Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky"

Transkript

1 Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013

2

3 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan Bartoš, Petra Francová, Kamil Hýbner, Jana Juřicová, Gabriela Kurková, Monika Ryklová, Jarmila Prokopová Jazyková úprava: Marie Hradečná Grafika: Aleš Pokorný Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013

4 Poděkování Společné zájmy, zaměření a činnosti motivovaly Organizaci pro pomoc uprchlíkům a partnera projektu P3 People, Planet, Profit, o.p.s., vytvořit a realizovat dvouletý projekt Začátek ve svém. Projekt byl realizován od 1. března 2012 do 28. února 2013 ve čtyřech krajích České republiky. Jedním z výstupů tohoto projektu je i publikace, kterou držíte v ruce. Jako koordinátorka projektu bych ráda poděkovala job coachům Mgr. Evě Kaličinské, Mgr. Andree Špirkové, Mgr. Lucii Prokešové, Mgr. Barboře Zelenkové. Dále bych chtěla poděkovat lektorům, kteří vyučovali, za elán a energii, kterou věnovali klientkám během kurzu podnikání a při přípravě odborných textů do této publikace; také děkuji editorce Mgr. Blance Tollarové, Ph.D. Dále děkuji partnerovi, konkrétně organizaci P3 People, Profit, Planet, za nadstandardní spolupráci v realizaci projektu, a to jmenovitě ředitelce PhDr. Ing. Petře Francové, koordinátorkám Ing. Daniele Bednárikové a Bc. Monice Šikulové a lektorce Mgr. Gabriele Kurkové. Tato dvouletá spolupráce byla pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům velkým přínosem. Největší dík ale patří našim klientkám (projektu se zúčastnilo 80 cizinek, které dlouhodobě žijí v České republice), které nám udělaly velikou radost tím, jak se zapojily do projektu. Byla to výzva, dlouhodobě pracovat s tak velkou skupinou. Cizinky, které se vracely po mateřské dovolené na trh práce, nebo byly dlouhodobě nezaměstnané, už neměly sílu čekat na příležitost sehnat si zaměstnání. Jako řešení problémů, v rovině aktuálních podmínek na trhu práce, se pro tyto ženy nabízelo podnikání. Začít podnikat a skloubit pracovní a rodinný život podle svých možností a potřeb. Tomu často bránilo jejich nízké povědomí o podnikatelském prostředí v ČR, chyběly jim znalosti a informace ohledně podnikání. Právě kvůli tomu se ale rozhodly zúčastnit se kurzu podnikání, který jím tento projekt nabídnul. Postupně rozvinuly své dovednosti a na konci kurzu měly hotové podnikatelské plány a byly schopny je prezentovat. Úspěšně kurz dokončilo 52 žen. Některé z nich už začaly podnikat, některé se na podnikání musejí ještě dále připravovat. Největší odměnou pro nás jakožto realizátory projektu ale bylo, že se naše klientky rozhodly aktivně předcházet své marginalizaci na trhu práce. Děkuji i Vám, kteří v ruce držíte tuto publikaci, a přeji si, aby Vás inspirovala a připravila k Vašim vlastním začátkům ve svém. Začít ve svém, to je totiž výzva, která vyžaduje i notnou dávku odvahy. Pokud se tak stane a Vy se odhodláte skutečně podnikat, celá naše dvouletá práce měla smysl. Přejeme Vám hodně úspěchů při práci a také hodně ochoty a energie učit se stále novým věcem. Vždy budeme ochotni Vám na Vaší cestě pomoci. Závěrem pak obzvláště děkuji Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu tohoto projektu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Ing. Nidžar Džana Popović Koordinátorka projektu 3

5 Obsah Předmluva 1. Co musím promyslet, než začnu podnikat? Desatero přípravy na podnikání Příběhy pro inspiraci Můj vnitřní zdroj úspěchu v podnikání Podnikatelský plán a podnikatelská rozvaha Marketing 2. Jaké informace potřebuji zjistit a na jakých úřadech musím všechno zařídit? Co je živnost? OSVČ a zaměstnání Žena podnikatelka: mateřská a rodičovská dovolená Na co si dát pozor Jak budu své podnikání financovat? Jak založit živnost na úřadu 3. Podnikám a zvládám všechny povinnosti Zdravotní a sociální pojištění Daně Účetnictví a daňová evidence Automobil v podnikání Mám zaměstnance Smlouvy: Co je psáno, to je dáno. Pojištění podnikatelských rizik 4. Podnikám, komunikuji se zákazníky a využívám počítač a internet Základy komunikace vztah, analýza potřeb, řešení Využití počítače a internetu ve vašem podnikání Slovníček vybraných pojmů Přílohy Bibliografie

6 Předmluva Milé (budoucí) podnikatelky, projekt Začátek ve svém přinesl ženám-cizinkám podporu při rozjíždění vlastního podnikání. Tato kniha shrnuje to hlavní, co může dalším ženám posloužit, aby začaly samostatně podnikat. Podnikání má mnoho výhod, nehodí se ale pro každého. Na začátku je třeba seznámit se s hodně informacemi a vše si promyslet. Ne každý, kdo projde podnikatelským kurzem nebo si přečte tuto publikaci, začne opravdu podnikat. Věříme, že naše informace a rady pro vás budou v každém případě užitečné a že se vám budou v budoucnu hodit. Ekonomická krize sice snad končí, ale stále je těžké sehnat dobrou práci a podnikání může tedy být pro mnoho z vás příležitostí, jak si zajistit příjmy. Když začnete podnikat, vytvoříte si zaměstnání sama pro sebe. Hlavní výhodou podnikání je to, že si můžete samy vybrat, co budete dělat a jak. Budete svou vlastní paní a nebudete mít nad sebou šéfa. Budete se rozhodovat samy za sebe. Se svobodou je ale spojena i velká odpovědnost. Podnikáním se hodně naučíte a budete muset řešit i těžké situace. Uvidíte, že když se budete samy snažit, pomoc přijde i zvenčí. Podnikání zvýší Vaše sebevědomí a schopnost jednat samostatně. Velkou výhodou podnikání je také to, že si můžete samy nastavit takový režim, který vám umožní spojit práci s péčí o rodinu, děti a domácnost. Když jste zaměstnané, musíte dodržovat pracovní dobu vašeho zaměstnavatele. Vám jako podnikatelkám se může stát, že budete pracovat mnohem více a mnohem déle, bez pevné pracovní doby ve srovnání s běžným zaměstnancem, budete-li chtít uspět. Ale i to je součástí rizika, které na sebe svým rozhodnutím berete. Vaše motivace může být různá i různě silná. Když pracujete samy na sebe, můžete lépe ovlivnit váš časový rozvrh i množství práce. Některé z vás si třeba splní dávný sen o vlastním byznyse, jiným může podnikání pomoci vyřešit výpadek příjmů, další se pak třeba jako podnikatelky připojíte do již fungující rodinné firmy. Tento kurz a tato publikace by Vám měly pro takové rozhodnutí poskytnout dostatek informací. Každá z Vás má jinou startovací pozici, jiné zkušenosti, dovednosti, talenty, návyky, přesvědčení, rodinné zázemí i finanční možnosti. Úspěch pak hodně ovlivňuje i síla vnitřního rozhodnutí, míra ochoty jít do toho naplno, riskovat i dělat chyby, láska a nadšení, se kterým svou práci děláte, víra v úspěch a trpělivost, chuť zkusit nové věci, převzít odpovědnost za svá rozhodnutí, být sama sebou, ale i schopnost přijmout pomoc a podporu druhých lidí a mít radost z každého kroku. Kurz i publikace se snažily nejen pomoci vám objevit a rozvíjet tolik potřebné zdroje vnitřní síly, ale také upozornit na to, že existují i vnější podmínky, neméně důležité pro úspěšné podnikání. Bez odhodlání a nadšení to nejde, na straně druhé je však důležité si hned na začátku uvědomit, že samo odhodlání nestačí. Je však prvním a zásadním krokem a předpokladem úspěchu. Cílem této publikace skript je poskytnout Vám průvodce na Vaší cestě k podnikání. Kniha je uspořádána tak, abyste ji mohly využít jako rádce při začátku podnikání: nejprve je třeba si promyslet, v čem byste chtěla podnikat a jaké pro to máte podmínky; pak se musíte vybavit všemi patřičnými dokumenty a podnikání rozběhnout oficiálně na úřadech; kapitola o vlastním podnikání obsahuje jak pravidla úspěšné komunikace a postupu při prodeji vašich produktů, tak popis platebních povinností podnikatele a systému povinného vykazování vašeho podnikání. Výběr témat a jejich hloubka vychází z praktických zkušeností a dotazů, které byly účastnicemi kurzu kladeny v průběhu projektu Začátek ve svém, a opírá se o probíraná témata z prezentací použitých na seminářích. Součástí těchto skript jsou i cvičení, která vám pomohou ujasnit si a pochopit klíčové myšlenky jednotlivých témat, najít své vlastní odpovědi a příklady a lépe vše propojit s praxí. 5

7 V příloze knihy naleznete hlavně ukázky různých formulářů, přehledové tabulky záloh, slovníček pojmů a další užitečné věci, které budete při podnikání potřebovat. Texty poskytují základní informace, stručně popisují běžně používané pojmy a vysvětlují je na jednoduchých příkladech. Odkazuje-li text na zákonná ustanovení (předpis č. xxx, název předpisu), jedná se o znění platná k Pokud se text opírá o znění platná k , je tato skutečnost v textu výslovně uvedena. 6

8 8

9 Co musím promyslet, než začnu podnikat? 01

10 Na počátku podnikání je třeba mnoho věcí promyslet, uvážit a rozhodnout. Neznamená to, že co rozhodnete na začátku, už budete muset dodržet samozřejmě se při podnikání mnoho věcí změní, vyvine. Ale je třeba, abyste vždy věděla, co chcete, kam směřujete a proč to děláte a pokud se dějí věci, které spíše ovlivňují vás než vy je, tak abyste věděla, co se vlastně děje a měla třeba plán, co s tím dělat. Počáteční promýšlení, ke kterému vás zve tato kapitola, se netýká obíhání úřadů nebo placení daní, ale vás osobně. Máte vůbec podnikat? V jakém oboru? S jakými lidmi? Jste ochotna riskovat? Bez tohoto rozmyslu nemáte moc velkou šanci podnikat úspěšně a dlouhodobě. Nejprve se zamyslíte nad sebou, svými dispozicemi pro podnikání. Můžete také porovnat svou situaci a východiska s ženami, které projekt Začátek ve svém absolvovaly a mají své podnikatelské plány a některé už svůj byznys i rozjely. Pak se podíváte, jak se vypracovává podnikatelský plán, do kterého vtělíte vše, co zpočátku o svém podnikání víte a co plánujete. A další důležité: promyslíte si marketingovou strategii svého podnikání. 10

11 Desatero přípravy na podnikání Podle Evy Vaškové Čejkové 1. Hledejte příležitosti, nebojte se zkoušet nové věci! 2. Připravte se na tvrdou práci, jenom talent nestačí! 3. Jděte za svým cílem! 4. Sbírejte zkušenosti, i ty špatné se vám budou hodit, abyste věděly, kudy cesta vede, a kudy ne! 5. Učte se ze zkušeností a chyb druhých! 6. Seznamujte se a sbírejte kontakty, vztahy pěstujte od začátku! 7. Nezapomeňte na slušné vychování, kontakty vám budou k ničemu, pokud lidi zklamete nebo urazíte nevhodným chováním! 8. Přiznejte svou neznalost, nevymlouvejte se ani nelžete, chyby přiznejte a napravte! 9. Zachovávejte své názory a zdravý rozum! 10. Kdo nic neriskuje, nic neztratí pokud s tím souhlasíte, nikdy nepodnikejte! 11

12 Příběhy pro inspiraci Přečtěte si příběhy podnikatelských nápadů a podnikatelských plánů několika absolventek projektu Začátek ve svém a zkuste je porovnat se svým příběhem. Každá z žen přistoupila k vyprávění svého příběhu pro čtenáře této publikace trochu jinak některé popisují hlavně to, co je trápilo, co jim nešlo, jiné se soustředí více na to, že podnikání je splněním jejich snu, další jsou teprve ve fázi úvah o tom, co budou dělat a nemají tolik zkušeností s úřady nebo vlastním podnikáním. Každá z žen také musela uvažovat, jak podnikání ovlivní její rodinu tedy nejen to, že bude vydělávat peníze, ale že také musí plánovat, kdo z rodiny a jak jim může pomoci, s čí pomocí naopak nemohou počítat, jak si mají naplánovat péči o děti a chod domácnosti. Projekt Začátek ve svém zahájila v roce 2012 Organizace pro pomoc uprchlíkům, která má dvacetiletou zkušenost s integrací cizinců v ČR. Jedním z našich cílů je i pomoc cizinkám, které se snaží integrovat na trhu práce. Cílem projektu bylo zvýšení pracovních příležitostí migrantek ze třetích zemí, a to prostřednictvím komplexních programů na podporu zahájení a rozvoje samostatně výdělečné činnosti s využitím inovativních metod, zapojením doprovodných opatření a nástrojů na slaďování pracovního a rodinného života. Začít podnikat a skloubit pracovní a rodinný život podle svých možností a potřeb. Nezůstat marginalizována na trhu práce. To je odvaha a zároveň výzva. Tuto odvahu našlo 51 žen ze čtyř krajů ČR a zúčastnilo se kurzů podnikání v Praze, Českých Budějovicích, Brně a Plzni. Aby si mohly splnit svůj sen a být úspěšné podnikatelky, musely projít osmitýdenním školením, kde se naučily základy legislativy, ale i praktické dovednosti, jak začít podnikat bez velkého množství finančních prostředků. Během školení měly příležitost prodiskutovat své podnikatelské plány s lektory, s job coach a mohly si poslechnout zkušenosti cizinců, kteří už v České republice podnikají. I přes počáteční nejistotu se ženám během kurzu podařilo připravit realizovatelné podnikatelské plány a přihlásit se do soutěže o nejlepší podnikatelský plán. Inspirujte se tedy jejich příběhy! Natálie (Ukrajina): Masážní salon Onyx Na úřadě práce jsem byla nahlášena déle než rok, ale za tu dobu se nenašlo zaměstnání, které by splňovalo mé požadavky. Na nabízené pozice jsem nemohla nastoupit ze zdravotních důvodů nebo z nemožnosti skloubit práci s péčí o rodinu. Proto jsem uvítala seminář, na který mě pozval úřad práce. Tento seminář se týkal možnosti projít kurzem podnikání a následně možnosti začít podnikat s podporou job coache pracovníka Organizace pro pomoc uprchlíkům. Vzhledem k tomu, že mým dlouholetým snem bylo otevřít si masážní salon, neváhala jsem a do projektu se přihlásila. Během kurzu jsem si ujasnila, co je potřeba k založení živnosti, jaké budu mít jako podnikatelka povinnosti a co všechno si budu muset ohlídat. Nejtěžší pro mě byly lekce využití počítače v podnikání, protože jsem s počítači neměla velké zkušenosti, ale nakonec jsem zvládla i to, a tak si nyní sama dělám letáčky a připravuji webové stránky. Byla jsem vděčná za možnost vše si spočítat předem a ujasnit si, co všechno je před startem podnikání důležité. Práce na podnikatelském plánu mě bavila, protože jsem věděla, že je to první krok k realizaci mého snu. Po úspěšném absolvování kurzu a přípravě první verze podnikatelského plánu začala intenzivní práce s job coachkou. Nejdříve jsme musely obejít všechny potřebné úřady: založit si živnostenský list, 12

13 informovat o tom zdravotní pojišťovnu apod. Pak jsme hledaly vhodný objekt, kde by salon mohl být, domlouvaly vše potřebné s hygienou, pronajímatelkou a v neposlední řadě úřadem práce. Někdy bylo chození po úřadech náročné, hlavně když mě z jednoho úřadu posílali na další. Job coachka mi řekla o možnosti využít příspěvek na podnikání, který přiznává úřad práce. Tuto možnost jsem ocenila, protože by mi dotace usnadnila zařízení prostor pro salon. Společně jsme připravily potřebné dokumenty a úřad práce mi dotaci schválil. Získala jsem Kč, které mi umožnily zařídit salon dle mých představ, a nyní vás tedy můžu pozvat do svého masážního studia Onyx, které najdete v MTV fitness v Praze na Jarově. Bližší informace najdete na mých webových stránkách Lilit (Arménie): Šachová mateřinka Klientka získala cenu za originální nápad v soutěži podnikatelských plánů OPU Jsem z Arménie, kde se klade velký důraz na šachy a šachovou kulturu. Vím, že děti, které začaly hrát šachy v nízkém věku, rozvíjejí logické, kombinační i abstraktní myšlení, a myslím, že mají možnost dosáhnout úspěchu v životě. Například u nás v Arménii je šachová hra zavedena do školních osnov, je to povinný předmět školní výuky. Šachy rozvíjejí strategické myšlení, schopnost rozhodovat se a další vlastnosti. Můj starší syn hraje šachy již 3 roky a v minulém i letošním roce vyhrál 2. místo na šachovém mistrovství České republiky v kategorii do 10 let. I můj mladší syn, kterému jsou teprve 3 roky, již hraje šachy. Zná všechny figury a jejich správná místa a ví, jak se figurky pohybují na šachovnici. Záměrem mého podnikání je mít šachovou školku s hlídáním dětí a prostřednictvím šachového prostředí rozvíjet konkrétní intelektuální dovednosti dětí. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, které se nedostaly do státní školky, rodiče, kteří mají zájem o hlídání svých dětí v intelektuálním prostředí, jak v pracovní dny, tak o víkendu, a všichni rodiče, kteří chtějí rozvíjet myšlení svých dětí. Chtěla bych začít podnikat v Brně, protože žádná šachová školka v Brně neexistuje, věřím, že pro Brno to bude velká inovace. Předpokládám, že většina rodičů, kteří chtějí rozvíjet myšlení svých dětí, bude mít velký zájem o tento druh školky. Dlouhou dobu jsem přemýšlela o zahájení vlastního podnikání, ale nevěděla jsem, jak můžu začít, které kroky by měly být provedeny na začátku. Když jsem dostala možnost zúčastnit se tohoto kurzu, byla to opravdu dobrá šance. Nejdůležitější je, že tento kurz mi dal pěkný přehled o podnikání obecně. Naučily jsme se dělat finanční rozvahu, vypočítat bod zvratu v podnikání, který jasně ukáže ten moment, kdy se vám začnou vracet vaše počáteční investice. Kurz nám dal návod, jak se k vlastnímu podnikání postavit, jak nepodcenit určité věci. Něco se v mé zemi původu diametrálně liší, je tedy důležité dozvědět se o legislativě, daních v ČR, ale i o tom, jak správně napsat nebo telefonovat tak, abyste nikoho neurazili. Nejtěžší pro mě rozhodně byla jazyková bariéra. Ačkoliv se snažím pořád na zvládnutí jazyka pracovat, moje znalost češtiny stále není taková, jak bych si představovala. Někdy je těžké všechny svoje myšlenky jasně formulovat v češtině. Přestože i lektoři se snažili mluvit pomalu, věci nám opakovali, stejně se stalo, že se nám nepodařilo vše zcela přesně zachytit. A navíc, plně se osm hodin soustředit na výklad, to bylo opravdu těžké. V té době jsem ještě byla na mateřské dovolené, ale součástí projektu bylo hlídání dětí účastnic během kurzu, čehož jsem využila. Bylo to opravdu skvělé! Potom mi můj nadřízený z IBM zavolal s nabídkou práce z domova. Této možnosti částečně pracovat jsem využila. Nejsem chaotický člověk, jsem schopna dobře si organizovat svůj čas. Nyní pracuji 13

14 už bez jakéhokoliv problému, který by mohl narušit můj rodinný život. Mám velkou oporu v manželovi, který mi vždycky pomáhá. A ten mi také může pomoci s mým podnikáním. Hasmik (Arménie): Dětská kavárna Hodně jsme s manželem přemýšleli o založení vlastního podnikání, ale nevěděli jsme, jak můžeme začít. Jsem moc ráda, že jsem se mohla účastnit tohoto projektu. Na tomto kurzu se dozvídám dostatek informací, které potřebuji k uskutečnění svých plánů. Záměrem mého podnikání je mít dětskou kavárnu, kde by se mohly konat různé oslavy, například narozeniny dětí a podobně. Jsem z Arménie a Arméni rádi slaví různé významné dny, u nás doma jsou tyto kavárny běžnou záležitostí a v ČR tato služba chybí. Cílovou skupinou by tedy byly rodiny s dětmi, maminky na mateřské dovolené, děti, které jdou ze školy a mají chuť na horkou čokoládu nebo na kus koláče. Myslím, že lidé budou mít o tuto službu zájem. Proto jsem si stanovila cíl, že se za 3 roky chci stát významným dodavatelem dětských oslav na klíč. Prvním krokem k začátku podnikání je nostrifikace mého certifikovaného vzdělání. Pak začnu hledat vhodný prostor a zjišťovat informace o pravidlech provozování kavárny a stravování a zajištění bezpečnosti dětí. Vypracuji si business plán a s ním začnu podnikat. Jelena (Ukrajina): Pekárna Jako cizinka dlouhodobě nemohu sehnat práci. Proto jsem se rozhodla, že si zkusím otevřít vlastní podnik. Plánuji otevřít pekárnu v našem městě. Žádná tam totiž není a já výborně peču jak chleba a pečivo, tak zákusky. Proto jsem se přihlásila na kurz podnikání. Potřebovala jsem se dozvědět, jak to udělat správně. Lekce účetnictví a daně byly pro mě hodně těžké. Osobně bych potřebovala více takových lekcí přidala bych v kurzu více hodin na účetnictví a na daně, i na ten podnikatelský plán. Jsou to totiž hodně důležité věci a je dobré, když je člověk zvládá bez problémů, než když musí vedle své práce ještě složitě řešit to, co mu moc nejde. Navíc pro podnikání je důležité mít kolem sebe lidi, kterým můžete důvěřovat, a ty já mám. Svou rodinu. Mám patnáctiletou dceru, je už velká a samostatná a může mi pomáhat. Můj manžel mi s podnikáním pomáhat nebude, má svou práci, musím si to tedy vymyslet a zařídit tak, abych pekárnu zvládla sama. Ale v domácnosti mi určitě pomáhat bude, protože umí vařit, a moc dobře! Bohužel uklízet určitě nebude, to nemá rád, ale jinak mě určitě podpoří a pomůže mi. Olga (Ukrajina): Pěstování a prodej hlívy ústřičné Já bych chtěla být zaměstnaná jako běžná zaměstnankyně, ale pro mě je zbytečné o tom vůbec přemýšlet, protože tady berou spíše české lidi do práce, ale my jsme cizinci, nás tolik ne. S prací je to špatné, protože je tady špatná situace kvůli krizi. Proto musím něco dělat sama na sebe. Jako cizinka nemám moc šanci získat kvalifikovanou práci. Ale jako podnikatelka budu sama sobě šéfovou, budu svobodná a budu si moci rozhodovat o své práci, vše si plánovat, zařizovat. Byla jsem ráda, že se můžu zúčastnit kurzu podnikání. Důležité je vykročit správnou cestou hned na začátku. Pokud nemusím, nerada se učím na vlastních chybách. O kurzu jsem se dozvěděla od pracovnice OPU, která přišla na kurz češtiny, kam chodím, a zde mě oslovila s nabídkou účasti 14

15 v projektu a kurzu podnikání. Nejtěžší pro mě byl na kurzu určitě rozpočet. Musím rozpočet udělat co možná nejkonkrétněji, nejpřesněji. Toho se obávám člověk musí dobře odhadnout všechny náklady, stanovit si ceny výrobků a cenu své práce, nesmí na nic zapomenout. Nejlepší je dělat postupné kroky, udělat si první verzi, nechat ji chvíli být a jen o tom přemýšlet. Pak se na ni podívat a člověk hned vidí, že ještě na něco zapomněl. Po pár krocích ale má všechno. Pořádný oříšek pro mě znamenalo spočítat správný bod zvratu. Hlavní je vědět, co chce člověk dnes a co možná bude chtít za pár let. Investice pro začátek není velká, to není milion, mohu pronajmout nějaké prostory, ale kdybych časem kupovala nějakou nemovitost, byla by to velká částka, ale zase by všechno bylo moje. Nechci si vůbec půjčovat žádné peníze z banky. Chci se spolehnout jen sama na sebe. Proto je moc důležité všechno správně promyslet a spočítat. S čísly nejsem moc kamarádka, ale bez nich se podnikatel neobejde, takže i to jsem musela zvládnout. Obavu mám také z marketingu, ten mě trápí, nevím, jak marketing prakticky dělat. Nikdy jsem to nedělala, proto se toho obávám. Pěstovat hlívu není nic těžkého, s pěstováním plodin mám zkušenost, to myslím, že zvládnu, ale jak budu dělat ten marketing, to ještě úplně nevím! Musím vymyslet celou strategii: jak pracovat se zákazníky, komu prodávat a jak. Nebo jak sehnat partnera, se kterým budu moci uzavřít smlouvy. Mé dceři je 12 let, už je tedy dost velká. Nejspíš mi v budoucnu bude pomáhat, protože nemám moc velkou důvěru v brigádníky. Zapojím raději dceru, aby mi pomáhala a naučila se pracovat. Myslím si, že v dnešní době je lepší spoléhat se na rodinu, než na někoho cizího. A pro podnikání je nejlepší zapojit i děti, protože ty jsou naše budoucnost a mohou rodinnou firmu dál rozvíjet. A manžel mi bude určitě pomáhat a podporovat mě. Má dobré zaměstnání a často mi říkává: Já mám důchod zajištěný, ty ne, tak si musíš také důchod zajistit, musíš se o svůj důchod postarat. Světlana (Bělorusko): Keramika SeBe Klientka získala 1. místo v soutěži podnikatelských plánů OPU Jsem keramička a tady v Česku se konečně můžu věnovat keramice, poněvadž v Bělorusku to bylo docela obtížné. Nemáme v Minsku žádný obchod s keramickými materiály, navíc máme opravdu velkou krizi a lidé většinou kupují potraviny, ne umělecké předměty. Češi mají ve srovnání s Bělorusy ohromný zájem o keramiku, přestože také mají krizi. Jsou tvořiví a smělí. Chci vytvářet keramické šperky (brože, prsteny, náušnice) a odlévané hrnky s netypickými obrázky a prodávat je. Jako cílovou skupinu vidím kreativní ženy, mladé lidi a dívky, které milují neobvyklé věci, mají rády tvořivost a neočekávanost. Vím, že tady je obrovská konkurence, trh s keramikou je plný, ale mně jde spíše o vlastní realizaci a oblíbenou práci. Mým snem je, že to, co budu vyrábět, mě bude bavit, a výrobek bude úžasně bavit i zákazníky. Ale samozřejmě budu ráda, když z podnikání budu mít dostatečný příjem a velký počet zákazníků. Podnikání by se dalo spojit případně i s mateřskou dovolenou. Díky znalostem, získaným na kurzu, jsem vytvořila vlastní webovou stránku kde jsem umístila svoje portfolio. Ted vyrábím keramické hrnky, mísy a keramické šperky (a bohužel to nejde tak rychle, 15

16 jak bych si přála). Dalším krokem bude focení a umístění výrobků na Fler.cz. Momentálně čekám na pracovní zařazení, a pak bych chtěla založit vedlejší živnost. Pravděpodobně se to uskuteční až v červnu Za nejtěžší moment v kurzu osobně považuji přednášku Daně a účetnictví. Není to tím, že by byla nudná nebo špatně připravená. Naopak, měli jsme výborné lektory, profesionály ve svém oboru. Ale ta látka pro mě byla velmi těžká k pochopení, protože jsem se ve svém běžném uměleckém životě s takovými věci nikdy nesetkávala. Myslím si, že nejdůležitějším momentem v kurzu bylo vlastní vytvoření a úprava podnikatelského plánu. Měly jsme za úkol už od začátku promyslet svoji hlavní činnost, svůj podnikatelský záměr. A během celého kurzu jsme ten svůj záměr postupně zpracovávaly. Každý lektor dodával k plánu něco svého. Například, spočítaly jsme náklady a příjmy, označily jsme podnikatelská rizika, spolu s lektorem marketingu jsme vytvořili marketingovou strategii (distribuční kanály, způsoby propagace výrobků, popis cílové skupiny apod.). Nemusel to být plán úplně realistický, mohl to být teoretický model (schéma) naší budoucí činnosti. Chtěla bych všem za kurz poděkovat a přeji všem, kdo chtějí podnikat, aby se jim to povedlo a aby se nebály zkusit si také svůj podnikatelský plán zpracovat a spočítat! Rita (Rusko): Penzion v přírodě Mým podnikatelským záměrem je otevřít penzion v přírodě. Penzion se nachází v krásném prostředí plném zeleně s pěkným výhledem, daleko od ruchu velkoměsta. Vedle penzionu je lesopark a cyklistická stezka, 50m od místa protéká malý potůček. V rámci ubytování chci umožnit turistům každodenní prohlídky po Plzeňském kraji. V Plzeňském kraji je hodně zajímavostí. Tyto faktory rozhodly o využití této možnosti, která umožňuje posílit rozvoj v oblasti cestovního ruchu. Činnost mého podnikání patří do oboru ubytování. Začnu podnikat přibližně začátkem příštího roku Udělali jsme s manželem novou fasádu, koupili kotel na dříví a uhlí, a potřebovali bychom udělat ještě pár drobných úprav (výměna baterií, vymalování apod.). Musím koupit ložní prádlo, ručníky apod. Dále jsem byla na živnostenském a hygienickém úřadě, kde jsem si sehnala informace o podmínkách založení penzionu. Absolvovala jsem i právní poradenství, které mi bylo v rámci projektu nabídnuto. Doufám, že se náš penzion bude líbit turistům nejenom z Čech, ale i cizincům z bližších zemí. Nejdůležitějším momentem v kurzu byla rekapitulace kroků při zahájení podnikání. Musela jsem přesně vědět, co chci dělat, jaké na to mám podmínky včetně finančních prostředků. Na kurzech nám pomohli zjistit, jestli máme potřebné vlastnosti pro podnikání a jak se vyvíjejí. Oksana (Rusko): Jazyková škola V Čechách není tak jednoduché sehnat práci ani pro Čechy, pracovní povolení už vůbec není možné získat. Mohla bych dělat něco nekvalifikovaného, ale kvalifikovanou práci nenajdu. V Rusku jsem vystudovala psychologii a v Česku jsem se musela přeorientovat na pedagogiku, abych si mohla vydělávat. Baví mě učit a baví mě cestovat. Proto jsem se rozhodla dát to dohromady a začít podnikat v lektorování a v budoucnu bych chtěla dělat i zahraniční pobyty a ukazovat ruskou krásu. Ráda bych chtěla být 16

17 v kontaktu s Ruskem i s Českem, Rusko mi chybí. A podnikání by mi to dovolilo. Na začátek bych chtěla založit jazykovou školu a následně dělat i jazykové poznávací pobyty. Pobyty budou krátkodobé, studenti poznají kulturu Ruska, poznají zemi zevnitř. Chci je vzít nejen na turistická místa, ale i na těžko dosažitelná místa, kterých je v Rusku hodně. Chci nabídnout něco, co jiné cestovní agentury nenabízejí. Na podnikatelském kurzu mě nejvíce zaujala tvorba webových stránek. Nejvíce se mi líbil osobní přístup lektorů a nejužitečnější pro mě asi byla pomoc s podnikatelským plánem. Na kurzech jsme podnikatelské plány perfektně probrali a lektoři přistupovali individuálně ke každému. Získala jsem mnoho informací ohledně podnikání, například, že mohu žádat finanční podporu z úřadu práce, a především jsem se dozvěděla, s jakými problémy se mohu na začátku podnikání setkat a jak se jim mohu vyhnout. Za nejnáročnější téma bych určitě označila účetnictví a marketing. To jsem si říkala, že do toho podnikání nejspíš nepůjdu! Ekonomika a čísla to vůbec není můj obor. Jsem humanisticky založena a tohle mě vyděsilo. Koho to děsí podobně jako mě, doporučuji mu postupně si všechno sepsat a na čísla si prostě zvyknout. Nyní si zařizuji papíry pro živnostenský list, postupně si budu domlouvat prostory k podnikání. Pak musím naplánovat, co budu dělat. Musím mít o hodně propracovanější systém, než ho mám teď, když pouze sama učím. Když chce člověk jazykovou školu, tak to musí hodně propracovat, aby to fungovalo. Pak doufám, že dostanu nějakou dotaci od úřadu práce a budu si moci z těch peněz zařídit kancelář. Jestli ty dotace nedostanu, začátek podnikání se mi posune dál, nemám tolik peněz naspořeno. 17

18 Můj vnitřní zdroj úspěchu v podnikání Vnitřní postoj a jeho význam pro podnikání Začít podnikat znamená vydat se na svou vlastní cestu. Následujeme impuls, který nám říká, že právě námi zvolenou službu či výrobek někdo potřebuje a je ochoten za to zaplatit. V rozhodnutí podnikat je určitá touha po svobodě, po možnosti vlastních rozhodnutí a vlivu na způsob práce i pracovní prostředí, projevení svého talentu i osobní síly. Máme chuť zkusit něco nového, být finančně a časové nezávislé. Na druhé straně to však znamená ochotu investovat svůj čas a energii, převzít odpovědnost za výsledky, riziko a udržení dlouhodobé motivace a zájmu o danou oblast. Cvičení 1 / Co rozhoduje o úspěchu? Odpovězte na otázku: Když si představíte úspěšnou podnikatelku, co podle vás rozhodlo o jejím úspěchu? Zaměřte se pouze na její osobu, vynechejte vnější vlivy: peníze, manžel, reklama Své odpovědi zapište. Nejčastější odpovědi bývají: znalost oboru podnikání, odvaha, rozhodnost, kvalita práce, optimismus, schopnost navazovat kontakty, přesvědčivost, pracovitost, vysoké sebevědomí, radost z práce, zručnost, kreativita, originalita, znalost práva a zákonů, ochota riskovat, bojovnost Zkušenost ale říká, že rozhodující je vnitřní postoj. Znalosti, praxe a dovednosti v daném oboru jsou velkou výhodou, protože podpoří vaši sebedůvěru, a tím i důvěru vašich klientů/ zákazníků. Ale pro zahájení podnikání a dosažení úspěchu to nestačí. Uveďme si pár příkladů: V autoškole získáte znalosti, dovednosti i praktické zkušenosti, úspěšně absolvujete přípravu znamená to, že všichni se stanou řidiči? Absolvujete rekvalifikační kurz účetnictví získáte znalosti, dovednosti NEJDŮLEŽITĚJŠÍM KROKEM K ÚSPĚCHU JE VÁŠ VNITŘNÍ POSTOJ i praktické zkušenosti. Uděláte úspěšně teoretický i praktický test. Znamená to, že máte odvahu vést účetnictví firmě? Ne, jsou lidé, kteří se bojí, nevěří si, jsou příliš pod stresem Strach či nedostatek sebevědomí je jejich brzdou, či dokonce způsobí, že vůbec nikdy řídit auto nebo vést účetnictví nezačnou. Z této pasti jim pomůže pouze velmi silné vnitřní rozhodnutí, tj. změna vnitřního postoje, musí krok po kroku změnit své naladění a přesvědčení. A s podnikáním je to stejné. V podnikání se velmi často ocitnete v situaci, kdy se objeví: 18

19 Potřeba udělat něco, co jste ještě nedělaly; Překážka, kterou je třeba překonat; Problém, který je potřeba vyřešit; Potřeba spolupracovat nebo přijmout další lidi, a tím důvěřovat, vést; Obchodní příležitost, kterou je potřeba využít. Úspěch záleží na tom, jak velká je vaše touha a chuť poskytovat danou službu/výrobek, jak umíte pracovat se svým časem, energií, zda umíte převzít odpovědnost, dodržet dohody, rozhodnout se bez všech informací, neustále rozvíjet sebe i svůj business, organizovat sebe i druhé, vnímat a pracovat s potřebami svých klientů, řešit konflikty a nedorozumění, znát a postavit se za své hodnoty, názory a myšlenky, riskovat a hledat nové možnosti, překonat neúspěchy a zase jít dál, věřit sama sobě, spolehnout se na sebe a svou intuici, vnímat ostatní lidi jako spojence, a ne jako konkurenci atd. Obrázek 1 / Vnitřní postoj je pro podnikání klíčový VNITŘNÍ POSTOJ ROZHODUJE! DOVEDNOSTI = co umím SCHOPNOST VÉST LIDI vliv, umění komunikace, zvládání konfliktu, vazby ZKUŠENOSTI = praxe VNITŘNÍ POSTOJ = EMPATIE pochopení a motivace ostatních, zákaznická orientace SEBEMOTIVACE ctižádost, loajalita, iniciativa, vytrvalost, optimismus ZNALOSTI = co znám SEBEOVLÁDÁNÍ spolehlivost Zdroj: VEVA CZ, s.r.o., emoční inteligence Máte-li kladný vnitřní postoj, pak ZNALOSTI získáte úplně přirozeně. Samy od sebe totiž toužíte po tom, abyste se dozvěděly více. Hledáte další informace, diskutujete s lidmi, kteří danému oboru rozumějí, jste ochotny se cokoliv naučit. DOVEDNOSTI a ZKUŠENOSTI nejsou problém, protože se nebojíte jít do nové situace, poradit si s něčím, co jste ještě nikdy předtím nedělaly. Věříte, že máte co nabídnout. Každou zkušeností objevíte a posílíte své dovednosti. A to vám umožní snadnou, přesvědčivou a přátelskou komunikaci s lidmi, úřady i klienty. Budete klidná, důvěryhodná, odvážná, odpovědná a silná. Právě podnikání nejvíce prověří váš vnitřní postoj, vaše přesvědčení v následujících oblastech: 19

20 Obrázek 2 / Vnitřní postoj je podstatný ve všech oblastech podnikání OSOBNÍ SÍLA A ODPOVĚDNOST VÍM, KDO JSEM co mě baví a těší PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ZÁMĚR A VÍRA V ÚSPĚCH X RIZIKO OSOBNÍ SÍLA A ODPOVĚDNOST JÁ PODNIKÁM KOMUNIKACE KOMUNIKACE PENÍZE / CENA / ČAS OBCHODNÍ DOVEDNOSTI KLIENT / ZÁKAZNÍK PRODUKT / SLUŽBA Sebereflexe: jaký je můj potenciál, a kde mám rezervy? Můžeme mít stejný podnikatelský záměr, i třeba ve stejném městě, ale každá budeme mít svůj způsob, jak ho zrealizujeme. To, jaké jsme a čemu věříme, se projeví v tom, jaké klienty získáme, proč si klienti vyberou právě nás, jak moc budou schopni vnímat hodnotu naší práce i našeho osobního vkladu, a jak se nám bude celkově v roli podnikatelky dařit. Čím více bude naše podnikání v souladu s tím, kdo jsme, tím radostněji se nám bude pracovat. Je úplně jisté, že právě opravdový zájem a přirozenost je pro klienty a zákazníky velmi přitažlivá. Příklad: Představte si situaci, že se rozhodnete vyrábět šperky. Vaše známá vám řekla, že je o to velký zájem, ale vás tohle nikdy nelákalo. Sice zvládnete nakoupit potřebný materiál i náčiní, případně i pronajmout dílnu i obchod, roznést do schránek letáky, Ale bude vám chybět energie i chuť jít a ty šperky vyrábět, radovat se z toho, co jste vytvořila, všem vyprávět o tom, jaké originální nápady máte a jak se vám podařilo získat ten a ten unikátní komponent. Budete litovat každého víkendu, který strávíte na módní přehlídce společenským kontaktem s potenciálními klienty, zatímco vy byste byla raději na horách s dětmi. Cvičení 2 / Co vás opravdu baví a co je pro vás důležité? 1) Uvědomte si, kdo skutečně jste a co vás opravdu baví a naplňuje. Kdy cítíte, že se vám vlévá krev do žil? 2) Jakou práci byste byla ochotná dělat i deset let bez nároku na odměnu (peníze neřešte, vyhrála jste je)? 3) Jaké hodnoty jsou pro vás při práci i v životě důležité? 4) Čeho si na sobě ceníte nejvíce? Co vaši klienti určitě od vás dostanou? 20

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13 k v ě t e n 2 0 1 0 / 5 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Na špičce jazyka Eva Brixi Hana Krbcová Na špičce jazyka Cítím tvé

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více