Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně znevýhodněných občanů nad 50 let věku v menších obcích regionu prostřednictvím mobilních IT rekvalifikačních kurzů. Realizace: říjen 2006 červen 2008 Lokace: Česká republika, Jihočeský kraj Hodnota projektu: 5,7 mil. Kč Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Opatření: 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Číslo projektu: CZ / /2318 Cílem projektu je zvýšit možnost uplatnění se na trhu práce lidí starších 50 let prostřednictvím IT rekvalifikačních kurzů. Cílovou skupinu tvoří také zdravotně či duševně postižení lidé, lidé, kteří patří k etnickým a sociálním menšinám a lidé, kteří dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny. Vedle účasti v rekvalifikačním kurzu mohou klienti projektu využít služeb podpůrného asistenta, který jim poskytne podporu a pomoc při orientaci na trhu práce a při hledání zaměstnání. Během projektu se uskuteční nejméně 30 rekvalifikačních kurzů a v nich bude vyškoleno minimálně 270 lidí. Nedílnou součástí vzdělávání v projektu je i zvyšování dostupnosti internetu. Během projektu bylo zprovozněno a zpřístupněno 10 internetových pracovišť v různých spolupracujících organizacích. Tato pracoviště jsou přednostně určena pro cílovou skupinu projektu, ale muže je využívat kdokoliv z veřejnosti. Více se o internetových pracovištích dozvíte na Další informace o projektu, kurzech, místech výuky a spolupracujících organizacích naleznete na internetových stránkách organizace Na uvedeném místě je také k dispozici elektronická verze publikace Jak se neztratit II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vzdělávací aktivity projektu jsou realizovány s podporou Microsoft, s.r.o., IMPROMAT CZ spol. s r.o. České Budějovice a ESET, spol. s r.o.

3 Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Vydala Attavena, o.p.s. v rámci projektu Myš není pro kočku! (č. CZ / /2318).

4

5 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou se vám dostává publikace Jak se neztratit II, která vznikla v rámci projektu Myš není pro kočku!. Tato publikace by pro vás měla být průvodcem v období hledání zaměstnání. Může vám být také rádcem v oblasti zaměstnanosti a pomoci vám orientovat se na trhu práce. Pojem trh práce představuje tu část ekonomiky, kde se setkává nabídka pracovní síly a poptávka po pracovní síle. Situace je však oproti klasickému trhu komplikována v dvojím smyslu. Trh práce není jen arénou, v niž lidé soupeří o zaměstnání, ale je to i místo, kde naopak jednotliví zaměstnavatelé soupeří o pracovníky. Stejně tak jako pracovníci usilují o to, aby našli zaměstnání, usilují zaměstnavatelé o to, aby našli zaměstnance. Období usilování pracovníků o zaměstnání, tedy období nezaměstnanosti, je v naší kultuře vážným problémem a to i při rozvinutém sociálním systému státních podpor umožňujícím přežití bez příjmů ze zaměstnání. Souvisí to s významnou rolí, kterou práce a zaměstnání hraje v naší kultuře. V zaměstnání tráví lidé velkou část života. Práce pro člověka neznamená pouze možnost výdělku, ale i možnost přispívat. Ta je pro člověka velice důležitá a s její ztrátou jde ruku v ruce velké množství nepříjemných pocitů a otázek. Dojde-li ke ztrátě zaměstnání ve vyšším věku, je tato situace ještě složitější. Člověk je sice celý život připravován na to, že jednou přijde doba, kdy přestane pracovat, kdy odejde do důchodu. Pokud je však ztráta zaměstnání neočekávaná a náhlá, člověk na to zpravidla připraven nebývá a ve vyšším věku si hůře hledá náhradu. Období nezaměstnanosti vyžaduje od člověka hodně síly. V té době si musí stanovit nové cíle a být odhodlán cílů dosáhnout. Přejeme všem čtenářům, aby v sobě našli hodně odhodlání a dokázali toto těžké období života zvládnout a najít takovou náplň života, která jim přinese opravdové uspokojení. Za tým Attaveny, o.p.s Jana Kloudová, vedoucí projektu

6 1. Nezaměstnanost 2. Hledání volné pracovní pozice 7. Po nástupu do zaměstnání 3. Žádost o místo ŘEDITEL 4. Pohovor 6. Před nástupem do zaměstnání 5. Rekvalifikace

7 1. První kroky při nezaměstnanosti 7 2. Jak a kde hledat zaměstnání? Než začnu hledat zaměstnání Kde hledat volná pracovní místa a příležitosti Žádost o místo Průvodní dopis (motivační dopis) Životopis Pohovor Příprava na pohovor Pohovor Zpráva o výsledku pohovoru Rekvalifikace a další vzdělávání Rekvalifikace Možnosti dalšího vzdělávání dospělých Před nástupem do zaměstnání Informace a dokumenty Typy pracovních poměrů Náležitosti pracovní smlouvy Plat a mzda Po nástupu do zaměstnání Nástup do zaměstnání Porušování povinností a práv Ukončení pracovního poměru Příčiny nezaměstnanosti Opatření při nezaměstnanosti a při ohrožení nezaměstnaností Finanční situace Psychické a sociální problémy Příspěvky od státu Dávky poskytované v rámci systému pomoci v hmotné nouzi Dávky poskytované v rámci systému státní sociální podpory Ostatní příspěvky Komentovaný seznam www stránek Personální servery Agentury práce Stránky nápomocné zdravotně znevýhodněným občanům Další www stránky Adresář Přehled úřadů práce v Jihočeském kraji Agentury práce v Jihočeském kraji Internetová pracoviště 64

8 První kroky 6

9 První kroky při nezaměstnanosti Stalo se vám, že jste přišli o práci? Nevíte, jak máte v této chvíli postupovat? Na koho se obrátit? V této kapitole vám poradíme, jak je možné tuto situaci řešit. První kroky 1.1 Registrace na úřadě práce (ÚP) Jděte se zaregistrovat na úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. Měli byste tak učinit do tří dnů od skončení vašeho zaměstnání. Registrace není povinná, plynou z ní však výhody, které jsou popsány v dalších kapitolách publikace. Pokud máte doklady o zaměstnání zápočtový list, potvrzení o výši příjmů, vezměte si je s sebou. Na úřadě práce vyplníte formulář Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Tyto formuláře jsou k dispozici na všech ÚP nebo si je můžete stáhnout na internetových stránkách úřadu práce portal.mpsv.cz. Pokud se zaregistrujete na ÚP, máte v období nezaměstnanosti nárok na podporu v nezaměstnanosti. Musíte však splnit podmínky stanovené úřadem práce (viz poznámka pod čarou č. 4, str. 11). Podpora vám náleží po určitou dobu tzv. podpůrčí dobu. Nezapomeňte si vzít s sebou platný občanský průkaz nebo jiný doklad na ověření vaší totožnosti a místa trvalého bydliště. 1.2 Další kroky Ověřte si, zda zaměstnavatel do 8 dnů nahlásil vaší zdravotní pojišťovně informaci o ukončení pracovního poměru. Pokud tak neučinil, ukončení pracovního poměru nahlaste sami. Pokud se nezaregistrujete na úřadu práce, informujte se u vaší pojišťovny o výši zdravotního pojištění, které budete platit. V případě registrace na úřadu práce toto pojištění neplatíte. Informujte se o dávkách státní sociální podpory (SSP). Nezaměstnaností se vám sníží příjem. Je tedy možné, že na některou dávku SSP budete mít nárok. Informace o těchto dávkách dostanete na odděleních SSP na úřadech práce, na úřadu České správy sociálního zabezpečení nebo například na internetových stránkách portal.mpsv.cz/soc a portal.gov.cz. Popsány jsou také v kapitole 10.2 Dávky poskytované v rámci systému SSP, str

10 Jak a kde Jak a kde hledat zaměstnání? Než budete pokračovat ve čtení, pokuste se zodpovědět si několik následujících otázek: Chci být samostatný, nezávislý a nečekat, co mi kdo dá? Chci být součástí skupiny, které jde o konkrétní věc? Chci mít pocit, že něco tvořím? Chci vědět, že dělám něco pro sebe a že jsem užitečný i okolí? A v neposlední řadě chci mít větší finanční příjem než tvoří různé sociální dávky? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, pak máte dobrý důvod, proč si hledat zaměstnání. Většinu těchto věcí vám práce může poskytnout. Často se dokonce stává, že v zaměstnání naleznete všechny. Zároveň máte dobrý důvod číst dál, neboť cílem této kapitoly je pomoci vám při hledání vašeho zaměstnání. 2.1 Než začnu hledat zaměstnání Ujasněte si, co vlastně chcete dělat. Zvažte, zda chcete pracovat v kolektivu nebo raději samostatně. Zamyslete se nad tím, jaké máte požadavky na svého budoucího zaměstnavatele a na svou pracovní pozici. Pokud si ujasníte odpovědi na tyto otázky, dostáváte se před ostatními uchazeči do výhody. Máte zájem, a tím splňujete první předpoklad pro to, abyste se stali dobrými pracovníky. Pomoci vám mohou následující body: 2.1.a Moje představy Máte vysněné zaměstnání? Co vám brání v tom, abyste jej vykonávali? Je ve vašem oboru někdo, koho považujete za svůj vzor? Víte o někom, s kým byste si místo okamžitě vyměnili? Jaká je to práce? Jak si představujete svou profesní budoucnost? Jste spokojeni se svou kvalifikací? Jakým způsobem byste ji případně chtěli změnit? Čemu byste se chtěli věnovat mnohem intenzivněji než dosud? Umíte si představit časté pracovní cesty? Jste ochotni odstěhovat se za prací třeba několik set kilometrů? Na čem vám v životě záleží nejvíc? Tyto a další otázky naleznete na internetových stránkách: 8

11 2.1.b Moje cíle Ujasněte si cíl, kterého chcete dosáhnout. Pokud prozatím žádný jasný a konkrétní cíl nemáte, nějaký si stanovte. Inspirujte se například následujícími příklady: Chci si do půl roku najít práci. Chci si najít práci, kde si vydělám Kč. Imaginární 1 cíle se dosahují těžce: Chci si sehnat práci, která se mi bude líbit. Jaká to ale je práce? Chci si najít práci, která pokryje moje potřeby a ještě mi něco zbude. Kolik to něco je? Jak a kde 2.1.c Moje podmínky Stanovte si podmínky, za kterých jste ochotni nabízené místo přijmout. Místo jste ochotni dojíždět, jezdit na služební cesty, přestěhovat se? Pracovní doba vyhovuje vám práce na směny, práce o víkendu, volná nebo pevně stanovená pracovní doba? Spolupracovníci chcete pracovat samostatně nebo v týmu? Pracovní prostředí upřednostňujete hluk nebo ticho; přírodu nebo kancelář; město nebo vesnici? Chcete komunikovat se zákazníky? Jak vysoký požadujete plat? Při stanovení těchto podmínek si řekněte (sami pro sebe), zda jsou pro vás závazné a neustoupíte z nich. Nebo zda jsou pro vás orientační a jste ochotni například z jedné podmínky ustoupit, pokud by pro vás jiná byla výhodnější. 2.1.d Moje přednosti i nedostatky Snažte se být k sobě upřímní a realističtí. V žádném případě se však nepodceňujte. Pokud si svými přednostmi a nedostatky nejste jisti, popovídejte si o nich s někým blízkým. Přednosti sepište si schopnosti a dovednosti, které by mohly být pro vykonávání vašeho budoucího povolání přínosem. Např.: jsem spolehlivý, dochvilný, mám v daném oboru dlouholetou zkušenost, jsem ochotný, rád se učím novým věcem, 1 Imaginární = pomyslný, neskutečný, zdánlivý. 9

12 Jak a kde Pomoci vám mohou například otázky: Co jste se naučili v dosavadních zaměstnáních? V čem jste byli opravdu dobří? Je nějaká činnost, kterou zvládáte mnohem lépe a snáz než jiné? Jmenujte, jakých úspěchů jste zatím ve vašem profesním životě dosáhli. Je nějaký obor, v němž se považujete za experta? Stává se často, že vás žádají o radu? Jaké oblasti se to týká? Čím se nejraději zabýváte ve volném čase? Jste flexibilní 2? Tyto a další otázky naleznete na stránkách: Nedostatky ty si uvědomte sami pro sebe, abyste o nich věděli a ujasněte si, jak na nich chcete pracovat. Zaměstnavatel se vás na ně může zeptat. Pokud budete připraveni, budete vystupovat jako sebevědomý člověk, který ví o svých chybách, chce je řešit a ví také, jakým způsobem. 2.2 Kde hledat volná pracovní místa a příležitosti Je několik možností, které můžete libovolně kombinovat. Záleží na vás, zda se zaregistrujete na ÚP nebo budete spoléhat ve všem jen na sebe. 2.2.a Úřad práce Úřad práce je správní orgán se všemi právy a povinnostmi, které se k danému vztahují podle zákona 500/2004 Sb. V předchozí kapitole jste se dozvěděli, co je třeba udělat, pokud jste ztratili zaměstnání. ÚP je instituce, která vám v tomto případě může s mnohým pomoci. Nahlásí například změnu zdravotní pojišťovně, poskytne podporu v nezaměstnanosti, pomůže vám hledat práci apod. Pokud jste ještě nikdy nebyli nezaměstnaní a nemáte s tím zkušenosti, informujete se od lidí z blízkého okolí, kteří zkušenost mají. V souvislosti s registrací na úřadě práce se mluví o uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a zdravotně postiženém zařazeném do pracovní rehabilitace 3. 2 Flexibilní = pohyblivý, pružný, přizpůsobivý. 3 Rehabilitace = navrácení porušené funkce, nápravné cvičení. V tomto spojení představuje opatření, která umožní nezaměstnanému zapojit se do pracovního procesu. 10

13 Uchazeč o zaměstnání je osoba, která osobně požádá ÚP o zprostředkování vhodného zaměstnání. Je zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání a při splnění zákonem stanovených podmínek 4 je jí poskytována podpora v nezaměstnanosti. Vzniká také nárok na poskytnutí rekvalifikace, pokud je to nutné pro nalezení zaměstnání. Současně za ni ÚP platí zdravotní pojištění. Příslušnost k ÚP je u uchazeče o zaměstnání dána místem trvalého bydliště. Do databáze je uchazeč zařazen dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Pokud je to do tří dnů od skončení předchozího zaměstnání, je zařazen do evidence ode dne, který následuje po ukončení předchozího pracovního poměru. V tomto případě nemusíte platit sami zdravotní ani sociální pojištění 5. Ode dne, kdy ho za vás přestane platit zaměstnavatel, začne ho platit ÚP. Na ÚP se můžete zaregistrovat i v případě, že máte práci, ale chcete si najít práci novou. Stanete se tzv. zájemcem o zaměstnání. Máte možnost zaevidovat se na jakýkoliv ÚP, bez ohledu na místo trvalého bydliště. Úřad vám může poskytnout rekvalifikaci a zprostředkování zaměstnání. V tomto případě za vás ÚP neodvádí zdravotní pojištění. Zdravotně postižený může být zařazen do pracovní rehabilitace. Pokud jste osoba se zdravotním postižením můžete být zařazeni do evidence úřadu práce jako zdravotně postižený zařazený do pracovní rehabilitace. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně-rehabilitačním zařízením (řídí se 69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a Metodickým pokynem MPSV). Jak a kde Co může nabídnout ÚP Při osobním jednání můžete na ÚP mluvit s jeho pracovníky na oddělení zprostředkování. Ti vám nabídnou volná pracovní místa z databáze. Pracovníci vám mohou poradit s napsáním životopisu a vysvětlit všechny možnosti, které 4 Podmínkami jsou: nutnost vykonávat zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, které zakládají povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v délce alespoň 12 měsíců; požádat ÚP o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti (vyplněním příslušného formuláře); ke dni přiznání podpory v nezaměstnanosti nesmíte pobírat starobní důchod. 5 Sociální pojištění je nepovinné. ÚP ho za vás neplatí, ale doba evidence na ÚP se vám započítává na důchod, a to po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti a nejvýše 3 roky po ukončení podpůrčí doby. 6 Rekvalifikace = nová kvalifikace, získání nové užitečné dovednosti. 7 Job kluby = skupinové setkání, jehož cílem je aktivní zapojení zájemců o práci do procesu jejího hledání a udržení jejich motivace. Více také na straně

14 Jak a kde ÚP nabízí (např. rekvalifikace 6, informační schůzky, job kluby 7, aktivní politiku zaměstnanosti 8 atd.). Pokud nemáte přístup k internetu, jsou na ÚP zdarma k dispozici počítače s připojením na internet. Zde jsou již připraveny stránky speciálně určené pro vyhledávání práce (http://portal.mpsv.cz/ 9 ). Pokud si v práci na počítači nejste moc jistí, personál vám poradí, jak na to. Na stránkách se můžete zaregistrovat a získat tak možnost využívat služby stránek v plném rozsahu (například registrace vašeho životopisu a zasílání nabídek práce na váš ). Registrace na těchto stránkách není podmíněna registrací na ÚP. Nabídka služeb uchazečům o zaměstnání Zprostředkování vhodného zaměstnání (jedná se o bezplatnou službu). Vyplácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Zabezpečení rekvalifikace (podmínky stanovuje ÚP), další informace jsou v kapitole 5.1 Rekvalifikace, str. 33. Možnost vyplacení příspěvku zaměstnavateli na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče, více v kapitole 8 Příčiny nezaměstnanosti, str. 46. Možnost poskytnutí překlenovacího příspěvku 10 při zahájení samostatné výdělečné činnosti. Některé ÚP nabízejí další služby pro uchazeče: Úřad práce v Českých Budějovicích realizuje projekt Návrat do práce v Jihočeském kraji, který je určen pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Účastníkům projektu jsou nabízeny motivační a rekvalifikační aktivity, poskytováno individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání. Projekt je realizován v období od do Další projekt, který Úřad práce v Českých Budějovicích realizuje ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a dalšími subjekty, se nazývá Podniká- 8 Aktivní politika zaměstnanosti obsahuje tyto nástroje rekvalifikace, odborné praxe absolventů škol a mladistvých, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, chráněné dílny a chráněná pracoviště, překlenovací příspěvek aj. 9 O tomto portálu si řekneme více v kapitole 11 Komentovaný seznam. 10 O překlenovací příspěvek můžete požádat jako uchazeč o zaměstnání, pokud uzavřete s ÚP dohodu o zřízení společensky účelného pracovního místa k výkonu samostatně výdělečné činnosti (začnete podnikat), abyste tak vyřešili svoji nezaměstnanost. 11 Do cílové skupiny patří: osoby starší 45 let, ženy po mateřské dovolené, osoby se zdravotním postižením, absolventi všech typů škol a dlouhodobě nezaměstnaní. 12

15 ní bez překážek. Tento projekt je určen nezaměstnaným 11, kteří se rozhodnou vyřešit svou nezaměstnanost zahájením podnikatelské činnosti. Filosofií celého projektu je vysvětlit nezaměstnaným výhody i nevýhody podnikání, nabídnout jim doprovod a asistenci při seberealizaci. Projekt je realizován v období od do V jihomoravském kraji například v rámci projektu Návrat do práce I v Jihomoravském kraji nabízí ÚP poradensko-motivační kurzy, rekvalifikační kurzy (např. obsluha počítače). Několika osobám bude v rámci tohoto projektu po absolvování rekvalifikace zajištěno pracovní místo. Projekt je realizován v období od do Tyto projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jak a kde Nabídka služeb zájemcům o zaměstnání Zprostředkování vhodného zaměstnání (jedná se o bezplatnou službu). Možnost zabezpečení rekvalifikace (vyžaduje-li to uplatnění žadatele na trhu práce). Nabídka služeb zdravotně postiženým zařazeným do pracovní rehabilitace Jako zdravotně postiženému zařazenému do pracovní rehabilitace vám náleží ze strany úřadu práce zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Kromě klasické nabídky služeb uchazečům o zaměstnání vám může být poskytnuto: Teoretická a praktická příprava na vhodné pracovní místo. Zařazení na chráněné pracovní místo 12. Nabídka služeb pro všechny občany Informační služby v oblasti pracovních příležitostí informace o volných pracovních místech a situaci na trhu práce v ČR a zemích EU, podmínkách zaměstnávání v zahraničí, možnostech dalšího vzdělávání. Poradenské služby (individuální nebo skupinové) pro volbu či změnu povolání a studia, volbu rekvalifikace, volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením. Právní a psychologické poradenství. Skupinové poradenství (tzv. job kluby ), v nichž pracovníci ÚP pomáhají lidem sestavit osobní dokumentaci (motivační dopis, životopis) a připravit je na pohovor. Toto poradenství poskytují jen některé ÚP. 12 Chráněné pracovní místo je vytvořené pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s ÚP. Musí být provozováno nejméně dva roky. 13

16 Výhody a nevýhody registrace na ÚP Jak a kde Výhody Získáváte alespoň nějaké sociální jistoty, nemusíte si sami platit zdravotní pojištění. Máte možnost rekvalifikace zdarma. Doba, po kterou jste vedeni na ÚP, se vám započítává do odpracované doby potřebné k odchodu do důchodu. Nevýhody Musíte pravidelně docházet na ÚP. V případě, že si najdete brigádu, jste omezeni výší příjmu. Pokud vám úřad nabídne volné místo, vaší povinností je, jít se tam podívat a v případě, že vás zaměstnavatel bude chtít zaměstnat, musíte na místo nastoupit. Výjimka je možná pouze při udání vážného důvodu. 2.2.b Agentury práce Agentury práce jsou právnické nebo fyzické osoby, které mají od Ministerstva práce a sociálních věcí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Jak to chodí v agentuře práce? Agentury práce vám mohou zprostředkovat zaměstnání nebo vás mohou samy zaměstnat. Nejprve se musíte zaregistrovat. K tomu budete potřebovat životopis a vaše doklady o vzdělání, o případných zdravotních omezeních a další dokumentaci dle požadavku konkrétní agentury práce. Domluvíte si schůzku s personálním konzultantem. Na první schůzce mu předáte svůj životopis a další potřebné doklady. Konzultant si vás zároveň přezkouší, jaké máte schopnosti, zeptá se vás na váš životopis. Zjišťuje, zda v životopise píšete pravdu. Je to pro něho důležité, protože za vás ponese kůži na trh. Na další schůzku vás potom pozve konzultant. Zde vám předá nabídku míst i s termíny konání pohovorů. Nalezení vhodného pracovního místa může trvat i několik týdnů. Neztrácejte naději, nejste v tom sami. Máte svého konzultanta, který vám pomáhá a hledá pro vás místo šité na míru. Pokud ve spolupráci s agenturou uspějete, tzn. naleznete vhodnou pracovní pozici a jste na volné místo přijati, konzultant by vám měl pomoci s podpisem smlouvy a upozornit vás na případná úskalí, která by z podpisu smlouvy mohla vyplývat. 14

17 Jak mi ještě může agentura práce pomoci? Agentura práce vás může také příležitostně zaměstnat. Pro různé zaměstnavatele zprostředkovává zaměstnance na brigády, sezónní a výpomocné práce. V některých případech za vás agentura platí zdravotní a sociální pojištění a schvaluje vám dovolenou (záleží na typu pracovního poměru, více je uvedeno v kapitole 6.2 Typy pracovních poměrů, str. 39). Důležitou informací je také to, že agentuře práce za sehnání práce neplatíte. Platí ji zaměstnavatel, který hledá zaměstnance. Toto opatření vyplývá z 58 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jak a kde Výhody a nevýhody Agentur práce Výhody Nevýhody Člověk v tom není sám. Snaha najít vhodné zaměstnání podle vašich představ. 2.2.c Internet Některé agentury se specializují jen na některé pracovní pozice. Zpravidla mají svou působnost jen ve své lokalitě. Na internetu najdete velké množství pracovních portálů 13. Jsou buď soukromé (provozovány fyzickou nebo právnickou osobou) nebo veřejné (portál provozovaný MPSV). Na stránkách soukromých portálů naleznete nabídku pracovních míst, často strukturovaných do kategorií podle oboru, požadavků zaměstnavatelů atd. Některé poskytují prostřednictvím u různé poradenské služby 14. Můžete zde najít vzory životopisů, motivačních dopisů či rady, jak se připravit na pohovor. Dále například informace, jak zjistit svůj důchodový věk, jaké platíte daně, jak velký budete mít důchod apod. Veřejný portál provozovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí obsahuje nabídku všech volných pracovních míst, která evidují úřady práce ČR (http://portal.mpsv.cz/sz/). Dále zde naleznete sekce týkající se práce v zahraničí, sociální problematiky a také odkazy na další stránky, které vám mohou pomoci při řešení vaší situace. Najdete zde i odkaz na Call centrum služeb zaměstnanosti (http://www.mpsv.cz/cs/2848), kde můžete telefonicky nebo em získat odpovědi na otázky týkající se zaměstnanosti. 13 Portál je internetová stránka poskytující odkazy na další stránky zabývající se danou tématikou. 14 Více informací o jednotlivých portálech naleznete v komentovaném seznamu na konci publikace. 15

18 Jak a kde Výhodou hledání místa přes portál MPSV je každodenní povinná aktualizace inzerátů ze strany ÚP. Na těchto stránkách najdete i seznam certifikovaných Agentur práce. To jsou agentury, které mají povolení od ministerstva ke zprostředkování zaměstnání (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace). Výhody a nevýhody internetu Výhody Můžete se podívat, kdykoliv budete chtít a budete mít přístup na internet. Na internetu si můžete zároveň najít informace o zaměstnavateli. Můžete poslat váš motivační dopis a životopis hned zaměstnavateli. 2.2.d Inzeráty najdeme všude V různých médiích se můžeme setkat s inzeráty na volná pracovní místa. Inzeráty můžeme najít i v dopravních prostředcích a na jiných veřejných i neveřejných místech. V případě, že se rozhodnete sami si podat inzerát, berte při jeho vytváření ohled na několik věcí: Inzerát je krátké, informační sdělení Musí být psán: Nevýhody Nabídky nemusí být aktuální. Nabídky mohou být smyšlené. Komunikace je neosobní. jasně stručně srozumitelně Není dobré používat soukromé zkratky Ke zveřejnění inzerátu lze využít jak tištěná média, tak internet, rádio a televizi. Většinou se jedná o placenou službu, záleží na vás, kolik financí chcete takto investovat. Příklad poptávky zaměstnání: 52letý SŠ hledá práci v oboru pozemního stavitelství (technik). 25 let praxe na menších i větších stavbách, zkušenost s řízením staveb a velkým počtem lidí. Ř. p. sk. B. Práce v Praze a okolí. Prosím nabídněte. Tel.:

19 Příklad nabídky zaměstnání: Hledáme pracovníky pro elektromontážní a stavební práce. Tel.: , Praha Při odpovídání na inzerát se pozorně dívejte, do kdy máte odpovědět a zaslat potřebné dokumenty, ať z nepozornosti nezmeškáte termín. 2.2.e Jak mi může pomoci okolí? Během svého života jste získali již mnoho kontaktů na různé osoby. Máte rodinu, přátele a známé, na které se můžete v případě nouze obrátit. Ztrátu zaměstnání lze také považovat za stav nouze. Pokud chcete požádat někoho, aby vám pomohl najít zaměstnání, tak to udělejte. Zapamatujte si však několik pravidel. Zeptejte se dotyčné osoby slušným způsobem, zda ví o nějakém volném pracovním místě. Požádejte ji, zda by se mohla zeptat svých známých a přátel. Stanovte si, jakou práci hledáte a dotazovanému konkrétně řekněte, co byste chtěli dělat. Nebojte se zeptat i lidí, které znáte jen trochu. Nechte rozhodnutí, zda vám dotyčný člověk pomůže, zcela na něm. Mějte na paměti, že byste neměli nikoho svým problémem příliš zatěžovat. Po nějakém čase se zeptejte, jestli náhodou dotyčný něco nezjistil. Nebombardujte ho však každý týden nebo pokaždé, když ho potkáte, dotazy, zda vám již našel zaměstnání. Nezanevřete na lidi, kteří vám odmítnou pomoci. Pokud někdo bude mít pro vás nějakou nabídku, zeptejte se, zda by byl ochotný dát vám písemné doporučení na dané místo. Mezi osobní kontakty patří i vytipování firem, ve kterých byste chtěli pracovat a návštěva jejich ředitele nebo personalisty. Tady je vhodné připravit se podobně jako na pohovor. Je možné, že si vás daný člověk přímo pozve k pohovoru nebo si od vás vezme životopis a ostatní doklady s tím, že se vám ozve později. Nebuďte zklamáni, pokud vás rovnou vykáže, že na vás nemá čas, případně vám řekne, že žádné volné místo nemá. Zkuste se domluvit, kdy by bylo vhodnější přijít a nebo se pokuste nechat tam alespoň váš životopis, aby si ho přečetli. Jak a kde 17

20 Žádost o místo Žádost o místo 3.1 Průvodní dopis (motivační dopis) Motivační nebo také průvodní dopis je zpravidla první text, který od vás zaměstnavatel čte. Proto se vyvarujte gramatických chyb a krkolomných vyjádření. Pokuste se stručně (max. na půl až jednu stránku A4 15 ) a jasně vysvětlit, proč máte o danou pozici zájem. Snažte se personalistu přesvědčit, aby si váš dopis a následně životopis přečetl až do konce. Snažte se ho zaujmout natolik, aby vás po přečtení životopisu pozval na schůzku. Zde uvádíme dva příklady motivačních dopisů: Vážení, reaguji na Vámi inzerovanou pracovní pozici obráběč kovů na serveru V současné době hledám odpovídající pracovní místo, kde mohu uplatnit své dlouholeté zkušenosti v oboru strojírenství. Vím, že se Vaše společnost zabývá výrobou strojních součástek a má na našem, ale i zahraničním trhu velmi dobrou pozici. V oboru se pohybuji již řadu let a mohu nabídnout schopnost ovládat a programovat CNC stroje a znalost kontrolních metod strojírenství. Reference u pana Nováka, tel. č.: , společnost Soustruh, s r.o. Nabízím spolehlivou a zkušenou osobnost s velkou mírou odpovědnosti. Jsem flexibilní a komunikativní. Budu se těšit na naše případné setkání a možnost další spolupráce. S pozdravem Josef Bláha Komínov Prachatice 15 A4 = velikost 210 x 297 mm. 18

21 Adresa: Beramo, s r.o. Pražská Plzeň Datum: Věc : Obchodní zástupce Vážená paní Krásová, reaguji na Vaši nabídku uveřejněnou v deníku Inzerce ze dne , ve které hledáte obchodního zástupce pro pobočku Vaší společnosti v Českých Budějovicích. Po posouzení uveřejněných požadavků na danou pozici předpokládám, že bych mohla být vhodným kandidátem. Doufám, že mi bude poskytnuta příležitost setkat se s Vámi a prodiskutovat další podrobnosti a upřesnit si Vaše požadavky. V případě Vašeho zájmu mě laskavě kontaktujte na telefonním čísle nebo na ové adrese Děkuji Vám za Vaši ochotu a těším se na osobní setkání. Žádost o místo S pozdravem Kalinová Aneta Bukový Les Kamenný Újezd Přílohy: Životopis, pracovní posudek od předešlého zaměstnavatele. 3.2 Životopis 16 Nepodceňujte psaní životopisu. Po motivačním dopisu je to druhá informace, kterou o vás potencionální zaměstnavatel získá. Záleží na vás, jaká data mu poskytnete. Důležitá je i forma, jakou pro životopis zvolíte. Přesná a jednotná forma životopisu neexistuje. Je však několik doporučení, jak životopis psát a jaké informace do něj zahrnout. Tato doporučení uvádíme na dalších stránkách, také tam naleznete ukázky životopisů. Ukázky jsou ve formě strukturovaného životopisu, který se v současné době používá. Informace obsažené ve strukturovaném životopisu jsou přehledné. Na některé pracovní pozice, zejména u zahraničních firem, je požadován tzv. Evropský formulář životopisu. Jeho ukázku naleznete na dalších stránkách. 16 Můžete se setkat s označením CV = Curriculum Vitae (z latiny). V textu je tato zkratka také používána. 19

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? 1. Na webové stránce www.europass.cz klikněte na tlačítko napsat vlastní životopis. 2. V případě, že chcete životopis psát v cizím jazyce, klikněte na tlačítko

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Žádost uchazeče o zaměstnání

Žádost uchazeče o zaměstnání Žádost uchazeče o zaměstnání Vážená uchazečko, vážený uchazeči, rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit personálnímu oddělení k výběru nových zaměstnanců. Všechny

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis)

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 Hodolany Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) Účelem žádosti o zaměstnání je získat

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc 7 tipů, jak napsat skvělý životopis Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc Až se budete ucházet o práci, budete o ni nejspíše bojovat s desítkami dalších uchazečů. Každá

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese KVALIFIKACE = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese Rozlišujeme dle stupňů: pouze zdravotní způsobilost krátkodobé zaučení jiný doklad o kvalifikaci vyučení středoškolské vzdělání vysokoškolské

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Dobrý den, vážení neslyšící

Dobrý den, vážení neslyšící Dobrý den, vážení neslyšící Dovolte mi přivítat Vás dnes na našem setkání Co Vás čeká? Chceme Vám dát informace o TLUMOČNICKÝCH SLUŽBÁCH, tak aby jste všemu rozuměli CO TO JSOU TLUMOČNICKÉ SLUŽBY? Jsou

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 1 Směrnice GŘ č. 17/2015 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: XXXX Datum narození: XXXX Kontaktní adresa: XXXX Telefon: XXXX Zdravotní stav dobrý:

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 1. ČÁST ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23. 12. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2017 v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Pracovněprávní vztahy v organizaci. Získávání pracovníků

Pracovněprávní vztahy v organizaci. Získávání pracovníků Pracovněprávní vztahy v organizaci Získávání pracovníků 1 Získávání je proces, při kterém se vyhledávají a lákají schopní uchazeči o zaměstnání. Začíná vyhledáváním nových kandidátů, končí předložením

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena Příloha 1 DOTAZNÍK 1. Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena 2. Uveďte, prosím, Váš věk. méně než 20 let 20 29 let 30 39 let 40 49 let 50 59 let 60 a více let 3. Jaká je kategorie Vašeho zrakového

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

2012/ Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání

2012/ Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání 2012/29734-102 Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání Dotaz: (ze dne 11. 4. 2012) Vážení, Žádost o předání metodického pokynu Vážení, žádám Vás tímto

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více