Solární soustavy pro centrální zásobování teplem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solární soustavy pro centrální zásobování teplem"

Transkript

1 Solární soustavy pro centrální zásobování teplem IEE Project SDHtake-off - Solar District Heating in Europe The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the funding authorities. The funding authorities are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

2 Upozornění Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu SDHtake-off, podporovaný programem Intelligent Energy Europe. Prezentace neobsahuje celkový materiál kurzů, poskytuje však soubor informací, ze kterých lze na kurzech čerpat. Původní prezentaci v anglickém jazyce poskytne na vyžádání koordinátor projektu: Thomas Pauschinger, SFZ Solites:

3 Osnova 1. Proč Solar District Heating (SDH)? 2. Trh se solárními kolektory 3. Prvky solárních soustav 4. Solární soustavy v SZT 5. Provoz a údržba 6. Regulace a údržba 7. Příklady soustav

4 Proč Solar District Heating (SDH)? Výhody z pohledu dálkového zásobování teplem: diverzifikace palivové základny a snížení spotřeby fosilních paliv podpora pro naplnění požadavků na minimální využití OZE při spotřebě tepla vysoká provozní spolehlivost dlouhá životnost nulové palivové náklady nulové lokální emise

5 Proč Solar District Heating (SDH)? Výhody pro dodavatele solární tepelné techniky: nižší měrné náklady na m 2 instalované plochy rozšíření zkušeností o kombinace s dalšími zdroji tepla a integrace solárních soustav do soustavy zásobování teplem (dále SZT) nové uplatnění na trhu a jeho rozšíření

6 Trh Stávající stav Aktualizované informace na Source:

7 Trh Stávající stav Aktualizované informace na Hodnoty přepočtené na 1000 obyvatel. Source:

8 Trh Stávající stav Aktualizované informace na Source:

9 Trh Stávající stav Source:

10 Trh Stávající stav Rostoucí zájem a trh. velké soustavy představují < 1% 10

11 Trh Stávající stav SWOT analýza S: Obnovitelný, všude dostupný zdroj W: Nízká hustota energie... Velikost / umístění (Biopaliva potřebují cca 30 x větší plochu) O: Obnovitelné zásobování teplem pro města a obce... Nové obchodní příležitosti... Chlazení s využitím OZE T: Nedostatek podpory, zájmu a znalostí 11

12 Trh Stávající stav Stav k roku 2007 Malé množství pilotních soustav > 120 soustav > 500 m 2 / 350 kw th > 30 soustav > 1 MW th / m 2 > 15 solárních soustav v SZT... > 10 velkých soustav blokových SZT... > 5 solárních soustav s velkými sezónními zásobníky... > 5 solarních soustav pro chlazení... > 20 let provozních zkušeností... ale málo specializovaných výrobců a dodavatelů 12

13 Source: Jan-Olof Dalenback, EnerMa > 125 Soustav využívajících solární vytápění a chlazení > 500 m 2 / 350 kw th DTU COP 14 Jan SDH

14 Source: Jan-Olof Dalenback, EnerMa ~ 40 Soustav využívajících solární vytápění a chlazení > 1 MW th DTU COP 14 Jan SDH

15 Velké solarní soustavy v SE/DK (2007) Source: Jan-Olof Dalenback, EnerMa ~50 % kolektorové plochy v soustavách >350 kw th > 350 kw th > kw th DTU COP 14 Jan SDH

16 Ostrov Ærø ~ 4 m 2 na obyvatele (Rakousko 0,4 sqm) Marstal 1 m 2 na obyvatele ~ 5 % tepla z SZT ve Švédsku Source: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 16

17 Pokrývá 30 % potřeby tepla Marstal Source: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 17

18 Trh Stávající stav Největší solární soustavy dodávající s kolektory umístěnými na zemi (2010) Legenda: B = Kotel; CHP = Kombinovaná výrova elektrické energie a tepla; DH = Teplo ze soustavy zásobování teplem; WP = Dřevní peleta; *Vypočteno

19 Trh Stávající stav Největší solární soustavy dodávající s kolektory umístěnými na střechách (2010) Legenda: Heat = Teplo dodané do SZT; BTES = Zásobník se zemními sondami; HP = Tepelné čerpadlo; CWT = Betonový vodní zásobník

20 Trh Stávající stav Databáze solárních soustav v SZT je k dispozici na:

21 Trh Stávající stav Některé pilotní soustavy jsou v provozu již od 80. let Existuje pouze malé množství specializovaných firem Většina soustav využívá solárních kolektorů umístěných na střechách budov, přičemž 22 soustav ve Švédsku a v Dánsku má kolektorová pole umístěná na zemi Téměř všechny soustavy pracují s nemrznoucí směsí (voda-glykol) Poměrně častá je kombinace se spalováním biomasy 80 % soustav využívá plochých velkoplošných solárních kolektorů Většina soustav je navržena na pokrytí letní spotřeby tepla tzn. příprava teplé vody a ztráty v rozvodech při použití denních vodních zásobníků tepla. Součástí 20 soustav jsou sezónní zásobníky tepla umožňující vyšší solární podíl na celkové spotřebě tepla. V deseti případech je sezónní zásobník teplovodní (nadzemní či podzemní), sedmkrát je využito k akumulaci tepla zeminy, dvakrát podzemní vody. 10 soustav je navrženo pro pokrytí potřeby chladu v letním období.

22 Trh Potenciál Německo Rodinné domy Bytové domy Městské čtvrti 50% Solární podíl 25% 5-10% Velikost zástavby Zdroj: Solites

23 Trh Potenciál Německo Zdroj: Solites

24 Prvky solárních soustav Základní informace Zasklení Rám Source: Idaltermo Absorbér Registr absorbéru Tepelná izolace

25 Prvky solárních soustav Základní informace Solární záření Ztráty odrazem od skla Ztráty zářením Ztráty konvekcí Odraz Konvekce Záření Využité teplo Ztráty vedením Zdroj: Target/ISFH

26 Solární soustavy pro SZT Schéma integrace Soustava zásobování teplem C C Zdroj: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 26

27 Solární soustavy pro SZT Schéma integrace Centrální Zdroj: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 27

28 Solární soustavy pro SZT Schéma integrace Decentrální Zdroj: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 28

29 Solární soustavy pro SZT Schéma integrace Decentrální Střešní moduly Zpátečka C Zdroj: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 29

30 Solární soustavy pro SZT Dopadající sluneční energie (vyvinuto pro FVE, ale použitelné i pro solární tepelné soustavy)

31 Solární soustavy pro SZT Dopadající sluneční energie Východ Jih Západ Zdroj: Target/ISFH Západ Jih Východ

32 Solární soustavy pro SZT Umístění kolektorů Optimální sklon kolektorů s ohledem na stínění Určení minimálního rozestupu mezi řadami kolektorů Zeměpisná šířka Řady kolektorů Zdroj: ENEA Úhel sklonu kolektorů

33 Solární soustavy pro SZT Umístění kolektorů

34 Solární soustavy pro SZT Umístění kolektorů

35 Solární soustavy pro SZT Zásobníky Bez akumulace Solární tepelné zisky se akumulují v objemu rozvodů celé sítě. Solární pokrytí potřeby tepla se pohybuje zhruba do 5 %. S krátkodobou (denní) akumulací Nárazníkový akumulátor slouží pro akumulaci nejvýše několikadenních zisků. Návrhové solární pokrytí se pohybuje od 10 do 20 % S dlouhodobou (sezónní) akumulací Velkoobjemové sezónní zásobníky slouží pro akumulaci letních nadbytečných zisků a jejich přenesení do zimního období. Návrhové solární pokrytí se pohybuje do 50 %.

36 Solární soustavy pro SZT Zásobníky TTES (Akumulační nádrž) PTES (Výkopový zásobník) BTES (Zásobník se zemními sondami) ATES (Zvodněné podloží) Zdroj: Solites

37 Solární soustavy pro SZT Zásobníky Náklady Zdroj: Solites

38 SDH zařízení Zásobníky Akumulační nádrž: ekonomicky proveditelné řešení do m 3 vodního ekvivalentu, závisí na konstrukčním materiálu (ocel nebo beton) Výkopový zásobník: bývají používány v kombinaci s tepelným čerpadlem snižuje tepelné ztráty zásobníku Zásobník se zemními sondami: velký svislý tepelný výměník, který využívá půdy jako zásobníku přibližně stejná cena za m 3 vodního ekvivalentu jako při výkopovém zásobníku cenově výhodnější ve srovnání s akumulačními nádržemi, avšak není možné je vybudovat kdekoliv cena závisí na vlastnostech podloží Akvifery: přirozené kolektory podzemní vody voda je čerpána na povrch, ohřátá a dopravena zpátky pod povrch, kde odevzdává teplo okolí půdě/štěrku jsou potřebné další výzkumné práce je důležité zkontrolovat možnost kontaktu podzemní vody se zásobníkem, protože by to zvýšilo přenos tepla mezi zásobníkem a okolím

39 SDH zařízení Další komponenty bývají použita čerpadla s plynule regulovatelnými otáčkami za účelem získání požadované výstupní teploty z kolektorů velikost čerpadla (čerpadel) musí odpovídat velikosti potrubí pro dosažení požadovaného průtoku (odpovídající rozdílu teplot na kolektoru K) náklady na potrubí rostou s průměrem potrubí, avšak s rostoucím průměrem potrubí klesá tlaková ztráta a tím i výkon čerpadla tlaková ztráta v systému závisí na uspořádání kolektorů. Zapojení kolektorů v sérii způsobí vyšší snížení tlaku v řadách kolektorů ve srovnání se zapojením kolektorů paralelně. Paralelní uspořádaní však vyžaduje navíc distribuční potrubí, což vede k vyšší tlakové ztrátě a k vyšším investičním nákladům.

40 Solární soustavy pro SZT Příklad základní cenové analýzy Platí pro soustavy s kolektory umístěnými na zemi: Cena půdy Kolektory Prvky kolektorového pole (potrubí, armatury atd.) Výměník tepla, čerpadla, regulace, bezpečnostní a zabezpečovací zařízení atd. Potrubí SZT Nemrznoucí kapalina: 1000 /m 3 (3 /m 2 kolektoru) Zásobník Předprojektové, projektové a optimalizační práce 2 až 5 % z celkové investice Ostatní zemní práce atd.

41 Solární soustavy pro SZT Příklad základní cenové analýzy Příklad základního ekonomického výpočtu Solární soustava s 10,000 m 2 kolektorů v Dánsku Cena půdy ( m 2 ): Kolektory ( m 2 ), potrubí, čerpadla, nemrznoucí kapalina a výměník tepla: Oplocení, zemní práce atd.: Potrubí SZT (1 000 m): Regulace (řídící systém): Konzultační služby (projekt atd.): CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: Vypočtené zisky: MWh/rok Průměrné náklady úvěru na 20 let, úrok 5%, inflace 2% jsou 6,7 %/rok Roční náklady: x 6,7 %/year = /rok Náklady na údržbu: 1 /MWh = /rok CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY: 177,500 /rok CENA SOLÁRNÍHO TEPLA (bez dotace): cca 11 /GJ

42 Provoz a údržba Klíčové otázky pro provoz: podmínky najíždění a ukončování provozu, senzory nutnost instalace zařízení pro zjišťování poruch, instalace varování v případě překročení určitých hodnot na senzorech (tlak, teplota, vlhkost v podzemních potrubích atd.) malé systémy mohou používat tele-alarmy a monitoring (GSM, přístup přes internet), zatímco velké systémy jsou provozovány s varováním a monitoringem svedeným do dispečinku na místě základní vědomosti a zkušenosti operátorů jsou nezbytnou podmínkou kontrola průtoku (pokud se používá) kontrola účinnosti (měřená vs. očekávaná) teploty na primární a sekundární straně tepelného výměníku provoz čerpadel kapacita zásobníku porovnávaná s plánem výroby na následující den (předpověď počasí)

43 Provoz a údržba Klíčové záležitosti pro údržbu (pravidelně, minimálně jednou ročně): úniky: ztráta teplonosné látky a/nebo vzduchu v systému kvalita teplonosné látky: PH, inhibitory, obsah glykolu komponenty: pojistné ventily, expanzní nádoby, senzory, atd. kosení trávy nebo chov ovcí

44 Provoz a údržba Náklady na provoz a údržbu provoz (elektřina pro čerpadla, atd.): přibližně 0.50 /MWh (5 kwh elektřiny/mwh tepla) náklady na roční údržbu činí přibližně 1-2 % investic ( /MWh) náklady na pojištění nejsou zahrnuty viz příklady v závěru prezentace

45 Regulace a administrativa investor: teplárenská společnost nebo investor zvenčí vlastnictví solárních kolektorů na střechách domů v jiných rukou než v teplárenské společnosti může způsobit komplikace teplárny mohou mít zájem na ekonomickém zainteresovaní odběratelů tepla do projektu povolení a tendre/smlouvy s podnikateli pokud je potřeba získat pozemek, majitel pozemku by měl podepsat smlouvu pro prodej/pronájem pozemku za určitou cenu. Cena pronájmu/prodeje by měla zůstat stejná např. jeden rok územní plánování zákony o ochraně životního prostředí pokud je potřebný dlouhodobý zásobník (výkopový, se sondami), bude nutné získat povolení udělené za účelem ochrany pitné podzemní vody

46 Regulace a administrativa

47 Příklady soustav Braedstrup (Dánsko) Základní informace v kombinaci s KVET na zemní plyn v provozu od: 2007 plocha apertury: m 2 instalovaný výkon: kw th typ kolektorů: ploché umístění kolektorů: na zemi zásobník: ocelový vodní (objem: m 3 ) spotřeba tepla v SZT: 42 GWh/rok dodávka ze solární soustavy: 3,4 GWh/rok solární podíl: 8%

48 Příklady soustav Braedstrup (Dánsko) Ekonomika investiční náklady: měrné investiční náklady: 205 /m 2 solárních kolektorů dotace: 320,000 provozní náklady: 0.66 /MWh solárního tepla cena solárního tepla: 25 /MWh (31 /MWh bez dotace)

49 Příklady soustav Berlinerring (Rakousko) Základní informace financované přes ESCO model v provozu od: 2004 plocha apertury: 2,480 m 2 instalovaná kapacita: 1,736 kw th solární kolektory: ploché umístnění kolektorů: střecha zásobník: vyrovnávací vodní (objem: 60 m 3 ) spotřeba tepla v SZT: 7.84 GWh/rok dodávka ze solární soustavy: 1 GWh/rok solární podíl: 13% (100% v létě)

50 Příklady soustav Berlinerring (Rakousko) Detaily provozu solární zařízení umístěno na střeše (2.417 m²) pro přípravu horké vody a vytápění bytových domů ( m² plocha kolektorů pro každý) v lokalitě výškových domů začalo se s renovací střech a zvýšenou izolací obálek budov solární zařízení dodává teplo přímo do sekundární sítě. Nadbytečné teplo je dodáváno do místní sítě a do vyrovnávacího zásobníku. Nízkotlaká místní sít je přepojena s městskou sítí přes výměník tepla. ESCO model (společnost poskytující energetické služby): teplo je prodáno uživatelům bytů za stejnou cenu, jakou účtuje místní teplárna

51 Příklady soustav Berlinerring (Rakousko) Ekonomika celkové investiční náklady: 1,250,000 specifické investiční náklady: 521 /m 2 solární kolektor dotace: 500,000 náklady na solární teplo: 48 /MWh (80 /MWh bez dotací)

52 Co je možné využít Tuto prezentaci: anglická verze, národní verze Podmínky na národních trzích ( macro analýza ) Databáze zařízení a informačních materiálů o nich (mikroanalýza) Standardní informační listy(technické a ne-technické) Klastr na straně nabídky Help desky

53 Co je možné využít: Publikace Leták Podmínky pro SDH na národních trzích a informace o konkrétních SDH zařízeních

54 Co je možné využít: Databáze zařízení

55 Co je možné využít: Informační listy

56 Databáze odborníků

57 Děkuji za pozornost (český web k dispozici)

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice

Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice Rozvoj udržitelného způsobu využívání tepla z bioplynových stanice v Evropě Projekt č: IEE/11/025 Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice Říjen 2012 Autoři:

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5.3, WP 5 Za přispění: Dominik Rutz (WIP) Erik Ferber (WIP) Jan Štambaský (CzBA) Únor 2011 Obsah 1. Představení... 3 2. Financování bankou...

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Bohuslav Málek, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Úvod k sekci připravené v rámci projektu CHP Goes Green

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více