Až budu mít po škole ANO NE. mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Až budu mít po škole ANO NE. mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE"

Transkript

1 Finanční slovníček

2 Až budu mít po škole chci neplatit vysoký daně (páč vím, že daně se bohužel platit musí, ne nadarmo se říká, že jistý jsou jen daně a smrt)... ANO NE chci znát rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou (kolik dostanu na ruku já a kolik berňák)... chci si umět zařídit účet v bance ať mi ANO NE mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE (a až bude moje, tak taky aby bylo na povinný ručení, pojištění a benzín)... ANO NE chci, aby vyšly love i na nějaký ty cesty (po světě)... chci si umět vyhandlovat nejvýhodnejší ANO NE hypotéku až budu kupovat první byt nebo dům (aby byl brzy můj)... chci si svůj bejvák vybavit podle svých ANO NE představ, ale tak abych to zvlád (a mou plazmu si neodvez exekutor)... ANO NE chci jednou mít i děti s vědomím, že jim nic nebude chybět (a budu mít i na jejich školný)... ANO NE chci si i něco nechat pro strýčka příhodu (nebo až budu jednou v důchodu)... ANO NE chci si prostě život užít a chci vědět, jak na to... ANO NE Jestli jsi alespoň jednou odpověděl ANO... obrať list

3 Pokud jsi obrátil/a list, přijmi gratulaci! Jsi na nejlepší cestě se začít orientovat ve světě financí. Finanční vzdělávání je zvyšování vzdělanostní úrovně, jinými slovy doplňování si informací v oblasti financí. Zaměřuje se na schopnost vypořádání se s financemi všedního dne, případně finančními těžkostmi těch z nás, kteří máme v rukou finance nebo nějakým způsobem nakládáme s penězi. Díky tomuto finančnímu slovníčku se seznámíš se všemi důležitými finančními pojmy. Jak s těmito informacemi naložíš, je už jen na tobě

4 A AKONTACE Má dva významy: 1) Je to záloha, kterou musíš zaplatit leasingové společnosti, která ti půjčila peníze, aby ti věřila, že máš nějaké peníze stranou a že jsi schopen dále splácet. 2) Je to 1. splátka, tzv. mimořádná, protože je vyšší (více peněz), než budou další splátky. AKTIVA Souhrnné označení pro všechny typy peněz jako hotovost, bankovní účty, pokladniční poukázky, akcie, dluhopisy. B BANKOMAT Automat, který slouží především k výplatě hotovosti v bankovkách pomocí platební či bankomatové karty nebo zjištění výše peněz na účtu, dobití kreditu na mobil. Některé bankomaty umožnují i vkládání peněz. BANKOVNÍ ČINNOST Je to, co banka dělá (příjem vkladů, vedení účtu, poskytování úvěrů apod.). Vše je popsáno v zákoně a v bankovní licenci, kterou banka musí mít, aby mohla existovat. BANKOVNÍ PŘEVOD Bezhotovostní způsob platby (např. při nakupování přes internet). Znamená to, že banka přesune peníze z jednoho účtu (z účtu odesílatele) na jiný účet (účet příjemce). BANKOVNÍ SPOJENÍ Číslo účtu a kód banky. BANKOVNÍ ÚČET Účet vedený u banky. Existuje několik typů účtů, např. běžné vkladové, úvěrové atp. BEZKONTAKTNÍ PLATEBNÍ KARTA Karta, kterou nemusíš zasouvat do platebního terminálu, stačí jen přiložit a už je zaplaceno. BIC Bankovní identifikační kód pro mezinárodní platby. BIC se skládá z 8 11 znaků. Obsahuje kód banky, kód země, kód místa, příp. kód pobočky. BURZA Je to instituce, kde se prodávají a nakupují cenné papíry. C CENNÝ PAPÍR Představuje určitá práva svého majitele, nejčastěji vůči tomu, kdo cenný papír vydal (např. právo na výnos, hlasovací právo na valné hromadě apod.). Má význam pro uplatnění a převod těchto práv. Může mít podobu listiny, tzv. listinného cenného papíru, nebo elektronického záznamu, tzv. zaknihovaného cenného papíru. Cenným papírem jsou např. akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky, investiční kupóny, kupóny, cestovní šeky, náložné listy a skladištní listy. ČÍSLO KARTY Číslo, které je vyraženo (embosováno) anebo zašifrováno na platební kartě a je pro každou kartu jedinečné. D DEBETNÍ ZŮSTATEK Dluh na účtu klienta. Částka, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek (záporný, mínusový). Částka, kterou klient dluží bance (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu nebo z jiného důvodu). DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK Peníze, které má klient v daném okamžiku k dispozici na svém bankovním účtu a které může použít. DR Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která snižuje zůstatek účtu (např. platba z účtu). DIVIDENDA Je podíl ze zisku, který dostaneš, pokud vlastníš akcii nějaké firmy (akciové společnosti). DLUHOPIS Cenný papír, závazek splatit určitou peněžitou částku a určitý úrok v určené době splatnosti. DPH Daň z přidané hodnoty, je to tzv. nepřímá daň platíš ji, když si koupíš jakýkoliv výrobek nebo službu. Má dvě úrovně: 15 % a 21 %.

5 E EMBOSOVANÁ PLATEBNÍ KARTA Platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu vybavena tzv. embossingem, tedy speciálním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky. Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem pro platby pomocí platebních karet či v případech, kdy z nějakého důvodu selže terminál. F FIXAČNÍ OBDOBÍ Období, během kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně. FIXNÍ ÚROKOVÁ SAZBA Úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu nebo na dohodnuté fixační období. H HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Je to druh pojištění, které ti zaplatí opravu tvého auta, když budeš viníkem dopravní nehody. HOME BANKING Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) pomocí internetu. K zavedení této komunikace je třeba mít vhodný počítač s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví). HOTOVOST Bankovky a mince. Další používaná označení: fyzické peníze, oběživo. HYPOTEČNÍ ÚVĚR Úvěr, který dostaneš na bydlení zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Další používaná označení: hypotéka. I IBAN Je číslo účtu v mezinárodním formátu. Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci zahraničních plateb. INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) pomocí internetu nepotřebuje instalovat žádné speciální programy, postačí mít pouze internetové připojení. INVESTOR Subjekt (firma nebo konkrétní osoba), který poskytl nebo svěřil majetek (peníze) jinému subjektu a za to obdržel cenný papír, z něhož mu plynou jistá práva (např. výnos). INVESTOVÁNÍ Ukládání peněz do takových aktiv (např. akcie), která s sebou nesou riziko ztráty hodnoty výměnou za možnost vyššího výnosu. K KONCESIONÁŘSKÝ POPLATEK Je poplatek, který musí zaplatit každá domácnost, jež má televizi nebo rádio, jako poplatek za veřejnoprávní televizi a rádio (ČT, ČRo). KONTOKORENT Účet, na němž má klient bankou povoleno přečerpání do určité výše, tedy účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému. Další používaná označení: kontokorentní účet, kontokorentní úvěr, povolený debet. KREDITNÍ KARTA Platební karta, ze které čerpáš úvěr (půjčku, kontokorent) s individuálně stanovenými podmínkami splácení. KREDITNÍ LIMIT Maximální limit útraty povolený majiteli účtu kreditní karty. Kreditní limity jsou stanoveny vydavatelem karty podle platební schopnosti držitele karty a historie kartového účtu. KREDITNÍ ZŮSTATEK Kladný zůstatek na účtu.

6 L LEASINGOVÁ SPLÁTKA Úhrada za leasingovou službu. Jde o peněžní částku, kterou platíš leasingové společnosti za právo užívat to, na co ti půjčila (např. auto). LIMIT Stanovení maximální nákupní, respektive minimální prodejní ceny kupujícím nebo prodávajícím, především u burzovních příkazů. M MOBILNÍ BANKOVNICTVÍ Jedna z možností využití přímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) používá GSM instalaci v mobilním telefonu (např. SIM toolkit) oproti běžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší míru ochrany dat. MAKLÉŘ Fyzická osoba (člověk), která je na základě licence udělené Českou národní bankou oprávněna technicky obchodovat s cennými papíry jako zaměstnanec obchodníka s cennými papíry. P PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Je to typ pojištění, kterým si spoříš na důchod. Základní podmínkou je, že si ukládáš určitou částku, třeba 200 Kč, měsíčně a k tomu dostaneš příspěvek státu, který se odvíjí od částky, kterou si spoříš. Nejdříve si uspořené peníze můžeš vybrat za let. PIN Osobní identifikační číslo. Heslo používané při platbách prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu. PLATEBNÍ KARTA Karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech). Existuje několik vydavatelů, např. MasterCard, Visa. POHYBLIVÁ ÚROKOVÁ SAZBA Je úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období, nýbrž se mění podle vývoje trhu. POJIŠŤOVACÍ AGENT Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě písemné smlouvy jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. Je ve své činnosti vázán vnitřními předpisy pojišťovny, jejímž jménem a na jejíž účet jedná. Je oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. Pojišťovací agent je odměňován pojišťovnou. POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ Na základě smlouvy s klientem pro něho analyzuje rizika, navrhuje, na kolik by měl být pojištěný, vyhledává vhodné pojišťovny a produkty a zprostředkovává uzavření pojistných smluv, spravuje pojistné smlouvy. Může vybírat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného. Je odměňován pojišťovnou. POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL Obecné označení pro fyzické nebo právnické osoby zapsané v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB. Pojišťovací zprostředkovatel může být: VÁZANÝ: vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven, neinkasuje pojistné a nevyplácí plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

7 PODŘÍZENÝ: spolupracuje s pojišťovacím agentem nebo výhradním pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem na základě písemné smlouvy, neinkasuje pojistné a nezprostředkovává plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv. PORTFOLIO Souhrn cenných papírů ve vlastnictví jedné osoby nebo společnosti. Tento termín lze použít i pro označení obsahu účtu cenných papírů. PLATEBNÍ PŘÍKAZ K INKASU Je tvé svolení bance, že může pravidelně (na rozdíl od platebního příkazu k úhradě) převádět peníze na účet někoho jiného (např. vodárnám, plynárnám atd.) Další používaná označení: příkaz k provedení inkasa, inkaso. PLATEBNÍ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Je tvé svolení bance, že může převést peníze z tvého účtu na účet někoho jiného (když si něco kupuješ). Další používaná označení: příkaz k převodu. POVINNÉ RUČENÍ Je to druh pojištění, který musí platit všichni majitelé vozidel (auto, nákladní vůz, apod). Pokud budeš mít tuto pojistku uzavřenou a do někoho nabouráš, nemusíš mu nic platit, ale zaplatí se to z pojistky. Škodu na tvém autě ti však nikdo nezaplatí. Odborný název je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. PROVIZE Odměna za obstarání obchodu, případně služby. V bankovním obchodě např. za nákup a prodej cenných papírů na základě příkazů zákazníka. PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ Způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.), a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce. Další používaná označení: elektronické bankovnictví. R RENTABILITA Rentabilita vyjadřuje, jak výnosný byl použitý kapitál. Je to hospodářský ukazatel, založený na poměru dosaženého zisku a vloženého kapitálu. RPSN Představuje poplatky, úroky a jiné náklady za rok, které musíš, pokud si půjčíš (máš úvěr), zaplatit bance vedle splátek úvěru. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem. Další používaná označení: roční procentní sazba nákladů. S SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Je pojištění, které platí částečně zaměstnavatel, částečně zaměstnanec. Pokud není za zaměstnance odváděn, nedostane v případě nezaměstnanosti žádný příspěvek od státu. Placení sociálního pojištění je důležité i k tomu, aby člověk v budoucnu získal důchod. SPOŘENÍ Pravidelné ukládání peněz, např. na bankovní účet či spořicí vklad, které jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou. SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ Postupná úhrada dluhu. Splátkový kalendář obvykle obsahuje přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky. Další používaná označení: amortizační plán. SPLATNOST Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně. SWIFT Je společnost založená pro lepší komunikaci, zvláště pro potřeby bank a finančních institucí v různých produktových oblastech. ŠEK Platební prostředek, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku na určeném místě a ve stanovené lhůtě, a to z účtu osoby, která šek vystavila. Další používaná označení: cheque.

8 T TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (např. zadávání příkazů k úhradě) prostřednictvím telefonického spojení. Této služby lze využívat standardním způsobem anebo prostřednictvím mobilního telefonu (např. sítě GSM), která zabezpečuje vyšší míru ochrany klienta (někdy též GSM Banking). TERMÍNOVANÝ VKLAD Vklad se stanovenou délkou splatnosti. Obvykle ho nelze před lhůtou splatnosti vybrat, pokud ano, tak se sankčními poplatky. TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ/INKASU Příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu klienta na jiný účet / nebo k inkasu. U ÚČETNÍ POLOŽKA AKTIVNÍ Promítnutí transakce, k níž došlo z podnětu klienta (např. příkazy k úhradě, výběry v hotovosti daným klientem). ÚČETNÍ POLOŽKA PASIVNÍ Promítnutí transakce, která se projevila na účtu klienta, ale k níž došlo z jiného než klientova podnětu (např. příchozí platby na účet klienta, provedená inkasa k tíži jeho účtu). ÚROKOVÁ SAZBA Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s výší uložené částky. V VÁZANÝ ÚČET Účet, z něhož je možné čerpat pouze při splnění podmínek stanovených ve smlouvě. VKLAD Peníze vložené na účet, ať už v hotovosti, či bezhotovostně. VKLADOVÝ ÚČET Účet, který slouží k ukládání peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu. (Předčasný výběr lze jen za vyšší poplatek nebo sankci.) Další používaná označení: termínovaný účet, depozitní účet. VÝPIS Z ÚČTU Dokument, který potvrzuje, co se na tvém účtu dělo. Banka ti ho vystaví a předá (osobně, poštou či jiným dohodnutým způsobem). Z ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (VČ. KARTIČKY POJIŠTĚNCE, RŮZNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY) Zdravotní pojištění musí platit každý člověk. Za studenta ho platí stát, za zaměstnance část zaměstnavatel a část on sám, podnikatelé si musí platit pojištění procentuálně ze zisku. Každý, kdo je pojištěn (všichni), dostane svou kartičku pojišťovny, kterou se musí prokazovat u doktorů. Příklady zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Metal-Aliance atd. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Je další typ pojištění, který má svá pravidla, která se liší podle nabídky pojišťovacích firem. Je velmi časté, že zaměstnavatel přispívá na životní pojištění je to forma bonusu.

9 IQ Roma servis, o. s. Pobočka Brno: Vranovská 45, Brno tel.: Pobočka Břeclav: Tř. 1. Máje 39, Břeclav tel.: Pobočka Vyškov: Palánek 74, Vyškov tel. 1: tel. 2:

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz Slovníček pojmů Hypoteční úvěr (Hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Výše úvěru je min. 100 000,- Kč. Délka splatnosti

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby OBSAH strana BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Termínované vklady 6 Spořicí účty 6 Depozitní směnky 6 Vázané

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více