Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně znevýhodněných občanů nad 50 let věku v menších obcích regionu prostřednictvím mobilních IT rekvalifikačních kurzů. Realizace: říjen 2006 červen 2008 Lokace: Česká republika, Jihočeský kraj Hodnota projektu: 5,7 mil. Kč Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Opatření: 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Číslo projektu: CZ / /2318 Cílem projektu je zvýšit možnost uplatnění se na trhu práce lidí starších 50 let prostřednictvím IT rekvalifikačních kurzů. Cílovou skupinu tvoří také zdravotně či duševně postižení lidé, lidé, kteří patří k etnickým a sociálním menšinám a lidé, kteří dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny. Vedle účasti v rekvalifikačním kurzu mohou klienti projektu využít služeb podpůrného asistenta, který jim poskytne podporu a pomoc při orientaci na trhu práce a při hledání zaměstnání. Během projektu se uskuteční nejméně 30 rekvalifikačních kurzů a v nich bude vyškoleno minimálně 270 lidí. Nedílnou součástí vzdělávání v projektu je i zvyšování dostupnosti internetu. Během projektu bylo zprovozněno a zpřístupněno 10 internetových pracovišť v různých spolupracujících organizacích. Tato pracoviště jsou přednostně určena pro cílovou skupinu projektu, ale muže je využívat kdokoliv z veřejnosti. Více se o internetových pracovištích dozvíte na Další informace o projektu, kurzech, místech výuky a spolupracujících organizacích naleznete na internetových stránkách organizace Na uvedeném místě je také k dispozici elektronická verze publikace Jak se neztratit II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vzdělávací aktivity projektu jsou realizovány s podporou Microsoft, s.r.o., IMPROMAT CZ spol. s r.o. České Budějovice a ESET, spol. s r.o.

3 Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Vydala Attavena, o.p.s. v rámci projektu Myš není pro kočku! (č. CZ / /2318).

4

5 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou se vám dostává publikace Jak se neztratit II, která vznikla v rámci projektu Myš není pro kočku!. Tato publikace by pro vás měla být průvodcem v období hledání zaměstnání. Může vám být také rádcem v oblasti zaměstnanosti a pomoci vám orientovat se na trhu práce. Pojem trh práce představuje tu část ekonomiky, kde se setkává nabídka pracovní síly a poptávka po pracovní síle. Situace je však oproti klasickému trhu komplikována v dvojím smyslu. Trh práce není jen arénou, v niž lidé soupeří o zaměstnání, ale je to i místo, kde naopak jednotliví zaměstnavatelé soupeří o pracovníky. Stejně tak jako pracovníci usilují o to, aby našli zaměstnání, usilují zaměstnavatelé o to, aby našli zaměstnance. Období usilování pracovníků o zaměstnání, tedy období nezaměstnanosti, je v naší kultuře vážným problémem a to i při rozvinutém sociálním systému státních podpor umožňujícím přežití bez příjmů ze zaměstnání. Souvisí to s významnou rolí, kterou práce a zaměstnání hraje v naší kultuře. V zaměstnání tráví lidé velkou část života. Práce pro člověka neznamená pouze možnost výdělku, ale i možnost přispívat. Ta je pro člověka velice důležitá a s její ztrátou jde ruku v ruce velké množství nepříjemných pocitů a otázek. Dojde-li ke ztrátě zaměstnání ve vyšším věku, je tato situace ještě složitější. Člověk je sice celý život připravován na to, že jednou přijde doba, kdy přestane pracovat, kdy odejde do důchodu. Pokud je však ztráta zaměstnání neočekávaná a náhlá, člověk na to zpravidla připraven nebývá a ve vyšším věku si hůře hledá náhradu. Období nezaměstnanosti vyžaduje od člověka hodně síly. V té době si musí stanovit nové cíle a být odhodlán cílů dosáhnout. Přejeme všem čtenářům, aby v sobě našli hodně odhodlání a dokázali toto těžké období života zvládnout a najít takovou náplň života, která jim přinese opravdové uspokojení. Za tým Attaveny, o.p.s Jana Kloudová, vedoucí projektu

6 1. Nezaměstnanost 2. Hledání volné pracovní pozice 7. Po nástupu do zaměstnání 3. Žádost o místo ŘEDITEL 4. Pohovor 6. Před nástupem do zaměstnání 5. Rekvalifikace

7 1. První kroky při nezaměstnanosti 7 2. Jak a kde hledat zaměstnání? Než začnu hledat zaměstnání Kde hledat volná pracovní místa a příležitosti Žádost o místo Průvodní dopis (motivační dopis) Životopis Pohovor Příprava na pohovor Pohovor Zpráva o výsledku pohovoru Rekvalifikace a další vzdělávání Rekvalifikace Možnosti dalšího vzdělávání dospělých Před nástupem do zaměstnání Informace a dokumenty Typy pracovních poměrů Náležitosti pracovní smlouvy Plat a mzda Po nástupu do zaměstnání Nástup do zaměstnání Porušování povinností a práv Ukončení pracovního poměru Příčiny nezaměstnanosti Opatření při nezaměstnanosti a při ohrožení nezaměstnaností Finanční situace Psychické a sociální problémy Příspěvky od státu Dávky poskytované v rámci systému pomoci v hmotné nouzi Dávky poskytované v rámci systému státní sociální podpory Ostatní příspěvky Komentovaný seznam www stránek Personální servery Agentury práce Stránky nápomocné zdravotně znevýhodněným občanům Další www stránky Adresář Přehled úřadů práce v Jihočeském kraji Agentury práce v Jihočeském kraji Internetová pracoviště 64

8 První kroky 6

9 První kroky při nezaměstnanosti Stalo se vám, že jste přišli o práci? Nevíte, jak máte v této chvíli postupovat? Na koho se obrátit? V této kapitole vám poradíme, jak je možné tuto situaci řešit. První kroky 1.1 Registrace na úřadě práce (ÚP) Jděte se zaregistrovat na úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. Měli byste tak učinit do tří dnů od skončení vašeho zaměstnání. Registrace není povinná, plynou z ní však výhody, které jsou popsány v dalších kapitolách publikace. Pokud máte doklady o zaměstnání zápočtový list, potvrzení o výši příjmů, vezměte si je s sebou. Na úřadě práce vyplníte formulář Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Tyto formuláře jsou k dispozici na všech ÚP nebo si je můžete stáhnout na internetových stránkách úřadu práce portal.mpsv.cz. Pokud se zaregistrujete na ÚP, máte v období nezaměstnanosti nárok na podporu v nezaměstnanosti. Musíte však splnit podmínky stanovené úřadem práce (viz poznámka pod čarou č. 4, str. 11). Podpora vám náleží po určitou dobu tzv. podpůrčí dobu. Nezapomeňte si vzít s sebou platný občanský průkaz nebo jiný doklad na ověření vaší totožnosti a místa trvalého bydliště. 1.2 Další kroky Ověřte si, zda zaměstnavatel do 8 dnů nahlásil vaší zdravotní pojišťovně informaci o ukončení pracovního poměru. Pokud tak neučinil, ukončení pracovního poměru nahlaste sami. Pokud se nezaregistrujete na úřadu práce, informujte se u vaší pojišťovny o výši zdravotního pojištění, které budete platit. V případě registrace na úřadu práce toto pojištění neplatíte. Informujte se o dávkách státní sociální podpory (SSP). Nezaměstnaností se vám sníží příjem. Je tedy možné, že na některou dávku SSP budete mít nárok. Informace o těchto dávkách dostanete na odděleních SSP na úřadech práce, na úřadu České správy sociálního zabezpečení nebo například na internetových stránkách portal.mpsv.cz/soc a portal.gov.cz. Popsány jsou také v kapitole 10.2 Dávky poskytované v rámci systému SSP, str

10 Jak a kde Jak a kde hledat zaměstnání? Než budete pokračovat ve čtení, pokuste se zodpovědět si několik následujících otázek: Chci být samostatný, nezávislý a nečekat, co mi kdo dá? Chci být součástí skupiny, které jde o konkrétní věc? Chci mít pocit, že něco tvořím? Chci vědět, že dělám něco pro sebe a že jsem užitečný i okolí? A v neposlední řadě chci mít větší finanční příjem než tvoří různé sociální dávky? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, pak máte dobrý důvod, proč si hledat zaměstnání. Většinu těchto věcí vám práce může poskytnout. Často se dokonce stává, že v zaměstnání naleznete všechny. Zároveň máte dobrý důvod číst dál, neboť cílem této kapitoly je pomoci vám při hledání vašeho zaměstnání. 2.1 Než začnu hledat zaměstnání Ujasněte si, co vlastně chcete dělat. Zvažte, zda chcete pracovat v kolektivu nebo raději samostatně. Zamyslete se nad tím, jaké máte požadavky na svého budoucího zaměstnavatele a na svou pracovní pozici. Pokud si ujasníte odpovědi na tyto otázky, dostáváte se před ostatními uchazeči do výhody. Máte zájem, a tím splňujete první předpoklad pro to, abyste se stali dobrými pracovníky. Pomoci vám mohou následující body: 2.1.a Moje představy Máte vysněné zaměstnání? Co vám brání v tom, abyste jej vykonávali? Je ve vašem oboru někdo, koho považujete za svůj vzor? Víte o někom, s kým byste si místo okamžitě vyměnili? Jaká je to práce? Jak si představujete svou profesní budoucnost? Jste spokojeni se svou kvalifikací? Jakým způsobem byste ji případně chtěli změnit? Čemu byste se chtěli věnovat mnohem intenzivněji než dosud? Umíte si představit časté pracovní cesty? Jste ochotni odstěhovat se za prací třeba několik set kilometrů? Na čem vám v životě záleží nejvíc? Tyto a další otázky naleznete na internetových stránkách: 8

11 2.1.b Moje cíle Ujasněte si cíl, kterého chcete dosáhnout. Pokud prozatím žádný jasný a konkrétní cíl nemáte, nějaký si stanovte. Inspirujte se například následujícími příklady: Chci si do půl roku najít práci. Chci si najít práci, kde si vydělám Kč. Imaginární 1 cíle se dosahují těžce: Chci si sehnat práci, která se mi bude líbit. Jaká to ale je práce? Chci si najít práci, která pokryje moje potřeby a ještě mi něco zbude. Kolik to něco je? Jak a kde 2.1.c Moje podmínky Stanovte si podmínky, za kterých jste ochotni nabízené místo přijmout. Místo jste ochotni dojíždět, jezdit na služební cesty, přestěhovat se? Pracovní doba vyhovuje vám práce na směny, práce o víkendu, volná nebo pevně stanovená pracovní doba? Spolupracovníci chcete pracovat samostatně nebo v týmu? Pracovní prostředí upřednostňujete hluk nebo ticho; přírodu nebo kancelář; město nebo vesnici? Chcete komunikovat se zákazníky? Jak vysoký požadujete plat? Při stanovení těchto podmínek si řekněte (sami pro sebe), zda jsou pro vás závazné a neustoupíte z nich. Nebo zda jsou pro vás orientační a jste ochotni například z jedné podmínky ustoupit, pokud by pro vás jiná byla výhodnější. 2.1.d Moje přednosti i nedostatky Snažte se být k sobě upřímní a realističtí. V žádném případě se však nepodceňujte. Pokud si svými přednostmi a nedostatky nejste jisti, popovídejte si o nich s někým blízkým. Přednosti sepište si schopnosti a dovednosti, které by mohly být pro vykonávání vašeho budoucího povolání přínosem. Např.: jsem spolehlivý, dochvilný, mám v daném oboru dlouholetou zkušenost, jsem ochotný, rád se učím novým věcem, 1 Imaginární = pomyslný, neskutečný, zdánlivý. 9

12 Jak a kde Pomoci vám mohou například otázky: Co jste se naučili v dosavadních zaměstnáních? V čem jste byli opravdu dobří? Je nějaká činnost, kterou zvládáte mnohem lépe a snáz než jiné? Jmenujte, jakých úspěchů jste zatím ve vašem profesním životě dosáhli. Je nějaký obor, v němž se považujete za experta? Stává se často, že vás žádají o radu? Jaké oblasti se to týká? Čím se nejraději zabýváte ve volném čase? Jste flexibilní 2? Tyto a další otázky naleznete na stránkách: Nedostatky ty si uvědomte sami pro sebe, abyste o nich věděli a ujasněte si, jak na nich chcete pracovat. Zaměstnavatel se vás na ně může zeptat. Pokud budete připraveni, budete vystupovat jako sebevědomý člověk, který ví o svých chybách, chce je řešit a ví také, jakým způsobem. 2.2 Kde hledat volná pracovní místa a příležitosti Je několik možností, které můžete libovolně kombinovat. Záleží na vás, zda se zaregistrujete na ÚP nebo budete spoléhat ve všem jen na sebe. 2.2.a Úřad práce Úřad práce je správní orgán se všemi právy a povinnostmi, které se k danému vztahují podle zákona 500/2004 Sb. V předchozí kapitole jste se dozvěděli, co je třeba udělat, pokud jste ztratili zaměstnání. ÚP je instituce, která vám v tomto případě může s mnohým pomoci. Nahlásí například změnu zdravotní pojišťovně, poskytne podporu v nezaměstnanosti, pomůže vám hledat práci apod. Pokud jste ještě nikdy nebyli nezaměstnaní a nemáte s tím zkušenosti, informujete se od lidí z blízkého okolí, kteří zkušenost mají. V souvislosti s registrací na úřadě práce se mluví o uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a zdravotně postiženém zařazeném do pracovní rehabilitace 3. 2 Flexibilní = pohyblivý, pružný, přizpůsobivý. 3 Rehabilitace = navrácení porušené funkce, nápravné cvičení. V tomto spojení představuje opatření, která umožní nezaměstnanému zapojit se do pracovního procesu. 10

13 Uchazeč o zaměstnání je osoba, která osobně požádá ÚP o zprostředkování vhodného zaměstnání. Je zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání a při splnění zákonem stanovených podmínek 4 je jí poskytována podpora v nezaměstnanosti. Vzniká také nárok na poskytnutí rekvalifikace, pokud je to nutné pro nalezení zaměstnání. Současně za ni ÚP platí zdravotní pojištění. Příslušnost k ÚP je u uchazeče o zaměstnání dána místem trvalého bydliště. Do databáze je uchazeč zařazen dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Pokud je to do tří dnů od skončení předchozího zaměstnání, je zařazen do evidence ode dne, který následuje po ukončení předchozího pracovního poměru. V tomto případě nemusíte platit sami zdravotní ani sociální pojištění 5. Ode dne, kdy ho za vás přestane platit zaměstnavatel, začne ho platit ÚP. Na ÚP se můžete zaregistrovat i v případě, že máte práci, ale chcete si najít práci novou. Stanete se tzv. zájemcem o zaměstnání. Máte možnost zaevidovat se na jakýkoliv ÚP, bez ohledu na místo trvalého bydliště. Úřad vám může poskytnout rekvalifikaci a zprostředkování zaměstnání. V tomto případě za vás ÚP neodvádí zdravotní pojištění. Zdravotně postižený může být zařazen do pracovní rehabilitace. Pokud jste osoba se zdravotním postižením můžete být zařazeni do evidence úřadu práce jako zdravotně postižený zařazený do pracovní rehabilitace. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně-rehabilitačním zařízením (řídí se 69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a Metodickým pokynem MPSV). Jak a kde Co může nabídnout ÚP Při osobním jednání můžete na ÚP mluvit s jeho pracovníky na oddělení zprostředkování. Ti vám nabídnou volná pracovní místa z databáze. Pracovníci vám mohou poradit s napsáním životopisu a vysvětlit všechny možnosti, které 4 Podmínkami jsou: nutnost vykonávat zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, které zakládají povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v délce alespoň 12 měsíců; požádat ÚP o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti (vyplněním příslušného formuláře); ke dni přiznání podpory v nezaměstnanosti nesmíte pobírat starobní důchod. 5 Sociální pojištění je nepovinné. ÚP ho za vás neplatí, ale doba evidence na ÚP se vám započítává na důchod, a to po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti a nejvýše 3 roky po ukončení podpůrčí doby. 6 Rekvalifikace = nová kvalifikace, získání nové užitečné dovednosti. 7 Job kluby = skupinové setkání, jehož cílem je aktivní zapojení zájemců o práci do procesu jejího hledání a udržení jejich motivace. Více také na straně

14 Jak a kde ÚP nabízí (např. rekvalifikace 6, informační schůzky, job kluby 7, aktivní politiku zaměstnanosti 8 atd.). Pokud nemáte přístup k internetu, jsou na ÚP zdarma k dispozici počítače s připojením na internet. Zde jsou již připraveny stránky speciálně určené pro vyhledávání práce (http://portal.mpsv.cz/ 9 ). Pokud si v práci na počítači nejste moc jistí, personál vám poradí, jak na to. Na stránkách se můžete zaregistrovat a získat tak možnost využívat služby stránek v plném rozsahu (například registrace vašeho životopisu a zasílání nabídek práce na váš ). Registrace na těchto stránkách není podmíněna registrací na ÚP. Nabídka služeb uchazečům o zaměstnání Zprostředkování vhodného zaměstnání (jedná se o bezplatnou službu). Vyplácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Zabezpečení rekvalifikace (podmínky stanovuje ÚP), další informace jsou v kapitole 5.1 Rekvalifikace, str. 33. Možnost vyplacení příspěvku zaměstnavateli na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče, více v kapitole 8 Příčiny nezaměstnanosti, str. 46. Možnost poskytnutí překlenovacího příspěvku 10 při zahájení samostatné výdělečné činnosti. Některé ÚP nabízejí další služby pro uchazeče: Úřad práce v Českých Budějovicích realizuje projekt Návrat do práce v Jihočeském kraji, který je určen pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Účastníkům projektu jsou nabízeny motivační a rekvalifikační aktivity, poskytováno individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání. Projekt je realizován v období od do Další projekt, který Úřad práce v Českých Budějovicích realizuje ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a dalšími subjekty, se nazývá Podniká- 8 Aktivní politika zaměstnanosti obsahuje tyto nástroje rekvalifikace, odborné praxe absolventů škol a mladistvých, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, chráněné dílny a chráněná pracoviště, překlenovací příspěvek aj. 9 O tomto portálu si řekneme více v kapitole 11 Komentovaný seznam. 10 O překlenovací příspěvek můžete požádat jako uchazeč o zaměstnání, pokud uzavřete s ÚP dohodu o zřízení společensky účelného pracovního místa k výkonu samostatně výdělečné činnosti (začnete podnikat), abyste tak vyřešili svoji nezaměstnanost. 11 Do cílové skupiny patří: osoby starší 45 let, ženy po mateřské dovolené, osoby se zdravotním postižením, absolventi všech typů škol a dlouhodobě nezaměstnaní. 12

15 ní bez překážek. Tento projekt je určen nezaměstnaným 11, kteří se rozhodnou vyřešit svou nezaměstnanost zahájením podnikatelské činnosti. Filosofií celého projektu je vysvětlit nezaměstnaným výhody i nevýhody podnikání, nabídnout jim doprovod a asistenci při seberealizaci. Projekt je realizován v období od do V jihomoravském kraji například v rámci projektu Návrat do práce I v Jihomoravském kraji nabízí ÚP poradensko-motivační kurzy, rekvalifikační kurzy (např. obsluha počítače). Několika osobám bude v rámci tohoto projektu po absolvování rekvalifikace zajištěno pracovní místo. Projekt je realizován v období od do Tyto projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jak a kde Nabídka služeb zájemcům o zaměstnání Zprostředkování vhodného zaměstnání (jedná se o bezplatnou službu). Možnost zabezpečení rekvalifikace (vyžaduje-li to uplatnění žadatele na trhu práce). Nabídka služeb zdravotně postiženým zařazeným do pracovní rehabilitace Jako zdravotně postiženému zařazenému do pracovní rehabilitace vám náleží ze strany úřadu práce zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Kromě klasické nabídky služeb uchazečům o zaměstnání vám může být poskytnuto: Teoretická a praktická příprava na vhodné pracovní místo. Zařazení na chráněné pracovní místo 12. Nabídka služeb pro všechny občany Informační služby v oblasti pracovních příležitostí informace o volných pracovních místech a situaci na trhu práce v ČR a zemích EU, podmínkách zaměstnávání v zahraničí, možnostech dalšího vzdělávání. Poradenské služby (individuální nebo skupinové) pro volbu či změnu povolání a studia, volbu rekvalifikace, volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením. Právní a psychologické poradenství. Skupinové poradenství (tzv. job kluby ), v nichž pracovníci ÚP pomáhají lidem sestavit osobní dokumentaci (motivační dopis, životopis) a připravit je na pohovor. Toto poradenství poskytují jen některé ÚP. 12 Chráněné pracovní místo je vytvořené pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s ÚP. Musí být provozováno nejméně dva roky. 13

16 Výhody a nevýhody registrace na ÚP Jak a kde Výhody Získáváte alespoň nějaké sociální jistoty, nemusíte si sami platit zdravotní pojištění. Máte možnost rekvalifikace zdarma. Doba, po kterou jste vedeni na ÚP, se vám započítává do odpracované doby potřebné k odchodu do důchodu. Nevýhody Musíte pravidelně docházet na ÚP. V případě, že si najdete brigádu, jste omezeni výší příjmu. Pokud vám úřad nabídne volné místo, vaší povinností je, jít se tam podívat a v případě, že vás zaměstnavatel bude chtít zaměstnat, musíte na místo nastoupit. Výjimka je možná pouze při udání vážného důvodu. 2.2.b Agentury práce Agentury práce jsou právnické nebo fyzické osoby, které mají od Ministerstva práce a sociálních věcí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Jak to chodí v agentuře práce? Agentury práce vám mohou zprostředkovat zaměstnání nebo vás mohou samy zaměstnat. Nejprve se musíte zaregistrovat. K tomu budete potřebovat životopis a vaše doklady o vzdělání, o případných zdravotních omezeních a další dokumentaci dle požadavku konkrétní agentury práce. Domluvíte si schůzku s personálním konzultantem. Na první schůzce mu předáte svůj životopis a další potřebné doklady. Konzultant si vás zároveň přezkouší, jaké máte schopnosti, zeptá se vás na váš životopis. Zjišťuje, zda v životopise píšete pravdu. Je to pro něho důležité, protože za vás ponese kůži na trh. Na další schůzku vás potom pozve konzultant. Zde vám předá nabídku míst i s termíny konání pohovorů. Nalezení vhodného pracovního místa může trvat i několik týdnů. Neztrácejte naději, nejste v tom sami. Máte svého konzultanta, který vám pomáhá a hledá pro vás místo šité na míru. Pokud ve spolupráci s agenturou uspějete, tzn. naleznete vhodnou pracovní pozici a jste na volné místo přijati, konzultant by vám měl pomoci s podpisem smlouvy a upozornit vás na případná úskalí, která by z podpisu smlouvy mohla vyplývat. 14

17 Jak mi ještě může agentura práce pomoci? Agentura práce vás může také příležitostně zaměstnat. Pro různé zaměstnavatele zprostředkovává zaměstnance na brigády, sezónní a výpomocné práce. V některých případech za vás agentura platí zdravotní a sociální pojištění a schvaluje vám dovolenou (záleží na typu pracovního poměru, více je uvedeno v kapitole 6.2 Typy pracovních poměrů, str. 39). Důležitou informací je také to, že agentuře práce za sehnání práce neplatíte. Platí ji zaměstnavatel, který hledá zaměstnance. Toto opatření vyplývá z 58 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jak a kde Výhody a nevýhody Agentur práce Výhody Nevýhody Člověk v tom není sám. Snaha najít vhodné zaměstnání podle vašich představ. 2.2.c Internet Některé agentury se specializují jen na některé pracovní pozice. Zpravidla mají svou působnost jen ve své lokalitě. Na internetu najdete velké množství pracovních portálů 13. Jsou buď soukromé (provozovány fyzickou nebo právnickou osobou) nebo veřejné (portál provozovaný MPSV). Na stránkách soukromých portálů naleznete nabídku pracovních míst, často strukturovaných do kategorií podle oboru, požadavků zaměstnavatelů atd. Některé poskytují prostřednictvím u různé poradenské služby 14. Můžete zde najít vzory životopisů, motivačních dopisů či rady, jak se připravit na pohovor. Dále například informace, jak zjistit svůj důchodový věk, jaké platíte daně, jak velký budete mít důchod apod. Veřejný portál provozovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí obsahuje nabídku všech volných pracovních míst, která evidují úřady práce ČR (http://portal.mpsv.cz/sz/). Dále zde naleznete sekce týkající se práce v zahraničí, sociální problematiky a také odkazy na další stránky, které vám mohou pomoci při řešení vaší situace. Najdete zde i odkaz na Call centrum služeb zaměstnanosti (http://www.mpsv.cz/cs/2848), kde můžete telefonicky nebo em získat odpovědi na otázky týkající se zaměstnanosti. 13 Portál je internetová stránka poskytující odkazy na další stránky zabývající se danou tématikou. 14 Více informací o jednotlivých portálech naleznete v komentovaném seznamu na konci publikace. 15

18 Jak a kde Výhodou hledání místa přes portál MPSV je každodenní povinná aktualizace inzerátů ze strany ÚP. Na těchto stránkách najdete i seznam certifikovaných Agentur práce. To jsou agentury, které mají povolení od ministerstva ke zprostředkování zaměstnání (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace). Výhody a nevýhody internetu Výhody Můžete se podívat, kdykoliv budete chtít a budete mít přístup na internet. Na internetu si můžete zároveň najít informace o zaměstnavateli. Můžete poslat váš motivační dopis a životopis hned zaměstnavateli. 2.2.d Inzeráty najdeme všude V různých médiích se můžeme setkat s inzeráty na volná pracovní místa. Inzeráty můžeme najít i v dopravních prostředcích a na jiných veřejných i neveřejných místech. V případě, že se rozhodnete sami si podat inzerát, berte při jeho vytváření ohled na několik věcí: Inzerát je krátké, informační sdělení Musí být psán: Nevýhody Nabídky nemusí být aktuální. Nabídky mohou být smyšlené. Komunikace je neosobní. jasně stručně srozumitelně Není dobré používat soukromé zkratky Ke zveřejnění inzerátu lze využít jak tištěná média, tak internet, rádio a televizi. Většinou se jedná o placenou službu, záleží na vás, kolik financí chcete takto investovat. Příklad poptávky zaměstnání: 52letý SŠ hledá práci v oboru pozemního stavitelství (technik). 25 let praxe na menších i větších stavbách, zkušenost s řízením staveb a velkým počtem lidí. Ř. p. sk. B. Práce v Praze a okolí. Prosím nabídněte. Tel.:

19 Příklad nabídky zaměstnání: Hledáme pracovníky pro elektromontážní a stavební práce. Tel.: , Praha Při odpovídání na inzerát se pozorně dívejte, do kdy máte odpovědět a zaslat potřebné dokumenty, ať z nepozornosti nezmeškáte termín. 2.2.e Jak mi může pomoci okolí? Během svého života jste získali již mnoho kontaktů na různé osoby. Máte rodinu, přátele a známé, na které se můžete v případě nouze obrátit. Ztrátu zaměstnání lze také považovat za stav nouze. Pokud chcete požádat někoho, aby vám pomohl najít zaměstnání, tak to udělejte. Zapamatujte si však několik pravidel. Zeptejte se dotyčné osoby slušným způsobem, zda ví o nějakém volném pracovním místě. Požádejte ji, zda by se mohla zeptat svých známých a přátel. Stanovte si, jakou práci hledáte a dotazovanému konkrétně řekněte, co byste chtěli dělat. Nebojte se zeptat i lidí, které znáte jen trochu. Nechte rozhodnutí, zda vám dotyčný člověk pomůže, zcela na něm. Mějte na paměti, že byste neměli nikoho svým problémem příliš zatěžovat. Po nějakém čase se zeptejte, jestli náhodou dotyčný něco nezjistil. Nebombardujte ho však každý týden nebo pokaždé, když ho potkáte, dotazy, zda vám již našel zaměstnání. Nezanevřete na lidi, kteří vám odmítnou pomoci. Pokud někdo bude mít pro vás nějakou nabídku, zeptejte se, zda by byl ochotný dát vám písemné doporučení na dané místo. Mezi osobní kontakty patří i vytipování firem, ve kterých byste chtěli pracovat a návštěva jejich ředitele nebo personalisty. Tady je vhodné připravit se podobně jako na pohovor. Je možné, že si vás daný člověk přímo pozve k pohovoru nebo si od vás vezme životopis a ostatní doklady s tím, že se vám ozve později. Nebuďte zklamáni, pokud vás rovnou vykáže, že na vás nemá čas, případně vám řekne, že žádné volné místo nemá. Zkuste se domluvit, kdy by bylo vhodnější přijít a nebo se pokuste nechat tam alespoň váš životopis, aby si ho přečetli. Jak a kde 17

20 Žádost o místo Žádost o místo 3.1 Průvodní dopis (motivační dopis) Motivační nebo také průvodní dopis je zpravidla první text, který od vás zaměstnavatel čte. Proto se vyvarujte gramatických chyb a krkolomných vyjádření. Pokuste se stručně (max. na půl až jednu stránku A4 15 ) a jasně vysvětlit, proč máte o danou pozici zájem. Snažte se personalistu přesvědčit, aby si váš dopis a následně životopis přečetl až do konce. Snažte se ho zaujmout natolik, aby vás po přečtení životopisu pozval na schůzku. Zde uvádíme dva příklady motivačních dopisů: Vážení, reaguji na Vámi inzerovanou pracovní pozici obráběč kovů na serveru V současné době hledám odpovídající pracovní místo, kde mohu uplatnit své dlouholeté zkušenosti v oboru strojírenství. Vím, že se Vaše společnost zabývá výrobou strojních součástek a má na našem, ale i zahraničním trhu velmi dobrou pozici. V oboru se pohybuji již řadu let a mohu nabídnout schopnost ovládat a programovat CNC stroje a znalost kontrolních metod strojírenství. Reference u pana Nováka, tel. č.: , společnost Soustruh, s r.o. Nabízím spolehlivou a zkušenou osobnost s velkou mírou odpovědnosti. Jsem flexibilní a komunikativní. Budu se těšit na naše případné setkání a možnost další spolupráce. S pozdravem Josef Bláha Komínov Prachatice 15 A4 = velikost 210 x 297 mm. 18

21 Adresa: Beramo, s r.o. Pražská Plzeň Datum: Věc : Obchodní zástupce Vážená paní Krásová, reaguji na Vaši nabídku uveřejněnou v deníku Inzerce ze dne , ve které hledáte obchodního zástupce pro pobočku Vaší společnosti v Českých Budějovicích. Po posouzení uveřejněných požadavků na danou pozici předpokládám, že bych mohla být vhodným kandidátem. Doufám, že mi bude poskytnuta příležitost setkat se s Vámi a prodiskutovat další podrobnosti a upřesnit si Vaše požadavky. V případě Vašeho zájmu mě laskavě kontaktujte na telefonním čísle nebo na ové adrese Děkuji Vám za Vaši ochotu a těším se na osobní setkání. Žádost o místo S pozdravem Kalinová Aneta Bukový Les Kamenný Újezd Přílohy: Životopis, pracovní posudek od předešlého zaměstnavatele. 3.2 Životopis 16 Nepodceňujte psaní životopisu. Po motivačním dopisu je to druhá informace, kterou o vás potencionální zaměstnavatel získá. Záleží na vás, jaká data mu poskytnete. Důležitá je i forma, jakou pro životopis zvolíte. Přesná a jednotná forma životopisu neexistuje. Je však několik doporučení, jak životopis psát a jaké informace do něj zahrnout. Tato doporučení uvádíme na dalších stránkách, také tam naleznete ukázky životopisů. Ukázky jsou ve formě strukturovaného životopisu, který se v současné době používá. Informace obsažené ve strukturovaném životopisu jsou přehledné. Na některé pracovní pozice, zejména u zahraničních firem, je požadován tzv. Evropský formulář životopisu. Jeho ukázku naleznete na dalších stránkách. 16 Můžete se setkat s označením CV = Curriculum Vitae (z latiny). V textu je tato zkratka také používána. 19

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte:

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte: JAK USPĚT VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Informační brožura pro uchazeče o zaměstnání projektu Institut trhu práce Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

BUĎ, ČÍM CHCEŠ! VELETRH PRACOVNÍCH A STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KAM PO STŘEDNÍ? 28. dubna 2008 PLZEŇ DK PEKLO

BUĎ, ČÍM CHCEŠ! VELETRH PRACOVNÍCH A STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KAM PO STŘEDNÍ? 28. dubna 2008 PLZEŇ DK PEKLO BUĎ, ČÍM CHCEŠ! VELETRH PRACOVNÍCH A STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KAM PO STŘEDNÍ? 28. dubna 2008 PLZEŇ DK PEKLO Mám svou práci ráda P íjemné prost edí, dobrý plat... Ranní vstávaní jde taky líp, když se v práci

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < >

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > +?» Úvod Poděkování Tato publikace byla vydána v rámci projektu Cesta do práce osob po poškození mozku, který byl financován z prostředků Evropského sociálního

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak napsat životopis Vytvořila: Lenka Dvořáčková 1 Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095 685 email:

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Nemusíte na to být sami

Nemusíte na to být sami Nemusíte na to být sami příručka pro osoby pečující o osobu blízkou Obsah Principy sdílené péče, síť sociálních služeb a možnosti využití dalších běžných služeb, úloha poskytovatelů sociálních služeb 1

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více