číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o."

Transkript

1 číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme, že informace obsažené v tomto vydání budou pro vás přínosem a pomohou vám lépe se orientovat v záplavě nových funkcí programu, že vám pomohou lépe poznat společnost SLIM, její služby a produkty, nebo si jen přečtením zkrátíte dlouhou chvíli a dozvíte se něco nového. Na následujících stránkách vám představíme novinky v našich programech, informace o dění v naší společnosti a užitečné rady při práci s našimi produkty. Nové verze programů připravujeme pravidelně, minimálně 4 x ročně, jsou v nich zapracovány legislativní úpravy a nové funkce. Nové funkce jsou vytvářeny na základě potřeb a poznatků zákazníků, zapracováním nových technologií či vylepšením stávající funkcionality na základě poznatků konzultantů a analytiků společnosti SLIM. Za náměty a poznatky vás zákazníků, které přispívají ke zdokonalování funkcí, vám patří poděkování a věříme, že v nastávajících obdobích přineseme další novinky a vylepšení celého systému. Jedna z kapitol je věnována zcela novému informačnímu systému SlimPRV, který byl vyvinut jako komplexní řešení problematiky řízení a evidence provozů průmyslových firem. Tento systém nám umožní poskytnout zákazníkům z řad výrobních firem nástroj na operativní plánování, řízení a sledování výroby v reálném čase. Stále častěji můžete v odborných časopisech nebo v tematických IT rubrikách novin a časopisů potkávat slova jako cloud, cloud computing. My se vám pokusíme význam těchto pojmů objasnit. Stanislav Jelínek obchodní ředitel společnosti SLIM, s.r.o. Informační systém SlimOffice Mzdy přehled nejvíce uživatelsky oceňovaných funkcí a vlastností Jak většina z Vás jistě zaznamenala, na podzim loňského roku byl oficiálně vypuštěn nový modul Mzdy, který program SlimOffice obohatil a rozšířil jeho využití v podnikových procesech. Od té doby se nám podařilo implementovat tři desítky instalací mzdového modulu. Na základě roční zkušenosti přinášíme přehled nejvýznamnějších změn, které uživatelé modulu Mzdy nejvíce oceňují. Propojení s ostatními oblastmi programu SlimOffice Díky koncepčnímu pojetí celého ekonomického software SlimOffice byla i oblast Mzdy pojata jako samostatný modul, který je zakomponován do komplexního systému včetně jeho vzájemné provázanosti s ostatními oblastmi. Díky těmto vlastnostem přináší práce v oblasti Mzdy značnou časovou úsporu při zpracovávání mezd a návazných funkcí. Nejčastěji využívanou funkcí je automatická tvorba bankovních příkazů ke všem bezhotovostním platbám plynoucích ze zpracovaných mezd. V oblasti Mzdy se provádí generování veškerých plateb, které označením požadovaných záznamů lze automaticky přenést do oblasti Banka Bankovní příkazy a zde již opět automatickými funkcemi zpracovat v nějakém z Vámi využívaných elektronických bankovnictví. Obdobně dochází k samotnému zaúčtování předpisu mezd dle uživatelsky navolených kombinací. Po nastavení veškerých čísel účtů pro zaúčtování mzdových položek je zaúčtování provedeno poloautomaticky bez nutnosti dalších nastavování či zásahů. Historie karet zaměstnanců včetně souvisejících údajů Karta zaměstnance byla navržena tak, aby bylo možné v jakémkoli období (kalendářní měsíc) zjistit aktuálně platné údaje a to i zpětně v uzavřených měsících. Sledování změn a chronologická evidence údajů usnadňují každodenní práci s katalogem zaměstnanců. Většina údajů rozhodných pro tvorbu a zpracování výplaty mzdy má uvedenou svojí platnost od - do. Týká se to například informací ohledně platových výměrů, dávek nemocenského pojištění, příspěvků zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění, srážek ze mzdy či definici způsobu výplaty mzdy. U těchto položek je možné z aktuálního zvoleného období zjistit veškerou historii bez nutnosti přepínání se v obdobích. Ostatní, zejména osobní údaje, nebo údaje charakteru s menší frekvencí změn jsou ukládány pro každé období samostatně, takže je možné zpětně (nastavením do příslušného období) zjistit například aktuálně platné bydliště zaměstnance či údaje o jeho slevách nebo daňových zvýhodněních. Variabilita a individuální nastavení platových složek Nejvýznamnějším katalogem je katalog platových složek, který je základem práce v oblasti Mzdy. Slouží zejména pro výpočet mezd s tím, že je velice důležité správné nadefinování konkrétní položky. Z tohoto důvodu je obecná většina položek již nadefinována a implicitně dodávána s instalací programu SlimOffice. Předdefinované položky jsou označeny znakem # na první pozici kódu a není možné je záměrně uživatelsky editovat. Tyto položky jsou legislativně udržovány a neustále dochází k jejich rozšiřování. Zároveň však není možné zabezpečit, aby přednastavené platové položky postihly široké praktické využití ze stran uživatelů. Z tohoto důvodu byl katalog platových složek vytvořen jako univerzální nástroj pro vytvoření jakékoli libovolně definované platové složky. Uvedená vlastnost je ze strany uživatelů hojně využívána a umožňuje vysoce individuální nastavení systému v odměňování zaměstnanců. Pro větší přehlednost a možnosti v nastavení přinášíme schéma celého systému. Druhy položek: hrubá, čistá, naturální, dávky NP, zúčtování daně Hrubá: Základní započítat do výpočtu průměrného hodinového výdělku, krátit podle odpracované doby, sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby o Základ = bez udání, % základ (s odkazem na platovou složku, která definuje základ), Kč/hod, Kč, průměr Kč/hod o Započítat do průměrného hodinového výdělku = plně, 1/2, 1/4 o Dotahovat odpracovanou dobu podle položek možnost výběru 2 platových složek, možnost nastavení vlastnosti pro dotahování maximálně do fondu pracovní doby Náhrada sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby o Základ = bez udání, % průměr, % základ, Kč/hod, Kč/den, Kč, průměr Kč/hod o Náhrada = dovolená (čerpání, proplacená, krácení), placený svátek, překážky, neplacené volno, absence, vojenské cvičení, pracovní pohotovost o Doplatek ZP do minimální mzdy možnost nastavení pro překážky, neplacené volno a absenci, včetně možnosti definice, kdo zdravotní pojištění platí (zaměstnanec, zaměstnavatel, zaměstnanec + zaměstnavatel) Příplatek započítat do výpočtu průměrného hodinového výdělku, sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby o Základ = % průměr, % základ (s odkazem na platovou složku, která definuje základ), Kč/hod, Kč/den, Kč o Sazba určení v % nebo částkou o Započítat do průměrného hodinového výdělku = plně, 1/2, 1/4 číslo 2 news stránka 1

2 Čistá: Vlastnosti = provádět srážky ze mzdy Základ = bez udání, % základ, Kč/hod, Kč, průměr Kč/hod Zadávat = nic, hod, hod/dny, dny Naturální: Vlastnosti = sociální nebo důchodové pojištění, zdravotní pojištění, započítat do výpočtu průměrného hodinového výdělku, krátit podle odpracované doby, sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby, zahrnovat do hrubé mzdy, nezahrnovat do základu daně Druh naturálního příjmu = nepeněžní, peněžní, penzijní připojištění, životní pojištění Základ = bez udání, % základ (s odkazem na platovou složku, která definuje základ), Kč/hod, Kč, průměr Kč/hod Zadávat = nic, hod, hod/dny, dny Započítat do průměrného hodinového výdělku = plně, 1/2, 1/4 Dotahovat odpracovanou dobu podle položek možnost výběru 2 platových složek, možnost nastavení vlastnosti pro dotahování maximálně do fondu pracovní doby Dávky NP: Vlastnosti = sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby Druhy dávek NP = pracovní neschopnost/nemocenské, mateřská/rodičovská dovolená, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Zúčtování daně: Vlastnosti = provádět srážky U veškerých položek je možné po zadání kódu a názvu určit pořadí (pozici příslušné platové složky) a nastavit vlastnosti pro práci s takovou platovou složkou. Je možné určit, zda se jedná o aktivní (používanou) složku, zda se o ní účtuje a případně zda se u ní sleduje rozpad na akce. Příznak Zobrazovat v přehledu určuje, zda platovou složku zobrazovat v tabulce Přehled mezd. Kromě těchto vlastností je přínosem také možnost nastavení zaúčtování takové položky a to v členění na zaměstnance a společníky s eventuálně přesným určením akce. Variabilní rozúčtování mezd Jak již samotný systém ve zpracování mezd nabízí a zároveň díky vzneseným a zapracovaným požadavkům ze stran uživatelů modulu Mzdy, vznikl velice propracovaný systém v zaúčtování předpisu mezd, který postihuje nejrůznější požadavky a nároky na členění nákladů či rozvahových účtů. Nastavení parametrů pro zaúčtování mezd se provádí v parametrech klienta a v současné době je možné provádět rozúčtování v těchto kombinacích: Základní nastavení pro zaúčtování položek mzdy: Z typů mzdových položek Hrubá mzda z platových složek, ostatní z typů mzdových položek Kombinovaně, tedy z platových složek a z typů mzdových položek Pro správné zaúčtování je potřeba v příslušných položkách daného katalogu, nebo obou katalozích (Platové složky a Mzdové položky) nadefinovat čísla účtů pro zaúčtování na strany MD a D zvlášť pro zaměstnance, a případně zvlášť pro společníky. K tomuto základnímu nastavení pro zaúčtování je možné nastavit různé kombinace rozúčtování: Po střediscích - provádí se rozúčtování veškerých položek mzdy Po akcích rozúčtování položek hrubé mzdy Po zdravotních pojišťovnách rozúčtování předpisu zdravotního pojištění, definice čísel účtů je potřeba nastavit v katalogu zdravotních pojišťoven Po pracovních kategoriích rozúčtování hrubé mzdy, definici čísel účtů je potřeba nastavit v katalogu pracovních kategorií Díky již zmíněné variabilitě v zaúčtování předpisu mezd dochází k výrazné časové úspoře při provádění zaúčtování. Vše však záleží na vhodném prvotním navržení a nastavení. Díky tomu je pak eliminována náročnost a případná chybovost při samotném zaúčtování. Uvedený výčet funkcí není zdaleka vyčerpávajícím seznamem dalších vlastností, které oblast Mzdy svým uživatelům přináší. Velice kompletně zpracovanou oblastí je provádění srážek ze mzdy, jako jsou exekuce, výživné a případně další srážky prováděné na základě zákoníku práce či na základě dohody s jinou osobou. Za zmínku stojí rovněž poměrně rychlé a variabilní zpracování samotných tiskových sestav, variantních rozborů, statistik či exportních souborů v různých formátech pro předávání třetím stranám, úřadům či státním institucím. Neopomenutelnou vlastností je taktéž možnost vrácení měsíční uzávěrky o 1 období zpět. Zajímavých vlastností je tedy mnoho, ale o tom až v některém z příštích vydání našeho časopisu. Ing. Andrea Marešová analytik společnosti SLIM, s.r.o. U jednotlivých platových složek nebo mzdových položek je možné zaškrtnutím či odškrtnutím příznaku Neúčtovat ovlivnit nabízení do účetního dokladu. Příklady referenčních řešení SlimOffice Modul Výrobní zakázky byl nasazen ve společnosti Tesera CB, s.r.o. (zpracování přírodního a umělého kamene). Firma Tesera byla založena v roce Od té doby spolu s 30 zaměstnanci uspokojila mnoho zákazníků po celé ČR. V roce 2000 jako první kamenická firma v České republice získala certifikát ISO 9001 od firmy TÜV. Tím dokázali, že kvalita výrobků a spokojenost zákazníků je jejím hlavním cílem. V roce 2010 dokončila modernizaci strojního vybavení. V současné době vyrábí kuchyňské desky, schody, lemy bazénů a další výrobky pomocí dvou nejmodernějších CNC strojů na zpracování kamene. Tyto stroje umožňují mimo jiné vyrábět i masivní sloupy, balustrády, umyvadla a vany sprchových koutů. Opracování hran je zajištěno nejmodernější leštící linkou. Pro rok 2012 připravují v sídle firmy Tesera výstavbu nové výstavní plochy a vzorkovny. Podrobnější informace o firmě Tesera naleznete na stránkách nebo v sídle firmy a výrobním závodě: Vidov 99, České Budějovice, tel.: Modul Výrobní zakázky je určený ke komplexní evidenci výrobní nebo servisní zakázky. Nasazením modulu Výrobní zakázky se ve firmě Tesera zrychlila a zpřesnila informovanost o výrobním procesu. Výrobní zakázka se nyní stala nosnou částí programu SlimOffice, jsou k ní vztaženy veškeré informace potřebné k obchodnímu procesu Poptávka, Nabídka, Objednávka včetně grafických příloh a termínů, informace o materiálovém toku (příjmy a výdeje materiálu na danou zakázku) a informace o úkonech provedených na dané zakázce (včetně normočasů). Po realizaci a vyúčtování zakázky jsou veškeré informace o cenách (výnosy a náklady zakázky) přenášeny do účetnictví a mzdového modulu. Díky vzájemnému propojení jednotlivých oblastí došlo u některých procesů ke zrychlení v řádu stovek procent. E-shop konektor byl nasazen ve společnosti SNOW-HOW ČR s.r.o. Společnost SNOW-HOW využívala modul e-shop vyvinutý společností SLIM, s.r.o. (internetový obchod, který je plně propojen se systémem SlimOffice a respektuje obchodní zvyklosti společností, jako je dělení zákazníků do skupin, cenotvorba, zakázky, skladová evidence, tento internetový obchod je možné použít jak pro obchodní vztahy B2B, tak i pro samotný obchod B2C). V roce 2010 byl vývoj e-shopu předán profesionálům se zkušenostmi s tvorbou www stránek a e-shopů se sportovním zbožím. I díky této změně jsme vytvořili nástroj pro komunikaci SlimOffice s libovolným internetovým obchodem. Tento e-shop konektor umožňuje přebírání dokladů z internetového obchodu a jejich synchronizaci s prodejními moduly ve SlimOffice. Díky tomuto řešení se výrazně zjednodušila práce obchodnímu oddělení společnosti SNOW-HOW. Kompletní e-shop naleznete na číslo 2 news stránka 2

3 Novinky v programu SlimOffice Zásadní změny ve verzi 4.0 Nový modul SlimOffice MZDY - doplněny legislativní změny od Přiznání k DPH, vzor č nová šablona pro výpočet a tiskové sestavy. Intrastat - změny od nový formát importního souboru do programu IDES. Změněno pořadí oblastí programu...majetek, Daně. Zásadní změny ve verzi 4.1 Přepracovaný modul Objednávky - nová podoba formuláře (řádky vycházejí z formulářů řádků dokladů z Prodeje a Zakázek). Nové DPH od datum přijetí dokladu v Nákupu, opravné daňové doklady, výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti ( 92a) - sestavení a možnost exportu ve formátu XML, přiznání k DPH - zálohový a vypořádací koeficient - úprava vyjádření v %. Nové funkce a tiskové sestavy v modulu Mzdy. Novinky a změny ve verzi 4.2 (od buildu 7561) Prodej Nová tisková sestava z akce KartaAkce/001 sestava, která za zadané období (možné nastavit delší než aktuální účetní období) vypíše náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Nová tisková sestava Náklady rozpracovaných akcí sestava pro rozpracované (dosud nevyfakturované nebo neukončené) akce vyčíslí náklady v členění mzdy, materiál a subdodávky. Účetní doklady nová tisková sestava ve formátu A5. Tisková sestava Hlavní kniha do filtru doplněna možnost tisku součtu za syntetický účet. Urgence napojeno na ing (pro spc= ing) možnost nastavení parametrů a používaných tiskových sestav. Export pohledávek - doplněn nový formát pro Raiffeisenbank. Doklady řádky a formulář variant - umožněno prefixové Tiskové sestavy Kniha dokladů (faktur vydaných) a Nezaplacené a přeplacené faktury - doplněn tisk datumu sloupec Urgováno. Nová tisková sestava z dokladu Ostatní pohledávka včetně zaúčtování (OstPohl/001). Řady faktur umožněno zadat měnu a tuto automaticky dotahovat do dokladu při pořizování. Zásadní změny ve verzi 4.2 V prodejních dokladech na řádcích a ve formuláři variant je umožněno prefixové vyhledávání zboží dle položky název 1. Nákup Banka Kódy nákupu - v browseru zobrazen sloupec s typem plnění DPH. Nový parametr klienta - banka - po napárování řádku bankovního výpisu možnost dotahování názvu firmy nebo názvu kódu bankovního kreditu nebo debetu do položky popis. Zahraniční bankovní příkazy - upraven detail, browser a filtr BP, upravena automatická tvorba BP a export BP pro MultiCash Raiffeisenbank. Pokladna Nový parametr pro pokladní doklady možnost dotahování popisu z 1. řádku do hlavičky. Vytvořena funkce uzávěrka pokladny. Urgence se z modulu Prodej mohou odesílat přímo pomocí funkce ing. Sklady Pohyby zboží - související doklady u příjemky zboží rozšířeny o další druhy dokladů z Prodeje a obráceně výdejka zboží o další druhy dokladů z Nákupu. Pohyby zboží Příjemka zboží záložka Související doklady doplněny Objednávky. Skladová příprava - filtr doplněna možnost filtrování stavů (nový, k odeslání, odesláno, zpracováno, provedeno, vyřízeno, zrušeno). Skladová příprava browser - doplněno u skladové přípravy příjmu číslo související příjemky zboží, v případě skladové přípravy výdeje číslo související výdejky zboží. Při plnění Zakázky skladovou přípravou příjmu se kopíruje předmět ze zakázky do hlavičky skladové přípravy. Tisková sestava Kolik objednat upraveno třídění v rámci dodavatele dle zboží. Tisková sestava Regleta zboží - do filtru doplněna možnost tisku všech karet zboží (nejen těch, co měly v zadaném období pohyb zboží). Účetnictví Tisková sestava Saldo ke dni filtr rozšířen o položky Firma a Akce a nové možnosti tisku salda, kdy se pro seskupení může mimo párového symbolu využít buď firma, nebo akce, vytvořena nová tisková sestava SALDOPor/002 (včetně tisku kódu firmy a akce). Normalizované výkazy do filtru doplněny nové možnosti pro načtení hodnot z minulého období - buď z předchozího období, nebo z počátečního zůstatku aktuálního období. Dále doplněna možnost tisku minulého období. Nová tisková sestava Předvaha (Predvaha/005) vypíše čísla účtů dle čísla bez rozdělení a mezisumací za Aktiva, Pasiva, Náklady, Výnosy. Nová tisková sestava výsledovka srovnávací s vyčíslením období od začátku roku a porovnáním rozdílů mezi aktuálním a minulým obdobím včetně procentuálního vyjádření (Vysl/009). Objednávky Nový parametr klienta Objednávky termín splnění je možné nastavit jako povinný údaj. Objednávky řádky a formulář variant - umožněno prefixové Tisková sestava Objednavka/001 doplněno vyčíslení slevy v % a doplněn tisk tabulky slev. Browser objednávek - doplněn sloupec měna. Zakázky Zakázky řádky a formulář variant umožněno prefixové Nový parametr klienta Zakázky - termín splnění je možné nastavit jako povinný údaj. Zakázka upraveno chování položky Splatnost ve dnech obsah se vymazává až po zadání datumu. Formulář variant nová kontrolní funkce pro opětovné zadání varianty z dalšího nového formuláře variant program oznámí hláškou, že již je požadovaná varianta zadaná na příslušném řádku. Na SPC=mobilní skladník vytvořena nová funkce překlopení skladové přípravy do zakázek. Pro SPC=výrobní zakázky - tisková sestava Řádky ve výrobních zakázkách ZbozVyrRad/002 doplněn tisk související faktury vydané a cena bez DPH. číslo 2 news stránka 3

4 Majetek Daně Mzdy Zaúčtování z majetku upraveno dotahování textu do řádků účetního dokladu - vždy jako první údaj se uvádí inventární číslo a pak název. Přiznání k DPH nová tisková sestava vzor č. 17 v němčině. Výpis z evidence pro daňové účely doplněna tisková sestava DPHEvid/001 Výpis z evidence pro daňové účely. Srážky se nově rozpadají na více druhů, tj. ve výpočtu mzdy vznikají tyto mzdové položky: EXEKUCE, VYZIVNE, ODBORY, SRAZKY vytvořeny nové mzdové položky, napojeno do výpočtu, napojeno do tiskových sestav. Výpočet PHV (průměrného hodinového výdělku), pokud není ve čtvrtletí nic odpracováno (např. celý měsíc nemoc) - pokud PHV vyjde 0, tak se PHV kopíruje z předchozího čtvrtletí. Výpočty - Platby - do browseru přidán kód zaměstnance, pracovní kategorie a druh pracovního poměru. Platby generují se automaticky po každé změně ve výpočtu, pokud již byly v daném měsíci generované. Karta zaměstnance, záložka průměry rozšířeno o průměrné měsíční výdělky hrubé a čisté vytvořeny výpočty, při výpočtu hrubého se vychází z PHV a vypočítává se automaticky při uzávěrce čtvrtletí, čistý je možné ručním zadáním spočítat pro aktuální měsíc a nechat uložit na kartu zaměstnance. Karta zaměstnance po zadání pracovního poměru DPP se položka pracovní úvazek nastaví jako nepřístupný. Karta zaměstnance - sociální skupina doplněna volba Mladistvý. Platové složky možnost nastavení vlastnosti, kdy se odpracovaná doba (hod/dny) automaticky dotahuje podle zadané platové složky (možnost nastavení až 2 vzorových platových složek, ze kterých se odpracovaná doba sčítá), dále přidán parametr Maximálně do fondu pracovní doby používá se pro případy, kdy odpracovaná doba může přesahovat fond pracovní doby, tak aby se uvedená položka počítala jen do fondu pracovní doby (ne více). Platové složky - typ náhrada - rozšířeno o vojenské cvičení. Zadávání nové platové složky automaticky se nastavuje příznak Aktivní na ANO (zaškrtlé). Nový parametr Rozúčtovat hrubou mzdu podle pracovních kategorií, do detailu pracovní kategorie doplněny položky pro definici účtů MD a D. Katalogy Zaúčtování mezd - položka SP-ZAM pro případy, kdy se provádí rozúčtování po střediscích, tak se do účetního dokladu generuje řádek se zaokrouhlovacím rozdílem. Nová funkce zaúčtování mezd pro společníky - doplněna možnost definice čísel účtů MD a D do platových složek a mzdových položek. Zaúčtování v případě nastavení parametru rozúčtování dle pracovních kategorií se kód kategorie zobrazuje v položce text na řádku. Upraven export ELDP do XML pro nový program PARTNERLINK. Tisková sestava Rekapitulace mezd do filtru doplněna možnost třídění podle pracovní kategorie (např. D, THP, ) a nová možnost tisku pouze mezisumací. Nová tisková sestava Rekapitulace mezd MZRekap/004 tisk plateb: Srážky včetně odborů, Ostatní platby, Penzijní a Životní. Tisková sestava Potvrzení o zaměstnání vytvořeny 2 tiskové sestavy MzKz/005 Potvrzení o zaměstnání, které obsahuje pouze povinné údaje dle zákoníku práce a MzKz/009 Potvrzení o zaměstnání, kde je možné např. tisknout průměrný měsíční výdělek hrubý a čistý, informace, zda zaměstnání bylo dobou důchodového pojištění a další sdělení zaměstnavatele. Nová tisková sestava Průměry PHV, NZV, PMV hrubý a čistý za čtvrtletí po jednotlivých pracovnících. Nová tisková sestava Statistika - Statistický výkaz o práci. Nová tisková sestava Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. ISPV doprogramována 2. část tvorba souboru MP.txt (který se předává pololetně). Přehled mezd - filtr doplněna položka středisko včetně možnosti filtrování jako multiselect. Katalog firem - záložka Doklady doplněny nové záložky pro Účetní deník, Bankovní výpisy a Pokladní doklady, pro větší přehlednost záložky pro jednotlivé doklady zobrazeny ve 2 řádcích (odstraněny posuvné šipky). Katalog firem - tisk - tiskové sestavy DetFirmy/ 001 (Obálka DL), DetFirmy/003 (Obálka C5) a DetFirmy/005 (Obálka C6) - do předfiltru doplněna možnost tisku adresy odesílatele. Nová funkce záměna kódu akce. více informací o novinkách a změnách ve všech verzích naleznete na Informační systém SlimPRV Informační systém SlimPRV byl vyvinut jako komplexní řešení problematiky řízení a evidence provozů průmyslových firem. Systém váže na ekonomický systém SlimOffice, v němž jsou řešeny obecné systémy jako účetnictví či fakturace. Ve SlimPRV se zaměřujeme především na sledování průběhu zakázky výrobou, plánování na jednotlivé činnosti ve vztahu k zakázce jako celku, možnosti kalkulace a vyhodnocení skutečných nákladů na jednotlivé zakázky. Celý systém umožňuje sledování zakázky od prvého kontaktu se zákazníkem, přes vytvoření S každou změnou, kterou daný uživatel provedl, dochází jednak k zaznamenání datumu, času a kódu uživatele k příslušné položce, jednak je volitelně s každým záznamem vytvářena změnová věta, takže je kdykoliv možno vysledovat kompletní historii tvorby dat. Systémové a technologické vazby Systém plně respektuje a využívá možnosti nových technologií a to především systémových funkcí řešení platformy Windows. Dále je připraven na propojení s technologickými celky výroby s možností automatického sběru dat, popřípadě přímého zasílání dat do těchto zařízení. S těmito vlastnostmi souvisí i připravenost elektronické identifikace ať již pomocí čárových kódů, RFID smyček či čipů. Toto vše dává možnosti pro operativní řízení a sledování výroby v reálném čase. Intuitivní ovládání Dalším významným kritériem byla jednotnost ovládání. Veškeré pořízení dat, jejich zpracování, popřípadě výstupy byly tvořeny na základě jednotné metodiky, přičemž ovládací prvky jsou popsány na obrazovce, popřípadě je možno použít interaktivní nápovědy. Ovládání systému vychází z obecných pravidel systému Windows se zachováním možnosti ovládání pomocí klávesnice (většinu úkonů je možno provést stlačením určité kombinace kláves klávesnice). Pro uživatele není problémem po zvládnutí ovládání jednoho modulu naučit se ovládat modul jiný. kalkulace a nabídkového listu v různých technologických a množstevních variantách, zaznamenání údajů o objednávce, vytvoření kupní smlouvy, rozepsání a zaplánování na jednotlivé stroje s automatickým vytvořením požadavku na výdej základních surovin, sledování a vyhodnocení plnění jednotlivých činností a celkové nákladovosti zakázky až po vytvoření dodacího listu a faktury se zaúčtováním do ekonomiky. Bezpečnost Jedním z hlavních kritérií při tvorbě systému bylo zabezpečení přístupů k jednotlivým úrovním programů a dat. To je zajištěno vytvořením jednoznačného konta pro každého uživatele a přidělení individuálních práv přístupu do menu a k tabulkám. Dále byl vytvořen systém individuálního přístupu k položkám či parametrům tam, kde toto bylo vyžadováno. Modulárnost, jazyková přizpůsobivost a flexibilita Systém není uzavřený jednolitý masiv, ale sestává z mnoha samostatných modulů, které jsou vzájemně provázány, ale přesto mohou pracovat samostatně. Zákazník sám určí, uspořádání jednotlivých částí systému, jeho sestavení do menu, popřípadě sám navrhne výstupní sestavy. Systém umožňuje volání aplikací třetích stran (při dodržení vnitřních zásad systému a aplikace a operačního systému Windows). Nezanedbatelnou výhodou je i snadná jazyková lokalizace, která vychází z možnosti definovat různé jazykové vrstvy. Ze stejného základu vychází i snadná uživatelská modifikovatelnost zobrazovaných polí a to jak definice jejich popisu, ale i úpravy formátu a případného skrývání. číslo 2 news stránka 4

5 Provázanost jednotlivých modulů Hlavní síla systému však spočívá právě ve vzájemné provázanosti jednotlivých modulů. V takovémto systému je pak možno podmínit jeden krok krokem předchozím, vysledovat např. kompletní náklady na konkrétní zakázku popřípadě provádět nepřeberné množství analýz na základě různých kritérií. Nad systémem je možno vystavět datový sklad, datové kostky a následně využít těžení dat ve formě reportovacích nástrojů MS SQL serveru, popřípadě tyto prezentovat na portál intranetového řešení. hodnotit jak jednotlivé zakázky, ale i konkrétní zákazníky jako celek, popřípadě jednotlivé obchodníky či zprostředkovatele, případně jednotlivé druhy výroby. Komplexní zpracování a evidence Systém řeší komplexně evidenci, zpracování a vyhodnocování dat z hlediska potřeb evidence a řízení podniku. V systému je možné sledovat vývoj konkrétní zakázky od prvé návštěvy zákazníka, přes kalkulaci, uzavření kupní smlouvy, průchod zakázky výrobou až po odvádění, expedici, fakturaci s následným zaúčtováním do systému ekonomických informací, kde je opět možno směrovat doklady na konkrétní zakázku, tisknout pohledávky včetně vývoje pohledávek a to jak po jednotlivých dokladech, tak sumárně či s různými výběry (dle objemu, zprostředkovatele apod.). Systém je otevřený z hlediska vzdáleného pořízení dat, jejich zobrazení a případných promítnutí do analýz prezentovaných na portále. Vyhodnocení nákladů na konkrétní zakázku Hlavním efektem je pak vyhodnocení nákladů na jednotlivé zakázky s následným porovnáním plánovaných nákladů z kalkulace. Takto lze Ing. Vladimír Šamal jednatel společnosti slim.cz, s.r.o. SlimOffice On-line Co to je Cloud computing? Cloud computing je jedno z velmi oblíbených marketingových spojení v IT průmyslu. Cloud computing je sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě. Právě tento princip dal systému název, v diagramu se podobá mraku (anglicky Cloud). Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace, a používat tak prakticky odkudkoliv. Zdroj: Wikipedie Ať tomuto řešení budeme říkat jakkoliv, pro takovéto používání SlimOffice se můžete rozhodnout, pokud si kladně zodpovíte tyto otázky: Potřebujete vzdálený přístup k vašim datům? Potřebujete přesný přehled o nákladech na provoz informačního systému? Nechcete mít starosti s provozem systému a jeho zálohováním? Pokud ANO, potom přeneste zodpovědnost za chod SlimOffice na nás. Účetní firma, která má také přístup k těmto databázím, může poté s takto pořízenými doklady dále pracovat (kontrolovat, účtovat, sestavovat daňová přiznání...). Pro tyto účely poskytujeme klientům účetních firem zvýhodněné licence programu SlimOffice. Data "stále po ruce" - outsourcing umožňuje majitelům, manažerům či obchodním zástupcům prohlížet nebo pořizovat data přímo na cestách, a sledovat tak stav firmy či jednotlivých dokladů odkudkoliv v ČR i ze světa. Provozní parametry SlimOffice outsourcingu: Servery, na nichž jsou data a programy instalovány, jsou umístěny buďto v datovém centru, které garantuje vysokou rychlost a bezpečnost při pořizování a zpracovávání, nebo přímo na našich serverech od firmy IBM. Na serveru jsou nainstalovány systémy společnosti Microsoft (MS Windows Server 2003, SQL Server, Terminál server). Zájemce o outsourcing obdrží IP adresu, přihlašovací jméno a heslo, kterým se přes klienta vzdálené plochy přihlásí k serveru. Uživatel má správcem nastavený omezený uživatelský přístup k serveru a nelze nahlížet jinam než do složky určené danému uživateli. Po zadání svých přístupových údajů může začít pracovat s vlastními daty (doklady). SLIM, s.r.o. garantuje pravidelnou aktualizaci systému, zálohování dat, modernizaci hardware, pravidelnou aktualizaci a modernizaci operačních a zabezpečovacích systémů včetně údržby. Výhody služby SlimOffice outsourcing: Od roku 2008 umožnuje společnost SLIM, s.r.o. provozovat informační systém SlimOffice na výkonném serveru umístněném na rychlém internetu. Ve skutečnosti toto znamená, že klient nemusí pořizovat vlastní server ani licenční software a program SlimOffice využívá vzdáleně prostřednictvím připojení k databázovému serveru pomocí vybrané technologie. Vlastníkem a správcem outsourcované technologie je společnost SLIM, s.r.o., která přebírá veškerou zodpovědnost za provoz informační technologie a všechny úkony spojené s jejím provozem a údržbou. Není nutno vlastnit server ani potřebný serverový software (investice min ,- Kč). Efektivní řízení nákladů na oblast IT (rozložení nezbytných investičních výdajů na IT do delšího časového období). Možnost připojení přes internet odkudkoliv. Není nutno provádět zálohy dat (zajištění pravidelného zálohování a archivace veškerých dat přímo na serveru a dalších zálohovacích zařízeních). Výrazně vyšší rychlost, bezpečnost a stabilita (veškeré výpočty probíhají na serveru), na stanici se přenáší pouze klávesnicové úhozy, obraz a tiskové sestavy. Operativnější řešení případných problémů v systému (konzultanti SLIM, s.r.o. mohou mít přístup k databázím a rychleji tak vyřešit možný problém). On-line technická podpora. Chcete-li si vyzkoušet provoz na outsourcovaném serveru, rádi Vám toto zcela bezplatně umožníme. Podrobnější informace ke službě SlimOffice outsourcing Vám poskytneme na telefonu nebo na adrese Možné důvody pro zřízení SlimOffice outsourcigu: Propojení vzdálených poboček on-line - vzdálený server zajistí rychlé fungování chodu poboček s centrální správou. Pro účetní firmy možnost napojení svých klientů na centrální databázi. Klient pomocí vlastního omezeného přístupu k databázi může sám on-line pořizovat prvotní doklady (vystavovat faktury, evidovat faktury došlé, provádět úhrady dokladů...). SLIM news vydává: SLIM, s.r.o., Čechova 59, České Budějovice IČ: , číslo 2 news stránka 5

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014 strana 1 výběr z novinek verze 7/2014 Novinky společné všem modulům Datové schránky V programu je připravena možnost odesílání datových zpráv přímo z bez použití prostředí datových schránek. Tímto způsobem

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

INTEGRO Informační Systém stručný přehled. Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací.

INTEGRO Informační Systém stručný přehled. Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací. INTEGRO Informační Systém stručný přehled Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací. OBECNĚ K INTEGRO IS INTEGRO IS je pokračováním programu INTEGRO DOS. Hlavní znaky programu:

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2014

ENTRY výběr z novinek verze 1/2014 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 1/2014 strana 1 výběr z novinek verze 1/2014 Novinky společné všem modulům Firebird 2.5 Verze 1/2014 je kompletně vyvíjena nad databázovým serverem Firebird

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení... firemní data sdílíme přes DUEL Účetní a ekonomický systém DUEL instalovaný na více počítačích dokáže nahradit informační

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Možnost spouštění uživatelských modulů prostřednictvím nových ikon v dlaždicovém stylu (ve Vrcholovém modulu v

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

POPIS POLÍ ŘEŠENÍ POHODA BI Scénář Lite Datum aktualizace 29. 2. 2012 STORMWARE s.r.o. Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 SKLADOVÁ KOSTKA... 4 2.1 MĚŘÍTKA - SKLADOVÉ POHYBY... 4 2.2 DIMENZE ATRIBUTY POHYBU... 5 2.3

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více