Počty nevyřízených věcí se snižují

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počty nevyřízených věcí se snižují"

Transkript

1 9 / 2008 Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele Síla koruny oslabuje průmysl Jak je na tom elektronizace justice Zajímavosti Národní technické knihovny Počty nevyřízených věcí se snižují rozhovor s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem PŘÍLOHA: STAVEBNICTVÍ Česká premiéra mobilní protihlukové stěny PODZIM VE ZNAMENÍ VOLEB

2

3 Milí čtenáři, Vydává: MegaArt s.r.o. se sídlem Na Truhlářce 25, Praha 8 IČO: vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Staňková Redakce a spolupracovníci: Ing. Alena Adámková PhDr. Eva Fišerová Ing. Vilém Jirouš Radek Dolejš PhDr. Alena Palčová Ing. Martin Zikmund PhDr. Petr Just PhDr. Jan Bureš Ing. Jaroslav Pavlousek Ředitelka obchodního oddělení: Jitka Svátová Obchodní oddělení: Tereza Marie Dočkalová Mgr. Rudolf Musil REX Praha spol. s r.o. Husinecká 33, Praha 3 Typografie: Josef Karhan Tisk: GRAFOTECHNA print s.r.o. Adresa redakce: Parlament, vláda, samospráva Na Truhlářce 25, Praha 8 tel.: fax: vychází 10 ročně (rozšiřováno pouze formou předplatného) Roční předplatné: 990 Kč včetně DPH Objednávky předplatného: SEND Předplatné P. O. Box Praha 4 tel.: fax: SMS: toto číslo vyšlo: Evidenční číslo: MK ČR E ze dne 20. dubna 2005 ISSN X Titulní foto: archiv MK Ostatní foto: archiv redakce meteorology slibované babí léto se zatím nedostavilo, ale nás přesto čeká horký volební podzim, jak se dočtete v článku Petra Justa, který rozebírá, co nás čeká v boji o kraje a senátorská křesla ve vůbec prvních volbách od nástupu současné koaliční vlády ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Zatímco světem otřásá vážná finanční krize ve Spojených státech, my jsme se zaměřili na silnou českou korunu a její vážné dopady na naše průmyslová odvětví. Každá mince ovšem má dvě strany, takže kromě hlasů podnikatelské sféry přinášíme i názor 1. náměstka ministra financí Fuksy na možné následky neuváženě rychlého přijetí společné evropské měny. Poměrně velký prostor jsme tentokrát věnovali informačním technologiím. O tom, jak se stále více daří aplikovat je i ve státní správě, svědčí titulní rozhovor s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem o elektronizaci justice. S blížícím se termínem 18. ročníku veletrhu informačních a komunikačních technologií Invex Vám nabídneme přehled jeho nejdůležitějších témat, mezi kterými nechybí přechod k egovernmentu, elektronické průkazy obyvatel, elektronická výměna dokumentů apod. Kromě toho najdete na našich stránkách pravidelné zpravodajství z obou komor Parlamentu ČR, doplněné tentokrát i o činnost sněmovních výborů, Vlády ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Obsah 4 Ptáme se politiků Jiří Pospíšil: Počty nevyřízených věcí se snižují 6 Ředitelé úspěšných firem Jiří Matula: Chceme proniknout do komunální sféry 8 Petr Just: Krajské a senátní volby Ekonomika Síla koruny oslabuje průmysl 14 Co se událo v parlamentu a ve vládě? 20 Politické strany události 22 Ministerstva Regulační poplatky zpřístupnily vážně nemocným moderní léčbu 24 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Vývojové trendy státní pomoc 26 Z výborů Parlamentu ČR 28 Kraje Podzim ve znamení voleb 31 Příloha stavebnictví 46 Výjimečné ženy Helena Illnerová: Cítím určitou zodpovědnost za vývoj, jakým se naše země ubírá 48 Informační servis PVS Stavebnictví, Finance, IT, Telekomunikace, Doprava, Energetika 60 Veřejné zakázky Všeobecné obchodní podmínky jako nedílná součást zadávací dokumentace při zadávání veřejných zakázek 62 Nejvyšší kontrolní úřad Jak se hospodaří s dotacemi 66 Informační technologie Čipové karty ve službách státní správy Co vás čeká na Invexu 74 Průmysl Sněmovna přehlasovala Klausovo veto zákona o chemických látkách 78 Starosti starostů Kdy se zlepší technický stav autobusů? 93 Kam za kulturou? Přejeme Vám ničím nerušené čtení Vaše redakce

4 ptáme se politika Počty nevyřízených věcí se snižují Elektronizace justice je jedním z vytyčených cílů ministerstva spravedlnosti. Jak projekt ejustice, který má významně přispět k urychlování soudních jednání, prakticky funguje a jak se bude dále rozvíjet, nás detailně seznámil ministr Jiří Pospíšil. Na podzim loňského roku začaly fungovat první části tzv. ejustice, jejichž cílem je zrychlení, zjednodušení, zlevnění a zprůhlednění justice. Jako první byla spuštěna epodatelna. Jaké procento veškeré agendy po téměř ročním fungování systému probíhá elektronicky? Pokud vezmeme v úvahu hlavní agendy civilního řízení, jedná se prozatím pouze o 0,5 %. Je nutno ale přihlédnout ke skutečnosti, že jde o novou věc, která se teprve rozjíždí a na kterou si lidé musí postupně zvyknout, naučit se ji používat. Skutečnost, že je ze strany občanů o projekt zájem, ukazuje počet přístupů do aplikace. Do června to bylo průměrně 2500 přístupů za měsíc, v červenci už 5800, což bylo zřejmě zapříčiněno spuštěním nové služby eplatební rozkaz. Co všechno lze dnes přes epodatelnu na soud doručit? Prakticky téměř všechno. Pokusím se o výčet hlavních věcí, které lze takto doručit. Ostatně kompletní seznam získáte přímo v aplikaci epodatelna na portálu ministerstva spravedlnosti. Jde o žaloby (občanskoprávní, správní, obchodní žaloba), věci týkající se nezletilých dětí, výkon rozhodnutí/exekuce, eplatební rozkaz, žádost o poskytnutí informací, možnost podání stížnosti a podobně. Kdy bude možné využívat epodatelnu i pro podání pro obchodní a insolvenční rejstřík? Očekáváme, že zavedením epodatelny bude postupně veškerá oficiální komunikace se soudy či státními zastupitelstvími probíhat výlučně pomocí této služby. Služba epodatelna zajišťuje nejen bezpečnou a ověřitelnou komunikaci se složkou rezortu, ale současně usnadňuje zpracování vlastního podání. V případě insolvenčního rejstříku jsou již nyní vytvořeny všechny předpoklady, aby pro komunikaci byly využity služby epodatelny. Termín spuštění rutinního provozu zveřejníme s dostatečným předstihem. Do konce letošního roku také dokončíme projekt, který umožní zasílat rejstříkovému soudu podání na zápis do obchodního rejstříku pomocí aktivních formulářů. Komunikace bude rovněž zajištěna prostředky epodatelny. epodatelna se postupně stává klíčovým prvkem komunikace rezortu s okolním prostředím. Nemůžeme si dovolit jakékoli výkyvy v chování tohoto systému, a proto rozšiřování komunikace pomocí epodatelny probíhá postupně, přičemž naši odborníci velmi pečlivě monitorují celý systém. Předpokladem využití epodatelny je elektronický podpis. Ten je však při komunikaci nestátních subjektů stále využíván minimálně a jeho platnost je omezená. Neuvažuje se o jeho větší podpoře ze strany státu? Myslím, že stát musí pro podporu rozšíření elektronického podpisu udělat jediné, a to zajistit, aby se rozšiřovalo množství agend, které bude moci občan vyřídit tzv. vzdáleným způsobem s využitím zaručeného elektronického podpisu. Ministerstvo spravedlnosti se plněním tohoto úkolu poctivě zabývá. Podstatným způsobem byla změněna pravidla pro elektronické doručování soudům, která jsou stanovena v občanském soudním řádu. Od je možné komunikovat se soudem v rámci agendy in- 4 P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A

5 solvenčního práva i s využitím zaručeného elektronického podpisu a od je možné zaslat soudům návrh na vydání elektronického platebního rozkazu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem. Vydání zaručeného elektronického podpisu lze pořídit již za 170 Kč a s ohledem na rozšiřování okruhu agend, které lze vyřídit elektronicky se rozšiřuje počet osob, které žádají o jeho vydání. Z dalších projektů ejustice byla spuštěna dále aplikace InfoSoud, která nabízí účastníkům soudních řízení možnost online sledovat jejich stav, a elektronický platební rozkaz. Máte již nějaká souhrnná data o tom, do jaké míry jsou tyto aplikace občany využívány, jak si na ně zvykají? Ta čísla se pohybují v řádech tisíců za měsíc. Konkrétně: InfoSoud: průměrně 6000 přístupů za měsíc. Jde o úspěšnou aplikaci, kterou využívají nejen občané, ale i soudy, pokud potřebují získat aktuální informace o konkrétním soudním řízení. epodatelna: do měsíce června to bylo průměrně 2500 přístupů za měsíc, za červenec 5800 (elektronický platební rozkaz), dále přes 3000 za měsíc. V červenci, kdy byla spuštěna nová služba elektronický platební rozkaz bylo přes epodatelnu zasláno přes 220 návrhů na vydání eplatebního rozkazu, v srpnu to již bylo 1090 návrhů. Insolvenční rejstřík: do července to bylo průměrně přístupů za měsíc, v srpnu pak Komunikují pomocí těchto aplikací se soudy již profesionálové tedy advokáti, notáři či exekutoři? Ano, profesionálové již touto cestou komunikují, zvláště možnosti podat eplatební rozkaz využívají advokáti. Neznamená např. projekt infosoud další administrativní zátěž pro soudce? Pokud se nepletu, tyto úkony dělají samotní soudci, kteří jsou již takto velmi přetíženi... Data do aplikace infosoud jsou přenášena automaticky z rejstříků, takže pro soudce, ani pro administrativní aparát to neznamená žádnou další zátěž. Naopak si troufám říci, že jde o ulehčení. Jak už jsem se zmínil, informace z aplikace jsou využívány i soudy samotnými, pokud potřebují aktuální informaci o soudním řízení. Zároveň počítáme, že se stále širším využíváním služby info- Soud ze strany občanů dojde k časové úspoře u soudních úředníků, kteří dnes informace o soudních řízeních podávají. Aplikace infosoud zatím funguje na okresních soudech. Jaké kroky je třeba provést, aby byl projekt zaveden i na krajských soudech a na vrchních soudech a jak dlouho tento proces bude trvat? Projekt je již zpracován, informace o stavu řízení na ostatních soudech budou k dispozici do konce roku Neuvažuje se v rámci aplikace infosoud v budoucnu i o aktivním informování účastníků řízení na zadanou ovou adresu? V tuto chvíli určitě ne v datech aplikace infosoud záměrně nejsou jména účastníků ani adresy, protože nelze zveřejňovat účastníky řízení včetně dalších osobních údajů. Elektronizace justice klade v mnoha ohledech na soudce vyšší nároky a mění jejich dlouhodobé pracovní návyky. Jak soudci vnímají dosud zavedené projekty? Nemají s nimi problémy? Na to by Vám nejlépe odpověděli soudci sami. Ve Vašem dotazu správně uvádíte, že soudci nyní mění své dlouhodobé pracovní návyky souhlasím, že se s tím vždy pojí jisté komplikace. Nicméně k mým uším dolehla ze strany soudců vesměs pozitivní odezva, z níž lze vyčíst, že soudci nové instituty akceptují a vnímají je jako ulehčení své práce. Jedním z největších problémů české justice je výrazná délka soudního řízení. Projevuje se již nějak pozitivně právě na délce soudního řízení využívání různých instrumentů elektronického soudnictví? Vzhledem k tomu, že se jedná o instituty nové (např. eplatební rozkaz byl zaveden s účinností od ), nelze očekávat, že se jejich přínos projeví ve statistických údajích okamžitě. Především musím konstatovat, že okresní i krajské soudy dosahují stále lepších výsledků, vyřizují větší množství věcí, než napadne, a neustále tak snižují počty nevyřízených věcí. Jako výrazný úspěch lze chápat, že se snižují počty nedodělků nejstarších časových řad. K tomu napomáhají jak nové instrumenty elektronického soudnictví (vedle již zmiňovaných například kontrola výkonu jednotlivých soudců vedením soudů pomocí programů systémů ISAS a ISVKS), tak legislativní úprava spočívající ve zjednodušení procesních pravidel či zavádění minitýmů. Které další projekty ejustice budou v nejbližší době spuštěny? Začátkem října bude spuštěn do rutinního provozu další z projektů rodiny info infojednání. Jde o zpřístupnění údajů o nařízených jednáních soudů široké veřejnosti. Občané budou mít nyní možnost získat kdykoli informace o průběhu vlastního sporu i o dalších jednáních prostřednictvím internetu. Tato služba omezí množství telefonických i osobních dotazů, které zatěžují soudce a administrativní pracovníky soudů a zároveň umožní všem uživatelům internetu přístup k těmto veřejně přístupným informacím (v současné době je před každou jednací síní seznam řízení, které budou v daný den projednány). Koncem roku počítáme se spuštěním do zkušebního provozu aplikace elektronická úřední deska. Zveřejňovat informace na úřední desce je soudům uloženo zákonem. Soudy tuto povinnost plní jednak vedením papírové úřední desky, která je umístěna na veřejnosti přístupném místě v budově soudu, a dále elektronickou úřední deskou, která je aktualizována každým soudem na internetových stránkách v rámci portálu rezortu justice. Tato povinnost je plněna rozdílnou kvalitou a vlastní aplikace neumožňuje jednoznačné časově doložitelné informace o tom, co na úřední desce je či bylo vystaveno. Proto připravujeme projekt jednotné elektronické úřední desky, jehož cílem je, kromě dalšího, agendu centralizovat a vytvořit jednotná pravidla pro zveřejňování informací. Uživatel tak kromě komfortního přístupu k informacím získá i možnost přihlásit se k odběru novinek, které soud na úřední desce publikuje. Všechny elektronické systémy lze napadnout (hacknout) nebo zavirovat. V justici to může mít vždy vážné důsledky pro účastníky řízení. Jak vysoká je míra ochrany v ejustici? Je vyřešena otázka odpovědnosti za případný kolaps e-systémů? Tuto otázku považuji za velmi důležitou, protože bezpečnost systémů a zajištění datové komunikace je jedním z prvořadých úkolů elektronizace. Obecně je nezbytné připustit, že na světě patrně neexistuje 100% zabezpečený systém. S trochou nadsázky mohu říci, že data považuje ministerstvo spravedlnosti za to nejcennější, co uchovává. Každý systém by měl být aktivně chráněn proti neoprávněnému přístupu a zároveň musí být zajištěno nezávislé monitorování jeho chování, které upozorní na případné problémy. Vzhledem k omezenému prostoru zde nemohu vyjmenovávat všechny bezpečnostní prvky, které rezort justice využívá, ale mohu Vás ubezpečit, že ochranu ministerských dat je možné označit jako vysoce nadprůměrnou, a to i v intencích dnešní doby. Za rozhovor děkuje Marcela Staňková P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A 5

6 ředitelé úspěšných firem Generální ředitel UniCredit Leasing Jiří Matula: Chceme proniknout do komunální sféry Společnost UniCredit Leasing má velké plány a chystá řadu novinek. Má v úmyslu financovat obnovitelné zdroje energií i komunální projekty. O těchto záměrech jsme hovořili s generálním ředitelem UniCredit Leasing Jiřím Matulou. Snaží se Asociace leasingových společností otázku délky odepisování nějak změnit? Ano, jednáme jako Asociace (ČLFA) s ministerstvem financí, zda by nebylo možné zkrátit délku uzavíraných smluv alespoň o rok, případně opět o něco zkrátit dobu odpisu. Víceméně však počítáme s tím, že finanční leasing, byť nezanikne, tak se zřejmě postupně přiblíží operativnímu leasingu, tak jak je obvyklé v západní Evropě, kde naprosto převažuje tento způsob financování, což znamená, že pronajímaný předmět na rozdíl od finančního leasingu není nutné odkoupit a po skončení smlouvy se vrací pronajímateli. Stav z devadesátých let, kdy 90 % nákupů automobilů se dělo formou finančního leasingu, už se rozhodně nebude opakovat. Už dnes při pořizování automobilových či autobusových flotil či stavebních strojů převažuje operativní leasing. Jaké jsou novinky v oboru leasingu, jak jej ovlivnila reforma veřejných financí? Oblast leasingu rozhodně ovlivnily úpravy zákona o dani z příjmu, který prodloužil dobu odpisu předmětů pořízených na leasing u automobilů ze tří na pět let a u technologií z pěti na deset let. Prodloužil také minimální délky uzavíraných leasingových smluv na dobu shodnou s odepisováním daného předmětu, zejména u podnikatelské sféry. V důsledku těchto změn, ale i kvůli současnému zpomalení ekonomiky a silné koruně, kvůli níž jsou například v zahraničí automobily levnější než u nás, se snížila atraktivita finančního leasingu, jenž se používá hlavně k financování pořízení automobilů. Jeho objem poklesl v prvním pololetí tohoto roku o 8 12 %. Klienti nyní dávají přednost spíše splátkovému prodeji nebo spotřebitelským úvěrům. Uvidíme, zda jde o setrvalý stav, či ne. Je nutné říci, že z hlediska zabezpečení je finanční leasing oproti úvěrům rozhodně bezpečnější, a to zejména z toho důvodu, že po celou dobu splácení drží předmět ve svém vlastnictví pronajímatel, čili leasingová společnost. Chystáte v oblasti leasingu nějaké novinky? Ano, máme například v plánu v nejbližších letech nabídnout financování investic do obnovitelných zdrojů energie, po němž je stále vyšší poptávka. Stát se zavázal zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, ale zatím svým závazkům nedokáže dostát, investory proto láká slibem 15leté garance výkupních cen i povinností připojit všechny obnovitelné zdroje k síti. Možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů jsou však podle mne omezené. Vodní zdroje už víceméně rozšiřovat nelze, biomasy je nedostatek, navíc ji nelze sehnat za garantovanou cenu, poptávka po větrných zdrojích se snižuje i proto, že jde o technicky složitou záležitost. Takže zbývá jen fotovoltaika, čili využití solární energie. I její rozvoj je však závislý na množství fotovoltaických článků, které jsou k dispozici. Naše společnost v současné době jedná o financování dvou projektů soukromých investorů založených na fotovoltaických zdrojích. Momentálně jsou tyto projekty v celkové hodnotě 300 milionů korun ve financované hodnotě a realizovány by mohly být ještě v tomto roce. Stejně tak jako jiní finanční věřitelé vyžadujeme, aby se investor podílel na riziku projektu i svými zdroji. U těchto typů projektů očekáváme zhruba 20% podíl. Plánujete expanzi i do jiných oblastí? Ano, chceme se nyní zaměřit i na města a obce, jimž nabízíme financování nejrůznějších projektů, nejenom dopravní, hasič- 6 P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A

7 ské, komunální či stavební techniky, ale i nemovitostí či čistíren odpadních vod formou finančního či operativního leasingu. Města a obce se dříve spoléhala hlavně na dotace, nyní hledají i další možnosti a leasing je jednou z nich. Jako příklad obdobných projektů ze zemí, kde UniCredit Leasing v Evropě působí, bych uvedl financování celé flotily tramvají v chorvatském Záhřebu, což se realizovalo v roce 2007 a byla to vůbec největší leasingová operace v Evropě. Nebo za zmínku stojí PPP projekt vězeňského zařízení v Maďarsku. Výhodou leasingového financování je garance výše nákladů, která nesmí být překročena. Je zajímavé, že poptávka po nebankovních produktech ze strany měst a obcí se nyní objevuje častěji než v předešlých letech. Do budoucna tedy předpokládáme, že by se proto financování komunálních projektů mohlo stát jednou z klíčových aktivit naší firmy. Za rozhovor děkuje Alena Adámková UNICREDIT LEASING SOUČÁSTÍ EVROPSKÉHO SUBHOLDINGU Značka UniCredit Leasing je na českém trhu téměř jeden rok od 5. listopadu loňského roku. Společnost se však může pochlubit dlouhou a úspěšnou historií, kdy ještě vystupovala pod názvem CAC LEASING. Výsledky společnosti v letošním roce potvrzují, že změnou jména si v Uni- Credit Leasing nejen udrželi, ale i posílili důvěru klientů. V letošním roce zaznamenala společnost UniCredit Leasing vzrůstající zájem o spotřebitelské úvěry a splátkový prodej i úvěry pro podnikatele. V případě spotřebitelského úvěru činil meziroční nárůst 54 % (o 270 milionů Kč). U podnikatelů dosáhl objem úvěrů a splátkového prodeje dokonce více než 674 milionů Kč, tj. o dvě třetiny více než ve stejném období loňského roku. Dominantní však nadále zůstává leasing, a to jak finanční, tak i operativní. Celkově za období prvních šesti měsíců financoval UniCredit Leasing nové obchody v hodnotě 7,2 mld. Kč. UniCredit Leasing je součástí nejúspěšnější evropské leasingové skupiny, která v rámci UniCredit Group vystupuje jako subholding UniCredit Global Leasing. Jeho součástí jsou národní leasingové společnosti v 16 zemích Evropy, přičemž v 7 zemích jsou jednička nebo dvojka na místním trhu. Díky propojení jak s jednotlivými leasingovými firmami ve skupině UniCredit Group, tak i s bankovními institucemi, mohou nyní klienti využívat několika nových možností financování. Tím prvním je cross border leasing, tzv. přeshraniční leasing. Další je společná nabídka UniCredit Leasing a banky, kde klienti mohou získat pod jednou značkou najednou bankovní, leasingové či pojišťovací služby. Leasing podle nových pravidel Klasický finanční leasing pro podnikatele má nyní prodlouženou minimální délku financování tak, aby odpovídala odpisové lhůtě, přesně v souladu se zákonnými požadavky. Ne každý však chce leasing splácet pět let nebo i déle. Proto má UniCredit Leasing ve své nabídce i produkt se zkráceným splácením. V případě zkráceného splácení je zachována celková délka leasingové smlouvy, ale nájemce vozidlo reálně splatí už ve zkrácené periodě, tj. za 36 nebo 48 měsíců. Pro spotřebitele (tedy nepodnikatele) platí finanční leasing za nezměněných podmínek i na dobu kratší než 60 měsíců, volba délky je pak zcela na zákazníkovi, neboť se neomezuje výhradně na celé roky. Nejoblíbenější akce s 0% navýšením Pro financování především automobilů nebo motocyklů má UniCredit Leasing v nabídce řadu časově omezených akcí. V poslední době společnost představila několik novinek. Jednou z nich je před nedávnem uzavřené partnerství s importérem KIA Motors Czech. První společnou nabídkou pro klienty je zvýhodněné financování Auta roku 2008 KIA cee d. Dne 1. září se společnost UniCredit Leasing stala oficiálním finančním partnerem společnosti MAN Financial Services CZ, člena skupiny MAN Finance International GmbH. Vzájemná spolupráce je zaměřena na poskytování profesionálních finančních služeb pro autorizovanou dealerskou síť MAN užitková vozidla Česká republika. Velmi dobré podmínky financování platí i pro řadu dalších značek nebo modelů. Jedná se například o nový model Dacia Sandero nebo Subaru Forester. Také zájemci o modely BMW řady 3 mohou využít financování bez navýšení. Bližší informace o aktuálních podmínkách financování mají spolupracující dealeři automobilů přímo na prodejně. Díky nabídkovému software mohou ihned vytisknout konkrétní splátkový kalendář podle modelu vozu a jeho pořizovací ceně. Součástí může být rovněž balíček pojištění od dceřiné společnosti Uni- Credit pojišťovací makléřská. Operativní leasing získává Každoročně svoji oblibu posiluje operativní leasing. Ten lze více přirovnat k pronájmu a je především pro ty, kteří chtějí předmět financování po určitou dobu pouze užívat, ale nemusí ho vlastnit. Operativní leasing je buď bez služeb, nebo včetně řady různých doprovodných služeb, jako je například zajištění servisu, pojištění nebo kompletní správy vozového parku. Full service operativní leasing poskytuje dceřiná společnost UniCredit Fleet Management. Podrobné informace lze získat také telefonicky na zákaznickém centru nebo v jednotlivých pobočkách UniCredit Leasing ve všech regionech. (aa) P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A 7

8 Petr Just Krajské a senátní volby 2008 Letošní volby do krajských zastupitelstev a do jedné třetiny Senátu budou patrně sledovány ještě pozorněji než kdykoli v minulosti. Bude se totiž jednat o vůbec první volby od nástupu současné koaliční vlády ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Vlády, která vznikla po složitých a dlouhých jednáních v lednu 2007, sedm měsíců od sněmovních voleb. Lze je tedy považovat za první vysvědčení vystavené kabinetu premiéra Mirka Topolánka. Navíc, česká politická scéna je od zmíněných sněmovních voleb v roce 2006 ve znamení poměrně vyhrocené konfrontace dvou nesmiřitelných bloků: středopravicové vládní koalice a levicové opozice. A právě opozice se netají tím, že tyto volby budou referendem o Topolánkově vládě, přestože složení Senátu ani krajských zastupitelstev nemá žádný přímý vliv na stabilitu vlády. Výzva pro ČSSD Volby znamenají zejména výzvu pro největší opoziční stranu ČSSD, a to z obou výše jmenovaných důvodů. Těsná porážka ve sněmovních volbách v roce 2006 a následná neúčast na vládě postavila tuto stranu do velmi konfrontační pozice vůči vládní koalici a zejména vůči ODS. Dalším faktorem, který motivuje ČSSD k tomu, aby pro úspěch v podzimních volbách udělala maximum, je dosavadní poměrně slabé zastoupení strany v Senátu a v krajích. Ani v jedněch krajských volbách neuspěla ČSSD tak, jak by se slušelo na jednu z největších stran ve stranickém systému. Této pozici neodpovídá ani zastoupení v Senátu. Kraje i Senát jsou v podstatě v rukou největšího rivala sociálních demokratů, tedy ODS. Možná právě proto postavili sociální demokraté do čela několika krajských kandidátek osobnosti se zkušenostmi z centrální politiky. Jedná se dokonce o tři bývalé ministry Miladu Emmerovou (ministryně zdravotnictví ), Jaroslava Palase (ministr zemědělství ) a Davida Ratha (ministr zdravotnictví ) a o současného předsedu poslaneckého klubu strany Michala Haška. Jde sice o neobvyklý krok, ale z pohledu ČSSD je pochopitelný. Absence silných regionálních lídrů vede stranu k tomu, aby do boje o hejtmanské posty nasadila lidi z celostátní politiky, a to zejména kvůli jejich intenzivnější medializaci. To se týká zejména Ratha a Haška, kteří jsou díky působení v Poslanecké sněmovně mediálně velmi viditelní. Dokumentuje to případ volební kampaně Davida Ratha, která je pokrývaná nejenom krajskými médii, ale dostává svůj prostor i v celostátních sdělovacích prostředcích. Úspěch či neúspěch ČSSD ve volbách však nebude mít vliv jen na vlastní kandidáty, ale i na budoucnost předsedy strany Jiřího Paroubka. Ten bude na jaře 2009 obhajovat předsednický post. Výsledek strany ve volbách může volbu stranického šéfa ovlivnit. Navíc je třeba připomenout, že o obsazení pozice předsedy ČSSD by měli poprvé rozhodovat členové strany v přímých volbách. Nutno podotknout, že průzkumy veřejného mínění v současné době staví ČSSD do role nejsilnější strany. Je ale třeba upozornit, že zejména v senátních volbách, kde se využívá dvoukolový většinový volební systém, nemusí mít takto prezentované celostátní preference patřičnou vypovídací hodnotu. Nakolik ovlivní výsledek ODS její vládní působení? ODS jak bylo řečeno výše bude obhajovat svoji dominantní pozici jak v krajích tak v Senátu. V horní komoře drží od posledních senátních voleb v roce 2006 absolutní většinu křesel, v krajích (bez hlavního města Prahy) má 12 hejtmanů. I v tom jediném kraji, kde nemá svého člověka v čele, sedí v krajské radě. Zastoupení v obou institucích je stále ještě důsledkem působení ODS v opozici vůči vládám vedeným sociálními demokraty. Dnes je ale politická situace jiná. ODS již není v opozici, ale je největší vládní stranou. Stojí v čele velmi křehké koaliční vlády, která provádí i mnohé nepopulární kroky. Za to čelí vláda i ODS ostré kritice ze strany opozice. Aby toho nebylo málo, tak v poslední době čelí ODS i určitým vnitrostranickým problémům. To vše jsou faktory, které mohou mít na výsledek strany negativní vliv. Výhodou ODS naopak zůstává, že v porovnání s ostatními stranami disponuje daleko větším počtem silných regionálních osobností. Premiér a předseda ODS Mirek Topolánek si je celkově méně výhodné pozice strany vědom, jak alespoň vyplývá z jeho dřívějšího vyjádření pro Hospodářské noviny ( ). Pozici ODS před krajskými volbami zhodnotil v rozhovoru těmito slovy: Úspěch z roku 2004 byl zcela nebývalý a každý to ví. Tehdy jsme měli několik bonusů. Zejména to bylo špatné vládnutí ČSSD. Teď to bude naopak. Budeme mít negativní bonus za nepopulární kroky, možná za nejednotu, pokud v ní budeme pokračovat. Realistické očekávání je obhájení výsledků prvních krajských voleb. A to je devět hejtmanů. Regionální představitelé ODS tímto zhodnocením sice nadšeni nebyli, nutno ale říci, že Topolánkova úvaha je racionální, realistická a přirozená. To, že působení ODS ve vládě může stranu v krajských volbách ohrozit, ostatně nepřímo potvrzují i sami lídři krajských kandidátek. Údajně příliš nestojí o účast ministrů za ODS v předvolební kampani a rovněž se chtějí v kampani pokud možno vyhýbat tématům, která naopak dnes a denně hýbou celostátní politikou a ve kterých je ODS ze strany opozice konfrontována a napadána. Zcela přirozeně ČSSD naopak o tato témata stojí a do krajských předvolebních kampaní je přenáší. Příkladem může být téma zdravotnictví a zejména poplatků ve zdravotnictví či privatizace nemocnic. V těchto tématech se mimořádně intenzivně angažuje zejména David Rath, který na nich postavil svoji předvolební kampaň. I Topolánkovi může úspěch strany ve volbách zamíchat s budoucností. Účty ze svého působení v čele strany bude skládat dokonce dříve než Jiří Paroubek. Krátce po volbách se uskuteční řádný kongres ODS, který bude rozhodovat o novém vedení strany. A to je ještě otázka, nakolik ovlivní ODS nejnovější kauza dnes už bývalého poslance Jana Moravy a otázka dalšího setrvání poslance Vlastimila Tlustého (případně i některých jeho kolegů) v řadách ODS, jejího poslaneckého klubu a v Poslanecké sněmovně. 8 P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A

9 Z pohledu krajských a senátních voleb ale nemá Strana zelených moc co ztratit, takže její předseda Martin Bursík může být i přes výše uvedené skutečnosti relativně v klidu. Alespoň ve srovnání se svými kolegy, předsedy ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Strana má dnes jediného senátora a tomu mandát vyprší až v roce A v krajských zastupitelstvech (nepočítáme-li zastupitelstvo hlavního města Prahy) zasedají za Stranu zelených jen dva její členové (oba v zastupitelstvu Jihomoravského kraje). Strana tedy může volbami jedině získat. Lidovci hrají vabank Už v minulém čísle časopisu Parlament vláda samospráva jsem zmínil, že důležité zrcadlo nastaví podzimní volby lidovcům. Uvedl jsem, že pro KDU-ČSL jakožto víceméně regionální stranu s nerovnoměrně rozloženou podporou je nezbytné uspět a udržet (či dokonce posílit) svůj vliv v těch regionech, kde má tradičně silné postavení. Zároveň jsem ale upozornil, že strana v minulosti začala v některých svých tradičních regionech ztrácet, což jsem dokumentoval na příkladech ztráty několika senátorských křesel ve východních Čechách, na Vysočině či jižní Moravě. Po vypuknutí aféry s bývalým poslancem ODS Moravou a po emotivním a dramatickém sjezdu Strany zelených se teď navenek zdá, že lidovci jsou jakžtakž stabilizovaní nebo jejich problémy teď byly odsunuty na vedlejší kolej, alespoň pokud jde o jejich mediální pokrytí. I pro jejich předsedu Jiřího Čunka mohou být volby rozhodujícím faktorem pro jeho setrvání či nesetrvání v čele strany. Jak známo, Jiří Čunek má ve straně poměrně silnou opozici, která proti němu zatím otevřeně nevystoupila. Patrně i proto, že je před volbami. Opozice by mohla využít případného výrazného neúspěchu lidovců v podzimních volbách k tomu, aby se pod záminkou předsedovy zodpovědnosti za výsledek pokusila o jeho sesazení. Pokud si ale strana alespoň udrží své stávající pozice, může se Jiří Čunek cítit bezpečně. Stabilizoval sjezd zelených stranu před volbami? V ne úplně dobré kondici jde do voleb Strana zelených. Sjezd, který se uskutečnil první víkend v září, měl podle staronového předsedy stranu před podzimními volbami stabilizovat. Bursíkovi se sice podařilo vytlačit vnitrostranickou opozici z vedení a docílit tak toho, aby strana navenek mluvila jedním hlasem, není ale jisté, zda to skutečně přinese tu vysněnou stabilitu strany. Navíc díky přímému přenosu sjezdu na kanále ČT24 vyšlo veřejně najevo, že zelené trápí kromě osobních animozit a programových či ideologických nejasností i problémy s procedurálními, technickými a organizačními otázkami řízení a činnosti strany. Křídlo Dany Kuchtové, která podle svých slov odešla do konstruktivní opozice, má teď ještě volnější ruce pro formulování kritických připomínek vůči Martinu Bursíkovi a jeho stylu vedení strany. Dana Kuchtová si nebrala servítky v době, kdy byla první místopředsedkyní strany, nezdá se tedy jako pravděpodobné, že by svoji rétoriku zmírnila poté, co se nedostala do žádné funkce. Naopak. Trvalou hrozbou pro stranu (ale i pro vládu jako celek) zůstávají i dvě členky poslaneckého klubu Strany zelených Věra Jakubková a Olga Zubová. Obě stojí spíše na straně Dany Kuchtová, která je může využít pro udržení svého vlivu ve straně. Obě poslankyně jsou totiž strategicky důležité pro vládní koalici. Zůstanou komunisté i v krajích v opozici? Jedině získat mohou i komunisté. Ale z trochu jiného pohledu. Výsledek strany zůstane v krajských volbách patrně plusminus stejný. Pokud by ale byli sociální demokraté v některých krajích uspěli natolik, že by sestavovali krajské rady, mohou si komunisté polepšit účastí v těchto krajských vládách. Ostrá konfrontace stran vládní koalice a opozice, o níž jsem se zmiňoval v úvodu, může vést k tomu, že strategie sociálních demokratů při vytváření krajských vlád upřednostní v některých případech komunisty před jinými stranami. Pro komunisty by to byla šance vymanit se alespoň na krajské úrovni z role věčně opoziční strany. Lze ale předpokládat, že ČSSD nebude v této otázce jednotná. Strana je co do spolupráce s komunisty vnitřně nejednotná. Na jedné straně stojí teze, že spolupráce s komunisty je přirozeným důsledkem umístění obou subjektů v levé části politického spektra a přítomnosti řady styčných bodů v programech obou stran. Druhá skupina však upozorňuje na to, že KSČM se doposud dostatečně nevyrovnala se svoji minulostí (respektive s činností své předchůdkyně KSČ, na kterou navazuje) a plně neakceptovala všechny aspekty vývoje po roce Výrazné posuny nelze očekávat u zastoupení komunistů v Senátu. Dvoukolový většinový volební systém, respektive faktor druhého kola, hraje v neprospěch komunistů. Eliminuje totiž strany s malým koaličním potenciálem, což je právě příklad českých komunistů. Není ale příliš pravděpodobné, že by výsledek strany ať už v krajských nebo senátních volbách nějak výrazně ovlivnil pozici předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Čeká nás horký volební podzim Každá strana tedy stojí před podzimními volbami s nějakou výzvou. Navíc osudy některých stranických šéfů budou přímo závislé na míře úspěchu či neúspěchu stran ve volbách. Troufám si tvrdit, že nás čeká horký volební podzim. K výsledkům bojů o kraje a 27 senátorských křesel se určitě vrátíme v některých z příštích čísel našeho časopisu. P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A 9

10 ekonomika Síla koruny oslabuje průmysl Česká koruna za poslední rok posílila vůči euru při meziročním srovnání srpnových kurzů o více než 12 %. Přestože na počátku srpna centrální banka zaintervenovala, snížila klíčovou úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,50 %, a od té doby česká měna oslabuje, je stále ještě dostatečně silná, aby snižovala firmám tržby, zisky a nutila je tak propouštět. Vzhledem k chřadnoucímu hospodářskému růstu (který je částečně rovněž ovlivněn silnou korunou) se nyní další výrazné posilování asi zastaví. Podle předních českých profesních asociací a firem představuje silná koruna celospolečenský problém a její dopady do hospodářství jsou skutečně závažné. Silná koruna naopak vyhovuje lidem, kteří rádi nakupují v zahraničí, a turistům. Spotřební zboží se za poslední rok stalo v cizině podstatně dostupnější a Češi si díky silné koruně nemusí už vozit do ciziny paštiky. Přesun na Slovensko? Více než jedna čtvrtina firem prý nyní zvažuje, že přesune některé své provozy z České republiky do jiných zemí. Důvodem je prudké posílení české měny v letošním roce. Zhruba 30 % firem je zároveň kvůli pevné koruně nuceno redukovat pracovní místa. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu mezi tuzemskými společnostmi, uspořádaném Americkou obchodní komorou, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou České republiky, Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou, Nordickou obchodní komorou a Nizozemskou obchodní komorou. Průzkumu se v srpnu 2008 zúčastnilo 426 společností z oblasti výroby, služeb, logistiky, nemovitostí a turistického ruchu. Dvě třetiny těchto firem mají roční obrat nad 100 milionů korun. Řada autodopravců skončí Za požadavkem průmyslníků na rychlé zavedení eura stojí i autodopravci. Pro mezinárodní dopravce je silná koruna katastrofa. Ceny mají nasmlouvané v kontraktech na dlouho dopředu a takhle velké posílení koruny se nedalo očekávat. Řada českých mezinárodních dopravců už uvažuje o tom, že své sídlo přesune na Slovensko. Tam bude euro zavedeno od ledna, dopravcům by tak odpadly problémy se silnou korunou, varuje generální tajemník Sdružení autodopravců Česmad Bohemia Matrin Špryňar. Drahá nafta a silná koruna zničí až 30 % menších dopravců, varuje generální ředitel společnosti C. S. Cargo Petr Vlček. Firmy zvažují, že budou podnikat buď dále na Východě, nebo v zemích, které už používají euro. Častou cílovou stanicí by se mohlo stát příští rok Slovensko, které od Nového roku přijme společnou evropskou měnu. 27 % ze čtyř stovek oslovených společností uvedlo, že je silná koruna nutí uvažovat o přesunutí některých provozů do jiných zemí. To znamená, že firmy silnou korunu nepovažují jen za dočasný problém, upozorňuje šéf kopřivnické Tatry Ronald Adams. I on nedávno potvrdil, že o přesunutí výroby uvažuje a měnovým výkyvům se brání kupováním dílů a materiálu v zahraničí za eura. Tím přicházejí o práci jeho tuzemští dodavatelé. Třetina firem hlásí propad exportu Pevná koruna má výrazný dopad i do tržeb a hospodářských výsledků tuzemských společností. Více než polovina firem uvádí, že jim silná koruna letos sníží zisky nutné pro rozvoj podniků nebo prohloubí ztráty o více než 5 %. Prodeje klesají 60 % respondentů, u poloviny z nich pak o více než 10 milionů korun. Většina společností zároveň čelí rostoucím nákladům na zboží a služby, každá třetí firma pak hlásí významný propad exportů. Tento průzkum jasně prokazuje, že prudké posílení koruny se nedotklo jen několika oborů, ale dopadlo v podstatě na celou českou ekonomiku. V posledním měsíci se situace mírně zlepšila, ale i tak bude na konci roku počítání ztrát a z nich plynoucí důsledky pro tuzemské společnosti velmi bolestivé, uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Martin Jahn. 10 P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A

11 Některé společnosti se tak musí stále více zaobírat myšlenkami na nepopulární kroky. Každá pátá firma již byla kvůli pevné měně nucena zastavit výrobu některých produktů či poskytování části služeb. Varovné jsou i plány firem na propouštění či dokonce na částečný či úplný odchod z České republiky. Výsledky průzkumu by se proto podle viceprezidenta Americké obchodní komory a generálního ředitele společnosti Tatra Ronalda Adamse neměly brát na lehkou váhu. Společnosti se obávají, že si koruna v současném ekonomickém prostředí nemůže udržet svoji minulou stabilitu. Skutečnost, že jedna ze čtyř výrobních společností zvažuje přesun výroby, je znakem toho, že to společnosti nepovažují za dočasný problém. Minimálně to znamená, že nestabilita měny opožďuje investice a rozšíření, což znamená pomalejší růst. V horším případě může koruna urychlit začarovaný kruh ztráty pracovních míst a nižšího daňového příjmu, zdůraznil Adams. Koruna a ceny komodit připraví automobilové výrobce o miliardy Posilující kurz koruny připraví tuzemské automobilové výrobce v letošním roce nejméně o 10 miliard korun. Spolu s dalšími negativními faktory, jako je zdražování železa a ropy, přijdou firmy letos o 18 miliard korun. Každá pátá firma v autoprůmyslu navíc uvažuje o snižování počtu zaměstnanců, a to celkem o 2 tisíce lidí. Vyplývá to z průzkumu Sdružení automobilového průmyslu. Firmy trápí silná koruna především kvůli jejich jednoznačné exportní orientaci. Automobilový průmysl tvoří v tuzemsku 23 % průmyslové produkce a exportu. Společnostem navíc chybí plánovací jistota, protože neznají termín plánovaného zavedení eura, uvedl prezident sdružení Martin Jahn. Firmy: chceme zavést co nejdříve euro S tímto varováním Americké obchodní komory se ztotožňují i zástupci Hospodářské komory České republiky. Skutečnost, že stále neznáme termín zavedení eura v České republice, vnímáme jako vážný problém, který se negativně odráží právě na fungování tuzemských podniků, které obchodují s evropskými partnery. Vnímáme, že každá časová prodleva či odklad v přijetí eura tento stav jenom prohlubuje. V minulosti jsme proto několikrát apelovali na odpovědné vládní představitele k urychlení reforem, které by umožnily brzké přijetí eura, a o stanovení časového harmonogramu jeho přijetí, říká prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. Podle většiny respondentů by nejlepším způsobem, jak ovlivnit kurz české měny, bylo Které obory silnou korunou nejvíc trpí? České textilky padají, přibývá propuštěných České textilky zažívají jeden z nejslabších roků ve své historii. Ještě loňská čísla přitom vypadala nadějně a naznačovala, že by se dlouhý pád tohoto odvětví mohl zastavit tržby po letech stouply o 1,2 %. Podle statistik Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) za první polovinu letošního roku naopak klesly tržby o necelých 14 %. Byla už i horší období, ale letos je extrémně silně cítit v hospodaření silná koruna, říká prezident ATOK Josef Novák. Podle něj skutečná výroba příliš neklesá a čísla je potřeba očistit od propadu kurzu. Euro za první polovinu roku kleslo o více než desetinu. Největší, téměř pětinový propad zaznamenali výrobci oděvů. Tržby však klesly všem oborům sdruženým v ATOK. Propouštění bude dál pokračovat. Nejnověji oznámil další snížení počtu zaměstnanců havlíčkobrodský výrobce spodního prádla Pleas. Ten zavře do konce listopadu závody v Chotěboři a Čáslavi, kde pracuje přes 200 lidí. Propouštění oznámila litvínovská přádelna Schoeller, která zeštíhlí o 65 lidí, tedy zhruba 10 % zaměstnanců. právě přistoupení ke společné evropské měně. Jak významné ztráty může pevný kurz firmám způsobit, dokládá příklad společnosti Škoda Auto. Ve srovnání s prvním pololetím 2007 je náš aktuální provozní výsledek za první pololetí 2008 zatížen kurzovými efekty ve výši cca 2,3 miliardy Kč. Tak radikální zpevnění spojené s neexistencí termínu pro přijetí eura již začíná ohrožovat nové firemní investice v České republice, řekl ředitel vnějších vztahů Škoda Auto Radek Špicar. Ekonomická situace firem, zvláště exportujících, je klíčová pro kontinuální a stabilní rozvoj české ekonomiky. Silná koruna se sice může zdát krátkodobě politicky výhodná, posléze se však kvůli zpomalení průmyslu (navíc v současných podmínkách zpomalení ekonomik EU) projeví v daňových výpadcích a také zvýšených sociálních nákladech spojených s turbulencemi na trhu práce. A pak to pocítí i všichni občané ČR. Smysluplné je proto snažit se posilování kurzu řídit v rozumných mezích tak, aby ekonomika dlouhodobě dosahovala maximálního růstu, dodal člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Zbyněk Frolík. Další firmy zdůrazňují vedle přijetí eura i potřebu lepší celkové hospodářské politiky a lepší monetární politiky. Topolánek: Měli jste si stěžovat dřív Kapitány největších českých průmyslových firem nejvíce zajímá, zda už je stanoven konkrétní termín, kdy vláda hodlá euro přijmout. Diskuzi vedeme a jsme poslední, kdo zdržuje bezpečné přijetí eura. Stížnosti a starosti korporací, kterých si jinak velmi vážím, měly ale přijít dříve, uvedl premiér Mirek Topolánek s odkazem na úřadování předchozích vlád. Ještě tvrději se vyjádřil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Euro je třeba přijmout v okamžiku, kdy to nebude výhodné jen pro jednu, byť významnou skupinu, ale pro drtivou většinu společnosti, řekl Říman. Za svými sousedy Česko už zaostává. Kromě Slovenska se na evropskou měnu chystá také Polsko. Premiér země Donald Tusk nedávno uvedl, že by země mohla přijmout euro už v roce Je to obtížný, ale splnitelný úkol, citovala Tuska agentura Reuters. Česko by se podle posledního vývoje mohlo zbavit koruny nejdříve po roce Přesný termín pro zavedení eura ještě nebyl stanoven. Vyslyší vláda podnikatele? Hospodářská komora ČR chce navrhnout vládě, aby pomohla nejohroženějším oborům českého průmyslu snížením daní. Například sklárnám by pomohlo snížení spotřební daně, o němž bude komora jednat, uvedl předseda Okresní hospodářské komory v Jablonci Pavel Vích. Komora nabízí na podporu tuzemského průmyslu postiženého silnou měnou i další možnosti. Firmy v Česku vynakládají ročně miliardy na nákup různých dárků, upomínkových či propagačních předmětů. Často však utrácejí tyto peníze v cizině a my bychom je chtěli přesvědčit, aby je utrácely v Česku a kupovaly naše produkty, uvedl prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Podle něj by pro podnikatele nebylo dobré, kdyby se růst měny snažila zastavit jen centrální banka snižováním úrokových sazeb. Růst inflačních očekávání se následně projeví ve vyšších mzdových požadavcích. Neumírněné mzdové požadavky by pak dopadly na všechny firmy v ČR, nikoliv jen na skupinu exportérů, dodal. Podnikatelé se domnívají, že by silnou korunu měla řešit vláda. Varují přitom, že se podniky v problémech začnou zbavovat zaměstnanců. To se podle nich netýká jen tuzemských firem. Podle Petra Kužela už ohlásilo odchod z ČR kvůli silné koruně a vysokým nákladům na mzdy i několik zahraničních investorů. Alena Adámková P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A 11

12 ekonomika Samotné euro exportéry dlouhodobě nespasí Nedávné turbulence české koruny a především její rychlé posilování vůči hlavním světovým měnám vyvolalo další a intenzivnější diskuze o přijetí společné evropské měny. Hlavně z řad exportérů zaznívá tento požadavek se sílící intenzitou. Kladu si však otázku, zda by ukvapené přijetí eura nepřineslo více škody než užitku. Především musím zdůraznit, že argumentaci vyvážejících podniků rozumím a považuji ji za relevantní. V diskuzi však nemohou převládat pouze argumenty jedné strany. Obecně také platí, že každé hospodářskopolitické opatření přináší nejen výnosy, ale i náklady. Správný tvůrce hospodářské politiky tak musí pečlivě zvažovat, na koho a s jakou intenzitou tyto náklady dopadnou. Do úvahy také musí brát dlouhodobou udržitelnost vývoje veřejných financí a ostatních makroekonomických aspektů, které se hodnotí v rámci tzv. maastrichtských kritérií. Argumenty pro rychlé přijetí eura jsou všeobecně známé, proto si je připomeňme jen stručně. Jedná se o snížení transakčních nákladů, vznikajících při směňování valut a deviz včetně provize směnárnám, a nákladů na jištění se před kurzovým rizikem. Mezi přínosy zavedení eura se řadí i skutečnost, že spekulanti již nebudou moci způsobovat velké fluktuace měny. Přijetí do eurozóny též představuje určitý pozitivní signál pro zahraniční investory. Naproti tomu existují i nevýhody. Pružný měnový kurz (samozřejmě i euro má pružný kurz, ale fakticky by proti němu byla koruna zafixována) dokáže absorbovat vnější šoky, jako např. růst cen ropy. Toho jsme byli svědky před několika měsíci, když posilující koruna působila proti ještě výraznějšímu zdražování benzinu a nafty, které by nastalo bez posilování naší měny. Také nízké úrokové sazby jsou důsledkem posilující koruny. Na globalizovaném trhu bez překážek pohybu kapitálu se prosazuje jednotná míra výnosu z jakýchkoliv aktiv. Protože však zahraniční investoři očekávají dlouhodobou apreciaci koruny, jsou ochotni se smířit i s nižší výnosovou mírou. Proto u nás i nadále přetrvávají jedny z nejnižších úrokových sazeb ze zemí Evropské unie. Co to znamená pro úvěrem se financující domácí podniky, nemusím snad nijak dlouze rozepisovat. Dále je třeba si uvědomit, že ČR se nachází v procesu dohánění vyspělých západních ekonomik. S rostoucí vyspělostí roste i relativní cenová hladina, a to se děje prostřednictvím dvou mechanizmů. Prvním z nich je vyšší inflace, tj. vyšší růst cen nejen zboží a služeb, ale i mezd. Tím druhým je posilování měnového kurzu, což opět znamená zdražování českého zboží, služeb a mezd. Pokud se tohoto druhého mechanizmu zbavíme, bude se vyrovnávání cenových hladin dít pouze prostřednictvím inflace, a to s větším efektem. Tady nehovořím o jednorázovém zdražování v okamžiku přijetí eura zaokrouhlováním cen, kterého se někteří občané zbytečně bojí, zde hovořím o dlouhodobém trendu, jehož existence je zcela logická. Jednoduše řečeno, exportéři by se sice zbavili kurzového rizika, růst jejich nákladů by se však zrychlil. Jiným argumentem v neprospěch eura je vzdání se své stabilizační měnové politiky a podřízení se té společné z Frankfurtu. Jistě budeme souhlasit s tvrzením, že rychle rostoucí Česko a Slovensko by potřebovalo jiné nastavení úrokových sazeb než třeba zpomalující ekonomika Itálie. Zde však můžeme namítnout, že za stávající konstelace by Praha potřebovala jiné sazby než vysokou nezaměstnaností trpící Mostecko. Musíme tedy hledat odpověď na otázku, za jakého stavu je zavedení společné měny optimální? Ekonomická teorie tuto odpověď našla. Nositel Nobelovy ceny Mundell přišel už dávno se svou teorií optimálních měnových oblastí. Pro přijetí společné měny více oblastmi stanovil několik podmínek, které musí být splněny, aby nedocházelo k asymetrickému (nevyváženému) působení šoků. Mezi nejdůležitějšími z nich jmenoval dostatečnou pružnost trhu práce, mobilitu výrobních faktorů a účinnou proticyklickou fiskální politiku. Žádná z těchto podmínek není splněna ani v současné eurozóně. To je holý fakt. Makroekonomické aspekty zavedení eura jsou formulovány v konvergenčních, tzv. maastrichtských kritériích. Mnozí často zapomínají, že jejich plnění musí být dlouhodobé a udržitelné, a hovoří jen o tom, zda letos či příští rok bude deficit pod 3 % HDP. Současné vládě se sice podařilo provést určité stabilizační kroky, ale stále máme před sebou důležité reformy penzijního a zdravotního systému. Pokud se nám je nepodaří prosadit, veřejné finance nebudou dlouhodobě stabilní a přijetí společné evropské měny by bylo problematické. Není tedy možné se k euru upínat jako k jediné a samozřejmé spáse. Je možné, že jeden v současnosti nejvíce tíživý problém by se vyřešil. Další problémy by však vznikly a jiné by se zavedením eura z dlouhodobého hlediska nevyřešily vůbec. Proto bude vláda ve spolupráci s Českou národní bankou postupovat obezřetně a bude se snažit vyvarovat se ukvapených kroků. Ivan Fuksa 1. náměstek ministra financí 12 P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A

13

14 rubrika léto v dolní a horní komoře Parlamentu ČR Zlatí Ámosové by poslance (asi) neukočírovali Koncem srpna, těsně před koncem školního roku, jsem přijal učitele, kteří jsou držiteli titulu Zlatý Ámos. Tedy ocenění, na které je navrhli sami žáci, což je dostatečně výmluvné. Hovořili jsme o problémech zejména našeho základního a středního školství (tedy hlavně o financích, ale také o postavení učitelů ve společnosti vůbec). V neformální diskuzi jsme si vyměňovali poznatky, jaké to je ukočírovat třídu nezbedných žáků a jednací sál plný hlučících poslanců. Kdysi jsem si v jisté nadsázce posteskl, že závidím učiteli Igoru Hnízdovi z Obecné školy (nebo řediteli této školy v podání Rudolfa Hrušínského) anebo učiteli Tkalounovi z Vratných lahví, protože bych potřeboval razantně zkrotit některé poslance, stejně jako oni krotili své žáky. Jsou totiž více než zlobivými. Ruší kolegy, baví se, neustále pendlují mezi jednacím sálem a předsálím. Ani nečinná klimatizace v horkých srpnových dnech (kdy se navíc hlasy počítaly ručně) nepřinutila poslance, aby jednání zbytečně neprotahovali svým nevhodným chováním. Myslím si, že i Zlatí Ámosové by na ně byli krátcí. Plénum sněmovny je samozřejmě takovým větším divadlem. Atmosféra houstne s publikem. Větší rojení novinářů a zaplněné balkony jsou předzvěstí květnatých projevů a emotivních výzev. Kolegové a kolegyně náhle procitnou a natřásají své peří. Není to určitě specifikum jen naší poslanecké sněmovny. Ale já nechci, abychom se srovnávali s jinými parlamenty právě v tomto směru. Nejednou jsem zdůraznil, že budu usilovat, aby sněmovna byla ctihodnou a rovněž úctyhodnou institucí. Cest, jak tohoto dosáhnout, je určitě mnoho. Musí ovšem mít nějaký fundament. Ruku v ruce s obecně vysokými lidskými kvalitami musí jít vysoká politická kultura. V žádném případě nechci měřit poslance jedním metrem a házet je všechny do jednoho pytle. Události z počátku září však naznačují, že politická kultura u nás dostává pěkně na frak. A to už není zdaleka jen o slušném vychování. Miloslav Vlček předseda Poslanecké sněmovny PČR Čeká sněmovnu opravdu horký podzim? Srpen ve sněmovně měl být prázdninový. Měl. Na žádost poslanců ODS jsem však svolal 37. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůze se zabývala třemi zákony ve druhém čtení, jedním zákonem v prvním a třemi zákony ve třetím čtení. Na programu byla rovněž mezinárodní smlouva ve druhém čtení. Všechny tyto zákony měly de facto jednoho společného jmenovatele sociální otázky. Ve sněmovně bylo horko (fyzicky protože ještě nefungovala klimatizace) a došlo k některým svým způsobem hlasovacím překvapením. A právě tato skutečnost jako by byla předzvěstí horkého podzimu. Čeká nás totiž dramatické projednávání ratifikací smluv o radaru a také o EU, ale též takových domácích lahůdek, jakými jsou balík zdravotnických zákonů nebo státní rozpočet na rok Nechci však předvídat, jak tato důležitá hlasování dopadnou. V souvislosti se srpnem považuji za nezbytné zmínit se o dvou událostech. První z nich byl vzpomínkový pietní akt u budovy Českého rozhlasu ve čtvrtek 21. srpna ke 40. výročí tragických srpnových dnů. V souvislosti s tímto aktem jsem si uvědomil, že je svým způsobem složité a někdy až téměř nemožné vysvětlovat současné mladé generaci, jak významnou roli sehrával Československý rozhlas v klíčových a osudových okamžicích našich dějin. Ať již to bylo v roce 1945, 1968, ale i v roce Tehdejší Československý rozhlas byl jedním z rozhodujících prostředků, který dokázal aktuálně informovat o dění v naší zemi. I přes úsilí kolaborantů a zrádců se díky odvaze a odhodlání většiny pracovníků Československého rozhlasu podařilo i ve složitých podmínkách vysílat. Hlas rozhlasu bylo slyšet doslova po celé zemi. Rádio tehdy volalo o pomoc, burcovalo, sjednocovalo, vlévalo naději, ale sdělovalo bohužel také zprávy zdrcující a tragické. Oznamovalo rovněž celému světu, že malou zemi v srdci Evropy drtí pásy tanků. Jean Jacques Rousseau prohlásil, že vlast nemůže existovat bez svobody svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů. A právě statečnost a osobní odvahu občanů naší země, lidí, pro které nebyla svoboda jen prázdným pojmem, jsme právem ocenili. Nejen v souvislosti s událostmi kolem Československého rozhlasu. O přijetí učitelů nositelů titulu Zlatý Ámos jsem se zmínil. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsem pozval na oběd také zástupce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a rovněž Českých drah, kteří se podíleli na likvidaci následků železničního neštěstí ve Studénce. Přijetí byl přítomen generální ředitel HZS ČR generál Miroslav Štěpán, se kterým jsme členy Iniciativy Komunikace s obyvateli v době ohrožení. Informace o likvidaci následků havárie jsem měl takříkajíc z první ruky. Všichni se shodli, že jednotlivé složky IZS působily od samého počátku koordinovaně. Zaznělo rovněž, že teprve ostrý zásah ukáže na případné dílčí nedostatky a problémy, například ve vybavení nebo výstroji. Pamětní list, který jsem záchranářům předal, byl morálním oceněním za jejich práci. Nemohu se však nezmínit také o jedné zahraničněpolitické události. Mít pravdu není vždy důvod k radosti. Na začátku dubna jsem s desítkami poslanců a dalších občanů podepsal petici vyzývající vládu České republiky, aby neuznala tzv. nezávislost Kosova. K tomuto postoji nás vedlo odmítání porušování mezinárodního práva, respektování suverenity Srbska, důvody morální a etické i vlastní historické zkušenosti. Nemalou roli však hrály i oprávněné obavy, že legalizace odtržení Kosova od Srbska vytvoří nebezpečný precedent, neboť se tím povzbudí separatistické snahy na nejrůznějších místech světa, z nichž nejaktuálnější se zdály příklady Jižní Osetie a Abcházie. Vývoj na Kavkaze nám dal za pravdu. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že politické konflikty se nemají řešit vojenskou silou. A nemohu se na druhé straně ztotožnit s hrami typu Kdo není proti Rusku, je s Ruskem, které považuji za ryze účelové. Patří do výzbroje těch, co dál žijí v rozděleném světě a odmítají pochopit, že svět mezinárodní politiky je už daleko jinde. Když píši tyto řádky, začíná nádherné babí léto. Že by se žhavý podzim nekonal? Uvidíme na první řádné schůzi koncem září. Miloslav Vlček Pietní akt u budovy Českého rozhlasu 14 P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A

15 léto v dolní a horní komoře Parlamentu ČR Při zahájení výstavy Valdštejnská zahrada praskala ve švech Poznámky k létu Přesto, že srpen je vnímán jako prázdninový měsíc a svůj čas na oddych si vzala i vláda, v Senátu se pracovalo. Vzhledem k návaznosti legislativního procesu obou komor našeho parlamentu jsme se v první polovině srpna sešli na 15. schůzi. Ale já bych tentokrát předřadil hodnocení schůze jinou událost, která se v Senátu odehrála 20. srpna. Byla to mezinárodní konference s názvem 40 let po okupaci, jejímž cílem bylo zhodnotit vojensko-technické aspekty okupace tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy a také sociální a mediální dopad událostí bezprostředně po okupaci. Součástí konference byla i vernisáž výstavy dobových dokumentů a fotografií, kterou jsme instalovali ve Valdštejnské zahradě. Tato výstava dokumentuje tehdejší postoj naší veřejnosti k okupaci. Přesto, že šlo o těžké dny a umírali lidé, nechybí tu typický český ironický humor a kreativita. Obojí uspořádal Senát v již osvědčené spolupráci s Národním muzeem a Vojenským historickým ústavem Praha. Na konferenci vystoupili vojenští odborníci a historici od nás, ale i z USA a Ruska. Slovo dostali novináři, kteří jako první informovali národ o okupaci, a také další pamětníci, například paní Gorbaněvskaja, která tehdy, po 21. srpnu, našla odvahu a spolu s několika dalšími Rusy proti okupaci protestovala na Rudém náměstí. V tomto šlo o nový, dosud neprobádaný pohled. Rozhodli jsme se rovněž promítat v Senátu filmy s historickou osmičkovou tematikou i s filmem sestříhaným z dobových materiálů o prvních okupačních dnech. To bylo jen logické vyústění našich snah přiblížit veřejnosti, a zvláště mladým lidem, školákům, klíčová data naší moderní historie. Cyklus dokumentů má obrovský ohlas a zájem veřejnosti je větší, než je naše kapacita. Je dobře, že Senát tímto způsobem přibližuje klíčové okamžiky našich dějin všem, kdo o to mají zájem. Jsem přesvědčen, že konference 40 let po okupaci byla výjimečná a že si Senát velmi důstojně připomněl čtyřicáté výročí tehdejších dramatických okamžiků našich moderních dějin. A že je třeba na taková výročí nezapomínat, ukázala vpředvečer naší konference vypuknuvší krize v Gruzii. Na vývoj v Gruzii jsem reagoval svým osobním prohlášením, které jsem adresoval předsedovi gruzínského parlamentu. Přihlašuji se v něm k myšlence, že agrese není správným řešením sporů. Domnívám se, že je potřeba každou takovou agresi pojmenovat, aby se infekce podobných řešení nešířila dál. V Evropě je ještě dost oblastí, které se mohou stát zdrojem konfliktu podobného druhu. Silové řešení je špatné, nedemokratické a neodpovídá způsobu komunikace mezi státy v 21. století. Takové modely řešení sporů, jsem přesvědčen, už má Evropa za sebou. Celistvost státních celků je nutné respektovat. Přemysl Sobotka předseda Senátu Parlamentu ČR Zbytek prázdnin Srpen patřil v Senátu i dalším tématům parlamentní zahraniční politiky. Počátkem srpna jsem přijal předsedkyni vlády Moldavské republiky Zinaidu Greceaninovou a také předsedu Výboru mezinárodních vztahů, obnovy a bezpečnosti Senátu Parlamentu Kazašské republiky Kuanyše Sultanoviče Sultanova. Moldávie i Kazachstán jsou země, které s námi ve svém určitém historickém období sdílely podobný osud. My jim můžeme nabídnout něco jako know-how přechodu od totalitního režimu k demokracii a od státem řízeného hospodářství k tržním mechanizmům. To je jedna rovina vztahů. A pak je tu samozřejmě široké pole pro hospodářskou spolupráci. Jak v Moldávii, tak v Kazachstánu máme velmi dobrý zvuk, znají tu naše strojírenské výrobky, auta, motorky, zařízení pro elektrárny a mnoho dalších produktů. Je potřeba těchto výhod využít a na tyto trhy se vrátit. V září odlétám na oficiální návštěvu Kazachstánu a Arménie a beru s sebou podnikatelskou delegaci. To je role parlamentní zahraniční politiky. Rozvíjet vztahy, otevírat dveře podnikatelům a přinášet naše zkušenosti. V srpnu se rovněž naplno rozjela příprava další, letos snad nejvýznamnější parlamentní zahraničně-politické události u nás. 26. a 27. září se v Senátu uskuteční Středoevropský summit předsedů parlamentů. Svou účast potvrdili parlamentní představitelé Pobaltí, zemí Regionálního partnerství, tedy skupina V-4 rozšířená o Slovinsko a Rakousko, a také mí partneři z Bulharska a Rumunska. Jde o předsedy národních parlamentů 11 členských zemí unie a jednat budeme především o tom, jak nacházet společná stanoviska a prosazovat je v Bruselu. Bez ohledu na platnost nebo neplatnost Lisabonské smlouvy je potřeba, aby národní parlamenty kontrolovaly své vlády v jejich krocích směrem k Bruselu. A nezapomeňme, že od prvního ledna 2009 budeme předsedat unii a mnou svolaný summit je i o naší přípravě na toto období. Na 15. schůzi jsme projednali celkem 42 bodů. Program schůze byl rozložen do tří dnů. Zcela mimořádný ohlas zaznamenala novela penzijního systému, úpravy zdravotnických poplatků a také zákon o policii, byť mě trochu zamrzelo, že se média soustředila hlavně na měření rychlosti radarem obecní policií a zákon jako takový nebyl příliš v centru pozornosti. Další normy, které jsme projednali a přijali, byly zákon proti týrání zvířat, zákon o emisích a o odpadech a konečně také zákon o volbách do krajských zastupitelstev a Senátu, které nás čekají ve druhé polovině října. Na začátku srpna jsem se v Lánech sešel s prezidentem Václavem Klausem. Jednali jsme spolu o aktuální politické situaci. Tedy především o dalších možnostech schvalování Lisabonské smlouvy, o výstavbě protiraketového sytému USA v Evropě a radarové základně v Brdech a o dalších politických tématech. Je dobré, když dva nejvyšší ústavní činitelé země spolu konzultují pohled na zahraniční politiku a domácí témata. Musím říci, že ve většině máme s prezidentem podobný názor. Letos potřetí se v Senátu konalo Kulturní léto. Přinášíme do našich nádherných prostor kulturní programy, koncerty hudebních seskupení z celé republiky a nejrůznějších žánrů. Budujeme Kulturním létem v Senátu tradici a já jsem rád, že jsem mohl stát u jejího zrodu a že veřejnost tento projekt oceňuje a již ho přijala. Jde nám o to, aby Senát byl vnímán jako otevřená instituce, která vedle tvorby politiky umí myslet na lidi i jinak a přináší jim hodnotné zážitky. Přemysl Sobotka Dvoustranu připravil Tomáš Vladislav Novák P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A 15

16 informační servis Ministr spravedlnosti J. Pospíšil v poslanecké sněmovně při obhajování zákonů Poslanecká sněmovna Sněmovna odložila zákon o státní službě o další tři roky (22. 8.) Státní zaměstnanci se nového služebního zákona v příštím roce zřejmě nedočkají. Sněmovna schválila odklad účinnosti této normy o další tři roky, tedy do roku Rozhodnutí sněmovny posoudí ještě Senát a prezident. Vláda chce připravit nový zákon, který by jednotně upravil postavení státních úředníků. Rodiče těžce nemocných by mohli dostávat rodičovskou až 15 let (22. 8.) Rodiče těžce nemocných dětí by od ledna mohli začít dostávat rodičovský příspěvek až do 15 let věku svého potomka. Nyní ho mohou pobírat do jeho sedmi let. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválila sněmovna. Podle ní by také od nového roku dávky v Praze už neměly vyplácet radnice, ale úřady práce. Aby norma začala platit, musí ji ještě podpořit Senát a podepsat prezident. ČR asi začne cizincům vydávat zelené karty a změní podpory (22. 8.) Česko nejspíš začne od ledna vydávat zelené karty cizincům. Zpřísnit by se mohly i podmínky pro vyplácení podpor a dávek nezaměstnaným. Počítá s tím novela zákona o zaměstnanosti, kterou schválila sněmovna. Aby norma začala platit, musí ji ještě podpořit Senát a prezident. Politické strany spouštějí kampaň k volbám do krajů a Senátu (2. 9.) Politické strany spouštějí naplno kampaň k volbám do krajů a Senátu, které se budou konat už za necelých sedm týdnů 17. a 18. října. Vydají na ni desítky milionů korun, i když některé strany o nákladech nerady hovoří. ODS, která je nejsilnější vládní stranou, začala před volbami s billboardy a reklamou v tisku, kde prezentuje některé kroky vlády Mirka Topolánka týkající se důchodů, zdravotnictví či vybavení hasičů. ČSSD sází na volební vozidla, kterými její kandidáti hodlají objíždět mítinky, a svou politickou sílu předvedou už tradičně také na hoře Řípu. Novým mluvčím předsedy sněmovny je Dušan Veselý (4. 9.) Novým mluvčím předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka (ČSSD) je Dušan Veselý. Na místo, které bylo více než půl roku neobsazeno, nastoupil na začátku září. Dříve byl Veselý šéfem redakce obrazového zpravodajství ČTK. Středočeská ODS vyzvala neposlušné poslance k jednotě (5. 9.) Středočeská ODS vyzvala své neposlušné poslance k maximální jednotě při parlamentním hlasování. Přijetí dokumentu podpořili i rebelující zákonodárci, kteří byli stranickým vedením v minulosti pro své odlišné postoje kritizováni. Na tiskové konferenci k volební kampani to řekl šéf krajské ODS a hejtman Petr Bendl. Opozice odsoudila Jana Moravu, měl by zvážit odchod ze sněmovny (5. 9.) Opoziční sociální demokracie i komunisté zastávají názor, že poslanec ODS Jan Morava, spojovaný se shromažďováním kompromitujících informací o svých kolezích, by měl zvážit odchod ze sněmovny. Jeho čin je podle opozice neomluvitelný. Podle předsedy poslanců ČSSD Michala Haška vystavil Morava svým činem sám sobě, ale i ODS, červenou kartu. Šéf ČSSD Jiří Paroubek ho přímo vyzval, aby složil mandát. Sociální demokraté chtějí, aby se do věci vložila policie. Morava v médiích řekl, že o odchodu z politiky uvažuje, neodstoupí prý ale okamžitě. Morava odchází ze sněmovny kvůli údajné přípravě vydírání (8. 9.) Poslanec Jan Morava z ODS složil svůj mandát. Reagoval tak na reportáž televize Nova, podle které údajně připravoval vydírání poslankyně Strany zelených Olgy Zubové a Vlastimila Tlustého z ODS. Svou vinu ale Morava popřel. Prý podlehl provokaci, kterou připravil právě jeho kolega Tlustý. Členem ODS odstupující poslanec zůstává, do poslanecké lavice by místo něj mohl zasednout náměstek ministra práce a nymburský místostarosta Miroslav Jeník (ODS). Topolánek nechce vést ODS bez výrazné změny jejího fungování (9. 9.) Předseda ODS Mirek Topolánek nebude na podzim obhajovat funkci šéfa strany, pokud nenastane výrazná změna z hlediska vnitřní očisty strany a mechanizmů jejího fungování. Uvedl to po jednání poslaneckého klubu ODS o aféře kolem Jana Moravy a Vlastimila Tlustého. To bude moje podmínka pro to, abych se dále ucházel o křeslo předsedy strany a dále bojoval v barvách ODS, řekl Topolánek. Je nicméně přesvědčen o tom, že tou soutěskou smrti ODS projde posílena. Chtěl by mimo jiné diskuzi o tom, koho strana nominuje do funkcí. Zaniklá ČKA plýtvala penězi, konstatovali poslanci (10. 9.) Zaniklá Česká konsolidační agentura zacházela nehospodárně s penězi, například na platech. Někteří zaměstnanci pobírali víc než korun měsíčně, výjimkou nebyl ani plat přes milion korun. Agentura také platila jazykové kurzy zaměstnancům v zahraničí nebo manažerské vzdělávání MBA v době, kdy bylo jasné, že zanikne. Zaznělo to na jednání sněmovního kontrolního výboru nad příslušným kontrolním závěrem NKÚ. Sněmovní kontrolní výbor žádá ÚOHS o kontrolu tendru na pokladnu (10. 9.) Současné výběrové řízení na projekt digitální státní pokladny není podle některých členů sněmovního kontrolního výboru v pořádku. Výbor proto svým usnesením požádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby posoudil, zda je zadávací dokumentace na zakázku v hodnotě nejméně 2,5 miliardy korun v souladu se zákonem. Výběrové řízení na státní pokladnu se již jednou konalo, ministr financí ho ale zrušil. Sněmovní výbor je pro uznání Mezinárodního trestního soudu (11. 9.) Ústavněprávní výbor sněmovny doporučil dolní komoře, aby uznala Mezinárodní trestní soud (ICC). Pro ratifikaci příslušných smluv ve výboru zvedli ruku všichni poslanci vládní ODS, přestože podle některých z nich jde o krok špatným směrem. Uznání ICC jednoznačně doporučili i zástupci opoziční ČSSD, pouze komunisté se hlasování zdrželi. Postoj výboru naznačuje, že po Senátu zřejmě smlouvu o ICC schválí i sněmovna. ČSSD navrhne komisi ke kauze Morava a hlasování o nedůvěře vládě (13. 9.) Poslanecký klub ČSSD navrhne na sněmovní schůzi zřízení vyšetřovací komise, která by se zabývala kauzou poslance ODS Jana Moravy. Ten měl shromažďovat kompromitující materiály na své kolegy. Po volbách do Senátu a krajů vyvolá ve sněmovně hlasování o nedůvěře vládě šéfa ODS Mirka Topolánka. Po zasedání klubu to řekl jeho předseda Michal Hašek. Místopředseda ODS a ministr práce Petr Nečas však zastává názor, že tato kauza je politicky uzavřena, protože Morava vyvodil svou zodpovědnost a složil poslanecký mandát. Senát Senát schválil evropskou směrnici o chemických látkách REACH (18. 7.) Senát schválil zavedení evropské směrnice o chemických látkách REACH do tuzemského zákona. Cílem směrnice je shromáždit všechny dostupné informace o zhruba chemických látkách, které jsou na evropském trhu. Svaz chemického průmyslu již dříve odhadl, že tuzemské firmy budou 16 P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A

17 informační servis mít kvůli této směrnici náklady až 11 miliard korun. Výnos prodeje povolenek má být příjmem fondu životního prostředí (18. 7.) Výnosy z prodeje volných jednotek k vypouštění oxidu uhličitého budou zřejmě příjmem Státního fondu životního prostředí. Počítá s tím novela zákona o obchodování povolenkami na emise, kterou schválil Senát. Nyní ji posoudí prezident. Novelu proti krádežím kovového odpadu vrátil Senát sněmovně (18. 7.) Novela zákona o odpadech, která měla ztížit krádeže kovů a jejich následný prodej ve sběrnách, se ze Senátu vrací zpět do sněmovny. Rozhodli tak senátoři, kteří k normě připojili několik pozměňovacích návrhů. Novela zakazuje například platby v hotovosti za kovový šrot a za určitých okolností i výkup odpadů od fyzických osob. Provozovatelé sběren také budou muset přesněji identifikovat prodávající i vykupovaný odpad. Novela, která má pomoci hluchoslepým, se vrací do sněmovny (18. 7.) Schválení novely, která má zajistit hluchoslepým ve školách a úřadech možnost komunikovat v jim srozumitelném jazyce, se prozatím odkládá. Senát totiž normu o znakové řeči vrátil sněmovně s několika dílčími pozměňovacími návrhy. Podle navrhovaného zákona by hluchoslepí měli mít například při návštěvě úřadu, lékaře nebo u soudu nárok na tlumočníka. Senátoři chtějí zpřesnit pravidla volby prezidenta parlamentem (18. 7.) Senátoři chtějí zpřesnit pravidla volby příštího prezidenta parlamentem pro případ, že by se sněmovna a Senát nedohodly na zavedení přímé volby hlavy státu. Parlament by měl podle návrhu senátní ústavní komise volit veřejným hlasováním jen v případě, jestliže by se na tom shodly obě jeho komory. V opačném případě by zákonodárci hlavu státu vybírali tajným hlasováním prostřednictvím hlasovacích lístků. O zvolení do Senátu letos usiluje rovných 200 kandidátů (29. 8.) O zvolení mezi senátory bude letos soupeřit rovných 200 kandidátů, kteří byli k říjnovým volbám registračními úřady připuštěni. V porovnání s předloňskou obměnou třetiny členů horní komory se jejich počet o čtyři snížil. Je jich nicméně o 32 více než při senátních volbách před šesti lety, ze kterých vzešli letos končící senátoři. Lhůta pro registraci senátních kandidátek 29. srpna skončila. Kandidáty na senátory letos úspěšně navrhlo 35 seskupení (8. 9.) Kandidáty na senátory, jichž je letos rovných 200, nominovalo celkem 35 seskupení. Je to nejvyšší počet za posledních šest let, avšak jen díky nominacím různých koalic v čele s US-DEU. Počet nominujících stran a hnutí, jichž dříve bývalo přes 30, se naopak snížil na 28. Postupně klesá i počet nezávislých kandidátů bez stranické podpory. V roce 2000 jich bylo 11, letos jsou jen čtyři. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad na serveru Senátoři ODS vyzvali Tlustého, aby se vzdal mandátu (11. 9.) Senátorský klub ODS se připojil k výzvě, aby se poslanec této strany Vlastimil Tlustý vzdal mandátu, a to v souvislosti s kauzou údajné přípravy vydírání. Podpořil tak stanovisko vedení strany i jejího poslaneckého klubu. Jednání Tlustého i dalšího aktéra celé kauzy Jana Moravy senátoři označili za naprosto nepřijatelné a odsouzeníhodné. Vláda Vláda podpořila návrh na odškodnění obětí okupace z roku 1968 (23. 7.) Vláda podpořila odškodnění obětí okupace Československa v roce 1968, řekl ministr financí Miroslav Kalousek (KDU- -ČSL). Senátoři, kteří s návrhem přišli, chtěli napravit situaci, kdy je odškodnění podle zákona z roku 2005 odepíráno lidem, kteří se domohli určité finanční satisfakce podle komunistických norem. Odškodnění, které tito lidé dostanou, by se jim proto podle novely mělo pouze snížit o již vyplacenou částku. Kampaň, v níž se vláda chválí, přišla kabinet na 10 milionů (1. 9.) Deset milionů korun stojí českou vládu na začátku září zahájená kampaň Vláda pro vás, jejímž oficiálním cílem je zvýšit povědomí občanů o práci kabinetu. Několik týdnů před krajskými a senátními volbami tak koaliční vláda občanských demokratů, lidovců a zelených upozorňuje inzeráty v denících a na internetu občany na ty své kroky, které hodnotí jako úspěšné. Lídr opoziční ČSSD Jiří Paroubek postup vlády označil za předvolební kampaň z veřejných peněz a obrovský politický skandál. Auta pro předsednictví EU budou stát zemi jednu korunu (2. 9.) Zástupci Úřadu vlády a společností Škoda Auto a.s. a Import Volkswagen Group s.r.o. podepsali smlouvy o zapůjčení vozového parku během českého předsednictví EU za symbolickou jednu korunu. Vozy budou sloužit k přepravě delegátů na zasedání na vládní a ministerské úrovni, která se uskuteční v první polovině příštího roku nejen v hlavním městě, ale i v různých regionech ČR. Česká republika tak dodrží zažitou tradici, kdy země, která předsedá EU, využívá k zajištění vozů pro zasedání svoje národní značky. Touto cestou se ubírala nejen např. Francie, která předsedá EU nyní, ale i Německo či Finsko. Pro firmy se jedná o mimořádně prestižní příležitost k prezentaci a stát tak může ušetřit miliony korun, které by jinak zajištění vozů stálo. Vláda rozhodla, jak omezit víkendové jízdy kamionů (3. 9.) Vláda na svém jednání schválila návrh ministrů dopravy Aleše Řebíčka a životního prostředí Martina Bursíka na celoroční omezení víkendových jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od do a v neděli od půlnoci do 22.00, a to na celé síti pozemních komunikací. Po rozhodnutí vlády ministr dopravy ve spolupráci s ministrem životního prostředí neprodleně zahájí práce na schválení novely zákona o silničním provozu, která zákaz uvede do praxe. Vláda byla informována rovněž o harmonogramu prací, při jehož dodržení je možné dosáhnout toho, aby zákaz nabyl účinnosti 1. lednem Trestné činy policistů mají dál vyšetřovat státní zástupci (3. 9.) Trestné činy policistů mají i v příštích letech vyšetřovat státní zástupci. Počítá s tím novela trestního řádu, jejíž návrh schválila vláda. Chce tak napravit chybu v zákonech o reformě policie, kvůli níž by trestnou činnost policistů měli od příštího roku prošetřovat jen jejich kolegové. Vláda navrhla šest vojáků na státní vyznamenání (3. 9.) Vláda navrhla vyznamenat Řádem bílého lva čtvrté třídy šéfa vojenského zpravodajství Ondřeje Páleníka a medailemi za hrdinství dalších pět vojáků, kteří působili v zahraničních misích. Návrh na vyznamenání předají prezidentu Václavu Klausovi. Vláda souhlasila s přistoupením k protokolu o výsadách ESO (3. 9.) Kabinet schválil návrh ministerstev školství a zahraničí na přistoupení České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO). Členem ESO je přitom ČR už od počátku loňského roku. Úřad vlády kvůli předsednictví postaví nové tiskové středisko (4. 9.) Nové tiskové středisko za více než 27 milionů korun chystá k českému předsednictví Evropské unie úřad vlády. Prostor, který vznikne ve Strakově akademii zastřešením atria, nabídne místo pro práci přibližně sedmi desítek píšících novinářů. Novinkou má být podle vládní mluvčí Jany Bartošové například pódium pro kameramany a fotografy, lepší ozvučení i simultánní tlumočení do několika jazyků. Vláda už možná nebude muset řešit žádosti o vjezdy do rezervací (4. 9.) Vládě možná ubude práce. Legislativní rada totiž doporučila přijetí novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která vrací rozhodování o výjimkách z kabinetu na P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A 17

18 informační servis správní úřady. Vláda by tak o povoleních měla rozhodovat jen ve sporných případech jako poslední instance. Komunikační kampaň Tváře českého předsednictví odstartovala (4. 9.) Čtvrtého září oficiálně odstartovala první část komunikační kampaně k českému předsednictví EU, která v této podobě potrvá do zveřejnění loga v listopadu Kampaň představil na společné tiskové konferenci premiér M.Topolánek a vicepremiér pro evropské záležitosti zodpovědný za koordinaci příprav předsednictví A. Vondra. Kampaň nese název Tváře českého předsednictví. Cílem první fáze kampaně je využít princip překvapení a originální a zábavnou formou upoutat pozornost domácího publika, kterému je určena. Jedním z prostředků upoutání pozornosti je i slogan kampaně Evropě to osladíme. Zároveň poprvé Úřad vlády odtajnil barvy loga nikoli však logo samé, které bude představeno v listopadu. Barvy odpovídají stylu kampaně: originalita, veselost a líbivost. Aby kampaň oslovila maximum lidí a dosáhla svého účelu, je spot, který je ústřední prvkem kampaně, postaven na vtipném příběhu, ve kterém vystupuje sedm slavných českých osobností z různých oborů, které se prosadily doma i ve světě. Vláda projednala a odsouhlasila smlouvu o pobytu vojáků USA (10. 9.) Vláda schválila smlouvu SOFA, která určuje podmínky pobytu amerických vojáků v českém objektu radaru systému protiraketové obrany USA. Uvedla to ministryně obrany Vlasta Parkanová. Podoba smlouvy byla dojednána minulý týden. Vláda souhlasí s rozšířením možností odvolat se k výsledkům EIA (10. 9.) Vláda přijala návrh novely zákona o posuzování vlivů na životního prostředí (EIA), která má umožnit účastníkům řízení požádat soud o přezkoumání posudku. Kdyby Česko s přijetím normy otálelo, hrozila by mu žaloba od Evropské komise. O přijetí návrhu novináře informoval vicepremiér Martin Bursík. Vláda odložila schválení rozpočtu fondu dopravy (10. 9.) Vláda na svém zasedání jednala o rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), jeho schválení odložila. Na jednání vlády se návrh dostane znovu za dva týdny. Stejně naložila vláda s návrhem státního rozpočtu, se kterým rozpočet fondu úzce souvisí. Po zasedání kabinetu to řekl premiér Mirek Topolánek. Návrh počítá s celkovými výdaji fondu ve výši 84,5 miliardy korun, což je zhruba o tři miliardy korun méně než letos. Vláda schválila peníze na odstranění ekologických škod v Paramu (10. 9.) Vláda rozhodla o navýšení garancí na odstranění starých ekologických škod v areálu společnosti Paramo o téměř 966 milionů korun. Celkové záruky by tak měly stoupnout na 1,9 miliardy korun. Vláda rovněž schválila stovky milionů korun na sanace areálu bývalé ČKD Elektrotechnika v Praze a skládky v Plané u Českých Budějovic. Vláda schválila úpravu těžebních limitů pro Severočeské doly (10. 9.) Vláda schválila korekci 17 let starých územních limitů těžby hnědého uhlí, o kterou usilovaly Severočeské doly (SD). Firma požádala o výměnu prostoru v jižní části Dolů Bílina u obce Braňany na Mostecku za prostor pro těžbu uhlí na severu. Vláda zamítla Jakubkové návrh na omezení jízd kamionů (10. 9.) Vláda zamítla návrh poslankyně Strany zelených Věry Jakubkové na celoroční omezení jízd kamionů koncem týdne. Po jednání kabinetu to oznámil ministerský předseda Mirek Topolánek. Jako důvod uvedl, že vláda připravila vlastní řešení zákazu jízd; novelu by měl předložit ministr dopravy Aleš Řebíček ministrům počátkem října. Vláda souhlasila s návrhem zákona o základních registrech (10. 9.) S vytvořením čtyř základních informačních registrů počítá návrh zákona, se kterým souhlasila vláda. Úřady i občané z nich budou moci čerpat všechny potřebné informace. Registry umožní sdílení informací mezi úřady, lidé již nebudou muset opakovaně dokládat úřadům údaje o sobě. (Zdroj: ČTK) Pražský hrad Prezident Klaus pro zákon, který zpřísňuje postihy za trápení zvířat (5. 8.) Prezident Václav Klaus podepsal zákon týkající se ochrany zvířat proti týrání, která mimo jiné zpřísňuje postihy za trápení zvířat či za jeho propagaci a upravuje pravidla pro přepravu zvířat. Zákon podle ministerstva zemědělství obsahuje řadu významných úprav, které zlepšují kvalitu péče o zvířata. Výnos prodeje povolenek bude příjmem fondu životního prostředí (11. 8.) Výnosy z prodeje volných jednotek k vypouštění oxidu uhličitého budou příjmem Státního fondu životního prostředí. Počítá s tím novela zákona o obchodování povolenkami na emise, kterou podepsal prezident Václav Klaus. Zisky z prodeje mají podle novely sloužit na aktivity ke snižováním emisí skleníkových plynů. Ministerstvo životního prostředí chce smlouvy o prodeji uzavřít do konce roku. Klaus ke kauze Morava: Je to selhání systému politiky (10. 9.) Kauza poslance ODS Jana Moravy, který sbíral kompromitující materiály na politiky, je podle prezidenta Václava Klause důkazem selhání systému současné české politiky. Nemyslím, že je to až takové selhání jednotlivců, je to selhání systému, stylu politiky, uvedl. Vyzval zároveň k navrácení obsahu politice. Armáda Armáda vypravila letecký speciál s krví do Gruzie (13. 8.) Česká republika vypravila do Gruzie armádní letecký speciál s pomocí. Do oblasti armáda přepraví krev, krevní plazmu a obvazy. Nazpátek letounem poletí evakuovaní čeští a polští občané. Zdravotnický materiál, který Česko do Gruzie posílá, je zhruba v hodnotě dvou milionů korun. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg rozhodl o uvolnění finančních prostředků na humanitární pomoc do výše pěti milionů korun. Vojáci v plné polní dobyli po stokilometrovém pochodu Praděd (4. 9.) Z kasáren v Hranicích vyrazila v úterý jednotka vojáků na více než stokilometrový pochod na nejvyšší jesenický vrchol Praděd. S veškerou výbavou na zádech vojáci urazili trasu za 50 hodin. Dálkový přesun je součástí přípravy jednotky, která je začleněna jako rota ochrany v Silách rychlé reakce NATO. Chtěl jsem, aby si vojáci sáhli na dno fyzických i psychických sil, konstatoval velitel jednotky Martin Hajduch. Armáda uvažuje o nákupu dalších 110 obrněných vozidel (10. 9.) Ministerstvo obrany uvažuje o nákupu dalších 110 lehkých obrněných vozidel. Na dodávku chce vypsat tendr za přibližně 4 miliardy korun. (Zdroj: Natoaktual.cz) Při pochodu na Praděd 18 P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A

19

20 politické strany události ODS Různé úhly pohledu Informovat o aktuálním dění ve straně a vyhnout se případu, který hýbe nejen médii, ale doslova celou politickou scénou, a který se týká dvou poslanců ODS, by asi bylo oním pověstným pštrosím strkáním hlavy do písku. Nicméně na případ, který rozpoutala reportáž televize Nova, se dá pohlížet z různých úhlů a každý si v něm najde to své politické téma, které chce odehrát. A tak jsme mohli v uplynulých dnech slyšet mnohá silná prohlášení a stanoviska, žádné z nich však nevneslo do případu více světla, ba právě naopak. Jistou výjimku v tomto směru však znamenal postoj ODS vyjádřený v usnesení grémia strany, které se nejen opakovaně omluvilo jak poslankyni Olze Zubové, tak všem občanům za chování svých dvou poslanců a také jasně deklarovalo, že se distancuje od podobných praktik, které se neslučují s principy, na nichž ODS vznikla a jež dlouhodobě prosazuje. Odsouzeníhodné jednání poslanců Moravy a Tlustého se totiž dotýká cti všech členů ODS, a proto je potřeba je odsoudit jako naprosto nepřijatelné nejen politicky, ale i lidsky. Toto je jedna rovina případu, která je celkem čitelná a politicky korektní. Případ však má mnohé další roviny, které už tak jasné nejsou a vyvolávají spíše sérii otázek, na které se nám zatím nedostává odpovědí. Některé z nich nastínil předseda ODS Mirek Topolánek ve svém projevu na sjezdu Strany zelených. Část těchto otázek pak směřuje k médiím a k jejich roli ve vztahu k politice. A zde se v souvislosti s reportáží TV Nova nabízí otázek hned několik. Například proč se reportér Kroupa soustředil jen na jednu stranu politického spektra, jakoby předem předpokládal, že jen tady se dějí nepravosti. Proč nenabídl ony intimní fotografie dalším osobám průřezově politickým spektrem? Vysvětlení, že si vybral poslance Moravu, protože je nejmladší, působí poněkud naivně. Stejně tak bychom se mohli ptát po načasování vysílání a zveřejnění případu v Mf Dnes a na řadu dalších otázek. Jedna z nich je však stěžejní a týká se základní úlohy médií. Média mají totiž realitu ukazovat, a ne ji vytvářet. Milan Bouška vedoucí mediální sekce ODS ČSSD Fandit nestačí Fandit nestačí, to je jedno z hesel ČSSD pro nadcházející volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu Parlamentu ČR. ČSSD 4. září v Brně oficiálně zahájila ostrou fázi své volební kampaně. Podpořit ČSSD a její kandidáty přišli také slovenský premiér a předseda SMER-SD Robert Fico, hokejista Jiří Šlégr a slovenská skupina Team. V médiích se o této velké akci bohužel příliš nepsalo. Musím však říci, že svou podporu ČSSD přišlo na brněnské náměstí Zelný trh vyjádřit na 10 tisíc lidí. Předvolební kampaň ČSSD bude kontaktní. Po České republice se vydají dva hlavní týmy, jeden pod vedením předsedy ČSSD Jiřího Paroubka v oranžovém trucku s názvem Cesta naděje, druhý pod vedením prvního místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky v autobuse nazvaném Oranžový expres. ČSSD uspořádá ve všech krajích ČR více než 200 centrálních mítinků. Těch se vždy vedle vrcholných představitelů strany zúčastní i krajští lídři a další kandidáti, stejně jako kandidáti do Senátu. Do kampaně se zapojí zhruba 2000 dobrovolníků a sympatizantů ČSSD. Hlavní grafickou linií kampaně je oranžová barva, která je tradiční barvou sociální demokracie. Hlavním tématem posledních týdnů však nebylo jen zahájení předvolebních kampaní politických stran. Všechny jistě oprávněně šokovala reportáž TV Nova v pořadu Natvrdo, která odhalila nečisté praktiky ODS. Nemusím jistě připomínat, že se jednalo dnes už o exposlance Jana Moravu z ODS, který byl přistižen doslova in flagranti, když se pokoušel vydírat svou koaliční kolegyni ze SZ Olgu Zubovou, a to zvlášť zavrženíhodným způsobem, totiž skrze její dceru. Nechci se k této věci příliš vracet. Je nicméně jisté, že novináři jasně ukázali, jak je na tom ODS s politickou, a zejména morální kulturou. Politické grémium ČSSD se sešlo prakticky ihned poté, co byla celá reportáž odvysílána. Nejužší vedení strany se shodlo na tom, že současná vládní koalice přivedla českou politiku na nejpokleslejší úroveň v historii demokratické české a československé republiky. Vyzvalo rovněž občany, aby nadcházející volby brali jako referendum o Topolánkově vládě a zabránili tak pokračování asociálních reforem a odmítli používání nečistých praktik v české politice. Po vyděračské kauze exposlance Moravy je snad každému jasné, že fandit opravdu nestačí Ing. Jiří Havlíček ústřední tajemník ČSSD KSČM O energetice i nájemném. A mítinky s občany V červenci se uskutečnily tiskové konference KSČM, které se věnovaly aktuálním tématům. 4. července zareagovala KSČM na vyjádření Nezávislé energetické komise v čele s předsedou AV V. Pačesem. Na tiskové konferenci 1. místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu M. Ransdorf přivítal závěry této odborné komise, že ČR by měla využívat všechny formy energetického mixu a že i jaderná energetika je jednou z přijatelných variant výroby elektřiny. V té souvislosti Ransdorf připomněl aktivity předsedy ÚV KSČM, který už v lednu 2007 (!) vyzýval premiéra Topolánka k diskuzi nad zahájením práce na dostavbě 3. a 4. bloku JETE. Tehdy na tuto výzvu nikdo nereagoval a dnes přichází předseda vlády s objevem, že je třeba takovýto krok udělat, uvedl Ransdorf. 31. července se KSČM na své tiskové konferenci věnovala problematice nájemného a novele občanského zákoníku. Exposlanec a odborný mluvčí pro rezort místního rozvoje F. Beneš připomněl, jak vznikla současná situace v překotném vývoji nájemného. V minulém volebním období měly KSČM a ČSSD v Poslanecké sněmovně celkem 111 mandátů. Sociální demokraté tedy mohli, kdyby chtěli, přijmout jakýkoli zákon, který by byl v oblasti nájemného sociální. Proto mě překvapuje, že nyní se sociální demokraté populisticky vyjadřují o»vlčích«způsobech a diví se, jaké kroky umožnil zákon o jednostranném zvyšování nájemného, který přijali právě oni se svými koaličními partnery lidovci a Unií svobody. Komunisté od samého začátku předkládali návrhy, které měly zkorigovat vládní návrhy, a také předložili dva vlastní návrhy, připomněl Beneš. V souladu s červencovým prohlášením Pražské rady KSČM uvedl, že rady měst a obcí nejsou nijak nuceny zvyšovat nájemné v obecních bytech nad úroveň, kterou zákon povoluje, a proto vyzval Radu HMP a rady pražských městských částí, aby tak nečinily. Srpen je v kalendáři KSČM tradičně zaplněn mítinky a setkáními s občany. Uveďme např. Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti ve Frýdlantu nad Ostravicí nebo v jihomoravských Dubňanech, v závěru srpna pak setkání na Pomezních boudách s výstupem na Sněžku, mírový pochod proti základnám Přerov Čekyně či vatra u příležitosti SNP v Duchcově. Monika Hoření tisková mluvčí KSČM 20 P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Změny pro budoucnost

Změny pro budoucnost Změny pro budoucnost Proč je třeba reforma justice? Nespokojení občané a firmy Dlouhé trvání i jednoduchých případů v některých krajích Složitý soudní proces, složitý systém justice Komplikovaná komunikace

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Infoservis elektronizace justice

Infoservis elektronizace justice Duben 2009 Infoservis elektronizace justice V roce 2009 bude postupně docházet k další fázi praktické aplikace ohlašovaných změn v oblasti elektronizace justice. Informace o jejím průběhu, jakož i její

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných.

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných. Většina obyvatel ČR považuje ženy za méně zkorumpovatelné, třetina Čechů by pak uvítala, pokud by se novou hlavou státu stala žena. Nejznámější a nejdůvěryhodnější političkou je podle většinového názoru

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

BULLETIN. 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

BULLETIN. 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem. BULLETIN 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Export, kondice eurozóny a nezbytnost pronikání na nové trhy. 20. 4. 2015 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR - názory podnikatelů na protikrizová opatření vlády

Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR - názory podnikatelů na protikrizová opatření vlády Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR - názory podnikatelů na protikrizová opatření vlády Za překvapivý výsledek lze 1. Znáte konkrétní obsah dosavadních protikrizových opatření označit skutečnost, že 71 % vlády

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

HODNOCENÍ VLÁDY TISKOVÁ ZPRÁVA

HODNOCENÍ VLÁDY TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum ve ejného mínění Sociologický ústav A ČR Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 2/86 84 129, 13 E-mail: [rezkova@soc.cas.cz] HODNOCENÍ LÁDY Technické parametry ýzkum: Naše

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Kdy obměnit vozy ve firmě?

Kdy obměnit vozy ve firmě? Kdy obměnit vozy ve firmě? Co děláme? 1. Pomáháme firmám zajistit mobilitu svých pracovníků efektivně 2. Pomáháme dodavatelům na automobilové trhu prodávat produkty a služby s co nejvyšší přidanou hodnotou

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více