PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR"

Transkript

1 PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

2

3 Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v Pardubickém kraji v oblasti ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR (CZ.1.07/1.3.46/ ). Partnerem projektu je Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je určen pedagogům vyučujícím na gymnáziích, středních školách a SOU v Pardubickém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Publikace, kterou máte před sebou, obsahuje příklady aktivit na podporu praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách. Důležitou pomůckou pro pedagogy jsou i další dvě publikace, které vznikly v rámci projektu PŘI- PRAVIT PRO ŽIVOT. Jedná se o publikaci, která je základním informačním materiálem, podle kterého probíhají akreditované vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a který je současně koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro pedagogy při přípravě výuky finanční gramotnosti na středních školách, a dále o publikaci s příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti. Obsah všech publikací je rozdělen do tří kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o kapitoly Založení a správa základního hospodaření domácnosti, Investice a pojištění domácnosti, Vybrané smlouvy uzavírané domácnostmi. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu 1

4 2

5 Metodický list 1: Společné soužití Zadání: Studentům rozdejte pracovní list 1 a vyzvěte je, aby vyplnili tabulku, která je zaměřena na důležité informace týkající se vzájemného soužití dvou osob. Pomůcky: Pracovní list 1: Společné soužití, informační příručka Připravit pro život. Cíl aktivity: Získat přehled o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů soužití. Kamila a Jan Svobodovi jsou partnery ve společné domácnosti. Mají společně dvě děti a zvažují, že vstoupí do svazku manželského. Současná legislativa v České republice upravuje tři druhy soužití, a to: soužití v partnerském vztahu, manželství a registrované partnerství. Zvažte, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů soužití. Vypište informace o partnerství/ manželství/ registrovaném partnerství. Práva a povinnosti Daňové úlevy Dávky od státu Úprava majetkových poměrů Nájemné Vyživovací povinnost Vdovský/vdovecký důchod Dědictví Partneři Manželé Registrovaní partneři Nižší právní ochrana, méně zákonem stanovených povinností V rámci tohoto soužití neexistují daňové úlevy Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečení Majetkové poměry je nutné upravit např. dohodou mezi partnery Samotné trvalé bydliště nezakládá nárok na převod nájemní/ podnájemní smlouvy Mezi partnery neexistuje nárok na výživné Partnerovi nevzniká nárok na tuto dávku Partneři nemají ze zákona nárok na dědictví Více povinností, které stanovuje zákon a manželé je musí dodržovat Výhodnější daňové úlevy Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečení Majetkové poměry mezi manželi jsou upraveny zákonem V rámci manželství vzniká manželům nárok na nájemní/ podnájemní smlouvu Zákon upravuje vyživovací povinnost mezi manželi Manželům vzniká nárok na tuto dávku Manželé mají ze zákona nárok na dědictví Více povinností, které stanovuje zákon a registrovaní partneři je musí dodržovat V rámci tohoto soužití neexistují daňové úlevy Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečení Majetkové poměry mezi registrovanými partnery jsou upraveny zákonem V rámci registrovaného partnerství nevzniká nárok na společný nájem bytu Zákon upravuje vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery Registrovaným partnerům nevzniká nárok na tuto dávku Registrovaní partneři mají ze zákona nárok na dědictví 3

6 Metodický list 2: Rozhodování o bydlení Zadání: Bydlení je jedním z nejdůležitějších problémů, které musí mladí lidé řešit. Existují různé formy bydlení, které si mohou pořídit. Zadejte studentům, ať se sami zamyslí nad dostupnými formami bydlení. Poté se věnujte vysvětlení výhod a nevýhod jednotlivých forem bydlení. Pomůcky: Pracovní list 2: Rozhodování o bydlení, Internet. Cíl aktivity: Zvážení výhod a nevýhod jednotlivých forem bydlení. Zmapování situace na trhu realit v jejich blízkém okolí a uvědomění si výše nákladů spojených s pořízením a provozem bydlení. Kamila a Jan Svobodovi dokončili vysokou školu a plánují svatbu. Kamila pracuje jako učitelka v mateřské škole a Jan jako programátor. Mají dvě děti. Ema chodí do druhé třídy a Matyáš chodí do školky. Bydlí v pronájmu v Pardubicích, kde jim končí nájemní smlouva, proto jsou nuceni hledat si nové bydlení. Úkol č. 1: Zjistěte pravděpodobnou výši jejich mzdy. Zdroj: Úkol č. 2: Zjistěte, kolik se platí za pronájem bytu v Pardubickém kraji. Zdroj (například): Úkol č. 3: Doplňte tabulku s informacemi pro výběr bydlení, a to podle aktuálních cen v Pardubickém kraji. 4

7 Forma bydlení Osobní vlastnictví Družstevní vlastnictví Nájemní byt Náklady na pořízení Náklady na pořízení jsou vysoké, obvyklé pořízení je formou úvěru nebo hypotéky. Podíl v družstvu se obvykle pohybuje ve stejné výši jako pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví. Náklady na pořízení bývají pouze ve výši vratné kauce. Ta obvykle bývá ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Měsíční náklady na provoz domácnosti (nájem apod.) Nehradí se nájem jinému subjektu, tudíž jsou náklady na bydlení nižší. V rámci družstevního podílu se nehradí nájem, pouze částka do fondu oprav. Náklady na měsíční provoz jsou nižší než u nájemního bydlení. Náklady jsou vysoké, protože mimo režijních nákladů musí být hrazeno i nájemné. Výhody Nevýhody Nejvíce chráněno zákonem. Majitel je zapsán v listu vlastníků. Umožňuje libovolné nakládání s bytem (např. pronájem třetí osobě) a lze jej dát do zástavy a využít tak hypotéční úvěr. Protože se jedná o majetek ve vlastnictví, je součástí dědického řízení. Vyšší tržní cena bytu. Není nutné platit nájem, tudíž jsou nižší měsíční náklady. Obvykle je hrazen fond oprav v rámci společenství vlastníků. Není nutné sepisovat kupní smlouvu, pouze smlouvu o převodu členských práv. Družstevník není majitelem bytu, ale pouze majitelem podílu v družstvu. Podíl v družstvu je snadno prodejný za tržní cenu bytu. Možnost mobility, kdy nejsou téměř žádné povinnosti vztahující se k bytu. Náklady na opravy hradí majitel bytu. Platí se daň z nemovitosti. Povinnost starat se o svůj majetek. Vlastní investice do oprav majetku. Dlouhé čekací lhůty při zápisu do katastru. V případě pronájmu je nutný souhlas družstva. Byt nelze zastavit třetí osobě, tedy využít financování formou hypotéky. Nutnost ohlídat dobré hospodaření družstva. Přechod nájmu na další osoby v případě úmrtí nájemníka. Neustále zvyšování nájemného. Nemohu nakládat s bytem (stavební úpravy) bez souhlasu majitele. Problematika vztahu majitele a nájemce. 5

8 Metodický list 3: Desatero žadatele o hypotéku Zadání: Studentům rozdejte pracovní list 3, kde mají za úkol seřadit jednotlivé kroky tak, jak mají jít za sebou. Můžete tabulku rozstříhat a studentům rozdat jednotlivé kroky samostatně. Druhou variantou je vepsání jednotlivých kroků do prázdných políček. Pomůcky: Pracovní list 3: Desatero žadatele o hypotéku Cíl aktivity: Získat znalosti o finančním produktu na pořízení bydlení, tedy hypotéce. Zároveň je cílem této aktivity uvědomit si důležité kroky před uzavřením hypotéční smlouvy. Jednotlivé kroky mají následovat v následujícím pořadí. Není však důležité, pokud dospějete k jinému pořadí jednotlivých kroků. Důležité je, aby si studenti uvědomili všechny důležité body při uzavírání smlouvy o hypotéčním úvěru. 1. Uvažujte o tom, jaký majetek je možno pořídit si na hypotéku. Hypotéka slouží ke koupi pozemku nebo nemovitosti, postavení nebo rekonstrukci nemovitosti, refinancování úvěru, vypořádání společného vlastnictví manželů či dědictví. U hypotéky vždy musí být zástava nemovitosti. Tedy u všeho, co si chcete prostřednictvím hypotéky pořídit, musí být zajištění nemovitosti (i jinou, než na kterou je hypotéka využita). 2. Získejte přehled o svých příjmech a nezbytných výdajích. Na jejich základě banka určí vaši schopnost hypotéku splácet (bonitu). Bonitní jste tehdy, když vám po odečtení měsíční splátky hypotéky, životního minima a dalších pravidelných výdajů (např. pojištění) zůstane ještě určitá finanční rezerva. 3. Zvažte, kolik si potřebujte půjčit. Než půjdete do banky, měli byste vědět, jaká je celková finanční náročnost vašeho investičního záměru, tedy kolik např. pořízení bydlení stojí, kolik peněz máte k dispozici a kolik chcete půjčit. Není vhodné půjčovat si prostředky, které nepotřebujete, tedy tzv. něco navíc. 4. Zvažte, jaká nemovitost bude zástavou u hypotéčního úvěru. Maximální výše hypotéky závisí na hodnotě zastavované nemovitosti. Zastavit můžete nemovitost, kterou si plánujete prostřednictvím úvěru pořídit, nemovitostí ve vašem vlastnictví nebo ve vlastnictví třetí osoby, např. rodičů. 5. Promyslete si, jak vysoké mohou být vaše měsíční splátky. Vycházejte nejen z toho, kolik potřebujete půjčit, ale především z toho, kolik můžete měsíčně splácet. Výši splátek umí banka přizpůsobit vašim možnostem. Vhodné je odkládat si po dobu třech měsíců částku ve výši budoucí splátky. Tak nejlépe zjistíte, zda jste schopni měsíčně splácet. 6. Domluvte si informativní schůzku na pobočce banky či s externím finančním poradcem. Důležitým krokem je získání informací o principech hypotéčního úvěru. Nechat si vytvořit nabídku na hypotéku tzv. na míru, která bude odpovídat potřebám vaší domácnosti. A samozřejmě důkladně si zjistit podmínky smlouvy. 7. Vyžádejte si potvrzení bonity či příslib úvěru. Banka vám příslib vydá po posouzení vaší bonity, popř. s vámi i dohodne výši hypotéky a splátek. Když kupujete nemovitost, je tento dokument signálem pro prodávajícího, že máte zájem i finance. 6

9 8. Dohodněte si návrh na uzavření smlouvy o hypotečním úvěru. Zajistěte potřebné dokumenty, které po vás banka požaduje. Tento seznam dokumentů nutných k uzavření hypoteční smlouvy se dozvíte už při první schůzce v bance. Následně si vyžádejte návrh smlouvy o hypotéčním úvěru. Máte právo žádat o poskytnutí smlouvy domů k podrobnému přečtení, a to ještě před podpisem smlouvy. 9. Poraďte se o jednotlivých ujednáních ve smlouvě s odborníkem. Než podepíšete smlouvu o úvěru, zjistěte si výši poplatků za zpracování, poskytnutí a vedení hypotéky, garanci úrokové sazby, pojištění, odhad nemovitosti a případné další požadavky banky. Pokud máte smlouvu k dispozici, můžete se poradit s advokátem (i bezplatně), případně v občanské poradně. 10. Pravidelně hraďte měsíční splátky. Po splnění podmínek stanovených ve smlouvě o hypotéčním úvěru vám banka zašle peníze, které musíte splácet. Důležité je zjistit si termín splatnosti jednotlivých splátek a nastavit si trvalý příkaz tak, abyste dodrželi zásadu o hrazení splátky řádně a včas. Napište si rovněž na viditelné místo informaci o výročí fixace. 7

10 Metodický list 4: Na co nezapomenout při založení/ stěhování domácnosti Zadání: Po zvolení formy bydlení, tedy koupi, či nájemním bydlení, je nutné sepsat společné kroky, které je potřebné učinit vždy, pokud člověk zakládá domácnost či se stěhuje. Studentům zadejte, aby doplnili do prázdných políček důležité body při založení/stěhování domácnosti. Pomůcky: Pracovní list 4: Na co nezapomenout při založení/stěhování domácnosti, Internet Cíl aktivity: Poskytnout přehled všech důležitých kroků, které je potřebné při zakládání domácnosti či změně bydlení učinit. Úkol č. 1: Prostudujte katastr nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), zjistěte co nejvíce informací o nemovitosti, ve které bydlíte. Úkol č.2: Pro všechny typy bydlení platí: Zřídit odběr el.energie Předat byt Zřídit odběr plynu Podepsat novou smlouvu Zřídit kabelovou TV, internet Důležité body při stěhování Vyřídit nový OP Založit SIPO Změnit pojištění domácnosti Nahlásit změnu na poště Nahlásit změnu zaměstnavateli 8

11 Metodický list 5: Zodpovědné finanční rozhodování v domácnosti Zadání: Diskutujte se studenty o rozpočtu jednotlivých domácností. Zaměřte se na výdajovou stranu rozpočtu. Diskutujte o pevných a pohyblivých, pravidelných a nepravidelných, zbytných a nezbytných výdajích domácnosti. Rozdělte jednotlivé výdajové položky rozpočtu do tří kategorií: základní, úsporné a zbytné výdaje. Pomůcky: Pracovní list 5: Zodpovědné finanční rozhodování v domácnosti Cíl aktivity: Rozdělit jednotlivé výdajové položky a stanovit si priority v rámci rozpočtu domácnosti. Lenka a Richard Sušilovi jsou manželé. Společně mají dvě děti. Dospělého syna Tomáše, který studuje vysokou školu a zároveň si přivydělává na brigádě, a nezletilého syna Vlastimila, který studuje střední školu. Lenka pracuje jako bankovní úřednice a její průměrný čistý příjem je ve výši Kč. Richard je zubař a jeho průměrný čistý měsíční příjem činí Kč. Úkol č.1: Zakroužkujte v následujícím výčtu výdaje nutné, tj. pravidelné výdaje, které musí Sušilovi každý měsíc zaplatit. Dosaďte částku, kterou za dané věci rodina může utratit. 1. Úhrada nájmu a ostatních služeb spojených s bydlením ve výši Kč 2. Úhrada školného Rodinné vstupné na filmový festival Koupě nových sportovních bot za... pro Vlastimila, který závodně běhá. 5. Koupě úsporného čidla alarmu Průměrná měsíční útrata za jídlo Výdaje za cigarety pro pana Sušila Splátka auta Úhrada zálohy na dovolenou Úhrada internetu a telefonů Pravidelné měsíční návštěvy paní Sušilové u kadeřnice a týdenní na manikúře, které vyjdou na Úhrada pojištění za dům, auto a životní pojištění Měsíční rodinné výdaje na hromadnou dopravu Tvorba rezervy na nenadálé výdaje Permanentka na měsíční rodinný vstup do muzea... Základní - v první řadě je potřeba uhradit věci, které se týkají uspokojení základních životních potřeb bydlení, jídlo, výdaje společné se zajištěním výdělku, např. výdaje za hromadnou dopravu, telefon, internet atd. V další řadě je potřeba uhradit takové závazky, které jsou pravidelné a nastavené (splátky půjček, leasingů atd.), a z jejich neuhrazení by mohly plynout určité postihy. 9

12 Úsporné - v druhé řadě je nutné uhradit takové výdaje, které jsou z kategorie úspor (např. tvorba rezerv, investice do úsporných žárovek apod.) Zbytné - třetí kategorii tvoří náklady na koníčky, zlozvyky, útrata za služby (v tomto případě kadeřník.). Tedy takové výdaje, které jsou zbytné. Vždy je potřeba zvážit, zda není možné na některých výdajích ušetřit, případně hledat jinou alternativní cestu, jak jednotlivé věci získat. Úkol č. 2: Diskutujte, zda není možné získat věci z výše uvedeného seznam jiným způsobem. Zamyslete se nad tipy jak ušetřit. 10

13 Metodický list 6: Příjmy a výdaje domácnosti v základních pojmech Zadání: Studenty seznamte s níže uvedeným příběhem. Úkolem je doplnit uvedená slova do textu tak, aby věty dávaly smysl. Pomůcky: Pracovní list 6: Příjmy a výdaje domácnosti v základních pojmech Cíl aktivity: Uvědomit si některé základní pojmy související s hospodařením domácnosti. Tomáš Sušila si vydělává na brigádě a zároveň dostává kapesné od rodičů. Každý všední den si kupuje obědy ve škole. Peníze také utrácí za svačiny, nákup videoher, CD a sportovní oblečení a vybavení. Před týdnem si půjčil od rodičů polovinu kupní ceny na ojeté auto. Aby ho rychleji splatil, půjčuje ho kamarádům za peníze. Útrata za oběd je Tomášovým výdajem PRAVIDELNÝM, je obtížné jej snížit nebo vynechat. Licence k videohrám jsou výdaje NEPRAVIDELNÉ a KONTROLOVATELNÉ CO DO VÝŠE. To znamená, že je Tomáš může omezit, když zrovna nemá dostatečné příjmy z brigády. Kapesné od rodičů je Tomášův ČISTÝ příjem, zatímco ve smlouvě o DPČ je uveden HRUBÝ příjem. Tomášův rozpočet by byl vyrovnaný, pokud by se PŘÍJMY ROVNALY VÝDAJŮM. Tomáš by měl přebytkový rozpočet, pokud by byly PŘÍJMY VYŠŠÍ NEŽ VÝDAJE. Tomáš měl přebytkový rozpočet v minulosti, a tak si našetřil na polovinu auta. Protože má výdaje s jeho udržováním a nákupem benzínu, je auto v tomto smyslu osobní PASIVUM. Zároveň má ale příjmy z jeho pronájmu, je tedy i osobní AKTIVUM. Aktiva tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech a vše, z čeho přichází do rodinného rozpočtu příjem (cenné papíry, stavební spoření, pojištění, pohledávky, nemovitosti, které vytvářejí příjem, akcie, dluhopisy, podílové listy, umělecké předměty, majetek, který časem získává hodnotu, autorská práva, vlastní podnikání, apod.). Pasiva zahrnují vše, co vytváří v rodinném rozpočtu výdaje (splátky: půjček, splátkového nákupu, úvěrů, leasingu, hypotéky, nemovitostí a hodnota věcí, které nakupujeme a spotřebováváme, osoby i zvířata, které vyživujeme, apod.). 11

14 Metodický list 7: Bankovky Zadání: Zadejte studentům, aby si vyplnili praktický kviz. Zjistíte tak jejich povědomí o bankovkách a mincích v České republice. Případně použijte pracovní list jako test, který následuje po přednášce o bankovkách a mincích. Pomůcky: Pracovní list 7: Bankovky Cíl aktivity: Získat praktické informace o bankovkách a mincích v České republice. Vypracujte odpovědi na následující otázky týkající se běžného nakládání domácnosti s bankovkami. 1. Vlastníte zničenou bankovku: Výměna poškozených a poničených platidel se v Česku řídí vyhláškou České národní banky č. 37/1994, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince. a) Má spotřebitel povinnost bankovku od obchodníka přijmout? Fyzické osoby mohou poškozené bankovky odmítnout. Poškozenou bankovku může podle zákona odmítnout každý občan. Při placení v hotovosti se proto vyplatí dávat pozor a vyhnout se tomu, aby taková bankovka skončila v peněžence. b) Má obchodník povinnost přijmout od kupujícího poškozenou bankovku? Natrženou bankovku by měly od zákazníků přijmout všechny obchodní řetězce. Právnické osoby mají ze zákona povinnost stahovat z oběhu poškozené peníze. V malém obchodě, kde prodává drobný živnostník, ale nemusí zákazník, který chce s takovou bankovkou zaplatit, uspět. 2. Vymění banka poškozené bankovky či mince? Ano, bankovní instituce jsou povinny ze zákona vyměnit poškozené bankovky a mince. 3. Kolik nejvíce mincí je obchodník povinen přijmout? Na rozdíl od bankovek lze platbu mincemi za určitých okolností nepřijmout. Vyhláška České národní banky výslovně uvádí tyto případy: Kupující platí více než deseti mincemi téže nominální hodnoty (deset stejných mincí je ještě obchodník povinen převzít, jedenáct už nemusí). Kupující platí účet přesahující sto korun mincemi, přičemž ani jedna z nich nemá vyšší nominální hodnotu než deset korun včetně. Lze tedy odmítnout platbu nákupu za 130 korun složenou například z devíti desetikorun, šesti pětikorun a pěti dvoukorun. Tento druhý případ je zdánlivě v rozporu s výše uvedeným prvním případem, zvláště představíme-li si nákup třeba za 102 koruny. Zatímco podle prvního zmíněného pravidla lze platit deseti desetikorunami, podle druhého může obchodník takovou platbu odmítnout, přestože rozdíl je jen ve dvou korunách navíc. Ale je to skutečně tak. Maximální částka, při které je pokladní povinen přijmout deset desetikorun, je tedy 100 korun. Kupující platí účet přesahující 500 korun jen samými mincemi. V tomto případě už nezáleží na jejich nominální hodnotě, takže obchodník není povinen přijmout ani platbu 520 korun složenou z devíti kovových padesátikorun, tří dvacetikorun a jedné desetikoruny. 4. Kolik se smí nejvíc zaplatit v České republice v hotovosti? Zákaz provádět hotovostní úhradu se vztahuje na platby, které přesahují částku Euro. Pokud platba překročí stanovený limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit číslo účtu peněžního ústavu, na který má být platba poukázána. 12

15 5. Co je to ochranný prvek na bankovce? Kolik a jaké ochranné prvky české bankovky mají? Ochranný prvek slouží k ochraně bankovek před paděláním. Ochranné prvky jsou následující: Vodoznak, plenkový proužek s mikrotextem, barevná vlákna, soutisková značka, skrytý obrazec, proměnlivá barva, iridiscentní pruh (ochranný duhově lesklý pruh), mikrotext. 6. Jaké historické postavy jsou vyobrazeny na bankovkách? Stokorunová bankovka Dvěstěkorunová bankovka Pětisetkorunová bankovka Tisícikorunová bankovka Dvoutisícová bankovka Pětitisícová bankovka Karel IV. Jan Amos Komenský Božena Němcová Josef Palacký Ema Destinnová Tomáš Garrigue Masaryk 13

16 Metodický list 8: Dohody konané mimo pracovní poměr Zadání: Se studenty diskutujte o pracovním poměru, uveďte související druhy smluv: Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce (DPP) a Dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Pomůcky: Pracovní list 8: Dohody konané mimo pracovní poměr Cíl aktivity: Uvědomění si, jaké náležitosti musí mít jednotlivé smlouvy, které souvisí s pracovním poměrem. Dovednost vyhodnotit výhody a nevýhody podepsání jednotlivých smluv. Tomáš Sušila si vydělával na brigádě, jelikož v této firmě pracoval již dlouho, zaměstnavatel mu nabídl trvalý pracovní poměr na částečný úvazek. Úkol č. 1: Napište, jaké náležitosti ze zákona musí mít pracovní smlouva. Pracovní smlouva musí být vždy písemná a musí obsahovat pouze tyto tři náležitosti: a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle bodu a) vykonávána, c) den nástupu do práce. Úkol č. 2: Tomáš Sušila se může rozhodnout, zda chce uzavřít Dohodu o provedení práce či Dohodou o pracovní činnosti. Jaké jsou rozdíly mezi těmito dohodami? Placení sociálního a zdravotního pojištění Dohoda o provedení práce (DPP) Zaměstnavatel i zaměstnanec platí zdravotní i sociální pojištění při výdělku vyšším než Kč měsíčně. V případě nižších příjmů se pojištění neodvádí. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) Zaměstnavatel i zaměstnanec platí zdravotní i sociální pojištění při výdělku vyšším než 2.000Kč měsíčně. Rozsah práce Jakou formou musí být uzavřena smlouva Doba trvání smlouvy Rozsah práce je omezen hodinami za kalendářní rok (max. 300 hod.) pro jednoho zaměstnavatele. Hodiny odpracované pro jednoho zaměstnavatele na základě různých DPP se sčítají. Musí být uzavřena písemně. Musí být stanovena doba, na kterou se dohoda uzavírá. Není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Musí být uzavřena písemně. Lze ji uzavřít i na dobu neurčitou. Studenti a daně: I studenti mají povinnost platit daně. Studuje-li student na státem uznané škole, má nárok na snížení daně za předpokladu, že předloží potvrzení o studiu. Jestliže studoval jen část roku (a poté třeba ze školy odešel), uplatňuje pouze 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku podmínky splňuje. 14

17 Metodický list 9: Pracovní smlouva Zadání: Studentům rozdejte pracovní list 9 a k tomu vzorové smlouvy. Zadejte jim, aby se podobně seznámili s obsahem obou smluv a vypracovali odpovědi na otázky uvedené v pracovním listu. Po vypracování úkolu z pracovního listu předložte studentům vzorovou smlouvu B1, ve které jsou zaznamenána chybná ujednání. Pomůcky: Pracovní list 9: Pracovní smlouva, Vzorové smlouvy A a B, Zákoník práce Cíl aktivity: Uvědomit si, jaké zákonné náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva. Porovnat pracovní smlouvu, která obsahuje všechny náležitosti, s neúplnou smlouvou. Aktivita má rozšířit znalosti studentů v oblasti pracovních smluv a vést je k uvědomění si toho, co považují v pracovní smlouvě za důležité. Prostudujte si důkladně vzorové smlouvy A a B, zaměřte se především na chybějící, či rozdílná ujednání. Úkol č. 1: Porovnejte vzorovou smlouvu A a vzorovou smlouvu B. Která z nich se vám zdá vhodnější k uzavření? Vzorová smlouva A obsahuje veškeré náležitosti, které jsou dané zákonem. V takovémto znění by mohla být platná. Z hlediska zákonných povinností jí není co vytknout. Je ovšem potřeba zamyslet se nad tím, že v pracovní smlouvě by měly být upraveny i další náležitosti, jako je např. mzda. Tip: Pokud nemáte výši mzdy zapracovanou do smlouvy tedy máte mzdový výměr, může vám zaměstnavatel kdykoliv snížit mzdu i bez vaší vzájemné dohody. Úkol č. 2: Zdůvodněte, proč jste si vybrali vzor smlouvy A nebo B. Vyjmenujte náležitosti smluv, které se vám nezdály být správné. Vzorová smlouva A je správná tedy obsahuje veškeré náležitosti dle Zákoníku práce. Vzor B má jisté nejasnosti, které brání tomu, aby byla zcela korektní. Úkol č. 3: Diskutujte, co všechno by mělo být upraveno v pracovní smlouvě, kterou byste chtěli uzavřít se svým zaměstnavatelem. Důležité bez těchto náležitosti smlouvu nepodepíši Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat Místo nebo místa výkonu práce Den nástupu do práce Ostatní tyto náležitosti může, ale nemusí smlouva obsahovat Délka dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu jejího určování Bližší označení druhu a místa výkonu práce, název a sídlo zaměstnavatele, nebo jeho jméno a adresu Zkušební doba musí být dohodnuta písemně ve smlouvě, pokud tomu tak není, neexistuje ani zkušební doba, obvykle je zkušební doba stanovena na 3 měsíce Stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení Údaje o mzdě její výše, dále pak termín, místo a způsob vyplácení mzdy a její splatnost 15

18 Vzor B1 - Pracovní smlouva Smluvní strany: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, IČO: dále jen zaměstnavatel, a pan/í Kateřina Pilná r.č /3421 Spořilov 22, Pardubice dále jen zaměstnanec, uzavírají na základě vzájemné shody tuto Pracovní smlouvu Článek I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Článek II. Vznik pracovního poměru 1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce: hlavní účetní (dále jen práce). 2. Zaměstnanec nastoupí do práce dne , přičemž den nástupu zaměstnance do práce se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 3. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to do Zaměstnavatel se zaměstnancem sjednává zkušební dobu v délce 6 měsíců. Článek III. Druh práce 1. Zaměstnanec bude pracovat na pracovní pozici hlavní účetní. Hlavní účetní zajišťuje ve své práci evidenci účetních činností, odvod daní a pojištění, vedení mzdové evidence. Náplň práce 1. Provádění pravidelných kontrol, zpracování účetních dokladů, sestavování účetních výkazů, oceňování majetku, koordinace činností v účtárně, vedení daňové evidence nebo účetnictví, komunikace s úřady a jiným institucemi, výpočet srážek a odvodů, shromažďování vstupních dat, vedení evidence, kontrola správnosti faktur. 16

19 Článek IV. Místa výkonu práce 1. Místem výkonu práce jsou: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, a Spořilov 22, Pardubice , dále pak ostatní pobočky po celé ČR. Článek V. Pracovní doba 1. Doba výkonu práce (dále jen pracovní doba ) je stanovena v rozsahu 48 hodin týdně. 2. O rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel. Článek IV. Mzda 1. Zaměstnavatel ustanovuje mzdu ve zvláštním platovém výměru. 2. Mzda za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele. Článek V. Závěrečná ustanovení 1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní. 2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména Zákoníkem práce. 4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné ústně a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. V Pardubicích dne Kateřina Pilná Společnost Finanční gramotnost, a.s. Filip Koruna, jednatel 17

20 Metodický list 10: Ukončení pracovního poměru Zadání: Studentům rozdejte pracovní list 10 a vyzvěte je, aby vyplnili tabulku. Diskutujte s nimi, za jakých podmínek je výhodné podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru dohodou. Pomůcky: Pracovní list 10: Ukončení pracovního poměru Cíl aktivity: Uvědomit si základní rozdíly mezi tím, jaké jsou podmínky při rozvázání pracovního poměru dohodou nebo výpovědí. Přestože dohoda může být za jistých podmínek pro zaměstnance výhodou, nese s sebou i jistá rizika. Proto je vždy třeba důkladně zvážit, zda dohodu o ukončení pracovního poměru skutečně podepsat. Musí se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na ukončení pracovního poměru? Jakou formu musí mít ukončení pracovního poměru? Musí být uveden důvod pro ukončení pracovního poměru? Lze ukončit v ochranné době? Vzniká nárok na odstupné? Vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti? Ukončení dohodou zaměstnavatele a zaměstnance Je to dvoustranný úkon zaměstnanec se musí se zaměstnavatelem dohodnout. Součástí musí být i datum ukončení a způsob vypořádání nevyčerpané dovolené. Nikdo nesmí nikoho nutit k podepsání dohody. Písemnou Důvod nemusí být uveden. Pokud však zaměstnanec o to žádá, je potřeba uvést důvod rozvázání pracovního poměru. Ano, lze ukončit i v ochranné době. Ne, nevzniká nárok na odstupné. Ne, nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Výpověď ze strany zaměstnavatele Jde o jednostranný úkon. Výpověď však lze dát jen na základě zákonem stanovených důvodů. Písemnou Zaměstnavatel musí uvést důvod výpovědi. Ne, nelze ukončit v ochranné době. Ano, nárok na odstupné vzniká v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti, a to dle počtu odpracovaných let. Pracuje-li zaměstnanec pro zaměstnavatele 1 rok, má nárok na jednonásobek měsíčního platu. V případě 2 let dvojnásobek platu. V případě 3 let a více trojnásobek platu. Ano, vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti (ale pouze v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti). Ta je odvislá od toho, jak vysoké bylo vyplaceno odstupné. 18

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Úvod. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu www.pripravitprozivot.cz.

Úvod. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu www.pripravitprozivot.cz. PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu?

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Mgr. Zuzana Válková Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Odpověď: Ano, zboží vrátit můžeme, dokonce

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO179

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO160 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST)

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Název pomůcky Klíčová slova Autoři Časový rámec Cílová skupina RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Příjmy, výdaje, investice, rozpočet Veronika Hudská, Denisa Podešvová 1 vyučovací hodina (45 minut)

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

FINANČNÍ PRODUKTY. pracovní list k tématu. Individuální práce. A) Práce v hodině

FINANČNÍ PRODUKTY. pracovní list k tématu. Individuální práce. A) Práce v hodině pracovní list k tématu FINANČNÍ PRODUKTY Individuální práce A) Práce v hodině Úkol č. 1: Určete, co z uvedených pojmů jsou finanční produkty. Jaké finanční instituce je nabízejí? Úkol č. 2: Doplňte vynechaná

Více