OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

2 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O čem jsou tyto podmínky Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl všechno potřebné O PŮJČCE PŮJČKA Zprostředkování pojištění schopnosti splácet PŮJČKU VÁŠ START S PŮJČKOU ANEB JAK ČERPAT PŮJČKU Jak získat PŮJČKU Jak čerpat PŮJČKU VÁŠ ŽIVOT S PŮJČKOU ANEB JAK SPLÁCET PŮJČKU Pravidelné splácení PŮJČKY Předčasné splacení a mimořádná splátka PŮJČKY Informace vždy víte, jak na tom jste CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY Co je problém Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí PŮJČKY ZA KOLIK MŮŽETE PŮJČKU ZÍSKAT Úrok Úrok z prodlení Poplatky Smluvní pokuta Roční procentuální sazba nákladů (RPSN) při PŮJČCE Společná ustanovení RŮZNÉ Vaše prohlášení a povinnosti Důvěrné informace Komunikace a doručování ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Změna Smlouvy o PŮJČCE a UOP Jak lze Smlouvu o PŮJČCE ukončit Důsledky ukončení smlouvy o PŮJČCE Rozhodné právo a řešení sporů Jazyk Definice Platnost a účinnost...13

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 O čem jsou tyto podmínky Tyto obchodní podmínky pro úvěrové produkty PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka (UOP) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi ZUNO BANK AG působící v České republice prostřednictvím ZUNO BANK AG, organizační složka (pokud chcete vědět více o tom, co je ZUNO, jaká je naše adresa, kde jsme zapsáni do obchodního rejstříku a jiné potřebné informace, dozvíte se je v článku Všeobecných obchodních podmínek ZUNO [ZUNO nebo My]),a Vámi, klientem ZUNO, potom co jste vykonal příslušné kroky k uzavření a následně jste na dálku uzavřel smlouvu o poskytnutí bezúčelového spotřebitelského úvěru nebo účelového spotřebitelského úvěru (Smlouvu o PŮJČCE). 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl všechno potřebné Náš vztah týkající se PŮJČKY se řídí (i) Smlouvou o PŮJČCE, jejíž nedílnou součástí jsou Ceník, úrokové sazby, Reklamační řád, tyto UOP a Všeobecné obchodní podmínky ZUNO (VOP), a (ii) ustanoveními všeobecně závazných předpisů České republiky, především, avšak nejen, zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o spotřebitelském úvěru) V případě rozporu mezi jednotlivými součástmi Smlouvy o PŮJČCE a těmito UOP platí, že mají přednost ustanovení Smlouvy o PŮJČCE V případě, že jste si vybral i pojištění PŮJČKY, se na Vás na základě Vašeho přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě pro pojištění k PŮJČCE č vztahuje i Rámcová smlouva o pojištění mezi ZUNO a společností UNIQA pojišťovna, a. s. (UNIQA), se sídlem Evropská 136, Praha 6, IČ: (Rámcová smlouva o pojištění) a pojistné podmínky UNIQA, které tvoří její nedílnou součást a které jsou uvedené na internetové stránce (Pojistné podmínky) Každý pojem s velkým počátečním písmenem, který je použit v těchto UOP a Smlouvě o PŮJČCE, má význam, který mu naši právníci přiřadili v těchto UOP a/nebo VOP. Přehled definic naleznete v článku 8.6 UOP. 2. O PŮJČCE 2.1 PŮJČKA (Bezúčelový nebo účelový spotřebitelský úvěr bez zajištění, pokud není v UOP uvedeno jinak) Bezúčelovým spotřebitelským úvěrem se rozumí PŮJČKA, při které Vám ZUNO poskytne a převede peněžní prostředky ve výši Úvěrového limitu podle článku UOP bez určení účelu jejich použití (Bezúčelová PŮJČKA) Účelovým spotřebitelským úvěrem se rozumí PŮJČKA, při které Vám ZUNO poskytne a převede peněžní prostředky ve výši Úvěrového limitu podle článku UOP s určeným účelem jejich použití. Peněžní prostředky budou použity výhradně na účel dohodnutý mezi Vámi a ZUNO. Tímto účelem se rozumí především Refinancování podle článku UOP (Účelová PŮJČKA) Jestliže (i) jste majitelem ÚČTU/ÚČTU PLUS v CZK v ZUNO, (ii) jste podal žádost o PŮJČKU, (iii) jste platně uzavřel Smlouvu o PŮJČCE, byly splněny všechny podmínky uvedené ve Smlouvě o PŮJČCE a článku UOP a (iv) nenastaly okolnosti, na základě kterých ZUNO rozhodne neposkytnout Vám PŮJČKU, ZUNO Vám poskytne PŮJČKU, a to v částce ve výši, kterou jsme si dohodli ve Smlouvě o PŮJČCE (Úvěrový limit), v Den čerpání. Na uzavření Smlouvy o PŮJČCE není právní nárok Od ZUNO můžete získat (i) PŮJČKU nebo (ii) PŮJČKU PLUS, která má všechny vlastnosti PŮJČKY s rozdíly v níže uvedené tabulce PŮJČKA a PŮJČKA PLUS mají následující parametry a zahrnují následující služby: 3

4 PŮJČKA PŮJČKA PLUS Možnost zvolit si Den splatnosti první splátky x x Možnost zvolit si jeden měsíc v roce bez splácení (splátkové prázdniny) x x Zasílání elektronických výpisů prostřednictvím Online Bankingu x x Zasílání e mailové zprávy o Dni splatnosti a výši splátky x x Správa a vedení PŮJČKY x x Možnost předčasného splacení PŮJČKY před Dnem splatnosti za 0 CZK Změny bez dodatečných poplatků, kromě předčasného splacení a mimořádného splacení Zasílání SMS o Dni splatnosti a výši splátek Pojištění úvěru pro případ smrti a invalidity třetího stupně, resp. pro starobního důchodce pojištění pro případ smrti a trvalých následků úrazu s rozsahem nad 50 % toto neplatí pro invalidní důchodce Refinancování: Refinancováním se ve smyslu těchto UOP rozumí poskytnutí Účelové PŮJČKY za podmínek dohodnutých mezi Vámi a ZUNO ve Smlouvě o PŮJČCE za účelem splacení Vašich již existujících úvěrů poskytnutých některou z finančních institucí poskytujících služby v České republice (Refinancovaný úvěr). Na požádání ZUNO prokážete, že peněžní prostředky poskytnuté ZUNO byly použity za účelem refinancování, a to dokumenty prokazujícími splacení Refinancovaného úvěru (Refinancování). Bližší informace týkající se Refinancování včetně aktuálního seznamu finančních institucí a úvěrů, které ZUNO refinancuje, jsou zveřejněny na internetové stránce Refinancovaný úvěr se považuje za splacený okamžikem splacení jistiny spolu s příslušenstvím a ostatními dlužnými částkami souvisejícími s Refinancovaným úvěrem. 2.2 Zprostředkování pojištění schopnosti splácet PŮJČKU POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKU můžete získat s pojištěním schopnosti splácet PŮJČKU nebo bez něho. Pojištění PŮJČKY není povinné. Pojištění v požadovaném rozsahu můžete získat na základě Vaší žádosti, pokud splňujete podmínky stanovené pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a. s., se kterou má ZUNO uzavřenou Rámcovou smlouvu o pojištění. Všechny tyto podmínky můžete najít na internetové stránce Jestliže máte uzavřeno pojištění schopnosti splácet PŮJČKU, poplatek za pojištění, které si vyberete, bude splatný spolu s měsíční Anuitní splátkou PŮJČKY, tak jak je definována v článku UOP. x x x x 3. VÁŠ START S PŮJČKOU ANEB JAK ČERPAT PŮJČKU 3.1 Jak získat PŮJČKU ZUNO Vám povolí čerpat finanční prostředky a poskytne Vám je formou PŮJČKY do výše Úvěrového limitu bezhotovostně připsáním na Váš ÚČET/ÚČET PLUS v CZK v ZUNO v Pracovní den banky, v němž došlo ke splnění poslední z níže uvedených podmínek (Den čerpání): (a) prostřednictvím Online Bankingu jste řádně vyplnil žádost o PŮJČKU, (b) prostřednictvím Online Bankingu jste poskytl souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak jak je uvedeno v článku 9.4 VOP a 7.2 UOP, (c) pokud jste ženatý/vdaná, získal/a jste souhlas se získáním PŮJČKY od Vaší manželky/vašeho manžela, a jste schopen/schopna ho ZUNO prokázat, (d) ZUNO ověřilo všechny informace, jež jste uvedl/a v žádosti; jejich hodnověrnost posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů a rozhodlo se poskytnout Vám požadovanou PŮJČKU, (e) získal jste předsmluvní informace o poskytované PŮJČCE formou předsmluvního formuláře Standardní informace o spotřebitelském úvěru a předsmluvního formuláře Informace před 4

5 uzavřením Smlouvy o PŮJČCE (Předsmluvní formuláře) v pdf formátu a uložil jste si je ve svém počítači, tj. na trvalém nosiči dat, (f) získal jste informace o pojištění schopnosti splácet PŮJČKU na trvalém nosiči dat, pokud jste si požádal o pojištění nebo jste si požádal o PŮJČKU PLUS, zejména jste dostal: Informaci ZUNO jako finančního zprostředkovatele a informace o vybraném pojištění, tak jak jsou uvedeny na internetové stránce (g) všechna Vaše prohlášení podle Smlouvy o PŮJČCE, článku 7.1 VOP a žádosti o PŮJČKU jsou pravdivá, (h) poskytl jste ZUNO veškeré vyžádané dokumenty (například potvrzení o příjmu, potvrzení o zaplacení daně a jiné) a provedl jste převod finančních prostředků ve stanovené výši do ZUNO, (i) byla uzavřena platná Smlouva o PŮJČCE, kterou jste podepsal SMS heslem jako náhradou svého podpisu, a uložil jste si ji ve svém počítači, tedy na trvalém nosiči dat, (j) máte ÚČET/ÚČET PLUS vedený v CZK v ZUNO, (k) současně se Smlouvou o PŮJČCE byl uzavřen platný dodatek ke Smlouvě o PŮJČCE, pokud jste byl vyzván k jeho uzavření, a (l) Smlouvu o PŮJČCE spolu s případným dodatkem ke Smlouvě o PŮJČCE jste přijal bez jakýchkoli výhrad nebo změn textu z Vaší strany Pokud některá z podmínek podle článku UOP nebude splněna, bude Vás o tom ZUNO informovat prostřednictvím Komunikačních kanálů. Více informací o tom, co to jsou Komunikační kanály a jak je správně používat, naleznete ve VOP. 3.2 Jak čerpat PŮJČKU Jak čerpat Bezúčelovou PŮJČKU: Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání Bezúčelové PŮJČKY podle článku UOP Vám ZUNO otevře úvěrový účet, tedy účet, který pro Vás vede ZUNO a na jehož vrub, resp. v jehož prospěch se vypořádávají všechny splátky PŮJČKY, jakož i všechny poplatky, úroky a jiné pohledávky ZUNO vůči Vám vzniklé v souvislosti s PŮJČKOU (Úvěrový účet), z kterého se Bezúčelová PŮJČKA poskytne, a automaticky převede peněžní prostředky z Úvěrového účtu na Váš ÚČET/ÚČET PLUS v CZK. Číslo Úvěrového účtu Vám ZUNO oznámí v prvním výpisu z Úvěrového účtu Jak čerpat Účelovou PŮJČKU: Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání Účelové PŮJČKY podle článku UOP Vám ZUNO otevře Úvěrový účet, z kterého se Účelová PŮJČKA poskytne, a automaticky převede peněžní prostředky z Úvěrového účtu na Váš ÚČET/ÚČET PLUS v CZK. Číslo Úvěrového účtu Vám ZUNO oznámí v prvním výpisu z Úvěrového účtu. ZUNO bude na základě Smlouvy o PŮJČCE blokovat část PŮJČKY odpovídající částce určené ke splacení Refinancovaného úvěru (Blokované prostředky). ZUNO uvolní a převede Blokované prostředky na účet/účty určené Vámi v žádosti o PŮJČKU (pokud jsme se nedohodli jinak), nejpozději však po podepsání Smlouvy o PŮJČCE a poskytnutí všech dokumentů v případě, že o ně ZUNO požádalo. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 60 dní od převedení Blokovaných prostředků, poskytnete ZUNO dokumenty prokazující splacení Refinancovaného úvěru podle článku UOP. 4. VÁŠ ŽIVOT S PŮJČKOU ANEB JAK SPLÁCET PŮJČKU 4.1 Pravidelné splácení PŮJČKY PŮJČKU, tedy částku ve výši vyčerpaného Úvěrového limitu (Jistina) včetně úroku, smluvní pokuty, poplatků podle Ceníku, jakož i nákladů spojených s uplatněním a vymáháním pohledávek včetně případného úroku z prodlení (Příslušenství), jste povinen splácet podle podmínek dohodnutých ve Smlouvě o PŮJČCE v pravidelných měsíčních splátkách po dobu období splácení ode dne vzniku povinnosti splácet PŮJČKU do dne konečného termínu splatnosti PŮJČKY a při dohodnuté výši úrokové sazby, obsahujících částku určenou na vrácení 5

6 jistiny PŮJČKY a částku pro zaplacení příslušného úroku (Anuitní splátky), a to v den splatnosti příslušné Anuitní splátky stanovený ve Smlouvě o PŮJČCE (Den splatnosti) Při podání žádosti o PŮJČKU si můžete určit: (a) Den splatnosti první Anuitní splátky, a to v rámci časového období, které je uvedeno na internetové stránce V případě, že si zvolíte posun Dne splatnosti první Anuitní splátky, bude Vaše poslední Anuitní splátka vyšší z důvodu zaúčtování úroků za období odkladu Dne splatnosti první Anuitní splátky. (b) Jeden kalendářní měsíc, v němž nebudete platit Anuitní splátku v rámci každého kalendářního roku během splácení. Jistina a úroky z každé takto vynechané Anuitní splátky budou zahrnuty do ostatních Anuitních splátek. Poplatek za vedení Úvěrového účtu a v případě, že je Vaše PŮJČKA pojištěná, tak i poplatek za pojištění Vám budou za tento měsíc účtovány PŮJČKU není možné splatit pomocí směnky nebo šeku. 4.2 Předčasné splacení a mimořádná splátka PŮJČKY Na základě vašeho oznámení podaného prostřednictvím Komunikačních kanálů máte právo kdykoli předčasně splatit PŮJČKU včetně jejího Příslušenství, a to k datu, které je uvedeno v oznámení o předčasném splacení Po přijetí Vaší žádosti ZUNO (i) vyčíslí celkovou splatnou sumu (Předčasná splátka) a (ii) převede peněžní prostředky ve výši Předčasné splátky z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS na příslušný Úvěrový účet, čímž dojde k předčasnému splacení PŮJČKY. Předčasné splacení může být zpoplatněno podle Ceníku Na základě Vašeho oznámení podaného ZUNO prostřednictvím kanálů máte kdykoli právo uskutečnit mimořádnou splátku PŮJČKY včetně Příslušenství, tj. částečné splacení PŮJČKY před termínem splatnosti (Mimořádná splátka), a to k datu, které je uvedeno v oznámení o provedení Mimořádné splátky. Poté, co ZUNO Vaše oznámení přijme, Vám prostřednictvím Online Bankingu (i) zašle návrh dodatku Smlouvy o PŮJČCE a (ii) po Vašem přijetí návrhu dodatku Smlouvy o PŮJČCE převede peněžní prostředky ve výši Mimořádné splátky z Vašeho ÚČTU PLUS na příslušný Úvěrový účet. Mimořádná splátka může být zpoplatněna podle Ceníku Jestliže splatíte PŮJČKU předčasně nebo dojde k Mimořádné splátce, může od Vás ZUNO požadovat náhradu nákladů ve výši uvedené v Ceníku. 4.3 Informace vždy víte, jak na tom jste ZUNO Vás o Vámi čerpané PŮJČCE, tj. o pohybech a zůstatku na Vašem Úvěrovém účtu, informuje bezplatně ve výpisu z Úvěrového účtu, kde je přehled obratů na Úvěrovém účtu, v elektronické podobě v dohodnuté periodicitě, minimálně jednou měsíčně po skončení kalendářního měsíce, pokud se nedohodneme jinak V případě splacení celé PŮJČKY spolu s Příslušenstvím Vám ZUNO poskytne informaci o splacení PŮJČKY a stavu Úvěrového účtu v závěrečném výpisu z Úvěrového účtu. Jiné potvrzení o splacení PŮJČKY a stavu Úvěrového účtu Vám ZUNO zašle pouze na základě Vaší žádosti Jestliže bude ZUNO vůči Vám evidovat v souvislosti se Smlouvou o PŮJČCE pohledávky po splatnosti, bude Vás o tom informovat prostřednictvím SMS zprávy, ové zprávy, telefonicky nebo prostřednictvím písemného oznámení Máte právo kdykoli bezplatně požádat ZUNO o výpis z Úvěrového účtu ve formě tabulky, která obsahuje splátky, které máte zaplatit, a amortizaci jistiny a úroků (Tabulka umoření), a ZUNO Vám Tabulku umoření poskytne v rámci Online Bankingu. 5. CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY 5.1 Co je problém ZUNO považuje za problém, pokud nastane některá z následujících skutečností: (a) Dostanete se do prodlení s úhradou jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce a byl jste k zaplacení vyzván s upozorněním na právo ZUNO uvedené v bodě 5.2 níže 6

7 (b) Dostanete se do prodlení s úhradou více než dvou splátek (c) Dostanete se do prodlení se splacením jakékoli jiné pohledávky ZUNO vyplývající ze Smlouvy o PŮJČCE, pohledávek z jiných smluv uzavřených mezi Vámi a ZUNO nebo s plněním Vašich závazků vůči třetím osobám (d) Porušíte kterýkoli ze svých peněžních nebo nepeněžních závazků vůči ZUNO uvedených v Rámcové smlouvě o poskytování produktů a služeb (Rámcová smlouva), Smlouvě o PŮJČCE, těchto UOP nebo VOP (e) Vaše prohlášení nebo informace, které jste poskytl ZUNO v žádosti o PŮJČKU nebo při podpisu Smlouvy o PŮJČCE podle článku 7.1 UOP, jsou nepravdivé nebo nepřesné (f) Nepředložíte dokumenty prokazující splacení refinancované PŮJČKY podle článku UOP (g) Neposkytnete ZUNO na požádání dokumenty způsobem dohodnutým ve Smlouvě o PŮJČCE (h) Bylo ve vztahu k Vám zahájeno exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí, insolvenční řízení (i) Dojde k negativním změnám ve Vaší majetkové situaci (j) ZUNO vypovědělo Vaši Rámcovou smlouvu podle VOP (k) Ukončíte smluvní vztah mezi Vámi a ZUNO vyplývající z Rámcové smlouvy, na jejímž základě Vám ZUNO vede ÚČET/ÚČET PLUS, jehož prostřednictvím splácíte PŮJČKU (každý jako Problém) 5.2 Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí PŮJČKY Když nastane Problém, ZUNO je kdykoli oprávněno: (a) Odmítnout poskytnutí PŮJČKY. (b) Použít zůstatky na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS a jakýchkoli dalších Vašich účtech/podúčtech na splacení Vašich již splatných závazků na základě Smlouvy o PŮJČCE (Souhlas s Inkasem). (c) V případě, že nastal některý z Problémů podle článku (a) a (e) až (i), ZUNO je oprávněno prohlásit PŮJČKU včetně jejího Příslušenství za okamžitě splatnou, a to písemným oznámením prostřednictvím doporučené zásilky do vlastních rukou na Vaši adresu pro doručování písemností poskytnutou Vámi ZUNO. Jestliže se zásilka vrátí ZUNO jako nedoručitelná, bude považována za doručenou třetí den od jejího odeslání, pokud není důkaz o jejím pozdějším doručení. Dokumenty doručené běžnou poštou na zahraniční adresy budou považovány za doručené patnáctý den od jejich odeslání, pokud není důkaz o jejich pozdějším doručení. V oznámení ZUNO určí (i) den splatnosti PŮJČKY tj. den, kdy se všechny Vaše pohledávky z poskytnuté PŮJČKY včetně Příslušenství stávají splatnými, (ii) celkovou výši splatných pohledávek a (iii) den, ve který nejpozději jste povinen tyto pohledávky ZUNO zaplatit. (d) Postoupit nebo převést na třetí osobu jakákoli svoje práva, nároky nebo závazky vůči Vám podle článku (k) VOP Jestliže nastane Problém, ZUNO je oprávněno na základě Rámcové smlouvy o pojištění zrušit poskytování pojištění k poskytnuté PŮJČCE. 6. ZA KOLIK MŮŽETE PŮJČKU ZÍSKAT 6.1 Úrok Za vyčerpanou a nesplacenou PŮJČKU se zavazujete uhradit úrok, který je ve Smlouvě o PŮJČCE stanoven fixní úrokovou sazbou za rok (per annum, p. a.). Výše úrokové sazby PŮJČKY se nemění po celou dobu splácení. 6.2 Úrok z prodlení Jestliže se dostanete do prodlení se zaplacením peněžních závazků podle Smlouvy o PŮJČCE, je ZUNO oprávněno účtovat Vám z dlužné částky zákonný úrok z prodlení. 7

8 6.3 Poplatky ZUNO má právo účtovat Vám za své služby poplatky. Jednotlivé poplatky související s PŮJČKOU a s uzavřením Smlouvy o PŮJČCE jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušného poplatku, který je dostupný na internetové stránce ZUNO má právo Ceník změnit, a to zejména vyžaduje-li to situace na bankovním trhu, změny všeobecně závazných právních předpisů (např. Zákona o spotřebitelském úvěru nebo Zákona o platebním styku), změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, zavedení nového produktu/ služby, změny parametrů stávajících produktů/služeb nebo požadavky České národní banky a dalších relevantních orgánů státní správy. Jestliže s návrhem nového Ceníku nesouhlasíte, je nutné tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit prostřednictvím Komunikačních kanálů. Oznámení musí být ZUNO odesláno nejpozději do 15 dnů od zveřejnění nového Ceníku na internetové stránce a považuje se za výpověď Smlouvy o PŮJČCE s okamžitým účinkem. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude pro Vás uplynutím výše uvedené lhůty nový Ceník závazný. 6.4 Smluvní pokuta Za Vaše porušení povinnosti splácet PŮJČKU řádně a včas na základě Smlouvy o PŮJČCE má ZUNO právo požadovat smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je uvedena v Ceníku platném v den vzniku Vaší povinnosti zaplatit smluvní pokutu. 6.5 Roční procentuální sazba nákladů (RPSN) ZUNO je oprávněno upravovat RPSN v souvislosti se změnou výše poplatků uvedených v Ceníku. 6.6 Společná ustanovení Splácení PŮJČKY je prováděno inkasem z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS. V Den splatnosti Anuitní splátky, popřípadě Předčasné splátky či Mimořádné splátky, jste povinen zajistit na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS dostatek peněžních prostředků postačujících k úhradě částky aktuálně splatné. ZUNO je oprávněno provést inkaso z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS za účelem úhrady této částky Příslušenství PŮJČKY se dnem zesplatnění PŮJČKY stává součástí Jistiny ZUNO má právo jakoukoli Vaši splátku na plnění peněžního závazku ze Smlouvy o PŮJČCE použít nejdříve na splatné Příslušenství (nejdříve na splatné poplatky, smluvní pokutu, úroky z prodlení a až následně na řádné úroky) dle pořadí splatnosti těchto závazků od nejdříve splatného a až potom na splatnou Jistinu dle pořadí splatnosti od nejdříve splatné Jistiny Úrok i úrok z prodlení při PŮJČCE se bude vypočítávat a účtovat anuitním způsobem splácení na bázi roku s 365 dny a měsíce s 30 dny. 7. RŮZNÉ 7.1 Vaše prohlášení a povinnosti Před uzavřením Smlouvy o PŮJČCE jste: (a) V přiměřeném časovém předstihu dostal a pozorně si přečetl a posoudil Předsmluvní formuláře a informace o pojištění, jestliže jste požádal o zprostředkování pojištění nebo jste si zvolil PŮJČKU PLUS, které Vám byly předány v pdf formátu a které jste si mohl uložit ve svém počítači tj. na trvalém nosiči dat (b) Bylo Vám poskytnuto náležité vysvětlení, abyste posoudil, zda podmínky sjednané ve Smlouvě o PŮJČCE splňují Vaše potřeby a odpovídají Vaší finanční situaci, abyste mohl posoudit, jaký vliv na Vás může mít neplnění Smlouvy o PŮJČCE V době uzavření Smlouvy o PŮJČCE, tj. před poskytnutím PŮJČKY a kdykoli po celou dobu trvání jakéhokoli Vašeho závazku plynoucího ze Smlouvy o PŮJČCE: (a) Musíte být plně svéprávný (b) Smlouva o PŮJČCE je platnou smlouvou a Vaše plnění povinností a závazků ze Smlouvy o PŮJČCE není v rozporu s jinými Vašimi povinnostmi nebo závazky, ať už zákonnými, nebo smluvními 8

9 (c) Smlouva o PŮJČCE je uzavřena v písemné formě a byla dostupná před podpisem v pdf formátu v rámci Online Bankingu, tj. na trvalém nosiči dat (d) Jste povinen své povinnosti podle Smlouvy o PŮJČCE plnit řádně a včas (e) Nemůžete mít vůči svým věřítelům splatné a nezaplacené závazky, které by měly negativní vliv na Vaši schopnost splnit závazky ze Smlouvy o PŮJČCE, zejména nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči daňovým úřadům, celním úřadům, zdravotním pojišťovnám (f) Nemůže být vůči Vám podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo exekučního řízení ani není vůči Vám zahájeno nebo vedeno žádné jiné soudní nebo jiné řízení, např. i trestní stíhání, v jehož důsledku by mohla být (i) podstatně ztížena Vaše schopnost splácet Vaše peněžní závazky, (ii) omezeno nakládání s Vaším majetkem a/nebo (iii) způsobeno, že byste mohl přijít o podstatnou část svého majetku, pokud jste v žádosti o PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (g) Nedal jste ani jste nedostal výpověď z pracovního poměru, nezrušil jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani s Vámi zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě nezrušil, nedostal jste ani jste nedal návrh na ukončení pracovního poměru dohodou, pokud jste v žádosti o PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak h) Nejste osobou se zvláštním vztahem k ZUNO podle 19 Zákona o bankách, ledaže jste v žádosti o PŮJČKU nebo v souvislosti s ní uvedl jinak (i) Nejste politicky exponovaná osoba podle 4 odst. 5 Zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, pokud jste v žádosti o PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak Skutečnosti uvedené v bodu se považují za pravdivé při čerpání a po dobu splácení PŮJČKY, v opačném případě jste povinen ZUNO bezodkladně informovat o této skutečnosti prostřednictvím Komunikačních kanálů Po celou dobu trvání Smlouvy o PŮJČCE, tj. až do úplného splnění všech závazků z ní vyplývajících, jste povinen: (a) Neprodleně informovat ZUNO o skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit Vaši schopnost splácet PŮJČKU (b) Poskytnout/předložit na základě žádosti ZUNO dodatečné informace/dokumenty v souladu s článkem VOP (c) Řádně a včas plnit své peněžité závazky (d) Neprodleně písemně informovat ZUNO o změně Vaší adresy 7.2 Důvěrné informace V souvislosti s uzavřením nebo žádostí o uzavření smlouvy mezi Vámi a ZUNO (dále jen Smlouva ) souhlasíte s tím, aby ZUNO za níže uvedeným účelem shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje včetně Vašeho rodného čísla (dále jen osobní údaje ), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen Informační Memorandum ). Účelem zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. Tento souhlas udělujete na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO byla nebo bude uzavřena Smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let (i) od data splnění veškerých Vašich finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, nebo (ii) od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jste se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se 9

10 uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu jste byl rovněž ZUNO informován, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na v klientském centru provozovatele BRKI nebo na internetových stránkách Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v registrech sdružení SOLUS a s tím, aby: (a) ZUNO shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen Poučení ), zejména Vaše rodné číslo. (b) ZUNO Vaše osobní údaje dále předávalo k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO: (dále jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ) a Registru FO Sdružení SOL US (dále jen Registr FO ), k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů. (c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor Vašich osobních údajů získaných od všech svých členů, případně též společně s dalšími Vašimi veřejně dostupnými osobními údaji (např. Vaše osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru Vašich osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti. (d) Sdružení SOLUS Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i ZUNO, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení. (e) ZUNO získávalo informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO. (f) Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími Vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. 10 Účelem zpracování osobních údajů je: (a) Splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů ZUNO (b) Zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (c) Posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně (d) Ochrana práv ZUNO a ostatních členů sdružení SOLUS Doba trvání souhlasu Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO bude uzavřena smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých Vašich závazků vůči ZUNO. Prohlášení Prohlašujete, že před udělením tohoto souhlasu jste měl možnost detailně se seznámit s dokumentem POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování, a (v) poučení o Vašich právech ( 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů) a nárocích ( 21 téhož zákona) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci Pozitivního registru SOLUS. Byl jste informován, že aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na na informační lince Sdružení SOLUS a na

11 7.2.3 Souhlasíte s tím, aby pojistník předal UNIQA pojišťovně, a.s., veškeré údaje a podklady, které jste poskytl pojistníkovi v souvislosti se Smlouvou o PŮJČCE. Souhlasíte s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s., zpracovávala ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů Vaše osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze sjednaného smluvního vztahu. Souhlas ke zpracování dáváte na celou dobu trvání závazku plynoucího ze sjednaného typu pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Berete na vědomí, že souhlas můžete kdykoli odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu adresovaného UNIQA pojišťovně, a.s. Souhlasíte s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o Vašem zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí a to i po Vašem úmrtí, a zbavujete povinnosti zachovávat mlčenlivost vůči pojistiteli všechny lékaře a zdravotnická zařízení, která Vás léčila nebo s nimiž jste svůj stav konzultoval, a zmocňujete je k vyhotovení a vydání lékařských zpráv, výpisů ze zdravotní dokumentace či jejich zapůjčení, a to i po Vašem úmrtí Jste si vědom, že za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o PŮJČKU může ZUNO kontaktovat Vašeho zaměstnavatele a požadovat potvrzení Vámi poskytnutých údajů. 7.3 Komunikace a doručování Dohodli jsme se, že komunikace, včetně doručování, na základě Smlouvy o PŮJČCE bude probíhat v souladu s článkem 4 VOP a článkem VOP. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Změna Smlouvy o PŮJČCE a UOP Smlouvu o PŮJČCE lze změnit formou dodatků podepsaných ZUNO a Vámi na základě Vaší žádosti nebo akceptace nabídky ZUNO stejnou formou, jako byla podepsána Smlouva o PŮJČCE, pokud ve Smlouvě o PŮJČCE nebo těchto UOP není uvedeno jinak, zpoplatněných podle Ceníku ZUNO má právo jednostranně měnit nebo zcela nahradit UOP, VOP, Ceník a úrokové sazby a další podmínky Smlouvy o PŮJČCE zejména v případě (a) změny na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů, (b) změny všeobecně závazných právních předpisů (např. Zákona o spotřebitelském úvěru), (c) jiné podstatné změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, (d) změny na bankovním trhu, (e) zavedení nového produktu/služby, (f) změny parametrů stávajících produktů/služeb, (g) požadavku České národní banky a dalších relevantních orgánů veřejné správy, (h) změny faktického stavu a zpřesnění jazykové korektury nebo (i) změny úrokové sazby PRIBOR (Důvody). Všechny Důvody představují vážný a objektivní důvod. O této změně Vás ZUNO informuje ve výpisu z ÚČTU/ÚČTU PLUS, oznámením na internetové stránce a/nebo jinou vhodnou formou, čímž informace vůči Vám nabude účinků v ní uvedených. Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, že máte právo bezplatně a s okamžitou účinností Smlouvu o PŮJČCE vypovědět Jestliže s návrhem změny podle článku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, je nutné tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit formou doporučené zásilky. Oznámení musí být ZUNO zasláno nejpozději do 15 dnů od oznámení změny a pokládá se za výpověď Smlouvy o PŮJČCE. Pokud uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, stávají se tyto změny uplynutím výše uvedené lhůty pro Vás závaznými. 8.2 Jak lze Smlouvu o PŮJČCE ukončit Jestliže ZUNO jednostranně změní podmínky Smlouvy o PŮJČCE a jestliže Vás o této změně i o možnosti vypovědět Smlouvu o PŮJČCE bez zbytečného odkladu informuje, máte právo bezplatně a s okamžitou účinností písemně vypovědět Smlouvu o PŮJČCE ZUNO i Vy máte právo Smlouvu o PŮJČCE písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dva měsíce pro ZUNO a jeden měsíc pro Vás a začíná plynout dnem, kdy byla výpověď doručena druhé straně. 11

12 8.2.3 Jste oprávněn odstoupit od Smlouvy o PŮJČCE bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o PŮJČCE. Pokud uplatníte právo odstoupit od Smlouvy o PŮJČCE, jste povinen: (a) Vrátit poskytnuté peněžní prostředky (b) Zaplatit ZUNO úrok z PŮJČKY ode dne jejího poskytnutí až do dne jejího splacení V případě odstoupení od Smlouvy o PŮJČCE zaniká POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ (pokud byla PŮJČKA pojištěná) od počátku Oznámení o odstoupení od Smlouvy o PŮJČCE musíte zaslat ZUNO na adresu sídla písemně, a to nejpozději v poslední den uvedené lhůty. Pro zaslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o PŮJČCE můžete využít formulář dostupný na internetové stránce ZUNO je oprávněno vypovědět Smlouvu o PŮJČCE bez výpovědní lhůty, jestliže nastane Problém uvedený v čl (a) a (e) až (k) těchto UOP, protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o PŮJČCE Smlouva o PŮJČCE se ukončí i splněním všech Vašich peněžních závazků z ní plynoucích nebo předčasným splacením PŮJČKY. 8.3 Důsledky ukončení Smlouvy o PŮJČCE V případě výpovědi Vám posledním dnem výpovědní lhůty ZUNO zastaví možnost čerpání PŮJČKY. Poslední den výpovědní lhůty je dnem konečné splatnosti PŮJČKY. Nejpozději v tento den jste povinen uhradit čerpanou sumu PŮJČKY a Příslušenství V případě odstoupení od Smlouvy o PŮJČCE nebo předčasného splacení PŮJČKY se stávají všechny Vaše závazky vůči ZUNO splatnými a jste povinen je neprodleně uhradit Účinností ukončení dochází i ke zrušení pojištění PŮJČKY. 8.4 Rozhodné právo a řešení sporů Smlouva o PŮJČCE a všechny v souvislosti s ní vzniklé závazky mezi Vámi a ZUNO se řídí českým právem. Není-li mezi ZUNO a Vámi písemně dohodnuto jinak nebo nestanoví-li právní řád jinak, sjednáváme změnu místní soudní příslušnosti tak, že k rozhodování o jakýchkoli sporech vyplývajících ze smluvních vztahů mezi námi je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu Jazyk Veškerá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto UOP mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě rozporu bude mít přednost české znění. 8.6 Definice Význam pojmů s velkým počátečním písmenem použitých v těchto UOP naleznete v následujících ustanoveních těchto UOP, případně ve VOP, Rámcové smlouvě a Smlouvě o PŮJČCE: Anuitní splátky (4.1.1 UOP), Bezúčelová PŮJČKA (2.1.1 UOP), Blokované prostředky (3.2.2 UOP), BRKI (7.2.1 UOP), Ceník (1.1.4 VOP), Den čerpání (3.1.1 UOP), Den splatnosti (4.1.1 UOP), Důvody (8.1.2 UOP), Souhlas s Inkasem (5.2.1 UOP), Jistina (4.1.1 UOP), Komunikační kanály (1.1.4 VOP), POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ (2.2 UOP), Mimořádná splátka (4.2.3 UOP), My (1.1.1 UOP), NRKI (7.2.1 UOP), Online Banking (1.1.4 VOP), Pojistné podmínky (1.2.3 UOP), Pozitivní registr (7.2.2 UOP), PŮJČKA (2.1 UOP), PŮJČKA PLUS (2.1 UOP), Pracovní den banky (1.1.4 VOP), Předčasná splátka (4.2.2 UOP), Předsmluvní formuláře (3.1.1 UOP), Příslušenství (4.1.1 UOP), Problém (5.1 UOP), Rámcová smlouva (5.1.1 UOP), Rámcová smlouva o pojištění (1.2.3 UOP), Refinancování (2.1.6 UOP), Refinancovaný úvěr (2.1.6 UOP), Registr FO (7.2.2 UOP), RPSN (6.5 UOP), Tabulka umoření (4.3.4 UOP), UOP (1.1.1 UOP), Účelová PŮJČKA (2.1.2 UOP), ÚČET (1.1.4 VOP), UNIQA (1.2.3 UOP), Úvěrový limit (2.1.3 UOP), Úvěrový účet (3.2.1 UOP), VOP (1.1.4 VOP), Zákon o bankách (1.1.4 VOP), Zákon o platebním styku (1.1.4 VOP), Zákon o spotřebitelském úvěru (1.2.1 UOP), Sdružení SOLUS (7.2.2 UOP), Smlouva o PŮJČCE (1.1.1 UOP), ZUNO (1.1.1 UOP). 12

13 8.7 Platnost a účinnost Tyto UOP nabývají platnosti a účinnosti dne ZUNO BANK AG, organizační složka 13

14

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné...3

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka 1. Všeobecná ustanovení...1 1.1 O čem jsou tyto podmínky...1 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné...1

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Smlouva o hotovostním úvěru

Smlouva o hotovostním úvěru Smlouva o hotovostním úvěru 1. SMLUVNÍ STRANY Different money s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČO: 03570967 Bankovní spojení: 2020010045/6000 Společnost je zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. ITH111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky. II. Vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky. II. Vymezení pojmů TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené úvěrové smlouvy pro fyzické osoby nepodnikatele vydané Komerční bankou.

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. (dále jen Produktové podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. upravují základní práva a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY

PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY Podmínky pro kreditní karty Poštovní spořitelny vydává, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU Obchodní podmínky pro ČSOB Kreditní kartu vydává, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává Československá obchodní banka, a. s, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

uplynutí každého dalšího měsíce nepřetržitého trvání jedné a téže pracovní neschopnosti v případě revolvingového

uplynutí každého dalšího měsíce nepřetržitého trvání jedné a téže pracovní neschopnosti v případě revolvingového INFORMACE O POJIŠTĚNÍ SJEDNANÉM SMLOUVOU č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚRY 01 2.1

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Vážené dámy, vážení pánové, jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. (dále též Banka ) a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ISS112 úvěrové podmínky platné od 1. 4. 2012 Svým podpisem smlouvy prohlašujete, že uvedl-li jste jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, nejste ve zkušební době, není s Vámi vedeno jednání o ukončení pracovního

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více