Metodika pro motivační kurz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro motivační kurz"

Transkript

1

2 Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny ve výuce: Stručný popis: Způsob realizace: dospělí příslušníci v aktivním věku let sociálně vyloučených romských komunit v okolí obce Mikulovice (Široký Brod, Písečná- Studený Zejf), z okolí obce Velké Kunětice a dalších lokalit, nevylučuje se účast příslušník sociálně vyloučených lokalit např. z Kobylé nad Vidnávkou a Velké Kraše max. 3 osoby Motivační kurz obsahuje trénink profesních a sociálních dovedností, který pomůže cílové skupině orientovat se v požadavcích trhu práce a volných pracovních místech. Činnosti této aktivity jsou také zaměřeny na vysvětlení a prohloubení základních znalostí a návyků v oblasti trhu práce a posílení orientace v pracovně-právní oblasti. Při praktickém nácviku sociálních dovedností poznají účastníci kurzu své slabé a silné stránky, profesní dovednosti, intelektové a osobnostní schopnosti. Naučí se samostatně rozhodovat, plánovat čas včetně času na vzdělávání, zvládání stresových situací, způsoby kde a jak hledat práci, náležitosti životopisu, příprava, průběh a vyhodnocení pracovního pohovoru. Formou seminářů (uzavřených tematických celků) v trvání podle náročnosti tématu od 60 do 120 minut (v případě zájmu je možné domluvit prodloužení). Skupinová výuka bude doplněna uváděním a řešením konkrétních příkladů, případovými studiemi na virtuální firmě a také individuálním poradenstvím. 2

3 Obsah 1. Základní sociální dovednosti 2. Trh práce, volná pracovní místa 3. Trénink profesních dovedností (žádost, průvodní dopis, životopis) 4. Trénink profesních dovedností (přijímací pohovor, komunikace) 5. Příčiny neúspěchu při hledání zaměstnání, postavení ÚP, evidence na ÚP 6. Zákoník práce 3

4 1. Téma Základní sociální dovednosti Nácvik základních sociálních dovedností a jejich trénink nám umožní získat základní sociální návyky potřebné při pravidelné docházce do zaměstnání, při výchově mladší generace a slouží k udržení vazeb v rámci rodiny a komunity. Denní a pracovní režim se musí navzájem podporovat, ne narušovat! Vstávání. Vstávat v dostatečném předstihu před počátkem pracovní doby. Hygiena. Před nástupem do zaměstnání je potřeba se řádně umýt, oholit, učesat. Oblečení je nutné udržovat v čistotě, včetně ochranných pracovních pomůcek. Stravovací návyky. Řádně se nasnídat, připravit si svačinu, pokud není v práci možnost stravování. Příchody do zaměstnání. Pracovní doba začíná nikoliv příchodem do zaměstnání, ale příchodem na pracoviště, kde se slušně přihlásí svému nadřízenému. Pracovní přestávky. Začátek a konec pracovní přestávky určuje zaměstnavatel v rozsahu max. 30 minut za pracovní směnu. Pracovní přestávka se do fondu pracovní doby nezapočítává. Překážky v práci. V případě, že potřebuje opustit pracoviště, je povinen to oznámit svému nadřízenému a s jeho souhlasem může odejít. Bez řádné omluvy nesmí pracoviště opustit. Při skončení pracovního úkolu je povinen to oznámit svému nadřízenému a požádat o další práci. Odchody ze zaměstnání. Odejít ze zaměstnání se může pouze po skončení pracovní doby v civilním oblečení. Trávení volného času. Vyhýbat se restauracím, hracím automatům, hazardním hrám. Výdělek neslouží na krmení automatů, ale na zajištění životních potřeb. Přijímání informací. Vyhledávání informací o volných pracovních místech bude součástí dalšího pokračování kurzu. Odpočinek. Dodržovat dostatečný spánkový režim tak, aby člověk byl schopen nastoupit do práce odpočinutý. Praktikum: Trvání semináře: Opakování: konkrétní příklad (pracovní den dělníka-profesi si zvolí účastníci kurzu) 60 minut 60 minut Charakteristiky trhu práce: 2. Téma Trh práce, volná pracovní místa 4

5 Trh práce představuje nabídku a poptávku po konkrétní pracovní síle. Např. Lisovny Mikulovice požadují nástrojaře, který vyrábí formy pro lisy. Na toto místo bude zcela určitě předpoklad kvalifikace minimálně SO, s 5-letou praxí. Těžko zaměstnavatel vezme člověka se základním vzděláním. Důvod neznalost čtení výkresů, základních výpočtů. Regionální trh práce, jeho specifika a požadavky: Největšími zaměstnavateli na Jesenicku jsou v současnosti strojírenské obory (HARD, KORD, WAREX, Českoslezská výrobní spol. Zlaté Hory), kteří požadují všechny strojírenské profese, avšak minimálně vyučení v oboru. Další obor, kde lze nalézt uplatnění, je stavební činnost a výroba stavebních hmot. Např. OMYA, Slezský kámen, UNISTAV. Tyto firmy požadují vyučení ve stavebním oboru, cca u 90% svých zaměstnanců. V 10% jsou obslužné profese a pomocné práce. U obslužných profesí (řidič a řidič VZV) je opět podmínkou výuční list. Zůstává zhruba 2% pomocných prací, tj. v okrese Jeseník 200 pracovních míst celkem, kde se lze uplatnit pouze se základním vzděláním. Ovšem málokdo zaměstná člověka, který neabsolvoval celou školní docházku a nějaký rekvalifikační kurz. Vstup na trh práce: K tomu, aby byli uchazeči schopni nalézt adekvátní zaměstnání, musí získat teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v technikách ucházení se o zaměstnání. K rozvoji těchto znalostí a dovedností by mělo sloužit seznámení se způsoby a možnostmi hledání zaměstnání, s psaním žádosti o zaměstnání, životopisu, problematikou přijímání zaměstnanců aj. teoretické poznatky, které si osvojí, se musí naučit prakticky aplikovat, aby je byli schopni individuálně využít při hledání zaměstnání. Způsoby hledání zaměstnání: K hledání nového zaměstnání mohou vést různé důvody. Příčinou může být: ukončení školy nedostačující plat špatné pracovní ovzduší v podniku málo kvalifikovaná práce změna bydliště zkrácená pracovní doba hrozící propuštění rekvalifikace apod. Při hledání zaměstnání mohou uchazeči využít různých prostředků. Mezi hlavní možnosti patří: tištěné inzeráty v novinách a časopisech personální agentury úřady práce osobní známosti a vazby vlastní iniciativa při kontaktování potenciálních zaměstnavatelů. Stále rozšířenějším způsobem je hledání zaměstnání prostřednictvím internetu. Největší šanci nalézt rychle perspektivní a dobře placené zaměstnání mají ti, kteří je hledají za současného použití několika výše uvedených způsobů. Dělník a hledání práce Dělníci a nové zaměstnání: Při hledání práce na dělnické pozice kandidáti velmi často dělají zásadní chyby, které poté mohou znamenat, že práci vůbec nenaleznou. Je třeba říci, že v oblastech s vysokou nezaměstnaností (a tou Jesenicko bezpochyby je) nebo nezaměstnaností strukturální (v určitých oborech) je velmi obtížné nalézt pracovní uplatnění. Přesto je zde několik rad, které by mohly uchazečům-dělníkům pomoci při hledání nové práce nebo zaměstnání. Nespoléhejte se na Úřad práce 5

6 Úřad práce je sice instituce, která se má starat o umístění nezaměstnaných kandidátů na volná pracovní místa, ale při velkém počtu nezaměstnaných je obtížné nalézt pro tyto nezaměstnané pracovní uplatnění a někdy se z návštěvy úřadu stává spíše zákonná povinnost nezaměstnaného než schůzka s nadějí na vyhledání nového zaměstnání. Buďte aktivní a kontaktujte firmy telefonicky, em nebo osobně. Sestavte si životopis Sestavte si nebo si nechte sestavit životopis na počítači a poté tento životopis zasílejte jednotlivým zaměstnavatelům. Rozmyslete si, jak se budete prezentovat Je to sice smutné, ale ne vždy rozhoduje pouze to, co umíte, ale také to co o svých schopnostech umíte říci a sami sebe prezentovat. Proč máte ve svém Životopise 10 zaměstnání? Znamená to, že jste fluktuant nebo to znamená, že jste měli smůlu a pracovali jste u firem, které zkrachovaly, propouštěly své zaměstnance? Připravte se na otázky, které mohou při rozhovoru s pracovníkem potencionálního zaměstnavatele padnout. Hledání dělnické práce nemusí být pouze výběrový rozhovor Ano, při hledání dělníků již nerozhoduje pouze praxe a pár vět s personalistou nebo mistrem. Výběrová řízení mohou být i na dělnické pozice velmi složitá a náročná. (př. TCPA v Kolíněuchazeč musí projít testem logického myšlení, který trvá přibližně 45 minut, dále projde tzv. assesmentem, kdy uchazeči o dělnickou profesi plní společně zadané úkoly a hodnotitelé sledují, jak se jednotlivci projevují a teprve potom přichází pohovor s uchazečem. Jste ochotni se stěhovat za prací? Pokud máme zájem se kvůli práci přestěhovat, tak máte velkou naději na nalezení nového zaměstnání. Určitě musíte Váš zájem se stěhovat uvést do životopisu nebo dalších materiálů, abyste nebyli vyloučeni z výběru z důvodu, že si personalista bude myslet, že bydlíte 300 km od výrobního závodu a to na dojíždění skutečně není. Pro dělnické profese platí pro hledání práce stejné principy jako pro hledání zaměstnání u jiných pracovních pozic. Základem je nespoléhat se pouze na stát a Úřad práce, ale je nutné aktivně obcházet nebo obtelefonovávat potencionální zaměstnavatele. Velmi důležité je neztrácet naději a věřit, že naleznete novou práci a případně kvůli práci i změnit bydliště či profesi. Praktikum: Kde a jak hledat práci v jesenickém regionu a po celé ČR (internet Firmy.cz kde najdeme všechny společnosti z celé republiky tříděné podle zaměření (profese), krajů a okresů. Trvání semináře: 120 minut Opakování, procvičování: 120 minut 6

7 3. Téma Trénink profesních dovedností (žádost, průvodní dopis, životopis) Žádost o zaměstnání: Zaměstnavatel o přijetí určitého pracovníka definitivně rozhodne zpravidla až po osobním pohovoru, příp. po konkurzním či výběrovém řízení. Svůj obrázek o jednotlivých kandidátech si však utváří již na základě písemných materiálů, které o nich má k dispozici před osobním setkáním. Správná žádost o zaměstnání obsahuje následující podklady: průvodní dopis (napsaný na počítači na kancelářském papíru formátu A4); strukturovaný životopis (napsaný rovněž na počítači na kancelářském papíru formátu A4); aktuální fotografie (připevní se na životopis vpravo nahoru, je-li požadována); vysvědčení (odesílají se pouze fotokopie, jsou-li požadovány); reference, posudky, doporučení (jsou-li vyžadovány); ukázky práce (jsou-li požadovány); ukázka rukopisu (pokud je požadována ke grafologickému rozboru). Průvodní, motivační dopis: Účelem průvodního neboli motivačního dopisu je zaujmout potenciálního zaměstnavatele natolik, aby si přečetl zaslaný životopis. Průvodní dopis není některými firmami striktně vyžadován, je však lepší odeslat jej spolu se životopisem. Příprava tohoto dokumentu dělá uchazečům o zaměstnání zpravidla největší potíže, protože pro jeho podobu neexistuje žádná ustálená forma. Měl by mít všechny náležitosti úředního dopisu, úhlednou úpravu a přehlednou strukturu. Neměly by v něm být gramatické chyby nebo nevhodné slovní obraty. Personální server CV-Online doporučuje držet se při psaní motivačního dopisu následujících zásad: Stejně jako běžný dopis by měl být i průvodní dopis adresován konkrétní osobě nebo společnosti. Pokud odpovídá žadatel na konkrétní inzerát, je dobré přesně specifikovat pozici, o kterou se uchází (referenční číslo nebo název pozice), stejně jako zdroj inzerátu (např. Hospodářské noviny ze dne ). Dopis by neměl být příliš dlouhý (ideální rozsah je jedna stránka A4). Měl by obsahovat základní osobní údaje (detailní informace jsou uvedeny v CV) spolu s vysvětlením, proč se žadatel uchází o toto konkrétní místo. V dopise je třeba uvést plné jméno a titul, bydliště a další kontaktní údaje (telefon, mobilní telefon, ) i přesto, že jsou obsaženy v životopise. Dopis musí být vlastnoručně podepsán (v případě, že je zasílán písemnou formou). Dopis by měl být napsán dle platných norem pro obchodní korespondenci. Důležitá je také jeho stylistika. K hlavním chybám patří prázdné fráze, dlouhé věty, nevhodná stylistika apod. 7

8 Vzor průvodního dopisu: V Rybníčku Hotel Praha K rukám vedoucího provozu Horní Dolní Žádost o místo kuchařky Vážený pane vedoucí, reaguji tímto na Vaši pracovní nabídku na pozici kuchařky inzerovanou v Anonci číslo Jak dokládá přiložený životopis, splňuji všechny předpoklady, které na kandidáta kladete. Studovala jsem obor kuchařka-servírka a dále pokračuji ve studiu obor podnikání, které ukončím v květnu tohoto roku. Upřednostňuji trend moderní gastronomie a je pro mne přínosem se učit novým věcem. Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou pozici a v případě Vašeho zájmu se velmi ráda dostavím na pracovní pohovor a poskytnu Vám o sobě doplňující informace. Děkuji za posouzení mé žádosti. S pozdravem Jana Nováková Soukenická Rybníček Telefon: Přílohy: Životopis 8

9 Strukturovaný životopis: Kvalitně zpracovaný životopis je společně s průvodním dopisem prvním krokem k získání zaměstnání a dovednosti vypracovat tyto dokumenty by měly patřit k základnímu vzdělání. Přesný návod, jak napsat dobrý životopis, neexistuje. Nejdůležitějším pravidlem psaní životopisu je autenticita, tzn. jeho vlastní sestavení uchazečem. V případě, že si žadatel o místo nechá sestavit placený životopis profesionálem, bude sice po formální i obsahové stránce dokonalý, zato mu bude chybět jedinečnost, dotek osobnosti uchazeče. Takto zpracovaný životopis nebude navíc přesně zacílen na požadovanou pozici. Je možné si nechat poradit v otázkách uspořádání nebo grafické úpravy. Konečnou podobu životopisu by měl dát každý člověk sám. Pozornost zaměstnavatele upoutá životopis, který něčím vyniká nad ostatními. I originální životopis by měl respektovat některá základní pravidla: Měl by být napsán přehledně a stručně s rozsahem maximálně 1 2 strany velikosti A4. Všechny klíčové osobní údaje by měly být vypsány na první straně životopisu. Životopis musí především reprezentovat, měl by být vizuálně přitažlivý a přehledný. Neměl by být psaný rukou, obsahovat pravopisné chyby ani překlepy. Papír by měl být čistý a rovný. Pokud je třeba k životopisu připojit fotografii, pak je možno použít výhradně snímky pořízené na doklady (nikoliv fotografie z rodinného alba). U lidí s dlouholetou praxí je třeba největší prostor věnovat popisu posledního zaměstnání. Lidé, kteří si hledají první zaměstnání, by se měli zaměřit spíše na popsání toho, co umí, čemu se ve volném čase věnují atd. Zdůrazněny by měly být všechny schopnosti a zájmy, které něčím odlišují uchazeče od ostatních. Údaje obsažené v životopise by měly být seřazeny chronologicky podle času a zpětně. Co to znamená? Na prvním místě by mělo být uvedeno poslední zaměstnání, pak předposlední a tak dál. Stejné je to i s dosaženým vzděláním. Začíná se psát to nejvyšší (poslední dokončená škola) a jako poslední je uvedeno to nejnižší (základní škola se do správně napsaného životopisu nepíše). Údaje obsažené v životopise by měly být rozděleny do několika oblastí: Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození a kontakt). Tyto informace slouží personalistovi pro lepší orientaci v množství životopisů, které se mu dostanou do rukou. Pozor: Údaje o rodinných příslušnících do správného životopisu nepatří! Absolvované školní vzdělání (časové údaje studia, název a adresa školy, obor studia, forma zakončení) je přehledem vystudovaných škol. Absolvované kurzy, zkoušky a stáže. Mohou to být například jazykové kurzy, složené zkoušky z jazyka, řidičský průkaz, kurz práce s počítačem, stáž v zahraničí apod. Údaje by měly být také seřazeny podle času zpětně. Dosavadní praxe a pracovní úspěchy. Zde by měli být uvedeni všichni zaměstnavatelé, u kterých uchazeč pracoval. Jako první se uvádí poslední práce. O té by mělo být do životopisu napsáno nejvíce Jazykové kompetence. Uvádí se znalosti cizích jazyků a úroveň pokročilosti. Další znalosti, dovednosti a schopnosti. Reference je kontakt na osobu, která tě může jakkoliv pochválit (ve spojitosti s prací či studiem) personalistovi. Chyby při psaní životopisu: Životopis by neměl být nikdy psaný rukou. Při psaní životopisu se nedoporučuje používat výstřední grafickou úpravu dokumentu, umělecké styly písma, barevný nebo hlavičkový papír a jiný formát než A4. Pokud je třeba k životopisu připojit fotografii, radí se zasílat výhradně snímky pořízené na doklady. Do profesionálně zpracovaného životopisu nepatří údaje, které nemají přímý vztah k profesním cílům, stejně jako osobní údaje o rodičích a rodinných příslušnících. Praktikum: Ukázky životopisů, hledání chyb, doplňování, motivační dopis, vytvoření vlastního životopisu, motivačního dopisu Trvání semináře: 120 minut Opakování, procvičování: 120 minut 9

10 Vzor strukturovaného životopisu: ŽIVOTOPIS Osobní údaje: Jana Nováková Soukenická Rybníček Telefon: Datum a místo narození: 15. ledna 1978, Praha Stav: svobodná Praxe: 2004 současnost- hotel Praděd Kuchařka-servírka práce v zahraničí Hotel Bellmond v Mnichově jako kuchařka hotel Pod zámkem Kuchařka Vzdělání: SOU potravinářské v Horní Dolní zakončeno závěrečnou učňovskou zkouškou Nedokončené studium: Hotelová škola Brdečko, obor podnikání, bude ukončeno v květnu tohoto roku Jazykové znalosti: Němčina velmi dobře, plynně Angličtina středně pokročilé Práce s počítačem: Microsoft Office velmi dobře Ostatní kurzy a dovednosti: Barmanský kurz (osvědčení) Řidičský průkaz skupiny B Zájmy Četba, turistika, cestování. Podpis vlastní rukou Nováková Jana V Rybníčku dne 10

11 4. Téma Trénink profesních dovedností (přijímací pohovor, komunikace) Pracovní pohovor: Pracovní místa nezískávají vždy ti s nejlepší kvalifikací. Získávají je spíše lidé, kteří umějí nejšikovněji přesvědčit druhé, že právě oni jsou na volné pracovní místo ti praví. Vzhled člověka a jeho verbální a neverbální komunikace hrají při přijímacím pohovoru prvořadou roli. Osobní pohovor zpravidla trvá minut. Obvykle začíná tím, že osoba, která pohovor vede, krátce představí sebe i společnost, kterou zastupuje. Ona také určuje směr pohovoru. Součástí pohovoru je diskuse nad vzděláním a dosavadní profesní kariérou uchazeče. Tazatel se zajímá, proč se kandidát uchází právě o toto konkrétní místo, příp. o předpoklady pro jeho výkon. Součástí pohovoru je rozhovor nad různými tématy. Jeho cílem je blíže specifikovat postoj uchazeče k práci, lidem a životu vůbec. Závěr pohovoru je obvykle vyhrazen pro vysvětlení případných nejasností a pro vlastní otázky žadatele. Účelem přijímacího pohovoru je ověřit znalosti, schopnosti, profesní zkušenosti a charakterové vlastnosti pozvaného uchazeče o zaměstnání a určit, zdali on je tím nejlepším možným kandidátem na danou pozici. Cílem pohovoru je také bližší seznámení s firmou a náplní práce. Podnik i uchazeč během přijímacího pohovoru zjistí, zda si navzájem vyhovují a jestli bude možná jejich pracovní spolupráce. Podmínkou úspěchu je udělat v relativně krátkém čase co nejlepší dojem na zcela cizího člověka, který vidí uchazeče poprvé v životě. Všechny formální aspekty mezilidské komunikace jsou mimořádně důležité. Když tento pohovor žadatel o práci úspěšně složí, následuje často další pohovor, cíleněji zaměřený na přezkoumání přínosu pro zaměstnavatele. Ke konci druhého pohovoru se obvykle podrobně probírají podmínky budoucího zaměstnání. Hovoří se o mzdě, sociálních výhodách apod. Na závěr přijímacího řízení by měl být uchazeč informován o dalších krocích zaměstnavatele, především jak a kdy bude vyrozuměn, zda místo získal. Příprava na pohovor: Pokud chce kandidát u pohovoru uspět, musí splnit tři podmínky: mít požadovanou kvalifikaci, praxi a musí dobře zvládnout přijímací pohovor. Ten lze úspěšně absolvovat po důkladné přípravě. Uchazeč o zaměstnání se musí naučit pohotově odpovědět na otázky zaměstnavatele. Zaměstnavatelé u přijímacího pohovoru pokládají stejné či podobné otázky. Např. povězte mi něco o vás a vaší praxi, proč jste odešel od posledního zaměstnavatele, co se vám líbilo (nelíbilo) na vaší předchozí práci, co byste chtěl dělat za 5 let, co považujete za váš největší úspěch v životě, jaký je podle vás ideální nadřízený, jaké jsou vaše silné (slabé) stránky, proč si myslíte, že bychom měli na danou pozici přijmout právě vás atd. Přijímací pohovor není jednostranný výslech. Je to především dialog mezi dvěma osobami, náborovým pracovníkem a uchazečem o zaměstnání. Je tedy stejně důležité klást otázky jako na ně odpovídat. Úspěch kandidáta závisí do jisté míry na tom, jak správně položí otázky během pohovoru a jak správně vyhodnotí odpovědi, kterých se mu na tyto otázky dostane. Podle dobře připravených otázek se pozná motivovaný uchazeč. Odborníci z oblasti personalistiky radí, aby uchazeči o zaměstnání využili několika méně významných pohovorů jako generální zkoušky na ten nejdůležitější. Výběrový pohovor u zaměstnavatele, struktura, otázky: Jak obvykle probíhá výběrový pohovor? Výběrový pohovor začíná již příchodem uchazeče do firmy. Často je uchazeč, který čeká na pohovor, usazen do místnosti, kde pracuje některý ze zaměstnanců firmy (například sekretářka). Chování uchazeče v čekací místnosti je také velmi často hodnoceno. 11

12 Při uvedení na vlastní výběrový pohovor by měla být uchazeči představena výběrová komise a stručně vysvětlen účel výběrového pohovoru, představena firma a pracovní místo, na které se uchazeč hlásí. Po stručném úvodu následuje nejdůležitější část pohovoru série otázek, které mají odhalit kvality, silné a slabé stránky a další vlastnosti uchazeče. Tato část pohovoru je rozčleněna na následující skupiny otázek. Pořadí těchto skupin otázek není vždy stejné: Studium, jazyky Otázky zaměřené na formální vzdělání uchazeče i na jeho aktivity při studiu. U absolventů je logicky kladen na tuto část pohovoru větší důraz než ostatních kandidátů. (příklady otázek: Proč jste si vybral tento typ vysoké, střední aj. školy?, Proč jste dal přednost České zemědělské univerzitě před VŠE?, Co bylo přínosem Vaší diplomové, závěrečné práce?, Jakým mimoškolním aktivitám jste se věnoval?) Pracovní zkušenosti Otázky zaměřené na dosavadní zkušenosti a praxi. Jejich účelem je určit, rozsah znalostí, praktických zkušeností a někdy i kontaktů důležitých pro výkon práce na pozici, na kterou se uchazeč přihlásil. (příklady otázek: Co bylo náplní Vaší práce?, Jaký největší pracovní problém jste řešil a jak?, Které činnosti jste dále vykonával?) Představy o budoucnosti, motivace a zájem o další pracovní růst Budoucí zaměstnavatel se pochopitelně zajímá i o ambice uchazeče, o jeho představy o budoucím vývoji kariéry. Zaměstnavatelé mají zájem vyhledat nejvhodnějšího uchazeče nikoliv uchazeče, který splňuje všechny požadavky, ale jeho kvalifikace, praxe či ambice ho předurčují pro výkon jiné (vyšší) pozice a nabízené pracovní místo by bylo pro něho pouze východiskem z nouze. (příklady otázek: Čeho chcete v životě dosáhnout?, Jak si představujete svou pracovní pozici za pět let?, Co Vás v práci nejvíce motivuje?) Logický úkol Logický úkol nebývá vždy součástí pohovoru, ale výběrová komise jej občas zařadí. Cílem není pouze vyzkoušet logický úsudek uchazeče, ale i způsob řešení úkolů (zažádá uchazeč o papír a tužku, je jeho postup syntetický nebo analytický) a stresovou odolnost (uchazeč většinou nečeká logický úkol a jeho reakce často napoví o uchazeči více než desítky předchozích otázek). Úspěchy, neúspěchy, silné a slabé stránky Okruh otázek zaměřených na silné a slabé stránky je sporným tématem debat o metodikách výběrových pohovorů. Přesto je často tento okruh témat zařazován a v tomto případě se připravenému uchazeči naskýtá obrovská šance vyniknout a vychválit se. A to i v případě otázky na slabé stránky. V tomto případě se doporučuje zvolit takovou slabou stránku, která vlastně slabou stránkou ani není a je vlastně výhodou. Většinou jen velmi naivní nebo pravdomluvný uchazeč řekne plnou a celou pravdu. (příklady otázek: Co je Vaší největší předností?, Jaké jsou Vaše slabé stránky?, Co se Vám v životě opravdu nepovedlo?) Zájmy a koníčky Cílem otázek mířených na zájmy a koníčky je zjistit informace o mimopracovních aktivitách pracovníka. Koníčky a záliby často mohou pomoci, pokud uchazeč uvede takové koníčky které jsou v souladu s předpoklady pro výkon pozice i pro práci v teamu (například individuální či kolektivní sporty). Rodina Rodinné zázemí je podstatné pro všechny pracovníky, v některých případech je výhodou pevná kotva v rodinném životě, pro jiné pozice nebo jiné firmy je vhodnější uchazeč či uchazečka, 12

13 který(á) je bez závazků. Vždy je na uchazeči, zda odpoví na tyto otázky nebo zda se rozhodne neodpovědět a sdělit výběrové komisi, že jde o soukromou věc, která by neměla mít vliv na rozhodování komise. Většinou se tento postup nedoporučuje. (příklady otázek: Jaké je Vaše rodinné zázemí?, Jaké jsou Vaše plány? Žijete sám nebo s přítelkyní?, Jste vdaná?, Plánujete v nejbližší době rodinu?) Poznámka: Podle současného znění Zákoníku práce jsou otázky na uvedená témata silně diskriminační a neměly by být pokládány, v opačném případě má uchazeč možnost se bránit soudní cestou. Doplňující otázky Pokud se výběrová komise drží určitého schématu a pořadí otázek, přijde na konci výběrového pohovoru čas na otázky, které mají doplnit údaje, které uchazeč uvedl v předchozím pohovoru. Otázky uchazeče Když uchazeč zodpověděl všechny otázky výběrové komise, dostává příležitost položit otázky výběrové komisi. Otázky by měly být směrovány spíše na podnik, na doplnění informací, které uchazeč zjistil o firmě nebo o pracovním místě před tím, než šel na pohovor. (příklady otázek: V odborném časopise Logistik jsem se dočetl, že Vaše firma používá nejnovější informační systém SystallF v nově vybudovaném Cross-docking centru, mohu se zeptat, zda jeho implementace je od firmy AAA nebo od firmy BBB?) Zakončení pohovoru Výběrová komise by měla zakončit výběrový pohovor, sdělit uchazeči do kdy a jakým způsobem budou oznámeny výsledky výběrového řízení. Praktikum: Zkouška pohovoru se školitelem Trvání semináře: 120 minut Opakování, procvičování: 120 minut 13

14 5. Téma Příčiny neúspěchu při hledání zaměstnání, postavení ÚP, evidence na ÚP V případě, že naše snaha získat zaměstnání je neúspěšná, je potřeba se zamyslet nad dále uvedenými příčinami: povaha práce nabízené zaměstnavatelem neodpovídá osobnostním nebo vzdělanostním možnostem uchazeče; uchazeč nemá potřebnou praxi nutnou pro výkon práce; neovládá na potřebné úrovni cizí jazyk nebo výpočetní techniku; je příliš mladý nebo naopak starý; uchazeč shání místo, na které se hlásí příliš mnoho uchazečů; nemá dobrý zdravotní stav; vystřídal za krátký čas příliš mnoho zaměstnání; nezaujal svým profesním životopisem, a nebyl tedy následně pozván k pohovorům; stanovil si nereálné požadavky na zaměstnání; má příliš vysoké požadavky na mzdu; přihlásil se do konkurzu na konkrétní místo, aniž by splňoval většinu stanovených požadavků; neměl pozitivní reference od předchozího zaměstnavatele; někdy stačí i vzájemná nesympatie mezi uchazečem a zaměstnavatelem; a mnoho dalších. Registrace na úřadu práce: Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která osobně požádá úřad práce o zprostředkování zaměstnání, v jehož obvodu má trvalé bydliště a splňuje zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání: Uchazeč o zaměstnání má celou řadu práv a povinností. Uchazeč má právo na: zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech; podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek; zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje; pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením. Uchazeč je povinen: poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením; uplatňuje-li pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinen je doložit lékařským posudkem registrujícího praktického lékaře podrobit se na žádost úřadu práce vyšetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vydání lékařského posudku, pokud žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace, poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, uvádí zdravotní důvody, které mu brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska jeho zdravotní způsobilosti oznámit úřadu práce nástup do zaměstnání nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání, včetně nástupu do zaměstnání, které nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (tzv. nekolidující zaměstnání) a do 8 kalendářních dnů doložit vznik pracovněprávního vztahu (např. pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti) 14

15 oznámit úřadu práce nejpozději do osmi kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které osvědčil v žádosti o zprostředkování zaměstnání, důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu, a změnu bydliště v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který: vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, které zakládají povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti; ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Podpora v nezaměstnanosti se stanoví v prvních třech měsících ve výši 50 % a po zbývající dobu ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo podle posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o podporu v nezaměstnanosti podána. Praktikum: Trvání semináře: Opakování: Konkrétní příklady 120 minut 120 minut 15

16 6. Téma Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Ve znění: zákona č. 585/2006 Sb. (účinnost od 31. prosince 2006), zákona č. 181/2007 Sb. (účinnost od 1. července 2007), zákona č. 261/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), zákona č. 362/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. (účinnost od 14. dubna 2008), zákona č. 121/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008), zákona č. 126/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008), zákona č. 294/2008 Sb. (účinnost od 1. října 2008), zákona č. 305/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009), zákona č. 306/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010), zákona č. 382/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009). Praktikum: Trvání semináře: Opakování: Čtení ZP s důrazem na kapitoly Práva a povinnosti zaměstnance, Přijímání a uvolňování pracovníků z pracovního vztahu, Péče o pracovníky, Pracovní vztahy apod. 120 minut, dle zájmu možné prodloužit dle zájmu 16

17 17

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte:

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte: JAK USPĚT VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Informační brožura pro uchazeče o zaměstnání projektu Institut trhu práce Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak napsat životopis Vytvořila: Lenka Dvořáčková 1 Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095 685 email:

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Nabízíme vám sezonní brigády i dlouhodobou práci v Itálii na pozicích kuchař, číšník, barista.

Nabízíme vám sezonní brigády i dlouhodobou práci v Itálii na pozicích kuchař, číšník, barista. 1. Vývoj a růst v oboru Proč je zapotřebí stále se zajímat o to, co nového se děje ve Vašem oboru/profesi (technologie, materiály, požadavky zákazníků)? Znáte nějaký odborný časopis nebo publikaci z Vašeho

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více