CZ.1.07/1.1.10/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.10/03.0049"

Transkript

1 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/ Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující a rozšiřující materiál navazující na výuku Ekonomiky ve 3. a 4. ročnících všech oborů školy dle standardů finanční gramotnosti odpovídající standardu finanční gramotnosti dospělého člověka. Finanční gramotnost jako správa osobních a rodinných financí zahrnuje gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.

2 Obsah Obsah Finanční trh Základní charakteristika Struktura finančního trhu Peněžní trh Kapitálový trh Ceny produktů na finančním trhu Úrokové sazby a úrokovací období Roční procentní sazba nákladů Finanční produkty Finanční produkty na peněžním trhu Hotovostní peníze Bezhotovostní peníze Cenné papíry Finanční deriváty Krátkodobé pohledávky Devizový trh Finanční produkty na kapitálovém trhu Cenné papíry Dlouhodobé pohledávky Úvěrové produkty Proces poskytnutí úvěru Porovnání finančního leasingu a úvěru Pojištění Finanční plánování Osobní finance Praktická doporučení Zajištění rizik Investiční portfolio Možnosti spoření Možnosti investic Znaky úspěšného investování Praktické příklady Řešení deficitu domácího rozpočtu Vhodný úvěr Zvýšení příjmů Ochrana spotřebitele...39 Použité zdroje

3 1. Finanční trh 1.1 Základní charakteristika Finanční trh je systém institucí a nástrojů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty; a to na základě poptávky a nabídky. [1] Poptávka na finančním trhu má pro pořizovaný kapitál tři kritéria: riziko výnosnost likvidita výnosnost opce depoz. certifikáty akcie směnky, obligace termín. vklady, SPP nemovitosti, drahé kovy, starožitnosti, sbírky riziko Obrázek 1: Bezpečnostní pyramida Výnosem rozumíme částku, kterou nám uložená nebo investovaná částka přinese. K porovnání nám většinou slouží úroková sazba. Čím vyšší je nejistota, zda daných výnosů dosáhneme, tím vyšší je i riziko. Likviditou pak rozumíme rychlost, s kterou můžeme prostředky použít k placení. Velmi likvidní jsou hotové peníze, máme je ihned k dispozici. Naopak nelikvidní jsou prostředky vložené do koupě nemovitosti, protože pokud bychom potřebovali uhradit své závazky, potrvá poměrně dlouho, než nemovitost prodáme a získáme tak pohotové finance. Střetem nabídky relativně volných peněz a poptávky po penězích se vytváří cena peněz (výše úroku, tržní cena cenných papírů, kurzy deviz apod.). 3

4 1.2 Struktura finančního trhu Finanční trh lze rozdělit na: privátní - veškeré akce tam jsou neveřejné a probíhají mezi oběma subjekty přímo zprostředkovatelský - existuje třetí subjekt, zprostředkovatel, který přesun zajišťuje Na zprostředkovatelský trh v Česku dohlíží Česká národní banka (centrální banka). Jeho účastníkem je většina velkých finančních ústavů, jako například banky, pojišťovny, záložny, penzijní fondy, investiční fondy, kampeličky, leasingové společnosti, či makléři. Mezi další dělení patří dělení na: peněžní finanční trh kapitálový finanční trh trh drahých kovů doplňkový trh; cenotvorným trhem je burza drahých kovů v Londýně devizový trh založený na nabídce a poptávce po národních měnách Peněžní trh Charakteristiky: zajišťuje umisťování krátkodobých finančních zdrojů se splatností do 1 roku (netermínované vklady, krátkodobé termínované vklady, krátkodobé úvěry a ostatní krátkodobé cenné papíry) trh nemá (na rozdíl od kapitálového) uvedené přesné místo, avšak tvoří jej síť bankovních ústavů, makléřů, kupců, prodejců či různých dalších zprostředkovatelů. Největší význam ze všech těchto hráčů na trhu mají ale banky, a to vzhledem k tomu, že disponují velkým množstvím kapitálu. Ten se nachází v různých formách a provádějí s ním různé operace (například REPO operace atd.). celkově mají subjekty na peněžním trhu nízké riziko, plynou z nich malé úroky (nízká výnosnost), avšak jejich likvidita je relativně vysoká. 4

5 dochází zde k přelivu velkého množství krátkodobého kapitálu, regulaci dělá vždy centrální banka, která má na to odpovídající nástroje (stanovení základních úrokových sazeb, regulace pomocí REPO operací apod.) Kapitálový trh Kapitálový trh se zaměřuje na umisťování kapitálu v jeho finanční podobě, která je univerzální a dobře obchodovatelná. Má dlouhodobou povahu (životnost nástrojů je delší než 1 rok) a ve firmách je určen k pořizování dlouhodobého majetku. Člení se na: primární první vydání cenných papírů - emise sekundární obchodování s již dříve vydanými cennými papíry na burze cenných papírů, mimoburzovní obchody a přímé obchody Pro dlouhodobé cenné papíry je typické, že jsou vydávány ve velkých finančních objemech (emisích) a tudíž vyžadují státní dozor, proto každá emise cenných papírů kapitálového trhu podléhá schválení ministerstvem financí. Samozřejmě lze také finanční trh dělit i podle jiných kritérií, například podle toho, zda se jedná o trh národní, či mezinárodní (v rámci Evropské unie existuje jednotný finanční trh), či je zde časově omezená realizace obchodních transakcí atd. 1.3 Ceny produktů na finančním trhu Banky i další instituce za vklady vyplácejí úroky a naopak, za úvěry úroky požadují, dále vybírají různé poplatky. Úrokem rozumíme částku, kterou buď dostaneme, nebo platíme. Úroková míra (sazba) vyjadřuje v procentech, jakou část z uložené nebo půjčené částky bude úrok činit. Banky při stanovení svých úrokových sazeb berou v úvahu nabídku a poptávku, sazby konkurence, sazby centrální banky i své náklady. Tvoří je stejně, jako se tvoří cena marketingovým a nákladovým přístupem. Úrokové sazby jsou pak odstupňovány podle délky vkladů či úvěru, dle výše částky apod. 5

6 Na celkovou výši úrokových sazeb má velký vliv inflace. Při růstu inflace banky zvyšují úrokové sazby úvěrů a zároveň i úrokové sazby vkladů, aby se hodnota úspor nesnižovala, a tak nedocházelo k jejich vybírání. Banky tak používají úrokové míry: pevné sazba z vkladu (nebo úvěru) je stejná po celou dobu pohyblivé úrokové sazby platí po určitou dobu a banka si ponechává právo je v době trvání vkladu nebo poskytnutí úvěru změnit. Jestliže se změní situace (např. vzroste inflace, zesílí konkurence), banka sazby upraví. Pro zjednodušení úprav pohyblivých sazeb banky často navážou úrokové sazby na určitou proměnnou sazbu (např. základní sazba (ZS) nebo referenční sazba). V tom případě mají vklady a úvěry úrokovou sazbu stanovenu jako základní sazbu, k níž se přičítá nebo odečítá určité procento. Jestliže se proměnná sazba změní, jednorázově dojde ke změně v úročení těch vkladů (a úvěrů), které jsou na ni navázány Úrokové sazby a úrokovací období Úrok se může počítat za různé období. Nejtypičtější je rok, nicméně se setkáme i s dalšími způsoby. Existují tedy úrokové míry: roční označuje se zkratkou p. a. (per annum), pololetní p. s. (per semestrum), čtvrtletní p. q. (per quartale), měsíční p. m. (per mensem) Roční procentní sazba nákladů Roční procentní sazba nákladů (RPSN) udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Je zásadně roční, tudíž nenastává omyl při porovnání úrokových sazeb za různou dobu. Zároveň zahrnuje všechny platby spojené s úvěrem, zejména poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení úvěrového účtu, za převody peněz, případné pojištění schopnosti splácet, u leasingu odkupní cenu, popř. první navýšenou splátku. 6

7 2. Finanční produkty 2.1 Finanční produkty na peněžním trhu Peníze jsou zvláštní prostředek směny, který je všeobecně přijímán při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu. Dnešní forma peněz: mince a bankovky, depozita (vklady na účtech v bankách), cenné papíry šeky a směnky atd Hotovostní peníze Mince a bankovky běžně používáme při placení v obchodech, v podnicích služeb, na poště, ukládáme do banky nebo shromažďujeme doma. Bankovky jsou různými způsoby chráněny proti padělání. Jsou tištěny na speciálním bankovkovém papíře, který se odlišuje např. silou nebo zbarvením a je opatřen hlubotiskem (např. pro nevidomé). Při výrobě se používá papír s ochrannými prvky: a) vodoznak (obrazec), který je zřetelný, podíváme-li se na bankovku proti světlu; b) okénkový stříbřitý proužek s čitelnou nominální hodnotou bankovky; c) ochranná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm, viditelná pouhým okem; d) mikrotext, který je na lícní straně bankovky skryt v pruhu základní barvy a číselně označuje hodnotu bankovky. Na rubové straně bývá mikrotext slovně. U bankovek vyšších hodnot Kč a více bývají použity i pokročilejší způsoby: e) soutisková značka, což je obrazec, z něhož je z jedné strany bankovky vidět jedna část a z druhé strany druhá část. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její linky na sebe navazují; f) skrytý obrazec viditelný na bankovce vodorovně ve výši očí proti zdroji světla; 7

8 g) opticky proměnlivá barva 1 ; h) iridiscentní pruh na krajích bankovek, při běžném pohledu průhledný, proti světlu má slabý barevný nádech. Dozorem nad vydáváním peněz do oběhu je pověřen stát, činnost samotnou vykonává v ČR Česká národní banka Bezhotovostní peníze Rozvoj ekonomiky, rozšíření směny a růst trhu vedl ke vzniku méně nákladné formy peněz bezhotovostních peněz. Obíhají v ekonomice, aniž by reálně existovaly v podobě mincí nebo bankovek. Mají většinou podobu vkladů u bank. Banky na základě smlouvy otvírají a vedou klientům účty v české nebo cizí měně (devizové účty, nejčastěji jsou vedeny v eurech nebo amerických dolarech). Platby se uskutečňují odepisováním a připisováním peněz na účet klienta podle jeho příkazů, jde o tzv. bezhotovostní platební styk. O pohybu peněz na účtu informuje banka klienta výpisem z účtu. Občané i podnikatelé mohou tedy platit jak hotovými penězi, tak bezhotovostními platebními kartami, od roku 2004 musí být však platby částek nad EUR podle zákona prováděny bezhotovostně. Hotovostní placení se uskutečňuje při platbách "z ruky do ruky" nebo prostřednictvím dokladů: šeků, poštovních poukázek, pokladních složenek (doklady bank pro vklady na účty) a výběrních lístků (doklady pro výběry z účtů). Za výběr peněz hotově na přepážce si banky často účtují poměrně vysoký poplatek. 1 Na tisícikoruně je vytištěn stylizovaný lipový list v koruně stromu a barva se mění ze zlaté na zelenou; 8

9 Obrázek 2: Příklad výběrního lístku Poštovní poukázky se při hotovostních platbách používají často při platbách mezi podniky a obyvatelstvem. Placení zprostředkuje Česká pošta, s. p. Používají se různé druhy podle poštovních předpisů: poukázka A pro odeslání hotovosti na účet v bance poukázka B k proplacení hotovosti z účtů u bank poukázka C k proplacení peněz zaslaných hotově od jiného plátce Obrázek 3: Příklad poštovní poukázky A 9

10 Česká pošta také uskutečňuje službu SIPO soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, které umožňuje provádět všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, elektřina, pojistné, odpad atd.) jednou platbou na základě přiděleného spojovacího čísla a tak ušetřit čas i peníze za bankovní poplatky. Obrázek 4: Příklad platebního dokladu SIPO Bezhotovostní placení uskutečňované bankami Zadávání příkazu k platbě písemnou formou na formuláři podepsaném podle tzv. podpisového vzoru uloženého u banky některou z forem přímého bankovnictví: telefonem (phonebanking), mobilním telefonem (GSM banking), internetem (internetbanking) nebo přímým spojením s bankou pomocí speciálního softwaru (homebanking). Přímé bankovnictví vyžaduje důkladné zabezpečení heslem, certifikátem, zašifrovaným přenášením údajů, potvrzovací či autorizační SMS; ústně u přepážky, kdy se však platí vyšší poplatek. Používá se úhradová forma a inkasní forma. 10

11 Úhradová forma placení na základě příkazu k úhradě: banka odepíše z účtu klienta stanovenou částku a připíše ji na účet příjemce platby. Příkaz k úhradě může být jednotlivý (pro jednu platbu), hromadný (pro více plateb najednou) nebo trvalý (pro opakující se platby). Obrázek 5: Schéma postupu úhradové formy placení Obrázek 6: Schéma postupu inkasní formy placení Inkasní forma placení na základě příkazu k inkasu: tento doklad má stejné náležitosti jako příkaz k úhradě, ale příkaz k provedení platby dává příjemce peněz, proto musí majitel účtu tento způsob platby předem povolit, tj. dát své bance písemný souhlas s inkasem. Obvykle také stanoví limit, v jaké maximální výši je možné z účtu inkasovat (placení obědů, telekomunikačních služeb atd.). Platební karty umožňují držitelům vybírat hotovost z bankomatů (v některých obchodech už i na pokladnách), platit za zboží a služby (tyto operace jsou bez poplatku), uskutečňovat jejich prostřednictvím úhradovou formu placení v bankomatech apod. Banky je nabízejí svým klientům 11

12 uvedeným na podpisovém vzoru k bankovnímu účtu. Různé druhy platebních karet mají různá zabezpečení a použití, dnes jsou nejrozšířenější čipové karty, kde je nutné při platbě zadat PIN (osobní identifikační číslo), dříve u tzv. embosovaných karet postačoval podpis majitele. Debetní karty umožňují platit a vybírat hotovost do výše zůstatku na účtu. Částka může být omezena limitem např. týdenního výběru. V případě sjednaného tzv. kontokorentu je možné čerpat prostředky i do minusu. Kreditní (úvěrové) karty slouží jako nástroj čerpání úvěru od banky do výše dohodnutého limitu. Toto čerpání je automatické a může se libovolně opakovat. S některými kartami jsou spojeny služby jako např. cestovní pojištění, asistenční služby pro automobilisty, většina karet má mezinárodní platnost. Připravuje se systém bezkontaktního placení nižších částek bez nutnosti zadávání PIN pod názvy PayPass, PayWave. Kartou lze platit také přes internet, což vyžaduje vyšší formy zabezpečení např. 3D Secure, které spočívá v tom, že údaje o platební kartě nejsou zasílány obchodníkovi, ale pouze důvěryhodnému subjektu (např. bance), na stránkách obchodníka pak najdeme loga Verified by Visa nebo Master Card Secure Code. Elektronická peněženka je určena k platbám drobných transakcí, které se nevyplatí zúčtovávat po jednotlivých položkách. V zásadě si jí můžeme představit jako obdobu dobíjecí karty mobilního operátora. Elektronickou peněženku nabijeme určitou částkou (např. převodem z účtu) a pak s ní platíme, v obchodech i na internetu. U malých plateb nebývá vyžadováno žádné další zabezpečení, např. PIN, větší platby mohou být také ještě dodatečně zabezpečeny tím, že uživatel musí platbu autorizovat prostřednictvím mobilního telefonu Cenné papíry Cenný papír je zvláštní listina či listinu nahrazující záznam (= evidence), která představuje určitou hodnotu. Je směnitelný za ostatní formy peněz a s některými lze platit. Představuje určitou pohledávku vlastníka cenného papíru vůči tomu, kdo cenný papír vydal, tj. vůči emitentovi. U cenných papírů obecně je velmi důležité především rozlišovat druh, podobu a formu (listinná či zaknihovaná), cenné papíry peněžního trhu nepodléhají schválení ministerstva financí. 12

13 Šek je bankovní formulář, ze kterého se po vyplnění předepsaných náležitostí stává platební prostředek a cenný papír. Šek má mnoho společného se směnkou, je však jednodušším nástrojem: nemá přímého dlužníka, je vždy splatný na viděnou atd. Může být vystaven na jméno (ověřuje se totožnost majitele) či na doručitele (proplácí se tomu, kdo šek předloží). Dle státu vystavení a státu splatnosti šeku se rozlišují různé lhůty předložení šeku k proplacení např. 8 dnů pro šeky vystavené a splatné v jednom státě, 70 dnů pro šeky vydané a splatné ve dvou různých státech na různých kontinentech Použití šeku: proplacení v hotovosti, zaplacení šekem, zúčtování šeku (proplacení či jeho vklad na účet) Cestovní šek je platební prostředek používaný v cestovním styku. Vystavuje jej banka nebo cestovní kancelář jako závazek výstavce šek proplatit. Při nákupu majitel šek podepíše. V zahraničí majitel šeku požádá banku o výplatu šeku a podpisem potvrdí příjem částky. Banka ověří oba podpisy. Šek chrání před riziky převážení peněz v hotovosti. Směnka je převoditelný úvěrový cenný papír, obsahující zákonem (zákon směnečný a šekový 191/1950 Sb.) přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku (na stanoveném místě). Má tedy především úvěrovou a platební funkci, ale i funkci zajišťovací. Konkrétní forma stanovena není (musí být ale písemná), ani její vystavení nepodléhá schválení žádné instituce, sepsat ji může podnikatel, banka i občan, její použití je tedy velmi operativní a to i v mezinárodních obchodních vztazích. Použití směnky: prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru (odprodej směnky bankou se nazývá eskont, pokud tato banka prodá směnku centrální bance hovoří se o reeskontu), prostředek placení a ručení, prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti. Podstatné náležitosti směnky: 1. Označení listiny jako "směnka" 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní částku 3. Musí být uvedeno jméno toho, kdo má platit 13

14 4. Určení splatnosti směnky: na viděnou (tzv. vistasměnka), na určitý čas po viděné (tzv. lhůtová vistasměnka), na určitý čas po dni vystavení směnky (tzv. dato směnka), na určitý den (tzv. fixní nebo denní směnka) Obrázek 7: Cizí dato směnka se zaručitelem (avalem) [3]. Ve vzoru je použita také protestační doložka "Bez protestu". Tento text na směnce znamená, že výstavce odpouští majiteli směnky zjištění veřejnou listinou, že směnka nebyla zaplacena Státní pokladniční poukázka (SPP) je cenný papír emitovaný státní institucí a využívaný k vyrovnání krátkodobých schodků příjmů a výdajů státního rozpočtu a jako nástroj měnové politiky. Nominální hodnota jedné poukázky bývá 1 milion Kč, objem jedné emise se pohybuje v řádech miliard korun a jsou většinou prodávány formou aukce. 2 Depozitní certifikát (krátkodobý bankovní dluhopis) je obligační, časově omezený (termínovaný) cenný papír, jehož emitentem je finanční instituce, nejčastěji banka (dlužník), a držitelem její klient (věřitel). Tyto vkladové certifikáty (vkladové listy) jsou prodávány s různou nominální hodnotou a s různou dobou splatnosti, mohou být na jméno nebo na doručitele, kdy jméno není na certifikátu uvedeno, obvykle jsou úročeny pevnou úrokovou mírou v závislosti na sjednané době uložení. Úrok podléhá dani z příjmu. 2 Státní pokladniční poukázky se prodávají za účasti omezeného okruhu kupujících, nákup pro zájemce z řad občanů mohou zprostředkovat banky. Mají solidní záruku fixního výnosu. Např. Bill Gates investuje 70% svých osobních peněz do krátkodobých amerických SPP. 14

15 2.1.4 Finanční deriváty Finanční deriváty jsou nástroje, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva 3. Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn. že dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mají obvykle podobu smlouvy mezi dvěma stranami, tedy mohou, ale nemusí být cennými papíry. Forward (forwardový kontrakt) je dohoda mezi dvěma stranami nakoupit nebo prodat aktivum v určitý čas v budoucnosti za určitou cenu stanovenou v současnosti. Je to opak spotového kontraktu, který představuje dohodu o koupi či prodeji aktiva v současnosti. Uzavřít forward nic nestojí. Strana zavazující se ke koupi podkladového aktiva v budoucnu zaujímá tzv. dlouhou pozici a strana zavazující se k prodeji daného aktiva v budoucnu zaujímá krátkou pozici. Dohodnutá cena se nazývá dodací cena a je rovna forwardové ceně v čase uzavření kontraktu. S forwardy se obchoduje "OTC" (over the counter přes přepážku), to znamená, že jejich obchodování neprobíhá pod záštitou oficiální instituce, která by vykonávala dohled nad trhem a přebírala by odpovědnost za vypořádání dohodnutých obchodů. Účastníci obchodů tak vyjednávají o podmínkách kontraktu přímo mezi sebou. Podmínky kontraktů většinou nejsou standardizovány a i podstupované riziko obou stran je obecně vyšší než na organizované burze cenných papírů. Futures je burzovní derivát. Výhodou je tedy vysoká likvidita a absence kreditního rizika, neboť zisky vyplácí sama burza. Warrant je investiční cenný papír nebo jiný cenný papír derivátového typu opravňující k nabytí podkladových aktiv jako např. akcií, dluhopisů nebo jiných investičních nástrojů. Nákupem warrantu majitel získává právo koupit (call warrant) či prodat (put warrant) určité množství podkladového aktiva (např. akcie) k předem stanovenému termínu, za předem stanovenou cenu. Swap (vždy neburzovní) znamená v angličtině "prohození, výměna", a tak ho lze také chápat - jako určité "prohození rolí": úrokový 3 Tzv. bazický instrument, kterým může být cenný papír, komodita atd. Změny v hodnotě bazického instrumentu pak ovlivňují hodnotu derivátu. 15

16 devizový měnový úvěrového selhání Opce se zásadně liší od výše uvedených derivátů tím, že protistrany si nejsou rovny. Kupující opce má právo si vybrat, zda opci uplatní či nikoli. Prodávající opce podle toho musí nebo nesmí plnění uskutečnit. a) kupní: Long Call (právo koupit), Short Call (povinnost koupit) b) prodejní: Long Put (právo prodat), Short Put (povinnost prodat) c) evropská možnost uplatnění v jediný moment d) americká možnost uplatnění kdykoliv Příklady využití 1. Pěstitel pšenice se bojí, že při sklizni její cena klesne, a tak s panem B uzavře forward (nejjednodušší typ derivátu) na prodej určitého množství pšenice (kterou vypěstuje) za určitou cenu (která je nyní) v určitý čas (při sklizni). Až ten čas nastane, pěstitel panu B prodá sjednané množství za předem sjednanou cenu, ať už cena pšenice aktuálně na trhu je jakákoli. Pokud cena skutečně klesla, udělal pěstitel dobře. Pokud stoupla, připravil se o zisk. Pěstitel pšenice však dal přednost jistotě před spekulací (je totiž pěstitel, nikoli ekonom) a zajistil si tak předem prodejní cenu. 2. Drobný podnikatel jednorázově vyvezl do Německa zakázku za EUR, faktura je splatná za 3 měsíce. Současný kurz je 30 Kč/EUR, tedy současná hodnota pohledávky je Kč. Bojí se však, že za 3 měsíce kurz klesne např. na 28 Kč/EUR a on dostane jen Kč tj Kč účetní ztráta. Řešením této situace je zajít do banky a uzavřít měnový forward, kterým si exportér zajistí, že za 3 měsíce odnese do banky obdržených EUR a banka mu vyplatí Kč, ať už kurz v tu dobu bude jakýkoliv. Pokud kurz mezi vzrostl, připravil se o zisk nicméně obchodník chtěl dostat zaplaceno za to, co vyrobil, a ne spekulovat, jestli kurz klesne nebo vzroste. 16

17 Motivy pro koupi derivátu 1. Spekulace Je nejprostším a nejjednodušeji pochopitelným motivem. U derivátů je dosahováno tzv. pákového efektu a proto jsou pro spekulaci velmi vhodné. Je s nimi možno dosahovat daleko větších zisků v poměru k počáteční investici, ale zároveň také daleko větších ztrát. Spekulace s deriváty je vždy hra s nulovým součtem. Např. při spekulaci s akciemi je možné, že všichni vesměs vydělají, neboť akcie v globálu vykazují kontinuální růst. Ovšem v případě derivátu, pokud jedna strana vydělá nějakou částku, tak druhá tutéž částku prodělá. 2. Zajištění V prvním příkladě se pěstitel pšenice zajišťoval před poklesem její ceny. Jeho protistranou by mohl být např. mlynář (kupec pšenice), který by se tak naopak zajišťoval proti růstu ceny pšenice. Pokud tedy do derivátového kontraktu vstupují obě strany s motivem zajištění, obě se zajišťují proti opačnému vývoji (pěstitel proti poklesu a mlynář proti růstu). České účetnictví umožňuje odlišně vykazovat deriváty zakoupené za účelem zajištění pro takovéto vykázání je potřeba doložit stanoveným způsobem, že se jedná o zajišťovací derivát. 3. Arbitráž V tomto případě není myšlena arbitráž coby mimosoudní řízení, ale arbitráž coby využívání rozdílů cen stejného zboží na různých trzích, v této souvislosti se jedná konkrétně o časovou arbitráž, tedy využití případných rozdílů na spotovém 4 a termínovém trhu k dosažení bezrizikového zisku. S rostoucí globalizací jsou možnosti časové arbitráže na vyspělých trzích prakticky nulové. Metody stanovení ceny derivátů vycházejí právě z principu, které zamezují arbitráži Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky se týkají především podnikatelů a firem. Mezi tyto pohledávky patří především faktury vystavované za prodané zboží nebo poskytnuté služby. Pro některé firmy mohou krátkodobé pohledávky představovat problém při správě jejich cashflow a hledají řešení, jak se s nimi vypořádat. Jednou z možností je i tzv. factoring, při kterém bankovní nebo 4 Trh obchodující se současnými cenami. 17

18 nebankovní společnost funguje na principu prostředníka mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel (podnikatel, který vystavil fakturu a je tedy vlastníkem pohledávky), poskytne svoje pohledávky ještě před vypršení splatnosti této společnosti a ta mu zpravidla ihned vyplatí téměř celou výši pohledávky. Faktoringová firma si ponechává jen určité procento na zajištění vlastní administrativy se správou přijaté pohledávky a také svoji provizi. Výhodou této služby pro podnikatele je to, že mají svoje peníze ihned a mohou je použít pro další chod firmy. Nemusí pak řešit situace, kdy jsou faktury po splatnosti a oni musí volat nebo posílat upomínky. Nevýhodou, kterou představuje odprodej krátkodobé pohledávky je to, že podnikatel nikdy nedostane všechny peníze, ani v případě, že klient zaplatí včas a bez zpoždění Devizový trh Každý stát nebo společenství států (např. Evropská unie) vydává bankovky a mince. Soustava těchto bankovek a mincí používaných na území státu se nazývá měna. Cizí měny v hotovosti se označují valuty. Cizí měny v bezhotovostní formě se označují devizy. Valuty a devizy můžeme získat výměnou za české koruny. Poměr, ve kterém je můžeme vyměnit, se nazývá kurz. Kurzy běžných měn nalezneme v kurzovním lístku banky nebo jiného subjektu, který se zabývá výměnou peněz. Valuty se nakupují a prodávají ve směnárnách. Směnárny jsou umístěny v bankách nebo na dalších místech: na letištích, v centrech velkých měst, na hraničních přechodech, v hotelech. Uskutečňuje se v nich výměna bankovek, nikoli mincí. V kurzovním lístku je uváděn kurz "nákup", za který banka nakupuje cizí měnu a kurz "prodej", za který banka cizí měnu prodává. Rozdíl umožňuje bance hradit náklady spojené se směnou peněz a tvořit zisk. Při výměně peněz si banky a jiné subjekty často účtují ještě poplatky za výměnu. Dále je zde uváděn kurz "střed" pro zúčtování např. plateb prostřednictvím platebních karet. Kurz je stanoven ve výši kurzu ČNB. 5 Je možné náklady spojené s odprodejem pohledávky zahrnout do celkové kalkulace svých služeb nebo toto řešení používat jen u těch klientů a zakázek, u kterých hrozí potenciální problémy se splácením faktury. 18

19 2.2 Finanční produkty na kapitálovém trhu Cenné papíry majetkové představují podíl na majetku emitenta, svému majiteli přinášejí podíl na zisku (např. akcie, podílové listy); úvěrové představují dluh emitenta vůči jejich majiteli, na rozdíl od některých majetkových cenných papírů nemá majitel právo ovlivňovat chod dané instituce, která takový cenný papír emitovala (např. dluhopisy). Akcie vydávají akciové společnosti. Akcie dává svému vlastníkovi právo podílet se na řízení, právo na podíl na zisku a právo na podíl ze zbylého majetku v případě likvidace společnosti. S akciemi se obchoduje, prodávají se a nakupují, a to za tržní cenu, které říkáme kurz. Kurz se vytváří na trhu na základě nabídky a poptávky a ovlivňuje ji zejména ekonomická situace firmy, ale také politická situace, situace ekonomiky jako celku. Investicí do nákupu akcií je možné získat finanční výnos ve formě podílu na zisku firmy tzv. dividendu či rozdílem kurzu akcie mezi dobou nákupu a dalšího prodeje při vzrůstu kurzu akcie. Obrázek 8: Listinná podoba akcie na doručitele 19

20 Podílové listy jsou cenné papíry, které představují podíl majitele na majetku podílového fondu. Za vložené peníze na účet investiční společnosti, která tyto fondy zakládá, je připsán tomu, kdo je vložil, odpovídající počet podílových listů. Do fondů jsou tímto způsobem shromažďovány prostředky od drobných investorů. Takto získané finanční prostředky se investují do nákupu cenných papírů. Aby byla zajištěna bezpečnost vložených prostředků, musejí být vkládány do různých oblastí, čímž se snižuje riziko, že budou vloženy do neúspěšné investice. Ztráta z investování do jedné oblasti může být vyrovnána zisky z oblastí jiných. Podle toho, jak fond úspěšně investuje, se pohybuje kurz podílového listu. Výnos majitelů podílových listů tak vzniká jako rozdíl mezi prostředky, které vložili při nákupu podílového listu, a prostředky, které získají jejich případným prodejem. Podílové listy mohou být prodávány na finančním trhu, ale obvykle je jejich majitelé prodávají zpět podílovému fondu. V ČR v současnosti existují pouze tzv. otevřené podílové fondy, které jsou povinny své podílové listy od jejich majitelů odkoupit. Dluhopisy (obligace) představují dlouhodobý závazek emitenta vůči majiteli obligace, kterému průběžně vyplácí úrok, po uplynutí stanovené doby obligaci za její nominální hodnotu kupuje zpět. Obligace vydávají podniky, stát, obce, banky (podnikové dluhopisy, státní dluhopisy, komunální dluhopisy) Hypoteční zástavní listy mohou emitovat pouze banky na základě zvláštních předpisů, výnos z prodeje slouží výlučně jako zdroj hypotečního úvěru, jsou zajištěny majetkem banky i zástavou nemovitosti Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky zahrnují pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je sestavena účetní závěrka, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odloženou daňovou pohledávku. Např.: pohledávky z obchodních vztahů včetně cenných papírů předaných bance k eskontu, pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení, dlouhodobé poskytnuté zálohy s výjimkou záloh poskytnutých v jiných položkách, dohadné účty aktivní a jiné pohledávky. 20

21 2.3 Úvěrové produkty V případě sjednávání jakéhokoliv úvěru je potřebné znát nejen p.a. roční úrokovou sazbu (pozor, u některých produktů se uvádí p. m. - měsíční úroková sazba 6 ), ale hlavně RPSN roční procentuelní sazbu nákladů. Je to sazba, ve které jsou zahrnuty všechny náklady spojené s úvěrem (poplatek za zpracování úvěru, poplatek za vedení účtu, a mnoho různých dalších poplatků), lépe proto ukazuje, kolik nakonec přeplatíme. Účelové úvěry občanům tzv. spotřebitelské úvěry jsou určeny na konrétní potřebu klienta, kdy mohou banky posoudit oprávněnost požadované částky i schopnost dlužníka úvěr splácet. Obvykle se jedná o úvěr na koupi auta, vybavení bytu či jiné spotřební předměty. Výhodou je nižší úroková sazba než u neúčelových úvěrů. U většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně a to přímo na účet prodejce (zboží, služeb, nemovitostí) po předložení faktury klientem. Podmínky závisí i na výši úvěru. Žádáte-li o vyšší částku, bývá požadován ručitel, případně zástava. Úroková sazba účelových úvěrů bývá kolem 10 % p. a., pozor, skutečné náklady jsou vyšší. Spotřebitelský úvěr od banky (může být výhodnější) má poněkud náročnější a zdlouhavějším vyřizování. Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami, jejich výše závisí na hodnotě úvěru a době splácení. V případě nebankovních společností si zákazník vybere v obchodě zboží a pokud má s sebou požadované doklady, podepíše okamžitě smlouvu o úvěru (tzv. splátkový prodej). Povinností bývá zaplatit část ceny zboží na místě. Při nákupu zaplatíte navýšení, zpravidla deset procent z pořizovací ceny, skutečnou cenu zboží pak splácíte v pěti nebo deseti rovnoměrných splátkách. Úrokům z úvěru (např. na nákup elektroniky i dovolené) se lze za určitých podmínek vyhnout. Klient musí v hotovosti složit určitou část ceny a zbytek dodat v krátké době (např. do 4 měsíců). Poplatky za uzavření a správu úvěru na sebe bere obchodník. Velmi používaný je také hypoteční úvěr. Poskytuje se na koupi nemovitosti, na výstavbu nemovitosti nebo její rekonstrukci, na modernizaci či opravu. Je zajištěn zástavním právem k nemovitosti a je většinou sjednáván na část tržní ceny nemovitosti. Existují však i hypoteční úvěry až na 100 % ceny nemovitosti. Jeho splatnost může být až 40 let. Výhodnou variantou na pořízení nemovitosti je úvěr ze stavebního spoření. 6 Např. spotřebitelský úvěr za 5 % p. m. je vlastně za 60 % p. a. (5 % x 12 měsíců ) 21

22 Neúčelové úvěry občanům Neúčelové úvěry se vyznačují tím, že mají vyšší úrokové sazby a klient je může použít k libovolnému účelu. Nemusí tudíž dokládat bance použití půjčených peněz. Banka tyto peníze vyplatí klientovi buď v hotovosti, nebo je bezhotovostně převede na klientem určený účet.. Úroková sazba neúčelových spotřebitelských úvěrů se pohybuje kolem 15 % p. a. 1. Kontokorentní úvěr (zkráceně kontokorent) může být poskytnut, pokud máme v bance běžný účet. Zjednodušeně můžeme říci, že z tohoto účtu můžeme čerpat více, než je na něm uloženo (tedy do minusu). Bývá ovšem stanoven limit, do kterého je možno prostředky čerpat. Splácení úvěru probíhá jednoduše tak, že na účet také přicházejí prostředky a tím se úvěr automaticky splácí. Kontokorentní úvěr většinou mívá vyšší úrokovou sazbu než ostatní druhy úvěrů. Podmínkou bývá, že bance poukazujeme splátky alespoň v minimální výši stanovené v úvěrové smlouvě. 2. Osobní půjčky jsou určeny pro financování osobních (nepodnikatelských) potřeb. K půjčce zpravidla není potřebný ručitel ani jiné zajištění, lze ji obvykle vyřídit velmi rychle. Většinou je zapotřebí předložit kromě osobních dokladů zejména potvrzení o příjmech od zaměstnavatele, případně daňové přiznání. Některé banky umožňují i podpis smlouvy po internetu prostřednictvím elektronického podpisu (obdobně jako při podávání příkazů prostřednictvím internetbankingu). Výše půjčky může být velmi různá, různá může být i forma a doba splácení. Půjčky mají zpravidla vyšší úrokové sazby, velmi často je součástí smlouvy i povinnost sjednat pojištění proti případnému nesplácení. Pojistné se pak stává součástí splátek. Peníze se klientům vyplácejí buď v hotovosti, nebo převodem na účet určený klientem. 3. Kreditní karty slouží k čerpání prostředků z úvěrového účtu, buď při placení v obchodech, nebo při výběru z bankomatu. Čerpat je můžeme prakticky kdykoliv, opakovaně nebo jednorázově. U většiny karet platí bezúročné období, které se však vztahuje pouze na použití karty na bezhotovostní placení u obchodníků, nikoliv na hotovostní výběry z bankomatu. Po uplynutí bezúročného období nebo hotovostním výběru se začíná nesplacená část úvěru úročit. Vzhledem k nepříliš přehlednému stanovení toho, jak je bezúročné období počítáno, se snadno stane, že klient špatně odhadne konec bezúročného období a bývá překvapen, že banka po něm požaduje úrok. Úrokové sazby jsou také poměrně vysoké, zpravidla se pohybují mezi % p. a. Úroková sazba však bývá většinou udávána jako sazba měsíční (tzn. cca 2 % p. m.), což na první pohled působí velmi klamavě a vyvolává dojem výhodnosti úvěru. Na základě měsíčního 22

23 vyúčtování je majitel karty povinen uhradit minimální částku, která je uvedena ve smlouvě. Většinou je minimální splátka stanovena na 5 či 10 % z celkové dlužné sumy, tedy z úvěru včetně úroků a poplatků. Čím nižší tato měsíční splátka je, tím déle se úvěr splácí a tím více se prodraží. Většina bank umožňuje i vyšší splátku, než je stanovené minimum, či dokonce jednorázové splacení dlužné částky. 4. Americká hypotéka je úvěr zajištěný zástavou nemovitosti. Na rozdíl od klasické hypotéky však nemá účelový charakter, získané prostředky lze využít na pořízení čehokoliv. Maximální výše úvěru zpravidla činí 70 % odhadní ceny nemovitosti, doba splatnosti úvěru se pohybuje v rozmezí od 3 do 20 let. K dalším výhodám americké hypotéky patří zejména úrokové sazby, které jsou sice vyšší než u hypoték na bydlení, ale nižší než u spotřebitelských úvěrů. Nevýhodou je především to, že v případě platební neschopnosti hrozí riziko ztráty nemovitosti. K dalším nevýhodám patří i administrativně a finančně náročnější vyřizování úvěru. Úvěry podnikatelům mohou být opět účelové a neúčelové. Typickými účelovými úvěry jsou úvěry na nákup zásob, na investice apod. Vhodným neúčelovým úvěrem je opět kontokorent nebo eskontní úvěr. Při eskontním úvěru banky odkupují od svých klientů směnky před datem jejich splatnosti, ale nejde v pravém smyslu slova o odkoupení. V případě, že dlužník odkoupenou směnku bance nezaplatí, bude banka požadovat zaplacení od majitele, který směnku předložil k eskontu Proces poskytnutí úvěru Při poskytování úvěru banku zajímá, z čeho žadatel úvěr splatí a jak spolehlivě. Jednání o úvěru probíhá obvykle v těchto krocích: úvodní schůzka, kde obě strany zjišťují podmínky pro poskytnutí a výši možného úvěru a vymezují se požadované podklady, předložení žádosti o úvěr s požadovanými podklady, posouzení žádosti o úvěr, uzavření úvěrové smlouvy, poskytnutí úvěru převedením peněz na účet, vyplacením hotově. 23

24 Před poskytnutím úvěru banky ověřují, zda jde o spolehlivého klienta, tedy z tzv. úvěrových registrů získávají údaje o tom, jak klienti spláceli své předchozí závazky. Do nich přispívají informacemi všichni členové (banky, leasingové společnosti atd.). Při poskytování úvěrů občanům jsou podmínky obvykle standardizovány u jednotlivých druhů úvěru jsou předem stanoveny úrokové sazby, maximální lhůty splatnosti, účel úvěru, popř. způsob zajištění. Vlivem tvrdého konkurenčního boje banky nabízejí i výše uvedené rychlé osobní půjčky s jednoduchým zajištěním. Nejdůležitějšími podklady pro posouzení úvěru bývají: doložení finanční situace potvrzením příjmů od zaměstnavatele. Kromě toho se uvádí, zda žadatel má již jiné úvěry či splácí leasing; posouzení, zda občan bude schopen úvěr splatit zde hrají důležitou úlohu zmíněné úvěrové registry. Banky neposkytnou například úvěr klientovi, který již splácí jiné úvěry a splátka nového úvěru by už byla nad jeho možnosti. Logicky také zamítnou žádost o úvěr klientovi, který se vyznačuje špatnou platební morálkou (platí pozdě nebo dokonce vůbec). Naopak snížením úrokové sazby úvěru může banka odměnit klienta s výbornou platební morálkou. Obvykle se posuzuje, zda po srážkách splátek úvěru zůstane občanovi dostatečný příjem na financování životních potřeb. Obvykle se požaduje, aby zbylý příjem občana činil určitý násobek životního minima (např. 1,5násobek); zajištění úvěru platí, že čím je úvěr rizikovější a čím je doba splatnosti delší, tím kvalitnější by mělo být zajištění úvěru. Obvykle se využívají ručitelé, zástava nemovitého majetku a pojištění úvěru proti neplacení (v důsledku nemoci či z jiných důvodů občan nemůže dále splácet úvěr). Typické je pojištění úvěru u rychlých půjček bez ručitelů. při poskytování úvěrů podnikům se k žádosti o úvěr přikládá další potřebná dokumentace, např. podnikatelský záměr, účetní výkazy, daňová přiznání, doklady o zajištění úvěru. 24

25 Finanční leasing je dlouhodobý pronájem, po jehož skončení si věc (majetek) odkupuje do vlastnictví nájemce. Na finanční leasing se specializují leasingové společnosti, které příslušný předmět koupí od výrobce nebo obchodníka a pak ho pronajmou zájemci. Zákazníci zpravidla při zahájení leasingu zaplatí první, vyšší splátku a poté pravidelně (nejčastěji měsíčně) hradí leasingové splátky. Ve splátkách je zahrnuta nejen zbylá část ceny, ale také pojistné pronajímaného předmětu. Po uplynutí doby pronájmu se předměty stávají majetkem nájemce, který je kupuje za sjednanou (zpravidla symbolickou) cenu. Obvykle se takto kupují auta. Dejme tomu, že si u prodejce vybereme novou Škodu Fabia za Kč. Budeme-li ji financovat leasingem, domluvíme se, že složíme 30 % jako první splátku, což bude činit Kč. Zároveň zřejmě uhradíme poplatek za uzavření smlouvy, např Kč. Zbylou část ceny budeme 3 roky splácet po Kč měsíčně. Z toho bude Kč činit splátka ceny a Kč povinné ručení a havarijní pojištění. Po třech letech zaplatíme symbolickou zůstatkovou hodnotu (např Kč) a auto přejde do našeho vlastnictví. 7 Navíc zaplatíme Kč (celkem Kč) Porovnání finančního leasingu a úvěru a) vlastnictví předmětu při pořízení předmětu na úvěr je nakupovaný předmět ve vlastnictví kupujícího, zatímco v případě leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti. V případě leasingu také jakékoliv úpravy a změny, např. technické vylepšení, lze dělat pouze se souhlasem leasingové společnosti. V případě, že bychom chtěli předmět leasingu prodat před jeho splacením, nebude to možné, protože předmět není naším vlastnictvím. Obvyklým řešením je nalézt někoho, kdo převezme leasingovou smlouvu a bude dále splácet. V případě hrubého porušení smlouvy nebo problémů leasingové společnosti může být předmět leasingu odebrán, např. pokud bychom nemohli předmět dále splácet. Problémem může být i krádež dané věci. V případě finančního leasingu je pojistná náhrada vyplacena leasingové společnosti, neboť ta je vlastníkem předmětu. Společnost nám pak zašle příslušnou část pojistné náhrady a započítá již uhrazené splátky. Může se stát, že takto dostaneme méně prostředků, než kdybychom věc pořídili na úvěr. 7 Pokud by šlo o finanční leasing pro podnikatele, bude doba leasingu spíše delší (u auta 5 let). Kratší doba leasingu je pro podnikatele daňově nevýhodná. 25

26 b) dostupnost obou produktů zpravidla bývá dostupnější leasing. Nejedná-li se o některou z forem rychlé půjčky, banky si žadatele o úvěr prověřují zpravidla mnohem důkladněji než leasingové společnosti. Pokud bychom porovnávali, v kterém případě zaplatíme nakonec více, bylo by třeba porovnat celkovou výši splátek v případě leasingu a v případě úvěru, jak celkové náklady ovlivní pojištění. V případě leasingu je pojistné součástí splátek a často bývá nižší, než kdybychom sjednávali pojištění sami. Na druhé straně, chceme-li riskovat, nemusíme v případě úvěru pojištění uzavírat, pokud sami nechceme Pojištění Škodová pojištění nahrazují určitou výši škody, která vznikla v důsledku pojistné události. Pojišťovna vyčíslí, kolik škoda činila, a proplatí nám tuto částku. Obnosová pojištění jsou taková pojištění, kde vyplácená pojistná náhrada nezávisí na výši škody, která vznikla. Tuto škodu by v některých případech bylo obtížné až nemožné vyčíslit například u životního pojištění. Proto výše pojistného plnění není dána velikostí této škody, ale výší pojistné částky, kterou si pojištěný s pojistníkem sjednal (zjednodušeně částka, na kterou si pojištěný cení svého zdraví). Obrázek 9: Rozdělení pojištění 8 Pro podnikatele může být další odlišností také např. různý daňový dopad obou produktů. Z daňových důvodů by pak leasing na osobní auto měl trvat nejméně 5 let. 26

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize,

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize, Otázka: Finanční trhy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Daniel Surmař Finanční trhy -finanční trh = největší trh (národní + světové měřítko) a také nejpružnější (rychlá reakce na hospodaření a politické změny)

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO141

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU Otázka: Cenné papíry a účtování, evidence finanačního majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU CENNÉ PAPÍRY

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO160 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více