Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP"

Transkript

1 Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni: členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) Omluveni: Ověřovatelé: radní Vašíček radní Pařízek Zapisovatelka: Ing. Magdalena Vávrová 16. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil ve primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D. 1. Organizační záležitosti ( ) Schválení zápisu z 15. jednání Rady HMP ze dne Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. (pro hlasovalo 9 radních, 1 byl nepřítomen náměstek primátora Nouza) Materiály stažené z projednávání : k návrhu na přidělení finančních prostředků spolku Český paralympijský výbor na vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce Prahy a České republiky za rok 2013 radní Manhart TISK č k výběru správců stanovišť taxislužby radní Manhart TISK č Schválení programu 16. jednání Rady HMP Program 16. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. (pro hlasovalo 9 radních, 1 byl nepřítomen náměstek primátora Nouza) 1

2 2. primátor hl. m. Prahy k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy TISK č Doba projednávání: Ing. Cvetlerová ředitelka SÚP MHMP, Ing. arch. Kubiš IPR HMP, Bc. Svatek SUP MHMP PŘERUŠENO S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel primátor hl. m. Prahy, kterého doplnila Ing. Cvetlerová ředitelka SÚP MHMP. Projednávání materiálu bylo na návrh předkladatele přerušeno. 3. primátor hl. m. Prahy k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy - posílení tramvajové sítě v centru v k.ú. Nové Město a k.ú. Vinohrad (MČ Praha 1 a MČ Praha 2) TISK č Doba projednávání: Ing. Cvetlerová ředitelka SÚP MHMP, Ing. arch. Kubiš IPR HMP, Ing. Veselý radní MČ Praha 1, Ing. Vaněk zást. starostky MČ Praha 2, Bc. Svatek SUP MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 8 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 805 Předložený materiál uvedl předkladatel primátor hl. m. Prahy. K navrhované změně vyjádřil své nesouhlasné stanovisko Ing. Veselý radní MČ Praha 1, který přednesl požadavek MČ Praha 1, ve věci využití tras pro tramvaje, které povedou mimo Václavské náměstí a Radě HMP navrhl doplnění materiálu o vymezení lokality za tímto účelem ohraničené linií domů na pravé straně Václavského náměstí od Muzea směrem na Můstek a dále pak ulicí Legerova. Do širší diskuse se zapojili: Ing. Vaněk zástupce starostky MČ Praha 2, J. Slezák - předseda výboru pro územní rozvoj ZHMP, 1. náměstek primátora Vávra, radní Dlouhý, Ing. Cvetlerová - ředitelka SÚP MHMP. 2

3 4. primátor hl. m. Prahy ke schválení oznámení o zahájení řízení o návrhu územního opatření o změně stavební uzávěry stanovené nařízením Rady hlavního města Prahy č. 14/2001 Sb. HMP ze dne , pro městskou kolejovou dopravu v hlavním městě Praze, zrušením částí této uzávěry TISK č Doba projednávání: Ing. Cvetlerová ředitelka SÚP MHMP, Ing. arch. Kubiš IPR MHMP, Bc. Svatek SUP MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 806 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel primátor hl. m. Prahy. 5. primátor hl. m. Prahy k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci při vydání katalogu k projektu Sport a totalita TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 0 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 9 NEPŘIJATO Předložený materiál uvedl předkladatel primátor hl. m. Prahy. Navržené usnesení nebylo přijato. 6. náměstek primátora Novotný k návrhu na přiznání odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP TISK č Doba projednávání: Mgr. Cipro ředitel OZV MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 807 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Novotný. 3

4 7. náměstek primátora Novotný k návrhu na přiznání odměn k ocenění pracovních zásluh při dovršení životního jubilea ředitelům příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP TISK č Doba projednávání: Mgr. Cipro ředitel OZV MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 808 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Novotný. 8. náměstek primátora Novotný k záměru odboru památkové péče MHMP na realizaci veřejné zakázky "Architektonickourbanistická analýza Pražské památkové rezervace" TISK č Doba projednávání: Mgr. Skalický ředitel OPP MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 3 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 809 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Novotný. 8.A náměstek primátora Novotný k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na valné hromadě sdružení obcí České dědictví UNESCO konané dne TISK č Doba projednávání: Mgr. Skalický ředitel OPP MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 8 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 810 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Novotný. 4

5 8.B náměstek primátora Novotný k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014" a "Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014", finančního zajištění akcí pořádaných v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců v roce 2014 TISK č Doba projednávání: Ing. Králová asistentka náměstka primátora Novotného HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 10 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 811 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Novotný. 8.C náměstek primátora Novotný k návrhu na zajištění spolufinancování projektu Integrační centrum Praha III. TISK č Doba projednávání: Ing. Králová asistentka náměstka primátora Novotného PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 812 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Novotný. 9. náměstek primátora Nouza ke schválení znění zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území hl. m. Prahy" TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP, Ing. Polák MZO MHMP VYPUŠTĚNO Z PROGRAMU JEDNÁNÍ 5

6 10. náměstek primátora Nouza k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2014 TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMEN: 1 radní Manhart PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 813 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 11. náměstek primátora Nouza k odůvodnění veřejné zakázky Dodávka chemických posypových prostředků a roztoků pro zimní údržbu pozemních komunikací v hl.m. Praze TISK č Doba projednávání: Ing. Pivec pověř. řízením TSK HMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 814 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 12. náměstek primátora Nouza k návrhu na využití prostředků investičního fondu příspěvkové organizace TSK HMP TISK č Doba projednávání: Ing. Mandová ředitelka RFD MHMP, Ing. Pivec poveř. ředitel TSK HMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 8 NEPŘÍTOMEN: 1 radní Manhart PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 815 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 6

7 13. náměstek primátora Nouza k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky stavby č TV Újezd nad Lesy, etapa 0012 Hodkovská TISK č Doba projednávání: Ing. Beránek ředitel OMI MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 816 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 14. náměstek primátora Nouza k rozhodnutí o uzavření rozhodčí smlouvy se společností Inženýring dopravních staveb, a.s. TISK č VYPUŠTĚNO Z PROGRAMU JEDNÁNÍ 15. náměstek primátora Nouza k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru zhotovitele na "Dodatečné stavební práce při realizaci staveb č Myslbekova - Špejchar, č Prašný most - Špejchar a č Špejchar - Pelc-Tyrolka, týkající se 19 provozních souborů" TISK č Doba projednávání: Ing. Beránek ředitel OMI MHMP JUDr. Vejběrová, Ph.D. AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o. PŘERUŠENO Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. Projednávání materiálu bylo přerušeno na návrh předkladatele. 7

8 16. radní Štvánová k návrhu na přiznání odměny k ocenění pracovních zásluh při dovršení životního jubilea ředitelkám příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 817 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní Štvánová. 17. radní Štvánová k záměru odboru SMS MHMP na realizaci veřejné zakázky "Střední škola umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce části objektu Miramare" TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 3 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 818 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Štvánová. 18. radní Štvánová k návrhu o vydání stanoviska ve věci povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce v příspěvkové organizaci Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 8 NEPŘÍTOMEN: 1 náměstek primátora Nouza PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 819 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní Štvánová. 8

9 19. radní Štvánová k návrhu na využití finančních prostředků investičního fondu, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2014 a k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců v kap TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 10 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 820 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Štvánová. 19.A radní Štvánová k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání pro rok 2014 TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 3 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 821 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní Štvánová. 20. radní Vorlíčková k návrhu dalšího postupu ve věci nakládání s nemovitým majetkem hlavního města Prahy, svěřeným do správy městské části Praha 5 (nemovitosti školského areálu v k.ú. Hlubočepy, na adrese Pod Žvahovem 463, Praha 5) TISK č Doba projednávání: Ing. Svoboda ředitel SVM MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 8 NEPŘÍTOMEN: 1 radní Štvánová PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 822 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní Vorlíčková. 9

10 20.A radní Vorlíčková k návrhu na vyjmutí projektu CZ.2.16/3.3.00/22585 z financování v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost TISK č Doba projednávání: Ing. Nováková FON MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 3 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 823 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní Vorlíčková. 21. radní Vašíček k objednávce služeb - Poskytování odborných poradenských služeb při přípravě podkladů k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na Rozvoj, integrace a zajištění provozu ekonomických IS hl.m. Prahy TISK č Doba projednávání: Ing. Vorlíček pověř. řed. INF MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 6 ZDRŽEL SE: 4 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 824 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila, v podrobném úvodním slovu, předkladatel - radní Vašíček. Pověřený ředitel MHMP - Ing. Košťál, Ph.D. informoval Radu HMP o posílení odboru INF MHMP o dvě systemizovaná pracovní místa z odboru OVP MHMP, a to včetně konkrétních zaměstnanců. 10

11 22. radní Vašíček ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky "Rámcová smlouva na dodávky tiskáren, skenerů a multifunkčních barevných zařízení" TISK č Doba projednávání: Ing. Vorlíček pověř. řízením INF MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 10 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 825 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel radní Vašíček. 23. radní Vašíček ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek řízení veřejné zakázky "Rámcová smlouva na dodávky tiskáren, skenerů a multifunkčních barevných zařízení" TISK č Doba projednávání: Ing. Vorlíček pověř. řízením INF MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 8 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 826 Předložený materiál uvedl předkladatel radní Vašíček. 24. radní Vašíček ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky "Dodávka technologické podpory výrobce Check Point na dobu do konce roku 2014" TISK č Doba projednávání: Ing. Vorlíček pověř. řízením INF MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 827 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel radní Vašíček 11

12 25. radní Vašíček ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné zakázky "Dodávka technologické podpory výrobce Check Point na dobu do konce roku 2014" TISK č Doba projednávání: Ing. Vorlíček pověř. řízením INF MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 828 Předložený materiál uvedl předkladatel radní Vašíček. 25.A radní Vašíček ke zproštění mlčenlivosti auditora společnosti TISK č Doba projednávání: Ing. Vorlíček pověř. řízením INF MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 829 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel radní Vašíček. 26. radní Manhart k revokaci usnesení Rady HMP č.756 ze dne k návrhu na přidělení finančních prostředků na odstranění povodňových škod z r na pražských sportovištích TISK č Doba projednávání: PŘERUŠENO Předložený materiál uvedl předkladatel radní Manhart. Projednávání tisku bylo na návrh předkladatele přerušeno. 12

13 26.B radní Manhart k revokaci usnesení Rady hlavního města Prahy č. 410 ze dne k záměru novely Statutu hlavního města Prahy TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 10 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 830 Předložený materiál uvedl předkladatel radní Manhart. 27. radní Dlouhý k žádosti městské části Praha 17 o svěření bytových domů v ulici Makovského č. pop. 1146, 1147 a 1148 se zastavěnými a funkčně příslušnými pozemky v k.ú. Řepy z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 17 TISK č Doba projednávání: Ing. Svoboda ředitel SVM MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 831 Předložený materiál uvedl předkladatel radní Dlouhý. 28. radní Dlouhý k návrhu na uplatnění Výzvy MMR ČR k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech ve smlouvách mezi MMR ČR a hl.m. Praha TISK č Doba projednávání: Ing. Beránek ředitel OMI MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 832 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel radní Dlouhý. 13

14 ***** Na základě návrhu primátora bylo projednávání TISKU č přeřazeno v programu jednání jako bod č. 36 programu. (pro hlasovalo 10 radních) ***** 29. pověřený ředitel MHMP Ing. Košťál, Ph. D. k návrhu systémových řešení konkrétních oblastí nedostatků zjišťovaných odborem OKC MHMP v rámci kontrolních činností zabezpečovaných tímto odborem TISK č Doba projednávání: Ing. Ondráčková ředitelka OKC MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 10 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 833 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel pověřený ředitel MHMP Ing. Košťál, Ph. D. 30. Ing. Beránek ředitel OMI MHMP k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 2 NEPŘÍTOMEN: 1 radní Pařízek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 834 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel Ing. Beránek ředitel OMI MHMP. 14

15 31. Ing. Beránek ředitel OMI MHMP k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2014 v kap. 02 a 03 (v rámci schváleného rozpočtu na stavby snížení položky rozpočtu stavební práce a navýšení položky výkupy pozemků k zajištění úhrady výkupů pozemků, schváleného v Zastupitelstvu hl.m. Prahy) TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 8 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 835 Předložený materiál uvedl předkladatel Ing. Beránek ředitel OMI MHMP. 32. Ing. Beránek ředitel OMI MHMP k návrhu usnesení Rady hl.m. Prahy předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 8 NEPŘÍTOMEN: 1 náměstek primátora Novotný PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 836 Předložený materiál uvedl předkladatel Ing. Beránek ředitel OMI MHMP. 15

16 33. Mgr. Boháč - ředitel PRM MHMP k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu "Konzultační a poradenská činnost týkající se zejména oblastí vnějších vztahů, public relations a dále vypracování veřejných projevů, úvodních slov" TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 6 ZDRŽEL SE: 2 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Vorlíčková, náměstek primátora Novotný PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 837 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel Mgr. Boháč - ředitel PRM MHMP. 34. Mgr. Boháč - ředitel PRM MHMP k revitalizaci Malostranského náměstí - příprava návrhu zadání a podkladů pro vypsání ideové soutěže TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 6 ZDRŽEL SE: 2 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Vorlíčková, náměstek primátora Novotný PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 838 Předložený materiál uvedl předkladatel Mgr. Boháč - ředitel PRM MHMP 16

17 35. primátor hl. m. Prahy k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 771 ze dne k návrhu programu jednání 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne TISK č Doba projednávání: ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMEN: 1 náměstek primátora Novotný PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 839 m. Prahy. S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel primátor hl. 36. Ing. Ondráčková ředitelka OKC MHMP k informaci o výsledku mimořádné kontroly vybraných úseků hospodaření, zejména zadávání veřejných zakázek v období let v příspěvkové organizaci Správa služeb hlavního města Prahy se sídlem Kundratka 19, Praha 8 TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 10 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 840 Předložený materiál uvedla předkladatelka Ing. Ondráčková - ředitelka OKC MHMP. Navržené usnesení bylo doplněno o úkoly pověřenému řediteli MHMP - Ing. Košťálovi, Ph. D. směřující k odstranění zjištěných nedostatků a k provedení následné kontroly. Navržené usnesení bylo po těchto úpravách schváleno. 17

18 37. pověřený ředitel MHMP Ing. Košťál, Ph. D. k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 8 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 841 Bod č. 38 Operativní rozhodování Rady HMP ( ) body č. 1 až č. 26 schváleného programu Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. (pro hlasovalo 8 radních, zdrželi se2 radní) 1. k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního města Prahy primátor hl. m. Prahy TISK č Usnesení Rady č ke schvalování Účetních závěrek za HMP a jím zřízené příspěvkové organizace 1. náměstek primátora Vávra TISK č Usnesení Rady č k návrhu na prominutí sankcí z prodlení za dlužníkem Bytové družstvo Toušeňská 577 a náměstek primátora Vávra TISK č Usnesení Rady č

19 4. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra pro MČ Praha 3, MČ Praha 12, MČ Praha 13, MČ Praha 14 a MČ Praha - Libuš na program "Podpora integrace cizinců - Emergentní projekty" 1. náměstek primátora Vávra TISK č Usnesení Rady č k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 1. náměstek primátora Vávra TISK č Usnesení Rady č k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Lysolaje k uzavření dohody s Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na její vytvoření 1. náměstek primátora Vávra TISK č Usnesení Rady č k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 13 k uzavření dohody s Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 1. náměstek primátora Vávra TISK č Usnesení Rady č k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - KULTURA v r náměstek primátora Novotný TISK č Usnesení Rady č k návrhu na uzavření dodatku k nájemní smlouvě, uzavřené mezi hl.m. Prahou, zastoupeným Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a společností Metrostav a.s. na pozemní komunikace ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy náměstek primátora Nouza TISK č Usnesení Rady č

20 10. k návrhu na financování akce Městskou částí Praha 2 na majetku hl.m. Prahy, který je ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy náměstek primátora Nouza TISK č Usnesení Rady č k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2014" - modul B radní Štvánová TISK č Usnesení Rady č k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám a školským zařízením kraje Hlavní město Praha radní Štvánová TISK č Usnesení Rady č k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap Školství, mládež a sport radní Štvánová TISK č Usnesení Rady č k návrhu úpravy rozpočtu v kapitole 04 - školství, mládež a sport v roce 2014 radní Štvánová TISK č Usnesení Rady č k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra - Vyšší odborná škola s.r.o., se sídlem Slovačíkova 400/1, Praha 9 radní Štvánová TISK č Usnesení Rady č k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností České dráhy, a.s. radní Vorlíčková TISK č Usnesení Rady č

21 17. k žádostem městské části Praha 20 o souhlas s bezúplatným nabytím pozemků v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a z vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 20, předložených podle 13 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy radní Vorlíčková TISK č Usnesení Rady č k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 14 (pozemky u ZŠ v k.ú. Černý Most)) radní Vorlíčková TISK č Usnesení Rady č k návrhu na výpůjčku pozemků v k.ú. Stodůlky MČ Praha 13 pro stavbu "Úprava komunikace Prusíkova - Janského" radní Vorlíčková TISK č Usnesení Rady č k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních úprav stávající komunikace označené jako NN 735 na pozemku parc. č. 520, k.ú. Radlice, Praha 5, při ulici Výmolová z vlastnictví Skanska Reality a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy radní Vorlíčková TISK č Usnesení Rady č k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví komunikací, chodníků, veřejné zeleně a veřejného osvětlení, kanalizačních stok, vodovodních řadů a pozemku parc. č. 509/15 k.ú. Střížkov z vlastnictví FINEP Prosek k.s. se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, IČO: do vlastnictví hlavního města Prahy za smluvní cenu ve výši 7.000,- Kč a přijetí finančního daru od FINEP Prosek k.s. radní Vorlíčková TISK č Usnesení Rady č

22 22. k návrhu na úplatný převod pozemkové parcely č. PK 170/2 v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví obce Horoměřice radní Vorlíčková TISK č Usnesení Rady č k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv radní Vorlíčková TISK č Usnesení Rady č k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 209/2013 Sb. ze dne ve smlouvách mezi SFRB a hl.m. Praha o poskytnutí dotace na výstavbu nájemních bytů radní Dlouhý TISK č Usnesení Rady č k návrhu na pronájem náhradních bytů radní Dlouhý TISK č Usnesení Rady č ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP za období od do Ing. Ondráčková ředitelka OKC MHMP TISK č Usnesení Rady č. 867 Bod č. 39 Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP ( ) V rámci bodu Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP mají radní možnost formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly související se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. na návrh náměstka primátora Nouzy bylo po diskusi přijato usnesení č. 868 k organizačním záležitostem Rady HMP přizvaní: Ing. Beránek ředitel OMI MHMP, JUDr. Vejběrová, Ph.D. AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o., Mgr. Pekař AK Squire Sanders Primátor hl. m. Prahy před ukončením diskuse k předloženému návrhu, doporučil pokračování jednání Rady HMP k tomuto bodu v důvěrném režimu jednání Rady HMP. Následovalo jednání a hlasování Rady HMP v důvěrném režimu. (pro hlasovalo 6 radních, zdrželi se 2 radní, 2 byli proti) 22

23 K informaci členové Rady HMP obdrželi: Informace k revizi uzavřených smluv o dodávce tepla mezi společností 4-Energetická, a.s. a příspěvkovými organizacemi v působnosti SMS MHMP radní Štvánová TISK č Informace pro Radu hlavního města Prahy o podaném trestním oznámení ve věci pozměnění průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby (podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny dle 348 trestního zákoníku) pověřený ředitel MHMP Ing. Košťál, Ph. D. TISK č

24 16. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D. ve hod. Přijatá usnesení Rady HMP č. 805 až č. 868 jsou součástí tohoto zápisu. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. primátor hl. m. Prahy Jiří Vávra I. náměstek primátora hl. m. Prahy Zapisovatelka : Ověřovatelé : Ing. Magdalena Vávrová Ing. Jan Vašíček radní hl. m. Prahy Ing. Jiří Pařízek radní hl. m. Prahy 24

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Přítomni: členové

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více