Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně znevýhodněných občanů nad 50 let věku v menších obcích regionu prostřednictvím mobilních IT rekvalifikačních kurzů. Realizace: říjen 2006 červen 2008 Lokace: Česká republika, Jihočeský kraj Hodnota projektu: 5,7 mil. Kč Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Opatření: 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Číslo projektu: CZ / /2318 Cílem projektu je zvýšit možnost uplatnění se na trhu práce lidí starších 50 let prostřednictvím IT rekvalifikačních kurzů. Cílovou skupinu tvoří také zdravotně či duševně postižení lidé, lidé, kteří patří k etnickým a sociálním menšinám a lidé, kteří dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny. Vedle účasti v rekvalifikačním kurzu mohou klienti projektu využít služeb podpůrného asistenta, který jim poskytne podporu a pomoc při orientaci na trhu práce a při hledání zaměstnání. Během projektu se uskuteční nejméně 30 rekvalifikačních kurzů a v nich bude vyškoleno minimálně 270 lidí. Nedílnou součástí vzdělávání v projektu je i zvyšování dostupnosti internetu. Během projektu bylo zprovozněno a zpřístupněno 10 internetových pracovišť v různých spolupracujících organizacích. Tato pracoviště jsou přednostně určena pro cílovou skupinu projektu, ale muže je využívat kdokoliv z veřejnosti. Více se o internetových pracovištích dozvíte na Další informace o projektu, kurzech, místech výuky a spolupracujících organizacích naleznete na internetových stránkách organizace Na uvedeném místě je také k dispozici elektronická verze publikace Jak se neztratit II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vzdělávací aktivity projektu jsou realizovány s podporou Microsoft, s.r.o., IMPROMAT CZ spol. s r.o. České Budějovice a ESET, spol. s r.o.

3 Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Vydala Attavena, o.p.s. v rámci projektu Myš není pro kočku! (č. CZ / /2318).

4

5 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou se vám dostává publikace Jak se neztratit II, která vznikla v rámci projektu Myš není pro kočku!. Tato publikace by pro vás měla být průvodcem v období hledání zaměstnání. Může vám být také rádcem v oblasti zaměstnanosti a pomoci vám orientovat se na trhu práce. Pojem trh práce představuje tu část ekonomiky, kde se setkává nabídka pracovní síly a poptávka po pracovní síle. Situace je však oproti klasickému trhu komplikována v dvojím smyslu. Trh práce není jen arénou, v niž lidé soupeří o zaměstnání, ale je to i místo, kde naopak jednotliví zaměstnavatelé soupeří o pracovníky. Stejně tak jako pracovníci usilují o to, aby našli zaměstnání, usilují zaměstnavatelé o to, aby našli zaměstnance. Období usilování pracovníků o zaměstnání, tedy období nezaměstnanosti, je v naší kultuře vážným problémem a to i při rozvinutém sociálním systému státních podpor umožňujícím přežití bez příjmů ze zaměstnání. Souvisí to s významnou rolí, kterou práce a zaměstnání hraje v naší kultuře. V zaměstnání tráví lidé velkou část života. Práce pro člověka neznamená pouze možnost výdělku, ale i možnost přispívat. Ta je pro člověka velice důležitá a s její ztrátou jde ruku v ruce velké množství nepříjemných pocitů a otázek. Dojde-li ke ztrátě zaměstnání ve vyšším věku, je tato situace ještě složitější. Člověk je sice celý život připravován na to, že jednou přijde doba, kdy přestane pracovat, kdy odejde do důchodu. Pokud je však ztráta zaměstnání neočekávaná a náhlá, člověk na to zpravidla připraven nebývá a ve vyšším věku si hůře hledá náhradu. Období nezaměstnanosti vyžaduje od člověka hodně síly. V té době si musí stanovit nové cíle a být odhodlán cílů dosáhnout. Přejeme všem čtenářům, aby v sobě našli hodně odhodlání a dokázali toto těžké období života zvládnout a najít takovou náplň života, která jim přinese opravdové uspokojení. Za tým Attaveny, o.p.s Jana Kloudová, vedoucí projektu

6 1. Nezaměstnanost 2. Hledání volné pracovní pozice 7. Po nástupu do zaměstnání 3. Žádost o místo ŘEDITEL 4. Pohovor 6. Před nástupem do zaměstnání 5. Rekvalifikace

7 1. První kroky při nezaměstnanosti 7 2. Jak a kde hledat zaměstnání? Než začnu hledat zaměstnání Kde hledat volná pracovní místa a příležitosti Žádost o místo Průvodní dopis (motivační dopis) Životopis Pohovor Příprava na pohovor Pohovor Zpráva o výsledku pohovoru Rekvalifikace a další vzdělávání Rekvalifikace Možnosti dalšího vzdělávání dospělých Před nástupem do zaměstnání Informace a dokumenty Typy pracovních poměrů Náležitosti pracovní smlouvy Plat a mzda Po nástupu do zaměstnání Nástup do zaměstnání Porušování povinností a práv Ukončení pracovního poměru Příčiny nezaměstnanosti Opatření při nezaměstnanosti a při ohrožení nezaměstnaností Finanční situace Psychické a sociální problémy Příspěvky od státu Dávky poskytované v rámci systému pomoci v hmotné nouzi Dávky poskytované v rámci systému státní sociální podpory Ostatní příspěvky Komentovaný seznam www stránek Personální servery Agentury práce Stránky nápomocné zdravotně znevýhodněným občanům Další www stránky Adresář Přehled úřadů práce v Jihočeském kraji Agentury práce v Jihočeském kraji Internetová pracoviště 64

8 První kroky 6

9 První kroky při nezaměstnanosti Stalo se vám, že jste přišli o práci? Nevíte, jak máte v této chvíli postupovat? Na koho se obrátit? V této kapitole vám poradíme, jak je možné tuto situaci řešit. První kroky 1.1 Registrace na úřadě práce (ÚP) Jděte se zaregistrovat na úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. Měli byste tak učinit do tří dnů od skončení vašeho zaměstnání. Registrace není povinná, plynou z ní však výhody, které jsou popsány v dalších kapitolách publikace. Pokud máte doklady o zaměstnání zápočtový list, potvrzení o výši příjmů, vezměte si je s sebou. Na úřadě práce vyplníte formulář Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Tyto formuláře jsou k dispozici na všech ÚP nebo si je můžete stáhnout na internetových stránkách úřadu práce portal.mpsv.cz. Pokud se zaregistrujete na ÚP, máte v období nezaměstnanosti nárok na podporu v nezaměstnanosti. Musíte však splnit podmínky stanovené úřadem práce (viz poznámka pod čarou č. 4, str. 11). Podpora vám náleží po určitou dobu tzv. podpůrčí dobu. Nezapomeňte si vzít s sebou platný občanský průkaz nebo jiný doklad na ověření vaší totožnosti a místa trvalého bydliště. 1.2 Další kroky Ověřte si, zda zaměstnavatel do 8 dnů nahlásil vaší zdravotní pojišťovně informaci o ukončení pracovního poměru. Pokud tak neučinil, ukončení pracovního poměru nahlaste sami. Pokud se nezaregistrujete na úřadu práce, informujte se u vaší pojišťovny o výši zdravotního pojištění, které budete platit. V případě registrace na úřadu práce toto pojištění neplatíte. Informujte se o dávkách státní sociální podpory (SSP). Nezaměstnaností se vám sníží příjem. Je tedy možné, že na některou dávku SSP budete mít nárok. Informace o těchto dávkách dostanete na odděleních SSP na úřadech práce, na úřadu České správy sociálního zabezpečení nebo například na internetových stránkách portal.mpsv.cz/soc a portal.gov.cz. Popsány jsou také v kapitole 10.2 Dávky poskytované v rámci systému SSP, str

10 Jak a kde Jak a kde hledat zaměstnání? Než budete pokračovat ve čtení, pokuste se zodpovědět si několik následujících otázek: Chci být samostatný, nezávislý a nečekat, co mi kdo dá? Chci být součástí skupiny, které jde o konkrétní věc? Chci mít pocit, že něco tvořím? Chci vědět, že dělám něco pro sebe a že jsem užitečný i okolí? A v neposlední řadě chci mít větší finanční příjem než tvoří různé sociální dávky? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, pak máte dobrý důvod, proč si hledat zaměstnání. Většinu těchto věcí vám práce může poskytnout. Často se dokonce stává, že v zaměstnání naleznete všechny. Zároveň máte dobrý důvod číst dál, neboť cílem této kapitoly je pomoci vám při hledání vašeho zaměstnání. 2.1 Než začnu hledat zaměstnání Ujasněte si, co vlastně chcete dělat. Zvažte, zda chcete pracovat v kolektivu nebo raději samostatně. Zamyslete se nad tím, jaké máte požadavky na svého budoucího zaměstnavatele a na svou pracovní pozici. Pokud si ujasníte odpovědi na tyto otázky, dostáváte se před ostatními uchazeči do výhody. Máte zájem, a tím splňujete první předpoklad pro to, abyste se stali dobrými pracovníky. Pomoci vám mohou následující body: 2.1.a Moje představy Máte vysněné zaměstnání? Co vám brání v tom, abyste jej vykonávali? Je ve vašem oboru někdo, koho považujete za svůj vzor? Víte o někom, s kým byste si místo okamžitě vyměnili? Jaká je to práce? Jak si představujete svou profesní budoucnost? Jste spokojeni se svou kvalifikací? Jakým způsobem byste ji případně chtěli změnit? Čemu byste se chtěli věnovat mnohem intenzivněji než dosud? Umíte si představit časté pracovní cesty? Jste ochotni odstěhovat se za prací třeba několik set kilometrů? Na čem vám v životě záleží nejvíc? Tyto a další otázky naleznete na internetových stránkách: 8

11 2.1.b Moje cíle Ujasněte si cíl, kterého chcete dosáhnout. Pokud prozatím žádný jasný a konkrétní cíl nemáte, nějaký si stanovte. Inspirujte se například následujícími příklady: Chci si do půl roku najít práci. Chci si najít práci, kde si vydělám Kč. Imaginární 1 cíle se dosahují těžce: Chci si sehnat práci, která se mi bude líbit. Jaká to ale je práce? Chci si najít práci, která pokryje moje potřeby a ještě mi něco zbude. Kolik to něco je? Jak a kde 2.1.c Moje podmínky Stanovte si podmínky, za kterých jste ochotni nabízené místo přijmout. Místo jste ochotni dojíždět, jezdit na služební cesty, přestěhovat se? Pracovní doba vyhovuje vám práce na směny, práce o víkendu, volná nebo pevně stanovená pracovní doba? Spolupracovníci chcete pracovat samostatně nebo v týmu? Pracovní prostředí upřednostňujete hluk nebo ticho; přírodu nebo kancelář; město nebo vesnici? Chcete komunikovat se zákazníky? Jak vysoký požadujete plat? Při stanovení těchto podmínek si řekněte (sami pro sebe), zda jsou pro vás závazné a neustoupíte z nich. Nebo zda jsou pro vás orientační a jste ochotni například z jedné podmínky ustoupit, pokud by pro vás jiná byla výhodnější. 2.1.d Moje přednosti i nedostatky Snažte se být k sobě upřímní a realističtí. V žádném případě se však nepodceňujte. Pokud si svými přednostmi a nedostatky nejste jisti, popovídejte si o nich s někým blízkým. Přednosti sepište si schopnosti a dovednosti, které by mohly být pro vykonávání vašeho budoucího povolání přínosem. Např.: jsem spolehlivý, dochvilný, mám v daném oboru dlouholetou zkušenost, jsem ochotný, rád se učím novým věcem, 1 Imaginární = pomyslný, neskutečný, zdánlivý. 9

12 Jak a kde Pomoci vám mohou například otázky: Co jste se naučili v dosavadních zaměstnáních? V čem jste byli opravdu dobří? Je nějaká činnost, kterou zvládáte mnohem lépe a snáz než jiné? Jmenujte, jakých úspěchů jste zatím ve vašem profesním životě dosáhli. Je nějaký obor, v němž se považujete za experta? Stává se často, že vás žádají o radu? Jaké oblasti se to týká? Čím se nejraději zabýváte ve volném čase? Jste flexibilní 2? Tyto a další otázky naleznete na stránkách: Nedostatky ty si uvědomte sami pro sebe, abyste o nich věděli a ujasněte si, jak na nich chcete pracovat. Zaměstnavatel se vás na ně může zeptat. Pokud budete připraveni, budete vystupovat jako sebevědomý člověk, který ví o svých chybách, chce je řešit a ví také, jakým způsobem. 2.2 Kde hledat volná pracovní místa a příležitosti Je několik možností, které můžete libovolně kombinovat. Záleží na vás, zda se zaregistrujete na ÚP nebo budete spoléhat ve všem jen na sebe. 2.2.a Úřad práce Úřad práce je správní orgán se všemi právy a povinnostmi, které se k danému vztahují podle zákona 500/2004 Sb. V předchozí kapitole jste se dozvěděli, co je třeba udělat, pokud jste ztratili zaměstnání. ÚP je instituce, která vám v tomto případě může s mnohým pomoci. Nahlásí například změnu zdravotní pojišťovně, poskytne podporu v nezaměstnanosti, pomůže vám hledat práci apod. Pokud jste ještě nikdy nebyli nezaměstnaní a nemáte s tím zkušenosti, informujete se od lidí z blízkého okolí, kteří zkušenost mají. V souvislosti s registrací na úřadě práce se mluví o uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a zdravotně postiženém zařazeném do pracovní rehabilitace 3. 2 Flexibilní = pohyblivý, pružný, přizpůsobivý. 3 Rehabilitace = navrácení porušené funkce, nápravné cvičení. V tomto spojení představuje opatření, která umožní nezaměstnanému zapojit se do pracovního procesu. 10

13 Uchazeč o zaměstnání je osoba, která osobně požádá ÚP o zprostředkování vhodného zaměstnání. Je zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání a při splnění zákonem stanovených podmínek 4 je jí poskytována podpora v nezaměstnanosti. Vzniká také nárok na poskytnutí rekvalifikace, pokud je to nutné pro nalezení zaměstnání. Současně za ni ÚP platí zdravotní pojištění. Příslušnost k ÚP je u uchazeče o zaměstnání dána místem trvalého bydliště. Do databáze je uchazeč zařazen dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Pokud je to do tří dnů od skončení předchozího zaměstnání, je zařazen do evidence ode dne, který následuje po ukončení předchozího pracovního poměru. V tomto případě nemusíte platit sami zdravotní ani sociální pojištění 5. Ode dne, kdy ho za vás přestane platit zaměstnavatel, začne ho platit ÚP. Na ÚP se můžete zaregistrovat i v případě, že máte práci, ale chcete si najít práci novou. Stanete se tzv. zájemcem o zaměstnání. Máte možnost zaevidovat se na jakýkoliv ÚP, bez ohledu na místo trvalého bydliště. Úřad vám může poskytnout rekvalifikaci a zprostředkování zaměstnání. V tomto případě za vás ÚP neodvádí zdravotní pojištění. Zdravotně postižený může být zařazen do pracovní rehabilitace. Pokud jste osoba se zdravotním postižením můžete být zařazeni do evidence úřadu práce jako zdravotně postižený zařazený do pracovní rehabilitace. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně-rehabilitačním zařízením (řídí se 69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a Metodickým pokynem MPSV). Jak a kde Co může nabídnout ÚP Při osobním jednání můžete na ÚP mluvit s jeho pracovníky na oddělení zprostředkování. Ti vám nabídnou volná pracovní místa z databáze. Pracovníci vám mohou poradit s napsáním životopisu a vysvětlit všechny možnosti, které 4 Podmínkami jsou: nutnost vykonávat zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, které zakládají povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v délce alespoň 12 měsíců; požádat ÚP o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti (vyplněním příslušného formuláře); ke dni přiznání podpory v nezaměstnanosti nesmíte pobírat starobní důchod. 5 Sociální pojištění je nepovinné. ÚP ho za vás neplatí, ale doba evidence na ÚP se vám započítává na důchod, a to po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti a nejvýše 3 roky po ukončení podpůrčí doby. 6 Rekvalifikace = nová kvalifikace, získání nové užitečné dovednosti. 7 Job kluby = skupinové setkání, jehož cílem je aktivní zapojení zájemců o práci do procesu jejího hledání a udržení jejich motivace. Více také na straně

14 Jak a kde ÚP nabízí (např. rekvalifikace 6, informační schůzky, job kluby 7, aktivní politiku zaměstnanosti 8 atd.). Pokud nemáte přístup k internetu, jsou na ÚP zdarma k dispozici počítače s připojením na internet. Zde jsou již připraveny stránky speciálně určené pro vyhledávání práce (http://portal.mpsv.cz/ 9 ). Pokud si v práci na počítači nejste moc jistí, personál vám poradí, jak na to. Na stránkách se můžete zaregistrovat a získat tak možnost využívat služby stránek v plném rozsahu (například registrace vašeho životopisu a zasílání nabídek práce na váš ). Registrace na těchto stránkách není podmíněna registrací na ÚP. Nabídka služeb uchazečům o zaměstnání Zprostředkování vhodného zaměstnání (jedná se o bezplatnou službu). Vyplácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Zabezpečení rekvalifikace (podmínky stanovuje ÚP), další informace jsou v kapitole 5.1 Rekvalifikace, str. 33. Možnost vyplacení příspěvku zaměstnavateli na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče, více v kapitole 8 Příčiny nezaměstnanosti, str. 46. Možnost poskytnutí překlenovacího příspěvku 10 při zahájení samostatné výdělečné činnosti. Některé ÚP nabízejí další služby pro uchazeče: Úřad práce v Českých Budějovicích realizuje projekt Návrat do práce v Jihočeském kraji, který je určen pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Účastníkům projektu jsou nabízeny motivační a rekvalifikační aktivity, poskytováno individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání. Projekt je realizován v období od do Další projekt, který Úřad práce v Českých Budějovicích realizuje ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a dalšími subjekty, se nazývá Podniká- 8 Aktivní politika zaměstnanosti obsahuje tyto nástroje rekvalifikace, odborné praxe absolventů škol a mladistvých, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, chráněné dílny a chráněná pracoviště, překlenovací příspěvek aj. 9 O tomto portálu si řekneme více v kapitole 11 Komentovaný seznam. 10 O překlenovací příspěvek můžete požádat jako uchazeč o zaměstnání, pokud uzavřete s ÚP dohodu o zřízení společensky účelného pracovního místa k výkonu samostatně výdělečné činnosti (začnete podnikat), abyste tak vyřešili svoji nezaměstnanost. 11 Do cílové skupiny patří: osoby starší 45 let, ženy po mateřské dovolené, osoby se zdravotním postižením, absolventi všech typů škol a dlouhodobě nezaměstnaní. 12

15 ní bez překážek. Tento projekt je určen nezaměstnaným 11, kteří se rozhodnou vyřešit svou nezaměstnanost zahájením podnikatelské činnosti. Filosofií celého projektu je vysvětlit nezaměstnaným výhody i nevýhody podnikání, nabídnout jim doprovod a asistenci při seberealizaci. Projekt je realizován v období od do V jihomoravském kraji například v rámci projektu Návrat do práce I v Jihomoravském kraji nabízí ÚP poradensko-motivační kurzy, rekvalifikační kurzy (např. obsluha počítače). Několika osobám bude v rámci tohoto projektu po absolvování rekvalifikace zajištěno pracovní místo. Projekt je realizován v období od do Tyto projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jak a kde Nabídka služeb zájemcům o zaměstnání Zprostředkování vhodného zaměstnání (jedná se o bezplatnou službu). Možnost zabezpečení rekvalifikace (vyžaduje-li to uplatnění žadatele na trhu práce). Nabídka služeb zdravotně postiženým zařazeným do pracovní rehabilitace Jako zdravotně postiženému zařazenému do pracovní rehabilitace vám náleží ze strany úřadu práce zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Kromě klasické nabídky služeb uchazečům o zaměstnání vám může být poskytnuto: Teoretická a praktická příprava na vhodné pracovní místo. Zařazení na chráněné pracovní místo 12. Nabídka služeb pro všechny občany Informační služby v oblasti pracovních příležitostí informace o volných pracovních místech a situaci na trhu práce v ČR a zemích EU, podmínkách zaměstnávání v zahraničí, možnostech dalšího vzdělávání. Poradenské služby (individuální nebo skupinové) pro volbu či změnu povolání a studia, volbu rekvalifikace, volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením. Právní a psychologické poradenství. Skupinové poradenství (tzv. job kluby ), v nichž pracovníci ÚP pomáhají lidem sestavit osobní dokumentaci (motivační dopis, životopis) a připravit je na pohovor. Toto poradenství poskytují jen některé ÚP. 12 Chráněné pracovní místo je vytvořené pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s ÚP. Musí být provozováno nejméně dva roky. 13

16 Výhody a nevýhody registrace na ÚP Jak a kde Výhody Získáváte alespoň nějaké sociální jistoty, nemusíte si sami platit zdravotní pojištění. Máte možnost rekvalifikace zdarma. Doba, po kterou jste vedeni na ÚP, se vám započítává do odpracované doby potřebné k odchodu do důchodu. Nevýhody Musíte pravidelně docházet na ÚP. V případě, že si najdete brigádu, jste omezeni výší příjmu. Pokud vám úřad nabídne volné místo, vaší povinností je, jít se tam podívat a v případě, že vás zaměstnavatel bude chtít zaměstnat, musíte na místo nastoupit. Výjimka je možná pouze při udání vážného důvodu. 2.2.b Agentury práce Agentury práce jsou právnické nebo fyzické osoby, které mají od Ministerstva práce a sociálních věcí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Jak to chodí v agentuře práce? Agentury práce vám mohou zprostředkovat zaměstnání nebo vás mohou samy zaměstnat. Nejprve se musíte zaregistrovat. K tomu budete potřebovat životopis a vaše doklady o vzdělání, o případných zdravotních omezeních a další dokumentaci dle požadavku konkrétní agentury práce. Domluvíte si schůzku s personálním konzultantem. Na první schůzce mu předáte svůj životopis a další potřebné doklady. Konzultant si vás zároveň přezkouší, jaké máte schopnosti, zeptá se vás na váš životopis. Zjišťuje, zda v životopise píšete pravdu. Je to pro něho důležité, protože za vás ponese kůži na trh. Na další schůzku vás potom pozve konzultant. Zde vám předá nabídku míst i s termíny konání pohovorů. Nalezení vhodného pracovního místa může trvat i několik týdnů. Neztrácejte naději, nejste v tom sami. Máte svého konzultanta, který vám pomáhá a hledá pro vás místo šité na míru. Pokud ve spolupráci s agenturou uspějete, tzn. naleznete vhodnou pracovní pozici a jste na volné místo přijati, konzultant by vám měl pomoci s podpisem smlouvy a upozornit vás na případná úskalí, která by z podpisu smlouvy mohla vyplývat. 14

17 Jak mi ještě může agentura práce pomoci? Agentura práce vás může také příležitostně zaměstnat. Pro různé zaměstnavatele zprostředkovává zaměstnance na brigády, sezónní a výpomocné práce. V některých případech za vás agentura platí zdravotní a sociální pojištění a schvaluje vám dovolenou (záleží na typu pracovního poměru, více je uvedeno v kapitole 6.2 Typy pracovních poměrů, str. 39). Důležitou informací je také to, že agentuře práce za sehnání práce neplatíte. Platí ji zaměstnavatel, který hledá zaměstnance. Toto opatření vyplývá z 58 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jak a kde Výhody a nevýhody Agentur práce Výhody Nevýhody Člověk v tom není sám. Snaha najít vhodné zaměstnání podle vašich představ. 2.2.c Internet Některé agentury se specializují jen na některé pracovní pozice. Zpravidla mají svou působnost jen ve své lokalitě. Na internetu najdete velké množství pracovních portálů 13. Jsou buď soukromé (provozovány fyzickou nebo právnickou osobou) nebo veřejné (portál provozovaný MPSV). Na stránkách soukromých portálů naleznete nabídku pracovních míst, často strukturovaných do kategorií podle oboru, požadavků zaměstnavatelů atd. Některé poskytují prostřednictvím u různé poradenské služby 14. Můžete zde najít vzory životopisů, motivačních dopisů či rady, jak se připravit na pohovor. Dále například informace, jak zjistit svůj důchodový věk, jaké platíte daně, jak velký budete mít důchod apod. Veřejný portál provozovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí obsahuje nabídku všech volných pracovních míst, která evidují úřady práce ČR (http://portal.mpsv.cz/sz/). Dále zde naleznete sekce týkající se práce v zahraničí, sociální problematiky a také odkazy na další stránky, které vám mohou pomoci při řešení vaší situace. Najdete zde i odkaz na Call centrum služeb zaměstnanosti (http://www.mpsv.cz/cs/2848), kde můžete telefonicky nebo em získat odpovědi na otázky týkající se zaměstnanosti. 13 Portál je internetová stránka poskytující odkazy na další stránky zabývající se danou tématikou. 14 Více informací o jednotlivých portálech naleznete v komentovaném seznamu na konci publikace. 15

18 Jak a kde Výhodou hledání místa přes portál MPSV je každodenní povinná aktualizace inzerátů ze strany ÚP. Na těchto stránkách najdete i seznam certifikovaných Agentur práce. To jsou agentury, které mají povolení od ministerstva ke zprostředkování zaměstnání (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace). Výhody a nevýhody internetu Výhody Můžete se podívat, kdykoliv budete chtít a budete mít přístup na internet. Na internetu si můžete zároveň najít informace o zaměstnavateli. Můžete poslat váš motivační dopis a životopis hned zaměstnavateli. 2.2.d Inzeráty najdeme všude V různých médiích se můžeme setkat s inzeráty na volná pracovní místa. Inzeráty můžeme najít i v dopravních prostředcích a na jiných veřejných i neveřejných místech. V případě, že se rozhodnete sami si podat inzerát, berte při jeho vytváření ohled na několik věcí: Inzerát je krátké, informační sdělení Musí být psán: Nevýhody Nabídky nemusí být aktuální. Nabídky mohou být smyšlené. Komunikace je neosobní. jasně stručně srozumitelně Není dobré používat soukromé zkratky Ke zveřejnění inzerátu lze využít jak tištěná média, tak internet, rádio a televizi. Většinou se jedná o placenou službu, záleží na vás, kolik financí chcete takto investovat. Příklad poptávky zaměstnání: 52letý SŠ hledá práci v oboru pozemního stavitelství (technik). 25 let praxe na menších i větších stavbách, zkušenost s řízením staveb a velkým počtem lidí. Ř. p. sk. B. Práce v Praze a okolí. Prosím nabídněte. Tel.:

19 Příklad nabídky zaměstnání: Hledáme pracovníky pro elektromontážní a stavební práce. Tel.: , Praha Při odpovídání na inzerát se pozorně dívejte, do kdy máte odpovědět a zaslat potřebné dokumenty, ať z nepozornosti nezmeškáte termín. 2.2.e Jak mi může pomoci okolí? Během svého života jste získali již mnoho kontaktů na různé osoby. Máte rodinu, přátele a známé, na které se můžete v případě nouze obrátit. Ztrátu zaměstnání lze také považovat za stav nouze. Pokud chcete požádat někoho, aby vám pomohl najít zaměstnání, tak to udělejte. Zapamatujte si však několik pravidel. Zeptejte se dotyčné osoby slušným způsobem, zda ví o nějakém volném pracovním místě. Požádejte ji, zda by se mohla zeptat svých známých a přátel. Stanovte si, jakou práci hledáte a dotazovanému konkrétně řekněte, co byste chtěli dělat. Nebojte se zeptat i lidí, které znáte jen trochu. Nechte rozhodnutí, zda vám dotyčný člověk pomůže, zcela na něm. Mějte na paměti, že byste neměli nikoho svým problémem příliš zatěžovat. Po nějakém čase se zeptejte, jestli náhodou dotyčný něco nezjistil. Nebombardujte ho však každý týden nebo pokaždé, když ho potkáte, dotazy, zda vám již našel zaměstnání. Nezanevřete na lidi, kteří vám odmítnou pomoci. Pokud někdo bude mít pro vás nějakou nabídku, zeptejte se, zda by byl ochotný dát vám písemné doporučení na dané místo. Mezi osobní kontakty patří i vytipování firem, ve kterých byste chtěli pracovat a návštěva jejich ředitele nebo personalisty. Tady je vhodné připravit se podobně jako na pohovor. Je možné, že si vás daný člověk přímo pozve k pohovoru nebo si od vás vezme životopis a ostatní doklady s tím, že se vám ozve později. Nebuďte zklamáni, pokud vás rovnou vykáže, že na vás nemá čas, případně vám řekne, že žádné volné místo nemá. Zkuste se domluvit, kdy by bylo vhodnější přijít a nebo se pokuste nechat tam alespoň váš životopis, aby si ho přečetli. Jak a kde 17

20 Žádost o místo Žádost o místo 3.1 Průvodní dopis (motivační dopis) Motivační nebo také průvodní dopis je zpravidla první text, který od vás zaměstnavatel čte. Proto se vyvarujte gramatických chyb a krkolomných vyjádření. Pokuste se stručně (max. na půl až jednu stránku A4 15 ) a jasně vysvětlit, proč máte o danou pozici zájem. Snažte se personalistu přesvědčit, aby si váš dopis a následně životopis přečetl až do konce. Snažte se ho zaujmout natolik, aby vás po přečtení životopisu pozval na schůzku. Zde uvádíme dva příklady motivačních dopisů: Vážení, reaguji na Vámi inzerovanou pracovní pozici obráběč kovů na serveru V současné době hledám odpovídající pracovní místo, kde mohu uplatnit své dlouholeté zkušenosti v oboru strojírenství. Vím, že se Vaše společnost zabývá výrobou strojních součástek a má na našem, ale i zahraničním trhu velmi dobrou pozici. V oboru se pohybuji již řadu let a mohu nabídnout schopnost ovládat a programovat CNC stroje a znalost kontrolních metod strojírenství. Reference u pana Nováka, tel. č.: , společnost Soustruh, s r.o. Nabízím spolehlivou a zkušenou osobnost s velkou mírou odpovědnosti. Jsem flexibilní a komunikativní. Budu se těšit na naše případné setkání a možnost další spolupráce. S pozdravem Josef Bláha Komínov Prachatice 15 A4 = velikost 210 x 297 mm. 18

21 Adresa: Beramo, s r.o. Pražská Plzeň Datum: Věc : Obchodní zástupce Vážená paní Krásová, reaguji na Vaši nabídku uveřejněnou v deníku Inzerce ze dne , ve které hledáte obchodního zástupce pro pobočku Vaší společnosti v Českých Budějovicích. Po posouzení uveřejněných požadavků na danou pozici předpokládám, že bych mohla být vhodným kandidátem. Doufám, že mi bude poskytnuta příležitost setkat se s Vámi a prodiskutovat další podrobnosti a upřesnit si Vaše požadavky. V případě Vašeho zájmu mě laskavě kontaktujte na telefonním čísle nebo na ové adrese Děkuji Vám za Vaši ochotu a těším se na osobní setkání. Žádost o místo S pozdravem Kalinová Aneta Bukový Les Kamenný Újezd Přílohy: Životopis, pracovní posudek od předešlého zaměstnavatele. 3.2 Životopis 16 Nepodceňujte psaní životopisu. Po motivačním dopisu je to druhá informace, kterou o vás potencionální zaměstnavatel získá. Záleží na vás, jaká data mu poskytnete. Důležitá je i forma, jakou pro životopis zvolíte. Přesná a jednotná forma životopisu neexistuje. Je však několik doporučení, jak životopis psát a jaké informace do něj zahrnout. Tato doporučení uvádíme na dalších stránkách, také tam naleznete ukázky životopisů. Ukázky jsou ve formě strukturovaného životopisu, který se v současné době používá. Informace obsažené ve strukturovaném životopisu jsou přehledné. Na některé pracovní pozice, zejména u zahraničních firem, je požadován tzv. Evropský formulář životopisu. Jeho ukázku naleznete na dalších stránkách. 16 Můžete se setkat s označením CV = Curriculum Vitae (z latiny). V textu je tato zkratka také používána. 19

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis)

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 Hodolany Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) Účelem žádosti o zaměstnání je získat

Více

Žádost uchazeče o zaměstnání

Žádost uchazeče o zaměstnání Žádost uchazeče o zaměstnání Vážená uchazečko, vážený uchazeči, rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit personálnímu oddělení k výběru nových zaměstnanců. Všechny

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015 Kavárnička pro rodiče Volba povolání 2014-2015 Vážení rodiče, vítám Vás na dnešní informační schůzce, věnované Volbě povolání Dnes se dozvíte důležité informace, které Vám pomohou snadněji zvládnout období

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI z realizace kariérového

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit 1 Přílohy Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů Č. Aktivita / Použitá zkratka v příloze č. 2 Tematické oblasti aktivit (1) Hledání (2) Profesní / odborný (3) Zahájení

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE. Jednoduše a rychle najít zaměstnání. Bundesagentur für Arbeit

Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE. Jednoduše a rychle najít zaměstnání. Bundesagentur für Arbeit Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE Jednoduše a rychle najít zaměstnání Bundesagentur für Arbeit NOVÉ CESTY PRO VAŠE HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Najít rychleji vhodné zaměstnání:

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Prava Nácvik a povinnosti pracovního cizinců pohovoru na českém a na pracovním si dát trhu pozor NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg.

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova18 materiálu Vypracoval,

Více

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 -

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 - Úvod Publikace Já a výběrové řízení! byla vydána v rámci projektu Nový začátek, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00040 financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE

PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Jana

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více