Nová vláda nedávno předložila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová vláda nedávno předložila"

Transkript

1 Ročník Roãník č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem / cílená výtisků distribuce / / Témata měsíce: Automobilový Podnikání / průmysl Stavebnictví / Letecký / Doprava průmysl / a Leasing logistika a fleet management Vyšší pokuty nic nevyřeší Senátoři chtějí údajně zvýšit sankce za porušení zákazu vjezdu vozidel, jejichž hmotnost přesahuje povolený limit. Těm by nově měla hrozit pokuta až dvacet tisíc korun. Provinilci by navíc dostali dva trestné body. Tuto potřebu zdůvodňují zákonodárci tím, že zákaz není respektován především řidiči kamionů, jimž za jeho porušení nyní hrozí buď dvoutisícová bloková pokuta, nebo 2500 Kč ve správním řízení. Přesto je třeba další zvyšování už tak velmi citelných sankcí odmítnout, protože podstatu problému neřeší. Je-li někde tento zákaz často porušován, jde o důsledek zásadního selhání kontrolních orgánů, a to nelze v žádném případě nahrazovat šroubováním pokut do nereálných výšek. Zvlášť když správci našich silnic reagují na havarijní stav vozovek a mostů, způsobený zanedbáváním údržby, pouhou instalací zákazových značek. Navíc často umístěných tak nepromyšleně, že neumožní vozidlům otočit se, o stanovení objízdné trasy ani nemluvě. Umístění značek zakazujících vjezd nákladních vozidel lze akceptovat např. tam, kde mají zamezit nežádoucímu objíždění zpoplatněných úseků. Důkazem fungování tohoto řešení je třeba situace na Pražském okruhu. Díky důsledným kontrolám tam k porušování zákazu vjezdu kamionů nedochází. Naše zákony regulující silniční provoz a sankce za jejich porušování jsou už nyní dostatečně přísné. Stačilo by nasazením uniformovaných policistů v provozu zajistit, aby byly řidiči respektovány, a odpustit si od reality odtržené zákonodárné iniciativy. Martin Felix Nová pravidla Na konci minulého roku byla po tříletém vyjednávání mezi Evropským parlamentem a členskými státy schválena reforma společné zemědělské politiky. Vzhledem ke skutečnosti, že implementace nové právní úpravy do vnitrostátních norem členských států potrvá nejméně půl roku, nová pravidla zemědělské politiky vstoupí v platnost až od roku Společná zemědělská politika bude sice v roce 2014 součástí finančního rámce , ale budou pro ni platit přechodná pravidla. Jako v předchozích letech je na ni vyhrazena největší část unijního rozpočtu (39 %). Podle nové reformy by měly dočasně přetrvat i některé kvótové systémy u mléka do roku 2015, u cukru do roku 2017 a u vína do roku Českého zemědělství se modernizovaná směrnice dotkne především ve změně přímých plateb, kde by se měly dotace velkým zemědělským podnikům krátit. Zdroj: Cebre (m) Memorandum Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková podepsali Memorandum o spolupráci obou organizací. Rovněž tak Akční plán, který obsahuje konkrétní kroky realizace Memoranda na období jednoho roku. SP ČR spatřuje ve výzkumu, vývoji a inovacích základní pilíř konkurenceschopnosti České republiky. Přitom za nejvýznamnější instituci podpory aplikovaného výzkumu a vývoje považuje právě TA ČR. Proto chtějí oba už dlouhodobě kooperující subjekty spolupráci posunout o stupeň výš. Akční plán pro rok 2014 by měl vést ke spolupráci na novelizaci zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Dále jde o podporu řešení v oblasti výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj tak, aby neklesala podpora aplikovaného výzkumu a vývoje, či společnou snahu o zajištění jednotného výkladu podpory výzkumu, vývoje a inovací. (sp) 2 Podnikatelům v nesnázích. CzechTrade zřídil a provozuje bezplatnou linku pro exportéry na Ukrajinu. 3 Singles jsou in! Nový fenomén bydlení ve velkých městech. 4 Kapacity větší než potřeby. Něco o perspektivách vývoje situace na trhu s komunálními odpady v Německu i ČR. 5 Zetoru se stále daří. Brněnskému výrobci traktorů vzrostl meziročně zisk o 7 %. 6 Opatření, které nic neřeší. Ručení za platby DPH mohlo být efektivnější, třeba díky inspiraci na Slovensku. 7 Lexus IS 250 vyzrálý elegán. 11 Podnikoví manažeři i starostové studují on-line. 12 Siemens opět naděloval. 14 Soutěž pro profesionály. Volvo Trucks otevírá regionální kvalifikační kola soutěže Drivers Fuel Challenge Co čeká od vlády Český byznys její záměry vesměs chválí, ale je opatrný Nová vláda nedávno předložila veřejnosti i parlamentu programové prohlášení a získala důvěru poslanecké sněmovny. Zajímal nás názor představitelů podnikatelských svazů na tento dokument, proto jsme jim položili následující dvojotázku (odpovědi zveřejňujeme v pořadí, v jakém do redakce přišly): Domníváte se, že důsledná realizace programového prohlášení nové vlády může napomoci k oživení ekonomiky ČR a řešení dalších celospolečenských problémů? Čeho v něm si ceníte, a co vám naopak v tomto dokumentu chybí? Ing. Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR: K programovému prohlášení vlády se zatím stavíme opatrně; papír unese vše, a proto si raději počkáme na uskutečnění proklamovaných záměrů. Jsme však připraveni o řadě naznačených věcí nejen jednat, ale i napomáhat k jejich úspěšnému řešení. Kdo by nevítal alespoň stabilní daně, když už ne nižší, snahu je lépe vybírat a snahu přispět ke srovnání podmínek pro všechny podnikatele. Bude dobře, když náklady na opatření k registraci tržeb neponesou podnikatelé. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předal vládě a tripartitě své náměty a požadavky, jejichž realizace by měla vést nejen ke zlepšení výsledků v těchto oborech, ale i v celé ekonomice a zaměstnanosti. Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: Neznám důvod, proč by vláda měla vytvářet, předkládat ke schválení a následně se nechat od veřejnosti kritizovat, kdyby všechna opatření k podpoře ekonomiky, která v Programovém prohlášení deklaruje, nemyslela vážně. Cením si toho, že věnuje velký prostor investiční výstavbě a legislativě, která ji bezprostředně (a bohužel negativně) ovlivňuje. S obsahem dokumentu bych byl stoprocentně spokojen, kdyby většina vět byla napsána v oznamovacím způsobu a méně v podmiňovacím způsobu. Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu: Programové prohlášení vlády ČR vnímám jako obecný souhrn programových kroků jednotlivých rezortů i vlády jako celku, které hodlá učinit během svého funkčního období. Není příliš konkrétní a neobsahuje ani dlouhodobé strategie. V zásadě však hodnotím programové prohlášení pozitivně. Jeho důsledná realizace sama o sobě oživení ekonomiky ČR nezajistí, ale může pro ně vytvořit lepší podmínky. Jako představitel automobilového průmyslu se vyjádřím pouze k oblastem a rezortům, které jsou pro náš obor relevantní. S povděkem kvituji, že vláda jako svou první klíčovou prioritu uvádí rozvoj podmínek pro svobodné podnikání, vymáhatelnost práva, nastartování udržitelného hospodářského růstu a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky země. Zjevně si uvědomuje, že tuto republiku živí podnikatelé a že je třeba, aby pro své podnikání měli co nejlepší a férové podmínky. Z dalších priorit vlády velmi pozitivně hodnotím snahu o efektivní dočerpání financí z EU, protože to je jeden z mála reálných zdrojů peněz pro některé její ambiciózní programy. A konečně za velmi významné považuji, že ke klíčovým prioritám vlády patří využití informačních a komunikačních technologií, podpora internetové ekonomiky, vysokorychlostní internet a rozvoj elektronických dovedností občanů. To je oblast, bez níž v současném digitálním světě absolutně nelze udržet konkurenceschopnost. V klíčových prioritách však postrádám podporu výzkumu, vývoje a inovací a odborného, hlavně technického, školství. Hovoří se sice o nich v rámci rezortních priorit, nicméně se domnívám, že pokud se má ČR stát znalostní ekonomikou, mezi klíčovými prioritami by neměly chybět. Stále také není zpracována dlouhodobá strategie a vize České republiky a její ekonomiky. Velmi stručně k rezortním prioritám. U ministerstva financí kladně hodnotím hledání úspor, prověřování finanční náročnosti veřejných Dokončení na str. 5

2 2 /b fi e z e n / Aktuality CzechTrade zřídil a provozuje bezplatnou linku pro exportéry na Ukrajinu Podnikatelům v nesnázích Telegraficky Posílení imunity Cestu novým buněčným terapiím pro pacienty s poškozeným imunitním systémem otevírá rozsáhlá iniciativa výzkumných organizací ze Skotska, Španělska, z Chorvatska, Ukrajiny, Turecka a za Spojených států ve spojení s českým výrobcem nanovláken, firmou Nanopharma. Dřívější studie prokázaly, že transplantace brzlíkových buněk pacientům může být efektivním způsobem jak posílit a ozdravit imunitní systém. Hlavní překážkou využití této metody jako léčebného postupu je nedostatek zdrojů těchto specializovaných buněk. V předchozích studiích vědci používali buňky novorozenců, které byly vyjmuty jako součást běžného kardiochirurgického zákroku. Buňky dospělých dárců nemají stejný účinek. Iniciativa nazývaná ThymiStem je vedena University of Edinburgh a má za cíl najít nové metody laboratorní výroby brzlíkových buněk jakožto alternativního zdroje buněk pro tuto léčbu. Projekt s rozpočtem 5 mil. britských liber je mj. podporován Evropskou unií v rámci 7. rámcového programu. Podílí se na něm i český tým materiálových a tkáňových inženýrů ze společnosti Nanopharma. Mladí vědci vyvíjejí sofistikované nanovlákenné matrice, neboli scaffoldy, které mají za úkol podpořit růst buněk a budou tvořit kostru brzlíkového organoidu. Je to vůbec poprvé, kdy se materiál typu nanovláken používá pro pěstování brzlíkových buněk. Nanopharma prošla náročným mezinárodním výběrovým řízením. (mv) Vydává: PROFIL Brno, s. r. o. Redakce a administrace: Rosická 1, Brno tel./fax: Redakce: Petr Ihm (šéfredaktor) Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora) Tomáš Kovalčík (obchod) Jiřina Drahná (obchod) Typografická koncepce: Vítězslav Švalbach Grafická úprava: Martin Kudláček Tisk: CTP tisk, spol. s r. o. Heršpická 6, Brno Distribuce: 5P agency, s. r. o. U Sýpky 555, Rajhradice Placená prezentace. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZJM Ředitelství v Brně č.j. P/2 1241/98, ze dne ISSN x MK ČR E 7717 Uzávěrka tohoto čísla: Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade provozuje bezplatnou telefonní linku pro firmy, které podnikají na Ukrajině či do tohoto teritoria exportují. Linka je společnou iniciativou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, CzechTrade, ČEB a EGAP. Cílem agentury CzechTrade je poskytovat českým firmám působícím v zahraničí maximální podporu a co nejlepší informace. Vzhledem Zvýhodněný úvěr EU SMART CREDIT připravila ČSOB ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB). Má podpořit projekty financováním až do částky 350 mil. Kč. Splatnost úvěru se pohybuje od 2 do 6 let. k nestabilní situaci na Ukrajině je zřízení podobné linky logickým krokem, sdělil k tomu Milan Ráž, který byl v únoru pověřen řízením agentury CzechTrade. Linka slouží všem českým podnikatelským subjektům, které exportují na Ukrajinu, či jinak působí na ukrajinském trhu a v souvislosti s tamními aktuálními událostmi se dostaly do problémů, nevědí si v dané situaci rady nebo potřebují poradit či pomoci. Zmíněné partnerské organizace projektu se jim společnými silami pokusí navrhnout optimální postup při řešení daného problému. Na existenci linky se podílejí též Svaz průmyslu Dny stavitelství Už 8. ročník projektu Dny stavitelství a architektur si vytyčil za cíl pozvednout zájem veřejnosti o dění ve stavebnictví prostřednictvím zajímavých akcí určených odborné i laické veřejnosti. Program DSA konalo se vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky Výrobek-technologie roku bude nominační večer Stavby roku v Nadaci ABF. Zavedení registračních pokladen nebo jakýchkoliv systémů napojených na centrální databázi proto nemusí přinést kýžený efekt. Soudí tak Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP chápe, že stát má snahu maximálně zefektivnit výběr daní a omezit krácení DPH. Současně je ale upozorňuje, že drobní živnostníci nejsou hlavními strůjci daňových úniků. Bylo proto podle ní korektní diskutovat jak nad analýzou výpadku výběru daní od drobných podnikatelů, tak nad případnými opatřeními včetně souvisejících nákladů. Vláda by měla přesvědčit, že efekt tohoto opatření bude výrazně vyšší září listopad 2014 Dny otevřených dveří na stavbách slavnostní setkání DSA v Senátu PČR s předáním cen: - Nejlepší výrobce stavebnin - Nejlepší stavební firma - Osobnost stavitelství - Stavba roku Den otevřených dveří na školách a v projektových kancelářích. Garantem projektu DSA je SIA ČR Rada výstavby, Dnů otevřených dveří na stavbách Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. (sps) Kanonem na krtka Aby opět náklady nebyly vyšší než výnosy než vstupní náklady a nevznikne tím současně pro velkou část živnostníků finanční zatížení v podobě pořízení nové výpočetní techniky. Podle předsedy asociace Karla Havlíčka je třeba oprostit se od politických proklamací, vzít tužku do ruky, propočítat všechny náklady vzniklé se zavedením nového systému a výsledek porovnat s očekávaným přínosem vyššího výběru daní: Není možné nařídit statisícům živnostníků pořízení nového technického vybavení a současně nevědět, kolik opatření konkrétně přinese. Osobně se domnívám, že jdeme s kanonem na krtka. Nejlepší řešení bývají ta nejjednodušší, tedy zesílit kontroly berních úředníků u malých prodejců a hlavní aktivity koncentrovat na velké organizované skupiny, které stát okrádají o desítky miliard. Zdroj: AMSP (m) Zvýhodněné úvěry Hlavní předností úvěru je úroková sazba zvýhodněná o 0,25 procentního bodu. ČSOB bude financovat konkrétní rozvojové projekty směřované do pořízení hmotného majetku na celém území České republiky. EU SMART CREDIT je určen malým a středním podnikům do 250 zaměstnanců nebo velkým podnikům do 3000 zaměstnanců na konsolidované bázi za skupinu. Mohou požádat o úvěr na projekty zaměřené na investice do hmotného majetku pro podnikatelskou činnost v oblasti výroby či služeb s cílem podpořit růst a konkurenceschopnost podniků. Podpora se týká také investic do financování akvizice podniků v rámci generační výměny. ČSOB EU Centrum má zkušenosti z práce už na víc než 400 projektech a vyznačuje se dlouhodobě vysokou úspěšností v dotačních programech přesahující 90 %. Objem získané podpory pro klienty dosáhl 11 mld. Kč. Centrum tvoří profesionální a kvalifikovaný tým specialistů, který zajišťuje optimální strukturu financování projektů. (red) a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR i Komora SNS. V případě potřeby mohou zástupci firem volat na tel. číslo: , které je stejné jako Zelená linka pro export, a to v pracovní dny od 8.00 do hod. Informace také na Iniciativa Hospodářské komory ČR Situaci na Ukrajině se snaží monitorovat také Hospodářská komora ČR. Její prezident Petr Kužel se krátce po vzniku napětí v této zemi kontaktoval s předsedou komory Kyjeva Mykolou V. Zasulskyim, Nizozemská obchodní společnost Koninklijke Ahold NV, jeden z největších světových obchodních řetězců, kupuje od rakouského SPAR Holding AG jeho dceřinou společnost SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. Koncern Ahold začlení prodejny Spar a Interspar v ČR do své obchodní sítě a bude je provozovat pod svou značkou. Převezme rovněž všech 4684 zaměstnanců. Transakce První ročník akce Ukliďme Česko podporuje také Česká asociace odpadového hospodářství. Některé její členské společnosti se projektu zúčastní např. technickou participací, možnou nabídkou výhodnějších cen za služby či zajištěním pracovních prostředků k úklidu. Pomoci se dá i prostřednictvím finančního sponzoringu. Úklidová akce se uskuteční 16. a 17. května 2014, zejména v katastrech obcí, které o ni projeví zájem. ČAOH tento projekt jednoznačně podporuje. Úklid veřejných prostor a odstranění černých skládek nejsou jediná její pozitiva. Velký přínos vidíme i v osvětě a preventivním charakteru celé události, protože s odpady je třeba nakládat podle pravidel, říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH. aby se informoval o aktuální situaci podnikatelů v metropoli, ale i na celé Ukrajině. Ujistil ho maximální podporou v dané složité politické situaci a dotazoval se, jak by mohla HK ČR svým kolegům pomoci. Při této příležitosti hovořili o aktivitách českých podnikatelů na Ukrajině i o tom, zda a jak současná situace ovlivňuje podmínky vzájemné obchodní výměny a podnikání. Oba prezidenti se domluvili na rychlé komunikaci, bude-li nutné řešit aktuální otázky byznysu. Prezident Kužel obdržel pozvání, aby navštívil Ukrajinu v nejbližším možném termínu, které přijal. Zdroj: CzechTrade a HK ČR (vam) SPAR je na prodej ještě podléhá schválení příslušnými antimonopolními úřady. SPAR působí v ČR od roku 1996 a v posledním období zde provozuje asi 50 obchodních lokalit typu Spar nebo Interspar. Jejich celkový obchodní obrat dosáhl v roce 2013 výše 539,4 mil. eur. SPAR Holding AG u nás provozuje rovněž 27 obchodů značky Hervis a velké obchodní centrum EURO- PARK Praha. Těchto obchodních míst se uvedená transakce netýká. Firma se proto rozhodla zaměřit na jiné trhy, jako jsou Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. (am) Jak uklidit Česko Dalším cílem akce je zviditelnit problematiku černých skládek a zapojit do jejich úklidu co nejširší veřejnost, ale také firmy a státní správu (ministerstva, obce). Obce budou mít v květnu příležitost odstranit během dvou dnů černé skládky na svém území s menšími náklady než obvykle, neboť jim s tím může pomoci mnoho dobrovolníků. Akce Ukliďme Česko vychází z mezinárodně úspěšného modelu Let s Do It!, který vznikl v roce 2008 v Estonsku. Iniciátorem jeho české odnože je sdružení Ekosmák, tvořené autory projektu ZmapujTo.cz, který slouží ke zmapování černých skládek na našem území. Pátek 16. května bude v rámci mezinárodního dobrovolnického dne Give&GainDay patřit dobrovolníkům z řad zaměstnanců partnerských firem platformy Byznys pro společnost. V sobotu 17. května se bude moci do akce zapojit široká veřejnost. (pod) Kresba: Lubomír Vaněk

3 P o d n i k á n í b fi e z e n / /3 Nový fenomén bydlení ve velkých městech Singles jsou in! Do České republiky dorazil fenomén bydlení pro singles svobodné mladé lidi. Nová cílová skupina si postupně získává pozornost developerů především ve velkých městech. Kromě požadavků na specifickou velikost bytu a jeho dispozice se tato skupina zaměřuje také na architekturu domu, lokalitu a nadstandardní vybavení bytů. Každý rok se prodají stovky takových bytů a zájem o ně bude v dalších letech ještě narůstat. V posledních dvou letech se výrazně zvýšila poptávka ze strany singles zájemců o bydlení, říká Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti FINEP. Jak dodává, mladí lidé dnes už neslyší na takzvané startovací byty, ale chtějí plnohodnotné kvalitní bydlení. Dnešní mladá generace přistupuje k pořízení bytů jinak, než tomu bylo například před deseti lety vnímá je jako investici, která jim v budoucnu může zajistit další příjem. Proto už jako svobodní často volí koupi bytu, nejčastěji v kategorii 1+kk nebo 2+kk, a nebojí se říci si o nadstandardní vybavení, doplňuje Pardubický. Byty si zároveň často nechávají i poté, co vstoupí do partnerského nebo manželského života. Velmi často takový byt pronajímají a z výnosu splácejí jeho pořízení. Berou to jako dobrou investici a zároveň jistotu. Počáteční kapitál pro nákup takových bytů mají mladí lidé často ze stavebního spoření či z jiného finančního produktu, stále častěji jim s nákupem bytu pomáhají také rodiče. Výjimkou nejsou ani byty, které pro své děti kupují přímo rodiče. Další specifickou skupinou, která de facto navazuje na singles, jsou takzvaní mingles. Jde o partnerské páry, které ačkoli žijí společně, mají každý svůj vlastní byt. Lidé, žijící jako mingles páry bývají úspěšní v zaměstnání, finančně nezávislí, jsou ve spokojeném vztahu, nicméně odmítají se vzdát jisté formy svobody v podobě vlastního bydlení. Proto si dlouhodobě (často i po svatbě) udržují vlastní byt, ke kterému přišli ještě v době, kdy byli singles. Lokalita, kvalita, design Společnost FINEP v posledních letech ve svých projektech registruje víc než polovinu bytů prodaných singles klientům. Poměr bytů v žádaných kategoriích je dokonce přes 60 %. Singles klienti jsou přitom specifickou skupinou nejen v ohledu na velikost bytu a jeho dispozici, ale mají také mnoho dalších požadavků. Jedním z nich je volba lokality vyžadují dobré spojení s centrem města, zároveň ale chtějí klidnou lokalitu s přístupem k aktivnímu odpočinku a zeleni. V otázce vybavení bytů jsou náročnější než mnozí jiní klienti volí sice raději střídmější podobu, ale soustředí se na kvalitu a design. Záleží jim také na architektuře domu. Češi stále častěji bydlí sami Z průzkumu na téma bydlení pro mladé lidi, který si společnost FI- NEP v nedávné době nechala udělat agenturou StemMark, vyplynulo, že v Praze bydlí 8,2 % lidí v bytě samostatně. Víc než 23 % mladých lidí bydlí dosud s rodiči právě oni jsou cílovou skupinou, které se singles a později mingles bydlení přímo dotýká. Lze proto předpokládat, že její význam při prodeji nových bytů i nadále poroste. Víc než 55 % pražských rodičů navíc ve stejném průzkumu uvedlo, že uvažuje o koupi bytu pro své děti, nebo že by se do takové koupě zapojili. Zájem o nové byty pro singles podporuje také zvyšující se životní úroveň mladých lidí a jejich výraznější finanční gramotnost, díky které umějí lépe hospodařit s penězi a jsou připraveni je vhodně investovat. Trend ze zahraničí Trend singles přitom dobře znají také v dalších zemích západní Evropy a v USA. Jde o děti silné generace narozené mezi lety 1979 a 1985, kterým nyní rodiče hromadně pořizují bydlení ve velkých městech. Podle studie společnosti PwC a Urban Land Institute se tato generace označuje také jako urban generation, protože preferuje bydlení ve městech. Lze tedy očekávat stahování zájmu z okrajových částí a satelitů zpět do center měst a jejich následný rozvoj. Jak studie Emerging Trends in Real Estate 2014 dál uvádí, 40 % příslušníků této skupiny chce žít ve velkém nebo větším městě (z předchozí generace to bylo 30 %); tuto generaci charakterizuje nakupování a zábava v digitálním věku. Při výběru bydlení jsou pro ni hlavními parametry blízká vzdálenost do práce a školy (82 %), možnost pěší docházky (76 %), přístup k nakupování a zábavě v okolí (71 %), přístupná MHD (57 %). Do apartmánu nebo duplexu, městského nebo řadového domu se chce přestěhovat 38 % této generace, 49 % bydlí single, 60 % se chce v dalších 5 letech stěhovat, opět do single domácnosti. (rep) Foto: FINAP Práce není všechno Certifikát auditu Rodina & zaměstnání Pastelkovné pro školáky, možnost využití dvoudenního volna pro čerstvé tatínky anebo práce z domu. Dceřiná firma Třineckých železáren VÚHŽ a.s. v Dobré pomáhá svým zaměstnancům lépe sladit zaměstnání s rodinným životem. Za svou snahu získala od Ministerstva práce a sociálních věcí certifikát auditu Rodina & zaměstnání. Do kampaně se firma VÚHŽ zapojila jako jedna z prvních strojírenských společností v republice. Věnovat se zaměstnání a současně rodině je velmi náročné. Oceňuji, že se tolik významných zaměstnavatelů do kampaně zapojilo, že myslí na svoje zaměstnance a snaží se zavádět takové nástroje, které jim pracovní a rodinný život pomáhají sladit, řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ministerstvo udělilo letos certifikáty 14 společnostem. K bohatým možnostem, jak skloubit zaměstnání s rodinou, patří ve firmě VÚHŽ v Dobré mj. možnost čerpání částečných úvazků pro ženy s malými dětmi, elektronický vzdělávací systém, do něhož se mohou zapojit i ti zaměstnanci, kteří dlouhodobě do práce chodit nemohou. Nebo postupné zavádění home-office, tedy práce z domu po dobu deseti dnů v měsíci, a řada dalších benefitů. V počáteční fázi projektu bylo hlavním impulsem zjištění, že benefity využívá jen třetina zaměstnanců. V úzké spolupráci s nimi jsme pak upravili možnosti tak, aby jim systém lépe vyhovoval, vysvětluje vedoucí personálního oddělení Daniela Spišáková. Pracovníci se tak mohou několikrát ročně těšit ze společných sportovních aktivit připravených pro ně i jejich rodiny, z benefitů ve formě příspěvků na dětskou rekreaci či společný výlet, ozdravný pobyt a další. Novopečení rodiče zase vítají dvoudenní volno navíc pro tatínky po návratu jejich ženy z porodnice. A rodičům prvňáčků přijde vhod pastelkovné. Děti chystající se do první třídy jsou pozvány do firmy, kterou si mohou v rámci malé exkurze i se svými sourozenci a rodiči prohlédnout. Kromě toho získají poukázku na školní vybavení. Audit rodina & zaměstnání je už řadu let uplatňován v mnoha evropských zemích. Udělení certifikátu auditu znamená, že i česká firma úspěšně zavedla opatření vstřícná vůči rodinám tak, aby zaměstnanci dokázali lépe sladit své pracovní i domácí povinnosti. (in) Vozy na CNG získávají jednu cenu za druhou Opel Zafira Tourer poháněný stlačeným zemním plynem (CNG) byl Evropským institutem Ökotrend a časopisem Auto Test vyhlášen za nejzelenější van roku Ocenění uděluje institut od roku Posouzení probíhalo na základě kritérií, jako je spotřeba, emise a dopad výroby na životní prostředí. Ocenění EcoBest 2013, které udělovala už potřinácté organizace AutoBest, získal Fiat za program CNG. V porotě AutoBest jsou zástupci 15 evropských zemí, kteří reprezentují trh, v němž žije 300 mil. obyvatel. Tato ocenění nejsou pro vozy na CNG žádnou výjimkou. V roce 2012 byla na Auto Show v Los Angeles udělena cena Green Car of the Year vozu Honda Civic GX Natural Gas. Rozhodla o tom 11členná porota, složená jak ze zástupců automobilového průmyslu, tak i odborníků na životní prostředí. Nebo před několika lety získal při příležitosti akce Fleet Van Awards cenu Zelená dodávka roku 2009 model IVECO ECODaily Natural Power (CNG). Pro poroty bývá důležité i to, že na jedno naplnění nádrže ujedou vozy na CNG několikrát větší vzdálenost než např. elektromobily. VW Passat TSI EcoFuel má dojezdovou vzdálenost 820 km, Škoda Octavia G-TEC dokonce 1330 km (bude na trhu od května 2014, víc o ní na str. 7 tohoto vydání). Vymýšlíme velmi ekologické automobily a mnoho jich prodáváme. Program CNG je zatím v rámci Evropy nejúspěšnější a my z toho máme velkou radost. Děkuji porotě AutoBest za toto ocenění, řekl ředitel značky Fiat pro region EMEA Gianluca Italia. Ekonomická i ekologická alternativa Vozy poháněné CNG jsou dnes ve světě běžné stejně jako automobily na benzin nebo naftu. Průměrné stáří aut v České republice znovu vzrostlo, a auta na CNG mohou být pro každého ekonomicky i ekologicky velmi dobrou alternativou, říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu. V České republice jezdí dnes 6,7 tisíce aut na stlačený zemní plyn a motoristé mají k dispozici už 52 plnicích stanic. Nedávno byla jedna otevřena v Plzni. Do konce letošního roku přibude dalších asi 40 stanic, vznikají i na běžných čerpadlech např. společnosti Benzina. Meziroční nárůst v ČR byl víc než 2 tisíce vozidel. V květnu t. r. začne Škoda Auto prodávat vůz Octavia G-TEC na CNG a na jaře také zahájí prodej Volkswagen s už svým pátým vozem na CNG (po Caddy, Touran, Passat, eco up! a Golf), kterým bude Golf Variant TGI Bluemotion CNG. Na českém trhu je dnes výběr nejméně 35 modelů poháněných CNG. Sériové vozy na CNG tu prodává několik automobilek např. Škoda, VW, Opel, Fiat, Renault, Citroën, Mercedes aj. Pohon na CNG má všechny tzv. dětské problémy dávno za sebou. Dnes pro něj hovoří mnohé přednosti, jako je přiměřená cena vozidel, rychlé tankování, výhodná legislativní opatření, velká dojezdová vzdálenost, úlevy na spotřební dani, nulová silniční daň a mnoho dalších. Věříme, že i nová Octavie G- TEC získá řadu ocenění, dodává Jan Ruml. (pod)

4 4 /b fi e z e n / Ekonomika v edního dne Kapacity větší než potřeby Něco o perspektivách vývoje situace na trhu s komunálními odpady v Německu i České republice Na tun odpadů bylo podle Německé federace provozovatelů energetických zařízení a zařízení na spalování alternativních paliv do této země dovezeno v roce Za loňský rok se zvýšení dovozu odhaduje na několik set tisíc tun, avdalších letech se dokonce počítá s ročním importem asi 1,5 mil. tun. Zvyšující se poptávku po dovozu komunálního odpadu má na svědomí přebytek kapacit na jeho zpracování zejména na severu, východě a západě země. Nejvíc cizích odpadů pochází z Nizozemí a Belgie, ale zvyšuje se také přísun z Velké Británie a ze Severního Irska, z Francie nebo Polska. Ve střednědobém horizontu plánuje Německo využít k transportu odpadů dokonce vnitrozemskou plavbu. Klid před bouří Podle časopisu EUWID Recyklace a nakládání s odpady došlo v roce 2013 v Německu k posílení ekonomiky, k ustálení trhu s komunálními odpady a ke stabilizaci cen. Dopomoci k tomu mělo zejména snížení cenového rozdílu za nakládání s komunálními, a s průmyslovými odpady. EUWID však přirovnává současnou situaci ke klidu před bouří, poněvadž v příštích letech mnohým provozovatelům zařízení k nakládání s komunálními odpady (např. spalovny) vyprší dlouhodobé obchodní smlouvy, uzavřené většinou s komunální sférou za vysoké ceny, které umožňovaly ekonomicky životaschopný provoz nákladných zařízení. Předpověď pro rok 2014 počítá s dalším poklesem množství vzniklého odpadu z domácností, třebaže množství průmyslového odpadu se má mírně zvýšit. Kapacit je mnoho, odpadů málo Podpora výrazného nárůstu dovozu odpadů je jedním z možných řešení problému tzv. nadkapacity německých zařízení (např. spaloven). Druhou možností je přistoupit k úplnému uzavření některých z nich, což se z dlouhodobé perspektivy jeví jako nevyhnutelné. Už nyní se proto uvažuje o možných kandidátech na uzavření. Provozovatelé by také mohli místo celých zařízení uzavřít jen jednotlivé provozní linky. V neposlední řadě se mluví o snížení výkonu zařízení k nakládání s odpady ve všech oblastech. To by nejen zlepšilo situaci na trhu, ale také ušetřilo náklady na provoz a údržbu. První úpravy kapacit nebo případné uzavírání zařízení či linek se údajně očekává na začátku roku 2015, kdy budou mnohým zařízením končit klíčové smlouvy s místními orgány v některých regionech. Jaká je situace v České republice Podobný problém s nadbytkem kapacit je zcela reálný i v podmínkách ČR. Statistická ročenka ŽP z roku 2012 dává zajímavou informaci o souhrnu současných kapacit zařízení na úpravu, využití a odstranění odpadů na území celé republiky. Je z ní zřejmé, že nynější roční kapacity zařízení na úpravu a využití odpadů u nás jsou v součtu o dost vyšší (někdy až násobně), než je celková roční produkce odpadů v ČR (asi 30 mil. tun). Tato skutečnost by měla být mj. brána v úvahu také v rámci objektivního posuzování, zda je vhodné v dalším dotačním období OPŽP ( ) vynakládat významné prostředky do budování dalších zařízení, nebo jestli by nebylo lepší racionálně zvážit smysluplnější využití evropských peněz v jiných oblastech českého hospodářství. Měly by být brány v úvahu rovněž sílící hlasy části odborné veřejnosti, že neúměrná výše dotačních prostředků stále víc deformuje tržní prostředí a cenu služeb v daném sektoru. Nejsou výjimkou dotovaná zařízení, jež v minulém období vznikla hlavně ve snaze proinvestovat peníze, a dnes mají značné problémy se stanovenou minimální udržitelností projektu. Mnohé standardní (nedotované) investice jsou tímto stavem bohužel také logicky ohroženy. Zdroj: (vam) Jak správně zpracovat a podat daňové přiznání? Přenechte to odborníkům! Klíč k udržení žen po mateřské dovolené Potřebují flexibilitu Neuplatněné slevy na děti, špatně vypočítané odpisy a zbytečně vysoký základ daně. To jsou nejčastější chyby v samostatně vyplněných daňových přiznáních, které stojí podnikatele tisíce korun, firmy za své daňové omyly zaplatí ještě mnohonásobně víc. Cena zkušeného daňového poradce se přitom pohybuje v jednotkách procent ušetřených nákladů, zahrnuje veškerou komunikaci s finančním úřadem a eliminuje odpovědnost poplatníka. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob zvládne podle přiložených pokynů vyplnit většina podnikatelů, ale ne vždy bezchybně. Pokud fyzická nebo právnická osoba osloví daňového poradce, získá nejenom garanci správnosti vyplnění a důsledné optimalizace daňového přiznání, ale také možnost posunout termín podání až do 1. července. Tříměsíční odklad pravidelně využívají téměř všichni klienti daňových poradců. Řádný termín 1. dubna nemohou stihnout kvůli chybějícím podkladům např. ze zahraničního obchodu, nebo mají peníze na úhradu daně dosud vázány v pohledávkách. Jednorázová poptávka po zpracování daňového přiznání u daňového poradce zahrnuje kompletní vyplnění všech náležitostí, uplatnění nárokovaných slev na dani, podání přiznání včetně všech příloh na příslušný finanční úřad, případně následnou komunikaci s úředníky. Všechna daňová přiznání jsou označena jménem a kontaktem na zpracovatele, pokud je tedy potřeba cokoli doplnit nebo objasnit, obrátí se finanční úřad na daňového poradce a nezatěžuje klienta. Paušální cena za zpracování přiznání k dani z příjmů včetně odkladu podání přiznání se v Praze a okolí pro fyzické osoby pohybuje od 3000 Kč, pro právnické osoby od 5000 Kč. Mimo Prahu je to i méně. Vyplatí se konzultovat daňové přiznání s odborníky i v případě, kdy si živnostník či firma vede vlastní účetnictví nebo daňovou evidenci. Daňoví poradci mají ze zákona odpovědnost za způsobenou škodu a povinnost být na takové riziko pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, ať už jde o opravu daňového přiznání, nebo o podání dodatečného přiznání, a vzniklou škodu uhradit. Od Nového roku platí také zvýšená odpovědnost jednatelů právnických osob, takže jim lze i z tohoto důvodu jednoznačně doporučit, aby svěřili zpracování všech daňových přiznání daňovým poradcům. Zdroj: TaxVision (pod) Skutečná rovnoprávnost by nastala tehdy, kdyby ženy řídily polovinu našich zemí a společností a muži obstarali polovinu našich domácností, píše Sheryl Sandbergová ve své knize Lean in. Pohled na tuto problematiku se rychle mění. Až 91 % oslovených českých firem uvádí, že společnosti, které by nezaměstnaly ženy po mateřské dovolené, o hodně přicházejí. Pracující matky se do zaměstnání rozhodně nevracejí se zastaralými kontakty a bez znalostí. Naopak, 62 % respondentů prohlásilo, že matky přinášejí cenné dovednosti a odborné znalosti. Toto jsou klíčové poznatky z nejnovějšího průzkumu společnosti Regus, zahrnujícího názory víc než vedoucích pracovníků a majitelů firem z 98 zemí. Respondenti uvedli, že pružná pracovní doba, možnost pracovat v blízkosti domova a aspoň částečné nahrazení pracovních cest videokonferencemi patří mezi hlavní strategie vedoucí k zpětnému začlenění vyššího počtu matek zpět do pracovního procesu. Mezi další zajímavá čísla průzkumu patří: 65 % respondentů z ČR uvádí, že by stále víc žen po mateřské dovolené uvítalo práci z domova, 51 % oslovených říká, že možnost pracovat v blízkosti domova je klíčovým motivačním prvkem, 49 % uvádí, že by ženám po mateřské dovolené pomohla příležitost pracovat na částečný pracovní úvazek. Aktuální průzkumy zdůrazňují, že pokud se ženy nepodílejí na ekonomice, představuje to pro některé země náklady ve výši až 27 % HDP na obyvatele, a že podniky, ve kterých je ve správní radě zastoupeno více žen, vykazují vyšší zisky. Zdroj: Regus (am) O co se snaží lidé ve střední a východní Evropě v oblasti financí Mít pokud možno vyrovnanou bilanci Pokud jde o zvyklosti ve využívání půjček a spořicích produktů, situace v České republice, na Slovensku, v Německu a Rakousku se od ostatních států střední a východní Evropy výrazně liší. Jak ukazuje monitoring využití bankovních služeb a pojistného trhu prováděný dlouhodobě GfK, nejen že má v těchto zemích nejméně polovina populace spořicí produkt, ale počet těchto osob je také značně vyšší než lidí, kteří mají bankovní půjčku. V případě Německa a Rakouska je spořicích produktů dokonce trojnásobně víc než půjček. V České republice a na Slovensku se tato hodnota blíží dvojnásobku. Ve všech ostatních zkoumaných zemích dosahuje penetrace spořicích produktů 22 % nebo méně. To je však pouze jedna alarmující skutečnost. Další souvisí se zadlužením. Slovinsko, Makedonie a Chorvatsko se díky vyrovnanému poměru mezi půjčkami a úsporami nacházejí na rozhraní mezi státy na předních příčkách a zbývajícími devíti zeměmi. Své úspory tam v bankách má uloženy asi pětina lidí. Žebříčku zemí, kde počet osob čerpajících dluh výrazně převyšuje počet lidí se spořicím produktem, vévodí Srbsko, Ukrajina a Turecko (v poměru 4,7; 3,3 a 3,0). Srbsko je také zemí s nejmenším počtem osob, které ukládají peníze v bankách (pouze 2,6 % respondentů). To, že lidé v některých méně rozvinutých zemích regionu nespoří v bankách, však neznamená, že nemají úspory. Pouze je tam neukládají, vysvětluje manažer GfK Rastislav Kočan a dodává: To představuje velký růstový potenciál a příležitost pro finanční instituce a v dané produktové skupině. K rozšíření tamního trhu může pomoci aktivní přístup s individuálně nastavenými variantami pro investice a půjčky. Atraktivita obecných nabídek klesá. Potenciál růstu má také trh s půjčkami, přestože Bosna a Hercegovina, spolu s Bulharskem a Polskem vykazují podprůměrné hodnoty. Je však možné, že se tamní obyvatelé snaží najít rozumnou rovnováhu mezi půjčkami a úsporami. Situace v České republice Jiná situace je v České republice, kde v posledních třech letech mírně klesala penetrace spořicích produktů. Bylo to způsobeno nepříznivým vývojem českého hospodářství v důsledku finanční krize a následných kroků tehdejší vlády, která přenesla část těchto dopadů na běžnou populaci zvýšením daní a jiných odvodů. Lidem tak v peněženkách zůstalo méně peněz na spoření. Podobně to platí i pro úvěry, byť v roce 2012 došlo k nárůstu jejich penetrace v obecné populaci proti roku 2011, pravděpodobně v důsledku pozitivních prognóz odborné veřejnosti o blížícím se konci finanční krize. Nejvýraznější útlum využití spořicích produktů v České republice postihl stavební spoření. V důsledku snížení státního příspěvku citelně klesla penetrace produktu v obecné populaci ze 40 % v roce 2011 na 34 % v roce 2012 a 32 % v loňském roce. Mírnějším tempem se snižovala rovněž penetrace vkladních knížek, a to z necelých 9 % v roce 2011 a na necelých 7 % v roce Ostatní sledované produkty zůstaly více méně beze změn. Pokles u úvěrových produktů v Česku je spojen především se spotřebitelskými půjčkami, jejichž penetrace klesla v obecné populaci ze 14 % v roce 2011 na necelých 11 % v roce Je potřeba zdůraznit, že neklesá celkový finanční objem úvěrů, ale jejich počet. Je to výsledek realizované konsolidace úvěrů nabízených bankami a některými nebankovními finančními institucemi. Podobný vývoj se projevil také u úvěrů ze stavebního spoření a leasingu. Zdroj: GfK (mv)

5 b fi e z e n / /5 Ekonomika v edního dne Brněnskému výrobci traktorů vzrostl meziroční zisk o sedm procent Zetoru se stále daří Příznivý vývoj skupiny Zetor, vyrábějící traktorovou techniku stejnojmenné značky, potvrdily nedávno zveřejněné hospodářské výsledky za rok Podle nich činí konsolidovaný zisk před zdaněním 323 mil. Kč, což je v meziročním srovnání 7% nárůst. Zetor Major je spolehlivý traktor střední výkonové třídy s vynikajícím poměrem cena/výkon. Za těmito čísly stojí jak velký zájem o nejnovější modely traktorů Zetor, tak úspěšná realizace před několika lety zahájeného úsilí o zefektivnění výroby. Nárůst konsolidovaného zisku před zdaněním v meziročním srovnání považujeme za dobrý výsledek, který svědčí mimo jiné o stabilitě skupiny Zetor. Podařilo se nám ho totiž dosáhnout i v situaci, která nebyla, především ve druhém pololetí 2013, pro zemědělskou techniku příliš příznivá, řekl Marián Lipovský, zástupce výkonného ředitele a provozní ředitel společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Pokles zájmu byl podle něho způsoben řadou faktorů, mezi něž patřilo snížení dotací či nepříznivý vývoj počasí. Konsolidované tržby skupiny Zetor se udržely na stejné úrovni jako v roce 2012, tedy na hodnotě 4,5 mld. Kč. Mimořádně úspěšné jsou traktory Zetor v zahraničí. V roce 2013 bylo na export určeno 86 % produkce, přičemž mezi nejvýznamnější odběratele měl podnik např. v USA, ve Velké Británii, v Maďarsku, Litvě, Gruzii, Polsku či ve Skandinávii. Traktory Zetor si získaly oblibu zákazníků zejména díky své vysoké kvalitě a nízkým nákladům na servis a provoz. Stále populárnější jsou zetory také u českých a slovenských zákazníků. Zatímco z traktorů značky vyrobených v roce 2012 zůstalo na obou těchto trzích dohromady 8 %, v roce 2013 to bylo už 14 %. Ve výkonové kategorii koňských sil jsou traktory Zetor z hlediska podílu na českém trhu v roce 2013 jasnou jedničkou s výrazným předstihem před ostatními značkami. S úspěchem se setkala novinka brněnského výrobce pro rok 2013, model se staronovým názvem Zetor Major. Poptávka velmi výrazně předčila předběžné očekávání firmy. Původní odhad při zahájení sériové výroby v únoru 2013 byl 900 kusů. Do konce roku se však vyrobilo 1300 kusů. Zetor Major 80 se navíc stal nejprodávanějším modelem roku 2013 v Polsku, a to v rámci všech značek a výkonových kategorií. Do budoucna je naším cílem maximálně efektivně pracovat na rozšiřování produktového portfolia a jeho obohacování o nové modely u současných řad. Nepřetržitě inovujeme a zkvalitňujeme produkt i jeho jednotlivé díly tak, aby naše traktory splnily náročná očekávání zákazníků, uzavírá Marián Lipovský. Zdroj: Zetor (mv) Co čeká český byznys od nové vlády Dokončení ze str. 1 zakázek a prověrku mandatorních výdajů státního rozpočtu. Pokud by tato snaha byla korunována úspěchem, byl by to velmi dobrý krok ke konsolidaci veřejných financí. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí svůj výčet priorit obnovením investičních pobídek s tím, že bude stimulovat projekty s vysokou přidanou hodnotou a podílem vědy a výzkumu. S tím lze samozřejmě souhlasit. Jsem také rád, že vláda hodlá podporovat především export do prioritních zemí mimo EU, vývoz s vysokou přidanou hodnotou a společný postup s ministerstvem zahraničních věcí v ekonomické diplomacii. Značně obecně však MPO deklaruje některé další priority např. snižování administrativní zátěže pro podnikatele, využití fondů Evropské unie, modernizace průmyslu, snižování energetické náročnosti apod. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sice úvodem definuje, že vzdělávání je základním pilířem vládní politiky, a že podpoří např. technické a učební obory s ohledem na potřeby trhu práce, ale opět jen obecně, bez stanovení aspoň základních cílů či konkrétnějších kroků. Za velmi pozitivní považuji, že ve vládě bude ministr zodpovědný za vědu, výzkum a inovace. V této oblasti si vláda správně stanovila několik priorit, které by měly přispívat ke společenskému a hospodářskému rozvoji ČR. Důležitá je orientace na změnu hodnocení a financování výzkumných institucí s ohledem na reálný přínos nebo důraz na kvalitu základního výzkumu. Jako zástupce automobilového průmyslu i aktivní řidič doufám, že se ministerstvu dopravy podaří urychleně realizovat jednu z priorit výstavbu dálnic a rychlostních komunikací. Pro naše podnikání s dodávkami just-in-time je kvalitní silniční infrastruktura naprosto klíčová. Také věřím, že bude zabezpečen řádný provoz registru vozidel i dalších databází rezortu dopravy. U ministerstva zahraničních věcí oceňuji, že považuje za prioritu spolupráci s Evropskou unií, posilování spolupráce v oblastech hospodářské politiky a vnitřního trhu EU, stabilizaci hospodářské a měnové situace a energeticko-klimatické politiky s cílem udržet globální konkurenceschopnost EU. Pro český automobilový průmysl, hluboce integrovaný v rámci EU, jsou to zásadní výzvy. Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR: Jsem vždy trochu při zemi, čtu-li programová prohlášení vlád, neboť jak je známo, papír snese vše. Musím však objektivně konstatovat, že aktuální dokument zní velmi rozumně a nesouhlasit s ním může jenom notorický kverulant nebo ideologický fanatik. Pokud by se podařila polovina, byl by to úspěch. Prohlášení je víc zaměřeno na růst, aniž by ale popřelo, že se bude v mnoha položkách šetřit a optimalizovat, což se vzájemně nevylučuje. Celkem revolučně, ale nikoliv nesympaticky, na mě působí priority Ministerstva financí, ať už jde o cash pooling, centrální nákupy nebo důslednou prověrku mandatorních výdajů. Je patrný velký akcent na energetickou politiku, do programu se dostala i podpora malých a středních firem, i když je popsána z mého pohledu příliš obecně. Jednoznačný příklon k EU podle mě není špatným signálem; je dobře, že se přestáváme tvářit, jako bychom byli nezávislým ostrůvkem jistoty v rozhádané Evropě, který si vystačí s vlastní bezpečnou měnou, a že uděláme také cosi pro to, aby se podpořil růst celého kontinentu. Trochu vágněji je definována exportní politika, která i přes všechny minulé deklarace a dohody stále budí dojem dvojkolejnosti. Celkem jasno má nová ministryně pro místní rozvoj, která stručně, ale věcně popsala tři hlavní priority, pod které se okamžitě podepíšeme čerpání fondů , zákon o veřejných zakázkách a stavební zákon. A pokud se podaří vicepremiérovi pro vědu, výzkum a inovace změnit systém čtvrcení medvěda a celý nešťastný režim RVVI, bude to dobrý výsledek. Petr Kužel, MBA, prezident Hospodářské komory ČR: V případě naplnění programového prohlášení vlády lze jistě očekávat zlepšení hospodářské situace českých podniků, a tím i celé společnosti. Programové prohlášení reflektuje většinu hlavních témat, které je aktuálně potřebné řešit, a to jak z pohledu podnikatelské sféry, tak i celé společnosti. Pozitivně lze hodnotit zejména závazky vlády ve vztahu k obnovení investičních pobídek pro podnikání, podpoře exportu a financování MSP. Významným bodem je rovněž provázání vzdělávacího systému ČR s potřebami trhu práce s důrazem na technické obory. Z dlouhodobého hlediska budou klíčové i budoucí kroky k řízení a financování vědy, výzkumu a inovací. Česká ekonomika a společnost v současnosti potřebuje podstoupit rozsáhlé strukturální a systémové změny. Je tedy úkolem této vlády, aby potřebné kroky podnikla, a to bez ohledu na to, že se jejich pozitivní dopady projeví mnohdy až v horizontu přesahujícím jedno volební období. JUDr. Rostislav Dvořák, viceprezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev: Programové prohlášení vlády vnímám jako politické prohlášení, jakousi základní osnovu záměru, ale také přislib a závazek vlády vůči celé společnosti. Chápu vliv koaličního vyjednávání na obsah a realizaci tohoto dokumentu i rizika, která pramení také z různorodosti přístupu, názorů a schopností koaličních partnerů. V prohlášení hodnotím pozitivně, že sleduje odstranění řady excesů, jež u nás v posledních letech mnohonásobně překročily míru únosnosti, ale obsahuje také podporu ekonomického rozvoje, tedy podnikání a podnikatelského prostředí. Jsem rád, že je v prohlášení aspoň trochu vidět vliv těch ministrů, kteří vyšli z podnikatelské sféry a na něž spoléháme, že pomohou v realizaci našich návrhů na stabilizování ekonomiky a zaměstnanosti, což se žádné z předchozích vlád České republiky nepovedlo systémově realizovat. Chci věřit, že to bude lepší vláda, než ta, která vzešla z předchozích voleb a svou neschopností řešit rostoucí problémy i téměř nulovou reakcí na naše návrhy a výzvy velmi zklamala, a nejen podnikatele. Prohlášení vlády lze podle mého názoru vytknout nevyváženou strukturu, a to je trochu poškozuje. V některých kapitolách jsou uvedena opatření významná, obsahující skutečně podstatné a potřebné kroky, v jiných jsou opatření podružná, jejichž roli vnímám jako okrajovou. Jsem přesvědčen, že vláda přijme tam, kde její prohlášení není konkrétní, naše návrhy na zlepšení ekonomiky; chceme s ní účinně spolupracovat. V těchto dnech jsme například předložili premiérovi, vicepremiérům a některým ministrům návrhy z našeho projektu restrukturalizace hospodářství ČR, k jehož vypracování nás donutila letitá neschopnost státní správy a samosprávy řešit nejvážnější ekonomické problémy našeho hospodářství. O vážnosti projektu svědčí i to, že byl projednán a podpořen všemi stěžejními institucemi zastupujícími podnikatelskou a zaměstnavatelskou sféru republiky, jako jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Družstevní asociace ČR a Hospodářská komora ČR. Smyslem našeho projektu je zajistit postupnou stabilizaci ekonomiky a zaměstnanosti v České republice a omezit rostoucí vliv stále častějších krizových výkyvů v globální evropské a světové ekonomice na naše hospodářství. Pokud vláda naše návrhy a spolupráci přijme, a my věříme, že ano, bude to znamenat vytvoření předpokladů pro zastavení už několik let klesající úrovně ekonomiky, ale i zastavení poklesu úrovně našeho školství nebo odstranění stagnace v rozvoji infrastruktury. Moc bych si přál, aby nový parlament a vláda ukončili v Česku letité plané plácaní a soutěžení excelentních řečníků a začali cílevědomě pracovat se skutečnými, a zejména pro společnost prospěšnými výsledky. Prohlášení České vlády je tedy i pro nás programem pro následující léta spolupráce. Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Realizace prog r a m o v é h o prohlášení může napomoci k oživení ekonomiky České republiky a řešení dalších cel o s p o l e č e n - ských problémů, pokud ovšem vláda důsledně naplní prioritu zvýšení konkurenceschopnosti naší země. Premiérovi i členům vlády jsem řekl, že její práci budeme posuzovat podle toho, jak se změní naše postavení v mezinárodním srovnání. Je jasné, že to nebude jednoduché. Jde o dlouhodobě zanedbaný úkol, který se projevuje ve ztrátě pozice České republiky. A to i přesto, že různé vlády přijímaly různé strategie, kde se o konkurenceschopnosti hovořilo. Jednotlivé pasáže programového prohlášení by měly být rozpracovány tak, aby odpovídaly právě cíli zlepšení naší konkurenční pozice v mezinárodním srovnání. Jako pozitivní signál vnímáme příslib vlády, že bude považovat sociální dialog za klíčovou platformu vyjasnění názorů na jednotlivá témata a že nás ctí jako partnera. Vážíme si toho, že také deklarovala rozhodující význam konkurenceschopnosti a průmyslu pro zajištění budoucnosti této země. Některé pasáže prohlášení považuji za dobře rozpracované, zejména kapitolu dopravy. Ne vše ale odpovídalo našim představám; částečné změny se podařily díky tripartitnímu jednání. V důsledku toho byly doplněny např. pasáže, týkající se digitální agendy a ICT. Vláda zpřesnila také formulace ve vztahu k exportní politice, víc byla zdůrazněna aktivní podpora nezaměstnanosti a postup při čerpání fondů Evropské unie. Prosazovali jsme rovněž výraznější podporu výzkumu, vývoje a inovací. Požadujeme, aby byla v návaznosti na potřeby zvýšení konkurenceschopnosti připravena strategie VVI. Programové prohlášení nové vlády se hlásí také k podpoře technického vzdělávání. Chceme především výraznější investice do rekvalifikací, což by přineslo rychlejší efekty. Současně samozřejmě požadujeme změnu vzdělávacího systému. Připravil: Miloš Vávrů Foto: archiv

6 6 /b fi e z e n / Ekonomika v edního dne Opatření, které nic neřeší Ručení za platby DPH mohlo být efektivnější, třeba díky inspiraci na Slovensku Povinné ručení firem za neschopnost svých obchodních partnerů platit řádně DPH je trnem v oku mnoha tuzemským podnikatelům. Nepomáhá ani zmírnění dopadů při platbě na nezveřejněný účet, jež vzniká až při úhradách nad 700 tisíc korun. Nespolehlivých plátců DPH je přitom proti avízovaným desítkám tisíc hříšníků jen pár desítek. Podle posledních dostupných čísel registruje Generální finanční ředitelství 42 nespolehlivých plátců. Přiznané účty přitom eviduje ředitelství jen u 85,7 % podnikatelů. Zbylých 14,3 % dosud nezveřejnilo žádný. Asi každý šestý podnikatel by tak ručil za daň (včetně těch, kteří účet uvedli, ale zatím nebyl zveřejněn). Povinnost kontrolovat účty svých obchodních partnerů je proto velmi sporná. Pokud by totiž podnikatel uhradil plnění na jiný než zveřejněný účet dodavatele, bylo by to stejné, jako by je nezaplatili, a bude tak muset odvést DPH za svého partnera. Přesto letos v Česku vešlo v platnost sporné zákonné opatření, které ručení přikazuje, do praxe. Jedinou úlevou ve zmíněné novele o DPH je, že ručení vzniká jen tehdy, pokud je úplata za plnění vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. V současné době je tato částka 350 tis. Kč, a ručení tedy může vzniknout až při platbě přesahující její dvojnásobek, tj. nad 700 tis. Kč. Na černé listině neplatičů DPH skončí každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH víc než 10 mil. Kč. Za nespolehlivou bude považována i firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň aspoň 500 tis. Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Jde o hloupý výmysl? Mnozí podnikatelé jsou přesvědčeni, že jde o diskriminační, hloupý výmysl lidí, kteří nejsou gramotní v oblasti podnikání. Stát se tím snaží suplovat vlastní neschopnost vybírat daně, a hlavně postihnout podvodníky, kteří neodvádějí DPH. Vychází se při tom zcela nepřijatelně z presumpce viny. Touto normou nám vláda říká: Všichni jste podvodníci a vyřešte si to mezi sebou, my z vás ty peníze stejně dostaneme, soudí Petr Maličovský, generální ředitel URS Czech, certifikační společnosti z Proseku. Příjemce zdanitelného plnění, tedy odběratel (plátce DPH) na základě obdržené faktury od poskytovatele zdanitelného plnění (dodavatele, rovněž plátce DPH) za výrobky, zboží či služby musí při platbě nad 700 tis. Kč na stránkách ministerstva financí zkontrolovat zveřejněný bankovní účet a pouze na tento účet peníze poslat. Pokud to udělá na jiný účet, riskuje, že DPH za fakturu bude muset prakticky zaplatit správci daně (tj. finančnímu úřadu poskytovatele plnění) dvakrát. Příjemce zdanitelného plnění může vždy, kdy uzná za vhodné, uhradit daň za poskytovatele dotčeného zdanitelného plnění přímo správci daně. Alarmující je však existence obchodních transakcí, při nichž spolehlivost ověřit nelze. Jde o obchody, kdy není podnikatel připojen k internetu, např. u nákupu pohonných hmot či koupě za hotové, což je běžná praxe ve stavebnictví. Není také problém, aby se dodavatel s odběratelem dohodli, že platbu rozloží do dvou faktur po 690 tis. Kč a peníze převedou mimo. Šlo to udělat jinak Přitom pro příklad zdárného řešení není nutné chodit daleko. Transparentně podnikatele kontrolují např. na Slovensku, kde existuje jednoduchý systém ve formě detailního kontrolního výkazu DPH. Zveřejnění kontrolního výkazu DPH (detailní XML výkaz po fakturách) je mnohonásobně účinnější než nynější podoba českých opatření. V konečném důsledku je slovenská varianta i pohodlnější, neboť neobtěžuje neustálým zjišťováním informací o dodavateli. Jednou měsíčně se zašle soubor na příslušný úřad, vše ostatní zajišťuje software, tvrdí ředitel slovenské pobočky firmy PREMIER system Otto Bárta. Registr plátců DPH denně navštíví statisíce uživatelů. Server umožní kontrolu až u 20 subjektů. Lze ji však provést i přes slušně vybavený ekonomický software. Ten nespolehlivé plátce DPH automaticky odhaluje. Eviduje firmy na kartě. Údaje jsou čerpány při přidávání dokladů na pozadí, a zaměstnanci tak nejsou zbytečně zdržováni od práce. (vam) Zdroj: Just Communication s.r.o Bankovní klienti podceňují on-line bezpečnost Podle průzkumu České bankovní asociace mají čeští klienti z hlediska bezpečného využívání bankovních služeb zdaleka největší nedostatky v používání hesel. I přes doporučení odborníků svá hesla vůbec nemění, či mění pouze výjimečně 60 % z nich. Další významné riziko představují chytré telefony. V jejich zabezpečení se neorientuje víc než polovina uživatelů. Obezřetní jsou klienti naopak při otevírání příloh ů od neznámých odesílatelů podle průzkumu by je nikdy neotevřely dvě třetiny uživatelů. K obsluze internetového bankovnictví preferují přístup ze svého osobního počítače před využitím cizího zařízení. Dostatečnou pozornost věnují také kontrole bankovních výpisů. Průzkum realizovala ČBA ve spolupráci se společností SC&C v lednu 2014 mezi 1224 respondenty staršími 18 let v rámci celé České republiky. Úskalí internetového bankovnictví Internetové bankovnictví využívá podle průzkumu v současnosti 84 % bankovních klientů. Přesto jim často chybějí i základní bezpečnostní návyky. Zabezpečení bankovních systémů odpovídá mezinárodním standardům, a díky tomu jsou rizika na straně bank minimální. Rezervy v bezpečném chování mají naopak klienti, říká Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace a Andrea Kropáčová, členka bezpečnostního týmu CSIRT.CZ sdružení CZ.NIC, k tomu dodává: Útočníci se snaží získávat zajímavá data uživatelů hesla, osobní informace či citlivé údaje, pro jejich následné využití při útocích na konkrétní služby včetně internetového bankovnictví. Hlavním cílem útoků jsou osobní počítače a chytré telefony uživatelů proto je potřeba, aby péči o ně nezanedbávali. Tento základní krok v oblasti bezpečnosti banka za uživatele nevyřeší. Zabezpečení smartphonů Základním prostředkem zabezpečení je především znalost vlastních technických zařízení. Třetina uživatelů ale v průzkumu přiznala, že se v softwarovém zabezpečení vlastního počítače neorientuje. A v případě chytrých mobilních telefonů, které jsou pro mobilní bankovnictví využívány stále častěji, je situace ještě horší jejich ochraně nerozumí víc než polovina uživatelů. Mobilní bankovnictví dnes využívá asi čtvrtina bankovních klientů. Zabezpečení mobilu je však zásadní také při používání internetového bankovnictví při tzv. dvoufaktorové autentizaci, kdy klient při platbě zadává unikátní kód odeslaný na své mobilní zařízení, vysvětluje Jan Matoušek. V přístupu do internetového bankovnictví jsou klienti vesměs opatrní. Přibližně 75 % respondentů využívá převážně svůj vlastní počítač jen minimum je ochotno použít i cizí zařízení. Neopatrnost a nezájem Jen třetina respondentů pravidelně mění svá hesla. Dobrou zprávou je, že začíná převažovat trend hesel složitějších využívá je až šest z deseti uživatelů. Andrea Kropáčová ale vidí problém i jinde: Lidé často používají stejná hesla jak pro méně kritické služby, třeba v e-shopech, tak pro ty kritické, jako je internetové bankovnictví. Heslo je poslední prvek chránící přístup ke službě a pro útočníky jedna z nejcennějších informací. Proto je třeba mít na paměti základní pravidla, chovat se zodpovědně a znát rizikové situace. V otázkách bezpečnosti víc než kde jinde platí zásada, že není dobré ignorovat jakákoli upozornění a varování. Proto Česká bankovní asociace vydala desatero, v kterém shrnuje nejdůležitější zásady pro bezpečné chování v online prostředí. Desatero bezpečnosti ČBA Pravidelně aktualizujte ochranné mechanismy svého počítače. Obdobně jako počítač chraňte i svůj chytrý telefon. Programy a aplikace instalujte pouze z důvěryhodných a ověřených zdrojů. Přihlašovací a osobní údaje zadávejte jen na ověřených serverech, v důvěryhodném prostředí a nikomu je nesdělujte. Pečlivě si chraňte svůj PIN kód. Pravidelně měňte svá hesla a vyhněte se požívání stejných hesel pro různé služby. Neotvírejte y a přílohy od neznámých a podezřelých odesílatelů. Nakupujte pouze u prověřených a důvěryhodných on-line prodejců. Věnujte dostatek pozornosti upozorněním vašeho počítače a na webu banky. Pokud si nejste jisti a máte podezření, že se děje něco špatného, vždy kontaktujte banku. Zdroj: ČBA (mv) Obchod je motorem růstu Rok 2013 byl v poslední éře vývoje už třetím rokem útlumu maloobchodu. Index reálného vývoje jeho tržeb sice dosáhl díky motoristickému segmentu 101,0, ale v užším pojetí bez motorismu jen 99,9. Reálný meziroční růst/pokles HDP 1,8-1,0-0,9 1,4 Výdaje domácností na spotřebu 0,5-2,1-0,2 0,6 Tržby maloobchodu 0,3-0,8-0,1 1,0 v tom: - tržby za potraviny -1,0-2,5-1,1 - tržby za průmyslové zboží 2,5 0,8 1,5 Tržby v pohostinství -0,3-2,5 0,1 Tříleté ohlédnutí spojené s vývojem HDP a výdajů domácností na spotřebu včetně předpokladu letošního růstu. Jde o důsledek celkového ekonomického vývoje země, ale také některých dopadů hospodářské a fiskální politiky, která spotřebě příliš nepřála, spíš naopak. Meziroční index tržeb za potraviny byl 98,9 (4. čtvrtletí 2013 bylo v pořadí už osmé za sebou s poklesem), a stal se tak odrazem cenových a daňových opatření. Na druhé straně se zlepšil vývoj prodeje nepotravinářského zboží celoročně s indexem 101,5 (při celkově výhodnějších cenách pro spotřebitele) a při mimořádně rychlém růstu prodeje prostřednictvím internetu a zásilky (celoročně reálně růst o 26,8 %). Vstup do roku 2014 je doprovázen náznaky budoucí politicko-ekonomické koncepce, která má proti minulé oživit hospodářský růst a současně víc docenit i úlohu spotřeby, nebo aspoň částečně vykompenzovat předchozí stagnaci i propady a poněkud obnovit akcent na životní úroveň spojenou také s realizací poptávky na vnitřním maloobchodním trhu. Vycházejí z toho některé parametry posledních makroekonomických predikcí MF ČR i ČNB, formování vládního programu a další kroky, např. předpokládaný růst spotřeby domácností až na 0,9 % ve 4. čtvrtletí Není lichotivé, že se ČR za rok 2013 ve sledovaných růstových ekonomických parametrech ocitla na konci daného žebříčku blízkých i vyspělejších zemí. Naděje na zlepšení výdajové stránky domácností a růstu spotřeby lze spatřovat nejen v domácích symptomech, ale také v oživování obchodu v podmínkách eurozóny a dalších relacích. Proto také Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR přivítal iniciativu Eurocommerce, nazvanou Nakupováním k růstu ekonomiky, a vydal svůj analogický manifest: Obchod je motorem růstu, adresovaný všem rozhodovacím místům a důležitým veřejným i profesním činitelům. Požaduje po vládě: respektovat, že výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky a jejich spotřební chování je ovlivněno také politickou a ekonomickou situací; vnímat obchodní sektor a cestovní ruch jako výrazný potenciál ekonomického růstu a zaměstnanosti a podpořit jejich rozvoj; využitím platných norem a samoregulací předcházet regulaci obchodování (používat ji pouze jako krajní nástroj a po vyhodnocení dopadu jak na podnikatelské prostředí, tak zejména na spotřebitele); při implementaci legislativy EU do českého právního řádu dbát na to, aby pravidla pro podnikatele v ČR nebyla náročnější, než vyžaduje legislativa EU; urychleně připravit a přijmout zákon o elektronizaci účetních dokladů všech podnikatelských subjektů maloobchodu, velkoobchodu a veřejného stravování bez rozlišení, zda jde o plátce, či neplátce DPH. Jen tak lze, za příznivých vnitřních i vnějších okolností, doufat v určitý ne víc než jednobodový růst spotřeby a tržeb maloobchodu ČR v roce (lš)

7 A u ta pod l upou b fi e z e n / /7 IS 250 vyzrálý elegán Prémiový Lexus střední třídy v testu našeho spolupracovníka Vojtěcha Štajfa Japonský Lexus představil na letošním ženevském autosalonu novou modelovou řadu RC. My jsme se však mohli blíže seznámit s jeho předchozí inovací, zcela přepracovaným typem IS. Obě řady mají společný zejména odvážný tvar přední masky a siluetu předních světlometů, tedy designérský styl zcela odlišný od dříve spíš méně nápadné elegance. Japonská odnož stále největší světové automobilky Toyota patří už od svého vzniku v roce 1988 mezi nejluxusnější prémiové značky a stále si dává záležet na renomé nejvyšší kvality i pohodlí. V posledních, na ekologii zaměřených letech, je pak jejím nosným programem výroba hybridních modelů. Zejména pro Evropu, kde je stěžejním technickým údajem obsah CO 2 ve výfukových plynech, a tedy i nízká spotřeba paliva. Vozy s typickým písmenem L na přední masce však nejsou jen hybridy, nabídku zahajují většinou zážehové šestiválce. Výjimkou není ani testovaný model IS 250, který reprezentuje snahu Lexusu nabídnout alternativu k oblíbeným modelům Audi A4, Výrazným poznávacím znamením nové generace IS je přední maska a protáhlá mřížka chladiče. BMW řady 3 či Mercedesu třídy C. Střední třída je hodně nabitá a má jinou cílovou skupinu než velké limuzíny a SUV. Pokud se ale mladý manažer nebo podnikatel rozhodne pro IS, mnohem snadněji mu lze v budoucnu prodat některý z větších modelů značky. Relax při řízení Zmínění evropští konkurenti nabízejí pod kapotou zážehové i vznětové agregáty různých výkonových parametrů, v Evropě stále trochu exotický Lexus má nabídku zákonitě skromnější, proti předchozí generaci v ní navíc chybí diesel; na výběr je tedy jen ze dvou možností IS 250 či IS 300h. Vtipné je, že obě auta mají pod kapotou zážehový motor o obsahu 2,5 litru IS 250 véčkový šestiválec, kdežto IS 300h řadový čtyřválec, ovšem doplněný synchronním elektromotorem s permanentním magnetem. Atmosféricky plněná V6 v testovaném modelu IS 250 asfalt netrhá. Díky dobrému průběhu krouticího momentu, a navíc pěknému zvukovému projevu však působí sympaticky. Ke konzervativní jízdě předurčuje vůz také šestistupňová automatická převodovka, dokonalé odhlučnění, příjemný podvozek a luxusní materiály v interiéru. I při přepnutí do sportovního režimu totiž chvíli trvá, než vůz zareaguje na sešlápnutí plynového pedálu, pro předjíždění v hustším provozu je navíc trochu nepříjemná jistá lenost motoru v nižších otáčkách. Když ale dosáhnou čtyřtisícové hranice, vůz i díky rychlému přeřazování náhle ožije, a je konečně znát jeho solidní výkon přes dvě stovky koní. Vyvážený podvozek V akceleraci IS 250 při porovnání s nejrychlejšími Audi či BMW prohrává, stále ale jde o svižný sportovní sedan. Co však lze s jistotou hodnotit jako špičkové, jsou jeho jízdní vlastnosti. Podvozek je komfortní, ale dynamickou jízdu sportovním stylem zvládá s naprostým přehledem. Konstruktérům se povedl skvělý kompromis. To vše při nízké spotřebě (500 km jsem ujel za průměrných 8,6 l Naturalu na 100 km, a to je přesně tabulkový údaj!). Řízení funguje precizně, sedadla jsou tvarována téměř ideálně a všechny ovládací prvky jsou na svém místě. Přesto platí celkové hodnocení, že tohle auto je spíš pro klidnější řidiče. Vejdou se i hole Výbava v základu nazvaném Comfort je bohatá. Testovaný vůz byl v druhé nejvyšší výbavě F- sport, která navíc zvýrazňovala sportovního ducha řady IS. Za cenu téměř 1,2 mil. Kč tak nemohla chybět mj. do osmi směrů nastavitelná sedadla s potahy z perforované kůže, parkovací kamera, velký displej ovládání palubního systému včetně navigace s ovladačem remote touch, komplet přední i zadní světla z LED diod či kvalitní ozvučení se systémem Dolby Surround spíš v USA známé značky Mark Levinson, kterým je Lexus pověstný. Dostatečný je i objem zavazadelníku. Složit tam např. dva golfové bagy i s ručními vozíky není problém. Navzdory malému počtu prodejních míst Lexusu a omezené nabídce motorů je nová řada IS bezpochyby zajímavou alternativou k zavedené německé luxusní konfekci. Ta totiž, na rozdíl od Japonců, odsoudila atmosférické zážehové šestiválce do věčných lovišť. Vojtěch Štajf Foto: archiv Interiér snese nejpřísnější měřítka, ať už jde o použité materiály, nebo o zpracování. Každý model značky Lexus má své typické designy litých kol. Typ vozu Lexus IS 250 Mercedes C 200 BMW 320i Motor zážeh. V6 zážeh. 4válec zážeh. 4válec 2499 cm 3 turbo 1991 cm 3 turbo 1997 cm 3 Výkon (kw/k) 153/ / /184 Max. toč. moment (Nm/ot. min. -1 ) 250/ / /1250 Max. rychlost (km/h) Zrychlení km/h (s) 8,1 7,5 7,3 Komb. spotřeba (l/100 km) 8,6 5,3 6,1 Délka (mm) Objem zavazadl. prostoru (l) Emise CO 2 (g/km) Základní cena (Kč) Nová řada IS je zajímavou alternativou k zavedené německé luxusní konfekci. Nová Škoda Octavia G-TEC Pohonná jednotka umožňuje provoz na zemní plyn i benzin Kancelář na kolech Revoluční koncept automaticky řízeného vozu Nová Škoda Octavia G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn se poprvé představila na březnovém autosalonu v Ženevě. Automobilka tak má po modelu Citigo druhý model poháněný CNG. Tato alternativa bude k dispozici pro lifback i kombi. Octavia G-TEC je vybavena přeplňovaným zážehovým motorem 1,4 TSI o výkonu 81 kw (110 k). Motor je konstruován pro spalování CNG i benzinu. Paket G-TEC obsahuje také technické prvky, jako je systém start-stop a rekuperace brzdné energie. Moderní agregát splňuje emisní normu EU 6, která vstoupí v platnost v září Dojezd Octavie G-TEC je při provozu jen na CNG až 410 km, spotřeba činí 5,4 m 3 (3,5 kg) zemního plynu na 100 km, což odpovídá emisím CO 2 pouhých 97 g/km. Při provozu na benzin je dojezd 920 km. Octavia G-TEC tak na jedno natankování obou nádrží ujede celkem až 1330 km. V současné době česká automobilka vyrábí 97 modelů s hodnotami emisí pod 120 g CO 2/km, z toho 17 vozů s emisemi pod 100 g CO 2/km. Využití CNG je smysluplná technologie, neboť spojuje mobilitu šetrnou k životnímu prostředí s dostupnou cenou, uvedl Dr. Frank Welsch, člen představenstva společnosti Škoda Auto. Škoda Auto je jednou z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily. Od roku 1991 patří koncernu Volkswagenu, kde samostatně vedle vozů vyvíjí a vyrábí také komponenty jako motory a převodovky. Provozuje tři výrobní závody v ČR, další v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dál na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává celosvětově asi pracovníků a je aktivní na víc než sto trzích. V současné době má sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, Octavia, Yeti a Superb. V roce 2013 dodala zákazníkům na celém světě vozů. Zdroj: Škoda Auto (vam) Nový koncept automaticky řízeného vozu promění osobní vůz v kancelář s plným připojením do sítě a místem pro schůzky. Manažeři se během cesty autem budou moci věnovat byznysu a jízda už nebude představovat nevyužitý čas mimo práci nebo domov. Inovativní design vozu XchangE, představený na letošním autosalonu v Ženevě, umožňuje otočit obě přední sedadla dozadu, čímž vznikne mobilní prostor pro práci a jednání pro čtyři lidi. Díky pokročilým technologiím a informačně-zábavním systémům ve vozidle se cestující mohou spojit se svou kanceláří, produktivně pracovat nebo vytvářet prezentace na svém notebooku. Výsledkem je pohodlný a spolehlivý prostor, který promění dopravní zácpu cestou na letiště v produktivně strávený čas v kanceláři. Zdroj: Regus (m)

8

9 10/b fi e z e n / S t a v e b n i c t v í BAŤŮV INSTITUT Pestrá nabídka firemních benefitů i zajímavých prostor Téměř rok fungování má za sebou BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně. Areál vznikl konverzí dvou továrních budov v bývalém Baťově průmyslovém areálu. Nabízí nejen kulturní vyžití, ale i řadu zajímavých konferenčních a společenských prostor. V nich uspořádaly nejrůznější akce nejen firmy, ale také eventové, vzdělávací či produkční agentury. Prostory BAŤOVA INSTI- TUTU jsou ideálním, a především moderním místem pro programy a školení zaměřené na zkvalitnění pracovního týmu či kolektivu firmy. Sály jsou uzpůsobeny i pro vzdělávání a firemní teambuildingy. Akustika a moderní vybavení sálů špičkovou audiovizuální technikou garantují kvalitní zázemí pro akce odborného, kulturního i společenského charakteru. Všechny programy navíc umíme obohatit o zajímavý kulturní zážitek v podobě komentovaných prohlídek v unikátních expozicích, z nichž například muzejní expozice dokumentuje Baťův odkaz nebo moderní cestovatelství Hanzelky a Zikmunda, řekla ředitelka BAŤOVA INSTITUTU Lenka Struhárová-Jančaříková BAŤŮV INSTITUT ale nabízí firmám i řadu zajímavých benefitů. Díky vzniklému Klubu přátel BAŤOVA INSTITU- TU si mohou společnosti zakoupit členskou kartu, která umožňuje celoroční vstup zdarma pro dvě osoby na všechny výstavy a vybrané kulturní akce. Chceme, aby celý komplex nabízel nejrozličnější zábavu, umění, kulturu i vzdělání pro všechny generace. Klub může být jedním ze způsobů, jak si naše aktivity užívat naplno, bez omezení, a ještě k tomu získat řadu bonusů, slev a výhodných nabídek od našich klubových partnerů, kterých je víc než desítka, doplnila Lenka Struhárová- Jančaříková s tím, že k poptávkám od firem institut přistupuje individuálně a snaží se poskytnout co nejlepší nabídky s vizí dlouhodobé spolupráce vedoucí ke spokojenosti obou stran. Víc informací o pronájmech, referencích i klubové nabídce na Zajímavé realizace v moravské metropoli DOSTING, spol. s r.o., s novým rokem dokončila velmi zajímavé zakázky přímo v jihomoravské metropoli, a tak jsme požádali Ing. Libora Hrona, vedoucího obchodního oddělení této společnosti, o jejich přiblížení našim čtenářům: Jednou ze zajímavých realizací, na kterých jsme v Brně spolupracovali, je Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT CERIT, vytvořené Fakultou informatiky a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Zajímavostí je zde povrchová úprava, která je tvořena barvou zlatý elox. Tato barva vypadá velice zajímavě v kombinaci s černou barvou, která je na provětrávaném zděném plášti z lícových cihel. Na stejnou stavbu jsme také dodávali přes 300 skleněných výplní okenních otvorů. Všechna okna jsou osazena trojskly, v jejichž zadní dutině, blíž k interiéru, jsou meziskelní žaluzie s motorem, které se ovládají buď tlačítkem na stěně, dálkovým ovladačem, nebo centrálním systémem. Budova umí reagovat na sluneční světlo, kdy v případě osvícení jedné strany sepne čidlo a žaluzie sjedou dolů. Další specialitou je vstupní turniket. Architekt měl požadavek na zachování tenké linie celé vstupní stěny, proto byl zvolen pohon v podlaze. Kromě toho jsme se podíleli také na dodávkách a realizacích hliníkových výplní otvorů. Mezi dokončené projekty DOSTING, spol. s r.o., patří i parkovací dům na ulici Kopečná v Brně. Jde o kombinaci hliníkového fasádního systému Reynaers s plnými polykarbonátovými deskami se speciálním strukturovaným povrchem Raindrop a hliníkových kompozitních desek v bílém provedení. Pro zvýšení neprůzvučnosti byly použity alubondové desky o tloušťce 6 mm (běžně se používají desky o tloušťce 4 mm). Také bych se rád zmínil o Komplexním centru AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) v Brně - Králově Poli. Je navrženo jako komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví; budou se tam vyvíjet materiály pro 3. tisíciletí a integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického a konstrukčního. My jsme se zde podíleli na dodávkách a realizacích všech hliníkových výplní otvorů. Naše společnost DOSTING se v poslední době podílela také na realizaci Rezidenčního bytového domu v ulici Sochorova v Brně-Žabovřeskách. Tam jsme použili kombinaci provětrávané fasády a obložení lodžií, kde si architekt vybral tři zajímavé barvy bílou, žlutou a dekor dřeva. Jiřina Drahná.

10 P o d n i k á n í b fi e z e n / /11 DOT1 jsme jedineční Vznik naší společnosti byl do velké míry podmíněn situací na pracovním trhu z pohledu znevýhodněných občanů trpících PAS (poruchou autistického spektra). Možnosti zaměstnání jsou pro tyto osoby velkým problémem, i když je s podivem, jak málo veřejnost a potenciální zaměstnavatelé vědí o tomto druhu postižení. Dát šanci těmto lidem, využít jejich pracovního nadšení a schopností v plném rozsahu bylo hlavním impulzem realizace projektu, na kterém má velký podíl Evropský sociální fond. DOT1 je brněnská reklamní agentura, která přímo zaměstnává jedince postižené PAS a pečující rodiče. Naším cílem bylo vytvoření šesti pozic určených pro tyto osoby a takových pracovních podmínek, které jim umožní sladění profesního a rodinného života. Mezi členy našeho týmu patří výjimečně nadaní programátoři, designéři, grafici a rovněž velmi šikovné telemarketingové operátorky, bez kterých by byl chod naší společnosti nemyslitelný. Schopnosti zaměstnanců chápeme jako výjimečný uhel pohledu na řešenou problematiku specifických požadavků klientů. Díky tomu jim můžeme nabídnout zcela neotřelé nápady a individuální řešení marketingových aktivit. V dnešní době realizujeme řadu služeb z oblasti marketingu. Digitalizujeme a archivujeme data, navrhujeme, tvoříme a spravujeme webové stránky a internetové vizitky, poskytujeme SEO optimalizace, copywriting a aktivní telemarketing, registrujeme do internetových katalogů a vyhledávačů, aktualizujeme data v klientských databázích, nabízíme pestrou paletu grafických prací, e- mailového marketingu a tvorby tištěných reklamních předmětů či firemních tiskovin. Díky propojení výjimečných dovedností osob s poruchou autistického spektra se schopnostmi zdravých zaměstnanců vznikají neotřelé nápady, které jsou na trhu unikátní. Svůj potenciál jsme naplno využili například v realizaci webových stránek pro společnosti Allianz, Motherboard, Tenzum nebo webového projektu diverzifikujeme.cz. Máme tedy právo být hrdí na to, kým jsme a co děláme, protože my jsme zkrátka jedineční. Najdete nás na webových stránkách PROJEKT: Zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra. Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/ Celý projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.. Podnikoví manažeři i starostové studují on-line Znalost cizího jazyka dnes už k získání práce v renomovaných firmách s nadnárodní působností nestačí. Personální oddělení firem rovněž víc dbá na zjištění, kde tuzemští manažeři absolvovali MBA (Master of Business Administration) studium. Přesto je kontinuální vzdělávání nezbytné. V současné době se zájem o on-line programy MBA podle údajů Central European Management Institutu (CEMI) zvyšuje. Tento trend je patrný jak v zahraničí, tak v České republice. Do virtuálních školních lavic usedají nejen manažeři z nejrůznějších průmyslových a obchodních podniků, ale i starostové, vedoucí pracovníci státních zdravotnických zařízení či zaměstnanci policejních a armádních sborů. On-line studium si přitom zachovává kvalitu prezenčního studia v kamenných institucích. Důvodem je Odborná praxe Český trh práce zaznamená jen v důsledku demografického propadu od roku 2001 do roku 2031 populační propast představující nevratnou ztrátu 400 tis. lidí. To bude hlavní motivací zaměstnavatelů poskytovat žákům odbornou přípravu, a získávat tak kvalifikované odborníky firmě na míru. Aby to mohlo fungovat, je třeba řešit tyto nejaktuálnější problémy: vytvořit jednotný formát trojstranné dohody, na jejímž základě má probíhat spolupráce mezi odbornou školou, zaměstnavatelem, rodiči a žákem; odstranit nadměrné administrativní a finanční zátěže, související s BOZP a preventivními zdravotními prohlídkami; zlepšit systém kariérového poradenství na základních školách a propojit ho s potřebami zaměstnavatelů; změnit spolupráci s úřady práce. (hk) hlavně velká časová vytíženost uchazečů, kteří hledají možnost, jak nejlépe skloubit pracovní povinnosti se studiem, potvrzuje ředitel institutu CEMI Štěpán Mika s tím, že forma on-line jim umožňuje věnovat se studiu v čase a místě, kde se právě nacházejí, a to bez nutnosti kamkoli dojíždět. Vzdělávací programy připravila společnost SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno v rámci projektu Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových oborech podnikání, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Cílem projektu je zkvalitnění, zvýšení úrovně a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro živnostníky, management a další pracovníky výrobních a obchodních firem JMK. Vysokou přidanou hodnotu tvoří rozvoj vědomostí a dovedností, které jsou pro zvyšování konkurenceschopnosti, EU s tím souhlasí Nezbytnost kontinuálního vzdělávání potvrdilo i generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl. Podle ředitelství má manažerské vzdělávání podstatnou roli pro širší možnosti uplatnění absolventů a posílení jejich kreativního chování. Podniky na to reagují snahou zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání. Předchozí oborové vzdělání umožní vidět souvislosti a priority, pro vedení lidí či organizací však není mnohdy dostatečné. Volba vhodného studia MBA tyto nedostatky eliminuje. Stále však platí, že je časově i finančně náročné. flexibility a adaptability kvalifikované pracovní síly klíčové, a které také odpovídají potřebám regionu. Jde o následující programy 1. Vzdělávání pro integrální logistiku 2. Ekonomické a finanční vzdělávání 3. Obchodněprávní vztahy Jak správně uzavírat smlouvy Metody výuky Metody výuky jsou postaveny na vysoké odborné úrovni lektorů, kteří mají nejen teoretické znalosti, ale především zkušenosti z praxe. Výuka bude vedena Sociální sítě? Ovládáme Dalším důvodem pro rostoucí zájem o on-line formu vzdělávání je zvyšující se počítačová gramotnost. Pro většinu lidí v České republice je v dnešní době například používání sociálních sítí naprosto běžnou záležitostí, a proto ani on-line výuka už není nic, čeho by se zájemci zalekli, říká ředitel institutu CEMI Štěpán Mika. Kupříkladu na institutu CEMI se koná na bázi kvalitního uživatelsky přívětivého e-learningového systému Fronter původem z Norska. Díky globalizaci a měnícím se podmínkám podnikání a managementu se stávají trendem nové studijní programy MBA určené především pro zahraniční studenty bez omezení místa bydliště. Nejlépe prostřednictvím on-line výuky pod vedením týmu mezinárodních lektorů. Central European Management Institut Central European Management Institut (neboli CEMI) byl založen s cílem poskytovat MBA a LLM vzdělávání evropské úrovně, dostupné pro studenty z České republiky a ze Slovenska. S 242 úspěšnými absolventy a víc než 230 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele studia MBA a LLM ve střední Evropě. interaktivní formou s názornými ukázkami, pomocí řešení praktických úloh a konkrétních studií z prostředí účastníků. Nabyté znalosti a dovednosti tedy účastníci hned využijí v reálném provozu při své každodenní praxi. Výukové procesy podpoří také e-learningová forma přístupu k podpůrným materiálům a praktickým cvičením. Používané výukové techniky a metody v kombinaci s individuálním přístupem lektora přinášejí okamžité získání odborné zpětné vazby a ověření správnosti výsledků. V průběhu vývoje byly vzdělávací programy ověřeny pilotními kurzy se Výuka je koncipována tak, aby umožnila profesní vzdělávání i časově vytíženým studentům. Pro tyto účely je na CEMI zaveden nejmodernější e-learningový systém Fronter, v němž jsou studentům zpřístupňovány všechny potřebné studijní materiály i další nezbytné informace a jejž mohou studenti využívat jak pro komunikaci s lektory, tak mezi sebou navzájem v rámci svých studijních skupin. Tento systém využívá například Vídeňská univerzita, Univerzita v Lillehammeru či Cambridge ESOL. CEMI je plně akreditovaným členem IADL (International Association for Distance Learning), členem EADL (European Association for Distance Learning), členem AIVD Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, členem AMSP (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) a kolektivním členem ČMA (Česká manažerská asociace). CEMI podporuje vzdělávání handicapovaných osob avtéto oblasti spolupracuje také s Nadací Českého rozhlasu Světluška a občanským sdružením Život dětem. Kromě toho podporuje nadační fond Dobrý anděl či organizaci Člověk v tísni. (red) Pro živnostníky i management firem Nové komplexní vzdělávací programy podnikatelským subjektům Jihomoravského kraje skupinou podnikatelů z JMK, jejichž připomínky a náměty následně našly uplatnění při tvorbě finálních výstupů. Kurzy tak plně odpovídají potřebám podnikatelských subjektů. Realizace vzdělávacích programů bude zahájena na podzim 2014 Informace na nebo přímo u pracovníků SOVA SYS- TEMS Č.R., spol. s r.o., divize vzdělávání SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, tel.: , , , (rep)

11 12/b fi e z e n / P o d n i k á n í Siemens opět naděloval Předal svá ocenění nejlepším studentům, mladým vědcům a vysokoškolským pedagogům Ceny Wernera von Siemense byly už pošestnácté předány nejlepším českým studentům, mladým vědcům a vysokoškolským pedagogům. Tradiční soutěž se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Vítězové získali odměny v celkové výši 1,2 mil. Kč. Vítězné práce Ceny Wernera von Siemense jsou tradičně na vysoké úrovni a potvrzují kvalitu českého technického a přírodovědného vysokého školství, říká Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti Siemens, a dodává: Kvalitní výzkum a inovace z něj vycházející jsou nezbytné pro zabezpečení budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky. Český Siemens prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense podporuje zájem mladé generace o vědu a výzkum, oceňuje špičkové pedagogy, a tím se snaží zvýšit prestiž technických a přírodovědných studijních oborů. Vítězné práce vybírají poroty složené z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a přírodovědných vysokých škol a předních zástupců Akademie věd ČR. Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno133 vysoce kvalitních diplomových a dizertačních prací ze všech významných technických a přírodovědných univerzit, a řada projektů základního výzkumu, vývoje a inovací. Cenu pro nejlepšího pedagogického pracovníka letos získal Jan Černý z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu kolektiv autorů pod vedením Pavla Zemánka z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, cenu za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací kolektiv autorů pod vedením Radima Chmelíka z Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně. V kategoriích studentských prací byla cena za nejlepší diplomovou práci udělena Jiřímu Václavíkovi pod vedením Petra Kačera z VŠCHT Praha, cena za nejlepší dizertační práci Ondřeji Kučerovi pod vedením Pavla Sovky z ČVUT Praha a v kategorii nejlepší diplomová/dizertační práce ve spolupráci se společností Siemens získal první cenu Ondřej Sadílek pod vedením Ondřeje Černého z Univerzity Pardubice. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří Cena Wernera von Siemense mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. V dosavadních ročnících bylo oceněno 160 studentů, 12 pedagogů a 61 mladých vědců. Kromě finančních odměn obdrželi také pamětní medaili, jejímž autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský. (red) Devizové intervence a MSP Vítkovice v Británii Česká národní banka se v listopadu 2013 rozhodla intervenovat na devizovém trhu tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Bylo to poprvé od roku Koruna okamžitě spadla na své čtyřleté minimum. Hospodářská komora ČR uskutečnila průzkum důsledků tohoto opatření z pohledu českých firem, a to s odstupem několika měsíců (v únoru 2014), aby hodnocení bylo co nejobjektivnější. Celkem 42 % respondentů průzkumu HK ČR z řad velkých, středních i malých firem hodnotí devizové intervence negativně a jedním dechem uvádí, že jejich podnikání poškodí. Jen 16 % českých firem je považuje za dobré rozhodnutí, 34 % dotazovaných podniků uvedlo, že intervence na jejich podnikání žádný vliv mít nebudou. Malé a střední podniky (MSP) jsou na tom podstatně hůře. Téměř polovina z nich (44 %) vnímá intervence negativně a vyjadřuje obavu budoucího vývoje svého podnikání. U velkých podniků hodnotí dopad intervencí jako negativní 28 % z nich. V průzkumu odpovědělo celkem 580 respondentů z řad členů HK ČR, tedy velkých, ale i malých a středních firem, včetně živnostníků. Na to, jak české firmy vnímají rozhodnutí ČNB intervenovat, má vliv nejen velikost dotazované firmy, ale i obor podnikání společně s exportním zaměřením. Pokud jde o rozdělení podle oborů podnikání, pozitivní hodnocení převládá u výrobních podniků, kde hodnotí intervence příznivě 39 % z nich. Naopak u stavebních podniků hodnotí intervence pozitivně jen 6 % podniků, a v oblasti služeb pouze 5 %. Negativní hodnocení intervencí převládá u stavebních podniků (46 %) a u podniků v oblasti služeb (49 %). Markantní jsou pak názorové rozdíly na intervence mezi podniky, které se zaměřují na export či import. Pouze 2 % podniků, které nemají žádný podíl exportu, hodnotí intervence kladně, naopak negativně 47 % z nich. Řada podniků, které neexportují, ale na intervence nemá vyhraněný názor (13 %), neutrálně je hodnotí 38 % z nich. Mezi podniky s nadpolovičním exportem zboží a služeb převažuje pozitivní názor na intervence (59 %), negativně je hodnotí 16 %. Podnikatelé vnímají devizové intervence značně rozporuplně. Od členských firem víme, že cena jejich vstupů se průměrně zvýšila o 6 8 %. To se musí zákonitě odrazit ve zdražení cen produktů pro tuzemský trh, komentoval mj. výsledky průzkumu prezident HK ČR Petr Kužel a dodal: I když se pozitivní důsledky devizových intervencí mohou časem projevit, je zřejmé, že opatření ČNB má negativní vliv především na stavební a na malé a střední podniky, které jsou závislé na importu některých materiálů, tedy svých výrobních vstupů. Ty je proto potřeba co nejrychleji a nejvýrazněji podpořit, aby mohly přispívat k udržení růstu české ekonomiky. Zdroj: HK ČR (mv) Strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group otevře letos nové obchodní zastoupení ve Spojeném království. Britská afilace bude mít na starosti export všech hi-tech produktů skupiny. V souvislosti s tímto záměrem přicestoval na začátku března t. r. do Ostravy ministr obchodu a investic Velké Británie Lord Ian Livingston. Cílem skupiny Vítkovice je uspět na britských ostrovech zejména v oblasti dodávek vysoce jakostních komponentů pro energetický průmysl a offshore program. Mimo to mají Vítkovice a jejich čeští subdodavatelé zájem o jaderný program. Velká Británie má v plánu vybudovat velký počet jaderných elektráren avposledních měsících všechny své potenciální dodavatele seznamuje s jednotlivými projekty. Prvním z těch, které mají být postaveny, je Hinkley Point C, a to v provedení EDF-Areva. Absolvovali jsme Civil Nuclear Export Showcase v Londýně, kde jsme prezentovali, jaké technologie a komponenty jsme schopni dodávat, uvedl obchodní ředitel skupiny Vítkovice Machinery Group Břetislav Nitka. Export vítkovické skupiny do Spojeného království se v minulosti orientoval především na dodávky výkovků z produkce ocelárny a kovárny, a na dodávky ocelových lahví pro průmyslové použití. Podíl na celkovém exportu skupiny, který loni činil asi 12 mld. Kč, se pohybuje v jednotkách procent. Letos chceme vývoz celkově zvýšit nad hranici třináct miliard korun a prostor vidíme mimo jiné právě na britských ostrovech, upozornil Nitka. Vítkovická strojírenská skupina v posledních deseti letech významně investovala do technologického vybavení v součtu přes 15 mld. Kč. Díky tomu zvyšuje svou angažovanost v oborech a segmentech strojírenské produkce. (pod) Prevence se firmám vyplatí Pracovní úrazy si v Česku vyžádají kolem dvaceti miliard korun ročně V Evropské unii zemře následkem pracovního úrazu kolem 7500 lidí ročně. Jen v České republice se ročně v zaměstnání zraní asi 80 tisíc lidí a následkům pracovního úrazu podlehne průměrně 170 z nich. Náklady na léčení, pobyt v nemocnici a doživotní úrazové důchody stojí průměrně přes 20 mld. Kč ročně. Jak se zachovat, když se člověk zraní na pracovišti? Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit svému nadřízenému pracovní úraz, pokud mu to jeho stav dovolí. Stejně tak má povinnost nahlásit pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování příčin pracovního úrazu. Dále se zaměstnanec musí na pokyn svého nadřízeného podrobit testu na alkohol nebo jiné návykové látky, upozornil Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Náklady Rok celkové pojištěné nepojištěné , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Vývoj celkových nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání v ČR v letech v milionech Kč. Je-li důsledkem pracovního úrazu poškození zdraví zaměstnance, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, nákladů spojených s léčením a věcné škody. V případě, že je důsledkem pracovního úrazu smrt zaměstnance, musí zaměstnavatel poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, přiměřených nákladů spojených s pohřbem, nákladů na výživu pozůstalých a věcné škody. Pokud zaměstnanec není po pracovním úrazu schopen vykonávat dosavadní práci, má zaměstnavatel povinnost přidělit mu jinou práci. Není-li v možnostech zaměstnavatele přidělit zaměstnanci práci přiměřenou jeho zdravotnímu stavu, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V krajním případě je nemožnost vykonávat dosavadní práci kvůli pracovnímu úrazu důvodem pro výpověď zaměstnanci. V případě, že je pracovní úraz důvodem výpovědi či dohody o rozvázání pracovního poměru, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. Úrazy je nutné evidovat v knize úrazů, kterou vede zaměstnavatel, a to buď v elektronické, nebo psané podobě. Pracovní úrazy hlásí zaměstnavatel bez zbytečného odkladu zdravotní pojišťovně, u které je postižený zaměstnanec pojištěn, odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za jistých okolností i příslušnému útvaru Policie České republiky a inspektorátu práce. Pokud zaměstnanec následkem pracovního úrazu zemře nebo jeho pracovní neschopnost přesáhne tři kalendářní dny, je zaměstnavatel povinen vyhotovit záznam o úrazu, upozornil Jiří Hartmann. Zaměstnavatel, který nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, se dopouští přestupku. Za něj mu může být uložena pokuta až do výše 400 tis. Kč. Pokutu do výše až jednoho milionu korun lze uložit zaměstnavateli, jestliže nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, jehož následkem byla smrt zaměstnance nebo pracovní neschopnost přesahující tři kalendářní dny. Jestliže se zaměstnavatel náhradě za pracovní úraz brání, může ji zaměstnanec vymáhat soudně. Dříve se musel zaměstnanec domáhat svých nároků dvěma způsoby žalobou na náhradu škody a žalobou na ochranu osobnosti. Nově už není nutné uplatňovat nárok na nemajetkovou újmu v samostatném řízení na ochranu osobnosti. To znamená, že je vedeno pouze jedno soudní řízení. To je pro zaměstnance časově i finančně výhodnější, neboť se provádí pouze jedno dokazování v rámci soudního řízení. Nový občanský zákoník přináší zcela novou koncepci finanční náhrady při ublížení na zdraví. Ruší se náhrada vypočítávaná pomocí bodů. Její výše nově záleží zcela na úvaze soudu, který o náhradě a její výši rozhodne individuálně. V situaci, kdy se poškozený obrátí na soud se svým škodným nárokem, může soud zohlednit každou individuální okolnost daného případu, protože už není vázán při stanovení výše náhrady bodovou vyhláškou. (vam)

12 b fi e z e n / /13 D o p r a v a a l o g i s t i k a Antikolizní radar Zatím nepříliš rozšířené je při návrhu automobilů použití techniky, známé spíše z letectví. Systém na bázi radaru je schopen včas varovat před hrozící srážkou a příp. aktivovat brzdy či upravit kurs. Zástavba takového přístroje do vozidla však má jistá úskalí. Přibližně 70 % všech automobilových nehod s následkem smrti nebo vážného zranění je způsobeno opožděným vyhodnocením nebezpečí řidičem, včetně neschopnosti předvídat konkrétní situaci nebo ověřit, zda jsou podmínky pro jízdu v daném okamžiku bezpečné. Je tedy logické, že se výrobci snaží vybavit vozidla systémy včasného varování před hrozící srážkou. Nejdůležitějším takovým systémem je antikolizní radar, který ale z fyzikálních důvodů musí pracovat ve vysokém kmitočtovém pásmu. Zástavba radaru do vozidla není jednoduchá, neboť jeho funkce je ovlivňována částmi vozu, které jej obklopují. To si můžeme přiblížit jednoduchým experimentem. Podíváme-li se na své okolí skrze prázdnou pivní láhev, jeví se nám pozorované předměty jinak než obvykle; jsou všelijak zakřivené a také je vidíme tmavší. Zdánlivá deformace pozorovaného předmětu je způsobena lomem světla na rozhraní dvou prostředí v tomto případě vzduchu a skla přičemž lámání světelných paprsků ovlivňuje i tvar láhve včetně nerovností na stěnách. Sklo je navíc zabarveno, takže z viditelného spektra propouští nejvíc paprsky o vlnové délce kolem 500 nm (zelená láhev) nebo 550 nm (hnědá láhev) a ostatní tlumí. Pozorované předměty jsou tedy zabarvené do jednoho odstínu, a navíc jsou tmavší, protože zbylá část spektra byla více či méně potlačena. Vraťme se nyní k našemu radaru. Umístíme-li jej tam, kde je to technologicky výhodné, tj. do dutiny za nárazníkem, uvidí okolí vozu podobně deformované, jako když jsme se my dívali přes pivní láhev. Elektromagnetické záření využívané radarem se totiž chová obdobně jako světlo, i když jeho vlnová délka je větší: v pásmu 77 GHz jsou to přibližně 4 mm. Konstruktéři se potýkají s útlumem signálu při průchodu plastovým nárazníkem a také s jeho zpětným odrazem, který by mohl v krajním případě ohrozit elektroniku radaru. Navíc je třeba počítat s tím, že nárazník je všemožně tvarován, podobně jako byla naše láhev. Stanovení prostorového rozložení elektromagnetického (EM) pole před vozidlem, které vzniklo v důsledku činnosti radaru, je tedy netriviální záležitostí, obzvláště uvědomíme-li si, že prototyp vozu nemusí být v době návrhu umístění radaru ještě k dispozici, a není tedy možné na něm provádět měření. Jako vysoce efektivní a přesný způsob stanovení EM pole přichází tedy na řadu numerická simulace s použitím výpočetní techniky. Máme k dispozici různé výpočetní metody, jejichž výčet není předmětem tohoto článku, ale které se více či méně hodí k zpracování našeho problému. Zmíněné metody vesměs fungují tak, že zkoumané předměty rozdělí na dostatečně jemné prvky, které spolu sousedí, přičemž hodnoty sledovaných veličin jsou počítány v jednotlivých uzlových bodech těchto prvků. Námi zkoumaný problém, tj. funkce antikolizního radaru umístěného za nárazníkem vozu, je ale natolik složitý, že není prakticky možné dospět k přesnému výsledku použitím jen jedné metody. Zkoumané předměty (radar, nárazník, karoserie a prostor před vozem) jsou totiž vzhledem k vlnové délce radaru příliš velké, takže při jejich diskretizaci se dostáváme k takovému počtu prvků, který se nám nevejde do žádného dostupného počítače. Naštěstí se nabízí možnost použít k řešení problému víc metod, kdy na malé díly, které je nutno zpracovat s nejvyšší přesností (anténa radaru) použijeme jednu metodu, zatímco na zbytek problému metodu jinou, jež se spokojí s většími prvky, a přesto ještě poskytuje dostatečně přesné výsledky. Příkladem takového postupu je simulace provedená pomocí softwaru CEM Solutions (Efield, PAM-CEM) firmy ESI Group. V konkrétním příkladu zástavby radaru do automobilu byla použita kombinace momentové metody (anténa radaru) a fyzikální optiky (nárazník a blízké okolí). Použitý hybridní přístup nám dává možnosti efektivního a dostatečně přesného modelování problémů v oblasti aktivní bezpečnosti, jako je třeba zástavba antikolizních radarů. (tk).

13 14/b fi e z e n / D o p r a v a a l o g i s t i k a Soutěž pro profesionály Volvo Trucks otevírá regionální kvalifikační kola soutěže Drivers Fuel Challenge 2014 Společnost Volvo Trucks otevírá regionální kola soutěže Drivers Fuel Challenge, zaměřené na hospodárnou jízdu. V období od března do června letošního roku se uskuteční kvalifikační kola, během nichž budou vybráni vítězové národních částí účastníci regionálního finále pořádaného na Slovensku, kde bude vyhlášen šampion regionu. Ten pak získá cenu v podobě zbrusu nového osobního automobilu Volvo S60. Trojice nejlepších řidičů z regionálního finále bude dále zastupovat trhy střední a východní Evropy v globálním finále pořádaném ve Švédsku. Úsporná jízda je přínosem z pohledu ochrany životního prostředí i nákladů pro autodopravce. Stále důležitější je proto celkový postoj řidiče k ekonomice jízdy i povědomí o ní. Ti řidiči, kteří dokáží jezdit hospodárně a šetřit palivem, mohou dosahovat vysokých finančních úspor. Pořádáním soutěže Drivers Fuel Challenge se v první řadě snažíme zdůraznit rozhodující roli řidiče v otázkách spotřeby paliva, komentuje Andreas Wahlgren, ředitel pro marketing a komunikaci ze skupiny Volvo Group Trucks pro trhy střední a východní Evropy a současně projektový vedoucí soutěže na regionální úrovni. Dodává k tomu: Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že problematika spotřeby paliva nákladních vozidel zajímá v regionu střední a východní Evropy stále vyšší počet řidičů, kteří touží prokázat, jak úsporně umějí řídit. Totéž platí pro autodopravce, kteří se mohou názorně přesvědčit o výhodách hospodárné jízdy z pohledu ziskovosti. To je vše velmi povzbuzující a ve Volvo Trucks se na letošní ročník naší soutěže už těšíme. Vítěz odjede v novém voze Podobně jako v předchozích letech se klání mohou zúčastnit všichni profesionální řidiči nákladních vozidel, a to bez ohledu na značku trucku, s kterým převážně jezdí při výkonu svého povolání. V rámci 15 zemí trhu střední a východní Evropy včetně ČR se od března do června letošního roku uskuteční jednotlivá lokální kvalifikační kola, v nichž budou řidiči usilovat o postup do národního finále a jmenování národním šampionem s možností reprezentovat danou zemi v regionálním finále zemí střední a východní Evropy. V ČR budou kvalifikační kola na vybraných truck centrech od 12. května. V regionálním finále pro trhy střední a východní Evropy (28. až 30. srpna na Slovensku) totiž změří síly pouze 15 národních šampionů. Poslední etapa regionální soutěže se uskuteční 29. srpna v Bratislavě na okruhu Slovakia Ring. Nejlepší tři řidiči a jimi reprezentované firmy mohou v regionálním finále střední a východní Evropy získat vskutku hodnotné ceny např. zbrusu nový osobní automobil Volvo S60, v němž letošní regionální šampion Drivers Fuel Challenge nakonec odjede. Letošní ročník Drivers Fuel Challenge pořádá společnost Volvo Trucks i na globální úrovni, a tak trojice regionálních finalistů ze střední a východní Evropy bude přizvána k účasti ve světovém finále pořádaném 19. září 2014 ve švédském Gothenburgu, kde dostane příležitost dosáhnout ještě většího úspěchu stát se celosvětovým vítězem této soutěže. Pro soutěž nový model V rámci regionálního klání, a to během všech národních kvalifikačních kol i v regionálním finále trhu střední a východní Evropy, budou schopnosti řidičů testovány pomocí nového modelu Volvo FH nákladního vozu, jenž nabízí špičkové jízdní vlastnosti a je hospodárnější než kdykoli v minulosti. Do soutěže bude tento vůz nasazen ve speciálním provedení Volvo FH Drivers Fuel Challenge Edition upraveném pro hospodárnější jízdu, včetně různých prvků na úsporu paliva a souvisejících služeb. Nákladní vozidlo v této limitované edici bude nabízeno v rámci kampaně, kterou Volvo Trucks pro trhy střední a východní Evropy zahájí souběžně se soutěží. (rep) CTPark Ostrava slaví 10 let Škoda dál rostla Před 10 lety byla zahájena výstavba ostravského CTParku. Dnes je jeho celková rozloha asi 80 ha a společnost CTP do projektu dosud investovala víc než 300 mil. eur. V areálu stojí 20 budov, které poskytují zázemí 51 společnostem z různých oborů a ze všech koutů světa. Společnosti z České republiky, Německa, ze Španělska, z Holandska, Koreje a USA zaměstnávají celkem 4200 lidí. Nájemci CTParku jsou například sdílené servisní centrum pro GE Money Bank, robotické servisní centrum pro střední Evropu společnosti ABB, dodavatelé automobilek Hyundai a KIA HP Pelzer a Grupo Antolin, a také společnosti UPS, Dachser, Rhenus a Schenker. Dnes patří CTPark Ostrava mezi největší obchodní parky sítě CTP. Vnímáme ho jako velmi úspěšný projekt, který napomáhá Ostravě a okolí ve snižování nezaměstnanosti a zvýšení atraktivity regionu. Díky dobrému napojení Ostravy na Brno a Katowice evidujeme trvalý zájem společností, které zde chtějí působit. V současné době je ve výstavbě v pořadí už třetí rozšíření pro společnost Brembo, italského výrobce brzdicích systémů. Rozšiřují se také další prostory CTParku jako třeba menší jednotky zvané CTBoxy, které přivítají nové nájemce v srpnu letošního roku, uvádí Remon Vos, generální ředitel společnosti CTP. Většina nových aktivit v CTParku přichází od současných klientů, nedávno se CTP dohodla na prodloužení nájemní smlouvy se společností CTS a dokončila už druhou výrobnu pro HP Pelzer. CTP zde navíc vlastní pozemky, na kterých může na přání současných i nových nájemců začít v krátké době stavět nové prostory. CTPark Ostrava nabízí rovněž pronájem už hotových budov, velikost jednotek k pronájmu začíná na 300 m 2. (r) Škoda Auto v únoru t. r. zvýšila meziročně dodávky zákazníkům na celém světě o 4,6 % na vozů. Vysokých přírůstků dosáhla v Evropě (+16 %), v západní Evropě se prodalo vozů Škoda, o 13,2 % víc než v únoru S nárůstem o 9 % na dodaných automobilů Škoda posílila svou pozici nejsilnější zahraniční značky v Německu. Ve Velké Británii vzrostl počet dodávek zákazníkům o plných 40,6 % na 2600 vozů. V Nizozemsku zvýšila značka prodej na více než dvojnásobek (1400 vozů; +101 %). Dvouciferného růstu dosáhla v Rakousku (1700 vozů; +42,4 %), ve Španělsku (1600 vozů; +19,0 %), v Itálii (1200 vozů; +14,8 %), ve Švédsku (1100 vozů; +25,1 %), v Irsku (1000 vozů; +22,4 %), ve Finsku (800 vozů; +35,8 %), v Norsku (500 vozů; +14,1 %) a v Portugalsku (200 vozů; +55,7 %). Škoda je v roce 2014 nadále na dobré cestě, říká Werner Eichhorn, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast prodeje a marketingu. Trefou do černého se stala nová Octavia s asi třetinovým nárůstem v západní a střední Evropě. V loňské designové a modelové ofenzivě s osmi novými nebo důkladně přepracovanými modely pokračuje škodovka i letos. Na březnovém autosalonu v Ženevě představila koncept pětidveřového kupé Škoda VisionC, emocionální studie předznamenávající další stylistický vývoj značky. Světovou premiéru tam měla nová Octavia Scout, a také Octavia G-TEC, poháněná zemním plynem, stejně jako verzi Laurin & Klement tohoto modelu. Pozornost poutaly i tři nové, sportovně laděné modely Monte Carlo pro modelové řady Yeti, Rapid Spaceback a Citigo. Zdroj: Škoda Auto (am) INEKON odeslal do Salcburku poslední z devíti vozových souprav Modernizované vlaky pro Rakousko Poslední z devíti příměstských vlakových jednotek, které pro rakouské město Salcburk modernizovalo konsorcium firem INEKON GROUP a Cegelec opustila počátkem března t. r. Ostravu. Celková hodnota kontraktu se díky dalším přiobjednaným pracím zvýšila na konečných 243 mil. Kč (8,9 mil. eur). Veškerá montáž se uskutečnila v ostravské společnosti EKOVA ELEC- TRIC. Poslední soupravu nyní ještě čeká finální testování přímo v Salcburku. S jejím zařazením do běžného provozu se počítá od dubna, řekl Josef Hušek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti INEKON GROUP, a. s. Kvalita práce a spokojenost zákazníka vedla podle něho v průběhu zakázky také k jejímu dalšímu rozšíření o téměř 25 mil. Kč (900 tis. eur). Nad rámec původní smlouvy byly doobjednány například lakýrnické práce nebo výměna čalounění a pohonu dveří u posledních čtyř vozů. Nyní firma s rakouským zákazníkem jedná o možném uzavření nové zakázky na modernizaci dalších čtyř vlakových jednotek. Součástí modernizace celkem devíti vlakových jednotek bylo vyprojektování zcela nového nízkopodlažního článku, který je umístěn do středu soupravy, mezi dva původní krajní články. Jeho konstrukce je navržena na míru přesně podle konkrétních požadavků rakouského zákazníka Salzburger Lokalbahnen a umožní pohodlnou přepravu nejen tělesně, ale i zrakově postižených cestujících. První souprava byla do České republiky přivezena v listopadu 2011, kdy začala i výroba nové nízkopodlažní střední části podle projektových návrhů INEKON GROUP. Její vestavba mezi dva původní vozy proběhla v polovině června První prototyp nové vlakové jednotky byl do běžného provozu uveden v září téhož roku. V lednu 2013 byly dokončeny práce již na třetí soupravě a současně zahájena sériová modernizace zbylých vlakových jednotek. U prvních pěti z devíti vlakových souprav byla kromě vestavby středního článku provedena také modernizace části interiéru krajních článků. Její součástí byla např. výměna podlahových krytin, sedadel či dosavadních skládacích dveří za předsuvné a další drobné elektro-technické úpravy v kabině řidiče. Veškeré nové vybavení je navíc vyrobeno z nehořlavého materiálu, a splňuje tak zvýšené nároky EU na požární bezpečnost. (pod)

14 Budete na větvi.

15

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14.

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. Elektronická evidence tržeb Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. května 2015 Proč EET Objem šedé ekonomiky v

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Praha 22. ledna 2015 ZÁKLADNÍ PŘIPOMÍNKY K EKONOMICKÉ ANALÝZE DOPADŮ POH ČR OBSAH Seznámení se situací Výsledky

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více