PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR"

Transkript

1 PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

2

3 Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v Pardubickém kraji v oblasti ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR (CZ.1.07/1.3.46/ ). Partnerem projektu je Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je určen pedagogům vyučujícím na gymnáziích, středních školách a SOU v Pardubickém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Publikace, kterou máte před sebou, obsahuje příklady aktivit na podporu praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách. Důležitou pomůckou pro pedagogy jsou i další dvě publikace, které vznikly v rámci projektu PŘI- PRAVIT PRO ŽIVOT. Jedná se o publikaci, která je základním informačním materiálem, podle kterého probíhají akreditované vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a který je současně koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro pedagogy při přípravě výuky finanční gramotnosti na středních školách, a dále o publikaci s příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti. Obsah všech publikací je rozdělen do tří kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o kapitoly Založení a správa základního hospodaření domácnosti, Investice a pojištění domácnosti, Vybrané smlouvy uzavírané domácnostmi. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu 1

4 2

5 Metodický list 1: Společné soužití Zadání: Studentům rozdejte pracovní list 1 a vyzvěte je, aby vyplnili tabulku, která je zaměřena na důležité informace týkající se vzájemného soužití dvou osob. Pomůcky: Pracovní list 1: Společné soužití, informační příručka Připravit pro život. Cíl aktivity: Získat přehled o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů soužití. Kamila a Jan Svobodovi jsou partnery ve společné domácnosti. Mají společně dvě děti a zvažují, že vstoupí do svazku manželského. Současná legislativa v České republice upravuje tři druhy soužití, a to: soužití v partnerském vztahu, manželství a registrované partnerství. Zvažte, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů soužití. Vypište informace o partnerství/ manželství/ registrovaném partnerství. Práva a povinnosti Daňové úlevy Dávky od státu Úprava majetkových poměrů Nájemné Vyživovací povinnost Vdovský/vdovecký důchod Dědictví Partneři Manželé Registrovaní partneři Nižší právní ochrana, méně zákonem stanovených povinností V rámci tohoto soužití neexistují daňové úlevy Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečení Majetkové poměry je nutné upravit např. dohodou mezi partnery Samotné trvalé bydliště nezakládá nárok na převod nájemní/ podnájemní smlouvy Mezi partnery neexistuje nárok na výživné Partnerovi nevzniká nárok na tuto dávku Partneři nemají ze zákona nárok na dědictví Více povinností, které stanovuje zákon a manželé je musí dodržovat Výhodnější daňové úlevy Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečení Majetkové poměry mezi manželi jsou upraveny zákonem V rámci manželství vzniká manželům nárok na nájemní/ podnájemní smlouvu Zákon upravuje vyživovací povinnost mezi manželi Manželům vzniká nárok na tuto dávku Manželé mají ze zákona nárok na dědictví Více povinností, které stanovuje zákon a registrovaní partneři je musí dodržovat V rámci tohoto soužití neexistují daňové úlevy Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečení Majetkové poměry mezi registrovanými partnery jsou upraveny zákonem V rámci registrovaného partnerství nevzniká nárok na společný nájem bytu Zákon upravuje vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery Registrovaným partnerům nevzniká nárok na tuto dávku Registrovaní partneři mají ze zákona nárok na dědictví 3

6 Metodický list 2: Rozhodování o bydlení Zadání: Bydlení je jedním z nejdůležitějších problémů, které musí mladí lidé řešit. Existují různé formy bydlení, které si mohou pořídit. Zadejte studentům, ať se sami zamyslí nad dostupnými formami bydlení. Poté se věnujte vysvětlení výhod a nevýhod jednotlivých forem bydlení. Pomůcky: Pracovní list 2: Rozhodování o bydlení, Internet. Cíl aktivity: Zvážení výhod a nevýhod jednotlivých forem bydlení. Zmapování situace na trhu realit v jejich blízkém okolí a uvědomění si výše nákladů spojených s pořízením a provozem bydlení. Kamila a Jan Svobodovi dokončili vysokou školu a plánují svatbu. Kamila pracuje jako učitelka v mateřské škole a Jan jako programátor. Mají dvě děti. Ema chodí do druhé třídy a Matyáš chodí do školky. Bydlí v pronájmu v Pardubicích, kde jim končí nájemní smlouva, proto jsou nuceni hledat si nové bydlení. Úkol č. 1: Zjistěte pravděpodobnou výši jejich mzdy. Zdroj: Úkol č. 2: Zjistěte, kolik se platí za pronájem bytu v Pardubickém kraji. Zdroj (například): Úkol č. 3: Doplňte tabulku s informacemi pro výběr bydlení, a to podle aktuálních cen v Pardubickém kraji. 4

7 Forma bydlení Osobní vlastnictví Družstevní vlastnictví Nájemní byt Náklady na pořízení Náklady na pořízení jsou vysoké, obvyklé pořízení je formou úvěru nebo hypotéky. Podíl v družstvu se obvykle pohybuje ve stejné výši jako pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví. Náklady na pořízení bývají pouze ve výši vratné kauce. Ta obvykle bývá ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Měsíční náklady na provoz domácnosti (nájem apod.) Nehradí se nájem jinému subjektu, tudíž jsou náklady na bydlení nižší. V rámci družstevního podílu se nehradí nájem, pouze částka do fondu oprav. Náklady na měsíční provoz jsou nižší než u nájemního bydlení. Náklady jsou vysoké, protože mimo režijních nákladů musí být hrazeno i nájemné. Výhody Nevýhody Nejvíce chráněno zákonem. Majitel je zapsán v listu vlastníků. Umožňuje libovolné nakládání s bytem (např. pronájem třetí osobě) a lze jej dát do zástavy a využít tak hypotéční úvěr. Protože se jedná o majetek ve vlastnictví, je součástí dědického řízení. Vyšší tržní cena bytu. Není nutné platit nájem, tudíž jsou nižší měsíční náklady. Obvykle je hrazen fond oprav v rámci společenství vlastníků. Není nutné sepisovat kupní smlouvu, pouze smlouvu o převodu členských práv. Družstevník není majitelem bytu, ale pouze majitelem podílu v družstvu. Podíl v družstvu je snadno prodejný za tržní cenu bytu. Možnost mobility, kdy nejsou téměř žádné povinnosti vztahující se k bytu. Náklady na opravy hradí majitel bytu. Platí se daň z nemovitosti. Povinnost starat se o svůj majetek. Vlastní investice do oprav majetku. Dlouhé čekací lhůty při zápisu do katastru. V případě pronájmu je nutný souhlas družstva. Byt nelze zastavit třetí osobě, tedy využít financování formou hypotéky. Nutnost ohlídat dobré hospodaření družstva. Přechod nájmu na další osoby v případě úmrtí nájemníka. Neustále zvyšování nájemného. Nemohu nakládat s bytem (stavební úpravy) bez souhlasu majitele. Problematika vztahu majitele a nájemce. 5

8 Metodický list 3: Desatero žadatele o hypotéku Zadání: Studentům rozdejte pracovní list 3, kde mají za úkol seřadit jednotlivé kroky tak, jak mají jít za sebou. Můžete tabulku rozstříhat a studentům rozdat jednotlivé kroky samostatně. Druhou variantou je vepsání jednotlivých kroků do prázdných políček. Pomůcky: Pracovní list 3: Desatero žadatele o hypotéku Cíl aktivity: Získat znalosti o finančním produktu na pořízení bydlení, tedy hypotéce. Zároveň je cílem této aktivity uvědomit si důležité kroky před uzavřením hypotéční smlouvy. Jednotlivé kroky mají následovat v následujícím pořadí. Není však důležité, pokud dospějete k jinému pořadí jednotlivých kroků. Důležité je, aby si studenti uvědomili všechny důležité body při uzavírání smlouvy o hypotéčním úvěru. 1. Uvažujte o tom, jaký majetek je možno pořídit si na hypotéku. Hypotéka slouží ke koupi pozemku nebo nemovitosti, postavení nebo rekonstrukci nemovitosti, refinancování úvěru, vypořádání společného vlastnictví manželů či dědictví. U hypotéky vždy musí být zástava nemovitosti. Tedy u všeho, co si chcete prostřednictvím hypotéky pořídit, musí být zajištění nemovitosti (i jinou, než na kterou je hypotéka využita). 2. Získejte přehled o svých příjmech a nezbytných výdajích. Na jejich základě banka určí vaši schopnost hypotéku splácet (bonitu). Bonitní jste tehdy, když vám po odečtení měsíční splátky hypotéky, životního minima a dalších pravidelných výdajů (např. pojištění) zůstane ještě určitá finanční rezerva. 3. Zvažte, kolik si potřebujte půjčit. Než půjdete do banky, měli byste vědět, jaká je celková finanční náročnost vašeho investičního záměru, tedy kolik např. pořízení bydlení stojí, kolik peněz máte k dispozici a kolik chcete půjčit. Není vhodné půjčovat si prostředky, které nepotřebujete, tedy tzv. něco navíc. 4. Zvažte, jaká nemovitost bude zástavou u hypotéčního úvěru. Maximální výše hypotéky závisí na hodnotě zastavované nemovitosti. Zastavit můžete nemovitost, kterou si plánujete prostřednictvím úvěru pořídit, nemovitostí ve vašem vlastnictví nebo ve vlastnictví třetí osoby, např. rodičů. 5. Promyslete si, jak vysoké mohou být vaše měsíční splátky. Vycházejte nejen z toho, kolik potřebujete půjčit, ale především z toho, kolik můžete měsíčně splácet. Výši splátek umí banka přizpůsobit vašim možnostem. Vhodné je odkládat si po dobu třech měsíců částku ve výši budoucí splátky. Tak nejlépe zjistíte, zda jste schopni měsíčně splácet. 6. Domluvte si informativní schůzku na pobočce banky či s externím finančním poradcem. Důležitým krokem je získání informací o principech hypotéčního úvěru. Nechat si vytvořit nabídku na hypotéku tzv. na míru, která bude odpovídat potřebám vaší domácnosti. A samozřejmě důkladně si zjistit podmínky smlouvy. 7. Vyžádejte si potvrzení bonity či příslib úvěru. Banka vám příslib vydá po posouzení vaší bonity, popř. s vámi i dohodne výši hypotéky a splátek. Když kupujete nemovitost, je tento dokument signálem pro prodávajícího, že máte zájem i finance. 6

9 8. Dohodněte si návrh na uzavření smlouvy o hypotečním úvěru. Zajistěte potřebné dokumenty, které po vás banka požaduje. Tento seznam dokumentů nutných k uzavření hypoteční smlouvy se dozvíte už při první schůzce v bance. Následně si vyžádejte návrh smlouvy o hypotéčním úvěru. Máte právo žádat o poskytnutí smlouvy domů k podrobnému přečtení, a to ještě před podpisem smlouvy. 9. Poraďte se o jednotlivých ujednáních ve smlouvě s odborníkem. Než podepíšete smlouvu o úvěru, zjistěte si výši poplatků za zpracování, poskytnutí a vedení hypotéky, garanci úrokové sazby, pojištění, odhad nemovitosti a případné další požadavky banky. Pokud máte smlouvu k dispozici, můžete se poradit s advokátem (i bezplatně), případně v občanské poradně. 10. Pravidelně hraďte měsíční splátky. Po splnění podmínek stanovených ve smlouvě o hypotéčním úvěru vám banka zašle peníze, které musíte splácet. Důležité je zjistit si termín splatnosti jednotlivých splátek a nastavit si trvalý příkaz tak, abyste dodrželi zásadu o hrazení splátky řádně a včas. Napište si rovněž na viditelné místo informaci o výročí fixace. 7

10 Metodický list 4: Na co nezapomenout při založení/ stěhování domácnosti Zadání: Po zvolení formy bydlení, tedy koupi, či nájemním bydlení, je nutné sepsat společné kroky, které je potřebné učinit vždy, pokud člověk zakládá domácnost či se stěhuje. Studentům zadejte, aby doplnili do prázdných políček důležité body při založení/stěhování domácnosti. Pomůcky: Pracovní list 4: Na co nezapomenout při založení/stěhování domácnosti, Internet Cíl aktivity: Poskytnout přehled všech důležitých kroků, které je potřebné při zakládání domácnosti či změně bydlení učinit. Úkol č. 1: Prostudujte katastr nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), zjistěte co nejvíce informací o nemovitosti, ve které bydlíte. Úkol č.2: Pro všechny typy bydlení platí: Zřídit odběr el.energie Předat byt Zřídit odběr plynu Podepsat novou smlouvu Zřídit kabelovou TV, internet Důležité body při stěhování Vyřídit nový OP Založit SIPO Změnit pojištění domácnosti Nahlásit změnu na poště Nahlásit změnu zaměstnavateli 8

11 Metodický list 5: Zodpovědné finanční rozhodování v domácnosti Zadání: Diskutujte se studenty o rozpočtu jednotlivých domácností. Zaměřte se na výdajovou stranu rozpočtu. Diskutujte o pevných a pohyblivých, pravidelných a nepravidelných, zbytných a nezbytných výdajích domácnosti. Rozdělte jednotlivé výdajové položky rozpočtu do tří kategorií: základní, úsporné a zbytné výdaje. Pomůcky: Pracovní list 5: Zodpovědné finanční rozhodování v domácnosti Cíl aktivity: Rozdělit jednotlivé výdajové položky a stanovit si priority v rámci rozpočtu domácnosti. Lenka a Richard Sušilovi jsou manželé. Společně mají dvě děti. Dospělého syna Tomáše, který studuje vysokou školu a zároveň si přivydělává na brigádě, a nezletilého syna Vlastimila, který studuje střední školu. Lenka pracuje jako bankovní úřednice a její průměrný čistý příjem je ve výši Kč. Richard je zubař a jeho průměrný čistý měsíční příjem činí Kč. Úkol č.1: Zakroužkujte v následujícím výčtu výdaje nutné, tj. pravidelné výdaje, které musí Sušilovi každý měsíc zaplatit. Dosaďte částku, kterou za dané věci rodina může utratit. 1. Úhrada nájmu a ostatních služeb spojených s bydlením ve výši Kč 2. Úhrada školného Rodinné vstupné na filmový festival Koupě nových sportovních bot za... pro Vlastimila, který závodně běhá. 5. Koupě úsporného čidla alarmu Průměrná měsíční útrata za jídlo Výdaje za cigarety pro pana Sušila Splátka auta Úhrada zálohy na dovolenou Úhrada internetu a telefonů Pravidelné měsíční návštěvy paní Sušilové u kadeřnice a týdenní na manikúře, které vyjdou na Úhrada pojištění za dům, auto a životní pojištění Měsíční rodinné výdaje na hromadnou dopravu Tvorba rezervy na nenadálé výdaje Permanentka na měsíční rodinný vstup do muzea... Základní - v první řadě je potřeba uhradit věci, které se týkají uspokojení základních životních potřeb bydlení, jídlo, výdaje společné se zajištěním výdělku, např. výdaje za hromadnou dopravu, telefon, internet atd. V další řadě je potřeba uhradit takové závazky, které jsou pravidelné a nastavené (splátky půjček, leasingů atd.), a z jejich neuhrazení by mohly plynout určité postihy. 9

12 Úsporné - v druhé řadě je nutné uhradit takové výdaje, které jsou z kategorie úspor (např. tvorba rezerv, investice do úsporných žárovek apod.) Zbytné - třetí kategorii tvoří náklady na koníčky, zlozvyky, útrata za služby (v tomto případě kadeřník.). Tedy takové výdaje, které jsou zbytné. Vždy je potřeba zvážit, zda není možné na některých výdajích ušetřit, případně hledat jinou alternativní cestu, jak jednotlivé věci získat. Úkol č. 2: Diskutujte, zda není možné získat věci z výše uvedeného seznam jiným způsobem. Zamyslete se nad tipy jak ušetřit. 10

13 Metodický list 6: Příjmy a výdaje domácnosti v základních pojmech Zadání: Studenty seznamte s níže uvedeným příběhem. Úkolem je doplnit uvedená slova do textu tak, aby věty dávaly smysl. Pomůcky: Pracovní list 6: Příjmy a výdaje domácnosti v základních pojmech Cíl aktivity: Uvědomit si některé základní pojmy související s hospodařením domácnosti. Tomáš Sušila si vydělává na brigádě a zároveň dostává kapesné od rodičů. Každý všední den si kupuje obědy ve škole. Peníze také utrácí za svačiny, nákup videoher, CD a sportovní oblečení a vybavení. Před týdnem si půjčil od rodičů polovinu kupní ceny na ojeté auto. Aby ho rychleji splatil, půjčuje ho kamarádům za peníze. Útrata za oběd je Tomášovým výdajem PRAVIDELNÝM, je obtížné jej snížit nebo vynechat. Licence k videohrám jsou výdaje NEPRAVIDELNÉ a KONTROLOVATELNÉ CO DO VÝŠE. To znamená, že je Tomáš může omezit, když zrovna nemá dostatečné příjmy z brigády. Kapesné od rodičů je Tomášův ČISTÝ příjem, zatímco ve smlouvě o DPČ je uveden HRUBÝ příjem. Tomášův rozpočet by byl vyrovnaný, pokud by se PŘÍJMY ROVNALY VÝDAJŮM. Tomáš by měl přebytkový rozpočet, pokud by byly PŘÍJMY VYŠŠÍ NEŽ VÝDAJE. Tomáš měl přebytkový rozpočet v minulosti, a tak si našetřil na polovinu auta. Protože má výdaje s jeho udržováním a nákupem benzínu, je auto v tomto smyslu osobní PASIVUM. Zároveň má ale příjmy z jeho pronájmu, je tedy i osobní AKTIVUM. Aktiva tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech a vše, z čeho přichází do rodinného rozpočtu příjem (cenné papíry, stavební spoření, pojištění, pohledávky, nemovitosti, které vytvářejí příjem, akcie, dluhopisy, podílové listy, umělecké předměty, majetek, který časem získává hodnotu, autorská práva, vlastní podnikání, apod.). Pasiva zahrnují vše, co vytváří v rodinném rozpočtu výdaje (splátky: půjček, splátkového nákupu, úvěrů, leasingu, hypotéky, nemovitostí a hodnota věcí, které nakupujeme a spotřebováváme, osoby i zvířata, které vyživujeme, apod.). 11

14 Metodický list 7: Bankovky Zadání: Zadejte studentům, aby si vyplnili praktický kviz. Zjistíte tak jejich povědomí o bankovkách a mincích v České republice. Případně použijte pracovní list jako test, který následuje po přednášce o bankovkách a mincích. Pomůcky: Pracovní list 7: Bankovky Cíl aktivity: Získat praktické informace o bankovkách a mincích v České republice. Vypracujte odpovědi na následující otázky týkající se běžného nakládání domácnosti s bankovkami. 1. Vlastníte zničenou bankovku: Výměna poškozených a poničených platidel se v Česku řídí vyhláškou České národní banky č. 37/1994, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince. a) Má spotřebitel povinnost bankovku od obchodníka přijmout? Fyzické osoby mohou poškozené bankovky odmítnout. Poškozenou bankovku může podle zákona odmítnout každý občan. Při placení v hotovosti se proto vyplatí dávat pozor a vyhnout se tomu, aby taková bankovka skončila v peněžence. b) Má obchodník povinnost přijmout od kupujícího poškozenou bankovku? Natrženou bankovku by měly od zákazníků přijmout všechny obchodní řetězce. Právnické osoby mají ze zákona povinnost stahovat z oběhu poškozené peníze. V malém obchodě, kde prodává drobný živnostník, ale nemusí zákazník, který chce s takovou bankovkou zaplatit, uspět. 2. Vymění banka poškozené bankovky či mince? Ano, bankovní instituce jsou povinny ze zákona vyměnit poškozené bankovky a mince. 3. Kolik nejvíce mincí je obchodník povinen přijmout? Na rozdíl od bankovek lze platbu mincemi za určitých okolností nepřijmout. Vyhláška České národní banky výslovně uvádí tyto případy: Kupující platí více než deseti mincemi téže nominální hodnoty (deset stejných mincí je ještě obchodník povinen převzít, jedenáct už nemusí). Kupující platí účet přesahující sto korun mincemi, přičemž ani jedna z nich nemá vyšší nominální hodnotu než deset korun včetně. Lze tedy odmítnout platbu nákupu za 130 korun složenou například z devíti desetikorun, šesti pětikorun a pěti dvoukorun. Tento druhý případ je zdánlivě v rozporu s výše uvedeným prvním případem, zvláště představíme-li si nákup třeba za 102 koruny. Zatímco podle prvního zmíněného pravidla lze platit deseti desetikorunami, podle druhého může obchodník takovou platbu odmítnout, přestože rozdíl je jen ve dvou korunách navíc. Ale je to skutečně tak. Maximální částka, při které je pokladní povinen přijmout deset desetikorun, je tedy 100 korun. Kupující platí účet přesahující 500 korun jen samými mincemi. V tomto případě už nezáleží na jejich nominální hodnotě, takže obchodník není povinen přijmout ani platbu 520 korun složenou z devíti kovových padesátikorun, tří dvacetikorun a jedné desetikoruny. 4. Kolik se smí nejvíc zaplatit v České republice v hotovosti? Zákaz provádět hotovostní úhradu se vztahuje na platby, které přesahují částku Euro. Pokud platba překročí stanovený limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit číslo účtu peněžního ústavu, na který má být platba poukázána. 12

15 5. Co je to ochranný prvek na bankovce? Kolik a jaké ochranné prvky české bankovky mají? Ochranný prvek slouží k ochraně bankovek před paděláním. Ochranné prvky jsou následující: Vodoznak, plenkový proužek s mikrotextem, barevná vlákna, soutisková značka, skrytý obrazec, proměnlivá barva, iridiscentní pruh (ochranný duhově lesklý pruh), mikrotext. 6. Jaké historické postavy jsou vyobrazeny na bankovkách? Stokorunová bankovka Dvěstěkorunová bankovka Pětisetkorunová bankovka Tisícikorunová bankovka Dvoutisícová bankovka Pětitisícová bankovka Karel IV. Jan Amos Komenský Božena Němcová Josef Palacký Ema Destinnová Tomáš Garrigue Masaryk 13

16 Metodický list 8: Dohody konané mimo pracovní poměr Zadání: Se studenty diskutujte o pracovním poměru, uveďte související druhy smluv: Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce (DPP) a Dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Pomůcky: Pracovní list 8: Dohody konané mimo pracovní poměr Cíl aktivity: Uvědomění si, jaké náležitosti musí mít jednotlivé smlouvy, které souvisí s pracovním poměrem. Dovednost vyhodnotit výhody a nevýhody podepsání jednotlivých smluv. Tomáš Sušila si vydělával na brigádě, jelikož v této firmě pracoval již dlouho, zaměstnavatel mu nabídl trvalý pracovní poměr na částečný úvazek. Úkol č. 1: Napište, jaké náležitosti ze zákona musí mít pracovní smlouva. Pracovní smlouva musí být vždy písemná a musí obsahovat pouze tyto tři náležitosti: a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle bodu a) vykonávána, c) den nástupu do práce. Úkol č. 2: Tomáš Sušila se může rozhodnout, zda chce uzavřít Dohodu o provedení práce či Dohodou o pracovní činnosti. Jaké jsou rozdíly mezi těmito dohodami? Placení sociálního a zdravotního pojištění Dohoda o provedení práce (DPP) Zaměstnavatel i zaměstnanec platí zdravotní i sociální pojištění při výdělku vyšším než Kč měsíčně. V případě nižších příjmů se pojištění neodvádí. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) Zaměstnavatel i zaměstnanec platí zdravotní i sociální pojištění při výdělku vyšším než 2.000Kč měsíčně. Rozsah práce Jakou formou musí být uzavřena smlouva Doba trvání smlouvy Rozsah práce je omezen hodinami za kalendářní rok (max. 300 hod.) pro jednoho zaměstnavatele. Hodiny odpracované pro jednoho zaměstnavatele na základě různých DPP se sčítají. Musí být uzavřena písemně. Musí být stanovena doba, na kterou se dohoda uzavírá. Není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Musí být uzavřena písemně. Lze ji uzavřít i na dobu neurčitou. Studenti a daně: I studenti mají povinnost platit daně. Studuje-li student na státem uznané škole, má nárok na snížení daně za předpokladu, že předloží potvrzení o studiu. Jestliže studoval jen část roku (a poté třeba ze školy odešel), uplatňuje pouze 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku podmínky splňuje. 14

17 Metodický list 9: Pracovní smlouva Zadání: Studentům rozdejte pracovní list 9 a k tomu vzorové smlouvy. Zadejte jim, aby se podobně seznámili s obsahem obou smluv a vypracovali odpovědi na otázky uvedené v pracovním listu. Po vypracování úkolu z pracovního listu předložte studentům vzorovou smlouvu B1, ve které jsou zaznamenána chybná ujednání. Pomůcky: Pracovní list 9: Pracovní smlouva, Vzorové smlouvy A a B, Zákoník práce Cíl aktivity: Uvědomit si, jaké zákonné náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva. Porovnat pracovní smlouvu, která obsahuje všechny náležitosti, s neúplnou smlouvou. Aktivita má rozšířit znalosti studentů v oblasti pracovních smluv a vést je k uvědomění si toho, co považují v pracovní smlouvě za důležité. Prostudujte si důkladně vzorové smlouvy A a B, zaměřte se především na chybějící, či rozdílná ujednání. Úkol č. 1: Porovnejte vzorovou smlouvu A a vzorovou smlouvu B. Která z nich se vám zdá vhodnější k uzavření? Vzorová smlouva A obsahuje veškeré náležitosti, které jsou dané zákonem. V takovémto znění by mohla být platná. Z hlediska zákonných povinností jí není co vytknout. Je ovšem potřeba zamyslet se nad tím, že v pracovní smlouvě by měly být upraveny i další náležitosti, jako je např. mzda. Tip: Pokud nemáte výši mzdy zapracovanou do smlouvy tedy máte mzdový výměr, může vám zaměstnavatel kdykoliv snížit mzdu i bez vaší vzájemné dohody. Úkol č. 2: Zdůvodněte, proč jste si vybrali vzor smlouvy A nebo B. Vyjmenujte náležitosti smluv, které se vám nezdály být správné. Vzorová smlouva A je správná tedy obsahuje veškeré náležitosti dle Zákoníku práce. Vzor B má jisté nejasnosti, které brání tomu, aby byla zcela korektní. Úkol č. 3: Diskutujte, co všechno by mělo být upraveno v pracovní smlouvě, kterou byste chtěli uzavřít se svým zaměstnavatelem. Důležité bez těchto náležitosti smlouvu nepodepíši Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat Místo nebo místa výkonu práce Den nástupu do práce Ostatní tyto náležitosti může, ale nemusí smlouva obsahovat Délka dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu jejího určování Bližší označení druhu a místa výkonu práce, název a sídlo zaměstnavatele, nebo jeho jméno a adresu Zkušební doba musí být dohodnuta písemně ve smlouvě, pokud tomu tak není, neexistuje ani zkušební doba, obvykle je zkušební doba stanovena na 3 měsíce Stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení Údaje o mzdě její výše, dále pak termín, místo a způsob vyplácení mzdy a její splatnost 15

18 Vzor B1 - Pracovní smlouva Smluvní strany: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, IČO: dále jen zaměstnavatel, a pan/í Kateřina Pilná r.č /3421 Spořilov 22, Pardubice dále jen zaměstnanec, uzavírají na základě vzájemné shody tuto Pracovní smlouvu Článek I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Článek II. Vznik pracovního poměru 1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce: hlavní účetní (dále jen práce). 2. Zaměstnanec nastoupí do práce dne , přičemž den nástupu zaměstnance do práce se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 3. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to do Zaměstnavatel se zaměstnancem sjednává zkušební dobu v délce 6 měsíců. Článek III. Druh práce 1. Zaměstnanec bude pracovat na pracovní pozici hlavní účetní. Hlavní účetní zajišťuje ve své práci evidenci účetních činností, odvod daní a pojištění, vedení mzdové evidence. Náplň práce 1. Provádění pravidelných kontrol, zpracování účetních dokladů, sestavování účetních výkazů, oceňování majetku, koordinace činností v účtárně, vedení daňové evidence nebo účetnictví, komunikace s úřady a jiným institucemi, výpočet srážek a odvodů, shromažďování vstupních dat, vedení evidence, kontrola správnosti faktur. 16

19 Článek IV. Místa výkonu práce 1. Místem výkonu práce jsou: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, a Spořilov 22, Pardubice , dále pak ostatní pobočky po celé ČR. Článek V. Pracovní doba 1. Doba výkonu práce (dále jen pracovní doba ) je stanovena v rozsahu 48 hodin týdně. 2. O rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel. Článek IV. Mzda 1. Zaměstnavatel ustanovuje mzdu ve zvláštním platovém výměru. 2. Mzda za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele. Článek V. Závěrečná ustanovení 1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní. 2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména Zákoníkem práce. 4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné ústně a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. V Pardubicích dne Kateřina Pilná Společnost Finanční gramotnost, a.s. Filip Koruna, jednatel 17

20 Metodický list 10: Ukončení pracovního poměru Zadání: Studentům rozdejte pracovní list 10 a vyzvěte je, aby vyplnili tabulku. Diskutujte s nimi, za jakých podmínek je výhodné podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru dohodou. Pomůcky: Pracovní list 10: Ukončení pracovního poměru Cíl aktivity: Uvědomit si základní rozdíly mezi tím, jaké jsou podmínky při rozvázání pracovního poměru dohodou nebo výpovědí. Přestože dohoda může být za jistých podmínek pro zaměstnance výhodou, nese s sebou i jistá rizika. Proto je vždy třeba důkladně zvážit, zda dohodu o ukončení pracovního poměru skutečně podepsat. Musí se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na ukončení pracovního poměru? Jakou formu musí mít ukončení pracovního poměru? Musí být uveden důvod pro ukončení pracovního poměru? Lze ukončit v ochranné době? Vzniká nárok na odstupné? Vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti? Ukončení dohodou zaměstnavatele a zaměstnance Je to dvoustranný úkon zaměstnanec se musí se zaměstnavatelem dohodnout. Součástí musí být i datum ukončení a způsob vypořádání nevyčerpané dovolené. Nikdo nesmí nikoho nutit k podepsání dohody. Písemnou Důvod nemusí být uveden. Pokud však zaměstnanec o to žádá, je potřeba uvést důvod rozvázání pracovního poměru. Ano, lze ukončit i v ochranné době. Ne, nevzniká nárok na odstupné. Ne, nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Výpověď ze strany zaměstnavatele Jde o jednostranný úkon. Výpověď však lze dát jen na základě zákonem stanovených důvodů. Písemnou Zaměstnavatel musí uvést důvod výpovědi. Ne, nelze ukončit v ochranné době. Ano, nárok na odstupné vzniká v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti, a to dle počtu odpracovaných let. Pracuje-li zaměstnanec pro zaměstnavatele 1 rok, má nárok na jednonásobek měsíčního platu. V případě 2 let dvojnásobek platu. V případě 3 let a více trojnásobek platu. Ano, vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti (ale pouze v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti). Ta je odvislá od toho, jak vysoké bylo vyplaceno odstupné. 18

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus.

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Finanční gramotnost Co je obsahem tohoto pojmu Hospodaření domácnosti

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanč gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikač standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) 1. A. Peze A. 1 Formy peněz Hotovost a bezhotovost

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více