POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN"

Transkript

1 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN a) aklamací 2 kandidáty do Dozorčí VÝROČNÍ komise se ZPRÁVA sídlem v Praze O ČINNOSTI na tříleté ČKAIT období V 2012 OBLASTI HRADEC 2014: KRÁLOVÉ V ROCE 2012 Málek Bořivoj Ing., Peterka Karel Ing. USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ b) aklamací delegaci z oblasti Hradec STAVBA Králové ROKU na Shromáždění KRÁLOVÉHRADECKÉHO delegátů, které se KRAJE bude 2013 konat dne ve složení: LÁZEŇSKÝ PĚTIÚHELNÍK - ODBORNÝ ZÁJEZD LÉTO Ing. Vítězslav Bezpalec ZA SMOGEM 8. František DO OSTRAVY Melichárek - ODBORNÝ ZÁJEZD PODZIM 2. Ing. Jiří Hájek Ing. Jiří Otčenášek 3. Ing. Milan Havlišta MANUÁL 10. K POJIŠTĚNÍ Ing. Karel Peterka AUTORIZOVANÝCH OSOB A POSTUP 4. Ing. Vlastimil Klazar LIKVIDACE 11. ŠKOD Ing. Petr Skála 5. Ing. Václav Kikinčuk CERTIFIKÁTY 12. Ing. POJIŠTĚNÍ Bohumil Rusek A ODBORNOSTI 6. Ing. Vladimíra Lesenská PROFESNÍ 13. INFORMAČNÍ Ing. Jiří Vogel SYSTÉM ČKAIT 7. Ing. Bořivoj Málek NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ. PŘÍRUČKA K ČSN EN 1997 a náhradníky na Shromáždění delegátů dne ve složení: Ing. Vladimír Janda, PŘÍSTUP K NORMÁM V ROCE 2013 Ing. Josef Čermák a Ing. Eva Cincibusová UKONČENÍ IV. BĚHU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 2013 PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČKAIT 2013 D) Valná hromada ukládá: POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU AUTORSKÝ ZÁKON, NA ZÁJEZD NA STAVEBNÍ VELETRH DO BRNA A NA PŘEDNÁŠKU ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ROČNÍÍK 23 ÚNOR 2013

2 POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČSSI Vážení kolegové, dovolte mi pozvat Vás srdečně na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OBLASTNÍ POBOČKY ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ HRADEC KRÁLOVÉ, Program schůze která se koná v pondělí dne od hodin v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové Slezské Předměstí Schválení programu schůze, volba komisí Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření Zpráva revizní komise Vystoupení hostů Přijetí nových členů, ukončení členství Program činnosti pro rok 2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 Diskuse Usnesení Závěr Po skončení schůze bude přednáška Ing. Jaroslava Groha o Tibetu a Nepálu Ing. Jiří Hájek předseda OP ČSSI Hradec Králové 2

3 JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI únor až červen 2013 ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové Únor 2013 Březen Internetový systém pro statické výpočty konstrukcí Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna, odborný garant Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. Pozvánka Schůze výborů Autorský zákon. Proces výstavby a jeho charakteristika. Architektonické dílo, práva a jeho specifické znaky, užití a licence. Dílo vytvořené na objednávku, zaměstnanecké dílo a kolektivní dílo. JUDr. Jiří Kadlec právní poradce ČKAIT Pozvánka Energetická náročnost budov Ing. Věra Sytařová, Ing. arch. Josef Smola, prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Pozvánka a PŘIHLÁŠENÍ Velká novela Stavebního zákona a nové prováděcí předpisy Ing. Milan Pacák vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Členská schůze OP ČSSI Hradec Králové Školení k přípravě k autorizačním zkouškám Pozvánka HSC zasedačka HSC zasedačka HSC zasedačka Pouze pro AO na základě předchozího přihlášení HSC zasedačka na základě předchozího přihlášení OBSAZENO HSC zasedačka HSC zasedačka 3

4 Duben 2013 Květen Shromáždění delegátů ČKAIT Praha POZOR ZMĚNA!!!! Velká novela Stavebního zákona a nové prováděcí předpisy Ing. Milan Pacák vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Velká novela Stavebního zákona a nové prováděcí předpisy Ing. Milan Pacák vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Schůze výborů Zásady navrhování veřejného osvětlení. Příklady dobré a špatné v Královéhradeckém kraji Dipl. tech. Jaroslav Kott - AO v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení Pozvánka Akustické izolace ukázka realizace Pozvánka Stavební veletrh Brno Pozvánka a PŘIHLÁŠENÍ Schůze výborů Hospodaření se srážkovými vodami. Výchozí podklady. Vsakování srážkových vod. Retence srážkových vod. Využití srážkové vody Doc. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. HSC zasedačka na základě předchozího přihlášení OBSAZENO HSC zasedačka na základě předchozího přihlášení OBSAZENO HSC zasedačka Gymnázium Boženy Němcové Brno na základě předchozího přihlášení HSC zasedačka 4

5 Červen 2013 Fakulta stavební ČVUT, Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění, odborný asistent Pozvánka Zájezd Island OBSAZENO Schůze výborů Hlavní zásady projektování konstrukcí suché výstavby Projektování konstrukcí suché stavby. Správný výběr a optimalizace navrhování systémů suché výstavby. Suchá výstavba versus tradiční mokrá výstavba. Nedostatky při projektování konstrukcí suché výstavby. Poruchové stavy konstrukcí suché stavby, jejich příčiny a návrhy řešení. Přednášející Tým odborníků, zástupců výrobců systémů suché výstavby, členové Cechu suché výstavby ČR Ing. Jan Juhás, Ing. Jiří Otta, Ing. Jaroslav Benák, Ing. Vít Zukal, Ing. Petr Magda Pozvánka Lázeňský pětiúhelník HSC zasedačka Karlovy Vary a okolí Seznam akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT Hradec Králové e%5d%5byear%5d=2012 Seznam akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT 5

6 VALNÁ HROMADA ČKAIT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2012 A. Plnění usnesení z poslední Valné hromady dne Poslední Valná hromada Královéhradecké oblasti se uskutečnila dne 9. ledna 2012 v budově Kongresového centra ALDIS Hradec Králové. Plnění usnesení je po jednotlivých bodech následující: Bod A) schvalovací Bod B) informační Bod C) volební Bod D) úkolový a) VH ukládá delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na Shromáždění delegátů konaném dne 17. března 2012 podpořit hlavní úkoly činnosti Komory a předložený návrh rozpočtu na rok 2012, pokud budou v souladu s posláním Komory - všichni delegáti hlasovali pro usnesení ze Shromáždění delegátů b) VH ukládá výboru oblasti, v případě potřeby vybrat osobu z řad náhradníků na Shromáždění delegátů bez ohledu na pořadí volby - všichni zvolení delegáti na shromáždění delegátů se zúčastnili jednání c) VH ukládá výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2012 výbor oblasti pracoval ve spolupráci s ostatními partnerskými organizacemi v rámci Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové a podle společně připravovaného Jednotného programu činnosti. Celkem se za rok 2012 uskutečnilo 23 akcí s počtem 1054 účastníků v členění: 14 přednášek a seminářů (696 účastníků), 3 exkurze (113 účastníků), 2 zahraniční odborné zájezdy (95 účastníků), 1 tuzemský odborný zájezd (42 účastníků), 1 firemní prezentace (38 účastníků) a 2 cesty na veletrh stavebnictví (70 účastníků) d) VH ukládá výboru oblasti, aby v případě potřeby doplnil počet svých členů z kandidátů, kteří dostali nadpoloviční většinu hlasů, ale z hlediska kvóty nebyli zvoleni - výbor oblasti nebyl doplněn žádným dalším členem, pouze je na jednání výboru zván Ing. Vogel jako garant oboru pozemní stavby a styčná osoba na autorizované inspektory a nově od se jednání výboru účastní Ing. Jiří Vejvoda za oblast Náchodska e) VH ukládá výboru oblasti aktivně se podílet na 9. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2012, pokud bude vyhlášen výbor oblasti zajišťoval pro soutěž propagaci, člena hodnotící komise a návrh plaket. Vyhodnocení celé soutěže bylo v Salonu Královéhradeckém (informační a prezentační centrum o.s. Civitas per Populi), hodnoceno bylo celkem 11 staveb. Počet přihlášených staveb je nižší než v minulém ročníku, obsazena byla pouze kategorie staveb občanské vybavenosti. Z množství přihlášených staveb je patrná krize ve stavebnictví. f) VH ukládá výboru oblasti vyhodnotit průběh dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat v diskusi na VH vystoupili Ing. Šárka Janoušková, Ing. arch. František Křelina, Ing. Bořivoj Málek a Ing. Jiří Otčenášek - z uvedených příspěvků nevyplynuly úkoly pro výbor oblasti g) VH ukládá výboru oblasti vytyčit rámec vztahu k nově vzniklému Klubu architektů v Hradci Králové - Klub architektů měl provozovat svoji činnost v Salonu Královéhradeckém, ale byl plně překryt akcemi občanského sdružení CIVITAS PER POPULI. Výbor oblasti je pravidelně informován o akcích v Salonu Královéhradeckém prostřednictvím ových 6

7 pozvánek a v případě vhodného námětu je dále rozesílá členům oblasti. V roce 2012 se v Salonu Královéhradeckém uskutečnilo vyhodnocení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje a proběhla výstava přihlášených staveb s vernisáží. h) VH ukládá výboru oblasti pokračovat ve spolupráci i s OP ČSSI, IC ČKAIT, HSC a SPS v rámci nové Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové spolupráce s těmito organizacemi pokračovala v rámci Jednotného programu činnosti (viz bod c). Závěr Plnění usnesení výbor oblasti a delegáti na Shromáždění delegátů splnili úkoly dané Valnou hromadou pro rok B. Aktivity k členské základně: 1. Žádosti o autorizaci V roce 2012 bylo přijato a postoupeno do kanceláře Komory v Praze na zkušební místa celkem 72 žádostí o autorizaci, z toho 12 osob požádalo o rozšíření své stávající autorizace o další obor a zbylých 60 žádostí bylo od nových žadatelů. V porovnání s rokem 2011 došlo v roce 2012 ke snížení o 13 žádostí (pokles o 15,3%), Rozčlenění po jednotlivých oborech autorizace v předaných žádostech je následující: pozemní stavby 38, dopravní stavby 9, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 9, mosty a inženýrské konstrukce 3, technologická zařízení staveb 10, technika prostředí staveb 2, statika a dynamika staveb 0, stavby pro plnění funkce lesa 0, energetické auditorství 0. požární bezpečnost staveb 0, městské inženýrství 0, geotechnika 1 a zkoušení a diagnostika staveb 0. Z celkového počtu 72 žádostí bylo 30 o autorizovaného inženýra, 37 o technika a 5 o stavitele. Nedostatky v přihláškách bývají formálního charakteru, protože většinou zájemce o autorizaci je podrobně informován o náležitostech přihlášky při přebírání formulářů. V některých případech nastává problém se splněním požadavku na vzdělání (absolvování příslušné odborné školy) nebo odborné praxe. Tyto případy byly do Prahy na zkušební místa předány s upozorněním pro autorizační radu nebo před potvrzením přihlášky konzultovány se střediskem legislativním a právním. Efektivní je předávání podkladů pro přihlášku elektronickou formou. V průběhu roku 2012 se uskutečnila 2 školení k legislativní části autorizačních zkoušek za účasti celkem 52 osob. Jeden a půldenní semináře jsou zaměřeny na základní předpisy pro práci autorizovaných osob. Nosná témata přednášek vzhledem ke změnám jednotlivých vykládaných předpisů je možné zařazovat též jako přednášky v rámci jednotného programu činnosti informačního centra stavebnictví Hradec Králové. 2. Stav členské základy K je v oblasti evidováno celkem 1838 členů, jejichž % zastoupení dle oborů autorizace je následující (seřazeno dle počtu členů): pozemní stavby 49,3% (1010 osob), technika prostředí staveb 14,8% (303 osob), dopravní stavby 11,2 % (230 osob), stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 9,5% (194 osob), technologická zařízení staveb 7,3% (151 osob), mosty a inženýrské konstrukce 2,7 % (54 osob), statika a dynamika staveb 2,2% (45 osob), požární bezpečnost staveb 1,6% (32 osob), stavby pro plnění funkce lesa 0,7% (15 osob), městské inženýrství 0,4% (8 osob), geotechnika 0,2% (4 osoby), energetické auditorství 0,1% (2 osoby) a zkoušení a diagnostika staveb 0,1% (2 osoby). Celkem 2050 autorizací pro 1838 osob. Rozdíl mezi počtem autorizovaných osob a počtem autorizací je dán tím, že některé autorizované osoby jsou autorizovány ve více oborech. Výjimkou nejsou osoby se dvěma autorizacemi, popřípadě třemi nebo i čtyřmi (3 osoby). V oblasti evidujeme i 4 čestné členy ČKAIT, a to Ing. Josefa Macha, Ing. Bořivoje Málka, Ing. Jiřího Otčenáška a Ing. Bohumila Ruska. Průměrný věk autorizovaných osob v oblasti je 51,6 roků. 7

8 Celkem se počet autorizovaných osob v oblasti zvýšil v roce 2012 o 28, tj. nárůst o 1,5%. Za celé období od vzniku Komory registrujeme v naší oblasti také 170 neúspěšných žadatelů o autorizaci (v roce osob) a 89 osob zemřelých (v roce 2012 to bylo 10 osob, mezi jinými musíme vzpomenout na bývalého přednostu oblasti Ing. Miroslava Ježka CSc a tajemníka ČSSI Ing. Františka Bartoně). Pozastavené členství z různých důvodů má k celkem 83 osob. V evidenci je i 94 osob tzv. neaktivních, tedy takových, které podaly žádost o autorizaci nebo projevily zájem o její podání, ale z různých důvodů neuskutečnily další postupný krok přihlášku nakonec nepodaly nebo na poslední chvíli stáhly. U celkem 33 osob jsme zaznamenali zánik jejich členství. Z celkového počtu 1828 autorizovaných osob je 128 žen (celkem 7%), to je oproti předchozímu roku nárůst o 11 autorizovaných inženýrek nebo techniček. 3. Informační činnost OK Mezi činnosti tajemnice oblastní kanceláře patří prodávání publikací IC ČKAIT i některých dalších vydavatelů. V roce 2012 se v OK Hradec Králové prodaly publikace za ,- Kč (snížení oproti předchozímu roku o 1.106,- Kč (1,6%). Informace OK členům ČKAIT v naší oblasti jsou poskytovány prostřednictvím Zpravodaje, který je vydáván OP ČSSI pro členy OK ČKAIT Hradec Králové, OP ČSSI Hradec Králové a SPS Kraje Hradeckého a Pardubického. V roce 2012 vyšel celkem 4x, celkově to byl jeho již 22 ročník. V distribuci tohoto Zpravodaje se zvětšuje podíl zasílání na ové adresy členů. V současné době tímto způsobem Zpravodaj odebírá již 1722 osob, tj. 93,7 % z celkového počtu členů. Při takovém množství odesílaných zpráv dochází v některých případech k problémům s doručováním a další komplikace nastávají při posílání zpráv na zrušené adresy. To je v případě, že stávající adresáti nedodržují jednu z povinností autorizovaných osob, kterou je nahlášení změn v adresách a kontaktech. Každý nový člen oblasti vstupuje do databáze s ovou adresou, která je pro něj zdrojem informací i možností okamžitého styku s oblastní kanceláří. Další informace je možné získat na webové stránce ČKAIT a ČSSI v kolonce královéhradecká oblast. Informace o své činnosti dává OK ČKAIT i na nástěnku, která je umístěna v přízemí budovy HSC. OK v souvislosti se zavedením placené služby prohlížení a tisku norem přes internet již nekupuje jako dřív technické normy v tiskové podobě a nenabízí zájemcům ani nahlížení do všech norem přes počítač. Záležitost kolem norem byla plně komercializována a nadále nebude ČKAIT nabízena. V roce 2012 bylo opět pro potřeby členů oblasti aktualizováno CD- ROM Elektro, které je k nahlédnutí v OK. Na CD-ROMu jsou uvedeny informace o normách elektro, související zákony a vyhlášky a otázky pro zkoušky revizních techniků a elektrotechniků z vyhlášky č 50/78 Sb. Nadále se doplňuje technická knihovna, ve které je v současné době 319 publikací. Pro malý zájem členů Komory je knižní fond i časopisový fond umístěn v depozitářích oddělených od prostorů oblastní kanceláře, v kanceláři jsou pouze aktuální ročníky časopisů. Do oblastní kanceláře jsou kupovány odborné časopisy a denní tisk. Jedná se o cca 13 titulů: Architekt, Beton, Geotechnika, Klimatizace, Materiály pro stavbu, Počítač pro každého, Stavba, Stavebnictví, Stavební právo bulletin, Stavitel, Střechy, fasády, izolace, Hradecké noviny, Hospodářské noviny. Počet odebíraných titulů se postupem času ustálil, neboť o odebírané časopisy i jiné tituly není ze strany členů zájem. Přesto pokládám za správné udržovat určitý informační fond v tištěné podobě, neboť vše na internetu najít jednoduše tak jako nahlédnutím do stránek časopisů nelze. Problém vzniká pouze s uskladněním obsáhlého fondu časopisů, který je řešen odvozem datem nejstarších časopisů do sběrných surovin. Cenným informačním zdrojem pro členy je systém Profesis přístupný po zadání hesla na internetu. Plně platí, že co nemáte v hlavě, najdete na DVD Profesis, stačí jenom správně určit kde. Někdy je mnohem rychlejší nalézt odpověď dotazem v informačním středisku 8

9 oblasti nebo v odborném středisku ČKAIT vzdělávání a informací. Nejvíce asi oceňují členové systém zákonů, vyhlášek a nařízení, který je pravidelně aktualizován. 4. Celoživotní vzdělávání OK ČKAIT se podílí v rámci jednotného programu na zajišťování odborných akcí, z nichž mnohé jsou součástí celoživotního vzdělávání. Celkem se za rok 2012 uskutečnilo 23 akcí s počtem 1054 účastníků v členění: 14 přednášek a seminářů (696 účastníků), 3 exkurze (113 účastníků), 2 zahraniční odborné zájezdy (95 účastníků), 1 tuzemský odborný zájezd (42 účastníků), 1 firemní prezentace (38 účastníků) a 2 cesty na veletrh stavebnictví (70 účastníků). 5. Zajištění odborné činnosti v rámci Jednotného programu ČKAIT, OP ČSSI a SPS. Koncem každého roku připravujeme ve spolupráci se Svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví jednotný plán činnosti pro následující rok. V roce 2012 se celkem uskutečnilo 23 akcí s počtem 1054 účastníků. Přehled všech akcí pořádaných pro členy ČKAIT naší oblasti je uveden v příloze této zprávy s rozdělením na přednášky a semináře, prezentace odborných firem a exkurze a zájezdy. Přehled odborných akcí konaných v rámci Jednotného programu v Královéhradecké oblasti ČKAIT je zveřejňován v našem Zpravodaji, který dostávají všichni členové Komory oblasti a navíc členové s ovou adresou jsou informováni před pořádanou akcí elektronickou formou. Další informace o akcích jsou pravidelně aktualizovány na webu ČKAIT a ČSSI a vyvěšeny na informační nástěnce v budově HSC. C. Úkoly ČKAIT 1. Zajištění činnosti Informačního střediska Informační středisko založené v oblasti od mělo zajišťovat především činnosti poradenského a informačního střediska Programu podpory oprav panelových domů s rozšířením i na ostatní typy výstavby. Po utlumení programu Nový panel vydalo středisko v roce 2012 pouze 2 stanoviska pro banku týkající se záruk a s novým programem Zelená úsporám a jeho pravidly předpokládáme v roce 2013 zrušení PIS. Zbytek kapacity střediska byl věnován rozšíření poradenství pro státní správu a soukromé stavebníky jak v přípravě, tak i realizaci staveb. Činnost informačního střediska byla koordinována předsedou oblasti, který zajišťoval práci sám nebo zajistil vyřízení u příslušného odborníka nebo předal záležitost okruhu spolupracovníků, ve výjimečných případech podstoupil věc do Prahy. Činnost informačního střediska zajišťovali společně především Ing. Havlišta, Ing. Rusek, Ing. Klazar, JUDr. Vaňous, JUDr. Šakarov, pan Svoboda a paní Dolanová. 2. Den stavitelství a architektury Den stavitelství a architektury proběhl letos na území kraje jen jako Den otevřených dveří na školách, a to na Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební arch. Jana Letzela v Náchodě a Střední průmyslové škole stavební v Hradec Králové. Reagovalo se tím na situace v minulých ročnících, kdy byl ze strany obyvatelstva naprostý nezájem o prohlídky rozestavěných staveb, a školy si stěžovaly na nevhodný termín celostátní akce. Letošní termín školám vyhovoval, o čemž svědčí návštěvy zájemců o studium na obou školách. Den otevřených dveří na stavbách u nás v kraji není aktuální pro absenci mediálně známých staveb. D. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 1. Spolupráce s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje Pod záštitou Krajského úřadu a hejtmana Bc. Lubomíra France proběhl již 9. ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2012, do které bylo přihlášeno celkem 11 staveb, o 5 méně než v předchozím ročníku. Obsazena byla pouze kategorie staveb občanské vybavenosti, do zbývajících tří kategorií nepodala přihlášku ani jedna stavba. Z 9

10 počtu přihlášených staveb je patrná krize ve stavebnictví. Vyhodnocení celé soutěže bylo v Salonu Královéhradeckém (informační a prezentační centrum o.s. Civitas per Populi) a výsledky byly zveřejněny v regionálním tisku a odborných časopisech. Výbor OK by měl věnovat více pozornosti propagaci soutěže. Pokračovala spolupráce s vedoucím investičního oddělení Ing. Stanislavem Pitrmanem, vedoucím odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Milanem Pacákem a tiskovým mluvčím krajského úřadu Petrem Vinklářem zejména při propagaci soutěže Stavba roku a publikace Industriální topografie Královéhradeckého kraje 2. Spolupráce se stavebními a dalšími úřady na řešení vzájemných problémů a) Stavební úřady měst a obcí stavební úřady se obrací na OK především s dotazy na rozsah působnosti autorizovaných osob a nadále přetrvávají neformální stížnosti na autorizované osoby ohledně nedodržení rozsahu a obsahu projektové dokumentace. Dotazy na působnost autorizovaných osob jsou zodpovídány předsedou výboru oblasti nebo předány k vyřízení ostatním členům výboru, v případě požadavku na písemnou odpověď jsou dotazy předávány do Kanceláře komory v Praze. Dotazy autorizovaných osob na odborná témata nebo legislativu byly podstoupeny středisku vzdělávání a informací nebo do obnoveného poradenského a informačního střediska zřízeného na základě Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové b) Magistrát města Hradce Králové nadále vázne spolupráce s odborem hlavního architekta a jeho vedoucím Ing. arch. Brůnou, dobrá je spolupráce se stavebním úřadem města pod vedením Ing. Milana Jandíka, vedoucím odboru památkové péče Ing. arch. Janem Faltou a s náměstkem primátora pro rozvoj města PaedDr. Jindřichem Vedlichem, PhD. c) Ostatní úřady nadále trvá dobrá spolupráce (i když v omezené míře a pouze v případě potřeby) s Krajskou hygienickou stanicí, Inspektorátem bezpečnosti práce, Státní energetickou inspekcí, Hasičským záchranným sborem (v rámci integrovaného záchranného systému), Živnostenským úřadem nebo Úřadem práce E. Vztah k partnerským organizacím V rámci Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové je velice úzká spolupráce s partnerskými organizacemi, a to ČSSI HK a SPS ČR. Na jednáních výborů ČKAIT a ČSSI za přítomnosti oblastního manažera SPS se plánují společné akce a řeší ve vzájemné spolupráci problémy stavebnictví v rámci Královéhradeckého kraje. Hlavním organizátorem všech odborných akcí v regionu je OP ČSSI. Velice dobrá je spolupráce s regionálním zastoupením Komory architektů, kdy se vzájemně informujeme o pořádaných akcích a umožňujeme účast i zájemcům z druhých komor. ČKA má svého zástupce v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje. Pravidelně se zástupci obou komor na regionální úrovni informují o své vnitrokomorové činnosti, zejména o vzájemném vztahu mezi komorami. Představitelé Komory architektů jsou pravidelnými hosty na valné hromadě oblasti OK v HK podepsala v roce 2006 Smlouvu o spolupráci s Dolnoslezskou komorou polských stavebních inženýrů se sídlem ve Wroclavi. Na základě smlouvy probíhá výměna odborných materiálů a návštěvy delegací. V roce 2012 navštívila polská delegace valnou hromadu OK ČKAIT v Hradci Králové a naše delegace se dne účastnila na inženýrském Gala odpoledni u příležitosti desetiletého jubilea Dolnoslezské oblastní komory stavebních inženýrů a Dolnoslezských dnů stavebnictví V rámci zahraničních vztahů máme navázánu ještě spolupráci s PZITB Walbrzych (polská obdoba ČSSI). 10

11 F. Ostatní činnosti Spolupráce s odbornými školami Nejvíce je rozvinuta spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební v Hradci Králové, kdy každoročně jsou ze strany ČKAIT oceněni studenti za nejlepší práce roku. Pokračuje i spolupráce s Vyšší odbornou školou stavební a Integrovanou střední školou stavební ve Vysokém Mýtě, Vyšší odbornou školou stavební a Střední průmyslovou školou stavební arch. Jana Letzela v Náchodě a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Vocelova Hradec Králové. ČKAIT pravidelně informuje školy o Jednotném programu činnosti a několika akcí se zúčastnili studenti i jejich učitelé (v některých případech jde o autorizované osoby). Ředitelé těchto škol jsou pravidelně zváni na Valnou hromadu oblasti. Školy dostávají dle potřeby a situace pro svoji práci odbornou literaturu z fondů IC ČKAIT. V rámci Dne stavitelství a architektury proběhly Dny otevřených dveří na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové a na Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební arch. Jana Letzela v Náchodě s poměrně velkou účastí. Každoročně jsou ze strany ČKAIT oceněny nejlepší práce nebo činnost během studia žáků Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové. Svojí prací se prezentuje na VH vybraný oceněný student. Na dnešní Valné hromadě budou oceněni následující studenti a jejich učitelé: Filip Komárek - za nadstandardní a aktivní přístup ke studiu a 1. místo v SOČ s řešením koželužny v Kuklenách Michaela Zámečníková - za nadstandardní a aktivní přístup ke studiu a 1. místo v SOČ s řešením koželužny v Kuklenách Jan Kašpar - za nadstandardní a aktivní přístup ke studiu a 2. místo v přehlídce STAVOX na VUT Brno s řešením koželužny v Kuklenách Josef Řehák - za nadstandardní a aktivní přístup ke studiu a 2. místo v přehlídce STAVOX na VUT Brno s řešením koželužny v Kuklenách Pavel Haniš - za nadstandardní a aktivní přístup ke studiu a 2. místo v přehlídce STAVOX na VUT Brno s řešením koželužny v Kuklenách Za učitele - Ing. arch. Taťána Kusteinová - za přípravu žáků jednotlivým soutěžím. G. Ekonomická činnost oblasti Rozpočet oblasti je dán rozhodnutím představenstva. Pro rok 2012 byly oblasti přiděleny prostředky ve výši ,- Kč. Poslední známá skutečnost je ke dni , kdy byly vyčerpány prostředky v celkové výši 79%, z toho odborná činnost ve výši 105%. Plán akcí pro rok 2013 Plán akcí pro rok 2013 je sestavován s ostatními partnerskými organizacemi v rámci Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové. Do konkrétních akcí je Jednotný program specifikován na 1. pololetí, 2. pololetí je dáno zatím rámcovými náměty a bude upřesňováno v průběhu roku. Jednotný program na období je přílohou této zprávy. AO se mohou zúčastnit i dalších akcí uveřejněných na webových stránkách ČKAIT v sekci celoživotní vzdělávání v databázi vzdělávacích programů StavEduk. Doporučuji všem členům sledovat i www stránky naší oblasti, kde jsou aktualizovány údaje v případě změn předem naplánovaných přednášek a seminářů nebo uveřejňovány akce doplňované v průběhu roku podle nabídky přednášejících. 11

12 Dne se uskuteční Shromáždění delegátů ČKAIT. V průběhu VH zvolíme naši delegaci, kterou můžeme v Usnesení zavázat k plnění konkrétních úkolů na Shromáždění delegátů. Závěr Rok 2012 byl prvním funkčním rokem výboru oblasti zvoleného na minulé Valné hromadě v roce Protože byl zvolen staronový výbor, jeho činnost probíhala stejným způsobem jako v letech předcházejících. Tím, že jste dali členům výboru své hlasy, vyjádřili jste zároveň spokojenost s jeho prací. Pro výbor oblasti to neznamená pracovat stále stejně se setrvačností, ale je závazkem činnost výboru zlepšovat hlavně směrem k členské základně a hájit zájmy členů směrem navenek. Doufám, že uplynulý rok byl toho důkazem. Na závěr bych rád poděkoval mým spolupracovníkům - členům výboru - za vykonanou práci a pomoc při organizaci komorového života v oblasti. Mé poděkování patří i ostatním, kteří mi jsou nápomocni při řešení problémů ve funkci předsedy oblasti, a to zejména panu Svobodovi a JUDr. Vaňousovi. Chtěl bych poděkovat i všem členům Komory z naší oblasti za spolupráci. Doufám, že jejich problémy při návštěvách naší kanceláře nebo formou ového dotazu byly většinou uspokojivě vyřešeny. Pokud se dostanete do situace, kdy by Vám Komora mohla pomoci, neváhejte a kontaktujte nás. Hájit zájmy autorizovaných osob je naším prioritním úkolem. Mé poděkování patří i paní Miroslavě Dolanové, která v naší kanceláři pracuje na pozici tajemnice, za vzorné plnění všech zadaných úkolů od výboru oblasti i kanceláře komory z Prahy. Pohodu a zdraví v roce 2013 přeji i všem účastníkům dnešní Valné hromady i těm ostatním našim kolegům a kolegyním, kteří se z pracovních, rodinných nebo jiných důvodů nemohli dnešního jednání zúčastnit. Ing. Milan Havlišta předseda oblasti USNESENÍ z Valné hromady ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) oblasti Hradec Králové, která se konala dne 8. ledna 2013 v budově Kongresového centra ALDIS Hradec Králové Valné hromady se zúčastnilo 159 členů z 1838 řádných členů ČKAIT (což odpovídá 8,6 %), kteří byli na Valnou hromadu pozváni písemnou pozvánkou ve Zpravodaji 4/12 nebo elektronickou poštou. A) Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: zprávu o činnosti za rok 2012 a návrh plánu činnosti OK ČKAIT pro 1. pololetí roku 2013 přednesené předsedou oblasti Ing. Milanem Havlištou zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti ČKAIT a OK ČKAIT v roce 2012 přednesenou Ing. Vlastimilem Klazarem B) Valná hromada bere na vědomí Informace předsedy Komory Ing. Pavla Křečka o hlavních úkolech plněných v roce 2012 a výhledu na rok 2013 včetně předběžných výsledků hospodaření Komory za rok 2012 a výhledu na rok

13 C) Valná hromada zvolila aklamací delegaci z oblasti Hradec Králové na Shromáždění delegátů, které se bude konat dne ve složení: 1. Ing. Vítězslav Bezpalec 2. Ing. Josef Čermák 3. Ing. Jiří Hájek 4. Ing. Milan Havlišta 5. Ing. Vlastimil Klazar 6. Ing. Václav Kikinčuk 7. Ing. Vladimíra Lesenská 8. Ing. Bořivoj Málek 9. František Melichárek 10. Ing. Jiří Otčenášek 11. Ing. Karel Peterka 12. Ing. Bohumil Rusek 13. Ing. Jiří Vogel a náhradníky na Shromáždění delegátů dne ve složení: Ing. Eva Cincibusová, Ing. Vladimír Janda, Ing. Petr Skála D) Valná hromada ukládá: delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na Shromáždění delegátů konaném dne 16. března 2013 podpořit hlavní úkoly činnosti Komory a předložený návrh rozpočtu na rok 2013, pokud budou v souladu s posláním Komory výboru oblasti, v případě potřeby vybrat osoby z řad náhradníků na Shromáždění delegátů bez ohledu na pořadí volby výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro 1. pololetí roku 2013 výboru oblasti, aby do doplnil plán činnosti na 2. pololetí roku 2013 výboru oblasti aktivně se podílet na 10. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013, pokud bude vyhlášen výboru oblasti podpořit a aktivně spolupracovat při vydání publikace 10 let Stavby roku Královéhradeckého kraje výboru oblasti vyhodnotit průběh dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI, HSC, a.s. a SPS v rámci nové Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové výboru oblasti podniknout kroky ke zrušení specializace energetické auditorství Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 151 členů. Kvórum pro přijetí usnesení bylo 76 hlasů. Přílohou usnesení je zpráva mandátní komise. HLASOVÁNÍ Počty hlasů Pro 151 Proti 0 Zdrželo 0 Návrhová komise pracovala ve složení Ing. Jiří Hájek, Ing. Jiří Vogel, Ing. Vítězslav Bezpalec Ing. Jiří Hájek za návrhovou komisi Ing. Vladimír Janda za mandátní komisi Ing. Milan Havlišta předseda oblasti 13

14 Další foto Valná hromada viz STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2013 Královéhradecký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové vypisuje 10. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2013 Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji. Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zviditelnění stavebních firem v Královéhradeckém kraji. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná v období od do Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje. Kategorie staveb a hodnocení 1. Domy pro bydlení a rodinné domy 2. Stavby občanské vybavenosti 3. Stavby pro průmysl a zemědělství 4. Dopravní a inženýrské stavby Porota určí v každé kategorii jednu Stavbu roku KHK 2013 a udělí dvě čestná uznání. Kterákoliv z uvedených cen nemusí být na základě rozhodnutí poroty udělena. V případě malého počtu staveb přihlášených v jednotlivých kategoriích může porota rozhodnout o 14

15 sloučení dvou i více kategorií v jednu. Porota může rozhodnout o udělení zvláštní ceny v případě jedinečné vlastnosti přihlášené stavby. Na diplomu budou uvedeny vybrané údaje z textové části (viz bod 2). Na plaketě (vzhledem k omezenému prostoru) pouze stručné údaje uvedené v bodě 3 Přihlášky do soutěže. Termín vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění výsledků je předběžně stanoven na IV. Q Účastníci soutěže budou o termínu a místu vyhodnocení včas předem vyrozuměni. Kriteria hodnocení porota Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh vypisovatele. Každý z pořadatelů je v porotě zastoupen jedním členem, předsedou poroty je vždy zástupce vypisovatele. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií: - architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos - celkové prostorové a funkční řešení díla - začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů - kvalita a jakost stavebních prací - vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí - délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům - spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností - úroveň investičního záměru - další kriteria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií a další) Vyhlášení a ocenění nejlepších Titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013 je spojen s právem používat ji jako referenční, reklamní a propagační argument. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno slavnostním způsobem za účasti hejtmana kraje, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby, popřípadě odborné veřejnosti a dalších přizvaných hostů. Výsledky soutěže budou poskytnuty regionálním a vybraným odborným médiím a oceněná díla budou zveřejněna na internetu vypisovatelů. Všechny soutěžní stavby budou zveřejněny na internetu vypisovatele po uzávěrce soutěže včetně seznamu přihlášených firem s plnou adresou a kontaktním spojením. Přihlášení do soutěže Přihlášku do soutěže může podat pouze jeden z účastníků výstavby, to je investor, projektant, zhotovitel nebo majitel stavby, který zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným způsobem. 1. Přihláška Řádně vyplněná přihláška se stručnou anotací charakteristiky stavby, která ji představí veřejnosti na internetu. 2. Textová část obsahující základní údaje o stavebním tvůrčím týmu a o stavbě. a) Údaje o stavbě Přehledná informace o stavebním díle obsahující popis stavby, její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, lokalizaci, dobu výstavby, použité technologie, materiály a výrobky, event. další podstatné údaje o stavbě b) Údaje o stavebním tvůrčím týmu: 15

16 - o autorech návrhu a projektu realizovaného díla (přihlašovatel přebírá odpovědnost za případné nepřesnosti ve vztahu k autorskému právu) - o dodavatelské firmě: název, IČO, DIČ, sídlo, adresa, statutární zástupce, kontaktní spojení vč. jména kontaktní osoby, charakteristika činnosti firmy, převládající činnost, rozsah přímé dodávky na přihlašované stavbě - o rozhodujících kooperantech - o investorovi stavebního díla, jeho jméno, sídlo, adresu, statutárního zástupce a kontaktní osobu - o uživateli stavby, je-li od investora odlišný - čestné prohlášení o kolaudaci přihlášeného díla ve vymezeném časovém období 3. Výkresová a fotografická dokumentace Požadovaná dokumentace stavby musí obsahovat: - situaci - rozhodující půdorysy, řezy a případně schéma konstrukčního řešení stavebního detailu, popřípadě další dokumentaci nezbytnou pro správné posouzení stavby, zmenšenou na formát A4, alespoň 6 10 ks fotografií JPG, JPEG!!!, a to z interiéru i exteriéru a poskytnout totožnou dokumentaci zpracovanou v elektronické podobě v rozlišení pro tiskové účely s vyznačením jedné fotografie, která má být pro prezentaci stavby ve vztahu k médiím použita. Fotografie dokumentovat v elektronické podobě každou samostatně ve formátu JPG, JPEG!!!. Předaná dokumentace všech staveb přihlášených do soutěže zůstává majetkem vypisovatelů s právem publicity. 4. Prezentační panel Požadovaný prezentační panel musí být - jednostranně pojednaný, rozměrů 80 x 120 cm na výšku v plnoplošném provedení, nezasklený - s podkladovou bílou plochou, - s přehlednou informací o stavebním díle, autoru projektové dokumentace, investoru a zhotoviteli, - se základními půdorysy a řezy a fotodokumentací exteriéru a interiéru podle vlastního výběru přihlašovatele. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 27. ČERVNA 2013 VE HOD. Dokumentaci je nutno doručit do sekretariátu soutěže. Sekretariát soutěže SPS, Jižní 870, Hradec Králové; tel: , Propozice soutěže jsou uvedeny na a V Hradci Králové

17 1. ÚDAJE O PŘIHLAŠOVATELI Název firmy Adresa Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul Funkce IČO DIČ Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul Telefon Mobil STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2013 Přihláška do soutěže (Předat i v elektronické podobě!!! doc, docx!!!) 2. ÚDAJE O PŘIHLAŠOVANÉM DÍLE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY VE STRUČNÉ PREZENTACI Stavební dílo (název, lokalita) Přihlašovatel Projektant Zhotovitel Investor Stručná anotace stavby, která bude využita pro její prezentaci 3. ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY NA PLAKETĚ V PŘÍPADĚ OCENĚNÍ Název Projektant Zhotovitel Investor Podáním přihlášky do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013 potvrzuji souhlas s podmínkami soutěže 17

18 Datum Razítko a podpis Uzávěrka přihlášek do hod. Přihláška v doc Vyhodnocení soutěže Stavba roku kralovehradeckeho-kraje LÁZEŇSKÝ PĚTIÚHELNÍK - ODBORNÝ ZÁJEZD LÉTO 2013 Vážená kolegyně, vážený kolego, OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a CA GABI Vás zvou na tradiční letní, tentokráte kratší, odborný zájezd na západ Čech Termín: , tj. čtvrtek - neděle Program zájezdu Sraz účastníků u HSC 7.00 Odjezd od HSC Hradec Králové s krátkou zastávkou u nádraží ČSD 7.45 Zastávka na dálnici u Poděbrad pro případné zájemce 8.45 Praha Černý most pro případné zájemce Uhelné safari - vyhlídková trasa autobusem po Mostecké uhelné, rekultivace dolů, galerie nad povrchovým dolem, prohlídka končí u budoucího jezera hned vedle přestěhovaného kostela Nanebevzetí panny Marie Zámek Bečov, Relikviář sv. Maura Odjezd na ubytování Ubytování v hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních Odjezd po snídani Lázně Kyselka - projížďka ev. malá venkovní prohlídka devastovaných budov Becherovka - ochutnávka Karlovy Vary - prohlídka s průvodcem Lanovka Diana, možnost občerstvení Návrat na ubytování, zastávka Loket, individuální prohlídka města a exteriéru hradu :00 Odjezd po snídani CHKO Slavkovský les, rašeliniště Kladská, CHKO SOOS - bahenní sopky, CHKO Smraďoch, Františkovy Lázně - individuální prohlídka města, Mariánské Lázně - individuální prohlídka města Návrat na ubytování 18

19 Odjezd po snídani Jáchymov - prohlídka města Lanovka Jáchymov - Klínovec, pěšky na Boží Dar, ev individuální program Odjezd do Hradce Králové 20:00 Předpokládaný návrat do Hradce Králové Ubytování Hotel Krakonoš Mariánské Lázně - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, snídaně, bazén, wellnes apod. (www.hotelkrakonos.eu) Cena 4.500,- Kč zahrnuje ubytování se snídaní, vstupné Uhelné safari, zámek Bečov, ochutnávka Becher, průvodce v češtině po Karlových Varech, lanovka Diana a vstupné CHKO SOOS. Členové ČKAIT (pokud nečerpali již v roce 2013) příspěvek 1.300,- Kč Členové ČSSI (pokud nečerpali již v roce 2013) příspěvek 1.300,- Kč Přihlášky prosím zašlete nejpozději do na Výběr účastníků zájezdu bude probíhat dle platných zvyklostí, o zařazení do odborného zájezdu a o placení budete včas vyrozuměni, podrobnější informace v případě potřeby obdržíte před odjezdem. Program odborného zájezdu se může upravit v závislosti na místních podmínkách. Přejeme Vám příjemné zážitky a těšíme se na shledání s Vámi. Hradec Králové OP ČSSI OK ČKAIT CA GABI Ing. Jiří Hájek Ing. Milan Havlišta Líba Gabrielová PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD Přihlašuji se závazně na odborný zájezd Lázeňský pětiúhelník Jméno Člen ČKAIT Člen ČSSI Adresa Datum Podpis Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ 19

20 Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu:... (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) Přihlašuji rovněž svého rodinného příslušníka (známého) Jméno Adresa Jméno Adresa Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu:... (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) ZA SMOGEM DO OSTRAVY - ODBORNÝ ZÁJEZD PODZIM 2013 Vážená kolegyně, vážený kolego, OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a CA GABI Vás zvou na tradiční podzimní odborný zájezd do Ostravy a Beskyd. Předpokládaný termín: , tj. čtvrtek - neděle Předpokládaný program zájezdu Sraz účastníků u HSC 7.00 Odjezd od HSC Hradec Králové Letiště Ostrava Mošnov exkurze do opravárenské haly letadel Sanatorium Klimkovice - exkurze Ubytování Trojanovice Odjezd po snídani Ostrava Vyhlídková věž Nová radnice Nové Karolinum Dolní oblast Vítkovice, v případě času Minium apod Pivovar Nošovice nebo jiný Návrat na ubytování 20

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, jsem ráda, že Vám můžeme předložit tento bulletin, který, jak doufám, Vám připomene nejen historii Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Praha únor 2009 Dokument je výhradním

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více