číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o."

Transkript

1 číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme, že informace obsažené v tomto vydání budou pro vás přínosem a pomohou vám lépe se orientovat v záplavě nových funkcí programu, že vám pomohou lépe poznat společnost SLIM, její služby a produkty, nebo si jen přečtením zkrátíte dlouhou chvíli a dozvíte se něco nového. Na následujících stránkách vám představíme novinky v našich programech, informace o dění v naší společnosti a užitečné rady při práci s našimi produkty. Nové verze programů připravujeme pravidelně, minimálně 4 x ročně, jsou v nich zapracovány legislativní úpravy a nové funkce. Nové funkce jsou vytvářeny na základě potřeb a poznatků zákazníků, zapracováním nových technologií či vylepšením stávající funkcionality na základě poznatků konzultantů a analytiků společnosti SLIM. Za náměty a poznatky vás zákazníků, které přispívají ke zdokonalování funkcí, vám patří poděkování a věříme, že v nastávajících obdobích přineseme další novinky a vylepšení celého systému. Jedna z kapitol je věnována zcela novému informačnímu systému SlimPRV, který byl vyvinut jako komplexní řešení problematiky řízení a evidence provozů průmyslových firem. Tento systém nám umožní poskytnout zákazníkům z řad výrobních firem nástroj na operativní plánování, řízení a sledování výroby v reálném čase. Stále častěji můžete v odborných časopisech nebo v tematických IT rubrikách novin a časopisů potkávat slova jako cloud, cloud computing. My se vám pokusíme význam těchto pojmů objasnit. Stanislav Jelínek obchodní ředitel společnosti SLIM, s.r.o. Informační systém SlimOffice Mzdy přehled nejvíce uživatelsky oceňovaných funkcí a vlastností Jak většina z Vás jistě zaznamenala, na podzim loňského roku byl oficiálně vypuštěn nový modul Mzdy, který program SlimOffice obohatil a rozšířil jeho využití v podnikových procesech. Od té doby se nám podařilo implementovat tři desítky instalací mzdového modulu. Na základě roční zkušenosti přinášíme přehled nejvýznamnějších změn, které uživatelé modulu Mzdy nejvíce oceňují. Propojení s ostatními oblastmi programu SlimOffice Díky koncepčnímu pojetí celého ekonomického software SlimOffice byla i oblast Mzdy pojata jako samostatný modul, který je zakomponován do komplexního systému včetně jeho vzájemné provázanosti s ostatními oblastmi. Díky těmto vlastnostem přináší práce v oblasti Mzdy značnou časovou úsporu při zpracovávání mezd a návazných funkcí. Nejčastěji využívanou funkcí je automatická tvorba bankovních příkazů ke všem bezhotovostním platbám plynoucích ze zpracovaných mezd. V oblasti Mzdy se provádí generování veškerých plateb, které označením požadovaných záznamů lze automaticky přenést do oblasti Banka Bankovní příkazy a zde již opět automatickými funkcemi zpracovat v nějakém z Vámi využívaných elektronických bankovnictví. Obdobně dochází k samotnému zaúčtování předpisu mezd dle uživatelsky navolených kombinací. Po nastavení veškerých čísel účtů pro zaúčtování mzdových položek je zaúčtování provedeno poloautomaticky bez nutnosti dalších nastavování či zásahů. Historie karet zaměstnanců včetně souvisejících údajů Karta zaměstnance byla navržena tak, aby bylo možné v jakémkoli období (kalendářní měsíc) zjistit aktuálně platné údaje a to i zpětně v uzavřených měsících. Sledování změn a chronologická evidence údajů usnadňují každodenní práci s katalogem zaměstnanců. Většina údajů rozhodných pro tvorbu a zpracování výplaty mzdy má uvedenou svojí platnost od - do. Týká se to například informací ohledně platových výměrů, dávek nemocenského pojištění, příspěvků zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění, srážek ze mzdy či definici způsobu výplaty mzdy. U těchto položek je možné z aktuálního zvoleného období zjistit veškerou historii bez nutnosti přepínání se v obdobích. Ostatní, zejména osobní údaje, nebo údaje charakteru s menší frekvencí změn jsou ukládány pro každé období samostatně, takže je možné zpětně (nastavením do příslušného období) zjistit například aktuálně platné bydliště zaměstnance či údaje o jeho slevách nebo daňových zvýhodněních. Variabilita a individuální nastavení platových složek Nejvýznamnějším katalogem je katalog platových složek, který je základem práce v oblasti Mzdy. Slouží zejména pro výpočet mezd s tím, že je velice důležité správné nadefinování konkrétní položky. Z tohoto důvodu je obecná většina položek již nadefinována a implicitně dodávána s instalací programu SlimOffice. Předdefinované položky jsou označeny znakem # na první pozici kódu a není možné je záměrně uživatelsky editovat. Tyto položky jsou legislativně udržovány a neustále dochází k jejich rozšiřování. Zároveň však není možné zabezpečit, aby přednastavené platové položky postihly široké praktické využití ze stran uživatelů. Z tohoto důvodu byl katalog platových složek vytvořen jako univerzální nástroj pro vytvoření jakékoli libovolně definované platové složky. Uvedená vlastnost je ze strany uživatelů hojně využívána a umožňuje vysoce individuální nastavení systému v odměňování zaměstnanců. Pro větší přehlednost a možnosti v nastavení přinášíme schéma celého systému. Druhy položek: hrubá, čistá, naturální, dávky NP, zúčtování daně Hrubá: Základní započítat do výpočtu průměrného hodinového výdělku, krátit podle odpracované doby, sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby o Základ = bez udání, % základ (s odkazem na platovou složku, která definuje základ), Kč/hod, Kč, průměr Kč/hod o Započítat do průměrného hodinového výdělku = plně, 1/2, 1/4 o Dotahovat odpracovanou dobu podle položek možnost výběru 2 platových složek, možnost nastavení vlastnosti pro dotahování maximálně do fondu pracovní doby Náhrada sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby o Základ = bez udání, % průměr, % základ, Kč/hod, Kč/den, Kč, průměr Kč/hod o Náhrada = dovolená (čerpání, proplacená, krácení), placený svátek, překážky, neplacené volno, absence, vojenské cvičení, pracovní pohotovost o Doplatek ZP do minimální mzdy možnost nastavení pro překážky, neplacené volno a absenci, včetně možnosti definice, kdo zdravotní pojištění platí (zaměstnanec, zaměstnavatel, zaměstnanec + zaměstnavatel) Příplatek započítat do výpočtu průměrného hodinového výdělku, sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby o Základ = % průměr, % základ (s odkazem na platovou složku, která definuje základ), Kč/hod, Kč/den, Kč o Sazba určení v % nebo částkou o Započítat do průměrného hodinového výdělku = plně, 1/2, 1/4 číslo 2 news stránka 1

2 Čistá: Vlastnosti = provádět srážky ze mzdy Základ = bez udání, % základ, Kč/hod, Kč, průměr Kč/hod Zadávat = nic, hod, hod/dny, dny Naturální: Vlastnosti = sociální nebo důchodové pojištění, zdravotní pojištění, započítat do výpočtu průměrného hodinového výdělku, krátit podle odpracované doby, sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby, zahrnovat do hrubé mzdy, nezahrnovat do základu daně Druh naturálního příjmu = nepeněžní, peněžní, penzijní připojištění, životní pojištění Základ = bez udání, % základ (s odkazem na platovou složku, která definuje základ), Kč/hod, Kč, průměr Kč/hod Zadávat = nic, hod, hod/dny, dny Započítat do průměrného hodinového výdělku = plně, 1/2, 1/4 Dotahovat odpracovanou dobu podle položek možnost výběru 2 platových složek, možnost nastavení vlastnosti pro dotahování maximálně do fondu pracovní doby Dávky NP: Vlastnosti = sledovat fond pracovní doby, provádět srážky ze mzdy, započítat do vyloučené doby Druhy dávek NP = pracovní neschopnost/nemocenské, mateřská/rodičovská dovolená, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Zúčtování daně: Vlastnosti = provádět srážky U veškerých položek je možné po zadání kódu a názvu určit pořadí (pozici příslušné platové složky) a nastavit vlastnosti pro práci s takovou platovou složkou. Je možné určit, zda se jedná o aktivní (používanou) složku, zda se o ní účtuje a případně zda se u ní sleduje rozpad na akce. Příznak Zobrazovat v přehledu určuje, zda platovou složku zobrazovat v tabulce Přehled mezd. Kromě těchto vlastností je přínosem také možnost nastavení zaúčtování takové položky a to v členění na zaměstnance a společníky s eventuálně přesným určením akce. Variabilní rozúčtování mezd Jak již samotný systém ve zpracování mezd nabízí a zároveň díky vzneseným a zapracovaným požadavkům ze stran uživatelů modulu Mzdy, vznikl velice propracovaný systém v zaúčtování předpisu mezd, který postihuje nejrůznější požadavky a nároky na členění nákladů či rozvahových účtů. Nastavení parametrů pro zaúčtování mezd se provádí v parametrech klienta a v současné době je možné provádět rozúčtování v těchto kombinacích: Základní nastavení pro zaúčtování položek mzdy: Z typů mzdových položek Hrubá mzda z platových složek, ostatní z typů mzdových položek Kombinovaně, tedy z platových složek a z typů mzdových položek Pro správné zaúčtování je potřeba v příslušných položkách daného katalogu, nebo obou katalozích (Platové složky a Mzdové položky) nadefinovat čísla účtů pro zaúčtování na strany MD a D zvlášť pro zaměstnance, a případně zvlášť pro společníky. K tomuto základnímu nastavení pro zaúčtování je možné nastavit různé kombinace rozúčtování: Po střediscích - provádí se rozúčtování veškerých položek mzdy Po akcích rozúčtování položek hrubé mzdy Po zdravotních pojišťovnách rozúčtování předpisu zdravotního pojištění, definice čísel účtů je potřeba nastavit v katalogu zdravotních pojišťoven Po pracovních kategoriích rozúčtování hrubé mzdy, definici čísel účtů je potřeba nastavit v katalogu pracovních kategorií Díky již zmíněné variabilitě v zaúčtování předpisu mezd dochází k výrazné časové úspoře při provádění zaúčtování. Vše však záleží na vhodném prvotním navržení a nastavení. Díky tomu je pak eliminována náročnost a případná chybovost při samotném zaúčtování. Uvedený výčet funkcí není zdaleka vyčerpávajícím seznamem dalších vlastností, které oblast Mzdy svým uživatelům přináší. Velice kompletně zpracovanou oblastí je provádění srážek ze mzdy, jako jsou exekuce, výživné a případně další srážky prováděné na základě zákoníku práce či na základě dohody s jinou osobou. Za zmínku stojí rovněž poměrně rychlé a variabilní zpracování samotných tiskových sestav, variantních rozborů, statistik či exportních souborů v různých formátech pro předávání třetím stranám, úřadům či státním institucím. Neopomenutelnou vlastností je taktéž možnost vrácení měsíční uzávěrky o 1 období zpět. Zajímavých vlastností je tedy mnoho, ale o tom až v některém z příštích vydání našeho časopisu. Ing. Andrea Marešová analytik společnosti SLIM, s.r.o. U jednotlivých platových složek nebo mzdových položek je možné zaškrtnutím či odškrtnutím příznaku Neúčtovat ovlivnit nabízení do účetního dokladu. Příklady referenčních řešení SlimOffice Modul Výrobní zakázky byl nasazen ve společnosti Tesera CB, s.r.o. (zpracování přírodního a umělého kamene). Firma Tesera byla založena v roce Od té doby spolu s 30 zaměstnanci uspokojila mnoho zákazníků po celé ČR. V roce 2000 jako první kamenická firma v České republice získala certifikát ISO 9001 od firmy TÜV. Tím dokázali, že kvalita výrobků a spokojenost zákazníků je jejím hlavním cílem. V roce 2010 dokončila modernizaci strojního vybavení. V současné době vyrábí kuchyňské desky, schody, lemy bazénů a další výrobky pomocí dvou nejmodernějších CNC strojů na zpracování kamene. Tyto stroje umožňují mimo jiné vyrábět i masivní sloupy, balustrády, umyvadla a vany sprchových koutů. Opracování hran je zajištěno nejmodernější leštící linkou. Pro rok 2012 připravují v sídle firmy Tesera výstavbu nové výstavní plochy a vzorkovny. Podrobnější informace o firmě Tesera naleznete na stránkách nebo v sídle firmy a výrobním závodě: Vidov 99, České Budějovice, tel.: Modul Výrobní zakázky je určený ke komplexní evidenci výrobní nebo servisní zakázky. Nasazením modulu Výrobní zakázky se ve firmě Tesera zrychlila a zpřesnila informovanost o výrobním procesu. Výrobní zakázka se nyní stala nosnou částí programu SlimOffice, jsou k ní vztaženy veškeré informace potřebné k obchodnímu procesu Poptávka, Nabídka, Objednávka včetně grafických příloh a termínů, informace o materiálovém toku (příjmy a výdeje materiálu na danou zakázku) a informace o úkonech provedených na dané zakázce (včetně normočasů). Po realizaci a vyúčtování zakázky jsou veškeré informace o cenách (výnosy a náklady zakázky) přenášeny do účetnictví a mzdového modulu. Díky vzájemnému propojení jednotlivých oblastí došlo u některých procesů ke zrychlení v řádu stovek procent. E-shop konektor byl nasazen ve společnosti SNOW-HOW ČR s.r.o. Společnost SNOW-HOW využívala modul e-shop vyvinutý společností SLIM, s.r.o. (internetový obchod, který je plně propojen se systémem SlimOffice a respektuje obchodní zvyklosti společností, jako je dělení zákazníků do skupin, cenotvorba, zakázky, skladová evidence, tento internetový obchod je možné použít jak pro obchodní vztahy B2B, tak i pro samotný obchod B2C). V roce 2010 byl vývoj e-shopu předán profesionálům se zkušenostmi s tvorbou www stránek a e-shopů se sportovním zbožím. I díky této změně jsme vytvořili nástroj pro komunikaci SlimOffice s libovolným internetovým obchodem. Tento e-shop konektor umožňuje přebírání dokladů z internetového obchodu a jejich synchronizaci s prodejními moduly ve SlimOffice. Díky tomuto řešení se výrazně zjednodušila práce obchodnímu oddělení společnosti SNOW-HOW. Kompletní e-shop naleznete na číslo 2 news stránka 2

3 Novinky v programu SlimOffice Zásadní změny ve verzi 4.0 Nový modul SlimOffice MZDY - doplněny legislativní změny od Přiznání k DPH, vzor č nová šablona pro výpočet a tiskové sestavy. Intrastat - změny od nový formát importního souboru do programu IDES. Změněno pořadí oblastí programu...majetek, Daně. Zásadní změny ve verzi 4.1 Přepracovaný modul Objednávky - nová podoba formuláře (řádky vycházejí z formulářů řádků dokladů z Prodeje a Zakázek). Nové DPH od datum přijetí dokladu v Nákupu, opravné daňové doklady, výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti ( 92a) - sestavení a možnost exportu ve formátu XML, přiznání k DPH - zálohový a vypořádací koeficient - úprava vyjádření v %. Nové funkce a tiskové sestavy v modulu Mzdy. Novinky a změny ve verzi 4.2 (od buildu 7561) Prodej Nová tisková sestava z akce KartaAkce/001 sestava, která za zadané období (možné nastavit delší než aktuální účetní období) vypíše náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Nová tisková sestava Náklady rozpracovaných akcí sestava pro rozpracované (dosud nevyfakturované nebo neukončené) akce vyčíslí náklady v členění mzdy, materiál a subdodávky. Účetní doklady nová tisková sestava ve formátu A5. Tisková sestava Hlavní kniha do filtru doplněna možnost tisku součtu za syntetický účet. Urgence napojeno na ing (pro spc= ing) možnost nastavení parametrů a používaných tiskových sestav. Export pohledávek - doplněn nový formát pro Raiffeisenbank. Doklady řádky a formulář variant - umožněno prefixové Tiskové sestavy Kniha dokladů (faktur vydaných) a Nezaplacené a přeplacené faktury - doplněn tisk datumu sloupec Urgováno. Nová tisková sestava z dokladu Ostatní pohledávka včetně zaúčtování (OstPohl/001). Řady faktur umožněno zadat měnu a tuto automaticky dotahovat do dokladu při pořizování. Zásadní změny ve verzi 4.2 V prodejních dokladech na řádcích a ve formuláři variant je umožněno prefixové vyhledávání zboží dle položky název 1. Nákup Banka Kódy nákupu - v browseru zobrazen sloupec s typem plnění DPH. Nový parametr klienta - banka - po napárování řádku bankovního výpisu možnost dotahování názvu firmy nebo názvu kódu bankovního kreditu nebo debetu do položky popis. Zahraniční bankovní příkazy - upraven detail, browser a filtr BP, upravena automatická tvorba BP a export BP pro MultiCash Raiffeisenbank. Pokladna Nový parametr pro pokladní doklady možnost dotahování popisu z 1. řádku do hlavičky. Vytvořena funkce uzávěrka pokladny. Urgence se z modulu Prodej mohou odesílat přímo pomocí funkce ing. Sklady Pohyby zboží - související doklady u příjemky zboží rozšířeny o další druhy dokladů z Prodeje a obráceně výdejka zboží o další druhy dokladů z Nákupu. Pohyby zboží Příjemka zboží záložka Související doklady doplněny Objednávky. Skladová příprava - filtr doplněna možnost filtrování stavů (nový, k odeslání, odesláno, zpracováno, provedeno, vyřízeno, zrušeno). Skladová příprava browser - doplněno u skladové přípravy příjmu číslo související příjemky zboží, v případě skladové přípravy výdeje číslo související výdejky zboží. Při plnění Zakázky skladovou přípravou příjmu se kopíruje předmět ze zakázky do hlavičky skladové přípravy. Tisková sestava Kolik objednat upraveno třídění v rámci dodavatele dle zboží. Tisková sestava Regleta zboží - do filtru doplněna možnost tisku všech karet zboží (nejen těch, co měly v zadaném období pohyb zboží). Účetnictví Tisková sestava Saldo ke dni filtr rozšířen o položky Firma a Akce a nové možnosti tisku salda, kdy se pro seskupení může mimo párového symbolu využít buď firma, nebo akce, vytvořena nová tisková sestava SALDOPor/002 (včetně tisku kódu firmy a akce). Normalizované výkazy do filtru doplněny nové možnosti pro načtení hodnot z minulého období - buď z předchozího období, nebo z počátečního zůstatku aktuálního období. Dále doplněna možnost tisku minulého období. Nová tisková sestava Předvaha (Predvaha/005) vypíše čísla účtů dle čísla bez rozdělení a mezisumací za Aktiva, Pasiva, Náklady, Výnosy. Nová tisková sestava výsledovka srovnávací s vyčíslením období od začátku roku a porovnáním rozdílů mezi aktuálním a minulým obdobím včetně procentuálního vyjádření (Vysl/009). Objednávky Nový parametr klienta Objednávky termín splnění je možné nastavit jako povinný údaj. Objednávky řádky a formulář variant - umožněno prefixové Tisková sestava Objednavka/001 doplněno vyčíslení slevy v % a doplněn tisk tabulky slev. Browser objednávek - doplněn sloupec měna. Zakázky Zakázky řádky a formulář variant umožněno prefixové Nový parametr klienta Zakázky - termín splnění je možné nastavit jako povinný údaj. Zakázka upraveno chování položky Splatnost ve dnech obsah se vymazává až po zadání datumu. Formulář variant nová kontrolní funkce pro opětovné zadání varianty z dalšího nového formuláře variant program oznámí hláškou, že již je požadovaná varianta zadaná na příslušném řádku. Na SPC=mobilní skladník vytvořena nová funkce překlopení skladové přípravy do zakázek. Pro SPC=výrobní zakázky - tisková sestava Řádky ve výrobních zakázkách ZbozVyrRad/002 doplněn tisk související faktury vydané a cena bez DPH. číslo 2 news stránka 3

4 Majetek Daně Mzdy Zaúčtování z majetku upraveno dotahování textu do řádků účetního dokladu - vždy jako první údaj se uvádí inventární číslo a pak název. Přiznání k DPH nová tisková sestava vzor č. 17 v němčině. Výpis z evidence pro daňové účely doplněna tisková sestava DPHEvid/001 Výpis z evidence pro daňové účely. Srážky se nově rozpadají na více druhů, tj. ve výpočtu mzdy vznikají tyto mzdové položky: EXEKUCE, VYZIVNE, ODBORY, SRAZKY vytvořeny nové mzdové položky, napojeno do výpočtu, napojeno do tiskových sestav. Výpočet PHV (průměrného hodinového výdělku), pokud není ve čtvrtletí nic odpracováno (např. celý měsíc nemoc) - pokud PHV vyjde 0, tak se PHV kopíruje z předchozího čtvrtletí. Výpočty - Platby - do browseru přidán kód zaměstnance, pracovní kategorie a druh pracovního poměru. Platby generují se automaticky po každé změně ve výpočtu, pokud již byly v daném měsíci generované. Karta zaměstnance, záložka průměry rozšířeno o průměrné měsíční výdělky hrubé a čisté vytvořeny výpočty, při výpočtu hrubého se vychází z PHV a vypočítává se automaticky při uzávěrce čtvrtletí, čistý je možné ručním zadáním spočítat pro aktuální měsíc a nechat uložit na kartu zaměstnance. Karta zaměstnance po zadání pracovního poměru DPP se položka pracovní úvazek nastaví jako nepřístupný. Karta zaměstnance - sociální skupina doplněna volba Mladistvý. Platové složky možnost nastavení vlastnosti, kdy se odpracovaná doba (hod/dny) automaticky dotahuje podle zadané platové složky (možnost nastavení až 2 vzorových platových složek, ze kterých se odpracovaná doba sčítá), dále přidán parametr Maximálně do fondu pracovní doby používá se pro případy, kdy odpracovaná doba může přesahovat fond pracovní doby, tak aby se uvedená položka počítala jen do fondu pracovní doby (ne více). Platové složky - typ náhrada - rozšířeno o vojenské cvičení. Zadávání nové platové složky automaticky se nastavuje příznak Aktivní na ANO (zaškrtlé). Nový parametr Rozúčtovat hrubou mzdu podle pracovních kategorií, do detailu pracovní kategorie doplněny položky pro definici účtů MD a D. Katalogy Zaúčtování mezd - položka SP-ZAM pro případy, kdy se provádí rozúčtování po střediscích, tak se do účetního dokladu generuje řádek se zaokrouhlovacím rozdílem. Nová funkce zaúčtování mezd pro společníky - doplněna možnost definice čísel účtů MD a D do platových složek a mzdových položek. Zaúčtování v případě nastavení parametru rozúčtování dle pracovních kategorií se kód kategorie zobrazuje v položce text na řádku. Upraven export ELDP do XML pro nový program PARTNERLINK. Tisková sestava Rekapitulace mezd do filtru doplněna možnost třídění podle pracovní kategorie (např. D, THP, ) a nová možnost tisku pouze mezisumací. Nová tisková sestava Rekapitulace mezd MZRekap/004 tisk plateb: Srážky včetně odborů, Ostatní platby, Penzijní a Životní. Tisková sestava Potvrzení o zaměstnání vytvořeny 2 tiskové sestavy MzKz/005 Potvrzení o zaměstnání, které obsahuje pouze povinné údaje dle zákoníku práce a MzKz/009 Potvrzení o zaměstnání, kde je možné např. tisknout průměrný měsíční výdělek hrubý a čistý, informace, zda zaměstnání bylo dobou důchodového pojištění a další sdělení zaměstnavatele. Nová tisková sestava Průměry PHV, NZV, PMV hrubý a čistý za čtvrtletí po jednotlivých pracovnících. Nová tisková sestava Statistika - Statistický výkaz o práci. Nová tisková sestava Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. ISPV doprogramována 2. část tvorba souboru MP.txt (který se předává pololetně). Přehled mezd - filtr doplněna položka středisko včetně možnosti filtrování jako multiselect. Katalog firem - záložka Doklady doplněny nové záložky pro Účetní deník, Bankovní výpisy a Pokladní doklady, pro větší přehlednost záložky pro jednotlivé doklady zobrazeny ve 2 řádcích (odstraněny posuvné šipky). Katalog firem - tisk - tiskové sestavy DetFirmy/ 001 (Obálka DL), DetFirmy/003 (Obálka C5) a DetFirmy/005 (Obálka C6) - do předfiltru doplněna možnost tisku adresy odesílatele. Nová funkce záměna kódu akce. více informací o novinkách a změnách ve všech verzích naleznete na Informační systém SlimPRV Informační systém SlimPRV byl vyvinut jako komplexní řešení problematiky řízení a evidence provozů průmyslových firem. Systém váže na ekonomický systém SlimOffice, v němž jsou řešeny obecné systémy jako účetnictví či fakturace. Ve SlimPRV se zaměřujeme především na sledování průběhu zakázky výrobou, plánování na jednotlivé činnosti ve vztahu k zakázce jako celku, možnosti kalkulace a vyhodnocení skutečných nákladů na jednotlivé zakázky. Celý systém umožňuje sledování zakázky od prvého kontaktu se zákazníkem, přes vytvoření S každou změnou, kterou daný uživatel provedl, dochází jednak k zaznamenání datumu, času a kódu uživatele k příslušné položce, jednak je volitelně s každým záznamem vytvářena změnová věta, takže je kdykoliv možno vysledovat kompletní historii tvorby dat. Systémové a technologické vazby Systém plně respektuje a využívá možnosti nových technologií a to především systémových funkcí řešení platformy Windows. Dále je připraven na propojení s technologickými celky výroby s možností automatického sběru dat, popřípadě přímého zasílání dat do těchto zařízení. S těmito vlastnostmi souvisí i připravenost elektronické identifikace ať již pomocí čárových kódů, RFID smyček či čipů. Toto vše dává možnosti pro operativní řízení a sledování výroby v reálném čase. Intuitivní ovládání Dalším významným kritériem byla jednotnost ovládání. Veškeré pořízení dat, jejich zpracování, popřípadě výstupy byly tvořeny na základě jednotné metodiky, přičemž ovládací prvky jsou popsány na obrazovce, popřípadě je možno použít interaktivní nápovědy. Ovládání systému vychází z obecných pravidel systému Windows se zachováním možnosti ovládání pomocí klávesnice (většinu úkonů je možno provést stlačením určité kombinace kláves klávesnice). Pro uživatele není problémem po zvládnutí ovládání jednoho modulu naučit se ovládat modul jiný. kalkulace a nabídkového listu v různých technologických a množstevních variantách, zaznamenání údajů o objednávce, vytvoření kupní smlouvy, rozepsání a zaplánování na jednotlivé stroje s automatickým vytvořením požadavku na výdej základních surovin, sledování a vyhodnocení plnění jednotlivých činností a celkové nákladovosti zakázky až po vytvoření dodacího listu a faktury se zaúčtováním do ekonomiky. Bezpečnost Jedním z hlavních kritérií při tvorbě systému bylo zabezpečení přístupů k jednotlivým úrovním programů a dat. To je zajištěno vytvořením jednoznačného konta pro každého uživatele a přidělení individuálních práv přístupu do menu a k tabulkám. Dále byl vytvořen systém individuálního přístupu k položkám či parametrům tam, kde toto bylo vyžadováno. Modulárnost, jazyková přizpůsobivost a flexibilita Systém není uzavřený jednolitý masiv, ale sestává z mnoha samostatných modulů, které jsou vzájemně provázány, ale přesto mohou pracovat samostatně. Zákazník sám určí, uspořádání jednotlivých částí systému, jeho sestavení do menu, popřípadě sám navrhne výstupní sestavy. Systém umožňuje volání aplikací třetích stran (při dodržení vnitřních zásad systému a aplikace a operačního systému Windows). Nezanedbatelnou výhodou je i snadná jazyková lokalizace, která vychází z možnosti definovat různé jazykové vrstvy. Ze stejného základu vychází i snadná uživatelská modifikovatelnost zobrazovaných polí a to jak definice jejich popisu, ale i úpravy formátu a případného skrývání. číslo 2 news stránka 4

5 Provázanost jednotlivých modulů Hlavní síla systému však spočívá právě ve vzájemné provázanosti jednotlivých modulů. V takovémto systému je pak možno podmínit jeden krok krokem předchozím, vysledovat např. kompletní náklady na konkrétní zakázku popřípadě provádět nepřeberné množství analýz na základě různých kritérií. Nad systémem je možno vystavět datový sklad, datové kostky a následně využít těžení dat ve formě reportovacích nástrojů MS SQL serveru, popřípadě tyto prezentovat na portál intranetového řešení. hodnotit jak jednotlivé zakázky, ale i konkrétní zákazníky jako celek, popřípadě jednotlivé obchodníky či zprostředkovatele, případně jednotlivé druhy výroby. Komplexní zpracování a evidence Systém řeší komplexně evidenci, zpracování a vyhodnocování dat z hlediska potřeb evidence a řízení podniku. V systému je možné sledovat vývoj konkrétní zakázky od prvé návštěvy zákazníka, přes kalkulaci, uzavření kupní smlouvy, průchod zakázky výrobou až po odvádění, expedici, fakturaci s následným zaúčtováním do systému ekonomických informací, kde je opět možno směrovat doklady na konkrétní zakázku, tisknout pohledávky včetně vývoje pohledávek a to jak po jednotlivých dokladech, tak sumárně či s různými výběry (dle objemu, zprostředkovatele apod.). Systém je otevřený z hlediska vzdáleného pořízení dat, jejich zobrazení a případných promítnutí do analýz prezentovaných na portále. Vyhodnocení nákladů na konkrétní zakázku Hlavním efektem je pak vyhodnocení nákladů na jednotlivé zakázky s následným porovnáním plánovaných nákladů z kalkulace. Takto lze Ing. Vladimír Šamal jednatel společnosti slim.cz, s.r.o. SlimOffice On-line Co to je Cloud computing? Cloud computing je jedno z velmi oblíbených marketingových spojení v IT průmyslu. Cloud computing je sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě. Právě tento princip dal systému název, v diagramu se podobá mraku (anglicky Cloud). Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace, a používat tak prakticky odkudkoliv. Zdroj: Wikipedie Ať tomuto řešení budeme říkat jakkoliv, pro takovéto používání SlimOffice se můžete rozhodnout, pokud si kladně zodpovíte tyto otázky: Potřebujete vzdálený přístup k vašim datům? Potřebujete přesný přehled o nákladech na provoz informačního systému? Nechcete mít starosti s provozem systému a jeho zálohováním? Pokud ANO, potom přeneste zodpovědnost za chod SlimOffice na nás. Účetní firma, která má také přístup k těmto databázím, může poté s takto pořízenými doklady dále pracovat (kontrolovat, účtovat, sestavovat daňová přiznání...). Pro tyto účely poskytujeme klientům účetních firem zvýhodněné licence programu SlimOffice. Data "stále po ruce" - outsourcing umožňuje majitelům, manažerům či obchodním zástupcům prohlížet nebo pořizovat data přímo na cestách, a sledovat tak stav firmy či jednotlivých dokladů odkudkoliv v ČR i ze světa. Provozní parametry SlimOffice outsourcingu: Servery, na nichž jsou data a programy instalovány, jsou umístěny buďto v datovém centru, které garantuje vysokou rychlost a bezpečnost při pořizování a zpracovávání, nebo přímo na našich serverech od firmy IBM. Na serveru jsou nainstalovány systémy společnosti Microsoft (MS Windows Server 2003, SQL Server, Terminál server). Zájemce o outsourcing obdrží IP adresu, přihlašovací jméno a heslo, kterým se přes klienta vzdálené plochy přihlásí k serveru. Uživatel má správcem nastavený omezený uživatelský přístup k serveru a nelze nahlížet jinam než do složky určené danému uživateli. Po zadání svých přístupových údajů může začít pracovat s vlastními daty (doklady). SLIM, s.r.o. garantuje pravidelnou aktualizaci systému, zálohování dat, modernizaci hardware, pravidelnou aktualizaci a modernizaci operačních a zabezpečovacích systémů včetně údržby. Výhody služby SlimOffice outsourcing: Od roku 2008 umožnuje společnost SLIM, s.r.o. provozovat informační systém SlimOffice na výkonném serveru umístněném na rychlém internetu. Ve skutečnosti toto znamená, že klient nemusí pořizovat vlastní server ani licenční software a program SlimOffice využívá vzdáleně prostřednictvím připojení k databázovému serveru pomocí vybrané technologie. Vlastníkem a správcem outsourcované technologie je společnost SLIM, s.r.o., která přebírá veškerou zodpovědnost za provoz informační technologie a všechny úkony spojené s jejím provozem a údržbou. Není nutno vlastnit server ani potřebný serverový software (investice min ,- Kč). Efektivní řízení nákladů na oblast IT (rozložení nezbytných investičních výdajů na IT do delšího časového období). Možnost připojení přes internet odkudkoliv. Není nutno provádět zálohy dat (zajištění pravidelného zálohování a archivace veškerých dat přímo na serveru a dalších zálohovacích zařízeních). Výrazně vyšší rychlost, bezpečnost a stabilita (veškeré výpočty probíhají na serveru), na stanici se přenáší pouze klávesnicové úhozy, obraz a tiskové sestavy. Operativnější řešení případných problémů v systému (konzultanti SLIM, s.r.o. mohou mít přístup k databázím a rychleji tak vyřešit možný problém). On-line technická podpora. Chcete-li si vyzkoušet provoz na outsourcovaném serveru, rádi Vám toto zcela bezplatně umožníme. Podrobnější informace ke službě SlimOffice outsourcing Vám poskytneme na telefonu nebo na adrese Možné důvody pro zřízení SlimOffice outsourcigu: Propojení vzdálených poboček on-line - vzdálený server zajistí rychlé fungování chodu poboček s centrální správou. Pro účetní firmy možnost napojení svých klientů na centrální databázi. Klient pomocí vlastního omezeného přístupu k databázi může sám on-line pořizovat prvotní doklady (vystavovat faktury, evidovat faktury došlé, provádět úhrady dokladů...). SLIM news vydává: SLIM, s.r.o., Čechova 59, České Budějovice IČ: , číslo 2 news stránka 5

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více