Sberbank Online Banking

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sberbank Online Banking"

Transkript

1

2 Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem Sberbank Online Banking (dále jen Smlouva ) způsob autorizace aktivních operací, a to pomocí tokenu nebo podpisového certifikátu. Podmínka pro zřízení služby Sberbank Online Banking: vedení běžného účtu u Sberbank CZ, a.s. uzavření Smlouvy Token (elektronický klíč) je generátor jednorázových autorizačních klíčů, tzv. token kódů. Pokud uživatel používá k autorizaci token, přístup k informacím na účtu je zabezpečen kombinací přihlašovacího jména, PIN a token kódem. Přihlašovací jméno uživatel obdrží v bezpečnostní obálce, nebo mu již bylo přiděleno. PIN si uživatel nastavuje přímo v aplikaci. Token kód uživatel získá z tokenu, je generován tokenem každou minutu. Podpisový certifikát je digitální certifikát o délce 1024 bitů, který je chráněn heslem. Pokud uživatel používá k autorizaci podpisový certifikát, přístup k informacím na účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a vstupním heslem, které uživatel obdrží od banky v bezpečnostních obálkách po zřízení služby. Uživatel si na základě dalších přístupových kódů vytvoří podpisový certifikát, který je šifrován vlastním heslem. Každá operace je pak potvrzena tímto podpisovým certifikátem. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost při práci se Sberbank Online Bankingem. Z důvodu dalšího zdokonalení bezpečnosti se aplikace po 15 minutách nečinnosti automaticky odhlásí od Vašeho přístupu. Pomocí Sberbank Online Bankingu provádíte dva základní typy operací: a. pasivní operace na účtu pouze prohlížíte stavy peněžních prostředků a transakcí (typicky se jedná o zůstatek na účtu, informace o příchozích a odchozích platbách atd.). b. aktivní operace v tomto případě již přímo manipulujete s peněžními prostředky nebo s aplikací samotnou (typickým příkladem je odeslání peněz, zřízení trvalého platebního příkazu či změna v nastavení aplikace). Pro aktivní operace je potřeba mít podpisový certifikát. CO UMÍ SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking poskytuje všechny typy operací a informací, které Vám nabízí standardní běžný účet samozřejmě s výjimkou hotovostních operací. Mimo jiné se jedná o následující funkce: zjišťování zůstatků na jednom či více účtech informace o zůstatku, pohybech, atd. prostřednictvím SMS nebo ové zprávy informace o stavu úvěrového účtu zobrazení informace o blokovaném nebo zrušeném účtu přehled transakcí a jejich momentálních stavů zpracování výpisy z účtu (po každém obratu), export výpisů a pohybů platební příkazy do zahraničí nebo v cizí měně do ČR vnitrobankovní cizoměnové převody hromadné domácí platební příkazy jednorázové domácí platební příkazy šablony platebních příkazů import dávek platebních příkazů filtrování platebních příkazů založení, změna a zrušení trvalého platebního příkazu v CZK založení, změna a zrušení SIPO povolení k inkasu, změna a zrušení požadavku vyřizování žádostí o založení a změnu termínovaného vkladu přehled karet, zaúčtované karetní trasakce, změny na kartě, oznámení blokace karty a žádost o vydání náhradní karty, žádost o odblokaci karty, žádost o novou kartu, o zaslání PIN a žádost o doplňkové služby ke kartě identifikace skutečného vlastníka peněžních prostředků (notáře, advokáty, apod.) neprovedené platby elektronický archiv s evýpisy (frekvence výpisů dle Smlouvy o běžném účtu) a Oznámením o debetování/ kreditování účtu informace o uživateli přihlášeném do Sberbank Online Bankingu vlastní registr, tj. adresář bankovních účtů partnerů domácích i zahraničních upozornění a oznámení banky Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 01

3 Sberbank Online Banking JAK SE PŘIHLÁSIT Vstup do aplikace Sberbank Online Banking najdete na Klikněte na odkaz Sberbank Online Banking a poté Vstup do aplikace. Objeví se přihlašovací stránka se dvěma způsoby přihlášení Elektronický klíč a Podpisový certifikát. Další přihlášení: V poli Přihlašovací jméno vyplňte své přihlašovací jméno, které jste obdrželi od banky. Do pole PIN + Token kód uveďte Vámi zvolený PIN a token kód, který vygeneruje elektronický klíč (token). Dohromady tedy vyplníte 10 číslic (bez mezery). Klikněte na tlačítko Přihlásit. ELEKTRONICKÝ KLÍČ První přihlášení: V poli Přihlašovací jméno vyplňte své přihlašovací jméno (Sberbank Online Banking), které najdete v bezpečnostní obálce od banky. V případě, že už přihlašovací jméno do Sberbank Online Bankingu máte, zůstává nezměněné. Do pole PIN + Token kód uveďte nejprve pouze token kód o délce 6 číslic, který byl vygenerován elektronickým klíčem (tokenem), a klikněte na tlačítko Přihlásit. Poté budete vyzváni k nastavení vlastního PIN o délce 4 číslic. Aktivní operace a jejich autorizace Autorizaci aktivních operací ve Sberbank Online Bankingu provádíte vždy potvrzením operace vlastním PIN a vygenerovaným token kódem (dohromady 10 číslic). Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 02

4 Sberbank Online Banking PODPISOVÝ CERTIFIKÁT První přihlášení: 1. V poli Přihlašovací jméno vyplňte své Přihlašovací jméno (Sberbank Online Banking) a Vstupní heslo (Sberbank Online Banking) z bezpečnostních obálek, které jste obdrželi od banky a klikněte na tlačítko Přihlásit (nápověda se nachází pod otazníčky vedle přihlašovacích oken). Pokud máte Sberbank Online Banking zřízen pouze pro pasivní přístup, systém Vás vyzve ke změně vstupního hesla. Po změně hesla se zobrazí stránka s informacemi o účtech. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 03

5 Sberbank Online Banking 2. V případě aktivního přístupu se Vám otevřela stránka, kde Vás vítá Průvodce prvním přihlášením. Průvodce obsahuje 3 kroky nutné pro první přihlášení. 4. Po přihlášení do Podpisových certifikátů se Vám otevře další stránka, krok č. 2, pro vytvoření podpisového certifikátu. 3. V kroku č. 1 se přihlásíte do podpisových certifikátů. Podpisový certifikát budete používat pro provádění aktivních operací (zasílání plateb atp.). Přihlašovací jméno a Vstupní heslo pro Podpisové certifikáty najdete opět v bezpečnostních obálkách. Zadejte data a klikněte na Přihlásit. Pokud budete používat Sberbank Online Banking pouze pro pasivní operace, pole pro podpisové certifikáty nevyplňujte, klikněte na. Dostanete se na úvodní stránku Vašeho Sberbank Online Banking a s aplikací můžete začít pracovat. Nejdříve si zvolte umístění podpisového certifikátu kliknutím na tlačítko Procházet vedle pole Zvolte cílové umístění podpisového certifikátu. Vzhledem k bezpečnosti a přenosnosti doporučujeme umístit podpisový certifikát na přenosné médium (např. UBS disk). Ve zvolené cestě zadejte název souboru (automaticky se připojí přípona p12) a klikněte na tlačítko Otevřít. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 04

6 Sberbank Online Banking Následně Zvolte jméno (toto pole je nepovinné) a vlastní heslo k podpisovému certifikátu. Heslo musí mít nejméně 5 znaků a maximálně 20. Potvrďte vlastní heslo certifikátu a klikněte na Pokračovat. 5. Na další stránce, krok č. 3, se zobrazí informace o vytvoření a registraci podpisového certifikátu. Je-li registrace úspěšná, klikněte na Pokračovat. V opačném případě proveďte vytvoření a registraci znovu. 6. Tímto jste provedli základní kroky nutné pro práci se Sberbank Online Banking a můžete jej začít plně využívat. 7. Průvodce prvním přihlášením uzavírá stránka, kde si změníte vstupní heslo pro aplikaci Sberbank Online Banking. Heslo musí obsahovat nejméně jedno číslo a jedno písmeno a délka hesla musí být minimálně 8 znaků a maximálně 16. Po zadání a potvrzení Vašeho nového hesla pro přihlášení klikněte na Změnit heslo. Proběhne-li změna úspěšně, zobrazí se informace o Vašich účtech. V opačném případě zopakujte předchozí postup. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 05

7 Sberbank Online Banking 8. Po změně hesla se zobrazí stránka s informacemi o účtech. Další přihlášení Na přihlašovací stránce v záložce Podpisový certifikát v poli Přihlašovací jméno vyplňte své přihlašovací jméno, které jste obdrželi od banky a do pole Vstupní heslo vyplňte heslo, které jste si změnili v odst. č. 7. Klikněte na tlačítko Přihlásit. Aktivní operace a jejich autorizace Autorizaci aktivních operací ve Sberbank Online Banking provádíte vždy zpřístupněním Vašeho podpisového certifikátu a zadáním vlastního hesla, které jste si vytvořili v odst. č. 4. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 06

8 Uživatelská příručka pro Sberbank Online Banking 1. OBECNĚ A. ovládání aplikace B. význam nejčastějších ikon C. termíny v platebním styku D. help line E. homepage (úvodní stránka) 2. INFORMACE O ÚČTECH A. zůstatky B. pohyby C. dnešní pohyby D. denní výpisy E. neprovedené platby 3. PLATEBNÍ PŘÍKAZY (PLATBY) A. domácí B. inkasní C. zahraniční D. vnitrobankovní cizoměnové E. trvalé F. SIPO G. povolené inkaso H. vzdálený podpis I. hromadný domácí příkaz J. šablony K. on-line PayU L. import 4. SPOŘENÍ A. seznam platných termínovaných vkladů B. seznam žádostí C. založení nového termínovaného vkladu D. navýšení / snížení termínovaného vkladu E. ukončení termínovaného vkladu 5. ÚVĚRY 6. PLATEBNÍ KARTY A. přehled karet B. karetní transakce C. změny na kartě D. blokace karty E. odblokace karty F. žádost o novou kartu G. žádost o zaslání PIN H. doplňkové služby I. přehled žádostí 7. ELEKTRONICKÝ ARCHIV A. evýpisy B. Oznámení o debetování/kreditování účtu 8. INFORMACE A. zprávy z banky B. seznam žádostí C. nová žádost D. kurzovní lístek E. úrokové sazby F. informace o uživateli 9. NASTAVENÍ A. podpisové certifikáty B. registrace certifikátu C. změna hesla D. moje účty E. registr partnerů F. notifikační zprávy G. nastavení PIN H. poplatkový účet 10. LIMITY 11. PODPISOVÁ PRAVIDLA A. princip podpisových pravidel B. nastavení podpisového pravidla C. přehled podpisových pravidel D. příkazy k podpisu E. další příklady možností podpisových pravidel 12. ELEKTRONICKÝ KLÍČ TOKEN 13. PODPISOVÉ CERTIFIKÁTY 14. ZABLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ PŘÍSTUPU 15. BEZPEČNOSTNÍ DESATERO 16. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 07

9 1. Obecně A. OVLÁDÁNÍ APLIKACE Sberbank Online Banking funguje jako samostatná zabezpečená aplikace, se kterou lze pracovat prostřednictvím standardního internetového prohlížeče Internet Explorer. Aplikace obsahuje vlastní navigační prvky, s jejichž pomocí se můžete pohybovat v jednotlivých podsekcích Sberbank Online Banking. Z bezpečnostních důvodů je znemožněna funkčnost tlačítek Zpět a Vpřed. Pokud na tato tlačítka kliknete, dojde k tzv. vypršení platnosti stránky (z bezpečnostních důvodů neodesílá webový prohlížeč informace automaticky do dočasné paměti počítače). Pro návrat do systému stiskněte tlačítko Obnovit (případně stiskněte klávesu F5) a potvrďte volbu Opakovat. B. VÝZNAM NEJČASTĚJŠÍCH IKON = detailní informace = transakce čekající na podpis = výpisy = přehled pohybů = čekající příkaz = použít jako vzor = výběr = kalendář = nápověda = dočasně uzamčen vůči změnám = změnit = smazání = vrátí detailní náhled do zjednodušené podoby Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 08

10 1. Obecně 1 C. TERMÍNY V PLATEBNÍM STYKU Termíny v elektronickém platebním styku jsou uvedeny na webu sekce Ostatní dokumenty, kapitola Platební styk/ Termíny v platebním styku. D. HELP LINE V případě problémů s aplikací Sberbank Online Banking volejte poradenskou telefonní linku Linka je v provozu pondělí až čtvrtek od 8:00 do 18:00 hodin v pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Ze zahraničí volejte telefonní linku E. HOMEPAGE (ÚVODNÍ STRÁNKA) Po spuštění aplikace Sberbank Online Banking se zobrazí homepage s těmito sekcemi: Vaše účty Vaše poslední 3 transakce Úvěry Zprávy z banky Nabídka banky (banner) Váš poradce Kontakt On-line žádost o... Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 09

11 2. Informace o účtech 2 A. ZŮSTATKY tato část umožňuje zjišťovat 2 typy zůstatků k účtům zpřístupněných pro Sberbank Online Banking. Je-li účet v debetu, je opatřen znaménkem mínus. popis polí a ikon číslo účtu číslo účtu vedeného u Sberbank CZ, a.s. název účtu (pokud si uživatel nepřejmenuje tento údaj pro své interní potřeby, skládá se údaj z čísla a typu účtu) měna měna, ve které je účet veden disponibilní zůstatek množství peněžních prostředků, se kterými je možné nakládat v daný okamžik účetní zůstatek množství peněžních prostředků, které jsou zaúčtovány při poslední účetní uzávěrce banky akce = Detailní informace rozšíření předchozích informací o položky: IBAN formát čísla účtu ve tvaru IBAN (International Bank Account Number) pro zahraniční platební styk Výše blokované částky částka, která je blokována (např. z důvodu exekuce) snižuje částku v disponibilním zůstatku Výše úvěrového rámce částka, která je poskytnuta na základě úvěrové smlouvy zvyšuje disponibilní zůstatek účtu Datum a čas posledního účtování čas účetní uzávěrky banky Datum aktualizace zůstatku datum a čas provedení poslední účetní operace = Přehled pohybů viz nabídka Pohyby = Dnešní nezaúčtované pohyby viz nabídka Pohyby = Výpisy viz nabídka Výpisy B. POHYBY tato část umožňuje zobrazení pohybů na účtech dle výběru s možností volby podle data zaúčtování (od-do), částky (v celých číslech), typu pohybu (všechny/kreditní/debetní). Dále je možné použít rozšířené hledání, které umožňuje data podrobněji filtrovat např. dle typu transakce a názvu účtu. Historie pohybů je pro uživatele dostupná po dobu cca 13 měsíců. Zobrazení pohybů závisí na nastavení filtrů dle data pořízení a částky. Po přihlášení do aplikace je automaticky nastaven filtr, který odpovídá pohybům zaúčtovaným za posledních 7 dní bez ohledu na částku. Pohyby lze také exportovat. Formáty: ABO, Gemini 4, txt, xml. Popisy formátů Vám zašleme na základě Vaší žádosti zaslané na ovou adresu: popis polí a ikon Typ pohybu debetní nebo kreditní odepsáno z účtu nebo připsáno na účet Zaúčtováno / Valuta datum zaúčtování operace / datum úročení prostředků na účtu Typ transakce / detail transakce např. hotovostní, karetní, odchozí, příchozí,.../ část čísla karty, na účet, z účtu, text... = Detailní informace bližší informace o pohybu: jméno příjemce / příkazce, variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol, kreditní informace Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 10

12 2. Informace o účtech 2 Tuzemské transakce (k účtu v CZK): pohyby je možné exportovat do formátů: ABO, Gemini 4 a XML, které lze načítat do informačních systémů. Transakce v jiné měně (např. k účtu v EUR): pohyby se exportují do formátu Gemini 4, který lze načítat do informačních systémů. C. DNEŠNÍ POHYBY tato část umožňuje zjistit dnešní nezaúčtované pohyby účetní operace, které jsou zaúčtovány v průběhu dne, na výpisech se zobrazí po účetní uzávěrce banky. popis polí a ikon Typ pohybu debetní nebo kreditní odepsáno z účtu nebo připsáno na účet Valuta valutace od kdy nebo do kdy jsou úročeny prostředky na účtu Typ transakce / detail transakce např. hotovostní, karetní, odchozí, příchozí,.../ část čísla karty, na účet, z účtu, text = Detailní informace bližší informace o pohybu Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 11

13 2. Informace o účtech 2 Transakce v jiné měně (např. k účtu v EUR): denní výpisy se exportují do formátu Gemini 4, D. DENNÍ VÝPISY který lze načítat do informačních systémů. tato část umožňuje... zobrazení a tisk výpisů datovaných ode dne zpřístupnění účtu na bankovním serveru pro Sberbank Online Banking. Výpisy jsou generovány každý účetní den v závislosti na pohybech na účtu. Historie výpisů je pro uživatele dostupná po dobu cca 13 měsíců. Denní výpisy lze také exportovat. Formáty: ABO, Gemini 4, txt, xml. Popisy formátů Vám zašleme na základě Vaší žádosti zaslané na ovou adresu: popis polí a ikon Číslo číslo výpisu Sberbank Online Bankingu neshoduje se s číslem papírového výpisu z účtu nebo evýpisu Datum výpisu vychází z datumu vzniku účetních položek Počet pohybů debetních / kreditních obraty Počáteční zůstatek konečný zůstatek předchozího dne Konečný zůstatek účetní zůstatek po zaúčtování debetních a kreditních operací daného dne = Detailní informace bližší informace k pohybům Tuzemské transakce (k účtu v CZK): denní výpisy je možné exportovat do formátů: ABO, Gemini 4 a XML, které lze načítat do informačních systémů. E. NEPROVEDENÉ PLATBY tato část umožňuje... zobrazení položek neprovedených trvalých příkazů, povolených inkas, elektronických platebních příkazů, písemných platebních příkazů, SIPO plateb a odmítnutých žádostí o inkaso. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 12

14 3. Platební příkazy (platby) Tato sekce nabízí přehled aktuálního stavu zpracování platebních příkazů. Historie platebních příkazů je pro uživatele dostupná po dobu 365 dnů. Zobrazení platebních příkazů závisí na nastavení fitru dle data pořízení a částky. Po přihlášení do aplikace je automaticky nastaven filtr, který odpovídá platebním příkazům pořízených za posledních 7 dní bez ohledu na částku. Pro všechny sekce Platebních příkazů jsou platná tato tlačítka včetně jejich funkcí: Vymazat formulář vymaže všechny Vámi zadané údaje ve formuláři. Nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě. Pokračovat zobrazí platební příkaz před odesláním připravený k autorizaci oprávněnou osobou. Přidat do registru kliknutím přidáte daného příjemce do registru partnerů (při opakované platbě na stejný účet je možné jej z registru partnerů vybrat). Zobrazit podepisovaný kód kliknutím na tlačítko je možné zobrazit přesný obsah souboru odesílaného do banky ve formátu XML. Zpět kliknutím na tlačítko se dostanete o krok zpět, nabídne se Vám formulář platebního příkazu, který můžete opravit. Podepsat a odeslat kliknutím odešlete platbu do banky a platební příkaz se tímto stává neodvolatelným. Pro všechny sekce Platebních příkazů jsou také platná pole: Umístění podpisového certifikátu zadejte nebo pomocí tlačítka Procházet zvolte cestu k místu, kde máte uložený podpisový certifikát (např. C:\certifikat.p12). Heslo podpisového certifikátu zadejte heslo k Vašemu podpisovému certifikátu. PIN + token kód Popis položek v sekci Platební příkazy (záložka platby): A. DOMÁCÍ tato část umožňuje... pořízení a zaslání platebního příkazu v CZK z účtu vedeného v CZK na účet vedený v CZK jak u Sberbank CZ, a.s., tak i u jiné banky v ČR. popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení operace v Sberbank Online Bankingu Splatnost datum požadovaného odepsání prostředků z účtu plátce Z účtu účet, ze kterého má být platba provedena Na účet na jaký účet má být platba převedena Částka včetně desetinných míst Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn. zobrazí se již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Pokud se Vám nepodařilo vyplnit všechna povinná pole nebo systém zjistil chybu v daném poli, červeně označí pole s upozorněním: Chyba při zadávání. Prosím doplňte nebo opravte červeně označená pole. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 13

15 3. Platební příkazy (platby) 3 Tlačítko k vyplnění polí: Z účtu vyberte ze seznamu nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě Na účet: > Předčíslí zadejte předčíslí čísla účtu příjemce o maximální délce 6 znaků, pokud je specifikováno. Předčíslí je uváděno zpravidla před pomlčkou a vlastním číslem účtu, např.: > Číslo účtu zadejte číslo účtu příjemce o maximální délce 10 znaků. > Kód banky kód banky, ve které je veden účet příjemce platby. Název účtu příjemce platby. Kliknutím na odkaz šipka se otevře tabulka se seznamem příjemců možnost výběru příjemce v Registru partnerů pro domácí platební příkazy. Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš platební příkaz. Předvyplněno je aktuální datum. Částka zadejte výši převáděné částky včetně desetinných míst oddělených tečkou nebo čárkou. Ukázka Domácí platební příkaz Variabilní symbol zadejte číselnou hodnotu o maximální délce 10 znaků pro bližší identifikaci platby na straně příjemce (např. rodné číslo, IČO, datum, číslo faktury, číslo smlouvy, apod.). Nepovinný údaj. Konstantní symbol definuje účel platby. Povinný údaj v případě, že platba je výdajem nebo příjmem do státního rozpočtu nebo tak stanoví zvláštní právní předpis (Vyhláška č. 514/2002 Sb.) Specifický symbol zadejte číselnou hodnotu upřesňující platbu pro příjemce o max. délce 10 znaků. Nepovinný údaj (některé banky však využívají pro specifikaci účtu). Avízo můžete doplnit upřesňující zprávu pro příjemce dané platby. Obsah tohoto pole se objeví na výpise z účtu příjemce platby. Prioritní platba zaškrtnutím políčka žádáte o urgentní provedení dané platby, která je zpoplatněna dle platného Sazebníku. Příkaz k dnešnímu zpracování lze pořídit nejpozději do 11:00 hodin aktuálního pracovního dne, po tomto čase bude možné provést prioritní platbu se splatností následujícího nebo pozdějšího pracovního dne. Pro provedení příkazu s nejbližší, tedy s aktuální splatností nesmí být zaškrtnuta volba Prioritní. V tomto případě lze příkaz provést do 18:00 hodin jako standardní platbu, prostředky na účtu příjemce však nemusí být ve všech případech připsány následující pracovní den po odepsání prostředků z účtu plátce. Podmínky připsání určuje banka příjemce. Ukázka chybného hlášení Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 14

16 3. Platební příkazy (platby) 3 B. INKASNÍ tato část umožňuje... pořízení a zaslání příkazu k inkasu z účtu Vašeho partnera (pokud máte tento inkasní způsob placení vzájemně dohodnut) popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení žádosti v Sberbank Online Bankingu Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš inkasní příkaz (u banky protistrany) Na účet účet, v jeho prospěch má být platba připsána (Váš účet) Z účtu účet, ze kterého má být inkaso provedeno Částka včetně desetinných míst Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn. zobrazí se již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš inkasní příkaz (u banky protistrany). Částka udává výši inkasované částky včetně desetinných míst. Variabilní symbol zadejte číselnou hodnotu o maximální délce 10 znaků pro bližší identifikaci platby na straně příjemce (např. rodné číslo, IČO, datum, číslo faktury, číslo smlouvy, apod.). Nepovinný údaj. Konstantní symbol definuje účel platby. Povinný údaj v případě, že platba je výdajem nebo příjmem do státního rozpočtu nebo tak stanoví zvláštní právní předpis (Vyhláška č. 514/2002 Sb.) Specifický symbol zadejte číselnou hodnotu upřesňující platbu pro příjemce o max. délce 10 znaků. Nepovinný údaj (některé banky však využívají pro specifikaci účtu). Avízo můžete doplnit upřesňující zprávu pro příjemce dané platby. Obsah pole se objeví na výpise příjemce. Ukázka domácí inkasní příkaz Tlačítko k vyplnění polí: nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k inkasu Na účet vyberte účet, na který chcete požadovanou částku připsat. Z účtu: > Předčíslí zadejte předčíslí čísla účtu příjemce o maximální délce 6 znaků, pokud je specifikováno. Předčíslí je uváděno zpravidla před pomlčkou a vlastním číslem účtu, např.: > Číslo účtu zadejte číslo účtu příjemce o maximální délce 10 znaků. > Kód banky kód banky, ve které je veden účet, ze kterého chcete inkasovat. Název účtu zadejte název účtu, ze kterého chcete inkasovat. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 15

17 3. Platební příkazy (platby) 3 C. ZAHRANIČNÍ tato část umožňuje... pořízení zahraničního platebního příkazu a zaslání platby do zahraničí nebo převod cizí měny ve prospěch účtu klienta vedeného v bance v ČR. popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení operace v Sberbank Online Bankingu Splatnost datum požadovaného odepsání prostředků z účtu plátce Z účtu účet, ze kterého má být platba provedena Příjemce na jaký účet má být platba převedena Částka včetně desetinných míst Měna měna platby Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn., že nabídne již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Tlačítko k vyplnění polí: nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě Příkazce vyberte Váš účet, ze kterého chcete provést platbu. IBAN/ Číslo účtu příjemce pro platby v rámci EHP používejte výhradně účet příjemce ve formátu IBAN (max. 34 znaků). Země zvolte kód země, ve které se nachází banka příjemce. SWIFT kód banky příjemce = BIC identifikace cílové banky, zadejte SWIFT (BIC) příp. ABA routing u plateb v USD do USA ve formátu: FW Povinný údaj. Jméno a adresa příjemce zadejte údaje o příjemci platby. V případě, že příjemcem je právnická osoba, uvádějte název příjemce včetně jeho právní formy. Informace pro příjemce slouží k identifikaci platby. Tuto informaci obdrží přímo příjemce platby uvádějte v jazyce srozumitelném příjemci a bance příjemce. Neuvedení účelu platby je často předmětem reklamace. Jméno a adresa banky příjemce do zemí EHP stačí uvést pouze název banky příjemce mimo země EHP uvádějte i adresu banky příjemce, příp. pobočku banky Informace pro banku informace určena pouze pro Sberbank CZ, a.s. Vyplňte pouze v případě, že máte smluvený individuální kurz, jedná se o platbu šekem, požadujete swiftové potvrzení, příp. vyplňujete bližší specifikace pro zaslání platby do zemí mimo EHP (např. korespondenční banku, transit number). Máte-li částku a měnu platby uvedenou pouze v CZK a z naší banky má odejít do banky příjemce cizí měna, prosím uveďte zde, v jaké měně má platba odejít. V ostatních případech vyplnění tohoto pole je zpoplatněno. Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš platební příkaz. Předvyplněno je aktuální datum. Částka udává výši převáděné platby včetně desetinných míst. Měna definuje měnu platby. Poplatky definuje způsob úhrady poplatků: OUR všechny poplatky hradí příkazce BEN všechny poplatky hradí příjemce, v rámci EHP není povolen SHA poplatky jsou rozděleny mezi příkazce a příjemce doporučujeme používat u plateb do zemí EHP do výše ,- EUR s prioritou Normal, kde je EUR domácí měna (pozn. příjemce obdrží platbu celou). Povolené znaky pro vyplnění formuláře: jen písmena a číslice, a bez diakritiky. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 16

18 3. Platební příkazy (platby) 3 RUBL platba Ukázka zahraniční platební příkaz U vyšlých RUBL plateb se vyplňují pole takto: IBAN nebo číslo účtu příjemce: číslo účtu má vždy 20 číslic (IBAN v Rusku neexistuje, tj. číslo účtu neobsahuje písmena) a začíná vždy číslem 4 Příklad: Jméno a adresa příjemce: Na první řádek se uvádí: INN kód registrační číslo daňové správy (10 12 číslic) V případě plateb daní nebo u plateb do státního rozpočtu je dále povinný KPP kód speciální kód pro daňovou správu, týkající se důvodu registrace (9 číslic) Na druhý řádek se uvádí vlastní název příjemce u právnické osoby se uvádí před názvem příjemce vždy právní forma u fyzické osoby se uvádí jméno + příjmení (u rezidenta navíc ještě Patronymic = druhé jméno po otci), INN je vyžadováno pouze pokud je příjemcem fyzická osoba podnikatel Příklad: (příjemce právnická osoba) INN , KPP OOO TESTINA (pozn. OOO = naše S.R.O.) Příklad: (příjemce fyzická osoba rezident, nepodnikatel) IRINA VLADIMIROVNA MALAHOVA Příklad: (příjemce fyzická osoba podnikatel) INN YEKATERINA DMITRIJEVNA LAPAEVA Adresu příjemce doporučujeme neuvádět. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 17

19 3. Platební příkazy (platby) 3 Informace pro příjemce: VO code (5 místný) ruský platební titul, následuje slovní popis účelu/předmětu platby v ruském jazyce s přepisem do latinky nebo v anglickém jazyce. Příklad: VO12345 DOGOVOR NO. 145/2012 Jméno a adresa banky příjemce: Před vlastním názvem banky příjemce se uvádí: BIK národní identifikační kód ruské banky (9 číslic) a dále následuje odděleno lomítkem číslo korespondenčního účtu banky příjemce u Národní banky Ruska (20 číslic) účet začíná vždy číslem 3 Další dotazy k platbám v RUB Vám zodpoví pracovníci z oddělení zahraničního platebního styku. Ukázky: Příklad: BIK / SBERBANK MOSCOW Typ poplatku: Vždy pouze OUR. Pokud zadáte jiný typ poplatku, banka platbu provede s typem OUR (korespondenční banka jiný typ poplatku neumožňuje). Poznámka: Platby daní nebo platby ve prospěch státního rozpočtu vyžadují ještě další povinné instrukce, tyto informace obdržíte od protistrany a zadáte do pole Informace pro banku (v tomto případě se nejedná o neoprávněné použití pole, tzn. nebude zpoplatněno příplatkem). Důležité informace: Potřebné údaje pro správné vyplnění platebního příkazu získáte od svého obchodního partnera příjemce platby. Pokud bude v platebním příkazu některý z údajů chybět, Sberbank CZ bude požadovat doplnění údaje (údajů), z tohoto důvodu může být platba provedena s prodlevou. V případě nesprávných údajů identifikovaných korespondenční bankou nebo bankou příjemce bude platba reklamována, případně vrácena zpět bez reklamace. Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 18

20 3. Platební příkazy (platby) 3 Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 19

21 3. Platební příkazy (platby) 3 D. VNITROBANKOVNÍ CIZOMĚNOVÉ tato část umožňuje... pořízení a odeslání příkazu k převodu prostředků mezi cizoměnovými účty v rámci Sberbank CZ, a.s. nebo různoměnovými účty v rámci Sberbank CZ, a.s. popis polí a ikon Pořízeno datum pořízení operace v Sberbank Online Bankingu Splatnost datum požadovaného odepsání prostředků z účtu plátce Z účtu účet, ze kterého má být platba provedena Příjemce na jaký účet má být platba převedena Částka včetně desetinných míst Měna měna platby Stav status příkazu Akce možnost získání detailní informace nebo použití příkazu jako vzoru = příkaz proveden = čekající příkaz = transakce čekající na podpis = příkaz zrušen / neproveden = detailní informace = použít jako vzor slouží k usnadnění práce, tzn., že nabídne již předvyplněný formulář s parametry zvolené platby, je nutné doplnit částku Informace pro banku informace určena pouze pro Sberbank CZ, a.s. Vyplňte pouze v případě, že máte smluvený individuální kurs. V ostatních případech vyplnění tohoto pole je zpoplatněno. Splatnost zadejte datum, ke kterému chcete provést Váš platební příkaz. Předvyplněno je aktuální datum. Částka udává výši převáděné platby. Měna definuje měnu platby. Poplatky poplatek hradí vždy jen příkazce platby, příjemce má tuto platbu zdarma, vyberte typ poplatku SHA. Povolené znaky pro vyplnění formuláře: jen písmena a číslice, bez diakritiky. Ukázka vnitrobankovní cizoměnový příkaz Tlačítko k vyplnění polí: nabídne prázdný formulář pro zadání nového příkazu k úhradě Příkazce vyberte Váš účet, ze kterého chcete provést platbu. Na účet: > Předčíslí se u Sberbank CZ, a.s. nevyplňuje > Číslo účtu zadejte číslo účtu příjemce o maximální délce 10 znaků. > Kód banky je automaticky vyplněn kód banky Název účtu zadejte název účtu příjemce platby. Informace pro příjemce můžete doplnit upřesňující zprávu pro příjemce dané platby (např. číslo faktury). Sberbank Online Banking...JAK JEJ ZVLÁDNOUT 20

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Obsah 1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 2. Zadání příkazu k SEPA převodu...

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM JAK SE PŘIHLÁSIT Do internetového bankovnictví se přihlásíte na adrese www.bankservis.cz Pro přihlášení zadejte Přihlásit. prosím Vaše klientské číslo a PIN.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 5. 4. 2014 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 11. 5. 2015 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví 3. Výběr

Více

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci OBSAH Zadání jednorázového příkazu k úhradě... Kliknutím na text 2 se rychle Vyplnění formuláře... dostanete na 3 požadovanou Autorizace... stránku 4 Zadání

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Podrobné popisy služby a detailní postupy naleznete v uživatelské příručce MojeBanka (dostupné na a v nápovědě.

Podrobné popisy služby a detailní postupy naleznete v uživatelské příručce MojeBanka (dostupné na  a v nápovědě. MojeBanka První kroky se službou MojeBanka Vážená klientko, vážený kliente, dovolte, abychom vás přivítali mezi uživateli služby MojeBanka moderního systému přímého bankovnictví Komerční banky. Internetové

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech

Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech MultiCash Classic - verze 3.01 Číslo příkazu: Číslo příkazu ponechte tak,

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím on-line průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů - - - - Dávkové

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku Platnost od 1. 4. 2010 Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014 Vedení

Více

Popis nejpoužívanějších funkčností aplikace MojeBanka

Popis nejpoužívanějších funkčností aplikace MojeBanka OBSAH Kliknutím na text Zadání tuzemského příkazu k úhradě v CZK... se rychle 2 dostanete na Vyplnění formuláře... požadovanou 3 stránku Autorizace... 4 Zadání zahraniční / SEPA platby... 5 Vyplnění formuláře...

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 13. 12. 2014 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví 3. Výběr

Více

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu OBSAH 1. Slovník používaných pojmů 4 2. Úvod

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker MANUÁL APLIKACE On-line Broker OBSAH 1. O APLIKACI ON-LINE BROKER 2. PŘIHLÁŠENÍ 3. NASTAVENÍ 4. MENU OBCHODY NASTAVENÍ ZADÁNÍ PARAMETRŮ OBCHODU OBJEDNÁVKA SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 5. PLATEBNÍ PŘÍKAZ

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty v cizí měně Zrušení účtu Vedení faxové tabulky

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010

Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010 Manuál internetového bankovnictví verze 1 / září 2011December 2010 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do internetového bankovnictví. Pokud jste klientem banky Equa bank od 19.9.2011, můžete rovnou

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 22. 10. 2016 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví 3. Výběr

Více

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1 Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5 Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů Verze 1.1 1. Obecné Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ovládání majetkové účtu prostřednictvím služby Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus

Ovládání majetkové účtu prostřednictvím služby Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus Ovládání majetkové účtu prostřednictvím služby Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus Obsah 1. Rozdíl mezi službou Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus... 1 2. Přihlášení ke službě

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

1 Import platebních příkazů

1 Import platebních příkazů Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání dat s účetními systémy. Jedná se o následující služby: Import platebních příkazů Platební příkazy automaticky vygenerované účetním

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více