ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

2 FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Termovizní měření bytového domu Na Stezce ECZ13007 Číslo svazku Svazek 2 z 2 Verze Závěrečná zpráva Datum leden 2013 Odkaz na soubor Vedení projektu: Ing. Helena Bellingová vedoucí projektu Schváleno: Ing. Jaroslav Vích výkonný ředitel Adresa klienta: Společenství Na Stezce 489/6 Praha 10 Na Stezce 489/6 Praha Kontaktní osoba: Ing. Tamara Brzoňová Mobil:

3 OBSAH OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o zadavateli Údaje o zpracovateli 4 2 PŘEDMĚT PROJEKTU 5 3 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ Základní popis objektu Konstrukční řešení Fotodokumentace 8 4 VÝPOČET NEJNIŽŠÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT 41 5 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 44

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Údaje o zadavateli Identifikace zadavatele a předmětu termovizního měření je uvedena v Tab. 1. Tab. 1 Identifikační údaje zadavatele Název Společenství Na Stezce 489/6 Praha 10 Sídlo Na Stezce 489/6, Praha 10 IČO DIČ CZ Zástupce firmy Ing. Tamara Brzoňová Mobil Předmět termovizního měření Bytový dům 1.2 Údaje o zpracovateli Identifikace zpracovatele energetického auditu je uvedena v Tab. 2. Tab. 2 Identifikační údaje zpracovatele Název firmy ENVIROS, s.r.o. Právní forma společnost s ručením omezeným IČO DIČ CZ Spisová značka Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Adresa Na Rovnosti 1, Praha 3 Jméno odpovědného zástupce Ing. Jaroslav Vích, ředitel a jednatel Tel Fax Řešitelský tým Vedoucí projektu Ing. Helena Bellingová Řešitelé Ing. Lucie Kochová, Ing. Karel Pejchal SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 4

5 2 PŘEDMĚT PROJEKTU Předmětem termovizního měření byl bytový dům, Na Stezce 489/6, Praha 10 - Strašnice. V rámci termovizního měření obvodového pláště a výplní otvorů byla sledována teplotní pole pomocí termovizní kamery pracující v dlouhovlnném infračerveném pásmu. Termovizní měření bylo zaměřeno na: celkový tepelně technický stav konstrukcí komplexní posouzení objektu, tepelné vazby na stycích konstrukcí, tepelné mosty v konstrukcích, možné vady v konstrukcích, které lze identifikovat na základě vyšší povrchové teploty. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 5

6 3 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ Čas provedení termovizního měření byl přizpůsoben co nejpříznivějším klimatickým podmínkám (s ohledem na účelnost měření): Zatažená obloha minimalizace zkreslení termovizního měření (komplexní posouzení objektu); Venkovní teplota okolo bodu mrazu dosažení co největšího rozdílu mezi vnitřní teplotou a venkovní teplotou (snadnější a průkaznější identifikace problematických míst); Povětrnostní podmínky částečné zkreslení teploty povrchu ochlazované konstrukce (kolísání způsobené intenzivnějším ochlazováním); Provozní teplotní komfort uvnitř měřeného objektu (20 22 C); Bez slunečních zisků zamezení zkreslení (přímé sluneční záření, akumulace tepla ze slunečního záření v obvodových konstrukcích). Z výše uvedených důvodů bylo termovizní měření provedeno dne v dopoledních hodinách (od 10:00 do 11:30 hodin), tedy v období, kdy bylo možno splnit převážnou většinu nejpříznivějších klimatických podmínek. Bylo zataženo, venkovní teplota se pohybovala okolo 6 C. Subjektivním po citem bylo stanoveno bezvětří na úrovni terénu. Jednotlivé konstrukce byly zdokumentovány termovizní kamerou FLIR C 45 v pásmu dlouhovlnných infračervených vln a digitálním fotoaparátem ve viditelné části spektra. V následující kapitole jsou uvedeny vybrané snímky objektu. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 6

7 3.1 Základní popis objektu Obrázek 1: Situační schéma s orientací objektu vůči světovým stranám Konstrukční řešení Objekt byl postaven v roce Objekt sestává z jednoho podzemního podlaží a šesti nadzemních podlaží (6.NP je ustupující). V současnosti má 33 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky. Část východní stěny je společná se sousedním (vytápěným) objektem. Objekt je postaven klasickou zděnou technologií, tloušťka obvodových stěn se pohybuje od 60 do 30 cm. 30 cm stěny jsou dle dokumentace zatepleny heraklitem, bylo zjištěno, že to platí pouze pro parapety. V roce 2011 byla dokončena výměna oken, s výjimkou jednoho bytu. V roce 2012 bylo provedeno zateplení teras, střechy a obvodového pláště v nejvyšším podlaží. Stěny posledního podlaží jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny o tl. 160 mm. Stropy jsou železobetonové trámové. Střecha objektu je plochá jednoplášťová, nově rekonstruovaná. Spádovou vrstvu tvoří tepelná izolace. Střecha je zateplena tepelnou izolací Puren FD-L v tl. cca 180 mm. Jako hydroizolační vrstva je použita mpvc hydroizolace mechanicky kotvená. Jako ochranná vrstva je proveden kačírek. Terasy jsou rovněž rekonstruovány a zatepleny tepelnou izolací Puren FD-L v tl. cca 140 mm. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 7

8 Strop nad suterénem je železobetonový, část stropu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem Weber s tepelnou izolací tl. 100mm. Okna jsou z většiny vyměněna za plastová s izolačním zasklením. Většina oken je kvalitní se součinitelem prostupu tepla 1,2 W/m2K. Výkladce jsou původní kovové. Vchodové dveře jsou nové kovové s izolačním zasklením. Dveře do obchodních prostor jsou původní kovové. 3.2 Fotodokumentace Obrázek 2: Západní pohled část objektu 1 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 8

9 Obrázek 3: Západní pohled část objektu 1 termovizní snímek Tepelné mosty: stropní konstrukce, překlady nad okny. Okna v přízemí mají výrazně horší tepelně technické vlastnosti, než okna ve zbytku objektu Obrázek 4: Západní pohled část objektu 2 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 9

10 Obrázek 5: Západní pohled část objektu 2 termovizní snímek 1 Tepelné mosty: stropní konstrukce. Ve 2.patře jsou poslední dřevěná okna, která mají horší tepelně technické vlastnosti než okna nová Obrázek 6: Západní pohled část objektu 3 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 10

11 Obrázek 7: Západní pohled část objektu 3 termovizní snímek Ze snímku je patrné, že čela stropních železobetonových konstrukcí nejsou izolována a tvoří tepelné mosty. V těchto místech je nižší povrchová teplota a může zde docházet ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní. Obrázek 8: Západní pohled část objektu 4 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 11

12 Obrázek 9: Západní pohled část objektu 4 termovizní snímek Při opravě soklu došlo k jeho částečnému zateplení. V suterénu se nachází VS Obrázek 10: Jižní podhled část objektu 1 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 12

13 Obrázek 11: Jižní podhled část objektu 1 termovizní snímek Obrázek 12: Jižní podhled část objektu 2 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 13

14 Obrázek 13: Jižní pohled část objektu 2 termovizní snímek 1 Na snímku jsou patrné železobetonové stropní konstrukce, které tvoří tepelné mosty. Obrázek 14: Jižní pohled část objektu 2 termovizní snímek 2 Na snímku jsou patrné železobetonové stropní konstrukce, které tvoří tepelné mosty. Rovněž je patrné otevřené okno na ventilaci, které zbytečně zvyšuje úniky tepla. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 14

15 Obrázek 15: Východní pohled část objektu 1 Obrázek 16: Východní pohled část objektu 1 termovizní snímek Tepelné mosty: stropní konstrukce; sklepní prostory jsou přetápěny. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 15

16 Obrázek 17: Východní pohled část objektu 2 Obrázek 18: Východní pohled část objektu 2 termovizní snímek Tepelné mosty: stropní konstrukce. Na snímku je patrné umístění většího kusu nábytku u vnější stěny v bytě v 1. patře lokální ochlazení konstrukce. V tomto místě se zvyšuje riziko růstu plísní. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 16

17 Obrázek 19: Východní pohled část objektu 3 Obrázek 20: Východní pohled část objektu 3 termovizní snímek Tepelné mosty: stropní konstrukce SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 17

18 Obrázek 21: Severní pohled část objektu 1 Obrázek 22: Severní pohled část objektu 1 termovizní snímek Tepelné mosty: stropní konstrukce SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 18

19 Obrázek 23: Severní pohled část objektu 2 Obrázek 24: Severní pohled část objektu 2 termovizní snímek Tepelné mosty: stropní konstrukce V zateplené části objektu (v nejvyšším podlaží) je patrné otevřené okno a větrací otvory u skříně na potraviny. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 19

20 Obrázek 25: Strop v bytě č. 28 Po rekonstrukci a zateplení terasy došlo k zatečení do bytové jednotky. Obrázek 26: Strop v bytě č. 28 termovizní snímek 1 Snímek neukazuje na poškození tepelné izolace. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 20

21 Obrázek 27: Strop v bytě č. 28 termovizní snímek 2 Snímek neukazuje na poškození tepelné izolace. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 21

22 Obrázek 28: Strop v bytě č. 26 snímek 1 Stropní konstrukce je zateplena z vnitřní strany a opatřena sádrokartonovým podhledem. Obrázek 29: Strop v bytě č. 26 snímek 1 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 22

23 Obrázek 30: Strop v bytě č. 26 snímek 2 Stropní konstrukce je zateplena z vnitřní strany. Obrázek 31: Strop v bytě č. 26 snímek 2 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 23

24 Obrázek 32: Strop v bytě č. 26 snímek 3 Obrázek 33: Strop v bytě č. 26 snímek 3 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 24

25 Obrázek 34: Strop v bytě č. 29 snímek 1 Obrázek 35: Strop v bytě č. 29 snímek 1 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 25

26 Obrázek 36: Strop v bytě č. 29 snímek 2 Obrázek 37: Strop v bytě č. 29 snímek 2 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 26

27 Obrázek 38: Strop v bytě č. 30 snímek 1 Obrázek 39: Strop v bytě č. 30 snímek 1 termovizní snímek Na snímcích je patrná nižší teplota v místě napojení stropní konstrukce a obvodových stěn SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 27

28 Obrázek 40: Strop v bytě č. 30 snímek 2 Obrázek 41: Strop v bytě č. 30 snímek 2 termovizní snímek Na snímcích je patrná nižší teplota v místě napojení stropní konstrukce a obvodových stěn SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 28

29 Obrázek 42: Strop v bytě č. 30 snímek 3 Obrázek 43: Strop v bytě č. 30 snímek 3 termovizní snímek Na snímcích je patrná velmi nízká teplota v místě napojení stropní konstrukce a obvodových stěn. V rohu stropu se tvoří vlivem kondenzace vodní páry plísně. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 29

30 Obrázek 44: Roh u podlahy v bytě č. 30 snímek 4 Obrázek 45: Roh u podlahy v bytě č. 30 snímek 2 termovizní snímek Na snímcích je patrná velmi nízká teplota v místě napojení stropní konstrukce a obvodových stěn. V rohu stropu se tvoří vlivem kondenzace vodní páry plísně. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 30

31 Obrázek 46: Strop v bytě č. 31 snímek 1 Obrázek 47: Strop v bytě č. 31 snímek 1 termovizní snímek Na snímku nejsou patrná žádná poškození teplené izolace. Povrchová teplota stěn je vyšší díky celkovému zateplení 6. podlaží objektu. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 31

32 Obrázek 48: Detail okna v bytě č. 31 Obrázek 49: Detail okna v bytě č. 31 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 32

33 Obrázek 50: Strop v bytě č. 31 snímek 2 Obrázek 51: Strop v bytě č. 31 snímek 2 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 33

34 Obrázek 52: Strop v bytě č. 31 snímek 3 Obrázek 53: Strop v bytě č. 31 snímek 3 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 34

35 Obrázek 54: Strop v bytě č. 32 snímek 1 Obrázek 55: Strop v bytě č. 32 snímek 1 termovizní snímek Při rekonstrukci a zateplení střechy došlo k zatečení do bytové jednotky. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 35

36 Obrázek 56: Strop v bytě č. 33 snímek 1 Na snímku není patrná zvýšená vlhkost konstrukce. Obrázek 57: Strop v bytě č. 33 snímek 1 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 36

37 Obrázek 58: Strop v bytě č. 34 snímek 2 Po zateplení došlo ze zvýšení povrchových teplot konstrukcí. V rozích již nehrozí riziko kondenzace vodní páry a tvorby plísní. Obrázek 59: Strop v bytě č. 34 snímek 2 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 37

38 Obrázek 60: Strop v bytě č. 34 snímek 3 Obrázek 61: Strop v bytě č. 34 snímek 3 termovizní snímek SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 38

39 Obrázek 62: Vedení stoupacích potrubí systému ÚT v obvodové stěně v bytě č. 11 termovizní snímek Obrázek 63: Detail v místě překladu okna v bytě č. 11 termovizní snímek Na snímku je patrná nízká teplota v místě okenního nadpraží. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 39

40 Obrázek 64: Strop v bytě č. 11 termovizní snímek Na snímku je patrná velmi nízká teplota v místě napojení stropní konstrukce a obvodových stěn. Celkové pohledy ukazují, že ve viditelných konstrukcích objektu nejsou výrazné poruchy a tepelně izolační schopnost obvodových stěn je v ploše vyrovnaná, i když ne dostatečná. Tepelné mosty tvoří zejména stropní konstrukce, které jsou železobetonové a mají výrazně horší tepelně izolační vlastnosti než zdivo z plných cihel. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 40

41 4 VÝPOČET NEJNIŽŠÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT Části východní a západní fasády jsou tvořeny zdivem o tloušťce pouhých 30 cm. Tepelně izolační vlastnosti těchto stěn jsou velmi nízké. V rozích může docházet ke kondenzaci vodní páry a následnému růstu plísní. Bylo potvrzeno, že k tomuto jevu dochází. Provedli jsme výpočet nejnižší povrchové teploty v rohu napojení 30 cm a 45 cm stěny z plných cihel. Povrchová teplota při návrhových teplotách -15 C v exteriéru a 21 C v interiéru byla vypočtena na pouhých 3,33 C (viz Obrázek 65:). Tato pov rchová teplota je absolutně nevyhovující. Obrázek 65: Výpočet povrchových teplot detailu styku 30 cm a 45 cm obvodové stěny Provedli jsme orientační výpočet pro zateplení stěny tl. 30 cm tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 15 cm. Nejnižší vypočtená povrchová teplota detailu se zvýšila na 9,13 C (viz Obrázek 66:). Tato teplota rovněž není dostatečná. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 41

42 Obrázek 66: Výpočet povrchových teplot detailu styku 30 cm stěny po zateplení 15 cm tepelné izolace a 45 cm obvodové stěny A nakonec jsme provedli výpočet pro zateplení obou stěn tepelnou izolací z grafitového polystyrenu o tl. 12 cm. Nejnižší vypočtená povrchová teplota detailu se zvýšila na 16,6 C (viz Obrázek 67:). Tato teplota je dosta tečná, aby bylo eliminováno riziko růstu plísní. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 42

43 Obrázek 67: Výpočet povrchových teplot detailu styku 30 cm a 45 cm obvodové stěny po zateplení 12 cm tepelné izolace z grafitového polystyrenu Doporučujeme dodatečnou izolaci z vnější strany. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 43

44 5 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ Na základě výsledků termovizního měření lze konstatovat: Stavební provedení objektu odpovídá době výstavby a je z hlediska stávajících legislativních a normativních požadavků nevyhovující. Zateplená nejvrchnější část je bez tepelných mostů. Na viditelných konstrukcích objektu nejsou výrazné poruchy, tepelně izolační schopnost obvodových stěn je v ploše vyrovnaná, i když ne dostatečná. Tepelné mosty tvoří převážně stropní konstrukce. Riziko kondenzace vodních par v místě napojení konstrukcí lze eliminovat celkových zateplením obvodového pláště z vnější strany. Části východní a západní fasády jsou tvořeny zdivem o tloušťce pouhých 30 cm. Tepelně izolační vlastnosti těchto stěn jsou velmi nízké. Doporučujeme dodatečnou izolaci z vnější strany. V místnostech sousedících s touto fasádou se tvoří plísně, nutné pravidelné větrání. Doporučuje se krátké a častější intenzivní větrání. Nevhodné je trvalé otevření oken či ventilačních otvorů, které neprovětrá celou místnost, ale pouze způsobuje neúměrně vysoké úniky tepla a tím zvyšuje náklady na vytápění. Rovněž se při otevření oken doporučuje vypnout topení, aby nedocházelo deregulaci systému vytápění. Rovněž není vhodné umisťovat k vnějším stěnám velké kusy nábytku, převážně skříní s šatstvem. Za těmito kusy nábytku je snížena povrchová teplota stěn a snížena možnost proudění vzduchu. V těchto místech pak může docházet ke kondenzaci vodní páry a zvyšuje se riziko růstu plísní. Na termovizních snímcích jsou viditelné: stropní konstrukce; překlady nad okny v přízemí; přetápěný sklepní prostor; otevřené okenní otvory; Závěrečná doporučení: Potenciál na snížení potřeby tepla objektu spatřujeme v zateplení objektu (kompaktní tepelně-izolační systém). Zateplením objektu můžeme dosáhnout: významných úspor energie a dynamicky tak reagovat na rostoucí ceny tepla; zvýšení užitné hodnoty objektu; zvýšení teplené pohody v interiéru, zvýšení celkové vnitřní teploty v interiéru, omezení pocitu chladu ze studených stěn; zdravotní nezávadnost vnitřního prostředí, snížení rizika růstů plísní; neomezené využití vnitřního prostoru, variabilní možnost uspořádání nábytku. SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 44

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. PROSINEC 2014 BD ŠTÚROVA , PRAHA 4 KRČ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. PROSINEC 2014 BD ŠTÚROVA , PRAHA 4 KRČ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. PROSINEC 2014 BD ŠTÚROVA 1152 1158, PRAHA 4 KRČ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. PROSINEC 2014 BD ŠTÚROVA 1152 1158, PRAHA 4 KRČ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16 Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Soborská 28, Praha 6 - Dejvice, (Hanspaul City), PSČ: 16000 P. O. BOX 174, Praha 6 - Dejvice, PSČ:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT. Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát

Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT. Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát Pro budovy, s.r.o., Okružní 433/1, 638 00 Brno, IČ: 04497511 Zpráva o termografickém měření objektu Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT Objednatel Město Kunštát, nám. Krále

Více

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

Energetická studie varianty zateplení bytového domu Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou T-VIZE.cz speciální práce termovizní kamerou Název akce: TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Adresa měření: Voskovcova 354, 46303 Zakázka/protokol č.: IR 2014-12-01 Zhotovitel:

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM HELUZ HIT MATERIÁL HELUZ od 189 000 Kč Víte, že firma HELUZ nabízí 20 variant řešení obvodového zdiva pro pasivní dům HELUZ HIT? můžete

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 4 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z

Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z Termosnimek.com TESTOVÁNÍ-MĚŘENÍ-ANALÝZY A KONTROLA IČO: 73144606 web: WWW.TERMOSNIMEK.COM e-mail: termosnimek@termosnimek.com tel.: +420 602 932 323 Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Zamezení vzniku tepelných mostů. Zateplení bez kompromisu Zateplení na 100 %

Zamezení vzniku tepelných mostů. Zateplení bez kompromisu Zateplení na 100 % Zamezení vzniku tepelných mostů Zateplení bez kompromisu Zateplení na 100 % Řešení chladu, vlhkosti, plísně okolo oken, dveří a kotvení v zateplení fasády Správně provedné detaily v okolí oken a dveří

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

Snímkování termovizní kamerou

Snímkování termovizní kamerou AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů Datum: 29.11.2010 Autor: Ing. Jiří Čech, AB Design Studio Zdroj: Konference Pasivní domy 2010 Recenzent: akad. arch. Aleš Brotánek,

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ posouzení stavu obvodového pláště budovy Kabáty č.p. 44 Objednatel: Ing. Vladimír Duša V Předpolí 1464/17 100 00 Praha 10 Strašnice Zpracovatel: Ing. Jiří Süssland a Ing. Michal

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 3 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 2 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba Zjištění tepelných mostů novostavby RD dřevostavba Firma Stanislav Ondroušek Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz Přístroj

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 E-Mail: projekce@stanion.cz Přístroj testo 875-2

Více

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice - Ložiska s. r. o. Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice Objednatel: ISOTRA a.s. Bílovická 2411/1 746 01 Opava Zhotovitel: KOMA Ložiska, s.r.o. Ruská 514 / 41 706 02 Ostrava

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Radek FABIAN 1, Filip ČMIEL 2 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha 102 21 Praha 10, Pražská 16 ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zadavatel : Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 1755 Říčany 251 01 Auditovaný

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ČVUT V PRAZE, FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV STAVITELSTVÍ II. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST OBNOVY VYBRANÝCH HISTORICKÝCH BUDOV 20. STOLETÍ. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICAL EFFICIENCY OF RENEWAL

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV LIBEREC, PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV Účel: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Adresa

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více