KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004"

Transkript

1 Přílohu připravila Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA a. s. Česká kancelář pojistitelů Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna a. s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) Generali Pojišťovna a. s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost organizační složka Gothaer Allgemeine Versicherung AG, organizační složka pro Českou republiku Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Komerční pojišťovna, a. s. Kooperativa, pojišťovna, a. s. Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. Pojišťovna Slavia a. s. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) UNIQA pojišťovna, a. s. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 I díky České asociaci pojišťoven se legislativa změnila České pojišťovnictví, které v minulosti reprezentoval pouze jeden státem vlastněný pojišťovací ústav, v uplynulém desetiletí urazilo značný kus cesty. Konkurence s sebou přinesla velmi kvalitní pojistné produkty, pojišťovny výrazně zlepšily své služby a vytvořily prostředí, ze kterého profituje především klient. Společné zájmy pojišťoven, zejména ve vztahu k orgánům státní správy a dalším právním subjektům, reprezentuje Česká asociace pojišťoven (ČAP), která má ve svých řadách 29 členů. Hlavní pozornost asociace v posledním období upřela na legislativní procesy, které se týkaly nových zákonů upravujících oblast pojišťovnictví. Byly tak vytvořeny předpoklady k tomu, aby domácí pojišťovny mohly působit od 1. května 2004 v rámci jednotného pojistného trhu členských států Evropské unie. Příprava všech zákonů vyžadovala velké úsilí, neboť stejně jako v jiných kandidátských zemích musel být i v České republice během krátké doby do pojistného práva převeden rozsáhlý soubor směrnic a dalších právních aktů EU. Česká asociace pojišťoven se přitom aktivně podílela na tvorbě jednotlivých návrhů zákonů. Nešlo jen o právní rozbory k vybraným problémům, ale také o diskuse se zástupci státu a odborné veřejnosti. Díky ČAP proto pojišťovny prosadily celou řadu návrhů směřujících k zpřehlednění a upřesnění projednávaných zákonů. Stav a vyspělost pojistného trhu se dají hodnotit z několika hledisek. Zaměříme-li se na mezinárodně uznávaný ukazatel, kterým je podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v běžných cenách, potom mezi Českou republikou a zeměmi Evropské unie existuje stále značný rozdíl. Předloni tento ukazatel dosáhl v České republice čtyřprocentní výše, zatímco v Evropské unii činil téměř devět procent. Přestože se u nás vloni zvýšil, stále je zřejmé, že tento rozdíl budeme stírat ještě poměrně dlouho. Zatímco v neživotním je úroveň našeho trhu téměř srovnatelná s některými západoevropskými zeměmi, oblast životního skýtá značný potenciál pro rychlý rozvoj. Zájem o životní v České republice sice rok od roku roste, ale jeho objem stále nedosahuje srovnatelné úrovně se zeměmi EU. Tam totiž životní hraje mnohem důležitější roli než neživotní. V České republice se životní podílí na celkovém předepsaném pojistném 39 procenty a neživotní 61 procenty. V zemích EU je přitom poměr životního a neživotního zhruba opačný. Do jednotného pojistného trhu vstupuje domácí pojišťovnictví jako finančně stabilní odvětví, které se dokázalo vyrovnat se záplavami, jež postihly Českou republiku před sedmi a před dvěma lety. Vždyť domácí pojišťovny po událostech v roce 2002 řešily pojistné události v celkovém objemu 36 mld. korun, tedy více než polovinu z celkových ekonomických škod. To je věc ve světě ojedinělá a prozatím také zcela nedoceněná. Od roku 1998 je Česká asociace pojišťoven členem Federace národních asociací pojišťoven 31 evropských zemí (CEA). Její rostoucí roli v této instituci zdůrazňuje akce, která se uskuteční během letošního léta v Praze. V červnu totiž bude hlavní město České republiky hostit výroční zasedání CEA. Mimochodem, podobné vrcholné setkání se v zemi bývalého východního bloku uskuteční vůbec poprvé. I to je důkazem, že se Česká republika již dnes řadí mezi země s rozvinutým pojišťovacím trhem. Ladislav Bartoníček prezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva České pojišťovny Pojistný trh je na Evropu připraven Na druhou stranu všichni dobře víme, kolik je před námi práce, mimo jiné informovat naše klienty, že se nemají čeho bát a že české pojišťovnictví je na Evropu dobře a zodpovědně připraveno. Okamžik vstupu mi též dává možnost bilancovat vývoj a úspěchy pojistného trhu, všech jeho účastníků a v neposlední řadě i České asociace pojišťoven, jíž jsem měl tu čest být po tři funkční období prezidentem. V první řadě bych se rád zmínil o procesu harmonizace českého pojistného práva s legislativou EU, jehož dvě klíčové fáze se uskutečnily v letech 1999 a Považuji za velký úspěch, že vstoupíme do unie bez jakýchkoli nedodělků v oblasti pojistného práva, i když aplikace nových zákonů nebude jednoduchá. Za velké plus považuji zvládnutí transformace zákonného odpovědnosti z provozu vozidla (čili povinného ručení) i to, že se pojišťovny vyrovnaly s následky katastrofálních povodní v roce S tím souvisí i práce asociace, která zajistila pro pojišťovny velmi důležitý nástroj pro oceňování rizika geografický informační systém na určování rizikových zón povodní. V neživotním je náš trh srovnatelný s některými západními zeměmi, životní skýtá značný potenciál pro rychlý rozvoj. Vstup do Evropské unie je bezesporu jedním z nejdůležitějších kroků, které naše země ve své historii uskutečnila. Česká republika je historickou a geografickou součástí vyspělé Evropy, a přistoupení k Evropské unii je tak logickým vyústěním toho, čeho jsme zde za posledních patnáct let dosáhli. Uznání českého pojišťovnictví Co se týče legislativy, je zřejmé, že se po 1. květnu 2004 značná část práce a aktivit v této oblasti bude odehrávat již na bruselské či pařížské půdě. Dobrou zprávou a prestižním oceněním českého pojišťovnictví by mělo být členství našeho zástupce v nejvyšším orgánu CEA (Federace národních asociací pojišťoven z 31 evropských zemí), kam jsem nominován jako jediný z nových členských států EU. Není to jen vyznamenání pro český pojistný trh, ale také možnost sledovat dění z první ruky a příležitost spolupodílet se na formulování a ovlivňování dalších směrů vývoje tohoto významného odvětví evropského finančního sektoru. Klienti mohou jen vydělat Zamysleme se trochu konkrétněji nad tím, co čeká pojišťovny a jejich klienty v souvislosti se vstupem do unie. A těch změn je celá řada. Zejména naše pojišťovny mohou od května působit v EU na základě svobody poskytování služeb, stejně tak zahraniční pojišťovny v ČR. Dále se zpřísňují požadavky na solventnost pojišťoven, rozšiřuje se působnost státního dozoru (např. dozor nad pojišťovacími skupinami) a, což je pro klienty obzvláště důležité, celá legislativa směřuje k posílení ochrany spotřebitele. Uveďme jeden příklad za všechny: Pojistiteli hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun, jestliže provozuje povinné ručení a nesplní povinnost prošetřit bez zbytečného odkladu pojistnou událost. Šetření musí ukončit ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu byla událost oznámena, a sdělit poškozenému výši plnění nebo důvody zamítnutí či snížení uplatněných nároků. Tímto způsobem je implementována příslušná směrnice EU. K tomu přičtěme snadný přístup do odvětví pro zahraniční firmy, vyšší ochranu spotřebitele tedy faktory, které zvýší konkurenci: na jednotném evropském trhu tak budou úspěšné pouze firmy, které dokážou nejlépe vyhovět potřebám zákazníků. A to je jistě správný směr, na němž mohou klienti jen vydělat. V nabídce nejsou výrazné rozdíly Co se týče nabídky produktů, v zásadě nevidím výrazné rozdíly mezi námi a vyspělou Evropou. Zřejmě by bylo možné vystopovat odlišnosti ve využití IT či v řízení pojišťoven, ale převážná část firem působících v ČR na tomto trhu evropské trendy sleduje. Nehledě na to, že drtivá většina z nich má za vlastníky velké evropské či světové pojišťovací a finanční skupiny. Co bychom však ještě měli změnit a co je příležitostí pro všechny pojišťovny? Především vylepšit image pojišťovnictví, vysvětlit lidem jeho funkci a učinit je co do objemu stejně významné, jako je právě v původních zemích unie. A to zejména v oblasti životního. Vladimír Mráz viceprezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva pojišťovny Kooperativa Z OBSAHU: Pojišťovna poskytuje kompletní přizpůsobitelné pro jednotlivce, rodiny, podnikatele, živnostníky a střední i velké firmy. str. 1 a 6 Tradiční česká pojišťovna s nabídkou jak majetkového, tak životního pro soukromé osoby i podnikatele. str. 1 a 3 Klienti jsou ve svých požadavcích stále náročnější. K uspokojení všech jejich potřeb vznikl program GENERALI Life a GENERALI Life Plus. str. 2 Životní DYNAMIK se během jednoho roku svého prodeje stalo nejoblíbenějším finančním produktem. str. 2 a 4 Strategický program investičního životního dosáhl v loňském roce zhodnocení ve výši 23,8 %. str. 2 Banko optimálně spojuje výhodné a bezpečné spoření s možností závažných životních rizik. str. 3 Společnost poskytuje kvalitní služby za velmi příznivé ceny. To se rovněž odráží ve vysoké dynamice růstu pojišťovny. str. 4 Tucet rad, jak k přistupovat, aby důvěra mezi klientem a pojišťovnou nebyla ani nedorozuměním či nepochopením narušena. str. 4 Součástí nově sjednaného havarijního, povinného ručení a cestovního se staly asistenční služby od AXA ASSISTANCE CZ. str. 5 Vzhledem k rostoucímu zájmu o investiční životní zahájila pojišťovna prodej tohoto produktu pod názvem FINANCE LIFE. str. 5 Bezpečně investovat a navíc získat mezinárodní kreditní kartu lze i díky investičnímu životnímu. str. 6 Je to jako botičky do sucha i do vodičky Horizont je vlastně takové spoření na lepší i na horší časy. Zajistí finanční oporu Vám i Vaší rodině pro případ nepředvídatelných událostí a navíc ještě zhodnocuje Vaše volné finanční prostředky. Platby pojistného Vám totiž mohou snížit daňový základ až o Kč ročně a po skončení pojistného období máte vložené prostředky zpět, navíc zhodnocené o solidní výnos. Tak si dál užívejte své každodenní drobné starosti. Na ty velké je tu naše kapitálové životní. HORIZONT Ocenění v soutěži finančních produktů

2 STRANA 2 Generali Pojišťovna Když life neznamená jenom život Tak jak v životě zažíváme mnoho malých a velkých událostí, je mnohotvárné i životní pojišťovny Generali GENERALI Life. Když se člověk rozhoduje, jak naloží se svými finančními prostředky, má řadu možností: utratit je, ponechat za nízké úroky v bance, schovávat do polštáře nebo s nimi pracovat a zhodnocovat je. Dávat jim další, nejen finanční rozměr. Abychom byli přesnější, nechat s nimi pracovat skutečné odborníky. Protože tu třetí cestu volí stále více lidí, připravila pro ně pojišťovna Generali progresivní produkt životní GENERALI Life. Klient má stále vyšší nároky Mohlo by se zdát, že díky široké paletě svých produktů patří pojišťovna Generali k těm pojišťovnám, které dokážou nabídnout klientům takřka jakékoli kombinace. Vývoj na trhu však ukazuje, že důvod pro uzavření životního už nestojí pouze na osvědčených argumentech, včetně daňových výhod. Zájemce dnes chce slyšet, že jeho životní umí nejen pojistit riziko smrti, případně úrazu či nemocenské, ale současně i spořit, nejlépe s garantovaným výnosem. Klient je ale ve svých požadavcích ještě náročnější. Chce mít současně možnost aktuálně reagovat na svoji okamžitou finanční situaci vybírat finanční hotovost ze svého účtu dříve než okamžikem pojistné události, ukládat finanční hotovost v případě přebytků, a zacházet tak se svým m jako se svým spořicím účtem. Proto GENERALI Life. Sedm otázek na GENERALI Life 1. O jaký druh jde? Lze jej zařadit do kategorie kapitálového životního. Obsahuje spořicí část s garantovaným zhodnocením po celou dobu trvání a část. Poměr mezi těmito dvěma částmi může klient variabilně měnit, podle aktuálních potřeb a přání, a to během trvání. 2. Na jaká rizika je možné uzavřít? Smrt, dožití, invalidní důchod, závažná onemocnění, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s výplatou pojistného plnění od prvního dne úrazu, denní dávku při pracovní neschopnosti, denní dávku při pobytu v nemocnici a další. 3. Koho lze pojistit? Lze vybírat ze dvou variant. V programu GENERALI Life je možné pojistit jednu dospělou osobu a 2 děti, v programu GENERALI Life Plus lze pojistit až 2 dospělé osoby a 4 děti. Pojistit je tak možné celou rodinu, a to pouze jednou smlouvou. Během je navíc možné pojištěné osoby kdykoli nově zahrnout, či vyloučit. Pojištění GENERALI Life kopíruje životní etapy, lze ho tak dle přání klienta flexibilně měnit. 4. Na jak dlouho se sjednává program GENERALI Life? Spodní hranice je pět let. Platí, že konec pojistného období nesmí překročit u klienta 75 let věku (hlavního pojištěného). Lze tedy využít možnosti daňového zvýhodnění. P O J I Š T Ě N Í 5. Kdy a jaká plnění jsou z vyplácena? Při dožití se smluveného konce dostane hlavní pojištěná osoba vyplacenou kapitálovou hodnotu včetně garantovaného zhodnocení v minimální výši 2,25 % p. a. Další výplaty pojistného plnění garantuje pojišťovna Generali vyplatit při pojistné události, a to podle toho, co bylo ve smlouvě sjednáno. Při smrti hlavní pojištěné osoby je vyplacena pojistná částka pro případ smrti a navíc celá kapitálová hodnota včetně garantovaného zhodnocení. 6. Je možné čerpat peníze před sjednaným koncem? Formou částečného odkupu je možné čerpat část tzv. kapitálové hodnoty (naspořené části). Při částečném odkupu však přestává být smlouva daňově uznatelnou. Tento krok je proto potřeba dobře zvážit. 7. Lze v průběhu doby trvání měnit podmínky? Ano, kdykoli lze měnit následující hodnoty: zvýšení pravidelných plateb pojistného, zvýšení či snížení pojistné částky, zahrnutí dalších osob do (narozeného dítěte apod.), vyloučení některé z pojištěných osob, zahrnutí či vyloučení některého z doplňkových. Po uplynutí dvou let od počátku je možné měnit navíc i tyto hodnoty: snížení pravidelných plateb pojistného, dobu trvání. Další jistě významnou novinkou uváděného produktu je přerušení placení v průběhu. Pokud se klient například dostane do tíživé finanční situace, je za určitých předpokladů možné přerušit placení pojistné smlouvy, aniž by smlouva byla jakkoliv upravována. Protože životní GENERALI Life lze skutečně nastavit přesně podle potřeb a možností každého, je výčet jen orientační. Podrobnosti vám rádi sdělí v kterémkoli zastoupení pojišťovny Generali nebo na infolince: Česká pojišťovna K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A DYNAMIK České pojišťovny ve vašich rukách Kladete si otázku, jak se co nejlépe postarat o sebe a své blízké! Máte rádi příjemná překvapení, ale uvědomujete si, že některé životní momenty neovlivníte a jejich důsledky rozhodně příjemné být nemusí? Přemýšlíte, jak tomu nejlépe předejít? Česká pojišťovna vám nabízí životní DYNAMIK! Proč právě DYNAMIK? Hlavní výhodou DYNAMIK je jeho přizpůsobivost aktuálním možnostem, potřebám a situaci pojištěného. V průběhu doby tak můžete měnit jak různé typy (úrazové, závažných onemocnění atd.), celkovou pojistnou částku, tak také celkové rozložení placeného pojistného. Je tedy na vás a na vašich možnostech, kolik z placené sumy půjde na krytí rizik a kolik ponecháte na spoření. V případě, že máte volné finanční prostředky, uložené například v bance nebo jednoduše schované doma, můžete je kdykoli vložit do svého formou takzvaného mimořádného pojistného. DYNAMIK vychází vstříc i těm, co musí řešit nečekanou finanční tíseň. Ve své nabídce má platební prázdniny, kdy klient po určitou dobu nemusí platit nic. Pro koho je DYNAMIK určen? Vhodnými klienty jsou třeba manželé ve věku 25 až 40 let s jedním či více dětmi, uvědomující si rizika, která přináší život. Mají velký zájem o svou rodinu, a proto ji chtějí zabezpečit proti nenadálým událostem, jež se v životě nedají naplánovat, ale se kterými je dobré počítat. Společně s možností spořit a zhodnocovat volné peníze jde o ideální kombinaci. Produkt je ale vhodný pro každého, kdo se chce kvalitně pojistit a zároveň s tím i výhodně šetřit. DYNAMIK je daňově zvýhodněný Ani dlouhodobý dopad úspor na daních není u DYNAMIK nezajímavý. Od daňového základu si můžete uplatnit odpočet až do výše dvanácti tisíc ročně. Kupříkladu během patnácti let ušetříte na daňových úlevách pojistné na tři roky. Pokud platíte měsíční pojistné 1000 Kč a pohybujete se ve 20procentním pásmu, ročně ušetříte 2400 korun. Za patnáct let jde již o částku 36 tisíc. A to jistě není zanedbatelná suma. DYNAMIK chrání vaše peníze DYNAMIK pamatuje i na dynamizaci, která klienta chrání před inflací. Vložené prostředky vám Česká pojišťovna na konci smlouvy vyplatí zhodnocené o garantovaný úrok a o podíly na výnosech. DYNAMIK je nejoblíbenější finanční produkt Životní DYNAMIK se během jednoho roku svého prodeje stalo nejoblíbenějším finančním produktem. Rozhodlo o tom hlasování veřejnosti v soutěži Zlatá koruna, jehož výsledky byly zveřejněny u příležitosti zahájení veletrhu Peníze Zeptejte se! Podrobnější informace o životním DYNAMIK můžete získat na bezplatné informační lince České pojišťovny nebo na internetových stránkách Britská životní pojišťovna vysoce variabilní poji tûní kopírující Ïivotní etapy kvalitní spofiení s garantovan m zhodnocením moïnost mimofiádn ch vkladû moïnost v bûru v prûbûhu doby trvání poji tûní úspora na daních prostfiednictvím daàového zv hodnûní Aviva změní Váš život Aviva životní pojišťovna, a.s., člen skupiny Aviva plc. je první a doposud jediná britská životní pojišťovna v České republice. Specializuje se na produkty investičního životního, které je v současnosti převažující formou životního v zemích Evropské unie. Investiční životní si pomalu získává i trh životního v České republice. U všech svých produktů garantuje Aviva svým klientům nejen špičkovou kvalitu, ale i profesionální přístup a vysoký stupeň obezřetnosti při správě programů investování (fondů) investičního životního. Klienti Aviva si mohou u svého zvolit mezi pěti programy investování (fondy) lišící se mírou rizika a potencionálem možného výnosu. Vedle konzervativnějších programů investování jsou v nabídce Aviva i programy dynamičtější, které při riziku značné proměnlivosti mohou přinášet velmi zajímavé zhodnocení. V roce 2003 dosáhli velmi atraktivního zhodnocení zejména klienti Aviva, kteří pro své investiční životní zvolili Strategický program investování a podstoupili tak vysoké riziko proměnlivosti kapitálové hodnoty. Strategický program v loňském roce totiž dosáhl jednoho z nejvyšších zhodnocení v kategorii investičního životního na českém trhu, a to 23,8 %. Potvrzením tohoto trendu jsou i výsledky hlasování veřejnosti v soutěži Zlatá koruna. V prestižní kategorii Nejlepší finanční produkt roku 2004 získal druhé místo, Stříbrnou korunu 2004, produkt Aviva životní pojišťovny Osobní životní plán. Osobní životní plán je nejprodávanějším produktem pojišťovny a je určen především mladým lidem a moderním rodinám. Vývoj ceny podílu Strategického programu investování infolinka: Aviva životní pojišťovna, a.s. Aviva House Londýnská Praha 2 Zelená linka

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 3 Životní, které je možné uzavřít v kterékoli pobočce ČSOB, optimálně spojuje výhodné a bezpečné spoření s možností závažných životních rizik. Toto banko se snaží co nejvíce zjednodušit a zpřístupnit životní a přitom maximálně posílit jeho spořicí funkci. Jeho předností je také velká flexibilita. Klient může kdykoli změnit téměř všechny parametry pojistné smlouvy, a to podle své momentální situace. Československá obchodní banka Výhodné spoření a ve všech pobočkách ČSOB Výhody ČSOB Spořicího programu životní tohoto typu může uzavřít každý občan od 18 do 65 let na počkání v kterékoli pobočce ČSOB bez absolvování zdravotní prohlídky a vyplňování složitých dotazníků vysoké a dlouhodobě stabilní zhodnocení vložených prostředků s možností využít daňových odpočtů (čistá roční úspora daně činí až 3840 korun) krytí závažných životních rizik (úmrtí, trvalé plné invalidity a deseti druhů vážných onemocnění) podle vlastního výběru klienta možnost volby mezi garantovaným 2,4% zhodnocením u programu Optimal a investičním životním m, které v programu Maximal umožňuje ovlivňovat investiční strategii při zhodnocování vložených prostředků s cílem dosáhnout dlouhodobě vyššího výnosu ČSOB Maximal Invest Příklad z praxe (uvedené hodnoty jsou v Kč) Na rozdíl od konkurence, kde je smlouva uzavírána na dobu určitou, což je 10, 15 i více let, je ČSOB banko sjednáváno na dobu neurčitou. Klient tedy může pojistnou smlouvu kdykoli po prvním roce vypovědět, nebo naopak využívat výhod doživotní pojistné ochrany. Podle toho, jak mu to bude vyhovovat. Ani u daňově zvýhodněných produktů Optimal 60 a Maximal 60, u kterých je konec vázán na dovršení věku 60 let, není klient při předčasném ukončení pojistky ze strany ČSOB nijak sankcionován. Zatímco běžné životní je automaticky uzavíráno pro případ úmrtí či dožití, u ČSOB banko se klient může rozhodnout, zda bude svoje prostředky jenom zhodnocovat, nebo je použije také na krytí závažných životních rizik (úmrtí, trvalé plné invalidity a deseti druhů vážných onemocnění). Kromě toho si může vybrat způsob investování vložených prostředků. ČSOB Spořicí program Optimal nabízí garantovaný roční výnos ve výši 2,4 %, u programu Maximal si investiční strategii, a tím i možný výnos, volí klient sám. ČSOB Spořicí program Kapitálové a investiční životní, které si lze sjednat ve všech pobočkách nejsilnější banky v České republice, je součástí produktu, který nese název ČSOB Spořicí program. To samo o sobě zvýrazňuje u tohoto životního význam spoření. Bez složitých dotazníků a zdravotní prohlídky ho zájemce může uzavřít v každé pobočce ČSOB na počkání. Toto mohou uzavřít občané ČR i cizozemci ve věku od 18 do 59 let (je-li sjednáno alespoň jedno pojistné krytí), respektive 65 let (není-li sjednáno žádné pojistné krytí). Nezbytnou součástí každé smlouvy je pouze pro případ dožití. Pokud si klient sjedná minimálně jedno další pojistné krytí, bude zdarma pojištěn v průběhu trvání pojistné smlouvy lze kdykoli změnit její podmínky podle momentální situace klienta smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, takže ji klient může kdykoli po jednom roce vypovědět, nebo dlouhodobě zhodnocovat své prostředky a využívat výhod doživotní ochrany po dobu trvání pojistky je možné její placení třikrát přerušit (celkem až na 36 měsíců) bez dopadu na výši a rozsah pojistného krytí v případě potřeby může klient část vložených prostředků vybrat či vložit mimořádný vklad, má-li volné finanční prostředky, které chce výhodně zhodnotit využitím pobočkové sítě ČSOB minimalizuje poplatky, které jsou jinak s distribucí životního spojené (akviziční provize a náklady na udržování agentské sítě), a posiluje tak spořicí složku Investiční životní ČSOB Maximal Invest pro případ dožití se zahrnutím pojistné ochrany a jednorázově zaplaceným pojistným je sjednáváno na dobu určitou. Pojištění se uzavírá do 29. června 2012, tj. na dobu osmi let. Vložené prostředky jsou investovány do zajištěného fondu CSOB World Click Plus 7, který má upisovací období od 16. února do 14. května Pojištění mohou uzavřít jak občané České republiky, tak i cizinci ve věku let. K minimálnímu vkladu ve výši 50 tisíc Kč nelze během trvání vkládat další finanční částky. Minimální garantovaný výnos při splatnosti činí 25 %, v závislosti na výsledcích fondu může klientův výnos dosáhnout až 48 %. Pokud se pojištěná osoba stane z důvodu úrazu invalidní, bude jí vyplacena aktuální hodnota a pojistné plnění ve výši vkladu s horní hranicí 500 tisíc Kč. Do 14. května 2004 je možné uzavřít životní ČSOB Maximal Invest garantovaný výnos při splatnosti 25 % maximální výnos může činit až 48 % při úrazové invaliditě je pojištěnému vyplacena aktuální hodnota a navíc pojistné plnění ve výši vkladu (do výše 500 tis. Kč) v případě vážných zdravotních problémů je výplata výnosů osvobozena od srážkové daně při úmrtí klienta je naspořená hodnota vyplacena přímo oprávněné osobě (bez účasti na dědickém řízení a placení dědické daně) všechna jsou každému klientovi poskytována zdarma možnost vybrat část vkladu nebo ukončit při potřebě čerpat vložené finanční prostředky Výnos % ČSOB Maximal Invest (jednorázový vklad) Klient ve věku 40 let vloží Kč ( Kč) do produktu Maximal Invest na dobu 8 let. V případě jeho úmrtí, invalidity nebo vážné nemoci v prvním roce spoření vyplatí pojišťovna aktuální naspořenou hodnotu, garantuje ji přitom v minimální výši klientova vkladu. V případě invalidity následkem úrazu kdykoli během doby spoření dostává klient navíc ke své naspořené částce další plnění ve výši vkladu, celkem do Kč. rok vklad minimální garantované maximální spoření klienta zhodnocení zhodnocení pro případ trvalé plné invalidity následkem úrazu. Minimální výše běžného pojistného, které může být placeno měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně, je 400 Kč za měsíc. Minimální výše mimořádného pojistného, které lze uložit nad rámec předepsaných plateb jako mimořádný vklad, činí v současné době 4800 Kč. ČSOB Optimal Profit Cílem tohoto životního je maximální zhodnocení jednorázově vložených finančních prostředků. Protože se nesjednává žádné pojistné krytí, může být smlouva uzavřena s klientem ve věku 18 až 94 let, bez ohledu na jeho zdravotní stav. Minimální výše jednorázového vkladu je 100 tisíc Kč, u mimořádných vkladů 10 tisíc Kč. Fixní doba spoření je 5 let s možností prolongace za velmi výhodných podmínek. Po celou dobu 5 let je klientovi garantován roční výnos 2,5 %. Stane-li se invalidním nebo vážně onemocní, je mu vyplacena celá hodnota bez srážky daně z výnosu. Podmínkou pro poskytnutí produktu není vedení účtu u ČSOB. V případě potřeby může klient část vložených prostředků vybrat. K výhodám tohoto produktu dále patří výhodnější danění výnosů (namísto Příklad z praxe průběžného až na konci spoření) nebo možnost volby oprávněných osob. Pojištění úvěru Od poloviny března letošního roku ČSOB ve všech svých pobočkách nabízí nový produkt. Pojištění úvěru může zájemce uzavřít k ČSOB Hypotéce, a pokrýt tak riziko nesplácení hypotečního úvěru z důvodu úmrtí a plné invalidity způsobené následkem úrazu. Díky účasti na skupinovém získá klient bezkonkurenční podmínky, navíc jednoduché parametry minimalizují nezbytnou administrativu. Pojištění úvěru je rizikové životní, které slouží ke krytí rizika, nikoli ke spoření. Uzavřít ho mohou fyzické osoby ve věku 18 až 49 let, které uzavírají smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ČSOB. Maximální výše pojistné částky je 2,5 milionu korun a doba splatnosti 30 let, přičemž musí končit nejpozději v roce, kdy klient dosáhne věku 65 let. V rámci jednoho úvěru lze pojistit až čtyři spolužadatele s tím, že pojistná částka musí být v rozsahu 25 až 100 % nesplacené jistiny (při sjednání je to výše poskytovaného úvěru). Pojištění se sjednává na dobu splatnosti úvěru a po celou dobu klient platí konstantní bezkonkurenčně nízký měsíční poplatek. Pojištění úvěru (konstantní poplatek) Muž ve věku 28 let s hypotečním úvěrem ve výši 1 mil. Kč a splatností 15 let uzavře úvěru s pojistnou částkou ve výši 100 % nesplacené jistiny a dobou 15 let. Roční pojistné úvěrového ČSOB v tomto případě činí 1764 Kč. V případě pojistné události vyplatí pojistitel (ČSOB Pojišťovna) ČMHB, která je vlastníkem a správcem, celou hodnotu nesplaceného hypotečního úvěru a klient, respektive jeho rodinní příslušníci, jsou zbaveni dluhové zátěže. Vhodný typ vám v každé pobočce ČSOB pomůže vybrat školený pracovník. V rámci probíhající akce Klíčový plán vám může také zdarma provést komplexní analýzu osobních financí, která pro rozhodování poskytne potřebné informace. Tyto služby poskytuje HVP, a. s., prostřednictvím poboček ve všech regionech ČR a více než 400 zástupců. Mezi její četné klienty patří i městské části a obce, bytová družstva, občanská sdružení, nadace, podnikatelé a větší průmyslové subjekty, zemědělská družstva a farnosti. Majetkové Pojištění staveb lze sjednat na: jakékoli stavby v osobním vlastnictví příslušenství staveb sloužící k užívání staveb stavební materiál k údržbě pojištěného objektu rozestavěné objekty, stavební materiál, který se má stát součástí stavby, a drobnou stavební mechanizaci Doplňková rizika: voda nebo topná média vytékající z poškozeného potrubí tíha sněhu a námrazy pád stromu nebo stožáru, povodeň nebo záplava (nad omezený limit plnění) zemětřesení odcizení Pojištění domácnosti Základní zahrnuje: soubor věcí tvořící zařízení (vybavení) domácnosti věci zvířata stavební prvky a stavební součásti bytu Možnost při: stavební součásti bytu a součásti vedlejších místností (nad omezený limit plnění) věci umístěné ve vedlejších prostorách bytu při elektroniky nad rámec základního Úrazové Pojištění jednotlivce Mohou sjednat jednotlivé osoby jak pracovníci organizací či firem a podnikatelé, tak osoby v domácnosti, mládež a děti na všechny vykonávané činnosti. Hodnotí se čtyři rizikové skupiny podle povolání, vykonávaného sportu a podle volby pojistné částky za jednotlivá rizika. Pojištění osob dopravovaných motorovým vozidlem Úrazové nejmenovaných osob. Vztahuje se na úrazy, které utrpí kterákoli z osob, včetně řidiče. Skupinové za jednorázové pojistné Pro skupinu osob, které se za jednorázové pojistné chtějí krátkodobě pojistit pro případ úrazu při cestách, sportovní činnosti, letních dětských táborech, ozdravném pobytu apod. Možnost při smrti až na trojnásobek základní pojistné částky životního například za účelem krytí hypotečního úvěru a zároveň možnost daňových odpočtů základního ; nejsou omezeny podíly na zisku. Možnost úrazového při dospělých a dětí do 21 let po dobu platnosti smlouvy. Výhody úrazového při: optimální kombinace rizik možnost poskytnutí zálohy u trvalých následků úrazu již po šesti měsících možnost poskytnutí zálohy u dlouhodobějšího léčení zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity Havarijní Základní Toto se u HVP sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla havárií, živelní událostí a jednáním pachatele za účelem odcizení předmětu. Doplňková : pro případ odcizení věcí mimořádné výbavy zavazadel a věcí osobní potřeby pro případ úrazu dopravovaných osob Příklady z praxe (uvedené hodnoty jsou v Kč) ČSOB Spořicí program Optimal (za běžné pojistné) Muž ve věku 30 let chce zajistit svoji rodinu, a proto si sjedná pro případ úmrtí. K tomuto pojistnému krytí dostává od ČSOB zdarma trvalé plné invalidity následkem úrazu. Požadavkem klienta je, aby produkt byl velice pružný a bylo možné měnit veškeré parametry, vybírat část naspořené hodnoty, přerušit placení atd. Vklad klienta je 1000 Kč měsíčně, pojistná částka činí Kč. rok 2,4% výnos 4% spoření (garantovaný) výnos ČSOB Spořicí program Optimal 60 (za běžné pojistné) Klient ve věku 50 let se rozhodl, že bude v rámci spoření na důchod po dobu 10 let vkládat do programu Optimal 60 ročně Kč, aby si mohl každý rok snížit daňový základ o Kč. Pojistnou ochranu nepotřebuje, neboť je vdovec s již zaopatřenými dětmi. Nejsou tedy sjednána žádná pojistná krytí, pojistná částka je nulová. Klient dosahuje 25% sazby daně z příjmu. rok 2,4% výnos 2,4% výnos spoření (garantovaný) vč. daňové úspory ČSOB Optimal Profit (za jednorázové pojistné) Vklad klienta je Kč. Nejsou sjednána pojistná krytí, nezáleží tedy na věku ani pohlaví klienta. rok 2,5% výnos 5% výnos spoření (garantovaný) Hasičská vzájemná pojišťovna Tradiční, ryze česká univerzální pojišťovna nejen pro hasiče nabízí produkty občanského, podnikatelského i skupinového. Jejími největšími výhodami jsou nízká cenová úroveň při zachování vysoké kvality služeb a rychlý průběh vyřízení případné škodní události. Územní platnost Možnost volby mezi m pouze pro území České republiky a m platným pro celou Evropu. Pojištění odpovědnosti Tento produkt HVP nabízí jak soukromým osobám, tak podnikatelům. Základním druhem je proti škodám způsobeným zaměstnavateli. Pracovník je tedy zabezpečen pro případy možné škody způsobené v souvislosti se smluvní činností. Jedná se o riziko majetkové, materiální, finanční a nákladů spojených se zdravotní péčí postiženého. Dále se jedná o produkt nahrazující materiální škody vlastníka společnosti vzniklé v souvislosti s předmětnou činností, kupříkladu vůči vlastníku či nájemci nemovitosti nebo majetku, pak škodu způsobenou zaměstnanci jak materiálního charakteru, tak i na zdraví, či finanční škodu způsobenou v průběhu smluvní pracovní činnosti. Mezi oblíbené druhy navazující na výše uvedené produkty patří za škodu na vnesených věcech, potom odpovědnosti za škodu na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný po právu užívá k provozní činnosti, odpovědnosti za škodu na věci, kterou pojištěný převzal do své moci. NABÍDKA PRODUKTŮ Pojištění osob domácností staveb rekreačních staveb úrazové kapitálové životní havarijní kompletní cestovní odpovědnosti odpovědnosti za psa Pojištění organizací, podnikatelů a dalších sdružení majetku odpovědnosti havarijní skupinové úrazové přepravy Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Římská 45, Praha 2 infolinka: , fax:

4 STRANA 4 DYNAMIK Chci tu pojistku, životní se mi která přizpůsobí. Platíte životní, jak se vám to hodí? Ne? Tak to máte asi starou pojistku, se kterou přicházíte o spoustu výhod. Zamyslete se, jestli není čas změnit salon, když jsou jinde lepší služby. Česká pojišťovna, již od roku 1827 chráníme vaše sny. P O J I Š T Ě N Í Vysoká dynamika rozvoje Dlouhodobý nadprůměrný růst pojišťovny pokračoval i v minulém roce. V porovnání s rokem 2002 ČPP zvýšila objem předepsaného pojistného asi o 1 mld. Kč na 3049 milionů korun, tj. o více než 46 %! Tím si upevnila své postavení deváté největší pojišťovny na pojistném trhu. Pozitivní vývoj vykázal v roce 2003 i výsledek hospodaření vytvořený ve výši 67 mil. Kč. Pojišťovna zároveň výrazně posílila svoji kapitálovou vybavenost na 760 mil. Kč. ČPP spolehlivý partner Cílevědomá práce s klienty, snaha o neustálé zvyšování kvality a rozsahu nabízených služeb jsou základem rostoucí důvěry stávajících klientů a přílivu nových. O tom svědčí meziroční nárůst průmyslu a podnikatelů v roce 2003 o 107 % a objemově nejvýznamnějšího produktu vozidel o 62 %. Pojistný kmen pojišťovny dosáhl koncem roku zhruba pojistných smluv, z toho v povinném ručení překročil hranici , tj. nárůst o 82,2 %! Na dosažených výsledcích se velkou měrou podíleli i významní obchodní partneři pojišťovny, jako je např. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Česká pošta, Škoda Auto, a. s., a v oblasti asistenčních služeb AXA Assistance. Poznání potřeb zákazníka klíčem k úspěchu ČPP se systematicky zaměřuje na neustálé zdokonalování svých produktů a na uvádění na trh nových moderních, která důsledně vycházejí z potřeb zákazníků. Také pro letošní rok připravila a uvedla na trh řadu novinek. Nové vozidel Kromě populárního povinného ručení ČPP v letošním roce nabízí i nové havarijní. Zájemci o tento typ mají možnost pojistit si buď všechna rizika, tzv. ALL RISK, nebo se pojistit jen proti odcizení a živelní události, eventuálně pro případ havárie a živelní události. Cena havarijního ČPP je přitom velmi příznivá, protože vychází z aktuální ceny vozu. Životní s Filipem výhodné pro každého Uvedením nového produktu na trh počátkem letošního roku pod názvem Životní s Filipem PLUS ČPP dotvořila svoji rodinu Životních s Filipem. Záměrem tohoto souboru je umožnit v podstatě každému občanovi bezpečně a výnosně zhodnocovat své úspory a využít významné výhody v podobě státní podpory. Zahrnuje pojistné produkty od jednoduchého životního Ekonomik, přes životní Filip Variant, vyvinutého ve spolupráci se společností MSBI, až po komplexní a flexibilní s Filipem PLUS. Česká podnikatelská pojišťovna podporuje české podnikatele K základním prioritám pojišťovny dlouhodobě patří průmyslu a podnikatelů. Nabízený pojistný program ČPP je vysoce flexibilní a obsahuje všech základních rizik. Řada podniků využívá i sociálně pojistné programy ČPP, které přinášejí řadu výhod zaměstnancům i zaměstnavatelům. ČPP jako ryze česká pojišťovna vychází vstříc mimořádně výhodnými podmínkami zejména našim městům a obcím. Výrazná podpora je věnována i českým podnikům a podnikatelům. O tom svědčí například akce Český náklaďák, ale třeba i Pojištění ztráty finanční způsobilosti dopravce. K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Česká podnikatelská pojišťovna Jistota pro občany i podnikatele Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP), a. s., je univerzální, výlučně česká pojišťovací společnost, která se úspěšně prosazuje mezi nejvýznamnějšími pojišťovnami působícími v České republice. ČPP patří dlouhodobě mezi nejdynamičtěji rostoucí pojišťovny a širokou nabídkou pojistných produktů dokáže uspokojit i velmi náročné a různorodé potřeby svých klientů. Základním mottem společnosti je poskytovat kvalitní služby za velmi příznivé ceny a co nejlépe uspokojovat potřeby svých zákazníků. Pojištění ztráty finanční způsobilosti dopravce poprvé v ČR! Prokazování finanční způsobilosti u vnitrostátní silniční dopravy je nová povinnost vyplývající od 1. ledna ze zákona pro provozovatele nákladních vozidel. Její splnění, které je nutno prokázat nejpozději do 31. července t. r., se promítne do dalšího zvyšování nákladů především u malých a středních firem. ČPP proto jako první pojišťovna u nás pro ně připravila možnost velmi výhodného splnění této povinnosti v podobě produktu Pojištění ztráty finanční způsobilosti dopravce. Cílem pojišťovny je však poskytovat autodopravcům celý komplet výhodných pod názvem Záruka dopravce, který výrazně sníží jejich náklady a zajistí kvalitní servis. Zdravotní při VZP ČR Představuje moderní pojistný produkt vyvinutý trojicí pojišťoven VZP ČR, ČPP, a. s., a HVP, a. s. Jedná se o kompletní, které pokrývá největší životní a zdravotní rizika a pomáhá udržet životní úroveň pojištěných klientů v době jejich pracovní neschopnosti. Řadu dalších inovací pojišťovna připravila i v oblasti majetku a odpovědnosti občanů, včetně domácností, staveb i velice vyhledávaného cestovního společného produktu s VZP ČR, bez kterého nebude vhodné cestovat ani po vstupu České republiky do Evropské unie. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Budějovická 5, Praha 4 infolinka: Tucet rad Pojištění je prodej neviditelného zboží, příslibu, který je plněn mnohdy až po dlouhé době, například u životního za 15, 20 i více let. Proto kromě vyvážené právní úpravy smluvních vztahů hraje u důležitou roli i vzájemná důvěra jeho účastníků. I pro pojišťovny je důležité, aby klient znal všechny podmínky svého, aby si byl vědom svých práv a povinností, aby tato důvěra nebyla ani nedorozuměním či nepochopením narušena. Jak tedy k přistupovat? Zde je tucet rad: Uvědomte si, jaké ekonomické následky pro vás, vaši rodinu i váš podnik či živnost může mít skutečnost, že nejste. Vezměte v úvahu možnost úrazu, nemoci, úmrtí, nehody na dovolené, požáru či jiné živelní události. Vyplatí se riskovat tam, kde je tolik nepředvídatelných okolností? Úvaha to se mně stát nemůže je naprosto mylná. Stát se může cokoli. Stačí zalistovat stránkami novin nebo se poohlédnout kolem sebe. V případě vzniklých pochybností při volbě pojišťovny si ověřte, zda ta, která vás kontaktovala, má povolení k podnikání na území České republiky. Tuto skutečnost lze zjistit na Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním při. O oprávnění jednat jménem pojišťovny lze požádat i zprostředkovatele, který vám nabízí sjednání s příslušnou pojišťovnou. Před podpisem pojistné smlouvy důkladně prostudujte všeobecné pojistné podmínky i smluvní ujednání. Požádejte o vysvětlení těch ustanovení, která vám nejsou srozumitelná. Vezměte v úvahu i výluky z. Identifikujte přesně sami, nejlépe však s pomocí zaměstnance pojišťovny či zprostředkovatele, své potřeby, ale i finanční možnosti. Volte optimální kombinaci mezi rozsahem pojistné ochrany, pojistnou částkou a výší pojistného. Zvažte i optimální dobu. Je-li váš rozpočet omezený, dlouhodobější životní umožňuje pojistit se na vyšší pojistnou částku při nižším pojistném. Ve vlastním zájmu spolupracujte na stanovení správné pojistné částky. Vyhněte se pod, neboť v takovém případě zpravidla pojišťovna při likvidaci sníží své plnění. Pečlivě si uschovejte pojistnou smlouvu, pojistné podmínky a všechny na ně navazující změny. Ukládejte doklady o placení pojistného. Splátky provádějte ve stanovených termínech Uvědomte si, že jste sjednali za určitých podmínek a že o změnách jste povinni ve vlastním zájmu informovat pojišťovnu. Může jít o změnu jména či adresy, ale hlavně o takové skutečnosti, jako je např. změna zaměstnání, provozování nového druhu sportu, při němž se mění riziko a vaše zařazení do rizikové skupiny v úrazovém. Vybavíte-li si nově byt dražším nábytkem nebo elektronikou, zvažte, zda není třeba upravit rozsah vašeho. Zajímejte se i o dobu placení pojistného. Lze je platit v měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních splátkách, případně i jednorázově na celou dobu trvání. Čím delší interval placení pojistného, tím více můžete ušetřit. Kromě toho při ročním placení uspoříte oproti kratším dobám splatnosti na poštovních či bankovních poplatcích. Pojišťovny často nabízejí protiinflační programy. Chcete-li si zachovat reálnou hodnotu s ohledem na inflaci, můžete se rozhodnout pro každoroční navýšení pojistné částky ve výši, kterou vám navrhne pojišťovna. Některá, kupř. životní, lze rozšířit různými druhy při pro případ úrazu, pro případ závažných onemocnění apod. Informujte se o podmínkách při, které znásobuje vaši pojistnou ochranu. Utrpíte-li úraz, vyhledejte včas lékaře. Prokazování nároku na výplatu pojistného plnění by mohlo být komplikované, jestliže by se váš zdravotní stav zhoršil z důvodu odkladu léčení nebo vaší vlastní léčbou. Pojistěte se při cestě do zahraničí. Zajistíte si klidný pobyt a nezatížíte rodinný rozpočet vysokými náklady na případné léčení v cizině. Pokud cestujete s cestovní kanceláří, přesvědčte se, zda je v ceně zájezdu, jakého druhu a jaký je rozsah pojistné ochrany. Při pojistné události postupujte vždy podle pokynů pojišťovny. Při jednání s policií, soudy nebo úřady cizí země požadujte tlumočníka, nejste-li v příslušném jazyce zběhlí. Nepodepisujte žádný dokument nebo protokol, nerozumíte-li zcela přesně jeho obsahu.

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 5 ČSOB Pojišťovna Asistenční služby vám zajistí pomoc doma i v cizině I když na to neradi myslíme, stát se to může. Nehoda nebo porucha vozu při cestách u nás či v cizině, onemocnění nebo úraz během zahraniční dovolené či pracovní cesty, prasklé stoupačky v domě anebo ztráta klíče od bytu. To vše jsou běžné situace, které nám mohou pěkně znepříjemnit život. Naštěstí ČSOB Pojišťovna svým klientům nabízí pro všechny tyto případy pomocnou ruku asistenční služby, jejichž rozsah je nyní navíc podstatně širší. Od začátku letošního roku se součástí nově sjednaného havarijního, povinného ručení a cestovního ČSOB Pojišťovny staly rozšířené asistenční služby, které ČSOB Pojišťovna poskytuje ve spolupráci s AXA ASSISTANCE CZ, dceřinou společností největší světové asistenční firmy AXA. Bezplatná asistenční služba, tzv. Home Assistance, se zanedlouho stane součástí i připravovaného občanského DOMUS, a to jak u základního budovy nebo bytu, tak u domácností. Pojištění vozidel Součástí havarijního i povinného ručení sjednaného od 1. ledna 2004 je asistenční služba pro případ nehody či poruchy v tuzemsku i zahraničí s výrazně širším rozsahem. Jde především o tyto služby: Povinné ručení ČSOB Pojišťovny technickou asistenci (opravu, odtah nebo úschovu nepojízdného vozidla, zajištění hotelu, vlaku, letadla nebo náhradního vozidla, poskytnutí půjčky v případě nouze v zahraničí) se základními limity plnění, administrativně-právní asistenci (rady o postupech při nehodě, poruše nebo jakékoli situaci nouze, vyhledání dodavatelů služeb, tlumočení a překlady, zajištění právních služeb apod.). Tyto služby se týkají individuálního, flotilového i pojistných smluv sjednaných pro vozidla ve vlastnictví leasingových společností. U individuálního havarijního i povinného ručení bude brzy možné si sjednat také doplňkové nadstandardního plnění asistenčních služeb. nadstandardní pojistné krytí u škod na zdraví i na majetku a ušlém zisku rozsáhlé asistenční služby při nehodě i poruše v ČR i zahraničí zdarma výrazné cenové zvýhodnění méně rizikových klientů sleva 20 % pro majitele vozidel starších deseti let sleva 10 % pro řidiče z 13 nejméně rizikových regionů ve východních a středních Čechách a na jižní Moravě (BK, CR, KO, KH, MB, NB, PU, RK, SM, SY, TR, ZN, ZR) bonus za bezeškodní průběh pro rok 2004 až 20 % zdarma úrazové řidiče a věcí spolucestujících příbuzných splátky pojistného v kratším než ročním horizontu bez navýšení Havarijní ČSOB Pojišťovny rozsah lze volit podle vlastních požadavků, a to i v průběhu široká škála při včetně čelních skel rozsáhlé asistenční služby zdarma při nehodě i poruše vozu v ČR i cizině výhodné starších vozidel na tzv. modifikovanou hodnotu: včetně bonusu za jízdu bez nehod lze pojistné snížit až na třetinu bonus 10 % za jízdu bez nehod již po prvním roce, max. až 50 % slevy na pojistném pro garážovaná vozidla a při lepším než předepsaném zabezpečení slevy pro řidiče s delší dobou vlastnictví řidičského průkazu, pro klienty ČSOB Pojišťovny aj. Cestovní Všem pojistným smlouvám s počátkem platnosti od 1. ledna 2004 náleží asistenční služba s rozšířeným rozsahem plnění: limit plnění (za lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení či za převoz do místa bydliště) dosahuje podle typu sjednaného léčebných výloh až 2 miliony korun. Součástí cestovního s limitem plnění 2 miliony korun je letos navíc i zajištění těchto služeb: při zrušení letu nebo jeho zpoždění o více než 8 hodin: vstup do odpočinkového salonku, vypracování náhradního letového plánu, změna rezervace letenek, organizace náhradního ubytování a transportu do náhradního ubytování, předání peněz v zahraničí, při zpoždění a ztrátě zavazadel: zprostředkování předání peněz v zahraničí, uplatnění nároku vůči přepravci, při ztrátě dokladů: pomoc při vystavení náhradních dokladů, zaslání nutných dokladů na místo pobytu. Cestovní ČSOB Pojišťovny pro muže, ženy a děti bez omezení věku limit na léčebné výlohy až 2 miliony korun výhodné při úrazu, odpovědnosti za škodu, zavazadel nebo storna zájezdu výhodné programy pro sportovce pro rekreační i adrenalinové sporty rozsáhlé bezplatné asistenční služby nonstop, po celém světě, v češtině komplexní cestovní do evropských států jen za 35 Kč denně cestovní na Slovensko pouze za 9 Kč denně slevy pro klienty ČSOB Pojišťovny při přes internet sleva 10 % možnost sjednat celoroční ve formě karty Zdarma vám poskytneme také důležité předcestovní informace o aktuálních poměrech v cílové zemi. Pojištění domků a domácností DOMUS Bezplatná asistenční služba, tzv. Home Assistance, se rovněž stane součástí nového majetkového občanského DOMUS, a to jak u základního obytné budovy nebo bytu, tak u domácností. Základní asistenční služby budou zahrnovat informační a poradenskou službu při škodní události, zorganizování příjezdu technika do místa škodní události, otevření zabouchnutých dveří. Z doplňkového asistenčních služeb vám ČSOB Pojišťovna při škodní události uhradí například i: příjezd technické pomoci bez omezení kilometrů, práci a použití materiálu až do 3000 Kč, přepravu členů neobyvatelné domácnosti do 20 km, náhradní ubytování členů neobyvatelné domácnosti až do Kč, ochranu nezabezpečené domácnosti anebo obytné budovy po dobu 72 hodin. Součástí doplňkového asistenčních služeb může být též organizace různých služeb až po dobu 21 dní při náhlé hospitalizaci pojištěného (například dozor nad domácností, budovou pro bydlení nebo bytem, dozor a péče o domácí zvířata) nebo při jeho vycestování (pomoc v domácnosti, umístění domácích zvířat do útulku, opatrování nezletilých dětí či seniorů). Časté otázky a odpovědi Jak si mám vyžádat asistenční služby? O asistenční služby ČSOB Pojišťovny můžete požádat kdykoli na telefonním čísle Jsou zajišťovány v češtině a jsou dostupné nonstop, 365 dní v roce. Kolik mě asistenční služby budou stát? Jejich základní rozsah je vždy součástí bez ohledu na to, jestli jde o pomoc poskytovanou doma nebo v zahraničí. Placené jsou pouze nadstandardní služby, které si můžete sjednat formou při. Je třeba si od 1. května sjednávat cestovní i při cestách po EU? Cestovní si udrží svůj význam finančního ochránce při nepředvídaných zdravotních komplikacích i poté, co se Česko stane členem EU a čeští občané budou mít v členských státech nárok na nutnou zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny. Za zdravotní péči, hospitalizaci či léky poskytnuté z veřejného je totiž zpravidla nutné platit značnou spoluúčast, což u komerčního cestovního odpadá. Cestovní se navíc vztahuje i na ošetření u soukromého lékaře a hradí se z něj i případné náklady na převoz pojištěného do vlasti. Českým turistům tak může ušetřit vysoké peněžní sumy a navíc je díky asistenčním službám, jež jsou jeho součástí, ochrání i před komplikovanou administrativou, která je v cizině s lékařskou péčí často spojena. Bližší informace můžete získat na nebo vám je rádi sdělíme na bezplatné lince: či prostřednictvím u: S investičním životním m řídíte svoji budoucnost Již dnes můžete rozhodnout o tom, jak budete zabezpečeni ve stáří. Spoléhat na státní penzijní systém už nelze. S ohledem na demografický i ekonomický vývoj nemůžete očekávat, že by vám stát v budoucnu důchodem garantoval zachování životní úrovně, na kterou jste zvyklí. O tom, jak odpovědným klientům v tomto směru vychází vstříc, hovoří Eva SVOBODOVÁ z tiskového odboru UNIQA pojišťovny. Jaké produkty jsou pro zabezpečení do budoucna vhodné? Na trhu finančních produktů je nyní široká nabídka pro ty, kteří už dnes myslí na zadní kolečka. Pojišťovny prodávají velmi populární kapitálové životní, jehož některé formy jsou navíc již několik let zvýhodněny daňovým odpočtem. Životní lze samozřejmě kombinovat i s jinými finančními nástroji, žádný však neskýtá unikátní dvousložkovou strukturu jako kapitálové formy životního složku životního a složku úspor. Pojištění se postará nejen o krytí případných rizik během smluvní doby, nýbrž rovněž o bezpečnou a výhodnou investici do budoucnosti na konci smluvní doby obdrží pojištěný klient dostatečný kapitál, tzn. pojistnou částku plus zhodnocení uložených prostředků za celou dobu trvání. Dalším pojistným produktem v nabídce, který je určen pro aktivní jedince, je investiční životní. I tento produkt lze daňově optimalizovat. S investičním životním m získává klient komplexní produkt přizpůsobený navíc jeho představám i osobnímu postoji k výzvám a rizikům, s nimiž se setkává. Vzhledem k rostoucímu zájmu o něj zahájila nyní jeho prodej pod názvem FINANCE LIFE také UNIQA pojišťovna. Jaké jsou mezi investičním a kapitálovým m rozdíly? Zatímco u kapitálového je technická úroková míra zakotvena na celou pojistnou dobu ve smlouvě, u investičního nebývá zhodnocení rezervy smluvně stanoveno. Uzavřením kapitálového životního svěřuje klient své finanční prostředky pojišťovně, aniž by se podílel na rozhodování, jakým způsobem je bude pojišťovna investovat. Investiční životní předpokládá jeho aktivní účast na směřování investice. Každý z nás je jiný někdo preferuje jistoty, jiný ochotně podstoupí nejistotu. Co je to přiměřené riziko? Zeptáte-li se několika lidí, dostanete možná úplně odlišné odpovědi. Investiční životní je koncipováno tak, že by mělo nabídnout každému z nás řešení, které mu bude individuálně vyhovovat. Současně je třeba říci, že produkty kapitálového a investičního životního si navzájem nekonkurují. Naše společnost UNIQA pojišťovna zavádí nyní tento produkt s cílem zkompletovat naši nabídku a poskytnout klientovi možnost lepšího rozhodování podle jeho založení. Jak funguje investiční životní? Klient platí pojistné jako u jiných druhů. Po odečtení rizikového pojistného je zbylá část investována do příslušné nabídky podílových fondů podle klientem zvoleného investičního programu. Klient se stává podílníkem příslušných podílových fondů, které spravují portfolio finančních nástrojů. Investiční programy se liší podle předpokládaného zhodnocení, ale také míry rizika, s níž je investice do příslušných fondů spojena. Správný výběr investiční strategie je tedy velmi důležitý Ano, samozřejmě. Rámcové rozhodnutí o typu investice, který je charakterizován výší zhodnocení a současně mírou nejistoty, zda ho bude skutečně dosaženo, je v tomto případě plně na klientovi. Úspěšnost investice nelze zaručit, závisí na vývoji hodnoty cenných papírů. Současně si klient musí být vědom toho, že se jedná o dlouhodobou investici, u níž se očekávané výsledky dostaví nejprve po několika letech. Co dělat, jakmile si ujasním investiční strategii, která by mi nejlépe vyhovovala? V pojišťovnách, které produkt investičního životního nabízejí, si vyberete odpovídající investiční program. Programy se navzájem liší skladbou fondů. Důležitá je skutečnost, že změní-li klient své preference v průběhu trvání, například v souvislosti se změnou životní nebo finanční situace, může zaměnit zvolený program za jiný. Kolik programů má tedy klient na výběr? Záleží na konkrétní pojišťovně. Je třeba říci, že toto nabízí na českém trhu zatím méně než třetina pojišťoven. UNIQA pojišťovna připravila nové investiční životní FINANCE LIFE ve třech různých variantách. Při tvorbě jejich struktury vycházela z mezinárodního know-how a dlouholetých zkušeností odborníků z mateřské společnosti UNIQA ve Vídni a sesterské společnosti, nejvýznamnějšího specialisty na oblast investičního životního na rakouském trhu. V oblasti správy finančních rezerv klientů a jejich investic spolupracuje UNIQA s experty Raiffeisenbank. Z vašich slov je patrné, že se jedná o moderní produkt s vysokou mírou osobní odpovědnosti klienta Ano, to je přesné. Proto je nutné se s tímto m seznámit velmi podrobně a své rozhodnutí dobře promyslet. K tomu vám mohou být nápomocni naši speciálně školení obchodní poradci, kteří produkt znají do všech detailů a mohou podat cenné informace a doporučení. Děkujeme za rozhovor. UNIQA pojišťovna, a. s., Bělohorská 19, Praha 6 tel.: , infolinka:

6 STRANA 6 Kooperativa Pojišťovna pro život jaký je Mnohé starosti dokážete zvládnout sami či s pomocí blízkých, některé pro vás ale mohou být příliš velké. A právě s nimi se můžete obrátit na nás. Jsme tu, abychom vám pomohli ochránit vše, co jste v životě vybudovali a dosáhli. Poskytujeme kompletní, přizpůsobitelné pro jednotlivce, rodiny, podnikatele, živnostníky a střední i velké firmy. Své produkty neustále zlepšujeme, aby přesně odpovídaly vašim měnícím se potřebám. Jsme stabilní a máme výsledky Volba pojišťovny je podobně jako výběr životního partnera významným krokem. I zde vkládáte svůj život a svou budoucnost do rukou někoho, kdo o vás bude pečovat i celá desetiletí. Musí to tedy být někdo stabilní, silný. Někdo, kdo vás nezklame. Jsme druhou největší pojišťovnou na českém trhu s více než desetiletými zkušenostmi. Máme bezpečné mezinárodní zázemí v jednom z nejvýznamnějších evropských pojišťovacích koncernů Wiener Städtische Group. Kooperativa byla v roce 2000 a 2001 zvolena pojišťovacími makléři pojišťovnou roku. V roce 2002 jsme obdrželi prestižní ocenění Pojišťovna roku v oblasti majetku občanů. Naše základní jmění dosahuje dvou miliard korun. Neustále navyšujeme své technické rezervy, v roce 2002 dosáhly čisté výše více než deset miliard korun. Máme širokou síť více než 230 kanceláří po celé republice a přes 3800 zaměstnanců. Svou důvěru nám daly už více než dva miliony klientů. Dobré zajištění znamená pocit bezpečí Je samozřejmé, že když někomu svěřujete své peníze, chcete si být jisti, že si vaši důvěru zaslouží. U nás nemusíte váhat dlouho. Vaše investice chrání nejkvalitnější světoví zajistitelé v čele s druhou největší světovou zajišťovnou Swiss Re. ŽIVOTNÍ Kapitálová životní za běžně nebo jednorázově hrazené pojistné Důchodová Soukromá životní hrazená zaměstnavatelem Investiční Svatební Komerční zdravotní MAJETKU Pojištění domácností Pojištění rodinných domů OPTIMUM kombinované rodinný dům a domácnost Pojištění bytových domů Pojištění chat a chalup Pojištění bytů Pojištění VENKOV MOTO- ROVÝCH VOZIDEL Povinné ručení Havarijní Doplňková při nestandardní výbava zavazadla úrazové dopravovaných osob vnitrostátní přeprava strojní rizika čelní sklo náklady na zapůjčení náhradního vozidla asistence (rozšířená) NA CESTY P O J I Š T Ě N Í HORIZONT ochrana a finanční rezerva MÁME PRODUKTY PRO KAŽDOU ŽIVOTNÍ SITUACI sjednává se pro případ dožití konce pojistné doby a smrti s pevně stanoveným datem výplaty pojistné částky dožije-li se pojištěný stanoveného data, je mu vyplacena pojistná částka + podíl na zisku při smrti pojištěného v době trvání je oprávněné osobě vyplacena sjednaná částka a po uplynutí pojistné doby další sjednaná pojistná částka sami si volíte dobu trvání a výši pojistných částek, které můžete postupně zvyšovat (tzv. dynamizace) Jaké má výhody? daňové zvýhodnění díky němu si můžete snížit daňový základ až o Kč ročně slevy podle sjednané frekvence placení pojistného můžete získat příjemnou slevu jistota v případě plné invalidity pokud se (nejdříve po dvou letech od uzavření smlouvy) stanete trvale invalidními, máte právo na zproštění od placení pojistného možnost při právní ochrany Volitelná doplňková úrazové (tělesné poškození způsobené úrazem, trvalé následky úrazu, smrt) pro případ vážných onemocnění pobytu v nemocnici pracovní neschopnosti Cestovní Pojištění léčebných výloh v zahraničí Roční karta léčebných výloh a cestovního ÚRAZOVÉ Úrazové dospělých Úrazové dětí Skupinové úrazové DÁLE NABÍZÍME Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli Pojištění právní ochrany KONTO K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Pojištění na cesty Pojištění léčebných výloh Předmětem léčebných výloh jsou nezbytné náklady na ošetření, které bylo kliento- a investice v jednom jednorázové pojistné je v průběhu trvání vi poskytnuto v souvislosti s úrazem nebo zhodnocováno (z části úrokového akutním onemocněním, a náhrada nákladů výnosu se hradí pojištěná rizika a náklady) spojených se smrtí pojištěného. sjednává se na dobu určitou, a to 5, 10 Cestovní nebo 15 let, nebo do věku 65 let (maximální věk k sjednanému konci je úrazové ( pro případ smrti Součástí cestovního je: 85 let, v případě pro případ vážných onemocnění nebo smrti je 65 let) lých následků úrazu a tělesného poškození následkem úrazu a pro případ trva- se uzavírá pro případ dožití konce způsobeného úrazem) zavazadel pojistné doby, úrazu, vážné nemoci a smrti odpovědnosti za škody způsobené můžete si jej sjednat v kterékoli z následujících variant nebo jej mezi sebou kom- jiné škody na zdraví a životě, za škody na věcech i za binovat kromě kombinace b) + c) pro případ zrušení účasti na zájezdu ze zdravotních a jiných závažných dů- a) pro případ dožití b) pro případ smrti vodů c) pro případ vážných onemocnění nebo smrti Pojištění léčebných výloh v zahraničí a ces- Roční karta d) pro případ úrazu tovní od Kooperativy, Roční karta je vhodné ke krátkodobým výjezdům do vstupní věk pro sjednání musí být minimálně 15 let, maximálně 80 let (u pro případ vážných onemocnění hrnuje také pro některé druhy spor- zahraničí, na služební i turistické cesty a za- nebo smrti je vstupní věk maximálně 60 let) tovní činnosti. Délka pobytu v zahraničí je stanovena maximálně na 90 dnů pro každou Jaká je výše pojistného? cestu. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu nejnižší jednorázové pojistné pro každý jednoho běžného roku. druh (s výjimkou pro případ úrazu) činí Kč, přičemž jeho loh v zahraničí až do výše 1,5 mil. Kč pro kaž- Roční karta obsahuje léčebných vý- horní hranice není stanovena, a na pojistnou smlouvu je nejnižší pojistné Kč dou pojistnou událost a cestovní. Proč se pojistit u Kooperativy minimální výše dalších jednorázových pojistných částek činí 5000 Kč zaplatí za vaše léčebné výlohy až do výše 1,5 milionu korun pojistné částky se stanoví v závislosti na jediným omezením je limit na ošetření zubů vstupním věku pojištěného, jeho pohlaví, děti do 18 let mají při cestách s oběma rodiči léčebných výloh i cestovní po- na pojistné době a na výši jednorázového pojistného jištění zdarma minimální pojistné částky u úrazového Kupříkladu pro jednu osobu v rozmezí věku 18 činí: až 70 let, která jede na rekreaci po Evropě pro případ smrti následkem úrazu Kč nebo do Turecka, činí denní pojistné léčebných výloh 20 Kč, běžné cestovní pro případ trvalých následků úrazu Kč pro případ tělesného poškození úrazem 2500 Kč rovněž 20 korun. Takže komplexní pojistná maximální pojistné částky u úrazového ochrana v zahraničí i s asistenční službou přijde na 40 Kč za den a jistě nemusíme zdůraz- : pro případ smrti následkem úrazu Kč ňovat, jak potřebné jsou klid a pocit bezpečí pro případ trvalých následků úrazu Kč zejména na dovolené. Toto je možné pro případ tělesného poškození úrazem Kč též sjednat prostřednictvím internetu. Podrobnější informace o našich produktech naleznete na nebo můžete kdykoli zdarma zavolat na telefonní číslo: Vaše investice ve švýcarské bavlnce Komfortní investiční životní se švýcarskou garancí. + + Životní pro všechny občany, kteří chtějí mít jistotu, že své prostředky bezpečně investovali a nechtějí se dále zatěžovat přemýšlením o svých investicích a sledováním výkonnosti jednotlivých fondů. K výhodnému od nás můžete navíc získat mezinárodní kreditní kartu. infolinky: , , Obchodní místa: Brno , České Budějovice , Hradec Králové , Olomouc , Ostrava , Plzeň , Praha , Teplice , Hodonín , Karlovy Vary , Kolín , Liberec , Nový Jičín , Příbram , Třinec , Zlín

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Povinnost uzavřít pojištění má

Povinnost uzavřít pojištění má auto pojištění II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Dlouhá historie. Pojištění typu povinného ručení se uzákonilo pro všechna motorová vozidla registrovaná

Více

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Fleetový program je významnou součástí naší obchodní strategie Pod jakým zorným úhlem dnes vybírají podnikatelé a manažeři auta do svých firem, o

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více