Sberbank Online Banking

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sberbank Online Banking"

Transkript

1

2 Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem Sberbank Online Banking (dále jen Smlouva ) způsob autorizace aktivních operací, a to pomocí tokenu nebo podpisového certifikátu. Podmínka pro zřízení služby Sberbank Online Banking: vedení běžného účtu u Sberbank CZ, a.s. uzavření Smlouvy Token (elektronický klíč) je generátor jednorázových autorizačních klíčů, tzv. token kódů. Pokud uživatel používá k autorizaci token, přístup k informacím na účtu je zabezpečen kombinací přihlašovacího jména, PIN a token kódem. Přihlašovací jméno uživatel obdrží v bezpečnostní obálce, nebo mu již bylo přiděleno. PIN si uživatel nastavuje přímo v aplikaci. Token kód uživatel získá z tokenu, je generován tokenem každou minutu. Podpisový certifikát je digitální certifikát o délce 1024 bitů, který je chráněn heslem. Pokud uživatel používá k autorizaci podpisový certifikát, přístup k informacím na účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a vstupním heslem, které uživatel obdrží od banky v bezpečnostních obálkách po zřízení služby. Uživatel si na základě dalších přístupových kódů vytvoří podpisový certifikát, který je šifrován vlastním heslem. Každá operace je pak potvrzena tímto podpisovým certifikátem. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost při práci se Sberbank Online Bankingem. Z důvodu dalšího zdokonalení bezpečnosti se aplikace po 15 minutách nečinnosti automaticky odhlásí od Vašeho přístupu. Pomocí Sberbank Online Bankingu provádíte dva základní typy operací: a. pasivní operace na účtu pouze prohlížíte stavy peněžních prostředků a transakcí (typicky se jedná o zůstatek na účtu, informace o příchozích a odchozích platbách atd.). b. aktivní operace v tomto případě již přímo manipulujete s peněžními prostředky nebo s aplikací samotnou (typickým příkladem je odeslání peněz, zřízení trvalého platebního příkazu či změna v nastavení aplikace). Pro aktivní operace je potřeba mít podpisový certifikát. CO UMÍ SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking poskytuje všechny typy operací a informací, které Vám nabízí standardní běžný účet samozřejmě s výjimkou hotovostních operací. Mimo jiné se jedná o následující funkce: zjišťování zůstatků na jednom či více účtech informace o zůstatku, pohybech, atd. prostřednictvím SMS nebo ové zprávy informace o stavu úvěrového účtu zobrazení informace o blokovaném nebo zrušeném účtu přehled transakcí a jejich momentálních stavů zpracování výpisy z účtu (po každém obratu), export výpisů a pohybů platební příkazy do zahraničí nebo v cizí měně do ČR vnitrobankovní cizoměnové převody hromadné domácí platební příkazy jednorázové domácí platební příkazy šablony platebních příkazů import dávek platebních příkazů filtrování platebních příkazů založení, změna a zrušení trvalého platebního příkazu v CZK založení, změna a zrušení SIPO povolení k inkasu, změna a zrušení požadavku vyřizování žádostí o založení a změnu termínovaného vkladu přehled karet, zaúčtované karetní trasakce, změny na kartě, oznámení blokace karty a žádost o vydání náhradní karty, žádost o odblokaci karty, žádost o novou kartu, o zaslání PIN a žádost o doplňkové služby ke kartě identifikace skutečného vlastníka peněžních prostředků (notáře, advokáty, apod.) neprovedené platby elektronický archiv s evýpisy (frekvence výpisů dle Smlouvy o běžném účtu) a Oznámením o debetování/ kreditování účtu informace o uživateli přihlášeném do Sberbank Online Bankingu vlastní registr, tj. adresář bankovních účtů partnerů domácích i zahraničních upozornění a oznámení banky Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 01

3 Sberbank Online Banking JAK SE PŘIHLÁSIT Vstup do aplikace Sberbank Online Banking najdete na Klikněte na odkaz Sberbank Online Banking a poté Vstup do aplikace. Objeví se přihlašovací stránka se dvěma způsoby přihlášení Elektronický klíč a Podpisový certifikát. Další přihlášení: V poli Přihlašovací jméno vyplňte své přihlašovací jméno, které jste obdrželi od banky. Do pole PIN + Token kód uveďte Vámi zvolený PIN a token kód, který vygeneruje elektronický klíč (token). Dohromady tedy vyplníte 10 číslic (bez mezery). Klikněte na tlačítko Přihlásit. ELEKTRONICKÝ KLÍČ První přihlášení: V poli Přihlašovací jméno vyplňte své přihlašovací jméno (Sberbank Online Banking), které najdete v bezpečnostní obálce od banky. V případě, že už přihlašovací jméno do Sberbank Online Bankingu máte, zůstává nezměněné. Do pole PIN + Token kód uveďte nejprve pouze token kód o délce 6 číslic, který byl vygenerován elektronickým klíčem (tokenem), a klikněte na tlačítko Přihlásit. Poté budete vyzváni k nastavení vlastního PIN o délce 4 číslic. Aktivní operace a jejich autorizace Autorizaci aktivních operací ve Sberbank Online Bankingu provádíte vždy potvrzením operace vlastním PIN a vygenerovaným token kódem (dohromady 10 číslic). Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 02

4 Sberbank Online Banking PODPISOVÝ CERTIFIKÁT První přihlášení: 1. V poli Přihlašovací jméno vyplňte své Přihlašovací jméno (Sberbank Online Banking) a Vstupní heslo (Sberbank Online Banking) z bezpečnostních obálek, které jste obdrželi od banky a klikněte na tlačítko Přihlásit (nápověda se nachází pod otazníčky vedle přihlašovacích oken). Pokud máte Sberbank Online Banking zřízen pouze pro pasivní přístup, systém Vás vyzve ke změně vstupního hesla. Po změně hesla se zobrazí stránka s informacemi o účtech. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 03

5 Sberbank Online Banking 2. V případě aktivního přístupu se Vám otevřela stránka, kde Vás vítá Průvodce prvním přihlášením. Průvodce obsahuje 3 kroky nutné pro první přihlášení. 4. Po přihlášení do Podpisových certifikátů se Vám otevře další stránka, krok č. 2, pro vytvoření podpisového certifikátu. 3. V kroku č. 1 se přihlásíte do podpisových certifikátů. Podpisový certifikát budete používat pro provádění aktivních operací (zasílání plateb atp.). Přihlašovací jméno a Vstupní heslo pro Podpisové certifikáty najdete opět v bezpečnostních obálkách. Zadejte data a klikněte na Přihlásit. Pokud budete používat Sberbank Online Banking pouze pro pasivní operace, pole pro podpisové certifikáty nevyplňujte, klikněte na. Dostanete se na úvodní stránku Vašeho Sberbank Online Banking a s aplikací můžete začít pracovat. Nejdříve si zvolte umístění podpisového certifikátu kliknutím na tlačítko Procházet vedle pole Zvolte cílové umístění podpisového certifikátu. Vzhledem k bezpečnosti a přenosnosti doporučujeme umístit podpisový certifikát na přenosné médium (např. UBS disk). Ve zvolené cestě zadejte název souboru (automaticky se připojí přípona p12) a klikněte na tlačítko Otevřít. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 04

6 Sberbank Online Banking Následně Zvolte jméno (toto pole je nepovinné) a vlastní heslo k podpisovému certifikátu. Heslo musí mít nejméně 5 znaků a maximálně 20. Potvrďte vlastní heslo certifikátu a klikněte na Pokračovat. 5. Na další stránce, krok č. 3, se zobrazí informace o vytvoření a registraci podpisového certifikátu. Je-li registrace úspěšná, klikněte na Pokračovat. V opačném případě proveďte vytvoření a registraci znovu. 6. Tímto jste provedli základní kroky nutné pro práci se Sberbank Online Banking a můžete jej začít plně využívat. 7. Průvodce prvním přihlášením uzavírá stránka, kde si změníte vstupní heslo pro aplikaci Sberbank Online Banking. Heslo musí obsahovat nejméně jedno číslo a jedno písmeno a délka hesla musí být minimálně 8 znaků a maximálně 16. Po zadání a potvrzení Vašeho nového hesla pro přihlášení klikněte na Změnit heslo. Proběhne-li změna úspěšně, zobrazí se informace o Vašich účtech. V opačném případě zopakujte předchozí postup. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 05

7 Sberbank Online Banking 8. Po změně hesla se zobrazí stránka s informacemi o účtech. Další přihlášení Na přihlašovací stránce v záložce Podpisový certifikát v poli Přihlašovací jméno vyplňte své přihlašovací jméno, které jste obdrželi od banky a do pole Vstupní heslo vyplňte heslo, které jste si změnili v odst. č. 7. Klikněte na tlačítko Přihlásit. Aktivní operace a jejich autorizace Autorizaci aktivních operací ve Sberbank Online Banking provádíte vždy zpřístupněním Vašeho podpisového certifikátu a zadáním vlastního hesla, které jste si vytvořili v odst. č. 4. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 06

8 Uživatelská příručka pro Sberbank Online Banking 1. OBECNĚ A. ovládání aplikace B. význam nejčastějších ikon C. termíny v platebním styku D. help line E. homepage (úvodní stránka) 2. INFORMACE O ÚČTECH A. zůstatky B. pohyby C. dnešní pohyby D. denní výpisy E. neprovedené platby 3. PLATEBNÍ PŘÍKAZY (PLATBY) A. domácí B. inkasní C. zahraniční D. vnitrobankovní cizoměnové E. trvalé F. SIPO G. povolené inkaso H. vzdálený podpis I. hromadný domácí příkaz J. šablony K. on-line PayU L. import 4. SPOŘENÍ A. seznam platných termínovaných vkladů B. seznam žádostí C. založení nového termínovaného vkladu D. navýšení / snížení termínovaného vkladu E. ukončení termínovaného vkladu 5. ÚVĚRY 6. PLATEBNÍ KARTY A. přehled karet B. karetní transakce C. změny na kartě D. blokace karty E. odblokace karty F. žádost o novou kartu G. žádost o zaslání PIN H. doplňkové služby I. přehled žádostí 7. ELEKTRONICKÝ ARCHIV A. evýpisy B. Oznámení o debetování/kreditování účtu 8. INFORMACE A. zprávy z banky B. seznam žádostí C. nová žádost D. kurzovní lístek E. úrokové sazby F. informace o uživateli 9. NASTAVENÍ A. podpisové certifikáty B. registrace certifikátu C. změna hesla D. moje účty E. registr partnerů F. notifikační zprávy G. nastavení PIN H. poplatkový účet 10. LIMITY 11. PODPISOVÁ PRAVIDLA A. princip podpisových pravidel B. nastavení podpisového pravidla C. přehled podpisových pravidel D. příkazy k podpisu E. další příklady možností podpisových pravidel 12. ELEKTRONICKÝ KLÍČ TOKEN 13. PODPISOVÉ CERTIFIKÁTY 14. ZABLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ PŘÍSTUPU 15. BEZPEČNOSTNÍ DESATERO 16. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 07

9 1. Obecně A. OVLÁDÁNÍ APLIKACE Sberbank Online Banking funguje jako samostatná zabezpečená aplikace, se kterou lze pracovat prostřednictvím standardního internetového prohlížeče Internet Explorer. Aplikace obsahuje vlastní navigační prvky, s jejichž pomocí se můžete pohybovat v jednotlivých podsekcích Sberbank Online Banking. Z bezpečnostních důvodů je znemožněna funkčnost tlačítek Zpět a Vpřed. Pokud na tato tlačítka kliknete, dojde k tzv. vypršení platnosti stránky (z bezpečnostních důvodů neodesílá webový prohlížeč informace automaticky do dočasné paměti počítače). Pro návrat do systému stiskněte tlačítko Obnovit (případně stiskněte klávesu F5) a potvrďte volbu Opakovat. B. VÝZNAM NEJČASTĚJŠÍCH IKON = detailní informace = transakce čekající na podpis = výpisy = přehled pohybů = čekající příkaz = použít jako vzor = výběr = kalendář = nápověda = dočasně uzamčen vůči změnám = změnit = smazání = vrátí detailní náhled do zjednodušené podoby Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 08

10 1. Obecně 1 C. TERMÍNY V PLATEBNÍM STYKU Termíny v elektronickém platebním styku jsou uvedeny na webu sekce Ostatní dokumenty, kapitola Platební styk/ Termíny v platebním styku. D. HELP LINE V případě problémů s aplikací Sberbank Online Banking volejte poradenskou telefonní linku Linka je v provozu pondělí až čtvrtek od 8:00 do 18:00 hodin v pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Ze zahraničí volejte telefonní linku E. HOMEPAGE (ÚVODNÍ STRÁNKA) Po spuštění aplikace Sberbank Online Banking se zobrazí homepage s těmito sekcemi: Vaše účty Vaše poslední 3 transakce Úvěry Zprávy z banky Nabídka banky (banner) Váš poradce Kontakt On-line žádost o... Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 09

11 2. Informace o účtech 2 A. ZŮSTATKY tato část umožňuje zjišťovat 2 typy zůstatků k účtům zpřístupněných pro Sberbank Online Banking. Je-li účet v debetu, je opatřen znaménkem mínus. popis polí a ikon číslo účtu číslo účtu vedeného u Sberbank CZ, a.s. název účtu (pokud si uživatel nepřejmenuje tento údaj pro své interní potřeby, skládá se údaj z čísla a typu účtu) měna měna, ve které je účet veden disponibilní zůstatek množství peněžních prostředků, se kterými je možné nakládat v daný okamžik účetní zůstatek množství peněžních prostředků, které jsou zaúčtovány při poslední účetní uzávěrce banky akce = Detailní informace rozšíření předchozích informací o položky: IBAN formát čísla účtu ve tvaru IBAN (International Bank Account Number) pro zahraniční platební styk Výše blokované částky částka, která je blokována (např. z důvodu exekuce) snižuje částku v disponibilním zůstatku Výše úvěrového rámce částka, která je poskytnuta na základě úvěrové smlouvy zvyšuje disponibilní zůstatek účtu Datum a čas posledního účtování čas účetní uzávěrky banky Datum aktualizace zůstatku datum a čas provedení poslední účetní operace = Přehled pohybů viz nabídka Pohyby = Dnešní nezaúčtované pohyby viz nabídka Pohyby = Výpisy viz nabídka Výpisy B. POHYBY tato část umožňuje zobrazení pohybů na účtech dle výběru s možností volby podle data zaúčtování (od-do), částky (v celých číslech), typu pohybu (všechny/kreditní/debetní). Dále je možné použít rozšířené hledání, které umožňuje data podrobněji filtrovat např. dle typu transakce a názvu účtu. Historie pohybů je pro uživatele dostupná po dobu cca 13 měsíců. Zobrazení pohybů závisí na nastavení filtrů dle data pořízení a částky. Po přihlášení do aplikace je automaticky nastaven filtr, který odpovídá pohybům zaúčtovaným za posledních 7 dní bez ohledu na částku. Pohyby lze také exportovat. Formáty: ABO, Gemini 4, txt, xml. Popisy formátů Vám zašleme na základě Vaší žádosti zaslané na ovou adresu: popis polí a ikon Typ pohybu debetní nebo kreditní odepsáno z účtu nebo připsáno na účet Zaúčtováno / Valuta datum zaúčtování operace / datum úročení prostředků na účtu Typ transakce / detail transakce např. hotovostní, karetní, odchozí, příchozí,.../ část čísla karty, na účet, z účtu, text... = Detailní informace bližší informace o pohybu: jméno příjemce / příkazce, variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol, kreditní informace Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 10

12 2. Informace o účtech 2 Tuzemské transakce (k účtu v CZK): pohyby je možné exportovat do formátů: ABO, Gemini 4 a XML, které lze načítat do informačních systémů. Transakce v jiné měně (např. k účtu v EUR): pohyby se exportují do formátu Gemini 4, který lze načítat do informačních systémů. C. DNEŠNÍ POHYBY tato část umožňuje zjistit dnešní nezaúčtované pohyby účetní operace, které jsou zaúčtovány v průběhu dne, na výpisech se zobrazí po účetní uzávěrce banky. popis polí a ikon Typ pohybu debetní nebo kreditní odepsáno z účtu nebo připsáno na účet Valuta valutace od kdy nebo do kdy jsou úročeny prostředky na účtu Typ transakce / detail transakce např. hotovostní, karetní, odchozí, příchozí,.../ část čísla karty, na účet, z účtu, text = Detailní informace bližší informace o pohybu Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 11

13 2. Informace o účtech 2 Transakce v jiné měně (např. k účtu v EUR): denní výpisy se exportují do formátu Gemini 4, D. DENNÍ VÝPISY který lze načítat do informačních systémů. tato část umožňuje... zobrazení a tisk výpisů datovaných ode dne zpřístupnění účtu na bankovním serveru pro Sberbank Online Banking. Výpisy jsou generovány každý účetní den v závislosti na pohybech na účtu. Historie výpisů je pro uživatele dostupná po dobu cca 13 měsíců. Denní výpisy lze také exportovat. Formáty: ABO, Gemini 4, txt, xml. Popisy formátů Vám zašleme na základě Vaší žádosti zaslané na ovou adresu: popis polí a ikon Číslo číslo výpisu Sberbank Online Bankingu neshoduje se s číslem papírového výpisu z účtu nebo evýpisu Datum výpisu vychází z datumu vzniku účetních položek Počet pohybů debetních / kreditních obraty Počáteční zůstatek konečný zůstatek předchozího dne Konečný zůstatek účetní zůstatek po zaúčtování debetních a kreditních operací daného dne = Detailní informace bližší informace k pohybům Tuzemské transakce (k účtu v CZK): denní výpisy je možné exportovat do formátů: ABO, Gemini 4 a XML, které lze načítat do informačních systémů. E. NEPROVEDENÉ PLATBY tato část umožňuje... zobrazení položek neprovedených trvalých příkazů, povolených inkas, elektronických platebních příkazů, písemných platebních příkazů, SIPO plateb a odmítnutých žádostí o inkaso. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 12

14 3. Platební příkazy (platby) Tato sekce nabízí přehled aktuálního stavu zpracování platebních příkazů. Historie platebních příkazů je pro uživatele dostupná po dobu 365 dnů. Zobrazení platebních příkazů závisí na nastavení fitru dle data pořízení a částky. Po přihlášení do aplikace je automaticky nastaven filtr, který odpovídá platebním příkazům pořízených za posledních 7 dní bez ohledu na částku. Pro všechny sekce Platebních příkazů jsou platná tato tlačítka včetně jejich funkcí: Vymazat formulář vymaže všechny Vámi zadané údaje ve formuláři. Nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě. Pokračovat zobrazí platební příkaz před odesláním připravený k autorizaci oprávněnou osobou. Přidat do registru kliknutím přidáte daného příjemce do registru partnerů (při opakované platbě na stejný účet je možné jej z registru partnerů vybrat). Zobrazit podepisovaný kód kliknutím na tlačítko je možné zobrazit přesný obsah souboru odesílaného do banky ve formátu XML. Zpět kliknutím na tlačítko se dostanete o krok zpět, nabídne se Vám formulář platebního příkazu, který můžete opravit. Podepsat a odeslat kliknutím odešlete platbu do banky a platební příkaz se tímto stává neodvolatelným. Pro všechny sekce Platebních příkazů jsou také platná pole: Umístění podpisového certifikátu zadejte nebo pomocí tlačítka Procházet zvolte cestu k místu, kde máte uložený podpisový certifikát (např. C:\certifikat.p12). Heslo podpisového certifikátu zadejte heslo k Vašemu podpisovému certifikátu. PIN + token kód Popis položek v sekci Platební příkazy (záložka platby): A. DOMÁCÍ tato část umožňuje... pořízení a zaslání platebního příkazu v CZK z účtu vedeného v CZK na účet vedený v CZK jak u Sberbank CZ, a.s., tak i u jiné banky v ČR. popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení operace v Sberbank Online Bankingu Splatnost datum požadovaného odepsání prostředků z účtu plátce Z účtu účet, ze kterého má být platba provedena Na účet na jaký účet má být platba převedena Částka včetně desetinných míst Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn. zobrazí se již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Pokud se Vám nepodařilo vyplnit všechna povinná pole nebo systém zjistil chybu v daném poli, červeně označí pole s upozorněním: Chyba při zadávání. Prosím doplňte nebo opravte červeně označená pole. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 13

15 3. Platební příkazy (platby) 3 Tlačítko k vyplnění polí: Z účtu vyberte ze seznamu nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě Na účet: > Předčíslí zadejte předčíslí čísla účtu příjemce o maximální délce 6 znaků, pokud je specifikováno. Předčíslí je uváděno zpravidla před pomlčkou a vlastním číslem účtu, např.: > Číslo účtu zadejte číslo účtu příjemce o maximální délce 10 znaků. > Kód banky kód banky, ve které je veden účet příjemce platby. Název účtu příjemce platby. Kliknutím na odkaz šipka se otevře tabulka se seznamem příjemců možnost výběru příjemce v Registru partnerů pro domácí platební příkazy. Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš platební příkaz. Předvyplněno je aktuální datum. Částka zadejte výši převáděné částky včetně desetinných míst oddělených tečkou nebo čárkou. Ukázka Domácí platební příkaz Variabilní symbol zadejte číselnou hodnotu o maximální délce 10 znaků pro bližší identifikaci platby na straně příjemce (např. rodné číslo, IČO, datum, číslo faktury, číslo smlouvy, apod.). Nepovinný údaj. Konstantní symbol definuje účel platby. Povinný údaj v případě, že platba je výdajem nebo příjmem do státního rozpočtu nebo tak stanoví zvláštní právní předpis (Vyhláška č. 514/2002 Sb.) Specifický symbol zadejte číselnou hodnotu upřesňující platbu pro příjemce o max. délce 10 znaků. Nepovinný údaj (některé banky však využívají pro specifikaci účtu). Avízo můžete doplnit upřesňující zprávu pro příjemce dané platby. Obsah tohoto pole se objeví na výpise z účtu příjemce platby. Prioritní platba zaškrtnutím políčka žádáte o urgentní provedení dané platby, která je zpoplatněna dle platného Sazebníku. Příkaz k dnešnímu zpracování lze pořídit nejpozději do 11:00 hodin aktuálního pracovního dne, po tomto čase bude možné provést prioritní platbu se splatností následujícího nebo pozdějšího pracovního dne. Pro provedení příkazu s nejbližší, tedy s aktuální splatností nesmí být zaškrtnuta volba Prioritní. V tomto případě lze příkaz provést do 18:00 hodin jako standardní platbu, prostředky na účtu příjemce však nemusí být ve všech případech připsány následující pracovní den po odepsání prostředků z účtu plátce. Podmínky připsání určuje banka příjemce. Ukázka chybného hlášení Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 14

16 3. Platební příkazy (platby) 3 B. INKASNÍ tato část umožňuje... pořízení a zaslání příkazu k inkasu z účtu Vašeho partnera (pokud máte tento inkasní způsob placení vzájemně dohodnut) popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení žádosti v Sberbank Online Bankingu Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš inkasní příkaz (u banky protistrany) Na účet účet, v jeho prospěch má být platba připsána (Váš účet) Z účtu účet, ze kterého má být inkaso provedeno Částka včetně desetinných míst Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn. zobrazí se již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš inkasní příkaz (u banky protistrany). Částka udává výši inkasované částky včetně desetinných míst. Variabilní symbol zadejte číselnou hodnotu o maximální délce 10 znaků pro bližší identifikaci platby na straně příjemce (např. rodné číslo, IČO, datum, číslo faktury, číslo smlouvy, apod.). Nepovinný údaj. Konstantní symbol definuje účel platby. Povinný údaj v případě, že platba je výdajem nebo příjmem do státního rozpočtu nebo tak stanoví zvláštní právní předpis (Vyhláška č. 514/2002 Sb.) Specifický symbol zadejte číselnou hodnotu upřesňující platbu pro příjemce o max. délce 10 znaků. Nepovinný údaj (některé banky však využívají pro specifikaci účtu). Avízo můžete doplnit upřesňující zprávu pro příjemce dané platby. Obsah pole se objeví na výpise příjemce. Ukázka domácí inkasní příkaz Tlačítko k vyplnění polí: nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k inkasu Na účet vyberte účet, na který chcete požadovanou částku připsat. Z účtu: > Předčíslí zadejte předčíslí čísla účtu příjemce o maximální délce 6 znaků, pokud je specifikováno. Předčíslí je uváděno zpravidla před pomlčkou a vlastním číslem účtu, např.: > Číslo účtu zadejte číslo účtu příjemce o maximální délce 10 znaků. > Kód banky kód banky, ve které je veden účet, ze kterého chcete inkasovat. Název účtu zadejte název účtu, ze kterého chcete inkasovat. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 15

17 3. Platební příkazy (platby) 3 C. ZAHRANIČNÍ tato část umožňuje... pořízení zahraničního platebního příkazu a zaslání platby do zahraničí nebo převod cizí měny ve prospěch účtu klienta vedeného v bance v ČR. popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení operace v Sberbank Online Bankingu Splatnost datum požadovaného odepsání prostředků z účtu plátce Z účtu účet, ze kterého má být platba provedena Příjemce na jaký účet má být platba převedena Částka včetně desetinných míst Měna měna platby Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn., že nabídne již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Tlačítko k vyplnění polí: nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě Příkazce vyberte Váš účet, ze kterého chcete provést platbu. IBAN/ Číslo účtu příjemce pro platby v rámci EHP používejte výhradně účet příjemce ve formátu IBAN (max. 34 znaků). Země zvolte kód země, ve které se nachází banka příjemce. SWIFT kód banky příjemce = BIC identifikace cílové banky, zadejte SWIFT (BIC) příp. ABA routing u plateb v USD do USA ve formátu: FW Povinný údaj. Jméno a adresa příjemce zadejte údaje o příjemci platby. V případě, že příjemcem je právnická osoba, uvádějte název příjemce včetně jeho právní formy. Informace pro příjemce slouží k identifikaci platby. Tuto informaci obdrží přímo příjemce platby uvádějte v jazyce srozumitelném příjemci a bance příjemce. Neuvedení účelu platby je často předmětem reklamace. Jméno a adresa banky příjemce do zemí EHP stačí uvést pouze název banky příjemce mimo země EHP uvádějte i adresu banky příjemce, příp. pobočku banky Informace pro banku informace určena pouze pro Sberbank CZ, a.s. Vyplňte pouze v případě, že máte smluvený individuální kurz, jedná se o platbu šekem, požadujete swiftové potvrzení, příp. vyplňujete bližší specifikace pro zaslání platby do zemí mimo EHP (např. korespondenční banku, transit number). Máte-li částku a měnu platby uvedenou pouze v CZK a z naší banky má odejít do banky příjemce cizí měna, prosím uveďte zde, v jaké měně má platba odejít. V ostatních případech vyplnění tohoto pole je zpoplatněno. Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš platební příkaz. Předvyplněno je aktuální datum. Částka udává výši převáděné platby včetně desetinných míst. Měna definuje měnu platby. Poplatky definuje způsob úhrady poplatků: OUR všechny poplatky hradí příkazce BEN všechny poplatky hradí příjemce, v rámci EHP není povolen SHA poplatky jsou rozděleny mezi příkazce a příjemce doporučujeme používat u plateb do zemí EHP do výše ,- EUR s prioritou Normal, kde je EUR domácí měna (pozn. příjemce obdrží platbu celou). Povolené znaky pro vyplnění formuláře: jen písmena a číslice, a bez diakritiky. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 16

18 3. Platební příkazy (platby) 3 RUBL platba Ukázka zahraniční platební příkaz U vyšlých RUBL plateb se vyplňují pole takto: IBAN nebo číslo účtu příjemce: číslo účtu má vždy 20 číslic (IBAN v Rusku neexistuje, tj. číslo účtu neobsahuje písmena) a začíná vždy číslem 4 Příklad: Jméno a adresa příjemce: Na první řádek se uvádí: INN kód registrační číslo daňové správy (10 12 číslic) V případě plateb daní nebo u plateb do státního rozpočtu je dále povinný KPP kód speciální kód pro daňovou správu, týkající se důvodu registrace (9 číslic) Na druhý řádek se uvádí vlastní název příjemce u právnické osoby se uvádí před názvem příjemce vždy právní forma u fyzické osoby se uvádí jméno + příjmení (u rezidenta navíc ještě Patronymic = druhé jméno po otci), INN je vyžadováno pouze pokud je příjemcem fyzická osoba podnikatel Příklad: (příjemce právnická osoba) INN , KPP OOO TESTINA (pozn. OOO = naše S.R.O.) Příklad: (příjemce fyzická osoba rezident, nepodnikatel) IRINA VLADIMIROVNA MALAHOVA Příklad: (příjemce fyzická osoba podnikatel) INN YEKATERINA DMITRIJEVNA LAPAEVA Adresu příjemce doporučujeme neuvádět. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 17

19 3. Platební příkazy (platby) 3 Informace pro příjemce: VO code (5 místný) ruský platební titul, následuje slovní popis účelu/předmětu platby v ruském jazyce s přepisem do latinky nebo v anglickém jazyce. Příklad: VO12345 DOGOVOR NO. 145/2012 Jméno a adresa banky příjemce: Před vlastním názvem banky příjemce se uvádí: BIK národní identifikační kód ruské banky (9 číslic) a dále následuje odděleno lomítkem číslo korespondenčního účtu banky příjemce u Národní banky Ruska (20 číslic) účet začíná vždy číslem 3 Další dotazy k platbám v RUB Vám zodpoví pracovníci z oddělení zahraničního platebního styku. Ukázky: Příklad: BIK / SBERBANK MOSCOW Typ poplatku: Vždy pouze OUR. Pokud zadáte jiný typ poplatku, banka platbu provede s typem OUR (korespondenční banka jiný typ poplatku neumožňuje). Poznámka: Platby daní nebo platby ve prospěch státního rozpočtu vyžadují ještě další povinné instrukce, tyto informace obdržíte od protistrany a zadáte do pole Informace pro banku (v tomto případě se nejedná o neoprávněné použití pole, tzn. nebude zpoplatněno příplatkem). Důležité informace: Potřebné údaje pro správné vyplnění platebního příkazu získáte od svého obchodního partnera příjemce platby. Pokud bude v platebním příkazu některý z údajů chybět, Sberbank CZ bude požadovat doplnění údaje (údajů), z tohoto důvodu může být platba provedena s prodlevou. V případě nesprávných údajů identifikovaných korespondenční bankou nebo bankou příjemce bude platba reklamována, případně vrácena zpět bez reklamace. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 18

20 3. Platební příkazy (platby) 3 Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 19

21 3. Platební příkazy (platby) 3 D. VNITROBANKOVNÍ CIZOMĚNOVÉ tato část umožňuje... pořízení a odeslání příkazu k převodu prostředků mezi cizoměnovými účty v rámci Sberbank CZ, a.s. nebo různoměnovými účty v rámci Sberbank CZ, a.s. popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení operace v Sberbank Online Bankingu Splatnost datum požadovaného odepsání prostředků z účtu plátce Z účtu účet, ze kterého má být platba provedena Příjemce na jaký účet má být platba převedena Částka včetně desetinných míst Měna měna platby Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn., že nabídne již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Informace pro banku informace určena pouze pro Sberbank CZ, a.s. Vyplňte pouze v případě, že máte smluvený individuální kurs. V ostatních případech vyplnění tohoto pole je zpoplatněno. Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš platební příkaz. Předvyplněno je aktuální datum. Částka udává výši převáděné platby. Měna definuje měnu platby. Poplatky poplatek hradí vždy jen příkazce platby, příjemce má tuto platbu zdarma, vyberte typ poplatku SHA. Povolené znaky pro vyplnění formuláře: jen písmena a číslice, bez diakritiky. Ukázka vnitrobankovní cizoměnový příkaz Tlačítko k vyplnění polí: nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě Příkazce vyberte Váš účet, ze kterého chcete provést platbu. Na účet: > Předčíslí se u Sberbank CZ, a.s. nevyplňuje > Číslo účtu zadejte číslo účtu příjemce o maximální délce 10 znaků. > Kód banky je automaticky vyplněn kód banky Název účtu zadejte název účtu příjemce platby. Informace pro příjemce můžete doplnit upřesňující zprávu pro příjemce dané platby (např. číslo faktury). Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 20

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Příručka uživatele Duben 2015 2 3 ÚVOD Vážený kliente, zahraniční platební styk je téma, které

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Internet Banka s mobilním klíčem. První kroky

Internet Banka s mobilním klíčem. První kroky Internet Banka s mobilním klíčem První kroky Obsah DŘÍVE NEŽ ZAČNETE... 3 Minimální požadavky na Váš počítač... 3 Podpora služby Internet Banka... 3 Užitečné odkazy... 3 Důležitá upozornění... 3 CO VÁM

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ 49900820, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874 Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více