V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr."

Transkript

1 V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky MF Dnes 1. Jak odvrátit krach velkých firem a zachovat zaměstnanost v kraji Jaké konkrétní kroky ke zmírnění krizového stavu navrhujete? Hospodářská krize je objektivně daný jev vlastní kapitalistické společnosti. Současná krize však má spekulativní základ a nakonec dozrála do krize strukturální. Že je možné dopady krize mírnit, vidíme na příkladu severských zemí. ČR se však vydala protichůdnou cestou, omezila si příjmy a přiškrtila výdaje. Dosahuje proto nejhorší výsledky ekonomického rozvoje nejen oproti všem sousedním zemím. Je proto nutné urychleně přijat krátkodobá řešení a přistoupit k zavádění střednědobých i dlouhodobých cílů. Především je potřebná transfuze dodat peníze ke zvýšení kupní síly a zahájení vybraných investičních akcí (dopraví infrastruktura, ekologické stavby, výstavba bytů, zateplování domů atd.). A to prostřednictvím dorovnávání nákladů na pracovní sílu (zvýšení mezd při snížení ročního pracovního fondu) na úroveň vyspělých států EU, navrácení se k progresivnímu zdanění fyzických i právnických osob, zrušení stropů na pojistné. Postupně se takto zvýší poptávka po zboží a službách, sníží nezaměstnanost a zbude dost peněz na valorizace důchodů, příspěvků na péči a dalších oprávněných dávek. Následně půjde o: podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic; podporu exportu; zvýšení konkurenceschopnosti; návrat k potravinové bezpečnosti, soběstačnosti a regionální sebeobslužnosti; rozšíření obecního a družstevního podnikání; posílení státních podniků; eliminaci korupce a spekulativních obchodů; podporu vědy a aplikovaného výzkumu, orientaci školství dle požadavků trhu práce atd. Jak hodně se má do řešení krizové situace v kraji zapojit stát? Stát by měl zajišťovat rovnoměrný rozvoj jednotlivých území. Z tohoto pohledu je ingerence státu velice potřebná, jinak by došlo k propastným a těžko zvrátitelným propadům slabších regionů vůči těm rychleji se rozvíjejícím. A kdy jiny potřebují občané svůj stát nejvíce? Přece když přijde krize, živelná pohroma, sociální propady Jak hodně se mají zapojit firmy v nouzi? To je problém. Zákony neukládají firmám odvádět stanovené procento do rezervních sociálních fondů. Jde tedy o etický princip, který se v bezohledném konkurenčním prostředí moc nenosí. Zlatokopové, kteří přišli jen co nejvíce na české transformaci vydělat, nemají pro takovéto požadavky uši. Ale firmy, které počítají s budováním své tradice a dlouhodobým zakotvením, mají k součinnosti přece jen větší předpoklad. Ty ostatní se musí stát a veřejná správa pokusit k zapojení dostrkat. 2. Jak řešit romský problém Proč romský problém je, co se mělo dělat a nedělalo, konkrétní návrhy řešení? Nejde jen o Romy! I toto etnikum je fragmentováno. Problémem je integrace do většinové společnosti díky jinému stylu života sociálně slabých, nepřizpůsobivých a vyloučených občanů. Jde o důsledek falešné svobody po r a neschopnost společnosti zajišťovat k obživě práci a trestat za příživnictví. Největší chybou bylo upuštění od integračního procesu probíhajícího po 2. světové válce. Pokrok v rámci možného byl prohospodařen. Bez nabídky pracovních příležitostí a sankcí za jejich odmítání nikdo žádné řešení nenajde. 1

2 Jak zmírnit sociální napětí ve společnosti? Toto napětí má více příčin, nejen romský problém. Základem řešení je hospodářská prosperita státu a zaměstnanost! Bez zajištění práce pro dospělé, efektivního vzdělávání jejich dětí včetně zapojení do aktivit ve volném čase, pravidelného dohledu nad dodržováním stanovených podmínek, vyžadování dodržování právního řádu, potřebné pomoci apod. se ani u nepřizpůsobivých nic nezmění a konflikty budou narůstat. Jak vyřešit problém s ubytovnami? Sociální bydlení nesmí být kšeftem. Ubytovny či následně sociální nájemní byty by měly vlastnit obce a v nich zaměstnávat domovníky, kteří budou dohlížet každodenně na dodržování domovního řádu a vyžadovat případnou nápravu, placení nájmu atd. 3. Posílit, ponechat či oslabit moc prezidenta Jak hodnotíte současné pravomoci prezidenta, mají se do budoucna posílit, oslabit, ponechat, upravit? Nejsem příznivcem prezidentského státu a nebyl jsem ani pro přímou volbu prezidenta, neboť jsem předpokládal, že přinese občanům nemalé rozčarování. Považuji proto pravomoci prezidenta za uměřené, odpovídající tradicím i potřebám. Pokud by se měly upravit, tak jen v souvislosti se změnou způsobu volby a potřebě upřesnit některé nejasnosti. Poslanecký klub KSČM v tomto směru předložil pozměňovací návrhy k návrhu projednávaného zákona o přímé volbě, nezískaly však potřebnou podporu. Které konkrétní dosavadní kroky prezidenta Zemana hodnotíte kladně a které záporně? Kladně hodnotím angažovanost v oblastech: protikorupční, nastartování hospodářského rozvoje, podpory k větší solidaritě ve společnosti. Negativně hodnotím povýšenecký způsob jednání a příklon k tzv. jestřábí vojenské politice. Koná Zeman v souladu s parlamentní demokracií? Koná v souladu se zákony a Ústavou ČR. Dovolávají-li se voliči jeho protikandidáta ústavních zvyklostí, pak musíme vzít v úvahu, že se změnil způsob volby a prezident má silný mandát od většiny aktivních voličů. V nových podmínkách se tvoří i nové zvyklosti. Také každá osobnost vnáší do politiky sobě vlastní styl chování, který voliči jistě vzali při jeho volbě v úvahu. 4. Jak zlepšit image Moravskoslezského kraje Proč má Moravskoslezský kraj v jiných částech republiky špatný obraz? Popřípadě proč si to nemyslíte? Moravskoslezský kraj je rázovitý a o přehlížení tohoto regionu, zejména pražskými představiteli, již psal Petr Bezruč. Nezřídka se s tím setkáváme dodnes. Jsme severovýchodní výspou, jejíž nový název se někteří ještě nestačili naučit. Přetrvává předpojatost, nelíbí se např. potřebná celostátní podpora k řešení nahromaděných problémů z minulosti, kdy se toto území obětovalo ve prospěch celku, či přímost až tvrdost zdejších obyvatel. Co konkrétně je třeba udělat pro zlepšení této image? Je potřebné ukazovat nové rysy kraje a bourat zažité stereotypy. Připomínat, co pro rozvoj celé společnosti obyvatelé tohoto území v minulosti vykonali. Upozornit, že jsme již z velké části zvládli transformaci hospodářství, máme kvalitní kulturu, školství a muzea zachycující informace o jedinečném životě lidí v českém Slezsku či na severu Moravy. Lépe musíme 2

3 propagovat přírodní krásy Jeseníků a Beskyd, ojedinělé technické zajímavosti, hrady, zámky atd. Čím konkrétně jako případní poslanci přispějete ke zlepšení image kraje? Budu se snažit dokazovat, že z našeho kraje přicházejí odborně zdatní a slušní politici, kteří mají přirozenou autoritu. Osvětu o našem kraji bych dále zapracovával do svých vystoupení a zorganizoval výjezdní zasedání členů sociálního výboru, aby mohli konfrontovat své případné předsudky s realitou. Zásadní by byla nejen obhajoba oprávněných zájmů mých voličů, ale i představitelů našich obcí, kraje, institucí a podnikatelské sféry, což bych spojoval s propagací jejich příkladných výsledků. K tomu budu potřebovat fungující zpětnou vazbu. 5. Co udělali (i pro kraj) vaši straničtí předchůdci a neudělali protivníci (do poledne 15. října) Jak konkrétně prospěli zemi a kraji při práci ve Sněmovně vaši straničtí předchůdci? V opozici, vůči které vládní koalice příjme písemný závazek, že žádný koaliční poslanec nesmí podpořit návrh opozičního poslance, můžete těžko otevřeně prosadit cokoli. Naše návrhy byly zamítány, většina nebyla ani připuštěna k projednávání. Tato arogance moci, opřená o většinu, byla nedemokratickým limitem, neboť v demokratické společnosti jsou ctěná i práva menšin. Proto jsem byl rád, že se mi osobně podařilo (přes odpor) zařadit na pořad jednání poslední schůze bod k nezaměstnanosti v MSK a k němu přijat (díky neúčasti většiny pravicových poslanců) usnesení žádost PS na Vládu ČR, aby MSK věnovala zvýšenou a efektivní pozornost a pomoc. Co konkrétně měli v posledním funkčním období ve Sněmovně pro zemi a kraj udělat, ale neudělali vaši političtí protivníci? Zajistit ekonomický růst ČR a držet krok se sousedními zeměmi, snížit nezaměstnanost (v rámci srovnávání dle staré metodiky), udržet váhu solidarity, zamezit korupci a plýtvání s veřejnými prostředky a získat tak peníze pro vyrovnaný státní rozpočet, stabilizovat zdravotnictví, sociální služby a státní důchodový pilíř. Vůči Moravskoslezskému kraji měla vláda zajistit splnění všech vládních usnesení, které jednotlivé vlády k MSK přijaly, a dbát na pomoc kraji při vyrovnávání úrovně či rozdílů s jinými kraji. Která vládní koalice by nejvíc prospěla Moravskoslezskému kraji a proč? Nejvíce Moravskoslezskému kraji a celé zemi prospěje levicová koalice, která do Vlády ČR nominuje odborníky. Vládla by v zájmu většiny společnosti a napravovala systémové excesy předchozích pravicových neoliberálních vlád. Soustředila by svou pozornost na nastartování ekonomického rozvoje, na návrat k soudržnosti společnosti a kultivaci politického prostředí. Jedině to je cesta k prosperitě, spokojenosti a očištění politiky a politiků v očích veřejnosti. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky MS Deníku Jaké poplatky ve zdravotnictví mají smysl? Praxe ukázala, že deklarovaný přínos tzv. regulačních poplatků předpokládaný smysl neměl, neboť poplatky nic neregulují. Jsou jen jiným způsobem navýšení odvodů do veřejného zdravotního pojištění. Zvýšily administrativu i výdaje na pořízení techniky a programů. Staly se příjmem poskytovatelů zdravotní služby, kteří se jich, i přes prvotní odpor, již nechtějí zbavit. Vedle těchto poplatků a pojištění platí klienti dále doplatky za nadstandardy léky, zdravotní pomůcky či celkovou hodnotu léků a zdravotních pomůcek. Osobně vidím smysl pouze v doplatcích za nadstandard u léků, zdravotnických pomůcek, vyšší komfort. 3

4 Problémem však je stanovení těchto standardů a jejich proměny v souvislosti s aplikací nových vědeckých poznatků v praxi. Ke zvážení je i únosná výše poplatků za hotelové služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ale s výjimkou občanů v hmotné nouzi. Jste pro zavedení školného na vysokých školách? KSČM odmítá školné ve všech podobách při řádném průběhu studia, tedy i ve formě tzv. zápisného. Jeho zavedení by znamenalo vznik sociálního síta. Školám nepomůže, studenty bude limitovat a bankám otevře nový prostor k zadlužování občanů a jejich profitu. Jsme připraveni podporovat vícezdrojové financování, a to především potenciálními zaměstnavateli absolventů, což přispěje k vyrovnávání potřeb trhu práce s výběrem potřebných oborů studia. Došlo by takto i k lepšímu sepětí teorie s praxí. Jak vnímáte rasové nepokoje posledních týdnů? Velice mne tato situace zneklidňuje. Narůstá počet ohnisek a počet zapojených účastníků protestů, jejich agresivita a tupá nenávist. Jedná se však jen o viditelný vrchol velkého sociálního pnutí a radikalismu, které ve společnosti narůstá i za hranicemi komunit nepřizpůsobivých občanů. Jde nejen o důsledek hospodářského krizového vývoje a s ním spojený velký počet nezaměstnaných, ale i o pasivní přístupy vládních politických elit k hospodářskému růstu-nerůstu a jejich programový postoj nepředcházet sociálním problémům. Organizátoři protestních pochodů a srocení, které hrozí vyvrcholením v pogromech, získávají sympatie zejména té části veřejnosti, která je denně konfrontována s negativními jevy problematického soužití různých kultur. Jestliže se podařil od konce 2. světové války v integraci romského etnika určitý posun, dnes je vše zmarněno. Život těch, kteří žijí v ghettech, neumožňuje jakékoli efektivní řešení. Policejní kordony jsou jen dočasným řešením. Zatím to vypadá tak, že máme dva velké problémy. S pravicovým extremismem a s extrémním způsobem života určité části romské komunity. Nechceme-li se omezit pouze na represe, bude nutné řešit i příčiny. Je jen otázkou, zda si to zodpovědní činitelé uvědomují. Zdaleka nejde jen o tzv. romský problém. Co by se mělo dělat pro to, aby lidé v našem kraji nepřišli o práci? Žel, průvodním jevem kapitalistické společnosti je m. j. nezaměstnanost. Z toho pohledu vnímám reálně dva hlavní podpůrné politické úkoly. Podporovat udržitelnost stávajících pracovních míst pro zaměstnané a pomoci vytvářet nová pracovní místa pro nezaměstnané. Těch je v Moravskoslezském kraji evidováno , tedy 9,8 % (Praha-západ 3,4 %). Odhaduje se, že je ještě neevidovaných nezaměstnaných. Nahlášených volných pracovních míst je však pouze Jsem přesvědčen, že dozrál čas k dohodě politiků a k vypracování komplexního programu podpory zaměstnanosti, který se nebude týkat jen MPSV, ale diferencovaně všech odvětví a všech regionů. Dnes jsou nejvíce diskutovány problémy, které vyvolalo ohlašované propouštění horníků a jeho multiplikační efekty. Zde pomoc státu vidím např. v realizaci usnesení předchozích vlád a v uvolnění slíbených peněz na tvorbu nových pracovních míst k dořešení revitalizace po hornické činnosti a likvidace ekologické zátěže Laguny Ostramo. Dále se nabízí zvážit případné budování nových průmyslových zón a alokovat dostatek peněz na aktivní politiku zaměstnanosti. Pro podporu podnikání, rekvalifikační programy, program podpory rozvoje regionu, jakož i pro národní a evropské projekty. Kraj však netvoří jen horníci. Velká rezerva je např. v zemědělství a potravinářském průmyslu. Jde nám o návrat k soběstačnosti ve výrobě vybraných potravin, což předpokládá k tomu nakloněné chování spotřebitelů. Rovněž při výběru studia je potřebné více akceptovat potřeby trhu práce. Posílením kupní síly můžeme podpořit spotřebu a tím i výrobu. Rovněž 4

5 státními investicemi posílíme zaměstnanost a efektivní ekonomickou diplomacií posílíme vývoz a tím zase zaměstnanost. Státu se peníze vrátí prostřednictvím daní, odvodů a nižšími výdaji na sociální dávky. Kterou cestu v našem kraji je nejdůležitější urychleně postavit? Priority kraje jsou stanoveny. Známe je pod názvem Slezský kříž. Z tohoto pohledu jde v této etapě o velkou rekonstrukci páteřní silnice I. třídy I/11, a to od západu na východ. Mám na mysli stavby: Mokré Lazce hranice okresů Opava Ostrava, prodloužená Rudná a tři stavby na Třinecku. Navazující jsou rekonstrukce silnic I. třídy I/57, I/48, I/68 a některé obchvaty měst. Podařilo se znovu rozjet pozastavené stavby. Pro tento a příští rok jsou finance zajištěny. Nepřehledné je však období změny plánovacího období v r. 2015, neboť nejsou známy limity financování z prostředků EU a nejsou vyčleněny zdroje na kofinancování. Určitě by každý občan hledal vlastní prioritu podle svého bydliště či podle vlastních dopravních potřeb. Někdo by rád po dálnici dál do Polska, jiný požaduje opravu silnic nižší třídy v okolí svého bydliště. Ale i na nich se pracuje. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky Akčního spolku nezaměstnaných, o. s. 1. Nezaměstnaní bývají v médiích někdy označováni za příživníky, kteří ubírají nezaslouženě ze státní kasy peníze daňových poplatníků. Jaký je váš osobní názor a názor vaší strany na tento negativní mediální obraz lidí, kteří ztratili práci? Nezaměstnanost vnímáme jako společensky velice nepříznivý jev, který je však kapitalistické společnosti vlastní. Je příčinou celé řady problémů. Individuálních, které se odráží v tíživých sociálních situacích (řešených i sebevraždou), či celospolečenských, které se vyjevují v nedostatku veřejných financí (daně, pojistné), slabé kupní síle (ochromuje ekonomiku), ale i v kriminalitě Proto KSČM považuje za základní úkol oživení hospodářského rozvoje a tím i zvýšení zaměstnanosti. Nechápeme nezaměstnané jako jednolitou skupinu. Jednak nejsou všichni registrovaní na ÚP ČR, za druhé ne všichni dostávají podporu v nezaměstnanosti (absolventi téměř vůbec!). Většina jich žije z dávek v hmotné nouzi či je živí rodiny ve společné domácnosti. To není žádné terno. Tohoto stavu však využívají i někteří podnikatelé, kteří řadu nezaměstnaných zaměstnávají načerno, jako levnou pracovní sílu. Pravdou je, že existuje nějaké procento (většinou se uvádí 4 %) nezaměstnaných, kteří pracovat nechtějí. V minulosti byli stíhání jako příživníci. Podle nich však nelze paušálně označit všechny stejně. Jestliže stát neumí lidem zajistit z Ústavy ČR právo na práci, pak musí vytvořit sociální síť, která tyto občany alespoň částečně hmotně zabezpečí. Problém je především tehdy, kdy občan nemá práci rok a více. Nezřídka pak dochází k apatii, ztrátě společenského zařazení atd. 2. Za měsíc srpen 2013 bylo na úřadech práce evidováno nezaměstnaných a pracovní úřady pro ně měly k dispozici volných pracovních míst. Odhaduje se, že dalších nezaměstnaných úřady práce neevidují. Jak zajistíte dostatek plnohodnotných pracovních míst na plný úvazek? Již jsem uvedl, že nezaměstnanost je průvodním jevem kapitalistické společnosti. V tomto systému vyřešen nebude. Můžeme se pouze snažit o snižování počtů. Navrhujeme od r přijetí Celonárodního programu zaměstnanosti. Jde totiž o komplexní problém, který se týká téměř všech resortů. MPSV zde sehrává spíše roli hasiče důsledků toho, co jiná ministerstva neudělala. Hlavní naše přístupy naleznete ve Volebním programu KSČM. 5

6 3. Jestliže není možné pro všechny občany zajistit odpovídající pracovní uplatnění, jak mají být finančně zabezpečeni ti, na které práce nezbude? Jaké podmínky by měli dle představ vaší politické strany občané splnit, aby získali nárok na podporu v nezaměstnanosti, jak dlouho má být vyplácena tato podpora vyplácena a v jaké výši? Nastavení nároku na dávku, které vychází z délky zaměstnání platbu na státní politiku zaměstnanosti a výši předchozího platu, respektujeme. Jako problematické vidíme zkrácení doby pobírání podpory v nezaměstnanosti, i když celkový objem peněz zůstal stejný. Problém máme s tvrdým postupem k nezaměstnaným absolventům, kteří nemají šanci odpracovat potřebný počet let pro získání nároku na podporu, a pak k dlouhodobě nezaměstnaným, kteří jsou odkázání na dávky z nepojistného sociálního systému. Zde je třeba valorizovat sociální dávky podle předchozí inflace. Hovořit o konkrétních částkách je problematické. Především je třeba zvýšit minimální a průměrné mzdy a z těchto částek vycházet pro stanovení podpory v nezaměstnanosti, životního minima apod. Uživit musí člověka především práce. A z ní musí být výše dávek odvozena. 4. V posledních letech došlo k omezování nároku občanů na podporu v nezaměstnanosti a ke snižování její výše. V důsledku toho mnoho nezaměstnaných nemá na podporu nárok, ačkoli si na tuto sociální událost platili veřejné sociální pojištění. Např. za měsíc srpen 2013 z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných pobíralo podporu jen osob. Bude vaše strana usilovat o zvýšení podpor v nezaměstnanosti a o prodloužení poskytování této pojistné sociální dávky? Jak jsem již uvedl v předchozích odpovědích. Prodloužení ano vrácení na režim před pravicovou změnou. Co se týká výše, jde svým způsobem o průběžně financovaný systém, na který přispívají zaměstnavatelé, ale zaměstnancům se z této částky vypočítává daň (superhrubá mzda). Výši bude nutné stanovit v souladu s principy pojistné matematiky, solidarity a poměru ke mzdám. 5. Podle současných zákonů nejen že mnoho nezaměstnaných nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nedostávají ani dávky životního minima. Podle zákona o hmotné nouzi totiž příjemce těchto dávek nesmí vlastnit téměř žádný majetek a nesmí mít žádnou hotovost. Nezaměstnaní občané jsou nuceni žít ze svých úspor či majetek prodávat, což je protiústavní. Jak budete řešit tento problém? Ale to je přece princip tvrdého kapitalismu a politiky extrémní pravice. Bez systémové změny je těžké tyto důsledky měnit. Uplatňuje se zde princip kolektivní viny. Naše strana chce prioritně negativním sociálním událostem předcházet. Pravice je vlastně svou politikou vyvolává. Pokud máme v této oblasti alespoň v něčem pomoci těmto občanům, pak půjde o stanovení standardů, co je a co není běžnou potřebou pro živobytí v podmínkách 21. století. Ale představa, že stát bude 100% pojišťovnou všech nepředvídaných událostí, je nereálná. 6. Jaký názor má vaše strana na veřejnou službu, kdy občané byli nuceni pod hrozbou odejmutí dávek pracovat zadarmo? Jaký názor máte na snahu modifikovat veřejnou službu, kdy by občané za práci nedostávali mzdu, ale vyšší sociální dávky? Jaký názor máte na projekt DONEZ, jehož podstata spočívá v tom, že se nezaměstnaní musí několikrát týdně hlásit na kontaktním pracovišti České pošty? Náš negativní postoj k tzv. otrocké práci jsme vyjádřili otevřeně na plénu PS i ve VSP. Pro takto organizovanou veřejnou službu jsme nehlasovali. Argument byl jasný. Za práci musí být podle mezinárodních konvencí i zákonů ČR zaplacena mzda. Alespoň minimální. A dávky se pak dopočítají podle příjmu. ÚS ČR náš názor potvrdil. 6

7 Projekt DONEZ měl komplikovat práci na černo, komplikovat neaktivnímu člověku pohodlné čekání na sociální dávky. Vláda prosadila scestná kritéria, systém komplikoval práci na pobočkách České pošty a nezřídka se tato metoda (někdo říká šikana) dotkla i těch, kteří neměli být vůbec do systému DONEZ zařazeni. To samozřejmě vyvolalo oprávněnou kritiku. Bylo by však omylem, myslet si, že KSČM souhlasí s programovým zneužíváním jakýchkoli veřejných peněz, včetně sociálních dávek. 7. Prodlužuje se věk odchodu do starobního důchodu, přitom starší lidé (uvádí se věk 50+) obtížně hledají zaměstnání. Velká většina starších lidí si přeje odejít do starobního důchodu kolem 60 let svého života a nechtějí brát práci mladým. Jak hodláte řešit tento problém? Problém je m. j. v tom, že pracuje důchodců, z toho cca starobních, odhadem pracuje v ČR až studentů a stejně tak zahraničních pracovníků. To vše souvisí s trhem práce, který ztratil za 23 let nemálo pracovních příležitostí. Za poslední období odešlo do předčasného důchodu téměř občanů. Snižovala se tím celková nezaměstnanost, ale důchodový účet se dostal do deficitu. I když předčasné důchody jsou trvale kráceny. Nyní přibyl další produkt, předdůchod, ale jen pro ty, kteří si naspořili dostatek peněz ve 3. pilíři. Problém se zaměstnáváním nemají jen senioři, ale i absolventi, zdravotně postižení a ženy s malými dětmi. Řešení není v dalších výdajích z veřejných rozpočtů (to stát neutáhne), ale skutečně v nastartování ekonomiky a tvorbě nových pracovních míst. 8. Jaká opatření uděláte, aby občané nebyli vylučováni z trhu práce z důvodu diskriminace? To je možné řešit již dnes. Diskriminace je trestná. Ochranu lze hledat u úřadu práce či Státního úřadu inspekce práce. Navíc pracovně právní spory jsou v jiném finančním režimu. 9. V čem se liší postoj vaší strany k nezaměstnaným od postoje vašich hlavních názorových protivníků? To si najděte ve srovnání volebních programů 10. Kdo je ve vaší politické straně stínovým ministrem práce a sociálních věcí? Miroslav Opálka Odpovědi Miroslava Opálky na otázky interního týdeníku OKD Horník 1. Jaké jsou podle vás největší problémy kraje? Jaká mu hrozí rizika? Jak byste chtěl v případě zvolení přispět k jejich řešení? Největší problémy Moravskoslezského kraje vidím v: 1. udržení zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, 2. hospodářském rozvoji v součinnosti se zlepšováním životního prostředí a sociálními limity, 3. dořešení dopravních investic a zkvalitnění dopravní dostupnosti, 4. málo efektivním boji proti negativním jevům včetně xenofobie a 5. malé atraktivitě kraje pro část mladé generace. Rizika jsou především v růstu nezaměstnanosti, zvyšování kriminality a ve vysídlování obyvatel. Poslanci nejsou nadáni kompetencemi, které mohou tyto problémy řešit. Je to záležitosti exekutivy tedy vlády a v této konstelaci ve vlivu koaličních poslanců. Osobně jsem připraven znovu a znovu žádat o vyrovnávání podmínek pro život v jednotlivých regionech, což předpokládá účinnou pomoc ostatních regionů. 2. V čem podle vás spočívá význam hornictví pro region? Obešel by se bez něj kraj? 7

8 Hornictví přineslo mnohostranný rozvoje tzv. ostravsko-karvinské aglomeraci. Stalo se spouštěčem a příčinou ekonomického, ale i společenského a vzdělanostního rozvoje širšího regionu. Bylo předpokladem pro hutní i strojírenskou výroby. Bylo důvodem potřeby nové pracovní síly nových obyvatel kraje. Bez hornictví a další navazující výroby by Ostravsko nezískalo své nezastupitelné místo v rámci historických státních útvarů a také mezinárodní postavení. Dnes však probíhá náročná i bolestná transformace ekonomické základny kraje. Potřeba uhlí klesá a jednou budou vytěžena i geologicky dostupná ložiska. Ale Moravskoslezský kraj by se měl i v budoucnu úspěšně rozvíjet. Hornictví však musí zůstat industriálním symbolem našeho území! Dalo mu dynamiku a základ. 3. Jaký je váš názor na současné dění okolo OKD (restrukturalizace, Důl Paskov, rozšiřování těžby Dolu Karviná ) Tento problém založily popřevratové politické elity, které stály v čele státu, v čele privatizačních procesů. Ale kdyby se již tenkrát postavili horníci jednotně proti privatizaci OKD a těžby uhlí, nemuselo tak rychle zmizet 10 šachet a desetitisíce pracovních příležitostí. Nemuseli by dnes horníci bojovat o jednu z posledních čtyř šachet. Příklad z Francie dával jasné náměty, jak může stát připravovat útlum těžby a své zisky z těžby a prodeje směrovat do vytváření nových odpovídajících pracovních míst. Poslanci KSČM varovali, ale marně. Doufám, že stát napraví svou chybu a bude tvrdě vyžadovat dodržování horního zákona a podmínek privatizační smlouvy. Majitelé, kteří na této transakci zbohatli, musí nést svou zodpovědnost. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky Aktualne.cz 1. Podle posledních výzkumů ČSÚ patří Česká republika mezi nejrychleji stárnoucí v Evropě. V následujících letech se má zvyšovat podíl osob starších 85 let až na 34 % (2060). S tím souvisí také ekonomické dopady, na které Česká republika podle odborníků zatím není připravena. Jaký je plán vaší strany na řešení této situace? Jednak jde o chybu. Neboť odhad platí pro 65+ (ne 85+!). Důvodem projektovaného výsledku je velmi nízká porodnost, vyšší věk dožití a celkové snížení počtu obyvatel o 20 %. Projekce zřejmě nebere v úvahu imigraci. Politika by měla vymírání národa řešit včas, dokud jsou zásahy efektivní. Kroky vlád však zatím vedly k opaku. Prioritní je podpora porodnosti a rodin s dětmi. Bonifikovány musí být rodiny, které přispívají k řešení této celospolečenské nutnosti. Jde o celý systém vytváření dobrých podmínek pro rodiče i děti doma, v místě bydliště, v předškolních a zájmových zařízeních, na pracovišti Podpora by měla být vyšší u druhého a třetího dítěte, neboť pro prostou reprodukci by mělo být dosaženo průměrné porodnosti 2,1 dítěte na 1 ženu. Co se týká seniorů, zde půjde především o dostatečné důchodové zabezpečení, kvalitní zdravotní a sociální služby. I když je zde spousta oprávněné kritiky, domácnosti s dětmi jsou na tom hůř. Je tedy potřebné zvolit komplexní přístup. 2. Podle občanského sdružení ŽIVOT 90 má zkušenost s týráním, zanedbáváním péče nebo omezováním osobní svobody více než 20 % lidí starších 60 let. Jaký je váš plán na zlepšení života seniorů, zapojením do aktivního života a potlačení jejich diskriminace ve sférách veřejného života (etika zdravotní péče, zneužívání důvěřivosti a manipulace nechvalně známé případy prodejních předváděcích akcí atd.)? Žel, opět nejde jen o specifiku starších lidí. Setkáváme se s problémem týrání i u dětí a žen. Ve společnosti došlo k negativní změně v hodnotové orientaci a chování. Ovládla nás falešná svoboda a stát nemůže všude nahrazovat nedobré rodinné vztahy, špatnou výchovu potomků, či nezodpovědnost každého jedince. 8

9 Je před námi ve větším rozsahu vytváření podmínek pro různorodé aktivity seniorů, posílení zodpovědné role kolektivu, osvětou s důrazem na to, že staří lidé tady nejsou navíc, ale jsou to rodiče či prarodiče konkrétních mladých lidí (i těch kritiků!), kteří také budou jednou na jejich místě. K odhalování negativních jevů musí sloužit kontrolní systémy, ale i aktivní přístup okolí a celé veřejnosti. Když to bude potřebné a účelné, přistoupíme k novelizaci právních norem. 3. Vyřízení žádosti o příspěvek na péči trvá v současné době šest týdnů, lidé si stěžují na zdlouhavost procesu a komplikovanost. Máte nějaké návrhy na zjednodušení celého procesu? Proces správního řízení je vázán na odborné posouzení ze strany sociálních pracovníků a odborných lékařů. Je nutné také počítat s objektivně danými technickými lhůtami pro doručení žádosti, provedení sociálního šetření a zdravotního hodnocení stavu žadatele, posouzení a projednání správního rozhodnutí s žadatelem. Rovněž záleží na počtu žádostí a kapacitě zodpovědných pracovníků v daném místě. Ale i na časech pro doručování. Toho všeho si byl zákonodárce vědom, a proto se příspěvek na péči, v případě jeho schválení, vyplácí ode dne podání žádosti, a ne až po schválení nároku na příspěvek. Problém by částečně vyřešil větší počet posudkových lékařů na vedlejší úvazek. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky tabletového týdeníku Dotyk 1. Považujete stárnutí české populace za přirozený trend, s nímž nezbývá než se vyrovnat a smířit? Pokud by šlo o stárnutí pouze z důvodů prodlužování věku občanů, bylo by to přirozené. Skutečnost je však taková, že se kumulují dvě příčiny. Vedle prodlužování věku jde i o nízkou porodnost. A to je nepřirozené, vedoucí k vymírání národa. Žel, tento trend probíhá ve všech zemích Evropy i v Severní Americe. Euroatlantická civilizace nastoupila cestu postupného vymírání a její počty vylepšuje imigrace z třetího světa. Vyrovnávat budeme muset dopady, a to nejen v důchodovém systému a systému sociálních služeb. Smířit se však s tím nelze! Vymírání je přece nepřirozený jev, neb živá příroda je založená na principu reprodukce. Společenské příčiny lze proto označit za patologické. Úlohou politiků není vývoj sledovat a popisovat, ale řešit a měnit k lepšímu. 2. Máte nějaké specifické řešení, jak napomoci k tomu, aby Česko nevymíralo a rodilo se v něm více dětí? Inspiraci můžeme hledat ve Francii a Švédsku. Každopádně by však mělo jít o komplexní přístup. Problém je potřebné strukturovat. Je-li ve zdravotním stavu ženy či muže (neplodnost a jiné nemoci), musíme dle možností využívat pomoci zdravotnictví. V léčení, asistované reprodukci apod. V případě neúspěchu podporovat osvojení dětí, aby nedocházelo k jejich vývozu do zahraničí. Celospolečensky je potřebné prorazit bariéru pokřivené hodnotové orientace, kdy mladí lidé dávají přednost kariéře či svému pohodlí nebo životu mimo tradiční závazky. Osvěta by měla více propagovat společenské a ekonomické hodnoty tradiční rodiny, rodiče a jejich malé děti by měli od společnosti požívat nejen uznání, ale i efektivní pomoci jako poděkování za plnění celospolečenských potřeb. Zvyšovat by se měla podpora zejména u druhého dítěte, neboť je žádoucí pro prostou reprodukci národa, aby průměr na ženu byl 2,1 dítěte. V podmínkách ČR však rodinu za další dítě spíše trestáme. K udržení rodiny a spravedlivého ohodnocení práce v domácnosti a v zaměstnání by vedl rovný podíl ze společného vyměřovacího základu pro výpočet důchodů. Potřebný je návrat k dostatečné struktuře mateřských škol a vytváření podmínek pro soulad péče o dítě s pracovní činností. Jde o široký servis různých služeb. Významná je i cenová politika u dětského ošacení, obutí, 9

10 vstupného do různých zařízení, na akce apod. Je rovněž spravedlivé odměnit zodpovědné rodiče, když odejdou do důchodu, navýšením jejich důchodových dávek z části odvodů jejich pracujících dětí. Musíme využívat známé a hledat nové motivace, které povedou k sebezáchově. Jinak nám není pomoci. Návrhy mají přinášet různé odborné aktivy, angažovaná veřejnost i šířeji spolupracující politická reprezentace. Odpověď Miroslava Opálky na otázku Spolku pro obnovu venkova MSK Vážení, posílám Vám požadované informace o záměrech a cílech formulovaných ve Volebním programu KSČM k rozvoji venkova, zemědělství atd. Z volebního programu KSČM Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorný a urbanistiky a na ochranu biodiverzity. Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce zastupitelstev a jejich orgánů. Vypracovat koncept obnovy ekonomiky spolu s návrhem restrukturalizace ekonomiky ČR s akcentem na vybrané obory průmyslu a zemědělství a spojené s diverzifikací výroby a služeb. Omezování výstavby velkých logistických center v ČR, vyžadující další zábor zejména zemědělské půdy. Státní podporu výstavby startovacích a sociálních bytů, zejména formou družstevního a obecního bydlení s dostupným nájemným. Prosazování zpracování politiky bydlení jako součásti rozvoje každé obce a zajištění bydlení pro obyvatele obce, včetně řádné péče o stávající bytový fond, a každoroční výstavbu nových bytů v ČR v souladu s místní poptávkou po bydlení. Prosazování výstavby družstevních domů a bytů na neziskovém principu s pomocí Státního fondu rozvoje bydlení a stavebního spoření. Státní podporu a rozšiřování kapacit jeslí, mateřských škol a služeb pro rodiče. Zavedení povinné bezplatné docházky v posledním ročníku mateřských škol. Prosazování udržitelných forem hospodaření, aktivní role zemědělců při ochraně krajiny, ochrany a obnovy vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů. Finančními nástroji zvýhodňovat bezemisní, bezodpadové a bezobalové technologie v průmyslu, zemědělství, lesnictví, dopravě i stavebnictví, přechodem na udržitelné formy zároveň zvýšit zaměstnanost, zejména ve venkovských oblastech. Vnímání myslivosti, rybářství, včelařství, chovatelství a zahrádkářství jako součásti systému ochrany přírody. Prosazování návrhu zákona o poměrném zastoupení v orgánech zastupitelstev a parlamentu. Posílení pravomocí zastupitelstva na úkor rady, posoudit možnost změny na jednokomorový Parlament ČR, popř. přeměny Senátu na zástupce regionů. Vytváření legislativních předpokladů pro předcházení korupci ve veřejné správě a formulování protikorupčního programu, zaměřeného na činnost volených zástupců na všech úrovních státních a zastupitelských orgánů, ale i vyšších úředníků státní a veřejné správy. S rozšířením o argumentaci: 10

11 Zlepšovat dostupnost a nezvyšovat ceny veřejné dopravy ve městech i na venkově, např. zaváděním flexibilních a kombinovaných služeb. Zlepšovat infrastrukturu pro bezbariérovou pěší a cyklistickou dopravu. Pokračování výstavby a modernizací čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů. Ve vodním hospodářství je nutné pokračovat ve výstavbě a modernizaci čistíren odpadních vod. V obcích a osadách pod 500 obyvatel preferovat levné kořenové čistírny. Normu přípustného obsahu fosfátů v odpadních vodách je nutné výrazně zpřísnit. Vnímání myslivosti, rybářství, včelařství, chovatelství a zahrádkářství jako součásti systému ochrany přírody. Pokud budou jejich nositelé mít ochranu přírody jako prioritu. V případě, že tomu tak nebude, mohou se jejich zájmy dostat do rozporu s ochranou přírody. Intenzivní dialog s ekologickými odborníky, strukturami občanského a ekologického hnutí napříč politickým spektrem. Svými nevhodnými zásahy můžeme naši zem dlouhodobě negativně ovlivnit, těmto odborníkům proto naslouchejme a nenazývejme je ekoteroristy, pokud brání zdánlivě (krátkodobě) výhodnému záměru. Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin. Agrární produkce by měla vycházet z potřeb České republiky, především k zajištění potravinové a energetické bezpečnosti. To je možné zajistit jen aktivní cenovou podporou místních producentů, vhodnými cenovými a regulačními mechanismy. Česká republiky musí být v produkci základních potravin soběstačná. Podmínkou je, aby dodatečné finanční zdroje byly v přepočtu na hektar zemědělské půdy ve všech zemích EU stanoveny podle jednotných pravidel. To je předpoklad rovných podmínek, spravedlivé hospodářské soutěže zemědělců v rámci EU. Je důležité, aby tyto zdroje byly ve své struktuře transparentní a účinné. Cílem KSČM je rovněž navázat na přísné československé potravinářské normy, které zajistí závazné standardy pro všechny druhy potravinářských výrobků, a tudíž jejich vysokou kvalitu. Ta je dnes srážena především honbou za co nejnižšími výrobními cenami a za co nejvyššími prodejními maržemi, což je samozřejmě možné především formou používání nekvalitních surovin či různých náhražek apod. Omezování nátlakových praktik obchodních řetězců zejména vůči dodavatelům zemědělských produktů z ČR. Velkým problémem českých zemědělců a zpracovatelů jsou také praktiky potravinových řetězců, které je často tlačí k tomu, aby své výrobky prodávali na hranici jejich ziskovosti či dokonce za nižší než výrobní ceny. Z tohoto důvodu požaduje KSČM zpřísnit postihy tohoto jednání za pomoci zákona, popřípadě stanovit nejnižší výkupní ceny produktů. Omezení zbytečného dovozu dotovaného zahraničního zboží a potravin např. uvalením kompenzačního poplatku pro dovozce ve výši dotace, kterou vlády západních zemí tomuto zboží poskytují. Získané prostředky využít např. k rozvoji potravinářského komplexu. KSČM chce chránit a podporovat české zemědělství. Podporujeme obnovení potravinové soběstačnosti, růst zemědělské výroby a postupné zvyšování vývozu zemědělských výrobků, nic z toho však není možné bez aktivní role státu a její všestranné pomoci zemědělcům (dotace, daňové úlevy atd.). Dle našeho názoru by měla být poskytnuta dlouhodobá podpora ze strany státu z našeho pohledu klíčovému odvětví chovu skotu a mléčné produkci. V současné krizi by také měly být českým zemědělcům poskytovány daňové úlevy při nákupu státní půdy. S tím souvisí i požadavek KSČM na omezování zbytečného dovozu dotovaného zboží a potravin ze zahraničí. Omezování výstavby velkých logistických center v ČR, vyžadující další zábor zejména zemědělské půdy. 11

12 KSČM je proti devastaci krajiny v důsledku snižování ploch pro zemědělskou výrobu. Té je možné čelit zpřísněním podmínek pro vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. To by měla zajistit novela zákona na ochranu zemědělského půdního fondu a jeho důsledná aplikace v praxi. Musí být více podporovány projekty k využití k realizaci podnikatelských záměrů v regenerovaných tzv. brownfields (opuštěné, v minulosti využívané areály). Preferenci veřejné drážní a linkové dopravy v přepravě cestujících s cílem zabezpečit tak dopravu po všechny dny v týdnu do škol, k orgánům veřejné správy, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za kulturou, rekreací apod. Zákon 194/200 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropského společenství [pozn. nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení rady (EHS) č. 119/69 a č.1107/70] postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou (zajištění dopravní obslužnosti). Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy (včetně dopravy zpět) po všechny dny v týdnu, především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné správy, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, přispívajících k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Dnes i v předcházejících letech vždy členové KSČM vytvářeli podmínky pro vznik tohoto zákona, který byl 20. května 2010 parlamentem odsouhlasen a je uplatňován a realizován v našich krajích a obcích, dodržován a rozvíjen dopravci a veřejnými službami, jejichž rozsah stanoví a kontroluje kraj a obec. Podporu energetické nezávislosti ČR, a to dalším využíváním jaderné energetiky, ekonomicky rozumným využíváním obnovitelných zdrojů energie a postupným snižováním spotřeby uhlí v teplárenství a energetice. Podílet se na mezinárodní spolupráci ve výzkumu nových generací jaderné energetiky. Obnovitelné zdroje využívat hlavně jako lokální zdroje energie: biomasu (nepřevážet ke spalování na velké vzdálenosti), geotermální energii pro vytápění budov, solární panely zejména na střechách, nikoli na zemědělské půdě, nepěstovat složky biopaliv místo potravinářských plodin. Úměrné meze těžby nerostných surovin a účinná opatření proti znečišťování půdy a horninového prostředí průmyslovou výrobou, podporu rekultivace a sanace. Pro každý záměr důsledně posoudit jeho možné dopady na životní prostředí a vyloučit ovlivňování tohoto procesu finančním kapitálem, podstatně zvýšit zpoplatnění čerpání přírodních zdrojů (surovin i vody), zejména neobnovitelných. Velice citlivě je třeba vnímat otázku těžby hnědého a černého uhlí v České republice jako strategické suroviny mající v současné době význam nejen pro zabezpečení soběstačnosti České republiky při výrobě elektrické energie, dodávek tepla a v průmyslové výrobě, ale také z důvodu zachování pracovních příležitostí. V této souvislosti KSČM vnímá velice citlivě zejména otázku prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Postupný přechod na bezuhlíkové technologie však i zde přinese pracovní příležitosti v nových konkurenceschopných odvětvích. Prosazování udržitelných forem hospodaření, aktivní role zemědělců při ochraně krajiny, ochrany a obnovy vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů. Finančními nástroji zvýhodňovat bezemisní, bezodpadové a bezobalové technologie v průmyslu, zemědělství, lesnictví, dopravě i stavebnictví, přechodem na udržitelné formy zároveň zvýšit zaměstnanost, zejména ve venkovských oblastech. 12

13 Provedení zásadních systémových změn státní správy v oblasti životního prostředí. V exekutivě zohledňovat soulad ekologických a národohospodářských priorit. Jedná se o systémová opatření dvou základních typů: 1. Přenesení výkonu státní správy v maximální možné míře na regionální úroveň. Na celostátní úrovni (působnost ministerstev) ponechat pouze celostátně a mezinárodně významné kompetence (mezinárodní úmluvy, národní koncepce a strategie, národní parky apod.). 2. Redukce tzv. sdílených kompetencí na minimální možnou míru a z toho vyplývající redukce meziresortního soupeření o mocenský a ekonomický vliv státní úřady musí sloužit lidem ne vzájemně soupeřit o moc a vliv. 3. Dále je nezbytné začít lépe využívat existující síť organizací v resortu ministerstva životního prostředí, které mají síť regionálních pracovišť (Český hydrometeorologický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) pro odbornou podporu občanů, organizací i orgánů státní správy na regionální a místní úrovni. Odborná podpora je nejméně násilným a tedy i široce přijatelným a dobře využitelným způsobem provádění státní politiky životního prostředí. Bylo by možné dále rozebírat rozpočtové určení daní, zákon o obecním zřízení, velikost administrativy veřejné správy a samosprávy, přenášení nových povinností na obce, rušení jiných kompetencí, využívání turistického ruchu a ekofarem k zatraktivnění mikroregiónů atd. atd. Proto připojuji ještě dva ucelené články, které z VP KSČM vychází. Venkov musí žít Venkov nemůže být na vedlejší koleji. Venkov musí žít, nesmí být pouze místem, odkud lidé odjíždějí za prací či do škol. Chalupáři nesmí hrát přesilovku vůči stálým obyvatelům. Je důležité zastavit odchod mladých do měst. K tomu je nutné udělat vše, aby se nezvyšovaly základní životní náklady na vesnicích, aby se zvýšil komfort v uspokojování potřeb lidí ve srovnání s městem. Vesnice nemůže být odříznutá od okolního světa. Veřejná hromadná doprava musí odpovídat potřebám občanů. Místní komunikace by neměly připomínat pověstný tankodrom, kde každou chvíli hrozí poškození vozidla. Jedním z důležitých opatření v této oblasti je zlepšování dostupnosti a nezvyšování cen veřejné dopravy. Je důležité věnovat více pozornosti vzniku nových pracovních míst na venkově. Nebude-li na venkově kvalitní a dobře honorovaná práce, stěží ho mladí budou považovat za svůj trvalý domov. Základem oživení venkova musí být větší podpora našeho zemědělství, kde mohou najít uplatnění absolventi různých oborů. Cílem hospodaření zemědělců musí být jeho udržitelné formy. Zemědělci musí sehrávat aktivní roli při ochraně krajiny, ochraně a obnově vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů. Nesmí být již nadále zemědělcům nenávratně odnímána zemědělská půda. Musí se také změnit pohled na venkov, aby nestál na okraji zájmu. Každé pracovní místo, nové či obnovené, by mělo být bráno jako možná budoucnost pro mladou rodinu. Z tohoto pohledu je důležité výrazné zvýšení veřejné podpory individuálnímu, drobnému a malému podnikání. Mladé odrazuje od trvalého bydlení na vsi horší dostupnost základní zdravotní péče, včetně záchranné služby, lékařské a stomatologické pohotovosti. Pokud rodina nezdědí dům, pak budou mladí na vesnici hledat i nové byty, které je finančně nezruinují. Podpora této výstavby by měla patřit mezi priority v bytové politice. Vesnické mateřské školky a základní školy by 13

14 měly nadále zajišťovat výchovu a vzdělávání dětí, aniž by nad nimi visel neustálý strach ze zrušení. Pro zabezpečení rozvoje obcí jsou ovšem důležité peníze, proto je na místě změna rozpočtového určení daní ve prospěch menších obcí. Součástí rozvoje musí být odpovídající politika bydlení zajišťující bydlení pro obyvatele obce. Ne všichni budou mít možnost si opatřit své bydlení. Proto by každá obec měla mít ve své správě určitý bytový fond, o který musí být řádně pečováno. Je důležité se vrátit k větší podpoře výstavby družstevních domů a bytů na neziskovém principu s pomocí Státního fondu rozvoje bydlení a stavebního spoření. Nejvyšší podporu včetně státní podpory musí mít jesle, mateřské školy, základní školy a služby pro rodiče. Povinná bezplatná docházka v posledním ročníku mateřské školy musí být samozřejmostí. K tomu je důležitá další občanská vybavenost, jako dostupná zdravotní péče, pošta, případně bankovní služby. Kultura, sport a spolková činnost k venkovu patří. Život na vsi obohacují různá dobrovolná občanská a sportovní sdružení, např. hasiči, fotbalisté apod. Pro ně je třeba vytvářet odpovídající podmínky. Myslivost, rybářství, včelařství, chovatelství, zahrádkářství musí být chápáno jako součást ochrany přírody. Více financí pro malé obce Současný legislativní systém financování obcí (rozpočtové určení daní, neexistence obecních daní, apod.) nezajišťuje dostatek finančních zdrojů či motivace k jejich získání a s ohledem na to, že vlastní aktivita obcí (obecní podnikání) v nynějších podmínkách nemůže nijak výrazně zvýšit úroveň obecních rozpočtových příjmů, je naprostá většina obcí finančně nesoběstačných. Tento stav v konečném důsledku omezuje vlastní samosprávnou suverenitu obce. Jednou z možností jsou dotace poskytované z různých zdrojů. Z pohledu poskytování dotací je zásadní otázka, co potřebují financovat obce a města. Obce a města očekávají a požadují jasnou strategii státu a umění zaměřit se na dobře definované oblasti podpory, a to zejména v oblasti regionálního rozvoje. Složité a zároveň nevýhodné je, že v České republice chybí resort, který by se komplexně zabýval agendou nižších a vyšších územně správních celků. Ta je roztříštěna mezi několik resortů ministerstvo vnitra (řešící zejména výkon státní správy samosprávných celků), ministerstvo pro místní rozvoj (s odpovědností za politiku územního rozvoje, regionální rozvoj a evropské dotace), ministerstvo financí (dohlížející nad financováním samospráv), ministerstvo zemědělství (věnuje se zejména venkovu ve vazbě na agrární sektor) a následně jednotlivé sektorové resorty a kraje, pokud jde o vybrané agendy dopravy, životního prostředí, vzdělávání apod. K těm nejvýznamnějším požadavkům samospráv z pohledu hospodářského rozvoje venkovských oblastí patří zlepšení dopravní infrastruktury, veřejné dopravy, budování nových komunikací včetně oprav a údržby stávajících. Sem patří i úpravy veřejného prostranství a chodníků. Zlepšování kvality životního prostředí závisí však také na vyřešení a správné funkci třídění, svozu a likvidaci komunálního odpadu a čištění odpadních vod. Součástí života a zájmu zastupitelů na vesnici musí být základní a mateřské školství. Podpora bydlení včetně vytváření nových ploch pro bytovou výstavbu. V rámci systému základní péče o zdraví tato služba musí být zajištěna co neblíže k občanům. Kultura a sport musí být součástí venkovského života včetně možnosti působení různých zájmových uskupení. V PS bych chtěl napomoci správnému a plnohodnotnému nastavení jednotlivých programů na úrovni ČR i EU tak, aby umožnily obcím hledat cestu k dosažení uvedených cílových požadavků samospráv. Co se týká rozpočtového určení daní, budu zvažovat další vyšší přerozdělování ve prospěch malých obcí. Je důležité, aby obce disponovaly dostatečnými 14

15 finančními zdroji, které by mohly využít dle svého uvážení a kterými by se částečně distancovaly od státní správy. Ta na nejvyšších organizačních stupních nemá a ani nemůže mít možnosti k uspokojení rozmanitých potřeb obyvatelstva. Děkuji za váš zájem a jsem s pozdravem Miroslav Opálka 15

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J.

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J. Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, analýza) Číslo připomínky Odbor KÚ / osoba 1 OSV/J. Fiedlerová 2 OSV/J. Fiedlerová 3 OSV/J. Fiedlerová

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 R.J. Dubos Koncept člověka, kterému byla Bohem svěřena Země, aby se o ni staral a tím na

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více