Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky"

Transkript

1 Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013

2

3 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan Bartoš, Petra Francová, Kamil Hýbner, Jana Juřicová, Gabriela Kurková, Monika Ryklová, Jarmila Prokopová Jazyková úprava: Marie Hradečná Grafika: Aleš Pokorný Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013

4 Poděkování Společné zájmy, zaměření a činnosti motivovaly Organizaci pro pomoc uprchlíkům a partnera projektu P3 People, Planet, Profit, o.p.s., vytvořit a realizovat dvouletý projekt Začátek ve svém. Projekt byl realizován od 1. března 2012 do 28. února 2013 ve čtyřech krajích České republiky. Jedním z výstupů tohoto projektu je i publikace, kterou držíte v ruce. Jako koordinátorka projektu bych ráda poděkovala job coachům Mgr. Evě Kaličinské, Mgr. Andree Špirkové, Mgr. Lucii Prokešové, Mgr. Barboře Zelenkové. Dále bych chtěla poděkovat lektorům, kteří vyučovali, za elán a energii, kterou věnovali klientkám během kurzu podnikání a při přípravě odborných textů do této publikace; také děkuji editorce Mgr. Blance Tollarové, Ph.D. Dále děkuji partnerovi, konkrétně organizaci P3 People, Profit, Planet, za nadstandardní spolupráci v realizaci projektu, a to jmenovitě ředitelce PhDr. Ing. Petře Francové, koordinátorkám Ing. Daniele Bednárikové a Bc. Monice Šikulové a lektorce Mgr. Gabriele Kurkové. Tato dvouletá spolupráce byla pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům velkým přínosem. Největší dík ale patří našim klientkám (projektu se zúčastnilo 80 cizinek, které dlouhodobě žijí v České republice), které nám udělaly velikou radost tím, jak se zapojily do projektu. Byla to výzva, dlouhodobě pracovat s tak velkou skupinou. Cizinky, které se vracely po mateřské dovolené na trh práce, nebo byly dlouhodobě nezaměstnané, už neměly sílu čekat na příležitost sehnat si zaměstnání. Jako řešení problémů, v rovině aktuálních podmínek na trhu práce, se pro tyto ženy nabízelo podnikání. Začít podnikat a skloubit pracovní a rodinný život podle svých možností a potřeb. Tomu často bránilo jejich nízké povědomí o podnikatelském prostředí v ČR, chyběly jim znalosti a informace ohledně podnikání. Právě kvůli tomu se ale rozhodly zúčastnit se kurzu podnikání, který jím tento projekt nabídnul. Postupně rozvinuly své dovednosti a na konci kurzu měly hotové podnikatelské plány a byly schopny je prezentovat. Úspěšně kurz dokončilo 52 žen. Některé z nich už začaly podnikat, některé se na podnikání musejí ještě dále připravovat. Největší odměnou pro nás jakožto realizátory projektu ale bylo, že se naše klientky rozhodly aktivně předcházet své marginalizaci na trhu práce. Děkuji i Vám, kteří v ruce držíte tuto publikaci, a přeji si, aby Vás inspirovala a připravila k Vašim vlastním začátkům ve svém. Začít ve svém, to je totiž výzva, která vyžaduje i notnou dávku odvahy. Pokud se tak stane a Vy se odhodláte skutečně podnikat, celá naše dvouletá práce měla smysl. Přejeme Vám hodně úspěchů při práci a také hodně ochoty a energie učit se stále novým věcem. Vždy budeme ochotni Vám na Vaší cestě pomoci. Závěrem pak obzvláště děkuji Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu tohoto projektu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Ing. Nidžar Džana Popović Koordinátorka projektu 3

5 Obsah Předmluva 1. Co musím promyslet, než začnu podnikat? Desatero přípravy na podnikání Příběhy pro inspiraci Můj vnitřní zdroj úspěchu v podnikání Podnikatelský plán a podnikatelská rozvaha Marketing 2. Jaké informace potřebuji zjistit a na jakých úřadech musím všechno zařídit? Co je živnost? OSVČ a zaměstnání Žena podnikatelka: mateřská a rodičovská dovolená Na co si dát pozor Jak budu své podnikání financovat? Jak založit živnost na úřadu 3. Podnikám a zvládám všechny povinnosti Zdravotní a sociální pojištění Daně Účetnictví a daňová evidence Automobil v podnikání Mám zaměstnance Smlouvy: Co je psáno, to je dáno. Pojištění podnikatelských rizik 4. Podnikám, komunikuji se zákazníky a využívám počítač a internet Základy komunikace vztah, analýza potřeb, řešení Využití počítače a internetu ve vašem podnikání Slovníček vybraných pojmů Přílohy Bibliografie

6 Předmluva Milé (budoucí) podnikatelky, projekt Začátek ve svém přinesl ženám-cizinkám podporu při rozjíždění vlastního podnikání. Tato kniha shrnuje to hlavní, co může dalším ženám posloužit, aby začaly samostatně podnikat. Podnikání má mnoho výhod, nehodí se ale pro každého. Na začátku je třeba seznámit se s hodně informacemi a vše si promyslet. Ne každý, kdo projde podnikatelským kurzem nebo si přečte tuto publikaci, začne opravdu podnikat. Věříme, že naše informace a rady pro vás budou v každém případě užitečné a že se vám budou v budoucnu hodit. Ekonomická krize sice snad končí, ale stále je těžké sehnat dobrou práci a podnikání může tedy být pro mnoho z vás příležitostí, jak si zajistit příjmy. Když začnete podnikat, vytvoříte si zaměstnání sama pro sebe. Hlavní výhodou podnikání je to, že si můžete samy vybrat, co budete dělat a jak. Budete svou vlastní paní a nebudete mít nad sebou šéfa. Budete se rozhodovat samy za sebe. Se svobodou je ale spojena i velká odpovědnost. Podnikáním se hodně naučíte a budete muset řešit i těžké situace. Uvidíte, že když se budete samy snažit, pomoc přijde i zvenčí. Podnikání zvýší Vaše sebevědomí a schopnost jednat samostatně. Velkou výhodou podnikání je také to, že si můžete samy nastavit takový režim, který vám umožní spojit práci s péčí o rodinu, děti a domácnost. Když jste zaměstnané, musíte dodržovat pracovní dobu vašeho zaměstnavatele. Vám jako podnikatelkám se může stát, že budete pracovat mnohem více a mnohem déle, bez pevné pracovní doby ve srovnání s běžným zaměstnancem, budete-li chtít uspět. Ale i to je součástí rizika, které na sebe svým rozhodnutím berete. Vaše motivace může být různá i různě silná. Když pracujete samy na sebe, můžete lépe ovlivnit váš časový rozvrh i množství práce. Některé z vás si třeba splní dávný sen o vlastním byznyse, jiným může podnikání pomoci vyřešit výpadek příjmů, další se pak třeba jako podnikatelky připojíte do již fungující rodinné firmy. Tento kurz a tato publikace by Vám měly pro takové rozhodnutí poskytnout dostatek informací. Každá z Vás má jinou startovací pozici, jiné zkušenosti, dovednosti, talenty, návyky, přesvědčení, rodinné zázemí i finanční možnosti. Úspěch pak hodně ovlivňuje i síla vnitřního rozhodnutí, míra ochoty jít do toho naplno, riskovat i dělat chyby, láska a nadšení, se kterým svou práci děláte, víra v úspěch a trpělivost, chuť zkusit nové věci, převzít odpovědnost za svá rozhodnutí, být sama sebou, ale i schopnost přijmout pomoc a podporu druhých lidí a mít radost z každého kroku. Kurz i publikace se snažily nejen pomoci vám objevit a rozvíjet tolik potřebné zdroje vnitřní síly, ale také upozornit na to, že existují i vnější podmínky, neméně důležité pro úspěšné podnikání. Bez odhodlání a nadšení to nejde, na straně druhé je však důležité si hned na začátku uvědomit, že samo odhodlání nestačí. Je však prvním a zásadním krokem a předpokladem úspěchu. Cílem této publikace skript je poskytnout Vám průvodce na Vaší cestě k podnikání. Kniha je uspořádána tak, abyste ji mohly využít jako rádce při začátku podnikání: nejprve je třeba si promyslet, v čem byste chtěla podnikat a jaké pro to máte podmínky; pak se musíte vybavit všemi patřičnými dokumenty a podnikání rozběhnout oficiálně na úřadech; kapitola o vlastním podnikání obsahuje jak pravidla úspěšné komunikace a postupu při prodeji vašich produktů, tak popis platebních povinností podnikatele a systému povinného vykazování vašeho podnikání. Výběr témat a jejich hloubka vychází z praktických zkušeností a dotazů, které byly účastnicemi kurzu kladeny v průběhu projektu Začátek ve svém, a opírá se o probíraná témata z prezentací použitých na seminářích. Součástí těchto skript jsou i cvičení, která vám pomohou ujasnit si a pochopit klíčové myšlenky jednotlivých témat, najít své vlastní odpovědi a příklady a lépe vše propojit s praxí. 5

7 V příloze knihy naleznete hlavně ukázky různých formulářů, přehledové tabulky záloh, slovníček pojmů a další užitečné věci, které budete při podnikání potřebovat. Texty poskytují základní informace, stručně popisují běžně používané pojmy a vysvětlují je na jednoduchých příkladech. Odkazuje-li text na zákonná ustanovení (předpis č. xxx, název předpisu), jedná se o znění platná k Pokud se text opírá o znění platná k , je tato skutečnost v textu výslovně uvedena. 6

8 8

9 Co musím promyslet, než začnu podnikat? 01

10 Na počátku podnikání je třeba mnoho věcí promyslet, uvážit a rozhodnout. Neznamená to, že co rozhodnete na začátku, už budete muset dodržet samozřejmě se při podnikání mnoho věcí změní, vyvine. Ale je třeba, abyste vždy věděla, co chcete, kam směřujete a proč to děláte a pokud se dějí věci, které spíše ovlivňují vás než vy je, tak abyste věděla, co se vlastně děje a měla třeba plán, co s tím dělat. Počáteční promýšlení, ke kterému vás zve tato kapitola, se netýká obíhání úřadů nebo placení daní, ale vás osobně. Máte vůbec podnikat? V jakém oboru? S jakými lidmi? Jste ochotna riskovat? Bez tohoto rozmyslu nemáte moc velkou šanci podnikat úspěšně a dlouhodobě. Nejprve se zamyslíte nad sebou, svými dispozicemi pro podnikání. Můžete také porovnat svou situaci a východiska s ženami, které projekt Začátek ve svém absolvovaly a mají své podnikatelské plány a některé už svůj byznys i rozjely. Pak se podíváte, jak se vypracovává podnikatelský plán, do kterého vtělíte vše, co zpočátku o svém podnikání víte a co plánujete. A další důležité: promyslíte si marketingovou strategii svého podnikání. 10

11 Desatero přípravy na podnikání Podle Evy Vaškové Čejkové 1. Hledejte příležitosti, nebojte se zkoušet nové věci! 2. Připravte se na tvrdou práci, jenom talent nestačí! 3. Jděte za svým cílem! 4. Sbírejte zkušenosti, i ty špatné se vám budou hodit, abyste věděly, kudy cesta vede, a kudy ne! 5. Učte se ze zkušeností a chyb druhých! 6. Seznamujte se a sbírejte kontakty, vztahy pěstujte od začátku! 7. Nezapomeňte na slušné vychování, kontakty vám budou k ničemu, pokud lidi zklamete nebo urazíte nevhodným chováním! 8. Přiznejte svou neznalost, nevymlouvejte se ani nelžete, chyby přiznejte a napravte! 9. Zachovávejte své názory a zdravý rozum! 10. Kdo nic neriskuje, nic neztratí pokud s tím souhlasíte, nikdy nepodnikejte! 11

12 Příběhy pro inspiraci Přečtěte si příběhy podnikatelských nápadů a podnikatelských plánů několika absolventek projektu Začátek ve svém a zkuste je porovnat se svým příběhem. Každá z žen přistoupila k vyprávění svého příběhu pro čtenáře této publikace trochu jinak některé popisují hlavně to, co je trápilo, co jim nešlo, jiné se soustředí více na to, že podnikání je splněním jejich snu, další jsou teprve ve fázi úvah o tom, co budou dělat a nemají tolik zkušeností s úřady nebo vlastním podnikáním. Každá z žen také musela uvažovat, jak podnikání ovlivní její rodinu tedy nejen to, že bude vydělávat peníze, ale že také musí plánovat, kdo z rodiny a jak jim může pomoci, s čí pomocí naopak nemohou počítat, jak si mají naplánovat péči o děti a chod domácnosti. Projekt Začátek ve svém zahájila v roce 2012 Organizace pro pomoc uprchlíkům, která má dvacetiletou zkušenost s integrací cizinců v ČR. Jedním z našich cílů je i pomoc cizinkám, které se snaží integrovat na trhu práce. Cílem projektu bylo zvýšení pracovních příležitostí migrantek ze třetích zemí, a to prostřednictvím komplexních programů na podporu zahájení a rozvoje samostatně výdělečné činnosti s využitím inovativních metod, zapojením doprovodných opatření a nástrojů na slaďování pracovního a rodinného života. Začít podnikat a skloubit pracovní a rodinný život podle svých možností a potřeb. Nezůstat marginalizována na trhu práce. To je odvaha a zároveň výzva. Tuto odvahu našlo 51 žen ze čtyř krajů ČR a zúčastnilo se kurzů podnikání v Praze, Českých Budějovicích, Brně a Plzni. Aby si mohly splnit svůj sen a být úspěšné podnikatelky, musely projít osmitýdenním školením, kde se naučily základy legislativy, ale i praktické dovednosti, jak začít podnikat bez velkého množství finančních prostředků. Během školení měly příležitost prodiskutovat své podnikatelské plány s lektory, s job coach a mohly si poslechnout zkušenosti cizinců, kteří už v České republice podnikají. I přes počáteční nejistotu se ženám během kurzu podařilo připravit realizovatelné podnikatelské plány a přihlásit se do soutěže o nejlepší podnikatelský plán. Inspirujte se tedy jejich příběhy! Natálie (Ukrajina): Masážní salon Onyx Na úřadě práce jsem byla nahlášena déle než rok, ale za tu dobu se nenašlo zaměstnání, které by splňovalo mé požadavky. Na nabízené pozice jsem nemohla nastoupit ze zdravotních důvodů nebo z nemožnosti skloubit práci s péčí o rodinu. Proto jsem uvítala seminář, na který mě pozval úřad práce. Tento seminář se týkal možnosti projít kurzem podnikání a následně možnosti začít podnikat s podporou job coache pracovníka Organizace pro pomoc uprchlíkům. Vzhledem k tomu, že mým dlouholetým snem bylo otevřít si masážní salon, neváhala jsem a do projektu se přihlásila. Během kurzu jsem si ujasnila, co je potřeba k založení živnosti, jaké budu mít jako podnikatelka povinnosti a co všechno si budu muset ohlídat. Nejtěžší pro mě byly lekce využití počítače v podnikání, protože jsem s počítači neměla velké zkušenosti, ale nakonec jsem zvládla i to, a tak si nyní sama dělám letáčky a připravuji webové stránky. Byla jsem vděčná za možnost vše si spočítat předem a ujasnit si, co všechno je před startem podnikání důležité. Práce na podnikatelském plánu mě bavila, protože jsem věděla, že je to první krok k realizaci mého snu. Po úspěšném absolvování kurzu a přípravě první verze podnikatelského plánu začala intenzivní práce s job coachkou. Nejdříve jsme musely obejít všechny potřebné úřady: založit si živnostenský list, 12

13 informovat o tom zdravotní pojišťovnu apod. Pak jsme hledaly vhodný objekt, kde by salon mohl být, domlouvaly vše potřebné s hygienou, pronajímatelkou a v neposlední řadě úřadem práce. Někdy bylo chození po úřadech náročné, hlavně když mě z jednoho úřadu posílali na další. Job coachka mi řekla o možnosti využít příspěvek na podnikání, který přiznává úřad práce. Tuto možnost jsem ocenila, protože by mi dotace usnadnila zařízení prostor pro salon. Společně jsme připravily potřebné dokumenty a úřad práce mi dotaci schválil. Získala jsem Kč, které mi umožnily zařídit salon dle mých představ, a nyní vás tedy můžu pozvat do svého masážního studia Onyx, které najdete v MTV fitness v Praze na Jarově. Bližší informace najdete na mých webových stránkách Lilit (Arménie): Šachová mateřinka Klientka získala cenu za originální nápad v soutěži podnikatelských plánů OPU Jsem z Arménie, kde se klade velký důraz na šachy a šachovou kulturu. Vím, že děti, které začaly hrát šachy v nízkém věku, rozvíjejí logické, kombinační i abstraktní myšlení, a myslím, že mají možnost dosáhnout úspěchu v životě. Například u nás v Arménii je šachová hra zavedena do školních osnov, je to povinný předmět školní výuky. Šachy rozvíjejí strategické myšlení, schopnost rozhodovat se a další vlastnosti. Můj starší syn hraje šachy již 3 roky a v minulém i letošním roce vyhrál 2. místo na šachovém mistrovství České republiky v kategorii do 10 let. I můj mladší syn, kterému jsou teprve 3 roky, již hraje šachy. Zná všechny figury a jejich správná místa a ví, jak se figurky pohybují na šachovnici. Záměrem mého podnikání je mít šachovou školku s hlídáním dětí a prostřednictvím šachového prostředí rozvíjet konkrétní intelektuální dovednosti dětí. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, které se nedostaly do státní školky, rodiče, kteří mají zájem o hlídání svých dětí v intelektuálním prostředí, jak v pracovní dny, tak o víkendu, a všichni rodiče, kteří chtějí rozvíjet myšlení svých dětí. Chtěla bych začít podnikat v Brně, protože žádná šachová školka v Brně neexistuje, věřím, že pro Brno to bude velká inovace. Předpokládám, že většina rodičů, kteří chtějí rozvíjet myšlení svých dětí, bude mít velký zájem o tento druh školky. Dlouhou dobu jsem přemýšlela o zahájení vlastního podnikání, ale nevěděla jsem, jak můžu začít, které kroky by měly být provedeny na začátku. Když jsem dostala možnost zúčastnit se tohoto kurzu, byla to opravdu dobrá šance. Nejdůležitější je, že tento kurz mi dal pěkný přehled o podnikání obecně. Naučily jsme se dělat finanční rozvahu, vypočítat bod zvratu v podnikání, který jasně ukáže ten moment, kdy se vám začnou vracet vaše počáteční investice. Kurz nám dal návod, jak se k vlastnímu podnikání postavit, jak nepodcenit určité věci. Něco se v mé zemi původu diametrálně liší, je tedy důležité dozvědět se o legislativě, daních v ČR, ale i o tom, jak správně napsat nebo telefonovat tak, abyste nikoho neurazili. Nejtěžší pro mě rozhodně byla jazyková bariéra. Ačkoliv se snažím pořád na zvládnutí jazyka pracovat, moje znalost češtiny stále není taková, jak bych si představovala. Někdy je těžké všechny svoje myšlenky jasně formulovat v češtině. Přestože i lektoři se snažili mluvit pomalu, věci nám opakovali, stejně se stalo, že se nám nepodařilo vše zcela přesně zachytit. A navíc, plně se osm hodin soustředit na výklad, to bylo opravdu těžké. V té době jsem ještě byla na mateřské dovolené, ale součástí projektu bylo hlídání dětí účastnic během kurzu, čehož jsem využila. Bylo to opravdu skvělé! Potom mi můj nadřízený z IBM zavolal s nabídkou práce z domova. Této možnosti částečně pracovat jsem využila. Nejsem chaotický člověk, jsem schopna dobře si organizovat svůj čas. Nyní pracuji 13

14 už bez jakéhokoliv problému, který by mohl narušit můj rodinný život. Mám velkou oporu v manželovi, který mi vždycky pomáhá. A ten mi také může pomoci s mým podnikáním. Hasmik (Arménie): Dětská kavárna Hodně jsme s manželem přemýšleli o založení vlastního podnikání, ale nevěděli jsme, jak můžeme začít. Jsem moc ráda, že jsem se mohla účastnit tohoto projektu. Na tomto kurzu se dozvídám dostatek informací, které potřebuji k uskutečnění svých plánů. Záměrem mého podnikání je mít dětskou kavárnu, kde by se mohly konat různé oslavy, například narozeniny dětí a podobně. Jsem z Arménie a Arméni rádi slaví různé významné dny, u nás doma jsou tyto kavárny běžnou záležitostí a v ČR tato služba chybí. Cílovou skupinou by tedy byly rodiny s dětmi, maminky na mateřské dovolené, děti, které jdou ze školy a mají chuť na horkou čokoládu nebo na kus koláče. Myslím, že lidé budou mít o tuto službu zájem. Proto jsem si stanovila cíl, že se za 3 roky chci stát významným dodavatelem dětských oslav na klíč. Prvním krokem k začátku podnikání je nostrifikace mého certifikovaného vzdělání. Pak začnu hledat vhodný prostor a zjišťovat informace o pravidlech provozování kavárny a stravování a zajištění bezpečnosti dětí. Vypracuji si business plán a s ním začnu podnikat. Jelena (Ukrajina): Pekárna Jako cizinka dlouhodobě nemohu sehnat práci. Proto jsem se rozhodla, že si zkusím otevřít vlastní podnik. Plánuji otevřít pekárnu v našem městě. Žádná tam totiž není a já výborně peču jak chleba a pečivo, tak zákusky. Proto jsem se přihlásila na kurz podnikání. Potřebovala jsem se dozvědět, jak to udělat správně. Lekce účetnictví a daně byly pro mě hodně těžké. Osobně bych potřebovala více takových lekcí přidala bych v kurzu více hodin na účetnictví a na daně, i na ten podnikatelský plán. Jsou to totiž hodně důležité věci a je dobré, když je člověk zvládá bez problémů, než když musí vedle své práce ještě složitě řešit to, co mu moc nejde. Navíc pro podnikání je důležité mít kolem sebe lidi, kterým můžete důvěřovat, a ty já mám. Svou rodinu. Mám patnáctiletou dceru, je už velká a samostatná a může mi pomáhat. Můj manžel mi s podnikáním pomáhat nebude, má svou práci, musím si to tedy vymyslet a zařídit tak, abych pekárnu zvládla sama. Ale v domácnosti mi určitě pomáhat bude, protože umí vařit, a moc dobře! Bohužel uklízet určitě nebude, to nemá rád, ale jinak mě určitě podpoří a pomůže mi. Olga (Ukrajina): Pěstování a prodej hlívy ústřičné Já bych chtěla být zaměstnaná jako běžná zaměstnankyně, ale pro mě je zbytečné o tom vůbec přemýšlet, protože tady berou spíše české lidi do práce, ale my jsme cizinci, nás tolik ne. S prací je to špatné, protože je tady špatná situace kvůli krizi. Proto musím něco dělat sama na sebe. Jako cizinka nemám moc šanci získat kvalifikovanou práci. Ale jako podnikatelka budu sama sobě šéfovou, budu svobodná a budu si moci rozhodovat o své práci, vše si plánovat, zařizovat. Byla jsem ráda, že se můžu zúčastnit kurzu podnikání. Důležité je vykročit správnou cestou hned na začátku. Pokud nemusím, nerada se učím na vlastních chybách. O kurzu jsem se dozvěděla od pracovnice OPU, která přišla na kurz češtiny, kam chodím, a zde mě oslovila s nabídkou účasti 14

15 v projektu a kurzu podnikání. Nejtěžší pro mě byl na kurzu určitě rozpočet. Musím rozpočet udělat co možná nejkonkrétněji, nejpřesněji. Toho se obávám člověk musí dobře odhadnout všechny náklady, stanovit si ceny výrobků a cenu své práce, nesmí na nic zapomenout. Nejlepší je dělat postupné kroky, udělat si první verzi, nechat ji chvíli být a jen o tom přemýšlet. Pak se na ni podívat a člověk hned vidí, že ještě na něco zapomněl. Po pár krocích ale má všechno. Pořádný oříšek pro mě znamenalo spočítat správný bod zvratu. Hlavní je vědět, co chce člověk dnes a co možná bude chtít za pár let. Investice pro začátek není velká, to není milion, mohu pronajmout nějaké prostory, ale kdybych časem kupovala nějakou nemovitost, byla by to velká částka, ale zase by všechno bylo moje. Nechci si vůbec půjčovat žádné peníze z banky. Chci se spolehnout jen sama na sebe. Proto je moc důležité všechno správně promyslet a spočítat. S čísly nejsem moc kamarádka, ale bez nich se podnikatel neobejde, takže i to jsem musela zvládnout. Obavu mám také z marketingu, ten mě trápí, nevím, jak marketing prakticky dělat. Nikdy jsem to nedělala, proto se toho obávám. Pěstovat hlívu není nic těžkého, s pěstováním plodin mám zkušenost, to myslím, že zvládnu, ale jak budu dělat ten marketing, to ještě úplně nevím! Musím vymyslet celou strategii: jak pracovat se zákazníky, komu prodávat a jak. Nebo jak sehnat partnera, se kterým budu moci uzavřít smlouvy. Mé dceři je 12 let, už je tedy dost velká. Nejspíš mi v budoucnu bude pomáhat, protože nemám moc velkou důvěru v brigádníky. Zapojím raději dceru, aby mi pomáhala a naučila se pracovat. Myslím si, že v dnešní době je lepší spoléhat se na rodinu, než na někoho cizího. A pro podnikání je nejlepší zapojit i děti, protože ty jsou naše budoucnost a mohou rodinnou firmu dál rozvíjet. A manžel mi bude určitě pomáhat a podporovat mě. Má dobré zaměstnání a často mi říkává: Já mám důchod zajištěný, ty ne, tak si musíš také důchod zajistit, musíš se o svůj důchod postarat. Světlana (Bělorusko): Keramika SeBe Klientka získala 1. místo v soutěži podnikatelských plánů OPU Jsem keramička a tady v Česku se konečně můžu věnovat keramice, poněvadž v Bělorusku to bylo docela obtížné. Nemáme v Minsku žádný obchod s keramickými materiály, navíc máme opravdu velkou krizi a lidé většinou kupují potraviny, ne umělecké předměty. Češi mají ve srovnání s Bělorusy ohromný zájem o keramiku, přestože také mají krizi. Jsou tvořiví a smělí. Chci vytvářet keramické šperky (brože, prsteny, náušnice) a odlévané hrnky s netypickými obrázky a prodávat je. Jako cílovou skupinu vidím kreativní ženy, mladé lidi a dívky, které milují neobvyklé věci, mají rády tvořivost a neočekávanost. Vím, že tady je obrovská konkurence, trh s keramikou je plný, ale mně jde spíše o vlastní realizaci a oblíbenou práci. Mým snem je, že to, co budu vyrábět, mě bude bavit, a výrobek bude úžasně bavit i zákazníky. Ale samozřejmě budu ráda, když z podnikání budu mít dostatečný příjem a velký počet zákazníků. Podnikání by se dalo spojit případně i s mateřskou dovolenou. Díky znalostem, získaným na kurzu, jsem vytvořila vlastní webovou stránku kde jsem umístila svoje portfolio. Ted vyrábím keramické hrnky, mísy a keramické šperky (a bohužel to nejde tak rychle, 15

16 jak bych si přála). Dalším krokem bude focení a umístění výrobků na Fler.cz. Momentálně čekám na pracovní zařazení, a pak bych chtěla založit vedlejší živnost. Pravděpodobně se to uskuteční až v červnu Za nejtěžší moment v kurzu osobně považuji přednášku Daně a účetnictví. Není to tím, že by byla nudná nebo špatně připravená. Naopak, měli jsme výborné lektory, profesionály ve svém oboru. Ale ta látka pro mě byla velmi těžká k pochopení, protože jsem se ve svém běžném uměleckém životě s takovými věci nikdy nesetkávala. Myslím si, že nejdůležitějším momentem v kurzu bylo vlastní vytvoření a úprava podnikatelského plánu. Měly jsme za úkol už od začátku promyslet svoji hlavní činnost, svůj podnikatelský záměr. A během celého kurzu jsme ten svůj záměr postupně zpracovávaly. Každý lektor dodával k plánu něco svého. Například, spočítaly jsme náklady a příjmy, označily jsme podnikatelská rizika, spolu s lektorem marketingu jsme vytvořili marketingovou strategii (distribuční kanály, způsoby propagace výrobků, popis cílové skupiny apod.). Nemusel to být plán úplně realistický, mohl to být teoretický model (schéma) naší budoucí činnosti. Chtěla bych všem za kurz poděkovat a přeji všem, kdo chtějí podnikat, aby se jim to povedlo a aby se nebály zkusit si také svůj podnikatelský plán zpracovat a spočítat! Rita (Rusko): Penzion v přírodě Mým podnikatelským záměrem je otevřít penzion v přírodě. Penzion se nachází v krásném prostředí plném zeleně s pěkným výhledem, daleko od ruchu velkoměsta. Vedle penzionu je lesopark a cyklistická stezka, 50m od místa protéká malý potůček. V rámci ubytování chci umožnit turistům každodenní prohlídky po Plzeňském kraji. V Plzeňském kraji je hodně zajímavostí. Tyto faktory rozhodly o využití této možnosti, která umožňuje posílit rozvoj v oblasti cestovního ruchu. Činnost mého podnikání patří do oboru ubytování. Začnu podnikat přibližně začátkem příštího roku Udělali jsme s manželem novou fasádu, koupili kotel na dříví a uhlí, a potřebovali bychom udělat ještě pár drobných úprav (výměna baterií, vymalování apod.). Musím koupit ložní prádlo, ručníky apod. Dále jsem byla na živnostenském a hygienickém úřadě, kde jsem si sehnala informace o podmínkách založení penzionu. Absolvovala jsem i právní poradenství, které mi bylo v rámci projektu nabídnuto. Doufám, že se náš penzion bude líbit turistům nejenom z Čech, ale i cizincům z bližších zemí. Nejdůležitějším momentem v kurzu byla rekapitulace kroků při zahájení podnikání. Musela jsem přesně vědět, co chci dělat, jaké na to mám podmínky včetně finančních prostředků. Na kurzech nám pomohli zjistit, jestli máme potřebné vlastnosti pro podnikání a jak se vyvíjejí. Oksana (Rusko): Jazyková škola V Čechách není tak jednoduché sehnat práci ani pro Čechy, pracovní povolení už vůbec není možné získat. Mohla bych dělat něco nekvalifikovaného, ale kvalifikovanou práci nenajdu. V Rusku jsem vystudovala psychologii a v Česku jsem se musela přeorientovat na pedagogiku, abych si mohla vydělávat. Baví mě učit a baví mě cestovat. Proto jsem se rozhodla dát to dohromady a začít podnikat v lektorování a v budoucnu bych chtěla dělat i zahraniční pobyty a ukazovat ruskou krásu. Ráda bych chtěla být 16

17 v kontaktu s Ruskem i s Českem, Rusko mi chybí. A podnikání by mi to dovolilo. Na začátek bych chtěla založit jazykovou školu a následně dělat i jazykové poznávací pobyty. Pobyty budou krátkodobé, studenti poznají kulturu Ruska, poznají zemi zevnitř. Chci je vzít nejen na turistická místa, ale i na těžko dosažitelná místa, kterých je v Rusku hodně. Chci nabídnout něco, co jiné cestovní agentury nenabízejí. Na podnikatelském kurzu mě nejvíce zaujala tvorba webových stránek. Nejvíce se mi líbil osobní přístup lektorů a nejužitečnější pro mě asi byla pomoc s podnikatelským plánem. Na kurzech jsme podnikatelské plány perfektně probrali a lektoři přistupovali individuálně ke každému. Získala jsem mnoho informací ohledně podnikání, například, že mohu žádat finanční podporu z úřadu práce, a především jsem se dozvěděla, s jakými problémy se mohu na začátku podnikání setkat a jak se jim mohu vyhnout. Za nejnáročnější téma bych určitě označila účetnictví a marketing. To jsem si říkala, že do toho podnikání nejspíš nepůjdu! Ekonomika a čísla to vůbec není můj obor. Jsem humanisticky založena a tohle mě vyděsilo. Koho to děsí podobně jako mě, doporučuji mu postupně si všechno sepsat a na čísla si prostě zvyknout. Nyní si zařizuji papíry pro živnostenský list, postupně si budu domlouvat prostory k podnikání. Pak musím naplánovat, co budu dělat. Musím mít o hodně propracovanější systém, než ho mám teď, když pouze sama učím. Když chce člověk jazykovou školu, tak to musí hodně propracovat, aby to fungovalo. Pak doufám, že dostanu nějakou dotaci od úřadu práce a budu si moci z těch peněz zařídit kancelář. Jestli ty dotace nedostanu, začátek podnikání se mi posune dál, nemám tolik peněz naspořeno. 17

18 Můj vnitřní zdroj úspěchu v podnikání Vnitřní postoj a jeho význam pro podnikání Začít podnikat znamená vydat se na svou vlastní cestu. Následujeme impuls, který nám říká, že právě námi zvolenou službu či výrobek někdo potřebuje a je ochoten za to zaplatit. V rozhodnutí podnikat je určitá touha po svobodě, po možnosti vlastních rozhodnutí a vlivu na způsob práce i pracovní prostředí, projevení svého talentu i osobní síly. Máme chuť zkusit něco nového, být finančně a časové nezávislé. Na druhé straně to však znamená ochotu investovat svůj čas a energii, převzít odpovědnost za výsledky, riziko a udržení dlouhodobé motivace a zájmu o danou oblast. Cvičení 1 / Co rozhoduje o úspěchu? Odpovězte na otázku: Když si představíte úspěšnou podnikatelku, co podle vás rozhodlo o jejím úspěchu? Zaměřte se pouze na její osobu, vynechejte vnější vlivy: peníze, manžel, reklama Své odpovědi zapište. Nejčastější odpovědi bývají: znalost oboru podnikání, odvaha, rozhodnost, kvalita práce, optimismus, schopnost navazovat kontakty, přesvědčivost, pracovitost, vysoké sebevědomí, radost z práce, zručnost, kreativita, originalita, znalost práva a zákonů, ochota riskovat, bojovnost Zkušenost ale říká, že rozhodující je vnitřní postoj. Znalosti, praxe a dovednosti v daném oboru jsou velkou výhodou, protože podpoří vaši sebedůvěru, a tím i důvěru vašich klientů/ zákazníků. Ale pro zahájení podnikání a dosažení úspěchu to nestačí. Uveďme si pár příkladů: V autoškole získáte znalosti, dovednosti i praktické zkušenosti, úspěšně absolvujete přípravu znamená to, že všichni se stanou řidiči? Absolvujete rekvalifikační kurz účetnictví získáte znalosti, dovednosti NEJDŮLEŽITĚJŠÍM KROKEM K ÚSPĚCHU JE VÁŠ VNITŘNÍ POSTOJ i praktické zkušenosti. Uděláte úspěšně teoretický i praktický test. Znamená to, že máte odvahu vést účetnictví firmě? Ne, jsou lidé, kteří se bojí, nevěří si, jsou příliš pod stresem Strach či nedostatek sebevědomí je jejich brzdou, či dokonce způsobí, že vůbec nikdy řídit auto nebo vést účetnictví nezačnou. Z této pasti jim pomůže pouze velmi silné vnitřní rozhodnutí, tj. změna vnitřního postoje, musí krok po kroku změnit své naladění a přesvědčení. A s podnikáním je to stejné. V podnikání se velmi často ocitnete v situaci, kdy se objeví: 18

19 Potřeba udělat něco, co jste ještě nedělaly; Překážka, kterou je třeba překonat; Problém, který je potřeba vyřešit; Potřeba spolupracovat nebo přijmout další lidi, a tím důvěřovat, vést; Obchodní příležitost, kterou je potřeba využít. Úspěch záleží na tom, jak velká je vaše touha a chuť poskytovat danou službu/výrobek, jak umíte pracovat se svým časem, energií, zda umíte převzít odpovědnost, dodržet dohody, rozhodnout se bez všech informací, neustále rozvíjet sebe i svůj business, organizovat sebe i druhé, vnímat a pracovat s potřebami svých klientů, řešit konflikty a nedorozumění, znát a postavit se za své hodnoty, názory a myšlenky, riskovat a hledat nové možnosti, překonat neúspěchy a zase jít dál, věřit sama sobě, spolehnout se na sebe a svou intuici, vnímat ostatní lidi jako spojence, a ne jako konkurenci atd. Obrázek 1 / Vnitřní postoj je pro podnikání klíčový VNITŘNÍ POSTOJ ROZHODUJE! DOVEDNOSTI = co umím SCHOPNOST VÉST LIDI vliv, umění komunikace, zvládání konfliktu, vazby ZKUŠENOSTI = praxe VNITŘNÍ POSTOJ = EMPATIE pochopení a motivace ostatních, zákaznická orientace SEBEMOTIVACE ctižádost, loajalita, iniciativa, vytrvalost, optimismus ZNALOSTI = co znám SEBEOVLÁDÁNÍ spolehlivost Zdroj: VEVA CZ, s.r.o., emoční inteligence Máte-li kladný vnitřní postoj, pak ZNALOSTI získáte úplně přirozeně. Samy od sebe totiž toužíte po tom, abyste se dozvěděly více. Hledáte další informace, diskutujete s lidmi, kteří danému oboru rozumějí, jste ochotny se cokoliv naučit. DOVEDNOSTI a ZKUŠENOSTI nejsou problém, protože se nebojíte jít do nové situace, poradit si s něčím, co jste ještě nikdy předtím nedělaly. Věříte, že máte co nabídnout. Každou zkušeností objevíte a posílíte své dovednosti. A to vám umožní snadnou, přesvědčivou a přátelskou komunikaci s lidmi, úřady i klienty. Budete klidná, důvěryhodná, odvážná, odpovědná a silná. Právě podnikání nejvíce prověří váš vnitřní postoj, vaše přesvědčení v následujících oblastech: 19

20 Obrázek 2 / Vnitřní postoj je podstatný ve všech oblastech podnikání OSOBNÍ SÍLA A ODPOVĚDNOST VÍM, KDO JSEM co mě baví a těší PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ZÁMĚR A VÍRA V ÚSPĚCH X RIZIKO OSOBNÍ SÍLA A ODPOVĚDNOST JÁ PODNIKÁM KOMUNIKACE KOMUNIKACE PENÍZE / CENA / ČAS OBCHODNÍ DOVEDNOSTI KLIENT / ZÁKAZNÍK PRODUKT / SLUŽBA Sebereflexe: jaký je můj potenciál, a kde mám rezervy? Můžeme mít stejný podnikatelský záměr, i třeba ve stejném městě, ale každá budeme mít svůj způsob, jak ho zrealizujeme. To, jaké jsme a čemu věříme, se projeví v tom, jaké klienty získáme, proč si klienti vyberou právě nás, jak moc budou schopni vnímat hodnotu naší práce i našeho osobního vkladu, a jak se nám bude celkově v roli podnikatelky dařit. Čím více bude naše podnikání v souladu s tím, kdo jsme, tím radostněji se nám bude pracovat. Je úplně jisté, že právě opravdový zájem a přirozenost je pro klienty a zákazníky velmi přitažlivá. Příklad: Představte si situaci, že se rozhodnete vyrábět šperky. Vaše známá vám řekla, že je o to velký zájem, ale vás tohle nikdy nelákalo. Sice zvládnete nakoupit potřebný materiál i náčiní, případně i pronajmout dílnu i obchod, roznést do schránek letáky, Ale bude vám chybět energie i chuť jít a ty šperky vyrábět, radovat se z toho, co jste vytvořila, všem vyprávět o tom, jaké originální nápady máte a jak se vám podařilo získat ten a ten unikátní komponent. Budete litovat každého víkendu, který strávíte na módní přehlídce společenským kontaktem s potenciálními klienty, zatímco vy byste byla raději na horách s dětmi. Cvičení 2 / Co vás opravdu baví a co je pro vás důležité? 1) Uvědomte si, kdo skutečně jste a co vás opravdu baví a naplňuje. Kdy cítíte, že se vám vlévá krev do žil? 2) Jakou práci byste byla ochotná dělat i deset let bez nároku na odměnu (peníze neřešte, vyhrála jste je)? 3) Jaké hodnoty jsou pro vás při práci i v životě důležité? 4) Čeho si na sobě ceníte nejvíce? Co vaši klienti určitě od vás dostanou? 20

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Program Podnikání 5. týden. a produktivita

Program Podnikání 5. týden. a produktivita Program Podnikání 5. týden Systémy a produktivita Vítám vás u nového modulu našeho programu! Tentokrát se vrhneme na trochu nudnější téma, které je ale v podnikání zcela nezbytné. Když podnikáme, máme

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené

Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené napsala: JANA VOJTÁŠKOVÁ zakladatelka projektu 1 ÚVOD Zdravím Vás, milá čtenářko, maminko, velmi mě těší, že jste si právě zakoupila můj ebook Jak najít odvahu a začít podnikat. Děkuji za to. Ať už Vás

Více

Pracovní listy. k ebooku. Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené Jana Vojtášková

Pracovní listy. k ebooku. Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené Jana Vojtášková Pracovní listy k ebooku Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené 2016 Základní zpracování konceptu podnikání Alespoň základní zpracování konceptu podnikání je pro Vás před začátkem podnikání

Více

Proč číst zrovna tenhle e-book?

Proč číst zrovna tenhle e-book? Proč číst zrovna tenhle e-book? Máte zájem se dozvědět, proč námitky ve skutečnosti vznikají? Jak na nich vydělat, zvládnout je a jak co nejvíce omezit ty zbytečné, rýpavé, jedovaté a ponižující. Je to

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov 1 Říkejte mi Jirko ještě vloni v červnu jsem byl ve škole dneska vedu vlastní firmu s tvorbou stránek jsem začínal ve 14 2 Co děláme v iparťákovi? 3 iparťák

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA

INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Petra Koťátková, Lenka Omelková Inspirace k podnikání Co je cvičná firma, obsah kurzu, trocha

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží 60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží Jak., který Příklad: Jak napsat článek, který vám přivede návštěvnost Jak. v x jednoduchých krocích Příklad: Jak založit blog ve třech jednoduchých

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Tipněte si, kde se stala chyba? Tady jsou ty texty. Co jim říkáte? No, váš text

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE Mezinárodní konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi Mgr. Markéta Korbelová, Mgr. Zuzana Medňanská 22. listopadu 2017 Zelný trh 1 Brno, 602 00 AGAPO, o.p.s.

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

v Čechách a na Slovensku

v Čechách a na Slovensku Bestseller v Čechách a na Slovensku v Čechách a na Slovensku JAK ZAČÍT multi level marketing strašák nebo příležitost? IVO TOMAN TAXUS International s.r.o., Praha Tel.: 800 182 987 (8001TAXUS) IVO TOMAN

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Vrabci v hrsti a holubi na střeše

Vrabci v hrsti a holubi na střeše Vrabci v hrsti a holubi na střeše Tomáš Bleša @bizwiz @bizwiz Tomáš Bleša Podnikání od 1993 (na VŠ) Mac aplikace www.bizwiz.cz Web aplikace Systém InTouch CRM (www.intouch-crm.cz) Zpravodajský agregátor

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 1. ČÁST ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění Str. 1 V tomto Ebooku Vám odhalím pozadí textů několika mých e-mailů, které reálně přinášejí různé výsledky. Dozvíte se, jaký účel mají jednotlivé odstavce a proč volím právě tato slova. Na následujících

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Začínající podnikatel

Začínající podnikatel Začínající podnikatel Rozhodl/a jste se založit vlastní společnost nebo jste vlastní společnost právě založil? Ale říkáte si... bude to fungovat? Erasmus pro mladé podnikatele O co se jedná? Erasmus pro

Více

Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti

Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti nápomocná při tvé cestě. Hodně štěstí! Marek Gerlich

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit?

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit? Jak jsou námitky klienta vnímány? Bohužel jako negativní signály. Postoj obchodníka: Strach, obavy, negativní představy, klient MNE odmítá. Když klient říká: Nemám čas. Nemám peníze. Nemám zájem. My už

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Co teď a co potom? Jaké kroky mám udělat k úspěchu

Co teď a co potom? Jaké kroky mám udělat k úspěchu EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Co teď a co potom? Jaké kroky mám udělat k úspěchu PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Mgr. Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Jak umím organizovat svůj čas Cvičení 1

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

Posilovna sebevědomí. DEN 1 1. krok SEBEPOZNÁNÍ

Posilovna sebevědomí. DEN 1 1. krok SEBEPOZNÁNÍ Posilovna sebevědomí DEN 1 1. krok SEBEPOZNÁNÍ Kdo jsem... Jmenuji se Jan Čepelka. Jsem syn Miloně Čepelky, herce Divadla Járy Cimrmana. 9 let jsem kouč a člověk, který lidem pomáhá v životě dosahovat

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová Zítřek může přijít Chci změnit Váš pohled na finanační poradenství. Zjistíte co všechno s vámi u kávy či v klidu domova finanační poradce probere. www.dagmarmancova.cz 2016 Zítřek může přijít Chci změnit

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

Jak začít se sociální podnikáním

Jak začít se sociální podnikáním Jak začít se sociální podnikáním Brožura pro budoucí sociální podnikatele Vážení čtenáři, držíte v ruce brožuru s názvem Jak začít se sociálním podnikáním? Ano, jak začít s popisem sociálního podnikání?

Více

Obsah Stránka 1. Aneta Končulová: Jak se stát dobrou mámou za 14 dní

Obsah Stránka 1. Aneta Končulová: Jak se stát dobrou mámou za 14 dní Obsah Úvod: Jak na to?...2 I. Hlava... 4 Den 1: Co to znamená být dobrá máma (teorie)...4 Den 2: Co pro mne znamená být dobrá máma? (cvičení)...6 Den 3: Práce s vlastními přesvědčeními (cvičení)...7 II.

Více