. Remitent je věřitel dlužníka na směnce. Směnečník je ten, kdo má platit cizí směnku. Akceptace směnky je přijetí směnky - směnečník (akceptant) se svým podpisem zavazuje zaplatit směnku v den splatnosti. Domicil je místo např. banka, kde má být směnka zaplacena v den splatnosti. Směnečné ručení aval nebo-li ručitel zvyšuje jistotu splacení směnky. Pokud nezaplatí dlužník, je možné dlužnou částku vymáhat na ručiteli. Indosament je rubopis, což znamená převod práv k směnce na jinou osobu. 67

68 Indosant je ten, kdo převádí směnku. Protest směnky odepření přijetí nebo placení směnky, které je zajištěno veřejná listina sepsanou. Eskont směnky podnik může směnku předložit k eskontu bance před její splatností směnečná pohledávka se tak změní v pohledávku vůči bance za eskontovanou směnku banka posoudí bonitu směnky, uzavře smlouvu a vykoupí ji za nižší částku než je nominální cena Eskont je nákup nebo prodej před splatností směnky a cena směnky je snížena o úrok. Diskont je rozdíl mezi nominální hodnotou směnky a částkou uhrazenou bankou (úroky). Rubopis neboli indosament je převod práv k šeku na jinou osobu. Blankoindosament majitel šeku je podepsán na zadní straně šeku, kdo ho vlastní může si ho nechat proplatit. Vyplněný indosament se říká osobě, které má být šek proplacen. Šekové rukojemství je zaručení zaplacení šeku třetí osobou. Nekrytý šek je v tom v případě, že vystavíme šek, ale nemáme na účtu dostatek peněz. 68

69 Protestování šeku je úřední ověření, že šek byl předložen, ale nebyl proplacen z důvodu nedostatku peněz na účtu. Směnka Směnka je úvěrový cenný papír, sepsaný s přesně stanovenými údaji, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Může sloužit jako: 1. prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru, 2. prostředek placení a ručení, 3. prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti. Výhody směnky vymáhání směnečného dluhu soudem je snazší než soudní vymáhání pohledávky dlužník za směnečný dluh ručí celým svým majetkem, za pohledávku jen fakturou směnka je obchodovatelná - majitel směnky může směnku prodat před datem splatnosti a získat tak peníze věřitel může vymáhat směnečný dluh na vedlejších i hlavních dlužnících směnku je možno eskontovat tj. předložit bance a ta na jejím základě poskytne majiteli směnky eskontní úvěr Náležitosti směnky slovo směnka v textu bezpodmínečný příkaz k zaplacení ( zaplatím nebo zaplaťte ) jméno toho, kdo má platit jméno toho, komu se má platit datum a místo placení, datum a místo vystavení směnky podpis výstavce Druhy směnek Směnka vlastní - zde vystupují 2 osoby - dlužník a věřitel - výstavcem je dlužník např. odběratel nebo ten, kdo si půjčuje určitý obnos, a který se zavazuje k zaplacení částky uvedené na ni. - směnečné prohlášení začíná slovy Za tuto směnku zaplatím Směnka cizí - na této směnce vystupují 3 osoby věřitel, dlužník a třetí osoba - dlužník dává příkaz např. bance, aby za něj zaplatila např. dodavateli 69

70 - směnečné prohlášení začíná slovy Za tuto směnku zaplaťte Vyplnění směnky je nutné věnovat mimořádnou pozornost, protože jakákoliv chyba a směnka se stává neplatnou, tudíž nevymahatelnou např. ExpoTel x Expotel, s. r. o. x spol. s r. o., přesmyčka v IČ nebo nějaké chybějící náležitosti. Zvláštní druhy směnek směnka na vlastní řad jedná se o cizí směnku, kde výstavce sám sebe označil za remitenta, tj. věřitele zastřená směnka vlastní je cizí směnka, kde výstavce sám sebe označil za směnečníka Směnky dle lhůty splatnosti na viděnou směnka, která je splatná okamžitě po předložení lhůtní směnka je splatná za určitou dobu po předložení např. :,,zaplaťte do 10 dnů po předložení datosměnka směnka splatná za určitou dobu po vystavení - např. 3 měsíce po vystavení denní směnka -fixní směnka splatná v den, který je na směnce uveden- např. : Zaplaťte dne Depotní směnka je osobní forma zajištění. - jedná se o finanční směnku, kterou zpravidla jako bianco směnku vystavuje příjemce úvěru ve prospěch banky a uloží tuto směnku u ní jako zajištění úvěru. Bianco směnka má všechny náležitosti, ale není zde uvedena částka a splatnost. Tyto směnky banka neprodává. V případě, že dlužník neplatí, banka doplní částku a předloží ji k proplacení. Pokud dlužník splatí, banka mu směnku vrátí. Směnka jednoznačně potvrzuje bance, že půjčila peníze dlužníkovi. Vymáhání pohledávek podle směnečného práva je jednodušší než vymáhání doplacení úvěru. ŠEKY Šek je cenný papír, kde výstavce šeku dává příkaz bance, aby osobě na šeku uvedené zaplatila částku, na kterou je šek vystavený. Používání šeků se řídí směnečným a šekovním zákonem. Náležitosti šeku označení slovem šek příkaz zaplaťte částku slovy i čísly 70

71 jméno toho, kdo má platit (šekovník přes banku) místo a datum vystavení šeku místo, kde se má platit podpis výstavce šeku Lhůty splatnosti šeku a) do 8 dnů šek je vystavený i splatný v téže zemi b) do 20 dnů šek je vystavený a splatný v různých zemích stejného světadílu c) do 70 dnů šek je vystavený v jiném světadíle, než ve kterém je splatný Použití šeků - výběr v hotovosti - pokladní šek - přímé platby za zboží a služby Rozlišení šeku podle výstavce bankovní výstavcem je banka, za jejich krytí banka ručí, jsou to kvalitní šeky, klient platí částku na šeku bance při vystavení soukromé výstavcem je soukromá osoba mající účet v bance Speciální druhy šeků 1. Cestovní šeky jsou rozšířeny v cestovním ruchu. - byly vystavovány velkými bankami na zaokrouhlené částky - v zahraničí byly propláceny v tuzemské měně, nebo se jimi přímo platilo např. v hotelech 2. Eurošeky - použití je založeno na šecích (EC-KARTY) - záruka pro výběr hotovosti v automatech - používají se v Evropě i Středomoří 3. Money oder - je obdoba šeku - jsou to peněžní poukázky používané v angloamerických zemích 4. Šeky k zúčtování - slouží výhradně pro bezhotovostní platební styk Příklad Příklad 1 1. Co je to směnka? 2. Co je to směnka vlastní? 3. Co je to směnka cizí? 71

72 4. Co je to šek? 5. Jaké náležitosti musí mít šek? 6. Jaké je použití šeků? Příklad 2 1. Co je to depotní směnka? 2. Co je to bianco směnka a kdy se používá? 3. Jaké jsou zvláštní druhy šeků a jaké je jejich využití? 72

73 Řešení: Příklad 1 1. Směnka je úvěrový cenný papír, sepsaný s přesně stanovenými údaji, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. 2. Směnka vlastní - zde vystupují 2 osoby - dlužník a věřitel - výstavcem je dlužník např. odběratel nebo ten, kdo si půjčuje určitý obnos, a který se zavazuje k zaplacení částky uvedené na ni. - směnečné prohlášení začíná slovy Za tuto směnku zaplatím 3. Směnka cizí - na této směnce vystupují 3 osoby věřitel, dlužník a třetí osoba - dlužník dává příkaz např. bance, aby za něj zaplatila např. dodavateli - směnečné prohlášení začíná slovy Za tuto směnku zaplaťte 4. Šek je cenný papír, kde výstavce šeku dává příkaz bance, aby osobě na šeku uvedené zaplatila částku, na kterou je šek vystavený. Používání šeků se řídí směnečným a šekovním zákonem. 5. Náležitosti šeku označení slovem šek příkaz zaplaťte částku slovy i čísly jméno toho, kdo má platit (šekovník přes banku) místo a datum vystavení šeku místo, kde se má platit podpis výstavce šeku 6. Použití šeků - výběr v hotovosti - pokladní šek - přímé platby za zboží a služby Příklad 2 1. Depotní směnka je osobní forma zajištění. - jedná se o finanční směnku, kterou zpravidla jako bianco směnku vystavuje příjemce úvěru ve prospěch banky a uloží tuto směnku u ní jako zajištění úvěru. 73

74 2. Bianco směnka má všechny náležitosti, ale není zde uvedena částka a splatnost. Tyto směnky banka neprodává. V případě, že dlužník neplatí, banka doplní částku a předloží ji k proplacení. Pokud dlužník splatí, banka mu směnku vrátí. Směnka jednoznačně potvrzuje bance, že půjčila peníze dlužníkovi. Vymáhání pohledávek podle směnečného práva je jednodušší než vymáhání doplacení úvěru. 3. Speciální druhy šeků 1. Cestovní šeky jsou rozšířeny v cestovním ruchu. - byly vystavovány velkými bankami na zaokrouhlené částky - v zahraničí byly propláceny v tuzemské měně, nebo se jimi přímo platilo např. v hotelech 2. Eurošeky - použití je založeno na šecích (EC-KARTY) - záruka pro výběr hotovosti v automatech - používají se v Evropě i Středomoří 3. Money oder - je obdoba šeku - jsou to peněžní poukázky používané v angloamerických zemích 4. Šeky k zúčtování - slouží výhradně pro bezhotovostní platební styk Interpretace výsledků: V současné době se směnky využívají hlavně jako zajišťující instrument k půjčkám v bankách či u leasingových společností. Je zapotřebí, aby si každý uvědomil, že podpisem směnky se definitivně zavazuje k platbě částky uvedené na jejím titulu. V případě bianco směnky si každý musí být vědom rizika z toho vyplývajícího. Využití směnek se v poslední době několikanásobně zvýšilo díky jejich využití v bankovnictví. Naproti tomu využití šeků, vzhledem k jejich možnému zneužití, je ve světovém měřítku na ústupu. Šeky byly překonány nástupem bankovních karet. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci potřebují přístup k internetu, aby si samostatně mohli vyhledat internetové stránky, kde jsou zveřejněny legislativně platné formuláře a postupy, které je kvalifikovaně provedou vyplněním vzoru směnky. Realizace postup a metody: Touto prací s internetem naučíme žáky efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. Dále žáky seznámíme s vyhledáváním na internetových stránkách, kde se žáci naučí vyhledávat relevantní informace k danému problému. Touto metodou je naučíme analytickému myšlení a zpracování informací. 74

75 Téma: FG-peněžní (Peníze) Jak se vyznat ve směnkách? Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: směnka, směnka vlastní, cizí, směnečný dlužník (výstavce), směnečný věřitel (majitel), indosament Cíle a přínosy pro žáky: Seznámit žáky s právní úpravou, která řeší problematiku směnek. Seznámit žáky s podstatou směnky, jejími funkcemi, všemi náležitostmi, které musí obsahovat a osvojit si správný způsob jejího vyhotovení. Znát práva a povinnosti směnečných dlužníků a věřitelů, která plynou z jejího vyhotovení, použití a případně z jejího vymáhání. Vysvětlit rozdíly mezi směnkou vlastní a cizí, a uvést případy, ve kterých lze jednotlivé druhy směnek použít. Směnky - jsou upravovány zákonem č.191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový, který řeší problematiku směnek a šeků, - jsou obchodovatelné cenné papíry, kterými se výstavce bezpodmínečně zavazuje, že osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu, popřípadě přikazuje třetí osobě, aby za něj zaplatila osobám uvedeným ve směnkách směnečnou sumu, - jsou často používány podnikateli, bankami či jinými finančními institucemi, ale stejně tak dobře mohou posloužit i běžným občanům. Směnky mají tyto základní funkce: - platební to znamená, že směnky lze použít jako platební prostředek. Majitel může směnku před dobou splatnosti prodat, aby tak získal potřebné peněžní prostředky, tímto směnka nahrazuje hotovost a umožňuje majiteli ji proměnit v peníze. 75

76 - zajišťovací to znamená, že směnka může sloužit k zajištění jiného peněžitého závazku, k uplatnění směnky dochází zpravidla tehdy, když dlužník ve sjednaném termínu nesplní svoji povinnost vůči věřiteli (např. včas nezaplatí za dodané zboží), - tato funkce je využívána především mezi podnikateli. Druhy směnek - směnky rozlišujeme na: - směnky vlastní jedná se o ně jen tehdy, pokud se osoba, která je vystavuje, bezpodmínečně zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu v určitém termínu a na určitém místě, - směnky cizí osoba, která je vystavuje se však nezavazuje peníze zaplatit sama, ale provedení platby přikazuje třetí osobě - tzv. směnečníkovi, (kterým může být např. banka nebo jiný podnikatelský subjekt). - Jejich konkrétní podoba není dána, pokud směnky splní požadavky dané zákonem, jsou platné, ať už jsou napsány na jakémkoli materiálu, který trvale zachycuje písmo, - musí mít tedy písemnou formu vzory, mohou být napsány rukou, strojem nebo mohou být vypsány na předtištěném formuláři, ale v žádném případě na nich nesmí chybět vlastnoruční podpis výstavce směnky. Náležitosti - Platnost směnky, která umožňuje jejímu majiteli uplatnění příslušných práv na uhrazení konkrétní finanční částky, musí obsahovat tyto náležitosti: - označení v textu, že jde o směnku (pouze nadpis směnka nestačí) - bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu, v případě směnky vlastní - bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, v případě směnky cizí - jméno toho, kdo má platit (směnečník, příjemce), v případě směnky cizí - údaj splatnosti: - na viděnou (při předložení) = vistasměnka - na určitý čas po viděné = časová vistasměnka - na určitý čas po vystavení směnky = datosměnka - na určitý den = směnka fixní - údaj místa, kde má být placeno - jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno - datum a místo vystavení směnky (i jen město stačí) - podpis výstavce (adresa není nutnou náležitostí, usnadní však dokazování, kdo je výstavcem) 76

77 Výhody a nevýhody - Jejich výhodou je především to, že směnečné řízení vedené u soudu je pro věřitele výrazně jednodušší a rychlejší než v jiných případech žalobce především není povinen dokazovat vznik závazku na jehož základě byla směnka vystavena (stačí pouze předložení platné směnky) a důkazní břemeno je na žalovaném, - jejich nevýhodou je nesprávné vyhotovení, které může způsobit její neplatnost, neuvážený podpis směnky a nedůsledná obrana proti jejímu vymáhání mohou znamenat vážné potíže. Vymáhání směnky - Jistotu úhrady směnky lze zvýšit tím, že za splnění směnečného závazku se zaručí ještě jiná osoba, tzv. avalista. Svým vlastnoručním podpisem na směnce potvrdí úhradu závazku směnečnou částku, v případě, když tak neučiní směnečný dlužník. Směnečný věřitel také může převést svůj směnečný nárok na jinou osobu rubopisem (indosamentem) na rubu směnky. - Směnečný věřitel nesmí ale odepřít směnečnému dlužníkovi její částečné plnění. Na směnce v tomto případě potvrdí, v jaké výši mu byla částka zaplacena a směnku si ponechá pro uplatnění nároku na nezaplacený zbytek směnečné sumy, odmítnout naopak může zaplacení směnky před termínem její splatnosti. - Svá práva směnečný věřitel uplatní předložením směnky směnečnému dlužníkovi k zaplacení v den její splatnosti nebo ve dvou následujících pracovních dnech, při zaplacení toto potvrdí záznamem přímo na směnce (tzv. kvitanční doložka), odmítne-li však směnečný dlužník směnku proplatit, může směnečný věřitel požadovat její proplacení po avalistovi. - není-li směnka proplacena, nezbude směnečnému věřiteli, než se domáhat svých práv soudně, zákon mu umožňuje obrátit se na soud s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Jako doklad předkládá originál směnky. Jestliže soud shledá, že směnka je pravá, vydává rozhodnutí ve formě směnečného platebního rozkazu. Tento rozkaz ukládá dlužníkovi, aby uhradil stanovenou dlužnou částku v určité lhůtě. Dlužník může proti směnečnému platebnímu rozkazu uplatnit námitky, a to do 3 dnů od doručení rozkazu. Soud pak nařídí jednání, při kterém je buď směnečný platební rozkaz potvrzen nebo zrušen. Výkon pravomocného rozsudku pak lze provést např. exekucí. 77

78 Příklady: 1.) Podnik A dluží za dodávku výrobků podniku B, podnik B nakupuje u podniku C materiál na výrobu daných výrobků. Na úhradu jejich vzájemných závazků bude použita směnka. Vysvětlete, jaký druh směnky použijí a jaké bude obsahovat náležitosti. 2.) Pan Malý se písemně zaručil uhradit prostřednictvím vlastní směnky svůj závazek ve výši Kč ,-- vůči panu Veselému. Vyhotovte vzorovou směnku s předepsanými náležitostmi, podle následujících údajů. Václav Malý, nar. 12. prosince 1985, r.č /2008 trvale bytem Vančurova 25, Plzeň, Karel Veselý, nar. 8. srpna 1984, trvale bytem Hlávkova 33, Plzeň, Místem placení je bydliště pana Malého, datum splatnosti - 1. února 2010, datum a místo vystavení směnky 2. ledna

79 Řešení: 1.) Při vyrovnání vzájemných závazků použije podnik B směnku cizí, dá prostřednictvím ní směnečný příkaz podniku A k úhradě příslušné směnečné částky za dodávku materiálu. Podnik B se tak stává směnečným dlužníkem = výstavcem směnky, podnik B směnečníkem = subjektem, který směnku uhradí a podnik C směnečným věřitelem = majitelem směnky. Náležitosti směnky cizí: - označení v textu, že jde o směnku (pouze nadpis směnka nestačí) - bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, - jméno toho, kdo má platit (směnečník), - údaj splatnosti: a. na viděnou (při předložení) = vistasměnka b. na určitý čas po viděné = časová vistasměnka c. na určitý čas po vystavení směnky = datosměnka d. na určitý den = směnka fixní - údaj místa, kde má být placeno, - jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno, - datum a místo vystavení směnky, - podpis výstavce (adresa není nutnou náležitostí, usnadní však dokazování, kdo je výstavcem) 79

80 2.) S M Ě N K A Za tuto směnku zaplatím panu Karlu Veselému, datum narození 8. srpen 1984, bytem Hlávkova 33, Plzeň, dne 1. února 2010 na adrese Vančurova 25, Plzeň částku Kč ,-- (slovy dvacetpěttisíc korun českých). V Plzni dne 2. ledna 2010 Výstavce: Václav Malý Václav Malý r.č /2008 bytem Vančurova 25, Plzeň Interpretace výsledků V tržním hospodářství směnka představuje nejjednodušší a velice pružný způsob, jak získat potřebný úvěr, případně jak zajistit určitou peněžitou pohledávku. Má všestranné využití nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro běžné občany, kteří chtějí určitým způsobem ochránit své peněžní prostředky. Směnečný a šekový zákon upravuje tuto problematiku tzn. vystavování a přijetí směnek, splácení směnečné sumy apod., ale nejen to, ale najdeme v něm i práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazku (vyplývající z jejího vystavení). Proto je potřeba, když se jednotlivé subjekty, ať podnikatelské nebo ne, rozhodnou pro její využití, dbát na její správné vyhotovení, aby se předešlo zbytečným nesrovnalostem a soudním sporům při vymáhání její splatnosti. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Žáci by při řešení úkolů měli mít přístup k PC, z důvodu využití internetu pro vyhledání znění příslušného zákona, možnosti nahlédnout na vzory, které je možno využít při vystavování směnky. Také pro snadnější nalezení odpovědí na otázky související se zadáním příkladu. V případě, že žáci nebudou mít přístup k PC, pak by měl mít každý žák k dispozici vytištěný směnečný a šekový zákon v platném znění. Realizace - postup a metody V úvodu hodiny žákům objasníme klíčová slova. Seznámíme je s právní úpravou, která oblast směnek upravuje. Vysvětlíme význam i funkce směnky, rozdíly mezi směnkou vlastní a cizí. Objasníme jednotlivé náležitosti, které musí každá směnka obsahovat, aby byla platná. Seznámíme je s právy a povinnostmi směnečných dlužníků a věřitelů, které vyplývají z využívání směnky při jejich vzájemném styku. Vzhledem 80

81 k tomu, že pro správné pochopení problematiky spojené se směnkami, je potřeba vyložit poměrně velké množství teorie, využije se jedna vyučovací hodina pouze na ni. V průběhu příští vyučovací hodiny, po uvedení do tématu v předešlé hodině, žáci nejprve studují zadání příkladů pracují samostatně nebo ve dvojicích. Poté hledají odpovědi na otázky ze zadání příkladů buď prostřednictvím internetu nebo mohou v platném znění příslušného zákonu vyhledat správné odpovědi. Je-li přístup k PC (tedy i internetu), mohou vyhledat předlohy, které jim pomohou vyhotovit vzorovou směnku ze zadání. Zbude-li čas, mohou žáci zkontrolovat společně s vyučujícím správné odpovědi na otázky a náležitosti vyhotovené vzorové směnky. 81

82 Téma: FG peněžní Zajištění návratnosti půjčky nebo úvěru Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: úvěr, půjčka, zajištění úvěrů, zástava, centrální registr úvěrů Cíle a přínosy pro žáky: Určit podstatu problému, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace k jeho řešení. Seznámit žáky s podstatou úvěrů, jejich členěním a různými způsoby jejich zajištění. Seznámit s kritérii pro poskytování úvěrů a náležitostmi úvěrové smlouvy. Uvědomit si význam existence Centrálního registru úvěru. Úvěry Nedostatek volných finančních prostředků je pro ekonomické subjekty v tržní ekonomice běžným jevem, který lze efektivně řešit využitím nástrojů finančního trhu. Ty jsou nabízeny bankami a dalšími finančními institucemi. Pokud chce klient získat u banky úvěr, musí předložit příslušné bance v první řadě písemnou žádost, která zpravidla navazuje na předběžné ústní jednání. V bance se posuzuje: 1.) ÚVĚROVÁ SCHOPNOST (fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby) a) goodwill dobré jméno firmy, pozice na trhu, úroveň řízení apod. b) likvidita schopnost firmy hradit své závazky c) schopnost reprodukce schopnost se dlouhodobě financovat z vlastních zdrojů 2.) PROVĚŘENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE - předložení dokumentů požadovaných příslušnou bankou 3.) ZÁRUKA ZA DLUŽNÍKA 82

83 - písemný doklad o tom, že záruku poskytuje třetí osoba (FO, PO) 4.) ZAJIŠTĚNÍ - jedná se o způsoby, kterými se banky snaží zabezpečit splacení poskytnutých úvěrů, a to s co nejnižším rizikem spojeným s poskytnutím úvěru; také se někdy vymezuje jako právo k osobám nebo věcem, které banka může využít k vyrovnání úvěru tehdy, když dlužník úvěr nesplácí Jsou-li všechny tyto body splněny dochází k vyhotovení a podpisu úvěrové smlouvy mezi bankou a jejím klientem. Úvěrová smlouva - je upravena Obchodním zákoníkem, - jedná se o základní dokument umožňující vznik a trvání úvěrového vztahu mezi klientem a bankou, - její podstatou je závazek banky, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a na druhé straně závazek klienta vrátit poskytnuté peněžní prostředky do určité doby a zaplatit úroky. - základní náležitosti: = určení smluvních stran = výše úvěru a měna = způsob čerpání úvěru, v případě potřeby i jeho účel = doba splatnosti a způsob splácení = výše a způsob určení úrokové sazby = zajištění úvěru - užívají se dva základní druhy: 1.) osobní - za osobní se označují takové způsoby zajištění, při kterých kromě dlužníka za úvěr ručí ještě třetí osoba; ručení třetí osobou ručitel napíše prohlášení, že pokud dlužník nesplatí úvěr, udělá to za něj, bankovní záruka banka se zaváže zaplatit za dlužníka, směnka dlužník vystavuje směnku ve prospěch banky; v případě, že není schopný splatit závazek, je pro banku jednodušší, uspokojit pohledávku uplatněním směnečného práva, 83

84 převzetí dluhu a přistoupení k závazku třetí osoba nastoupí na dlužníkovo místo, u přistoupení k závazku se připojí k dlužníkovi a dále jsou zavázáni společně, dohoda o srážkách ze mzdy- rozšířená především u spotřebitelských úvěrů, ochranná prohlášení dlužníka dlužník se zaváže že nebude během trvání úvěru prodávat (zastavovat) svůj majetek anebo že na první požádání dodá předem smluvené zajištění. 2.) věcná zástavní právo zástavou může být movitá i nemovitá věc; banka se nestává jejím majitelem, pouze z výnosu při prodeji uspokojuje závazek, zadržovací právo věřitel má v držení dlužníkovu věc, má přitom právo na přednostní vyrovnání z jejího soudem nařízeného prodeje, zajišťovací převod práva v praxi nejčastěji využívaný nástroj; majitelem movité věci se stává banka, věc nicméně dále vykazuje, užívá původní majitel. Nedostatek peněžních prostředků Jak na to v případě jednotlivců či domácností? Řešení spočívá v hledání dodatečných prostředků k úhradě splatných závazků. Nesmírně důležité je racionálně posoudit svoji vlastní schopnost splácet veškeré budoucí závazky pramenící z půjčování peněz! Důsledky nesplácení dluhů jsou velké, někdy mohou vést k exekucím, k zabavení majetku, kterým se ručí za poskytnutou půjčku. Možnosti získávání finančních prostředků využívané domácnostmi: Kontokorentní úvěr povolené přečerpání finančních prostředků z běžného účtu, které má formu krátkodobého neúčelového úvěru. Spotřebitelský úvěr půjčka fyzické osobě ve výši obvykle Kč , která může být účelová (určena na úhradu konkrétních sjednaných výdajů) nebo neúčelová, banky často požadují ručení další osobou nebo zástavu věci a ověřují příjmy 84

85 žadatele, jeho schopnost splácet apod. Hypotéční úvěr dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí zpravidla použitý k nákupu nebo výstavbě zastavené nemovitosti. Splátkový prodej zákazník při koupi zaplatí pouze část ceny (akontace), zbytek ceny uhradí v pravidelných splátkách v budoucnosti, majitelem věci se stává obvykle ihned. Jak na to v případě podniků či firem? Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám na financování jejich podnikatelských potřeb. Banky nabízejí poměrně širokou škálu podnikatelských úvěrů. Tyto úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, příjemcem úvěru či účelem, na který je daný úvěr poskytován. Úrokové sazby jsou nejčastěji stanoveny individuálně v závislosti na bonitě (kvalitě) klienta, způsobu zajištění, výši úvěru apod. Kritéria členění podnikatelských úvěrů: 1. Podle příjemce úvěru Úvěry pro FO drobné podnikatele a živnostníky Úvěry pro malé a střední firmy (dle výše ročního obratu) Úvěry pro střední a větší firmy 2. Podle účelu, na který je úvěr určen Kontokorentní úvěry Provozní úvěry Investiční úvěry 3. Podle doby splatnosti úvěru Krátkodobé (do 1 roku) Střednědobé (od 1 roku do 5 let) Dlouhodobé (nad 5 let) 4. Další druhy úvěrů Eskontní úvěr 85

86 Lombardní a hypoteční úvěr Bankovní záruky 2.) Provozní úvěr Je určen k financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu apod. Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a střednědobý, výjimečně i dlouhodobý. K zajištění obvykle není nutná nemovitost a není nutné udávat účel úvěru. Nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka. Investiční úvěr Je určen k financování dlouhodobého majetku jak hmotného, tak i nehmotného. Jeho výše je omezena bonitou klienta, výší investice a způsobem zajištění. Je zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý. Většinou je poskytován jako úvěr účelový. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka nebo ručení třetí osobou. Kontokorentní úvěr Je poskytován k běžnému podnikatelskému účtu, umožňuje čerpání peněžních prostředků do debetní (záporné) hodnoty účtu. Slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako finanční rezerva. Jeho výše se stanovuje dle výše ročního obratu peněz na účtu a bonity klienta (až 1 mil. Kč). Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a často je vázán na podmínku jednou za určené časové období (2 až 6 měsíců) dorovnat finanční prostředky na účtu do kladné hodnoty. Při nižších úvěrových rámcích obvykle není potřeba zajištění, nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka. Pozn. Aval je ručitelem ze směnky. Pokud tedy není směnka jejím akceptantem nebo výstavcem proplacena, může se věřitel domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi. Skutečnost, že je někdo avalem se na směnce pozná tak, že je to na ní napsáno, buď výslovně nebo doložkou "per aval" nebo doložkou "jako rukojmí", případně jinou doložkou stejného významu. 4.) Eskontní úvěr Předmětem eskontního úvěru je směnka. V případě eskontního úvěru jde o odkup směnky bankou či jinou finanční institucí. Směnky vznikají během podnikání jako běžný úvěrový cenný papír, sepsaný v přesně stanovené formě, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Eskontní úvěr vzniká odkoupením směnky klienta bankou před termínem její splatnosti. Směnka se tím převádí na banku a klient za to dostává od banky částku, které se rovná nominální hodnotě směnky snížené o eskontní provizi (tzv. diskont). Tato eskontní provize může zahrnout i rizikovou prémii (dle bonity dlužníka a kvality směnky) a jiné náklady související s eskontováním směnky. Tato provize se platí ke dni proplacení směnky. V době splatnosti banka předkládá směnku k úhradě směnečnému dlužníkovi nebo jiným osobám, které ručí za její splacení. Pokud tento závazek nikdo z nich nesplní, tak v případě eskontování směnky se banka obrací na svého klienta a požaduje splacení eskontního úvěru. I to je důvodem, proč banky neeskontují každou směnku a od každého žadatele. 86

87 Eskontní úvěr je relativně rychlý způsob, jak získat finanční prostředky s poměrně nízkou úrokovou sazbou. Tím, že je zajištěný předmětnou směnkou, nepožaduje klasický zajišťovací prostředek. Nevýhodou je povinnost splatit úvěr v případě, že směnečný dlužník nezaplatí. Lombardní a hypoteční úvěr Lombardní úvěr Je zpravidla krátkodobý, ale někdy může být i střednědobý úvěr, zajištěný movitým majetkem podniku jako jsou cenné papíry, zboží apod. Výše úvěru je limitována tržní cenou zástavy. To může vyvolat problémy zejména při zástavě cenných papírů s vysokou volatilitou (kolísáním kurzu), kdy při poklesu jejich ceny musí klient banky zástavu něčím dorovnat. Použije-li podnik jako zástavu svoje zboží, umístí se toto zboží do veřejného skladu a jsou vydány dvě části skladištního listu. Jednu má banka, druhou klient. Hypoteční úvěr (tzv. podnikatelská hypotéka) Na financování nemovitostí určených k podnikání slouží firmám a podnikatelům tzv. podnikatelské hypotéky. Největší výhodou hypoték oproti ostatním úvěrovým produktům jsou její nízké úrokové sazby díky kvalitnímu zajištění. Ten je nejčastěji zajištěn právě pořizovanou nemovitostí. Naopak nevýhodou je nutnost mít připravenu část vlastních prostředků, protože banky hypotéky pro podnikatele financují zpravidla jen do 70 % odhadní ceny nemovitosti. Bankovní záruky Banka se v bankovní záruce písemně zavazuje, že uspokojí věřitele do výše určité finanční částky, pokud dlužník nesplní určitý závazek nebo pokud nebudou splněny některé smluvní podmínky. Rozlišujeme platební a neplatební záruky. Platební záruky se poskytují např. za zaplacení daňového dokladu (faktury) nebo za zaplacení směnky. Neplatební záruky se poskytují např. za náležité provedení smlouvy nebo předloženou nabídku. Výhodou bankovní záruky pro věřitele je zajištění pro případ platební neschopnosti dlužníka, výhodou pro dlužníka je zlepšení jeho celkového dojmu na obchodní partnery (banka nevydá bankovní záruku nesolventnímu klientovi). Centrální registr úvěrů (CRÚ) - informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob - podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky tohoto registru, - v databázi registru nejsou evidovány spotřebitelské úvěry a hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící a termínované účty), - účastníkem jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působící na území ČR, povinností účastníka je provádění pravidelné měsíční aktualizace databáze, dochází tak ke snižování podílu 87

88 rizikových pohledávek v bankovním sektoru ČR. CCB (Czech Credit Bureau) - CCB > spojení bankovního i nebankovního úvěrového registru - poskytuje pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce klienta, o jeho nesplácení jiných úvěrových produktů apod. prostřednictvím portálu Cribis Otázky: 1.) Uveďte kritéria, která banka posuzuje při žádosti o úvěr. 2.) Uveďte náležitosti úvěrové smlouvy. 3.) Vysvětlete, co znamená zajištění úvěru. 4.) Jaké existují druhy zajištění úvěru? 5.) Jaké druhy úvěrů využívají domácnosti? 6.) Vysvětlete podstatu kontokorentního úvěru a uveďte způsob jeho zajištění. 7.) Uveďte, čím je zajištěn eskontní úvěr a jaké jsou jeho výhody a nevýhody. 8.) Při získávání peněžních prostředků z tzv. podnikatelské hypotéky obdrží klient celých 100 % odhadní ceny nemovitosti? Odpověď zdůvodněte. 9.) Vysvětlete význam Centrálního registru dlužníků. 10.) Jaké informace lze získat prostřednictvím Czech Credit Bureau? 88

89 Řešení: 1.) V bance se posuzuje: 1.) Úvěrová schopnost 2.) Prověření finanční situace žadatele 3.) Záruka za dlužníka 4.) Zajištění 2.) Základní náležitosti úvěrové smlouvy: = určení smluvních stran = výše úvěru a měna = způsob čerpání úvěru, v případě potřeby i jeho účel = doba splatnosti a způsob splácení = výše a způsob určení úrokové sazby = zajištění úvěru 3.) Zajištění - jedná se o způsoby, kterými se banky snaží zabezpečit splacení poskytnutých úvěrů, a to s co nejnižším rizikem spojeným s poskytnutím úvěru; také se někdy vymezuje jako právo k osobám nebo věcem, které banka může využít k vyrovnání úvěru tehdy, když dlužník úvěr nesplácí. 4.) 1.) osobní - za osobní se označují takové způsoby zajištění, při kterých kromě dlužníka za úvěr ručí ještě třetí osoba; např. ručení třetí osobou ručitel napíše prohlášení, že pokud dlužník nesplatí úvěr, udělá to za něj, směnka dlužník vystavuje směnku ve prospěch banky; v případě, že není schopný splatit závazek, je pro banku jednodušší, uspokojit pohledávku uplatněním směnečného práva, dohoda o srážkách ze mzdy- rozšířená především u spotřebitelských úvěrů 2.) věcná např. zástavní právo zástavou může být movitá i nemovitá věc; banka se nestává jejím majitelem, pouze z výnosu při prodeji uspokojuje svůj závazek, 89

90 zajišťovací převod práva v praxi nejčastěji využívaný nástroj; majitelem movité věci se stává banka, věc nicméně dále vykazuje, užívá původní majitel. 5.) Využívané domácnostmi jsou např.: Kontokorentní úvěr povolené přečerpání finančních prostředků z běžného účtu, které má formu krátkodobého neúčelového úvěru. Spotřebitelský úvěr půjčka fyzické osobě ve výši obvykle Kč , která může být účelová (určena na úhradu konkrétních sjednaných výdajů) nebo neúčelová, banky často požadují ručení další osobou nebo zástavu věci a ověřují příjmy žadatele, jeho schopnost splácet apod. Hypotéční úvěr dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí zpravidla použitý k nákupu nebo výstavbě zastavené nemovitosti. Splátkový prodej zákazník při koupi zaplatí pouze část ceny (akontace), zbytek ceny uhradí v pravidelných splátkách v budoucnosti, majitelem věci se stává obvykle ihned. 6.) Je poskytován k běžnému podnikatelskému účtu, umožňuje čerpání peněžních prostředků do debetní (záporné) hodnoty účtu. Slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako finanční rezerva. Při nižších úvěrových rámcích obvykle není potřeba zajištění, nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka. 7.) Je zajištěný směnkou a proto banka nepožaduje jiný zajišťovací prostředek. Výhoda - je to relativně rychlý způsob, jak získat finanční prostředky s poměrně nízkou úrokovou sazbou.nevýhoda - povinnost směnečného věřitele splatit úvěr v případě, že směnečný dlužník nezaplatí. 8.) Ne neobdrží, proto je nutnost mít připravenu část vlastních prostředků, protože banky hypotéky pro podnikatele financují zpravidla jen do 70 % odhadní ceny nemovitosti. 9.) Soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob - podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi bankami a dochází tak ke snižování podílu rizikových pohledávek v bankovním sektoru ČR. 10.) Poskytuje pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce klienta, o jeho nesplácení jiných úvěrových produktů apod. prostřednictvím portálu Cribis. Interpretace výsledků Před využitím služeb banky nebo jiné finanční instituce v podobě půjčky nebo úvěru je důležité racionálně posoudit svoji vlastní schopnost splácet veškeré budoucí závazky pramenící z půjčování peněz! A zároveň zvážit důsledky, které mohou nastat při nesplácení dluhů. Při uzavírání smlouvy o úvěru nebo půjčce u příslušné bankovní nebo jiné finanční instituce, je v zájmu klientů řádně se seznámit se smluvními podmínkami a povinnostmi, které z ní plynou, aby se předešlo vzniku možných problémů nebo sporů. 90

91 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Žáci by při řešení tohoto úkolu měli mít přístup k PC, z důvodu využití internetu pro vyhledávání potřebných informací a pro snadnější nalezení odpovědí na otázky související se zadáním. V případě, že žáci nebudou mít přístup k PC, by každý žák měl mít k dispozici textovou část příkladu. Realizace - postup a metody V úvodu hodiny žákům objasníme klíčová slova a některé pojmy používané v textu příkladu např. viz. poznámka apod. Ve stručnosti je seznámíme s postupem získávání úvěru, s náležitostmi úvěrové smlouvy, jednotlivými druhy úvěrů a způsoby jejich zajištění. Poté žáci samostatně studují zadání příkladů a v textu hledají správné odpovědi na otázky ze zadání příkladu (nemají-li přístup k PC) a nebo prostřednictvím internetu, je-li přístup k PC. Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat odpovědi na otázky, které souvisejí s poskytováním úvěrů a způsoby jejich zajišťování. 91

92 Téma: FG - peněžní (Práva spotřebitele) Poplatky cestovních kanceláří Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: cestovní kancelář, cestovní agentura, cestovní smlouva, poplatky za služby Cíle a přínosy pro žáky Cestovní kancelář Cestovní kancelář, respektive koncesovaná cestovní kancelář je dle zákona jediný oprávněný subjekt, který může kombinovat jednotlivé služby cestovního ruchu (doprava, ubytování, stravování) a vytvářet tak balíčky těchto služeb, běžně známé jako zájezdy. Za poskytování těchto služeb a jejich balíčků následně také odpovídá. Cestovní kancelář v České republice může fungovat podle ustanovení zák. č. 159/99 Sb., 2, odst. 1 pouze na základě koncese (činnost cestovních kanceláří je tedy koncesovaná živnost) vydané příslušným úřadem a musí mít sjednáno pojištění proti úpadku. Zákon 159/99 Sb. stanovil povinnost uzavřít povinné pojištění proti úpadku všem cestovním kancelářím. Zákazníkům tak vzniklo právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: není schopna poskytnout zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky (za předpokladu, že je doprava součástí zájezdu), v případě, že se zájezd neuskutečnil, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti, nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutých služeb. Každá cestovní kancelář je dle zákona povinna sjednat zmíněné pojištění v rozsahu 6, tedy na pojistnou částku alespoň 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, na pojistnou částku minimálně 30 % těchto tržeb v předchozím roce. Cestovní kancelář jako tvůrce kombinací služeb (tedy zájezdů) může být v prodeji na základě vzájemné provizní smlouvy zastoupena cestovní agenturou, nicméně cestovní agentura figuruje pouze jako zprostředkovatel a zájezd má povinnost nabízet a prodávat pouze jménem cestovní kanceláře. Za 92

93 zprostředkování pak cestovní agentura inkasuje provizi, a to dle provizní smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a agenturou. O tuto provizi však není navýšena cena pro koncového zákazníka. Cestovní agentura Cestovní agentura kombinace služeb (tedy zájezdy) nevytváří, pouze zprostředkovává prodej zájezdů jménem jednotlivých cestovních kanceláří. Odpovědnost za poskytované služby a zájezdy je zcela na straně cestovní kanceláře. Cestovní kancelář však (jak již bylo uvedeno) může figurovat i jako cestovní agentura (vlastní-li patřičné živnostenské oprávnění) a může tedy nabízet zájezdy i jiných cestovních kanceláří formou provizního prodeje. Typickým příkladem cestovní kanceláře je například cestovní kancelář Fischer, která nabízí pouze vlastní zájezdy. Typickým příkladem cestovní agentury jsou mnohé internetové cestovní agentury. Každý klient totiž cestovní smlouvu uzavírá vždy s cestovní kanceláří, která daný zájezd pořádá, ať už zájezd kupuje u cestovní kanceláře či agentury, a to pokaždé za totožných podmínek (stejná cena, stejné služby a stejné obchodní podmínky). U cestovních kanceláří může být výhoda ve větší znalosti daného produktu, proto lze očekávat přesnější doplňkové informace (zdaleka to však není pravidlem). Výhodou cestovní agentury je, že na jednom místě shromažďuje nabídky více cestovních kanceláří, což může značně usnadnit hledání vhodného zájezdu. Obecně ale platí předpoklad, že by cestovní kancelář měla být tím subjektem, který připravuje produkt (touroperátorem) a cestovní agentura (retailerem) by měla být kanálem, kterým se produkt dostane mezi koncové zákazníky. (Zdroj: Cestovní smlouva Co musí být ve smlouvě označení smluvních stran, termín zájezdu, údaje o místě pobytu - označení hotelu, způsob a rozsah stravování, doprava, přesný popis hotelu - poloha, kategorie, vybavenost a hlavní znaky (pozor počty hvězdiček si v různých zemích vykládají jinak), cena zájezdu - i rozvrh plateb a výše zálohy. Cestovní smlouva by měla obsahovat i další náležitosti - především výši odstupného, kterou byste museli uhradit, pokud zájezd zrušíte, a způsob, jakým můžete uplatnit své nároky, když cestovní kancelář nedodrží své povinnosti. Pokud vám bude přislíben pokoj s klimatizací, protože,,skoro všechny pokoje mají klimatizaci, trvejte na tom, že tento nárok chcete mít zapsán v cestovní smlouvě. 93

94 Další položkou cestovní smlouvy by měly být služby, za které si připlácíte. Pokud si připlatíte,,all inklusive či za pokoj s výhledem na pláž, můžete svůj nárok vymáhat pouze tehdy, pokud jej budete mít zapsán v cestovní smlouvě. Dalším úskalím cestovní smlouvy je to, že prvním dnem zájezdu je den, kdy nastoupíte cestu, což může být i deset minut před půlnocí, na místo dorazíte brzy ráno, v hotelu vás ubytují kolem druhé hodiny odpoledne a odjezd je stanoven na čtvrt na jednu v noci. Rázem jsou dva dny z vaší dovolené pryč proto je lepší se ptát na počet nocí než na počet dní. Poplatky Cestovní kanceláře a letecké společnosti zveřejňují ceny zájezdů bez poplatků, které dodatečně k této ceně doúčtují. Tato praxe se odehrává v rozporu s předpisy na ochranu spotřebitele, právní úpravou ochrany soutěže i evropskou legislativou. Poplatky jsou míněny tzv. bezpečnostní taxy, palivové příplatky, letištní taxy, povinné pojištění cestovní kanceláře, tzv. místní poplatky nebo bakšišné což je poplatek k uhrazení tzv. bakšiše v arabských zemích. Tím, že jsou tyto poplatky vyčleněny ze základní ceny zájezdu, dojde ke zkreslení ceny v průměru až o 30%. Tohoto jevu využívají české cestovní kanceláře a lákají zákazníky na zkreslenou cenu, která v konečné fázi vyjde dráž, než cena konkurenčních zahraničních kanceláří. České cestovní kanceláře jsou tímto přístupem ojedinělé, protože zahraniční cestovní kanceláře reagovaly na evropskou legislativu a řídí se směrnicí 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy a od devadesátých let uvádějí kompletní ceny zájezdů - bez vyčlenění poplatků. 94

95 Příklad nabídky německé cestovní kanceláře: 95

96 Příklad nabídky české cestovní kanceláře: 96

97 Příklad: 1) Co všechno má obsahovat smlouva s cestovní kanceláří? 2) Nabízí české cestovní kanceláře zájezdy za konečnou cenu? 3) Kolik procent může činit zkreslení ceny neuvedení poplatků u zájezdů? 4) Porušují české cestovní kanceláře nějaké zákony, pokud neuvádějí kompletní cenu zájezdu? 97

98 Řešení: 1. Smlouva s cestovní kanceláří musí obsahovat: označení smluvních stran, termín zájezdu, údaje o místě pobytu - označení hotelu, způsob a rozsah stravování, doprava, přesný popis hotelu - poloha, kategorie, vybavenost a hlavní znaky (pozor počty hvězdiček si v různých zemích vykládají jinak), cena zájezdu - i rozvrh plateb a výše zálohy. Cestovní smlouva by měla obsahovat i další náležitosti - především výši odstupného, kterou byste museli uhradit, pokud zájezd zrušíte, a způsob, jakým můžete uplatnit své nároky, když cestovní kancelář nedodrží své povinnosti. 2. České cestovní kanceláře uvádějí cenu zájezdů bez uvedení poplatků tzv. bezpečnostní taxy, palivové příplatky, letištní taxy, povinné pojištění cestovní kanceláře, tzv. místní poplatky nebo bakšišné což je poplatek k uhrazení tzv. bakšiše v arabských zemích. 3. Zkreslení ceny zájezdu při neuvedení poplatků u zájezdů činí až 30 % z ceny zájezdu. 4. České cestovní kanceláře porušují evropskou legislativu řídící se směrnicí 90/314/EHS o souborných službách pro cesty pobyty a zájezdy již od devadesátých let. Interpretace výsledků: Cestující s cestovními kancelářemi by si měli pozorně přečíst smlouvu s cestovní kanceláří a již před jejím podpisem se zaměřit na cenu zájezdu zkontrolovat si, zda cena zájezdu obsahuje všechny poplatky požadované cestovní kanceláří nebo zda si je cestovní kancelář teprve připočítává k ceně zájezdu. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci potřebují přístup k internetu, aby si samostatně mohli vyhledat další nabídky cestovních kanceláří a porovnat si nabídky českých cestovních kanceláří s nabídkami zahraničních subjektů podnikajících ve stejném odvětví a za stejných podmínek, ale dodržujících evropskou legislativu! Realizace postup a metody: Touto prací s internetem naučíme žáky efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. Dále žáky seznámíme s vyhledáváním na internetových stránkách, kde se žáci naučí srovnávat produkty jednotlivých cestovních kanceláří. Touto metodou je naučíme analytickému myšlení a zpracování informací. 98

99 Finanční gramotnost rozpočtová Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. 99

100 Téma: FG rozpočtová (Finanční produkty) Dlouhodobé zhodnocení volných peněžních prostředků - stavební spoření Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: stavební spoření, státní příspěvek, cílová částka Cíle a přínosy pro žáka: Žáci se naučí zvolit vhodný způsob uložení volných peněžních prostředků na dlouhou dobu a to v případě, že chtějí pravidelně tuto částku zvyšovat (spořit) a to formou stavebního spoření. Žáci jsou schopni posoudit výnosnost stavebního spoření, zhodnotit jejich výhody a nevýhody. Dokážou posoudit dopady změny smlouvy na celkový výnos. Příklad: Rozhodli jste se pravidelně spořit každý měsíc korun po dobu 10 let. Protože se snažíte vyhnout riziku, zvolili jste možnost uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Po prostudování výňatku ze všeobecných podmínek a sazebníku stavební spořitelny XY vypočítejte celkový výnos (částku k výplatě) po 10 letech ukládání finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že si nechcete po skončení spoření brát od stavební spořitelny úvěr, vyberte si nejvýhodnější tarif spoření z hlediska úroků. Smlouvu uzavřete k Určete cílovou částku stavebního spoření - částka se uzavírá na celé desetitisíce korun a její špatné určení vede ke zbytečnému snížení celkového výnosu. Jak by se změnily celkové výnosy, pokud se rozhodnete po 10 letech čerpat úvěr na koupi bytu ve výši korun. Při změně smlouvy se kromě jiných náležitostí mění tarif na tarif Invest s úrokovou sazbou 2 % p. a. Pro výpočet výnosů můžete použít internetovou pomůcku např. výnosy stavebního spoření Výňatek ze Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření spořitelny XY: Předmět smlouvy o stavebním spoření 100

101 Předmětem smlouvy o stavebním spoření (dále jen "smlouva") je závazek účastníka stavebního spoření (dále jen "účastník") spořit dohodnutou částku a jeho nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky") a zákonem o stavebním spoření. Úvěr ze stavebního spoření (dále jen "úvěr") může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb účastníka na území České republiky. Uzavření smlouvy Účastníkem může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky a právnická osoba se sídlem na území České republiky a identifikačním číslem organizace přiděleným příslušným orgánem České republiky V návrhu na uzavření smlouvy je nutno zvolit cílovou částku, tarif a jeho variantu (dále jen "tarifní variantu"), které ovlivňují délku čekací doby na poskytnutí úvěru, výši splátek a dobu splatnosti úvěru. Navrhovatel si může zvolit jednu ze čtyř tarifních variant: Tarif Klasik ve variantě Standardní Rychlé Tarif Invest ve variantě Standardní Rychlé Cílová částka Smlouva se uzavírá na určitou cílovou částku, která zahrnuje budoucí vklady, státní podporu, úroky z nich a případný úvěr. Výše cílové částky se stanoví ve smlouvě v celých tisících a činí nejméně ,- Kč. Uspořená částka se rovná součtu přijatých vkladů, úroků z nich a úroků z připsané zálohy státní podpory, sníženému o úhrady, poplatky a sankce, pokud nebyly uhrazeny samostatně. Úvěr ze stavebního spoření je poskytován do výše rozdílu mezi cílovou částkou na straně jedné, uspořenou částkou a připsanými zálohami státní podpory na straně druhé. Úhrada za uzavření smlouvy Účastník je povinen neprodleně po uzavření smlouvy zaplatit stavební spořitelně úhradu za uzavření smlouvy ve výši 1 % cílové částky, pokud nebude s účastníkem dohodnuto jinak. Do plného zaplacení této úhrady jsou všechny došlé platby zúčtovány na její krytí. 101

102 Pokud účastník úhradu za uzavření smlouvy nezaplatí, je stavební spořitelna oprávněna smlouvu vypovědět po uplynutí 3 měsíců od uzavření smlouvy. Při zvýšení cílové částky se odpovídajícím způsobem zvyšuje i úhrada za uzavření smlouvy. Doplatek úhrady je stavební spořitelna oprávněna inkasovat z účtu účastníka, nebo k pokrytí doplatku zúčtovat došlé platby. Zaplacená úhrada za uzavření smlouvy ani její část se nevrací (například při výpovědi smlouvy, snížení cílové částky apod.). Uspořená částka ze stavebního spoření Měsíční vklad stavebního spoření činí při pravidelném vkládání nejméně 0,5 % cílové částky. Stavební spořitelna může v odůvodněných případech účastníkovi povolit snížení měsíčního vkladu stavebního spoření. Mimořádné vklady jsou přípustné. Vklad se považuje za uhrazený dnem připsání na účet účastníka nebo dnem, kdy byl v hotovosti složen v pokladně stavební spořitelny. Mimořádné vklady jsou přípustné a považují se za jednorázově uhrazené pravidelné vklady. Je-li účastník i se započtením mimořádných vkladů v prodlení s úhradou vkladu po dobu 18 měsíců, má stavební spořitelna právo smlouvu vypovědět. V případě výpovědi se postupuje přiměřeně podle ustanovení článku IX. Vklady účastníků jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Úročení zůstatku na účtu stavebního spoření Zůstatek na účtu stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou: Tarif Klasik - 3 % p.a. Tarif Invest - 2 % p.a. Úroky za kalendářní rok se připisují ve prospěch účtu účastníka ke dni příslušného roku, ke dni výplaty zůstatku a ke dni přidělení cílové částky. Státní podpora Státní podpora přísluší účastníkovi, pokud je jím fyzická osoba, ve výši a za podmínek daných zákonem o stavebním spoření. Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje za všechny účastníky stavební spořitelna u Ministerstva financí vždy po uplynutí kalendářního roku. Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy a končí poskytnutím úvěru (tj. dnem uzavření smlouvy o úvěru, nejdříve však dnem přidělení cílové částky dle části D), nebo vyplacením uspořené částky a státní podpory (má-li účastník na ni nárok), nebo zánikem právnické osoby jako účastníka. Účastník může souběžně v době spoření uzavřít několik smluv o stavebním spoření, z nichž však pouze jedna smí být s nárokem na státní podporu. Výňatek ze sazebníku úhrad stavební spořitelny XY 102

103 Řešení: Výpočet výnosů ze stavebního spoření: Určení cílové částky Cílová částka se skládá z vkladů, státní podpory, úroků z nich a případného úvěru (viz všeobecného podmínky). V našem případě je to tedy: Celkové příspěvky účastníka Výnosy z příspěvků účastníka Celkové státní příspěvky Výnosy ze státních příspěvků 5423 Celkem Úvěr využít nechceme, tzn., že ho nebudeme započítávat do cílové částky. Určení částky k výplatě Z celkových výnosů je třeba odečíst následující částky: Celkové výnosy úhrada za uzavření smlouvy (1 % z cílové částky) poplatek za vedení účtu ( let) Částka k vyplacení Změna výnosů v případě využití úvěru korun Změní se cílová částka ze koruna na korun. To znamená, že zvýší poplatek za uzavření smlouvy o korun. Při této změně smlouvy se musí také změnit tarif na Invest s úrokovou sazbou 2 % p. a. a zaplatit poplatek ve výši 1/3 připsaných úroků, tj korun (1/3 z korun). Celkové výnosy úhrada za uzavření smlouvy (1 % z cílové částky) zvýšení poplatku za uzavření smlouvy poplatek za vedení účtu ( let) poplatek za změnu tarifu (1/3 připsaných úroků) Částka k vyplacení

104 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Celková částka k výplatě při uzavření smlouvy o stavebním spoření podle zadání je korun. V případě, že se účastník stavebního spoření rozhodne ke změně smlouvy, je to obvykle spojeno s náklady, které musí zaplatit. V tomto případě, kdy se majitel účtu stavebního spoření rozhodl využít úvěr, muselo dojít k navýšení cílové částky a tím pádem i ke zvýšení vstupního poplatku a zároveň se změnil i tarif stavebního spoření a účastník přišel o podstatnou část získaných úroků, částka k výplatě je korun. Z tohoto hlediska je změna smlouvy nevýhodná. Před podpisem smlouvy je nutné si tedy dobře rozmyslet její podmínky. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Studenti by měli být vybaveni kalkulačkou a měli by mít přístup k internetu. K výpočtům je možno použít různé internetové kalkulátory, příklady jsou uvedeny přímo v zadání pro studenty. Pro zjednodušení práce je možno při kontrole výsledků využít dataprojektor a výsledky sestavit do přehledné tabulky. Realizace postup a metody: Příklad je určen pro 1 vyučovací hodinu. Za začátku hodiny je nutné zopakovat základní pojmy, principy stavebního spoření připomenout zásady danění úroků. Po společném přečtení zadání dostanou studenti kopie výňatku ze všeobecných podmínek stavební spořitelny XY a sazebníku. Dalších cca 20 minut studenti tyto podmínky studují a samostatně počítají výnos stavebního spoření za pomoci internetové kalkulačky. Ve zbývajícím čase vyučovací hodiny výsledky interpretují a vysvětlují, jak k nim dospěli. Ve zbývajícím čase (nebo za domácí úkol) studenti hledají výhodnější spořicí účet s vyšším výnosem a studují konkrétní podmínky stavebních spořitelen při uzavírání smluv o stavebním spoření. 104

105 Téma: Rozpočtová gramotnost (Hospodaření domácnosti) Hospodaření s osobními aktivy někdy méně, znamená více Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: Domácí příjmy, domácí výdaje, rezerva domácího rozpočtu, čisté příjmy, hrubé příjmy, osobní aktiva, leasing Cíle a přínosy pro žáka: Naučit žáky sestavit reálný rozpočet domácnosti. Rozpoznat jednotlivé osobní příjmy/ zda se jedná o příjmy pevné, kontrolovatelné či jednorázové, a jednotlivé osobní výdaje/ zda se jedná o výdaje pravidelné, nepravidelné nebo jednorázové. Seznámit je s možnostmi ovlivňování osobních příjmů a především osobních výdajů/ nekontrolovatelné výdaje nás mohou přivést do svízelné finanční situace. Naučit žáky využívat osobní aktiva/ majetek, který jsme si pořídili, nám může přinášet další příjmy. NAUČIT ŽÁKA CHOVAT SE PODLE TĚCHTO ZÁSAD: Při sestavování domácího rozpočtu musím vycházet z reálné finanční situace domácnosti. Nepodhodnocovat domácí výdaje. Do příjmů musím započítávat pouze čisté příjmy, to znamená, které skutečně obdržím. Musím mít na zřeteli, hradit nejdříve výdaje, které jsou pevné, jako je nájemné, splátky půjček, spoření apod. Snažím se vytvářet rezervu domácího rozpočtu výše rezervy bude značně individuální. Pokud budu mít dostatečnou rezervu, použiji ji na získání osobních aktiv, která mně budou přinášet další příjmy. Nebudu získanou rezervu okamžitě utrácet! 105

106 PŘÍKLAD: Pan a paní Křečkovi pracují v zaměstnaneckém poměru. To znamená, že mají každý měsíc pravidelný příjem. Jejich měsíční domácí rozpočet je následující. RODINA KŘEČKOVA Domácí rozpočet Osobní příjmy Pravidelné Osobní výdaje Pevné Čistá mzda p. Křečka Nájemné 8000 Čistá mzda p. Křečkové Splátka půjčky 4000 Penzijní připojištění Mezisoučet Mezisoučet Kontrolovatelné Provoz domácnosti 5000 Jídlo 8000 Oblečení 2000 Zábava Celkem Celkem Rezerva domácího rozpočtu: Kč 2 000,-- Informace pro žáky: Při sestavování rozpočtu je nutné rozlišit o jaké příjmy a výdaje se jedná. Jen u některých si můžeme dovolit je ovlivňovat a korigovat vzhledem k aktuální naší finanční situaci. Domácí příjmy jsou pravidelné, mezi něž patří odměny za práci, kterou členové domácnosti vykonávají nebo příjmy z podnikání, pokud někdo z členů rodiny podniká. Někteří nepracují, pak pobírají různé sociální dávky či příspěvky, v případě odchodu do důchodu pobírají starobní důchod. Další skupinou příjmů jsou nepravidelné, se kterými nemůžeme vždy počítat a jejich výše kolísá. Mohou jimi být úroky z vkladů, dividendy a podobně. Poslední skupinou jsou jednorázové, pokud se rozhodneme prodat svůj majetek. Z toho vyplývá, že nejdůležitější jsou pro nás příjmy pravidelné, kterých dosáhneme tím, že si najdeme práci a budeme pracovat. 106

107 Na základě našich příjmů si můžeme dovolit mít určité domácí výdaje. Můžeme utrácet jen tolik peněz, kolik jsme si vydělali. Splácet půjčku další půjčkou je cesta do pekel! Výdaje pevné se obtížně snižují a stále se opakují. Na tyto výdaje bychom měli mít vždy peněžní prostředky. Výdaje kontrolovatelné si více či méně můžeme odepřít. Můžeme ušetřit na zábavě, oblečení, ale už méně na jídle či provozu domácnosti. Na výdaje jednorázové většinou musíme našetřit, protože se jedná o vyšší částky (nákup auta, dovolená) a plánují se dopředu. I tyto výdaje můžeme ovlivňovat. Klikněte zde Domácí rozpočet by měl mít rezervu. Výše této rezervy je značně individuální. Ne vždy se to daří, pak se mluví o rozpočtu napjatém. Obecně se doporučuje trojnásobek až šestinásobek průměrných měsíčních výdajů. Mohou nastat nečekané situace, od rozbité pračky či lednice, až po ztrátu zaměstnání nebo dlouhodobou nemoc. Výhodné je rezervu použít na pořízení osobních aktiv. Za ně se považuje takový majetek, který nám bude přinášet další osobní příjmy. Mohou to být nemovitosti, které nám přinášejí příjmy, finanční aktiva, jako jsou např. akcie, dluhopisy, spořící účty, majetek, který bude získávat na hodnotě (pozemky, umělecká díla) apod. Všechny tyto základní informace vám pomohou vyřešit následující příklad. Vraťme se k rodině Křečkových. Jelikož jim prarodiče přenechali byt 1 + 1, mohli začít uvažovat o nákupu osobního automobilu, po kterém již delší dobu toužili. Manželé začali řešit otázku: Zda byt okamžitě prodat, tak získat potřebné finanční prostředky na nákup auta, či byt dlouhodobě pronajmout a pořídit si automobil na leasing. Cena automobilu je Kč ,-- Byt by mohli okamžitě prodat za Kč ,-- Leasingová splátka by byla Kč 8000,-- měsíčně po dobu 5 let Byt by mohli pronajmout za Kč 8000,-- měsíčně Úkoly: 1. Rozhodněte, co by bylo pro rodinu výhodnější s ohledem na jejich budoucí finanční situaci. Manželé plánují narození dítěte. 2. Pokud se manželé rozhodnou pro nákup auta na leasing a pronájem bytu, 107

108 Sestavte rozpočet domácnosti. Předpokládejme, že již splatili půjčku ve výši Kč 4000,-- měsíčně, jelikož se jim již narodilo dítě, zvýšili se osobní výdaje na provoz domácnosti, jídlo a oblečení o Kč 1000,-- za každou položku, dále vznikly výdaje na provoz auta ve výši Kč 1000,-- měsíčně. Na druhé straně se zvýšili osobní příjmy pana Křečka o Kč 2000,--, manželka je na mateřské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek ve výši Kč 7600,--. náklady na zábavu se snížily o Kč 1000,--. V případě vzniklé rezervy navrhněte jiné způsoby zhodnocení osobních aktiv. Pokud máte přístup na internet, prostudujte níže uvedené informační zdroje

109 ŘEŠENÍ: Výhodnější řešení je pronájem bytu a koupě auta na leasing. Po skončení leasingu rodině stále budou plynout příjmy z pronájmu, které budou moci dále zhodnocovat hospodaření s osobními aktivy. Částka za pronájem bytu Kč 8 000,-- bude použita na leasingové splátky. Rozpočet domácnosti po skončení leasingu: Domácí rozpočet Osobní příjmy Pravidelné Osobní výdaje Pevné Čistá mzda p. Křečka Nájemné 8000 Rodičovský příspěvek 7600 Penzijní připojištění 2000 Pronájem Mezisoučet Mezisoučet Kontrolovatelné Provoz domácnosti 6000 Jídlo 9000 Oblečení 3000 Provoz auta 1000 Zábava Celkem Celkem Rezerva domácího rozpočtu: Kč 5 600,-- Rodina se rozhodla snížit výdaje v položce zábava o Kč 1 000,-- 109

110 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu (úlohy či situace): Nejvýhodnější je pro rodinu je pronájem bytu. Bude mít na leasingové splátky a po skončení leasingu stále příjem za pronájem bytu. Sice vzniknou výdaje na provoz auta, ale z kontrolovatelných výdajů můžeme něco ušetřit, a to tím, že sníží položku zábava, vzhledem k tomu, že se jim narodilo dítě a na zábavu již nebude čas. Vzniklá rezerva rozpočtu by se měla zhodnotit, a to využitím osobních aktiv, jako jsou např. spořící účty, nákup akcií, dluhopisů apod. Možnosti na internetových odkazech. Z toho vidíme, že hospodaření s osobními aktivy je výhodnější, než se majetku okamžitě zbavovat, protože ten už nám nepřinese žádné příjmy. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Každý žák by měl mít kalkulačku Žáci by měli mít přístup k internetu, aby se lépe orientovali v pojmech. Klikněte zde Realizace postup a metody V úvodu hodiny zopakovat klíčová slova, zaměřit se na pojem rozpočet a osobní aktiva. Dále žáci budou samostatně studovat zadání příkladu a vyhledávat na internetu příslušné odkazy k dané tematice. Zhruba 15 minut. Výpočty provedou na tabuli, každý žák sestaví rozpočet na list papíru (sešitu) nebo ho vyhotoví na počítači jako tabulku v EXCELU a ihned se budou interpretovat výsledky. Ve zbývajícím čase se mohou žáci vrátit k internetovým zdrojům a hledat další řešení zadané situace. Možno dát za domácí úkol. 110

111 Téma: Finanční gramotnost rozpočtová (finanční produkty) Pojistné osob - investiční životní pojištění Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: Je logické, že se většina z nás snaží najít způsob, jak zhodnotit své úspory či jak si postupně ukládat a zhodnocovat své nadbytečné peníze. Možností je sice několik, ale v současné situaci je většina připisovaných úroků velmi nízká. Řešením je tedy bezpečné investování, které nám nabízí šanci stávající úrokové míry překročit. Brzdou v podobných úvahách může být obava z vázání našich peněz do investic. Co kdyby se nám něco stalo? V jaké situaci se ocitnou naši blízcí? Existuje ale takový způsob investování, jenž Vám podobné dilema vyřeší. Investiční životní pojištění - je kombinací pojistné ochrany a dlouhodobě výnosných investic - přináší spolu s pojistnou ochranou pro případ úmrtí možnost dlouhodobě výhodných profesionálně spravovaných investic, které si do velké míry řídíte klient sám - je možné určit způsob investování s ohledem na poměr výše výnosu a míry investičního rizika Fond peněžní Prostředky v tomto fondu jsou převážně investovány do termínovaných vkladů u bank, do státních pokladničních poukázek a krátkodobých dluhopisů. Tento způsob investování je téměř bezrizikový a volí jej konzervativní klienti, kteří se spokojí s jistým a stabilním výnosem. Fond dluhopisový Prostředky v tomto fondu jsou investovány především do nákupu kvalitních státních a podnikových dluhopisů. Dluhopisový fond představuje relativně nízkou míru investičního rizika a v průměru lze očekávat výnos vyšší než u fondu peněžního. Fond smíšený Smíšený fond kombinuje investice do termínovaných vkladů, dluhopisů a akcií na českém kapitálovém trhu. Podíl prostředků investovaných do akcií nepřesahuje 50 %. Tento fond volí klienti, kteří jsou v zájmu dosažení 111

112 nejvyššího výnosu ochotni podstoupit i určité investiční riziko. Vyšší nežli u fondu dluhopisového či fondu peněžního. Realizace investiční strategie je prováděna prostřednictvím zahraničních fondů CS. Fond zahraniční Prostředky tohoto fondu jsou investovány do zahraničních akcií z rozvinutých trhů. Portfolio fondu je investováno v USA, Evropě a Japonsku. Zahraniční fond umožňuje dosažení vysokých výnosů, přirozeně za vyššího investičního rizika. V tomto fondu klient také nese částečné kurzové riziko CZK a příslušných měn, v nichž jsou fondy denominovány. Fond realitní Fond je zaměřen na investice do vybraných evropských realitních fondů a využívá dalších kvalitních instrumentů domácího i zahraničního kapitálového trhu s cílem dosáhnout maximálního kapitálového zhodnocení při respektování požadavku na přiměřenou kontrolu rizika investice. Kurzové riziko je eliminováno použitím vhodných zajišťovacích instrumentů. Konzervativní fond Fond je určen většinou právnickým osobám k investování větších finančních prostředků s konzervativní investiční strategií. Převody mezi fondy Klient si může převádět všechny investované prostředky nebo jejich část mezi fondy a tím vytvořit vhodnou investiční strategii, která nejlépe odpovídá očekávanému výnosu a vizím klienta. Částečné odkupy U většiny pojišťoven má klient právo odkoupit v průběhu trvání smlouvy část své investice a smlouva nebude zrušena. Mimořádné vklady Pojišťovny taky umožňují klientům vkládat mimořádné vklady kdykoliv v průběhu trvání smlouvy. Možnosti připojištění Pojistné smlouvy také mohou být rozšířeny sjednáním následujících připojištění: Připojištění pro případ smrti následkem úrazu Připojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu Připojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity 112

113 Vzorový návrh smlouvy : Žena vstupní věk 20 let, pojistná doba 45 let to je do věku 65 let, tím lze uplatnit daňové výhody, připojištěny trvalé následky na Kč, tělesné postižení na Kč, připojištění na vážné nemoci na Kč. Platba bude měsíční. Vzor návrhu smlouvy o pojištění : Žena Pohlaví 1 Datum počátku modelace průběhu pojištění Aktuální věk 20 měsíční Pojistné období 1 Pojistná částka pro případ smrti 100 Maximum 000 Kč Varianta plnění v případě smrti 1 Ne Smlouva s příznakem "VIP"? 0 Hodnota účtu pojistníka k datu počátku modelace (celkem) Kč minimálně Kč maximálně Kč - platné k datu počátku pojištění Datum počátku pojištění Vstupní věk 20 let Pojistná doba (v letech) 45 let Doba placení pojistného (v letech) 45 let Pojistná doba do věku 65 let - platné od data počátku modelace průběhu pojištění Pojištění pro případ dožití nebo smrti Měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti platný k datu počátku modelace 5,46 Minimální měsíční pojistné pro zvolenou pojistnou částku na smrt 500 Minimální pojistné za poj. období pro zvolenou pojistnou částku na smrt 500 Úrazové pojištění osob 1 Riziková skupina 1 Ne Zvýšené riziko Pojistná částka pro případ smrti úrazem Kč 7,00 - trvalých následků Kč 72,00 - tělesného poškození Kč 78,00 Měsíční poplatek pro úrazové pojištění osob celkem 157,00 Pojištění pro případ vážných onemocnění Poj. částka pro případ vážných onemocnění Kč Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ vážných onemocnění platný k datu počátku modelace 19,58 113

114 Rizikové pojištění pro případ pracovní neschopnosti Poj. částka (denní dávka) pro případ pracovní neschopnosti Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ pracovní neschopnosti platný k datu počátku modelace Rizikové pojištění pro případ pobytu v nemocnici Poj. částka (denní dávka) pro případ pobytu v nemocnici Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ pobytu v nemocnici platný k datu počátku modelace Pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu Poj. částka (roční důchod) pro případ plné invalidity Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ plné invalidity platný k datu počátku modelace 2 Kč/de n Kč/de n Kč Měsíční poplatky za pojištění pro případ smrti a riziková pojištění celkem platné k datu počátku modelace činí 182,04 K č Minimální měsíční pojistné za IŽP PERSPEKTIVA 607 Kč Minimální lhůtní pojistné za IŽP PERSPEKTIVA 607 Kč Měsíční pojistné za IŽP PERSPEKTIVA platné od data počátku modelace 610 Pojistné za pojistné období 610 K č K č Mimořádné pojistné - zaplacené k datu počátku modelace 0 Mimořádné pojistné - placené pravidelně během placení pojistného ročně 12 K č Poplatek za správu fondu (management fee) použitý v modelu 0% (Pouze pro ukázku vlivu tohoto poplatku na stav účtu; pro je 0%, standardní výše na českém trhu 1% - 2%) Tabulka: příklad zhodnocení ve fondech : K č Rozložení investice (alokační poměr) Konzervativní Dynamický C-Q Dynamic Conseq Horizont ERSTE-SPARINVEST C-QUADRAT ARTS Conseq Horizont ERSTE-SPARINVEST Dynamický Fond Total Return Dynamic Invest Konzervativní fond Garantovaný fond 0% 0% 20% 50% 30% Očekávané roční zhodnocení (růst investice) 4,00% 6,00% 6,00% 8,00% 2,50% 114

115 Rok Zaplacené pojistné Hodnota účtu Zaplacené pojistné Hodnota účtu Zaplacené pojistné Hodnota účtu Zaplacené pojistné Hodnota účtu Zaplacené pojistné Hodnota účtu

116 Zastoupení fondů v % Cíle a přínosy pro žáka: Přivést žáky k uvědomění, že zhodnocení peněz díky investování fondů je mnohem výnosnější, než ukládání peněz v bankách např. na termínovaných vkladech. Chceme žáky naučit zamýšlet se nad výběrem fondu a naučit je hodnotit rizikovost investic zvoleného fondu. Naučíme žáky vyhledat na internetu makléřské společnosti nebo makléře v okolí, kteří jim nabídnou více pojistných smluv s investičními možnostmi u jednotlivých pojišťoven a upozorníme žáky, že není vhodné navštívit jen jednu pojišťovnu!!! Znovu připomeneme, že v případě životního pojištění, si může pojištěný uplatnit daňové zvýhodnění až Kč ročně viz. př. č. 4. Příklad 1 Pan Novák uzavřel u pojišťovny Šťastný život životní pojištění do 60-ti let svého života s ročním pojištěním Kč. Měsíční mzda pana Nováka činí Kč, uplatňuje si odpočet na 1 dítě a podepsal daňové prohlášení. Vypočtěte měsíční daň pana Nováka, porovnejte jeho roční daně před odpočtem slevy na životní pojištění a po odpočtu slevy na životní pojištění. 116

117 Řešení 1 Výpočet měsíční mzdy: Hrubá mzda Kč Sociální pojištění zaměstnance 25% 5000 Kč Zdravotní pojištění zaměstnance 9% 1800 Kč Superhrubámzda Kč Daň 15 % před slevami 4020 Kč Sleva na dani na poplatníka 2070 Kč Sleva na dani na dítě 890 Kč Daň po slevách 1060 Kč Sociální pojištění zaměstnance 6,5% 1300 Kč Zdravotní pojištění zaměstnance 4,5% 900 Kč Čistá mzda k výplatě Kč = 9120 Kč Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Pan Novák ročně na dani z příjmu uspoří 3600 Kč. Panu Novákovi se určitě více vyplatí, když bude investovat přes životní investiční pojištění. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci potřebují ke zpracování příkladů kalkulačku a přístup k internetu. Realizace postup a metody: Prací s internetem naučíme žáky efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. Žáky seznámíme s vyhledáváním na internetových stránkách a kde se naučí srovnávat produkty jednotlivých pojišťoven. Touto metodou je naučíme analytickému myšlení a zpracování informací. 117

118 Téma: Finanční gramotnost rozpočtová (finanční produkty) Pojištění rodinného domu a domácnosti Obor: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: pojištění majetku, pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti za škodu, podpojištění, nová cena, časová cena, pojistné limity, pojistná událost, výluky, spoluúčast, připojištění Cíle a přínosy pro žáka: Seznámit studenty s pojištěním majetku. Základem je pojištěním bytu či domu, a pojištění domácností a zdůraznění hlavních rozdílů mezi nimi. Jaké jsou základní otázky, které by měly zvažovat při volbě finančních produktů v této oblasti a na co se zaměřit. Ukázat studentům, kde získají potřebné informace a upozornit na nutnost číst pojistné podmínky a pojistné smlouvy aktualizovat. Naučit studenty dodržovat určitá pravidla a zásady při výběru vhodného majetkového pojištění. Na příkladech si studenti vyzkouší jak je důležité vědět proti čemu jsem pojištěn a kdy a jak nahlásit pojistnou událost. Základní informace pro studenty: Majetkové pojištění - Pojištění nemovitosti = zabezpečení nemovitosti určené k bydlení proti živelným pohromám neživelným rizikům vloupání a vandalismus - Pojištění domácnosti = obvykle 2 skupiny rizik, resp. pojistného nebezpečí riziko krádeže a loupeže 118

119 riziko živelné zkázy (požár, výbuch plynu, zemětřesení, záplavy, povodně, pád stromu či letadla atd.) a 3 kategorie pojistné ochrany základní, běžné, standardní pojištění nadstandardní, luxusní pojištění doplňkové připojištění Pojištění nemovitosti se nevztahuje na domácnost. Pokud mám sjednáno pojištění nemovitosti, pak mi pojišťovna neuhradí škodu vzniklou v důsledku záplavy na vybavení bytu. Majetkové pojištění respektive pojištění nemovitosti je jeden z nejstarších typů pojištění, je velmi rozšířen, a proto se setkáváme s velmi širokou nabídkou produktů. Klient má možnost zvolit produkt, který nejlépe splňuje jeho požadavky. Při rozhodování je dobré dodržovat základní kritéria. Kritéria rozhodování: 1. Zjistit co obsahuje základní pojištění a jaké jsou výluky 2. Jaké jsou pojistné limity tzn. jejich výše a způsob náhrady (nová cena, časová cena) 3. Jaká je pověst pojišťovny a její síla, popř. kvalita zajištění, pokud dojde k pojistné události většího rozsahu 4. Jaká je výše pojistného, ovlivňuje rodinné výdaje, ale není nejdůležitějším kritériem Pokud máme předběžně vybranou pojišťovnu a produkt je vhodné před podpisem smlouvy dodržet určitá pravidla, aby pojištění pokrylo všechna rizika a splnilo tak svůj účel. Jak se správně pojistit - pravidla Česká asociace pojišťoven vydala seznam pravidel, doporučení, kterými by se měl klient při sepisování pojistné smlouvy řídit. Pravidlo 1 Rozhodující je kvalita, ne cena Pravidlo 2 Pojistku si sjednejte na míru Zvolte dobře pojistnou částku = zjistěte si hodnotu majetku nebo se poraďte v pojišťovně, kde mají k dispozici tabulky a metodiky jak správně ohodnotit majetek. Rozhodněte se: Nová cena nebo časová cena Vyberte si spoluúčast vyřizování relativně malé škody je časově náročné, za spoluúčast je sleva Pravidlo 3 Věnujte dostatečnou pozornost pojistným podmínkám Zvolte dobře pojistná rizika = přečíst dobře smlouvu, jde o slovíčka. Silný vítr není vichřice. 119

120 Nezapomeňte na pojistné limity Zjistěte si výluky Pravidlo 4 Informujte pojišťovnu o změnách na pojištěném majetku Pravidlo 5 Pozor na podpojištění důležitá je aktualizace smluv Pravidlo 6 Pečlivé uschování pojistné smlouvy a všech dokladů k pojištění po uzavření smlouvy Před uzavřením smlouvy si můžete nabídku několika pojišťoven porovnat na kalkulátorech přes internet Příklad: Příklad 1 Rodina Dvořákova má uzavřenou smlouvu o pojištění rodinného domu a domácnosti. Projděte si smlouvu a pojistné podmínky (Příloha 1 a 2) a odpovězte na následující otázky. a) Jsou z pojištěni vyloučeny škody způsobené povodní nebo záplavou? b) Je u základního pojištění sjednána spoluúčast? Pokud ano, kolik. c) Je součástí pojištění i pojištění odpovědnosti? d) Z pojistných podmínek zjistěte, zda se jedná o pojistnou událost, pokud došlo 1. k poškození střechy při bouřce a silném větru o rychlosti 21 m/s 2. k poškození pračky a vytopení koupelny 3. k rozbití nového skleníku míčem, se kterým si hrály děti Příklad 2 Rodinu postihla pojistná událost Když byli v práci došlo k poškození přívodní tlakové hadičky k umyvadlu a stříkající voda zaplavila koupelnu, voda se přes práh dostala do předsíně a stropem a zdmi do sklepa. Při příchodu z práce už v obou místnostech stálo 30 cm vody a 40cm ve sklepě. a) Jak má rodina postupovat, kdy má pojistnou událost nahlásit. b) Vyplňte formulář hlášení škody z majetkového pojištění (příloha 3) podle vlastní zkušenosti odhadněte škody na majetku. Vybavení koupelny a předsíně je na vás, podle vlastní zkušenosti. (Nápověda - nábytek, pračka, popř. sušička, dlažba, koberce, malba atd.) 120

121 Řešení: Příklad 1 Rodina Dvořákova má uzavřenou smlouvu o pojištění rodinného domu a domácnosti. Projděte si smlouvu a pojistné podmínky a odpovězte na následující otázky. a) Jsou z pojištěni vyloučeny škody způsobené povodní nebo záplavou? b) Je u základního pojištění sjednána spoluúčast? Pokud ano, kolik. c) Je součástí pojištění i pojištění odpovědnosti? d) Z pojistných podmínek zjistěte, zda se jedná o pojistnou událost, pokud došlo 1. k poškození střechy při bouřce a silném větru o rychlosti 21 m/s 2. k poškození pračky a vytopení koupelny 3. k rozbití nového skleníku míčem, se kterým si hrály děti a) Ne. Povodeň a záplava patří mezi živelní nebezpečí a v tom to případě nejsou vyloučeny. (viz smlouva str.1 část D všeobecné údaje o pojištění) b) Ano. Spoluúčast je sjednána u základního pojištění ve výši 1000 korun. (viz část E základní pojištění) c) Ano. Je sjednáno Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti. Obě se spoluúčastí 1000 korun. (viz část F doplňková pojištění) d) 1. Ano, jedná se o pojistnou událost. Silný vítr o rychlosti vyšší než 20,8 m/s je definován jako vichřice. (viz Pojistné podmínky část 4 Závěrečná ustanovení Výklad pojmů) 2. Ano, jedná se o pojistnou událost. Jedná se o základní pojistná nebezpečí. 3. Ano, jedná se o pojistnou událost. Rodina má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody se spoluúčastí 1000 korun. (viz pojistná smlouva část F) 121

122 Příklad 2 Rodinu postihla pojistná událost Když byli v práci došlo k poškození přívodní tlakové hadičky k umyvadlu a stříkající voda zaplavila koupelnu, voda se přes práh dostala do předsíně a stropem a zdmi do sklepa. Při příchodu z práce už v obou místnostech stálo 30 cm vody a 40cm ve sklepě. a) Jak má rodina postupovat, kdy má pojistnou událost nahlásit. b) Vyplňte formulář hlášení škody z majetkového pojištění (příloha 3) podle vlastní zkušenosti odhadněte škody na majetku. Vybavení koupelny a předsíně je na vás, podle vlastní zkušenosti. (Nápověda - nábytek, pračka, popř. sušička, dlažba, koberce, malba atd.) a) Postup při pojistné události: Vypnout hlavní uzávěr vody. Pokud má k dispozici fotoaparát vše nafotit (zdokumentovat) a udělat vše, aby škody byly co nejmenší vytřít a vynosit nábytek a vše co jde a nechat proschnout. Pojistná událost se hlásí ihned. b) Formulář Hlášení škody z majetkového pojištění Interpretace výsledků První příklad učí studenty pracovat s odborným textem, připravuje studenty na pozorné čtení smluv a dalších podmínek tak, aby považovali za samozřejmé vše před podpisem přečíst. Druhý příklad je zaměřen prakticky na přípravu řešení pojistné události. Při řešení první části tohoto příkladu se studenty spíše diskutujeme. V druhá části příkladu studenti uvádí vybavení domácnosti majetkem a jeho finanční ohodnocení. Zde je možno nechat pracovat studenty ve dvojicích. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Studenti nepotřebují k řešení příkladů žádné zvláštní pomůcky. Pracují s přinesenými podklady. Realizace postupy a metody: Na začátku hodiny je vhodné zopakovat základní pojmy, popřípadě vysvětlit pojmy podpojištění, pojištění majetku, nemovitosti, pojištění domácnosti atd. Zdůraznit, že pojištění nemovitosti není totéž co pojištění domácnosti. 122

123 V příkladu 1 je kladen důraz na práci s textem pojistná smlouva, všeobecné podmínky, na pozorné čtení. Studenti mají pochopit, jak je důležité seznámit se s podmínkami před podepsáním smlouvy. Opakují zde základní pojmy. Studentům na jejich zpracování stačí 10-15minut. Příklad 2 je zaměřen na řešení konkrétní pojistné události, studenti si mají uvědomit správný postup při řešení pojistné události a výši pojistné škody. Vyplňují formulář, pro hlášení škody z majetkového pojištění, z vlastním finančním odhadem. Pro kontrolu zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme. 123

124 Téma: Rozpočtová gramotnost (hospodaření domácnosti) Obor vzdělávání: Rozpočet domácnosti rezerva domácího rozpočtu Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, rezerva, možnosti úspory výdajů, možnosti investování uspořených peněžních prostředků Cíle a přínosy pro žáka: Naučit je, tvořit rozpočet jako nedílnou součást hospodaření každé domácnosti. Uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. Určit podstatu problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. Seznámit žáky s možnostmi úspory výdajů: - největší položky v rodinných rozpočtech představují nákupy potravin, většina domácností je na nich schopna ušetřit nezanedbatelné částky. Zkušení nakupující mohou využít rad odborníků a nakupovat s předem stanoveným seznamem a s plným žaludkem. Sledovat výhodné nákupní akce a nechodit na nákupy s dětmi, jejichž požadavkům se v obchodě velmi těžko odolává. Peníze mohou unikat i jinde. Ještě mnohem nenápadněji, např. u poplatků za vedení účtu v bance, telefonního paušálu, příliš drahé pojistky nebo připojení k internetu. Setrvačnost dokáže dlouhodobě obírat rodinný rozpočet o tisíce korun. Pokud budou údaje o příjmech a výdajích vidět hezky "černé na bílém", bude se přeci jen lépe šetřit. 124

125 Rezerva domácího rozpočtu Klíčem k úspěchu pro sestavení správného rozpočtu, je podrobný rozbor celého hospodaření rodiny. Každá domácnost by měla mít naspořenu určitou finanční rezervu. V opačném případě se může potkat s problémy v neočekávaných situacích, kdy bude potřebovat větší sumu peněz. Příjmy domácností mohou být pravidelné, mezi které se řadí odměna za vykonanou práci, kterou jednotliví členové vykonávají (mzda, plat) nebo příjmy plynoucí z podnikání, v případě, když některý člen domácnosti podniká. Ti, kteří nepracují, pobírají různé dávky ze systému sociálního zabezpečení (v případě vzniku nároku pobírají některou formu důchodu). Dalšími příjmy - jsou příjmy nepravidelné, nelze s nimi vždy počítat a jejich výše je různá. Mohou jimi být příjmy z brigád, úroky z vkladů, investic apod. Obdobnou skupinu příjmů tvoří příjmy jednorázové, které můžeme získat např. prodejem vlastního majetku. Sepsáním a součtem všech příjmů se zjistí příjmová stránka rozpočtu, která omezuje výši jeho výdajů. Stejně pečlivě se zapíší také výdaje. Pevné výdaje se obtížně snižují a neustále se opakují. Na tyto výdaje, v podobě výdajů na domácnost, dále nájmu, energií, splátek úvěrů, leasingu, by měly být vždy v rozpočtu rodiny peněžní prostředky. Kontrolovatelné výdaje můžeme v případě potřeby snížit nebo zcela si je odepřít, jde většinou o výdaje na nejrůznější nákupy, zájmy, zábavu. Jednorázové výdaje se většinou plánují dopředu a musí se na ně našetřit, protože se jedná o vyšší částky. Příklad: Manželé Šustrovi žijí společně s babičkou a jedním dítětem v rodinném domě. Oba pracují a zajišťují tak příjmy společné domácnosti, kromě nich lze započítat k měsíčním příjmům domácnosti i část starobního důchodu babičky ve výši jedné poloviny. Celková výše babiččina důchodu je Kč. Dítě půjde od nového školního roku do první třídy základní školy a předpokládané výdaje na vybavení budou činit přibližně Kč. Měsíční příjmy a výdaje jejich domácnosti, které se uskutečnily v předcházejícím sledovaném období. Příjmy: - čistý příjem p. Šustr Kč - čistý příjem pí Šustrová Kč - starobní důchod Kč 125

126 a výdaje: - splátka leasingu 5000 Kč - splátka hypotéky 8000 Kč - nákupy pro domácnost 6000 Kč - oblečení 3000 Kč - telefon 1000 Kč - údržba domu 8000 Kč - mateřská škola 1500 Kč - zábava a kultura 1500 Kč 1.) Sestavte měsíční rozpočet domácnosti Šustrových. 2.) Kolik peněžních prostředků uspoří? 3.) Jak dlouho budou muset Šustrovi vytvářet finanční rezervu při nezměněných příjmech a výdajích, aby mohli uhradit výdaje na školní potřeby jejich dítěte. 126

127 Řešení: 1.) Příjmy Příjem 1 Příjem 2 Příjem 3 Měsíčně: Kč Kč Kč PŘÍJMY CELKEM: Kč Výdaje Splátka hypotéky a leasingu Nákupy pro domácnost Oblečení a boty Telefon Opravy a údržba domu Mateřská školka Zábava a kultura VÝDAJE CELKEM: Měsíčně: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Příjmy Výdaje celkové Výdaje na spotřebu Výdaje na spoření Uspořené prostředky nebo výše dluhu Měsíčně Kč Kč Kč 0 Kč Kč 2.) Rodina Šustrova uspořila za sledované období Kč. 127

128 3.) Při nezměněných příjmech a výdajích budou muset Šustrovi 2 měsíce vytvářet finanční rezervu na nákup školních pomůcek pro jejich dítě. Interpretace výsledků Při sestavování měsíčního rozpočtu domácnosti musíme vzít do úvahy pouze polovinu celkového starobního důchodu babičky, což je 5500 Kč, jinak by bylo počítáno s jinou výší příjmů a došlo by k chybnému závěru při řešení zadaných úkolů. Srovnáním celkových příjmů s celkovými výdaji zjistíme, že rozpočet rodiny je přebytkový, při současném způsobu hospodaření uspoří 7500 Kč. Pomocí této částky vytvoří rodina peněžní rezervu pro výdaje za školní pomůcky pro jejich dítě při zahájení povinné školní docházky za dva měsíce. A to za předpokladu, že nedojde k výraznější změně na straně příjmů a výdajů. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Žáci by při řešení této úlohy měli mít přístup k PC, z důvodů využití kalkulačky rozpočtu domácnosti, která je zpracovaná v programu Excel s automatickými výpočty. Každý žák by měl mít vlastní kalkulačku, při nemožnosti zpracovávat zadání na PC. Výdaje na školu Možnosti snižování nákladů Výdaje na dům Realizace - postup a metody V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a obecný postup při zpracování rozpočtu. Poté žáci zhruba 8 minut samostatně studují zadání příkladu. Rozpočet domácnosti a jeho výpočty mohou žáci vypracovat do sešitu, a to tehdy kdyby neměli přístup k PC. V opačném případě žáci provedou výpočty pomocí kalkulačky rozpočtu a interpretují výsledky viz výše. Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat jiné způsoby snižování výdajů, případně zvyšování příjmů. Nebo s vyučujícím hledat příčiny nehospodárného využívání peněžních prostředků při hospodaření domácností. 128

129 Téma: FG rozpočtová (Finanční produkty) Spoření střednědobé zhodnocení peněz Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: spoření, spořicí účet, termínovaný vklad, vkladní knížka Cíle a přínosy pro žáka: Žák se naučí vybrat nejvýhodnější způsob spoření ve střednědobém horizontu (3 roky), pomocí internetu dokáže spočítat úroky z pravidelně ukládaných peněz. Pozná, jaké úrokové míry jsou běžné na českém bankovním trhu a jak velkou částku po ukončení spoření získá. Na základě svých znalostí vyloučí ze svého rozhodování variantu uložení peněz, kterou nelze při spoření využít. Zhodnotí výnosnost a srovná spoření pomocí spořicích účtů a vkladních knížek. Ví, jak se daní získané úroky (15 % srážková daň). Zadání příkladu: Chcete pravidelně spořit Kč 1 500,-- měsíčně po dobu tří let. Na začátku spoření nemáte k dispozici žádné další finanční prostředky, kromě první úložky 1500,--. Chcete si vybrat produkt s nízkým rizikem a co nejvyšším výnosem. Běžný účet máte vedený u banky C a nechcete jej měnit. Vyberte si nejvýhodnější variantu z následujících možností: Možnost 1 - spořicí účet: Na trhu lze vybírat z následujících variant spořicích účtů: Banka nabízen pouze s BÚ úrok v % p. a. min. vklad zřízení účtu zrušení účtu měsíční výpis připisování úroků Banka A NE 1, zdarma zdarma zdarma měsíční 129

130 Banka B NE 3, zdarma zdarma zdarma měsíční Banka C ANO 1, zdarma zdarma zdarma měsíční Banka D ANO 3, zdarma zdarma 30 roční Banka E ANO 3,00 1 zdarma zdarma zdarma roční Banka F NE 3,00 1 zdarma zdarma zdarma měsíční Banka G ANO 1, zdarma zdarma zdarma roční Banka H NE 3, zdarma zdarma 15 roční Banka I ANO 1, zdarma zdarma zdarma měsíční Banka J ANO 2,00 1 zdarma zdarma zdarma roční Banka K ANO 3,00 1 zdarma zdarma zdarma měsíční Banka L NE 3, zdarma zdarma zdarma měsíční Banka M ANO 1, zdarma zdarma zdarma čtvrtletní Banka N NE 2,70 1 zdarma zdarma 25 měsíční Banka O NE 3,00 1 zdarma zdarma zdarma měsíční Banka P ANO 3, zdarma zdarma zdarma čtvrtletní Banka Q NE 3, zdarma 15 roční Banka R NE 3,10 1 zdarma zdarma zdarma měsíční Banka S NE 3,50 1 zdarma zdarma zdarma roční OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ: Jak by se změnily výnosy, pokud by se roční a čtvrtletní připisování úroků změnilo na měsíční? Vzrostly nebo poklesly by připsané úroky? Zkuste srovnat výsledky u banky S. Možnost 2 termínovaný vklad na 3 roky Banka minimální výše vkladu úroková míra p. a. v % Vklad A ,52 Vklad B ,60 Vklad C ,10 130

131 Vklad D ,50 Vklad E ,54 Vklad F ,70 Vklad G ,70 Zřízení, vedení a zrušení termínovaných vkladů je bez poplatku, výpisy banka nezasílá. Možnost 3 Vkladní knížka Banka min. výše vkladu min. zůstatek Úroková sazba p. a. v % poplatek za vydání výpovědní lhůta poznámka Banka ,35 3 měsíce Banka ,40 3 měsíce Banka ,10 3 měsíce Banka , měsíců Banka ,40 3 měsíce poplatek za zrušení 50,-- Banka ,00 2 měsíce Banka ,25 3 měsíce *) Banka ,80 3 měsíce Banka ,10 12 měsíců poplatek za zrušení 100,-- poplatek za zrušení 100,-- *) vklad je jednorázový, nelze ho zvyšovat a není možný předčasný výběr Pozn.: V současné době je možné založit pouze vkladní knížku na jméno! Vklad se automaticky ruší, pokud nebyla knížka předložena 20 let, výplata vkladu včetně úroků je možná ještě 3 roky pro zrušení. 131

132 Řešení: Možností 2 (termínovaný vklad) se nebudeme vůbec zabývat, protože je pro potřeby spoření nemůžeme vůbec využít. Termínovaný vklad se používá jen pro jednorázový vklad, který nelze ve sjednané lhůtě navyšovat. Po zhodnocení dalších dvou možností je zřejmé, že vkladní knížky mají podstatně nižší úrokové sazby než možnost 1 spořící účet. Jedinou výjimkou je vkladní knížka banky 4 s úrokovou sazbou 4,20 % p. a., ale tu střadatel nemůže využít, protože nesplňuje podmínky počátečního min. vkladu Kč ,--. Budeme tedy vybírat pouze z možnosti 1 spořicí účty: Účty u bank A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, P musíme vyloučit, protože nesplňují naše požadavky (mají příliš vysoké minimální vklady nebo jsou nabízeny jen s BÚ, tem však má již střadatel zřízen a nechce jej měnit). Výpočet úroků při spoření (pravidelném ukládání peněz) je matematicky náročné, doporučuji využít internetovou pomůcku viz kapitola Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie. Výnosy zbývajících účtů: Banka Naspoře ná částka Úrok před zdanění m 15 % daň z úroku Úrok po zdanění Výnos Ostatní poplatky Částka k výplatě Banka F ,92 385, , , ,13 Banka N ,90 346, , , ,71 Banka O ,92 385, , , ,13 Banka Q ,87 413, , , ,49 Banka R ,27 399, , , ,23 Banka S ,05 445, , , ,24 Částka k výplatě se získá jako naspořená částka + úrok po zdanění ostatní poplatky Např. u Banky Q je naspořená částka = , = 55682,49 OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ: Celkové připsané úroky by vzrostly, protože připsané úroky by se dále úročily. Výsledky u banky S: Při ročním připisováním úroků by úroky před zdaněním byly 2972,

133 Při měsíčním připisováním úroků by úroky před zdaněním byly 3015,40. Při měsíčním připisování úroků se celkový úrok před zdaněním zvýší o Kč 43,35; tj. po zdanění o Kč 36,85. Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Na základě výpočtů a znalostí finančním produktů je pro pravidelné spoření nejvýhodnější využít možnosti spořicího účtu, které mají nejlepší podmínky nejvyšší úrokové sazby a minimální poplatky za zřízení, zrušení, vedení účtů a měsíční výpis. Z nabízených možností je tak nejlepší spořicí účet u banky S, kde činí výnos ,24 Kč. Termínované vklady není možné pro spoření využít, protože tento vklad není možné pravidelně zvyšovat. U vkladních knížek jsou dodatečné vklady možné, ale jejich úrokové sazby jsou tak nízké, že nedosahují úrovně spořicích účtů nebo mají stanovené takové podmínky, které neumožňují, aby se střadatel v tomto případě využil (příliš vysoký počáteční vklad). Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Studenti musí být vybaveni kalkulačkou a musí mít přístup k internetu, pro výpočet úroků a naspořené částky lze využít např. tyto internetové stránky: Příklad využití uvedených stránek při výpočtu výnosů ze spořicího účtu u banky F: 133

134 Realizace postupy a metody: Před výběrem nejvhodnější varianty, výpočtem úroků a částky k vyplacení je vhodné zopakovat základní pojmy, především pojem spoření. Zároveň by si studenti měli uvědomit, že úroky ze spoření jsou zdaňovány 15 % srážkovou daní u zdroje, což znamená, že částka k výplatě se o těchto 15 % sníží. Žáci budou potřebovat cca 15 minut na prostudování zadání, pak je možné s nimi probrat jednotlivé možnosti, vyloučit nevhodné, zejména termínovaný vklad, který není pro spoření vhodný, a u vkladních knížek upozornit na velmi nízký úrok. U spořících účtů pak žáci vyberou jen ty, které lze použít podle zadání. Dalších zhruba minut žáci počítají samostatně výnosy, úroky a částku k výplatě, vyberou nejvýhodnější variantu a zkontrolují si správnost výsledků. 134

135 Téma: FG rozpočtová (Finanční produkty) Zákonné pojištění - Výpočet sociálního a zdravotního pojištění Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: Pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění Cíle a přínosy pro žáka: Studenti se na několika jednoduchých příkladech naučí vypočítat výši sociálního a zdravotního pojištění. Na základě výpočtu budou schopni stanovit výši odvodů SZP pro zaměstnance i výši odvodů a celkové mzdové náklady zaměstnavatele. Příklad: Příklad 1 Pan Dvořák je zaměstnán jako správce počítačové sítě, jeho plat je korun. a) Vypočítejte jakou částkou se podílí na sociálním a zdravotním pojištění. b) Vypočítejte kolik za něj odvádí jeho zaměstnavatel. Sazby pojistného jsou uvedeny v tab. 1 Příklad 2 Paní Bílá je zaměstnána jako prodavačka její mzda je korun a) Vypočítejte jakou částkou se podílí na SZP. b) Kolik za ní odvádí zaměstnavatel. Sazby pojistného jsou uvedeny v tab

136 Příklad 3 Pan Veselý a pan Veselovský si založili malou stavební firmu, její právní forma je s.r.o. Zaměstnávají celkem 10 lidí (včetně sebe). Pan Novák, pan Klicpera a pan Podskalský mají mzdu ve výši korun. Paní Nádherná a paní Černá mají mzdu korun. Pan Bílý má mzdu korun. Paní Šťastná má mzdu korun. Pan Smutný má mzdu 9300 korun. Pan Veselý a pan Veselovský si stanovili mzdu na korun. a) Vypočítejte jakou částkou se podílí na SZP zaměstnanci b) Vypočítejte jaké jsou celkové mzdové náklady firmy. Sazby pojistného jsou uvedeny v tab. 1 Tab. 1 Sazby SZP Sazby pojistného platné od Název pojištění Zaměstnanec Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění 6,5 % 25 % 30,6 % důchodové pojištění 6,5 21,5 28 nemocenské pojištění 0 2,3 1,4 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1,2 1,2 Zdravotní pojištění 4,5 % 9 % 13,5 % Pozn. Nemocenské pojištění u OSVČ je dobrovolné 136

137 Řešení: Příklad 1 Pan Dvořák je zaměstnán jako správce počítačové sítě, jeho plat je korun. a) Vypočítejte jakou částkou se podílí na sociálním a zdravotním pojištění. Hrubá mzda pana Dvořáka je korun Sazba sociálního pojištění je 6,5 % a sazba zdravotního pojištění je 4,5 % Výpočet SZP: ,5 SP = ,5 ZP = 100 SP = 1196 ZP = 828 SZP = SP + ZP = SZP = Pan Dvořák se na SZP podílí částkou korun. b) Vypočítejte kolik za něj odvádí jeho zaměstnavatel. Hrubá mzda je korun. Sazba sociálního pojištění je 25 % a sazba zdravotního pojištění je 9 % Výpočet SZP: SP = ZP = 100 SP = 4600 ZP = SZP = SP + ZP = SZP = Zaměstnavatel za něj odvádí 6256 korun Příklad 2 Paní Bílá je zaměstnána jako prodavačka její mzda je korun. a) Vypočítejte jakou částkou se podílí na SZP. Výpočet SZP: ,5 SP = ,5 ZP = 100 SP = 692,25 ZP = 479,

138 SZP = SP + ZP SZP = 1173 = Pozn. Částky SZP se zaokrouhlují na celé Kč směrem nahoru. Paní Bílá se podílí částkou korun. b) Kolik za ní odvádí zaměstnavatel. Výpočet SZP: SP = ZP = 100 SP = 2 662,5 ZP = 958, 5 SZP = SP + ZP = SZP = Zaměstnavatel za ní odvádí částku korun. Příklad 3 Výpočet SZP: Pro zjednodušení jsou zadání i výsledky uvedeny v tabulce (tab. 2) a) Stále používáme vzorec SP = HM 6,5 % nebo rozepisujeme HM 6,5 100 ZP = HM 4,5 % nebo HM 4,5 100 b) Pro výpočet celkových mzdových nákladů firmy vypočítáme nejprve odvody sociálního a zdravotního pojištění za jednotlivé zaměstnance podle již známých vzorců SP = HM 25 % nebo rozepisujeme HM ZP = HM 9 % nebo HM Na závěr sečteme hrubou mzdu a odvody SZP všech zaměstnanců firmy. Tab. 2 Řešení příkladu 3 Zadání příkladu je v tabulce znázorněno černě tzn. jména zaměstnanců, výše jejich hrubé mzdy (HM) a procentní sazby pojistného. Následné řešení potom modře. 138

139 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu První dva příklady výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění pana Dvořáka a paní Bílé, včetně odvodů zaměstnavatele slouží k procvičení základního vzorce. Pozor na změny procentních sazeb. Pan Dvořák odvede celkem 2024 korun, z toho je korun na sociální pojištění a 828 korun na zdravotní pojištění. Jeho zaměstnavatel odvede celkem korun. Paní Bílá odvede korun, z toho 693 korun na SP a 480 korun ZP. Zaměstnavatel odvede 3622 korun. Třetí příklad je souhrnný a studenti vypočítávají i celkové mzdové náklady firmy. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Studenti potřebují pro svou práci kalkulačku. Mohou mít přístup k internetu, kde lze najít sazby pojistného popřípadě kalkulačky pro kontrolu správného výpočtu. Realizace postupy a metody: Na začátku hodiny je dobré zopakovat, popřípadě vysvětlit pojmy sociální a zdravotní pojištění, čeho a koho se týká. Zdůraznit, že sazby pojistného se mění častěji než postup výpočtu. Příklad 1 a 2 jsou jednoduché, slouží k vysvětlení popřípadě zopakování učiva. Studentům na jejich vypočítání stačí 5 minut. U příkladu 2 zdůraznit, že odvody SZP se zaokrouhlují na celá čísla směrem nahoru. Příklad 3 je obsáhlejší, úkolem studentů je určit celkové mzdové náklady firmy. Pro zjednodušení byla vybrána s.r.o., kde je podnikatel zároveň zaměstnancem. Studenti by měli příklad vypočítat do 20 minut. Pro kontrolu je vhodné provést výpočet na tabuli. 139

140 Téma: Finanční gramotnost - rozpočtová Životní a existenční minimum Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: životní, existenční minimum, pomoc v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, společně posuzované osoby, započitatelné příjmy, nezabavitelné minimum Cíle a přínosy pro žáka: Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti životního, existenčního minima a navazující problematiku nezabavitelného minima (souvisejícího s exekučním řízením) a sociálních dávek. Žáci si uvědomí, jak se tato problematika projevuje v běžném životě, v jakých situacích je výše životního a existenčního minima důležitá. Žáci dokážou vypočítat životní, existenční i nezabavitelné minimum pro domácnost a rozlišit, na které sociální dávky má daná domácnost nebo rodina nárok, případně v jaké výši. Základní informace pro žáky: Životní minimum - je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb - jeho výše je stanovena v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, využití je potom upraveno v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi - nezahrnuje náklady na bydlení, tato problematika je řešena v rámci příspěvku na bydlení - výše životního minima (měsíční částka): pro jednotlivce 3126 pro první osobu v domácnosti 2880 pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2600 pro nezaopatřené dítě ve věku 140

141 do 6 let až 15 let až 26 let (nezaopatřené) životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti - POZOR! Z hlediska výpočtu životního minima není důležité členství v rodině, ale příslušnost ke společné domácnosti! - pro výpočet životního minima domácnosti se společně posuzují tyto osoby: rodiče a nezletilé nezaopatřené děti manželé nebo registrovaní partneři rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt - Započitatelné příjmy - s životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob a to: z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné 141

142 - nezapočítávají se: příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek, příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby, náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem, podpory z prostředků nadací a občanských sdružení, stipendií, odměn za darování krve, daňového bonusu, příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob), té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů, dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů, zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa. převzato ze zákona - výše životního minima se zvyšuje (valorizuje) nařízením vlády, pokud náklady na život stoupnou alespoň o 5 % Existenční minimum - bylo zavedeno, aby se lidé snažili vlastními silami získat prostředky pro život a nespoléhali se na sociální dávky - je minimální hranicí peněžních příjmů, se kterou lze přežít - Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. - Existenční minimum je 2020 Kč měsíčně - nelze jej však použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let Využití životního a existenčního minima - výše životního minima se nejčastěji využívá při posuzování nároku občanů na dávky státní sociální podpory, celý systém dávek je přehledně uveden na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - životní minimum se uplatňuje v případech, kdy dávky závisí na výši příjmů, tj. u těchto dávek: přídavek na dítě sociální příplatek příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo se jeho výše využívá při výpočtu výše dávek, např. odměna pěstouna 142

143 - o tyto dávky se žádá na místně příslušném pracovišti úřadu práce - žádost musí být podána na stanovených tiskopisech, které lze také získat na internetu Přídavek na dítě - nárok má každé nezaopatřené dítě od narození do věku 26 let - jeho výše se odvíjí od věku dítěte - nárok má rodina (společně posuzované osoby), pokud její příjem na předchozí kalendářní rok nepřesáhl 2,4 násobek životního minima Výše přídavku na dítě Dítě od 0 do 6 let - přídavek ve výši 500 Kč měsíčně Dítě od 6 do 15 let - přídavek ve výši 610 Kč měsíčně Dítě od 15 do 26 let - přídavek ve výši 700 Kč měsíčně Sociální příplatek - poskytuje se rodinám, které pečují alespoň o 1 nezaopatřené dítě do 26 let - za rodinu se považuje i 1 osoba, která se stará o nezaopatřené dítě - výše se liší podle věku dítěte a také podle toho, jaké příjmy rodina má - nárok má rodina, jejíž příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí nepřesáhl 2,0 násobek životního Výše sociálního příplatku Rodina se 1,0 násobkem životního minima 800 Kč měsíčně na dítě od 0 do 6 let, 980 Kč měsíčně na dítě od 6 do 16 let, Kč měsíčně na dítě od 15 do 26 let Rodina se 1,6 násobkem životního minima 320 Kč měsíčně na dítě od 0 do 6 let, 392 Kč měsíčně od 6 do 15 let, 143

144 450 Kč měsíčně od 15 do 26 let. Příjmy, které se započítávají do čistého peněžního příjmu platí pro přídavky na děti i sociální příplatek Do čistého peněžního příjmu se počítá veškerý peněžní příjem společně posuzovaných osob z: pracovní činnosti (zaměstnanecký poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), samostatného podnikání, kapitálového majetku, důchodu, dávek nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, porodné) příjmu z pronájmu, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci, výživného. Příjmy, které se nezapočítávají do čistého peněžního příjmu Příspěvek na bydlení Doplatek na bydlení Jednorázové sociální dávky Odměna za darování krve Daňový bonus na dítě Příspěvek na péči Dávka sociální péče poskytovaná ze zdravotních důvodů Stipendia Nezabavitelné minimum - v případě, že je dlužníka uvalena exekuce, stanoví zákon částku, která je tzv. nezabavitelná - tato částka se odvíjí od životního minima a normativních nákladů na bydlení, které stanovuje stát - částka se zvyšuje i za každé vyživované dítě a manžela či manželku. - výše minima závisí také na tom, komu dotyčný dluží, pokud je věřitelem stát nebo dlužník neplatí výživné, je částka nezabavitelného minima menší než v případě, že dluží bance nebo podobné instituci - výše nezabavitelné částky: Nezabavitelnou částku na dlužníka (někdy se označuje také slovem povinný) stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3126 Kč a částky normativních nákladů 144

145 na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od do obyvatel, tj Kč, 2/3 se tady budou počítat z částky 7723 (normativní náklady na bydlení se započítávají vždy stejnou částkou bez ohledu na to, v jak veliké obci dlužník žije) Nezabavitelná částka na povinného činí 5148,66 Kč. Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného 5148,66 Kč, tedy 1287,16 Kč. Na manžela /manželku dlužníka se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky (i když má dotyčný svůj vlastní příjem). Na dítě, které manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému z manželů (pokud jsou dlužníky oba). Pokud se exekuce provádí kvůli naplacení výživného, na dítě, v jehož prospěch se exekuce provádí, se nezapočítává žádná nezabavitelná částka. Celkovou nezabavitelnou částku na povinného stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby. Tato částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Pokud se exekuce provádí srážkou ze mzdy, je výpočet částky, která může být sražena velmi komplikovaný, přehledné vysvětlení a příklady lze najít zde. Příklad: Příklad 1 Vypočtěte částku životního minima pro rodinu (žijící ve společné domácnosti). Rodina se skládá z otce, matky, dětí ve věku 5 a 18 let (student) a dvou prarodičů, kteří jsou oba starobní důchodci. Jaká by byla částka existenčního minima pro tuto rodinu? Příklad 2 Proti panu XY, který žije s manželkou a 1 dítětem a k dalšímu dítěti má vyživovací povinnost, byla nařízena exekuce. Jaké je nezabavitelná částka tohoto povinného? Mohla by být exekuce provedena při příjmu 9000 korun čistého? 145

146 Příklad 3 a) Vypočtěte, zda má rodina, která žije ve společné domácnosti, nárok na přídavek na dítě, případně v jaké výši. V rodině jsou 2 rodiče, 1 dítě ve věku 5,5 let, 1 dítě ve věku 8 let. V minulém kalendářním roce měla rodina jako celek příjem z podnikání korun a příjmy ze zaměstnání korun. b) Jak by se změnila situace, pokud by zadání zůstalo stejné jako v předchozím případě, ale v rodině by byl pouze jeden rodič? c) Vypočtěte, zda má rodina, která žije ve společné domácnosti, nárok na přídavek na dítě, případně v jaké výši. V rodině jsou 2 rodiče, 1 dítě ve věku 13 let, 1 dítě ve věku 22 let (student). V minulém kalendářním roce měla rodina jako celek průměrný měsíční příjem korun. d) Vypočtěte, zda má rodina, která žije ve společné domácnosti, nárok na přídavek na dítě, případně v jaké výši. V rodině je 1 rodič, dítě ve věku 1 rok a dítě ve věku 4 roky a 2 prarodiče. V minulém kalendářním roce měla rodina jako celek tyto příjmy: rodičovský příspěvek stipendium studenta důchod příjmy z pronájmu výživné jednorázová soc. dávka Příklad 4 a) Vypočítejte, zda má rodina nárok na sociální příplatek a v jaké výši, pokud měsíční příjem rodiny v předchozím čtvrtletí činil korun a v rodině žijí společně 2 rodiče, 1 dítě ve věku 10 let a 1 dítě ve věku 15 let. b) Vypočítejte, zda má rodina nárok na sociální příplatek a v jaké výši, pokud v rodině žije 1 rodič, 1 dítě ve věku 3 let a 1 dítě ve věku 25 let (student). Průměrné měsíční příjmy rodiny za předchozí čtvrtletí činily: plat

147 příjem z kapitálového majetku 1200 stipendium studenta 800 přídavky na děti 1200 výživné 2500 Testové otázky 1. Životní minimum je: a) minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití b) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb c) částka, která je v případě exekuce nedotknutelná 2. Existenční minimum je: a) minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití b) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb c) částka, která je v případě exekuce nedotknutelná 3. Nezabavitelné minimum je: a) minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití b) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb c) částka, která je v případě exekuce nedotknutelná 4. Životní a existenční minimum: a) zahrnuje nezbytné náklady na bydlení b) nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení c) zahrnuje 50 % nezbytných nákladů na bydlení 5. Jaká je částka existenčního minima: a) 2880 b) 2600 c) 2020 d)

148 6. Patří prarodiče žijící ve společné domácnosti mezi společně posuzované osoby z hlediska stanovení životního minima? a) ano b) ne c) jen v případě, že pobírají starobní nebo invalidní důchod 7. Pokud se některý člen společné domácnosti zdržuje z důvodu studia mimo byt, je považován za společně posuzovanou osobu? a) ano b) ne c) ano, ale jen pouze pokud tráví víkendy a prázdniny doma 8. Vyberte ty příjmy, které se započítávají v případě porovnání s životním minimem: a) plat b) příspěvek na bydlení c) podpora v nezaměstnanosti d) příjem z prodeje nemovitostí e) nemocenské dávky f) stipendia g) příjmy z pronájmu 9. Částky životního minima se: a) zvyšují jedenkrát ročně b) od 1. ledna, pokud to vyhlásí vláda c) od 1. ledna, pokud to vyhlásí Česká správa sociálního zabezpečení 10. Sociální příplatek je poskytován: a) všem rodinám s minimálně 4 členy b) rodičům samoživitelům c) rodinám s dětmi 11. Nárok na příspěvek na dítě má nezajištěná osoba maximálně do věku: a) 25 b) 26 c) Nárok na příspěvek na dítě má rodina, jejíž celkový příjem nepřesahuje: a) 2,4 násobek životního minima b) 2,5 násobek životního minima c) 2,6 násobek životního minima 148

149 13. Výše příspěvku na dítě se odvíjí od: a) věku dítěte b) věku dítěte a příjmu rodiny c) příjmu rodiny 14. Nárok na sociální příplatek má rodina, jejíž celkový příjem nepřesahuje: a) 2,0 násobek životního minima b) 2,4 násobek životního minima c) 2,5 násobek životního minima d) 2,6 násobek životního minima 15. Při posuzování příjmu v případě sociální příplatku se posuzuje příjem za: a) předchozí kalendářní rok b) předchozí kalendářní pololetí c) předchozí kalendářní čtvrtletí 16. Při posuzování příjmu v případě přídavku na dítě se posuzuje příjem za: a) předchozí kalendářní rok b) předchozí kalendářní pololetí c) předchozí kalendářní čtvrtletí 149

150 Řešení: Příklad 1 Výše životního minima: první osoba v domácnosti 2880 další dospělé osoby 3 * 2600 = 7800 dítě 5 let 1600 dítě 18 let 2250 celkem Existenční minimum pro tuto rodinu Existenční minimum lze použít jen pro 2 dospělé osoby (rodiče), pro starobní důchodce ani nezaopatřené děti se použít nedá. 2 dospělé osoby 2* 2020 = prarodiče 2 * = děti celkem Příklad 2 Nezabavitelná částka na dlužníka 5148,66 Částka na manželku a 2 vyživované děti 3 * 1287,16 = 3861,48 Celkem 9010,14 Po zaokrouhlení 9011,00 Při příjmu korun čistého by nešlo dlužníkovi zabavit nic. 150

151 Příklad 3 a) Životní minimum rodiny: 2 rodiče = 5480 dítě 5,5 let 1600 dítě 8 let 1960 celkem ,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * 9040 = MĚSÍČNÍ!!!! Průměrný měsíční příjem za předchozí rok ( )/12 = ,66 Rodina nedosahuje 2,4 násobku životního minima, její přídavky na děti budou ve výši korun ( ). b) Životní minimum rodiny: 1 rodič 2880 dítě 5,5 let 1600 dítě 8 let 1960 celkem ,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * 6440 = MĚSÍČNÍ!!!! Průměrný měsíční příjem za předchozí rok ( )/12 = 11646,66 Rodina nedosahuje 2,4 násobku životního minima, její přídavky na děti budou ve výši 1110 korun ( ). c) Životní minimum rodiny: 2 rodiče =

152 dítě 13 let dítě 22 let celkem ,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * = MĚSÍČNÍ!!!! Průměrný měsíční příjem za předchozí rok Příjem rodiny přesahuje 2,4 násobek životního minima, přídavky na děti nezíská. d) Životní minimum rodiny: 1 rodič prarodiče 2 * 2600 dítě 1 rok 1600 dítě 4 roky 1600 celkem ,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * = MĚSÍČNÍ!!!! Průměrný měsíční příjem za předchozí rok: rodičovský příspěvek důchody příjmy z pronájmu výživné celkem Průměrný měsíční příjem /12 = Rodina nedosahuje 2,4 násobku životního minima, její přídavky na děti budou ve výši 1000 korun (2* 500). 152

153 Příklad 4 a) Životní minimum rodiny: 2 rodiče = 5480 dítě 10 let 1960 dítě 15 let 1960 celkem ,0 násobek životního minima ,6 násobek životního minima Průměrný měsíční příjem za předchozí čtvrtletí Příjem rodiny přesahuje 1,0 násobek životního minima a zároveň nedosahuje 1,6 násobek životního minima, proto má rodina nárok na sociální příplatek ve výši 2 * 392 korun. b) Životní minimum rodiny: 1 rodič 2880 dítě 3 roky 1600 dítě 25 let 2250 celkem ,0 násobek životního minima ,6 násobek životního minima Průměrný měsíční příjem za předchozí čtvrtletí: plat příjem z kapitálového majetku

154 přídavky na děti výživné celkem stipendium se nezapočítává do posuzovaného příjmu Příjem rodiny stanovenou hranici, proto nemá rodina na sociální příplatek nárok. Odpovědi na testové otázky: 1. b 2. a 3. c 4. b 5. c 6. a 7. a 8. a c e g 9. b 10. b c 11. b 12. a 13. a 14. a 15. c 16. a Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: V těchto několika jednoduchých příkladech žáci spočítali životní, existenční i nezabavitelné minimum pro společnou domácnost. Zopakovali si základní pojmy z této oblasti a také dokázali určit, zda mají posuzované domácnosti nárok na přídavky na děti a sociální příplatky. Při řešení museli uplatnit již získané znalosti, zejména tehdy, kdy určovali, které příjmy se započítávají při posuzování příjmů při žádosti o sociální dávky. Příklady jsou koncipovány tak, aby si studenti také uvědomovali, že sociální dávky jsou určeny pouze pro rodiny s nižšími příjmy a že být příjemcem sociálních dávek zároveň znamená mít nízké příjmy. 154

155 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: K tomuto příkladu musí mít žáci kalkulátory. Při vyhledávání informací a výpočtech je možné využít i různé kalkulátory na internetu v tomto případě, je nutné zkontrolovat, zda jsou v nich nastavené aktuální hodnoty, protože některé z nich mohou používat při výpočtech ještě starou výši dávek. Realizace postup a metody: Pokud bude příklad využíván jako celek, je k jeho realizaci potřeba min. 2 vyučovacích hodin. Pokud nemají žáci dostatečné informace o sociálních dávkách, bude potřeba vyčlenit ještě další min. 2 vyučovací hodiny pro toto téma. Jednotlivé příklady lze také využívat samostatně podle toho, jaká jsou momentálně probírána. Některé z nich mohou učitelé využít jako samostatné práce nebo jako domácí úkoly. Před každým řešením příkladu je vhodné zopakovat základní pojmy, případně principy výpočtu. 155

156 Téma: FG rozpočtová (Finanční produkty) Zabezpečení ve stáří Důchodové pojištění x penzijní připojištění Obor: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: důchodové pojištění, penzijní připojištění, státní příspěvek, penze, jednorázové vyrovnání, odbytné, daňové zvýhodnění Cíle a přínosy pro žáka: Seznámit studenty se současným důchodovým systémem v ČR a jaké jsou možnosti zabezpečení života ve stáří. Jaké jsou základní otázky, které by měly zvažovat při volbě finančních produktů. Naučit studenty dodržovat určitá pravidla a zásady při výběru penzijního připojištění. Na příkladech si studenti vyzkouší kolik je třeba spořit, aby si zajistili finanční prostředky pro klidné stáří. Při práci s různými druhy kalkulátorů mají možnost zjistit stav uspořených peněžních prostředků i se započtením inflace. Základní informace pro studenty: Důchodové pojištění a penzijní připojištění není totéž Důchodový systém v ČR se mění. Je součástí reforem, které mají za cíl snížit podíl státu a zapojit soukromý sektor do systému důchodového pojištění. Přetrvává snaha zvýšit podíl jednotlivce na své vlastní finanční situaci ve stáří. V současné době se důchodový systém skládá ze dvou pilířů, ale do budoucna je počítáno se třemi jako ve vyspělých zemích EU. 1.pilíř = základní důchodové pojištění, které je součástí sociálního zabezpečení. Je založené na mezigenerační solidaritě. Tzn. ti co pracují (jsou výdělečně činný) přispívají na současné důchodce. Zde je problémem demografický vývoj, což se řeší zvýšením věku odchodu do důchodu. O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení až na výjimky jako jsou vojáci, policisté, hasiči atd. Tam rozhodují orgány sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. 156

157 Rozlišujeme 5 druhů důchodů: a) starobní b) plný invalidní c) částečný invalidní d) vdovský a vdovecký e) sirotčí a ty se skládají ze 2 složek: Důchod je vyplácen ze státního rozpočtu. 1. základní výměra = pevná částka, která je stejná pro všechny druhy důchodů bez ohledu na dobu pojištění či výše příjmů. 2. procentní výměra. 2. pilíř = dobrovolné doplňkové financování. Sem patří penzijní připojištění se státním příspěvkem a další produkty komerčních pojišťoven jako jsou např. životní pojištění. 3.pilíř = zaměstnavatelské penzijní systémy u nás dosud neexistuje Penzijní připojištění Pokud uvažujeme o penzijním připojištění, tzn. spoření v současnosti, které pomůže zajistit naší finanční situaci ve stáří, tak nás pravděpodobně láká státní příspěvek a daňové výhody. Státní příspěvek poskytuje se podle zákona na každou platbu účastníka a třetí osoby. Třetí osobou nemůže být zaměstnavatel. Výši státního příspěvku lze spočítat z následující tabulky (Tab.1) Tab.1 Pro výpočet výše státního příspěvku Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč 100 až % z částky nad 100 Kč 200 až % z částky nad 200 Kč 300 až % z částky nad 300 Kč 400 až % z částky nad 400 Kč 500 a více 150 Kč Daňová úleva účastník si může od ročního základu daně z příjmu odečíst část vkladů (zaplacených příspěvků), pokud si sám spoří víc jak 6000 ročně. Maximálně lze odečíst korun. Tzn. minimální vklad je 600 a maximální 1500 korun. 157

158 Na druhou stranu kromě penzijních fondů existují i podílové fondy, kde můžeme naše úspory zhodnotit lépe i bez státního příspěvku. Existuje několik základních kategorií fondů, které se od sebe liší investičními cíly, rozložením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos. Základem pro rozhodování je citlivost jednotlivce na míru rizika. Příklad: Příklad 1 Pan Červenka si na penzijní připojištění spoří 1000 korun měsíčně, zaměstnavatel mu přispívá 200 korun. a) Zjistěte, jaká je výše státního příspěvku. b) Vypočítejte kolik si na penzijko za 20 let vloží, kolik mu naspoří zaměstnavatel a kolik stát. c) Použijte internet, najděte kalkulátor a zjistěte kolik naspoří celkem při 4.5% zhodnocení. d) Jaká je jeho daňová úleva. 158

159 Řešení: Příklad 1 Pan Červenka si na penzijní připojištění spoří 1000 korun měsíčně, zaměstnavatel mu přispívá 200 korun. a) Zjistěte, jaká je výše státního příspěvku. b) Vypočítejte kolik si na penzijko za 20 let vloží, kolik mu naspoří zaměstnavatel a kolik stát. c) Použijte internet, najděte kalkulátor a zjistěte kolik naspoří celkem při 4.5% zhodnocení. d) Jaká je jeho daňová úleva. a) Z Tab.1 vyčteme vklad 1000 = 150 korun Výše státního příspěvku je maximální a to 150 korun. b) Za 20 let má pan Červenka na penzijním připojištění: vlastní vklad = = korun vklad zaměaměstntele = = korun státní přříspěvk = = korun Pokud nepočítáme zhodnocení má naspořeno celkem korun. c) Výpočet provedeme přes kalkulačky na internetu např. na nebo a další. 159

160 d) Daňová sleva = 6000 korun Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Studenti musí mít přístup k internetu, kde lze najít odborné informace a kalkulačky pro výpočet zhodnocení penzijního připojištění

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2704.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: příkaz

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb 5SVD2 3. PREZENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

Více

Členění bank, bankovní služby, typy účtů

Členění bank, bankovní služby, typy účtů Členění bank, bankovní služby, typy účtů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy:

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Ekonomika Bezhotovostní platební styk

Ekonomika Bezhotovostní platební styk S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 11. Bezhotovostní platební styk Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Bezhotovostní placení

Bezhotovostní placení Bezhotovostní placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.3 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 09. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Bezhotovostní placení 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více