Sberbank Online Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sberbank Online Banking"

Transkript

1

2 Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem Sberbank Online Banking (dále jen Smlouva ) způsob autorizace aktivních operací, a to pomocí tokenu nebo podpisového certifikátu. Podmínka pro zřízení služby Sberbank Online Banking: vedení běžného účtu u Sberbank CZ, a.s. uzavření Smlouvy Token (elektronický klíč) je generátor jednorázových autorizačních klíčů, tzv. token kódů. Pokud uživatel používá k autorizaci token, přístup k informacím na účtu je zabezpečen kombinací přihlašovacího jména, PIN a token kódem. Přihlašovací jméno uživatel obdrží v bezpečnostní obálce, nebo mu již bylo přiděleno. PIN si uživatel nastavuje přímo v aplikaci. Token kód uživatel získá z tokenu, je generován tokenem každou minutu. Podpisový certifikát je digitální certifikát o délce 1024 bitů, který je chráněn heslem. Pokud uživatel používá k autorizaci podpisový certifikát, přístup k informacím na účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a vstupním heslem, které uživatel obdrží od banky v bezpečnostních obálkách po zřízení služby. Uživatel si na základě dalších přístupových kódů vytvoří podpisový certifikát, který je šifrován vlastním heslem. Každá operace je pak potvrzena tímto podpisovým certifikátem. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost při práci se Sberbank Online Bankingem. Z důvodu dalšího zdokonalení bezpečnosti se aplikace po 15 minutách nečinnosti automaticky odhlásí od Vašeho přístupu. Pomocí Sberbank Online Bankingu provádíte dva základní typy operací: a. pasivní operace na účtu pouze prohlížíte stavy peněžních prostředků a transakcí (typicky se jedná o zůstatek na účtu, informace o příchozích a odchozích platbách atd.). b. aktivní operace v tomto případě již přímo manipulujete s peněžními prostředky nebo s aplikací samotnou (typickým příkladem je odeslání peněz, zřízení trvalého platebního příkazu či změna v nastavení aplikace). Pro aktivní operace je potřeba mít podpisový certifikát. CO UMÍ SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking poskytuje všechny typy operací a informací, které Vám nabízí standardní běžný účet samozřejmě s výjimkou hotovostních operací. Mimo jiné se jedná o následující funkce: zjišťování zůstatků na jednom či více účtech informace o zůstatku, pohybech, atd. prostřednictvím SMS nebo ové zprávy informace o stavu úvěrového účtu zobrazení informace o blokovaném nebo zrušeném účtu přehled transakcí a jejich momentálních stavů zpracování výpisy z účtu (po každém obratu), export výpisů a pohybů platební příkazy do zahraničí nebo v cizí měně do ČR vnitrobankovní cizoměnové převody hromadné domácí platební příkazy jednorázové domácí platební příkazy šablony platebních příkazů import dávek platebních příkazů filtrování platebních příkazů založení, změna a zrušení trvalého platebního příkazu v CZK založení, změna a zrušení SIPO povolení k inkasu, změna a zrušení požadavku vyřizování žádostí o založení a změnu termínovaného vkladu přehled karet, zaúčtované karetní trasakce, změny na kartě, oznámení blokace karty a žádost o vydání náhradní karty, žádost o odblokaci karty, žádost o novou kartu, o zaslání PIN a žádost o doplňkové služby ke kartě identifikace skutečného vlastníka peněžních prostředků (notáře, advokáty, apod.) neprovedené platby elektronický archiv s evýpisy (frekvence výpisů dle Smlouvy o běžném účtu) a Oznámením o debetování/ kreditování účtu informace o uživateli přihlášeném do Sberbank Online Bankingu vlastní registr, tj. adresář bankovních účtů partnerů domácích i zahraničních upozornění a oznámení banky Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 01

3 Sberbank Online Banking JAK SE PŘIHLÁSIT Vstup do aplikace Sberbank Online Banking najdete na Klikněte na odkaz Sberbank Online Banking a poté Vstup do aplikace. Objeví se přihlašovací stránka se dvěma způsoby přihlášení Elektronický klíč a Podpisový certifikát. Další přihlášení: V poli Přihlašovací jméno vyplňte své přihlašovací jméno, které jste obdrželi od banky. Do pole PIN + Token kód uveďte Vámi zvolený PIN a token kód, který vygeneruje elektronický klíč (token). Dohromady tedy vyplníte 10 číslic (bez mezery). Klikněte na tlačítko Přihlásit. ELEKTRONICKÝ KLÍČ První přihlášení: V poli Přihlašovací jméno vyplňte své přihlašovací jméno (Sberbank Online Banking), které najdete v bezpečnostní obálce od banky. V případě, že už přihlašovací jméno do Sberbank Online Bankingu máte, zůstává nezměněné. Do pole PIN + Token kód uveďte nejprve pouze token kód o délce 6 číslic, který byl vygenerován elektronickým klíčem (tokenem), a klikněte na tlačítko Přihlásit. Poté budete vyzváni k nastavení vlastního PIN o délce 4 číslic. Aktivní operace a jejich autorizace Autorizaci aktivních operací ve Sberbank Online Bankingu provádíte vždy potvrzením operace vlastním PIN a vygenerovaným token kódem (dohromady 10 číslic). Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 02

4 Sberbank Online Banking PODPISOVÝ CERTIFIKÁT První přihlášení: 1. V poli Přihlašovací jméno vyplňte své Přihlašovací jméno (Sberbank Online Banking) a Vstupní heslo (Sberbank Online Banking) z bezpečnostních obálek, které jste obdrželi od banky a klikněte na tlačítko Přihlásit (nápověda se nachází pod otazníčky vedle přihlašovacích oken). Pokud máte Sberbank Online Banking zřízen pouze pro pasivní přístup, systém Vás vyzve ke změně vstupního hesla. Po změně hesla se zobrazí stránka s informacemi o účtech. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 03

5 Sberbank Online Banking 2. V případě aktivního přístupu se Vám otevřela stránka, kde Vás vítá Průvodce prvním přihlášením. Průvodce obsahuje 3 kroky nutné pro první přihlášení. 4. Po přihlášení do Podpisových certifikátů se Vám otevře další stránka, krok č. 2, pro vytvoření podpisového certifikátu. 3. V kroku č. 1 se přihlásíte do podpisových certifikátů. Podpisový certifikát budete používat pro provádění aktivních operací (zasílání plateb atp.). Přihlašovací jméno a Vstupní heslo pro Podpisové certifikáty najdete opět v bezpečnostních obálkách. Zadejte data a klikněte na Přihlásit. Pokud budete používat Sberbank Online Banking pouze pro pasivní operace, pole pro podpisové certifikáty nevyplňujte, klikněte na. Dostanete se na úvodní stránku Vašeho Sberbank Online Banking a s aplikací můžete začít pracovat. Nejdříve si zvolte umístění podpisového certifikátu kliknutím na tlačítko Procházet vedle pole Zvolte cílové umístění podpisového certifikátu. Vzhledem k bezpečnosti a přenosnosti doporučujeme umístit podpisový certifikát na přenosné médium (např. UBS disk). Ve zvolené cestě zadejte název souboru (automaticky se připojí přípona p12) a klikněte na tlačítko Otevřít. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 04

6 Sberbank Online Banking Následně Zvolte jméno (toto pole je nepovinné) a vlastní heslo k podpisovému certifikátu. Heslo musí mít nejméně 5 znaků a maximálně 20. Potvrďte vlastní heslo certifikátu a klikněte na Pokračovat. 5. Na další stránce, krok č. 3, se zobrazí informace o vytvoření a registraci podpisového certifikátu. Je-li registrace úspěšná, klikněte na Pokračovat. V opačném případě proveďte vytvoření a registraci znovu. 6. Tímto jste provedli základní kroky nutné pro práci se Sberbank Online Banking a můžete jej začít plně využívat. 7. Průvodce prvním přihlášením uzavírá stránka, kde si změníte vstupní heslo pro aplikaci Sberbank Online Banking. Heslo musí obsahovat nejméně jedno číslo a jedno písmeno a délka hesla musí být minimálně 8 znaků a maximálně 16. Po zadání a potvrzení Vašeho nového hesla pro přihlášení klikněte na Změnit heslo. Proběhne-li změna úspěšně, zobrazí se informace o Vašich účtech. V opačném případě zopakujte předchozí postup. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 05

7 Sberbank Online Banking 8. Po změně hesla se zobrazí stránka s informacemi o účtech. Další přihlášení Na přihlašovací stránce v záložce Podpisový certifikát v poli Přihlašovací jméno vyplňte své přihlašovací jméno, které jste obdrželi od banky a do pole Vstupní heslo vyplňte heslo, které jste si změnili v odst. č. 7. Klikněte na tlačítko Přihlásit. Aktivní operace a jejich autorizace Autorizaci aktivních operací ve Sberbank Online Banking provádíte vždy zpřístupněním Vašeho podpisového certifikátu a zadáním vlastního hesla, které jste si vytvořili v odst. č. 4. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 06

8 Uživatelská příručka pro Sberbank Online Banking 1. OBECNĚ A. ovládání aplikace B. význam nejčastějších ikon C. termíny v platebním styku D. help line E. homepage (úvodní stránka) 2. INFORMACE O ÚČTECH A. zůstatky B. pohyby C. dnešní pohyby D. denní výpisy E. neprovedené platby 3. PLATEBNÍ PŘÍKAZY (PLATBY) A. domácí B. inkasní C. zahraniční D. vnitrobankovní cizoměnové E. trvalé F. SIPO G. povolené inkaso H. vzdálený podpis I. hromadný domácí příkaz J. šablony K. on-line PayU L. import 4. SPOŘENÍ A. seznam platných termínovaných vkladů B. seznam žádostí C. založení nového termínovaného vkladu D. navýšení / snížení termínovaného vkladu E. ukončení termínovaného vkladu 5. ÚVĚRY 6. PLATEBNÍ KARTY A. přehled karet B. karetní transakce C. změny na kartě D. blokace karty E. odblokace karty F. žádost o novou kartu G. žádost o zaslání PIN H. doplňkové služby I. přehled žádostí 7. ELEKTRONICKÝ ARCHIV A. evýpisy B. Oznámení o debetování/kreditování účtu 8. INFORMACE A. zprávy z banky B. seznam žádostí C. nová žádost D. kurzovní lístek E. úrokové sazby F. informace o uživateli 9. NASTAVENÍ A. podpisové certifikáty B. registrace certifikátu C. změna hesla D. moje účty E. registr partnerů F. notifikační zprávy G. nastavení PIN H. poplatkový účet 10. LIMITY 11. PODPISOVÁ PRAVIDLA A. princip podpisových pravidel B. nastavení podpisového pravidla C. přehled podpisových pravidel D. příkazy k podpisu E. další příklady možností podpisových pravidel 12. ELEKTRONICKÝ KLÍČ TOKEN 13. PODPISOVÉ CERTIFIKÁTY 14. ZABLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ PŘÍSTUPU 15. BEZPEČNOSTNÍ DESATERO 16. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 07

9 1. Obecně A. OVLÁDÁNÍ APLIKACE Sberbank Online Banking funguje jako samostatná zabezpečená aplikace, se kterou lze pracovat prostřednictvím standardního internetového prohlížeče Internet Explorer. Aplikace obsahuje vlastní navigační prvky, s jejichž pomocí se můžete pohybovat v jednotlivých podsekcích Sberbank Online Banking. Z bezpečnostních důvodů je znemožněna funkčnost tlačítek Zpět a Vpřed. Pokud na tato tlačítka kliknete, dojde k tzv. vypršení platnosti stránky (z bezpečnostních důvodů neodesílá webový prohlížeč informace automaticky do dočasné paměti počítače). Pro návrat do systému stiskněte tlačítko Obnovit (případně stiskněte klávesu F5) a potvrďte volbu Opakovat. B. VÝZNAM NEJČASTĚJŠÍCH IKON = detailní informace = transakce čekající na podpis = výpisy = přehled pohybů = čekající příkaz = použít jako vzor = výběr = kalendář = nápověda = dočasně uzamčen vůči změnám = změnit = smazání = vrátí detailní náhled do zjednodušené podoby Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 08

10 1. Obecně 1 C. TERMÍNY V PLATEBNÍM STYKU Termíny v elektronickém platebním styku jsou uvedeny na webu sekce Ostatní dokumenty, kapitola Platební styk/ Termíny v platebním styku. D. HELP LINE V případě problémů s aplikací Sberbank Online Banking volejte poradenskou telefonní linku Linka je v provozu pondělí až čtvrtek od 8:00 do 18:00 hodin v pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Ze zahraničí volejte telefonní linku E. HOMEPAGE (ÚVODNÍ STRÁNKA) Po spuštění aplikace Sberbank Online Banking se zobrazí homepage s těmito sekcemi: Vaše účty Vaše poslední 3 transakce Úvěry Zprávy z banky Nabídka banky (banner) Váš poradce Kontakt On-line žádost o... Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 09

11 2. Informace o účtech 2 A. ZŮSTATKY tato část umožňuje zjišťovat 2 typy zůstatků k účtům zpřístupněných pro Sberbank Online Banking. Je-li účet v debetu, je opatřen znaménkem mínus. popis polí a ikon číslo účtu číslo účtu vedeného u Sberbank CZ, a.s. název účtu (pokud si uživatel nepřejmenuje tento údaj pro své interní potřeby, skládá se údaj z čísla a typu účtu) měna měna, ve které je účet veden disponibilní zůstatek množství peněžních prostředků, se kterými je možné nakládat v daný okamžik účetní zůstatek množství peněžních prostředků, které jsou zaúčtovány při poslední účetní uzávěrce banky akce = Detailní informace rozšíření předchozích informací o položky: IBAN formát čísla účtu ve tvaru IBAN (International Bank Account Number) pro zahraniční platební styk Výše blokované částky částka, která je blokována (např. z důvodu exekuce) snižuje částku v disponibilním zůstatku Výše úvěrového rámce částka, která je poskytnuta na základě úvěrové smlouvy zvyšuje disponibilní zůstatek účtu Datum a čas posledního účtování čas účetní uzávěrky banky Datum aktualizace zůstatku datum a čas provedení poslední účetní operace = Přehled pohybů viz nabídka Pohyby = Dnešní nezaúčtované pohyby viz nabídka Pohyby = Výpisy viz nabídka Výpisy B. POHYBY tato část umožňuje zobrazení pohybů na účtech dle výběru s možností volby podle data zaúčtování (od-do), částky (v celých číslech), typu pohybu (všechny/kreditní/debetní). Dále je možné použít rozšířené hledání, které umožňuje data podrobněji filtrovat např. dle typu transakce a názvu účtu. Historie pohybů je pro uživatele dostupná po dobu cca 13 měsíců. Zobrazení pohybů závisí na nastavení filtrů dle data pořízení a částky. Po přihlášení do aplikace je automaticky nastaven filtr, který odpovídá pohybům zaúčtovaným za posledních 7 dní bez ohledu na částku. Pohyby lze také exportovat. Formáty: ABO, Gemini 4, txt, xml. Popisy formátů Vám zašleme na základě Vaší žádosti zaslané na ovou adresu: popis polí a ikon Typ pohybu debetní nebo kreditní odepsáno z účtu nebo připsáno na účet Zaúčtováno / Valuta datum zaúčtování operace / datum úročení prostředků na účtu Typ transakce / detail transakce např. hotovostní, karetní, odchozí, příchozí,.../ část čísla karty, na účet, z účtu, text... = Detailní informace bližší informace o pohybu: jméno příjemce / příkazce, variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol, kreditní informace Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 10

12 2. Informace o účtech 2 Tuzemské transakce (k účtu v CZK): pohyby je možné exportovat do formátů: ABO, Gemini 4 a XML, které lze načítat do informačních systémů. Transakce v jiné měně (např. k účtu v EUR): pohyby se exportují do formátu Gemini 4, který lze načítat do informačních systémů. C. DNEŠNÍ POHYBY tato část umožňuje zjistit dnešní nezaúčtované pohyby účetní operace, které jsou zaúčtovány v průběhu dne, na výpisech se zobrazí po účetní uzávěrce banky. popis polí a ikon Typ pohybu debetní nebo kreditní odepsáno z účtu nebo připsáno na účet Valuta valutace od kdy nebo do kdy jsou úročeny prostředky na účtu Typ transakce / detail transakce např. hotovostní, karetní, odchozí, příchozí,.../ část čísla karty, na účet, z účtu, text = Detailní informace bližší informace o pohybu Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 11

13 2. Informace o účtech 2 Transakce v jiné měně (např. k účtu v EUR): denní výpisy se exportují do formátu Gemini 4, D. DENNÍ VÝPISY který lze načítat do informačních systémů. tato část umožňuje... zobrazení a tisk výpisů datovaných ode dne zpřístupnění účtu na bankovním serveru pro Sberbank Online Banking. Výpisy jsou generovány každý účetní den v závislosti na pohybech na účtu. Historie výpisů je pro uživatele dostupná po dobu cca 13 měsíců. Denní výpisy lze také exportovat. Formáty: ABO, Gemini 4, txt, xml. Popisy formátů Vám zašleme na základě Vaší žádosti zaslané na ovou adresu: popis polí a ikon Číslo číslo výpisu Sberbank Online Bankingu neshoduje se s číslem papírového výpisu z účtu nebo evýpisu Datum výpisu vychází z datumu vzniku účetních položek Počet pohybů debetních / kreditních obraty Počáteční zůstatek konečný zůstatek předchozího dne Konečný zůstatek účetní zůstatek po zaúčtování debetních a kreditních operací daného dne = Detailní informace bližší informace k pohybům Tuzemské transakce (k účtu v CZK): denní výpisy je možné exportovat do formátů: ABO, Gemini 4 a XML, které lze načítat do informačních systémů. E. NEPROVEDENÉ PLATBY tato část umožňuje... zobrazení položek neprovedených trvalých příkazů, povolených inkas, elektronických platebních příkazů, písemných platebních příkazů, SIPO plateb a odmítnutých žádostí o inkaso. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 12

14 3. Platební příkazy (platby) Tato sekce nabízí přehled aktuálního stavu zpracování platebních příkazů. Historie platebních příkazů je pro uživatele dostupná po dobu 365 dnů. Zobrazení platebních příkazů závisí na nastavení fitru dle data pořízení a částky. Po přihlášení do aplikace je automaticky nastaven filtr, který odpovídá platebním příkazům pořízených za posledních 7 dní bez ohledu na částku. Pro všechny sekce Platebních příkazů jsou platná tato tlačítka včetně jejich funkcí: Vymazat formulář vymaže všechny Vámi zadané údaje ve formuláři. Nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě. Pokračovat zobrazí platební příkaz před odesláním připravený k autorizaci oprávněnou osobou. Přidat do registru kliknutím přidáte daného příjemce do registru partnerů (při opakované platbě na stejný účet je možné jej z registru partnerů vybrat). Zobrazit podepisovaný kód kliknutím na tlačítko je možné zobrazit přesný obsah souboru odesílaného do banky ve formátu XML. Zpět kliknutím na tlačítko se dostanete o krok zpět, nabídne se Vám formulář platebního příkazu, který můžete opravit. Podepsat a odeslat kliknutím odešlete platbu do banky a platební příkaz se tímto stává neodvolatelným. Pro všechny sekce Platebních příkazů jsou také platná pole: Umístění podpisového certifikátu zadejte nebo pomocí tlačítka Procházet zvolte cestu k místu, kde máte uložený podpisový certifikát (např. C:\certifikat.p12). Heslo podpisového certifikátu zadejte heslo k Vašemu podpisovému certifikátu. PIN + token kód Popis položek v sekci Platební příkazy (záložka platby): A. DOMÁCÍ tato část umožňuje... pořízení a zaslání platebního příkazu v CZK z účtu vedeného v CZK na účet vedený v CZK jak u Sberbank CZ, a.s., tak i u jiné banky v ČR. popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení operace v Sberbank Online Bankingu Splatnost datum požadovaného odepsání prostředků z účtu plátce Z účtu účet, ze kterého má být platba provedena Na účet na jaký účet má být platba převedena Částka včetně desetinných míst Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn. zobrazí se již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Pokud se Vám nepodařilo vyplnit všechna povinná pole nebo systém zjistil chybu v daném poli, červeně označí pole s upozorněním: Chyba při zadávání. Prosím doplňte nebo opravte červeně označená pole. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 13

15 3. Platební příkazy (platby) 3 Tlačítko k vyplnění polí: Z účtu vyberte ze seznamu nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě Na účet: > Předčíslí zadejte předčíslí čísla účtu příjemce o maximální délce 6 znaků, pokud je specifikováno. Předčíslí je uváděno zpravidla před pomlčkou a vlastním číslem účtu, např.: > Číslo účtu zadejte číslo účtu příjemce o maximální délce 10 znaků. > Kód banky kód banky, ve které je veden účet příjemce platby. Název účtu příjemce platby. Kliknutím na odkaz šipka se otevře tabulka se seznamem příjemců možnost výběru příjemce v Registru partnerů pro domácí platební příkazy. Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš platební příkaz. Předvyplněno je aktuální datum. Částka zadejte výši převáděné částky včetně desetinných míst oddělených tečkou nebo čárkou. Ukázka Domácí platební příkaz Variabilní symbol zadejte číselnou hodnotu o maximální délce 10 znaků pro bližší identifikaci platby na straně příjemce (např. rodné číslo, IČO, datum, číslo faktury, číslo smlouvy, apod.). Nepovinný údaj. Konstantní symbol definuje účel platby. Povinný údaj v případě, že platba je výdajem nebo příjmem do státního rozpočtu nebo tak stanoví zvláštní právní předpis (Vyhláška č. 514/2002 Sb.) Specifický symbol zadejte číselnou hodnotu upřesňující platbu pro příjemce o max. délce 10 znaků. Nepovinný údaj (některé banky však využívají pro specifikaci účtu). Avízo můžete doplnit upřesňující zprávu pro příjemce dané platby. Obsah tohoto pole se objeví na výpise z účtu příjemce platby. Prioritní platba zaškrtnutím políčka žádáte o urgentní provedení dané platby, která je zpoplatněna dle platného Sazebníku. Příkaz k dnešnímu zpracování lze pořídit nejpozději do 11:00 hodin aktuálního pracovního dne, po tomto čase bude možné provést prioritní platbu se splatností následujícího nebo pozdějšího pracovního dne. Pro provedení příkazu s nejbližší, tedy s aktuální splatností nesmí být zaškrtnuta volba Prioritní. V tomto případě lze příkaz provést do 18:00 hodin jako standardní platbu, prostředky na účtu příjemce však nemusí být ve všech případech připsány následující pracovní den po odepsání prostředků z účtu plátce. Podmínky připsání určuje banka příjemce. Ukázka chybného hlášení Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 14

16 3. Platební příkazy (platby) 3 B. INKASNÍ tato část umožňuje... pořízení a zaslání příkazu k inkasu z účtu Vašeho partnera (pokud máte tento inkasní způsob placení vzájemně dohodnut) popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení žádosti v Sberbank Online Bankingu Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš inkasní příkaz (u banky protistrany) Na účet účet, v jeho prospěch má být platba připsána (Váš účet) Z účtu účet, ze kterého má být inkaso provedeno Částka včetně desetinných míst Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn. zobrazí se již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš inkasní příkaz (u banky protistrany). Částka udává výši inkasované částky včetně desetinných míst. Variabilní symbol zadejte číselnou hodnotu o maximální délce 10 znaků pro bližší identifikaci platby na straně příjemce (např. rodné číslo, IČO, datum, číslo faktury, číslo smlouvy, apod.). Nepovinný údaj. Konstantní symbol definuje účel platby. Povinný údaj v případě, že platba je výdajem nebo příjmem do státního rozpočtu nebo tak stanoví zvláštní právní předpis (Vyhláška č. 514/2002 Sb.) Specifický symbol zadejte číselnou hodnotu upřesňující platbu pro příjemce o max. délce 10 znaků. Nepovinný údaj (některé banky však využívají pro specifikaci účtu). Avízo můžete doplnit upřesňující zprávu pro příjemce dané platby. Obsah pole se objeví na výpise příjemce. Ukázka domácí inkasní příkaz Tlačítko k vyplnění polí: nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k inkasu Na účet vyberte účet, na který chcete požadovanou částku připsat. Z účtu: > Předčíslí zadejte předčíslí čísla účtu příjemce o maximální délce 6 znaků, pokud je specifikováno. Předčíslí je uváděno zpravidla před pomlčkou a vlastním číslem účtu, např.: > Číslo účtu zadejte číslo účtu příjemce o maximální délce 10 znaků. > Kód banky kód banky, ve které je veden účet, ze kterého chcete inkasovat. Název účtu zadejte název účtu, ze kterého chcete inkasovat. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 15

17 3. Platební příkazy (platby) 3 C. ZAHRANIČNÍ tato část umožňuje... pořízení zahraničního platebního příkazu a zaslání platby do zahraničí nebo převod cizí měny ve prospěch účtu klienta vedeného v bance v ČR. popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení operace v Sberbank Online Bankingu Splatnost datum požadovaného odepsání prostředků z účtu plátce Z účtu účet, ze kterého má být platba provedena Příjemce na jaký účet má být platba převedena Částka včetně desetinných míst Měna měna platby Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn., že nabídne již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Tlačítko k vyplnění polí: nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě Příkazce vyberte Váš účet, ze kterého chcete provést platbu. IBAN/ Číslo účtu příjemce pro platby v rámci EHP používejte výhradně účet příjemce ve formátu IBAN (max. 34 znaků). Země zvolte kód země, ve které se nachází banka příjemce. SWIFT kód banky příjemce = BIC identifikace cílové banky, zadejte SWIFT (BIC) příp. ABA routing u plateb v USD do USA ve formátu: FW Povinný údaj. Jméno a adresa příjemce zadejte údaje o příjemci platby. V případě, že příjemcem je právnická osoba, uvádějte název příjemce včetně jeho právní formy. Informace pro příjemce slouží k identifikaci platby. Tuto informaci obdrží přímo příjemce platby uvádějte v jazyce srozumitelném příjemci a bance příjemce. Neuvedení účelu platby je často předmětem reklamace. Jméno a adresa banky příjemce do zemí EHP stačí uvést pouze název banky příjemce mimo země EHP uvádějte i adresu banky příjemce, příp. pobočku banky Informace pro banku informace určena pouze pro Sberbank CZ, a.s. Vyplňte pouze v případě, že máte smluvený individuální kurz, jedná se o platbu šekem, požadujete swiftové potvrzení, příp. vyplňujete bližší specifikace pro zaslání platby do zemí mimo EHP (např. korespondenční banku, transit number). Máte-li částku a měnu platby uvedenou pouze v CZK a z naší banky má odejít do banky příjemce cizí měna, prosím uveďte zde, v jaké měně má platba odejít. V ostatních případech vyplnění tohoto pole je zpoplatněno. Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš platební příkaz. Předvyplněno je aktuální datum. Částka udává výši převáděné platby včetně desetinných míst. Měna definuje měnu platby. Poplatky definuje způsob úhrady poplatků: OUR všechny poplatky hradí příkazce BEN všechny poplatky hradí příjemce, v rámci EHP není povolen SHA poplatky jsou rozděleny mezi příkazce a příjemce doporučujeme používat u plateb do zemí EHP do výše ,- EUR s prioritou Normal, kde je EUR domácí měna (pozn. příjemce obdrží platbu celou). Povolené znaky pro vyplnění formuláře: jen písmena a číslice, a bez diakritiky. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 16

18 3. Platební příkazy (platby) 3 RUBL platba Ukázka zahraniční platební příkaz U vyšlých RUBL plateb se vyplňují pole takto: IBAN nebo číslo účtu příjemce: číslo účtu má vždy 20 číslic (IBAN v Rusku neexistuje, tj. číslo účtu neobsahuje písmena) a začíná vždy číslem 4 Příklad: Jméno a adresa příjemce: Na první řádek se uvádí: INN kód registrační číslo daňové správy (10 12 číslic) V případě plateb daní nebo u plateb do státního rozpočtu je dále povinný KPP kód speciální kód pro daňovou správu, týkající se důvodu registrace (9 číslic) Na druhý řádek se uvádí vlastní název příjemce u právnické osoby se uvádí před názvem příjemce vždy právní forma u fyzické osoby se uvádí jméno + příjmení (u rezidenta navíc ještě Patronymic = druhé jméno po otci), INN je vyžadováno pouze pokud je příjemcem fyzická osoba podnikatel Příklad: (příjemce právnická osoba) INN , KPP OOO TESTINA (pozn. OOO = naše S.R.O.) Příklad: (příjemce fyzická osoba rezident, nepodnikatel) IRINA VLADIMIROVNA MALAHOVA Příklad: (příjemce fyzická osoba podnikatel) INN YEKATERINA DMITRIJEVNA LAPAEVA Adresu příjemce doporučujeme neuvádět. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 17

19 3. Platební příkazy (platby) 3 Informace pro příjemce: VO code (5 místný) ruský platební titul, následuje slovní popis účelu/předmětu platby v ruském jazyce s přepisem do latinky nebo v anglickém jazyce. Příklad: VO12345 DOGOVOR NO. 145/2012 Jméno a adresa banky příjemce: Před vlastním názvem banky příjemce se uvádí: BIK národní identifikační kód ruské banky (9 číslic) a dále následuje odděleno lomítkem číslo korespondenčního účtu banky příjemce u Národní banky Ruska (20 číslic) účet začíná vždy číslem 3 Další dotazy k platbám v RUB Vám zodpoví pracovníci z oddělení zahraničního platebního styku. Ukázky: Příklad: BIK / SBERBANK MOSCOW Typ poplatku: Vždy pouze OUR. Pokud zadáte jiný typ poplatku, banka platbu provede s typem OUR (korespondenční banka jiný typ poplatku neumožňuje). Poznámka: Platby daní nebo platby ve prospěch státního rozpočtu vyžadují ještě další povinné instrukce, tyto informace obdržíte od protistrany a zadáte do pole Informace pro banku (v tomto případě se nejedná o neoprávněné použití pole, tzn. nebude zpoplatněno příplatkem). Důležité informace: Potřebné údaje pro správné vyplnění platebního příkazu získáte od svého obchodního partnera příjemce platby. Pokud bude v platebním příkazu některý z údajů chybět, Sberbank CZ bude požadovat doplnění údaje (údajů), z tohoto důvodu může být platba provedena s prodlevou. V případě nesprávných údajů identifikovaných korespondenční bankou nebo bankou příjemce bude platba reklamována, případně vrácena zpět bez reklamace. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 18

20 3. Platební příkazy (platby) 3 Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 19

21 3. Platební příkazy (platby) 3 D. VNITROBANKOVNÍ CIZOMĚNOVÉ tato část umožňuje... pořízení a odeslání příkazu k převodu prostředků mezi cizoměnovými účty v rámci Sberbank CZ, a.s. nebo různoměnovými účty v rámci Sberbank CZ, a.s. popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení operace v Sberbank Online Bankingu Splatnost datum požadovaného odepsání prostředků z účtu plátce Z účtu účet, ze kterého má být platba provedena Příjemce na jaký účet má být platba převedena Částka včetně desetinných míst Měna měna platby Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn., že nabídne již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Informace pro banku informace určena pouze pro Sberbank CZ, a.s. Vyplňte pouze v případě, že máte smluvený individuální kurs. V ostatních případech vyplnění tohoto pole je zpoplatněno. Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš platební příkaz. Předvyplněno je aktuální datum. Částka udává výši převáděné platby. Měna definuje měnu platby. Poplatky poplatek hradí vždy jen příkazce platby, příjemce má tuto platbu zdarma, vyberte typ poplatku SHA. Povolené znaky pro vyplnění formuláře: jen písmena a číslice, bez diakritiky. Ukázka vnitrobankovní cizoměnový příkaz Tlačítko k vyplnění polí: nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě Příkazce vyberte Váš účet, ze kterého chcete provést platbu. Na účet: > Předčíslí se u Sberbank CZ, a.s. nevyplňuje > Číslo účtu zadejte číslo účtu příjemce o maximální délce 10 znaků. > Kód banky je automaticky vyplněn kód banky Název účtu zadejte název účtu příjemce platby. Informace pro příjemce můžete doplnit upřesňující zprávu pro příjemce dané platby (např. číslo faktury). Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 20

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker MANUÁL APLIKACE On-line Broker OBSAH 1. O APLIKACI ON-LINE BROKER 2. PŘIHLÁŠENÍ 3. NASTAVENÍ 4. MENU OBCHODY NASTAVENÍ ZADÁNÍ PARAMETRŮ OBCHODU OBJEDNÁVKA SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 5. PLATEBNÍ PŘÍKAZ

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010

Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010 Manuál internetového bankovnictví verze 1 / září 2011December 2010 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do internetového bankovnictví. Pokud jste klientem banky Equa bank od 19.9.2011, můžete rovnou

Více

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu OBSAH 1. Slovník používaných pojmů 4 2. Úvod

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZAČÁTEK V CITIBANK ONLINE... 7 2.1. PRVNÍ REGISTRACE... 7 2.2. SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ... 8 2.2.1. ZABLOKOVÁNÍ, ZAPOMENUTÍ VSTUPNÍHO

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ONLINE BANKING (internetové bankovnictví) 1/2 Přehled pasivních služeb ONLINE BANKING Přehled účtů a historie karet cenných

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí Smlouvy o elektronické komunikaci mezi bankou

Více

Návod k použití autentifikačního modulu

Návod k použití autentifikačního modulu Návod k použití autentifikačního modulu Úvodní přihlašovací formulář. Přihlašovací obrazovku vidíte na následujícím obrázku (obr. 1). Jedná se o standardní způsob přihlášení pomocí jména a hesla, s rozšířenou

Více

Internet Banka s certifikáty

Internet Banka s certifikáty Internet Banka s certifikáty Obsah Užitečné dokumenty... Podpora... Parametry certifikátů... První přihlášení do Internet Banky... Vygenerování digitálních certifikátů... Import SSL certifikátu do internetového

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Platební styk v elektronickém. Příručka uživatele

ING Bank N.V., organizační složka. Platební styk v elektronickém. Příručka uživatele ING Bank N.V., organizační složka Platební styk v elektronickém bankovnictví ING Online Příručka uživatele Přehled příkladových transakcí Typ transakce Strana 1. Platba v Kč v rámci ČR 5 2. Žádost o inkaso

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PLATEB DO ZAHRANIČÍ INTERNÍCH PŘEVODŮ V CM

PLATEB DO ZAHRANIČÍ INTERNÍCH PŘEVODŮ V CM ZÁKLADNÍ INSTRUKCE PRO ZADÁVÁNÍ PLATEB DO ZAHRANIČÍ A INTERNÍCH PŘEVODŮ V CM SERVIS 24 Internetbanking VII-12 S24 1 SERVIS 24 zadání Standardní platby do zahraničí na záložce ÚČTY vybrat v nabídce JEDNORÁZOVÉ

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Verze 012014. Internet Banka s mobilním klíčem Manuál pro používání

Verze 012014. Internet Banka s mobilním klíčem Manuál pro používání Verze 012014 Internet Banka s mobilním klíčem Manuál pro používání Obsah: Začínáme... 3 Minimální požadavky na Váš počítač... 3 Podpora služby internetové bankovnictví... 3 Bezpečnostní upozornění... 3

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka LEDEN 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ DO IB... 4 2.1 SMS OTP OVĚŘENÍ... 5 2.2 OVĚŘENÍ SAFEWORD...

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah:

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: 1. Spuštění a přihlášení do programu... 2 2. Stažení informací z banky, jejich prohlížení a tisk... 3 2.1 Spuštění komunikace pro příjem dat z banky... 3 2.2 Přehled

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Manuál pro Služby přímého bankovnictví Verze 1.2

Manuál pro Služby přímého bankovnictví Verze 1.2 Stránka 1 z 30 Manuál pro Služby přímého bankovnictví Verze 1.2 Stránka 2 z 30 OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI... 4 1.1... SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ 5 1.2... BEZPEČNOST SLUŽEB PŘÍMÉHO

Více