CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE"

Transkript

1 CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Projekt Cílem je zaměstnání, č. CZ.1.04/2.1.01/ , je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2

3 OBSAH Úvod projekt Cílem je zaměstnání... 2 Hledání práce po škole pro ni bylo skličující Farní sbor Slezské církve evangelické... 8 Bez práce a bez domova se nedá existovat dlouho Křesťanské společenství...10 Nejhezčí pohlazení je rukou babiček a dědečků Nemocnice Třinec, oddělení sociálních lůžek...12 K fotografování ji přivedlo až narození dcery Xidys Systems Jablunkov...14 Koně jsou její život. I práce Voltiž Duha...16 Stále se vzdělává, aby mohla nabídnout více Bunkr...18 Hodlá i nadále pomáhat, nejlépe v charitě Filadelfie...20 Není nad malý a spolehlivý kolektiv Celé Česko čte dětem...22 Od malička byla obklopená květinami Květiny Martina Szolona...24 Neváhala odjet za prací ani do ciziny Tom 1303 Maracaibo Třinec...26 Zajímá se o praktické věci i psychologii dětí Filadelfie...28 Zaměstnaná maminka si musí přeorganizovat čas Konvent sester alžbětinek Jablunkov...30 Mládí vpřed aneb krutý střet s realitou Handy Club Ostrava...32 Závěr...37 CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [1]

4 PROJEKT CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ Od do byl na Třinecku a Jablunkovsku realizován projekt Cílem je zaměstnání, jehož podstatou bylo pomoci jeho účastníkům s nalezením vhodného zaměstnání. Projektové aktivity byly určeny lidem, kteří hledali práci a na úřadu práce byli evidováni déle než 5 měsíců nebo pečovali o dítě ve věku do 15 let. Projekt nabízel svým klientům nejen pomoc při hledání vhodného zaměstnání, ale také bezplatné poradenské a vzdělávací aktivity, které byly ve většině případů realizovány přímo v poradenských centrech v Třinci a v Jablunkově. Zejména klienti z Jablunkovska hodnotili možnost absolvovat tyto aktivity přímo v Jablunkově, bez složitého dojíždění do Třince, velice pozitivně. Účastníci projektu mohli vybírat a dle svého uvážení pak také absolvovat poradenské aktivity, které byly zaměřeny na problematiku efektivního hledání zaměstnání, ale věnovaly se i správnému postupu při psaní životopisu či žádosti o práci nebo přípravě na výběrové řízení. V nabídce byly rovněž programy na téma komunikačních a prezentačních dovedností či zvládání zátěžových situací. Klienti mohli absolvovat počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé, ale také odborné rekvalifikace, pokud předložili písemný příslib zaměstnání (tyto odborné kurzy pak byly realizovány u externích vzdělavatelů). Pro zájemce o finanční vzdělávání a právní minimum byly připraveny aktivity, které se věnovaly i těmto tématům. Nedílnou součástí projektových aktivit pak bylo individuální poradenství včetně nabídky psychologické pomoci. V rámci projektu mohli klienti využívat internetový kabinet, a to jak v Třinci, tak v Jablunkově. Zde si mohli sami, případně s pomocí profesního poradce, vyhledávat nabídky zaměstnání či si napsat životopis nebo žádost o práci. Velice důležitou projektovou aktivitou byla nově vytvořená pracovní místa v místních neziskových a příspěvkových organizacích, kde klienti z řad cílových skupin našli práci díky mzdovým dotacím projektu. [2] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

5 Počty účastníků, kteří v průběhu projektu absolvovali jednotlivé klíčové aktivity: Aktivizačně-motivační program: 47 účastníků Zvládání zátěžových situací: 23 účastníků Komunikační a prezentační dovednosti: 32 účastníků Finanční gramotnost: 16 účastníků Právní minimum: 32 účastníků Počítačový kurz: 47 účastníků Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované: 11 osvědčení Odborné rekvalifikace (po předložení písemného příslibu zaměstnání): 21 osvědčení Dotovaná pracovní místa: 12 Individuální poradenství: 602 návštěv Psychologické poradenství: 15 návštěv Projekt Cílem je zaměstnání byl financován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Kvalifikační a personální agentura byla založena v roce 2000 jako nezisková organizace obecně prospěšná společnost; je akreditovanou vzdělávací institucí dle rozhodnutí MPSV (č. akreditace 2011/0362-I), MŠMT (č. akreditace: 37581/ ) a MV (č. akreditace: AK/I-23/2009); spolupracuje s firmami a zaměstnavateli zejména z regionu Třinecka, Českotěšínska a Frýdecko-Místecka, s úřady práce, neziskovými organizacemi, městskými a obecními úřady, krajským úřadem a také dalšími institucemi veřejné správy. Aktuálně zajišťujeme především vzdělávání a poradenství prostřednictvím realizace projektů financovaných z Evropského sociálního fondu (bezplatné projektové aktivity jsou určeny zejména uchazečům a zájemcům o zaměstnání, osobám na rodičovské dovolené, osobám pečujícím o blízkého, starším lidem nad 50 let nebo mladým do 25 let, osobám bez vzdělání, zdravotně postiženým, osobám s více handicapy bránícími jim v uplatnění na trhu práce atd.). CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [3]

6 SLUŽBY SPOLEČNOSTI: - bezplatné poradenství skupinové i individuální (pomoc při sestavení životopisu a motivačního dopisu, příprava na pohovor u zaměstnavatele, zprostředkování zaměstnání, informace o volných pracovních místech, kariérové a psychologické poradenství, poradenství ke slaďování rodinného a pracovního života) - akreditované i neakreditované vzdělávání, motivační programy - kurzy pro veřejnost (bezplatné i placené) a komerční vzdělávání pro firmy - bezplatný přístup k PC a internetu v internetovém kabinetu díky grantu města Třinec Veřejnosti i firmám nabízíme kurzy, s jejichž realizací máme zkušenosti: - počítačové kurzy (s různým specifickým zaměřením a pro různé úrovně uživatelských znalostí) - ekonomické minimum (účetnictví podnikatele a daňová evidence, obchodní vztahy, daně a mzdy atd.) - finanční gramotnost (bankovní a nebankovní sektor, půjčky, úvěry a hypotéky, insolvenční řízení, bankrot, pohledávky, závazky, finanční vztahy atd.) - kurzy měkkých dovedností (komunikační a prezentační dovednosti, týmová spolupráce, řešení konfliktů, time management, zvládání stresu a zátěží, firemní kultura, manažerské dovednosti, emoční inteligence atd.) - základy marketingu (orientace na zákazníka, marketingové koncepce, reklama, propagace výrobku/zboží/služby) - kurzy anglického jazyka [4] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

7

8 PETRA JURÁSKOVÁ novinářka Úkolem novinářky bylo navštívit klienty přímo na dotovaných pracovních místech a vést s nimi rozhovory, jejichž cílem bylo zjistit, jak se o projektu dozvěděli, které projektové aktivity využili a jak s nimi byli spokojeni. Snažila se také získat informace o tom, zda budou mít možnost dalšího prodloužení pracovního vztahu po ukončení dotace. CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [7]

9 HLEDÁNÍ PRÁCE PO ŠKOLE PRO NI BYLO SKLIČUJÍCÍ BEATA PIETROSZOVÁ FARNÍ SBOR SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Jako dítě se zhlédla v povolání dětské lékařky, později ji lákala práce novinářky či archeoložky. Nakonec z dětských snů zůstala jen chuť přihlásit se po gymnáziu ke studiu medicíny nebo farmacie. Ovšem biologie nebyla zrovna předmět, který by Beatě učaroval, a tak se k překvapení všech nakonec rozhodla vystudovat vysokou školu ekonomickou v Karviné. Přijímací zkoušky však po maturitě dělala i na pedagogickou fakultu, obor historie a angličtina, ale tam se v přijímacím řízení nedostala. Nakonec si svoji volbu obhájila názorem, že stejně vlastně není učitelský typ, a s chutí se pustila do studia ekonomie. Ještě při studiu spolupracovala s jednou obchodní firmou. Vzhledem k tomu, že ovládá polský jazyk, komunikovala s polskými partnery firmy. Když ale pracovala na diplomce a chystala se na státnice, času ji nenadbývalo a práci opustila. Stejně jako mnoho absolventů vysokých škol zůstala po ukončení studia v evidenci úřadu práce a velkou radost z toho neměla. První dva tři měsíce hledání práce považovala za běžné a nehroutila se z toho. Čím déle ale na pracovní pozici čekala, tím sklíčenější byla. Naštěstí v tom nebyla sama. Její spolužáci z vysoké na tom byli podobně, a tak se navzájem podporovali. Každá účast na konkurzu Beatě opět vlila energii do žil a přinesla novou naději. Zamítavá, popřípadě vůbec žádná odpověď však znamenala, že naděje zase utichala. V regionu se žádná práce neobjevovala a Beta za ní daleko dojíždět nechtěla. Ačkoliv má rodinu v Austrálii, představa, že by cestovala do daleké cizí země, ji trochu děsila. Svůj volný čas využívala aktivně, věnovala se koníčkům zpěvu v hudební skupině, vedla kroužek pro děti. Měla plnou podporu rodiny. Ale přesto chtěla pracovat. Nakonec se Beata prostřednictvím Kvalifikační a personální agentury, o. p. s., seznámila s panem Maroszem a začala její spolupráce s farním sborem Slezské [8] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

10 církve evangelické. Beata zde má na starosti především administrativu a účetnictví. Předtím absolvovala v Ostravě rekvalifikační kurz, a ačkoliv to bylo časově náročné jezdila na odpolední hodiny, vracela se domů v noci, přesto vše zvládla. Nyní se společně s KaPou chystají psát společný projekt, díky kterému by Beata získala práci na delší dobu než jen na rok na dotovaném místě. Budoucnost má Beata ještě před sebou. Nyní už se rýsuje dokonce mnohem jasněji. Kdyby se však do současného projektu nedostala, asi bychom ji teď už v republice nezastihli. Nejspíše by přece jen odjela za prací do zahraničí. CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [9]

11 BEZ PRÁCE A BEZ DOMOVA SE NEDÁ EXISTOVAT DLOUHO MAREK BYRTUS KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ Být hasičem, ale třeba i popelářem bývá snem snad každého malého kluka. Marek si na své sny z dětství nepamatuje, ačkoliv určitě nějaké měl. Po základní škole, kterou absolvoval v Bystřici, kde s rodiči žil, se odešel vyučit elektrikářem na třinecké učiliště na Kanadě. Po jeho ukončení pracoval chvíli na pile, ale dlouho tam nevydržel. Vydělával tehdy 2100 korun, pracoval jeden týden na denní a další týden na noční směny a do zaměstnání projezdil vlakem měsíčně dvě stě korun. Podpora v nezaměstnanosti tehdy činila 1900 korun, a tak Marek za měsíc a půl pracovní poměr ukončil. Po vojně začal pracovat v Třineckých železárnách. Zůstal tam jen do té doby, než se zamiloval. Jeho dívka byla vysokoškolačka a doma byla jen o víkendech. A Marek zase pracoval na směny, což znamenalo, že s ní nemůže být. Sice požádal zaměstnavatele o změnu pracovní doby, ale když to nešlo, rozhodl se po svém. Nejjednodušší se mu zdálo odejít z práce, a tak to zkrátka udělal. Tehdy najednou ztratil zaměstnání, a navíc zanedlouho i svoji lásku. Získal pocit, že nemá cenu brát život nějak moc vážně. A tak se jen tak poflakoval, hodně pil, a protože rodina s jeho počínáním nesouhlasila, nakonec se z něho stal i bezdomovec. Aby měl alespoň na jídlo a na alkohol, sehnal si sem tam nějakou brigádu. Zdálo se mu, že takovýto život nemá chybu, že je svobodný a vyhovuje mu. Sedm let byl nezaměstnaný, chodil sice na úřad práce, ale spíše formálně. Práci nehledal. Roky ale utíkaly a Markovi už nebylo dvacet ani třicet. Měl dluhy, hrozila mu exekuce, neměl kde bydlet. Zjistil, že život se nedá brát jen tak na lehkou váhu. Najednou zatoužil po tom, aby našel práci, zlepšil vztahy s rodinou a obecně vedl smysluplný život. Díky projektu Kvalifikační a personální agentury, o. p. s., se dostal na dotované místo. Po dlouhé době má pevný pracovní poměr, a ačko- [10] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

12 liv jsou mu z platu sráženy splátky na dluhy, přesto mu něco zůstává. Na počátku absolvoval rekvalifikační kurz svařování a nyní pracuje manuálně pro Křesťanské společenství v Návsí a Třinci. Pomáhá se stěhováním, pracuje na zahradě, zkrátka všude, kde je třeba přiložit chlapskou ruku k dílu. Bydlí na ubytovně, přestal pít, čte bibli, po dlouhých letech zažívá pocity klidu a pohody. A navíc se ze všech sil snaží najít cestu ke svým blízkým. Když má volno, tráví čas se svou neteří. Kde by byl, kdyby nebylo KaPy a projektu? Ve svých sedmatřiceti letech má pocit, že by snad k rozumu přišel i tak. Alespoň si to myslí. Přemýšlel, že by si nejspíš pokusil obnovit potřebné kurzy a vrátil se k bývalému zaměstnavateli. Ale možná by také bylo všechno jinak CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [11]

13 NEJHEZČÍ POHLAZENÍ JE RUKOU BABIČEK A DĚDEČKŮ MONIKA POKLUDOVÁ NEMOCNICE TŘINEC, ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH LŮŽEK Pohlazení vrásčitou rukou babičky nebo dědečka, tichým hlasem vyprávěné příběhy ze starých časů. To všechno má ráda Monika, která má dlouhá léta stejný sen pomáhat starým lidem. Dlouho na jeho splnění čekala. Teď se to díky projektu dotovaných míst, který připravila Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., podařilo. Nastoupila do oddělení sociálních lůžek v třinecké nemocnici na Sosně. Staří lidé mají pro Moniku nenahraditelné kouzlo v tom, že jsou studnicemi moudrosti a zkušeností, barvitých životních příběhů a pestrých, mnohdy až neuvěřitelně drsných osudů. Podle Moniky si zaslouží, aby se o ně někdo v době, kdy už nemají tolik sil nebo už nemají blízké, kteří by o ně pečovali, s láskou staral a vracel jim všechno to, co oni dali mnoha dalším generacím. Za svým snem ale Monika nešla hned po základní škole. Tehdy absolvovala obor obchodního podnikání a šest let pracovala jako fotografka. Poté přišly děti a mateřská dovolená. Když měla opět nastoupit do práce, hledala uplatnění v sociální oblasti. Povedlo se jí získat práci v Sociálních službách města Třince u rozvozu obědů. Po čase ji přijali do domova pro seniory, odkud ji nakonec ale po nějaké době propustili pro nadbytečnost. Bez práce zůstat nechtěla, toužila přispívat na chod domácnosti, a tak přijala místo v obchodním řetězci. Rozhodla se udělat si kurz sanitářky a dál se pokoušet najít práci v blízkosti seniorů. Nabídka KaPy, aby se Monika zapojila do projektu na dotovaná místa, přišla jako na zavolanou. Ještě doplnila požadavek na dodatečné vzdělání v kurzu pro pedikérky a její sen nabyl konkrétních obrysů. Monika začala pracovat v Nemocnici Třinec na oddělení sociálních lůžek. [12] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

14 Monika teď prožívá pocit velkého štěstí, uspokojení, že dělá práci, po které toužila, a také obrovské vděčnosti k těm, kteří jí to vlastně umožnili. Zdá se, že i senioři mohou být za takového člověka vděční. Když se o ně někdo stará s láskou a ohleduplností, s pochopením k jejich bolístkám, steskům, s ochotou vyslechnout jejich životní osudy, je to důvod k radosti. Podle Moniky ale takto přistupují ke svým klientům všichni zaměstnanci tohoto oddělení. Je tu znát, že lidé dělají svoji práci rádi, že ji berou jako poslání, ne jen jako zdroj peněz. Velkou odměnou je pro Moniku zpětná vazba, kterou jí klienti poskytují. Jsou totiž vděční, a když jsou spokojení, nešetří chválou. Jsou-li spokojeni oni, je spokojená také Monika. Pracovní místo má sice zajištěné jen na rok, přesto ji to těší. Kdyby nebylo projektu, nejspíše by pracovala tam, kde by ji zaměstnali, třeba v obchodě. Do budoucna je ale rozhodnuta dál usilovat o takovou práci, která je jí i zábavou, tedy v oblasti péče o staré lidi. Ve volném čase se kromě procházek v přírodě, fotografování a jízdy na kole opět stará o seniory. Jako dobrovolnice ADRY totiž pomáhá naplnit volný čas babiček a dědečků v domově důchodců v Třinci. CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [13]

15 K FOTOGRAFOVÁNÍ JI PŘIVEDLO AŽ NAROZENÍ DCERY JANA MARKOVÁ XIDYS SYSTEMS JABLUNKOV Být třeba princeznou nebo bůhví čím ještě, to nechtěla ani jako malá. Jana měla představy o svém životě odmalička celkem realistické. Když jí bylo něco kolem deseti let, zhlédla se v povolání novinářky. Ale rodičům se její nápad příliš nelíbil a podařilo se jim dcerku přesvědčit, že k profesi novináře nemá potřebné vlastnosti. A než Jana vychodila devítiletku, na novinařinu docela zapomněla. Po základní škole vystudovala školu střední se zaměřením na administrativu a začala pracovat jako asistentka ředitele jedné firmy. Tehdy ji ještě nelákalo ani fotografování, které je nakonec tak trochu spojené s novinářským řemeslem. Pořádný fotoaparát neměla a na fotky nahlížela jako většina z nás. Čas od času koukla do alba ze svého dětství nebo později prošla složku fotografií v počítači. Fotit vlastně začala, až když se jí narodila dcerka. Miminka se dobře fotí, a navíc ta jejich roztomilost k zachycení okamžiku přímo láká. Tehdy ji focení chytlo a začala toužit po kvalitním fotoaparátu. Nakonec tuze pěknou zrcadlovku objevila nedlouho potom pod vánočním stromečkem. Moc ji to potěšilo. Začala podnikat časté vycházky do přírody a fotila a fotila. Úplně všechno rostliny, živočichy, děti. Zkoušela, co se dalo, a byl to postup zvaný pokus omyl. Byla fotografický samouk, informace hledala hlavně na internetu. Po návratu z první mateřské dovolené pracovala asi pět let ve svém oboru. Pak se narodila druhá dcerka a Jana zatoužila věnovat se svému velkému koníčku fotografování intenzivněji. Ještě před ukončením mateřské dostala nabídku z projektu Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. Mohla si vyzkoušet práci ve fotografickém studiu v Jablunkově. Než však nastoupila, doplnila si vzdělání o rekvalifikační kurz. Jana si vybrala týdenní intenzivní kurz v Praze zaměřený na vizážistky, z něhož si přivezla také certifikát. Fotit je jedna věc, ale umět poradit lidem s líčením, nebo je dokonce přímo nalíčit a vhodně upravit se v tomto oboru považuje za samozřejmost. [14] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

16 Fotografování se Janě stále líbí. Ovšem uživit se jím je podle jejích slov poměrně nelehké. Musí se počítat s nájemným za fotoateliér a s dalšími výlohami za kvalitní vybavení. Určitě by chtěla v této branži pracovat, ale je třeba zvážit všechna pro a proti. Je třeba stále něco nového vymýšlet, sledovat konkurenci, nakupovat rekvizity a také mít zpětnou vazbu od klientů. Jen tak se prý lze udržet na trhu. A co musí mít správný fotograf? Podle Jany samozřejmě fotoaparát, světla, ale také spoustu nápadů a bohatou fantazii. Jana ve fotoateliéru fotí především děti. Jenže to chce také spoustu trpělivosti a občas i rychlé nohy. Takové dvouleté dítě vydrží na místě a v jedné pozici velmi krátce, a to ještě za pomoci lízátek, bonbonků a jiných cukrovinek. Díky projektu si vyzkoušela fotografování jako profesi. A i kdyby musela tuto pozici po skončení projektu opustit, zkušenosti má díky ní bohaté a jistě je využije v životě i v budoucí práci. CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [15]

17 KONĚ JSOU JEJÍ ŽIVOT. I PRÁCE KAROLÍNA PACHOTOVÁ VOLTIŽ DUHA Ačkoliv chtěla být jako dítě řidičkou autobusu, maminka ji v šesti letech přivedla ke koním. A od té doby se od nich Karolína odloučila vždy jen výjimečně a ne na moc dlouhou dobu. Pamatuje si přesně ten okamžik, kdy stanula spolu s maminkou a sestrou před velkým koněm, na němž se cvičila voltiž, a tam jí řekli: Když na něj nevyskočíš, nemůžeš trénovat! Kůň se Karolíně líbil a představa, že by snad na něm nemohla jezdit, ji natolik vyburcovala, že se na jeho hřbetu nakonec ocitla. Sice až na třetí pokus, ale přece jen. Bylo jasné, že po základní škole bude pokračovat na střední zemědělské škole v Českém Těšíně. Po maturitě si sice pohrávala s myšlenkou, že se vrhne na studium veterinární medicíny, to jí však nevyšlo. Karolína šla pracovat a vyzkoušela toho dost. Působila na školním statku, samozřejmě u koní, a také jako ošetřovatelka v jezdeckém klubu. Na sedm let se s milovanými koníky rozloučila. To když pracovala jako strážný v bezpečnostních službách na karvinských dolech. Tam se bohužel na koních nejezdilo Když se jí po jejích oblíbených čtyřnohých přátelích zastesklo, z dolů odešla a vrátila se k nim. Nakonec dopadla jako mnoho jiných lidí ze zdejšího regionu: hledala práci a objevila se v Kvalifikační a personální agentuře, o. p. s. Dostala se mezi ty, kdo mohli nastoupit do projektu na dotovaná místa, a Karolína toho s chutí využila. Absolvovala kurz pečovatelky o děti do 15 let a také kurz hiporehabilitace v Tanvaldu. Tam se naučila spoustu věcí od toho, jak pracovat s dětským i dospělým klientem či jak handicapované integrovat mezi zdravé děti, až po to, jakým způsobem klienta posadit na koně a jistit. Nyní působí ve spolku Voltiž Duha, kde dělá lonžérku, a hlavně vedoucí provozu. Budoucnost vidí především v rozvoji práce spolku. V tom, že mohou více udělat nejen pro děti zdravé, které se chtějí věnovat voltiži, stejně jako třeba Karolínina dcera Míša, ale také pro ty handica- [16] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

18 pované. Právě jim se totiž mohou věnovat v rámci hiporehabilitace, a rozšířit tak nabídku své činnosti. Za koníky jezdí i děti a dospělí ze zařízení pro handicapované. Má pro ně velmi blahodárný význam už jen se koně dotýkat, natožpak se na něm povozit. A ačkoliv některé děti stěží překonávají prvotní strach, nakonec žádné neodolá a na koňský hřbet, z něhož je údajně ten nejkrásnější pohled na svět, přece jen usedne. I kdyby se Karolína do projektu nedostala, je přesvědčená, že by se dále věnovala svému koníčku, tedy koním, voltiži a práci s dětmi, bohužel ale jen okrajově. CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [17]

19 STÁLE SE VZDĚLÁVÁ, ABY MOHLA NABÍDNOUT VÍCE LUCIE LASOTOVÁ BUNKR Před odchodem na mateřskou dovolenou pracovala Lucie v sociálních službách, v poradně pro oběti trestných činů a na úseku sociálních analýz. Práce v sociální sféře ji lákala už od studií na gymnáziu. Pak se jí ale narozením dětí život trochu zkomplikoval. Prvorozený syn měl problémy se srdíčkem a dcerka byla onkologickým pacientem. Přesto rodina nejhorší chvíle ustála a stav dětí se po několika letech intenzivní péče a časté hospitalizace zlepšil. Lucie se chtěla vrátit, ale mezitím se situace změnila. Pro svoji milovanou sociální práci najednou neměla vhodné vzdělání. Protože je ale Lucie ženou činu, začala pracovat na tom, aby si vzdělání získala. V té době si vyzkoušela i práci v obchodě, která jí pomohla dospět k závěru, že tohle opravdu dělat nechce. A tak se zaevidovala na úřadě práce. Absolvovala například kurz účetnictví, ale poté se rozhodla, že se vrhne do studia vysoké školy. Práce v sociálních službách ji zkrátka stále táhla nejvíce. Prostřednictvím Kvalifikační a personální agentury, o. p. s., získala díky projektu místo v nízkoprahovém zařízení Bunkr. Nejprve ale musela zvládnout kurz pečovatelky ve Frýdku-Místku. V něm si zopakovala věci, které znala ze školy, jako třeba sociologii, psychologii, zdravovědu či zdravou výživu, a dostala se i do praxe, do poradny pro postižené apod., což ji ohromně bavilo. Považovala totiž za velký přínos fakt, že může nahlédnout pod pokličku organizací, v jakých by chtěla sama pracovat. Ačkoliv v Bunkru funguje jako projektový pracovník, přece jen se dostává do styku s klienty. Spolupracuje například s pěstouny a koordinuje jejich vzdělávání. Až dokončí školu, ráda by se zabývala právě rodinami a dětmi, k nimž má přece jen nejbližší vztah. [18] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

20 Lucie má štěstí v podobě velmi ohleduplného manžela, který má pro sny své ženy pochopení. A tak Lucie zvládá s pomocí prarodičů i manžela jak péči o děti ve věku 7 a 13 let, tak i kolotoč práce v domácnosti, víkendového studia a zaměstnání v Bunkru. Prostě se snaží udělat vše pro to, aby jednou mohla považovat svoji práci za zábavu a věnovat se v životě tomu, co ji už dlouho baví lidem, klientům sociálních zařízení. Až jí práce v Bunkru se závěrem projektu skončí, nezaváhá ani na chvíli, co dál. Především si dokončí vysokoškolské vzdělání. Věří, že právě to jí otevře další dveře vedoucí tam, kde hodlá najít své budoucí zaměstnání. CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [19]

21 HODLÁ I NADÁLE POMÁHAT, NEJLÉPE V CHARITĚ PAVLÍNA NEDVÍDKOVÁ FILADELFIE Pavlína vždycky ráda kreslila a milovala děti. Chtěla se stát učitelkou v mateřské škole, ale osud to zařídil jinak. Pavlína se souhrou všech možných náhod a nechtěných okolností nedostavila na talentové zkoušky, které byly k přijetí na studium pro mateřinky nutné. Tím pádem musela tuto školu pustit z hlavy. Hledala tedy takový obor, v němž by uplatnila svoji zálibu v kreslení. Po maturitě pak našla zaměstnání v Třineckých železárnách. Po čase odešla na mateřskou dovolenou, a když se z ní chtěla vrátit, zjistila, že je nadbytečná. V evidenci na úřadě práce byla dlouho a po celou tu dobu se účastnila nabízených kurzů. Absolvovala i sociální kurz práce se seniory. Potom jí ale šťastná náhoda přihrála do cesty Kvalifikační a personální agenturu, o. p. s., která právě nabízela některým nezaměstnaným účast v projektu na dotovaná místa. Nabídli jí práci v pěstounských rodinách pro občanské sdružení Filadelfie. Pavlína absolvovala rekvalifikační kurz věnovaný péči o děti, který ji velmi zaujal. Nejvíce ze všeho se jí zalíbilo téma, jak sladit temperament osobnosti dospělého s temperamentem dítěte. Kurzy vedly podle Pavlíny velmi zkušené a dobré lektorky, které absolventům předaly spoustu praktických zkušeností i teoretických znalostí, jež pak mohou využít ve svém povolání. Bylo to mnoho informací, ale Pavlína má doteď materiály z kurzu schované, a když se ocitne v situaci, kdy si neví rady, nakoukne do sešitů a knížek a připomene si, jak na to. Práce se seniory a s dětmi je podle Pavlínina názoru v mnohém podobná, neboť i techniky zvládání chování obou těchto rozdílných věkových skupin jsou podobné. Plány do budoucna Pavlína má. I když jí skončí místo v projektu, snaží se hledat podobné zaměstnání, a to především v charitě, třeba u terénní služby. Ačkoliv je si vědoma toho, že míst není ani v těchto organizacích mnoho, přesto se bude dále ptát a trpělivě čekat. [20] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

22 CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [21]

23 NENÍ NAD MALÝ A SPOLEHLIVÝ KOLEKTIV PAVLÍNA BALÁŽOVÁ CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Je málo lidí, kteří nemají rádi knížky. A je také málo těch, kteří by neznali aktivitu zaměřenou na to, aby se četlo dětem od útlého věku. Celé Česko čte dětem tak se jmenuje nejen projekt, ale i celá nezisková organizace, ve které našla dotované místo právě Pavlína. Jako dítě chtěla být nejdříve zpěvačkou. A vydrželo jí to hodně dlouho. Pak už se její přání měnila od učitelky po prodavačku v cukrárně, kde jí to vždycky lákavě vonělo. Ani cukrárna ale nebyla poslední snovou štací. Ještě ji vystřídalo zdravotnictví. Na obor zdravotní sestra se proto přihlásila hned po základní škole, ale ke své lítosti se na tuto střední školu nedostala. A tak zvolila gymnázium. Učila se dobře a hodlala po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké škole. Podařilo se a Pavlína úspěšně absolvovala fakultu metalurgie a materiálového inženýrství na ostravské Vysoké škole báňské. Sice to bylo odvětví od původních plánů zcela odlišné, ale Pavlínu bavila matematika, a tak jí studium nedělalo problémy. Po ukončení vysokoškolských studií šla pracovat do Těšínských papíren, kde byla sedm let zaměstnána na technickém úseku. Pak ale došlo v této společnosti k masivnímu propouštění zaměstnanců a byla mezi nimi i Pavlína. Negativní a smutný pocit ji po propuštění přepadl i proto, že to bylo vlastně její první a jediné pracovní místo, které měla ráda, na které byla zvyklá. Měla také dojem, že se ve své práci po těch letech dobře orientuje, a zároveň si již vybudovala vztah ke svým spolupracovníkům. Najednou však bylo všechno jinak. Byla bez práce, jakoby bez budoucnosti, čekalo ji nelehké období hledání. Absolvovala několik přijímacích pohovorů a vždy pak se zatajeným dechem čekala na zprávu, zda obstála. Firmy se však sdělením o výsledku pohovoru, pokud je negativní, většinou nezabývají. Zkušenosti Pavlíny byly za nějaký čas poměrně jednoznačné: uchazečů o zaměstnání bylo na každém pohovoru mnoho a pracovních míst málo. Po více než roce obcházení konkurzů a marného hledání zaměstnání však [22] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

24 dostala nabídku Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. Mohla se zapojit do projektu na dotovaná místa do organizace Celé Česko čte dětem. Před nástupem do rok trvajícího pracovního poměru zvládla Pavlína dvouměsíční rekvalifikační kurz účetnictví a začala pracovat. V malé firmičce se věnuje především administrativě, dělá pomocnou účetní, vyřizuje korespondenci, stará se o vyúčtování grantů a aktualizuje webové stránky. Když se organizují konference a akce zaměřené na čtení dětem, kterých se účastní i řada lidí známých v českém showbyznysu, pomáhá i tam. I když se Pavlína před nástupem do nové práce přece jen trochu bála, zda zapadne do kolektivu, zda se osvědčí a bude zvládat svoji práci, její obavy se brzy rozplynuly. Kolektiv lidí je malinký a vztahy mezi nimi velmi srdečné. A hlavně vědí, že se na sebe navzájem mohou na sto procent spolehnout. Kdyby se Pavlína do projektu KaPy nedostala, netuší, co by v tuto chvíli dělala. Věří ale, že by díky své praxi a vzdělání našla nějakou práci v administrativě. A že její práce na dotovaném místě zanedlouho skončí, to si také raději nepřipouští. Rok utekl tak rychle! Tím spíše, že v práci bylo stále co dělat, že se vlastně ani nezastavila a neměla čas přemýšlet o tom, co bude, až něco nebude. Doufá ale, že všechny zkušenosti z práce v neziskové organizaci se jí budou hodit a posunou ji zase o něco dále. A možná, že štěstí bude stát na její straně. Možná, že se jejímu současnému zaměstnavateli podaří získat grant, díky němuž by mohl Pavlínu opět zaměstnat. I to je totiž cesta k pohodovější budoucnosti. CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ [23]

25 OD MALIČKA BYLA OBKLOPENÁ KVĚTINAMI PETRA HUBÁČKOVÁ KVĚTINY MARTINA SZOLONA Květinové aranžmá do tvaru srdíčka na hrob kočičky či svatební dekoraci na náhubek pro psa. I s takovými požadavky se při práci v květinářství setkala Petra. A nebylo pro ni vůbec těžké zákazníkům vyhovět. Když je totiž chuť a dobrá vůle, jde přece všechno. A Petra chuť do práce opravdu měla. A velikou Dětství strávila více méně na samotě v domečku s velkou zahradou. A tak není divu, že měla k přírodě vždy velmi blízko. Kdykoliv se jí někdo zeptal, čím by jednou chtěla být, měla jasno: Přece květinářkou! Jenže roky rychle plynuly, a když nastal okamžik důležitého rozhodnutí, vybrala si Petra nakonec obor, který měla také ráda odešla studovat na textilní průmyslovku do Frýdku-Místku obor textilní technologie. Bavily ji látky, barvy, vzory, milovala ruční práce a pocit, kdy může povolit uzdu fantazii a něco tvořit. Jenže než Petra odmaturovala, začalo to jít s českou textilní výrobou z kopce, a tak neměla ve svém oboru uplatnění. Musela začít hledat jinde. Dostala se ke své zálibě z dětství květinám a nastoupila do zahradnictví v Bystřici. Pracovala jak za pultem v květinářství, tak i přímo mezi záhony v zahradnictví. Touha jít si za milovaným květinami se tedy nakonec vyplnila. Pak přišly děti a dlouhá mateřská dovolená. Přesto se stále věnovala své zálibě, studovala nové trendy, vazby, kupovala si knížky a hledala informace na internetu. Sehnat místo hned po skončení mateřské se jí ale nepodařilo. Nakonec se díky projektu na dotovaná pracovní místa dostala znovu do květinářství Martiny Szoloné ve Vendryni. Před nástupem však absolvovala dvouměsíční kurz, který přivítala s radostí. Mohla se v něm totiž něco nového přiučit, objevit nové techniky vázání květin a také moderní trendy ve všem, co se květin týče. A navíc získat po několikaleté péči o děti a domácnost zase ztracenou důvěru ve své lidské i profesní kvality. [24] CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení.

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení. P Ř E D M LU VA N VÁ ŠK LA Milí žáci a učitelé, dostává se vám do rukou bulletin Jak se stát Informace pro kluky a holky, co se rozhodujou kam dál. Navazuje na besedy s představiteli různých povolání a

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

I 2010. Stačí zlomek vteřiny. Jak se dá žít v rodině s handicapem? Kolik otázek, tolik odpovědí. www.muzes.cz

I 2010. Stačí zlomek vteřiny. Jak se dá žít v rodině s handicapem? Kolik otázek, tolik odpovědí. www.muzes.cz www.muzes.cz č a s o p i s O P Ř E K O N Á V Á N Í B A R I É R I 2010 Jednotlivý výtisk 29 Kč Předplatitelé 20 Kč ROZHOVOR: Mít děti je velká práce, říká člen rady Konta BARIÉRY MUDr. Jiří Soukup, str.

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13 k v ě t e n 2 0 1 0 / 5 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Na špičce jazyka Eva Brixi Hana Krbcová Na špičce jazyka Cítím tvé

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více