POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN"

Transkript

1 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN a) aklamací 2 kandidáty do Dozorčí VÝROČNÍ komise se ZPRÁVA sídlem v Praze O ČINNOSTI na tříleté ČKAIT období V 2012 OBLASTI HRADEC 2014: KRÁLOVÉ V ROCE 2012 Málek Bořivoj Ing., Peterka Karel Ing. USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ b) aklamací delegaci z oblasti Hradec STAVBA Králové ROKU na Shromáždění KRÁLOVÉHRADECKÉHO delegátů, které se KRAJE bude 2013 konat dne ve složení: LÁZEŇSKÝ PĚTIÚHELNÍK - ODBORNÝ ZÁJEZD LÉTO Ing. Vítězslav Bezpalec ZA SMOGEM 8. František DO OSTRAVY Melichárek - ODBORNÝ ZÁJEZD PODZIM 2. Ing. Jiří Hájek Ing. Jiří Otčenášek 3. Ing. Milan Havlišta MANUÁL 10. K POJIŠTĚNÍ Ing. Karel Peterka AUTORIZOVANÝCH OSOB A POSTUP 4. Ing. Vlastimil Klazar LIKVIDACE 11. ŠKOD Ing. Petr Skála 5. Ing. Václav Kikinčuk CERTIFIKÁTY 12. Ing. POJIŠTĚNÍ Bohumil Rusek A ODBORNOSTI 6. Ing. Vladimíra Lesenská PROFESNÍ 13. INFORMAČNÍ Ing. Jiří Vogel SYSTÉM ČKAIT 7. Ing. Bořivoj Málek NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ. PŘÍRUČKA K ČSN EN 1997 a náhradníky na Shromáždění delegátů dne ve složení: Ing. Vladimír Janda, PŘÍSTUP K NORMÁM V ROCE 2013 Ing. Josef Čermák a Ing. Eva Cincibusová UKONČENÍ IV. BĚHU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 2013 PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČKAIT 2013 D) Valná hromada ukládá: POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU AUTORSKÝ ZÁKON, NA ZÁJEZD NA STAVEBNÍ VELETRH DO BRNA A NA PŘEDNÁŠKU ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ROČNÍÍK 23 ÚNOR 2013

2 POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČSSI Vážení kolegové, dovolte mi pozvat Vás srdečně na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OBLASTNÍ POBOČKY ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ HRADEC KRÁLOVÉ, Program schůze která se koná v pondělí dne od hodin v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové Slezské Předměstí Schválení programu schůze, volba komisí Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření Zpráva revizní komise Vystoupení hostů Přijetí nových členů, ukončení členství Program činnosti pro rok 2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 Diskuse Usnesení Závěr Po skončení schůze bude přednáška Ing. Jaroslava Groha o Tibetu a Nepálu Ing. Jiří Hájek předseda OP ČSSI Hradec Králové 2

3 JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI únor až červen 2013 ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové Únor 2013 Březen Internetový systém pro statické výpočty konstrukcí Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna, odborný garant Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. Pozvánka Schůze výborů Autorský zákon. Proces výstavby a jeho charakteristika. Architektonické dílo, práva a jeho specifické znaky, užití a licence. Dílo vytvořené na objednávku, zaměstnanecké dílo a kolektivní dílo. JUDr. Jiří Kadlec právní poradce ČKAIT Pozvánka Energetická náročnost budov Ing. Věra Sytařová, Ing. arch. Josef Smola, prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Pozvánka a PŘIHLÁŠENÍ Velká novela Stavebního zákona a nové prováděcí předpisy Ing. Milan Pacák vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Členská schůze OP ČSSI Hradec Králové Školení k přípravě k autorizačním zkouškám Pozvánka HSC zasedačka HSC zasedačka HSC zasedačka Pouze pro AO na základě předchozího přihlášení HSC zasedačka na základě předchozího přihlášení OBSAZENO HSC zasedačka HSC zasedačka 3

4 Duben 2013 Květen Shromáždění delegátů ČKAIT Praha POZOR ZMĚNA!!!! Velká novela Stavebního zákona a nové prováděcí předpisy Ing. Milan Pacák vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Velká novela Stavebního zákona a nové prováděcí předpisy Ing. Milan Pacák vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Schůze výborů Zásady navrhování veřejného osvětlení. Příklady dobré a špatné v Královéhradeckém kraji Dipl. tech. Jaroslav Kott - AO v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení Pozvánka Akustické izolace ukázka realizace Pozvánka Stavební veletrh Brno Pozvánka a PŘIHLÁŠENÍ Schůze výborů Hospodaření se srážkovými vodami. Výchozí podklady. Vsakování srážkových vod. Retence srážkových vod. Využití srážkové vody Doc. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. HSC zasedačka na základě předchozího přihlášení OBSAZENO HSC zasedačka na základě předchozího přihlášení OBSAZENO HSC zasedačka Gymnázium Boženy Němcové Brno na základě předchozího přihlášení HSC zasedačka 4

5 Červen 2013 Fakulta stavební ČVUT, Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění, odborný asistent Pozvánka Zájezd Island OBSAZENO Schůze výborů Hlavní zásady projektování konstrukcí suché výstavby Projektování konstrukcí suché stavby. Správný výběr a optimalizace navrhování systémů suché výstavby. Suchá výstavba versus tradiční mokrá výstavba. Nedostatky při projektování konstrukcí suché výstavby. Poruchové stavy konstrukcí suché stavby, jejich příčiny a návrhy řešení. Přednášející Tým odborníků, zástupců výrobců systémů suché výstavby, členové Cechu suché výstavby ČR Ing. Jan Juhás, Ing. Jiří Otta, Ing. Jaroslav Benák, Ing. Vít Zukal, Ing. Petr Magda Pozvánka Lázeňský pětiúhelník HSC zasedačka Karlovy Vary a okolí Seznam akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT Hradec Králové e%5d%5byear%5d=2012 Seznam akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT 5

6 VALNÁ HROMADA ČKAIT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2012 A. Plnění usnesení z poslední Valné hromady dne Poslední Valná hromada Královéhradecké oblasti se uskutečnila dne 9. ledna 2012 v budově Kongresového centra ALDIS Hradec Králové. Plnění usnesení je po jednotlivých bodech následující: Bod A) schvalovací Bod B) informační Bod C) volební Bod D) úkolový a) VH ukládá delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na Shromáždění delegátů konaném dne 17. března 2012 podpořit hlavní úkoly činnosti Komory a předložený návrh rozpočtu na rok 2012, pokud budou v souladu s posláním Komory - všichni delegáti hlasovali pro usnesení ze Shromáždění delegátů b) VH ukládá výboru oblasti, v případě potřeby vybrat osobu z řad náhradníků na Shromáždění delegátů bez ohledu na pořadí volby - všichni zvolení delegáti na shromáždění delegátů se zúčastnili jednání c) VH ukládá výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2012 výbor oblasti pracoval ve spolupráci s ostatními partnerskými organizacemi v rámci Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové a podle společně připravovaného Jednotného programu činnosti. Celkem se za rok 2012 uskutečnilo 23 akcí s počtem 1054 účastníků v členění: 14 přednášek a seminářů (696 účastníků), 3 exkurze (113 účastníků), 2 zahraniční odborné zájezdy (95 účastníků), 1 tuzemský odborný zájezd (42 účastníků), 1 firemní prezentace (38 účastníků) a 2 cesty na veletrh stavebnictví (70 účastníků) d) VH ukládá výboru oblasti, aby v případě potřeby doplnil počet svých členů z kandidátů, kteří dostali nadpoloviční většinu hlasů, ale z hlediska kvóty nebyli zvoleni - výbor oblasti nebyl doplněn žádným dalším členem, pouze je na jednání výboru zván Ing. Vogel jako garant oboru pozemní stavby a styčná osoba na autorizované inspektory a nově od se jednání výboru účastní Ing. Jiří Vejvoda za oblast Náchodska e) VH ukládá výboru oblasti aktivně se podílet na 9. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2012, pokud bude vyhlášen výbor oblasti zajišťoval pro soutěž propagaci, člena hodnotící komise a návrh plaket. Vyhodnocení celé soutěže bylo v Salonu Královéhradeckém (informační a prezentační centrum o.s. Civitas per Populi), hodnoceno bylo celkem 11 staveb. Počet přihlášených staveb je nižší než v minulém ročníku, obsazena byla pouze kategorie staveb občanské vybavenosti. Z množství přihlášených staveb je patrná krize ve stavebnictví. f) VH ukládá výboru oblasti vyhodnotit průběh dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat v diskusi na VH vystoupili Ing. Šárka Janoušková, Ing. arch. František Křelina, Ing. Bořivoj Málek a Ing. Jiří Otčenášek - z uvedených příspěvků nevyplynuly úkoly pro výbor oblasti g) VH ukládá výboru oblasti vytyčit rámec vztahu k nově vzniklému Klubu architektů v Hradci Králové - Klub architektů měl provozovat svoji činnost v Salonu Královéhradeckém, ale byl plně překryt akcemi občanského sdružení CIVITAS PER POPULI. Výbor oblasti je pravidelně informován o akcích v Salonu Královéhradeckém prostřednictvím ových 6

7 pozvánek a v případě vhodného námětu je dále rozesílá členům oblasti. V roce 2012 se v Salonu Královéhradeckém uskutečnilo vyhodnocení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje a proběhla výstava přihlášených staveb s vernisáží. h) VH ukládá výboru oblasti pokračovat ve spolupráci i s OP ČSSI, IC ČKAIT, HSC a SPS v rámci nové Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové spolupráce s těmito organizacemi pokračovala v rámci Jednotného programu činnosti (viz bod c). Závěr Plnění usnesení výbor oblasti a delegáti na Shromáždění delegátů splnili úkoly dané Valnou hromadou pro rok B. Aktivity k členské základně: 1. Žádosti o autorizaci V roce 2012 bylo přijato a postoupeno do kanceláře Komory v Praze na zkušební místa celkem 72 žádostí o autorizaci, z toho 12 osob požádalo o rozšíření své stávající autorizace o další obor a zbylých 60 žádostí bylo od nových žadatelů. V porovnání s rokem 2011 došlo v roce 2012 ke snížení o 13 žádostí (pokles o 15,3%), Rozčlenění po jednotlivých oborech autorizace v předaných žádostech je následující: pozemní stavby 38, dopravní stavby 9, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 9, mosty a inženýrské konstrukce 3, technologická zařízení staveb 10, technika prostředí staveb 2, statika a dynamika staveb 0, stavby pro plnění funkce lesa 0, energetické auditorství 0. požární bezpečnost staveb 0, městské inženýrství 0, geotechnika 1 a zkoušení a diagnostika staveb 0. Z celkového počtu 72 žádostí bylo 30 o autorizovaného inženýra, 37 o technika a 5 o stavitele. Nedostatky v přihláškách bývají formálního charakteru, protože většinou zájemce o autorizaci je podrobně informován o náležitostech přihlášky při přebírání formulářů. V některých případech nastává problém se splněním požadavku na vzdělání (absolvování příslušné odborné školy) nebo odborné praxe. Tyto případy byly do Prahy na zkušební místa předány s upozorněním pro autorizační radu nebo před potvrzením přihlášky konzultovány se střediskem legislativním a právním. Efektivní je předávání podkladů pro přihlášku elektronickou formou. V průběhu roku 2012 se uskutečnila 2 školení k legislativní části autorizačních zkoušek za účasti celkem 52 osob. Jeden a půldenní semináře jsou zaměřeny na základní předpisy pro práci autorizovaných osob. Nosná témata přednášek vzhledem ke změnám jednotlivých vykládaných předpisů je možné zařazovat též jako přednášky v rámci jednotného programu činnosti informačního centra stavebnictví Hradec Králové. 2. Stav členské základy K je v oblasti evidováno celkem 1838 členů, jejichž % zastoupení dle oborů autorizace je následující (seřazeno dle počtu členů): pozemní stavby 49,3% (1010 osob), technika prostředí staveb 14,8% (303 osob), dopravní stavby 11,2 % (230 osob), stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 9,5% (194 osob), technologická zařízení staveb 7,3% (151 osob), mosty a inženýrské konstrukce 2,7 % (54 osob), statika a dynamika staveb 2,2% (45 osob), požární bezpečnost staveb 1,6% (32 osob), stavby pro plnění funkce lesa 0,7% (15 osob), městské inženýrství 0,4% (8 osob), geotechnika 0,2% (4 osoby), energetické auditorství 0,1% (2 osoby) a zkoušení a diagnostika staveb 0,1% (2 osoby). Celkem 2050 autorizací pro 1838 osob. Rozdíl mezi počtem autorizovaných osob a počtem autorizací je dán tím, že některé autorizované osoby jsou autorizovány ve více oborech. Výjimkou nejsou osoby se dvěma autorizacemi, popřípadě třemi nebo i čtyřmi (3 osoby). V oblasti evidujeme i 4 čestné členy ČKAIT, a to Ing. Josefa Macha, Ing. Bořivoje Málka, Ing. Jiřího Otčenáška a Ing. Bohumila Ruska. Průměrný věk autorizovaných osob v oblasti je 51,6 roků. 7

8 Celkem se počet autorizovaných osob v oblasti zvýšil v roce 2012 o 28, tj. nárůst o 1,5%. Za celé období od vzniku Komory registrujeme v naší oblasti také 170 neúspěšných žadatelů o autorizaci (v roce osob) a 89 osob zemřelých (v roce 2012 to bylo 10 osob, mezi jinými musíme vzpomenout na bývalého přednostu oblasti Ing. Miroslava Ježka CSc a tajemníka ČSSI Ing. Františka Bartoně). Pozastavené členství z různých důvodů má k celkem 83 osob. V evidenci je i 94 osob tzv. neaktivních, tedy takových, které podaly žádost o autorizaci nebo projevily zájem o její podání, ale z různých důvodů neuskutečnily další postupný krok přihlášku nakonec nepodaly nebo na poslední chvíli stáhly. U celkem 33 osob jsme zaznamenali zánik jejich členství. Z celkového počtu 1828 autorizovaných osob je 128 žen (celkem 7%), to je oproti předchozímu roku nárůst o 11 autorizovaných inženýrek nebo techniček. 3. Informační činnost OK Mezi činnosti tajemnice oblastní kanceláře patří prodávání publikací IC ČKAIT i některých dalších vydavatelů. V roce 2012 se v OK Hradec Králové prodaly publikace za ,- Kč (snížení oproti předchozímu roku o 1.106,- Kč (1,6%). Informace OK členům ČKAIT v naší oblasti jsou poskytovány prostřednictvím Zpravodaje, který je vydáván OP ČSSI pro členy OK ČKAIT Hradec Králové, OP ČSSI Hradec Králové a SPS Kraje Hradeckého a Pardubického. V roce 2012 vyšel celkem 4x, celkově to byl jeho již 22 ročník. V distribuci tohoto Zpravodaje se zvětšuje podíl zasílání na ové adresy členů. V současné době tímto způsobem Zpravodaj odebírá již 1722 osob, tj. 93,7 % z celkového počtu členů. Při takovém množství odesílaných zpráv dochází v některých případech k problémům s doručováním a další komplikace nastávají při posílání zpráv na zrušené adresy. To je v případě, že stávající adresáti nedodržují jednu z povinností autorizovaných osob, kterou je nahlášení změn v adresách a kontaktech. Každý nový člen oblasti vstupuje do databáze s ovou adresou, která je pro něj zdrojem informací i možností okamžitého styku s oblastní kanceláří. Další informace je možné získat na webové stránce ČKAIT a ČSSI v kolonce královéhradecká oblast. Informace o své činnosti dává OK ČKAIT i na nástěnku, která je umístěna v přízemí budovy HSC. OK v souvislosti se zavedením placené služby prohlížení a tisku norem přes internet již nekupuje jako dřív technické normy v tiskové podobě a nenabízí zájemcům ani nahlížení do všech norem přes počítač. Záležitost kolem norem byla plně komercializována a nadále nebude ČKAIT nabízena. V roce 2012 bylo opět pro potřeby členů oblasti aktualizováno CD- ROM Elektro, které je k nahlédnutí v OK. Na CD-ROMu jsou uvedeny informace o normách elektro, související zákony a vyhlášky a otázky pro zkoušky revizních techniků a elektrotechniků z vyhlášky č 50/78 Sb. Nadále se doplňuje technická knihovna, ve které je v současné době 319 publikací. Pro malý zájem členů Komory je knižní fond i časopisový fond umístěn v depozitářích oddělených od prostorů oblastní kanceláře, v kanceláři jsou pouze aktuální ročníky časopisů. Do oblastní kanceláře jsou kupovány odborné časopisy a denní tisk. Jedná se o cca 13 titulů: Architekt, Beton, Geotechnika, Klimatizace, Materiály pro stavbu, Počítač pro každého, Stavba, Stavebnictví, Stavební právo bulletin, Stavitel, Střechy, fasády, izolace, Hradecké noviny, Hospodářské noviny. Počet odebíraných titulů se postupem času ustálil, neboť o odebírané časopisy i jiné tituly není ze strany členů zájem. Přesto pokládám za správné udržovat určitý informační fond v tištěné podobě, neboť vše na internetu najít jednoduše tak jako nahlédnutím do stránek časopisů nelze. Problém vzniká pouze s uskladněním obsáhlého fondu časopisů, který je řešen odvozem datem nejstarších časopisů do sběrných surovin. Cenným informačním zdrojem pro členy je systém Profesis přístupný po zadání hesla na internetu. Plně platí, že co nemáte v hlavě, najdete na DVD Profesis, stačí jenom správně určit kde. Někdy je mnohem rychlejší nalézt odpověď dotazem v informačním středisku 8

9 oblasti nebo v odborném středisku ČKAIT vzdělávání a informací. Nejvíce asi oceňují členové systém zákonů, vyhlášek a nařízení, který je pravidelně aktualizován. 4. Celoživotní vzdělávání OK ČKAIT se podílí v rámci jednotného programu na zajišťování odborných akcí, z nichž mnohé jsou součástí celoživotního vzdělávání. Celkem se za rok 2012 uskutečnilo 23 akcí s počtem 1054 účastníků v členění: 14 přednášek a seminářů (696 účastníků), 3 exkurze (113 účastníků), 2 zahraniční odborné zájezdy (95 účastníků), 1 tuzemský odborný zájezd (42 účastníků), 1 firemní prezentace (38 účastníků) a 2 cesty na veletrh stavebnictví (70 účastníků). 5. Zajištění odborné činnosti v rámci Jednotného programu ČKAIT, OP ČSSI a SPS. Koncem každého roku připravujeme ve spolupráci se Svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví jednotný plán činnosti pro následující rok. V roce 2012 se celkem uskutečnilo 23 akcí s počtem 1054 účastníků. Přehled všech akcí pořádaných pro členy ČKAIT naší oblasti je uveden v příloze této zprávy s rozdělením na přednášky a semináře, prezentace odborných firem a exkurze a zájezdy. Přehled odborných akcí konaných v rámci Jednotného programu v Královéhradecké oblasti ČKAIT je zveřejňován v našem Zpravodaji, který dostávají všichni členové Komory oblasti a navíc členové s ovou adresou jsou informováni před pořádanou akcí elektronickou formou. Další informace o akcích jsou pravidelně aktualizovány na webu ČKAIT a ČSSI a vyvěšeny na informační nástěnce v budově HSC. C. Úkoly ČKAIT 1. Zajištění činnosti Informačního střediska Informační středisko založené v oblasti od mělo zajišťovat především činnosti poradenského a informačního střediska Programu podpory oprav panelových domů s rozšířením i na ostatní typy výstavby. Po utlumení programu Nový panel vydalo středisko v roce 2012 pouze 2 stanoviska pro banku týkající se záruk a s novým programem Zelená úsporám a jeho pravidly předpokládáme v roce 2013 zrušení PIS. Zbytek kapacity střediska byl věnován rozšíření poradenství pro státní správu a soukromé stavebníky jak v přípravě, tak i realizaci staveb. Činnost informačního střediska byla koordinována předsedou oblasti, který zajišťoval práci sám nebo zajistil vyřízení u příslušného odborníka nebo předal záležitost okruhu spolupracovníků, ve výjimečných případech podstoupil věc do Prahy. Činnost informačního střediska zajišťovali společně především Ing. Havlišta, Ing. Rusek, Ing. Klazar, JUDr. Vaňous, JUDr. Šakarov, pan Svoboda a paní Dolanová. 2. Den stavitelství a architektury Den stavitelství a architektury proběhl letos na území kraje jen jako Den otevřených dveří na školách, a to na Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební arch. Jana Letzela v Náchodě a Střední průmyslové škole stavební v Hradec Králové. Reagovalo se tím na situace v minulých ročnících, kdy byl ze strany obyvatelstva naprostý nezájem o prohlídky rozestavěných staveb, a školy si stěžovaly na nevhodný termín celostátní akce. Letošní termín školám vyhovoval, o čemž svědčí návštěvy zájemců o studium na obou školách. Den otevřených dveří na stavbách u nás v kraji není aktuální pro absenci mediálně známých staveb. D. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 1. Spolupráce s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje Pod záštitou Krajského úřadu a hejtmana Bc. Lubomíra France proběhl již 9. ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2012, do které bylo přihlášeno celkem 11 staveb, o 5 méně než v předchozím ročníku. Obsazena byla pouze kategorie staveb občanské vybavenosti, do zbývajících tří kategorií nepodala přihlášku ani jedna stavba. Z 9

10 počtu přihlášených staveb je patrná krize ve stavebnictví. Vyhodnocení celé soutěže bylo v Salonu Královéhradeckém (informační a prezentační centrum o.s. Civitas per Populi) a výsledky byly zveřejněny v regionálním tisku a odborných časopisech. Výbor OK by měl věnovat více pozornosti propagaci soutěže. Pokračovala spolupráce s vedoucím investičního oddělení Ing. Stanislavem Pitrmanem, vedoucím odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Milanem Pacákem a tiskovým mluvčím krajského úřadu Petrem Vinklářem zejména při propagaci soutěže Stavba roku a publikace Industriální topografie Královéhradeckého kraje 2. Spolupráce se stavebními a dalšími úřady na řešení vzájemných problémů a) Stavební úřady měst a obcí stavební úřady se obrací na OK především s dotazy na rozsah působnosti autorizovaných osob a nadále přetrvávají neformální stížnosti na autorizované osoby ohledně nedodržení rozsahu a obsahu projektové dokumentace. Dotazy na působnost autorizovaných osob jsou zodpovídány předsedou výboru oblasti nebo předány k vyřízení ostatním členům výboru, v případě požadavku na písemnou odpověď jsou dotazy předávány do Kanceláře komory v Praze. Dotazy autorizovaných osob na odborná témata nebo legislativu byly podstoupeny středisku vzdělávání a informací nebo do obnoveného poradenského a informačního střediska zřízeného na základě Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové b) Magistrát města Hradce Králové nadále vázne spolupráce s odborem hlavního architekta a jeho vedoucím Ing. arch. Brůnou, dobrá je spolupráce se stavebním úřadem města pod vedením Ing. Milana Jandíka, vedoucím odboru památkové péče Ing. arch. Janem Faltou a s náměstkem primátora pro rozvoj města PaedDr. Jindřichem Vedlichem, PhD. c) Ostatní úřady nadále trvá dobrá spolupráce (i když v omezené míře a pouze v případě potřeby) s Krajskou hygienickou stanicí, Inspektorátem bezpečnosti práce, Státní energetickou inspekcí, Hasičským záchranným sborem (v rámci integrovaného záchranného systému), Živnostenským úřadem nebo Úřadem práce E. Vztah k partnerským organizacím V rámci Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové je velice úzká spolupráce s partnerskými organizacemi, a to ČSSI HK a SPS ČR. Na jednáních výborů ČKAIT a ČSSI za přítomnosti oblastního manažera SPS se plánují společné akce a řeší ve vzájemné spolupráci problémy stavebnictví v rámci Královéhradeckého kraje. Hlavním organizátorem všech odborných akcí v regionu je OP ČSSI. Velice dobrá je spolupráce s regionálním zastoupením Komory architektů, kdy se vzájemně informujeme o pořádaných akcích a umožňujeme účast i zájemcům z druhých komor. ČKA má svého zástupce v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje. Pravidelně se zástupci obou komor na regionální úrovni informují o své vnitrokomorové činnosti, zejména o vzájemném vztahu mezi komorami. Představitelé Komory architektů jsou pravidelnými hosty na valné hromadě oblasti OK v HK podepsala v roce 2006 Smlouvu o spolupráci s Dolnoslezskou komorou polských stavebních inženýrů se sídlem ve Wroclavi. Na základě smlouvy probíhá výměna odborných materiálů a návštěvy delegací. V roce 2012 navštívila polská delegace valnou hromadu OK ČKAIT v Hradci Králové a naše delegace se dne účastnila na inženýrském Gala odpoledni u příležitosti desetiletého jubilea Dolnoslezské oblastní komory stavebních inženýrů a Dolnoslezských dnů stavebnictví V rámci zahraničních vztahů máme navázánu ještě spolupráci s PZITB Walbrzych (polská obdoba ČSSI). 10

11 F. Ostatní činnosti Spolupráce s odbornými školami Nejvíce je rozvinuta spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební v Hradci Králové, kdy každoročně jsou ze strany ČKAIT oceněni studenti za nejlepší práce roku. Pokračuje i spolupráce s Vyšší odbornou školou stavební a Integrovanou střední školou stavební ve Vysokém Mýtě, Vyšší odbornou školou stavební a Střední průmyslovou školou stavební arch. Jana Letzela v Náchodě a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Vocelova Hradec Králové. ČKAIT pravidelně informuje školy o Jednotném programu činnosti a několika akcí se zúčastnili studenti i jejich učitelé (v některých případech jde o autorizované osoby). Ředitelé těchto škol jsou pravidelně zváni na Valnou hromadu oblasti. Školy dostávají dle potřeby a situace pro svoji práci odbornou literaturu z fondů IC ČKAIT. V rámci Dne stavitelství a architektury proběhly Dny otevřených dveří na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové a na Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební arch. Jana Letzela v Náchodě s poměrně velkou účastí. Každoročně jsou ze strany ČKAIT oceněny nejlepší práce nebo činnost během studia žáků Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové. Svojí prací se prezentuje na VH vybraný oceněný student. Na dnešní Valné hromadě budou oceněni následující studenti a jejich učitelé: Filip Komárek - za nadstandardní a aktivní přístup ke studiu a 1. místo v SOČ s řešením koželužny v Kuklenách Michaela Zámečníková - za nadstandardní a aktivní přístup ke studiu a 1. místo v SOČ s řešením koželužny v Kuklenách Jan Kašpar - za nadstandardní a aktivní přístup ke studiu a 2. místo v přehlídce STAVOX na VUT Brno s řešením koželužny v Kuklenách Josef Řehák - za nadstandardní a aktivní přístup ke studiu a 2. místo v přehlídce STAVOX na VUT Brno s řešením koželužny v Kuklenách Pavel Haniš - za nadstandardní a aktivní přístup ke studiu a 2. místo v přehlídce STAVOX na VUT Brno s řešením koželužny v Kuklenách Za učitele - Ing. arch. Taťána Kusteinová - za přípravu žáků jednotlivým soutěžím. G. Ekonomická činnost oblasti Rozpočet oblasti je dán rozhodnutím představenstva. Pro rok 2012 byly oblasti přiděleny prostředky ve výši ,- Kč. Poslední známá skutečnost je ke dni , kdy byly vyčerpány prostředky v celkové výši 79%, z toho odborná činnost ve výši 105%. Plán akcí pro rok 2013 Plán akcí pro rok 2013 je sestavován s ostatními partnerskými organizacemi v rámci Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové. Do konkrétních akcí je Jednotný program specifikován na 1. pololetí, 2. pololetí je dáno zatím rámcovými náměty a bude upřesňováno v průběhu roku. Jednotný program na období je přílohou této zprávy. AO se mohou zúčastnit i dalších akcí uveřejněných na webových stránkách ČKAIT v sekci celoživotní vzdělávání v databázi vzdělávacích programů StavEduk. Doporučuji všem členům sledovat i www stránky naší oblasti, kde jsou aktualizovány údaje v případě změn předem naplánovaných přednášek a seminářů nebo uveřejňovány akce doplňované v průběhu roku podle nabídky přednášejících. 11

12 Dne se uskuteční Shromáždění delegátů ČKAIT. V průběhu VH zvolíme naši delegaci, kterou můžeme v Usnesení zavázat k plnění konkrétních úkolů na Shromáždění delegátů. Závěr Rok 2012 byl prvním funkčním rokem výboru oblasti zvoleného na minulé Valné hromadě v roce Protože byl zvolen staronový výbor, jeho činnost probíhala stejným způsobem jako v letech předcházejících. Tím, že jste dali členům výboru své hlasy, vyjádřili jste zároveň spokojenost s jeho prací. Pro výbor oblasti to neznamená pracovat stále stejně se setrvačností, ale je závazkem činnost výboru zlepšovat hlavně směrem k členské základně a hájit zájmy členů směrem navenek. Doufám, že uplynulý rok byl toho důkazem. Na závěr bych rád poděkoval mým spolupracovníkům - členům výboru - za vykonanou práci a pomoc při organizaci komorového života v oblasti. Mé poděkování patří i ostatním, kteří mi jsou nápomocni při řešení problémů ve funkci předsedy oblasti, a to zejména panu Svobodovi a JUDr. Vaňousovi. Chtěl bych poděkovat i všem členům Komory z naší oblasti za spolupráci. Doufám, že jejich problémy při návštěvách naší kanceláře nebo formou ového dotazu byly většinou uspokojivě vyřešeny. Pokud se dostanete do situace, kdy by Vám Komora mohla pomoci, neváhejte a kontaktujte nás. Hájit zájmy autorizovaných osob je naším prioritním úkolem. Mé poděkování patří i paní Miroslavě Dolanové, která v naší kanceláři pracuje na pozici tajemnice, za vzorné plnění všech zadaných úkolů od výboru oblasti i kanceláře komory z Prahy. Pohodu a zdraví v roce 2013 přeji i všem účastníkům dnešní Valné hromady i těm ostatním našim kolegům a kolegyním, kteří se z pracovních, rodinných nebo jiných důvodů nemohli dnešního jednání zúčastnit. Ing. Milan Havlišta předseda oblasti USNESENÍ z Valné hromady ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) oblasti Hradec Králové, která se konala dne 8. ledna 2013 v budově Kongresového centra ALDIS Hradec Králové Valné hromady se zúčastnilo 159 členů z 1838 řádných členů ČKAIT (což odpovídá 8,6 %), kteří byli na Valnou hromadu pozváni písemnou pozvánkou ve Zpravodaji 4/12 nebo elektronickou poštou. A) Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: zprávu o činnosti za rok 2012 a návrh plánu činnosti OK ČKAIT pro 1. pololetí roku 2013 přednesené předsedou oblasti Ing. Milanem Havlištou zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti ČKAIT a OK ČKAIT v roce 2012 přednesenou Ing. Vlastimilem Klazarem B) Valná hromada bere na vědomí Informace předsedy Komory Ing. Pavla Křečka o hlavních úkolech plněných v roce 2012 a výhledu na rok 2013 včetně předběžných výsledků hospodaření Komory za rok 2012 a výhledu na rok

13 C) Valná hromada zvolila aklamací delegaci z oblasti Hradec Králové na Shromáždění delegátů, které se bude konat dne ve složení: 1. Ing. Vítězslav Bezpalec 2. Ing. Josef Čermák 3. Ing. Jiří Hájek 4. Ing. Milan Havlišta 5. Ing. Vlastimil Klazar 6. Ing. Václav Kikinčuk 7. Ing. Vladimíra Lesenská 8. Ing. Bořivoj Málek 9. František Melichárek 10. Ing. Jiří Otčenášek 11. Ing. Karel Peterka 12. Ing. Bohumil Rusek 13. Ing. Jiří Vogel a náhradníky na Shromáždění delegátů dne ve složení: Ing. Eva Cincibusová, Ing. Vladimír Janda, Ing. Petr Skála D) Valná hromada ukládá: delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na Shromáždění delegátů konaném dne 16. března 2013 podpořit hlavní úkoly činnosti Komory a předložený návrh rozpočtu na rok 2013, pokud budou v souladu s posláním Komory výboru oblasti, v případě potřeby vybrat osoby z řad náhradníků na Shromáždění delegátů bez ohledu na pořadí volby výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro 1. pololetí roku 2013 výboru oblasti, aby do doplnil plán činnosti na 2. pololetí roku 2013 výboru oblasti aktivně se podílet na 10. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013, pokud bude vyhlášen výboru oblasti podpořit a aktivně spolupracovat při vydání publikace 10 let Stavby roku Královéhradeckého kraje výboru oblasti vyhodnotit průběh dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI, HSC, a.s. a SPS v rámci nové Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové výboru oblasti podniknout kroky ke zrušení specializace energetické auditorství Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 151 členů. Kvórum pro přijetí usnesení bylo 76 hlasů. Přílohou usnesení je zpráva mandátní komise. HLASOVÁNÍ Počty hlasů Pro 151 Proti 0 Zdrželo 0 Návrhová komise pracovala ve složení Ing. Jiří Hájek, Ing. Jiří Vogel, Ing. Vítězslav Bezpalec Ing. Jiří Hájek za návrhovou komisi Ing. Vladimír Janda za mandátní komisi Ing. Milan Havlišta předseda oblasti 13

14 Další foto Valná hromada viz STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2013 Královéhradecký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové vypisuje 10. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2013 Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji. Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zviditelnění stavebních firem v Královéhradeckém kraji. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná v období od do Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje. Kategorie staveb a hodnocení 1. Domy pro bydlení a rodinné domy 2. Stavby občanské vybavenosti 3. Stavby pro průmysl a zemědělství 4. Dopravní a inženýrské stavby Porota určí v každé kategorii jednu Stavbu roku KHK 2013 a udělí dvě čestná uznání. Kterákoliv z uvedených cen nemusí být na základě rozhodnutí poroty udělena. V případě malého počtu staveb přihlášených v jednotlivých kategoriích může porota rozhodnout o 14

15 sloučení dvou i více kategorií v jednu. Porota může rozhodnout o udělení zvláštní ceny v případě jedinečné vlastnosti přihlášené stavby. Na diplomu budou uvedeny vybrané údaje z textové části (viz bod 2). Na plaketě (vzhledem k omezenému prostoru) pouze stručné údaje uvedené v bodě 3 Přihlášky do soutěže. Termín vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění výsledků je předběžně stanoven na IV. Q Účastníci soutěže budou o termínu a místu vyhodnocení včas předem vyrozuměni. Kriteria hodnocení porota Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh vypisovatele. Každý z pořadatelů je v porotě zastoupen jedním členem, předsedou poroty je vždy zástupce vypisovatele. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií: - architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos - celkové prostorové a funkční řešení díla - začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů - kvalita a jakost stavebních prací - vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí - délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům - spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností - úroveň investičního záměru - další kriteria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií a další) Vyhlášení a ocenění nejlepších Titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013 je spojen s právem používat ji jako referenční, reklamní a propagační argument. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno slavnostním způsobem za účasti hejtmana kraje, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby, popřípadě odborné veřejnosti a dalších přizvaných hostů. Výsledky soutěže budou poskytnuty regionálním a vybraným odborným médiím a oceněná díla budou zveřejněna na internetu vypisovatelů. Všechny soutěžní stavby budou zveřejněny na internetu vypisovatele po uzávěrce soutěže včetně seznamu přihlášených firem s plnou adresou a kontaktním spojením. Přihlášení do soutěže Přihlášku do soutěže může podat pouze jeden z účastníků výstavby, to je investor, projektant, zhotovitel nebo majitel stavby, který zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným způsobem. 1. Přihláška Řádně vyplněná přihláška se stručnou anotací charakteristiky stavby, která ji představí veřejnosti na internetu. 2. Textová část obsahující základní údaje o stavebním tvůrčím týmu a o stavbě. a) Údaje o stavbě Přehledná informace o stavebním díle obsahující popis stavby, její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, lokalizaci, dobu výstavby, použité technologie, materiály a výrobky, event. další podstatné údaje o stavbě b) Údaje o stavebním tvůrčím týmu: 15

16 - o autorech návrhu a projektu realizovaného díla (přihlašovatel přebírá odpovědnost za případné nepřesnosti ve vztahu k autorskému právu) - o dodavatelské firmě: název, IČO, DIČ, sídlo, adresa, statutární zástupce, kontaktní spojení vč. jména kontaktní osoby, charakteristika činnosti firmy, převládající činnost, rozsah přímé dodávky na přihlašované stavbě - o rozhodujících kooperantech - o investorovi stavebního díla, jeho jméno, sídlo, adresu, statutárního zástupce a kontaktní osobu - o uživateli stavby, je-li od investora odlišný - čestné prohlášení o kolaudaci přihlášeného díla ve vymezeném časovém období 3. Výkresová a fotografická dokumentace Požadovaná dokumentace stavby musí obsahovat: - situaci - rozhodující půdorysy, řezy a případně schéma konstrukčního řešení stavebního detailu, popřípadě další dokumentaci nezbytnou pro správné posouzení stavby, zmenšenou na formát A4, alespoň 6 10 ks fotografií JPG, JPEG!!!, a to z interiéru i exteriéru a poskytnout totožnou dokumentaci zpracovanou v elektronické podobě v rozlišení pro tiskové účely s vyznačením jedné fotografie, která má být pro prezentaci stavby ve vztahu k médiím použita. Fotografie dokumentovat v elektronické podobě každou samostatně ve formátu JPG, JPEG!!!. Předaná dokumentace všech staveb přihlášených do soutěže zůstává majetkem vypisovatelů s právem publicity. 4. Prezentační panel Požadovaný prezentační panel musí být - jednostranně pojednaný, rozměrů 80 x 120 cm na výšku v plnoplošném provedení, nezasklený - s podkladovou bílou plochou, - s přehlednou informací o stavebním díle, autoru projektové dokumentace, investoru a zhotoviteli, - se základními půdorysy a řezy a fotodokumentací exteriéru a interiéru podle vlastního výběru přihlašovatele. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 27. ČERVNA 2013 VE HOD. Dokumentaci je nutno doručit do sekretariátu soutěže. Sekretariát soutěže SPS, Jižní 870, Hradec Králové; tel: , Propozice soutěže jsou uvedeny na a V Hradci Králové

17 1. ÚDAJE O PŘIHLAŠOVATELI Název firmy Adresa Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul Funkce IČO DIČ Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul Telefon Mobil STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2013 Přihláška do soutěže (Předat i v elektronické podobě!!! doc, docx!!!) 2. ÚDAJE O PŘIHLAŠOVANÉM DÍLE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY VE STRUČNÉ PREZENTACI Stavební dílo (název, lokalita) Přihlašovatel Projektant Zhotovitel Investor Stručná anotace stavby, která bude využita pro její prezentaci 3. ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY NA PLAKETĚ V PŘÍPADĚ OCENĚNÍ Název Projektant Zhotovitel Investor Podáním přihlášky do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013 potvrzuji souhlas s podmínkami soutěže 17

18 Datum Razítko a podpis Uzávěrka přihlášek do hod. Přihláška v doc Vyhodnocení soutěže Stavba roku kralovehradeckeho-kraje LÁZEŇSKÝ PĚTIÚHELNÍK - ODBORNÝ ZÁJEZD LÉTO 2013 Vážená kolegyně, vážený kolego, OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a CA GABI Vás zvou na tradiční letní, tentokráte kratší, odborný zájezd na západ Čech Termín: , tj. čtvrtek - neděle Program zájezdu Sraz účastníků u HSC 7.00 Odjezd od HSC Hradec Králové s krátkou zastávkou u nádraží ČSD 7.45 Zastávka na dálnici u Poděbrad pro případné zájemce 8.45 Praha Černý most pro případné zájemce Uhelné safari - vyhlídková trasa autobusem po Mostecké uhelné, rekultivace dolů, galerie nad povrchovým dolem, prohlídka končí u budoucího jezera hned vedle přestěhovaného kostela Nanebevzetí panny Marie Zámek Bečov, Relikviář sv. Maura Odjezd na ubytování Ubytování v hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních Odjezd po snídani Lázně Kyselka - projížďka ev. malá venkovní prohlídka devastovaných budov Becherovka - ochutnávka Karlovy Vary - prohlídka s průvodcem Lanovka Diana, možnost občerstvení Návrat na ubytování, zastávka Loket, individuální prohlídka města a exteriéru hradu :00 Odjezd po snídani CHKO Slavkovský les, rašeliniště Kladská, CHKO SOOS - bahenní sopky, CHKO Smraďoch, Františkovy Lázně - individuální prohlídka města, Mariánské Lázně - individuální prohlídka města Návrat na ubytování 18

19 Odjezd po snídani Jáchymov - prohlídka města Lanovka Jáchymov - Klínovec, pěšky na Boží Dar, ev individuální program Odjezd do Hradce Králové 20:00 Předpokládaný návrat do Hradce Králové Ubytování Hotel Krakonoš Mariánské Lázně - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, snídaně, bazén, wellnes apod. (www.hotelkrakonos.eu) Cena 4.500,- Kč zahrnuje ubytování se snídaní, vstupné Uhelné safari, zámek Bečov, ochutnávka Becher, průvodce v češtině po Karlových Varech, lanovka Diana a vstupné CHKO SOOS. Členové ČKAIT (pokud nečerpali již v roce 2013) příspěvek 1.300,- Kč Členové ČSSI (pokud nečerpali již v roce 2013) příspěvek 1.300,- Kč Přihlášky prosím zašlete nejpozději do na Výběr účastníků zájezdu bude probíhat dle platných zvyklostí, o zařazení do odborného zájezdu a o placení budete včas vyrozuměni, podrobnější informace v případě potřeby obdržíte před odjezdem. Program odborného zájezdu se může upravit v závislosti na místních podmínkách. Přejeme Vám příjemné zážitky a těšíme se na shledání s Vámi. Hradec Králové OP ČSSI OK ČKAIT CA GABI Ing. Jiří Hájek Ing. Milan Havlišta Líba Gabrielová PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD Přihlašuji se závazně na odborný zájezd Lázeňský pětiúhelník Jméno Člen ČKAIT Člen ČSSI Adresa Datum Podpis Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ 19

20 Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu:... (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) Přihlašuji rovněž svého rodinného příslušníka (známého) Jméno Adresa Jméno Adresa Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu:... (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) ZA SMOGEM DO OSTRAVY - ODBORNÝ ZÁJEZD PODZIM 2013 Vážená kolegyně, vážený kolego, OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a CA GABI Vás zvou na tradiční podzimní odborný zájezd do Ostravy a Beskyd. Předpokládaný termín: , tj. čtvrtek - neděle Předpokládaný program zájezdu Sraz účastníků u HSC 7.00 Odjezd od HSC Hradec Králové Letiště Ostrava Mošnov exkurze do opravárenské haly letadel Sanatorium Klimkovice - exkurze Ubytování Trojanovice Odjezd po snídani Ostrava Vyhlídková věž Nová radnice Nové Karolinum Dolní oblast Vítkovice, v případě času Minium apod Pivovar Nošovice nebo jiný Návrat na ubytování 20

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2012 A PLÁN AKCÍ PRO ROK 2013 A.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2012 A PLÁN AKCÍ PRO ROK 2013 A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2012 A PLÁN AKCÍ PRO ROK A. Plnění usnesení z poslední Valné hromady dne 9. 1. 2012 Poslední Valná hromada Královéhradecké oblasti se uskutečnila

Více

VALNÁ HROMADA ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ

VALNÁ HROMADA ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ VALNÁ HROMADA ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2013 A. Plnění usnesení z poslední Valné hromady dne 8. 1. 2013 Minulá Valná hromada Královéhradecké

Více

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 HRADEC KRÁLOVÉ 2014

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 HRADEC KRÁLOVÉ 2014 2 2014 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH VÝROČNÍ

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OBLASTI ČKAIT HRADEC KRÁLOVÉ

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OBLASTI ČKAIT HRADEC KRÁLOVÉ 4 2013 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva Výroční zpráva 2015 0 Obsah Úvod... 2 1. Výbor oblasti... 3 2. Zastoupení v orgánech a komisích... 3 3. Členská základna... 4 3.1. Autorizace... 4 3.2. Komunikace se členy... 4 3.3. Pojištění autorizovaných

Více

10. ročník. Konference je součásti cyklu. Pozvánka a přihláška

10. ročník. Konference je součásti cyklu. Pozvánka a přihláška 10. ročník Pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí České republiky, Hospodářské komory České republiky a města Hradec Králové. Pořádá EKO-KOM, a. s., ve spolupráci s ASEKOL,

Více

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1.

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1. OBSAH 1. Úvod 2 2. Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2011 2 2.1. Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí 2011 2 2.2. Náklady ČKA za 1. čtvrtletí 2011 5 3. Činnost ČKA v 1. čtvrtletí 2011 7 3.1. Činnost samosprávných

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách),

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. 3 2012 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH ING. MIROSLAV

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor. pro projekt. Intenzifikace ČOV v obci Olešná

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor. pro projekt. Intenzifikace ČOV v obci Olešná Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zadávané dle vnitřní směrnice obce Olešná,

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Českým tunelářským komitétem ITA/AITES UZÁVĚRKA

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti

Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I R E K T O R Á T Oddělení veřejných zakázek Křížkovského 8 771 47 Olomouc Tel. : +420 585 631 118 FAX : +420 585 631 012 E-mail :petra.jungova@upol.cz

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

R E C Y C L I N G 2017

R E C Y C L I N G 2017 ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČESKÉ REPUBLICE ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR řádný člen mezinárodního svazu recyklace EQAR - European Quality Association

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele: Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: REKONSTRUKCE PAVILONU Z1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A 1. PP Identifikační

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 2015 2003 pilotní CD ROM PROFESIS 2003 2004 CD ROM PROFESIS 2004 2005 CD PROFESIS 2005 2006 CD PROFESIS 2006 2007 CD PROFESIS 2007 2008

Více

NOVINKY PRO OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ A PROCESU ISPOP

NOVINKY PRO OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ A PROCESU ISPOP EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví společnosti pořádá tradiční odborný seminář NOVINKY PRO OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ A PROCESU ISPOP

Více

Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem:

Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem: Podmínky soutěže Vypisovatelé Hlavní mediální partner Odborný partner Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem: DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD

Více

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Správa majetku města Příbor s.r.o. vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu na akci Rekonstrukce teplovodu v lokalitě ulic Npor. Loma v Příboře

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Zápis z Ediční rady ČKAIT

Zápis z Ediční rady ČKAIT Zápis z Ediční rady ČKAIT Termín: 30. 3. 2016 Místo: zasedací místnost, dům ČKAIT Přítomni: Ing. Jindřich Pater, Ing. Vladimír Smrž, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Renata Karasová, doc. Ing. František Kulhánek,

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Název veřejné zakázky: Zpracování projektových žádostí do OPŽP Zpracoval:

Více

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s.

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s. Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. www.cdopk.org Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1. Spolek Česko-Dominikánská

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky k Výnosy ČKA k Náklady ČKA k Tabulky

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky k Výnosy ČKA k Náklady ČKA k Tabulky OBSAH 1. Úvod 2 2. Hospodářské výsledky 3 2.1. Výnosy ČKA 3 2.2. Náklady ČKA k 31.7. 2010 4 Tabulky Vývoj výnosů za období k 31.7. 2007 2010 3 Výnosy ČKA celkem tabulka č. 1 3-4 Vývoj nákladů za období

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na stavební práce na akci s názvem: Lovosice, ul. Prokopa

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBLASTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň, tel. / fax: 377423826, e - mail: plzen@ckait.cz Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - 1 - Obec Staré Město Obecní úřad Staré Město 66, 793 33 Staré Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci akce SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM Obec Staré Město si Vás dovoluje vyzvat na základě níže popsaných

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou mimo rámec zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zákon bude používán

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Hotel SKI **** Vlachovická 1000, Nové Město na Moravě GPS: 49 34'45.1 N 16 3'6.1 E. Zamerení školení:

Hotel SKI **** Vlachovická 1000, Nové Město na Moravě GPS: 49 34'45.1 N 16 3'6.1 E. Zamerení školení: Školení pracovníků pověřených řízením činnosti a činností na elektrickém zařízení lanových drah Hotel SKI**** Nové město na Moravě 11-13. 6. 2013 (úterý-čtvrtek) Hotel SKI **** Vlachovická 1000, Nové Město

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví. (aplikace procesu posuzování v praxi)

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví. (aplikace procesu posuzování v praxi) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví pořádá odborný seminář EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (aplikace procesu posuzování

Více

Nehoří! Pravá kamenná vlna. vyhlašuje 1. ročník soutěže ČESKÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Nehoří! Pravá kamenná vlna. vyhlašuje 1. ročník soutěže ČESKÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Společnost Rockwool jednička v oblasti výroby izolačních materiálů na bázi kamenné vlny Pravá kamenná vlna Nehoří! vyhlašuje 1. ročník soutěže ČESKÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM < PŘEDMĚT SOUTĚŽE Projekty nízkoenergetických

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Projektová příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská

Projektová příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor právní a veřejných zakázek náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Část první čl. 1 Základní ustanovení (1) Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (dále jen KHK MSK) je sdružením podnikatelů přijatých

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 8. září 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 8. září 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla) Článek 1. Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 12. 3. 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem monokrystalů I. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBLASTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň, tel. / fax: 377423826, e - mail: plzen@ckait.cz Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Závěrečná konference k projektu Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 21.9.2011,

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Proč pořádáme Ceresit Campus Praktické zkušenosti s aplikací

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

fórum pro projektanty a stavitele Wienerberger odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na

fórum pro projektanty a stavitele Wienerberger odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na fórum Wienerberger 2011 6. 1. 2011 České Budějovice 11. 1. 2011 Brno odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 13. 1. 2011

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SPOLEK POD STUDENCEM

SPOLEK POD STUDENCEM SPOLEK POD STUDENCEM S T A N O V Y I. Název 1. Název spolku je: Spolek Pod Studencem (dále spolek) 2. Zkratka názvu: SPS II. Sídlo, působnost 1. Sídlo spolku: (adresa) Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více