číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o."

Transkript

1 číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme, že informace obsažené v tomto vydání budou pro vás přínosem a pomohou vám lépe se orientovat v záplavě nových funkcí programu, že vám pomohou lépe poznat společnost SLIM, její služby a produkty, nebo si jen přečtením zkrátíte dlouhou chvíli a dozvíte se něco nového. Na následujících stránkách vám představíme novinky v našich programech, informace o dění v naší společnosti a užitečné rady při práci s našimi produkty. Nové verze programů připravujeme pravidelně, minimálně 4 x ročně, jsou v nich zapracovány legislativní úpravy a nové funkce. Nové funkce jsou vytvářeny na základě potřeb a poznatků zákazníků, zapracováním nových technologií či vylepšením stávající funkcionality na základě poznatků konzultantů a analytiků společnosti SLIM. Za náměty a poznatky vás zákazníků, které přispívají ke zdokonalování funkcí, vám patří poděkování a věříme, že v nastávajících obdobích přineseme další novinky a vylepšení celého systému. Jedna z kapitol je věnována zcela novému informačnímu systému SlimPRV, který byl vyvinut jako komplexní řešení problematiky řízení a evidence provozů průmyslových firem. Tento systém nám umožní poskytnout zákazníkům z řad výrobních firem nástroj na operativní plánování, řízení a sledování výroby v reálném čase. Stále častěji můžete v odborných časopisech nebo v tematických IT rubrikách novin a časopisů potkávat slova jako cloud, cloud computing. My se vám pokusíme význam těchto pojmů objasnit. Stanislav Jelínek obchodní ředitel společnosti SLIM, s.r.o. Informační systém SlimOffice Mzdy přehled nejvíce uživatelsky oceňovaných funkcí a vlastností Jak většina z Vás jistě zaznamenala, na podzim loňského roku byl oficiálně vypuštěn nový modul Mzdy, který program SlimOffice obohatil a rozšířil jeho využití v podnikových procesech. Od té doby se nám podařilo implementovat tři desítky instalací mzdového modulu. Na základě roční zkušenosti přinášíme přehled nejvýznamnějších změn, které uživatelé modulu Mzdy nejvíce oceňují. Propojení s ostatními oblastmi programu SlimOffice Díky koncepčnímu pojetí celého ekonomického software SlimOffice byla i oblast Mzdy pojata jako samostatný modul, který je zakomponován do komplexního systému včetně jeho vzájemné provázanosti s ostatními oblastmi. Díky těmto vlastnostem přináší práce v oblasti Mzdy značnou časovou úsporu při zpracovávání mezd a návazných funkcí. Nejčastěji využívanou funkcí je automatická tvorba bankovních příkazů ke všem bezhotovostním platbám plynoucích ze zpracovaných mezd. V oblasti Mzdy se provádí generování veškerých plateb, které označením požadovaných záznamů lze automaticky přenést do oblasti Banka Bankovní příkazy a zde již opět automatickými funkcemi zpracovat v nějakém z Vámi využívaných elektronických bankovnictví. Obdobně dochází k samotnému zaúčtování předpisu mezd dle uživatelsky navolených kombinací. Po nastavení veškerých čísel účtů pro zaúčtování mzdových položek je zaúčtování provedeno poloautomaticky bez nutnosti dalších nastavování či zásahů. Historie karet zaměstnanců včetně souvisejících údajů Karta zaměstnance byla navržena tak, aby bylo možné v jakémkoli období (kalendářní měsíc) zjistit aktuálně platné údaje a to i zpětně v uzavřených měsících. Sledování změn a chronologická evidence údajů usnadňují každodenní práci s katalogem zaměstnanců. Většina údajů rozhodných pro tvorbu a zpracování výplaty mzdy má uvedenou svojí platnost od - do. Týká se to například informací ohledně platových výměrů, dávek nemocenského pojištění, příspěvků zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění, srážek ze mzdy či definici způsobu výplaty mzdy. U těchto položek je možné z aktuálního zvoleného období zjistit veškerou historii bez nutnosti přepínání se v obdobích. Ostatní, zejména osobní údaje, nebo údaje charakteru s menší frekvencí změn jsou ukládány pro každé období samostatně, takže je možné zpětně (nastavením do příslušného období) zjistit například aktuálně platné bydliště zaměstnance či údaje o jeho slevách nebo daňových zvýhodněních. Variabilita a individuální nastavení platových složek Nejvýznamnějším katalogem je katalog platových složek, který je základem práce v oblasti Mzdy. Slouží zejména pro výpočet mezd s tím, že je velice důležité správné nadefinování konkrétní položky. Z tohoto důvodu je obecná většina položek již nadefinována a implicitně dodávána s instalací programu SlimOffice. Předdefinované položky jsou označeny znakem # na první pozici kódu a není možné je záměrně uživatelsky editovat. Tyto položky jsou legislativně udržovány a neustále dochází k jejich rozšiřování. Zároveň však není možné zabezpečit, aby přednastavené platové položky postihly široké praktické využití ze stran uživatelů. Z tohoto důvodu byl katalog platových složek vytvořen jako univerzální nástroj pro vytvoření jakékoli libovolně definované platové složky. Uvedená vlastnost je ze strany uživatelů hojně využívána a umožňuje vysoce individuální nastavení systému v odměňování zaměstnanců. Pro větší přehlednost a možnosti v nastavení přinášíme schéma celého systému. Druhy položek: hrubá, čistá, naturální, dávky NP, zúčtování daně Hrubá: Základní započítat do výpočtu průměrného hodinového výdělku, krátit podle odpracované doby, sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby o Základ = bez udání, % základ (s odkazem na platovou složku, která definuje základ), Kč/hod, Kč, průměr Kč/hod o Započítat do průměrného hodinového výdělku = plně, 1/2, 1/4 o Dotahovat odpracovanou dobu podle položek možnost výběru 2 platových složek, možnost nastavení vlastnosti pro dotahování maximálně do fondu pracovní doby Náhrada sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby o Základ = bez udání, % průměr, % základ, Kč/hod, Kč/den, Kč, průměr Kč/hod o Náhrada = dovolená (čerpání, proplacená, krácení), placený svátek, překážky, neplacené volno, absence, vojenské cvičení, pracovní pohotovost o Doplatek ZP do minimální mzdy možnost nastavení pro překážky, neplacené volno a absenci, včetně možnosti definice, kdo zdravotní pojištění platí (zaměstnanec, zaměstnavatel, zaměstnanec + zaměstnavatel) Příplatek započítat do výpočtu průměrného hodinového výdělku, sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby o Základ = % průměr, % základ (s odkazem na platovou složku, která definuje základ), Kč/hod, Kč/den, Kč o Sazba určení v % nebo částkou o Započítat do průměrného hodinového výdělku = plně, 1/2, 1/4 číslo 2 news stránka 1

2 Čistá: Vlastnosti = provádět srážky ze mzdy Základ = bez udání, % základ, Kč/hod, Kč, průměr Kč/hod Zadávat = nic, hod, hod/dny, dny Naturální: Vlastnosti = sociální nebo důchodové pojištění, zdravotní pojištění, započítat do výpočtu průměrného hodinového výdělku, krátit podle odpracované doby, sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby, zahrnovat do hrubé mzdy, nezahrnovat do základu daně Druh naturálního příjmu = nepeněžní, peněžní, penzijní připojištění, životní pojištění Základ = bez udání, % základ (s odkazem na platovou složku, která definuje základ), Kč/hod, Kč, průměr Kč/hod Zadávat = nic, hod, hod/dny, dny Započítat do průměrného hodinového výdělku = plně, 1/2, 1/4 Dotahovat odpracovanou dobu podle položek možnost výběru 2 platových složek, možnost nastavení vlastnosti pro dotahování maximálně do fondu pracovní doby Dávky NP: Vlastnosti = sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby Druhy dávek NP = pracovní neschopnost/nemocenské, mateřská/rodičovská dovolená, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Zúčtování daně: Vlastnosti = provádět srážky U veškerých položek je možné po zadání kódu a názvu určit pořadí (pozici příslušné platové složky) a nastavit vlastnosti pro práci s takovou platovou složkou. Je možné určit, zda se jedná o aktivní (používanou) složku, zda se o ní účtuje a případně zda se u ní sleduje rozpad na akce. Příznak Zobrazovat v přehledu určuje, zda platovou složku zobrazovat v tabulce Přehled mezd. Kromě těchto vlastností je přínosem také možnost nastavení zaúčtování takové položky a to v členění na zaměstnance a společníky s eventuálně přesným určením akce. Variabilní rozúčtování mezd Jak již samotný systém ve zpracování mezd nabízí a zároveň díky vzneseným a zapracovaným požadavkům ze stran uživatelů modulu Mzdy, vznikl velice propracovaný systém v zaúčtování předpisu mezd, který postihuje nejrůznější požadavky a nároky na členění nákladů či rozvahových účtů. Nastavení parametrů pro zaúčtování mezd se provádí v parametrech klienta a v současné době je možné provádět rozúčtování v těchto kombinacích: Základní nastavení pro zaúčtování položek mzdy: Z typů mzdových položek Hrubá mzda z platových složek, ostatní z typů mzdových položek Kombinovaně, tedy z platových složek a z typů mzdových položek Pro správné zaúčtování je potřeba v příslušných položkách daného katalogu, nebo obou katalozích (Platové složky a Mzdové položky) nadefinovat čísla účtů pro zaúčtování na strany MD a D zvlášť pro zaměstnance, a případně zvlášť pro společníky. K tomuto základnímu nastavení pro zaúčtování je možné nastavit různé kombinace rozúčtování: Po střediscích - provádí se rozúčtování veškerých položek mzdy Po akcích rozúčtování položek hrubé mzdy Po zdravotních pojišťovnách rozúčtování předpisu zdravotního pojištění, definice čísel účtů je potřeba nastavit v katalogu zdravotních pojišťoven Po pracovních kategoriích rozúčtování hrubé mzdy, definici čísel účtů je potřeba nastavit v katalogu pracovních kategorií Díky již zmíněné variabilitě v zaúčtování předpisu mezd dochází k výrazné časové úspoře při provádění zaúčtování. Vše však záleží na vhodném prvotním navržení a nastavení. Díky tomu je pak eliminována náročnost a případná chybovost při samotném zaúčtování. Uvedený výčet funkcí není zdaleka vyčerpávajícím seznamem dalších vlastností, které oblast Mzdy svým uživatelům přináší. Velice kompletně zpracovanou oblastí je provádění srážek ze mzdy, jako jsou exekuce, výživné a případně další srážky prováděné na základě zákoníku práce či na základě dohody s jinou osobou. Za zmínku stojí rovněž poměrně rychlé a variabilní zpracování samotných tiskových sestav, variantních rozborů, statistik či exportních souborů v různých formátech pro předávání třetím stranám, úřadům či státním institucím. Neopomenutelnou vlastností je taktéž možnost vrácení měsíční uzávěrky o 1 období zpět. Zajímavých vlastností je tedy mnoho, ale o tom až v některém z příštích vydání našeho časopisu. Ing. Andrea Marešová analytik společnosti SLIM, s.r.o. U jednotlivých platových složek nebo mzdových položek je možné zaškrtnutím či odškrtnutím příznaku Neúčtovat ovlivnit nabízení do účetního dokladu. Příklady referenčních řešení SlimOffice Modul Výrobní zakázky byl nasazen ve společnosti Tesera CB, s.r.o. (zpracování přírodního a umělého kamene). Firma Tesera byla založena v roce Od té doby spolu s 30 zaměstnanci uspokojila mnoho zákazníků po celé ČR. V roce 2000 jako první kamenická firma v České republice získala certifikát ISO 9001 od firmy TÜV. Tím dokázali, že kvalita výrobků a spokojenost zákazníků je jejím hlavním cílem. V roce 2010 dokončila modernizaci strojního vybavení. V současné době vyrábí kuchyňské desky, schody, lemy bazénů a další výrobky pomocí dvou nejmodernějších CNC strojů na zpracování kamene. Tyto stroje umožňují mimo jiné vyrábět i masivní sloupy, balustrády, umyvadla a vany sprchových koutů. Opracování hran je zajištěno nejmodernější leštící linkou. Pro rok 2012 připravují v sídle firmy Tesera výstavbu nové výstavní plochy a vzorkovny. Podrobnější informace o firmě Tesera naleznete na stránkách nebo v sídle firmy a výrobním závodě: Vidov 99, České Budějovice, tel.: Modul Výrobní zakázky je určený ke komplexní evidenci výrobní nebo servisní zakázky. Nasazením modulu Výrobní zakázky se ve firmě Tesera zrychlila a zpřesnila informovanost o výrobním procesu. Výrobní zakázka se nyní stala nosnou částí programu SlimOffice, jsou k ní vztaženy veškeré informace potřebné k obchodnímu procesu Poptávka, Nabídka, Objednávka včetně grafických příloh a termínů, informace o materiálovém toku (příjmy a výdeje materiálu na danou zakázku) a informace o úkonech provedených na dané zakázce (včetně normočasů). Po realizaci a vyúčtování zakázky jsou veškeré informace o cenách (výnosy a náklady zakázky) přenášeny do účetnictví a mzdového modulu. Díky vzájemnému propojení jednotlivých oblastí došlo u některých procesů ke zrychlení v řádu stovek procent. E-shop konektor byl nasazen ve společnosti SNOW-HOW ČR s.r.o. Společnost SNOW-HOW využívala modul e-shop vyvinutý společností SLIM, s.r.o. (internetový obchod, který je plně propojen se systémem SlimOffice a respektuje obchodní zvyklosti společností, jako je dělení zákazníků do skupin, cenotvorba, zakázky, skladová evidence, tento internetový obchod je možné použít jak pro obchodní vztahy B2B, tak i pro samotný obchod B2C). V roce 2010 byl vývoj e-shopu předán profesionálům se zkušenostmi s tvorbou www stránek a e-shopů se sportovním zbožím. I díky této změně jsme vytvořili nástroj pro komunikaci SlimOffice s libovolným internetovým obchodem. Tento e-shop konektor umožňuje přebírání dokladů z internetového obchodu a jejich synchronizaci s prodejními moduly ve SlimOffice. Díky tomuto řešení se výrazně zjednodušila práce obchodnímu oddělení společnosti SNOW-HOW. Kompletní e-shop naleznete na číslo 2 news stránka 2

3 Novinky v programu SlimOffice Zásadní změny ve verzi 4.0 Nový modul SlimOffice MZDY - doplněny legislativní změny od Přiznání k DPH, vzor č nová šablona pro výpočet a tiskové sestavy. Intrastat - změny od nový formát importního souboru do programu IDES. Změněno pořadí oblastí programu...majetek, Daně. Zásadní změny ve verzi 4.1 Přepracovaný modul Objednávky - nová podoba formuláře (řádky vycházejí z formulářů řádků dokladů z Prodeje a Zakázek). Nové DPH od datum přijetí dokladu v Nákupu, opravné daňové doklady, výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti ( 92a) - sestavení a možnost exportu ve formátu XML, přiznání k DPH - zálohový a vypořádací koeficient - úprava vyjádření v %. Nové funkce a tiskové sestavy v modulu Mzdy. Novinky a změny ve verzi 4.2 (od buildu 7561) Prodej Nová tisková sestava z akce KartaAkce/001 sestava, která za zadané období (možné nastavit delší než aktuální účetní období) vypíše náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Nová tisková sestava Náklady rozpracovaných akcí sestava pro rozpracované (dosud nevyfakturované nebo neukončené) akce vyčíslí náklady v členění mzdy, materiál a subdodávky. Účetní doklady nová tisková sestava ve formátu A5. Tisková sestava Hlavní kniha do filtru doplněna možnost tisku součtu za syntetický účet. Urgence napojeno na ing (pro spc= ing) možnost nastavení parametrů a používaných tiskových sestav. Export pohledávek - doplněn nový formát pro Raiffeisenbank. Doklady řádky a formulář variant - umožněno prefixové Tiskové sestavy Kniha dokladů (faktur vydaných) a Nezaplacené a přeplacené faktury - doplněn tisk datumu sloupec Urgováno. Nová tisková sestava z dokladu Ostatní pohledávka včetně zaúčtování (OstPohl/001). Řady faktur umožněno zadat měnu a tuto automaticky dotahovat do dokladu při pořizování. Zásadní změny ve verzi 4.2 V prodejních dokladech na řádcích a ve formuláři variant je umožněno prefixové vyhledávání zboží dle položky název 1. Nákup Banka Kódy nákupu - v browseru zobrazen sloupec s typem plnění DPH. Nový parametr klienta - banka - po napárování řádku bankovního výpisu možnost dotahování názvu firmy nebo názvu kódu bankovního kreditu nebo debetu do položky popis. Zahraniční bankovní příkazy - upraven detail, browser a filtr BP, upravena automatická tvorba BP a export BP pro MultiCash Raiffeisenbank. Pokladna Nový parametr pro pokladní doklady možnost dotahování popisu z 1. řádku do hlavičky. Vytvořena funkce uzávěrka pokladny. Urgence se z modulu Prodej mohou odesílat přímo pomocí funkce ing. Sklady Pohyby zboží - související doklady u příjemky zboží rozšířeny o další druhy dokladů z Prodeje a obráceně výdejka zboží o další druhy dokladů z Nákupu. Pohyby zboží Příjemka zboží záložka Související doklady doplněny Objednávky. Skladová příprava - filtr doplněna možnost filtrování stavů (nový, k odeslání, odesláno, zpracováno, provedeno, vyřízeno, zrušeno). Skladová příprava browser - doplněno u skladové přípravy příjmu číslo související příjemky zboží, v případě skladové přípravy výdeje číslo související výdejky zboží. Při plnění Zakázky skladovou přípravou příjmu se kopíruje předmět ze zakázky do hlavičky skladové přípravy. Tisková sestava Kolik objednat upraveno třídění v rámci dodavatele dle zboží. Tisková sestava Regleta zboží - do filtru doplněna možnost tisku všech karet zboží (nejen těch, co měly v zadaném období pohyb zboží). Účetnictví Tisková sestava Saldo ke dni filtr rozšířen o položky Firma a Akce a nové možnosti tisku salda, kdy se pro seskupení může mimo párového symbolu využít buď firma, nebo akce, vytvořena nová tisková sestava SALDOPor/002 (včetně tisku kódu firmy a akce). Normalizované výkazy do filtru doplněny nové možnosti pro načtení hodnot z minulého období - buď z předchozího období, nebo z počátečního zůstatku aktuálního období. Dále doplněna možnost tisku minulého období. Nová tisková sestava Předvaha (Predvaha/005) vypíše čísla účtů dle čísla bez rozdělení a mezisumací za Aktiva, Pasiva, Náklady, Výnosy. Nová tisková sestava výsledovka srovnávací s vyčíslením období od začátku roku a porovnáním rozdílů mezi aktuálním a minulým obdobím včetně procentuálního vyjádření (Vysl/009). Objednávky Nový parametr klienta Objednávky termín splnění je možné nastavit jako povinný údaj. Objednávky řádky a formulář variant - umožněno prefixové Tisková sestava Objednavka/001 doplněno vyčíslení slevy v % a doplněn tisk tabulky slev. Browser objednávek - doplněn sloupec měna. Zakázky Zakázky řádky a formulář variant umožněno prefixové Nový parametr klienta Zakázky - termín splnění je možné nastavit jako povinný údaj. Zakázka upraveno chování položky Splatnost ve dnech obsah se vymazává až po zadání datumu. Formulář variant nová kontrolní funkce pro opětovné zadání varianty z dalšího nového formuláře variant program oznámí hláškou, že již je požadovaná varianta zadaná na příslušném řádku. Na SPC=mobilní skladník vytvořena nová funkce překlopení skladové přípravy do zakázek. Pro SPC=výrobní zakázky - tisková sestava Řádky ve výrobních zakázkách ZbozVyrRad/002 doplněn tisk související faktury vydané a cena bez DPH. číslo 2 news stránka 3

4 Majetek Daně Mzdy Zaúčtování z majetku upraveno dotahování textu do řádků účetního dokladu - vždy jako první údaj se uvádí inventární číslo a pak název. Přiznání k DPH nová tisková sestava vzor č. 17 v němčině. Výpis z evidence pro daňové účely doplněna tisková sestava DPHEvid/001 Výpis z evidence pro daňové účely. Srážky se nově rozpadají na více druhů, tj. ve výpočtu mzdy vznikají tyto mzdové položky: EXEKUCE, VYZIVNE, ODBORY, SRAZKY vytvořeny nové mzdové položky, napojeno do výpočtu, napojeno do tiskových sestav. Výpočet PHV (průměrného hodinového výdělku), pokud není ve čtvrtletí nic odpracováno (např. celý měsíc nemoc) - pokud PHV vyjde 0, tak se PHV kopíruje z předchozího čtvrtletí. Výpočty - Platby - do browseru přidán kód zaměstnance, pracovní kategorie a druh pracovního poměru. Platby generují se automaticky po každé změně ve výpočtu, pokud již byly v daném měsíci generované. Karta zaměstnance, záložka průměry rozšířeno o průměrné měsíční výdělky hrubé a čisté vytvořeny výpočty, při výpočtu hrubého se vychází z PHV a vypočítává se automaticky při uzávěrce čtvrtletí, čistý je možné ručním zadáním spočítat pro aktuální měsíc a nechat uložit na kartu zaměstnance. Karta zaměstnance po zadání pracovního poměru DPP se položka pracovní úvazek nastaví jako nepřístupný. Karta zaměstnance - sociální skupina doplněna volba Mladistvý. Platové složky možnost nastavení vlastnosti, kdy se odpracovaná doba (hod/dny) automaticky dotahuje podle zadané platové složky (možnost nastavení až 2 vzorových platových složek, ze kterých se odpracovaná doba sčítá), dále přidán parametr Maximálně do fondu pracovní doby používá se pro případy, kdy odpracovaná doba může přesahovat fond pracovní doby, tak aby se uvedená položka počítala jen do fondu pracovní doby (ne více). Platové složky - typ náhrada - rozšířeno o vojenské cvičení. Zadávání nové platové složky automaticky se nastavuje příznak Aktivní na ANO (zaškrtlé). Nový parametr Rozúčtovat hrubou mzdu podle pracovních kategorií, do detailu pracovní kategorie doplněny položky pro definici účtů MD a D. Katalogy Zaúčtování mezd - položka SP-ZAM pro případy, kdy se provádí rozúčtování po střediscích, tak se do účetního dokladu generuje řádek se zaokrouhlovacím rozdílem. Nová funkce zaúčtování mezd pro společníky - doplněna možnost definice čísel účtů MD a D do platových složek a mzdových položek. Zaúčtování v případě nastavení parametru rozúčtování dle pracovních kategorií se kód kategorie zobrazuje v položce text na řádku. Upraven export ELDP do XML pro nový program PARTNERLINK. Tisková sestava Rekapitulace mezd do filtru doplněna možnost třídění podle pracovní kategorie (např. D, THP, ) a nová možnost tisku pouze mezisumací. Nová tisková sestava Rekapitulace mezd MZRekap/004 tisk plateb: Srážky včetně odborů, Ostatní platby, Penzijní a Životní. Tisková sestava Potvrzení o zaměstnání vytvořeny 2 tiskové sestavy MzKz/005 Potvrzení o zaměstnání, které obsahuje pouze povinné údaje dle zákoníku práce a MzKz/009 Potvrzení o zaměstnání, kde je možné např. tisknout průměrný měsíční výdělek hrubý a čistý, informace, zda zaměstnání bylo dobou důchodového pojištění a další sdělení zaměstnavatele. Nová tisková sestava Průměry PHV, NZV, PMV hrubý a čistý za čtvrtletí po jednotlivých pracovnících. Nová tisková sestava Statistika - Statistický výkaz o práci. Nová tisková sestava Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. ISPV doprogramována 2. část tvorba souboru MP.txt (který se předává pololetně). Přehled mezd - filtr doplněna položka středisko včetně možnosti filtrování jako multiselect. Katalog firem - záložka Doklady doplněny nové záložky pro Účetní deník, Bankovní výpisy a Pokladní doklady, pro větší přehlednost záložky pro jednotlivé doklady zobrazeny ve 2 řádcích (odstraněny posuvné šipky). Katalog firem - tisk - tiskové sestavy DetFirmy/ 001 (Obálka DL), DetFirmy/003 (Obálka C5) a DetFirmy/005 (Obálka C6) - do předfiltru doplněna možnost tisku adresy odesílatele. Nová funkce záměna kódu akce. více informací o novinkách a změnách ve všech verzích naleznete na Informační systém SlimPRV Informační systém SlimPRV byl vyvinut jako komplexní řešení problematiky řízení a evidence provozů průmyslových firem. Systém váže na ekonomický systém SlimOffice, v němž jsou řešeny obecné systémy jako účetnictví či fakturace. Ve SlimPRV se zaměřujeme především na sledování průběhu zakázky výrobou, plánování na jednotlivé činnosti ve vztahu k zakázce jako celku, možnosti kalkulace a vyhodnocení skutečných nákladů na jednotlivé zakázky. Celý systém umožňuje sledování zakázky od prvého kontaktu se zákazníkem, přes vytvoření S každou změnou, kterou daný uživatel provedl, dochází jednak k zaznamenání datumu, času a kódu uživatele k příslušné položce, jednak je volitelně s každým záznamem vytvářena změnová věta, takže je kdykoliv možno vysledovat kompletní historii tvorby dat. Systémové a technologické vazby Systém plně respektuje a využívá možnosti nových technologií a to především systémových funkcí řešení platformy Windows. Dále je připraven na propojení s technologickými celky výroby s možností automatického sběru dat, popřípadě přímého zasílání dat do těchto zařízení. S těmito vlastnostmi souvisí i připravenost elektronické identifikace ať již pomocí čárových kódů, RFID smyček či čipů. Toto vše dává možnosti pro operativní řízení a sledování výroby v reálném čase. Intuitivní ovládání Dalším významným kritériem byla jednotnost ovládání. Veškeré pořízení dat, jejich zpracování, popřípadě výstupy byly tvořeny na základě jednotné metodiky, přičemž ovládací prvky jsou popsány na obrazovce, popřípadě je možno použít interaktivní nápovědy. Ovládání systému vychází z obecných pravidel systému Windows se zachováním možnosti ovládání pomocí klávesnice (většinu úkonů je možno provést stlačením určité kombinace kláves klávesnice). Pro uživatele není problémem po zvládnutí ovládání jednoho modulu naučit se ovládat modul jiný. kalkulace a nabídkového listu v různých technologických a množstevních variantách, zaznamenání údajů o objednávce, vytvoření kupní smlouvy, rozepsání a zaplánování na jednotlivé stroje s automatickým vytvořením požadavku na výdej základních surovin, sledování a vyhodnocení plnění jednotlivých činností a celkové nákladovosti zakázky až po vytvoření dodacího listu a faktury se zaúčtováním do ekonomiky. Bezpečnost Jedním z hlavních kritérií při tvorbě systému bylo zabezpečení přístupů k jednotlivým úrovním programů a dat. To je zajištěno vytvořením jednoznačného konta pro každého uživatele a přidělení individuálních práv přístupu do menu a k tabulkám. Dále byl vytvořen systém individuálního přístupu k položkám či parametrům tam, kde toto bylo vyžadováno. Modulárnost, jazyková přizpůsobivost a flexibilita Systém není uzavřený jednolitý masiv, ale sestává z mnoha samostatných modulů, které jsou vzájemně provázány, ale přesto mohou pracovat samostatně. Zákazník sám určí, uspořádání jednotlivých částí systému, jeho sestavení do menu, popřípadě sám navrhne výstupní sestavy. Systém umožňuje volání aplikací třetích stran (při dodržení vnitřních zásad systému a aplikace a operačního systému Windows). Nezanedbatelnou výhodou je i snadná jazyková lokalizace, která vychází z možnosti definovat různé jazykové vrstvy. Ze stejného základu vychází i snadná uživatelská modifikovatelnost zobrazovaných polí a to jak definice jejich popisu, ale i úpravy formátu a případného skrývání. číslo 2 news stránka 4

5 Provázanost jednotlivých modulů Hlavní síla systému však spočívá právě ve vzájemné provázanosti jednotlivých modulů. V takovémto systému je pak možno podmínit jeden krok krokem předchozím, vysledovat např. kompletní náklady na konkrétní zakázku popřípadě provádět nepřeberné množství analýz na základě různých kritérií. Nad systémem je možno vystavět datový sklad, datové kostky a následně využít těžení dat ve formě reportovacích nástrojů MS SQL serveru, popřípadě tyto prezentovat na portál intranetového řešení. hodnotit jak jednotlivé zakázky, ale i konkrétní zákazníky jako celek, popřípadě jednotlivé obchodníky či zprostředkovatele, případně jednotlivé druhy výroby. Komplexní zpracování a evidence Systém řeší komplexně evidenci, zpracování a vyhodnocování dat z hlediska potřeb evidence a řízení podniku. V systému je možné sledovat vývoj konkrétní zakázky od prvé návštěvy zákazníka, přes kalkulaci, uzavření kupní smlouvy, průchod zakázky výrobou až po odvádění, expedici, fakturaci s následným zaúčtováním do systému ekonomických informací, kde je opět možno směrovat doklady na konkrétní zakázku, tisknout pohledávky včetně vývoje pohledávek a to jak po jednotlivých dokladech, tak sumárně či s různými výběry (dle objemu, zprostředkovatele apod.). Systém je otevřený z hlediska vzdáleného pořízení dat, jejich zobrazení a případných promítnutí do analýz prezentovaných na portále. Vyhodnocení nákladů na konkrétní zakázku Hlavním efektem je pak vyhodnocení nákladů na jednotlivé zakázky s následným porovnáním plánovaných nákladů z kalkulace. Takto lze Ing. Vladimír Šamal jednatel společnosti slim.cz, s.r.o. SlimOffice On-line Co to je Cloud computing? Cloud computing je jedno z velmi oblíbených marketingových spojení v IT průmyslu. Cloud computing je sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě. Právě tento princip dal systému název, v diagramu se podobá mraku (anglicky Cloud). Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace, a používat tak prakticky odkudkoliv. Zdroj: Wikipedie Ať tomuto řešení budeme říkat jakkoliv, pro takovéto používání SlimOffice se můžete rozhodnout, pokud si kladně zodpovíte tyto otázky: Potřebujete vzdálený přístup k vašim datům? Potřebujete přesný přehled o nákladech na provoz informačního systému? Nechcete mít starosti s provozem systému a jeho zálohováním? Pokud ANO, potom přeneste zodpovědnost za chod SlimOffice na nás. Účetní firma, která má také přístup k těmto databázím, může poté s takto pořízenými doklady dále pracovat (kontrolovat, účtovat, sestavovat daňová přiznání...). Pro tyto účely poskytujeme klientům účetních firem zvýhodněné licence programu SlimOffice. Data "stále po ruce" - outsourcing umožňuje majitelům, manažerům či obchodním zástupcům prohlížet nebo pořizovat data přímo na cestách, a sledovat tak stav firmy či jednotlivých dokladů odkudkoliv v ČR i ze světa. Provozní parametry SlimOffice outsourcingu: Servery, na nichž jsou data a programy instalovány, jsou umístěny buďto v datovém centru, které garantuje vysokou rychlost a bezpečnost při pořizování a zpracovávání, nebo přímo na našich serverech od firmy IBM. Na serveru jsou nainstalovány systémy společnosti Microsoft (MS Windows Server 2003, SQL Server, Terminál server). Zájemce o outsourcing obdrží IP adresu, přihlašovací jméno a heslo, kterým se přes klienta vzdálené plochy přihlásí k serveru. Uživatel má správcem nastavený omezený uživatelský přístup k serveru a nelze nahlížet jinam než do složky určené danému uživateli. Po zadání svých přístupových údajů může začít pracovat s vlastními daty (doklady). SLIM, s.r.o. garantuje pravidelnou aktualizaci systému, zálohování dat, modernizaci hardware, pravidelnou aktualizaci a modernizaci operačních a zabezpečovacích systémů včetně údržby. Výhody služby SlimOffice outsourcing: Od roku 2008 umožnuje společnost SLIM, s.r.o. provozovat informační systém SlimOffice na výkonném serveru umístněném na rychlém internetu. Ve skutečnosti toto znamená, že klient nemusí pořizovat vlastní server ani licenční software a program SlimOffice využívá vzdáleně prostřednictvím připojení k databázovému serveru pomocí vybrané technologie. Vlastníkem a správcem outsourcované technologie je společnost SLIM, s.r.o., která přebírá veškerou zodpovědnost za provoz informační technologie a všechny úkony spojené s jejím provozem a údržbou. Není nutno vlastnit server ani potřebný serverový software (investice min ,- Kč). Efektivní řízení nákladů na oblast IT (rozložení nezbytných investičních výdajů na IT do delšího časového období). Možnost připojení přes internet odkudkoliv. Není nutno provádět zálohy dat (zajištění pravidelného zálohování a archivace veškerých dat přímo na serveru a dalších zálohovacích zařízeních). Výrazně vyšší rychlost, bezpečnost a stabilita (veškeré výpočty probíhají na serveru), na stanici se přenáší pouze klávesnicové úhozy, obraz a tiskové sestavy. Operativnější řešení případných problémů v systému (konzultanti SLIM, s.r.o. mohou mít přístup k databázím a rychleji tak vyřešit možný problém). On-line technická podpora. Chcete-li si vyzkoušet provoz na outsourcovaném serveru, rádi Vám toto zcela bezplatně umožníme. Podrobnější informace ke službě SlimOffice outsourcing Vám poskytneme na telefonu nebo na adrese Možné důvody pro zřízení SlimOffice outsourcigu: Propojení vzdálených poboček on-line - vzdálený server zajistí rychlé fungování chodu poboček s centrální správou. Pro účetní firmy možnost napojení svých klientů na centrální databázi. Klient pomocí vlastního omezeného přístupu k databázi může sám on-line pořizovat prvotní doklady (vystavovat faktury, evidovat faktury došlé, provádět úhrady dokladů...). SLIM news vydává: SLIM, s.r.o., Čechova 59, České Budějovice IČ: , číslo 2 news stránka 5

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Allegro release 2.01 ( do )

Allegro release 2.01 ( do ) Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016) Účetnictví Účtování faktur Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum zaúčtování, podle kterého se přednastaví

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Verso minulost, současnost a budoucnost

Verso minulost, současnost a budoucnost Verso minulost, současnost a budoucnost Aleš Drábek Ing. Petr Štěpánovský 25.4.2012 Třešť Odbor informačních systémů OIS 1 Obsah prezentace Včasné rozpočtové varování Úpravy ve verzi 3.9 a 4.0 CP, Workflow

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Allegro release 2.15 ( )

Allegro release 2.15 ( ) Allegro release 2.15 (25.4.2017 18.5.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Účtování faktur, finančních a interních dokladů Seznamy zaúčtovaných dokladů byly rozšířeny o možnost zobrazit i doklady

Více

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence//

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// Platby Obratová předvaha Pohledávky Upomínky Účty Otevřené pozice >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// www.tlfi.de >Ergonomie// TimeLine Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Obsah o Důvody pro změnu o Procesní schéma o Deníky dokladů o Účetní knihy o Saldo o Převod dat Finančního účetnictví do Orsoft Open Důvody pro změnu o Potřeby

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla S námi dodáte teplo komukoli Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla Informační systém SQL Ekonom vyúčtování dodávky tepla slouží pro komplexní, jednoduchou

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Novinky v programu Stravné 4.47

Novinky v programu Stravné 4.47 Novinky v programu Stravné 4.47 Nový pokladní dialog (S44701/S) dialog pro přihlášky a odhlášky lze lépe ovládat myší. Umístění: tlačítka kap. 3. Základní činnosti. Pokladní dialog Nastavení stravovacích

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Účetní centrála / Účetní klient...

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Sklady Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost s ručením

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Platby - banky Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více